Posts Tagged ‘zender’

Addressable TV moet tv-reclame relevant maken

Posted 19 feb 2018 — by Emerce
Category nieuws

Een heel hot buzzword in de digitale markt is Adressable TV. Daarmee wordt bedoeld dat je tijdens een avondje televisiekijken een reclameblok ziet met advertenties die voor jou relevant zijn. Dus niet de maandverbandreclame in het studentenfort vol mannen en geen Axe-deodorantreclame voor alleenwonende vrouwen. Waarom hebben we dit nog niet in Nederland? En tegen welke uitdagingen lopen we aan?

Hoe zit de TV-markt in elkaar?

De markt van Addressable TV kent twee grote machtsblokken. Aan de ene kant hebben we de Broadcasters (RTL, SBS etc.) en aan de andere kant de Kabelaars (Liberty Global, KPN etc.). Om Addressable TV van de grond te krijgen moeten deze twee machtsblokken de handen ineen slaan.

Waarom moeten deze partijen samenwerken? De broadcasters zijn de partijen die beschikken over content. Dit is het paradepaardje waarmee ze hun brood verdienen. Dat brood komt voort uit de inkomsten die uit reclame (inclusief sponsoring) wordt gehaald. Het uitzenden van TV commercials beslaat voor de broadcasters het voornaamste deel van hun inkomsten.

De kabelaars hebben weer andere belangen. Zij halen het grootste deel van hun inkomsten uit abonnementen en strijden jaarlijks om de huishoudens in Nederland op hun netwerk aan te sluiten. Het liefst verkopen ze een TV-abonnement in combinatie met een internet- en/of mobiele telefoonabonnement. Als de kabelaars een investering doen in de techniek om Addressable TV mogelijk te maken, dan willen ze daar natuurlijk wel aan verdienen. Dat kan alleen als een deel van de inkomsten uit reclames straks ook toekomt aan deze kabelaars. Maar dat is lastig; waarom zouden broadcasters vrijwillig meewerken om een deel van hun inkomsten af te staan?

Verdeling van de advertentiemarkt

Twee keer per jaar voert Deloitte een onafhankelijke ad spend studie uit.  Uit de meest recente publicatie in oktober 2017 zien we dat de mediabudgetten als volgt in de markt zijn verdeeld:

Media uitgaven in Nederland binnen Online, TV, Radio & Newspaper

De uitgaven binnen de categorie tv-commercials laat door de jaren heen een stabiele bandbreedte zien. Stabiel is in deze niet heel gunstig, want de groei lijkt eruit. Het eerste halfjaar van 2017 laat het laagste resultaat sinds 2013 zien. Dat biedt weinig positiefs op het tv-vlak.

Daarentegen zit er een flinke toename in de uitgaven van online. Het onderzoek geeft verder aan dat online video de grootste driver is van de groei in de online displaymarkt. Binnen de displaymarkt zorgt video voor een groei van maar liefst 42% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2016. Dat geeft aan dat video (en videoreclame) nog zeker veel potentieel heeft, maar er is een verschuiving in de voorkeur van platform. Adverteerders kiezen nu meer voor het online platform dan voor het draaien van een commercial op tv.

De markt vraagt hiermee om innovatie op het gebied tv-commercials. En daar komt Addressable TV weer om de hoek kijken. Want tv + Online Video = Addressable TV.

Uitdagingen van Addressable TV

In Nederland lopen we doorgaans voor op technologische ontwikkelingen op digitaal vlak. Dus eerst het goede nieuws: de techniek die nodig is om Addressable TV toe te passen is er al. Echter op internationaal en ook Europees vlak doet Nederland het nu niet zo best als het gaat om het lanceren van Addressable TV.

De belangenverstrengeling is duidelijk. Maar welke uitdagingen moeten dan nog worden overbrugd om Addressable TV advertenties ook in Nederland te mogen verwelkomen?

Uitdaging 1 – Techniek

Tv-commercials worden vooraf geprogrammeerd en klaargezet. Dit systeem wordt ook wel het “vlaggetjessysteem” genoemd. Door vlaggetjes te plaatsen wordt aangegeven wanneer een reclameblok begint, de volgende start en uiteindelijk eindigt. De tv-uitzending en de reclameblokken volgen elkaar feilloos op. Het voordeel van deze werkwijze is dat alles vooraf al klaar gezet kan worden. Het nadeel is dat dit niet tussentijds gewijzigd kan worden en alle kijkers dezelfde reclames voorgeschoteld krijgen.

Bij publishers hangt er veel af van de soepele overgangen naar de reclameblokken. En ook binnen het reclameblok moet alles naadloos op elkaar aansluiten. Kan deze optimale werkwijze wel gegarandeerd worden als een dynamisch veilingsysteem de traditionele werkwijze gaat vervangen? Hoe voorkomt een publisher dat er niet ineens vijf seconden lang een zwart beeld te zien is?

Uitdaging 2 – Data & GDPR

Om als adverteerder te bepalen wanneer en op welke zender je wilt adverteren heb je informatie nodig over het publiek. Uiteindelijk is het doel, door gebruik te maken van een veilingsysteem; effectief en efficiënt inkopen, waardoor je met een flexibel budget gebruik kan maken van het massamedium televisie.Om jouw reclames optimaal te targeten op de doelgroep zijn er partijen nodig die data beheren over individuen, waardoor ze in staat zijn advertenties bij de juiste personen te krijgen. Om die reden kijkt de markt naar de kabelaars KPN & Liberty Global om een stap te zetten. Tot op heden lijken deze partijen nog geen leidende rol op zich te nemen.

Dit biedt kansen aan partijen zoals Google & Facebook om te springen in dit gat in de markt. Waar broadcasters heel sterk zijn in het creëren van content zijn de Amerikaans giganten heel sterk in het vergaren en inzetten van data. En zoals we van deze partijen gewend zijn lopen zij voorop met testen en proberen. Zo worden nu vooral veel rechten rondom sportwedstrijden opgekocht. Wel interessant toch? Welke advertentie wil je tonen tijdens een baseball wedstrijd? En wat wil je laten zien als de New York Yankees als eerste hebben gescoord? Wat gaat er straks gebeuren als deze data-gerichte giganten ook sterker worden in het creëren van tv-content?

Als laatst merken we nog kort op dat het verzamelen en gebruiken van data dat herleidbaar is naar een individu direct in strijd is met de GDPR. Het is dan ook niet in het belang van kabelaars dat gegevens van abonnees delen met derden. Dat brengt juridische risico’s met zich mee en kabelaars dienen zich te verantwoorden tegenover klanten. We hebben hier een hele serie over geschreven.

Uitdaging 3 – Wetgeving

Naast data en techniek speelt wetgeving ook een belangrijke rol. De wet bepaalt namelijk dat er per uur maximaal 12 minuten commercieel gevuld mogen worden met reclame. Een zender die weinig tot geen moeite heeft om deze periode te vullen heeft (tot op dit moment) weinig tot geen belang of baat bij veranderingen. Addressable TV is nog onbekend en onbekend maakt onbemind. Een veel gehoorde vrees: blijft de omzet wel op peil? Of leveren de commercials straks minder op omdat tarieven onder druk kunnen komen te staan?

Welke voordelen biedt Addressable TV?

De voordelen van Addressable TV zijn verdeeld over verschillende stakeholders (gelukkig maar). De broadcasters creëren de mogelijkheid om een deel van de online video inkomsten weer naar zich toe te trekken. Het is een nieuwe geldstroom die kan worden aangeschakeld.

De kabelaars ontsluiten een nieuwe geldstroom doordat zij kunnen verdienen aan het verkopen van data. Deze data kan door adverteerders worden ingekocht zodat hun advertenties goed gericht kunnen worden getarget: de juiste boodschap bij de juiste persoon op het juiste tijdstip. Dit is ook gelijk een groot voordeel voor de adverteerder.

De verwachting is ook dat de markt van tv-commercials meer adverteerders zal aantrekken omdat de investering op tv lager wordt. Het zal makkelijker worden om dit te testen met een lager budget. Als gevolg verlaagt hierdoor de drempel voor adverteren op tv. Tot slot heeft de eindgebruiker het voordeel dat de reclames die worden vertoond beter aansluiten bij hun behoeftes. Hoe relevant is een reclame over een hoortoestel als je nog geen dertig jaar bent?

Wanneer hebben we adressable TV in Nederland?

Dit is de vraag die lastig blijft om te voorspellen. Vooralsnog lijkt 2020 het jaar om allemaal in ons agenda aan te kruisen, omdat de techniek er al is en we beweging zien bij Google en Facebook.

De rol van Google

Op dit moment ontbreekt het Google in Nederland nog aan een zender die je ergens tussen de RTL-en Net5-zenders kunt vinden tijdens het zappen. In Amerika is dit inmiddels anders en daar zien we dan ook dat YouTube TV de concurrentie aangaat met kabelaars en pakketten aanbiedt tot wel 50 zenders! Youtube TV is een vorm van on-demand televisie, zoals Netflix en Videoland. Deze dienst bieden ze aan op iOS & Android apparaten met toegang tot het internet. Naast de smartphones en tablets vallen de Android Smart TV’s hier ook onder.

Afname totale TV consumptie per jaar

Deze manier van consumeren (on-demand) sluit aan op de trend die is geconstateerd door het SKO. Overall gezien neemt de tv-kijktijd af, maar daarbinnen zien we eveneens een verschuiving van lineair naar on-demand & HDR.
Ondanks deze negatieve trends onderneemt Google stappen op tv aanwezig te zijn voor consumenten én adverteerders. Dit blijkt uit de gesprekken die zij voeren met SpotX die zich richten op de technische ontwikkelingen voor adverteren op televisie.

Het blijft dan ook de vraag wat de RTL’s & de KPN’s doen om deze innovatie te verwezenlijken. Wij hopen dat ze op korte termijn overeenkomen dat een samenwerking de toekomst heeft en er een gezamenlijk belang is bij deze ontwikkelingen.

 Lees het volledige bericht op Emerce »

1-op-1 marketing: de wil is er, nu nog data op orde krijgen

Posted 19 feb 2018 — by Emerce
Category nieuws

Het belang van 1-op-1 datadriven marketing is voor iedereen duidelijk, maar de meeste bedrijven staan nog aan het begin van de weg ernaartoe. Dit blijkt uit onze jaarlijkse quick scan van Nederlandse bedrijven met grote klantdatabases.

Deze bedrijven voldoen aan de basisvoorwaarde voor 1-op-1 marketing want ze hebben veel data beschikbaar. Maar om daar vervolgens goede dingen mee te doen is een grote uitdaging doordat de data niet aan elkaar zijn gekoppeld. Daarnaast blijkt dat de ondervraagde organisaties als belangrijkste prioriteit het behouden van klanten hebben met de digitale transformatie op afstand op de tweede plek. De meeste aandacht gaat dus uit naar business as usual, maar men is zich wel bewust van de noodzaak van het digitaliseren van producten en diensten zodat klanten beter worden bediend en processen efficiënter worden gemaakt. De druk om te veranderen wordt gevoeld door een derde van de organisaties, waarbij met name retailers, uitgevers en mediabedrijven bezig zijn met het zoeken naar nieuwe verdienmodellen. Logisch ook, want in steeds meer sectoren zijn de dienstverlening en informatievoorziening puur digitaal en daar moet je het verschil maken. Er zijn geen fysieke componenten die je kunt benutten om je concurrentiepositie te versterken zoals in de retail bijvoorbeeld wel het geval is.

Uitdagingen voor marketeers

We hebben in het onderzoek ook ingezoomd op de specifieke uitdagingen voor marketing. Op één staat marketing automation (48 procent), gevolgd door klantretentie (41 procent). Realtime beschikbaarheid van data/inspelen op klantgedrag en meer rendement/resultaat met het huidige marketingbudget behalen (beide 38 procent) staan op de gedeelde derde plaats. Op zich is realtime data niet voor elk type bedrijf belangrijk. Als je abonnementen verkoopt hoef je niet tot op de seconde af te weten of iemand een transactie is aangegaan. Maar er zijn natuurlijk campagnes waarbij je wel snel moet reageren, zoals wanneer een webshopbezoeker zijn winkelwagentje achterlaat. Als je een paar dagen later vraagt of hij nog belangstelling heeft voor die producten ben je vaak te laat.

E-mail blijft belangrijkste communicatiemiddel

Hoe onderhouden bedrijven het contact met hun (potentiële) klanten? E-mail en social media zijn onveranderd de belangrijkste communicatiekanalen met een dekking van respectievelijk 100 procent en 93 procent. Wat opvalt is dat de ‘mijn-omgeving’ in opmars is. Ook interessant is het feit dat print nog steeds hoog scoort als communicatiemiddel (72 procent), waarschijnlijk door de hogere attentiewaarde vergeleken met een mailtje in de inbox. Als je boodschap iets is om over na te denken (donateur worden, een bezoekje aan een fysieke winkel brengen) dan kan direct mail een heel goede manier zijn om dat te bewerkstelligen.

Maar e-mailmarketing domineert zoals gezegd de communicatiemix. Bulkmailings blijven daarbij een geliefde campagnevorm: 97 procent van de ondervraagde bedrijven maakt hier gebruik van. De verzending is weliswaar geautomatiseerd maar het moment wordt bepaald door de afzender, niet door de beschikbare data. Waar je natuurlijk naartoe wilt, is dat het gedrag van de klant of lead de boodschap, het kanaal en de timing bepaalt. Dreigt iemand af te haken? Laat een popup zien die de gratis retourzending onder de aandacht brengt of een korting aanbiedt. Dan moet je natuurlijk wel weten welke trigger die persoon weer aan boord brengt. Achtentwintig procent is bezig met dit soort campagnes met voorspellende onderdelen.

Vrijwel niemand heeft realtime klantbeeld

Om dit goed te doen heb je een 360-graden-klantbeeld nodig. Dat lijkt vanzelfsprekend maar slechts 13 procent heeft hierover de beschikking (waarvan 3 procent in realtime). Het goede nieuws is dat de benodigde data vaak wel worden opgeslagen: 93 procent houdt de e-mailstatistieken bij, 90 procent brengt het klik- en surfgedrag in kaart, 62 procent weet wat er gebeurt op social media en 59 procent doet aan IP-tracking, fingerprints en/of cookies. Vierendertig procent houdt ook bij wat er in de mobiele applicaties gebeurt. Het probleem is dat die gegevens in verschillende systemen liggen en niet met elkaar praten. Geen of gebrekkige data-integratie is de reden waarom de overgrote meerderheid geen gepersonaliseerde content kan presenteren aan klanten in online kanalen. Negentig procent baseert de content van inbound marketing op algemene en statische criteria voor doelgroepsegmentatie. Outbound marketing laat een vergelijkbaar beeld zien. Wel zijn zowel het gebruik van online profielen en behavioral targeting als nurtureprogramma’s in opmars zijn Ook is er een lichte stijging in realtime geïntegreerde data (17 procent) en voorspellende modellen en algoritmes (14 procent). Bedrijven omarmen dynamische data dus steeds meer maar houden tegelijkertijd vast aan statische segmentatiecriteria.

Data-driven marketing is belangrijk

Het tegenstrijdige van de quick scan is dat uit alles blijkt dat bedrijven het belangrijk vinden om data-driven marketing toe te passen – zo verwacht men hier een omzetgroei van gemiddeld 7 procent mee te kunnen realiseren. Toch loopt het nog niet goed. Het grootste knelpunt is het combineren van data, bij voorkeur ook met offline databronnen zoals transacties in de winkels. Online gedrag herkenbaar maken is ook een uitdaging omdat websitebezoekers meestal anoniem zijn. Daar komen de cookies en fingerprints om de hoek kijken waar een deel van de bedrijven al mee bezig is. Het tweede knelpunt is om de data realtime toe te passen – als dat zinvol is gezien je bedrijfsactiviteiten en doelgroep tenminste.

Andere obstakels waar de ondervraagde bedrijven tegenaan lopen bij het invoeren van data-driven marketing zijn gebrekkige integratie van de communicatiekanalen, onvoldoende kennis en competenties in huis, ongeschikte tools en onvoldoende steun van het management. Voordat er stappen kunnen worden gezet met data-driven marketing zullen bedrijven eerst moeten voldoen aan deze randvoorwaarden. De wil is er, nu moet de weg worden aangelegd.Lees het volledige bericht op Emerce »

Algemeen programmadirecteur Erland Galjaard vertrekt bij RTL

Posted 15 feb 2018 — by Villamedia
Category nieuws

Per 1 mei stopt Erland Galjaard als algemeen programmadirecteur. Hij heeft dan 21 jaar bij de zender gewerkt. Hij rondt na die tijd nog wel een aantal lopende projecten af.

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Algemeen programmadirecteur Erland Galjaard weg bij RTL

Posted 15 feb 2018 — by Emerce
Category nieuws

Programmadirecteur Erland Galjaard gaat RTL verlaten. Hij stapt 31 maart al uit de dagelijkse operatie en rondt na die tijd een aantal lopende projecten af.

Galjaard wil eerst een creatieve sabbatical inlassen om zich te richten op eigen projecten op het gebied van onder andere drama, gezondheid en muziek. ‘Na 21 jaar wil ik ontdekken wat er gebeurt als ik uit die hectiek stap en m’n creativiteit op andere vlakken inzet. Ik ga voor de verandering eens van RTL genieten alleen als kijker. Wat daarna komt, heb ik nog niet besloten.’

In zijn rol als algemeen programmadirecteur was Galjaard onder andere verantwoordelijk voor het uitbouwen van de zenderfamilie en de introductie van groot familie-entertainment bij RTL.

Voorlopig neemt CEO Sven Sauvé overkoepelend de programmatische kant waar en is Chief Content Officer Matthias Scholten verantwoordelijk voor formatontwikkeling voor zowel de B2B- als de B2C-markt.

Galjaard begon in 1997 bij RTL Nieuws als eindredacteur en maakte in 1999 de stap naar Hoofd Sport. De jaren daarna kreeg hij de leiding over RTL 7, RTL 5, Yorin en herpositioneerde hij RTL 5. In 2008 werd hij verantwoordelijk voor RTL 4. Vanaf 2012 tot nu was Galjaard actief als algemeen programmadirecteur van RTL.Lees het volledige bericht op Emerce »

Viceland en Dumpert lanceren docuserie Boxing ‘82

Posted 15 feb 2018 — by Adformatie
Category nieuws

Boxing ‘82 is de naam van een nieuwe documentaireserie die zowel op VICELAND, de tv-zender van VICE, als Dumpert is te zien.

Lees het volledige bericht op Adformatie »

KPN en Ziggo schaffen geoblocking voor 1 mei af

Posted 14 feb 2018 — by Emerce
Category nieuws

De twee grootste tv-aanbieders KPN en Ziggo gaan geoblocking bij de online tv-diensten binnen enkele maanden afschaffen. Kijkers kunnen dan ook in het buitenland via de app naar binnen- en buitenlandse zenders kijken. Dat melden de woordvoerders aan Totaal TV.

Een concrete datum willen de beide bedrijven echter nog niet noemen. Maar het wordt in ieder geval voor 1 mei als nieuwe Europese regelgeving ingaat. Aanbieders mogen digitale diensten dan niet meer beperken tot een bepaald gebied.

Precies een jaar geleden werd een akkoord bereikt over de toegang tot onlinediensten in andere landen. Het idee is dat consumenten in alle lidstaten toegang kunnen krijgen tot de films en series, maar de regels sluiten een gedifferentieerd aanbod per lidstaat niet uit.

De Belgische kabelaar Telenet gaat het aanbod van Yelo Play al vanaf 1 april in de Europese Unie aanbieden. Ook kunnen klanten dan uitzendingen volgen via 4G of 3G.

Kleinere kabelbedrijven aangesloten bij de Nederlandse brancheorganisatie NLConnect voeren de veranderingen al eind maart in.

Eerder deze maand stemde het Europees Parlement ook over de afschaffing van geoblocking voor aanbieders van diensten en producten. Met een verbod op geoblocking wordt grenzeloos winkelen binnen de Europese Unie eindelijk echt mogelijk. Het verbod geldt echter niet voor auteursrechtelijk beschermde producten zoals e-books, muziek en films. En dus kunnen Nederlandse consumenten niet bij Netflix Frankrijk een abonnement nemen om bijvoorbeeld Franse series te kunnen kijken.

In de wet is wel een clausule opgenomen die de Europese Commissie verplicht om in 2020 opnieuw naar de regelgeving te kijken en deze eventueel uit te breiden.Lees het volledige bericht op Emerce »

Parkmobile doet programmatic radioreclame op mobiel

Posted 12 feb 2018 — by Emerce
Category nieuws

Parkmobile zegt de eerste adverteerder in Nederland te zijn die programmatic radioreclame aanbiedt in mobiele apps.

De digitale radiospots worden uitgeserveerd als onderdeel van een bredere campagneopzet. Daarin wordt ook reclame op display en video meegenomen. De campagne is opgezet in samenwerking met mediabureau voor mobiel MobPro.

Loes Meys, marketingcommunicatiemanager bij Parkmobile: “Radio is altijd al een sterk kanaal onder automobilisten geweest. Nu live radio luisteren met smartphone onder onze doelgroep groeit, willen we ook deze vorm van adverteren integreren in onze campagnes”.

MobPro werkt in technisch zin met een koppeling naar audio-first SSP. Daar biedt OMX, de digitale tak van OMS, zijn radio-inventory programmatic aan. Parkmobile geeft aan welk soort profielen van luisteraars het wil targetten, laat die opzoeken bij de Nederlandse zenders via Triton en serveert zijn boodschappen uit.

De promotie van programmatic audiobuying laat OMX lopen middels zijn contacten met mediabureaus. OMS is een verkooporganisatie voor audio in Nederland. Het zendernetwerk bestaat onder meer uit stations 538, Slam!, Sky en 100% NL. Aandeelhouders zijn Talpa Radio en RadioCorp. OMS claimt dat digitale audio 33 procent toevoegt aan het bereik van FM-radio.

Loes Meys tegen Emerce over het meten van campagenresultaten: “We kunnen veel beter de brandimpact meten over verschillende mobiele kanalen heen. Programmatic radio op mobiel wordt deels ingekocht voor de apps van de radiostations. Middels de indentifier kunnen we op contactfrequentie sturen. Dit is niet alleen waardevol voor ons merk maar ook voor de smartphone gebruiker.”

Dominiek van Esse, Operations Director bij MobPro: “Door de integratie met OMX kan Parkmobile nu, naast de display- en video-uitingen, geïntegreerd de radiocommercial aanbieden op smartphones. Dat betekent dat we vóór en ná de radioreclame en op een ander willekeurig platform een boodschap laten zien. Deze sluit dan aan op de context van de gebruiker én het type content van het platform.”

Eind vorig jaar was Transavia de eerste adverteerder die überhaupt een retargetingcampagne deed via digitale radio op het netwerk van OMX. Door Emerce gepeilde specialisten beoordeelden dat werk toen als vernieuwend en positief.

OMS werkt sinds de zomer van 2017 met Triton als technologieleverancier.

Foto: Nick Page (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

Meeste phishingmails rond 13.00 uur

Posted 08 feb 2018 — by Emerce
Category nieuws

Phishingmails worden redelijk goed verspreid over de dag verstuurd, met een piekje rond 13.00 uur. Aanvallers verzenden de meeste berichten aan het begin van de week. Op vrijdagen, en zeker in het weekend, zijn het er aanzienlijk minder. Dat blijkt uit onderzoek van Elmer Lastdrager van de Universiteit Twente. Hij verdiepte zich zes jaar lang in allerlei aspecten van phishing en analyseerde 700.000 phishingmails.

Het leeuwendeel van de berichten (70 tot 83 procent) gaat in Nederland over de financiële sector, zoals berichten ‘van banken’. Opvallend was dat de berichten in het buitenland veel vaker dan in Nederland uit naam van winkels, internetproviders en telecombedrijven worden verstuurd.

Lastdrager zegt dat het kinderlijk eenvoudig is om een phishingmail te herkennen. Vaak is een URL te zien die niet naar bijvoorbeeld een banksite verwijst. In de praktijk kijken mensen meestal niet naar deze technische aspecten van een phishingmail. Ze beoordelen doorgaans de geloofwaardigheid op basis van de inhoud, afzender en lengte van de e-mail.

Een belangrijk wapen dat aanvallers gebruiken is gevoel voor urgentie creëren. ‘Klik nú, anders wordt je betaalpas geblokkeerd’. Een doorzichtige truc, maar wel een effectieve.

Op vrijdag 9 februari verdedigt Lastdrager zij proefschrift From fishing to phishing.Lees het volledige bericht op Emerce »

Cybercriminelen stappen over op creatievere phishingberichten

Posted 31 jan 2018 — by Emerce
Category nieuws

Zogeheten phishingmails zijn steeds lastiger te onderscheiden van echte e-mails. Tot nu toe werden vooral de namen van financiële instellingen misbruikt om informatie of geld van mensen te stelen, nu misbruiken steeds meer cybercriminelen de namen van grote en kleine commerciële bedrijven. Het afgelopen half jaar hebben we phishingmails opgevangen die geen bank, maar een commercieel bedrijf als afzender gebruiken. Verder worden Google Adwords, WhatsApp en sms ook steeds vaker gebruikt voor phishingaanvallen.

Phishing lijkt een achterhaalde techniek waar iedereen inmiddels de gevaren wel van kent, maar de berichten worden steeds diverser. Een phishingmail versturen is voor criminelen een koud kunstje met een hoog rendement. Ze worden veelal geautomatiseerd verstuurd en daarna is het een kwestie van afwachten en cashen. Om dit fenomeen te bestrijden heeft ons bedrijf een groot aantal internetdomeinen geregistreerd, waardoor we phishing-pogingen nauwlettend in de gaten houden door deze berichten op te vangen. Zodra we een phishingcampagne detecteren, nemen we direct maatregelen om de aanval te stoppen, onder andere door de malafide pagina door de provider offline te laten halen. Daarnaast doen we veel onderzoek om de identiteit van de cybercriminelen boven water te krijgen. Die gegevens delen we vervolgens met de politie, zodat ze de misdadiger kunnen oppakken. Ons onderzoek heeft echter nog meer inzichten opgeleverd.

Big Data visualisatie van phishing-aanvallen in Nederland, gebaseerd op monitoring van DutchSec

Georganiseerde criminaliteit

Criminele organisaties die in de virtuele wereld opereren worden steeds professioneler. Hun misleidende e-mails zijn nauwelijks van echte te onderscheiden, maar ook de manier waarop ze hun aanvallen organiseren, wordt steeds gestructureerder. Ze gebruiken professionele controlpanels voor hun activiteiten en er zijn nauwe banden tussen Nederlandse en Russische criminelen. Software en serverruimte worden bijvoorbeeld veelal in Rusland gekocht. En de webdomeinen en servers die de internetcriminelen gebruiken, worden vaak ingehuurd bij zogeheten ‘bulletproof hosters’: bedrijven die specifiek zijn opgericht om illegale activiteiten te faciliteren en zich vaak in het buitenland bevinden. Door middel van ‘hoster-hoppen’ kunnen ze het ene moment in Duitsland gelokaliseerd zijn, en het andere in de Oekraïne. Daardoor is het voor de Nederlandse politie vrijwel onmogelijk om preventief actie te ondernemen.

Nieuwe dekmantel

Nieuwe phishingtechnieken ontwikkelen zich razendsnel. Financiële instellingen waarschuwen niet voor niets steeds vaker voor nepmails uit hun naam. Op dit moment zullen berichten van andere bedrijven zoals bol.com, CJIB, Apple, Telfort, T-Mobile, Marktplaats of Netflix bij veel ontvangers nog niet direct argwaan opwekken. De call to action, ofwel het aanmoedigen van de lezer om actie te ondernemen, wordt bovendien steeds dwingender met zinnen als: “Voorkom afsluiten van uw account”; “Betaal op tijd om afsluiting te voorkomen”; “Wij vragen u om een eenmalige verificatie te doen om blokkade te voorkomen”; “Download uw cadeaubon van een supermarkt door hier te klikken”; “Claim hier uw bitcoins” en “Betaal uw bekeuring met bitcoins”…

Malafide websites

Een nieuwe vorm van phishing gebruikt geen e-mail, maar Google Adwords. Criminelen registreren een domeinnaam en zetten daar vervolgens een advertentie op met dezelfde tekst als bijvoorbeeld een echte bank. Vervolgens kopen ze populaire Adwords in om met de website bovenaan in de zoekmachine te komen. Als een onbewuste klant daarna op Google zoekt op bijvoorbeeld “inloggen ING”, dan komt de phishing-advertentie bovenaan de zoekresultaten te staan. Google wordt gezien als een betrouwbare partij, dus veel mensen klikken zonder nadenken op zo’n advertentie. Vervolgens wordt de gebruiker, soms via een omweg, doorgeleid naar de phishing-pagina waar hij met een vertrouwde lay-out kan inloggen. En daarmee is het leed geschied.

Wapen je tegen phishing

Voor de gewone internetgebruiker wordt het steeds lastiger om malafide mails en websites te herkennen. De berichten zijn bijna niet meer van echt te onderscheiden en zelfs het groene slotje voor een internetadres is geen garantie meer dat je met een betrouwbare website te maken hebt. De makers van phishingwebsites kunnen namelijk ook gratis of tegen betaling aan beveiligingscertificaten voor websites komen.

Maar wat kun je verder nog doen om te voorkomen dat je wordt opgelicht? Weet om te beginnen dat bedrijven nooit zelf e-mails sturen met een link naar een betaalverzoek of waarin gevraagd wordt naar pincodes. Je kunt beter de link uit de mail negeren en zelf inloggen op de website van de bank. Neem bij twijfel ook altijd telefonisch contact op met de afzender van zo’n e-mail. En wellicht een open deur: gebruik dan niet het telefoonnummer uit de e-mail. Dat kan namelijk ook van de criminelen zijn. Nog een tip: hyperlinks worden zichtbaar op het moment dat je er met je muispijltje boven hangt. Als oplettende lezer kun je dan onderin je browser zien of het adres van website klopt door de schrijfwijze te controleren. Foutieve schrijfwijzen als “Rabobankk” en “TIkkie.nl” vallen soms pas na twee keer goed kijken op.

Vertrouw niemand online

Phishing is een groot probleem dat steeds meer financiële schade aanricht. Zodra een slachtoffer zijn of haar gegevens op een phishingpagina heeft ingevuld, gaat de crimineel met de gegevens aan de haal en haalt bijvoorbeeld een bankrekening leeg. Door blind vertrouwen en niet goed opletten trappen steeds meer consumenten en bedrijven in deze val. Het devies is dan ook: wees altijd kritisch. Doe een paar simpele checks, zoals het controleren van het e-mailadres van de afzender. Wees altijd wantrouwend over ongevraagde e-mails of aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn, ook via WhatsApp. Je kunt dan veel ellende voorkomen. Eigenlijk moet je contacten op internet net zo behandelen als buiten op straat: daar geloof je toch ook niet iedereen die je aanspreekt.Lees het volledige bericht op Emerce »

Britse waakhond wil overname Sky blokkeren

Posted 24 jan 2018 — by Villamedia
Category nieuws

De Britse mededingingsautoriteit Competition and Markets Authority (CMA) wil een stokje steken voor de geplande overname van de tv-zender Sky. Rupert Murdochs 21st Century Fox bood eind 2016 11,7 miljard pond voor 61…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Man opgepakt wegens doodsbedreigingen CNN-werknemers

Posted 23 jan 2018 — by Villamedia
Category nieuws

In de Verenigde Staten is een man uit Michigan opgepakt na meerdere doodsbedreigingen aan het adres van werknemers van nieuwszender CNN. De man belde eerder deze maand tientallen keren naar de redactie van CNN en kondigde een slachtpartij vanwege ‘fake…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

RTLZ verlegt aandacht van tv naar online

Posted 23 jan 2018 — by Emerce
Category nieuws

RTLZ gaat voortaan nog maar twee nieuwsblokken per dag uitzenden. Alleen tussen 9.00 en 11.00 uur en 16.00 en 18.00 uur is nog een nieuwsblok te zien. De zender blijft bestaan, vooral met aangekochte buitenlandse series, maar de aandacht wordt verlegd naar online.

Perry Feenstra, hoofd economie van RTL Nieuws, noemt de aanpak op Twitter ‘een stevige keus’: ‘De kijkers zitten vooral naar hun pc of telefoon te kijken. De keus voor online pakt overigens zeer goed uit. Niemand weet het nog, maar RTL Z gaat beter dan ooit.’

RTLZ kreeg in 2015 een eigen nieuwszender, maar al gauw werd duidelijk dat de ambities niet werden gerealiseerd, in eerste instantie omdat de nieuwe zender maar mondjesmaat werd doorgegeven.Lees het volledige bericht op Emerce »

PowNed voorlopig niet meer op televisie

Posted 18 jan 2018 — by Villamedia
Category nieuws

De NPO heeft de laatste vaste zendtijd van omroep PowNed uit de televisieprogrammering gehaald. De omroep vulde zes minuten zendtijd per weekdag op NPO 3 in nieuwsflitsen. Omdat de zender al veel op internet doet, zouden de tv-flitsen (die bovendien geen…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Politie zet Instagram-accounts met vuurwerkhandel op zwart

Posted 06 dec 2017 — by Emerce
Category nieuws

De politie heeft de afgelopen weken ruim 1200 kopers en verkopers van verboden vuurwerk op internet in beeld gebracht. Honderden mensen van wie de werkelijke identiteit bekend is, hebben politie aan de deur gehad of kunnen op korte termijn een bezoek verwachten. Zestig Instagram-accounts waar vuurwerk te koop werd aangeboden, zijn op zwart gezet.

De handel in vuurwerk is de laatste jaren steeds meer verplaatst naar het internet. Het team Project Oorworm speurt sinds oktober op internet naar mensen die op zoek zijn naar illegaal vuurwerk of dat te koop aanbieden.

Tegen personen bij wie de politie vuurwerk aantreft, wordt proces-verbaal opgemaakt. Bij grotere hoeveelheden of recidive kunnen mensen ook worden aangehouden. Het vuurwerk neemt de politie in beslag.

Mensen van wie de werkelijke identiteit niet direct bekend is, worden in eerste instantie per mail door de politie aangesproken op hun gedrag. In deze mail zit ook een film die hen er op wijst dat het (ver)kopen van illegaal vuurwerk strafbaar is.

Sommige handelaren blijken zeer jeugdig te zijn. Een 13-jarige jongen uit Den Haag bood vuurwerk te koop aan op zijn Instagram-account.

Onderzoek naar de afzender van het vuurwerk – een Pools bedrijf – leverde adressen op van zo’n 160 personen. Bij hen troffen politiemensen van het landelijke team en rechercheurs van het vuurwerkteam Oost-Utrecht maandagavond zo´n 20 kilo vuurwerk aan.

Het team heeft ook een online handelsplaats benaderd waar verkopers illegaal vuurwerk aanboden. De eigenaar van de handelsplaats heeft de accounts van deze handelaren verwijderd en toegezegd nieuwe aanbieders van verboden vuurwerk te weren.

De grotere georganiseerde vuurwerkcriminaliteit krijgt dit jaar gewoon de aandacht die ze verdient, net als anders, zegt de politie.Lees het volledige bericht op Emerce »

Apple activeert Apple Pay Cash

Posted 04 dec 2017 — by Emerce
Category nieuws

Apple heeft met een softwareupate voor iOS 11.2 zaterdag dan eindelijk Apple Pay Cash geactiveerd, de dienst waarmee iPhone gebruikers onderling geld kunnen overschrijven. Die dienst is vooralsnog alleen in de VS beschikbaar.

Met Apple Pay Cash kun je betalingen verzenden en ontvangen via iMessage. Het werkt alleen als verzender en ontvanger over iOS 11.2 beschikken. De dienst zou al eerder geïntroduceerd worden, maar Apple haalde de deadline niet.

Apple had haast met deze update omdat die tevens een datumfout oplost. Die kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan het licht en zorgde ervoor dat apps die dagelijkse of herhalende meldingen geven de iPhone deden crashen. Apple reageerde uiterst snel op deze fout, maar voegde er maar meteen nieuwe functies aan toe die al eerder in de pijplijn zaten.Lees het volledige bericht op Emerce »