Posts Tagged ‘vormgeving’

Merken vertalen naar taal, dé uitdaging in voice-tijdperk

Posted 12 sep 2018 — by Emerce
Category nieuws

Met de komst van voice-assistenten en chatbots worden bedrijven voor een nieuwe uitdaging gesteld: de vertaling van het merk naar taal. Wat voor een persoonlijkheid past er bij de organisatie? En hoe spreekt een merk in letterlijke zin? Het zijn compleet nieuwe vragen voor digitale makers, zo valt Vanja Mlaco op. Bij Transavia doktert hij uit hoe een bedrijf hiermee kan omgaan. Een ding is zeker: de ‘conversational interfaces’ vragen om nieuwe vaardigheden in digitale teams.

Het vakgebied van UX design zal in steeds sterkere mate draaien om taal. De gemiddelde ‘customer journey’ bestaat inmiddels uit een groot aantal contactmomenten die op steeds meer kanalen en apparaten plaatsvinden. Een interface staat daardoor nooit meer op zichzelf. Het wordt dus belangrijker om met de vormgeving én inhoud een samenhangend verhaal te vertellen.

Nieuw vorm van herkenbaarheid

Actueler en ingrijpender is misschien nog de invloed van nieuwe interfaces zonder traditionele vormgeving. Zogeheten conversational interfaces – een verzamelbegrip voor onder meer chatbots en voice-assistenten – bestaan slechts nog uit woorden. Er komt geen vormgeving in klassieke zin meer aan te pas. Het dwingt bedrijven op een andere manier herkenbaar te zijn.

Die herkenbaarheid is inderdaad één van de grotere uitdagingen van deze nieuwe technieken, vertelt Vanja Mlaco van Transavia. Als coach is hij bij de luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk voor het digitale team. “We optimaliseren bestaande kanalen, maar bekijken vooral welke relevante nieuwe technieken er op ons afkomen. Dan kom je al gauw uit op chat en voice. Het is echt de toekomst. Daarin schuilt enorm veel waarde.”

Eerder dit jaar bracht Transavia daarom naar eigen zeggen als eerste airline een in opzet eenvoudige voice-app uit voor de Google Home. Over een chatbot beschikte het bedrijf al. Hoewel het slimme thuisapparaat nog niet in Nederland verkrijgbaar was, ging men toch alvast het experiment aan. Om bij een doorbraak van dit soort digitale hulpjes al klaar te zijn voor de stemgestuurde verkoop van vliegtickets, zegt Mlaco. Maar wat hij met name wil weten is wat voor mensen en capaciteiten hij nodig heeft om er succesvol mee te zijn. Daar kom je alleen achter door de proef op de som te nemen.

‘Oke Transavia, boek een ticket naar Bilbao’

Doorvertaling merk

Omdat het bedrijf beschikt over een API-platform is het relatief gemakkelijk om nieuwe technieken zoals een voice-assistent aan te sluiten. “Hoe toekomstige interfaces er uit gaan zien weet ik niet, waar ik wel zeker van ben is dat er nieuwe technieken aankomen die ik wil koppelen. Dat is door het platform goed te doen dus daar werken we aan. De vraag die de voice-technologie vooral met zich zich meebrengt, is op welke manier we de benodigde informatie ontsluiten.”

Als de voice-technologie zo groot wordt als Mlaco en andere kenners verwachten, ontstaat er namelijk een heel belangrijk contactpunt tussen klant en merk. Een kanaal dat in beleving moet passen bij de anderen en bovendien in letterlijke zin moet beschikken over een eigen geluid. Een geluid waarin het merk duidelijk naar voren komt. Dat is met de huidige voice-app nog niet het geval. “Dit staat inderdaad nog in de kinderschoenen.” De rest van het jaar stelt hij daarom grotendeels in het teken van de doorvertaling van de digitale conversatie naar een gesprek waarin Transavia als merk herkenbaar is.

Zoeken naar Transavia’s voice-karakter

“Concreet betekent het dat al onze kanalen een zelfde taal moeten spreken. Behalve in tekst dus ook in gesproken woord. Maar hoe klinken we eigenlijk? Hoe heten we? Maken we grappen of zijn we wat serieuzer? De enige manier om hierachter te komen is het organisch te laten groeien. Onze grootste houvast hierin zijn de richtlijnen voor andere digitale kanalen. Een serieuzer bericht brengen we bijvoorbeeld op een formelere toon dan inspirerende reiscontent.”

Zo’n voice-karakter is niet zomaar uit te tekenen, denkt hij. Het is belangrijk daarin klanten te betrekken en een mogelijkheid is ook om het merk zelf hier en daar aan te passen aan de hand van nieuwe bevindingen. Zo’n proces verloopt al met al met vallen en opstaan. “De voice-technologie is in onze ervaring het moeilijke niet, dit is een veel grotere uitdaging.”

Komst ‘UX writer’ in team

Transavia is er relatief vroeg bij en dus een van de eerste organisaties die met dit thema worstelt. De vliegmaatschappij zal echter niet de laatste zijn denkt Hans van Dam van Robocopy. Het bedrijf startte dit voorjaar de ‘Conversational Academy’ om ‘UX writers’ op te leiden. Een hele nieuwe beroepsgroep die langzaamaan zijn intrede gaat doen in de digitale teams van merken en creatieve bureaus. Dat denkt Van Dam zelf, maar hij wordt daarin al hier en daar bevestigd door andere experts. Die namen dit aan het begin van het jaar al op in hun vooruitblik op de veranderingen in het vak. Google heeft zich inmiddels verbonden aan een tweede jaargang van de academie.

Het aantal designers dat zich in brede zin met de gebruikerservaring bezighoudt, gaat afnemen. Daarvoor komen hele nieuwe specialisten in de plaatst. De ‘UX writer’ is bijvoorbeeld zo’n veelgenoemde rol. Sinds enkele jaren is digitaal design steeds minimalistischer van opzet, legt Van Dam uit. Toeters en bellen zijn verdwenen, het draait om efficiënte ‘journey’s’ van A naar B. “Rake taal is daardoor belangrijker geworden. Waar we vroeger nog woorden nodig hadden om design aan te vullen, is dat nu eerder andersom. Het schrijven is erop gericht om de producten en klantreizen te optimaliseren. UX writing hoort dus thuis in de productontwikkeling.”

Karakter ontwikkelen

Binnen de bredere ontwikkeling van minimalisme is de conversational interface waarschijnlijk de meest extreme variant, denkt Van Dam. Om gebruikers gesprekken te laten voeren met een voice-app of chatbot zal deze wel over empathie moeten beschikken. Een UX writer zoals Robocopy die het liefste ziet voegt als het ware een menselijk brein toe aan de kunstmatige intelligentie. Zo iemand heeft daarom kennis van het ontwikkelen van scenario’s en karakters, kan gespreksontwerpen vormgeven, is in staat verleidingsprincipes in te zetten, kan met behulp van data en technologie optimaliseren en weet taal als belangrijk instrument te hanteren. “Er komt veel psychologie bij kijken”, merkt Van Dam.

Daarmee gaan makers nu nog weleens de mist in. Bedrijven kiezen dan voor een gimmick, een grappig karakter dat goed werkt in campagnes. Terwijl het in Van Dams ogen belangrijk is een karakter te ontwikkelen dat zich, vanuit het merk gezien, op een juiste manier tot de gebruiker verhoudt. Zo kan het iemand zijn die adviseert en wat betreft taal wat wijzer overkomt. Een service medewerker is juist weer iets dienstbaarder. “Er is geen goed of fout, maar het is slim om er over na te denken. Het beïnvloedt de toon van het gesprek en bepaalt ook wat voor soort vragen je als bedrijf krijgt.”

Eigen taal spreken

De keuze voor een type karakter filtert vragen en bakent bovendien af hoe een gesprek met psychologische principes is te framen. Iemand verleiden om via een spraakgestuurd stappenplan een vakantie te laten boeken vraagt bijvoorbeeld om enige motivatie en sturing van gedrag. En kiest een telecomprovider voor een voice-assistent die belooft álle vragen te beantwoorden dan is de kans groot dat er verzoeken worden afgevuurd die niet worden begrepen. “Met een assistent die aangeeft alleen vragen over mobiele telefonie te beantwoorden, wordt de gebruiker beïnvloed. Zo neemt de kans toe dat iemand een vraag stelt die wordt begrepen. Een bedrijf een stem geven gaat dus ook over hoe je mensen beïnvloedt of beperkt. Zo verhoog je de kans dat de taalherkenning werkt en zowel de app als het karakter als prettig worden ervaren.”

Niet onbelangrijk is om daarbij de merkwaarden en de belangrijkste persona in het oog te houden. Een jonge vrouw met drie kinderen vraagt om andere taal dan een iets te vlotte student, merkt Van Dam. “Het is een kwestie van spelen. We schrijven onder andere een standaard vocabulaire. Hoe bevestigt zo’n botpersona iets? Hoe reageert diegene op weerstand? Daarmee leggen we een bibliotheek van taal aan.” Het draait erom niet alleen te kijken naar wat een gebruiker – of het bedrijf zelf – wil bereiken, ook hoe iemand zich op zo’n moment voelt is bepalend voor de aanvliegroute. “Een gesprek is als het ware om die emotie heen te ontwikkelen. Bij een gebrek aan visuele aanwijzingen, moeten gebruikers nog meer aan de hand worden genomen.”

Digitaal team verandert

Een fundamentele vraag is wel hoe bedrijven dit organisationeel het beste kunnen inrichten. Van Dam is ervan overtuigd dat ieder productteam op den duur een ‘UX writer’ bevat die direct samenwerkt met UX designers. “Voice-assistenten, robots in de zorg, dashboards in auto’s: ze draaien allemaal op taal die goed en efficiënt moet worden geschreven.” Hij schat in dat vooral mensen met een aanleg voor taal in aanmerking komen voor een omscholing. “Het is makkelijker iemand de vaardigheden voor UX bij te brengen dan een gevoel voor taal, merk ik. Mensen die op dit moment werken in de webcare kunnen bijvoorbeeld erg geschikt zijn.”

Transavia heeft de afgelopen maanden vergelijkbare ervaringen opgedaan, zo vertelt Vanja Mlaco. Op dit moment spelen content managers een grote rol in het proces, of dit op lange termijn de taakverdeling is, is niet bekend. Ook dit is een kwestie van uitproberen. Zeker is volgens Mlaco wel dat de nieuwe vraagstukken zorgen voor nieuwe rollen. Hij verwacht dat praktisch ieder multidisciplinair team uiteindelijk te maken zal krijgen met de impact van conversational designs.

“Het is een cruciale en nieuwe denkwijze die ook andere kanalen beïnvloedt. Het doel is om het huidige trapsgewijze zoeken steeds meer te vervangen door de flow van een gesprek, ook op de website.”Lees het volledige bericht op Emerce »

De vijf grootste uitdagingen voor digitale personalisatie

Posted 26 jul 2018 — by Emerce
Category nieuws

Nog niet zo heel lang geleden kende de bankmanager ons bij naam. De bakker wist precies of we ons brood gesneden wilden hebben en de reisagent kende onze favoriete vakantiebestemming. De bedrijven van nu proberen op hun digitale kanalen diezelfde intimiteit en empathie te creëren. Maar, de technologie en tools die deze bedrijven gebruiken, zijn oorspronkelijk voor andere doeleinden ontwikkeld.

De meeste tools zijn eigenlijk bedoeld voor contentoptimalisatie. Dat wil zeggen dat ze ontworpen zijn voor het testen en uitrollen van allerlei variaties in internetbeleving met als doel: optimalisatie van specifieke meetbare criteria zoals bounce rates, click-through of conversie. Verschillende pagina lay-outs worden getest. Alternatieve afbeeldingen en tekst worden tegen elkaar afgewogen. Slechte vormgeving en onaantrekkelijke content worden vervangen door een meer aansprekende beleving.

Een grote stap vooruit in personalisatie was de ontwikkeling van tools waarmee je verschillende, op de bezoeker afgestemde content kon gebruiken. Zo kon je met gedragssegmentatie zorgen voor een persoonlijk geoptimaliseerde beleving, gebaseerd op het bezoekersprofiel. Op zich een flinke verbetering in de digitale beleving. Toch lopen marketeers op basis van gedragssegmentatie uiteindelijk vast. Het is namelijk heel lastig om een beleving nog verder te optimaliseren met behulp van segmenten als de cruciale klantcontext zich grotendeels buiten het digitale kanaal afspeelt.

Het gebruiken van bestaande systemen voor batchcampagnes brengt ook geen betere personalisatie, omdat deze nooit ontwikkeld zijn voor digitale kanalen. Ze zijn bijvoorbeeld te langzaam om te signaleren dat een klant die ochtend al in een winkel was met een klacht.

Vijf uitdagingen die marketeers moeten overwinnen
 1. Relevantie: Het heeft weinig zin om veel energie te steken in het bedenken van de beste antwoordvariant op de juiste manier gepresenteerd als de boodschap niet relevant is.

Let op: De tools die heel goed zijn in contenttargeting voor hogere doorklikpercentages genereren niet automatisch de juiste content voor een specifieke bezoeker. Teveel focus op variatie in content, doet afbreuk aan relevantie. De klant heeft liever de meest relevante boodschap dan de perfecte variant van een onzinbericht.

 1. Timing: Relevante antwoorden zijn zinloos als de timing verkeerd is.

Klanten bewegen zich tegenwoordig sneller dan de tijd die nodig is om te achterhalen wat ze willen. Zij maken hun customer journey in realtime over diverse kanalen en die is alweer voorbij voordat je het in de gaten heeft. Klantrelevantie beperkt zich niet tot een kanaal en kan snel veranderen

 1. Consistentie: Timing en relevantie gaan verloren zonder consistentie in vervolgacties.

Misschien kreeg de klant het juiste antwoord en misschien heeft hij zelfs gereageerd, maar alle moeite is tevergeefs als het gesprek niet consistent op de verschillende kanalen wordt voortgezet. Outbound en betaalde kanalen zijn meestal niet op de hoogte van de actuele klantstatus of wat er inbound gebeurt. Net zoals digitale kanalen niets weten over outbound berichten.

 1. Segmentatie: De klant is geen segment.

Digitale doelgroepselectie gebeurt nog te vaak alleen op basis van het segmenteren van bezoekers. Klanten zijn ingedeeld in personas die worden geassocieerd met segmenten aan de hand van bepaalde verwachtingen over wat zij moeten doen. Echter, klanten passen vaak niet in een bepaald segment. Hun intenties, context en behoeften zijn individueel.

 1. Optimalisatie: Optimalisatie zorgt voor meer doorklikken en checkouts in de webshop, maar resulteert dit ook in hogere klantwaarde, omzet en rendement?

De acties die organisaties willen beïnvloeden vinden over het algemeen plaats in de toekomst, over een aantal dagen of soms zelfs weken. Bijvoorbeeld contractverlening aan het einde van een contractperiode of een lening afsluiten, een SIM-kaart activeren of een zorgen voor een vluchtupgrade. Optimaliseren van je webshop KPI is daarvoor misschien niet de beste manier. Het is van belang om KPI’s op klantniveau vast te leggen en dan beslissingen in het (digitale) kanaal daarop af te stemmen.

Digitale personalisatie: ga voor klantwaarde!

De problemen blijven bestaan zolang organisaties digitale personalisatie blijven zien als het middel bij uitstek voor digitale kanalen en als de meetbare criteria puur en alleen zijn gefocust op de prestaties van deze kanalen. Echte digitale personalisatie, vereist een andere aanpak.

Personaliseer niet ´per kanaal`

Relevantie is daar niet altijd zichtbaar. Beslissingen over klantenbinding kunnen beter gedelegeerd worden naar een centrale autoriteit die een totaaloverzicht heeft van de klant in kwestie op alle kanalen, inbound en outbound en alle customer journeys. Consistentie binnen alle kanalen biedt alleen zekerheid in combinatie met de informatie een centraal ´customer brein`.

Neem realtime beslissingen

Batch procedures en feeds zorgen niet voor de juiste timing. Actuele contextuele gegevens daarentegen geven uw klantkennis een megaboost.

Gebruik geautomatiseerde machine learning

Gebruik klantinteracties om automatisch voorspellende modellen te bouwen op basis van hun gedrag. Personaliseer een-op-een aan de hand van de specifieke actuele situatie, context en historie van iedere individuele klant.

Focus op de waarde van de interactie voor de klant en voor u

Weg met de product-push mentaliteit en vergeet clicks en checkouts. Kijk verder dan de websessie.Lees het volledige bericht op Emerce »

‘Meer duidelijkheid over toepassing privacywet nodig’

Posted 28 jun 2018 — by Emerce
Category nieuws

De Consumentenbond heeft de Autoriteit Persoonsgegevens in een brief gevraagd meer duidelijkheid te geven over de toepassing van de nieuwe privacywet in de praktijk. Nu pakken sommige bedrijven de ruimte voor een eigen interpretatie van de wet.

De Consumentenbond schrijft de brief naar aanleiding van een rapport van de Noorse consumentenbond, Forbrukerradet. Hierin laat de consumentenorganisatie zien hoe Facebook en Google gebruikers manipuleren om meer persoonlijke gegevens te delen dan nodig is. In veel gevallen stellen de techreuzen de privacyinstellingen zodanig in dat gebruikers standaard hun gegevens delen.

In andere gevallen maken de bedrijven het nodeloos ingewikkeld, waardoor gebruikers die hun gegevens niet willen delen aanzienlijk meer muisklikken nodig hebben om dat voor elkaar te krijgen dan gebruikers die hun gegevens wel willen delen. Daarnaast is de vormgeving en de informatievoorziening van de privacyinstellingen vaak sturend naar niet-privacyvriendelijk, in plaats van neutraal.

De bond wil meer uitleg. Mag een cookiemuur nu wel of niet? Zijn er uitzonderingen voor bedrijven die onder de e-privacywetgeving vallen? De wet stelt (uiteraard) algemene eisen, maar sommige bedrijven maken daar misbruik van, wat leidt tot scheve situaties.Lees het volledige bericht op Emerce »

Design thinking versus technologische innovatie

Posted 13 jun 2018 — by Emerce
Category nieuws

Technologische innovatie zonder design thinking is gedoemd te mislukken. Daarom vinden we het eerder creepy dan cool als een Google-bot zich voordoet als mens en de kapper belt voor een afspraak.

Ik ben een gadgetfan. Ik wil nieuwe technologie als eerste hebben en proberen. Dus kocht ik ook de eerste generatie Apple Watch. Dat was de eerste miskoop die ik ooit bij Apple deed. Alles wat ik ervan verwachtte werd niet waargemaakt. Het ding was beroerd om mee te sporten omdat de hartslagmeter het niet goed deed en er geen GPS op zat. En ik werd gek van de berichten die de hele dag binnenkwamen. Kortom, ik vond het waardeloos en heb het horloge verkocht op Marktplaats.

Van wat ik ervoor terugkreeg kon ik een TomTom Runner kopen voor 130 euro. Daar kun je beperkt berichten op ontvangen en er zit GPS op, dus ik kan mijn prestaties uploaden naar Strava. Het biedt een topervaring vergeleken met de Apple Watch terwijl het feitelijk twee dezelfde producten zijn. Hoe kan dat? TomTom heeft specifiek gekozen voor een type gebruiker, namelijk de sporter. Apple heeft die keuze niet echt gemaakt. Door de focus van TomTom werkt het product veel beter. Design is dus de voorwaarde voor een succesvolle adoptie van technologische innovatie.

Wat is design?

Dit roept de vraag op wat design dan precies is. Ik zie vijf kernthema’s:

 1. Design verbindt.

Het is een manier om productlijnen te verbeteren. Een mooi voorbeeld is Nest, de slimme thermostaat. Software en hardware zijn goed met elkaar verbonden, zowel in vorm als in gedrag, en het resultaat voorziet in een behoefte van de eindgebruiker. Daardoor wordt de dienstverlening (propositie) van Nest ook succesvol verbonden met de behoefte van de eindgebruiker.

 2. Design is geen kunst.

Kunst is autonome vormgeving waarmee de kunstenaar zich uitdrukt. Design kijkt verder en is bedoeld om de gebruiker blij te maken. Dat hoeft niet esthetisch te zijn, het product kan ook een puur functioneel uiterlijk hebben. Charles Eames verwoordde het zo: “The mark of a designer is the willing embrace of constraints.” Oftewel: een ontwerper heeft liefde voor beperkingen.

 3. Design divergeert.

Een goed idee zit hem vooral in hoeveelheid. Natuurlijk bestaat de briljante ingeving, maar meestal zal je eerst breed moeten gaan door veel te ontwerpen, schetsen en bedenken. Eindeloze variaties op een thema leiden tot de beste keuze.

 4. Design convergeert.

Je moet dus wel kiezen. En kiezen is altijd moeilijk. Een goede ontwerper kan uit alle mogelijkheden bepalen welke het beste kan worden uitgewerkt.

 5. Design is empathisch.

Dit is de kernboodschap voor iedereen die zich met technologische innovatie bezighoudt. Je moet je kunnen inleven in wat de ander voelt, ziet en hoort. Als je dat niet meeneemt in de ontwikkeling, blijf je zitten met een onbruikbaar product.

Neem Google Glass. Dat was in eerste instantie een behoorlijke misser. De reden daarvoor is dat het product helemaal gefocust is op technologie en er niet is nagedacht voor wie die bril wordt gemaakt. (In tweede instantie heeft de bril een tweede leven gekregen op de B2B-markt.)

Snapchat Spectacles is in de kern hetzelfde product: een slimme bril met een camera. Toch is dit succesvoller geworden. Het verschil zit hem erin dat het is ontworpen voor de doelgroep van Snapchat die de hele dag foto’s van hun leven met de wereld deelt. De use case is meteen duidelijk en het product is gepositioneerd als speelgoedje en niet als de toekomst van IoT.

Goede werking staat niet gelijk aan succes

Wat ik hiermee duidelijk wil maken, is dat het niet vanzelfsprekend is dat een goed werkend product een succes wordt. Technologie zonder design thinking is gedoemd te mislukken.

Wat is nu design thinking? Volgens Tim Brown van IDEO moet je op zoek naar de overlap tussen drie aspecten:

 1. Feasibility – kunnen we het maken?
 2. Viability – is er een business case?
 3. Desirability – willen mensen het hebben?

Als het antwoord op alle drie de vragen ja is, dan krijg je innovatie (en vleugels). Er bestonden al smartphones voordat de iPhone op de markt kwam, maar die waren waardeloos. Apple maakte het idee desirable. Hoe doe je dat?

In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, is Thomas Edison niet de eerste uitvinder van de gloeilamp. Maar Edison bedacht tientallen jaren later dat zo’n lamp niet alleen bruikbaar moet zijn en er aardig uit moet zien, maar ook dat daarvoor elektriciteitscentrales nodig zijn en een manier om die elektriciteit bij mensen thuis te krijgen. Natuurlijk wil de consument overal en altijd licht kunnen maken maar het wordt pas echt desirable als je het hele systeem erom heen bedenkt en het dus gemakkelijk maakt.

Een recenter voorbeeld:  iTunes werd in 2001 gelanceerd en was toen een heel goed product. Je kon er je cd’s mee rippen, je muziekbibliotheek organiseren en digitaal muziek kopen. Maar pas echt mooi werd het toen in oktober de iPod werd uitgebracht. Er bestonden wel MP3-spelers maar die waren supergeeky. De iPod was mooi, handzaam, had een gigantische opslagcapaciteit van 4GB (hoe krijg je het vol?!) en bovenal: het was onderdeel van een ecosysteem, net als het elektriciteitsnetwerk van Edison. Dat maakte de iPod geweldig.

Vijf stappen in design thinking

Overtuigd van het nut? Dan wil je design thinking in de praktijk toepassen. Het oermodel hiervoor kent vijf stappen: empathize – define – ideate – prototype – test. Je kunt die vijf stappen ook plotten op het Double Diamond-model, dat door IDEO is geïntroduceerd en is gebaseerd op de divergeren-convergeren-gedachte: Discover (onderzoek het gedrag van de gebruiker en verdiep je in de achtergronden), Define (workshops en ideeën verzamelen, herformuleer je vraag), Develop (ideeën ontwikkelen) en Deliver (prototypes maken, selecteren en resultaat monitoren).

De lean start-up methode waar agile design gebruik van maakt, borduurt hierop voort. Die methode is namelijk ook cyclisch: oplossingen bedenken, toetsen, leren, verbeteren, nieuwe oplossingen, verbeteren, et cetera. Ondanks de compatibiliteit van de twee modellen wordt in een technologie-gedreven proces vaak de empathiestap vergeten. Men doorloopt alleen de tweede diamond en slaat de eerste vaak over.

Misschien wel logisch, want het is niet gemakkelijk om de behoeften van de klant echt te leren kennen. Er zijn drie communicatieniveaus waarop je kunt graven. De eerste is expliciet, waarbij je aan de klant vraagt wat hij wil en hij daarop antwoordt. De tweede is door het gedrag van de klant te observeren zodat je de onuitgesproken dingen leert. De derde is voelen, dromen, weten – om daarachter te komen zal je diepgaande sessies met de klant moeten houden.

Inmiddels is de derde generatie Apple Watch op de markt. Deze is voorzien van GPS, een 4G-simkaart en een snellere processor. Het is al met al een beter product geworden. Ga ik het kopen? Ik denk het niet. Apple heeft de eerste te snel op de markt gebracht en zich niet verdiept in de use case, waardoor het voor mij niet meer desirable is. Als je inzoomt op technologie en de empathiestap vergeet, wordt technologie op zijn best irritant of nutteloos en op zijn slechtst eng. Dus daarom: design thinking.Lees het volledige bericht op Emerce »

Videoland zet big data in tegen weglopers

Posted 30 mei 2018 — by Emerce
Category nieuws

RTL Nederland zet datawetenschappers in om het aantal vertrekkende klanten bij Videoland in te perken. Dat is maar een van de vele toepassingen waar het werk van de wetenschappers voor wordt gebruikt.

Uit de presentatie van Daan Odijk op Tech Live! gisteren in Amsterdam werd duidelijk dat RTL een strategische omslag maakt. Althans, dat poogt te doen. Een team van vijf datawetenschappers helpt onder meer bij de vormgeving van content en marketing met hun bijzondere inzichten.

Een simpel voorbeeld: Videoland gebruikt actief de signalen van abonnees die dreigen op te stappen. Als iemand minder vaak inlogt, minder vaak series en films uitkijkt en niet ingaat op kijksuggesties klinken de alarmbellen. Dan stuurt Videoland e-mails om die klanten aan boord te houden. De churnrate daalde daarop met 2,4 procent.

Over het aantal abonnees bij Videoland zwijgt Odijk. Het zou tegen de half miljoen liggen, maar dat bevestigt hij niet.

RTL moet data wel centraal stellen in zijn strategie. Zenders hebben niet meer het alleenrecht op de videokanalen. De kijkcijfers laten dat ook zien. De gemiddelde kijkduur daalde afgelopen vier jaar met vijftien procent. Bij jongelui tot 25 jaar zelfs 45 procent.

Om het bedrijf weer op koers te brengen, voert RTL Nederland een reorganisatie door. Er vallen ontslagen bij middelmanagement en er wordt geïnvesteerd in data-analyse, technologie en creatie. Ook Odijks team mag groeien. Er worden tientallen miljoenen euro’s vrijgemaakt voor investering in nieuwe fundamenten.

De datawetenschappers zijn nu nog in de fase dat ze fundamenten leggen. Er worden al wel voorspellingen gedaan aan de hand van kijkersdata. Het liefst zou de Odijk ook met de data van andere RTL-labels aan de slag gaan, zoals Buienradar en SpotX. Of en hoe dat mogelijk is, ‎weet Lead Data Scientist nog niet. RTL heeft zijn positie na invoering van de nieuwe privacywet nog niet bepaald.

Foto: Peter Boer (c)Lees het volledige bericht op Emerce »

De kunst van het koppenmaken bij De Telegraaf

Posted 30 apr 2018 — by Villamedia
Category nieuws

De Telegraaf biedt een kijkje in de keuken van twee koppenmakers van de krant. Vormgeving is dwingend, “maar voor een mooie kop valt er wel te onderhandelen en passen vormgevers hun schema aan, ook al is het veel extra werk”. Aan het woord zijn Jan Albert…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Apple lanceert nieuwe iPad voor onderwijsmarkt

Posted 27 mrt 2018 — by Emerce
Category nieuws

Apple heeft zojuist in Chicago een speciale 9,7 inch iPad voor het onderwijs aangekondigd. Deze wordt geleverd met nieuwe versies van Pages, Numbers en Keynote en ondersteunt Apple Pencil.

Apple Pencil werkte tot voor kort alleen met de duurdere iPad Pro. Ook beschikt de iPad over TouchID, een HD FaceTime camera en zelfs GPS voor navigatie bij het duurdere model. Afgezien van de nieuwe functionaliteit, verschilt de iPad qua vormgeving niet van eerdere versies.

De iPad kost in de VS 329 dollar (scholen betalen 299 dollar) en is deze week al te koop. In Nederland gaat de iPad minimaal 359 euro kosten (met 32 GB en alleen met Wifi) en 449 euro met GPS/4G. Smart Covers voor iPad zijn verkrijgbaar voor 39 euro in houtskoolgrijs, middernachtblauw, wit en rozenkwarts. De Apple Pencil kost nog altijd 99 euro.

In de App Store zijn al zo’n 200.000 apps voor  het onderwijs te verkrijgen. Vanaf nu kunnen leraren met Pages ook digitale boeken voor hun leerlingen samenstellen.

‘Iedereen is creatief’ heet een nieuw, gratis lesprogramma van Apple waarmee leerkrachten voor elk vak tekenen, muziek, film of fotografie makkelijk in hun bestaande leerplan kunnen opnemen. Met Apple Schoolwerk kunnen leerkrachten taken aanmaken of de voortgang van leerlingen bijhouden. Schoolwerk is gebaseerd op de Klaslokaal-app van Apple.

Apple stelt verder gratis 200 GB iCloud-opslag voor leerkrachten en leerlingen beschikbaar.

Het zal wel geen toeval zijn dat Google en Acer daags voor de aankondiging van Apple een eerste tablet met Chrome OS hebben gepresenteerd voor de onderwijsmarkt.

De 9,7 inch Chromebook Tab 10 wordt in mei uitgebracht, terwijl de Chromebook Tab 10 in april al in Amerikaanse winkels ligt voor 329 dollar.

Het is de eerste tablet met Chrome OS. Tot nu toe werd Chrome OS alleen voor laptops gebruikt.

Foto via The VergeLees het volledige bericht op Emerce »

Het Parool wint weer prestigieuze ontwerpprijs

Posted 26 mrt 2018 — by Villamedia
Category nieuws

Voor de tweede keer op rij heeft Het Parool een internationale prijs gewonnen voor zijn vormgeving.

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Zijn Progressive Web Apps relevant voor SEO?

Posted 26 mrt 2018 — by Emerce
Category nieuws

Dankzij responsieve websites zijn afzonderlijke mobiele websites of subdomeinen (m.website.tk) niet meer nodig. Nu Safari PWA’s ondersteunt, is ook de laatste grote browser PWA ready. Gaat de PWA (Progressive Web App) ervoor zorgen dat native apps net zo overbodig worden als afzonderlijk mobiele websites/subdomeinen? Of gaat een PWA je alleen maar meer technische kopzorgen bezorgen en je marketinginspanningen verwateren? En zijn er nog SEO-voordelen?

Wat is een PWA?

PWA staat voor Progressive Web App. In essentie is een PWA een hybride vorm tussen een app en een website. In een PWA worden je webpagina’s weergegeven in een app-omgeving met app-functionaliteit, ook wel een website in een app-jasje. Of om een Googler te quoten: “PWA are the web pages you know and love, just with some special sauce on them”.

Wat is het verschil tussen een website, native app en PWA?

Je website is een verzameling html-pagina’s die met CSS gestyled worden en middels Javascript aangestuurd worden. Bezoekers kunnen direct naar die pagina’s navigeren via de browserbalk, ze bezoeken via de zoekresultaten, maar ook via links op andere sites of in je nieuwsbrief. Websites zijn toegankelijk via een browser, dus je hoeft niet een bepaald besturingssysteem te hebben. Je bent wel altijd afhankelijk van een internetconnectie. Bovendien kan de mobiele ervaring en snelheid te wensen over laten.

Een app is software die je downloadt via de ‘store’ passend bij je besturingssysteem, die wordt geïnstalleerd op je apparaat. Dit maakt een app ‘native’. Een app staat los van je website, al kan je door middel van app-indexing en deeplinking ervoor zorgen dat gebruikers direct naar de app gestuurd kunnen worden als ze op het punt staan jouw content te gaan gebruiken. Maar de content, mogelijkheden (bv. push-berichten), vormgeving en navigatie kunnen dus totaal anders zijn dan op de website.

Een internetconnectie is niet per se nodig om een app te gebruiken, maar vaak wel noodzakelijk. Ook als de maker aanpassingen doorvoert, zal je een update moeten downloaden om ervan te kunnen profiteren. Een nadeel: lang niet alle content die op de site staat, is ook beschikbaar in de app. Bovendien moet je de techniek en de content voor een platform (of eigenlijk twee: iOS en Android) naast de site onderhouden. En apps worden zelden spontaan gedownload, dus naast app store optimalisatie is een bredere marketinginzet gewenst.

Enter the PWA…

Voordelen PWA’s

Het doel van een PWA is om het beste van het web en apps samen te brengen. Daardoor heeft het voordelen voor ontwikkeling, bedrijfsvoering en marketing. Bedrijven als Twitter, Uber, Trivago en Lancôme bieden al een PWA aan (zie PWAstats.com of de cases van Google).

Kracht van het web
 • Indexeerbare en deelbare urls
 • Voor iedereen toegankelijk: niet van een OS of device afhankelijk (a.k.a. progressief)
 • Altijd up-to-date: je hoeft geen updates van een website te downloaden
 • Geen app-store die als gatekeeper fungeert
App look & feel
 • Werkt offline
 • Werkt snel
 • Navigatie ingericht op mobiel gebruik
 • App-knop op scherm
 • Mogelijkheid om push-notificaties te sturen
Geen losse app en website meer
 • Geen dubbele ontwikkeling
 • Geen dubbel beheer
 • Geen dubbele marketing
 • Oftewel: minder kosten
Hoe werken PWA’s?

PWA’s krijgen hun ‘app-jasje’ dankzij een application shell architecture en hun functionaliteit dankzij de service worker.

De application shell architecture is zoveel als de minimale hoeveelheid HTML, CSS en Javascript om de interface weer te geven en aan te sturen. Deze moet:

 • snel laden (duh)
 • gecached worden (zodat dezeie constant snel kan laden)
 • content dynamisch weergeven (zodat de service worker de content kan inladen)

De service worker is de motor van de PWA. Zie het als een soort proxy tussen de website en de browser. De service worker laadt en cached de content. Heb je geen internetverbinding, dan kan alsnog content getoond worden uit de cache. Heb je wel internetverbinding, dan kan de service worker op de achtergrond nieuwe data alvast synchroniseren.

Ook kan de service worker data pre-fetchen, bv. om afbeeldingen die lager op een pagina te staan, sneller te kunnen tonen. Daarnaast heeft de service worker toegang tot hardware van je apparaat (bv. de geolocatie, camera of gyroscoop) en verzorgt het push notificaties.

Googler Jake Archibald legt de technische werking uit aan de hand van een fictief blog over treinen (zowaar grappig).

Als jij nu denkt “supertof, dit wil ik ook!” sta mij dan toe een wijs man te quoten:

Waarom jij geen PWA nodig hebt

Als je momenteel nog geen app hebt, maar PWA’s je wel interessant lijken, wil ik je graag veel kopzorgen, tijd en geld besparen: waarschijnlijk heb je geen PWA nodig. Want:

 • Je hebt geen nieuwsplatform (NOS, VI, Privé)
 • Je hebt geen communicatieplatform (Twitter, Facebook, Reddit)
 • Je hebt geen real-time data in je app (beurskoers, weer, live scores, ov-info)
 • Er verandert wekelijks eigenlijk niet zoveel aan je site (content, lay-out en functionaliteit)
 • Je verdient geld via de app-store

De site van Traffic Builders is een goed voorbeeld van een site waar op dit moment geen PWA voor nodig is. Voor ons is een snelle website met goede navigatie voldoende. Wij kunnen dus beter focussen op het optimaliseren van de responsive website, dan een PWA bouwen. Maar we gaan zien waar bedrijven in de toekomst mee gaan komen.

Natuurlijk zie ik alle ronkende cijfers over lagere bounce rates en stijging van conversies (al dan niet in combinatie met AMP). De vraag is in hoeverre deze resultaten niet gehaald hadden kunnen worden door de tijd en geld (en de expertise van Google die vaak meehelpt bij de ontwikkeling) te steken in andere optimalisatieslagen. Hoewel het overgrote deel van apps nauwelijks gebruikt worden, is er natuurlijk de toegevoegde waarde van een app-knop op het apparaat van een gebruiker. Op die manier ben je top-of-mind bij gebruikers en bied je een snelle toegang tot je site en dus meer terugkerende bezoekers.

PWA’s en SEO

De scherpe lezer heeft het waarschijnlijk al door: een PWA focust met name op een zo optimaal mogelijke ervaring van content op de mobiel met snelheid en toegang als speerpunten. Dat kan weer zorgen voor hogere engagement en mogelijk meer conversies. En dat tegen minder kosten en gedoe dan bij een native app!

Maar kan het je ook voordelen geven in termen van SEO?

PWAs currently don’t have any advantage in Google Search and as far as I know, there are no plans to change this.

– John Mueller, Google

Helaas: je zal niet hoger ranken alleen door een PWA te maken. Voor native apps is dit wel mogelijk door middel van app-indexing. Door je app-content te laten indexeren, kan Google in de zoekresultaten aangeven dat een bepaalde pagina ook beschikbaar is in een app op je device. Bovendien kun je een app direct vanuit de zoekresultaten downloaden (zie afbeelding). Wie weet gaat dit in de toekomst ook voor PWA’s gelden.

Wellicht dat ook andere key capabilities van app indexing zoals Google ze noemt voor PWA’s gaan gelden:

 • Search results: App Indexing surfaces links to app content on Google Search. For Android, this includes an install button for your app as well as personal content results in the Google app.
 • Installs: The install button for your app appears next to your homepage search result, giving users an easy path to installing your app to view content.
 • Autocompletions: App Indexing on Android lets your users see app content directly from suggested results in the Google app.
 • Assistant: App Indexing powers public content results for screen search on Android and Google Assistant on Pixel and Allo.

Als deze features ook mogelijk worden voor PWA’s ontstaat er een voordeel voor SEO. Bovendien is dit een grotere kans om jouw business voice search proof te maken doordat Google Assistent info oplepelt uit jouw app in plaats van de featured snippet van je concurrent.

Tenslotte de mogelijkheid dat Google gebruikerssignalen als bounce rate en engagement meeneemt in de rankingfactoren (RankBrain). Als PWA’s op deze vlakken echt voor een enorme verbetering zorgen ten opzichte van geoptimaliseerde websites zit ook hier kans voor SEO.

PWA: aanvulling, geen vervanging

Maar let op: dit is allemaal hypothetisch en de wens ridderen tot toekomstperspectief. In de basis blijft een PWA een Javascript-framework en is een website noodzakelijk voor je search marketingactiviteiten. Het is dus niet slim om een PWA te nemen in plaats van je website: een PWA is een aanvulling op je website, géén vervanging!

SEO-tips voor PWA’s

Wil je aan de slag met PWA’s dan moet je rekening houden met een aantal SEO-richtlijnen. Het is slim om geen aparte urls te genereren puur voor je PWA. Het is immers gewoon de content die ook op je site getoond wordt. Doe je dit wel? Zorg er dan voor dat je SEO-vriendelijke urls aanhoudt (geen # urls dus). Ook moet je je canonical tags op orde hebben, zodat Google doorheeft welke pagina het origineel is en welke wanneer getoond moet worden.

Daarnaast moet je geen bronnen blokkeren via robots.txt. De content wordt namelijk via Javascript ingeladen. Check ‘Fetch als Google’ in Search Console om er zeker van te zijn dat je pagina’s correct getoond worden. Eigenlijk standaard SEO-advies voor websites die zwaar op Javascript leunen dus, maar altijd goed om nog even te benadrukken.

Deze info en tools kunnen je op weg helpen bij het implementeren en testen van je PWA:

To PWA or not to PWA?

PWA’s zijn tot dusver puur een webdevelopment aangelegenheid. Voor marketeers zijn ze met name interessant in termen van UX en engagement. Voor betere online vindbaarheid hoef je het niet te doen. Sterker nog: als je niet oplet, kan het je op SEO-gebied schaden.

PWA’s zouden in de toekomst native apps (grotendeels) kunnen wegdrukken. Of een PWA de tijd, geld en moeite van de ontwikkeling waard is of dat je beter je huidige website aan kan pakken, hangt volledig af van je huidige website. Maar volledig overstappen van je website naar PWA-only raden we zeker niet aan! En we zijn nooit te beroerd om je hierbij advies te geven.

 Lees het volledige bericht op Emerce »

Nieuwe site Natuurmonumenten moet activeren

Posted 06 feb 2018 — by Emerce
Category nieuws

Onlangs is de nieuwe versie van Natuurmonumenten.nl opgeleverd. Het doel van de vernieuwde site is leden en niet-leden te mobiliseren.

Ook voor Natuurmonumenten is het moeilijker geworden om nieuwe leden te werven. Daarom schakelde de vereniging Puurpxl en Burst om voor een nieuwe site. Puurpxl is verantwoordelijk voor het ontwerp, de technische realisatie was in handen van Burst. Doel: Nederland mobiliseren.

Het accent van de nieuwe site ligt op het aanbieden van content op maat. De datagedreven vormgeving is gebaseerd op gebruikersonderzoek voor een optimale gebruikerservaring. Alle content wordt op basis van locatie en onderwerp zo ontsloten dat de bezoeker een passend aanbod gepresenteerd krijgt.

Het achterliggende platform is zo opgetuigd dat het betrekkelijk eenvoudig moet zijn om content naar andere touchpoints uit te rollen, zodra en wanneer beschikbaar. Apps en winkelschermen zouden daar een voorbeeld van kunnen zijn.

Natuurmonumenten is een ledenvereniging met eind 2016 719.000 leden en donateurs.

Foto: Victor van Werkhooven (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

Philips stort zich op OLED

Posted 26 jan 2018 — by Emerce
Category nieuws

Bij Philips is het OLED dat de klok slaat en donderdag werden op Schiphol de nieuwste televisies gedemonstreerd. Met als belangrijkste toevoeging de Google Assistant die op de IFA al was aangekondigd. De tv kan dus ook met de stem worden bediend.

De televisies hebben Google Assistant aan boord omdat de systeemsoftware is gebaseerd op Android M. De Google Assistant gaat in de loop van dit jaar Nederlands spreken, beloofde Philips.

Het topmodel 973 was vorig jaar ook al op de IFA onthuld, maar had toen een andere naam. De 65 inch-tv heeft een in de voet geïntegreerde soundbar, met een vermogen van 60W. Dit model mag 4499 euro gaan kosten.

Een goedkoper model is de 873, zonder soundbar en met drievoudige ringluidsprekers. De 873 kost 3299 euro.

Het nieuwe 803-model tenslotte komt beschikbaar in de formaten 55 en 65 inch en kent een minimalistische vormgeving. Naast een dunne schermrand heeft dit toestel twee smalle, horizontale poten. De 803 komt in maart of april, maar de prijs is nog niet bekend.

Net als de televisies van vorig jaar zijn de modellen uitgerust met de Philips P5 processor, waarmee het bedrijf zich zegt te onderscheiden van de concurrentie.

Als bijzonderheid kan nog gemeld worden dat alle modellen de standaard HDR10+ ondersteunen. Deze komt vanaf het tweede kwartaal beschikbaar.Lees het volledige bericht op Emerce »

Almere gebruikt vormgeving krant voor reclamefolder

Posted 01 dec 2017 — by Villamedia
Category nieuws

De gemeente Almere en de Floriade hebben de vormgeving van de krant Almere Deze Week gebruikt voor een reclamefolder. De lokale krant is daar boos over en stelt dat de gemeente hiermee de journalistieke onafhankelijkheid van de krant schaadt. Dat zegt…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Zo ziet Evidence Based Growth er in 2024 uit

Posted 27 nov 2017 — by Emerce
Category nieuws

Zeven jaar geleden kwamen de eerste schaalbare oplossingen voor a/b-testen op de markt. Inmiddels heeft elk groot bedrijf een proces geïmplementeerd voor continue optimalisatie. De komende zeven jaar zal dit verder groeien in kwantiteit en kwaliteit, terwijl verandert wat en hoe we optimaliseren. Vier kernpunten:

Data duiding

Over zeven jaar zijn we heel goed in staat om de gebruiker zelf te herkennen. Nu optimaliseren we veelal nog voor device-/browsercombinaties op basis van cookies, maar device graph oplossingen zullen over zeven jaar de norm zijn. Adobe loopt op dit moment voorop in deze markt met haar Marketing Cloud ID, waarin bezoekersinformatie van al haar klanten wordt gebruikt om te begrijpen welke gebruikers achter welke device-/browsercombinatie zitten. We kunnen daardoor veel sneller leren van onze experimenten, omdat vervuiling van datapopulaties verleden tijd is.

Algoritmes

Nu is optimalisatie veelal nog de kunst van het maken van keuzes. Je kunt niet alles toetsen omdat je genoeg bezoekers nodig hebt om significante uitspraken te doen. Over zeven jaar zullen onze statistische formules beter passen bij de bedrijfsomgevingen waarin we werken. Een oplossing zoals Google Cloud Prediction API zal op basis van jouw weinige data heel gericht al effectieve uitspraken kunnen doen. Optimalisatie is dan de kunst van zoveel mogelijk elementen voeden aan het optimalisatiesysteem omdat razendsnel kan worden getoetst wat nu een positief effect heeft op welk segment bezoekers en wat niet.

Spraakinterfaces

De afgelopen jaren zijn we van de eerste mobile e-commerce via mobile first naar mobile leading gegroeid. App-optimalisatie geeft je al minder creatieve vrijheid, omdat je moet werken vanuit frameworks. Spraakinterfaces zijn het nieuwe mobile. Nu nog de eerste stappen via Google Home en Amazon Echo, maar over zeven jaar heel overheersend. En ook de hoofdinput voor andere apparaten zal spraak zijn. Vormgeving van de online dialoog wordt daardoor bij verkoopoptimalisatie ondergeschikt. Het gaat om de user experience van de gesproken tekst. Relevant, met de juiste woorden op het juiste moment.

Klantcontact

Verkoop van producten zal over zeven jaar nog meer plaatsvinden via platformen waarvan jij geen eigenaar bent. Bedrijven zoals Facebook, Google, Apple en Amazon zullen de grote marktplaatsen zijn waar jij je product kunt aanbieden, maar waar je weinig onderscheidende ruimte hebt. En dus zal de user experience-optimalisatie verschuiven naar het moment waarop de klant jouw product in bezit heeft. Dan pas heb je ruime controle over communicatie met de gebruiker. Klantbehoud en klanten die het product promoten, worden de belangrijkste optimalisatie-KPI’s. En community-optimalisatie de standaard.Lees het volledige bericht op Emerce »

De Limburger wint Europese prijs voor vormgeving

Posted 20 nov 2017 — by Villamedia
Category nieuws

De Limburger is zondag uitgeroepen tot de best vormgegeven krant van Europa. De krant kreeg de European Newspaper Award in de categorie regionale dagbladen.

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Pabbl: adverteren waar millennials elke dag 150 keer gericht kijken

Posted 07 nov 2017 — by Emerce
Category nieuws

“Toen we Pabbl begonnen, had ik nog drie andere startups. Die heb ik opgedoekt en verkocht”, zegt Bas Gerritsen, oprichter van Pabbl. De eerste privé-investeerder ziet ook toekomst. Hij heeft sinds de start van Pabbl al twee maal een kapitaalinjectie gegeven aan het vernieuwende concept: adverteren op het vergrendelscherm van smartphones.

Bas, hoe zou je Pabbl in één tweet omschrijven?
“Op je vergrendelscherm ontvang je via de Pabbl-app advertenties. Bij iedere ontgrendeling ontvang je punten voor kortingen en producten.”

Wat doet Pabbl precies?
“Pabbl biedt op je vergrendelscherm content aan: advertenties, artikelen en het weer. In ruil hiervoor kun je sparen voor een kop koffie bij CoffeeCompany, een bioscoopkaartje of een cadeaukaart van de Hema.”

Vanuit welke visie werk je?
“Pabbl brengt adverteerder en gebruiker weer bij elkaar. Ik vind dat adverteren momenteel niet gebeurt zoals het zou moeten. Het onderzoek dat ik met Pabbl onder studenten en middelbare scholieren heb afgenomen, bevestigt dat. We onderzochten wat mensen belangrijk en prettig vinden als het op adverteren aankomt en hoe je dat in kunt zetten voor het vergrendelscherm. De uitkomsten? Full-screen, mooi en relevant en niet schreeuwend, dus zonder prijsvermeldingen, felle kleuren en veel tekst.”

Hoe is het idee ontstaan?

“Mijn compagnon Jeroen Malotaux deed de inspiratie op in de metro. Hij zat nog met een verslag over billboards in zijn hoofd en zag bij metrostation Spaklerweg in Amsterdam een enorm billboard. Zelf was hij zijn telefoon die dag vergeten, maar het viel hem op dat zijn medereizigers alleen aandacht hadden voor hun telefoon. Ofwel: niemand leek het billboard te zien, terwijl de adverteerder wel een bepaald bereik beloofd wordt.”

En toen?

“Naar aanleiding van zijn observatie heeft Jeroen een flowchart getekend. Daaruit bleek dat het vergrendelscherm het meest bekeken scherm is en dat het nog niet werd benut voor dit soort doeleinden. Dit idee is blijven hangen en toen Jeroen en ik bij elkaar zaten zijn er nog twee ideeën gepasseerd. Eentje was meer gericht op spelontwikkeling en de andere op mode. Maar uiteindelijk zijn we gaan sparren over het idee met de meeste potentie: Pabbl. Onze allereerste investeerder ziet nog steeds toekomst in Jeroen en mij als ondernemers en in het idee. Het is immers in andere landen ook al succesvol.”

Wat heeft een gebruiker aan Pabbl?

“De beleving van relevante content én de Pabbl-shop. Wie gaat pabblen spaart namelijk punten en die kun je inwisselen voor korting, cadeaubonnen en producten van kwaliteitsmerken. Ieder moment dat je op je telefoon kijkt, moet verrassen en aansluiten bij het moment waarop je kijkt. Bijvoorbeeld Dove in de ochtend en Heineken in de avond tijdens een Champions League-wedstrijd.”

Verschijnen er alleen advertenties via Pabbl?
“En er verschijnen niet alleen advertenties op je lock-screen, maar ook Metro-artikelen of het weerbericht van Buienradar. Met deze bedrijven hebben we barteldeals, waarbij in diensten of producten betaald wordt in plaats van met geld.”

Wat heb je adverteerders te bieden?

“Een advertentieplatform dat millennials zo’n 150 keer per dag kan bereiken. Zo vaak checken zij gemiddeld hun smartphone. Gecombineerd met de uitgebreide targeting-opties die Pabbl biedt, heb je een nieuwe manier van reclame maken te pakken bij een doelgroep die zich over het algemeen moeilijk laat bereiken.”

Wie zijn al aangesloten bij Pabbl en welke producten zijn verkrijgbaar in de Pabbl-shop?

Thuisbezorgd.nl, Brandfield, Domino’s Pizza, Hema, Sneakers, Zalando, Coffeecompany, en andere partners adverteren al via Pabbl. Niet toevallig zijn het allemaal kwaliteitsmerken. Onze gebruikers zijn kritisch en stellen terecht hoge eisen aan de content die wordt weergegeven. De partners leveren zelf beeldmateriaal aan en 9 van de 10 keer verzorgen we zelf de vormgeving van de advertentie.”

Wie zijn jullie concurrenten?

“In Europa is Pabbl het enige bedrijf dat aan lock-screen advertising doet. Wereldwijd zijn zo’n twintig partijen bezig met een vergelijkbaar concept. De grootste is Cashslide uit Zuid-Korea. Dit bedrijf bestaat ruim vier jaar, en had in 2016 een omzet van 60 miljoen US-dollar en zit nu ook in Japan en breidt zich uit in China. Cashslide heeft een gave webshop, die varieert van een Red Bull halen bij de supermarkt tot supervette gadgets. Hun aard en advertenties passen niet bij onze doelgroep. Een andere concurrent is Unlockd uit Australië, dat in 2016 een serie B-investering van 23 miljoen US-dollar heeft opgehaald. Daar spaar je niet voor cadeaubonnen of producten, maar voor korting op je telefoonabonnement.”

Waarin zit voor jou het onderscheidend karakter van Pabbl?

“We hebben gekeken waarom Cashslide en Unlockd goed lopen en waarom anderen juist geflopt zijn. Gecombineerd met het eigen onderzoek naar gebruikerswensen heeft dit geleid tot hoe Pabbl en het verdienmodel nu zijn, en dat is een unieke propositie; full screen en first screen. En daardoor een erg krachtig adverteerkanaal.”

Waar is je aandacht momenteel op gericht?

“Pabbl is sinds november 2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en intussen hebben we al veel getest. Op donderdag 2 november was de officiële lancering. We richten ons nu vooral op de gebruikers en de continue optimalisatie van de app. Daarom zijn we ook druk bezig adverteerders aan te trekken die relevant zijn voor de gebruiker.”

Eind oktober won Pabbl bij de Accenture Innovation Awards de publieksprijs. Wat heeft dat je gebracht?

“Vooral media-aandacht. We hebben een extra positief stempel gekregen en je bent opeens bekend bij meer bedrijven en personen. Experts zien de kansen en mogelijkheden van het Pabbl-concept. Zo zijn we benaderd om te spreken op Mixed Emotions en volgende week ga ik ook langs bij IAB. Het zijn voorbeelden van ontwikkelingen die indirect voortkomen uit de positieve flow die ontstaan is door onze deelname aan de AIA17.”


*) Dit is een artikel in de serie van de Accenture Innovation Awards dat ik schreef in samenwerking met Eline van Vliet.Lees het volledige bericht op Emerce »