Posts Tagged ‘uitgever’

Barent Momma verlaat Bindinc

Posted 16 aug 2018 — by Adformatie
Category nieuws

Momma verlaat de uitgever van omroepbladen en custom media-producten na dik 11 jaar.

Lees het volledige bericht op Adformatie »

Meer regie op programmatic media-inkoop: 4 tips voor adverteerders

Posted 16 aug 2018 — by Emerce
Category nieuws

Vanuit de markt komen er steeds meer signalen dat adverteerders hun grip op programmatic media-inkoop willen verstevigen. Deze trend wordt aangejaagd door de perceptie dat het programmatic landschap ontransparant is, een perceptie die wordt versterkt en bevestigd door publicaties als de ANA-papers en de acties van grote adverteerders.

In dat kader publiceerde IAB Nederland vorig jaar de checklist transparantie programmatic advertising, die ingaat op de kosten en fees in de programmatic waardeketen en uitvergroot welke factoren het verschil in mediabesteding versus -inkomsten aan de publisher-kant kunnen verklaren. Aan de hand van een praktische vragenlijst krijgt een adverteerder meer inzicht en kan hij de overhead zo veel mogelijk minimaliseren. De behoefte aan regie blijft echter onveranderd groot, de vraag die menig adverteerder zich daarom nog steeds stelt is:

‘Hoe kan ik als adverteerder optimaal opereren in het bestaande complexe landschap?’

Dit artikel definieert hiervoor vier aandachtsgebieden. Er wordt gekeken naar organisatie en kennis, media-inkoop, de inzet van technologie en ten slotte naar het doormeten en afrekenen op de juiste KPI’s.

1. Interne resourcing & organisatie

Rondom media-inkoop bestaan diverse rollen, zowel op strategisch en tactisch als uitvoerend vlak. Als adverteerder heb je de keuze om deze rollen intern of extern te vervullen. In het vorig jaar uitgebrachte rapport ‘Digital Marketing Innovation 2017’ spraken topmarketeers de verwachting uit dat de marketingactiviteiten van adverteerders in toenemende mate geïnsourcet zullen gaan worden, gedreven door het gebrek aan transparantie. Is dat nu verstandig? De overwegingen per rol lopen uiteen.

Regierol
Zo is de regierol de meest cruciale: Wat zijn de businessdoelstellingen en hoe worden deze vertaald naar de juiste programmatic strategieën? Voor deze rol is insourcing een goede keuze. Immers, de koppeling met de business leg je gemakkelijker als je die goed kent. De ‘programmatic strateeg’ beheert het budget, bepaalt de hoofdlijnen en daagt leveranciers uit. Hij heeft kennis van de audiences en het ecosysteem, is analytisch, maar kan dus vooral uitstekend met de business praten.

Campagnemanager
Op tactisch niveau zet een campagnemanager strategieën op, eventueel geholpen door een of meer traffickers. Deze rol kan intern ingevuld worden, maar wordt doorgaans aangevuld met operationele resources vanuit het mediabureau. Immers, bij grote campagnes moet je je trafficking kunnen opschalen. Aansturing vindt plaats door de programmatic strateeg. Schaarste op de markt of een maximaal aantal FTE’s kan een barrière vormen om alles intern te regelen. Tegelijkertijd is het trainen van interne juniors een goede optie.

Publisher dealmaker
De publisher dealmaker is een andere tactische rol. Deze persoon kent de exploitanten en is op de hoogte van de placements, dataproposities en bijbehorende tariefstelling. Het mediabureau wordt vaak ingezet om deze rol vorm te geven. Tegelijkertijd is het zaak dat de businessdoelstellingen zo goed mogelijk aansluiten, en daarom is ook direct contact tussen de adverteerder en de belangrijkste publishers van essentieel belang. Dit zorgt voor meer grip op het publisher-landschap.

Data scientist
De data scientist, of CRM-marketeer, ondersteunt het team door het leveren van de juist afgemeten 1st party datasegmenten. Dit is vrijwel altijd een interne rol. Immers, het ontsluiten van CRM-data, het bewerken en beheren ervan, is typisch iets wat adverteerders vanuit een vertrouwensoogpunt in eigen hand willen houden. Het is wel zaak voor de adverteerder om deze persoon dicht bij het online marketingteam te zetten.

Creatie
Ten slotte heb je nog de banner- en/of online-videocreatierol. Hoewel sommige adverteerders deze rol insourcen, is het creëren van HTML5-banners, en zeker de dynamische varianten ervan, een uitdagende technische rol die je het beste bij een specialistisch bureau kunt neerleggen.

 2. Media & audiences

Een succesvolle programmatic strategie richt zich op de juiste audiences. Inzet van eigen data is daarbij het meest ideaal. Bij de meeste adverteerders is deze echter onvoldoende aanwezig en daarom is een aanvulling via deals met de juiste publishers en/of techpartijen cruciaal. Moet je deze deals nu zelf willen opzetten als adverteerder of besteed je dit uit?

De touwtjes zelf in handen
Zelf media inkopen zorgt ervoor dat je volledige grip hebt op waar, wanneer en tegen welke prijs jouw advertenties worden geserveerd. De afspraken, prijzen, het proces en de executie zijn hierdoor transparant. Tevens kun je veel leren van de partnerships die je opbouwt met de verschillende uitgevers en leveranciers. Een directe samenwerking met een uitgever kan ervoor zorgen dat je inkoop efficiënt gedaan wordt omdat samen nagedacht kan worden over je doelstellingen.

Een aandachtspunt is wel dat in het gehele media-inkoopproces veel specifieke kennis en tijd nodig is om het maximale uit een samenwerking met uitgevers te halen. Het landschap verandert continu en publishers komen steeds met nieuwe proposities, zowel qua placements als qua data. Indien de juiste kennis of resourcing ontbreekt om zelf media in te kopen, dan kan het mediabureau adviseren en/of dit uitvoeren. Hiervoor kun je als adverteerder een urenmodel afspreken met je bureau.

Gesloten inkoop
Een ander alternatief is om te werken via gesloten inkoop. Met een tradingdesk kun je afspraken maken over performance en kost de uitvoering je minder tijd. Daar staat tegenover dat je als adverteerder weinig grip hebt op contactfrequentie, brand safety en kostprijs. Dit is vaak juist de intransparantie die adverteerders aanzet tot het nemen van meer regie.

 3. Inzet technologie

Meer regie op programmatic buying betekent ook meer controle over de benodigde technologie. Daarbij is het goed om te kijken welke componenten je nodig hebt als adverteerder, de selectiecriteria per onderdeel en binnen welk licentiemodel je deze wilt afnemen. Doorgaans vindt er een geleidelijk groeiproces plaats, van losse systemen naar een geïntegreerd platform van tools, waarmee alle kanalen bediend kunnen worden.

Gesloten of open platform (DSP)
Het kiezen van een inkoopplatform is een belangrijke beslissing als je als adverteerder meer zelf wilt gaan doen. Zoals hiervoor genoemd kun je dit via een gesloten of een open platform (DSP) doen. Veel DSP’s zijn opgezet voor ervaren performancemanagers aan bureauzijde.

Wil je zelf rapportages en campagnes draaien als adverteerder? Dan is gebruiksgemak een belangrijke factor. Sommige DSP’s leveren ingebouwde 3rd party audiences, die belangrijk zijn voor adverteerders gericht op prospecting. Kijk daarnaast goed naar de kosten, zorg dat je een volledige transparantie hebt binnen je contract inclusief een eigen inlog.

Als je als adverteerder beschikt over veel 1st party data, dan is het organiseren ervan op een logische en gestructureerde manier in je eigen DMP cruciaal. Met de juiste segmenten kun je je merk of salesboodschap overbrengen aan het juiste publiek. Bij de DMP-keuze is het zaak te kijken naar de capabilities van een DMP op het gebied van gebruiksgemak, databeschikbaarheid, privacy, connectiviteit en kosten.

De DMP wordt bediend middels een bestaande rol (database of CRM- marketeer) en een licentie is doorgaans in eigen beheer, gezien de gevoeligheid van de data. Let wel: een DMP is geen wondermiddel, adverteerders met beperkte eigen data kunnen deze forse investering beter uitstellen.

Support
Ten slotte geldt voor al deze systemen dat je kijkt in hoeverre een leverancier ondersteuning kan bieden, voor het beantwoorden van vragen, maar ook voor het trainen van je team. Er kan daarbij ook verschil zitten in Nederlands support of support vanuit het buitenland. Immers, alleen met goede kennis van de technologie maak je je campagnes tot een succes.

KPI’s & doelstellingen
Een goede KPI-setting kan jou als adverteerder helpen aan meer regie. De campagneopzet, en de sturing ervan door een mens of een algoritme, is hier namelijk grotendeels van afhankelijk.

Upper-funnel campagnestrategie
Voor een upper-funnel campagnestrategie geldt vaak een bereiksdoelstelling. Maar dit kan er gemakkelijk toe leiden dat jouw leverancier, trader of algoritme gaat sturen op hoogfrequente goedkope uitingen. Neem daarom viewability mee en stuur op de kosten per 1000 zichtbare impressies binnen de doelgroep. Voor video advertising stuur je op kosten per uitgekeken video binnen de doelgroep. Hou ten slotte rekening met het formaat: een kleine vs. een grote banner, of een skippable vs een non-skippable, als je op dit soort KPI’s afrekent.

Mid- en lower-funnel campagne
Voor een mid-funnel campagne stuur en optimaliseer je op engagement met jouw content. Je wilt uitleggen, entertainen of inspireren. Een relevante KPI is dan de kosten per engagement. Voor een lower-funnel campagne is het doel zo veel mogelijk acties te genereren zoals kwalitatieve leads of sales. Neem je de transactiewaarde mee, dan kan je sturen en optimaliseren op een zo hoog mogelijke ROI.

Voor de mid- en lower-funnel campagne is het zaak te kijken naar kwaliteit, om te voorkomen dat er gestuurd gaat worden op een hoog volume van goedkope clicks. Er is geen sprake van een engagement als een bezoeker direct bouncet op de landingspagina. Probeer daarom minimaal te sturen op een softe KPI (kwalitatieve landing, interactie op de landingspagina, of zelfs de transactie zelf). Wees daarbij eerlijk naar jezelf over de lengte en het type van de cookie windows: heeft een bannerview van zeven dagen geleden echt invloed gehad op de uiteindelijke transactie?

Er verschijnen continu nieuwe manieren van meten. Denk daarbij aan het aantal seconden inview, unique reach, attributiemodellen en brand lift-studies. Deze zijn net als bovenstaande KPI’s nuttig als ze sturen op toegevoegde waarde en aansluiten bij je businessdoelstellingen. Dit zorgt ervoor dat leveranciers altijd in jouw belang als adverteerder zullen opereren.

Nu je de regie in handen hebt

Zet je leveranciers slim in voor flexibele resourcing en expertise die up-to-date is. Zet tegelijkertijd je eigen organisatie goed neer, werk met de juiste transparante technologie, bouw zelf kennis op over het medialandschap en stuur op de juiste KPI’s. Deze combinatie vergroot je regie op je programmatic media-inkoop, ook al blijft het achterliggende landschap nog altijd even complex.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met de volgende leden van de Taskforce Programmatic van IAB Nederland: Jaimee Groen (Funda), Ramses van Hövell (Massarius), Gerard Moussault (RAI Amsterdam) en Samir Chabab (Index Exchange).Lees het volledige bericht op Emerce »

Videoadvertenties op OTT: alle facts en figures op een rij

Posted 09 aug 2018 — by Emerce
Category nieuws

De consument maakt steeds vaker gebruik van videocontent op meerdere devices. Zo daalde het aantal tv-aansluitingen in 2018 al met 1 procent en deze trend zet naar verwachting door. De tv is hierdoor nog maar één van de vele beschikbare schermen waarop een adverteerder het publiek kan bereiken. Adverteerders en media-eigenaren zijn (terecht) enthousiast, maar ze hebben nog wel een aantal belangrijke hobbels te nemen om het volledige potentieel van OTT te benutten.

Welke hobbels dit zijn en hoe groot de potentie van OTT daadwerkelijk is, is in het afgelopen halfjaar onderzocht door video ad serving platform SpotX, in samenwerking met Kagan, een media-onderzoeksgroep binnen S & P Global Market Intelligence. De resultaten hiervan zijn gebundeld in een uitgebreide whitepaper. Het onderzoek is in Amerika uitgevoerd onder 41 in de VS gevestigde media-eigenaren en adverteerders.

Nu kun je denken dat Amerikaanse onderzoeksresultaten voor de Nederlandse marketeer niet interessant zijn, maar het tegendeel is waar. Amerikaanse trends hebben namelijk de neiging om naar Europa over te waaien. En als ik je vertel dat een ander recent Amerikaans onderzoek aantoont dat in 2018 advertenties op OTT-platformen de voornaamste bron van omzet zullen zijn, heb ik ongetwijfeld je aandacht.

Wat is OTT?

Allereerst nog even een korte uitleg over OTT. De afkorting staat voor ‘over-the-top’. Oftewel: het consumeren van online (video)content buiten het gesloten netwerk van een kabelaar of telecomaanbieder zoals KPN of Ziggo. Het IAB definieert OTT als volgt: “Over-the-top video is video content transported from a video provider to a connected device over the internet, outside the closed networks of telecom and cable providers.

Consumenten kunnen dankzij OTT kiezen of zij de geplande programmering of streaming video bekijken en of zij dat thuis of onderweg doen. Waar een paar jaar geleden online tv-kijken nog een zeldzaam verschijnsel was, heeft tegenwoordig twee derde van de Nederlandse huishoudens toegang tot internet op hun televisie. En bijna 80 procent van de Nederlanders wil een interactief navigatiemenu op het televisiescherm, zodat zij makkelijk kunnen schakelen van OTT-diensten naar de reguliere televisieprogrammering.

OTT als aanvulling op televisiecontent

In de afgelopen jaren zien we ook in Nederland televisiezenders, kabelaars en telecomaanbieders met de trend meebewegen. Inmiddels maken de meeste hun content beschikbaar op zoveel mogelijk slimme schermen. Kijk maar naar de apps van RTL XL, Videoland, NPO en Talpa (SBS), die met hun gecombineerde videostreamingdienst NLziet live en replay-tv aanbieden via mobiele apps. Maar ook KPN Play en KNIPPR zijn voorbeelden van platformen die OTT-diensten aanbieden.

Vandaag de dag wordt lineair tv-kijken aangevuld met online tv-kijken via het web, connected tv en apps, waarbij zowel internetproviders als contentaanbieders een grote rol spelen. Er vindt niet alleen een verschuiving plaats van kabel-tv-kijken naar OTT, maar doordat content op alle mogelijke tijdstippen van de dag en op diverse apparaten wordt geconsumeerd, wordt er méér videocontent geconsumeerd. En dat is precies de reden waarom marketeers de advertentiemogelijkheden binnen OTT-diensten in de gaten houden.

Maar nu terug naar de resultaten uit het OTT-onderzoeksrapport van SpotX. Ik zet de belangrijkste bevindingen voor je op een rij:

  • Tachtig procent van alle respondenten vindt dat het veranderende kijkgedrag van de consument ertoe moet leiden dat iedere adverteerder en broadcaster een platform-onafhankelijke contentstrategie opzet. De doelgroep is nu immers op elk moment en op elk apparaat te bereiken. Maar OTT biedt daarnaast ook de mogelijkheid om nieuwe doelgroepen te bereiken, zoals de millennials, een groeiende groep met een gemiddeld tot hoog inkomen die geen kabeltelevisie heeft en alleen online tv-kijkt.
  • De adverteerders die aan het onderzoek hebben deelgenomen waren het er unaniem over eens dat third-party data voor hen een belangrijke drijfveer was om aan de slag te gaan met audience-based in- en verkoop van advertenties.
  • Negenenzestig procent van de respondenten gaf aan dat zij zich door het veranderende kijkgedrag meer gaan focussen op contextuele advertenties.
  • Vierenveertig procent van de respondenten gaf daarnaast aan dat zij een rendementsstijging op advertentie-uitgaven (ROAS) van 11 tot 20 procent verwachten door van het traditionele kopen van advertenties over te stappen op aankopen en verkopen die op het publiek zijn gebaseerd. Een derde verwacht een toename van 6 tot 10 procent.
  • Op dit moment geeft slechts 11 procent van de ondervraagde adverteerders 21 tot 40 procent van hun advertentiekosten uit aan OTT-platforms. Maar ze zeggen te verwachten dat binnen 24 maanden dit percentage zal oplopen tot 67 procent.
  • Ook bij OTT zijn databeveiliging en privacycompliance de grootste uitdagingen.
Waarom adverteren via OTT?

Alle respondenten waren het er unaniem over eens: OTT brengt enorm veel voordelen met zich mee. Zo zorgt het voor additioneel bereik ter aanvulling van video op desktop en mobiel. De doelgroep is immers op elk moment en op elk apparaat te bereiken. Maar adverteren via OTT zorgt ook voor meer engagement. Doordat de consument een multitasker is geworden, moet de adverteerder slimmer adverteren om de aandacht te grijpen en vast te houden.

Dat kan onder andere door bijvoorbeeld een commercial interactief en geschikt voor connected tv te maken. Interactieve reclames zorgen er daarnaast voor dat een kijker zijn voorkeuren via bijvoorbeeld de rode knop op de afstandsbediening kan aangeven, wat weer waardevolle feedback oplevert voor de adverteerder. En dan hebben we ook nog de voordelen van programmatic die OTT met zich meebrengt. OTT maakt het namelijk mogelijk om met gebruik van first party data over álle apparaten heen te adverteren waardoor content realtime geoptimaliseerd kan worden op basis van meetbare data. OTT maakt een nauwkeurige identificatie mogelijk van kijkhuishoudens en biedt daardoor zeer gedetailleerde doelgroepsegmentatie om zo gericht mogelijk te adverteren.

Hoe ver is Nederland?

Is OTT de heilige graal? Wellicht, maar in Nederland zijn we zeker nog niet zover… Nog niet alle Nederlandse media en uitgevers hebben de middelen om een dergelijke optimale kijkervaring te ontwikkelen. De markt heeft zowel pionierende marketeers als pionierende media nodig die het gezamenlijk aandurven om, naast het traditionele advertentiemodel, te experimenteren met programmatic advertenties op het grote scherm. Eén ding is in ieder geval zeker: ook dit onderzoeksrapport bevestigt dat in Amerika de focus op ‘ad dollars’ naar OTT verschuift. En ik ben, net als Mike Shehan, co-founder en CEO van SpotX, ervan overtuigd dat het niet lang meer gaat duren voordat de Europese markt volgt.

 Lees het volledige bericht op Emerce »

Martijn de Kuijper (Revue): ‘We doen niet aan reclame’

Posted 04 aug 2018 — by Emerce
Category nieuws

Revue kruist nieuwsbrieven met blogs en verstuurt maandelijks inmiddels ruim tien miljoen mails. Met een nieuwe betaaloptie en mede geholpen door de informatie-overload via social media, stelt oprichter Martijn de Kuijper.

Nieuwsbrieven zijn nooit helemaal uit beeld verdwenen, maar hebben wel een ander karakter gekregen. Waar in de begintijd kennis centraal stond, zijn zij steeds meer een marketingtool geworden. Veelal ingezet door webwinkels en online dienstverleners om aanbiedingen te versturen. “Daar is niets mis mee, maar wij willen een nieuwsbrief weer positioneren voor uitgevers, journalisten en thought leaders, om kwalitatieve content te verspreiden richting een geïnteresseerd publiek,” reageert De Kuijper.
Afgezet tegen de nadelen van sociale media laat de waarde van de nieuwsbrief laat zich volgens hem met name zien. Door social media wordt sneller heen scrollt en de aandacht is beperkt. Bedrijven en uitgevers hebben enorm veel geld geïnvesteerd in bijvoorbeeld Facebook. Terwijl mensen vaak maar tien procent van de berichten die je plaatst ook daadwerkelijk zien. “Als er iets verandert in het algoritme (zoals onlangs is aangekondigd, red.) ben je bovendien een deel van je lezers kwijt. Als al je kaarten erop zet ben je bij een kleine verandering mogelijk zelfs out of business. Een goede mix van uitingen blijft een must.”

Paywall
Nieuwsbrieven zijn ook niet voor iedereen interessant, weet de oprichter.  Het zijn met name redactionele partijen die er baat bij kunnen hebben. “Het werkt niet om mensen vol te spammen met allerhande aanbiedingen. Je komt binnen in iemands inbox en moet daar meer laten zien.” Wat ook één van de redenen is dat steeds meer bedrijven en merken zich als uitgever gedragen. Neem niet weg dat Revue in MailChimp nog steeds zijn grootste concurrent heeft. “Maar je ziet dat zij zich de laatste jaren meer ontwikkeld hebben in de richting van marketing automation software en dus richten op promotie en reclame.”

Inmiddels werkt Revue samen met onder meer de NOS, KRO-NCRV, het Amerikaanse Techstars en een groot aantal individuele journalisten. Ook bij hen vindt een gedachteverschuiving plaats, aldus De Kuijper. “Want je geeft natuurlijk een deel van je content gratis weg. Terwijl je sommige content juist weer achter een paywall wilt zetten.”

Dat lijkt tegenstrijdig, maar volgens hem moet je juist niet bang zijn dat de consument niet meer gaat betalen voor content. Want vaak gebeurt juist het tegenovergestelde. “Een abonnee op de nieuwsbrief komt vaak twee tot tweeënhalf keer zo snel terug om een betalende klant te worden. Die ROI kan je dus meenemen in je hele contentstrategie.”

Revue zelf ziet de oprichter op termijn een netwerk van nieuwsbrieven worden. “Waarbij je bij ons content vindt die door experts als goed is aangemerkt.”

Verdienmodel
Onlangs startte het bedrijf met een dienst waarbij de gebruiker betaalt. Waar voorheen alleen de verzender betaalde voor het aantal e-mails dat hij verstuurde, kunnen sinds april lezers betalen voor de nieuwsbrief. “Het gaat wellicht wat ver om van een sterke opmars te spreken, maar de e-mail als betaalde abonnementsdienst doet in ieder geval gestaag zijn intrede.” Zo gaat er momenteel een paar duizend euro per maand door het systeem. Waarbij Revue zelf een fee van zes procent per betaling verdient.

Een beginnetje dus, waarbij twee belangrijke factoren De Kuijper vertrouwen geven in groei. Namelijk dat consumenten eindelijk vertrouwd raken met het betalen voor online content en de dat behoefte aan kwaliteit toeneemt. Hij wijst ook op het succes van bijvoorbeeld Whatsupnewp, een Amerikaanse uitgever voor lokaal nieuws in Newport, die al met een paar honderd betalende lezers werkt. “Dat is echt een oplossing voor weglopende adverteerders.”

* Dit artikel verscheen eerder in het juninummer van Emerce magazine (#166).

Beeld: Renate Dodell (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

Amsterdam zint op list tegen weekkrantje ‘City’ omdat het een verkapte folder zou zijn

Posted 02 aug 2018 — by Adformatie
Category nieuws

Folders mogen niet meer zonder opt-in, uitgeverij Trusted Media springt daarop in met een weekblad met de vereiste 10 procent redactie.

Lees het volledige bericht op Adformatie »

EA dienst biedt nu ook nieuwe games

Posted 01 aug 2018 — by Emerce
Category nieuws

Gameontwikkelaar EA is deze week gestart met zijn Origin Access Premier-abonnement. Gebruikers krijgen toegang tot alle nieuwe pc-games van de uitgever, voor vijftien euro per maand.

Gamediensten bestaan natuurlijk al langer, maar dat een uitgever zijn eigen actuele aanbod in als abonnement aanbiedt is toch vrij bijzonder.

EA deed dat overigens al wel met oudere games. Deze dienst Origin Access Basic blijft bestaan voor vier euro per maand. Nieuwe games kunnen ook gespeeld worden, maar in een probeerversie.

EA is de uitgever van bekende titels als Fifa, Need for Speed en Battlefield games.

Origin Access Premier is ook in Nederland beschikbaar, alleen op de pc.Lees het volledige bericht op Emerce »

Icecat realiseert 24,4 procent omzetgroei

Posted 01 aug 2018 — by Emerce
Category nieuws

Icecat, de uitgever van productdata voor de e-commercemarkt, zag haar omzetgroei met 24,4 procent toenemen over de eerste zes maanden van 2018. Zonder de overname eerder dit jaar van Syndy, specialist in supermarktdata, zou de autonome groei zo’n 15,6 procent zijn geweest.

De omzet over de eerste zes maanden bedroeg 4,2 miljoen euro, met een bedrijfsresultaat van 444.000 euro.

De kasreserves van Icecat zijn in het eerste halfjaar 2018 ondanks de overname slechts zeer beperkt afgenomen tot 3,4 miljoen euro.

De focus gedurende 2018 zal liggen op het volledig integreren van de Syndy Product Information Management (PIM)-omgeving in Icecats ecosysteem.Lees het volledige bericht op Emerce »

Trump en uitgever NYT herinneren zich gesprek heel anders

Posted 30 jul 2018 — by Villamedia
Category nieuws

De Amerikaanse president Donald Trump en A.G. Sulzberger, de uitgever van The New York Times hebben hele verschillende herinneringen aan een gesprek dat ze 20 juli hadden. De bijeenkomst was vertrouwelijk tot dat Trump er dit weekeinde over begon te twitteren.…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Nieuwe formats RTL en NOS door Google Assistent

Posted 27 jul 2018 — by Emerce
Category nieuws

De invoering van Google Assistent in Nederland zorgt ervoor dat nieuwsuitgevers anders gaan nadenken over audioformaten. RTL komt met mini-producties. De NOS denkt over het faciliteren van geautomatiseerde thematische berichtgeving.

Gisteren begon Google de uitrol van spraakbutler Assistent in Nederland als onderdeel van een internationaal uitrolplan in Europa. Een handjevol grote merken biedt van meet af aan al een voice-app. Naast een paar regionale zenders zijn dat ook de NOS en weldra RTL.

Bij RTL Nederland wordt de laatste hand gelegd aan een nieuw audioformaat. Iedere dag worden er drie kleine producties gemaakt van één, hooguit twee minuten. “Die voorzien je van alle informatie die je nodig hebt om aan te haken bij het gesprek van de dag. Een beetje alsof je naar het Ontbijtnieuws kijkt, maar dan met je ogen dicht”, legt een woordvoerder uit.

Het gaat om RTL Nieuws Update, RTL Z Update en RTL Sport Update. De eerste twee zijn al om zes uur ’s ochtend beschikbaar, Sport Update rond acht uur. Ze bieden de headlines en een vooruitblik op de dag. Nieuws wordt voorgelezen door Jan de Hoop en Z door Gerben van Driel.

Een nieuwsconsument kan het nieuws horen als onderdeel van zijn dagoverzicht (‘Vertel over vandaag’) in Assistent of naar aanleiding van de trigger ‘Wat is het nieuws‘.

RTL haakt hiermee in op een ontwikkeling uit de VS. Daar zijn al meerdere tv-zenders die speciaal voor de voice-apps van Amazon en Google nieuwsupdates audiojournaals maken. CNN en de Wall Street Journal tonen twee voorbeelden daarvan. Publieke omroep NPR in de VS doet hetzelfde als de NOS in Nederland: die roept via Assistent de radiostream aan van het meest recente radiojournaal.

Hoofd Digitale Media van de NOS Lara Ankersmit zegt: “Wij gaan niet meer uitzendingen maken dan de radiojournaals. We gaan nu eerst kijken naar het gebruik van Assistent. Bij die analyses gebruiken we ook de feedback die vanuit de chatbot komt. Daar laat mensen zien dat ze het fijn vinden om nieuws in kleine, overzichtelijke brokjes te ontvangen.”

Ankersmit sluit niet uit dat de NOS op termijn een vorm van gepersonaliseerde audionieuws kan aanbieden. “Een soort ‘Jouw Nieuws’ waarbij je aangeeft wat je wilt horen.” In de VS is Google juist begonnen met het optuigen van de technische infrastructuur hiervoor.

Binnen Schema.org werkt het aan een nieuwe specificatie voor gestructureerde data genaamd Speakable. Speakable moet nieuwspublicaties helpen om hun geschreven teksten automatisch voorleesbaar maken te maken voor machines. Die moeten gaan herkennen over wie of wat het nieuws gaat. Een nieuwsconsument moet uiteindelijk aan Assistent of Alexa kunnen vragen ‘Wat is het laatste nieuws over NASA’ en dan de meest recente ontwikkelingen voorgelezen krijgen.

Speakable is vooralsnog enkel inzetbaar in de VS.

De NOS is zich een beeld aan het vormen over hoe zijn stem in die context zou klinken. Leest een persoon het nieuws voor, wordt een bekende stem gesynthetiseerd of doet een machine al het leeswerk? Op die vraag is nog geen antwoord.

De BBC verkent sinds 2016 het terrein van conversational design en publiceert de opgedane inzichten op zijn R&D-blog.

Foto: Steve Jurvetson (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

Guardian-uitgever: omzet digitaal heeft print ingehaald

Posted 25 jul 2018 — by Villamedia
Category nieuws

Eigenaar van The Guardian en The Observer, de Guardian Media Group (GMG), meldt dat in het afgelopen boekjaar digitale inkomsten voor het eerst inkomsten uit print hebben ingehaald. De totale omzet steeg met één procent, de inkomsten uit print namen…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Nieuw bereiksonderzoek combineert alle mediabronnen

Posted 25 jul 2018 — by Emerce
Category nieuws

Adverteerders, mediabedrijven en -exploitanten gaan een nieuw bereiksonderzoek optuigen dat internationaal nergens anders gebeurt. Het combineert alle online en offline kanalen.

Radio, televisie, internet, online video, print en outdoor moeten op termijn allemaal in één en dezelfde bereiksrapportage vallen. Dat is de strekking van ‘Request for Proposal’ dat SKO, NLO, NOM en VINEX onlangs hebben gepubliceerd.

Peter Wiegman, goed bekend met de materie, schetst: “Nederland is het eerste land in de wereld waarin een tender wordt gestart voor een onderzoek als dit. Wat is er dan zo nieuw aan? Dit onderzoek gaat het kijken, lezen en luisteren van media en reclame via alle beschikbare kanalen, online en offline, samenbrengen. Dat betekent dat de afzonderlijke onderzoeken die dit nu faciliteren op termijn gaan verdwijnen.”

“Het onderzoek [wordt] futureproof door aan nieuwe vormen van mediaplanning, -inkoop en trading tegemoet te komen, zoals: addressable advertising, programmatic, mobile, SVOD-media.”

Verder duidend: “Belangrijk bij dit alles is dat er geen verzuiling meer is naar mediumtypen.”

Het nieuwe bereiksonderzoek wordt gebruikt door mediabureaus, adverteerders en uitgevers als een algemeen erkende cijfers waarmee ze reclameruimte in- en verkopen.

Het jaarlijks beschikbaar budget is 9,5 miljoen euro. De contracten ervoor lopen tussen de drie a vijf jaar.

Nog niet bekend is wanneer het huidige bereiksonderzoek NOBO wordt vervangen door het nieuwe.

Foto: allansimpsonme (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

Sanoma maakt meer winst

Posted 24 jul 2018 — by Adformatie
Category nieuws

De uitgever boekt goede resultaten, onder meer door het opkrikken van de omzet bij de educatieve tak.

Lees het volledige bericht op Adformatie »

Educatieve tak helpt Sanoma aan meer winst

Posted 24 jul 2018 — by Emerce
Category nieuws

Sanoma Media Nederland houdt de winstgevendheid naar eigen zeggen opnieuw op niveau door kostenbesparingen. De operationele EBIT daalde afgelopen kwartaal wel licht van 21 naar 20 miljoen euro door de verkoop van vergelijkingssite Kieskeurig.nl.

Het Finse moederbedrijf profiteerde met name door de omzetstijging bij Sanoma Learning, de educatieve tak van de uitgever en bekend in Nederland van Malmberg.

De omzet was met 363 miljoen euro iets beter dan vorig jaar, over het afgelopen jaar ging het om 624 miljoen euro. Onder de streep bleef een winst over van 62,9 miljoen, een stijging van 14 procent ten opzichte van 2017.

Het aantal werknemers is gedaald van 4632 naar 4420, ondanks de overname van evenementorganisatie N.C.D.Lees het volledige bericht op Emerce »

Improve Digital koopt Widespace

Posted 23 jul 2018 — by Emerce
Category nieuws

Sellbranch, een onderdeel van Improve Digital, heeft de mobiele mobiele reclame-exploitant Widespace uit Zweden overgenomen.

De partijen maken niet bekend hoeveel geld met de transactie is gemoeid.

Widespace is een Europees werkend bedrijf dat mobiel reclametechniek levert waarmee uitgevers geld verdienen op hun sites en in de apps. Het eveneens Zweedse Sellbranch richt zich in het algemeen op digitale reclame-exploitatie en krijgt nu meer mobiele expertise in huis.

“We willen groot worden in ad sales en dit is niet de laatste overname die je van ons zult zien”, aldus CEO Sebastiaan Moesman van Improve Digital.

Improve Digital fuseerde in februari 2018 met Orange Games. Swisscom heeft een minderheidsbelang in die nieuw ontstane groep die wordt aangeduid met Blue Orange Group. Het doel is het werkterrein te verbreden van reclametechniek sec naar content, mediasales en techniek.

Blue Orange Group is volgens Moesman 200 miljoen euro groot qua omzet en biedt emplooi aan 500 à 600 man man.

Sellbranch, de adsales tak van de Improve Digital-groep, heeft tien kantoren in Europa en verwerkt dagelijks 250 miljoen impressies van vijfduizend partners. Widespace heeft acht kantoren verspreid over Europa.

Foto: Joram Huyben (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

Niantic koopt Seismic Games

Posted 19 jul 2018 — by Emerce
Category nieuws

Niantic, het bedrijf achter Pokémon GO, heeft na Escher Reality en Matrix Mill eerder dit jaar weer een bedrijf overgenomen, Seismic Games.

De studio is vooral bekend vanwege de mobiele game Marvel: Strike Force, gebaseerd op de strips van uitgeverij Marvel.

Mogelijk is de ervaring met licenties de reden voor de overname. De komende producties van Niantic, waaronder Harry Potter: Wizards Unite, zijn immers gebaseerd op bestaande rechten.Lees het volledige bericht op Emerce »