Posts Tagged ‘twitter’

TU Delft test digitale identiteit voor op de telefoon

Posted 12 jun 2018 — by Emerce
Category nieuws

De TU Delft heeft een toepassing voor de telefoon ontwikkeld, waarmee je snel en veilig je identiteit kunt aantonen. Na de zomer gaat in twee gemeenten een gebruikersproef met deze techniek van start.

Deze nieuwe vorm van een self sovereign identiteit is een verkenning die het op termijn mogelijk kan maken dat burgers zelf beschikken over hun persoonlijke gegevens in de fysieke en de digitale wereld. Nu nog maken veel online platforms gebruik van bijvoorbeeld Facebook of Twitter om in te loggen.

De digitale identiteit is gebaseerd op Delftse blockchain-technologie, de zogenaamde Trustchain. Trustchain is een techniek waarbij hele grote netwerken van informatie op een veilige en snelle manier kunnen worden opgeslagen, speciaal ontwikkeld voor het vastleggen van identiteit en het scheppen van vertrouwen omdat het makkelijk fraude detecteert in die netwerken. Zo is er minimaal dezelfde controle, privacy en veiligheid als de huidige paspoorten, maar dan op een telefoon. Het prototype is een dezer dagen gedemonstreerd tijdens een bijeenkomst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De universiteit werkte binnen het verband van de Dutch Blockchain Coalition samen met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), IDEMIA (de huidige producent van Nederlandse paspoorten) en advocatenkantoor CMS.

De doelstelling is dat na de zomer twee gemeenten het prototype gaan testen: Utrecht en Eindhoven. Een testgroep krijgt de mogelijkheid om een de nieuwe service ‘Ik ben het, gevalideerd door de overheid’ en ‘Ik ben ouder dan 18’ (indien van toepassing) als digitale verklaring beschikbaar te krijgen op de telefoon. De test duurt tot eind 2018.Lees het volledige bericht op Emerce »

Wat is de businesswaarde van een chatbot?

Posted 11 jun 2018 — by Emerce
Category nieuws

Bottechnologie is een veelbelovende ontwikkeling maar je moet goed nadenken waarom, hoe en waar je het kunt toepassen. Er zijn drie aspecten waarop je de toegevoegde waarde kunt beoordelen: customer-centricity, kwaliteit en efficiency.

Om de businesswaarde van bottechnologie te bepalen is het handig om in het achterhoofd te houden wat er op dit moment al mogelijk is. De technologie kent namelijk verschillende verschijningsvormen. De eenvoudigste bot is scripted. Het signaleert bepaalde kernwoorden of -zinnen in een gesprek en geeft daarop van tevoren vastgestelde antwoorden. Deze bot is dus bij uitstek geschikt om bijvoorbeeld FAQ’s te beantwoorden.

Iets geavanceerder zijn bots die de intentie van de klant kunnen herkennen. Zij maken gebruik van machine-learning om de relaties tussen woorden te analyseren en zo te bepalen wat de bezoeker wil. Deze bot kom je al heel veel tegen, bij restaurants, in de retail, travel, et cetera.

Nog een stapje verder gaan virtuele agenten, die begrijpen wat een mens probeert te bereiken met de interactie en zelf een gesprek kunnen voeren. Het kan data halen uit andere systemen om de juiste informatie te verkrijgen en leert en verbetert mettertijd. Denk bijvoorbeeld aan de virtuele zorgverlener die een ziekenhuis in Maastricht net heeft geïntroduceerd. Bot ‘Molly’ leert patiënten met hartklachten hoe ze hun gezondheid thuis kunnen monitoren en verbeteren, zodat ze alleen naar het ziekenhuis hoeven als dat echt nodig is.

Het meest complex is de mensachtige adviseur, die kan redeneren als een mens. Dit is toekomstmuziek. De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie is nog niet zover dat het neurale netwerk van een mens kan worden geëvenaard en het is niet duidelijk of en wanneer dat het geval zal zijn. De eerste drie bot-typen zijn al wel beschikbaar en worden steeds meer ingezet.

Toegevoegde waarde op drie assen

Of de technologie interessant is voor een bedrijf hangt natuurlijk af van het probleem dat moet worden opgelost. Wij zien in de praktijk dat organisaties op drie aspecten verbeteringen kunnen realiseren met bots:

  1. Kwaliteit klantinteractie

Met bottechnologie kun je de klant 24/7 te woord staan, op een consistente en doelgerichte manier. Het antwoord dat hij op een vraag krijgt hangt niet af van welke persoon hij spreekt – bots antwoorden altijd hetzelfde. Je kunt wel variabelen in het proces brengen in de vorm van personalisatie. Dan bepaalt het klantprofiel hoe je te woord wordt gestaan. Iemand die bijvoorbeeld een hoge status in een frequent flyer programma heeft van een luchtvaartmaatschappij krijgt dan mogelijk een ander antwoord op de vraag wat er aan een overboeking wordt gedaan dan iemand die niet staat geregistreerd als trouwe klant. Dit alles gebeurt uiteraard binnen de geldende privacywetgeving, dus met toestemming van de klant.

 2. Efficiency

Als je de bot inzet voor het afhandelen van veelvoorkomende vragen of problemen, dan kun je de medewerkers van de servicedesk vrijmaken voor ingewikkelde kwesties. Zo worden klanten niet alleen sneller te woord gestaan, maar wordt het werk van de serviceagenten ook nog eens interessanter.

 3. Customer-centricity

Klanten laten een digitaal spoor van interacties achter. Door die gesprekken te automatiseren hebben bedrijven een beter zicht op de gestelde vragen en de kwaliteit van de antwoorden. Wat is trending? Zo kunnen ze inspelen op wat er leeft bij de consument en patronen opsporen, wat interessant is vanuit zowel het oogpunt van business development als vanuit klanttevredenheid. Als je als organisatie het digitale spoor van de klant in de interactie met je bedrijf weet te volgen, kun je het gesprek immers oppakken waar het is afgebroken en voorkom je de irritatie van een klant die zich van het kastje naar de muur gestuurd voelt omdat hij zijn verhaal steeds opnieuw moet doen.

Welke technologie?

Als de businesscase is gemaakt, moet je beslissen welk type bot het beste je doelstellingen kan verwezenlijken. Je hebt niet per definitie een bijna-menselijke bot nodig. Het probleem bepaalt zoals gezegd de oplossing. Een scripted bot kan 80 procent van de vragen oplossen en het is heel goed mogelijk dat dat volstaat als je doelstelling bijvoorbeeld is om het call center te ontlasten. Bovendien kun je zo’n scripted bot als basis zien waaraan je intelligentie kunt toevoegen zoals het interpreteren van de intentie van de klant.

De kunst is hierbij om goed te bepalen wat de bot zelf kan doen en wanneer een medewerker moet ingrijpen. Zo kan een chatbot een klant heel ver in de sales funnel helpen maar is het misschien wenselijk dat een medewerker de aankoop afhandelt of complexe vragen hierover beantwoordt. De bot kan ook aanbevelingen doen en zo ingezet worden voor cross- en upsell. Het algoritme haalt de daarvoor benodigde informatie uit het gesprek en eerdere interacties. Een sentimentanalyse is ook mogelijk zodat de context beter kan worden bepaald, op basis waarvan de bot acties voorstelt aan de backoffice.

Welke aanbieders?

Bottechnologie is volwassen aan het worden en de acceptatie van gebruikers stijgt. Daardoor is het botlandschap behoorlijk versplinterd. Bot Framework & Deployment Platforms zijn de partijen die de infrastructuur en functionaliteiten ontwerpen. Vervolgens zijn er tal van specialistische bedrijven die plugins hebben gemaakt waarmee de bot intentie of emotie kan herkennen, beeld identificeert of kan praten. Maar er zijn ook all-in-one oplossingen die zowel de infrastructuur als de competenties van de bot ontwikkelen.

Vervolgens heb je ook nog te maken met de kanalen waar de bot wordt neergezet, zoals Facebook Messenger, Twitter en Skype. En dan zijn er nog de generieke platformen die API’s ontwikkelen rond spraak, beeldherkenning en natural language processing die niet gespecialiseerd zijn in bots maar wel een bijdrage kunnen leveren.

Plan van aanpak

Als je het probleem in kaart hebt gebracht en weet wat de technologie kan, is de volgende stap om de scope te bepalen door een deelprobleem te kiezen om de bot mee te testen. In plaats van alle FAQ’s te beantwoorden kun je bijvoorbeeld de bot eerst trainen in een bepaalde productcategorie, zodat je niet vastloopt in technische en methodologische issues. Het trainen van een bot is namelijk een enorm karwei dat veel tijd, data en expertise kost. Het is nadrukkelijk geen geautomatiseerd proces. Je hebt kennis nodig van data science en kunstmatige intelligentie.

Zorg er wel voor dat het fundament dat je kiest schaalbaar en flexibel is. Je begint met het deelprobleem bij wijze van proof-of-concept maar uiteindelijk wil je door ontwikkelen naar iets groters. Daarnaast is het natuurlijk heel belangrijk dat je voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de persoonlijke gegevens van botgebruikers goed bewaakt.

Zodra de basis staat ga je de bot uitgebreid testen. Mensen controleren de resultaten zodat je zeker weet dat de interactie voldoet aan de eisen en behoeften van de gebruiker. Tegelijkertijd moet je de klantverwachtingen managen – kondig aan dat ze met een bot praten en dat die nog niet zo slim is.

Dit is een goede strategie om niet meegesleept te worden door de hype, maar snel tot een resultaat te komen en te bepalen of bottechnologie écht toegevoegde waarde heeft voor je organisatie en de gebruikers.Lees het volledige bericht op Emerce »

Vergrijzing Facebook zet stevig door

Posted 01 jun 2018 — by Emerce
Category nieuws

Verrassend is het allang niet meer, maar ook het meest recente onderzoek van Pew Research Center naar de voorkeuren van Amerikaanse tieners (13 tot 17 jaar) toont de aanhoudende vergrijzing van Facebook ondubbelzinnig aan.

Nog maar de helft van de Amerikaanse tieners zit op Facebook, tegen 71 procent twee jaar geleden. Zij geven de voorkeur aan YouTube, Instagram en Snapchat. Op Twitter en Tumblr is het aandeel gelijk gebleven.

Van de tieners die op Facebook zitten komt een belangrijk deel uit gezinnen met een laag inkomen.

95 procent van de tieners heeft een smartphone en 45 procent zegt continu online te zijn. 88 procent heeft ook toegang tot een desktop pc of laptop, maar dat hangt wel van de inkomensgroep af.

Opvallend is dat 45 procent niet uitgesproken positief of negatief is over sociale media. 24 procent is negatief. Als belangrijkste reden wordt het pesten genoemd. Contact met familie of vrienden draagt bij aan een positieve ervaring.Lees het volledige bericht op Emerce »

Hotellerie ziet niets in Snapchat als marketingkanaal

Posted 30 mei 2018 — by Emerce
Category nieuws

Welke social media-kanalen zijn het interessantst voor hoteliers? SiteMinder onderzocht het en kwam tot de conclusie dat de ‘usual suspects’ social media-marketing voor hotels domineren, met één verrassing op de lijst.

Hoteliers werden in het onderzoek gevraagd om van alle grote social media-platformen aan te geven of deze ‘zeer succesvol’, ‘enigszins succesvol’ of ‘niet succesvol’ zijn of ‘niet gebruikt’. De resultaten waren als volgt:

Zeer succesvol

 • Facebook – 30,62 procent
 • Google+ – 15,11 procent
 • Instagram – 11,53 procent
 • Youtube – 4,17 procent
 • Twitter – 3,58 procent
 • LinkedIn – 2,78 procent
 • Pinterest – 1,39 procent
 • Snapchat – 0,80 procent

Niet gebruikt

 • Snapchat – 84,69 procent
 • Pinterest – 81,31 procent
 • YouTube – 67,99 procent
 • LinkedIn – 65,41 procent
 • Twitter – 59,84 procent
 • Instagram – 45,92 procent
 • Google+ – 34,19 procent
 • Facebook – 9,54 procent

Google+ doet het beter dan Instagram, wat op zijn zachtst gezegd verrassend is, gezien het feit dat Instagram bij uitstek geschikt is voor het delen van reisgerelateerde content. Het is een krachtig middel voor merkbekendheid, storytelling en inspelen op emotie.

Het lijkt er verder op dat Snapchat op zijn retour is, zeker nu Instagram dezelfde soort functionaliteiten heeft geïntroduceerd. Snapchat zit niet op de radar van hotels en SiteMinder verwacht niet dat dat nog gaat gebeuren.

De dominantie van Facebook is niet verrassend maar wel opmerkenswaardig. Het is niet alleen het succesvolste kanaal voor hoteliers, maar doet het ook beter dan alle andere platformen. SiteMinder denkt dat dit deels komt doordat de overige platformen vooral interessant zijn in de inspiratiefase en niet zozeer direct leiden tot boekingen. Toch raadt het bedrijf hotels aan om te kijken naar YouTube of een andere vorm van videocontentmarketing. “In de reisbranche spreekt niets meer aan dan mooie beelden die reizigers kunnen delen met familie en vrienden.”Lees het volledige bericht op Emerce »

Scoor met Twitter op het #WC2018

Posted 30 mei 2018 — by Adformatie
Category nieuws

De sportzomer van 2018 biedt gouden kansen voor sportmarketeers.

Lees het volledige bericht op Adformatie »

KLM onderzoekt nieuwe betaalfaciliteiten

Posted 29 mei 2018 — by Emerce
Category nieuws

KLM is druk bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden van voice en blockchain voor betalingen. Maar ook het uitrollen van een native check-out binnen Messenger heeft de aandacht van de luchtvaartmaatschappij. Dit vertelde Bert Zwanepol, manager ePayments bij KLM tijdens Emerce Tech Live!

Dat KLM vooroploopt in social media is bekend. Aanleiding was de IJslandse aswolk die in 2010 het Europese luchtruim stillegde. KLM kwam capaciteit tekort bij de call centers en ticket offices om alle vragen te beantwoorden, waarna social media een uitkomst bleek.

Inmiddels is KLM actief op Facebook, Twitter, WhatsApp, Messenger, het Koreaanse KakaoTalk en het Chinese WeChat. Ze zijn allemaal begonnen als servicekanalen maar inmiddels is het vaak ook mogelijk om KLM-producten te kopen, of dat nu een vliegticket is of aanverwante zaken als een stoelreservering of ruimbagage. “Op social media ging betalen aanvankelijk heel omslachtig. De social media agent gaf het telefoonnummer van de klant door aan het call center, die vervolgens werd gebeld voor zijn of haar creditcardgegevens. De betaling liep via een ander team, waarna de tickets werden uitgegeven en de social media agent daarvan op de hoogte werd gesteld, zodat de klant op de hoogte kon worden gebracht. Nu creëert de social media agent een betaallink die naar de klant wordt gestuurd. Het bedrag en de juiste valuta zijn al ingevuld. De klant selecteert zijn favoriete betaalmethode en rondt de betaling af.”

De komst van de bot BB, die op Messenger passagiers te woord staat en ook vluchten kan boeken, heeft ervoor gezorgd dat de betaalmogelijkheden van dat social medium momenteel worden onderzocht door KLM. Zwanepol: “Nu krijgt de klant een deeplink naar de KLM-site voor het check-out proces. We bekijken hoe we die check-out volledig native kunnen doen, ook voor betalen. We willen natuurlijk dat de traditionele betaalmethoden worden geaccepteerd. En hoe past Messenger Pay in de mix? Daar zijn we nu mee bezig.”

Een andere interessante ontwikkeling voor KLM is voice. De airline heeft recent een assistent gelanceerd op Google Home die advies geeft over het inpakken van je koffer. Het is natuurlijk niet ondenkbaar dat dit wordt uitgebreid met het kopen van KLM-producten. Wederom is de vraag: hoe gaat dat werken met betalen? “Moet je als klant betaalgegevens bij alle voice-aanbieders of komt er één oplossing? Hoe verloopt de authenticatie? We zijn aan het onderzoeken hoe we dat gaan doen.”

Gevraagd naar zijn visie op blockchain laat Zwanepol weten datKLM al geanalyseerd heeft wat de mogelijkheden zijn. “Bitcoin is een te risicovol product. Dit is niet het juiste moment voor ons om het als betaalmiddel te accepteren. Een werkgroep is nu aan het kijken wat blockchain kan betekenen voor betalingen maar het is lastig om concrete toepassingen vast te stellen.”Lees het volledige bericht op Emerce »

Ook Microsoft Bing verbiedt reclame voor cryptomunten

Posted 22 mei 2018 — by Emerce
Category nieuws

In navolging van Google, Facebook en Twitter verbiedt ook Microsoft Bing advertenties voor cryptomunten. Microsoft ziet te veel gevallen van oplichting.

Big Ads wil alle producten die de kenmerken dragen van een piramidespel verbieden.

Het verbod gaat juni in en geldt wereldwijd.Lees het volledige bericht op Emerce »

Twitter gunt ontwikkelaars meer tijd voor nieuw API platform

Posted 22 mei 2018 — by Emerce
Category nieuws

Twitter gaat ontwikkelaars iets meer tijd gunnen voor het afschakelen van diverse API’s, tools waarmee derden data voor eigen toepassingen kunnen aanwenden. Aanvankelijk wilde Twitter al op 19 juni een groot aantal API’s intrekken.

API’s voor Site Streams, User Streams en legacy Direct Message Endpoints worden 16 augustus afgesloten.

Er komt een nieuw API platform voor in de plaats, waarin veel minder mogelijk is. Pushnotificaties zullen bijvoorbeeld niet meer werken en de tijdlijn wordt niet meer automatisch bijgewerkt. Een en ander heeft mogelijk gevolgen voor Twitter apps als Talon, Tweetbot, Tweetings en Twitterific. Zelf heeft Twitter de ontwikkeling van zijn Mac app stopgezet.

API’s vormen ook een bron van inkomsten voor Twitter. Voor het gebruik ervan moet veelal betaald worden. De kosten lijken zo hoog te worden dat appmakers dan niet langer kunnen betalen.

Via @TwitterDeven wordt momenteel actie gevoerd tegen de plannen van Twitter.Lees het volledige bericht op Emerce »

Zuckerberg naar Europees parlement voor uitleg privacy

Posted 16 mei 2018 — by Emerce
Category nieuws

Facebook CEO Mark Zuckerberg komt in het Europees parlement alsnog tekst en uitleg geven over het privacybeleid van zijn bedrijf naar aanleiding van het recente dataschandaal. Volgens parlementsvoorzitter Antonio Tajani komt Zuckerberg mogelijk volgende week al.

Eerder liet Zuckerberg weten dat hij een afgevaardigde wilde sturen. Dat wekte verontwaardiging op bij Europese politici.

De toezegging van Zuckerberg is een stap in de goede richting om het vertrouwen te herstellen, zegt Tajani.

Het is overigens nog maar de vraag of Zuckerberg meer zal zeggen dat hij deed bij het verhoor in het Amerikaanse Congres en het Huis van Afgevaardigden. Daar had de Amerikaan zeven pagina’s nodig om uit te leggen dat Facebook zich heeft geconcentreerd op ‘al het goede dat het verbinden van mensen kan brengen’, maar dat hij ‘geen brede kijk op onze verantwoordelijkheid had’. ‘Ik begon Facebook, en ik ben verantwoordelijk voor wat hier gebeurt.’

Mark Zuckerberg, Facebook CEO and founder, has accepted our invitation. He will come to the European Parliament. My full statement ⤵pic.twitter.com/FdmuDPl8Wb

— Antonio Tajani (@EP_President) May 16, 2018Lees het volledige bericht op Emerce »

Apple eert 20-jarige iMac: ‘She comes in colors ev’rywhere’

Posted 07 mei 2018 — by Emerce
Category nieuws

Apple stond zondag even stil bij het 20-jarig jubileum van de iMac, de computer die het bedrijf van de ondergang redde.

Apple stond er in 1998 slecht voor, met een verlies van 878 miljoen dollar het jaar ervoor. Oprichter Steve Jobs was als interim CEO weer teruggekeerd bij het bedrijf en moest een nieuw product verzinnen om Apple weer in het gareel te krijgen. Dat lukte met de talenten van Johnny Ive, de toen nog volledig onbekende ontwerper die tot de dag van vandaag een stempel drukt op het bedrijf.

De iMac was eigenlijk toch vooral bijzonder qua ontwerp: een computer in felle kleuren (favoriet werd Bondi Blue, een blauwgroene kleur genoemd naar de kustlijn van Bondi Beach in Australië), maar ook transparant zodat je de elektronica kon bewonderen. De Rolling Stones klassieker She’s A Rainbow werd niet voor niets gebruikt voor de reclames (‘She comes in colors ev’rywhere’).

Ook bijzonder was dat Apple afscheid nam van het diskettestation, en alleen USB en ethernet aan aansluitmogelijkheden had. Wat tegelijk ook kritiek opleverde: de iMac was niet uitbreidbaar en daarmee niet interessant voor de professionele Apple-gebruiker.

De naam iMac was niet het idee van Jobs. Die had de nieuwe computer MacMan willen noemen. Advertentiegoeroe Ken Segall suggereerde iMac, waarbij de ‘i’ voor internet stond.

Het was ook meteen de laatste iMac met een klassieke beeldbuis. Daarna volgde de iMac op een steeltje. De iMac is qua uiterlijk niet meer drastisch veranderd sinds 2009.

20 years ago today, Steve introduced the world to iMac. It set Apple on a new course and forever changed the way people look at computers. pic.twitter.com/GbKno7YBHl

— Tim Cook (@tim_cook)Lees het volledige bericht op Emerce »

Emerce 100: de beste bedrijven in e-business 2018

Posted 04 mei 2018 — by Emerce
Category nieuws

Vandaag verschijnt de dertiende editie van Emerce100, een speciale jaarlijkse uitgave van Emerce. Hierin publiceren we hoe beslissers, werkzaam op het gebied van online marketing, ICT en e-business, de prestaties van leveranciers van diensten in de e-business- en marketingbranche in het afgelopen jaar hebben beoordeeld.

Om een zo goed mogelijk beeld van de markt te kunnen schetsen, hebben we ook dit jaar het imago-onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction, verrijkt met andere relevante marktdata.

De Emerce100 beperkt zich al lang niet meer tot slechts 100 bedrijven. Dit jaar staat de teller op maar liefst 632, een stijging van 72 bedrijven ten opzichte van vorig jaar. Een van de oorzaken is het immer groeiend aantal specialismen en aanbieders in de e-businessmarkt, wat tevens vraagt om een meer uitgesplitste analyse. Hierdoor hebben we dit jaar een nieuw hoofdstuk aan het onderzoek kunnen toevoegen en zijn opnieuw sommige categorieën aangepast. Het onderzoek bestaat uit een vijftal gebieden: Bureaus, E-business services, Media & Advertising, Software en Venture.

Het imago-onderzoek is gedaan op een 7-puntsschaal; het aantal sterren is daarmee maximaal zeven.

BUREAUS

Digital production agency

Bedrijf Score
Random
Q42
Superhero Cheesecake
US Media
DPDK
MediaMonks
Een nieuwe categorie met zes aanbieders. Vijf van hen halen vijf sterren. Alleen MediaMonks moet het met een halve ster minder doen. Superhero Cheesecake wordt bovengemiddeld gewaardeerd op kennis/knowhow.


 

Analytics & optimalisatiebureaus

Bedrijf Score
Oogst (Merkle)
MeasureWorks
Braingineers
Fingerspitz
ClickValue (Level-Up Group)
Online Dialogue
Netprofiler (Level-Up Group)
Traffic4u
Nochii Online Marketing
OrangeValley
Traffic Builders
Expand Online (part of Dept)
Yonego
ConversionMob
Het lijstje bevat deze keer vier namen meer dan vorig jaar. Oogst heeft opnieuw de meeste sterren, een halve meer dan vorige editie, en wordt op alle criteria positief beoordeeld. Ook ClickValue en MeasureWorks behalen een halve ster meer. Nieuwkomers Braingineers en Fingerspitz schrijven direct 5 sterren. MeasureWorks krijgt goede cijfers voor betrouwbaarheid en flexibiliteit. Braingineers met name voor kennis/knowhow.


 

Digital marketingbureaus

Bedrijf Score
Ematters
Yourzine (part of Adeptiv)
Storm Digital
Oogst (Merkle)
Jelba
PauwR
Searchresult (part of Adeptiv)
Adresults
C2B
metapeople
DailyDialogues
Booming
Pink Marketing
Traffic Builders
SalesWizard
Netprofiler (Level-Up Group)
Traffic4u
a2concepts
Blue Mango
Fresh Fruit
OrangeValley
Conversive
ClickValue (Level-Up Group)
iProspect
Expand Online (part of Dept)
Tribal Internet Marketing
Maxlead
Nochii Online Marketing
Yonego
De meeste ‘blijvers’ scoren hier gelijk aan vorig jaar. De 5-sterrenbureaus Ematters, Oogst, Storm Digital, Searchresult en PauwR van vorige editie zijn aangevuld met AdResults (terug in de lijst na een jaar geen vermelding) en nieuwe vermeldingen Yourzine en Jelba. Daarnaast nog zes andere nieuwkomers.


 

Digital Agency fullservice middelgroot

Bedrijf Score
Magneds
ezCompany
iOnline (Gravity)
E-sites
Burst
Connect Holland
UNITiD
Conclusion Digital
Snakeware
Modern Media
Kaliber
Colours
theFactor.e
Invest Online
ID Factory
Bratpack
Adwise
Tres Internet
Redkiwi
Hoppinger
Synetic
Clockwork
Mangrove
The Valley
freshheads
Netvlies
Jungle Minds
Lukkien
IN10
Finalist
One Shoe
Gracious
Ook de lijst middelgrote bureaus is flink langer geworden, met in totaal maar liefst tweeëndertig vermeldingen (vorig jaar achttien). Aanvoerder met 5,5 sterren is opnieuw Magneds, deze keer alleen vergezeld door nieuwkomers in de lijst iOnline en ezCompany.


 

Digital Agency fullservice klein

Bedrijf Score
SearchUser
about:blank
Arlanet
ICIT Solutions
/CMCG
WeAreBrain
Scherponline.nl
Friks Web & Marketing
Goeiezaak
You Are Digital
Chunk
Axendo
Zicht Online
De kleine bureaus zien we nu dertien vermeldingen tegenover de vijf van vorig jaar. about:blank, SearchUser en Arlanet hebben allemaal 5,5 sterren.


 

Digital Agency fullservice groot

Bedrijf Score
ISAAC
Info.nl
Fabrique
edenspiekermann_
Indivirtual
TriMM
Valtech
Mirabeau
Redhotminute
Incentro
TamTam (part of Dept)
Emakina
Osudio
Macaw
Youwe
Digitas LBi
Als elk jaar zijn er verschuivingen van bu- reaus tussen groot, midden en klein, of naar specialisten en online campagne. Bij de grote bureaus tellen we mede daardoor deze keer geen twaalf namen, maar staan er zestien in het overzicht. ISAAC is als nieuwkomer de enige met 5,5 sterren, gevolgd door Fabrique (vorig jaar bij de specialisten) en info.nl (vorig jaar bij middelgrote bureaus) met 5 sterren.


 

E-commerce bureaus

Bedrijf Score
Evoworks
XSARUS
MediaCT
We Provide
Salmon
Evident Interactive
ShopWorks
Yellowgrape
Osudio
Guapa
De Nieuwe Zaak
Experius
ISM eCompany
Divide
Kega
Veel 5 sterren bij de e-commerce bureaus. Ook Salmon behaalt deze keer 5 sterren, en plaatst zich naast de andere als goed gewaardeerde bureaus. Evident is er in deze categorie bij gekomen, eveneens met 5 sterren. Daarnaast nog drie nieuwe vermeldingen, waardoor de lijst dit jaar van twaalf naar vijftien gaat.


 

Mobile bureaus

Bedrijf Score
M2Mobi
mediaBunker
The Mobile Company
aFrogleap (Merkle)
Mobiquity
MOBGEN
Triple
Nakko
IceMobile
Negen bureaus, waarbij The Mobile Company en mediaBunker terug zijn in de lijst. M2Mobi behaalt evenals vorig jaar 5,5 sterren, gevolgd door vijf partijen met 5 sterren.


 

E-mailmarketing bureaus

Bedrijf Score
Qamel
100%EMAIL
Add to Favorites
22 Times
Ematters
Admitter
Measuremail
Spotler Nederland
Yourzine (part of Adeptiv)
Oxyma (Merkle)
Emark
RapidSugar
e-Village
Pondres
DM Interface
Opnieuw alleen maar goede en zeer goede beoordelingen voor de e-mail- marketingbureaus. Qamel en 100%EMAIL weten zich een halve ster te verbeteren. Nieuwkomers in dit overzicht Spotler Nederland en Measuremail zijn allebei goed voor 5 sterren. Admitter wordt gezien als het meest flexibel, Measuremail als het meest betrouwbaar, Qamel als beste in prijs-kwaliteit en kennis/knowhow.


 

Internetbureaus specialisten

Bedrijf Score
Informaat
Bikkelhart
Minescape
Netmarketing
valsplat
Entopic
Concept 7
Het lijstje Internetbureaus Specialisten is gestroomlijnd, omdat we een aantal namen nu alleen in andere overzichten terugvinden, met name bij de fullservice bureaus. Daaronder bevindt zich ICIT Solutions, vorig jaar aanvoerder van dit lijstje. Vijf aanbieders blijven er over, aangevuld met twee nieuwe namen: Informaat en Minescape. Opvallend goede waarderingen hier, met zes keer 5 sterren.


 

Internetbureaus online campagne

Bedrijf Score
C2B
Green Orange
Qban Interactive Design
ACHTUNG!
SUE Amsterdam
Code d’Azur
Isobar
Woedend!
Born05
LEMZ
Energize
Icemedia
a friend of mine (part of Dept)
Guilty People
RLVNT
DDB Tribal Amsterdam
Green Orange wordt wederom goed gewaardeerd, deze keer met 5 sterren en vergezeld door ACHTUNG!, C2B en Qban Interactive Design. Deze laatste twee zijn nieuw in het overzicht. Per saldo wederom zestien aanbieders. ACHTUNG! valt op vanwege de beste waarderingen voor kennis/ knowhow.


 

Mediabureaus

Bedrijf Score
Abovo Media
Zuiver Media
ZIGT Mediabureau
Vizeum
Stroom mediacommunicatie
De Media Maatschap
Universal Media
Informaat
Carat Amsterdam
Starcom
M2Media
The Online Company
Havas Media
Maxus Global
Mindshare
Blue Mango
Mediacom
MEC
Zenith Optimedia
OMD Nederland
Initiative Media
RLVNT
Mediaxplain*
Opnieuw alleen redelijk tot gemiddelde waarderingen voor de mediabureaus, zonder uitschieters. Zuiver Media en Informaat zijn nieuw, Maxus Global is terug in het overzicht.


 

Social en content bureaus

Bedrijf Score
Social Inc.
Second Degree (part of Dept)
Your Social (Merkle)
WeDigital
Yune
Social Embassy
We are blossom
a friend of mine (part of Dept)
RauwCC
SocialBrands
Dorst&Lesser
Blauw Gras
Social Inc. doet het dit jaar zeer goed met maar liefst 6 sterren. Yune en Social- Brands, vorig jaar nieuw in de lijst, hebben hun score met een halve ster verbeterd. Aan dit lijstje zijn a friend of mine en WeDigital toegevoegd.


 

Tradingdesk bureaus

Bedrijf Score
Abovo Media
Cadreon
Bannerconnect
Amnet
Blue Mango
Een lijst met vijf bureaus dit jaar. Abovo Media wordt opnieuw als beste – op alle criteria – gewaardeerd, wat resulteert in 5,5 sterren. Twee nieuwe aanbieders van vorig jaar hebben de ranking niet gehaald.

E-BUSINESS SERVICES

Consultants

Bedrijf Score
Storm Digital
Boston Consultancy Group
MeMo2
McKinsey
Online Dialogue
EY (Ernst & Young)
VODW
PwC
Accenture
SparkOptimus
KPMG
Boer & Croon
Deloitte
Boston Consultancy Group en nieuwkomer Storm Digital voeren deze keer de lijst aan met 5 sterren. Boston Consultancy behaalt vooral punten op kennis/knowhow, terwijl Storm Digital gelijkmatiger gewaardeerd wordt op prijs- kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit.


 

Opleidingen & trainingen

Bedrijf Score
How & Knower
IDMK
Frankwatching
Nyenrode
Beeckestijn Business School
ISBW
Emerce opleidingen
TIAS School for Business and Society
SRM Aktiviteiten
Nima
NCOI
LOI
LECTRIC
Een nette lijst waarbij alle partijen goed of gemiddeld scoren. How & Knower wordt op alle criteria goed beoordeeld, IMDK vooral op het gebied van kennis/ knowhow en betrouwbaarheid, Nyenrode en Frankwatching vanwege hun kennis/ knowhow, en Beeckestijn Business School op grond van betrouwbaarheid.


 

Hosting shared & managed

Bedrijf Score
Byte
BaseFarm
Intermax Cloudsourcing
XS4ALL
True
Cyso
TransIP
ACTIVE 24
InterNLnet
Sentia, team Foxtrot
Argeweb
Interned Services
Claranet Benelux
Hostnet
Mijn Domein
Your Hosting
Uniserver
Rackspace
Leaseweb
Byte behaalt deze keer 5,5 sterren, samen met nieuwe naam in de lijst Basefarm. Beide bureaus worden op alle vlakken goed gewaardeerd. Argeweb en True verbeteren zichzelf met een halve ster. Bij True springt de waardering voor kennis/knowhow en betrouwbaarheid eruit, TransIP valt op vanwege kennis/knowhow. Uniserver, Cyso, Mijn Domein, Internet Services en ACTIVE 24 zijn nieuw.


 

Fulfilment warehousing

Bedrijf Score
Active Ants
S&H Multi-Channel fulfilment
MCS Fulfilment
Docdata
Bleckmann Group
Arvato Bertelsmann
Nic. Oud Direct mail
Pondres
Katoen Natie
S&H Multi-Channel Fulfilment heeft zich een halve ster verbeterd, met name op kennis/knowhow, evenals Docdata en Active Ants. Nieuw met 4,5 sterren is Bleckmann.


 

Fulfilment verzending

Bedrijf Score
Fietskoeriers.nl
FedEx
PostNL
bpost
TransMission
B2C Europe
UPS
Bleckmann Group
DHL
Bubble Post
TNT
GLS Netherlands
Sandd
Parcel International
DPD
Dynalogic
SendCloud
Kiala
Paazl
De Buren
Van Straaten Post
PostNL valt op vanwege kennis/know- how en betrouwbaarheid. Net als nieuw- komer Fietskoeriers.nl. Deze laatste doet het ook goed op flexibiliteit, terwijl FedEx, TransMission, B2C Europe en bpost het vooral moeten hebben van hun prijs/ kwaliteit. TNT is na twee jaar terug in de lijst.


 

Internet providers

Bedrijf Score
XS4ALL
T-Mobile
Vodafone
Ziggo
KPN
Telfort
Tele2
Fiber
Online.nl
T-Mobile maakt dit jaar zijn debuut in deze lijst. En valt als één van de twee 5-punters – samen met XS4ALL – op vanwege de waarderingen voor hun kennis/ knowhow. XS4ALL daarnaast ook voor betrouwbaarheid.


 

Mobile providers

Bedrijf Score
KPN
T-Mobile
Vodafone
Tele2
Simyo
Telfort
Ben
Ziggo
hollandsnieuwe
Youfone
Simpel
KPN en Vodafone krijgen opnieuw 5 sterren, T-Mobile nu ook (vorig jaar 4,5). Zij scoren het beste op kennis/knowhow. Hollandsnieuwe en Youfone behalen nu 4,5 sterren, een halve ster meer. De overige aanbieders zijn gelijk ten opzichte van 2017.


 

Payment methods

Bedrijf Score
iDEAL
PayPal
MasterCard
AfterPay
Visa
American Express
AfterPay – dat in de vorige editie nog bij Payment Services stond met 4,5 sterren – vinden we nu in deze lijst terug, en wel met 5 sterren. PayPal en MasterCard hebben opnieuw 5 sterren. De lijst wordt wederom aangevoerd door iDEAL met 5,5 sterren dankzij de beste beoordeling op alle criteria.


 

IT services

Bedrijf Score
Microsoft
Levi9 Global Sourcing
NTT DATA
IBM
Siemens
HP
DELL EMC
Capgemini
NEC
T-Systems
Huawei
Ericsson
Fujitsu
Hitachi
BT
Accenture
Atos
Arvato Bertelsmann
Dit jaar vijf aanbieders met 5 sterren: Microsoft, IBM, Siemens en nieuwkomers in het overzicht Levi9 Global Sourcing en NTT DATA. Daarnaast zien we DELL EMC en Arvato Bertelsmann voor het eerst in dit overzicht.


 

Payment service providers

Bedrijf Score
Adyen
Mollie
Multicards Internet Billing
Buckaroo
Ingenico
Pay.nl
MultiSafepay
Rabobank
Sisow
WorldPay
Docdata
ICEPAY
Enkele hogere scores dan vorig jaar. Waar 4,5 sterren vorig jaar het hoogste was, krijgen Adyen en Mollie en nieuwe naam in de lijst Multicards Internet Billing er dit jaar vijf. Icepay heeft in 2016 bij Online Payments 4 sterren behaald, dit jaar met hetzelfde aantal sterren nieuw in deze lijst. Gebruikers zien Adyen als meest betrouwbaar, op kennis/knowhow doen Ingenico, Mollie, Buckaroo en Adyen het goed.

MEDIA & ADVERTISING

Media – Broadcasters

Bedrijf Score
NEP The Netherlands (DutchView)
Sky Radio Group / Talpa Radio
Radio 538
RTL Nederland
Ster
Radio Veronica
Fox broadcasting
SBS Broadcasting
Hadden vorig jaar alle acht broadcasters hetzelfde aantal van 4,5 sterren, nu behaalt NEP The Netherlands als enige 5 sterren dankzij iets betere waarderingen voor prijs/ kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit. Sky Radio Group/Talpa Radio heeft goede waarderingen voor kennis/knowhow.


 

Media – Publishers

Bedrijf Score
IDG Nederland
Mannenmedia
Persgroep Nederland
Sanoma
NRC Media
FD Mediagroep
Monsterboard
ANWB Media
Weekblad Pers
Jobbird.com
SDU Uitgevers
Reed Business Information
MT MediaGroep
TMG
Hearst Magazines
PERFORM
DTG
Audax
De publishers doen het met 4 en 4,5 sterren allemaal redelijk. Geen bijzondere verschuivingen ten opzichte van vorig jaar. Jobbird.com en Weekblad Pers hebben een halve ster gewonnen. PERFORM is nieuw in het overzicht met 4 sterren.


Demand side platforms

Bedrijf Score
adscience (ORTEC)
Adform
DoubleClick Bid Manager
Platform 161
AppNexus
MediaMath
Criteo
Delta Projects
Een wezenlijk andere lijst dan vorig jaar. Dit jaar namelijk acht aanbieders wat er vorig jaar nog twaalf waren. Delta Projects is nieuw in het overzicht. adscience is ten opzichte van vorig jaar een hele ster gestegen naar 5 sterren.


 

Media – Affiliate networks

Bedrijf Score
Affiliprint
Daisycon
TradeTracker
Awin
affilinet
Tradedoubler
Affiliprint behaalt als enige 5 sterren, met name vanwege hun kennis/knowhow en betrouwbaarheid. Tradedoubler en affilinet zijn terug in de lijst na een jaar afwezigheid. Awin is een nieuwe naam in dit overzicht, voorheen onder de naam Zanox.


 

Mobile en video advertising

Bedrijf Score
Video Media Groep
Streamads
SpotX
MobPro
smartclip
Widespace
In deze categorie zes vermeldingen. De vijf die er vorig jaar in stonden hebben deze keer allemaal 4,5 sterren. De enige met 5 sterren is nieuwkomer Video Media Groep, met name vanwege goede cijfers voor betrouwbaarheid.


 

Shoppingportals

Bedrijf Score
bol.com
Google Shopping
koopkeus.nl
Kleding.nl
Stylelight
Fashionchick.nl
StyleLounge
Zeven aanbieders dit jaar. De waarderingen lopen ook iets meer uiteen ten opzichte van vorig jaar. Google Shopping en bol.com houden vast aan hun 5 sterren die ze op grond van kennis/knowhow en betrouwbaarheid kregen toegekend.


 

Social platform

Bedrijf Score
YouTube
Instagram
LinkedIn
Facebook
Pinterest
Twitter
Snapchat
Google+
Tumblr
Musical.ly
Tien Social platforms in de lijst. Met niet alleen bekende namen, maar ook nieuwkomer Musical.ly, met 4 sterren. De beste beoordelingen in deze categorie zijn voor kennis/knowhow.


 

Media – Sales houses

Bedrijf Score
Semilo
Hot Pink Media
Massarius
Adfactor
Ad7 Media
JustPremium
WebAds
Massarius, vorig jaar als enige goed voor 5 sterren, heeft gezelschap gekregen van Adfactor en Semilo. Beide laatste namen vallen op vanwege kennis/knowhow, Semilo daarnaast ook door flexibiliteit. Massarius wordt juist heel constant goed gewaardeerd op de verschillende criteria.


 

Vergelijkers

Bedrijf Score
Tweakers.net
Prijsvergelijk.nl
Kieskeurig
besteproduct.nl
Vergelijk.nl
ShopAlike.nl
Twenga
beslist.nl
ShopWiki
Kelkoo
Hier bijna hetzelfde overzicht als vorig jaar, waarbij Twenga er een halve ster bij heeft en ShopAlike.nl nieuw in het over- zicht staat. Tweakers.net blijft opnieuw het best gewaardeerd, vooral vanwege de kennis/knowhow.


 

Tradingdesks

Bedrijf Score
MediaBookers
Searchresult (part of Adeptiv)
Fingerspitz
Ve Interactive
Media Science
Pervorm
addurance
Zuiver Media
DQ&A
AdLantic Online Advertising
Marqeting
In deze rubriek dit keer opvallend hoge beoordelingen, wat MediaBookers een topscore oplevert van maar liefst 6,5 sterren! Searchresult komt daar vlak achteraan met een score van niet minder dan 6 sterren. Maar ook Pervorm, Media Science en DQ&A stijgen in hun sterrenaantallen.

SOFTWARE

Analytics & optimalisatie software

Bedrijf Score
Google Analytics
AdCalls
Online Succes
Hotjar
Visual Website Optimizer
Optimizely
SiteSpect
Adobe Analytics
Clicktale
Oracle Maxymiser
Piwik
ConversionMob (Gradient)
WebTrends
Hier zien we deze keer dertien aanbied- ers, drie meer dan vorig jaar. AdCalls, Online Succes en ConversionMob (Gradient) zijn toegevoegd, waarvan de eerste 5,5 sterren in de wacht sleept. Ook Google Analytics heeft – opnieuw – 5,5 sterren. Optimizely en SiteSpect winnen een halve ster. WebTrends, Piwik, Clicktale en Oracle Maxymiser doen het iets minder dan een jaar geleden.


 

Antivirus

Bedrijf Score
ESET
Avast
Norton
AVG
Kaspersky Lab
McAfee
ZoneAlarm
Bitdefender
F-Secure
Trend Micro
BullGuard
Norman Europe
G DATA Software
Avira
Panda
Norton en ZoneAlarm krijgen er een halve ster bij. F-Secure levert dit juist in. ESET krijgt de beste waarderingen voor zowel kennis/know-how, prijs-kwaliteit als betrouwbaarheid.


 

CMS software commercial

Bedrijf Score
BloomReach
Magnolia International
SDL Web
EPiserver
Sitecore
Kentico
Adobe Experience Manager
GX Software
Smartsite
Acquia
OpenText
Alleen de twee nieuwkomers, BloomReach en Magnolia International behalen 5 sterren. De overige zes aanbieders hebben er allemaal 4,5. Smartsite en Kentico hebben daarmee een halve ster meer dan vorig jaar, Sitecore een halve minder.


 

E-mailmarketing software & data

Bedrijf Score
Whooz
Copernica Marketing Software
IBM Marketing Cloud
MailChimp
MailPlus
Selligent
Oracle Responsys
Salesforce marketing cloud
Tripolis Solutions
Campaign monitor
Measuremail
Clang
Whooz behaalt hier maar liefst 6 sterren. Copernica Marketing Software, IBM Silverpop (IBM Marketing Cloud) en MailChimp hebben 5 sterren. Copernica en Selligent zijn samen met Whooz het best gewaardeerd voor hun kennis/knowhow.


 

CMS software open source

Bedrijf Score
WordPress
Umbraco
CMS Made Simple
Drupal
Joomla
Typo3
WordPress behoudt zijn 5 sterren, CMS Made Simple gaat een halve ster terug in waardering. Met name de prijs-kwaliteitverhouding gooit hoge ogen bij WordPress.


 

Marketing automation software

Bedrijf Score
SharpSpring
HubSpot
Selligent
Adobe Campaign
Salesforce
Marketo
Webpower
Active Campaign
IBM Marketing Cloud
SAS Marketing Automation
Pardot
Clang
Measuremail
Met dertien aanbieders van marketing automation software is het aantal gelijk ge- bleven. Was er vorig jaar sprake van alleen 4 en 4,5 sterren, nu zien we ook twee keer 5 sterren: voor SharpSpring en HubSpot. Twee nieuwe namen in dit overzicht: Active Campaign en Measuremail.


 

Social software

Bedrijf Score
Insided Media
Social Studio (Salesforce)
THE NEXT AD
Coosto
OBI4wan
Sprinklr
Buzzcapture
Media Injection
Hootsuite
Meltwater
Na twee jaren achtereen een verdubbe- ling van het aantal aanbieders, blijft de lijst nu even lang. Twee partijen zijn vanwege te weinig vermeldingen ingewisseld met de nieuwe namen in de lijst Social Studio en Sprinklr. THE NEXT AD gaat van 4,5 sterren naar 5, met name vanwege goede cijfers voor betrouwbaarheid. Social Studio doet het goed vanwege de waarderingen op kennis/knowhow.


 

E-commerce software open source

Bedrijf Score
Magento open source
OpenCart
Drupal Commerce
WooCommerce
PrestaShop
osCommerce
Twee van de goed scorende aanbieders van vorig jaar zijn uit de lijst verdwenen, waardoor Magento open source als enige deze lijst aanvoert met 5 sterren. osCommerce heeft op zijn beurt een halve ster ingeleverd. De overige aanbieders worden gelijk gewaardeerd als in 2017. 


 

E-commerce software commercial

Bedrijf Score
NextChapter
Magento Commercial
MyShop
Salesforce Commerce Cloud
Lightspeed
Mijnwebwinkel
CCV Shop
Intershop Communications AG
Hybris
In deze categorie – die vorig jaar de titel Cloud-based Software droeg – vinden we één nieuwe naam: NextChapter, dat met 5,5 sterren ook direct het best scoort. myShop houdt vast aan de 5 sterren van vorig jaar. CCV Shop schaart zich nu bij de andere aanbieders, goed voor 4,5 sterren. 


 

IT security

Bedrijf Score
F-Secure
Symantec
IBM
McAfee
Sophos
Trend Micro
DELL EMC
RSA Security
Alle aanbieders hebben 5 of 4,5 ster- ren in dit overzicht. Nieuw is F-Secure. Symantec behaalde een halve ster extra, RSA Security, Trend Micro en DELL EMC leverden een halve ster in.

VENTURE

Incubators

Bedrijf Score
ACE Incubator
YesDelft
Venturelab Twente
StartUpBootcamp
Utrecht.inc
Rockstart
Dutch Game Garden
In de eerste categorie, de incubators, voert ACE Incubator de lijst aan met 5,5 sterren. Vier partijen scoren 5 sterren en de overige twee uit de lijst hebben er 4,5.


 

Venture capitalists

Bedrijf Score
Newion Investments
Axivate Capital
Slingshot Ventures
Solid Venture
Uniiq
Holland Ventures
Ventrix
Walvis Participaties
Inkef Capital
Keadyn
Prime Ventures
Peak Capital
HenQ
RTL ventures
Endeit Capital
In de categorie venture capitalists zien we maar liefst vijftien aanbieders. Newion Investments behaalt met 5,5 sterren de meeste punten op grond van goede waarderingen voor prijs/kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit.


 Lees het volledige bericht op Emerce »

Databedrijf Cambridge Analytica gooit handdoek in de ring

Posted 03 mei 2018 — by Villamedia
Category nieuws

Het databedrijf Cambridge Analytica, dat recent in het nieuws kwam door misbruik van miljoenen klantprofielen van onder meer Facebook en Twitter, heeft faillissement aangevraagd. Het is niet langer mogelijk te functioneren tegen de achtergrond van ‘talloze…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Square koopt websitebouwer Weebly

Posted 30 apr 2018 — by Emerce
Category nieuws

Online betaalbedrijf Square legt 365 miljoen dollar op tafel om de websitebouwer en -hoster Weebly te kopen. Beiden zijn ook in Europa actief. Het doel van de overname is een meer transactioneel georiënteerde dienst te kunnen leveren aan MKB’ers.

De partijen maakten de intentie tot overname eind vorige week bekend. Met de overname is, gezien de oorspronkelijke durfinvesteringen, een aanzienlijk bedrag gemoeid. Investeerders staken afgelopen jaren 35 miljoen dollar in het bedrijf uit San Francisco en halen daar nu ruim het tienvoudige uit.

Weebly, ook in Nederland actief, is een site om makkelijk websites mee te bouwen. Het biedt sjablonen voor algemene websites, blogs en webshops. De abonnementsprijzen variëren van nul tot twintig euro per maand. Koper Square is een beursgenoteerd betaalbedrijf, opgericht en bestuurd door Twitters CEO Jack Dorsey. Net als iZettle en SumUp biedt het apparaatjes voor ambulante ondernemers om betalingen te kunnen accepteren.

Square krijgt er een klantenbestand bij dat voor veertig procent buiten de VS ligt. De klanten van het betaalbedrijf kan nu ook de optie worden geboden om naast hun fysieke winkel ook digitale verkoop- en servicekanalen in te richten. Concurrent iZettle zette recent een vergelijkbare stap met de uitbreiding met e-commercediensten.

De Amerikaanse betaaldienst is ook in Nederland actief.

Het sloot het vierde kwartaal van 2017 af met een omzet van 616 miljoen dollar, ruim een derde meer dan het jaar ervoor:Lees het volledige bericht op Emerce »

Succesvolle innovatie: hef de vloek van kennis op

Posted 30 apr 2018 — by Emerce
Category nieuws

Het starten en ontwikkelen van succesvolle innovatie is ruig terrein. Maar wie de juiste stappen zet, kan wel degelijk snel succes halen. Waarom je product níet testen duizendmaal enger is dan het wel vooraf te laten gebruiken door je potentiële klant.

Vandaag deden we een interessant proefje op kantoor: we mompelden geen liedjes, maar tikten deze om en om op de tafel, terwijl de ander moest raden welk liedje de ander tikte. Het resultaat was verrassend. Van de tien liedjes die we om en om op de tafel klopten, wist de ander er maar één te raden. Voor wie het wil weten: dat was ‘Happy’ van Pharrell Williams. Maar dat was nog niet eens het opvallendst. Voorafgaand aan de test vroegen we elkaar: ‘Hoeveel van de nummers denk je dat de ander zal raden?’ Het antwoord was: ‘50 procent!’

Hoe kan dit? Heel simpel. Wanneer de klopper het liedje tikt, hoort hij de melodie in zijn hoofd tijdens het tikken van het ritme. Maar de luisteraars horen die melodie niet. De enige informatie die zij krijgen, is een vreemde morsecode. Maar voor de klopper is het haast niet voor te stellen dat de luisteraar een soort onsamenhangend getik hoort in plaats van een lied. Hij lijdt aan een vloek van kennis. Deze vloek van kennis houdt in dat als je eenmaal beschikt over bepaalde kennis, je je niet meer herinnert hoe het is om die kennis níét te hebben. Laat staan dat je je kunt inleven in iemand anders die die kennis niet heeft.

Ziet je gebruiker wat jij ziet?

Deze vloek van kennis – een begrip bedacht door psychologe Elizabeth Newton van Stanford University– speelt iedereen parten, ook mensen die bezig zijn met innovatie. Herstel: júíst die. Want je hebt het zelf misschien niet meer door, maar als innovatieverantwoordelijke ben je in een constante staat van kennisoverdrive, je weet alle ins en outs van je propositie en alles over je klant: wat hij denkt, voelt, vindt en ervaart.

Je hebt op instinct en ervaring de user journey ontworpen, de functionaliteiten, de call-to-action-knop. Je weet hoe alles werkt en dat een leek dat nog niet kan, kun je je haast niet meer voorstellen. Dus vertrouw je op je instinct en verkort je vol zelfvertrouwen je time-to-market: je product moet op de markt, nú. Zonder test, zonder onderzoek. Je gebruiker wacht erop, dus waarom zou je wachten?

Maar hoe ervaren je ook bent en hoeveel succesvolle projecten je in het verleden ook hebt ontwikkeld, puur op gevoel, instinct en educated guesses, de keiharde realiteit is dat je gebruiker nergens op wacht. Sterker: hij weet (nog) niets. Ken je Manuel nog, de ober uit Fawlty Towers, die tussen de klappen van Basil door constant prevelt: I know nothing.’ Dat is jouw klant op dit moment in je innovatietraject. He knows nothing. Jouw eigen Manuel weet niet waarom je iets nieuws hebt bedacht, wat je eigenlijk hebt ontwikkeld en zeker niet hoe dit product hem voordeel biedt. Pas als hij jouw product of dienst voor het eerst gebruikt, vormt hij zich een duidelijk beeld van hoe dat hem kan helpen en hef je deze vloek van kennis echt op.

De klant heeft maling aan jouw idee

En het mooie is, je product hoeft helemaal niet af te zijn. Liever niet zelfs. Zelfs een reus als Twitter innoveert bijvoorbeeld nog steeds op basis van experimenten en tests met onaffe producten die niet belemmerd worden door eisen zoals een ondernemingsplan of zelfs een plan van aanpak en die vaak niet eens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de top. Door ook zo laagdrempelig te testen met jouw ontwikkelde prototype spoor je knelpunten en uitdagingen op, nog voordat er grote financiële uitgaven worden gedaan. En zo zet je bovendien de deur open voor verrassende wendingen. Want jij mag dan denken te weten hoe jouw gebruiker je product gebruikt, een klant kan daar maling aan hebben en als een verkeerd afgestelde postduif een heel andere kant op schieten. Met soms enorme financiële consequenties.

Kijk maar naar Motorola dat eind jaren negentig bouwde aan de satelliettelefoon Iridium – het nieuwste wereldwonder waar door het opstapelen van fout op fout eindelijk niemand op wachtte. De flinke prijs van 1900 pond voor handsets, het gewicht van de telefoon (type baksteen) en het slechte netwerk waren nooit goed getest bij eindgebruikers. En die straften het bedrijf daarvoor genadeloos af – zo erg dat Iridium in 1999 met de staart tussen de benen zijn faillissement aanvroeg en definitief de boeken inging als een van de grootste techflops van de laatste dertig jaar. Kosten van dit geintje? Vijf miljard dollar. Weg, foetsie. In een tergend langzaam ontwikkelproces door het spreekwoordelijke toilet gespoeld.

Het kan jou ook overkomen als je niet oppast en je gebruiker vroegtijdig aan het handje meeneemt. Want niemand wil eindigen als een Iridiumpje.

Dit artikel is samen geschreven met Rutger Huizenga.Lees het volledige bericht op Emerce »

Winst Twitter kalft af

Posted 25 apr 2018 — by Emerce
Category nieuws

De omzet van Twitter eindigde in het eerste kwartaal van 2018 21 procent hoger dan vorig jaar op 665 miljoen dollar, maar de winst is met 61 miljoen wel minder dan het voorgaande kwartaal.

In februari verraste Twitter analisten met een recordkwartaal en een winst van 91 miljoen dollar. In de jaren daarvoor meldde het bedrijf alleen maar verliezen. De winst is gebleven, maar is niet zo hoog als was gehoopt.

CEO Jack Dorsey is tevreden en spreekt (pdf) over een ‘sterke start van het jaar’. Het aantal maandelijkse actieve gebruikers steeg weer licht naar 336 miljoen. Ten opzichte van het laatste kwartaal zijn er 6 miljoen bijgekomen. Het aantal dagelijkse gebruikers groeide over een heel jaar gemeten met 10 procent.

Over heel 2017 genereerde Twitter 2,4 miljard dollar omzet, 3 procent meer dan een jaar eerder. Het nettoverlies verminderde naar 108 miljoen, van 457 miljoen in 2016.

Voor het tweede kwartaal houdt Twitter rekening met een EBITDA tussen de 245 en 265 miljoen dollar.Lees het volledige bericht op Emerce »