25 Mar 2018 — 4:55 { Posts RSS } { Comments RSS }
mediafeed over journalistiek, fotografie, reclame en internet

Posts Tagged ‘tv’

Zo voorkom je een Google penalty bij de inzet van pop-ups

Posted 21 mrt 2018 — by Emerce
Category nieuws

Wat voor effect hebben pop-ups op de indexatie in zoekmachines? Webshops hebben tal van afwegingen om pop-ups in te zetten, zoals de officiële richtlijnen van Google, de timing en de impact op de interactiestatistieken. Toch dien je niet lichtzinnig te denken over de inzet ervan; voor je het weet straft Google je af. 

Wie kent ze niet, de pop-ups bij het bezoek aan webshops. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om de bezoeker te verleiden tot een nieuwsbriefinschrijving. Het gebruik is gemeengoed en bij tal van gerenommeerde shops worden pop-ups ingezet wanneer je op de website komt of wanneer je dreigt deze te verlaten.

Het is belangrijk om een goede afweging te maken van de voor- en nadelen van pop-ups. Laten we eerst afbakenen wat we verstaan onder de verschillende termen die vaak door elkaar worden gebruikt. In Nederland hebben we het meestal over pop-ups, overlays en lightboxes.

Pop-ups

Er zijn verschillende soorten pop-ups. Sommigen openen in een nieuw venster en daar is Google fundamenteel op tegen. Ook de meeste internetgebruikers zijn er niet van gecharmeerd en veel browsers waaronder Google Chrome en Mozilla Firefox blokkeren deze vorm daarom automatisch.

Overlays

Een pop-up die verschijnt in hetzelfde venster wordt vaak een overlay genoemd. Dit is vaak een kleiner visueel element dat ergens op de pagina verschijnt zoals “Schrijf je in voor de nieuwsbrief” of “Download de gratis whitepaper”. Dergelijke overlays zijn gangbaar en meer geaccepteerd en zorgen vanuit Google’s perspectief voor minder problemen dan de klassieke pop-up. Er zijn echter wel enkele mogelijke problemen bekend, vooral met mobiele apparaten.

Lightbox

De officiële naam Modalvenster wordt in Nederland nauwelijks gebruikt en is een overkoepelende naam voor onder andere de Lightbox. Deze functionaliteit maakt het hoofdscherm onbruikbaar maar wel (gedimd) zichtbaar op de achtergrond. Gebruikers moeten interacteren met het bovenliggende Modalvenster om terug te keren naar het hoofdscherm.

De term Lightbox is afkomstig van een module welke ontwikkeld is door Lokesh Dhakar voor de destijds populaire JavaScript libraries Prototype en script.aculo.us. Toen het open-source script werd toegevoegd als plug-in voor de aan populariteit winnende JavaScript library jQuery, was het hek van de dam en inmiddels is de naam Lightbox synoniem voor het gebruik van een Modal window.

Lightboxes voor afbeeldingen zijn een populaire vorm van modals. Ook een inschrijvingsformulier dat verschijnt over de rest van de content en die het niet toelaat te interacteren met de content eronder, wordt beschouwd als een modal. Deze vorm is meestal geen probleem tenzij het een vorm van spam of advertenties betreft die je probeert uit de user experience te halen.

Interstitials

Een klassieke vorm van een interstitial wordt soms gebruikt door uitgevers. Als je voor het eerst een artikel wilt lezen op een nieuwswebsite zie je soms een welkomstadvertentie en pas na enkele seconden kun je verder met browsen of lezen. Deze vorm irriteert mensen mateloos en ook Google houdt er niet van. Voorlopig vindt Google het gebruik van interstitials nog niet erg genoeg om grote uitgevers uit hun zoekresultaten te verwijderen maar dat zou nog wel eens kunnen gebeuren.

Welke factoren zijn van belang voor SEO?
  1. Timing
   Het moment waarop het element verschijnt, blijkt van belang voor de mate van negatieve impact. Als het direct verschijnt bij het laden van de pagina zal Google anders oordelen dan wanneer het na verloop van tijd verschijnt. Wanneer een overlay voor een nieuwsbriefinschrijving direct wordt getoond, dan wordt dat anders beoordeeld dan wanneer het verschijnt nadat je 80 procent van een pagina hebt gescrold. Zelfs als het geen duidelijke negatieve impact heeft op de indexatie is het nog de vraag hoe bezoekers het ervaren. Ook is van belang hoe lang het element in beeld is en of het eenvoudig te sluiten is. Hoe korter het verschijnt hoe beter.

  2. Interactie
   Kan het element eenvoudig worden gesloten en intervenieert het met de content of leesbaarheid? Google’s mobiele richtlijnen stellen sinds enige tijd dat wanneer een overlay intervenieert met de mogelijkheid om de feitelijke content op de pagina te lezen dat mogelijk een straf volgt. Ook kunnen de “mobile-friendly” tags worden verwijderd evenals mobile-friendly voordelen.

  3. Content
   Vooral advertenties kunnen voor problemen zorgen. Als de pop-up of overlay een call to action bevat voor de website zelf dan is er over het algemeen niets aan de hand zeker als het onderdeel uitmaakt van de algehele gebruikerservaring. Er is sowieso een belangrijke uitzondering op veel van de regels die Google hanteert. Wanneer een element vraagt om iemands leeftijd met het oog op een vorm van juridische toestemming of om toestemming voor het gebruik van cookies dan gelden de regels niet.
  4. Condities
   Als de overlay of pop-up is getriggerd op basis van condities zoals verkeersbron dan kan dat ook invloed hebben op de beoordeling door zoekmachines.
   Ook onderscheid tussen bezoekers zonder of met cookie of voor- of na inloggen kan invloed hebben. Indien je iets toont voor het inloggen dan ziet iedereen het en na het inloggen slechts een beperkte groep. Middels gerichte targeting kun je ervoor zorgen dat de overlay relevanter is en positief bijdraagt aan de gebruikservaring. Daarmee is de kans op een gepercipieerde negatieve impact door zoekmachines ook een stuk onwaarschijnlijker.
   Content die zichtbaar is na een inlog is overigens niet positief voor de indexatie in Google. Wanneer een bezoeker van een zoekmachine afkomstig is en wordt gedwongen eerst in te loggen voor de content zichtbaar wordt dan kan dit negatief werken. Facebook worstelt hier ook mee want veel van hun content is pas toegankelijk na inloggen en dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat niet alle content geïndexeerd wordt door zoekmachines.
  5. Engagement impact
   Wat Google probeert duidelijk te maken en nastreeft is dat een goede gebruikservaring wordt beloond en een slechte wordt gestraft. Als de getoonde content (inclusief overlays) op een website zorgt voor “pogo-sticking” (een gebruiker klikt meteen terug naar de zoekresultaten) dan is dat een teken aan Google dat een slechte gebruikservaring wordt geboden. Er wordt dan kennelijk een drempel opgeworpen die men niet bereid is te nemen om de content te bereiken.
Best practices

Ten aanzien van SEO geldt dat de gebruiker centraal moet staan. Het ontwerp en content dienen bij te dragen aan de gebruikservaring. Relevantie is hierbij het sleutelwoord. Dit geldt voor content (geen “keyword stuffing”) en evenzeer voor het gebruik van dynamische elementen zoals overlays.

Doe dus in hoofdzaak zaken die positief bijdragen aan de gebruikservaring. Het is geen probleem om een concessie te doen aan de gebruikservaring wanneer dat een significante bijdrage levert aan bijvoorbeeld de omvang van de e-maildatabase. Maak echter altijd een afweging van de voor- en nadelen.=

Hou de impact in de gaten via deze vier metrics

 • Bounce rate
 • Browse rate (gemiddeld aantal pagina’s)
 • Herhaalbezoek ratio’s
 • Time on site nadat het element verschijnt

Gebruik de mogelijkheden die worden geboden door tools voor segmentatie en personalisatie voor het maximaliseren van relevantie en niet te vergeten het minimaliseren van irrelevantie.

Toon bijvoorbeeld geen pop-up aan iemand die de nieuwsbrief al ontvangt. Een open deur? Inderdaad. Echter het is verbazingwekkend hoe vaak dit toch gebeurt. Een irrelevante overlay is irritant en werkt contraproductief. Zeker wanneer een korting wordt geboden raakt de bezoeker gefrustreerd over het mislopen daarvan. In feite wordt men aangemoedigd zich uit te schrijven en opnieuw in te schrijven en zo wordt onnodig marge weggegeven.

Denk aan de timing en relevantie van het bericht. Bij een eerste bezoek op de eerste pagina vragen om iemands e-mailadres is een slechte timing. Het is aannemelijker dat iemand daar meer toe genegen is nadat men kort heeft kunnen rondkijken. Bij tal van shops krijg je meteen korting aangeboden op je eerste bestelling wanneer je inschrijft op de nieuwsbrief. Dit zal een tijdelijke boost geven aan de database echter is allang niet meer onderscheidend en leidt tot minder kwalitatieve inschrijvingen  

Op mobiel is het van belang ervoor te zorgen dat cruciale content niet wordt bedekt en dat geen afbreuk wordt gedaan aan de lees- en browse ervaring door het getoonde element. Zorg er vooral voor dat elementen zeer eenvoudig kunnen worden gesloten. Dit is onderdeel van Google’s richtlijnen maar het is ook een best practice die zeker helpt bij de user experience metrics van punt 3.

Het belang en de opbrengst moeten ruim opwegen tegen de nadelen. Die zijn er vrijwel altijd in de vorm van een hogere bounce rate of lagere time on site. Wanneer de interactie enkele seconden wordt geschaad maar 5% van de bezoekers schrijft zich in voor de nieuwsbrief dan is dat vermoedelijk een goed resultaat. Als de onderbreking 20 seconden duurt en 1% schrijft zich in, is het het dan nog steeds waard?

De soep wordt niet zo heet gegeten als deze wordt opgediend echter het is wel oppassen geblazen. Gebruik geen pop-ups maar alleen overlays en modals zoals lightboxes. Zorg vooral voor een positieve bijdrage aan de gebruikservaring. Benut daartoe de technische mogelijkheden van goede segmentatie en personalisatie tooling voor het minimaliseren van irrelevantie en het maximaliseren van relevantie qua content en timing.Lees het volledige bericht op Emerce »

The Social Conference: ‘Bots beter integreren in klantapplicatie’

Posted 20 mrt 2018 — by Emerce
Category nieuws

Financials gaan vaak een langetermijnrelatie aan met de klant voor de dagelijkse geldzaken, hypotheek of spaargeld. Dat zijn veel kansen voor robotisering, toch zijn er nog weinig goede voorbeelden van bots in deze markt. Het bedrijf Yellowtail laat op The Social Conference zien wat er nodig is om een levensvatbare robot te maken voor de lange termijn. Directeur Gert Vasse legt uit.

Jullie lezing heet ‘De huidige bot is de volgende Nokia’. Maar wat jullie eigenlijk willen laten zien is dat bottechnologie nog niet rijp is voor dagelijkse geldzaken. Waar is die overtuiging op gebaseerd?

“Veel van de huidige bots zijn gefocust op het zo natuurlijk mogelijk overkomen om een mens na te bootsen, terwijl gevoel en sensitiviteit veel belangrijker zijn. Het aangaan van een langetermijnrelatie met de klant door deze op het gemak te stellen zien we nog niet. In de financiële wereld gaat het vaak om veel geld – vanuit de ogen van de consument. Daarbij speelt gevoel een belangrijke rol. Ook het imago van de financiële sector speelt mee; de perceptie is nog behoorlijk aanwezig dat een financial te veel productgedreven is. Veel bots zijn niet persoonlijk, het zijn vaak nog koude machines. Dat proberen wij te beïnvloeden.”

Waaraan zou een levensvatbare ‘financial bot’ wel moeten voldoen?

“Wat we laten zien is dat het heel belangrijk is om tijdig de juiste keuzes te maken om te voorkomen dat de bot een Nokia-effect krijgt. De technologie is er in de basis rijp voor, en als je de juiste keuzes maakt kun je een bot heel persoonlijk maken en de juiste klik laten maken met de gebruiker. Van uniseks-bot naar een persoonlijke bot. Een bot moet weten welk type gebruiker er aan de andere kant van het scherm zit. Dus het begint met ‘matchmaking’ om vervolgens persoonlijk en relevant te zijn.

“Wij laten zien welke moderne wetenschappelijk bewezen middelen je in de klantdialoog kunt gebruiken, in combinatie met slimme dingen onder de motorkap, zoals actuele en toegankelijke brondata van de klant, gecombineerd met logica en rekenpower. Het is ook belangrijk om niet alleen uit te gaan van je huidige klantgroep, maar ook rekening te houden met nieuwe generaties. Wij geloven in een toekomst waarbij adaptieve bots nagenoeg een oneindige persoonlijkheid hebben. Om dat te bereiken werken wij met het Big5-model (acroniem: OCEAN): Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness en Neuriticism. Hiermee zijn al duizenden variaties mogelijk zijn. Daarmee werken we toe naar een wereld waarbij de bots nagenoeg oneindig sensitief zijn.”

Veel bots ‘leven’ momenteel in chatapps. Is dat wel de ideale omgeving voor deze technologie?

“Chatapps zijn voor bepaalde eenvoudige dialogen goed in te zetten. Voor de complexere vragen en dialogen kan de bot beter geïntegreerd worden in de specifieke klantapplicatie, zodat wat makkelijker de gehele klantreis gefaciliteerd kan worden. Dus focus op integratie. Op termijn zien we ook wel toepassingen waarbij een consument vanuit een chatbot direct wordt doorgeschakeld naar een specifieke klantapplicatie om de klantreis realtime af te ronden. WeChat werkt bijvoorbeeld al aardig op die manier.”

Zijn er sectoren waar bots wel goed functioneren en heb je voorbeelden?

“Wij houden een interne ranglijst bij waarbij Replika op dit moment de lijst aanvoert. Replika is een neutrale bot die vooral heel goed is om een buddy-achtige verbinding tot stand te brengen met de gebruiker. Deze bot geeft op dit moment prima de lat weer waar andere bots iets van kunnen leren; branche-onafhankelijk. Je wil geen botte bot, maar een leuke en persoonlijke bot. Op dit moment zien we een duidelijke tweedeling in bots: concrete functionele bots zoals KLM en experimentele bots die focussen leggen op persoonlijk contact.”

Je geeft enkele uren per week masterclasses op het gebied van blockchain. Welke mogelijkheden zien jullie daar?

“Eén van de succesfactoren van blockchain is het gebruik van Smart Oracles. Een slimme ‘bron van wijsheid’ die aan de hand van een klantvraag razendsnel op zoek gaat naar de benodigde data om deze op juiste wijze te interpreteren, zodat de klant direct een persoonlijk en relevant antwoord krijgt. Deze slimme technieken zijn onder de motorkap noodzakelijk om een bot of applicatie te voeden, zodat de consument via zijn of haar smartphone direct geholpen wordt bij uitdagingen. Via innovatietrajecten helpen wij de pensioen- en hypotheekmarkt om in een klantdialoog direct vragen te kunnen beantwoorden als ‘kan ik dit huis onvoorwaardelijk kopen?’ of ‘kan ik een dag minder werken in de aanloop naar mijn pensioen?’.”Lees het volledige bericht op Emerce »

Inschrijving E-mail Awards geopend

Posted 20 mrt 2018 — by Emerce
Category nieuws

De inschrijving voor de DDMA E-mail Awards is geopend. Op donderdag 21 juni 2018 wordt het beste werk in e-mailmarketing bekroond tijdens de DDMA Email Summit. Kandidaten kunnen zich inschrijven voor één van de vier categorieën: E-mail Campagne, E-mail Professional, E-mail Single Shot en Battle of the Agencies. Die twee laatstgenoemde categorieën zijn nieuw.

Voorgaande jaren is het regelmatig voorgekomen dat één relatief eenvoudige e-mail het aflegde tegen de complexere cases. Terwijl deze ‘Single Shot’ zeker als voorbeeld voor de branche kon dienen.

Ook nieuw aan het E-mail Award programma is de Battle of the Agencies. Hierbij gaan drie bureaus de strijd aan om wie de beste sales campagne uitvoert voor TUI. Via een motivatie kunnen organisaties zich opgegeven, het team van TUI selecteert de drie finalisten.

De eerste internationale sprekers van de Email Summit 2018 zijn al bevestigd. De uit Silicon Valley afkomstige Bastian Ernst (Wild Audience) neemt bezoekers mee in de wereld van respected-based funnel marketing. Hij vertelt over de kansen die funnelbots bieden aan e-mailmarketeers van vandaag. Mark Robbins (Rebelmail) wil de manier waarop mensen denken over email veranderen. Hij laat de bezoekers van de Email Summit zien wat er allemaal mogelijk is met interactief email design.

 

De Awards en de Email Summit zijn een initiatief van de commissie Email van DDMA, de vereniging voor data en marketing. Een vakjury, bestaand uit experts in het vakgebied, maakt medio mei de nominaties bekend voor de verschillende categorieën. Inschrijvingen worden beoordeeld op criteria als creativiteit, lef en onderscheidend vermogen.Lees het volledige bericht op Emerce »

Amadeus en TUI testen Pepper de robot in retail

Posted 20 mrt 2018 — by Emerce
Category nieuws

TUI en Amadeus hebben het gebruik van een menselijk ogende robot getest op de World of TUI flagshipstore in Berlijn. Doel was om te onderzoeken hoe klanten tegenover een dienstverlenende robot staan en in welke situaties deze ingezet kan worden.

Voor TUI was met name interessant hoe de robot (Pepper) de retailbeleving van klanten kan verbeteren en leuker maken, zeker gezien de concurrentie van online reisagenten. Persoonlijke service en een unieke klantbeleving zijn de kernwaarden waarmee een fysiek reisbureau zich kan onderscheiden van de virtuele variant. Pepper werd ingezet om te zien of kunstmatige intelligentie en stemherkenning daar een bijdrage aan kunnen leveren.

Samen met Amadeus ontwikkelde TUI prototypes van applicaties om use cases te testen. “Het belangrijkste onderzoeksdoel was om te zien of robots een bijdrage kunnen leveren aan het beter van dienst zijn van klanten in het reisbureau, of de robot de klanten in de winkel kan houden als er een wachttijd is en of de robot een meer gepersonaliseerde beleving kan bieden,” zegt een woordvoerder van Amadeus. “Om dit voor elkaar te krijgen werd de robot ingezet als het eerste contactpunt voor klanten die het reisbureau binnenkwamen. Als klanten moeten wachten tot er een reisagent vrij is, vraagt de robot wat voor trip ze willen plannen, zodat de reisagent die informatie kan gebruiken om de beste en gepersonaliseerde aanbevelingen te doen.”

Pepper en TUI

Pepper in actie bij de flagshipstore van TUI in Berlijn – foto beschikbaar gesteld door Amadeus 

In de flagshipstore in Berlijn werden vanaf december klanten begroet door de vriendelijk ogende Pepper, die hen bij binnenkomst vroeg of ze hulp nodig hadden bij het vinden van een reisbestemming, of ze op de foto met hem wilden en of hij die foto naar ze mocht e-mailen. Achter de schermen observeerde een projectteam elke interactie, zowel de bewuste als de onbewuste reacties van mensen op het gedrag van de robot. Hoe open staan mensen voor communicatie met Pepper? Vinden ze het leuk?

“Onze eerste en interessantste les is dat mensen robot als Pepper bijna behandelen alsof ze menselijk zijn. Mensen reageerden emotioneel op Pepper en sommige praatten met hem alsof het een klein kind was. We leerden dat mensen positiever reageren op de robot als die een eigen persoonlijkheid laat zien, dus bijvoorbeeld grapjes maakt,” aldus de woordvoerder. “We zagen ook dat ofschoon mensen graag met Pepper praten zij zodra de reisagent vrij was alle aandacht op hem of haar richtten. Verder hebben we geleerd dat er nog een lange weg is te gaan voordat de technologie geschikt is voor complexere use cases. Taalherkenning en een focus op één persoon in een lawaaierige omgeving is nog lastig. We zitten wat dat betreft nog in een vroege, experimentele fase. Wel zou Pepper ingezet kunnen worden bij andere bedrijven met een vergelijkbare vraag als TUI, zoals luchthavens, luchtvaartmaatschappijen en hotels.”

Headerfoto: MikeDotta / Shutterstock.comLees het volledige bericht op Emerce »

KLM start podcast voor internationale brand awareness

Posted 20 mrt 2018 — by Emerce
Category nieuws

KLM is begonnen met een uitgedokterde podcastreeks om vooral op de buitenlandse markt zijn merkbekendheid te vergroten. In de podcasts vertellen reizigers over gebeurtenissen die hun leven op zijn kop hebben gezet.

Onder de naam The Journey wordt sinds gisteren om de andere week een nieuwe podcast online gezet. Iedere aflevering duurt een half uur. De uitzendingen worden aangeboden via Spotify, iTunes, Google Play, Stitcher en iedere andere client die RSS ondersteunt.

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij is de eerste die podcasts inzet om de reislust van zijn publiek te kietelen. Niet dat de afleveringen elk als grote commercials klinken. Integendeel. Inhoudelijk gezien gaan ze over bijna willekeurige mensen die vertellen hoe een gebeurtenis hun leven in zijn kop zette en hoe reizen daarin een rol spelde. “In die zin vertellen we wat reizen met je leven doet”, vertelt het hoofd Global Marketing Communication Natascha van Roode. “Dat ligt heel dicht tegen de missie van KLM.”

Born05 stond KLM bij in de productie.

Met de podcasts richt de maatschappij zich duidelijk (maar niet uitsluitend) op buitenlandse markten waarin ze nog niet sterk is. Daaronder: de VS, China en Brazilië. Met gericht ingekochte reclame wordt het bereik vergroot. Daarbij richt men zich met name op het publiek dat één à twee keer per jaar internationaal reist.

Bij de keuze van het format zijn meerdere vormen de revue gepasseerd. De monoloog, het vraaggesprek en zakelijke tips of reistips over bestemmingen vielen af. “Er zijn meerdere bronnen met informatie over bestemmingen. Bovendien kunnen we daar onvoldoende een spanningsboog mee opbouwen.” Het is de bedoeling om een half uur geconcentreerde tijd gegund te krijgen. En KLM heeft in de vorm van iFly, de Holland Herald en socialmedia al kanalen waarop het bestemmingsinformatie geeft.

Van Roode vertelt dat is gekozen voor de podcast als medium, omdat die nog niet in KLM’s mediamix zat. “We zijn all-round in de media die we inzetten. De podcast als middel is nieuw voor ons. Na de zes geplande afleveringen worden de resultaten bekeken.” Harde KPI’s voor deze specifieke mediavorm zijn er nog niet, dus de resultaten worden in bereik vergeleken met campagnes via andere kanalen.

“De belangrijkste KPI van deze week is om een hoge rating te krijgen. Want dan kom je in allerlei toplijstjes”, die zich viraal verspreiden.

Om het bereik te optimaliseren worden ook de eigen mediakanalen ingezet. Naast iFly, de Holland Herald en de social kanalen zijn dat ook banners op de boardingspassen en verwijzingen in bijvoorbeeld de check-in-e-mails.

Vijf onderwerpen c.q. vertellers van de podcastreeks zijn al bekend. Naar de zesde wordt nog gezocht onder KLM-reizigers, die zich ook via de site kunnen melden. Na de zes geplande podcasts wordt The Journey geëvalueerd. Bij bewezen succes komt er een tweede reeks.Lees het volledige bericht op Emerce »

VPRO vormt multimediale hoofdredactie

Posted 20 mrt 2018 — by Emerce
Category nieuws

Stan van Engelen, Anouk Kamminga en Willem van Zeeland worden vanaf juni verantwoordelijk voor de nieuwe multimediale koers van de VPRO.

De Hoofdredactie Media wordt verantwoordelijk voor alle programma’s van de VPRO, zowel voor radio, televisie als online. De omroep spreekt van een volgende stap in de ontwikkeling van de multimediale koers van de VPRO.

Het drietal wil zich richten op de verdere verjonging van de VPRO en het publiek opzoeken op de plekken en platforms waar het zich bevindt.

Anouk Kamminga (45) komt van producent CCCP. Willem van Zeeland (47) was jarenlang eindredacteur van muziekplatform 3voor12. Stan van Engelen is sinds 2000 werkzaam bij de VPRO, waar hij in 2012 Hoofdredacteur TV werd samen met Karen de Bok.

Foto: Merlijn DoomernikLees het volledige bericht op Emerce »

Elon Musk: ‘stomste wat je kunt doen is autofabrikant worden’

Posted 19 mrt 2018 — by Emerce
Category nieuws

Tijdens SXSW bleek weer eens dat Elon Musk een ondernemer uit de bovencategorie is. Toch bouwde hij zijn bedrijven zonder businessplan, en zag hij ze bijna failliet gaan. Het verschil met gewone stervelingen: Musk bouwt bedrijven voor de verre toekomst, niet voor vandaag. En dat met zijn angst voor de opkomst van AI.

Tijdens SXSW 2018 is duidelijk: Elon Musk is één van de meest bewonderde uitvinders, ontdekkers en ondernemers ter wereld. Musk zelf kan het allemaal niet veel boeien. Bij zijn opkomst in een groot theater, waarvoor je uren in de rij moest staan, probeert hij een ‘grappig’ dansje. Het voelt wereldvreemd. Dat dansje doet hij samen met regisseur Jonathan Nolan (Westworld), interviewer tijdens deze sessie en vriend van Elon.

In een bijna twee uur durend vraaggesprek vertelt Musk over zijn uitdagingen, waar hij stress van krijgt en zijn hoop voor de mensheid. Musk denkt anders, is anders. Hij ontrafelt problemen op een andere schaal. Dit anders denken en werken leidde tot vele succesvolle ondernemingen en organisaties. De meest in het oog springende daarvan is het mede-oprichten van Paypal, en met de verkoop van Paypal het starten van SpaceX en Tesla.

Op jonge leeftijd vertrok Musk naar Silicon Valley om te werken aan een speciale technologie die accu’s een betere capaciteit moest geven voor hernieuwbare energie. Hij had na onderzoek al snel het idee dat hij op dat moment niet veel verder kwam dan een academisch proefschrift. Hij besloot deze studie in de koelkast te leggen en zich volledig op het internet te richten.

Vast in het verkeer

Op de vraag waarom Musk met oplossingen komt zoals het maken van tunnels met het nieuwe bedrijf The Boring Company antwoordt hij dat hij er ooit grappend mee begon als hij weer eens ergens vast stond in het verkeer. Zo vertelt hij ook hoe hij aan SpaceX is begonnen. Hij wilde eigenlijk een greenhouse op Mars landen en laten zien dat daar leven mogelijk is.

Musk heeft een fascinatie voor menselijk leven buiten onze aarde. Om dit te verwezenlijken keek hij eerst naar bestaande oplossingen. Hij kwam er al snel achter dat het transport naar Mars een vermogen zou kosten. Als het al zou lukken om een greenhouse op Mars te laten landen, en mensen te inspireren om naar Mars te gaan, zou het door de transportkosten onmogelijk zijn om op grote schaal mensen naar Mars te krijgen.

Dit zette hem ertoe aan om zelf raketten te ontwikkelen. Hij onderzocht waarom de huidige raketten zo duur zijn en ontdekte dat de kosten niet in de materialen zitten, maar in het samenstellen van de raket. Zo kwam hij tot de conclusie dat er een oplossing moest komen die herhaalbaar, goedkoop en snel herbruikbaar is. Inmiddels heeft hij met de lancering van ’s werelds sterkste, grootste en herbruikbare raket aangetoond dat hij hierin is geslaagd.

Een auto die mensen echt willen hebben

Tesla richtte hij op omdat hij af wil van C02-uitstoot en zo de verwarming van de aarde wil tegengaan. Volgens zijn beredenering had hij hiervoor een auto nodig die mensen echt wilden hebben. Dat betekende een auto met veel range en een begeerlijk uiterlijk. Die uitgangspunten leidden tot de Roadster, die het merk neerzette en bewijslast gaf aan de levensvatbaarheid van een 100% elektrische auto. Die zagen er tot dan toe veelal onaantrekkelijk uit en hadden een klein bereik.

Gek genoeg heeft Musk voor SpaceX en Tesla geen businessplan gebruikt, vertelde hij. Hij vindt dat die plannen uiteindelijk toch nooit kloppen. Het stomste wat je kunt doen is een raket- of autofabrikant worden, volgens Musk. Hij startte deze bedrijven omdat hij problemen op de lange termijn wil oplossen. Tegelijkertijd scheerde hij met beide bedrijven langs de afgrond. In 2008 kwam extra financiering die nodig was voor de continuïteit van Tesla pas binnen op eerste kerstdag om acht uur ’s avonds, twee dagen voordat het bedrijf failliet zou gaan.

Stress over AI en de Tesla 3

Veel tijd geeft Musk zichzelf niet om hierbij stil te staan. Er zijn twee dingen waar hij wel stress van krijgt: AI die nog veel slimmer wordt dan nu – door hem ‘super digitale intelligentie’ genoemd – en de productie van de Tesla 3, waarvan er al 400.000 besteld zijn, maar die maar moeilijk van de productielijn komt.

De groei van AI is exponentieel en dat is iets waar Musk zich zorgen om maakt. Hij zegt dat mensen vaak veel slimmer zijn dan ze denken en bang worden van het idee dat er straks machines zijn die nog slimmer zijn. Er wordt nog te makkelijk gedacht over AI en de ontwikkeling die het doormaakt. Het kostte de AlphaGo een klein jaar om de beste Go-speler te verslaan. Dit deed het door met behulp van machine learning miljoenen menselijke zetten te analyseren. Daarna werd AlphaGo Zero ontwikkeld, met veel minder rekenkracht en zonder gebruik te maken van machine learning. De AlphaGo Zero kreeg alleen de spelregels en leerde zichzelf spelen. Het resultaat was verbluffend: na slechts 40 dagen versloeg AlphaGo Zero de AlphaGo 100 keer op rij. Musk geeft met dit voorbeeld aan dat de snelheid waarmee AI evolueert zo groot is, dat het bijna oncontroleerbaar is. Hij noemt ‘super digital intelligence’ gevaarlijker dan nucleaire wapens.

In het bovenstaande schuilt het geheim van Elon Musk: hij leeft niet in het vandaag, maar in het morgen. En als je in het morgen leeft, kun je vandaag de beste oplossingen bedenken voor de toekomst. Daarom wordt Elon Musk terecht gezien als een van de meest vooruitstrevende mensen ter wereld.

 Lees het volledige bericht op Emerce »

KLM start podcast-serie over reiservaringen

Posted 19 mrt 2018 — by Adformatie
Category nieuws

Luchtvaartmaatschappij KLM lanceert vandaag een Engelstalige podcast, ‘The Journey’. In elke aflevering staat één reis centraal.

Lees het volledige bericht op Adformatie »

Strato lanceert tv-campagne met Leo Burnett

Posted 19 mrt 2018 — by Adformatie
Category nieuws

De Berlijnse hostingaanbieder Strato lanceert vandaag een nieuwe tv-campagne onder het motto #geenrocketscience.

Lees het volledige bericht op Adformatie »

The Social Conference: ‘De mens blijft voorlopig onmisbaar’

Posted 19 mrt 2018 — by Emerce
Category nieuws

De vraag is niet of kunstmatige intelligentie mensen kan vervangen, maar wanneer en vooral hoe. Is empathie de doorslaggevende factor? Maar zijn de meeste mensen niet minder empathisch dan de klantenservicetoppers van KLM die we nu als standaard hanteren waar die arme bot aan moet voldoen? Op The Social Conference gaat een panel uitgebreid in op deze vragen. Onder hen Daan Gönning, ex-CTO van Watermelon en tegenwoordig adviseur van de Rabobank.

Kun je iets over je achtergrond vertellen? Na het faillissement van Watermelon ben je bij CM Group terechtgekomen, maar dat heeft maar iets langer dan een jaar geduurd. Wat doe je sinds januari voor de Rabobank?

“Als CTO was ik verantwoordelijk voor ons gehele platform en de onofficiële koppeling met WhatsApp voor Watermelon. Hoewel het een prachtig avontuur was, weten we allemaal dat het bedrijf het niet heeft gehaald. Na het faillissement heb ik de Watermelon-software verkocht aan CM en ben ik meegekomen om de integratie te begeleiden.

“In december 2017 zat de integratie van de twee platformen erop en hebben we succesvol een aantal klanten gekoppeld aan het CM Customer Contact platform. Daarmee zat mijn opdracht erop en heb ik besloten om het ondernemerschap weer in te rollen. De laatste jaren heb ik enorm veel ervaring opgedaan met social messaging en kunstmatige intelligentie, toevallig twee expertises waar de Rabobank op strategisch niveau mee bezig is. Daarom versterk ik sinds januari als zelfstandige (interim) de Rabobank.”

Het panel waaraan je deelneemt gaat het hebben over social messaging en chatbots. Waar zijn we op dit gebied volgens jou?

“We staan aan het begin. Hoewel opgehyped in de markt door partijen die zeggen dat ze de beste zijn, ontbreekt het vaak aan een echte toepassing of is de technologie net niet slim genoeg om aan de toepassing te beantwoorden. Ik denk dan ook dat bedrijven het in deze fase moeten zien als experimenteren. Technologie leren kennen en toepassingen ontdekken om het, als we echt zover zijn, succesvol in te zetten. Maar de fase waar we nu in zitten is wel erg belangrijk. Als bedrijven niet willen investeren in experimenten en mogelijkheden, komen we deze fase nooit uit.”

“Persoonlijk geloof ik volledig in de komst van AI, chatbots en de conversational interfaces die we zien opkomen. Het is een automatiseringstrend die inspeelt op de vraag van een nieuwe generatie consumenten. Ik begrijp ook dat er weerstand is en bepaalde groepen banen zullen verdwijnen, maar in die cyclus zitten we al honderden jaren en het is tot de dag van vandaag altijd goed gekomen. Laat maar komen dus.”

Persoonlijk contact tussen bankmedewerkers en hun klanten is van groot belang om het vertrouwen in banken te vergroten, blijkt uit nieuw opinieonderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit Tilburg (UvT). Vooral het beleid van banken om zoveel mogelijk kantoren te sluiten en vrijwel alleen online hun diensten te verlenen, zorgt niet voor een hoger vertrouwen. Ik vermoed dat bots niet in deze leemte gaan voorzien, of denk je van wel?

“Als we even generaliseren, zien we een trend waarin consumenten steeds ongeduldiger en gehaaster worden. Ze willen een snel antwoord en vragen stellen wanneer het ze uitkomt, maar vooral ook een antwoord wat in een keer bevredigend is en waarbij de persoon of bedrijf in kwestie alle achtergrond informatie al bezit. Maar chatbots zullen nooit zo’n vertrouwensband kunnen opbouwen zoals een mens dat doet. De mens blijft voorlopig dan ook nog onmisbaar. Ik denk echter wel dat de banken (en eigenlijk iedere organisatie) deze stap zetten omdat ze gedwongen worden door de groep consumenten wiens eisen dus aan het veranderen zijn.”

Maken bedrijven met bots niet dezelfde fout als ondernemingen die klanten in een doolhof van telefonische keuzeopties laten verzuipen? Dat soort systemen begrijpt de klant over het algemeen erg slecht.

“Helemaal mee eens. Dan stip je precies het kernprobleem van de hype aan. Bedrijven zetten te snel bots in en doen dat zonder goed na te denken over de echte toepassing. Er worden bijvoorbeeld bots ontwikkeld omdat de concurrent het ook doet. Als we eerst eens kijken waar een bot waarde kan toevoegen, is het vervolgens de uitdaging om een bot te creëren die pro actief en slim genoeg is om zelf acties aan te dragen, maar ook vrij genoeg is om de consument aan het woord te laten. Een spanningsveld en het gaat inderdaad bij lang niet alle bedrijven goed.”

Hoe ziet de klantenservice er over pakweg tien jaar uit?

“Ik heb samen met het Innovation Board van de Klantenservice een boek uitgebracht: Reinventing Customer Service. De conclusie: klantenservice en klantcontact gaan drastisch veranderen. De grote afdelingen met mensen zullen vervangen worden door bots. Op dit moment is dat nog niet helemaal mogelijk doordat bots moeite hebben met empathie en emotie, maar als ze dat straks wel bevatten krijg je een situatie waar een gesprek met de bot niet meer te onderscheiden is van een gesprek met een mens.

“Verder zullen wij over tien jaar niet meer bellen met bijvoorbeeld Samsung om te zeggen dat onze wasmachine stuk is. De wasmachine detecteert zelf dat er iets niet goed is, licht zelf de fabrikant in welke vervolgens belt met de mededeling: Uw wasmachine is stuk. Wij willen deze graag komen repareren, heeft u volgende week dinsdag tijd? Alles wordt proactiever en geautomatiseerd.”

TSC 2018 vindt plaats op donderdag 22 maart in Amsterdam. Informatie over kaartverkoop vind je hier.Lees het volledige bericht op Emerce »

Nieuw platform voor ambachtelijke taarten

Posted 19 mrt 2018 — by Emerce
Category nieuws

Edwin van Arkel, oprichter van Topbloemen.nl, is een nieuw platform Toptaarten.nl begonnen. Vanaf vandaag leveren lokale bakkers versgemaakte taarten aan consumenten.

Vanaf 1921 worden er landelijk georganiseerd bloemen bezorgd in Nederland. In 1999 richtte Edwin van Arkel voor het eerst een concurrent op, het landelijke bloemenbezorgbedrijf Topbloemen. Sinds 2015 claimt de site het marktleiderschap.

Hetzelfde concept wil hij nu inzetten voor taarten. Op de website Toptaarten.nl zijn op dit moment vijftig taarten en gebak te vinden. Die kunnen ook vroeg in de ochtend worden geleverd.

Toptaarten heeft met honderdvijftig aangesloten lokale bakkerijen een landelijke dekking. Er start een landelijke mediacampagne op tv en radio, in social media en outdoor.Lees het volledige bericht op Emerce »

27vakantiedagen.nl: recensiesite voor de inspiratiefase

Posted 19 mrt 2018 — by Emerce
Category nieuws

Johannes Keuning schreef in 2010 het boek ‘De wereld rond in 27 vakantiedagen’, een reisgids voor de werkende mens. Met het platform 27vakantiedagen.nl benut hij de merkwaarde in de vorm van bestemmingsreviews. “Wij vertellen bewust niet het persoonlijke verhaal.”

Hoe ben je op het idee van een recensiesite gekomen?

“Ik was altijd al bezig met mensen ervan overtuigen dat ze de wereld ook zonder sabbatical kunnen ontdekken. Het boek met tips over hoe je dat aanpakt en waar je naartoe kunt gaan was daarop een logisch vervolg. Er werden meer dan tienduizend exemplaren van verkocht. Ter promotie hadden we op Facebook een groep aangemaakt waarop we al snel zo’n 20.000 volgers hadden. De vraag was natuurlijk: en nu? Een tweede boek zou een herhaling van zetten zijn, dat wilde ik niet. Bovendien weet iedereen tegenwoordig hoe je zelf online een vakantie kunt regelen, dat is niet zo bijzonder meer.

Wel wilde ik verder met het merk en de naam 27 Vakantiedagen maar dan moest daar wel een goed concept achter hangen. Ik wilde niet een van de zovele reisbloggers worden. Wat ik miste, was een reviewsite op landenniveau. Partijen als Zoover of Iens zijn heel erg gericht op een specifieke accommodatie of een bepaald restaurant. Maar als je nog niet eens weet naar welk land je wilt gaan of bijvoorbeeld twijfelt tussen Vietnam of Cambodja, dan heb je natuurlijk veel meer aan meer generieke ervaringen op landniveau van mensen die daar al zijn geweest. Zo is 27vakantiedagen.nl ontstaan.”

Je zou verwachten dat jij als auteur prominent in beeld komt op je eigen platform, maar dat is niet het geval. Waarom niet?

Johannes Keuning, 27vakantiedagen.nl“Ik heb er bewust voor gekozen om het niet persoonlijk te maken. Het gaat erom dat mensen die in de awareness- en inspiratiefase van de customer journey zitten de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben om een reisbestemming te kiezen. In de bijdragen van onze reviewers vragen we om de cultuur, bezienswaardigheden, gastvrijheid, natuur, stranden en eten te beoordelen en hun algemene ervaring met de bestemming te beschrijven. Daarbij mogen ze echt persoonlijke belevenissen juist achterwege laten. De kans is natuurlijk klein dat een volgende bezoeker die ene leuke ober in dat fijne restaurantje ook treft. Dat soort details vormen niet de informatie waarop je de keuze van een vakantiebestemming baseert, dat is pas interessant als je gekozen hebt.”

Hoe krijg je mensen zover dat ze recensies plaatsen?

“We zagen op de Facebookpagina van De Wereld in 27 Vakantiedagen al dat mensen het leuk vonden om hun mening te geven als we daarom vroegen. Op Facebook hebben we later ook groepen aangemaakt voor mensen met een passie voor Italië, Afrika, enzovoorts. In die niche communities zwengelen we de site natuurlijk ook aan en maken we volgers enthousiast om recensies achter te laten. Soms geven we een incentive, zoals een gratis Lonely Planet voor het plaatsen van een bepaald aantal reviews. Dat werkt heel goed. Mensen vinden het gewoon leuk om hun ervaringen te delen en anderen daarmee te helpen.”

Wat is het verdienmodel?

“We geven per land en bestemming aan welke reisaanbieders daar actief zijn. Daarvoor krijgen we affiliate fees of we maken directe afspraken met touroperators over promotie.”

Kun je er al van leven?

“Ja. Mijn partner Alfons Takema, die van huis uit webdesigner is, en ik hebben anderhalf jaar geleden besloten onze baan op te zeggen. Sindsdien zijn we fulltime in de weer met 27vakantiedagen.nl. Inmiddels hebben we meer dan elfduizend reviews en is de content flink uitgebreid. We bieden nu ook informatie en reviews over regio’s, eilanden, steden en nationale parken, zodat mensen ook bínnen een bepaald land geholpen worden de juiste bestemmingen kunnen kiezen. De fase daarna – waarbij hotels en restaurants gekozen moeten worden – laten we aan andere reviewplatforms.”

Welke lessen heb je tot nu toe geleerd?

“Een belangrijke les is dat de kwaliteit van de recensies hoger is als mensen eerst een account moeten maken voor ze content kunnen delen. Ze maken zich er dan niet vanaf met twee regels tekst maar komen echt met een serieuze beoordeling waar je als lezer wat aan hebt. Er geldt trouwens sowieso ook een minimumaantal woorden. Gezien de aard van het platform dachten we ook dat het forum een belangrijk onderdeel zou zijn, maar daar werd amper iets op gepost dus die functie hebben we eraf gehaald. Daarvoor zijn ook al andere reisfora.

Waar we nog te weinig aandacht aan hebben besteed is de shop. Daar hebben we jarenlang eigenlijk alleen onze eigen kalender verkocht. Binnenkort gaan we dit grootser aanpakken in samenwerking met bestaande travel webshops. In basis is de belangrijkste les misschien wel geweest om een duidelijke focus en positionering te kiezen. Niet van alles halfjes doen, maar één ding goed.”

Waar sta je nu en wat kan er nog beter?

“In januari hadden we een half miljoen unieke bezoekers. Zestig procent van ons traffic komt vanuit de zoekmachines. We zijn daarom vooral bezig met SEO. 27vakantiedagen.nl moet als eerste in de zoekresultaten staan wanneer iemand bijvoorbeeld ‘Bangkok ervaringen’ of soortgelijke termen intypt. Informatie-gerelateerde zoekopdrachten, geen transactie-gerelateerde. Dat is onze focus. Qua content zijn we nog lang niet klaar. We willen voor ieder land van de wereld ook reviews aanbieden van minimaal tien tot twintig regio’s, steden, et cetera.

Als we dat voor elkaar hebben gaan we kijken naar hoe we de content en reviews nog beter kunnen laten filteren en presenteren. Op dit moment kun je een bestemming selecteren op basis van het werelddeel, de maximale prijs van een vliegticket, het lokale prijsniveau, de reisperiode en specifieke toplijstjes maken voor wat betreft de vijf beoordelingsaspecten. We willen in de toekomst de mogelijkheid bieden om veel uitgebreider te zoeken en te filteren op beoordelingsniveaus en interesses. Verder willen we de community uitbouwen, bijvoorbeeld door het mogelijk te maken recensenten te volgen en elkaar berichten te sturen. Ik denk dat we nog wel drie tot vier jaar nodig hebben voor het platform eruitziet zoals wij dat voor ogen hebben.”Lees het volledige bericht op Emerce »

Acht vragen over de inzet van shoppable video

Posted 19 mrt 2018 — by Emerce
Category nieuws

Online video wordt vooral als marketingtool ingezet. Je kunt er echter ook een intuïtief verkoopkanaal van maken. Hoe vorm je daar een strategie voor? En aan welke eisen moet de content voldoen? 

 1. Weet je wat shoppable video inhoudt?

Ja: Er bestaan al video’s waar een link aan toegevoegd kan worden. Dat zijn aardige features, maar een goede strategie voor shoppable video gaat veel verder.

Nee: Shoppable video maakt gebruik van interactieve (klikbare) elementen om producten sneller koopbaar te maken.  Wat verder gaat dan alleen een ‘Bestel nu’ knop. Breder gezien werk je aan een aparte buyer journey voor je klanten. Waarbij je rekening met de shop-ervaring per apparaat en de intentie die mensen hebben. Op basis hiervan bied je relevante opties. Zo is eerdergenoemde bestel-button voor een mobiele gebruiker vaak niet de juiste call to action.

 1. Hoe je tot een goede contentstrategie komt?

Ja: Je weet dat een smartphone- of tabletgebruiker een ander soort shop-gedrag vertoont dan bijvoorbeeld desktopgebruikers. Zo maak je voor ieder platform een eigen strategie.

Nee: Allereerst begin je met het identificeren van de doelgroep. Het doel is interactie creëren rond de inhoud van de video. Is een kijker out-of-home, dan oriënteert deze zich op mogelijke aankopen. Op de bank wil hij meer inhoudelijke informatie over een product. In deze fase zijn we op zoek naar content die onze aankoopintentie kan bevestigen. Desktop maakt het prettiger om bijvoorbeeld videoreviews of productinhoudelijke informatie te bekijken en uiteindelijk tot verkoop over te gaan.

 1. En hoe je jouw video technisch shoppable maakt?

Ja: Facebook, Instagram en Youtube hebben hun eigen functionaliteiten. Je vaak wel een flink budget hebben om te adverteren en gebruik van maken shoppable features.

Nee: Er zijn enkele spelers die kant en klare platformen aanbieden waarbinnen je je video’s eenvoudig shoppable maakt. Voor middelgrote webshops bijvoorbeeld Orangevine.net en Vidyard.com. Waar je onder andere een eigen (unbranded) player kunt gebruiken. Voor enterprise-partijen zijn Bluebillywig.com en BrightCove.com geschikt. Waar je wel gebruik moet maken van players die een duidelijke link hebben met de maker. Een voordeel: al deze players werken eenvoudig via embed-codes. Hier vind je een mooi voorbeeld.

 1. Weet je hoe je de juiste customer journey creëert?

Ja:  Om Shoppable Video effectief te kunnen maken dien je rekening te houden met gedrag per device en verwachtingen van de klant. Hou het daarnaast vooral simpel!

Nee: Het is belangrijk om de juiste call to action-buttons toe te voegen. Smartphone en tabletgebruikers zijn dus met bezig met oriënteren. En op zoek naar informatie die vooral bevestigt dat de toekomstige aankoop de juiste is. Het is daarom beter een relevante verdiepingsmogelijkheid toe te voegen, zodat de shopper later met vertrouwen tot aankoop kan overgaan op desktop. Tip: geef altijd maar één call to action-mogelijkheid. Voor meer informatie kijk je hier.

 1. Wat eigenlijk een goede shoppable video is?

Ja: Een goede video komt snel tot de kern, meestal binnen de eerste dertig seconden. Stop ook niet te veel informatie in een video.

Nee: Show don’t tell. Vertel het verhaal niet alleen, verkoop het: noem niet louter productfuncties maar belicht de voordelen. Zorg dat de video draait om ontdekken en informeren. Video biedt de mogelijkheid om merkaffiniteit en vertrouwde expertise op te bouwen. Maar stop ook niet te veel informatie in de video. Wil je meer informatie kwijt, biedt dan een menu of skip button. Geef ook niet te veel producten weer in één video. Dat verwart en zorgt dat je bezoekers kwijtraakt.

 1. En waar je technisch nog meer op moet letten?

Ja: Gebruik de juiste video aspect ratio. Afhankelijk van waar je de video gaat vertonen (mobiel 9:16 of 2:3, tablet 16:9 of 2:3, desktop 16:9) en wat je wilt laten zien.

Nee: Idealiter heeft shoppable video geen beperkingen in de soort interactie dat je zou kunnen toevoegen. Soms zal dat een direct link kunnen zijn, op andere momenten een trigger voor meer info, iets downloaden of het achterlaten van een emailadres. Hoe dan ook wil je dat jouw video’s makkelijk organisch gevonden worden. Optimaliseer je video ook voor SEO. Integreer hoogwaardige zoekwoorden, sleutelzinnen en lange staartzoekwoorden in videotitels, thumbnails en omschrijvingen. En zorg dat je rich snippets gebruikt.

 1. Weet je wat het je gaat opleveren?

Ja: Simpel gezegd, meer conversie. Sommige partijen merken een conversiestijging van 31 tot 49 procent. En een vermindering van het aantal retours met 57 procent.

Nee: Video zorgt voor meer engagement bij klanten dan andere media. Consumenten klikken vaker op video dan op banners. Daarnaast worden video’s meer gedeeld dan foto’s of andere berichten. Daarbij zijn ze goed voor je ranking en komen ze vaker naar boven in zoekresultaten van Google en andere zoekmachines. Ook kijkt 68 procent van de YouTube-gebruikers weleens een video van een product voordat ze deze bestelt. Meer weten? Lees hier.

 1. Weet je genoeg om aan de slag te gaan?

Ja: Het belangrijkste is om gewoon te beginnen. Zorg hierbij voor concrete doelstellingen en meet of je die haalt.

Nee: Meet ook de betrokkenheid bij de video, de bounce ratio en doorkliks naar productpagina’s. Let op: de conversieratio is een secundaire statistiek. We richten ons hier op de mogelijkheid van shoppable video om meer interesse te wekken over het product of het direct aan winkelwagen toe te voegen. Zorg er bovendien voor dat de landingspagina’s altijd actueel blijven. Ook als een product is uitverkocht, de video blijft namelijk vaak langer staan. Meer inspiratie

* Dit artikel verscheen eerder in het maartnummer van Emerce magazine (#164).Lees het volledige bericht op Emerce »

Groningen weer epicentrum innovaties blockchain

Posted 19 mrt 2018 — by Emerce
Category nieuws

Van 5 tot en met 8 april is Groningen weer het epicentrum voor technische en bedrijfsmatige innovaties op blockchains. Dan vindt voor de tweede keer de Blockchaingers Hackathon plaats.

Volgende maand komen zevenhonderd deelnemers in 63 teams naar het noorden van Nederland om blockchainprototypes te maken voor problemen in de echte wereld.

Softwareontwikkelaars werken samen met topambtenaren, ontwerpers innoveren met het bedrijfsleven en ondernemers slaan de handen ineen met investeerders. De Blockchaingers brengen een compleet ecosysteem samen, met officiële steun van de Nederlandse overheid en toezichthouders, die dient als lanceerplatform voor exponentiële blockchain oplossingen.

Rutger van Zuidam, oprichter en CEO van DutchChain, die het event organiseert, zegt dat de editie van 2017 internationaal zoveel indruk heeft gemaakt dat het een aanzuigende werking heeft op hoogwaardige deelnemers dit jaar.

Nederlandse en Europese partijen uit de particuliere en overheidssector sponsoren de Blockchaingers Hackathon in zeven verschillende tracks. Zij zijn potentiële launching customers en dagen, in samenwerking met de belangrijkste stakeholders en samenwerkingspartners op het gebied van blockchain, de teams uit om met relevante oplossingen te komen voor wereldwijde uitdagingen. Als prijzengeld wordt er honderdduizend euro verdeeld onder de winnende inzendingen.

De thema’s en hun supporter zijn: Future of Pensions (met Pensioenuitvoeringsorganisatie APG), Digital Nation’s Infrastructure (Kamer van Koophandel en het Kadaster), Energy Transition (NUON Vattenfall, Gasunie en New Energy Coalition), Global Digital Identity 9Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Sweetbridge (Identity Insurance Consortium), DUO Health (Universitair Medisch Centrum Groningen en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Machine Economy (E-laad (Enexis)).

Foto: Sjaak Kempe (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

Zaak BREIN tegen Ziggo en XS4ALL over het blokkeren van The Pirate Bay moet over

Posted 17 mrt 2018 — by Emerce
Category nieuws

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft vrijdag in de zaak BREIN tegen Ziggo en XS4All geadviseerd tot vernietiging van het arrest van het gerechtshof Den Haag, waarmee vier jaar geleden de blokkering van The Pirate Bay werd opgeheven. De zaak moet worden overgedaan en de verwachting is dat de blokkade alsnog wordt toegewezen.

Inmiddels wordt The Pirate Bay trouwens al geblokkeerd door internetaanbieders in afwachting van de definitieve uitkomst van de zaak. Indien de Hoge Raad het advies opvolgt, dan wordt de zaak verwezen naar een gerechtshof voor een definitief oordeel op onder meer het punt van de proceskosten en de afweging van grondrechten.

BREIN had in een eerdere procedure een verbod van The Pirate Bay afgedwongen, maar dat leidde er niet toe dat de beruchte torrentsite uit de lucht ging. De rechtbank wees blokkade toe; het hof deed dat in hoger beroep niet, omdat die maatregel volgens het hof niet effectief zou zijn. BREIN had ook aangevoerd dat The Pirate Bay inbreuk maakte op auteursrechten door onder meer afbeeldingen van cd- en dvd-hoezen te tonen. Die inbreuk was volgens het Hof niet vergaand genoeg om de blokkade van de site te rechtvaardigen. Naar aanleiding van de uitspraak van het Hof ging Stichting BREIN in cassatie bij de Hoge Raad.

Advocaat-generaal Van Peursem adviseert (pdf) de Hoge Raad de uitspraak van het hof te vernietigen, zodat een ander hof moet beslissen of het website blocking bevel aan Ziggo en XS4ALL kan worden gegeven. Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet in deze zaak.Lees het volledige bericht op Emerce »