Posts Tagged ‘tv’

Innoveer jezelf in vier stappen de crisis uit

Reacties uitgeschakeld voor Innoveer jezelf in vier stappen de crisis uit
Posted 08 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws

In onzekere tijden innoveren is niet eenvoudig. Door innovatie effectief te structureren, is het gelukkig mogelijk met minder middelen in korte tijd toch meer waarde te creëren. 

We leven in tijden waarin we niet altijd weten welke uitdagingen in het verschiet liggen en welke acties we moeten ondernemen. Wat we wél weten is dat organisaties onder veranderende omstandigheden unieke kansen krijgen om zichzelf opnieuw uit te vinden en nieuwe groeigebieden te ontdekken. Tijden zoals deze zijn een katalysator voor innovatie door veranderend klantgedrag, ontwrichting van bestaande instituties en verdere versnelling van digitalisering. Maar de manier waarop op dit moment wordt geïnnoveerd, blijkt onvoldoende effectief. Innovatie moet sneller waarde genereren: het rendement op innovatie binnen organisaties moet omhoog. Om dit te kunnen doen is een innovatiemachine nodig die de succesratio verhoogt en kosten verlaagt.

In de afgelopen tien jaar is innovatie omarmd door organisaties. Organisaties realiseren zich dat groei nodig is om de concurrentiepositie te behouden. Om deze groei mogelijk te maken worden allerlei methoden uitgerold om innovatie te stimuleren. Agile, lean startup en design thinking zijn inmiddels alledaagse begrippen geworden die we overal in organisaties tegenkomen.

Desondanks is innovatie in organisaties nog relatief onvolwassen. Uit onderzoek blijkt dat slechts 24 procent van de ondervraagde leidinggevenden denkt dat hun organisatie een goed beeld heeft van de vaardigheden en activiteiten die nodig zijn om te kunnen innoveren. De budgetten, middelen en methoden zijn er, maar toch worstelen organisaties om innovaties uit de projectfase te halen en door te voeren in de ‘normale’ bedrijfsvoering. Bovendien kost het vaak grote moeite om het rendement van innovatie meetbaar te maken en innovaties aantoonbaar te laten bijdragen aan strategische bedrijfsdoelstellingen.

Effectiever innoveren in vier stappen

Om te voorkomen dat innovatie blijft hangen in het in isolatie genereren en testen van ideeën, moet de organisatie veranderen in een goed geoliede innovatiemachine. Dit begint met een heldere innovatiestrategie die de richting bepaalt van de portfolio aan activiteiten. Het totale systeem om van idee tot waarde te komen, komt in onze ervaring neer op het inrichten van de juiste fundamenten voor innovatie in vier kerngebieden: Strategie, Systeem, Structuur en Cultuur. 

1. Strategie: zorg dat innovatie bijdraagt aan je bedrijfsstrategie

De eerste stap om effectiever te innoveren is ervoor zorgen dat innovatie in één lijn ligt met de missie van je organisatie en de bedrijfsstrategie. Een helder doel is essentieel voor succes. Het is de stip op de horizon: het vertelt wat je in de toekomst wilt bereiken, maar bepaalt ook wat je vandaag moet doen om daar te komen. Deze positionering biedt helderheid aan de eigen organisatie, maar ook richting je klanten. 

Innovatie wordt helaas nog vaak gezien als een activiteit die zich los van de huidige bedrijfsstrategie ontwikkelt. Uiteindelijk moet innovatie bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen. Alleen als innovatie duidelijke strategische voordelen biedt, worden er voldoende middelen voor vrijgemaakt om het met succes in de organisatie te integreren.

Door innovatie te concentreren op de gebieden die je missie en bedrijfsstrategie ondersteunen, ontstaan ideeën die bijdragen aan strategische groei en geef je jezelf meteen een meetlat die je gebruikt voor besluitvorming.

Een goed voorbeeld is biotech-concern DSM, dat uitblinkt in het afstemmen van innovatie en strategie: ze maakten niet alleen een succesvolle overstap van chemie naar biotechnologie, maar hebben bovendien in tien jaar tijd hun innovatiesnelheid verdrievoudigd. Dit deden ze door flexibel in te spelen op verandering en door zorgvuldig te kiezen voor specifieke groeigebieden die ze zelf ‘emerging business areas’ (EBA’s) noemen. Deze EBA’s bepalen vervolgens op de lange termijn de keuze voor innovatieprojecten, partnerships en acquisities. Het innovatiecenter van DSM ontwikkelt deze EBA’s met de juiste experts, terwijl een innovatieraad van C-level executives de portfolio aanstuurt en afstemming met de strategische doelstellingen bewaakt.

2. Systeem: innoveer op je sterke punten

Organisaties die gericht innoveren binnen de gebieden waar ze in uitblinken, hebben meer kans op succes. Stel jezelf dus de volgende drie vragen:

 • Waar ligt onze passie?
 • Waar zijn we goed in?
 • Wat houdt onze economische motor draaiende?

De antwoorden op deze drie vragen geven richting aan je innovatie-inspanningen, die daardoor in potentie grote impact kunnen hebben. Gebruik deze vragen als basis voor lange-termijnplannen (denk 10 of zelfs 25 jaar vooruit). Dit stelt je in staat op hoog niveau na te denken over je ambities op het gebied van innovatie. Wanneer zowel je lange-termijnplannen als je ambities helder zijn, kan het innovatiesysteem hierop worden ingericht en de juiste ondersteuning worden opgezet voor exploratie van ideeën, ontwikkeling van prototypes en exploitatie van gevalideerde producten en diensten.

Het dit jaar in Nederland gelande Amazon is een goed voorbeeld van een organisatie die zich op de lange termijn richt. De CEO, Jeff Bezos, heeft zich ten doel gesteld om van alle klanten Amazon Prime-leden te maken (hun meest winstgevende klantsegment). Dit is een ambitieus maar concreet doel waarmee Amazon zijn innovatieportfolio een glasheldere plaats geeft in het bestaande systeem.

3. Structuur: vergroot het rendement van innovatie

Wees bereid afscheid te nemen van kansloze innovatieprojecten en snel van richting te veranderen als een innovatieproject niet aanslaat. Zorg dat je het succes van je innovatieportfolio voortdurend monitort, zodat je snel aanvullende middelen beschikbaar kunt stellen voor innovaties met veel potentie en je projecten stop kunt zetten als ze geen resultaat laten zien. Het kan lastig zijn de juiste criteria voor succes vast te stellen, maar het staat vast dat organisaties die op alle niveaus de prestaties van hun innovatietrajecten meetbaar maken, zich veel onnodige kosten besparen.

Het succes van innovatie binnen je organisatie bewaak je op drie niveaus. Ten eerste beoordeel je op strategisch niveau of innovatie bijdraagt aan het behalen van je doelen. Vervolgens kijk je op portfolioniveau naar bijvoorbeeld het aantal initiatieven per groeigebied of de fase in het innovatieproces, in verhouding tot de beschikbare middelen. Ten slotte definieer je meetpunten op projectniveau, zoals tijd en kosten om hypothesen te valideren, de grootte van het probleem, tractie en andere meetpunten op basis van het innovatieproces. Dit stelt volwassen innoverende organisaties in staat projecten te vergelijken in verschillende fasen van het innovatieproces en op basis van data besluiten te nemen in plaats van onderbuikgevoel.

4. Cultuur: maak ruimte voor innovatie

Innoveren is niet eenvoudig. Je kunt innovatie alleen integreren in je organisatie wanneer je medewerkers een gemeenschappelijk doel en een gemeenschappelijke manier van werken hebben, waarin ze zich vrij voelen om te experimenteren.

Sterk leiderschap en training zijn cruciaal om innovatie te stimuleren, en om de vaardigheden in huis te halen die je nodig hebt om het innovatietempo te verhogen. Je hebt creativiteit nodig om iets nieuws op te bouwen; vindingrijkheid om kansen om te zetten in toegevoegde waarde; geduld om de waarde van je ideeën te bevestigen, en ervaring met veranderopgaves zodat je innovaties kunt beleggen en op kunt schalen. 

Een goed voorbeeld is ING. Zij hebben een innovatie-afdeling met als doel de ‘disruptor’ van de bancaire sector te worden, voordat een andere partij hen voor is. De innovatie-afdeling heeft jaarlijks een budget gereserveerd om ideeën te genereren, te accelereren en tijdig te schalen. Om te zorgen dat deze budgetten zich daadwerkelijk terugbetalen, en om obstakels voor innovaties weg te nemen, wordt de innovatieportfolio gestuurd door een innovatieraad van C-level executives. Zij loodsen innovaties door de complexe organisatie en zorgen dat hun innovatiemethode door de hele organisatie wordt verspreid.

Door innovatie in te richten op basis van Strategie, Systeem, Structuur en Cultuur, leg je het fundament om in de toekomst voortdurend en snel te innoveren. Dit stelt organisaties in staat nieuwe groeikansen adequaat op te pakken in onzekere tijden en te vertalen naar oplossingen die snel waarde creëren.

Over de auteurs: Hugo Raaijmakers is global head of platform innovation en Patrick Das is innovatie- en groei-expert bij PA Consulting.

Lees het volledige bericht op Emerce »

Viral van de week: Een Rooftop Match met Roger Federer

Reacties uitgeschakeld voor Viral van de week: Een Rooftop Match met Roger Federer
Posted 08 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws
Social media bureau Dorst & Lesser kiest de viral van de week. Impactvolle, scroll-stopping content, die de doelgroep in het hart raakt.

Lees het volledige bericht op Adformatie »

Van wildgroei naar verbinding: de tweede gouden eeuw in sales- en martech

Reacties uitgeschakeld voor Van wildgroei naar verbinding: de tweede gouden eeuw in sales- en martech
Posted 07 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws

Tien jaar geleden was het nog vrij makkelijk om de gouden speld in de hooiberg van marketing- en salestechnologie te vinden. Met zo’n 150 providers was het landschap relatief klein en overzichtelijk. Toen brak de gouden eeuw van sales- en martech aan. Nu is die hooiberg heel wat groter: je hebt te kiezen uit zo’n 8.000 providers! Hoe vind je in die berg je perfecte oplossing?

Technologische wildgroei

Waarom duizenden tools? Het is simpel: we willen steeds meer. Zowel klanten als bedrijven. Klanten willen steeds persoonlijkere, geavanceerdere ervaringen, ze willen snellere en makkelijkere interactie, en ze willen het nu. Bedrijven hebben andere wensen: ze willen klanten winnen, hun merkwaarde vergroten, omzet en retentie verhogen, kosten drukken. Voor al die eisen, en het worden er met elk jaar meer, zijn dus steeds meer hulpmiddelen nodig – met een spreadsheetje kom je niet ver.

Het heeft ertoe geleid dat de gemiddelde mkb-onderneming een tech stack van tot wel 75 tools heeft, alleen maar om hun customer journey te regelen. 

Je kunt je wel indenken dat die ‘gouden eeuw van martech’ waarin het aantal providers explosief groeide, aan de achterkant voor chaos heeft gezorgd bij organisaties. Wat zweeft er allemaal rond binnen de organisatie? Maar ook: welke kansen laten we liggen? 

De opkomst van platforms

Met een groot arsenaal van losse tools kun je alle aspecten van je klantervaring bedienen. Maar om die ervaring in de hele funnel consistent te houden, dát is een grote uitdaging. Het probleem wordt nog erger als je je teams in silo’s hebt opgedeeld en er steeds over de schutting moet worden gekeken. Je hebt dan verschillende teams, verschillende systemen, verschillende data. Probeer zo maar eens optimaal te groeien.

Snoeien in je tech stack is ook niet de oplossing. Dan vallen er gaten in je dienstverlening. Het antwoord ligt in verbinding, in de vorm van platforms. De wildgroei aan tools van de afgelopen tien jaar is een van de redenen waarom platforms zo populair zijn. Je ziet nu dat er een handjevol grote spelers zichtbaar zijn, die zich kenmerken door schaalbare connectiviteit. Al die losse tools kun je ook wel met elkaar verbinden, maar dat vergt (soms zeer lastig) handwerk. Platforms zijn net als een stekkerdoos: je plugt je tools in, en het werkt. En alle data vloeit richting die stekkerdoos, zodat bij het wegvallen van een tool, de rest van je tech stack consistent kan blijven werken.

Niet alle platforms zijn gelijk

Naarmate platforms groeien, trekken ze meer en meer kleinere tools aan om mee te verbinden. Zo ontstaat rond ieder platform een ecosysteem aan opties. Wanneer je besluit in zee te gaan met een platform, is het dus erg van belang om niet alleen na te denken over welk platform de beste match is voor je organisatie, maar ook welk ecosysteem rondom dat platform het best bij je past. Het ene platform kenmerkt zich door integraties met (conservatieve) enterprise-applicaties, het andere omarmt innovatieve startups en flexibiliteit. Kies je danspartner dus zorgvuldig.

Er is natuurlijk ook genoeg keuze aan tools om met je platform te verbinden. Iedere tool doet dingen goed en minder goed. Ook die keuzes hangen af van de behoeftes van je organisatie. Maar als je op een platform draait, heb je de luxe en keuzevrijheid om verschillende tools razendsnel uit te proberen. Werkt je eerste keuze niet? Dan kun je de stekker eruit trekken en een andere tool inpluggen op je platform. 

Dat is ontzettend waardevol voor commerciële organisaties, die werken in een snel veranderende en zeer competitieve wereld. Zij kunnen niet meer afhankelijk zijn van trage implementatieprocessen, want dan lopen ze voortdurend achter de feiten aan. Het is de tweede gouden eeuw van sales/martech: maximale flexibiliteit zonder in te hoeven boeten aan consistentie en stabiliteit!

Waar ligt je tooling-toekomst?

Het platform model is here to stay. Het is niet enkel een sales- en martech-ontwikkeling. Je ziet hetzelfde gebeuren in retail: platforms zoals Amazon nemen het over. Dat brengt automatisch discussies met zich mee over de ‘macht van groot’. Het platform bepaalt. Maar er is een groot verschil tussen sales- en martechplatforms en retailplatforms zoals Amazon: controle over toegang tot de markt. Een sales- en martechplatform kan je nooit de toegang tot de consument ontzeggen.

Dus laten we eerlijk zijn: baseer jij je toekomst liever op losse tools, of op de stekkerdoos die je nodig hebt om ze goed te gebruiken?

Op Emerce is onlangs een eBook verschenen over selectiecriteria rond e-commerce platforms, nu gratis te downloaden: ‘Hoe selecteer je het juiste B2B Commerce platform in 2020?‘.

Over de auteur: Emiel Kanters is managing director bij Webs.

Lees het volledige bericht op Emerce »

Marketing Mix Modeling in acht stappen

Reacties uitgeschakeld voor Marketing Mix Modeling in acht stappen
Posted 07 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws

In het eerste deel van mijn blog heb ik de lezer meegenomen door het democratiseren van data. Dit keer ga ik verder in op Marketing Mix Modeling. Wat zijn de opbrengsten van je marketinginvesteringen? Tegenwoordig is dit misschien wel de belangrijkste vraag voor marketeers.

We hebben namelijk terabytes aan data beschikbaar en er is fors geïnvesteerd in marketing automation. We ontwikkelen proposities en lanceren campagnes via een reeks aan media en kanalen. Maar wat is nu eigenlijk de bijdrage hiervan aan het bedrijfsresultaat? En met welke externe invloeden moeten we rekening houden?

Wanneer gebruik ik een Marketing Mix model?

Een Marketing Mix Model helpt je bij het ontrafelen van de impact op de verkoop van belangrijke marketingcomponenten zoals prijs en promotie alsmede invloeden van buitenaf, zoals concurrentie, seizoensinvloeden en de economie. Het beantwoordt vragen zoals:

 • Wat was de ROAS van het medium TV vorig jaar?
 • Welke externe factoren beïnvloeden mijn online en offline sales en in welke mate?
 • Hoeveel sales realiseer ik dit jaar als ik meer of minder mediabudget inzet dan vorig jaar?
 • Hoe moeten we ons mediabudget inzetten wanneer we onze sales willen maximaliseren?
 • Hoe kunnen we ons beschikbare mediabudget optimaliseren en verdelen over alle media?

Met een Marketing Mix Model krijg je een strategisch middel in handen waarmee inzicht wordt gecreëerd van de impact van al je marketingactiviteiten. Het stelt je in staat om een vergelijking te maken tussen de prestaties van verschillende media en kanalen van interactie. Omdat het gebruik maakt van geaggregeerde data, worden niet alleen de digitale media geanalyseerd maar even zo de offline media zoals televisie, radio en out-of-home. Met de uitkomsten ben je nog beter in staat op het juiste moment de juiste verdeling van het marketingbudget vast te stellen.

Concreet stappenplan

Wanneer je een Marketing Mix Model ontwikkelt dan is het handig om een beproefd stappenplan te hebben:

1. Verzamel en prepareer data

Het gaat om geaggregeerde data van marketing, sales en externe bronnen zoals het weer en macro-economische cijfers. Bij voorkeur hanteren we data op weekniveau en over een periode van minimaal drie jaar. Dit laatste verkleint het risico op bias van incidentele invloeden en hiermee kunnen onder andere seizoensinvloeden bepaald worden. Denk aan de verkoop van ijs en zonnebrillen in de zomer of tuinmeubilair in de lente.

2. Bepaal de doelindicator

Hoe meet je het resultaat van de marketinginspanningen? Dit kan bijvoorbeeld de prijs zijn van een unit (gestandaardiseerde prijs).

3. Variabelen

Naast input over marketingbestedingen, zoals out-of-home campagnes en bereik van bijvoorbeeld televisie (uitgedrukt in GRP), moet je ook andere onafhankelijk variabelen selecteren. Denk daarbij aan input over het weer en economie. Maar ook bijvoorbeeld informatie over prijsaanpassingen, tarieven van de concurrentie, incidenten zoals tijdelijke winkelsluitingen, feestdagen etcetera.

4. Ontwikkel het model

Bepaal een methodiek die past bij de vraagstelling en beschikbare data. Dit kan bijvoorbeeld een SCANxPRO model zijn. En naast statistiek kunnen ook algoritmen uit de machine learning worden gebruikt. Van belang is verder om op de juiste manier de ‘adstock’ te berekenen. Adstock wordt gebruikt om de geschatte impact van media op een merk en daarmee op koopgedrag van de consument over tijd uit te drukken. Vaak wordt verondersteld dat deze waarde over tijd afneemt. Je herinnert je een reclame van merk A vandaag beter dan je morgen doet of volgende week.

5. Test het model

Vergelijk de uitkomsten van het model met de werkelijke sales cijfers. Identificeer de momenten waar de afwijking groot is, onderzoek de mogelijke oorzaken en optimaliseer het model waar noodzakelijk. Hiermee zorgen we ervoor dat de precisie van het model goed aansluit bij de praktijk van de marketeers.

6. Bepaal impact door de tijd

Analyseer de invloed van middelen en externe invloeden op de gedefinieerde KPI’s zoals sales door de tijd heen. Dit geeft al een eerste indicatie van de impact. Dit kan bijvoorbeeld weergegeven worden als ROI of ROAS van de online kanalen en middelen zoals display, search en social.

7. Analyseer per medium en middel

Analyseer per medium of interactiekanaal, en mogelijk per product of propositie, de prestaties van de marketinginspanningen. Een vergelijking geeft dan een goed beeld van de prestaties van de verschillende middelen. Maar dit geeft bijvoorbeeld ook uitsluitsel over de impact van het prijsmodel van de concurrentie (mits data voorhanden is als input).

8. Budgetbepaling

Met de inzichten uit de impact van de verschillende middelen kan het toekomstige mediabudget worden vastgesteld. Aan de hand van een ‘response curve’  kan per medium het optimale budget worden bepaald, afhankelijk van de gewenste doelstellingen (brand/sales).

Holistisch beeld

Een Marketing Mix Model creëert een holistisch beeld van de impact van alle marketingactiviteiten. Het behelst onder andere de invloed van verkoopperiodes, campagnes en prijsbeleid. Bovendien geeft het inzicht in de impact van externe invloeden zoals concurrentie, evenementen en het weer. Een goed uitgevoerd Marketing Mix Model is daarmee een middel voor marketeers om de effectiviteit van marketing en media te meten. En daarmee is het een strategisch middel voor iedere marketeer en marketing verantwoordelijke.

Over de auteur: Remco Weijers is senior data strategist bij Merkle Nederland.

Lees het volledige bericht op Emerce »

Forse reorganisatie MediaMarkt en Saturn

Reacties uitgeschakeld voor Forse reorganisatie MediaMarkt en Saturn
Posted 06 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws

MediaMarkt en zusterketen Saturn gaan flink afslanken. Daarbij verdwijnen op termijn 3500 van de meer dan 47.000 banen. Verlieslatende filialen worden mogelijk gesloten.

Moederbedrijf Ceconomy onderzoekt het schrappen van maximaal 3500 voltijdse functies bij de twee winkelketens, zo maakte het concern woensdag in Düsseldorf bekend.

Ook buiten Duitsland moeten banen verdwijnen. Of daarmee ook Nederland wordt bedoeld is niet bekend. In Nederland werken ongeveer 4500 mensen bij MediaMarkt.

Net als veel andere bedrijven moesten de fysieke winkels sluiten als gevolg van de virusuitbraak. Daarvan profiteerde vooral Amazon.

Voor het derde kwartaal dat liep tot eind juni houdt het concern rekening met een negatief bedrijfsresultaat van 43 miljoen euro.

Wat ook meespeelt is dat Ceconomy streeft naar een uniforme meer centrale organisatiestructuur, waardoor banen overbodig worden.

Het management hoopt met de maatregelen iets meer dan 100 miljoen euro per jaar te besparen. Op 12 augustus zal een besluit worden genomen over de uitvoering en de reikwijdte van de maatregelen. Een dag later worden de definitieve kwartaalcijfers vrijgegeven.

Foto MediaMarkt

Lees het volledige bericht op Emerce »

Data: de reddingsboei van elke futureproof marketeer

Reacties uitgeschakeld voor Data: de reddingsboei van elke futureproof marketeer
Posted 06 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws

Het coronavirus heeft het marketingspeelveld massaal verschoven naar online. Zo shoppen we meer en vaker online – niet alleen uit gemak, maar nu ook uit veiligheidsoverwegingen – en lijkt het erop dat dit ook zo zal blijven, zo blijkt uit onderzoek van Capgemini. Dit vraagt om een transformatie in de wijze waarop wij als marketeer de consument bereiken, want de geijkte methodes zijn niet meer voldoende om de consument te raken en vast te houden. Tegelijkertijd zien we over de hele linie marketingbudgetten kleiner worden, wat de urgentie om de ROI op orde te krijgen verhoogt. Dit is hét moment om je als marketeer te differentiëren in de markt, maar ook intern.

Van customer journey naar moment marketing
De traditionele customer journey dekt de lading niet meer. Er shoppen nu zoveel consumenten online en er is zoveel meer beweging op webshops, dat dit niet meer te vatten is in klantpersona’s. Het online speelveld is drukker en uitdagender dan ooit. Online differentiëren wordt daarmee nog meer noodzaak om overeind te blijven. Zeker, omdat de bereidwilligheid van de consument om online te investeren in luxegoederen – en daarmee de share of wallet – door de coronacrisis is verminderd. Met data gedreven marketing, oftewel moment marketing, kun jij als marketeer inspelen op het veranderende consumentengedrag en meegaan in de transformatie.

Consumenten zitten nu veel meer in het moment. Ze vertonen grilliger gedrag, veranderen vaker van kanaal en het aankoopproces is steeds minder lineair. Als marketeer moet je daarom weten wat de consument op dat moment doet, waar hij/zij naar op zoek is, wat de verwachting is en hoe de volgende stap voorspeld kan worden. Met data als basis van jouw marketinginzet kun je de boodschap, het kanaal en de mediaselectie beter afstemmen op het individu en zo houd je de consument vast. Gegevens en inzichten over de consument helpen om de customer journey te verbeteren en relevantie te bieden, waardoor er duidelijk getarget kan worden. Dit maakt de marketinguiting betekenisvoller, omdat deze interessant is voor de ontvanger. Een simpele rekensom waarbij meer relevantie zorgt voor een hogere, digitale ROI.

Minder besteden met betere resultaten
Data gedreven marketing is het antwoord op het veranderende consumentengedrag. Door de juiste tooling in te zetten, data bij elkaar te brengen en te consolideren. Maar verzamelen van data is een ding, het juiste eruit halen is een tweede. Data gedreven marketing vraagt om een andere mindset, nieuwe skills én kennis van de tooling.

Er is ontzettend veel bruikbare data beschikbaar, van informatie over producten en zoekgedrag, tot social media profielen en demografische gegevens. Het verzamelen en analyseren van deze data kan gedaan worden door honderden tools. De grootste uitdaging zit dan ook in het kiezen van de juiste en meest efficiënte tools. Voor bijna elke campagne worden andere tools gebruikt, wat ervoor zorgt dat marketeers dagelijks tientallen tools gebruiken. Dit maakt het complex om het overzicht te bewaken en de juiste inzichten uit de data te halen. Hiervoor heb je een integrale aanpak nodig. Echter, niet alleen de aanpak van de marketeer verandert. Ook de vaardigheden die een marketeer moet hebben, veranderen hiermee. Naast inzicht in doelgroepen en creatie, heeft de marketeer van nu ook technologische kennis nodig.

Futureproof met Capgemini’s Marketing Masterclass
Wat betekent de verandering naar moment marketing voor jou als marketeer en hoe reflecteert dit op de nodige vaardigheden? Capgemini’s Marketing Masterclass biedt handvatten op het gebied van; verhogen van ROI, conversie genereren, het inzetten van data gedreven marketing en leren inspelen op de behoeften van de consument. Als marketeer leer je wat de belangrijkste tools zijn en welke tool voor welk doel het best in te zetten is. De Marketing Masterclass bestaat uit vier sessies die als serie, maar ook los van elkaar te volgen zijn. Pak jij het juiste moment? Schrijf je dan nu in!

Lees het volledige bericht op Emerce »

Nieuwe iMac met verbeterde HD cam

Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe iMac met verbeterde HD cam
Posted 05 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws

Apple heeft eindelijk weer eens een gloednieuwe iMac aangekondigd, maar het ontwerp verschilt nauwelijks van de voorgaande modellen, al zit wel wel een verbeterde processor in.

Apple brengt de vernieuwde iMac slechts in één formaat uit: 27-inch. De 21,5-inch versie blijft vooralsnog onveranderd.

Aan de achterkant bevinden zich de nodige aansluitingen, zoals USB en Thunderbolt 3.

Apple heeft voor het eerst de webcam vernieuwd. De FaceTime HD-camera heeft nu een resolutie van 1080p, in plaats van 720p. Ook heeft het nieuwe model verbeterde speakers en microfoons.

De nieuwe iMac is beschikbaar in een zilveren uitvoering vanaf 2099 euro.

Lees het volledige bericht op Emerce »

De online klantervaring deel 2: hoe bouw je een online relatie op? 

Reacties uitgeschakeld voor De online klantervaring deel 2: hoe bouw je een online relatie op? 
Posted 05 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws

In het vorige deel bespraken we hoe je online een unieke klantervaring creëert. Een belangrijke conclusie die daar werd getrokken was dat vanuit het perspectief van de klant er niet langer meer een onderscheid bestaat tussen online en offline. Het is de taak van de winkelier om waarden die gelden voor offline klantcontact te vertalen naar een online omgeving. 

De fundering van een klantrelatie

Dit geldt ook voor het bouwen van een klantrelatie. Een positieve, langdurige klantrelatie is gebaseerd op de volgende principes: vertrouwen, expertise, aandacht, benadering en omgang.

Vertrouwen

Vertrouwen is de belangrijkste bouwsteen voor iedere relatie, zo ook voor die met je klant. Er is sprake van vertrouwen als de klant er zonder duidelijk bewijs van uitgaat dat het gedrag van je onderneming niet negatief voor hem of haar zal uitpakken. Vertrouwen heeft een cognitieve en emotionele dimensie: cognitief vertrouwen is gebaseerd op de positieve verwachtingen van, en de kennis die de consument heeft over je winkel, terwijl emotioneel – of affectief – vertrouwen gebaseerd is op een positief gevoel en ontstaat wanneer de klant zich aangetrokken voelt tot een onderneming. 

Expertise

Als verkoper van een bepaald product, zeker als je onderneming zich in een niche markt bevindt, is het belangrijk om uit te stralen dat je voldoende kennis bezit over dat product. Naarmate het product duurder wordt, zal de consument meer vragen stellen en duidelijke antwoorden verwachten. Expertise staat hier niet gelijk aan adviseren: consumenten maken graag hun eigen beslissingen en willen hooguit door objectieve kennis begeleid worden in hun keuze. 

Aandacht

Als je eenmaal de aandacht van de consument hebt getrokken, is de volgende stap om deze aandacht vast te houden. Zodra ze je onderneming kennen, is het aan jezelf om hen te blijven verrassen met de juiste content, toegespitst op hun wensen. Dit kan door middel van e-mails, kortingsacties etc.  

Benadering & omgang

Zolang je je klanten persoonlijk benadert en respectvol met hen omgaat, kan het eigenlijk niet fout gaan. Een persoonlijke benadering kun je ‘offline’ realiseren met een leuk praatje, en online door middel van de eerder genoemde e-mails en specifieke acties. Pas hierbij wel op dat je goedbedoelde berichten niet na een tijdje als spam worden gezien. Benader, maar met mate. 

Naast de juiste benadering en een respectvolle omgang vormt ook waardering een belangrijk aspect van het bouwen van een relatie met je klanten. ‘Uit de winkel uit het hart’ zal bij weinig klanten in de goede smaak vallen. Laat om die reden merken dat hun ervaring belangrijk voor je is. 

De vertaling naar online

Hoe vertaal je deze (veelal interactieve) principes naar een online omgeving en daarmee een online klantrelatie? 

Denk na over de kern van ieder principe: cognitief vertrouwen komt terug in duidelijk vindbare voorwaarden rondom levering en retourneren, terwijl affectief vertrouwen kan worden opgebouwd door middel van merkconsistentie, een eenvoudige en gebruiksvriendelijke lay-out en eventueel een nieuwsbrief waarin de meer menselijke kant van je onderneming naar voren komt. Expertise vertaalt zich naar duidelijke en uitgebreide productomschrijvingen, scherpe productfoto’s en eventuele demonstratievideo’s, mocht het product daarvoor geschikt zijn. Het geeft de bezoeker het gevoel dat je hem of haar niet zomaar iets probeert aan te smeren, maar in plaats daarvan een zo informatief mogelijke context wilt bieden.

Aandacht, benadering en omgang komen tot uiting in de communicatie naar de klant toe – ook, of misschien wel juist, na de verkoop. Vraag of ze een review willen achterlaten waarin ze eventueel kwijt kunnen wat ze de volgende keer anders zouden willen zien, en lees deze reviews ook. Stuur een gepaste hoeveelheid updates over acties en kortingen voor productgroepen waarin ze eventueel geïnteresseerd zijn, of laat je waardering merken door middel van een spaarprogramma waarmee ze in aanmerkingen komen voor beloningen als bedankje voor hun loyaliteit. 

Kijk kritisch naar je online onderneming en pas bovenstaande principes toe voor een verbeterde, langdurige en vertrouwde klantrelatie. 

Op Emerce is onlangs een eBook verschenen over selectiecriteria rond e-commerce platforms, nu gratis te downloaden: ‘Hoe selecteer je het juiste B2B Commerce platform in 2020?‘.

Over de auteur: Hjalte Niehorster is product director bij Lightspeed 

Lees het volledige bericht op Emerce »

Journalist Henk Biersteker (92) overleden

Reacties uitgeschakeld voor Journalist Henk Biersteker (92) overleden
Posted 04 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws
Op 92-jarige leeftijd is in zijn woonplaats Hilversum oud-journalist en radio- en tv-presentator Henk Biersteker overleden. Hij werkte bij het Haarlems Dagblad, NCRV, IKON en dagblad Trouw.

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Coronacrisis jaagt online winkelen aan in het tweede kwartaal

Reacties uitgeschakeld voor Coronacrisis jaagt online winkelen aan in het tweede kwartaal
Posted 04 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws

De internetverkopen in ons land kenden in het tweede kwartaal een nog niet eerder vertoonde groei, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

De internetomzet van de detailhandel was in het tweede kwartaal 54,8 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is de hoogste groei tot nu toe gemeten. Bij de pure internetverkopers (postorderbedrijven en webwinkels) was de omzet 45 procent hoger. De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is (multichannelers) groeide met 68 procent.

De totale detailhandel heeft in het sterk door corona beïnvloede tweede kwartaal van dit jaar duidelijk meer omzet behaald dan in het tweede kwartaal van 2019. De totale omzet steeg met 5,9 procent. Wel is men minder optimistisch over de vooruitzichten voor het derde kwartaal.

Er waren in het tweede kwartaal grote verschillen in ontwikkeling tussen sectoren. In de foodsector groeide de omzet sterk door onder meer thuisconsumptie, terwijl in de non-foodsector sterk uiteenlopende ontwikkelingen per saldo leidden tot omzetverlies. Het volume, de omzet van de detailhandel die is gecorrigeerd voor prijsveranderingen, steeg met 3,6 procent.

De omzetten in de doe-het-zelfbranche (+26,6 procent), bij de verkopers van consumentenelektronica (+16,3 procent), recreatieartikelen (+10,8 procent) en meubels en woninginrichting (+8,8 procent) stegen het sterkst ten opzichte van een jaar eerder.

Lees het volledige bericht op Emerce »

Hands-on: Auping Smartbase anti-snurkfunctie

Reacties uitgeschakeld voor Hands-on: Auping Smartbase anti-snurkfunctie
Posted 02 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws

De elektrisch verstelbare spiraalbodem van Auping is al geruime tijd een succesnummer in de slaapkamer. De overstap naar een ‘connected’ versie is natuurlijk een inkopper. Nu nog de juiste functies die meer toevoegen dan een veredelde afstandsbediening op je smartphone. De anti-snurkfunctie is er eentje van.

Voor het tijdschrift Radar+ heb ik een vergelijk van verschillende anti-snurkgadgets gemaakt. Ik heb ze ook allemaal uitgeprobeerd en aangezien ik volgens mijn vrouw flink snurk, heb ik haar ook in de test betrokken. Hoewel het aantal duwtjes die ik van haar ‘s-nachts ontvang een goeie graadmeter zijn of een snurkgadget naar behoren werkt of niet, heb ik eerst mijn snurkpatroon in kaart gebracht met de app Snorelab. Deze maakt de hele nacht opnamesen geeft ook de mate, tijdstippen en effect van bijvoorbeeld alcohol aan. Zo is 10% van mijn gesnurk volgens de app ‘episch’ te noemen. Oftewel, ik ben een perfecte testpersoon voor deze gadgets.

Snurktest
Alhoewel, tijdens het testen van de gadget Snooor kwam ik erachter dat je positionele snurkers hebt (waar deze gadget voor is bedoeld), tongsnurkers, neussnurkers en mondsnurkers. De website laat ook zien hoe je zelf kan testen wat voor soort snurker je bent. Zo kwam ik erachter een neussnurker te zijn en de Snooor niet goed kon gebruiken, ondanks dat ie zijn werk voor positionele snurkers prima doet.

De enige gadget die ik niet goed kon uitproberen, was de Smartbase van Auping. Even een compleet bed opsturen zat er niet in en zodoende heb ik voor Radar+ niet meer dan de werking van de Smartbase kunnen beschrijven. Echter na het verschijnen van het artikel, kreeg ik van het pr-bureau te horen dat de Smartbase onlangs was geïnstalleerd bij een uniek hotel in de Amsterdamse binnenstad, de Prinsenhofsuite. Kon ik in ieder geval één nacht ervaren, of liever gezegd mijn vrouw, of het gesnurk ophield.

Prinsenhofsuite
Nou is dit geen promo voor de Prinsenhofsuite, maar wat een leuke hotelkamer is dit. Gelegen in de Prinsenhofsteeg naast Sofitel Legend The Grand (waar overigens het ontbijt kan worden genuttigd) is de kamer het resultaat van een samenwerking tussen hotel-expert Vincent van Dijk en een aantal merken als Dyson, Nest, Samsung, Geberit (volautomatische WC) en dus ook Auping. Het geeft je de mogelijkheid om wat van hun apparatuur in hotelsituatie uit te proberen.

Voor de Auping heb ik dus zelf niets hoeven te installeren en in te stellen. Er lag al een iPad klaar met de Auping Connect app die is verbonden via wifi met de Auping Connect Hub, die weer rechtstreeks met de op drie punten elektrisch verstelbare Smartbase spiraalbodem is verbonden. Wel zo handig, maar aangezien ik in veel reviews teruglees dat het verbinden en het in stand houden van de verbinding nogal een drama is, kan ik hier helaas geen uitspraken over de stabiliteit hiervan doen. In mijn korte tijd met het systeem heb ik geen enkele disconnecties of andere bugs meegemaakt.

De functies die de app toevoegt zijn: vaste instelling voor linker- en rechter-matrasdeel (vergelijk het met de persoonlijke instellingen van stoel/stuur/spiegels in een Tesla), een wekkerfunctie waarbij de matras je als het ware langzaam uit bed duwt en als laatste, hetgeen waar ik voor kwam, de antisnurkfunctie.  De instellingen hiervoor zijn niet uitgebreid, maar wel tweeledig: een functie voor het openen van je luchtwegen door het ruggedeelte te verhogen en na enige tijd weer te laten zakken of een duwfunctie, die ervoor zorgt dat je in een andere houding gaat liggen. Als neussnurker, koos ik voor de eerste.

Hierna kun je eigenlijk alleen nog maar instellen hoe gevoelig het systeem is. Door middel van de microfoon in je smartphone neemt de app waar of en hoe zwaar je snurkt en onderneemt naar instelling één van de twee acties. Natuurlijk kun je een tijdsvertraging aangeven voor wanneer het systeem in werking moet gaan.

Nepsnurken
Voordat ik ‘echt’ ging slapen, heb ik natuurlijk een paar net-alsof-slaapjes met wat nepsnurken toegepast en dat was al veelbelovend. Over de daadwerkelijke nacht kan weinig vertellen. Mijn vrouw en ik hebben heerlijk doorgeslapen. Je zou daardoor kunnen denken dat het systeem niets heeft gedaan, maar de app geeft na je te hebben gewekt nog een korte samenvatting. Hierin werd gemeld dat er maar liefst vier keer in de nacht was ingegrepen op mijn gesnurk.

Kopen?
Natuurlijk gaat men niet over één nacht ijs, maar als ik een week had willen testen, had ik me de kosten van het hotel kunnen besparen en voor 1645 euro een Smart Base 3M spiraalbodem kunnen aanschaffen. Of ik er speciaal eentje zou aanschaffen tegen het snurken? Misschien wel, de andere opties die hetzelfde doen, kosten rond de 300 euro en moeten dan onder je kussen geplaatst worden en hebben soms ook nog een grote unit die naast het bed staat. Ze kunnen niet je hele bovenlichaam in beweging brengen en zitten meer in de weg dan dat ze netjes zijn weg te werken. In mijn geval zou ik ook mijn bed en matras moeten vervangen, plus die van mijn vrouw (wij hebben nu een boxspring) en dan gaan de kosten natuurlijk oplopen.

Auping Connect mag dan misschien wat negatieve beoordelingen van gebruikers hebben ontvangen, ik zie echter wel de toevoeging: verschillende presets met vaste standen (op dit moment is dat echt nog maar één per gebruiker), de anti-snurkfunctie, het weksysteem en denk ook dat voor mensen die fysiek moeilijk uit bed kunnen komen en hulp nodig hebben, dit soort oplossingen in de toekomst meer gewenst zullen zijn dan je zou denken. De connectie met Google Home of Alexa werkte al naar behoren en met de Homey hub van Anthom is de integratie met andere slimme apparaten nog verder uit te breiden.

Lees het volledige bericht op Emerce »

Verdwijning btw-vrijstelling vraagt om standaardisatie in pakketvervoer

Reacties uitgeschakeld voor Verdwijning btw-vrijstelling vraagt om standaardisatie in pakketvervoer
Posted 02 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws

Vanaf 1 juli 2021 moeten consumenten btw betalen op al hun online aankopen, ook als die afkomstig zijn uit landen buiten de Europese Unie (EU). Op dat moment verdwijnt de btw-vrijstelling voor ingevoerde producten met een waarde tot 22 euro. Gevolg is dat het enorme aantal pakketten dat nu nog als ongecodeerd poststuk de EU binnenkomt, straks moet worden aangegeven bij de douane. GS1 pleit voor het gebruik van standaarden zoals de GS1 Serial Shipping Container Code om dit proces te stroomlijnen en verstoringen in het bezorgproces te voorkomen.

Consumenten die nu een t-shirt, telefoonhoesje of leesbril rechtstreeks bij een webshop in China bestellen, hoeven geen btw te bepalen als de waarde onder de 22 euro blijft. Dat leidt tot een ongelijk speelveld tussen ondernemers binnen en buiten de EU. Om daaraan een einde te maken heeft de Europese Commissie de btw-heffing op grensoverschrijdende internetverkopen gemoderniseerd. Vanaf 1 juli 2021 moet het btw-percentage worden toegepast op aankopen vanaf 0 euro, wat betekent dat de meeste pakketten uit landen buiten de EU minstens 21 procent duurder worden.

Deze wijziging heeft grote gevolgen voor marktplaatsen en verkopers buiten de EU en hun vervoerders. Zij moeten straks grote hoeveelheden pakketten kunnen identificeren die zij tot nu toe als (niet-identificeerbare) post verzenden. Zij zullen hun processen en systemen moeten aanpassen om de nieuwe btw-regels te implementeren. Gelukkig heeft de sector door uitstel met een half jaar tot 1 juli 2021 meer voorbereidingstijd gekregen.

Aangifte door klant of vervoerder

In theorie kunnen marktplaatsen de btw-aangifte overlaten aan de klant die de online bestelling heeft geplaatst, maar dat brengt een vlotte doorstroming in gevaar. Als de klant de aangifte en betaling niet tijdig doet of vergeet, wordt het pakket aan de grens tegengehouden.

Een andere optie is uitbesteding van de btw-aangifte aan de pakketvervoerder. Die kan de aangifte en betaling afhandelen bij aflevering van het pakket aan de voordeur. Of de pakketvervoerder regelt dit van tevoren om zeker te zijn dat de btw is betaald voordat het pakket aan de laatste kilometer begint. Van den Bos: “De consument krijgt dan te maken met extra kosten: niet alleen de btw maar ook een toeslag voor de afhandeling door de pakketvervoerder. Die kosten kunnen hoger zijn dan de btw zelf, wat voor de klant reden kan zijn om het pakket toch niet in ontvangst te nemen.

Aangifte door marktplaatsen

Volgens de EU is de marktplaats de meest aangewezen partij om de btw-aangifte te verzorgen. Dat is niet alleen het meest efficiënt, maar ook de klantvriendelijkste route. Marktplaatsen weten wie hun klanten zijn en wat de inhoud van de pakketten en dus de waarde ervan is. Zij kunnen de verschuldigde btw vooraf berekenen en direct innen op het moment van verkoop. Marktplaatsen kunnen bovendien het pakket voorzien van een unieke identificatie in de vorm van een barcode en die koppelen aan de informatie die nodig is voor de btw-aangifte. Voor pakketten met een waarde tot € 150 kunnen ze volstaan met een beperkte dataset (Super Reduced Data Set).

Voor btw-aangifte van pakketten met een lage waarde, heeft de EU een nieuwe procedure opgesteld. De marktplaats kan per pakket de bijbehorende dataset sturen naar een Import-One-Stop-Shop (IOSS). Deze partij treedt op als de vertegenwoordiger van de marktplaats en moet daarvoor voldoen aan strenge voorwaarden van de douaneautoriteit van het land waar de IOSS is geregistreerd. Deze vertegenwoordiger verstuurt de data van alle voor de EU-bestemde pakketten naar de desbetreffende douaneautoriteit, die deze data weer deelt met de douaneautoriteiten van de andere landen die pakketten ontvangen.

Tot slot betaalt de marktplaats via de IOSS eens per maand het totaal verschuldigde btw-bedrag, waarvoor de IOSS financiële garanties moet afgeven aan de douaneautoriteit. Op deze manier merkt de klant vrijwel niets van de btw-aangifte.

Cruciaal: standaard barcode

Cruciaal in dit proces is de unieke identificatie van de pakketten. Zowel pakketvervoerders als de douaneautoriteiten moeten in staat zijn elk pakket te kunnen koppelen aan de bijbehorende informatie die is verstuurd naar de IOSS. Dat pleit voor een unieke barcode op basis van wereldwijde standaarden zoals de GS1 Serial Shipping Container Code. GS1 beheert het barcodesysteem voor meer dan 2 miljoen bedrijven wereldwijd, waarbij deze barcodes meer dan 10 miljard keer per dag worden gescand.

GS1 ziet dat veel pakketvervoerders hun eigen barcodes gebruiken. Als marktplaatsen maar één pakketvervoerder hanteren of anders de barcodes van verschillende vervoerders gescheiden registreren, zou dat kunnen werken. Maar in een grensoverschrijdende e-commercemarkt blijft dat een suboptimale werkwijze.

Behalve de nieuwe btw-regels ziet GS1 andere ontwikkelingen die pleiten voor standaardisatie:

 1. Steeds meer marktplaatsen eisen GS1 barcodes voor identificatie van producten, ook voor identificatie van inkomende zendingen.
 2. De vraag naar meer duurzame afleveropties vormen een opmaat voor het ‘physical internet’: pakketten die zelf hun weg naar de klant vinden net als informatie op het internet. Door gebruik van standaard identifiers kunnen pakketstromen gemakkelijker worden gecombineerd met reguliere retailstromen.
 3. Traceerbaarheid en authenticiteit van producten wordt steeds belangrijker. Standaardisatie voorkomt dat verschillende partijen in de keten hun systemen één-op-één moeten koppelen.
 4. De Super Reduced Data Set verwijst naar ISO normen voor identificatie van zendingen. De GS1 SSCC voldoet aan deze normen.
 5. De EU heeft de Europese normalisatie-instelling CEN opdracht gegeven om een standaard pakketlabel te ontwikkelen.

Standaarden kunnen uw leverproces gemakkelijker maken. Het is voor marktplaatsen de moeite waard om het gebruik van een standaard pakketidentificatie te bespreken met hun pakketvervoerders. Met name omdat de nieuwe regelgeving vraagt om aanpassingen van processen en systemen. De tijd is krap.

Foto Pixabay

 

Lees het volledige bericht op Emerce »

Back to Business – Hoe je je klanten kunt heractiveren

Reacties uitgeschakeld voor Back to Business – Hoe je je klanten kunt heractiveren
Posted 01 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws

De afgelopen maanden zijn zeer uitdagend geweest voor de meeste industrieën die te maken hadden met aanzienlijke beperkingen. Bedrijven die niet in staat waren om hun goederen online aan te bieden, waren duidelijk in het nadeel. Alles draaide om apps, online winkels en streaming providers. 

In heel Europa zijn de eerste versoepelingen van de beperkingen doorgevoerd (in verschillende snelheden), waardoor we inzicht krijgen in een leven “met Corona”. Aangezien de behandeling en de vaccins waarschijnlijk veel tijd in beslag zullen nemen, zullen we niet in staat zijn om binnen afzienbare tijd terug te keren naar het leven en de routines die we vóór het uitbreken van de pandemie hadden.

Bedrijven uit verschillende industrieën proberen nu hun weg te vinden in de nieuwe realiteit. Maar hoe kom je terug in het bedrijfsleven vanuit een marketingperspectief?

Versterken van de merkentrouw

De crisis en de lockdown hebben tal van bedrijven ertoe aangezet de communicatie te staken. Als we kijken naar de reacties op crises in het verleden, was deze eerste reactie begrijpelijk vanwege de vele onzekerheden, maar het was niet de ideale oplossing. In feite is een meerderheid van de gebruikers voor adverteren, zelfs in tijden van crisis. Het grote voordeel van niet helemaal stil blijven is het positieve imago dat merken kunnen opbouwen – en dat na de crisis zal blijven bestaan als er weer meer aankoopbeslissingen worden genomen.

Een indrukwekkend inzicht is hoe snel merken op de nieuwe omstandigheden hebben gereageerd. Wereldwijd hebben merken hun logo’s veranderd om aandacht te vragen voor social distancing. De Duitse outdoor-specialist Schöffel veranderde hun slogan naar “I’m staying in” in plaats van “I’m out” en richtte zich op anticiperen op avonturen die komen gaan. In plaats van teamsport trainden Adidas atleten thuis tot het moment dat er weer wedstrijden mogelijk zijn.

Nu is de tijd gekomen voor outdoor excursies of (contactloze) sporten – en de merken die niet helemaal stil zijn geweest hebben een voorsprong. Zij kunnen voortbouwen op de bestaande klantrelatie.

Gemeenschappen komen samen in crisissituaties. Het loont zich wanneer bedrijven deze communities van terugkerende klanten op lange termijn opbouwen en in tijden van crisis profiteren van merkloyaliteit. Sportscholen kunnen een voorbeeld zijn. Degenen die virtuele lessen aanbieden en een beroep doen op solidariteit zullen waarschijnlijk minder annuleringen ontvangen dan sportscholen die geen plan hebben en niet meer met hun klanten communiceren.

Hoe ga je om met krappe budgetten?

De eerste statistieken van landen met een kleine voorsprong op Nederland zoals Japan laten zien dat de consumptie misschien binnenkort het niveau van vóór Corona zal bereiken. Tegelijkertijd is de situatie voor veel bedrijven zeer ernstig. De budgetten zijn beperkt en merken kunnen het zich niet veroorloven om in deze tijd – nu nog meer dan normaal – budgetten te verspillen. 

De volgende tips kunnen helpen om met deze situatie om te gaan:

1. Aanpassing aan het “nieuwe normaal”

Ook al worden er internationaal misschien winkels of restaurants geopend en zelfs voorzichtige mogelijkheden voor het toerisme besproken – de situatie als geheel zal vooralsnog niet teruggaan naar de periode vóór Corona. Wees je bewust van de beperkingen en pas je berichtgeving aan. Als je bijvoorbeeld goederen aanbiedt in het duurdere segment, gebruik dan het thema luxe en de kleine “ontsnapping” uit het stressvolle leven van alledag. Zo is bijvoorbeeld de verkoop van fietsen enorm gestegen – ook gedreven door nieuwe voorkeuren voor woon-werkverkeer.

2. Bereid je voor op twee fasen: Awareness + Performance

Breng jezelf eerst terug in het geheugen van de klanten met een awareness campagnes, zodat je klaar bent als je je product weer kunt verkopen. De toeristische industrie is bijvoorbeeld gebaseerd op verlangen en anticiperen. In dit geval moet je de aandacht vestigen op royale annuleringsmogelijkheden om meer zekerheid voor je klanten te creëren en ervoor te zorgen dat de boekingen zonder vertraging worden gedaan door je campagne vroeg te starten.

3. Gebruik alle performance mogelijkheden

In de tweede fase ligt de focus op de performance marketeer: Gegevens van derden, op interesse gebaseerde distributie van je advertenties, look-a-likes en bovenal tracking en real-time monitoring. Gebruik alle opties en optimaliseer op de CPA.

4. Bereid je voor op een hoge dynamiek

In het ” nieuwe normaal” zullen we ons moeten aanpassen aan het continu bijsturen van onze marketingstrategie. Het is het beste om nu al digitale alternatieven te plannen voor je fysieke marketingactiviteiten (zoals evenementen of OOH-campagnes). En neem als marketeer alleen deel aan branche-evenementen met een ruimhartig annuleringsbeleid of een digitaal “plan B”.

De huidige situatie zal veel flexibiliteit van de marketeers vergen. De vaardigheden die we nu leren zullen ook nuttig zijn in de post-corona-periode. We staan voor een uitdagende tijd, maar met de juiste strategie kan je een belangrijke rol spelen om je bedrijf weer op de rails te krijgen.

Over de auteur: Nick Kalse is managing director bij Outbrain.

Lees het volledige bericht op Emerce »

Fullfillmentbedrijf Byrd naar Nederland

Reacties uitgeschakeld voor Fullfillmentbedrijf Byrd naar Nederland
Posted 01 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws

Byrd ontvangt een kapitaalinjectie van vijf miljoen euro en wil daarmee zijn fullfillmentdiensten uitbreiden naar Nederland en Frankrijk.

Tegen het einde van het jaar wil Byrd in nog drie andere landen actief worden. Welke dat zijn, houden de Duitsers nog voor zich. Het is ook nog niet duidelijk waar men zich in Nederland wil gaan vestigen.

Nieuwe investeerders in deze tweede ronde zijn Rider Global, VentureFriends en FJ Labs uit de VS. Eerder staken Speedinvest, Reflex Capital, Hermann Hauser, KK Incube en particuliere investeerders al vier miljoen euro in het vier jaar oude bedrijf.

Naast Duitsland en Oostenrijk is het ook actief in de VS, maar de schaal van die operaties is niet in te schatten op de website. In Europa heeft het zeven fullfillmentcentra, waarvan vier rondom Berlijn. Dagelijks verscheept het naar eigen zeggen tienduizend pakketjes. De beschikbare vloeroppervlakte is 500.000 m2.

Er werkt zestig man bij Byrd op de kantoren in Berlijn en Wenen. Tien maanden geleden waren dat er 25.

De medewerkers in de fullfillmentcentra bieden warehousing, pick & pack, verzending via Deutsche Post, DPD, DHL, GLS, FedEx en UPS maar handelen ook retouren af. De technische systemen zijn gekoppeld met platformen als Amazon, Magento, Shopify, Shopware en WooCommerce.

Het bedrijf bedient rond de tweehonderd klanten.

Lees het volledige bericht op Emerce »

Viral van de week: #womensupportingwomen: toch niet zo zwart-wit

Reacties uitgeschakeld voor Viral van de week: #womensupportingwomen: toch niet zo zwart-wit
Posted 01 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws
Social media bureau Dorst & Lesser kiest de viral van de week. Impactvolle, scroll-stopping content, die de doelgroep in het hart raakt.

Lees het volledige bericht op Adformatie »