Posts Tagged ‘tv’

B2B Marketing Forum: mkb nu klaar voor B2B-marketing

Posted 21 mrt 2019 — by Emerce
Category nieuws

Hoewel de basics nog niet overal goed op orde zijn, lijkt de volwassenheid van B2B-marketing nu ook zijn intrede te doen binnen het mkb. Dat werd duidelijk tijdens het B2B Marketing forum.

De tiende editie van het B2B Marketing Forum, gehost door SpotONvision in samenwerking met Emerce, toonden de nieuwste inzichten op het gebied van B2B marketing. Dat betekent dat het gaat over data, sales enablement, customer experience, marketing automation, data-driven marketing in break-out sessies en workshops.

Begin met de basics

Ingrid Archer en Shimon Ben Ayoun (SpotONvision) staan stil bij de basics binnen B2B marketing, namelijk het in kaart brengen van de buyer persona’s en de bijbehorende buyer journey. Deze basics worden nog regelmatig overgeslagen of niet goed genoeg uitgewerkt terwijl het juist de basis is. Het is van belang om je persona’s nóg beter te leren kennen en zo erachter te komen waar ze tegenaan lopen zodat je weet op welke manier je ze kunt helpen. Probeer hierbij ook verder te kijken dan alleen de C-levels door bijvoorbeeld de eindgebruikers ook als persona uit te werken. Volgens de twee is de alignment tussen marketing en sales nog altijd een issue waar men tegenaan loopt, terwijl dit een van dé succesfactoren is voor het slagen van een marketingstrategie.

B2B Marketing in het mkb wordt nu écht volwassen

Hoewel de basics van B2B marketing nog niet overal goed op orde zijn, zien we dat de volwassenheid van B2B marketing nu ook echt zijn intrede heeft gedaan binnen het mkb. Aan de hand van twee praktische cases van Payper en Royal Mosa wordt de toepasbaarheid van marketing in het mkb uiteengezet. Deze volwassenheid uit zich in de volgende drie aspecten:

1. Toepasbaarheid marketing automation & personalisatie

Door in combinatie met marketing automation beter inzicht te krijgen in waar iemand zich in de funnel bevindt kan personalisatie plaatsvinden. Belangrijke toevoeging is dat niet iedereen lineair de marketing- en salesfunnel doorloopt, dat ook door Jamie Anderson (Marketo) nogmaals wordt benadrukt. Enkele take-aways in de toepasbaarheid van marketing automation zijn:

  • Prefill van formulieren bij terugkerend herkend bezoek
  • Nurture mails sturen vanuit een persoonlijk mailadres
  • Testen met je bedankpagina zodat je bezoekers minder bouncen

Daarnaast is personalisatie een belangrijk thema waarbij je met marketing automation perfect de boodschap kunt afstemmen op basis van waar iemand zich begeeft in de funnel.

2. Meetbaar maken van marketingactiviteiten

De inzet van marketing meetbaar maken is een kenmerk van de volwassenheid van marketing in het mkb. Dit gaat verder dan alleen de data vanuit bijvoorbeeld Google Analytics. Indien inzichtelijk is welke marketingactiviteiten hebben geleid tot welke omzet en daarmee een ROI vastgesteld wordt, kun je als marketeer wegblijven van de discussie van de ‘kostenpost’ marketing die vaak niet veder komt dan de metrics impressies en klikken (of erger nog: het bestellen van folders of bedrukte pennen).

Ook Laura Patterson (keynote spreker in 2014 op het B2B Marketing Forum) refereert hiernaar in een persoonlijke boodschap. Ze moedigt B2B marketeers aan om te laten zien op welke manier ze kunnen bijdragen aan de overkoepelende doelstellingen van een bedrijf, zonder hierbij te snel te verzanden in de tactics van marketing. Indien deze bijdrage binnen de boardroom breed gedragen wordt zal het gesprek over marketing een hele andere tendens hebben.

3. Inzetten op betere alignment tussen marketing en sales

De alignment tussen marketing en sales wordt in combinatie met marketing automation steeds beter geïntegreerd in het mkb. Daarbij helpt het bijvoorbeeld om op dezelfde kamer te zitten met sales en structureel overleg te hebben over de kwaliteit van de leads. Maar de integratie van marketing, sales en automation is het belangrijkst; marketing automation kan een enorme ondersteuning bieden als je bijvoorbeeld duidelijk stelt wanneer er van een MQL en SQL wordt gesproken of door duidelijk af te stemmen wanneer een lead van marketing naar sales wordt overgedragen.

Berend-Jan Rietveld (Schiphol) gaat nog verder door te stellen dat niet alleen marketing en sales alignment van belang is, maar dat een hele organisatie zich bewust moet zijn dat zij verantwoordelijk zijn voor marketing. Zelfs vogelverjagers hebben een cruciale rol in de experience van een luchthaven, want indien zij hun werk niet goed doen en vluchten niet kunnen vertrekken, heeft dit een enorm effect op de overall experience. Hij gaat dan ook een stap verder dan marketing en sales alignment door ook afdelingen zoals HR en IT te betrekken bij de plannen van marketing. Zijn advies is om marketingterminologie in deze gesprekken achterwege te laten.

B2B bestaat niet meer, alleen B2C

Binnen marketing wordt vaak nog de vergelijking gelegd tussen B2C en B2B marketing. Zowel Tiffani Bova (Growth IQ, Salesforce) als Berend-Jan Rietveld (Schiphol) stellen dat er altijd contact wordt gelegd met een mens en er in die zin geen onderscheid kan worden gemaakt tussen B2C en B2B. Tiffani deelt haar visie op de toekomst door marketeers voor te bereiden op B2E: business-to-everything.

Omdat AI en daarmee algoritmes in de toekomst processen gaan overnemen. Ze haalt het voorbeeld aan dat indien er voorraad besteld moet worden en deze communicatie tussen AI verloopt: op welke manier kun je dan als marketeer jouw product gaan vermarkten? Het lijkt misschien op een toekomst die nog ver weg lijkt, maar sneller werkelijkheid zal worden dan iedereen denkt.Lees het volledige bericht op Emerce »

Google investeert 1,5 miljoen euro in Nederlandse media

Posted 21 mrt 2019 — by Emerce
Category nieuws

Google schenkt anderhalf miljoen euro aan Nederlandse bedrijven voor innovaties in de mediasector.

Dat gebeurt als onderdeel van de zesde zesde en laatste financieringsronde van het Google Digital News Initiative. Dat is een subsidieproject van Google voor mediabedrijven in Europa. Afgelopen jaren stak de techgigant daar 150 miljoen euro in.

Tot op heden kregen Nederlandse initiatieven 5,5 miljoen euro. Tot de ontvangers behoren onder meer: de Volkskrant, RTL Nieuws, VPRO, NRC, Follow the Money, BNR Nieuwsradio, Blendle, NU.nl en ANP.

In de huidige ronde gaat het om:

ANP (400.000 euro), NU.nl (470.000 euro), advertentienetwerk Dag en Nacht Media (182.000 euro), Noor Images (419.500 euro), Deeptrace (50.000) en Mind the facts (38.000 euro).

In België staan Belga en de VRT aan de ontvangende kant.

Het op Europa gerichte Digital News Initiative gaat op in het wereldwijde Google News Initiative, dat in 2018 werd opgerichtLees het volledige bericht op Emerce »

There’s a chatbot for that: van misvattingen naar een realistischer beeld

Posted 21 mrt 2019 — by Emerce
Category nieuws

Mijn betrokkenheid bij diverse chatbot-implementaties maakt één ding heel duidelijk: wie de nieuwe technologie omarmt ‘omdat het kan’, maakt een grote denkfout. Maar wat is dan een betere aanvliegroute? En welke impact op de organisatie is vervolgens te verwachten? Aan de hand van veelgehoorde misvattingen naar een realistischer beeld.

Voor veel bedrijven is de verleiding groot om bij het zien van de technologie achter chatbots direct aan de slag te gaan. De aanname dat een chatbot klantvragen afvangt en vervolgens het aantal FTE’s vermindert, klinkt immers aantrekkelijk.

Wat een uitkomst: direct aan de slag ermee

Daarbij wordt de klantbehoefte echter over het hoofd gezien. Door daar wel naar te kijken hebben we bij aantal corporate organisaties uiteindelijk besloten een chatbot te lanceren, maar bij één opdrachtgever stapten we er juist vanaf.

Zet daarom eerst een stap achteruit en neem de tijd die klantbehoefte in kaart te brengen. Start bij het verzamelen van urgente onderwerpen en vorm daarmee een hypothese. Je ziet intern iets gebeuren, een bepaalde beweging. Een product loopt niet goed of het aantal online views neemt bijvoorbeeld af. De stelling die daaruit voortkomt is te toetsen tijdens een challenge. Door data en inzichten te verzamelen scherp je telkens de ideeën aan. En kom je dus ook stap voor stap dichterbij de daadwerkelijke klantbehoefte.

Ideeën valideren is voldoende

Mijn advies is altijd om letterlijk op bezoek te gaan bij de doelgroep. Dit kunnen bijvoorbeeld interne medewerkers zijn of de eindklanten van het bedrijf. Ga met ze aan tafel, voer het gesprek en leer ze daadwerkelijk kennen. De uitkomsten van de interviews analyseer je en vervolgens herhaal je het proces totdat je bij verschillende klanten dezelfde behoeften tegenkomt. De truc is om de doelgroep niet te voeden met achtergrondinformatie of ze suggestieve vragen te stellen. Door niet de technische opties leidend te laten zijn, maar het gesprek juist te gebruiken om het gedrag in kaart te brengen, beland je in de goede hoek.

Anders dan je weleens hoort, is het niet voldoende om te zoeken naar bevestiging. Veel belangrijker nog is om ervoor open te staan dat een chatbot helemaal niet de juiste oplossing is.

Een organisatie waarvoor ik werkte viel het op hoeveel vragen er telefonisch binnenkwamen over een specifiek onderwerp. In plaats van de op handen zijnde chatbot uit te rollen, zijn we met een team van analisten en specialisten uit het callcenter in de data gedoken. De gesprekken zijn erop nageluisterd en klanten zijn daarna geïnterviewd. Wie zijn die klanten die hierover bellen? En wanneer nemen ze contact op? De conclusie: meer dan de helft van de vragenstellers bleek ouder dan 55 jaar. Zij bleken bepaalde producten en functionaliteiten moeilijk te kunnen vinden. Dat de UX flows niet helder waren bleek een veel groter en goed op te lossen onderliggend probleem. Met een chatbot was deze doelgroep ongetwijfeld niet geholpen.

Veelgestelde vragen in een dialoogboom en klaar

Vervult een chatbot inderdaad een behoefte, dan is het zaak te kiezen uit de twee smaken waarin deze gesprekken verschijnen: een chatbot met een bepaalde mate van intelligentie of juist een bot-variant waarbij de maker zelf een vaste chatflow invoert. Omdat er intelligentie is ingebouwd die door middel van ‘Natural Language Processing’ taal interpreteert, begrijpt en reageert de chatbot op een steeds natuurlijkere manier. Een bot zonder intelligentie is daarentegen gebouwd op basis van vooraf ingestelde regels. Werken met multiplechoice-vragen is voor deze bot meestal een must.

Demonstratievideo’s laten al geregeld ‘zelfdenkende’ chatbots zien, maar feit is dat de technologie hiervoor echt nog in de kinderschoenen staat. Voor veel bedrijven is de vraag dus of die technologie al voldoende ontwikkeld is om in praktijk te nemen. Tot op heden komen we steeds tot de conclusie dat een voorgeprogrammeerd botgesprek in veel gevallen voldoet.

De twee typen bots vergen wel verschillende voorbereiding en brengen elk een ander soort onderhoud met zich mee. Zo is het nodig om de gespreksflow van een bot volledig voor te programmeren zodat de gebruiker door de beschikbare content wordt geleid. Daarnaast moet een bot continu worden geactualiseerd. Daarmee ontwikkel je in feite een enorme dialoog of beslisboom die gebruikers te allen tijde ook een exit moet bieden. Bij de keuze voor een slimmere chatbot is het belangrijk de werking ervan dagelijks te monitoren en optimaliseren. Vrij taalgebruik is bijvoorbeeld altijd op meerdere manieren te interpreteren. Niets is voor gebruikers zo vervelend als een chatgesprek dat telkens weer uitmondt in ‘Ik begrijp niet wat je zegt’.

Een belangrijk aandachtspunt tijdens de bouw (en daarna) is het vinden van de juiste tone of voice. Kies je als bedrijf voor een personage, wordt luchtig taalgebruik gewaardeerd of zitten gebruikers niet te wachten op grappen? Als aanvulling op het onderzoek is het raadzaam gewoon het experiment aan te gaan. Zo hebben veel cases me laten zien dat een sympathiek karakter het gebruik positief beïnvloedt. Met speciaal daarvoor getrainde ‘UX writers’ is vervolgens taalgebruik te vinden dat past bij de organisatie.

Het gevolg: door chatbots neemt het werk af

Alle chatbot-projecten waarbij ik betrokken ben geweest of waarover ik om me heen hoor, hebben één doelstelling: minderen in FTE’s. Want als de veelgestelde vragen al tijdens een chat wordt beantwoord, is er simpelweg minder arbeid nodig. Die verwachting is echter allesbehalve realistisch. Door de inzet van developers, UX’ers, UI’ers en communicatiespecialisten neemt de hoeveelheid werk juist toe. In het begin gaat de meeste tijd en energie zitten in het creëren en onderhouden van de content. Daarna blijft het onderhoud, de analyse en optimalisatie een belangrijke bezigheid.

Voor zowel chatbots als de minder slimme bots is een belangrijke rol weggelegd in het (toekomstige) klantcontact, daarvan ben ik overtuigd. Op de middellange termijn geloof ik dat chatbots en mensen elkaar kunnen versterken. Chatbots zullen (eerstelijns) klantvragen afvangen en er zo voor zorgen dat medewerkers zich met complexere vraagstukken bezighouden. Voor nu is het vooral zaak klein te beginnen. Houd het overzichtelijk en borduur voort op de eerste resultaten. Door te starten vanuit het klantprobleem, de bedrijfsdoelstellingen én een realistische kijk op de technologie, is er een grotere kans van slagen. En verzamel je bovendien nu alvast zeer bruikbare data: die zijn weer nuttig om als volgende stap chatbots zelflerend vermogen bij te brengen.Lees het volledige bericht op Emerce »

Brands in control: over de pure noodzaak van een marketingtransformatie

Posted 21 mrt 2019 — by Emerce
Category nieuws

Er woedt een felle concurrentiestrijd om de aandacht van de consument dankzij de mondialisering en het feit dat e-commerce laagdrempelig is. Daarbij komt dat tegenwoordig veel producten op elkaar lijken. Kijk bijvoorbeeld maar naar de telecom-business: aanbiedingen van de verschillende leveranciers lijken als twee druppels water op elkaar. In zo’n situatie zullen het merk en de mate van effectieve exposure ervan onder consumenten in toenemende mate bepalen wie er wint in zo’n markt en wie niet.

Deze ontwikkelingen maken dat bedrijven steeds meer geld investeren in merk, media en marketing. Maar je haalt niet automatisch meerwaarde uit die extra euro’s. Sterker nog, veel ondernemingen hebben sinds jaar en dag een ongezond lage media- en marketingproductiviteit zonder het zelf door te hebben. Duidelijk is wel dat de winnaar van morgen tevens de types merken zijn die masters of media- en marketingeffectiviteit zijn.

Valideren van effecten

Het optimaliseren en versnellen van je marketingorganisatie heeft meer voeten in de aarde dan alleen het verhogen of anders verdelen van budget. Het heeft vooral te maken met hoe goed het bedrijf in staat is om te valideren waar merk- of saleseffecten nu precies vandaan komen. En dat is niet zo makkelijk: digitale media zijn grotendeels ongevalideerd, waarbij ‘de waarheid’ uit online inkoopsystemen wordt gehaald. Tevens worden digitale campagnes zelden cross-device gemeten waardoor bereikeffecten onduidelijk blijven.

En laten we wel zijn. Marktbrede impact geschiedt toch vooral ook nog via bekende routes zoals TV exposure, grootschalige outdoor campagnes, sponsoring of good old-fashioned radio. Wil je de juiste keuzes maken tussen online en offline en de accountability en productiviteit van crossmedia tot een winnende ROI omzetten, dan zijn commitment en een andere visie nodig.

Van lineair plannen naar een ecosysteem

McKinsey heeft recentelijk onder bijna 400 internationale ondernemingen onderzocht hoe het kan dat bepaalde bedrijven veel harder groeien dan andere. Wat blijkt? Het is niet alleen afhankelijk van de gekozen groeistrategie, maar grotendeels ook het effect van hoe merken met hun crossmediale budget omgaan. Onder marketingafdelingen van de snelst groeiende ondernemingen is een opmerkelijke en duidelijke ‘shift’ gaande. De succesvolste merken nemen in toenemende mate afscheid van het alom bekende lineaire media- en marketingplanningsproces. Deze worden vervangen door een ecosysteembenadering die door het merk zelf wordt bestuurd.

Ook in Nederland staat het lineaire planningsproces anno 2019 stevig onder druk. De meerderheid van de grotere merken is inmiddels klaar of bezig met het insourcen van digitale media- en marketingprocessen. Op deze manier proberen merken meer snelheid en kort-cyclische optimalisatie toe te voegen aan hun eigen marketingslagkracht.

Bovendien zijn er externe factoren waardoor dit proces in Nederland extra hard doorzet. De AVG zorgt ervoor dat digitale audiences, leads en klanten niet zomaar door een derde partij kunnen worden gebruikt voor retargeting of precision marketing. Het ligt natuurlijk meer voor de hand dat merken, na een goed consentproces, zelf leads en klanten targeten met een eigen DSP en DMP.

Verder is het ook nog zo dat de instapcondities van met name DSP’s extreem verlaagd zijn. Het is niet voor niets dat bijvoorbeeld Google de verplichte maandbesteding van 1 miljoen euro naar 30.000 euro heeft verlaagd om merken zo veel meer direct tot klant te maken. En zodra DSP’s in gebruik worden genomen, inclusief de connectie met eigen bereik, klanten, doelgroep of leads, dan begint het ook crossmediaal te kriebelen. Want waarom stoppen bij digitale controle, waarom niet doorschakelen om het relatief eenvoudige terrein van offline media?

Legacy metrics

Precies deze ontwikkeling is de valkuil bij het neerzetten van een effectief crossmediaal ecosysteem waarin versnelling van omzetgroei mogelijk is. Veel bedrijven kiezen voor een DSP en DMP en borduren daarop verder zonder goed na te denken over een betrouwbare, geïntegreerde en gevalideerde vorm van waarde-creatie.

DSP’s hanteren bijvoorbeeld nog steeds ‘legacy’ digitale media metrics zoals clicks, impressies, views (1 sec) or uniques. Veelal wordt er ook gebruikgemaakt van onvalideerbare analytics en metrics. Om de zoveel tijd blijkt dat deze geïnstitutionaliseerde metrics en analytics verwarrend, onduidelijk en zelfs dwalend.

Daarnaast kunnen dergelijke systemen niet eenvoudig een link leggen met offline media zoals TV, radio en outdoor. Ook kan er alleen iets worden gezegd over digital touchpoints die door de DSP worden gemeten. Kortom, dergelijke platforms zijn handig, maar niet ontwikkeld om bedrijven te voorzien van onafhankelijke en gevalideerde groei.

Maak je niet druk

Om een effectieve marketingtransformatie in goede banen te leiden is het van belang om in een eerste fase je juist niet druk te maken over systemen en oplossingen. De eerste stap is een gedegen analyse van business-kansen en waarschijnlijke bronnen van omzetgroei.

Daarna moet er een vertaling komen richting het media- en marketingspeelveld. Op basis van welke geïntegreerde, gevalideerde en onafhankelijk metrics, KPI’s en eventuele currencies wil je je campagnes, interne organisatie en externe partners aansturen? Dus, hoe ziet je kortcyclische geïntegreerde regie eruit waardoor je zakelijk succes betrouwbaar kunt plannen en sturen?

Pas als hierop een antwoord is gevonden, kijk je naar oplossingen, systemen, data en partners die passen in de nieuwe marketingorganisatie – en hoe de verschillende partners worden aangestuurd.

Weten hoe dit werkt? Download hier de gratis whitepaper over marketingtransformaties en de valkuilen.

Bron: McKinsey

Bron: McKinsey

 

 Lees het volledige bericht op Emerce »

NPO hoeft oudere smart-tv’s van Slob niet te blijven ondersteunen

Posted 21 mrt 2019 — by Villamedia
Category nieuws

Bezitters van oudere smart-tv’s waar de recentste versie van de NPO-app niet meer op werkt, hebben genoeg alternatieven. Minister Arie Slob wil de NPO vanwege de kosten niet verplichten om zulke televisies te blijven ondersteunen, meldt technologiesite…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Een website verschijnt niet vanzelf. Zo ontleed je het laadproces

Posted 21 mrt 2019 — by Emerce
Category nieuws

Een trage website kost veel omzet en dit is daarnaast funest voor de vindbaarheid binnen Google. De websitesnelheid is voor SEO-specialisten, websitebouwers en ontwikkelaars een terugkerend vraagstuk die velen vormen aanneemt. 

Wil je een website kunnen versnellen? Dan is het handig als je ook weet hoe een website laadt. In dit artikel neem ik je mee in de vier stappen waarin dit gebeurt.

De 4 stappen in het laden van een website

Je kunt het laden van een website grofweg onderverdelen in vier grote stappen. Wanneer je op een link klikt wordt dit proces in gang gezet. Hieronder worden deze stappen kort benoemd. 

  1. Wanneer er op een link wordt geklikt wordt er een aanvraag gemaakt;
  2. De pagina en de bronnen van deze pagina worden gedownload;
  3. De bronnen van de pagina worden door de browser gebruikt om de pagina op te bouwen;
  4. Bij stap 4 begint het renderen, dit is het tonen van de pagina aan de gebruiker.
Stap 1: De aanvraag

De meest voorkomende manieren waarop websites worden aangevraagd is door op een link te klikken of het herladen van een website. Daarnaast komt het ook veel voor dat een URL direct in de web browser wordt getypt.

Het moment dat een website wordt aangevraagd wordt ook wel “Navigation start” genoemd. Dit is het begin van het proces waarin de website wordt geladen.

Er wordt op dit moment een aanvraag gemaakt voor een document. Dit is in veel gevallen een HTML document.  De locatie van dit document is de web server. Het document wordt aangevraagd door de webbrowser en wordt aangevraagd door middel van het http systeem.

In het kort: http is de manier waarop browsers en servers met elkaar praten. Het is bijvoorbeeld de manier waarop een server en een browser de documenten van een website pagina uitwisselen. http staat voor “Hypertext Transfer Protocol”.

Stap 2: Bronnen downloaden

De aanvraag is nu door de web browser gedaan. Als respons hierop levert de web server de aangevraagde documenten aan. Tijdens deze fase ontvangt de webbrowser de aangevraagde documenten.

In het geval dat een website alleen zou bestaan uit HTML documenten zou dit het gehele proces zijn. Maar, veel websites bestaan tegenwoordig uit rich media dat wordt opgebouwd door onder andere CSS en javascript. Deze bronnen moeten ook worden ingeladen om de website correct weer te geven.

Hoe weet een pagina of er additionele bronnen benodigd zijn om de pagina in te laden? Op het moment dat de webbrowser het aangevraagde HTML document heeft ontvangen begint leest hij deze. Dit heet “parsing”: Het lezen van een document door een computer om naar iets specifieks binnen dit document te zoeken.

Wanneer er in het HTML document andere bronnen wordt gevonden worden deze aangevraagd. De afbeeldingen, CSS en javascript waarnaar wordt gerefereerd wordt nu aangevraagd en gedownload.

Stap 3: Het bouwen van de pagina

Wanneer de webbrowser alle benodigde documenten heeft kan het starten met de bouw van de pagina. Om dit te doen combineert de webbrowser de gevonden informatie uit het HTML document en de andere documenten waarnaar wordt gerefereerd.

Om de pagina te bouwen moet de webbrowser drie stappen doorlopen:

  1. De DOM bouwen
  2. De CSSOM bouwen
  3. De “Render Tree” bouwen

De DOM is eigenlijk een map waarin alles staat weergegeven zoals dit in het HTML document staat. DOM staat voor “Document Object Map”.

De CSSOM is de map waarin staat vermeldt welke stijlen waar op de pagina moeten worden toegepast. CSSOM staat voor “CSS Object Map”.

De “Render Tree” combineert bovenstaande mappen om de gehele pagina in te kunnen laden. Tijdens deze stap wordt alle HTML, CSS en javascript ingeladen.

Stap 4: Het renderen van de pagina

Nu de eerste drie stappen succesvol zijn doorlopen kan de webbrowser de pagina daadwerkelijk tonen. Tijdens stap vier gebeuren er twee belangrijke dingen. De layout van de pagina wordt bepaald en de pagina wordt getoond.

Het ontwerpen van de layout is eigenlijk de grootte van de elementen van de pagina bepalen. Daarnaast worden de exacte posities van de elementen op het scherm bepaald. Tijdens dit proces wordt de grootte van een scherm meegewogen in het vormen van de layout.

Nu alle stappen zijn doorlopen kan de webbrowser de pagina op het scherm tonen. Tijdens deze fase wordt alles in de “Render Tree” geconverteerd naar pixels op het scherm.Lees het volledige bericht op Emerce »

Reizigers gebruiken mobiel voor gemak en ondersteuning

Posted 21 mrt 2019 — by Emerce
Category nieuws

Je kunt steeds vaker boekingen maken op social- en messagingplatformen. Betekent dit het eind van de reisapp? Die vraag onderzoekt Travelport in het rapport ‘How travelers are using mobile in 2019’. 

Daaruit blijkt dat de reiziger nog lang niet app-moe is. Meer dan de helft heeft minstens één reisapp op de telefoon staan en gebruikt deze frequent. Het zoeken en boeken van reizen, controleren van de vluchtstatus en verkrijgen van de instapkaart zijn de belangrijkste redenen om een applicatie te downloaden.

De desktop blijft onder vakantiegangers het populairste middel om een vlucht te onderzoeken maar de smartphone-app is een goede nummer twee (respectievelijk 76 procent en 68 procent). Mobiel internet (zonder app) staat op de derde plaats met 62 procent.

De desktop zit nog wel stevig in het zadel als het om de daadwerkelijke boeking van het vliegticket gaat: 74 procent doet dat het liefst op een laptop of pc. De smartphone-app wordt door 58 procent hiervoor gebruikt en mobiel internet door 46 procent.

Andere onderdelen van de reis (hotel, autohuur, trein, et cetera) worden door 78 procent onderzocht op desktop en door 70 procent op een smartphone-app. Mobiel internet scoort 61 procent. Zesentwintig procent van de vakantiegangers heeft weleens een chatapplicatie zoals Messenger of WhatsApp gebruikt voor het zoeken of boeken van reizen.

Welke verwachtingen hebben reizigers van een app? Allereerst willen ze een volledig reisoverzicht en actuele informatie ontvangen gedurende de reis. Het zoeken en boeken van vluchten en mobiele check-in zijn ook belangrijk, alsmede de mogelijkheid om een hotelkamer te boeken en vluchtwijzigingen door te voeren in de app.

En voice? Reizigers willen van een spraakassistent vooral weten wat de vluchtstatus is (67 procent), gevolgd door inchecken (41 procent), de route van het hotel naar de luchthaven (38 procent) en de verkeerssituatie op de weg naar de luchthaven (37 procent).

Reizigers staan open voor notificaties, die ze het liefst via e-mail ontvangen (46 procent). De meeste toegevoegde waarde heeft informatie over de tripstatus (76 procent), gevolgd door een prijswijziging in een vlucht waarin de reiziger geïnteresseerd is (70 procent). Ook reminders over een boeking die nog niet af is gemaakt, worden gewaardeerd (66 procent).Lees het volledige bericht op Emerce »

Uber lanceert logistieke dienst Freight in Nederland

Posted 21 mrt 2019 — by Emerce
Category nieuws

Uber lanceert zijn logistieke dienst Uber Freight in Nederland. De dienst koppelt vervoerders aan verladers.

De app van Uber Freight werkt op ongeveer dezelfde manier als de klassieke versie van Uber, alleen worden de personen vervangen door transportgoederen.

Nederland lijkt de uitvalbasis te worden voor heel Europa. Al binnen enkele weken kunnen ladingen worden geboekt.

Uber vertelt niet waarom specifiek voor Nederland is gekozen, maar de ligging van de haven Rotterdam zal vermoedelijk de doorslag hebben gegeven. Daarnaast is het Europese hoofdkantoor in Amsterdam gevestigd.

Uit de Kamer van Koophandel blijkt dat Uber Freight BV al enige tijd geleden is ingeschreven met als adres Mr. Treublaan 7 in Amsterdam, het kantoor van alle Nederlandse Uber vestigingen.

Freight wordt al zo’n twee jaar in de VS aangeboden. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Vorig jaar kampte de dochter met een tekort aan chauffeurs. Ook moest klandizie worden gelokt met fikse kortingen. Topman Lior Ron stapte op.

Een van de problemen is dat verladers niet zomaar met partijen in zee willen gaan die ze niet goed kennen. Freight stelt weinig voorwaarden aan deelname. Er wordt zelfs niet naar verzekeringspapieren gevraagd.

Daarnaast heeft Freight concurrenten, waaronder Descartes.

Uber is overigens al langer actief op de truckmarkt. Enkele jaren terug werd Otto overgenomen, een startup voor autonome vrachtauto’s.Lees het volledige bericht op Emerce »

Lufthansa Innovation Hub: nieuw loyaliteitsprogramma beloont alle mobiliteit

Posted 20 mrt 2019 — by Emerce
Category nieuws

De Innovation Hub van Lufthansa heeft een loyaliteits-app gelanceerd die gebruikers beloont voor alle mobiliteitsdiensten die ze afnemen. Ze sparen dus punten voor een ritje met de tram in de stad maar ook voor vlieg-, trein- en busreizen tussen verschillende steden. Lufthansa doet zelf overigens niet mee.

De app heet RYDES en speelt volgens Lufthansa Innovation Hub in op het feit dat autobezit minder vanzelfsprekend wordt. Mensen kiezen in plaats daarvoor voor mobiliteitsoplossingen die ze via hun smartphone kunnen boeken, zoals deelauto’s, elektrische steps en het gemeentelijke openbaar vervoer. “Langere afstanden worden afgelegd per bus, trein of vliegtuig,” is het beeld dat Lufthansa schetst. “Flexibiliteit is hierbij het belangrijkst.”

De gebruiker van RYDES spaart punten voor elke mobiliteitsdienst die hij of zij digitaal boekt bij een van de deelnemende partners. Dit zijn Eurowings (de low-cost dochter van Lufthansa), Deutsche Bahn, MILES, BVG, car2go, easyJet, Ryanair, DriveNow, emmy, coup, Flixbus en MyTaxi. De bedrijven die meedoen zijn nu dus nog vooral op de Duitse markt gericht, maar in principe kan iedereen RYDES downloaden.

“Met RYDES lanceren we een nieuw soort loyaliteitsprogramma dat niet beloont voor één type transport maar reageert op de veranderende mobiliteitsbehoefte van de jongere, digitaal behendige generatie,” aldus projectmanager René Braun. Hij stelt dat RYDES op drie manieren anders is dan andere loyaliteitsprogramma’s: het is bedoeld voor alle transportverschaffers, is 100 procent digitaal en biedt beloningen die zijn afgestemd op de doelgroep. Het systeem is transparant en het inwisselen van punten gemakkelijk, belooft Braun.

Gebruikers scannen hun transportkaartje met de app en krijgen daarvoor punten gestort op hun persoonlijke account. Deze kunnen bijvoorbeeld worden ingewisseld voor tegoedbonnen van Eurowings, Tinder, ABOUT YOU en Amazon of voor korting op een sportschoolabonnement. Bovendien kunnen gebruikers extra punten verdienen met challenges. Bij de Up-in-the-air challenge levert het scannen van een vliegticket van Eurowings, easyJet of Ryanair punten op. Zo zijn er in totaal negen challenges waar RYDES-spaarders aan mee kunnen doen.

RYDES is nu beschikbaar in bètaversie voor iOS en Android.Lees het volledige bericht op Emerce »

AdSense boete EU 1,49 miljard euro

Posted 20 mrt 2019 — by Emerce
Category nieuws

Google heeft, zoals al werd verwacht, opnieuw een boete te gekregen van de Europese Commissie, ditmaal vanwege het belemmeren van concurrerende adverteerders bij AdSense. Het bedrijf moet 1,49 miljard euro betalen.

De Europese Commissie heeft Google naar eigen zeggen beboet voor het ‘misbruiken van zijn machtspositie bij het aanbieden van online advertenties in de zoekmachine’.

Websites die een Google-zoekbalk op hun pagina’s wilden plaatsen (Adsense for Search), zouden al sinds 2006 verplicht zijn om alleen advertenties via AdSense te plaatsen. Concurrenten zoals Microsoft en Yahoo mochten geen advertentieruimte inkopen.

Google had in de periode van 2006 tot 2016 voor wat betreft zoekadvertenties een marktaandeel van meer dan 70 procent, in sommige markten was het flink hoger.

Google heeft al aanpassingen doorgevoerd om de zorgen van de Europese Commissie weg te nemen. In de komende maanden volgen meer aanpassingen.

Het is de derde grote boete voor Google in enkele jaren tijd. In 2017 moest het concern een boete van 2,4 miljard euro betalen vanwege machtsmisbruik rond zijn productvergelijker. Vorig jaar volgde een boete van 4,34 miljard euro voor machtsmisbruik rond Android.Lees het volledige bericht op Emerce »

AH gaat retouren aannemen verkooppartners bol.com

Posted 20 mrt 2019 — by Emerce
Category nieuws

In de loop van 2019 gaat Albert Heijn behalve retourpakketjes van bol.com zelf ook die van diens verkooppartners innemen.

Daarmee wil bol.com de waardering van door partners geleverde diensten op gelijke hoogte brengen. Of, omgekeerd gesteld: consumenten vinden het niet fijn dat ze bij AH geen pakketjes kunnen retourneren van verkooppartners.

Dat vertelde Erik-Jan Quik van bol.com vorige week tijdens Emerce Retail. De woordvoerster van de webwinkel kan niet exact aangeven wanneer deze retouroptie beschikbaar wordt. Quick houdt het op ergens in 2019.

Honderden Albert Heijns in Nederland en België fungeren naast afhaalpunt voor bol.com-orders ook als retourpunt. Veel klanten komen standaard toch al bij AH, wiens winkels vaak langer open zijn dat het Postkantoor, en de pakketjes zitten dan direct in het interne logistieke netwerk van bol.com. Er worden geen kosten aan PostNL gemaakt.

Bol.com maakt een transitie door van winkelnetwerk naar -platform. Dat houdt in dat alle aangesloten 23.000 winkels dezelfde kwaliteit diensten moeten kunnen leveren als de platformeigenaar zelf. Dat geldt voor fulfillment, marketingdiensten en verzendingen maar ook retouren. Krijgen Plaza-partners die optie niet dan ervaren zij, en dus hun klanten, dat als kwaliteitsverschil tussen platformeigenaar en partner. Dat remt de uitvoering van de platformstrategie.Lees het volledige bericht op Emerce »

Havas start expertisenetwerk retail

Posted 20 mrt 2019 — by Emerce
Category nieuws

Reclamebedrijf Havas is een nieuw dienstenaanbod begonnen rond digitale disruptie bij retailers. De gigant wijst op grote omwentelingen zoals de impact van Amazon en Alibaba, het ontstaan van nieuwe platforms en voice commerce.

Onder de naam h/commerce werkt Havas aan een internationaal expertisenetwerk dat retailers en merken gaat helpen om grote uitdagingen aan te gaan. De coördinatie vindt plaats in Parijs. De sector moet zich heruitvinden en onze rol is dat veranderingsproces mee begeleiden, zegt Christian de La Villehuchet van Havas Group.

Havas beschouwt het dienstenpakket deels als een inhaaloperatie: Retail vertegenwoordigt 13 procent van de reclame-investeringen, maar het aandeel haalt Havas zelf niet.

Retaildetail.be meldt dat Havas Brusselt h/commerce als eerste mocht lanceren, daarna volgen onder meer Australië, Spanje, Frankrijk en Italië.

Havas mikt niet enkel op pure retailers, maar ook op de merken die zich in die veranderende retailomgeving bevinden. Havas bedient onder meer Galeria Inno, Carglass, ING, Côte d’Or, Balade, Soubry en Ferrero.Lees het volledige bericht op Emerce »

Radio luisteren wordt steeds digitaler

Posted 19 mrt 2019 — by Emerce
Category nieuws

Nog maar tweede derde van de radioluisteraars hoort programma’s via de FM of de kabel. DAB+ en internet zijn goed voor de rest van de horende oren.

Dat vloeit voort uit een nieuwe manier van rapporteren van luistercijfers door Nationaal Luister Onderzoek (NLO). Podcastbereik wordt daarin niet meegenomen omdat dat buiten de scope van het onderzoek valt.

Tot op heden maakte NLO niet de opsplitsing naar FM/Kabel, Internet, DAB+ en anders/onbekend.

Volgens de nieuwste luistercijfers heeft FM/kabel een luisteraandeel van 64 procent, internet 20 procent en DAB+ 8 procent. Laatstgenoemde is nog een betrekkelijk nieuwe vorm van radioluisteren in Nederland. Het resterende percentage gaat naar andere ontvangstwijzen, zoals de digitale set-topbox, satelliet of bijvoorbeeld Digitenne.

Foto: Elektrojänis (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

Headless commerce: Zo zorg je voor een betere B2B-klantervaring

Posted 19 mrt 2019 — by Emerce
Category nieuws

Twee trends zorgen binnen de e-commerce voor een perfect storm: een goede klantervaring is belangrijker dan een scherpe prijs en het aantal verkoopkanalen neemt toe. Hoe zorg je voor een perfecte aankoopervaring ongeacht welk kanaal of apparaat een klant gebruikt?

Headless commerce, het loskoppelen van de front end en back end, is het antwoord op deze uitdaging. Headless commerce geeft een bedrijf enerzijds meer mogelijkheden om het design van hun webstore precies aan hun wensen te laten voldoen. Anderzijds is het mogelijk om snel nieuwe kanalen aan te sluiten, zoals online marktplaatsen, sociale media of Internet of Things-applicaties.

Veel B2B-bedrijven gebruiken tegenwoordig een omnichannel-benadering. Denk hierbij aan het combineren van informatie vanuit direct sales met webwinkels, warehouses en back office-functies. Neem als voorbeeld een klant die zijn online winkelwagentje vult met aankopen, maar uiteindelijk niet afrekent. Dan kan hij per e-mail een notificatie ontvangen of een belletje van het sales-team verwachten met de vraag of hij alsnog een aankoop wil doen.

Traditionele e-commerce oplossingen bieden een standaardpakket front-end en back-end aan, terwijl een headless commerce-platform informatie kan leveren zonder front-end. Door de front-end en back-end van elkaar los te koppelen, krijgen developers veel meer vrijheid om een webstore te personaliseren. Dit betekent dat bedrijven eenvoudig content kunnen tonen aan hun potentiële klanten op verschillende momenten en via diverse touchpoints, of het nu een desktop, smartwatch of smartphone is.

E-commerce 3.0

Headless commerce is een onderdeel van wat ook wel e-commerce 3.0 wordt genoemd. Producten en diensten verkopen via een extra verkoopkanaal, is e-commerce 1.0. De volgende stap, oftewel e-commerce 2.0, is het aanbieden van een online platform met extra services. Denk hierbij aan orderhistorie, factuurinformatie en levertijden, maar ook filters, categorieën en het beschikbaar stellen van productdata of marketingmateriaal. Bij e-commerce 3.0 is de e-commerce-omgeving het hart van de business en het vertrekpunt voor sales. De grootste uitdaging hierbij is de integratie van verschillende systemen, zoals een front-end webstore met de interne infrastructuur en data-bronnen.

Integratie

Vaak gaat het bij e-commerce 3.0 over het integreren van de webstore met het back-end (ERP) system om transacties soepel te laten verlopen. Door de back-end van de webstore met het ERP te integreren kan de e-commerce oplossing allerlei real-time informatie tonen. Denk hierbij aan prijsafspraken, heffingen en transportkosten.

Headless commerce focust juist op de front-end en het CMS en kijkt hoe content zo efficiënt en consistent mogelijk over verschillende kanalen verspreid kan worden. Omdat bij e-commerce 3.0 alle data op een plek wordt verzameld, is het perfecte basis voor headless commerce. Ontwikkelaars kunnen met API in het headless commerce systeem eenvoudig aanpassen wat een bepaalde klant te zien krijgt zonder daarvoor de applicatie in het e-commerce platform aan te hoeven passen. Als bedrijven één systeem kunnen gebruiken voor hun webstore en alle andere sales-kanalen, kan dit veel tijd en geld schelen.

Naadloze ervaring

Simpelweg een webstore aanbieden is niet langer voldoende. Ook B2B-bedrijven moeten een manier vinden om hun digitale sales-kanalen te beheren als ware het een entiteit zodat ze klanten een naadloze en gepersonaliseerde verkoopervaring kunnen bieden. Headless commerce is hiervoor een mooie oplossing. Staat het al bij jou in de strategische planning?Lees het volledige bericht op Emerce »

Ex Machina neemt belang in Angry Bytes

Posted 19 mrt 2019 — by Emerce
Category nieuws

Technologiebedrijf Ex Machina neemt een belang in Angry Bytes uit Hilversum. De Amsterdammers willen de contentspecialist internationaal helpen groeien.

De bedrijven maken de investering later vandaag bekend zonder nadere financiële details vrij te geven. Ex Machina Group en Angry Bytes werkten in verleden meerdere malen samen in gedeelde projecten bij klanten uit de mediawereld. Die relatie krijgt met de investering een vaster karakter.

De investering zal worden gebruikt om het engineeringteam van Angry Bytes te laten groeien en om te investeren in nieuwe technologieën voor tv en interactieve online videoconcepten en -oplossingen. Tot op heden richtte Angry Bytes zich enkel op de Nederlandse markt. Ex Machina gaat helpen bij de internationalisering via zijn eigen netwerk.

Angry Bytes richt zich op oplossingen voor contentbeheer en begeleidende apps voor tv en online video. De ABC Manager van het Hilversumse bedrijf is bekend media-CMS dat wordt gebruikt door verschillende grote tv-, radio- en online mediabedrijven.

Het klantenbestand van Ex Machina Group betreft onder meer Red Bull, NBC, Twitch, RTL, EA, Sony Pictures Television, Talpa Media en WinView.Lees het volledige bericht op Emerce »