Posts Tagged ‘telecom’

4,4 miljard mensen hebben toegang tot mobiel breedband

Posted 12 sep 2018 — by Emerce
Category nieuws

Eind dit jaar zullen 4,4 miljard mensen toegang hebben tot mobiel breedband, 1,1 miljard meer dan bij de laatste meting van VN-organisatie International Telecommuncation Union drie jaar geleden.

Ruim de helft van de wereldbevolking heeft daarmee toegang tot (mobiel) internet. Het andere deel woont in afgelegen gebieden en daar zal de groei ook de komende jaren zeker niet snel gaan.

Er zijn landen bij met een penetratie van 100 procent, wat wil zeggen dat nagenoeg iedereen daar een mobiel apparaat heeft. In Macao (China) telde de ITU maar liefst 322 mobiele breedband abonnementen per 100 inwoners, daar is het gebruik van duosims hoger. In Nederland is het gemiddelde 90 abonnementen per 100 inwoners.

IJsland is Zuid Korea gepasseerd als het land met het meeste internetgebruik. Daar is 98,2 procent van de inwoners online, Koeweit volgt met 98 procent.

Wel is er nog steeds verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen maken vaker gebruik van (mobiel) internet dan vrouwen.Lees het volledige bericht op Emerce »

Markt voor mobiele diensten blijft krimpen

Posted 07 sep 2018 — by Emerce
Category nieuws

De Nederlandse markt voor mobiele diensten was in het tweede kwartaal van 2018 goed voor een omzet van 938 miljoen euro, een daling van 8,2 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Opnieuw vertoont de markt dit jaar markt geen groei, zo blijkt uit het meest recente kwartaalrapport van Telecompaper.

Als oorzaak worden genoemd regelgeving en prijsdruk gecombineerd met de sterke concurrentie. Tele2 en KPN zagen hun marktaandeel op jaarbasis nog wel groeien, maar Vodafone levert flink in.

Van de vier mobiele operators met een eigen netwerk (MNO’s) liet Tele2 als enige groei van de kwartaalomzet zien. Het bedrijf noteerde een groei van 13,8 procent jaar-op-jaar.

De daling is geen goede ontwikkeling. Het tweede kwartaal is over het algemeen sterker dan het eerste kwartaal, maar ook dit jaar vertoonde de markt voor de tweede jaar op rij geen groei.

Naar verwachting zal de mobiele markt in Nederland in 2018 met ongeveer 4 procent in omzet krimpen naar ongeveer 3,9 miljard.Lees het volledige bericht op Emerce »

Consument krijgt te vaak producten aangeboden die inferieur zijn aan eigen keuzes

Posted 06 sep 2018 — by Emerce
Category nieuws

Bedrijven weten steeds meer van de consument. Die kennis kan ten goede, maar ook ten kwade gebruikt worden. Dat vraagt om een nieuwe standaard, een zorgplicht die daarop is toegesneden. Daarvoor is een discussie op Europees niveau nodig. Laat de industrie zich daarin ook roeren en het voortouw nemen. Met mogelijk zelfregulering als uitkomst, inclusief een stok achter de deur.

Waarom zijn de risico’s op misbruik online eigenlijk groter aan het worden dan offline? Dat heeft te maken met de mogelijkheden voor bedrijven om de consument – inclusief zijn zwaktes – steeds beter te leren kennen. Hotelboekingssites, telecomaanbieders, webwinkels, zoekmachines en appstores – via slimme algoritmes bepalen zij welk aanbod onder onze aandacht wordt gebracht. En via het voortdurend testen van hun websites en apps (A/B-testing) leggen ze consumenten de keuzes steeds slimmer voor. Ze optimaliseren de zogenaamde ‘keuzearchitectuur’ en bepalen in hoge mate wat we kiezen.

Dat kan, omdat wij, consumenten, eigenlijk heel voorspelbaar zijn. Zo klikken we bij de resultaten van een online zoekopdracht in 75 procent van de gevallen op een van de eerste vier zoekresultaten, ongeacht de kwaliteit of relevantie. In de appstores kiezen wij in 87 procent van de gevallen voor een app uit de gepresenteerde top vijf. En bij zorgverzekeringen kiezen we voor de middelste van drie opties. Of voor ‘meest gekozen’.

Dit scheelt ons een hoop tijd. Daarnaast blijkt trouwens dat als je zelf minder in het keuzeproces hebt geïnvesteerd, je achteraf ook veel minder onvrede of twijfel kent. Helemaal niet zo gek dus, zo’n keuzearchitectuur. Zolang de architect maar niet dwars tegen jouw belangen in gaat.

Feit is dat het belang van de consument het soms verliest van het belang om de verkoop te verhogen. Hoe zorgen we dat bedrijven consumenten niet stiekem in hun grootste valkuilen laten vallen?

We weten dat we als mensen beperkt rationeel zijn en vaak beslissingen nemen op basis van impulsen in plaats van intenties. Of anders gezegd: wie het menu bepaalt, bepaalt de uitkomst. En dan wil je als consument niet dat de ‘kok’ daar misbruik van maakt. Bijvoorbeeld door ons ongemerkt en stelselmatig te laten kiezen voor een product waar het platform een hogere commissie voor krijgt, of om de standaardinstellingen zo te houden dat er grote hoeveelheden data worden uitgelezen.

‘Deceived by design’ noemt de Noorse consumentenorganisatie dat in een recent rapport. Wij signaleren dat deze technieken steeds vaker worden toegepast en zien hier risico’s in.

Door ongewenste sturing komen consumenten lang niet altijd bij de voor hen meest optimale beslissing uit. Onderzoek laat zien dat wij gemiddeld vaker producten aangeboden krijgen die inferieur zijn aan de producten die we zelf hadden uitgezocht.

Zo kan slechts 3 procent van de consumenten de beste lening vinden als deze op de tweede pagina van de zoekresultaten wordt getoond, tegen 27,5 procent als de resultaten in willekeurige volgorde getoond worden. En 72 procent van de Nederlandse premiebetalers heeft volgens een recente studie van de Autoriteit Consument en Markt en de Nederlandse Zorgautoriteit een basisverzekering waarvoor een vergelijkbaar – maar goedkoper – alternatief bestaat. 80 procent van ons kiest voor een privacyvriendelijke app als informatie over privacy prominenter wordt weergegeven, versus 30 procent als die informatie moeilijk te vinden is.

Het consumentenrecht richt zich vooral op informatievoorziening, die de ‘redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument’ moet helpen bij het maken van zijn keuze. Maar ook online diensten die hun informatievoorziening op orde hebben, kunnen de omgeving zo ontwerpen dat consumenten toch gestuurd worden naar voor hen schadelijke keuzes.

In onlangs gepresenteerde voorstellen van de Europese Commissie (‘New Deal’) staat dat bedrijven transparant moeten zijn naar de consument over de parameters die zij gebruiken om de keuzeomgeving vorm te geven. Daar is dus al aandacht voor. Nu nog de stap van transparantie naar verantwoordelijk gedrag.

Dit artikel verscheen ook in Het Financieele Dagblad en is met toestemming van de ACM overgenomen.Lees het volledige bericht op Emerce »

Onderzoek: Hoe beïnvloedt je retourneerbeleid je retouren?

Posted 04 sep 2018 — by Emerce
Category nieuws

Volgens de recente shopperbarometer van de DPD groep is een duidelijke retourprocedure voor 90 procent van de consumenten belangrijk. Er is veel geschreven over het terugsturen van aankopen, maar weinig studies vergelijken de verschillende winkels structureel met elkaar, omdat deze data zeer lastig te verkrijgen is. Op basis van Afterpay-transacties zijn van 400 Nederlandse winkels het effect van retourneerbeleid op het retourneerpercentage onderzocht.

Nederland is sinds kort Europees koploper in het terugsturen van aankopen. Retourneerbeleid wordt daarom steeds belangrijker voor kleine en grote winkels. Retouren hebben een directe invloed op de winstgevendheid, maar een goed retourneerproces is ook noodzakelijk voor een goede klantbeleving. Om het terugsturen te beïnvloeden kun je als retailer aan een aantal knoppen draaien waarbij retourneerbeleid een beslissing is die een winkel direct kan uitvoeren om het terugstuurgedrag te beheersen. 

Afterpay heeft als payment-after-deliver-service een rol in het terugstuurproces. Om de percentages te vergelijken zijn de Afterpay-transacties van 400 winkels die gebruik maken van Afterpay onderzocht. Dit biedt een uniek inzicht in het effect van retourneerbeleid. Voor deze winkels is het retourneerbeleid gecategoriseerd en zijn de retourpercentages vergeleken. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen full refunds en partial refunds. Bij een full refund wordt de volledige order teruggestuurd terwijl bij een partial refund een deel van de order door de klant gehouden wordt. In deze studie zijn vijf product categorieën onderzocht: Automotive, Consumer Goods, Electronics & Telecom, Fashion & Sport en Home & Living. Het terugstuurpercentage bij Fashion & Sport (41%) is aanzienlijk hoger dan bij de andere categorieën. In Fashion & Sport zijn relatief veel partial refunds, dit betekent dat er relatief vaak een deel van order wordt teruggestuurd.

Fee versus Free

Bij het retourneerbeleid zijn er twee onderdelen die eenvoudig te vergelijken zijn: Is retourneren gratis en hoe lang mag ik erover doen? De analyses over het retourneerbeleid zijn uitgevoerd voor 73 fashion & sport retailers omdat hier de retourpercentages het meest substantieel zijn. Er is nauwelijks verschil in terugstuurkans tussen winkels met een gratis retourneerbeleid versus winkels waar je moet betalen voor het terugsturen (gratis: 41% versus betaald: 42%). Echter, winkels die gratis retourneren aanbieden hebben wel een hogere gemiddelde netto orderwaarde (€62 vs. €47) dan winkels die een betaald retourneerbeleid aanbieden. Winkels die gratis retourneren aanbieden hebben dus een hogere netto orderwaarde maar een vergelijkbaar retourneerpercentage.

Zichttermijn

De zichttermijn is in Nederland minimaal 14 dagen. Er zijn echter legio webwinkels die een langere zichttermijn hanteren zoals bijvoorbeeld Omoda met een zichttermijn van 100 dagen. In deze studie worden webwinkels in drie groepen van zichttermijn gecategoriseerd: minder dan 17 dagen; 17-30 dagen en langer dan 30 dagen. De resultaten laten zien dat het terugstuurpercentage aanzienlijk lager is voor winkels met een langere zichttermijn (30+ dagen: 25%; 17-30 dagen 37%; minder dan 17 dagen: 47%). De bevinding dat een langere zichttermijn leidt tot minder retouren wordt ondersteund door een ruime basis aan wetenschappelijke studies. Mogelijke verklaringen die genoemd worden zijn: 

 1. klanten het terugsturen als meer abstract ervaren omdat dit verder in de toekomst is en daardoor de beslissing anders nemen.
 2. Meer gehecht aan het product raken als het langer in bezit is.
 3. Vergeten om het product terug te sturen en het daarom houden.

Het verschil tussen klanten:

Retourpercentages verschillen ook tussen klanten. Een belangrijk verschil hierbij zijn klanten die een eerste aankoop doen versus klanten die opnieuw een aankoop doen via Afterpay. Klanten die een eerste aankoop doen retourneren 37% terwijl klanten die een herhaalaankoop doen een hoger retourpercentage hebben van 40%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het aandeel partial refunds stijgt van 16% naar 20%. Het retourpercentage verschilt niet substantieel met de demografische variabelen, mannen retourneren minder dan vrouwen in fashion & sport (vrouwen 41%; mannen 35%) terwijl er geen verschil is tussen leeftijdsgroepen. Wat opvalt is dat buiten grote steden er meer geretourneerd wordt dan in grote steden, zoals hieronder gevisualiseerd voor alle 400 winkels die meegenomen zijn in deze studie.

Morgen met retouren aan de slag?

Het retourneerbeleid van een webwinkel bestaat uit verschillende dimensies, waarbij het vragen van kosten voor retourneren en de zichttermijn duidelijk invloed hebben op koop en terugstuurgedrag. Het vragen van retourneerkosten leidt tot minder aankopen maar heeft niet of nauwelijks effect op de terugstuurkans. Daarnaast leidt een langere zichttermijn tot een lagere terugstuurkans. Deze bevindingen uit de Afterpay data worden ondersteund door een ruime basis wetenschappelijke artikelen, zie hier voor een overzicht: Een gratis retourneerbeleid met lange zichttermijn is dus een effectieve manier om retourneren te beheersen. De invloed van demografische variabelen op terugstuurkans is klein.

Dit artikel is geschreven met Daniel Ruff en Pascal Vincken.Lees het volledige bericht op Emerce »

Voice: de scheidslijn tussen cool en creepy is dun

Posted 04 sep 2018 — by Emerce
Category nieuws

Eenvoudige zoekopdrachten via voice zijn steeds gebruikelijker. Voor commerciële doeleinden zijn er echter nog wat drempels te nemen. Welke zijn die en hoe je pak je ze aan?

Door de jaren heen is de userinterface flink veranderd. De grote lijn is dat hij steeds minder zichtbaar is. Het klassieke ‘klikken op een scherm’ wordt steeds meer vervangen door andere manieren van interactie zoals gebaren, gezichtsuitdrukking of voice. De laatste manier is sterk in ontwikkeling. Voice verandert de interactie met het internet wezenlijk. Net zoals we het internet mobile-enabled moesten maken, is nu een omslag naar voice-enabled nodig. Dat is een grotere slag dan die van desktop naar mobiel, want daar was nog sprake van dezelfde soort interactie met de klant.

Vertrouwen winnen

Positief voor de acceptatie en de ontwikkeling van voicetoepassingen is dat mensen het een leuke, interessante technologie vinden, die ze graag uitproberen. Momenteel gebruiken ze de technologie vooral voor het stellen van eenvoudige vragen. Voor commercieel succes bestaat er nog vooral een uitdaging in het winnen van vertrouwen. In de VS hebben we onderzoek gedaan naar de houding van de consument ten opzichte van voice. Dat legde vijf interessante kernpunten bloot:

 • Weinig kennis van de mogelijkheden van voice. Vrijwel iedereen heeft er wel over gehoord, maar het is niet duidelijk wat je er nu meer mee kunt dan louter zoeken.
 • Een gebrek aan vertrouwen in technologie. Er zijn zorgen over wat er met data gebeurt en of voice assistenten niet voortdurend luistervinken. De scheidslijn tussen cool en creepy is heel dun.
 • Accuratesse van de algoritmes. De technologie is nog in ontwikkeling, waardoor het gebruik nog niet altijd zonder horten en stoten gaat. Consumenten die bijvoorbeeld vragen moeten herhalen, zijn geneigd af te haken.
 • Prijs en complexiteit. Wat zijn nu de verschillen tussen de assistenten? En kunnen ze wel de apparaten aansturen die ik al heb?
 • Angst voor ongeautoriseerde transacties. Gebruikers zijn bang dat assistenten opdrachten op eigen houtje doen. Zoals dat gebeurde bij een tv-programma waar een poppenhuis werd besteld via een speaker. Talloze assistenten voerden daarop die opdracht uit.
Advertenties skippen

Voor het bedrijfsleven is de manier waarop je je commerciële boodschap overbrengt totaal anders. De advertising experience verandert aanzienlijk. Je kunt geen banners plaatsen dus je moet nieuwe manieren vinden om te adverteren via een speaker. Het goede nieuws is dat consumenten positief staan tegenover commerciële boodschappen op dit nieuwe medium. Zo vindt 88 procent het geen probleem een advertentie te krijgen mits zij die kunnen skippen. Verder zegt 82 procent het te waarderen als ze vooraf gevraagd worden of ze de boodschap willen horen. En 81 procent vindt het geen probleem zolang de advertentie niet stoort bij wat ze aan het doen zijn, zoals muziek luisteren.

Interessant is ook dat 79 procent van de consumenten het prettig vindt als reclames alleen maar afgespeeld worden op vooraf goedgekeurde tijden. Verder zou 70 procent graag met de advertenties kunnen interacteren. Dat is een even groot aantal als de mensen die graag advertenties willen horen die zijn afgestemd op de likes die ze op social media achterlaten. Eveneens een fors deel vindt het zelfs geen probleem als reclames naadloos ge-embed worden in de vragen die zij stellen. Bijvoorbeeld als gesponsord antwoord.

Wie bepaalt waar iets wordt gekocht?

De consument staat dus positief tegenover voice als nieuw verkoop- en communicatiekanaal. Om hier je voordeel te kunnen doen, moet je het gedrag van je consument echter uitermate goed begrijpen. Wat willen je klanten en hoe sluit je daar op invididueel niveau op aan? Op welk moment of in welke situatie? Momenteel zien we dat voice vooral gebruikt wordt als vervanging voor het typen van vragen. De slimmere taken zoals een boodschappenlijstje inspreken of de verwarming instellen met de stem gebeuren in mindere mate. Maar mensen zijn er dus niet altijd van op de hoogte dat dit mogelijk is.

Daar kan snel verandering in komen. Een technologie als voice ontwikkelt zich in hoog tempo. De introductie van een nieuw device of feature kan de groei kan laten exploderen. Denk aan het streamen van muziek dat een vlucht nam toen een telecombedrijf een premium Spotify-abonnement gratis weggaf bij een bundel. Nu zien we bijvoorbeeld al dat een grote landelijke supermarkt consumenten actief wijst op de mogelijkheid om een boodschappenlijstje in te spreken.

Mogelijk de grootste uitdaging is om de eerdergenoemde dunne scheidslijn tussen cool en creepy te leren kennen. Personalisatie kan heel handig zijn maar ook het gevoel oproepen dat een machine dingen weet die de consument niet wil delen. Sta je aan de verkeerde kant van deze scheidslijn, dan levert dat merkschade op. Mensen zijn bijzonder waakzaam. En de voorkeuren van consumenten zijn soms behoorlijk verrassend. Zo kwamen wij in het onderzoek een dame tegen die het niet fijn zou vinden kledingaanbevelingen via een speaker te krijgen op basis van haar aankoophistorie op momenten dat zij niet alleen is. Een aspect waar je bij een ander device niet zo gauw bij stil zou staan.

Kenmerkend is ook dat verandert wie er bepaalt waar iets wordt aangekocht. De machines zullen begrijpen wat je wilt, soms zelfs zonder dat je erom vraagt. De grote vraag is bij wie zij gaan bestellen. Welke partijen komen er de huiskamer binnen? Hoe belangrijk blijven merknamen?

Naast vraagstukken over de branding is er de kwestie van dataeigendom. De device-makers hebben een sterke machtspositie: zij verzamelen alle data over de consument. Fabrikanten die in het ecosysteem van het device zitten krijgen hier mogelijk geen toegang toe. De verhoudingen tussen de verschillende schakels in de waardeketen komen dus anders te liggen bij voice, tenzij hier afspraken over worden gemaakt tussen fabrikant en leverancier.

Anders doen

Het mooie is dat wij in ons land de juiste infrastructuur en de mindset van early adopters hebben, waardoor we de kansen van voice kunnen benutten. Nederland is een uitermate goede markt voor testen en valideren van een nieuwe technologie. Waarbij met voice de nadruk nog sterker komt te liggen op customer centricity. Wat vraagt om flexibele bedrijven die het dataspel goed in de vingers hebben. En die, zeker als de device-producenten de benodigde data niet leveren, de benodigde gegevens zelf kunnen genereren en ontsluiten. Om in staat te zijn het overmorgen anders te doen.Lees het volledige bericht op Emerce »

‘Esports wordt groter dan professionele sport’

Posted 30 aug 2018 — by Emerce
Category nieuws

eSports groeit in 2021 naar een omvang van 1,7 miljard dollar. Dat zijn de jongste schattingen van het Amsterdamse onderzoeksbureau Newzoo, dat zich specifiek richt op de markt voor gaming en esports.

Tot nu toe onderschatte Newzoo de markt voor esports – het live volgen van gamingwedstrijden – ieder jaar. In 2015 voorspelde Newzoo dat de markt in 2017 464 miljoen zou bedragen. Het werd 655 miljoen.

Newzoo verwacht dat elk groot mediabedrijf rechten voor esports zal gaan uitventen. Disney, kabelaar Comcast en telecombedrijf AT&T kijken al naar deze markt. Dit soort contracten kan in de toekomst 100 miljoen dollar opleveren.

Gaming, inclusief esports, is nu al een grotere markt dan traditionele sport, maar dat zou ook kunnen gaan gelden voor esports, zeker als er lucratieve sponsorcontracten worden afgesloten.

Newzoo verwacht zelfs dat de Olympische Spelen esports gaan omarmen, wellicht als apart evenement. eSports zal in elk geval flink bijdragen aan de groei van gaming naar 180 miljard dollar.

eSports zal overigens als naam in de toekomst wel verdwijnen, verwacht Newzoo, omdat fans zich meer associeren met specifieke evenementen.Lees het volledige bericht op Emerce »

Europa leent Nokia half miljard voor 5G-ontwikkeling

Posted 29 aug 2018 — by Emerce
Category nieuws

De Europese Investeringsbank EIB leent netwerkbedrijf Nokia 500 miljoen euro voor R&D op het gebied van 5G mobiel internet.

De lening is een soort strategische investering van Europa om de lokale ontwikkeling van nieuwe technologie te bespoedigen.

Topman Alexander Stubb van de EIB zegt: “5G komt eraan en sneller dan de meesten denken. De nieuwe netwerktechnologie zal totaal nieuwe bedrijfstoepassingen mogelijk maken en de mobiele app-wereld ingrijpend veranderen.”

De Finnen zeggen internationaal voorloper te zijn in dit specialistische gebied en willen hun positie uitbouwen. CEO Rajeev Suri zegt dat het een race is met de Chinese en Amerikaanse concurrenten.

Eerder dit jaar tekende de EIB een leenovereenkomst met het Zweedse Ericsson voor 250 miljoen euro met hetzelfde doel.

Telecombedrijven wereldwijd werken momenteel hard aan de bouw van netwerkapparatuur die overweg kan met 5G. In Europa betekent dat datacommunicatie die overwegend plaatsvindt rond de 3,5 GHz-band.

Omdat de Nederlandse inlichtingendiensten ook nog in deze band werken, zitten we met een probleem. Daarom vindt de veiling van spectrum niet eerder plaats dan 2020 terwijl in sommige omringende landen de eerste commerciële projecten dit jaar al starten. In Duitsland vindt de veiling vermoedelijk eind 2019 plaats.

Behalve veel sneller zijn 5G-netwerken in de aard wezenlijk anders dan de huidige 4G-netten. In grote steden moeten op een vierkante kilometer een miljoen simultane connecties mogelijk zijn, tegen een latency van 1 milliseconde en een maximum doorvoersnelheid van twintig gigabit per seconde.

Toespraak van Nokia-baas Rajeev Suri begin 2018 over 5G:

Foto: janitors (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

Huawei wereldwijd tweede smartphoneproducent, maar niet in Nederland

Posted 28 aug 2018 — by Emerce
Category nieuws

Huawei heeft Apple wereldwijd ingehaald en is in verkoopaantallen de tweede smartphoneproducent na Samsung. Die zich trouwens ook zorgen moet maken: De verschillen tussen Huawei en Samsung worden steeds kleiner.

In Nederland is de verdeling van de markt nog ongewijzigd, zo concludeert Telecompaper op basis van onderzoek in het Consumer Insights Panel.

Huawei kwam in het tweede kwartaal uit op een marktaandeel van zeven procent.

Huawei is momenteel wel één van de weinige smartphonemerken die groeien op de Nederlandse markt. Bijna 56 procent van alle Nederlanders met een Huawei-smartphone gaf aan zijn of haar Huawei smartphone in de afgelopen 12 maanden aangeschaft te hebben.Lees het volledige bericht op Emerce »

Delta start verkoop van mobiele telefonie

Posted 28 aug 2018 — by Emerce
Category nieuws

Onder de niet al te verrassende naam Delta Mobiel start de Zeeuwse telecomprovider en energieleverancier Delta de verkoop van mobiele abonnementen.

Met deze uitbreiding is het aanbod, in vergelijking met de concurrentie, compleet. Naast televisie, internet en vaste telefonie kunnen Zeeuwen nu ook mobiele abonnementen aanschaffen. Al dan niet in combinatie met een toestel.

De achterkant van de nieuwe dienst wordt geleverd door T-Mobile.

Ludolf Rasterhoff, CCO Delta Telecom, zet mobiele telecom niet direct in om nieuwe klanten te winnen. Ook voor de extra omzet, aangezien de drie grote netwerkeigenaren afgelopen kwartaal allemaal omzetdalingen van rond de tien procent meldden.

Het nieuwe product is vooral bedoeld om het portfolio compleet te maken. Om te voorkomen dat bestaande klanten niet weglopen. Consumenten nemen het liefst meerdere diensten af bij één leverancier. Ze verwachten van de lokaal dominante partij dat deze in ieder geval ook mobiel levert.

De commercieel directeur zegt in een persbericht: “Als enige speler in de markt bieden we klanten de mogelijkheid om bij één leverancier zowel energie als alle vier de telecomdiensten af te nemen. Dat is niet alleen makkelijk, maar klanten profiteren ook van extra voordelen als ze deze diensten combineren.”

Eind juni opende het bedrijf een nieuwe winkel in Middelburg waar klanten het mobiele aanbod kunnen ervaren. In Goes en Terneuzen komen soortgelijke winkels.

De retailactiviteiten van Delta zijn in handen van de Zweedse investeringsmaatschappij EQT Infrastructure, net als kabelaar Caiway uit het Westland en glasvezelbedrijf CIF. De twee kabelbedrijven worden samengevoegd in de nieuwe b.v. Delta Fiber Nederland.Lees het volledige bericht op Emerce »

‘Microsoft overweegt abonnement op spelcomputer’

Posted 25 aug 2018 — by Emerce
Category nieuws

Microsoft zou zijn Xbox One spelcomputer in abonnementsvorm willen aanbieden, een beetje zoals telecombedrijven dat doen met smartphones.

De nieuwe abonnementsdienst koppelt naar verluidt een Xbox One S of One X aan onlinediensten Xbox Live en Game Pass.

Bronnen van Windows Central hebben het over minimaal 22 dollar per maand. Wie een Xbox One X wil, betaalt 35 dollar per maand. Dat is nog altijd goedkoper dan wanner consumenten zelf de spelcomputer moeten aanschaffen.

Microsoft zou ook werken aan een gamestreamingdienst, waarvoor geen XBox is vereist. Op beide geruchten heeft het bedrijf overigens nog niet gereageerd.Lees het volledige bericht op Emerce »

KPN geeft bijna 2 miljoen euro uit aan zakelijke reclame

Posted 24 aug 2018 — by Emerce
Category nieuws

KPN heeft in het tweede kwartaal van 2018 ruim 2 miljoen euro uitgegeven aan zakelijke promoties. Ziggo en Vodafone zijn samen wel groter. Dat blijkt uit onderzoek van Telecompaper.

Ziggo volgt KPN op de voet (1,5 miljoen euro) en komt samen met zusterbedrijf Vodafone ruimschoots boven KPN (3,1 miljoen), zelfs wanneer dat dochtermerk Telfort meetelt (664.000).

T-Mobile heeft ongeveer 1 miljoen uitgegeven aan zakelijke reclame, iets meer dan de helft van KPN. Dat is wel weer fors meer dan (toekomstig) zusterbedrijf Tele2. Het budget kwam niet boven de 313.000 uit.Lees het volledige bericht op Emerce »

Life Coaches, de toekomst van consumentenbanken?

Posted 17 aug 2018 — by Emerce
Category nieuws

Je banktransacties en dagelijkse uitgaven zijn een weerspiegeling van je leven. Ze bieden inzicht in je levensstijl, interesses, spaar- en uitgavegedrag en spelen ook een verhelderende rol in andere gebieden zoals gezondheidszorg, reizen, vrije tijd, eten, diensten, enzovoorts. Iedereen die een overzicht heeft van je uitgaven- en inkomstenpatroon, heeft een duidelijk idee van wie je bent als persoon en kan je daardoor helpen je leven beter te leven. Zoals een coach, klaar om in te springen waar het nodig is.

Historisch gezien behoorde het betaalverkeer toe aan het monopolie van de banken. Alleen heeft het gebied onlangs de aandacht getrokken van de GAFA- en BATX-bedrijven omdat het voor hen sinds kort mogelijk is de rekeninginformatie van consumenten in te zien zonder een bankvergunning op zak te hebben.

Doordat derde partijen dus de digitale toegang krijgen tot je betaalrekening dankzij de nieuwe Europese betaalrichtlijn, Payment Services Directive Two (PSD2), is het mogelijk dat het bijna-monopolie van de banken aan zijn einde komt. Door deze richtlijn kun je andere applicaties dan die van je eigen bank gebruiken om je financiën te beheren en kun je bankkaarten van onafhankelijke spelers aan je bestaande accounts koppelen.

Nieuwe spelers staan te trappelen

Een gebied met zoveel zakelijk potentieel blijft niet lang onbenut. Nieuwe bemiddelaars zullen snel opduiken, die je hulp bieden bij alledaagse activiteiten. Deze bemiddelaars, Life Coaches genoemd, zullen je adviseren bij het slimmer uitgeven van je geld. Dat wil zeggen: advies geven dat overeenkomt met je interessegebieden, waarden en toekomstplannen, maar ook bijvoorbeeld helpt om efficiënt te sparen, leningen terug te betalen, onnodige abonnementen af te zeggen of je maandelijks eindsaldo te voorspellen. Het worden partners in het alledaagse leven door op je bewuste en onbewuste wensen en behoeftes in te spelen.

Wie wordt de Life Coach?

Maar wie is in de juiste positie om dit gebied te veroveren en dé Life Coach van morgen te worden? Op eerste gezicht lijken dat banken te zijn, doordat zij al jarenlang inzage hebben in je betaalgedrag. Om een essentiële plek in te nemen in het dagelijks leven van de klant, is het echter nodig dat zij eerst hun strategische bedrijfsdoelstellingen herzien. Digital is een belangrijk onderdeel om zich hierin verder te ontwikkelen, en een stap verder te gaan dan het geven van momentgebonden advies (wat in de tijd van uitsluitend direct contact met de adviseur, de enige optie was). Qua digitale strategie is het belangrijk dat banken hun producten en diensten niet naar de klanten toe te pushen, maar eerder een ondersteunende rol als coach bekleden. Zo kunnen ze een centrale positie innemen in het dagelijks leven van de klant.

Andere bedrijven kunnen hun eigen troeven inzetten bij de ontwikkeling van een Life Coach en hebben daarbij ook hun eigen belangen waarmee ze rekening moeten houden. Denk hierbij aan verzekeringsmaatschappijen, telecomspelers, distributeurs, startups en grote technologiebedrijven zoals GAFA of BATX, die door PSD2 de ideale toegang tot deze wereld hebben gekregen.

De strijd tussen AISP’s / PISP’s is zelfs al begonnen:

 • Yolt, ING’s coach in het Verenigd Koninkrijk, werd gelanceerd om de relaties met klanten van de Engelse banken te verbeteren en is van plan zijn diensten uit te breiden naar Frankrijk en Italië.
 • ABN AMRO heeft Grip opgezet, een dienst die jouw uitgaves overzichtelijk in categorieën plaatst.
 • Daarnaast bestaan er al verschillende onafhankelijke AISP’s / PISP’s die dezelfde weg volgen zoals Tink in Scandinavië, Fintonic in Spanje, Bankin’ in Frankrijk, of Numbrs in Duitsland

Al deze initiatieven zijn slechts voorlopers van de Life Coach.

De komende achttien maanden zullen cruciaal blijken in de strijd tussen enerzijds het traditionele bankieren, gericht op accountbeheer, sparen en lenen, en anderzijds de eerste Life Coaches, die op een holistische manier financiële diensten aanbiedt voor het post-PSD2- en GDPR-tijdperk. Daarnaast is er een grote kans dat een speler op Europees toneel actief wordt, doordat dit gebied nog niet gereguleerd is op nationaal niveau. Dit moet echter snel gebeuren, voordat een Amazon hier ook zijn zinnen op zet.Lees het volledige bericht op Emerce »

Ben Hoetmer (Voys): ‘Iedereen verdient een personal assistent, wij gaan die digitaal leveren’

Posted 16 aug 2018 — by Emerce
Category nieuws

Zakelijk telecomprovider Voys doet het goed. Het bedrijf, dat de KPN, Vodafone en T-Mobile als concurrenten heeft, heeft de klassieke telefooncentrale opgepakt en in de cloud gezet. ‘Van daaruit leveren we als dienst aan de zakelijke markt. Dus dan hoef je geen systeem te kopen dat morgen weer oud is, maar je betaalt gewoon precies voor wat je gebruikt. Soms groeien klanten heel hard of krimpen juist weer en wij groeien gewoon mee. Wij leveren flexibiliteit en schaalbaarheid’, aldus mede-oprichter Ben Hoetmer bij Top Names.Lees het volledige bericht op Emerce »

Videoadvertenties op OTT: alle facts en figures op een rij

Posted 09 aug 2018 — by Emerce
Category nieuws

De consument maakt steeds vaker gebruik van videocontent op meerdere devices. Zo daalde het aantal tv-aansluitingen in 2018 al met 1 procent en deze trend zet naar verwachting door. De tv is hierdoor nog maar één van de vele beschikbare schermen waarop een adverteerder het publiek kan bereiken. Adverteerders en media-eigenaren zijn (terecht) enthousiast, maar ze hebben nog wel een aantal belangrijke hobbels te nemen om het volledige potentieel van OTT te benutten.

Welke hobbels dit zijn en hoe groot de potentie van OTT daadwerkelijk is, is in het afgelopen halfjaar onderzocht door video ad serving platform SpotX, in samenwerking met Kagan, een media-onderzoeksgroep binnen S & P Global Market Intelligence. De resultaten hiervan zijn gebundeld in een uitgebreide whitepaper. Het onderzoek is in Amerika uitgevoerd onder 41 in de VS gevestigde media-eigenaren en adverteerders.

Nu kun je denken dat Amerikaanse onderzoeksresultaten voor de Nederlandse marketeer niet interessant zijn, maar het tegendeel is waar. Amerikaanse trends hebben namelijk de neiging om naar Europa over te waaien. En als ik je vertel dat een ander recent Amerikaans onderzoek aantoont dat in 2018 advertenties op OTT-platformen de voornaamste bron van omzet zullen zijn, heb ik ongetwijfeld je aandacht.

Wat is OTT?

Allereerst nog even een korte uitleg over OTT. De afkorting staat voor ‘over-the-top’. Oftewel: het consumeren van online (video)content buiten het gesloten netwerk van een kabelaar of telecomaanbieder zoals KPN of Ziggo. Het IAB definieert OTT als volgt: “Over-the-top video is video content transported from a video provider to a connected device over the internet, outside the closed networks of telecom and cable providers.

Consumenten kunnen dankzij OTT kiezen of zij de geplande programmering of streaming video bekijken en of zij dat thuis of onderweg doen. Waar een paar jaar geleden online tv-kijken nog een zeldzaam verschijnsel was, heeft tegenwoordig twee derde van de Nederlandse huishoudens toegang tot internet op hun televisie. En bijna 80 procent van de Nederlanders wil een interactief navigatiemenu op het televisiescherm, zodat zij makkelijk kunnen schakelen van OTT-diensten naar de reguliere televisieprogrammering.

OTT als aanvulling op televisiecontent

In de afgelopen jaren zien we ook in Nederland televisiezenders, kabelaars en telecomaanbieders met de trend meebewegen. Inmiddels maken de meeste hun content beschikbaar op zoveel mogelijk slimme schermen. Kijk maar naar de apps van RTL XL, Videoland, NPO en Talpa (SBS), die met hun gecombineerde videostreamingdienst NLziet live en replay-tv aanbieden via mobiele apps. Maar ook KPN Play en KNIPPR zijn voorbeelden van platformen die OTT-diensten aanbieden.

Vandaag de dag wordt lineair tv-kijken aangevuld met online tv-kijken via het web, connected tv en apps, waarbij zowel internetproviders als contentaanbieders een grote rol spelen. Er vindt niet alleen een verschuiving plaats van kabel-tv-kijken naar OTT, maar doordat content op alle mogelijke tijdstippen van de dag en op diverse apparaten wordt geconsumeerd, wordt er méér videocontent geconsumeerd. En dat is precies de reden waarom marketeers de advertentiemogelijkheden binnen OTT-diensten in de gaten houden.

Maar nu terug naar de resultaten uit het OTT-onderzoeksrapport van SpotX. Ik zet de belangrijkste bevindingen voor je op een rij:

 • Tachtig procent van alle respondenten vindt dat het veranderende kijkgedrag van de consument ertoe moet leiden dat iedere adverteerder en broadcaster een platform-onafhankelijke contentstrategie opzet. De doelgroep is nu immers op elk moment en op elk apparaat te bereiken. Maar OTT biedt daarnaast ook de mogelijkheid om nieuwe doelgroepen te bereiken, zoals de millennials, een groeiende groep met een gemiddeld tot hoog inkomen die geen kabeltelevisie heeft en alleen online tv-kijkt.
 • De adverteerders die aan het onderzoek hebben deelgenomen waren het er unaniem over eens dat third-party data voor hen een belangrijke drijfveer was om aan de slag te gaan met audience-based in- en verkoop van advertenties.
 • Negenenzestig procent van de respondenten gaf aan dat zij zich door het veranderende kijkgedrag meer gaan focussen op contextuele advertenties.
 • Vierenveertig procent van de respondenten gaf daarnaast aan dat zij een rendementsstijging op advertentie-uitgaven (ROAS) van 11 tot 20 procent verwachten door van het traditionele kopen van advertenties over te stappen op aankopen en verkopen die op het publiek zijn gebaseerd. Een derde verwacht een toename van 6 tot 10 procent.
 • Op dit moment geeft slechts 11 procent van de ondervraagde adverteerders 21 tot 40 procent van hun advertentiekosten uit aan OTT-platforms. Maar ze zeggen te verwachten dat binnen 24 maanden dit percentage zal oplopen tot 67 procent.
 • Ook bij OTT zijn databeveiliging en privacycompliance de grootste uitdagingen.
Waarom adverteren via OTT?

Alle respondenten waren het er unaniem over eens: OTT brengt enorm veel voordelen met zich mee. Zo zorgt het voor additioneel bereik ter aanvulling van video op desktop en mobiel. De doelgroep is immers op elk moment en op elk apparaat te bereiken. Maar adverteren via OTT zorgt ook voor meer engagement. Doordat de consument een multitasker is geworden, moet de adverteerder slimmer adverteren om de aandacht te grijpen en vast te houden.

Dat kan onder andere door bijvoorbeeld een commercial interactief en geschikt voor connected tv te maken. Interactieve reclames zorgen er daarnaast voor dat een kijker zijn voorkeuren via bijvoorbeeld de rode knop op de afstandsbediening kan aangeven, wat weer waardevolle feedback oplevert voor de adverteerder. En dan hebben we ook nog de voordelen van programmatic die OTT met zich meebrengt. OTT maakt het namelijk mogelijk om met gebruik van first party data over álle apparaten heen te adverteren waardoor content realtime geoptimaliseerd kan worden op basis van meetbare data. OTT maakt een nauwkeurige identificatie mogelijk van kijkhuishoudens en biedt daardoor zeer gedetailleerde doelgroepsegmentatie om zo gericht mogelijk te adverteren.

Hoe ver is Nederland?

Is OTT de heilige graal? Wellicht, maar in Nederland zijn we zeker nog niet zover… Nog niet alle Nederlandse media en uitgevers hebben de middelen om een dergelijke optimale kijkervaring te ontwikkelen. De markt heeft zowel pionierende marketeers als pionierende media nodig die het gezamenlijk aandurven om, naast het traditionele advertentiemodel, te experimenteren met programmatic advertenties op het grote scherm. Eén ding is in ieder geval zeker: ook dit onderzoeksrapport bevestigt dat in Amerika de focus op ‘ad dollars’ naar OTT verschuift. En ik ben, net als Mike Shehan, co-founder en CEO van SpotX, ervan overtuigd dat het niet lang meer gaat duren voordat de Europese markt volgt.

 Lees het volledige bericht op Emerce »

VodafoneZiggo lijdt 5,1 miljoen verlies, 10.000 klanten minder

Posted 09 aug 2018 — by Emerce
Category nieuws

VodafoneZiggo heeft in het tweede kwartaal 5,1 miljoen euro verlies geleden, terwijl in het eerste kwartaal nog 31,2 miljoen aan operationele winst werd geboekt. Ook de omzet daalde, met 37,6 miljoen euro naar 934 miljoen.

Op alle terreinen leverde het bedrijf in: de omzet uit consumenten-kabelabonnementen daalde met 15,2 miljoen euro naar 934,6 miljoen euro. De mobiele omzet daalde met 23,2 miljoen euro.

Het gefuseerde bedrijf noemt regulering en boekhoudkundige regels als oorzaak.

Ondanks 12.000 nieuwe breedbandlijnen, 6000 nieuwe tv-kijkers en 25.500 nieuwe postpaid abonnees, vertrokken netto 10.000 klanten. Het aantal nieuw geleverde Mediabox XL (Horizon) ontvangers loopt ook terug: 23.000 versus 46.000 in het eerste kwartaal.

Op de markt voor vast/mobiele convergentie was er groei van het aantal huishoudens met mobiel (36.000) en van het aantal postpaidabonnees met vaste diensten (59.000).

Met 3,9 miljoen klanten blijft het bedrijf overigens nog altijd (samen met KPN) veruit de grootste internet- en telecomaanbieder van Nederland. VodafoneZiggo verwacht een verbetering in de tweede jaarhelft als gevolg van prijsverhogingen.Lees het volledige bericht op Emerce »