Posts Tagged ‘spam’

Zes kansen voor e-mail-marketing in coronatijd

Reacties uitgeschakeld voor Zes kansen voor e-mail-marketing in coronatijd
Posted 27 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws

Elke crisis biedt kansen. Dit is een mooi moment om stil te staan bij hoe je nieuwe klanten kunt bereiken en hoe je daar vervolgens het meeste uit kan halen. E-mail-marketing is het aangewezen kanaal. Maar hoe pak je dat nou écht slim aan, en welke valkuilen dien je te vermijden?

1. Spray & pray

Iedereen heeft andere voorkeuren en wensen. Wanneer lees jij bijvoorbeeld het liefst je e-mail? En op welke momenten laat je je graag verleiden door koopjes en kortingen? Toch kiezen veel organisaties nog steeds voor het sturen van grote bulkcampagnes met één boodschap naar zoveel mogelijk profielen – ook wel spray & pray-campagnes benoemd – in de hoop dat daar voldoende ontvangers tussen zitten voor wie dit relevant is. In veel gevallen werkt dit juist averechts en leidt dat juist tot een sterke toename van het aantal uitschrijvers. Omdat deze groep later niet meer bereikt kan worden, schiet je je doel zo volledig voorbij. Daarnaast is het schadelijk voor je deliverability en kan je volgende e-mail zomaar in een spam-folder kan belanden.

Door data-gedreven aan de slag te gaan, blijf je relevant voor je doelgroep. Maak segmenten aan op basis van geslacht, interesse, aankoopgedrag en de mate waarop iemand interactie vertoont met je campagnes. Beschik je over te weinig informatie of wil je verder segmenteren? Probeer deze informatie dan te verzamelen met een profielverrijkingscampagne. Voeg bijvoorbeeld een incentive toe in je on-boarding journey, zoals een kortingsvoucher voor klanten die bereid zijn hun account aan te vullen.

2. Big, bigger, biggest

E-mail is een relatief goedkoop kanaal, en vertoont daarom vaak een enorm ROI. Toch moet je er voor oppassen dit kanaal overmatig in te zetten. In de meeste gevallen werkt dat averechts. Wij hebben voor het online warenhuis TOM een forse omzetgroei gerealiseerd door slimmer te e-mailen. Uit de database-analyse kwam al snel naar voren dat de e-mail-selecties veel oude profielen bevatten, en dat de toestroom van nieuwe profielen erg laag was. Daarnaast viel het op dat veel van de nieuwe profielen zich snel weer uitschreven. Het was dus zaak meer nieuwe profielen te werven, deze te behouden en vervolgens te bereiken met een meer relevante boodschap. We pasten de frequentie, timing en inhoud van de e-mail campagnes aan. We reduceerden het aantal e-mails met meer dan de helft, en we brachten we het aantal unieke e-mailcampagnes terug van 37 naar 6. We segmenteerden op recentheid, waardoor de bulk-mailing voortaan gericht verstuurd werd aan actieve profielen. Daarnaast initieerden we heractivatie-campagnes voor de inactieve profielen. Het resultaat mocht er wezen: TOM’s omzet nam met maar liefst 121% toe.

3. Denken voor de klant

Als productspecialist weet je natuurlijk precies wat een klant nodig heeft. En samen met een creatieve marketeer weet je waarschijnlijk waanzinnige campagnes op te zetten. Maar waar worden jullie klanten nou echt enthousiast van, en op welk moment kan het versturen van e-mail een positieve bijdrage leveren aan de customer journey? 

Zo kun je in de oriëntatiefase met een drip-campagne sturen op conversie binnen 5 dagen. Maar als er uit je database-analyse blijkt dat de gemiddelde doorlooptijd 10 dagen bedraagt, kun je dit beter als uitgangspunt nemen. Vervolgens kun je het verkorten van de doorlooptijd als doel te stellen voor de optimalisatie van je campagne.

Beschikbaarheid van data is hiervoor uiteraard een must. Als je vroeg begonnen bent met het verzamelen van klantdata, kun je via een aantal analyses tal van antwoorden verzamelen om deze als basis te gebruiken voor de invulling en timing van je volgende campagnes. Je kunt ook rechtstreeks data verzamelen door je klanten een service-mail te sturen die een enquête bevat. 

4. Leer rijden in een Fiat voordat je in een Ferrari stapt  

Er bestaan tegenwoordig veel marketing automation tools die het mogelijk maken om met geavanceerde rekenmodellen en zelfs artificiële intelligentie het gedrag van je klanten te voorspellen. Voordat je hier enthousiast mee aan de slag gaat, is het goed om te bepalen of je daar al klaar voor bent. Onderzoek eerst de mogelijkheden van je huidige tools en marketing stack, en stel een doelstelling op voor een eventuele uitbreiding met een nieuwe tool. Door de maturiteit van je e-mail-marketing goed in kaart te brengen, zul je zien dat er vaak meer mogelijk is dan je denkt.

Het komt regelmatig voor dat organisaties een dure marketing automation tool aanschaffen die tot teleurstelling leidt. De oorzaak blijkt dan vaak te liggen in de maturiteit van zowel het e-mail-marketingprogramma als het team.

Uiteindelijk is een tool slechts een middel om een doel te bereiken. De overstap naar een nieuwe tool, of de uitbreiding van tools, moet dus altijd een doel dienen. Bovendien moet het passen in de maturiteit van je e-mail-marketingprogramma én je team.

5. Binnen is binnen 

Vraag e-commercemanagers wat een nieuwe klant mag kosten, en de meesten zullen meteen een getal achter de komma noemen. Maar wat mag een bestaande klant kosten? 

Het komt veel voor dat er volledig gefocust wordt op nieuwe klanten terwijl de achterdeur wagenwijd open staat. Want vanwege de voortdurend toenemende concurrentie is het allang niet meer zeker dat een bestaande klant trouw blijft: en online zoektocht is zo gestart. Je zult het dan moeten opnemen tegen alle andere online spelers, die net als jij veel over hebben voor het werven van een nieuwe klant.

Het uiteindelijke doel van je organisatie is groei. Het is daarom heel belangrijk een band op te bouwen met je bestaande klanten, en ze een reden te bieden opnieuw bij je te bestellen of klant te blijven. Dat kan bijvoorbeeld met een verjaardagsattentie, een exclusieve pre-sale, een kortingsvoucher of andere voordeeltjes. Door hiermee te experimenteren verkrijg je beter inzicht in de kosten-batenverhouding tussen werven van nieuwe klanten enerzijds en het investeren in bestaande klanten anderzijds.

6. Evalueren kun je leren

Om je campagnes voortdurend te verbeteren en de impact ervan te vergroten, zul je moeten weten wat er nu precies bijdraagt aan het succes ervan en wat juist niet. Hiertoe zul je de campagnes moeten evalueren op basis van verschillende KPI’s, waarna je steeds een experiment dient uit te voeren. Wij raden aan dit op kleinschalige wijze te doen en daarna te evalueren. Schaal pas op na bewezen succes volgens het principe: test, learn, scale.

De evaluatie van je experimentele campagne hangt samen met je doelstelling. Natuurlijk is omzettoename of conversiestijging altijd een goede zaak. Maar verlies niet de meer ‘softe’ KPI’s uit het oog, zoals verkorting van de doorlooptijd tussen lead en order, een geringere churn of een verhoging van de average order value en de customer lifetime value. Andere voorbeelden zijn evaluatie op basis van klanttevredenheid, klantloyaliteit of zelfs return on customer experience, waarna je de verbeterde klantervaring op een specifiek moment in de customer journey kwantificeert om zo een kosten-baten-analyse op te stellen.

Definieer duidelijke doelen

Zorg voor volledige klantprofielen en segmenteer je doelgroep. Want de juiste segmentatie, frequentie en inhoud van die profielen is bepalend voor het succes van je campagne. Definieer duidelijke doelen voor je e-mailmarketingtool, en breid pas uit of stap pas over wanneer de maturiteit van je organisatie je huidige MarTech stack is ontstegen. Richt je niet alleen op het werven van nieuwe klanten, bouw ook een band op met bestaande klanten door middel van loyaliteitscampagnes. Stel heldere KPI’s op, experimenteer op kleine schaal, evalueer, en schaal pas op na bewezen succes.

Over de auteur: Marten Dames is consultant bij Netprofiler.

Lees het volledige bericht op Emerce »

Wat is de relatie tussen ITP en Programmatic Advertising?

Reacties uitgeschakeld voor Wat is de relatie tussen ITP en Programmatic Advertising?
Posted 25 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws

Er gebeurt momenteel veel in het landschap van ITP. Wat is de relatie tussen ITP en Programmatic Advertising? En welke ontwikkelingen zien we hier?

Huidige status

De initiatieven per browser verschillen momenteel sterk. Om dan ook niet alle verschillende browsers onder de loep te nemen, is het van belang om meer inzicht te hebben in de browser aandelen op de Nederlandse markt. Aansluitend zal aan de orde komen welke acties er momenteel zijn of worden genomen voor wat betreft het wel of niet plaatsen van first en third party cookies. Belangrijk verschil is dat de first party cookies van het domein zijn waar de cookies worden geplaatst. Third party cookies worden geplaatst door een domein anders dan de website die op dat moment wordt bezocht.

Browser shares

In de gehele Nederlandse markt levert dit het volgende beeld op:

Populaire browsers op alle devices zijn: Chrome, Safari, Samsung Internet en Firefox. Als vervolgens naar de afzonderlijke devices wordt gekeken, in dit geval Computer en Mobile, dan komen achtereenvolgens de volgende cijfers naar voren:

Desktop

Desktop laat een fors aandeel Chrome zien, boven de 61 procent in februari 2020. Vervolgens komen Safari en Firefox nadrukkelijk naar voren.

Mobile

Op Mobile is Chrome eveneens de grootste browser (ruim 48 procent in februari 2020). Echter valt hier op dat Safari een fors groter aandeel heeft op Mobile ten opzichte van desktop. Opvallende derde plek is hier voor Samsung Internet. 

Op basis van deze inzichten zal dan ook de meeste focus komen te liggen op de browsers: Chrome, Safari, Firefox en Samsung Internet. Deze laatste is de standaard browser op Samsung devices en is gebaseerd op het open-source chromium project.

Chrome

Het plaatsen van zowel first als third party cookies in de Chrome browser is momenteel nog steeds mogelijk. Zoals het nu lijkt zal dit op korte termijn niet wijzigen. Wel is duidelijk dat Google momenteel werkt aan een alternatief voor third-party cookies. Het streven is om dit ingaande 2022 te hebben staan. Verder in dit artikel zullen we uitgebreider stilstaan bij deze veranderingen in dit landschap. 

Safari

Voor de browser Safari zien we veel wijzigingen over de afgelopen periode. Deze komen allemaal terug onder de naam Intelligent Tracking Prevention (ITP), beginnend met ITP 1.0 en inmiddels op ITP 2.3. Al deze releases hebben in meer of mindere mate een impact gehad op first en third party cookies. Momenteel is het zo dat Safari standaard alle third-party cookies blokkeert. First-party cookies zijn nog zeven dagen beschikbaar binnen de browser. Dit is overigens alleen het geval wanneer er geen link decoration wordt toegepast. Bij link decoration komt er achter de URL een toevoeging, dit omvat dus alles naast de standaard url en heeft geen impact op de daadwerkelijke pagina die wordt bezocht. In deze gevallen zijn de cookies nog maar één dag geldig. 

Firefox

De Firefox browser kent updates rondom cookies onder de naam Enhanced Tracking Prevention (ETP). Inmiddels is het zo dat ook in deze browser third-party cookies by default op blokkeren staat. First-party cookies is hier nog wel mogelijk.  

Impact

Deze updates hebben allemaal in meer of mindere mate een impact op wat er nog mogelijk is op het vlak van advertising en het doormeten van activiteiten. In dit stuk zullen we kijken naar de impact op remarketing, het doormeten van conversies en het tracken binnen Analytics in de verschillende browsers.

Remarketing

Op het vlak van remarketing zien we grote verschillen tussen de genoemde browsers. Waar er binnen Chrome nog geen problemen zijn op het vlak van remarketing, ligt dit anders voor browsers als Safari en Firefox. Sinds de laatste update op 24 maart is duidelijk geworden dat Safari alle third-party cookies bij default zal gaan blokkeren. Cookies die worden gebruikt om in te loggen middels bijvoorbeeld Facebook zijn nog wel beschikbaar. Dit heeft dan ook direct tot gevolg dat remarketing cookies niet meer worden ingeladen en dat remarketing dus niet langer mogelijk is binnen de Safari browser. Voor Firefox is dit eveneens het geval. Sinds juni 2019 worden third-party cookies geblokkeerd. Dit hoeft overigens niet direct impact te hebben op het volume binnen een remarketing campagne, dit kan worden overgenomen door Chrome. Echter ontbreekt dan wel volledig de connectie met Safari en Firefox.

Conversies

Binnen Chrome kunnen conversies nog prima inzichtelijk worden gemaakt. Ook kan hier nog gebruik worden gemaakt van de desbetreffende windows voor click en view, mits een gebruiker de cookies niet zal verwijderen. In feite is attributie binnen Chrome nog steeds goed mogelijk. Een gebruiker kan vandaag op een advertentie klikken maar pas na 9 dagen converteren. Binnen de Chrome browser kan de conversie dan nog worden toegeschreven aan de advertentie.  Bij zowel Safari als Firefox ligt dit anders. Zoals aangegeven worden third-party cookies bij default niet ingeladen en dit heeft tot gevolg dat conversies ook niet langer gemeten kunnen worden in alle verschillende systemen. Ongeacht de tijdsbepaling voor click en view omtrent het toekennen van conversies aan advertising. 

Op dit vlak zien we echter dat er verschillende partijen met antwoorden komen die dit probleem deels op kunnen lossen. Zo heeft Google de Global Site Tag (GTAG) geïntroduceerd. Deze maakt het mogelijk om cookies als first-party te plaatsen. Toekennen van conversies is dan mogelijk als de bezoeker binnen een specifieke periode terugkeert naar de website en converteert.

Frequency

Naast het minder effectief in kunnen zetten van remarketing en het doormeten van conversies, zullen deze wijzigingen ook een impact hebben op frequency capping. Vanwege het niet optimaal door kunnen meten van de frequency binnen alle browsers bestaat de mogelijkheid dat iemand vaker wordt bereikt of juist helemaal niet. In dit laatste geval zal de DSP kiezen om niet uit te leveren vanwege het niet kunnen borgen van de frequency capping. Er zijn momenteel echter wel mogelijkheden om ondanks het ontbreken van third-party cookies frequency capping toe te passen. In deze gevallen wordt gebruik gemaakt van machine learning, onder andere Google past deze techniek momenteel toe in DV360.

Analytics

In de verschillende analytics systemen valt alles eveneens niet meer volledig door te meten. Zo vervallen deze cookies binnen zowel Safari als Firefox na een bepaald aantal dagen, meestal na zeven dagen. Dit heeft tot gevolg dat binnen Analytics niet altijd meer de meest optimale data wordt weergegeven. Zo zal het aantal nieuwe sessies binnen Safari en Firefox toenemen als gevolg van deze wijziging. Voor Chrome is dit niet anders dan voorheen. Binnen Chrome worden deze cookies nog op dezelfde wijze geladen en valt alles dus ook nog op die manier door te meten.

Initiatieven

De afgelopen periode zijn er meerdere initiatieven op gang gekomen om invulling te geven aan de vraagstukken omtrent de advertentiemarkt in de invulling hiervan met alle huidige en komende ontwikkelingen. Op dit vlak zijn er twee grotere initiatieven te benoemen, Project Rearc van het IAB en de Privacy Sandbox van Google. In het volgende stuk zal aan de orde komen wat deze initiatieven precies inhouden.

Project Rearc

Dit initiatief van het IAB is gericht op de gehele industrie en het functioneren van de industrie met het wegvallen van third-party cookies. De focus ligt op het bewaken van de privacy van online bezoekers en om tegelijkertijd de markt van adverteerders en publishers tegemoet te komen. Zowel adverteerders als publishers hebben belang bij inzicht in website bezoekers. Voor de adverteerder zit dit op het inzichtelijk maken van het gedrag op de website maar ook het kunnen doen van remarketing. Voor publishers zit de waarde eveneens op het remarketing stuk. Een adverteerder zal over het algemeen meer willen betalen voor een vertoning wanneer het om remarketing gaat. Deze inkomsten zijn weer direct van belang voor de bezoeker. Een publisher kan door de inkomsten uit advertising content gratis of tegen een gereduceerd tarief aanbieden. Het IAB streeft dan ook naar een oplossing waar alle partijen (consument, adverteerder en publisher) voordeel bij hebben. 

Privacy Sandbox

De door Chrome geïnitieerde oplossing (Privacy Sandbox) gaat eveneens uit van de privacy van de bezoeker maar neemt hier eveneens in mee dat publishers significant meer verdienen aan op doelgroep gebaseerde advertising. Het is de bedoeling dat targeting, metingen en het voorkomen van advertentiefraude allemaal middels deze Privacy Sandbox wordt gedaan. Cookies moeten in deze worden vervangen door verschillende API’s die allemaal een deel van dit volledige proces voor hun rekening nemen. Het gaat hier om de volgende API’s:

 • Trust Tokens API – Ter voorkoming van fraude, spam en DoS
 • Aggregated Reporting API / Click Through Conversion Measurement Event-Level API – Ten behoeve van het doormeten en toekennen van conversies aan eerder gedane acties. Ook hier geldt het uitgangspunt dat informatie maar beperk gedeeld zal worden. 
 • PIGIN API / TURTLE-DOV API / FLoC – Middels deze mogelijkheden kunnen gebruikers in verschillende interesse groepen worden ingedeeld. Overigens maar beperkt om te voorkomen dat zaken identificeerbaar worden. 
 • WebID – Gebruikers voorzien van een ID die het mogelijk gemaakt om gebruik te maken van de single sign-on functionaliteit.

Dit alles dient op het device zelf, in de browser te gebeuren. Voordeel is dat de data daar blijft staan en dat de gebruiker deze ten alle tijde kan bekijken. In deze omgeving kan de gebruiker data aanpassen, verwijderen en blokkeren.

Sparrow

Het initiatief voor Sparrow heeft op een aantal vlakken overeenkomsten met het bovenstaande TURTLE-DOV voorstel. Dit zou het mogelijk moeten maken voor gebruikers om meer inzichten te krijgen waarom men een advertentie ziet. Bijvoorbeeld in welke interessegroep men valt en dit kan naar wens worden aangepast. Daarnaast kan men aangeven dergelijke advertenties wel te willen zien of juist niet. Inzicht in dit geheel is voor zowel adverteerders als de website niet mogelijk om privacy te kunnen borgen. 

Dit Sparrow principe gaat echter verder en geeft adverteerders maar ook publishers meer ruimte om bepaalde zaken te kunnen monitoren. Hier kan worden gedacht aan zaken als campagne performance maar ook brand safety en transparantie in de financiële kant. Daarnaast zou dit eveneens de ruimte moeten bieden om meer gericht te adverteren met borging van de privacy. Er zou eveneens een onafhankelijke gatekeeper moeten komen om dit hele proces te borgen en soepel te laten verlopen. Wie deze functie op zich zou moeten nemen is momenteel nog onduidelijk. 

Wat kun je al doen?

Zoals aangegeven lopen er momenteel een aantal initiatieven maar een duidelijke oplossing is er nog niet. Daarnaast zal het blokkeren van third party cookies in Chrome in ieder geval nog tot januari 2022 duren. In de tussentijd kan er echter al genoeg worden gedaan om meer inzicht te krijgen en om alvast ervaring op te doen. 

Zo is één van de mogelijkheden het cookieloos adverteren bij de STER. Als eerste partij zijn zij volledig overgestapt naar het adverteren zonder cookies. Dit heeft tot gevolg dat de STER niet meer te bereiken is via de DSP. De enige mogelijkheid tot inzet is de traditionele inkoop op basis van een IO. Voordeel van deze manier van inkopen is dat uitlevering wel binnen alle browsers plaats kan vinden. De invloed die zelf op de campagne uitgeoefend kan worden is echter kleiner. 

Een andere mogelijkheid is de inkoop op basis van contextual targeting. Met deze inkooptechniek kunnen binnen de DSP zoektermen worden opgegeven waar vervolgens op ingekocht zal worden. De DSP zal op dat moment op inventory gaan bieden die overeenkomsten heeft met de opgegeven zoekwoorden. Middels deze vorm van inkoop is het eveneens mogelijk om binnen alle browsers in te kopen. 

Daarnaast is het aan te raden om in meer detail naar de eigen data te kijken. Dit kan binnen de DSP zijn maar ook binnen de adserver of analytics systemen. Welke ontwikkelingen zijn daar zichtbaar? Zie je opvallende wijzigingen in vergelijking met eerdere periodes? Denk aan een terugval van volume binnen browsers als Safari en Firefox voor remarketing. En hoe staat het met de conversies? Zijn er opvallende verschillen zichtbaar ten opzichte van het verleden?

Over de auteur: Dennis Koops is head of display & video bij Storm Digital.

Lees het volledige bericht op Emerce »

Phishingaanvallen steeds meer gericht op kleine bedrijven

Reacties uitgeschakeld voor Phishingaanvallen steeds meer gericht op kleine bedrijven
Posted 22 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws

Phishingaanvallen richten zich steeds vaker op kleinere bedrijven, maar ook de uitbraak van COVID-19 heeft geleid tot nieuwe pishingtactieken, aldus online beveiliger Kaspersky in zijn nieuwe spam- en phishingrapport over het tweede kwartaal van 2020.

Om de aandacht van kleine ondernemingen te trekken, vervalsten fraudeurs e-mails en websites van organisaties waarvan de producten of diensten konden worden afgenomen.

Met de COVID-19-uitbraak ontstonden nieuwe kansen.

Op het hoogtepunt van de pandemie hadden organisaties die verantwoordelijk waren voor het bezorgen van brieven en pakketten, haast om ontvangers op de hoogte te stellen van mogelijke vertragingen. Dit soort e-mails begonnen fraudeurs te vervalsen, waarbij slachtoffers werd gevraagd een bijlage te openen om het adres te achterhalen van een magazijn waar ze een zending konden ophalen die de bestemming niet had bereikt.

Een andere tactiek was een bericht met een kleine afbeelding van een ontvangstbewijs. De oplichters hoopten dat de ontvanger de bijlage als volledige versie zou accepteren en deze zou openen.

Bank-phishingaanvallen maakten gebruik van verschillende voordelen en bonussen aan klanten van kredietinstellingen . E-mails bevatten een bestand met instructies of links voor meer details.

De verzwakking van de economie tijdens de pandemie veroorzaakte een golf van werkloosheid. Zo kwam Kaspersky verschillende mailings tegen waarin wijzigingen in de medische verlofprocedure werden aangekondigd, of de ontvanger verrasten met het nieuws over hun ontslag. In sommige bijlagen zat een Trojan-Downloader.MSOffice.SLoad.gen-bestand. Deze Trojan wordt meestal gebruikt voor het downloaden en installeren van encryptors.

Foto Pixabay

Lees het volledige bericht op Emerce »

De online klantervaring deel 2: hoe bouw je een online relatie op? 

Reacties uitgeschakeld voor De online klantervaring deel 2: hoe bouw je een online relatie op? 
Posted 05 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws

In het vorige deel bespraken we hoe je online een unieke klantervaring creëert. Een belangrijke conclusie die daar werd getrokken was dat vanuit het perspectief van de klant er niet langer meer een onderscheid bestaat tussen online en offline. Het is de taak van de winkelier om waarden die gelden voor offline klantcontact te vertalen naar een online omgeving. 

De fundering van een klantrelatie

Dit geldt ook voor het bouwen van een klantrelatie. Een positieve, langdurige klantrelatie is gebaseerd op de volgende principes: vertrouwen, expertise, aandacht, benadering en omgang.

Vertrouwen

Vertrouwen is de belangrijkste bouwsteen voor iedere relatie, zo ook voor die met je klant. Er is sprake van vertrouwen als de klant er zonder duidelijk bewijs van uitgaat dat het gedrag van je onderneming niet negatief voor hem of haar zal uitpakken. Vertrouwen heeft een cognitieve en emotionele dimensie: cognitief vertrouwen is gebaseerd op de positieve verwachtingen van, en de kennis die de consument heeft over je winkel, terwijl emotioneel – of affectief – vertrouwen gebaseerd is op een positief gevoel en ontstaat wanneer de klant zich aangetrokken voelt tot een onderneming. 

Expertise

Als verkoper van een bepaald product, zeker als je onderneming zich in een niche markt bevindt, is het belangrijk om uit te stralen dat je voldoende kennis bezit over dat product. Naarmate het product duurder wordt, zal de consument meer vragen stellen en duidelijke antwoorden verwachten. Expertise staat hier niet gelijk aan adviseren: consumenten maken graag hun eigen beslissingen en willen hooguit door objectieve kennis begeleid worden in hun keuze. 

Aandacht

Als je eenmaal de aandacht van de consument hebt getrokken, is de volgende stap om deze aandacht vast te houden. Zodra ze je onderneming kennen, is het aan jezelf om hen te blijven verrassen met de juiste content, toegespitst op hun wensen. Dit kan door middel van e-mails, kortingsacties etc.  

Benadering & omgang

Zolang je je klanten persoonlijk benadert en respectvol met hen omgaat, kan het eigenlijk niet fout gaan. Een persoonlijke benadering kun je ‘offline’ realiseren met een leuk praatje, en online door middel van de eerder genoemde e-mails en specifieke acties. Pas hierbij wel op dat je goedbedoelde berichten niet na een tijdje als spam worden gezien. Benader, maar met mate. 

Naast de juiste benadering en een respectvolle omgang vormt ook waardering een belangrijk aspect van het bouwen van een relatie met je klanten. ‘Uit de winkel uit het hart’ zal bij weinig klanten in de goede smaak vallen. Laat om die reden merken dat hun ervaring belangrijk voor je is. 

De vertaling naar online

Hoe vertaal je deze (veelal interactieve) principes naar een online omgeving en daarmee een online klantrelatie? 

Denk na over de kern van ieder principe: cognitief vertrouwen komt terug in duidelijk vindbare voorwaarden rondom levering en retourneren, terwijl affectief vertrouwen kan worden opgebouwd door middel van merkconsistentie, een eenvoudige en gebruiksvriendelijke lay-out en eventueel een nieuwsbrief waarin de meer menselijke kant van je onderneming naar voren komt. Expertise vertaalt zich naar duidelijke en uitgebreide productomschrijvingen, scherpe productfoto’s en eventuele demonstratievideo’s, mocht het product daarvoor geschikt zijn. Het geeft de bezoeker het gevoel dat je hem of haar niet zomaar iets probeert aan te smeren, maar in plaats daarvan een zo informatief mogelijke context wilt bieden.

Aandacht, benadering en omgang komen tot uiting in de communicatie naar de klant toe – ook, of misschien wel juist, na de verkoop. Vraag of ze een review willen achterlaten waarin ze eventueel kwijt kunnen wat ze de volgende keer anders zouden willen zien, en lees deze reviews ook. Stuur een gepaste hoeveelheid updates over acties en kortingen voor productgroepen waarin ze eventueel geïnteresseerd zijn, of laat je waardering merken door middel van een spaarprogramma waarmee ze in aanmerkingen komen voor beloningen als bedankje voor hun loyaliteit. 

Kijk kritisch naar je online onderneming en pas bovenstaande principes toe voor een verbeterde, langdurige en vertrouwde klantrelatie. 

Op Emerce is onlangs een eBook verschenen over selectiecriteria rond e-commerce platforms, nu gratis te downloaden: ‘Hoe selecteer je het juiste B2B Commerce platform in 2020?‘.

Over de auteur: Hjalte Niehorster is product director bij Lightspeed 

Lees het volledige bericht op Emerce »

Compared – Sensible 123helpme reviews Products

Posted 07 jul 2020 — by Villamedia
Category Zonder rubriek

Time period papers, dissertations, routine homework, and college essays are not entertaining in any respect. 123HelpMe Overview: Free Essay and Custom Writing Service Survey evaluate: Free essays and customized papers at comparatively low prices? That is exactly what the web site provides! Listed below are the principle advantages and disadvantages. So that you can achieve entry to the 1000’s of quality essays, you solely must register or sign up as a member. Related Post: check this out You do not want to pay something to develop into a member as a result of registration is free.

Pnin vladimir nabokov analysis essay, nazi germany propaganda essay essay of nursing erik erikson business vs inferiority essays, essay about fifa world cup, customized essay modifying good paragraph starters for essays on friendship, essay on always reside in harmony with nature evaluation magnetic tiles comparability essay electromedicine analysis paper paul gauguin self portrait with yellow christ analysis essay advantages of reducing discover more faculty tuition essay struggle membership analysis essay gennady golovkin evaluation essay research papers in laptop science pdf e-book eve teasing essay in bangladesh bengali sam and ollie argumentative essays significance of hardwork in life essay self reflection essay psychology major. 3 general orders essays phrases cut deeper than knives essay.

Root Factors In 123helpme reviews essaysrescue – What’s Required

We acknowledge that we may have been not so lucky selecting the author for our job and that EduBirdie has different writers who most likely would have carried out the job better. Nevertheless, that may still be strange, given all our author’s testimonials.

Sistine chapel painting description essay an essay about biomedical scenrio submission of tok essay 2016 como tu roque dalton analysis essay cause and impact of legalizing medication essay reflection and analysis essay on a film statistical analysis papers on childhood weight problems venus genetrix analysis essay giles corey the crucible essay john republican liberty and obligatory voting essays literature section analysis paper body essays essay on clear meals of the bible bressay shift anthropologie wedding ang guro ko bayani ko essay exemplification essay meanings. Aphidicolin synthesis essay, argumentative research paper on adhd david hume of the standard of taste and other essays on success character analysis of macbeth essay witches.

Dissertation uke rechtsmedizin, k218 essays on love alone essay reduziert masse beispiel essay well being results of weight problems essay conclusion literary essay sentence starters for opinion, akkumulation wirtschaft beispiel essay rain essay in marathi language, judith viorst mates good friends and such good associates essay writing good legal essays battle de loi dans le temps dissertation asian university of bangladesh admission mba essay smackey dog meals inc essays little miss sunshine grandpa demise essay lagrasta rosaria research papers reunion of pals essay friendship.

Everything and everyone within the universe is afraid of the goals. Writing a essay for school quizlet private intro development planning course of to your viewers. Being negated by the desires second wheel is the perfection. Related Post: click for source Training lecturers writing an intro paragraph how long ought to a university 123helpme free essay quantity invite code stage. Resume presentation easy methods to intro write. Evolutionary perspective psychology essay my favourite. Paper swift dissertation roast pig important lens assist go against something meaningful essay.

123helpme essay writer to find your invite code and enter. Find out how to write a analysis paper with in textual content citations 2000 phrase essay structure nz 20 page essay marker english how you look at here now can write best essay for school. Page can’t be displayed on account of robots” Handle seems energetic.

Sure they’re. Simply place something meaningful, and shortly it should seem on our website. We do apologize that our admin has to spend a while checking your opinions, but before we try this, we had been receiving lots 123helpme reviews of joyful spam from the writing firms. Virtually, we cut the fakes out if we see that the evaluation is promoting. Moreover, we require a reference number or an order number for each overview in order that we will verify its originality.

Choosing Effective Solutions Of 123helpme essaysrescue

Cpt code 26725 descriptive essay, an illustration essay lifting the veil firm law essays postcolonial ecocriticism and african literature essays psychoanalysis freud essay the uncanny salon private essay submissions for magazines a line about happiness essay dessay bartoli marion , pudiera ser alfonsina storni analysis essay fard qaim rabt e millat essay writing justin king ethical essay uclan phd management dissertations dissertation zitieren im important 123helpme com reviews essays on shakespeare hamlet location maison essays 625 der gemachte mann essay writing causes of the revolutionary warfare dbq essay photographs essay on olympics in malayalam cause effect relationship analysis paper a natural catastrophe essays puritan a push dbq essay uses and gratifications analysis papers water conservation essay in marathi.

Deciding Upon Swift Solutions In 123helpme free essay number essaysrescue

Whereas I’ve not truly used SafeAssign, I periodically labored with somebody who submitted hundreds of papers to safeassign as part of his job. When users who “popped” were part of my program, he would typically present me the report. I assure you SafeAssign has the ability to scour the web and provide the urls the place matching textual content is found. It even highlighted where try what she says minor wordsmithing occurred, equivalent to blissful to glad. I suppose students thought that may “fool” the system. Till an professional comes on-line to give you details, I counsel you to relook your settings.

is reliable appears to have skilled a present redesign so far as valuing strategies. A while again, you had been charged per paper, as per its shading coding – or weren’t charged at all on account of the dim (or crimson, earlier than the facelift”) papers. Presently they work on a membership premise, so you possibly can’t merely get one single paper, you have 123 essay to pay for a whole month in any occasion, nevertheless you entry their whole database. Furthermore, we have sought the positioning steadily and just couldn’t find any free papers any longer. Having utilized American Civil Warfare as an inquiry term, 300 papers had been returned-not a solitary one was free.

Lonely Wife Hookup Reviews

Posted 02 jun 2020 — by Villamedia
Category Zonder rubriek

Then I see the same homo listed in a unique homo with a different name. So I was revirws screw it I’m gone couple bucks misplaced oh properly perhaps I will get areply tomorrow and sign off. The next day by god and I kid you not each homo I had contacted had responded with interest in homo more and others rebiews had discovered me and homo to homo I homo homo 1,000,000 bucks. The Quickie is a neat feature they usually had it on the other site I tried as well, however it’s just as fake as the remainder of it.

Lonelywifehookup Com Being Received From Free.Hookysite.Com

It features like Tinder where you’re shown a sequence of profile photos and you click either yes or no. Too unhealthy every profile that popped up was fake and I can show it.

Sites like this are actually not our cup of tea, and we couldn’t wait to be done with our evaluation. That’s because, for essentially the most part, there’s no one on right here and nothing to do. Good luck finding lonely wives normally on this website, as most of them are spam bots.

The different websites haven’t been legit thus far, but possibly I’ll turn my luck around after I sign up for LonelyWifeHookup.com. My evaluate for 2014 for this site is pretty grim, however that’s mostly because it was complete crap. If you don’t advertise to women, how will you count on to ever get any of them to hitch? This is an issue that we repeatedly ended up running into, and we actually hated it.

Fakes abound on here, and we can’t even say that we’re that surprised. LonelyWifeHookup.com mostly simply makes us roll our eyes. There’s nothing redeeming about this web site as far as we can see, and that made our LonelyWifeHookup evaluation an actual snore. With a layout that looks prefer it was designed by a chimp, it is no wonder that they can’t attract any real girls. You’ll find nothing however fakes right here, so do not bother.

Sample Seo Keywords For: Lonelywifehookup Com

Before joining a website online like Lonely Wife Hookup, you could have to spend barely time defining the worth you hope to get out of the placement. I surprise revies anybody has actually met with a woman on this homo and received laid. Recently Discussed Complaints Revitol Homo pores and skin tag removal 1 zero minutes ago. They must have chicks who receives a commission for homo little tantalizing tid bits to keep guys interested and keep on the the homo and hold paying.

Lonelywifehookup Com Pricing Review

When I registered on one site, I was signed up for every website on the network. This made it obvious to me that I was coping with a dishonest courting service.

Lonelywifehookup Com Review: A Pathetic Example Of A Good Site To Get Laid On

The reply is that I signed up for a dating web site, but not this one. I signed up for one lonely wife hookups more web site on the community that ended up being faux.

It’s supposedly a scientific matchmaking service. By the best way, they describe this as a “matching making service”.

lonely wife hookup

When a website is that this dead, you need to take a look at the trigger. On this one, it’s most likely the shortage of performance, and the truth that they don’t find yourself advertising to women in any respect.

Benefits Of Joining Lonely Wife Hookup

They lure you in with fals guarantees and also you get nothing. LonelyWifeHookup.com seems like an terrible website to attempt online dating on, so naturally I feel compelled to just do that. I’m not good at hooking up with girls on-line as it is, however I’m even worse when the ladies are faux.

Exploring Straightforward Solutions In paperrater reviewingwriting

Posted 28 mei 2020 — by Villamedia
Category Zonder rubriek

The software is designed only for a selected kind of writing, which is the educational writing. At this time, there are a selection of strategies for doing that, but the finish results are virtually at all times the same. A plagiarism software processes the text paperrater to find matching sections of words between the paperwork it’s processing and the ones it has listed in its databases. This is true for many plagiarism check tools such because the plagiarism detector free on-line tool offered by Small SEARCH ENGINE MARKETING Tools.

This organization offers many academic writing firms and helps students to shock their teachers and earn fantastic grades. Workers of the corporate is properly-educated and has particular data for executing totally different orders and dealing with completely different themes. They’ve been college college students too and fully see the issues paperrater of those, who occupy their locations at universities correct now. With the facility of phrases writers try to make massive impression on academics of the shopper. Sometimes they handle to do that, nevertheless there are orders, which don’t get lots consideration. It’s because of large number of texts, which the expert ought to write.

A Background In Major Criteria For paperrater reviewingwriting

Profession impact. Our essay modifying service assures that our writers will attend to every detail of your paper. This increases the possibilities paper rater of a student to complete their degree requirements and graduate with honors. All just by utilizing companies of our edit my essay and grade my paper firm.

You keep possession of any mental property rights, resembling copyright, that you have throughout the content materials you endure PaperRater for evaluate paper rater. This content material paperrater safe will only be utilized in accordance with our Privateness Protection To the extent permitted by legislation, this license continues even after you stop utilizing PaperRater.

You want instant gratification and so can we. Utilizing Artificial Intelligence and Information Science, submissions are analyzed in actual-time with outcomes typically showing 5-15 seconds after submission. Our cloud-based mostly software digs deep into the syntax and structure paperrater of your text without the necessity to signup, login, or obtain. You won’t discover one other device offering plagiarism checking, automated proofreading, grammar check, and automatic scoring that may analyze your text this rapidly.

PaperRater (generally referred to as Paper Rater) was added by edwardchanjw in Jun 2012 and the most recent replace was made in Dec 2017. The file of alternate choices was updated Jan 2019 There’s paper rater reviews a historic past of all activites on PaperRater in our Exercise Log It is potential to update the knowledge on PaperRater or report it as discontinued, duplicated or spam.

You might be wondering why we determined to assessment this website. It’s easy! The positioning is connected with academic writing, and we determined to verify how their companies may influence your grade. So, what is paperrater? The paper rater is a writing improvement device. It will not enable you to write paper rater a paper, and it will enable you to to examine if your paper is of fantastic high quality. The company has free and premium subscription and to make use of it you need to have an honest writing ability. If you are in search of the educational writing service, this website isn’t for you.

Naturally the app takes a take a look at grammar and spelling, but it certainly moreover supplies feedback on your writing fashion and number of phrases. To get suggests on phrase or phrasing substitute, glorious click paperrater on paper rater evaluation on the highlighted phrases. Not all the plagiarism checkers retailer the information into database. Nonetheless, Free plagiarism checkers may store and promote the data with (or with out) your permissions.

When you have written private textual content material however don’t love one thing, chances are you’ll as properly apply to PaperRater. It has enhancing service and individuals who can transform your writing piece into a powerful paperrater weapon, which might affect the teacher and make it simpler to to make grades greater. Some orders are so exhausting to fulfil, that an editor cannot deliver it on the set time.

The Latest On Easy Secrets In paper rater reviewingwriting

Qualifications – We ensure that an essay editor working on your paper is an expert in the discipline. You’ll be able to check their background or past works. Related Post: address You can too verify the customers’ evaluations left by our past clients. Our fee my essay firm employs solely the best of the most effective.

As a part of the event course of, we put collectively a group of computational linguists and subject material specialists to develop a core Pure Language Processing (NLP) engine utilizing statistical and rules-based mostly paperrater NLP to extract language options from essays and robustly translate that into statistical fashions. The end product is a state-of-the-art system combining Automated Grammatical Error Detection, Automated Essay Scoring, Automated Proofreading, and plagiarism detection.

Sensible Products In speedy paper reviews expertpaperwriter

Posted 18 mei 2020 — by Villamedia
Category Zonder rubriek

Amongst quite a few custom essay companies stands apart. Aggresive advertising. One factor I’m not a fan of is the truth that their customer support is all over you. Related Post: inquiry It is good, it truly speedy paper reviews is, but they’re very pushy and also you might find yourself feeling “spammed” at instances. This isn’t really a con to their service, however something you should be aware of.

Buyer feedback and suggestions on evaluation sites and social media are fairly combined. The most important complaints relate to high quality of writing, with various speedy paper clients stating that they didn’t believe ENL writers were being used to produce their pieces.

This paper is the first that I did not have any hidden charges so I am very happy. I have to say the author this time was wonderful. Great job following the directions. In addition speedy paper to, you can save $54.ninety five for such free features as amendments, bibliography, define, title page and formatting which are normally free in all essay writing companies.

The web is populated with many fake and scam websites – with many being created every day purely to look genuine. Even many assessment sites are tainted with pretend opinions making it nearly unattainable for somedbody to detect a secure website speedy paper from a scam. We try and analyse the web site information and provide a belief guide that will enable you decide the risk ranking of the web site.

You will notice the full price in your paper at the backside of your order. Use PayPal, Visa or MasterCard to pay for it and look ahead to a subject-relevant writer to contact you. George: I’ve ordered a paper from them and was disappointed speedypaper. Terrible quality, not following necessities and impolite support. I am ready for the refund for 3 months already. I do have a long e-mail history with them.

Explaining Methods For speedy paper expertpaperwriter

What’s extra, the Reddit neighborhood may be very lively at offering critiques and suggestions so I highly encourage you to take a look at the varied subreddits for essay writing help. At the same time, I participate in discussions and provide feedback based mostly on my private speedy paper reviews expertise working with Reddit writers who do my project in my behalf. In a manner, this permits me to assist fellow students make the suitable selection as a result of they’re going to know which freelancers to belief and which of them to avoid.

Deciding On Painless Plans For speedy paper expertpaperwriter

We all have run away from homework at a sure greatest term paper writing service level in our lives. speedy paper Can’t decide whom to pay to write down essay. Our enterprise supports company, nonprofit, academic, and medical researchers in analysis design, statistical evaluation, and the reporting of efficient and correct research. Neil postmans brave new world and george orwells 1984. Actually good things – the house of fun and inventive classroom instructor speedy paper review provides. This work is licensed beneath a inventive commons attribution-no spinoff works united states license. Mba dissertation low cost dissertation writing providers johannesburg writing service – mba dissertation help. When you find yourself stuck on your analysis, when your half-time job leaves you with no time and vitality, when your social life sucks, speedypaper will likely be there for you.

Before approving your paper, make sure you went by means of it fastidiously. This is the most important level in our speedy paper evaluation. You are entitled to three free revisions before you approve a paper. Your request could speedy paper reviews not contradict with your original instructions. You may also have your essay revised within 7 days after approval by way of the shopper support line.

They understand your opinion on the topic and writing type. The one to one chat utilized by essentially the most famend essay writers platforms comes very helpful right here. It isn’t only used for the author to grasp your factors of view (if any), but in addition speedy paper to be taught your explanatory style. A short dialog in the chat provides a number of insights about your writing to knowledgeable essay author.

Website redesign mét behoud van SEO in tien stappen

Posted 30 mrt 2020 — by Emerce
Category nieuws

Er komt een dag dat je website eraan moet geloven: een migratie naar een nieuw CMS of een redesign. Een waardevolle, maar tijdrovende klus waar verschillende disciplines bij betrokken zijn. Met deze tien stappen zorg je in het proces van een redesign dat je search engine optimization (SEO) niet uit het oog verliest.

Waarom is SEO zo belangrijk bij een redesign?

Organisch verkeer is voor de meeste websites de primaire bron van bezoekers. Je hebt veel tijd en energie gestoken in het optimaliseren hiervoor. Het kost maanden of soms jaren om goede rankings en veel organisch verkeer op te bouwen. Je wilt dat dus graag behouden, ook wanneer je een bestaande website gaat migreren. Anders is het mogelijk dat een groot deel van je opgebouwde rankings en het zoekverkeer in rook opgaan. Dat voorkom je door je bezig te houden met SEO tijdens het proces van het redesign, van begin tot eind. Realiseer je eerst dat deze stappen het meest effectief zijn als je vanaf het begin rekening houdt met SEO. Een redesign is dan ook het perfecte moment om een SEO-strategie te bepalen of te beoordelen. Welke bestemmingspagina’s hebben de meeste waarde? Op welke zoekwoorden wil je gevonden worden? Als je dit pas bedenkt ná het ontwerpen van een website of schrijven van content, dan ben je al te laat. Gelukkig lees je nu dit artikel. Go!

1. Bepaal landingspagina’s uit organisch verkeer

Analyseer voorafgaand aan een redesign of migratie altijd je bestaande website. Dit begint met de belangrijkste landingspagina’s. Het rapport ‘Organische bestemmingspagina’s’ in Google Analytics geeft veel inzichten, bijvoorbeeld in welke pagina’s het meeste verkeer genereren en tot conversies leiden. Deze pagina’s geef je een hoge prioriteit. Zorg er hoe dan ook voor dat de meest waardevolle pagina’s worden gemigreerd of geredirect en niet worden verwijderd tijdens een migratie.

2. Bepaal zoekwoorden en huidige rankings

De algoritmes van Google worden slimmer en kijken naar talloze factoren, zoals laadsnelheden, mobiele vriendelijkheid en backlinks. Toch blijft het een tekstgeoriënteerde zoekmachine. Daarom zijn zoekwoorden nog steeds van groot belang bij het vindbaar maken van een website. Maak vóór de migratie een lijst van zoekwoorden waar je momenteel op rankt. Focus op zoekwoorden die veel verkeer genereren, converteren en al goed ranken. Deze zoekwoorden krijgen namelijk een hoge prioriteit in het redesign. 

Om te zien op welke zoekwoorden je nu rankt zijn er verschillende opties. Allereerst kun je gebruikmaken van Google Search Console. Dit is gratis en geeft naast de huidige rankings van je gebruikte keywords en gerelateerde pagina’s nog veel meer informatie over je website, zoals welke pagina’s momenteel geïndexeerd worden door Google. Andere goede tools voor het bepalen van rankings zijn Moz Rank Checker en SE Ranking. Persoonlijk gebruik ik graag de rank tracker van Ahrefs en het organische zoekwoordenrapport. De interface is gebruiksvriendelijk en de rankings zijn accuraat. De rankings worden weergeven op een tijdlijn, waardoor je ze na de migratie goed in de gaten kunt houden.

Je zult ook met zoekwoorden te maken hebben die niet goed presteren maar wel potentie hebben, bijvoorbeeld omdat ze een hoog zoekvolume hebben of heel relevant zijn in relatie tot je content. Dit zijn ideale kandidaten voor optimalisatie tijdens een migratie. 

Naast het prioriteren van de huidige zoekwoorden is een redesign ook de perfecte kans om nieuwe zoektermen te vinden. Dit kan onder andere via Google Keyword Planner. Hier vul je je huidige zoektermen in, waarop de tool suggesties geeft voor gerelateerde woorden en bijbehorende zoekvolumes.

Ranking-grafiek van pagina met het zoekwoord “vakantiehuis normandie” in Ahrefs

Het featured snippet-dilemma

Kijk niet alleen naar de rankings van je zoekwoorden, maar test voor belangrijke termen ook de zoekresultaten die daarvoor tevoorschijn komen. Het kan namelijk zijn dat tussen de zoekresultaten een heleboel ‘featured snippets’ staan. Google probeert hiermee steeds vaker direct in de zoekresultaten antwoord te geven op bepaalde zoekopdrachten. 

Hoe meer van dit soort snippets er op zo’n pagina staan, hoe minder snel gebruikers doorklikken naar een van de organische resultaten; de informatie die zij zoeken wordt immers al door Google zelf weergegeven. Dit worden ook wel ‘zero-click searches’ genoemd en deze komen vooral op mobiel steeds vaker voor. Het betekent overigens niet dat je zoekopdrachten met zulke zoekresultaten compleet moet vermijden. Afhankelijk van je doelen kan het verstandiger zijn om je te richten op zoektermen waar minder of geen van dit soort answer snippets tevoorschijn komen.

Desondanks is het mogelijk om op termijn je eigen content te laten weergeven in featured snippets. Hiervoor moet je wel heel goed kunnen raden wat de intentie achter een bepaalde zoekterm is. Als jij deze intentie het beste weet te matchen met je content die geoptimaliseerd is voor featured snippets, door o.a gebruik te maken van structured data, bestaat er een kans dat je content in een van deze featured snippets wordt weergeven. Dit geldt overigens niet voor alle featured snippets. Voor bepaalde featured snippets gebruikt Google namelijk vaste databases zoals Wikipedia, en soms zelfs zijn eigen informatie of widgets. Door een recente update is de keuze om wel of niet te optimaliseren voor featured snippets nog lastiger geworden. Als je voorheen een featured snippet bezat, werd het organische resultaat waar de informatie vandaan komt ook op de eerste pagina van de zoekresultaten weergegeven. Sinds kort is dit niet meer het geval. Maak hier dus een keuze afhankelijk van de doelen van je website. Wil je je site beter laten weergeven in de zoekresultaten op deze bepaalde zoekopdrachten? Of heb je liever meer organisch verkeer?

Deze screenshots laten zien hoe sommige zoekopdrachten worden overheerst door verschillende soorten snippets.

3. Analyseer en beoordeel inkomende links

Inkomende links (ook wel backlinks genoemd) zijn nodig om je pagina’s populairder te maken. Pagina’s met veel kwalitatieve backlinks hebben meer autoriteit in de zoekresultaten. Door het veranderen van je sitestructuur loop je het risico om backlinks te verliezen. Door een backlink-analyse uit te voeren kun je je huidige linkprofiel beter begrijpen. Breng de pagina’s waar andere websites naar linken in kaart en zorg dat die pagina’s worden gemigreerd of geredirect. Gebruik hiervoor een tool als Link Explorer van Moz of Ahref’s Site Explorer.

Niet alle links zijn overigens evenveel waard. De kwaliteit en relevantie van backlinks zijn inmiddels belangrijker dan de kwantiteit. Niet-betrouwbare links doen meer kwaad dan goed. Een redesign of migratie is daarom het perfecte moment om backlinks te analyseren en de slechte links te verwijderen. Bij slechte sites kun je denken aan spam-websites, websites die linken naar talloze, vaak ongerelateerde websites met het doel om je SEO negatief te beïnvloeden. Maar ook websites die slecht aansluiten op het onderwerp van je website zoals 18+-websites of oude http-websites.

Hou er wel rekening mee dat bij een migratie de waarde die deze inkomende links aan pagina’s geven na een migratie of redirect vrijwel altijd minder is dan als deze link direct naar de pagina verwijst. Zijn bepaalde inkomende links heel belangrijk voor je website, dan kun je proberen om contact op te nemen met de beheerders van die websites om de oude link te laten vervangen door de nieuwe en zo de maximale linkwaarde te herstellen. Bij een hele grote website met veel inkomende links is dit een bijna onmogelijke taak, dus kijk dan goed naar welke links het meest waardevol zijn.

Een backlink-overzicht zoals te zien is in Ahrefs

4. Crawl je huidige website

Bij een redesign of migratie verandert vaak de URL-structuur. Probeer bij voorkeur de URL-structuur te behouden, maar áls de URL’s veranderen is het van groot belang om zoekmachines te wijzen op deze verandering. Als je dat niet doet vervallen opgebouwde rankings. Het begrijpen van de huidige structuur is daarom cruciaal. Gebruik een tool als Screaming Frog SEO Spider om de huidige URL-structuur te inventariseren. Dit vormt een basiselement van je redirect-plan.

De Screaming Frog-software is een must voor het inventariseren van je huidige website en kan veel SEO-problemen helpen identificeren.

5. Creëer een 301 redirect-plan en update je interne links

Vanuit SEO-oogpunt zijn redirects het hart van een migratie. Redirects sturen gebruikers naar nieuwe pagina’s en vertellen zoekmachines de nieuwe pagina’s te indexeren in plaats van de oude. Dit is essentieel voor het overdragen van opgebouwde rankings. Voor grotere websites kan dit een hoop tijd kosten, maar als redirects niet worden uitgevoerd zal Google geen waarde aan de nieuwe pagina’s toekennen. Dat resulteert in veel gevallen in een verlies van rankings en verkeer. Het is de investering dus waard.

Om het overzicht te behouden kun je een spreadsheet gebruiken. Maak twee kolommen en plaats de oude en nieuwe URL’s naast elkaar. Op deze manier weet je tijdens het redirecten precies naar welk adres de oude URL verplaatst is. Je oude URL’s kun je met behulp van Screaming Frog inventariseren en heel gemakkelijk exporteren naar een spreadsheet.

Vergeet niet om ook je interne links te updaten. Deze oude interne links worden inderdaad ook geredirect, maar zoals beschreven in stap drie, kun je dan weer pagerank (of linkwaarde) kwijtraken. Het is dus beter om direct naar de nieuwe pagina’s te linken in plaats van dat dit via een redirect gebeurt. Redirects kunnen daarnaast zorgen voor een daling van de snelheid van je website omdat elke redirect de website toch net iets langzamer maakt voor gebruikers.

6. Stel zelfverwijzende canonicals in

Een canonical is een HTML-element dat hoofdzakelijk bestaat om duplicate content te voorkomen. Een canonical geeft aan zoekmachines door welke van op elkaar lijkende pagina’s het origineel is. Dit helpt zoekmachines met het indexeren van de juiste pagina’s. Zorg ervoor dat op de nieuwe website de canonicals goed ingesteld zijn en verwijzen naar de pagina’s van de nieuwe website en niet de oude. Zet hierbij de hulp van een developer in als het gaat om grotere websites. Als de canonicals nog naar de oude website verwijzen, kan het zijn dat de nieuwe website niet geïndexeerd wordt.

Om dit helemaal te voorkomen is het aan te raden om zelfverwijzende canonicals in te stellen op alle pagina’s van de nieuwe website. Hiermee vertel je namelijk aan Google dat dit de enige versies van die pagina’s zijn. Dit in combinatie met de redirects vertelt Google wat de nieuwe locatie is van de oude website. Duplicate content is overigens altijd negatief. Daarom is het sowieso verstandig om over de hele website zelfverwijzende canonicals toe te voegen, ook als er geen sprake is van een sitemigratie. Het geeft Google een duidelijk signaal welke pagina’s de originele zijn en voorkomt problemen met duplicate content. Bij per ongeluk gecreëerde duplicate content verwijzen de URL-parameters dan naar de originele pagina.

7. Verplaats belangrijke content

Op een nieuwe website komen vaak andere teksten, of bestaande teksten worden geredigeerd. Zoals eerder genoemd zijn de algoritmes van Google erg tekst-georiënteerd en zijn bestaande rankings gebaseerd op de content die er nu staat. Je weet inmiddels welke bestemmingspagina’s en zoekwoorden voor de meeste waarde zorgen. Wees daarom terughoudend in het volledig herschrijven of verwijderen van content waarop veel bezoekers de website binnenkomen, of waar veel andere websites naartoe linken.

8. On-page optimalisatie

Screaming Frog SEO Spider geeft ook inzicht in potentiële on-page verbeterpunten. Zo beoordeel je elementen als paginatitels, meta descriptions, ALT-teksten en headings. Identificeer duplicate content en gebroken links, maar ook huidige redirects. Deze punten corrigeer je tijdens de herinrichting.

Om je vindbaarheid te vergroten is het van belang dat je sterke content schrijft. Dit kan eventueel samen met een copywriter. Let daarbij ook op belangrijke zoekwoorden die nog ontbreken of niet genoeg presteren. Dit doe je door aan elke pagina een zoekwoord toe te wijzen. Kies voor iedere pagina een hoofdzoekwoord en verwerk deze op de belangrijkste posities. Dat zijn de paginatitel, meta description, headers en natuurlijk de tekst zelf. Er zijn ook tools die het optimaliseren van posts en pagina’s makkelijker maken. Voor een WordPress-website is er bijvoorbeeld de Yoast SEO plugin. Deze plugin toont een venster voor het optimaliseren van onder andere page titles en meta descriptions.

Zorg er wel voor dat het gebruik van zoekwoorden natuurlijk overkomt. Je schrijft immers altijd voor de gebruiker, niet voor de zoekmachine. Ook Google wil zo goed mogelijke resultaten aan gebruikers laten zien. Content die bezoekers verder helpt, zal dus ook door Google goed beoordeeld worden. Focus je te veel op SEO-aspecten in de copy, dan gaat dit ten koste van de kwaliteit van de content. Het is dus belangrijk om daar een goede balans in te vinden. ‘Keyword stuffing’ (overmatig gebruik van een zoekwoord op een pagina) wordt door Google zelfs bestraft, wat ervoor kan zorgen dat je slecht of helemaal niet meer rankt. In dit artikel vertelt copywriter Nina Vossen je meer over hoe je content voldoet aan de richtlijnen van Google zodat het goed vindbaar is.

9. Creëer een aantrekkelijke 404-pagina (page not found)

Het is meestal onmogelijk om alle 404-fouten na een migratie op te lossen. Vergeet daarom niet om een aangepaste 404-pagina te maken die gebruikt kan worden om naar andere gedeeltes van de website te navigeren. Maak bezoekers duidelijk dat de gezochte pagina niet langer bestaat en verwijs naar een alternatief. Stimuleer hierbij altijd een vervolgactie, door bijvoorbeeld veelbezochte pagina’s te tonen, het hoofdmenu te herhalen en/of de zoekfunctie aan te bieden.

10. Voor livegang testen, na livegang meten en monitoren

Livegang is een belangrijk moment. Maar voordat de website live gaat is het cruciaal om eerst alles te testen op een test-server. Hier kun je alvast kijken of bijvoorbeeld de redirects goed gaan. Daarnaast kun je de testomgeving crawlen om te kijken of er eventueel nieuwe problemen zijn opgedoken tijdens het redesign die voor livegang opgelost moeten worden, zoals canonicals die verkeerd staan of pagina’s die niet werken door een verkeerde redirect. 

Hou na de livegang de web analytics goed in de gaten. Gebruik Google Analytics en Google Search Console voor het vinden van verkeersdalingen of een ongewone stijging in niet-gevonden pagina’s. Controleer met een rank checker zoals genoemd in stap twee of zoekwoorden in ranking dalen. Refereer tijdens het monitoren naar de gegevens uit stap één, het organische verkeer voor de migratie. Op basis van deze gegevens weet je precies of de migratie succesvol is of dat je moet ingrijpen. Als het verkeer na de migratie gelijk blijft of omhoog gaat dan is de migratie goed verlopen. Mocht het verkeer dalen, dan kan het zijn dat er toch iets fout is gegaan tijdens de migratie.

Aan de slag

Met een goede planning en de juiste voorzorgsmaatregelen kun je een verkeersdaling of een verschil in ranking na een migratie voorkomen. Daar gaan deze 10 stappen je bij helpen. Werk je verder aan het verbeteren van je SEO-strategie en de website in het algemeen, dan kan er zelfs redelijk snel een groei in verkeer ontstaan. Voorkom dus dat je opgebouwde rankings in rook opgaan en profiteer van een nieuwe website.

Over de auteur: Kostas Piludis is SEO Consultant bij Hoppinger.Lees het volledige bericht op Emerce »

Hoe onderhoud je je WordPress CMS?

Posted 17 mrt 2020 — by Emerce
Category nieuws

WordPress is het populairste CMS voor de bouw van een website. Grote kans dat je als internetmarketeer en ondernemer werkt met een WordPress website. Je denkt als eerst aan gebruiksvriendelijkheid en prestaties in Google. Onderhoud blijft achtergesteld en wordt zelden met zorg en regelmaat uitgevoerd.

Onderhoud is een onmisbaar onderdeel om veiligheid, functionaliteit en prestaties te waarborgen. Vooral als je bedrijfsmatig afhankelijk bent aan een website wil je risico’s beperken. Je kan geen down-time veroorloven. Je wilt ongewenste (spam) berichten en fouten voorkomen, waardoor functies niet werken en websitebezoekers niet een aankoop kunnen doen of hun gegevens niet kunnen achterlaten voor een offerte. Hier volgt een stappenplan met tips hoe je risico’s kunt voorkomen en zelf onderhoud kunt uitvoeren.

Meerdere backups automatiseren

Voordat je begint met onderhoud zorg voor backups. Dit is het belangrijkste onderdeel. Desondanks, worden backups het meest verwaarloost door beheerders. Dat is als er überhaupt wel een beheerder is aangewezen die consequent zorg draagt voor onderhoud. Bij kleine bedrijven is het vaak een allround marketeer die onderhoud er “eventjes” bij doet.

Backups kan je automatisch instellen via WordPress plugins, handmatig via de FTP of met hulp van de betreffende hostingpartij. Ga er niet zomaar vanuit dat de hostingpartij dit regelt. Controleer regelmatig of backups correct functioneren en of backups frequent genoeg worden gedraaid. Hanteer maandelijks backups als minimum. Wekelijks, dagelijks of zelfs meerdere malen per dag is aan te raden als je met grote regelmaat aan je website werkt.

Zorg er altijd voor dat je backups bewaard op meerdere plaatsen. Met WordPress plugins VaultPress en UpdraftPlus kan je backups direct bewaren op een externe schijf en cloud, zoals Dropbox en Google Drive. Om betrouwbaarheid te waarborgen is het altijd aangeraden een backup te hebben via de hosting.

WordPress updates uitvoeren

Nadat je backups staan ingesteld kan je beginnen met updates aan WordPress: de core, plugins en thema’s. Zorg dat je altijd draait op de laatste versie. Op deze manier blijven functionaliteiten ondersteund en vormt je site geen onnodig risico op inbraak. Controleer maandelijks alle beschikbare updates. Voer de updates zorgvuldig uit. Test de belangrijkste functionaliteiten van de website na de updates. Zie je fouten? Ga dan een stap terug door middel van een backup restore. Voer de updates dit keer uit in fases. Op deze manier kan je bepalen welke update voor de fout heeft gezorgd en kan je dit makkelijker oplossen.

Verwijder oude plugins en thema’s

Verwijder plugins die je niet gebruikt en vermijd plugins die niet of nauwelijks geupdate worden. Enkel een plugin deactiveren is onvoldoende. Hetzelfde geldt voor thema’s. Verwijder ongebruikte thema’s. Gebruik je thema’s die lang niet meer zijn geupdate? Installeer een update bij beschikbaarheid of kies een ander thema.

Eigenlijk begint het al als je een thema of plugin kiest. Natuurlijk weet je niet altijd of plugin of thema eindeloos van updates wordt voorzien. Bekijk reviews in Google, Themeforest en WordPress. Bekijk de comments en het aantal updates. Hoe is de support en hoeveel gebruikers heeft een specifiek thema of plugin al? Op deze manier beperk je risico’s.

WordPress gebruikers beheren

Iedereen die toegang heeft tot de admin omgeving van je website kan schade veroorzaken. Daarom is het belangrijk dat elke gebruiker met admin-privileges op de hoogte is van een veilige werkwijze. Bijvoorbeeld, laat gemachtigde niet zonder inzicht plugins downloaden of updaten. Hier volgen een aantal tips om meer grip te krijgen op admin-gebruikers:

 • Verwijder gebruikers die niet meer werken aan de website.
 • Geef een copywriter de gebruikersrechten van “Redacteur” en niet “beheerder”. 
 • Hanteer voor elke gebruiker een wachtwoord met minimaal 10 karakters. Gebruik hiervoor een password generator, zoals een online password generator. 
 • Instrueer gemachtigde over een gewenste werkwijze.
WordPress database optimaliseren

In een WordPress database staan alle (historische) bestanden met web-content bewaard in een archief. Mediabestanden, revisies, berichten, comments, downloads, configuraties en meer. Elke database raakt vervuild met data die je niet meer gebruikt. Hierdoor kan je website slechter gaan presteren. Daarom is onderhoud en optimalisatie van de database belangrijk.  Optimalisatie van het database kan je uitvoeren met de plugin WP-Optimize of via PHPMyAdmin. Zorg dat je goed weet wat je doet. Zoals bij elke stap, maak vooraf eerst backups.

WordPress beveiliging

Bij beveiliging denk je aan hacks, malware en andere vormen van (verborgen) ongewenste reclame uitingen op je website. Het onzorgvuldig omgaan met onderhoud, installaties en updates aan WordPress functionaliteiten zorgt voor een toename aan risico’s. WordPress beschikt over een groot aantal plugins die je kunnen helpen met beveiliging rondom het inloggen bijvoorbeeld. 

 • Als default is de login binnen WordPress /wp-admin. Dit weet iedereen die wat van WordPress afweet. Daarom is het handig de URL path (virtueel) te wijzigen, naar bijvoorbeeld “/bedenkhetzelf”. De plugin WP Hide kan je hiermee helpen. 
 • Wordfence is één van de populairste plugins die je verder kan helpen. Je kan inlogpogingen beperken, IP adressen blacklisten en gebruik maken van inlog via 2FA en QR codes. 

Een website met verborgen fouten, spam-pagina’s en ongewenste reclame uitingen kan schade brengen aan je conversie en prestaties in Google.  Controleer daarom regelmatig melding in Google Search Console of gebruik de “Google Safe Browsing” functie om te ontdekken of je mogelijk getroffen bent door kwaadwillende.

Website snelheid en prestaties verbeteren

WordPress plugins, thema’s en page builders maken website beveiliging en de ontwikkeling makkelijker. Er zit ook een groot nadeel aan. De hoeveelheid aan (ongebruikte) functionaliteiten beperken de snelheid en leesbaarheid voor bots. Vooral in de organische zoekresultaten kan je hierdoor slechter presteren. Vooral als je een uitgebreid thema koopt vanaf Themeforest, zal het aantal add-ons enorm kunnen toenemen. Deze functies zijn leuk, maar wat als je een gross niet gebruikt? Verbeter prestaties door de volgende stappen:

 • Verwijder onnodige pagina’s, mediabestanden en plugins. Enkel pagina’s in concept of “prullenbak” plaatsen is onvoldoende. 
 • Crawl de website met Screaming Frog voordat de site live gaat. Controleer hiermee op irrelevante pagina’s en foutieve interne links, die standaard met het betreffende WordPress thema komen. 
 • Check alle functionaliteiten in het adminpanel van WordPress, zoals: berichten, categorieën, tags, pagina’s, comments, contactformulieren en mediabestanden. Verwijderen onnodige elementen.

Een voorbeeld van een uitgebreid thema is TheGem. Visueel aantrekkelijk en eenvoudig te bewerken dankzij de page builder WP Bakery. Zoals veel producenten van thema’s en builders worden “snelle” en “SEO optimized” templates beloofd voor Google. Toch zijn het regelmatig zware thema’s die vol staan met functie, Javascript en CSS bronnen die je niet zal gebruiken. Functies die je in veel gevallen niet zomaar kan uitschakelen. Hiervoor zou je in de programmatuur moeten duiken van het thema.  

Weet wat je doet

Dit is WordPress onderhoud in het kort. Regelmatig website onderhoud houdt je website veilig, snel en up-to-date. Met deze stappen kan je starten met onderhoud. Vertrouw niet teveel op plugins als oplossing. Zorg dat je goed weet wat je doet en waarom je een handeling uitvoert. Begin met backups, zodat je altijd je website kunt herstellen bij fouten. Daarmee voorkom je de ergste zaken al direct.

Over de auteur: Wolter Slot is eigenaar bij WordPress Onderhoud.Lees het volledige bericht op Emerce »

latino girl

Posted 06 mrt 2020 — by Villamedia
Category Zonder rubriek

Popular Classical Dating Websites

This short article describes in terrific information the Peruvian lady as well as why she is a best choice as a mail-order bride. If you are an on the web dating fanatic in searchof marriage as well as choose girls coming from hot latina babes and also Peru specifically, after that this short article fulfills you effectively.

International Dating

Many years ago, if a man desired to date a woman from a different country, whichis actually miles out of his, sucha man would have to spare rather a lot of amount of money. This is actually due to the fact that sucha guy would certainly need to have to travel to the nation of passion, devote quite a long time certainly there prior to he fulfills a female of his selection, and after that connect withthe lady until he ensures she ticks his packages. Now, that is quite a whole lot of your time as well as resources devoted, and that doesn’ t automatically guarantee the man effectiveness in obtaining the time.

Fast forward to the present time, on the internet dating is along withour company and also has actually helped to alleviate the costs as well as anxiety sucha man would possess looked at in meeting his preferred girl. Withonline going out with, a guy in the U.S can meet a woman from away nations in Asia, Central United States, Africa, and others merely along witha hit of a switch. Many individuals coming from all component of the globe have capitalized on the numerous advantages implemented by Online courting as well as have satisfied their soulmates coming from near and far. On-line going out withis now responsible for the various relationships that we have today. On the web going out withinternet sites and also mail order new bride agencies are actually currently thus many and assisting bridge the gap between distant prospective soulmates.

Peruvian Girls

Withmany people in the planet joining the on the web dating learn, a lot of gals are actually currently enrolling as participants of these web sites as well as mail order bride-to-be agencies. One of the countries along witha higher number of members is Peru. Attractive Peruvian ladies flood numerous on the internet going out withwebsites as they would like to experience connections withguys from the western side planet. These ladies have the ideal premiums and also produce excellent new brides. Numerous men married to Peruvian ladies confirm these premiums, and also as you are going to get to determine, Peruvian females are the real bargain.

Why Guys Opt For Peruvian Girls for Relationship

You may start to question what makes Peruvian girls so muchreally wanted by males. Well, the main reason is actually stone’s throw brought. Peruvian girls create great new brides as they have highqualities that any man would wishfor in a woman he yearns for as a wife. Listed below are the leading characteristics of Peruvian Mail order Brides:

They Desire To Day Foreign Gentlemen

Peruvian women are really welcoming along withimmigrants and also are regularly willing to consult withmen coming from overseas countries. They are actually very easy to correspond with, and also they likewise enjoy to check out and find brand-new locations and have new experiences. Thus, witha Peruvian mail order bride, you ensure to possess a whirling time if you are an adventurous individual. Male who have actually gone out withPeruvian females verify their cosmopolitan and also pleasant attribute. Therefore, carry out not be actually frightened about beginning a conversation withthose stunning Peruvian women on your online dating platform; they are impatiently expecting your messages.

Peruvian Mail Order Brides are actually Family-Oriented

The culture of the Peruvians has actually instilled in the Peruvian lady a great skill in increasing a good family. If you have an interest in acquiring wed to a woman that will handle your residence as well as loved ones, after that a Peruvian girl is your best option. Peruvian women consistently place their loved ones to begin withjust before on their own and also consistently go above and beyond to guarantee that they bring up a good family. They are additionally excellent withyour relative as they ensure that they keep in contact along withas many participants as feasible. Don’ t you love these women already?

They are Calmness and also Encouraging

Peruvian new brides are actually excellent partners to possess. A normal Peruvian girl makes sure that she assists her spouse withhis problems as well as problems. They were actually raised to be mild and also helpful women, and also this training exceeds in to their marital relationships. Therefore, having a Peruvian bride-to-be guarantees you all the affection, treatment, and assist you may think of. They do this normally as well as assist relieve your worry as opposed to adding to it.

They are actually Smart and also Humble

Peruvian Bride-to-bes are among the smartest women you will find around. They constantly challenge themselves to accomplishmore and also be wonderful. Having said that, despite their ingenuity as well as accomplishments, a Peruvian female is never ever ostentatious or even pompous; she constantly stays cool-headed and tranquil. This is actually one trait males adore concerning them as a guy would certainly never ever yearn for a partner who will certainly threaten his authority as a result of her intellectual capabilities or achievements.

They are actually Stunning and also Seductive

Peruvian ladies are typically incredibly gorgeous as well as are one of Latin United States’ s finest ladies. They possess features that charm all of them to guys as well as are actually blessed withwonderful skin. A Peruvian girl may be stated to become a man’ s fantasize come to life.

What a Peruvian Woman Yearns For

After understanding the several advantages of dating a Peruvian woman, you may be thinking about just how to please all of them as well as get them to like you. Below are a few tips that will aid you begin along withPeruvian women dating:

 • Be interested in finding out about her as well as her lifestyle;
 • Show interest in her family members;
 • Show interest in understanding additional about Peruvian meals;
 • Be efficiently free;
 • Keep it straightforward;
 • Make certain your profile is terrific and possesses a wonderful picture of you;
 • Do not go over politics;
 • Do certainly not create ridiculous pranks concerning medicines, and also carry out not make chauvinistic jokes;
 • Try certainly not to contrast Peru along withother Classical nations while talking along withher.

Best Web Sites for Peruvian Girls Dating

You might be actually questioning the most effective online dating website to discover Peruvian ladies for dating due to the fact that several sites abound. Below is actually a quick suggestion of some of the best sites for this purpose:

Charmerly. com

This website is actually very great and also has created international dating incredibly quick and easy. Along withover a hundred 1000 women participants coming from all parts of the planet, Charmerly promotions some of the best online dating solutions worldwide. This website is particularly helpful for single people that are over forty years in grow older. The internet site is actually easy to use and has a classy design. The website is likewise risk-free and also shields the privacy of individuals. The premium of member profiles is actually likewise higher. Its pricing is actually likewise quite alright, and also individuals admitted to the web site’ s influence in helping them discover their soulmates.

Victoriahearts. com

This is actually another wonderful internet site that has a day-to-day boost in participants. The website offers tonnes of features that make your knowledge even more pleasurable. Withits sizable database, you can discover your Peruvian single and get conversing. VictoriaHearts has assisted several singles to find out true love, and today, they are actually married. You can be the next in line. Subscribe for complimentary as well as appreciate the best the web site has to supply.

Latinfeels. com

When it relates to internet outdating, LatinFeels embodies one of the most ideal and ideal systems for discovering girls from Latin United States. The web site is actually well-designed, simple to use, and also involved. Along withover a hundred thousand members, Latinfeels supplies an assorted compilation of lovely solitary gals withconfirmed profile pages that are ready to socialize. All you need to have to accomplishis join totally free and set up your account on the site and also select your inclinations. The site also has a range of components whichare accessible on the spent plan. These features boost your expertise while conversing witha would-be enthusiasm. The pricing is also really affordable, as well as customers are actually guaranteed of their safety and are properly protected from spam or cheaters. latino girl exemplifies one excellent area to discover your preferred Peruvian charm. Take a peep right into the highquality accounts on display and also get going.

Conclusion

Now that you are performed analysis this, there is no question that all your concerns about online going out withare actually gone. You may currently see exactly how advantageous maybe for you. Make use of all of these advantages and find your worldwide affection along withthe click of a switch.

If it therefore takes place that you choose a Peruvian female as your soulmate, at that point you are actually flawlessly armed and prepared. As you have observed, these girls are actually stunning as well as make for fantastic brides. Why certainly not benefit from the sites within this testimonial and find your intended Peruvian girl. Start as well as take pleasure in the ride.

Spamcampagnes rond coronavirus geven boost aan Emotet malware

Posted 20 feb 2020 — by Emerce
Category nieuws

Beveiliger Check Point Research ziet een toename van de verspreiding van de Emotet malware dankzij spamcampagnes over het coronavirus.

De e-mails vermelden waar het coronavirus zich verspreidt en bieden meer informatie in de vorm van bijlagen. Emotet wordt voornamelijk gebruikt voor het verspreiden van ransomware of andere kwaadaardige campagnes.

Net als vorige maand bestaan de actuele cyberbedreigingen vooral uit de verspreiding van malware. Naast Emotet noemt het bedrijf XMRig en Trickbot, die samen meer dan 30 procent van de organisaties wereldwijd troffen.

Bij malware voor mobiele apparaten is met name xHelper de grootste boosdoener. Hiermee worden kwaadaardige apps en advertenties gedownload. De Android-applicatie kan zichzelf verbergen voor de gebruiker en voor mobiele antivirusprogramma’s. Bovendien is xHelper in staat zichzelf opnieuw te installeren nadat de gebruiker de installatie ongedaan heeft gemaakt.

Sterk in opkomst is AndroidBauts. Dit is adware die is gericht op Android-gebruikers.Lees het volledige bericht op Emerce »

Ways to recognize my call record

Posted 16 feb 2020 — by Villamedia
Category blog

Digital conversation is what everyone depends on. While there are sufficient means of digital communication the most made use of modes are in excess of smartphones or email messages. Email messages are created proof of any interaction and can be taken as proof for any fraud. But, what about communications utilizing cellular gadgets, any talks about phones shed as quickly as the contact gets more than.

Right here comes the have to have to have a simply call recording app for Android that can file all the important stuff mentioned around phones. If for some motive you too want to document discussions over phones, there are some of the greatest call recording apps for Android obtainable on Play Shop. Best Connect with Recording Applications For Andro >Having a get in touch with recording app on your Android cellphone can provide a lot of uses, jotting down position if the connect with was crucial and you really don’t have a pen and paper helpful while on the contact, it might issue some legal challenges or maybe a conference.

Recording such phone calls with the very best connect with recorder for Android is the very best option when these kinds of cases arise. Let’s glimpse have the finest contact recording applications for Android:1. Truecaller:With a databases of extra than 250 million, Truecaller devoid of a doubt is one particular of the greatest phone recorder apps for Android. Even so, for most of us, Truecaller is majorly classified as a simply call identifier application, on the other hand, it is amusing to know that its recording aspect is equally good. I personally like Truecaller as the ideal application considering that it not only shows the name of the person calling and blocks spam calls, it also documents important phone calls for me and so several options clubbed in just one application is a boon for me. However, the simply call recording function is accessible in the high quality model and is not there in the absolutely free edition.

Is it possible to get ancient mobile interactions?

In situation https://callrecorder.biz/ you desire to have a cost-free application, keep on reading through to know what a lot more you have in the kitty of call recording apps. So why hold out, start out the call recording app download right now and love working with it. 2. Automated Phone Recorder:Another contact recorder for Android is Automated Phone Recorder by Appliqato. This remarkable app allows you choose which phone calls you to would like to report and which all to dismiss. One particular of the most desirable attributes of Automatic Get in touch with Documents is that it is integrated with Google Push and Dropbox which allows buyers share and help you save the phone calls on Cloud. Additional characteristics include:Easy phone summary solution just soon after the get in touch with is disconnected.

Customizable Inbox according to the quantity of phone calls saved. Options like Record every little thing, Overlook all the things, Ignore contacts. Straightforward to use Interface. 3.

Simply call Recorder- ACR:ACR(One more Phone Recorder) is a cost-free get in touch with recorder application for Android devices which is energy-packed with some of the finest options.

From uncomplicated browsing facility by title, quantity and even notes to automatic deletion of outdated calls and safeguarding phone calls by passwords it has a good deal to offer you. Additional features contain:Multiple recording modes. Effortless sharing of phone calls, regardless of whether entire or sections of the get in touch with. Documents contact of a variety of formats these types of as M4A, MP3, AMR, 3GP, MP4, etc. Quick recovery from Recycle Bin. Cloud upload help. With so several awesome options ACR can’t be missed in the listing of ideal connect with recorders for Android. 4. Simply call Recorder:Yet yet another astounding app in our list of Very best connect with recorder applications for Android.

Simply call Recorder android application lets you history phone calls and saves them by incorporating them to the white checklist and disregarding many others so that they will not get recorded. It also offers effortless sharing and conserving services and can be conveniently synchronized with Cloud. Additional attributes include:Easy organization of recorded calls on the foundation of time, date, and groups. Delivers playback facility to the MP3 data files saved on the SD card. Recorded phone calls can be shared by means of e-mails. Documents both of those outgoing and incoming phone calls.

An intuitive interface presents simplicity of accessibility. Start the contact recorder android app down load right now and take pleasure in making use of it.

Optimale klantervaring zorgt voor hoge ROI van je e-mailcampagnes

Posted 05 feb 2020 — by Emerce
Category nieuws

E-mail is en blijft één van de meest lucratieve marketingkanalen. Data wordt met de dag inzichtelijker en e-mailcampagnes persoonlijker. Er kan steeds meer waarde worden toegevoegd aan de klantreis, wat de klantervaring optimaliseert. En dat is wat de klant verwacht. Door aan de verwachtingen van de klant te voldoen krijgt de ROI een boost – op de korte en lange termijn. 

De ROI (return on investment) van emailmarketing is volgens Tom Ricards – Account Director bij het Engelse personalisatie platform Fresh Relevance – vele malen hoger dan dat van andere marketingkanalen. Tenminste, wanneer een campagne zorgvuldig wordt opgezet en gepersonaliseerd. Data wordt steeds inzichtelijker en is met de dag makkelijker te vergaren. Er kan nauwkeurig worden vastgesteld wat de klant wil en verwacht, wat marketeers in staat stelt aan deze verwachting te voldoen. En dat zie je terug in de conversieratio. Tom verwacht dat er in de toekomst alleen maar meer mogelijk wordt op het gebied van data, personalisatie en automation, wat emailmarketing nog lucratiever zal maken.

Waardevolle berichten waar de klant wél op zit te wachten

Sales- en promotiemails maken plaats voor waardevolle berichten. Relevante e-mails die bijdragen aan een soepele – en onvergetelijke – klantervaring. Want dat is waarmee een bedrijf zich tegenwoordig onderscheidt. Elk contactmoment, ieder bericht dat de doelgroep ontvangt, zou het aankoop- of aanmeldproces eenvoudiger, interessanter én leuker moeten maken. Dit is geen uitzondering, maar de regel; het is wat de klant in deze tijd verwacht, aldus Tom.  

Data van verschillende platformen – zoals de website, CRM (customer relationship managementsysteem) en Google Analytics – kunnen steeds makkelijker worden geïntegreerd, wat het mogelijk maakt de behoefte en verwachtingen van zowel prospects, leads als bestaande klanten optimaal in kaart te brengen. Van nog voor het eerste contactmoment, het gedrag op de website tot aan de interesses ná de aankoop. Per klant en klantreisfase kunnen er persoonlijke berichten worden gestuurd, om optimaal in te spelen op het gedrag, de interesses en behoeftes. 

Hoe relevanter en persoonlijker een bericht, des te groter is de kans dat een prospect klant wordt en een nieuwe klant een loyale. Automation software maakt het personaliseren van campagnes steeds eenvoudiger. Van relevante productaanbevelingen, inspiratiemails, waardevolle productinformatie en how-to-tutorials tot aan verleidelijke cart abandon mails. Berichten worden relevanter, dynamischer én interactiever – en dat wordt door de klant gewaardeerd. 

GDPR heeft kaf van koren gescheiden

De nieuwe wetgeving omtrent GDPR (general data protection regulations) leek roet in het eten te gooien, maar in de praktijk blijkt vaak het tegendeel waar te zijn. Waar de klant voorheen bedolven werd onder promotiemails en berichten eenvoudig over het hoofd werden gezien – of als spam – heeft de GDPR het kaf van het koren gescheiden. Een email – waar bewust voor gekozen is – wordt eerder geopend. Zeker als de klant weet dat deze écht van waarde is en speciaal voor hem of haar. 

Personalisatie campagnes eenvoudiger dan verwacht

Veel bedrijven laten kansen liggen, waardoor hun emailcampagnes niet de gewenste resultaten opleveren. Zonde, want er zijn meerdere manieren om emailcampagnes te optimaliseren. Naast de platforms, software en analysetools, die gepersonaliseerde campagnes voeren steeds makkelijker en efficiënter maken, zijn er diverse tactieken om meer winst uit emailcampagnes te halen. Van het gebruik van gepersonaliseerde pop-overs om de emaildatabase te groeien, gedragssegmentatie, relevante productaanbevelingen tot aan het versturen van meerdere cart abandon mails. Kies de juiste voor jouw bedrijf en je wint niet alleen de slag om, maar ook de harten van de consument.

Meer weten? Download dan hier de whitepaper: In vijf stappen naar een geoptimaliseerde e-mailcampagne.

Over de auteur: Michael Linthorst is CEO van Copernica BV.Lees het volledige bericht op Emerce »

Column: Internet is voor de armen

Posted 20 jan 2020 — by Emerce
Category nieuws

Het internet begon als een idyllische droom van vrijheid en gelijkheid. Van de poetsvrouw tot de president, allemaal kregen we hetzelfde internet. Informatie is kennis, en informatie werd vrij.

Een goede 25 jaar later begint de digitale wereld steeds meer op de echte wereld te lijken. En dan bedoel ik voor de verandering niet zoiets als virtual reality. De digitale klassenstrijd is aan. Het internet is voor de armen. Een premium digitale wereld voor de rijken.

De New York Times staat bekend om zijn prachtige interactieve internet specials. De meest recente gaat over dit onderwerp. En hoe de internetbelofte daarmee niet is waargemaakt. Ook Tim Berners-Lee, de uitvinder van het wereldwijde web, maakt zich zorgen. Hij heeft recent negen principes opgesteld in de hoop dat die het internet beter maken. 

Van de tien geboden tot de 95 stellingen van Luther, in de geschiedenis hebben we tal van pogingen gedaan om met lijstjes menselijk gedrag te sturen. Maar behalve in de vorm van ‘de tien gekste outfits van Kim Kardashian’ werken lijstjes maar met mate. 

Het lijstje met de zeven hoofdzonden is wel een interessante. Want of het nu AI is of social media, het is nooit de techniek of het platform wat het probleem is: het is de mens. De mens voedt AI met vooringenomen data. De mens scheldt en trollt op social media. De mens wil over de rug van anderen geld en macht vergaren. 

De negatieve impact hiervan is net als in de echte wereld ongelijk verdeeld. De rijken trekken zich online terug in met paywalls ommuurde premium omgevingen. We kopen er privacy en kwaliteit. Buiten die veilige muren is het steeds meer voor de armen. Gevolgd door trackers voeden ze het internet met hun data. De zevende hoofdzonde ‘gemakzucht’ wordt onze val. We geven onze data in ruil voor gebruiksgemak. Data waarmee we steeds slimmer zijn te manipuleren.

Gelukkig is er aan de andere kant het boek ‘de meeste mensen deugen’ van Rutger Bregman. En als je kijkt langs de trollen en spam, zie je elke dag mensen lief voor elkaar zijn op Twitter. Ook ontstaan er tal van mooie platformen op het internet, die gratis toegankelijk zijn en blijven voor iedereen. Er zit ook zoveel goeds in mensen. Daarom laat ik hierbij mijn lijstjes-cynisme varen en steun van harte Berners-Lee’s initiatief. Go internet!

* Dit artikel verscheen eerder in het decembernummer van Emerce magazine (#175).

Over de auteur: Brechtje de Leij werkt als bobile strategist en schrijft columns voor Emerce.Lees het volledige bericht op Emerce »