Posts Tagged ‘seo’

Snelheid meten: naar welke KPI’s moet je kijken?

Posted 08 mei 2019 — by Emerce
Category nieuws

Zeker voor smartphonegebruikers met een 3G/4G-netwerk is een korte laadtijd van belang. Waarom? Omdat de kans vrij groot is dat gebruikers je website vroegtijdig zullen verlaten wanneer deze ‘traag’ is. Vaak hoor je: “Mijn website is langzaam! Want Google Analytics zegt dat het gemiddeld zes seconden duurt voordat de pagina geladen is!” Maar is dat wel echt zo?

Als we het hebben over de laadtijd van een pagina bestaan er nogal veel KPI’s. Omdat ze allemaal iets anders zeggen is het belangrijk om helder voor ogen te hebben over welke termen het gaat en waar je naar moet kijken (en waar niet). Het is namelijk wat complexer dan slechts in Google Analytics kijken naar ‘laadtijd’.

Uiteraard ligt het voor de hand om naar de Google Analytics cijfers te kijken en hier conclusies aan te verbinden. Enige voorzichtigheid is hier echter geboden.

Wanneer we een analyse doen van de laadtijd van de website moeten we ons goed realiseren wat we meten. Er zijn een aantal termen die hier een rol spelen en die niet met elkaar verward moeten worden: Time To First Byte, First Meaningful Paint, DOM Content Loaded en Document Ready. Ik licht ze een voor een toe.

Time To First Byte

Time To First Byte zegt iets over de hoeveelheid tijd die de server nodig heeft om de eerste byte naar de client (de browser) terug te sturen. Over het algemeen is dit de tijd die de server nodig heeft om de resources (data uit bijvoorbeeld de database en/of externe diensten zoals Fredhopper en Spaaza) te verzamelen en er één geheel van te maken; een pagina. Dit is dus de primaire reactietijd.

First Meaningful Paint

First Meaningful Paint markeert het moment dat de gebruiker voor het eerst iets bruikbaars op het scherm ziet staan. Met bruikbaar wordt bedoeld: het tonen van content waar de gebruiker echt iets aan heeft. Dat is dus niet een achtergrondafbeelding of social media icons, maar een stuk tekst, of een aantal productafbeeldingen van het opgevraagde product op een product detail pagina.

DOM Content Loaded

DOM Content Loaded betekent dat alle resources die in de HTML gedefinieerd staan binnen zijn. Dit betekent niet dat de pagina volledig gerenderd is. Wanneer een script ervoor zorgt dat er nog een script ingeladen wordt dan wordt dit niet meegeteld. Denk hierbij aan affiliate marketing scripts.

Document Ready

Document Ready (ook wel Document Finished) is wanneer de pagina gerenderd is en externe JavaScripts ingeladen zijn. Met de introductie van asynchrone scripts kan dit lang duren zonder dat de gebruiker hoeft te wachten op de pagina.

Meer dan secondes alleen…

Rekening houdend met bovenstaande uiteenlopende termen moeten we ons dus afvragen wat we precies meten en waar we het over hebben als we het hebben over de laadtijd van de pagina. In het verleden was het simpel: laat een tool de website binnen halen en kijk naar de secondes onderaan de streep, dat is de laadtijd. Dit is tegenwoordig niet meer van toepassing door gebruik van nieuwe technieken. Houd rekening met bandbreedte en device.

Het beste is om uit te gaan van de gebruiker: hoe ervaart de gebruiker de website? De KPI First Meaningful Paint komt hier het dichtst bij in de buurt. Houd hierbij rekening met de verschillen in bandbreedte en rendersnelheid van het device. Een Samsung Galaxy S2 Mini (2011) zal een stuk minder snel renderen dan een Samsung Galaxy S9 (2018). Bij het rapporteren over snelheden zal daarom ook altijd aangegeven moeten worden welke bandbreedte en welk device gesimuleerd zijn tijdens de test. Wanneer het over geaggregeerde gegevens gaat, is het belangrijk om te weten wat voor devices de klanten procentueel gebruiken. Hierbij ligt het voor de hand om de devices in te delen in drie groepen: high-end, mid-market en budget. Neem de verschillen mee in je rapportages.

Wat meet Google Analytics?

Google Analytics geeft je inzicht in sitesnelheidsrapportages. Dit zijn rapportages met door de gebruiker geregistreerde laadtijden. Voor één op de honderd bezoekers wordt een meting gedaan.

Als we in Analytics kijken, dan vinden we onder Gedrag > Sitesnelheid > Overzicht een grafiek waar een aantal dimensies gebruikt kunnen worden. Deze dimensies geven allemaal een ander inzicht in de laadtijd. We lichten ze een voor een toe.

1. Gemiddelde interactieve documenttijd

De gemiddelde interactieve documenttijd is de gemiddelde tijd (in seconden) die de browser nodig heeft om de pagina te verwerken. Vanaf dat moment kan de gebruiker de pagina gebruiken. Ook als hij nog niet volledig is geladen. Dit komt na de First Meaningful Paint.

2. Gemiddelde laadtijd van documentinhoud

De gemiddelde laadtijd van documentinhoud is de gemiddelde tijd (in seconden) die de browser nodig heeft om het document (DOMInteractive) te parsen en de scripts uit te voeren. Het parsen van het document is voltooid, de pagina is gereed, maar stylesheets en afbeeldingen zijn mogelijk nog niet volledig geladen. Na dit moment worden vaak JavaScripts uitgevoerd die nog weer andere resources downloadt (tracking scripts/AB tests/customization). Dit komt overeen met DOM Content Loaded.

3. Gemiddelde laadtijd van pagina

Dit is de gehele gemiddelde laadtijd (in seconden) van een pagina. Het meten begint wanneer de navigatie begint (dat wil zeggen klikken op een link) en eindigt wanneer de webpagina is geladen in de browser van de gebruiker. Deze statistiek is altijd de grootste omdat deze de hele tijdlijn zal bevatten. Het bestaat dus zowel uit de reactietijd van tussen de server en de client als het opbouwen van de pagina door de browser. Dit komt overeen met ‘Finish’ in the load timeline.

Sitesnelheid meten in Google Analytics

Zoals gezegd is sitesnelheid een belangrijke SEO-factor; een snelle website resulteert niet alleen in een beter converterende website maar ook in hogere posities. Je laadtijd is echter aan de hand van meerdere KPI’s te meten, dus zorg ervoor dat je weet wat je meet voordat je hier conclusies uit trekt.Lees het volledige bericht op Emerce »

Voice voor e-commerce – een SEO kanttekening

Posted 02 mei 2019 — by Emerce
Category nieuws

Menig overzicht dat de SEO trends voor 2019 belichtte, wist te vertellen dat dit het jaar gaat zijn waarin voice search een belangrijke rol gaat spelen. Vanuit SEO-perspectief zijn er nog voldoende vragen om een kritische kanttekening mee te vormen.

Eind 2018 is de Nederlandstalige Google home slimme speaker op de markt gekomen, wat het aantal Nederlandse spraakgestuurde zoekopdrachten ongetwijfeld ook zal verhogen. Dat voice search in de toekomst (in Nederland) belangrijk zal zijn is hierdoor aannemelijk, maar is het ook écht zo urgent? 

Online winkelen met voice search

Zal voice search ook een belangrijke rol gaan spelen bij het online winkelen? Veel mensen binnen de e-commerce branche zullen het zich de afgelopen tijd hebben afgevraagd. Als het zo gaat zijn dan wil je er natuurlijk op tijd bij zijn; op de concurrentie achterlopen doe je liever niet.

Er zijn nu al verschillende manieren waarop een webwinkel geoptimaliseerd kan worden voor voice search. Veel komt echter neer op überhaupt een goede SEO basis hebben: veiligheid, snelheid, content, autoriteit en mobile-first bijvoorbeeld. Gevonden worden via voice search begint eigenlijk met een sterke aanwezigheid in de standaard zoekresultaten.

Content speelt hierin een belangrijke rol: kort en krachtige antwoorden op veelgestelde vragen (in de standaard zoekresultaten weergegeven als “featured snippets”) worden graag gebruikt om algemene vragen te beantwoorden. Nu zal het voor een webwinkel niet interessant zijn om de vraag “Wat is de hoofdstad van Frankrijk?” te beantwoorden, maar vragen die betrekking hebben tot je product of dienst kunnen veel aandacht vestigen op jouw merk.

Voor webwinkels met fysieke locaties biedt voice search nog meer mogelijkheden. Naar schatting is 16% van alle spraakgestuurde zoekopdrachten op zoek naar lokale producten, diensten of bedrijven. Bovendien zal een koopgerichte zoekopdracht vaak ook een lokaal bedrijf als resultaat krijgen. Optimaliseren voor lokale zoekopdrachten kan middels content, microdata en het inrichten van een Google Mijn Bedrijf pagina.

Nog een interessante mogelijkheid voor winkelen met voice search zijn “Google Actions” en “Alexa Skills”. Deze programma’s maken het mogelijk om via Google of Alexa een spraakassistent aan te roepen van een bedrijf of merk. De assistent is zelf in te richten om vragen te beantwoorden en de gebruiker te helpen bij het winkelen.

Concrete data

Er is echter weinig concrete data beschikbaar over hoeveel er gewinkeld wordt via voice search. Zo heeft Google voor het laatst in 2016 een concrete statistiek naar buiten gebracht over het gebruik van voice search, waarbij twintig procent van alle zoekopdrachten in de Google app spraakgestuurd waren.

De meeste data die online staat is bovendien gebaseerd op de Amerikaanse of Britse markt, waar Amazon Alexa een veel grotere speler is dan hier in Nederland. In een dergelijk artikel van The Information geeft slechts twee procent van de Alexa eigenaren in het Verenigd koninkrijk aan deze te hebben gebruikt om een online aankoop te doen, ondanks dat het apparaat direct aan Amazon is gekoppeld.

Als het dus op voice search data in Nederland aankomt dan zal veel op aannames en vergelijkingen met andere landen berusten.

Spraakgestuurde zoekopdrachten

Een statistiek die zijn eigen leven is gaan leiden op het internet is dat vijftig procent van alle zoekopdrachten spraakgestuurd zullen zijn in 2020. Het illustreert de enorme invloed van voice search en, aangezien we inmiddels in 2019 leven, de urgentie waarmee ook e-commerce de stap richting voice moet maken.

De valkuil zit hem echter in waar spraakgestuurde zoekopdrachten voor worden gebruikt. Een concreet overzicht met data van de verschillende zoekmachines is er niet, wel is er een Amerikaans onderzoek van comScore dat de meest voorkomende gebruiken van smart speakers in kaart heeft gebracht:

In de grafiek zijn de zoekopdrachten die aankoop gericht zijn al aangegeven, waarbij er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen online en lokaal. Daarnaast lijken smart speakers vooral gebruikt te worden voor algemene vragen, automatische handelingen en om verschillende media te streamen. Op met name de laatste twee zal SEO weinig effect kunnen hebben (met enkele uitzonderingen), maar dit lijkt wel het gros van de zoekopdrachten te zijn.

Een kritische noot

Dit geeft een ander beeld van de urgentie van voice search voor e-commerce. Slechts een klein deel van de “zoekopdrachten” zijn opdrachten waar je met SEO invloed op kunt hebben en die ook commercieel interessant zijn. Als je geen fysieke locatie hebt, en dus local search niet relevant is, wordt dit nog minder.

Voice search als toekomstig medium is hierdoor niet per se minder interessant. Steeds meer Nederlandse huizen bevatten een slimme speaker, onze mobieltjes zijn de belangrijkste apparaten om zoekopdrachten mee uit te voeren. De urgentie om je SEO strategie aan te passen naar voice search valt echter wel weg. Voorlopig is het wellicht beter om op de andere aspecten van SEO gericht te zijn; te zijner tijd zal ook je voice vindbaarheid hier baat bij hebben.Lees het volledige bericht op Emerce »

LeasePlan: marketing van 32 landen centraal aansturen

Posted 02 mei 2019 — by Emerce
Category nieuws

LeasePlan is een van de grootste ‘Car-as-a-Service’ aanbieders ter wereld. Het bedrijf is actief in 32 landen en beheert een vloot van 1,8 miljoen auto’s. Om de marketing beter te kunnen doen, werd besloten om de digitale services te centraliseren en optimaliseren. Daarbij ligt de focus op automatisering en selfservice, oftewel: het gebruik van technologie om klanten beter van dienst te kunnen zijn.

Fabian Kersten is sinds eind 2017 Head of Digital Marketing bij LeasePlan Digital, de digitale club binnen het bedrijf. Hij is medeverantwoordelijk voor de digitale transformatie van het bedrijf. “Mijn focus ligt op marketing. Daar hebben we te maken met 32 verschillende lokale smaken. Toen ik begon werd er nog niet echt gebruikgemaakt van marketing automation door de verschillende landen en het bleek lastig om doelgroepen te bepalen en te segmenteren. Ik wil een center of excellence bouwen waarmee alle expertises geholpen zijn, van leadgeneratie en customer engagement tot marketingtechnologie en contentmanagement. Hiervoor was een digitale fundering nodig die schaalbaar is en de end-to-end customer journey en klantbeleving online kan borgen.”

Om dit voor elkaar te krijgen moest er één digitaal platform komen waar alle tools op draaien, zodat klanten meer zelf kunnen doen in de verschillende processen, van de administratie tot het tekenen van een contract, check-out van de leaseauto en service. Het engagement platform brengt de verschillende systemen en tools samen. “Denk aan DMP, Bid Management, Salesforce Marketing Cloud, Social Studio, AB-testing, CMS, SEO en analytics. Alles wat nodig is om betrokkenheid te creëren bij doelgroepen en actiematige inzichten te verkrijgen via de data. We willen consistentie in de data en in de communicatie met klanten.”

Nieuw businessmodel

Deze verandering is mede nodig doordat het businessmodel van LeasePlan verandert. Het bedrijf richtte zich van oudsher vooral op grote bedrijven die leaseautocontracten afsloten en een accountmanager toegewezen kregen. “Dat doen we nog steeds, maar nu bedienen we ook het MKB en particuliere autorijders via private lease en CarNext, ons occasionslabel. De afgelopen vijftig jaar waren we primair gericht op de auto. De verandering naar meer customer centric denken hebben we nu ingezet met behulp van customer journeys.”

Tooling in orde maken

De afgelopen jaren stonden in het teken van het ontwikkelen van het platform en het bepalen van de tech stack. “Elk land gebruike zijn eigen tool voor hun markt. De doelstelling was om deze te migreren naar een centraal systeem,” zegt Fabian. “Andere tools hebben we vervangen of geïntegreerd. Dit was een enorme klus. Nu zijn we bezig met het maken van mondiale marketingprogramma’s die de gaten in de customer journey dichten, zoals de follow-up van leads, het welkom heten van de chauffeur en de aflevering van de auto. De data zijn gekoppeld, zodat we weten welk kanaal we het beste kunnen gebruiken voor welke campagne en volledig kunnen meten wat er gebeurt. Een van mijn taken is het volwassen maken van de landen. De technologie is gecentraliseerd, nu zijn er trainingen en opleidingen nodig om ervoor te zorgen dat de verschillende vestigingen begrijpen wat ze ermee kunnen.”

Wat merkt de klant hiervan? De belangrijkste verandering is volgens Fabian dat er anders wordt gecommuniceerd met de verschillende doelgroepen. “We communiceren beter en regelmatiger via de verschillende kanalen. We zijn de verschillende stapjes van de journey met elkaar aan het verbinden. Hoe kunnen we met behulp van marketingprogramma’s iemand converteren van een onbekende, naar een betrokken klant en zelfs merkambassadeur?”

Betrokken chauffeurs

De focus heeft tot nu toe gelegen op lead nurturing en retentie, maar de volgende stap is engagement creëren, aldus Fabian. “Dat doen we bijvoorbeeld met behulp van de MyLeasePlan-app en het MyLeasePlan-serviceportal. We willen dat meer chauffeurs hier gebruik van gaan maken en waarde toevoegen aan de dagelijkse gebruikerservaring door nieuwe digitale diensten te ontwikkelen. Bijvoorbeeld een notificatie wanneer je auto onderhoud nodig heeft op basis van de kilometerstand en andere indicatoren.”

Verder werkt LeasePlan Digital aan personalisatie en next best actions voor alle kanalen. Fabian verwacht dat hiermee in de tweede helft van dit jaar stappen zullen zijn gezet.

Hogere productiviteit, betere leads

Wat heeft de nieuwe opzet tot nu toe opgeleverd? In Ierland is de salesproductiviteit 65 procent hoger geworden, geeft Fabian als voorbeeld. “Marketing automation geeft klanten de mogelijkheid om hun contract zelf te verlengen. Daardoor kunnen salesmedewerkers zich op andere zaken richten. Een ander effect is dat de kwaliteit van leads die sales krijgt hoger is, omdat de intentie en interesse van de potentiële klant duidelijker is. De follow-up kost de helft minder tijd dan vroeger.”

Ook interessant is de integratie met social media. In België heeft LeasePlan een campagne gedaan met Tesla. “Degenen die interesse toonden op Facebook in zo’n auto, werden via Salesforce Marketing Cloud doorgespeeld aan sales. De conversieratio van deze campagne is hierdoor substantieel.”

Learnings: eerst consensus, dan standaardisatie

De digitale transformatie van LeasePlan is een omvangrijk project dat nog niet is afgerond. Tot nu toe heeft Fabian vier belangrijke lessen geleerd. Ten eerste dat het belangrijk is om consensus te hebben binnen het bedrijf over de noodzaak van een centraal platform. Pas dan kun je gaan standaardiseren en appels met appels vergelijken.

Ten tweede stelt Fabian dat je goed moet nadenken over hoe je zo’n programma gaat introduceren en iedereen meekrijgt binnen de organisatie. “Wij zijn in landen die geïnteresseerd waren in de vernieuwing gestart en de goede resultaten daar hebben we als bewijs gebruikt om andere landen over de streep te trekken. We hebben dus een pull- in plaats van een pushstrategie gebruikt.”

De derde les was tevens Fabians grootste uitdaging: zorg ervoor dat de kwaliteit van je data goed is zodat je het in je voordeel kunt gebruiken. En ten vierde: zorg voor gedeelde KPI’s. “Vroeger had je totaal verschillende perspectieven die elkaar niet vonden, zoals marketing die afgerekend werd op conversie, leads en orders, terwijl IT juist keek naar de prestaties van nieuwe code. Nu combineren we KPI’s, bijvoorbeeld een x-aantal orders, waarna de verschillende disciplines deze vertalen naar eigen doelstellingen. De verschillende landen hadden ook eigen targets. Dat is nog steeds het geval maar ze worden nu afgezet tegen het bedrijfsbelang, zodat alle neuzen dezelfde kant op staan. Dat is de belangrijkste voorwaarde voor een geslaagde digitale transformatie.”Lees het volledige bericht op Emerce »

Kwekkeboom combineert historie met dynamische site

Posted 30 apr 2019 — by Emerce
Category nieuws

Een website draait om mooi design, goede SEO-prestaties….. én een 360° roterende bitterbal. Snackgigant Kwekkeboom had een rebranding nodig, onder meer voor bedrijfspositionering en activatie.

Arina Abbring, Marketingmanager bij Kwekkeboom, besloot enkele maanden geleden dat kwekkeboom.nl een totale rebranding nodig had. De vorige ‘renovatie’ stamt alweer uit 2014. Inmiddels is er veel veranderd op het gebied van bedrijfspositionering en de activatiestrategie. Kwekkeboom.nl paste niet meer bij het imago dat de snackgigant wilde uitstralen. Tijd om historie, ambacht en online-technieken te combineren en te integreren op een website met een nieuw jasje.

Van statisch naar dynamisch

Een nieuw oven & Airfryer assortiment vraagt om een make-over van Kwekkeboom.nl, meent Abbring. We wilden een website met een premium look & feel die tevens ambacht en kwaliteit uitstraalt”. Een stijlvolle website – in lijn met de recente productverpakkingen en commerciële uitingen – met verrassende dynamische elementen en bijzondere aandacht voor de bedrijfsgeschiedenis werd het resultaat.

Rebranding Kwekkeboom

Eerder had het gehele assortiment al een rebranding ondergaan. De oude verpakkingen hadden meer niet de juiste luxe uitstraling die past bij een ambachtelijk merk als Kwekkeboom.

Zo werden alle verpakkingen aangepast en het logo gewijzigd. Met succes: de snacks en borrelhapjes uit de oven of Airfryer zijn nu significant meer in trek. De ‘black labels’ Black Angus bitterbal en de Old Amsterdam bitterbal zijn nu blikvangers in het schap van menig Nederlandse supermarkt.

Rebranding, nieuwe verpakkingen, nieuwe huisstijl… Check . De volgende stap – de aanpassingen aan de website – bleek een heet hangijzer. De verwachte kosten waren hoog en het project bleek moeilijk inpasbaar in de huidige marketingactiviteiten. Toch werd er budget en tijd vrijgemaakt. De reden? De oude website bleek niet meer te rijmen met de rebranding van de productverpakkingen en de kwaliteits-presentatie van Kwekkeboom. Daarop stelde Abbring verschillende voorwaarden op. De nieuwe site moest:

 • verwijzen naar de rijke geschiedenis van Kwekkeboom;
 • aandacht hebben voor de ambachtelijk bereide producten;
 • visueel een beleving zijn voor de bezoeker;
 • bezoekers informeren en activeren;
 • een juiste balans hebben tussen design, content en SEO.

Zowel aan de achter- als de voorzijde van de site moest alles op de schop. Daar gingen vele beslissingen aan vooraf:

 • welk Content Management Systeem (CMS)?
 • Custom made, drag-and-drop of toch een thema?
 • welke features moet er minimaal zijn bij de eerste nieuwe versie?
 • Welke webbouwer heeft de juiste ervaring qua design en development?

Na een uitgebreide analyse en het opstellen van CMS-requirements, ging de voorkeur uit naar een WordPress-site vanwege de vele toepassingen en het gebruiksgemak.

Opvallende features nieuwe site

De nadruk moest zowel op de geschiedenis als op de moderne website features van nu liggen. In snacktermen: verbindt de eerste Kwekkeboom Croquet uit 1945 aan de 360° draaiende bitterbal op de website van 2019. De aandacht voor de wensen van de huidige consument én de ervaringen die in ruim een eeuw zijn opgebouwd dragen immers bij aan de successen van het merk.

1. Rijke geschiedenis

Het merk gaat terug tot 1900. Herman Kwekkeboom begint dan zijn eerste patisserie op de Rapenburg in Amsterdam. Deze geschiedenis is tot leven geroepen op de site. Zo is gekozen voor een nostalgisch kleurenpalet van zwart en goud. Ook geeft het zwierig schrift, opvallende goudkleurige accolades en andere klassieke elementen het gevoel van vroeger weer. Daarnaast is een ‘geschiedenis-slider’ niet vergeten.

2. Ambachtelijke producten

De rijke Kwekkeboom-geschiedenis kun je ook daadwerkelijk proeven in de snacks. Een aantal producten uit het assortiment, zoals de rundvleescroquetten en -bitterballen, zijn volgens oud Kwekkeboom-recept gemaakt. Deze ambachtelijke bereiding is een eyecatcher op de site. Visuals van ragout, vlees en kaas vullen de pagina’s.

Her en der zijn bewust culinaire begrippen – die van toepassing zijn op het bereiden van snacks – toegelicht.

3. 360° bitterballen

Het verhaal rondom de producten krijgt zo steeds meer vorm, maar de beleving voor de visitor loop nog iets achter. Door meerdere producten in interactieve en bewegende vorm op te nemen worden snacks voor de klant haast tastbaar. Abbring: “De draaiende bitterbal zorgt voor een realistisch beeld. Hij is van alle kanten te bestuderen en je zou hem voor je gevoel zo van je scherm kunnen plukken”.

4. Doorlopende backgroundvideo’s

Een goede beleving op de website draagt bij aan een langere verblijftijd van bezoekers en meer aankopen. In het geval van snacks kunnen daar meerdere features bij helpen. Kwekkeboom kiest voor ragout die constant wordt geroerd en kaas die blijft smelten. Door op de vulling van de bitterbal, kroket en kaassnack te focussen, wordt de potentiële klant nieuwsgierig naar de smaak, het uiterlijk en de krokantheid. “De bezoeker mag direct trek en zin krijgen in het lekkers”, aldus Abbring.

5. Design versus website performance

Een interessante en moderne site alleen, trekt nog geen ladingen bezoekers. Een goede Search Engine Optimalisatie (SEO) is onontbeerlijk wanneer je hoog in Google wilt komen. Doordat Stuurlui de website vanaf de grond opnieuw kon opbouwen werd er een nagenoeg perfecte balans gevonden tussen SEO enerzijds en productbeleving anderzijds.  ”Mooie designs en features worden nu continu afgewisseld met SEO-teksten voor een optimale balans”, meent Hans Boersma van Digital Wizards.

Het team van Kwekkeboom, Digital Wizards en Stuurlui is tevreden hoe ze de eisen voor de site één voor één hebben afgevinkt. Volgens Abbring is het samen gelukt om een website neer te zetten die de bezoeker informeert, enthousiasmeert en het Kwekkeboom Oven & Airfryer-gevoel laat beleven. “Het is af en de site is echt om op te eten.”

 

 Lees het volledige bericht op Emerce »

AWS opent cloudzone in Hong Kong

Posted 29 apr 2019 — by Emerce
Category nieuws

Amazon Web Services (AWS) opent een nieuw datacenter regio AWS Asia Pacific (Hong Kong). Het totale aantal zones komt daarmee op 21.

Het is de achtste in Azië na Beijing, Mumbai, Ningxia, Seoul, Singapore, Sydney en Tokio.

Hong Kong wordt gezien als een belangrijk financieel centrum en dus wil AWS dichter op klanten gaan zitten.

AWS wil nog meer zones openen, onder meer in Kaapstad, Milaan en Jakarta.Lees het volledige bericht op Emerce »

Twee overnames door moeder MediaMonks

Posted 26 apr 2019 — by Emerce
Category nieuws

S4 Capital, de houdstermaatschappij boven MediaMonks, doet twee overnames om zijn expertise uit te breiden.

MediaMonks neemt Caramel Pictures over, een filmproductiebedrijf dat is gespecialiseerd in het opnemen en in beeld weergeven van food & liquids.

Het bedrijf werkt voor FMCG-klanten zoals Unilever, Nestlé, Danone en The Coca-Cola Company en produceert content voor merken als Heineken, KFC, KitKat, Lays, Magnum en Senseo.

Daarnaast maakt zusterbedrijf MightyHive bekend dat het programmatic consultant ProgMedia uit São Paulo koopt. Vanuit Brazilië moet het bedrijf met nu 28 man in dienst de Zuid-Amerikaanse markt gaan voorzien van kennis van programmatic advertising.

De deal met ProgMedia wordt voor de helft met contanten en voor de helft met aandelen S4 Capital betaald. Hoe de overname van Caramel Pictures wordt gefinancierd houden de partijen voor zich.Lees het volledige bericht op Emerce »

Waarom zoekintentie en SEO perfect samengaan

Posted 24 apr 2019 — by Emerce
Category nieuws

SEO gaat steeds meer over het optimaliseren voor de gebruikers en de intentie die zij hebben met een zoekopdracht. Hoe kun jij inspelen op zoekintentie en waarom gaat het perfect samen met SEO?

Hoe we zoeken en antwoorden vinden via zoekmachines is de afgelopen jaren sterk veranderd. Zoekmachines zijn erg veranderd en proberen altijd de meest relevante resultaten te tonen. In het verleden waren digital marketeers, SEO marketeers en copywriters bezig met het optimaliseren voor zoekwoorden. Dit is anno 2019 steeds minder van toepassing. Eerst die  zoekintentie, wat is dat nu precies?

Wat is zoekintentie?

De zoekintentie is het doel dat een gebruiker hoopt te bereiken wanneer hij / zij een zoekopdracht uitvoert in een zoekmachine. Dit kan van alles zijn, van het antwoord op een simpele vraag, tot het vergelijken van producten en diensten en de uiteindelijke aankoop ervan. Je wilt jouw doelgroep bereiken met de juiste boodschap en de juiste content. Het begrijpen van de zoekintentie en hierop inspelen, gaat daarom perfect samen met SEO.

Welke zoekintenties zijn er?

Een gebruiker kan verschillende zoekintenties hebben. Het kan gaan om het vergaren van informatie, het vinden van producten, het zoeken van een winkel tot het aankopen van een product. De verschillende type zoekintenties zijn in te delen in categorieën. Er zijn meerdere modellen, maar wij onderscheiden de volgende zoekintenties:

 • Informatieve zoekintentie
 • Commerciële zoekintentie
  • Vergelijkend en oriënterend
  • Commercieel
 • Transactionele zoekintentie
 • Lokale zoekintentie
Informatieve zoekintentie

Een gebruiker met een informatieve zoekintentie wil graag meer informatie over een bepaald onderwerp of dienst. Zoekopdrachten met een informatieve zoekintentie zijn vaak vrij simpele vragen, zoals ‘hoe hoog is de eiffeltoren’ of ‘wat is SEO’. Deze zoekopdrachten zijn vaak te herkennen aan woorden als:

 • Wat
 • Welke
 • Hoe
 • Wie
 • Wanneer

Op deze zoekopdrachten is de kans ook groot dat je een featured snippet te zien krijgt, omdat er in veel gevallen direct antwoord gegeven kan worden op de vraag. Door te optimaliseren voor zoekopdrachten met een informatieve zoekintentie kun je ook meteen goed inspelen op voice search. Zie ook: Aan de slag met voice search

Commerciële zoekintentie

Een gebruiker met een commerciële zoekintentie is op zoek naar een product of dienst. Het kan zijn dat de gebruiker weet wat hij/zij zoekt en over wil gaan tot aankoop, maar het kan ook zijn dat de gebruiker nog niet precies weet welk product of dienst hij/zij zoekt of nodig is. Er is dus wel een commerciële intentie en een kans tot aankoop, maar het kan zijn dat de gebruiker (nog) niet gereed is voor het doen van een aankoop.

Een commerciële zoekintentie is daarom weer onder te verdelen in:

 • Oriënterende zoekintentie
 • Commerciële intentie
Oriënterende zoekintentie

Gebruikers met een oriënterende en/of vergelijkende zoekintentie zijn veelal op zoek naar meer informatie of advies. Gebruikers met deze zoekintentie gebruiken daarom ook vaak woorden als:

 • Beste
 • Top 10
 • Prijzen
 • Kosten
 • Verschil
 • Tips
 • Voordelen
 • Nadelen

Een goed voorbeeld van een website die goed inspeelt op de oriënterende zoekintentie is bijvoorbeeld deze website. Zij bieden advies via blogs, bieden een top 10 met producten en bieden de mogelijkheid om het product te kopen.

Neem bijvoorbeeld de zoekopdracht ‘duikcomputer’. Er bestaat een kans dat iemand het product wil kopen, maar de gebruiker kan ook op zoek zijn naar advies of naar informatie om producten te vergelijken. Je ziet dat Google zoekresultaten laat zien die inspelen op de verschillende zoekintenties door adviserende en vergelijkende content te vertonen en partijen waar je het product kan kopen.

Transactionele zoekintentie

Een gebruiker met een transactionele zoekintentie, wil graag overgaan tot conversie. Wat de conversie precies is kan verschillen per branche en bedrijf. Denk hierbij aan het kopen van een product of dienst, het opnemen van contact of het bezoeken van een vestiging.

Zoekopdrachten met een transactionele zoekintentie zijn vaak te herkennen aan woorden zoals:

 • Kopen
 • Bestellen

Een zoekopdracht met een transactionele zoekintentie hebben vaak veel advertenties in zoekmachines. De concurrentie is hier vaak hoog.

Lokale zoekintentie

Een gebruiker met een lokale zoekintentie is op zoek naar een bedrijf in de buurt dat kan helpen bij zijn/haar vraag of probleem. Het kan zijn dat de gebruiker het bedrijf al kent en zoekt op de bedrijfsnaam of zoekt naar een product of dienst in combinatie met plaatsnaam, denk aan bijvoorbeeld ‘badkamer amsterdam’ of ‘kledingwinkel utrecht’.

Ook brede zoekopdrachten kunnen een lokale zoekintentie hebben. Google past voor veel zoekopdrachten de zoekresultaten op de pagina aan naar de locatie van de gebruiker.

Zoekopdrachten met een lokale zoekintentie bevatten daarom vaak een zogeheten local pack. Neem bijvoorbeeld de zoekopdracht ‘badkamer’, hierbij zien we als eerste een local pack met bedrijven uit de buurt en daaronder de organische resultaten met daartussen bedrijven uit de buurt.

Hoe kun je inspelen op zoekintentie?

Hoe kun je nou optimaliseren voor deze zoekintenties?

Doe een zoekwoordenonderzoek

Doe een zoekwoordenonderzoek en concurrentieonderzoek voor jouw bedrijf / branche. Gebruik verschillende tools, zoals de Google Keyword planner, Google Trends, Ubersuggest, AnswerThePublic en maak een complete zoekwoordanalyse. Zie ook: Zoekwoordenonderzoek met Google Trends

Segmenteer de zoekwoorden en bepaal zoekintentie

Zet alle zoekwoorden in een Google Spreadsheet, Excel of Numbers bestand. Segmenteer de zoekwoorden, bepaal de zoekintentie en deel ze in op informatief, commercieel (oriënterend), commercieel (aankoop), transactioneel en lokaal. Door de zoekwoorden te segmenteren kun je bepalen hoe jij in kunt spelen op de zoekintentie. Zoekwoorden met ‘tips’ en ‘voordelen’ geeft de behoefte aan voor bijvoorbeeld een informatieve blog en zoekwoorden met ‘kopen’ of ‘bestellen’ vragen om product overzichtspagina’s of productdetail pagina’s.

Als je twijfelt over de zoekintentie kun je het beste zoeken op het zoekwoord in Google en kijken welke resultaten worden vertoond. Zijn er meerdere zoekintenties? Bepaal dan de zoekintentie die volgens jou het beste aansluit en het beste past binnen jouw strategie.

In het geval van ons voorbeeld over ‘duikcomputers’ zie je resultaten met vergelijkende en adviserende content maar ook resultaten voor het kopen van een product. Er zijn dus twee manieren om in te spelen op deze zoekopdracht.

Bepaal welke acties je wilt ondernemen voor optimalisatie

Je hebt de zoekwoorden in kaart en je weet de zoekintentie. Aan de hand van je zoekwoordenonderzoek kun je bepalen welke acties je wilt gaan ondernemen om beter vindbaar te worden in zoekmachines.

Welke acties het beste passen bij jouw bedrijf verschilt per situatie. Zie je dat er veel zoekwoorden zijn met een informatieve intentie? Dan is een kennisbank misschien wat voor jou. Zie je veel zoekwoorden met een lokale intentie? Dan zijn vestigingspagina’s voor jou misschien een betere optie.

Dit artikel is samen geschreven met Mitchel Damman van Moddit.Lees het volledige bericht op Emerce »

Voice en DMP vormen ideale match

Posted 23 apr 2019 — by Emerce
Category nieuws

Wat gebeurt er wanneer je voice, SEO en CDP/DMP (Customer/Data Management Platform) specialisten in een ruimte samenbrengt met als doel het integreren van de verschillende expertisegebieden? Dit zijn lessen van het samenbrengen van deze twee werelden.

Waarom voice & DMP?

De potentie van voice mag op basis van alle recente ontwikkelingen en berichtgevingen inmiddels wel bekend verondersteld worden, echter is vaak nog goed te zien dat Voice veelal binnen een aparte silo wordt opgezet. Vaak wordt voice als een kanaal op zichzelf gezien en zijn dit meestal applicaties die “maar” één trucje kennen. Dit terwijl de meest waardevolle voice assistant-ervaringen ontstaan wanneer meerdere werelden worden samengebracht.

De kunst is dan ook om voice direct in te laten prikken op het bestaande marketing ecosysteem om zo daadwerkelijk geïntegreerde ervaringen te kunnen bieden. Dat brengt ons dan ook direct bij DMP’s (bijvoorbeeld Tealium, Relay42, Adobe DMP, Blueconic, Crux) die hebben namelijk de afgelopen jaren furore gemaakt door een grote rol te spelen bij het verbinden van de CRM en digital werelden die daarvoor jaren naast elkaar hebben bestaan. De ideale match dus om mee te beginnen.

Van voice naar marketing ecosysteem

Bij het integreren van verschillende werelden is het vooral belangrijk om na te denken over waar deze elkaar kunnen versterken. Bij de combinatie voice & DMP (bijvoorbeeld als gateway naar marketing ecosysteem) zie je dat voice een bron van zeer rijke informatie zal zijn. Denk hier bijvoorbeeld aan de verschillende “Intenties” die iemand deelt met de voice action tijdens een gesprek. Binnen een gesprek is er op een veel natuurlijkere manier namelijk de mogelijkheid om informatie te delen en zo dus ook de gebruiker veel relevantere en persoonlijkere ervaringen te geven.

Je kunt hier denken aan bijvoorbeeld een reisorganisatie die haar potentiële klanten via voice inspireert om bepaalde steden te bezoeken. De antwoorden die worden gegeven kunnen dan direct leiden tot een reisadvies. Echter is de kans dat iemand direct een reis boekt klein te noemen. Door een koppeling te leggen met het DMP kunnen we deze persoon opnemen in een specifieker “audience” waardoor ook binnen andere kanalen als display, SEA en website personalisatie een relevantere ervaring geboden kan worden. Hierna kan de gebruiker alsnog klaargestoomd worden voor de reis. Maar wacht… er is meer.

Naast het feit dat voice nu ineens “unlocked” is als contactmoment dat meespeelt in het voeden  van het marketing ecosysteem met data, zijn we nu ook in staat om voor deze groep mensen bijvoorbeeld de Voice Action vaker te promoten of ervoor te zorgen dat we de SEA, social, display biedstrategieën aanpassen en optimaliseren aan de hand van de interacties die de gebruiker heeft. Er is daarnaast ook niets mooier dan de gehele website aan te passen aan een voice-conversatie die een gebruiker misschien wel enkele minuten geleden heeft gehad. Wanneer er dan een handover plaatsvindt vanuit Voice naar de website krijgt de gebruiker een ervaring gepresenteerd die persoonlijker en relevanter voelt dan ooit.

Van marketing ecosysteem naar voice

Het is natuurlijk mooi dat vanuit voice de ervaring van de gebruiker in andere kanalen middels een DMP kan worden verrijkt, maar andersom is de case minstens zo interessant. Door de koppeling ook andersom te leggen kan de conversatie binnen de Voice Assistant weer worden doorgepakt op basis van de interacties die de gebruiker met bijvoorbeeld de website, display, e-mail of SEA heeft gehad. Heeft iemand in het voorbeeld van de reisorganisatie toch een andere interesse laten zien op de website en spreekt hierna de Voice Assistant weer aan, dan zal deze hiervan op de hoogte zijn en het gesprek doorpakken waar de gebruiker op de website gebleven was.

De cirkel is rond

Klopt, en dat is mooi, maar natuurlijk niet volledig nieuw. De use cases zoals ze hierboven zijn beschreven kennen hun oorsprong natuurlijk al vanaf de opkomst van DMP’s en de laatste hype “CDP’s”. Hierin kwamen vooral de CRM en digital/online werelden bij elkaar. Toch verdient voice een extra focus want er zijn veel meer kansen te grijpen om de customer experience nog rijker en vloeiender te maken. Dit komt vooral door de rijkheid aan informatie die voice op kan leveren. Daarnaast komt er een flinke voice-golf aan die de marketingwereld aardig op zijn kop zal gaan zetten. Lees het volledige bericht op Emerce »

Migratie naar Magento 2. Tijd om de knoop door te hakken?

Posted 19 apr 2019 — by Emerce
Category nieuws

Magento blijft Magento 1 ondersteunen tot eind juni 2020. Nu de support voor de eerste versie ten einde loopt, moeten webwinkeliers zich afvragen of en hoe ze hun huidige platform naar het nieuwe gaan migreren. Magento heeft een migratietool ontwikkeld om de overstap van versie 1 naar versie 2 te maken. Maar er zit wel een addertje onder het gras: deze oplossing is niet geschikt voor alle webwinkels.

Bovendien is het niet een kwestie van ‘klik en klaar’. Begin met de vraag of je überhaupt moet migreren naar Magento 2. Voor wie daar ja op zegt en voor wie nog twijfelt, zijn er verschillende manieren hoe je een migratieproject kunt aanpakken. 

Wel of niet overstappen naar Magento 2?

Dat Magento na juni 2020 de ondersteuning met updates stopzet, betekent dat je webwinkel gevoelig kan worden voor nieuw ontdekte beveiligingsproblemen. Als ondernemer ben je afhankelijk van veilig online betalingsverkeer en veilig beheer van persoonlijke klantdata. Slechte beveiliging kan direct en op de lange termijn problemen opleveren. Een ander punt van overweging is dat de overstap naar Magento 2 niet een update of upgrade is. Magento 2 is een nieuw platform waarop je je site volledig opnieuw moet opbouwen. Je staat dus echt voor de keuze: gaan we wel of niet over naar Magento 2? Een migratie kan een zaak van veel tijd en aandacht kan zijn. Het is de moeite waard om een goede afweging te maken. Is het de tijd, inspanning en kosten waard?

 • Veel functionaliteit die je nu gebruikt, zijn niet op dezelfde manier beschikbaar in Magento 2.
 • Je hebt developers nodig om de migratie in goede banen te leiden.
 • Omdat Magento 2 nog in ontwikkeling is, kan het zijn dat plug-ins en functionaliteiten die jij voor jouw website nodig hebt, nog niet beschikbaar zijn in de nieuwe versie.
Voor de ja-zeggers: wat is een goed moment om te migreren?

Aan de ene kant wil je het liefst zo lang mogelijk wachten. Dan kun je maximaal gebruik maken van je vertrouwde platform, kun je je goed voorbereiden op de migratie en heeft Magento 2 nog alle tijd om meer bugfixes, belangrijke plug-ins en koppelingen te ontwikkelen. Een van de twijfelpunten voor een migratie naar Magento 2 is dat het nog geen volwassen platform is. Allemaal redenen om af te wachten. Hoewel Magento 2 inmiddels stabiel genoeg is om met een gerust hart te migreren, zijn er nog veel bedrijven die aarzelen. Helaas kun je dan in de knel komen met je planning. Wanneer vind je Magento 2  compleet genoeg om de overstap te wagen? En als je dan die stap zet, ben je dan op tijd? Je bent toe aan de hamvraag: is er een alternatief voor Magento?

Voor de twijfelaars: is er een alternatief platform?

Als je nog twijfelt, is het verstandig om ook de alternatieven te bekijken. Kies je uiteindelijk toch voor Magento, dan doe je dat vanuit overtuiging. Er zijn verschillende opties, afhankelijk van je website, je bedrijf en je wensen. Je kunt allereerst kiezen voor open source of voor Software as a Service-platformen.

Heb je een complexe webshop met veel maatwerk? Wil je graag de controle over je website houden? Wil je zelf uitbreidingen doen en heb je technische expertise in huis? Dan kan  open source een goede keuze zijn. Software as a Service is vooral geschikt voor organisaties met een kleiner budget en beperkte technische kennis. Deze platforms zijn meer gebruiksvriendelijk. En al zijn de maandelijkse kosten soms flink, je kunt veel meer zelf doen, omdat er minder technische kennis nodig is.

Weet je of het een open source oplossing of Software as a Service moet worden? Wees kritisch en probeer er een paar uit. Software as a Service heeft vaak een gratis proefperiode. Voor open source heb je hosting nodig om de software te kunnen installeren. Kijk hierbij naar wat er bij je past.

Magento 2: verbeteringen en voordelen

Heb je de keuze voor Magento 2 al gemaakt of twijfel je nog? Dan is het nu tijd om eens te kijken naar wat het nieuwe platform te bieden heeft. Dit zijn een aantal verbeteringen en voordelen:

 • Moderne, flexibele architectuur.
 • Magento-core is modulair uit te breiden met beschikbare extensies of eigen code.
 • Ingebouwd testframework voor automatisch testen.
 • Betere integraties met externe software door vernieuwde API’s.
 • Verwerk veel meer orders per uur op dezelfde hardware.
 • Bijna directe server response bij het bekijken van de catalogus.
 • Snellere responstijd op winkelwagen en check-out.
 • Betere verwerking van grote volumes: orders, producten en klanten.
 • Kortere laadtijden.
 • Responsive en logisch opgebouwde lay-out.
 • Betere basis voor zoekmachine-optimalisatie.
Maak een volledig migratieplan

Migreren naar Magento 2 verdient een zorgvuldige aanpak. Je wilt niet dat er iets over het hoofd wordt gezien. Dat kan invloed hebben op het functioneren en de beveiliging van je website. Maak dus een volledig migratieplan waarin alle aspecten en onderdelen van je bestaande webwinkel aan de orde komen. Dat begint met een grondige, degelijke voorbereiding.

Kijk kritisch naar je huidige installatie

Een goede voorbereiding is het halve werk. Je wilt je webwinkel en je organisatie niet halsoverkop in een migratietraject storten. Bovendien geeft de voorbereiding je de mogelijkheid om je huidige installatie eens kritisch tegen het licht te houden. Ten eerste is Magento 2, een nieuw platform dat van de grond af aan opnieuw is opgebouwd. De code, structuren en data-architectuur zijn anders. Ten tweede is de migratie naar Magento 2 een ideale gelegenheid om je data, functionaliteiten en code op te schonen. Wat is belangrijk om mee te nemen en wat kan er weg? Wat kun je vervangen door iets nieuws? Grijp de migratie naar Magento 2 aan om de catalogus en alle bijbehorende data te herzien. Welke gegevens, attributen, media en functionaliteiten worden niet meer gebruikt, en welke data is verouderd?

Of neem het design onder de loep. Een bestaand design kan (technisch gezien) opnieuw gebruikt worden in een Magento 2-thema. Je moet de onderdelen van dat thema dan overzetten naar Magento 2. Daar kan veel werk achterweg komen. Een goed moment dus om je af te vragen of je wens om het design mee te nemen naar het nieuwe platform, groot genoeg is. Kun je deze migratie misschien benutten om een nieuw design te maken?

Een waarschuwing is op zijn plaats. Vanuit SEO-perspectief is het geen goed idee om bijvoorbeeld de lay-out en de indeling van de content zo radicaal te wijzigen dat er oude content verdwijnt. Kies je voor een nieuw design, zorg er dan voor dat de oude content ergens een plek krijgt. Bij voorkeur in dezelfde structuur.

Breng je huidige webshop in kaart

Door tijdens de voorbereiding elk detail te bekijken en te beoordelen, breng je je huidige webshop volledig in kaart. We hebben al een aantal onderdelen genoemd die je kritisch bekijkt. Minstens zo belangrijk zijn de diverse bedrijfsspecifieke zaken, zoals maatwerk-extensies, workflows en integraties met diverse softwarepakketten. Wat moet er worden verbeterd om ze te kunnen overzetten naar Magento 2? Zijn ze nog up-to-date? Worden ze nog gebruikt? Maak een overzicht van de extensies die je webwinkel gebruikt. Zijn ze in een nieuwe omgeving nog nodig? Is er voor deze uitbreidingen een Magento 2-versie beschikbaar gemaakt? Lang niet alle extensies zijn beschikbaar in Magento 2-uitvoering. Dit kan betekenen dat je maatwerk nodig hebt.

Stappenplan voor de migratie naar Magento 2

Het bovenstaande vormt het begin van een stappenplan. Door te werken aan de hand van een plan dat je zo gedetailleerd mogelijk uitwerkt, krijg je als het ware een checklist die je stap voor stap kunt afvinken. De migratie naar Magento 2 verloopt volgens deze stappen:

 1. Uitwerken van een migratieplan. Hierin worden alle instellingen, extensies, integraties en maatwerkcode van Magento 1 beschreven. Ook alle gemaakte keuzes komen in dit plan, in de juiste volgorde.
 2. Inrichten van de Magento 2-omgeving.
 3. Plannen, uitvoeren en valideren van de migratie.
 4. Ontwikkelen van het nieuwe Magento 2-thema.
 5. Integreren van Magento 2-extensies
 6. Toevoegen van eventuele maatwerkonderdelen.
Migratie van database of data?

Heb je een webwinkel met een uitgebreid track record, hoge omzetten, grote hoeveelheden orders en een groot marktaandeel? Dan zijn je vaste klanten gewend aan een bepaald belevingsniveau en tevredenheid. En je wilt niet riskeren dat die hoge waardering en omzet lijden onder een overstap. Door te migreren naar Magento 2, zorg je ervoor dat je klanten de juiste referenties, ordergeschiedenis en dus klantbeleving behouden. Je hebt twee mogelijkheden voor de migratie van Magento 1 naar Magento 2:

 1. Migratie van de database
 2. Migratie van de data

De twee trajecten lijken op het eerste gezicht vrijwel hetzelfde, maar zijn in werkelijkheid totaal verschillend. Ze zijn allebei ingrijpend en in beide gevallen zijn er voor- en nadelen aan verbonden. Welk traject past het beste bij jouw webwinkel

1. Migratie van de database

Voor je projectteam is de datamigratie zelf de grootste hobbel. Magento heeft een migratietool ontwikkeld. Dit is een command-line interface (CLI) waarmee je de database van Magento 1 kunt overzetten naar Magento 2. De tool controleert de consistentie tussen de database-structuren in Magento 1 en 2 (tabellen en velden), volgt de voortgang van data transfer, maakt logs aan en voert dataverificatietests uit. De migratietool maakt ook deltamigratie mogelijk. Dit houdt in dat je database-gegevens waarin data wijzigen na een eerste migratie van de database, kunt updaten.

De tool migreert de database in drie stappen:

 1. Hij migreert eerst de instellingen van het oude platform naar het nieuwe.
 2. Daarna zet hij de daadwerkelijke winkeldata over.
 3. De deltafunctie van de migratietool overbrugt de tijd tussen de laatste import en daadwerkelijke livegang. In deze laatste stap worden de gegevens die vlak voor de lancering zijn toegevoegd, overgezet. Voorbeelden zijn de laatste orders en klantgegevens.

Belangrijke kanttekening bij deze tool is dat de data die door extensies van derden zijn gegenereerd, niet standaard worden meegenomen. Gelukkig heeft Magento daar ook oplossingen voor.

De kans is groot dat een eerste, tweede en derde import de nodige foutmeldingen opleveren. Data moet een nieuw formaat krijgen, tabellen en kolommen komen niet overeen, enz. Dit is een flinke job. Het projectteam moet elke fout afzonderlijk herstellen en een nieuwe import starten. Toch is de migratietool bruikbaar en snel. Na de setup migreert hij in een uur tijd driehonderdduizend producten.

De migratietool biedt een degelijke manier om de database te migreren. Maar er zijn ook beperkingen. Als je het risico en de mogelijke effecten van de ingebruikname van het nieuwe platform binnen de perken wilt houden, wil je misschien niet in een keer overstappen naar het nieuwe platform. Maak je de overstap liever geleidelijk, bijvoorbeeld per domein of per land, dan is de migratietool niet geschikt voor jouw webwinkel.

Voordelen van de migratietool:

 • De migratietool wordt geleverd en ondersteund door Magento. De tool is duidelijk en doet wat hij moet doen.
 • De tool is ideaal als je één shop hebt en de gebruikersbeleving intact blijft.

Nadelen van de migratietool:

 • De migratietool is niet bedoeld om Magento 1 en Magento 2 live naast elkaar te laten lopen.
 • De tool migreert de database naar de nieuwe versie. Hierdoor krijg je mogelijk ook achterhaalde data op je nieuwe platform, wat je natuurlijk niet wilt.
2. Migratie van de data

Je kunt de overstap ook anders aanpakken. Daarvoor bepaal je eerst welke data je wilt houden en hergebruiken. Je gebruikt de API om die data uit Magento 1 te extraheren. Vervolgens stuur je de data naar het nieuwe platform via een data-integratieplatform, zoals Magement. Het toevoegen van data aan Magento 2 gaat via de API.

Heb jij een van die grote webwinkels die we eerder noemden? Dan heb je waarschijnlijk een uitbreiding op Magento 1 nodig waarmee het data-integratieplatform grote hoeveelheden data tegelijk kan extraheren. Daar zijn dedicated oplossingen voor. Magento 1 bestaat immers al bijna tien jaar.

Het data-integratieplatform biedt uitgebreide configuratiemogelijkheden om data naar Magento 2 te publiceren. Daarom kan de datastroom zo worden ingeregeld dat producten in de juiste volgorde worden toegevoegd. Heb je bijvoorbeeld configureerbare producten, zoals kledingstukken in meerdere maten en kleuren, dan stuurt Magement de productvarianten pas nadat het configureerbare product aan Magento 2 is toegevoegd.

Omdat Magento niet altijd de bron van de data is, moet je ook andere IT-systemen op dit systeem kunnen aansluiten. Als het masterproduct vanuit een ERP-systeem komt en verrijkte data vanuit een PIM-systeem, publiceert het data-integratieplatform de volledige productdata pas naar Magento 2 als alles compleet is. Aan de andere kant kan data die in Magement is opgeslagen, worden hergebruikt, geherstructureerd en gepubliceerd naar andere IT-systemen.

Voordelen van migratie via data-ingratieplatform:

 • Je bepaalt helemaal zelf welke data je wilt houden en hergebruiken en welke IT-systemen je wilt integreren.
 • Dit traject is ideaal als je nieuwe shops een voor een wilt uitrollen. Het minimaliseert risico’s en geeft je de tijd om feedback op te halen en de performance van je nieuwe platform te analyseren.

Nadelen van migratie via een data-integratieplatform:

 • Juist door die volledige flexibiliteit kan dit een zeer omvangrijk traject worden, dat veel tijd en inspanning vergt van de webwinkelier en IT-leveranciers.
 • Met deze aanpak kun je meerdere platforms naast elkaar actief hebben. Hierdoor duurt het langer om de hele migratie te voltooien.

Of je nu kiest voor migratie van de database of migratie van de data, beide methoden brengen je webwinkel naar de nieuwe versie van Magento. Zoek je een degelijke manier om over te stappen en hoef je geen real-life productieversie van je nieuwe platform naast je huidige platform, dan is de migratietool van Magento een prima oplossing. Ga je liever stap voor stap over naar Magento 2 en is het beheren van risico’s belangrijk voor je bedrijfsactiviteiten, dan is migratie via een data-integratieplatform een betere oplossing.Lees het volledige bericht op Emerce »

De weg naar succes? Experimenteren, experimenteren

Posted 19 apr 2019 — by Emerce
Category nieuws

Bedrijven die niet mee kunnen gaan en hun klanten niet begrijpen, vallen om. En hele nieuwe aanbieders, die goed inspelen wat er bij klanten leeft, technologie omarmen en het leven goedkoper, simpeler of makkelijker maken, winnen in rap tempo marktaandeel. Hoe kunnen challengers als Picnic, Tikkie, Tesla zo snel uitgroeien tot marktleiders? En hoe kan je je bedrijf naar succes experimenteren?

 

Het thema van Emerce Conversion 2019 was ‘the culture of experimentation’, oftewel de mentaliteit/cultuur van experimenten. Maar wat is die cultuur van experimenteren? Een quote van Jeff Bezos legt het uit: ‘Our success is a function of how many experiments we do per year, per month, per week, per day’. Succes (en groei) kan bereikt worden door de beschikbare technologie en tools te omarmen en in te zetten, experimenten op te zetten om efficiënt en effectief hypothesen te testen en vervolgens te optimaliseren. En door te leren en weg te gooien wat niet werkt en op te schalen wat werkt, kan succes (door te groeien) bereikt worden.

Ken je klant

Het begint en eindigt bij de klant. Of zoals Karl Gilis zegt: “Technologie is niet de reden dat bedrijven verliezen en ten onder gaan, maar het verlies van contact met hun klanten”. Bedrijven verliezen het contact met hun klanten en hebben moeite met het beantwoorden van vragen als:

 • Wie is mijn klant?
 • Waarom koopt mijn klant bij mij?
 • Waar loopt mijn klant tegen aan?
 • Hoe kan ik de klant helpen?
 • Wat wil de klant van mij (op welk moment)?
 • Waarom kopen consumenten niet bij mij?

Ook in de ‘culture of experimentation’ staan deze klantinzichten centraal. Ze bieden handvatten om beter te begrijpen hoe jouw (nieuwe) dienst of product van toegevoegde waarde is voor klanten. Rondom deze klantinzichten kunnen hypothesen geformuleerd worden, die in korte cycli gevalideerd moeten worden aan de hand van experimenten. Om zo steeds verder te leren en ontwikkelen.

Growth hacking for conversion

Growth hacking is een methodologie, die goed aansluit bij de Culture of Experimentation. De gerenommeerde Amerikaanse startup-adviseur Sean Ellis, die de term in 2010 bedacht, definieert de growth hacker door zijn niet aflatende focus op mogelijkheden om schaalbare en meetbare groei te realiseren. Growth hacking is een proces van snelle experimenten over de verschillende marketing kanalen om de meest effectieve, efficiënte manieren te identificeren om te groeien. Growth hacking is afkomstig uit de start-up wereld, waarbij met beperkte middelen groei gerealiseerd moet worden. Growth hackers zijn marketeers, ingenieurs en product managers in 1, specifiek gericht op het laten groeien en engagen van klanten. Growth hacking gaat over het proces en de mindset van experimenteren. Experimenteer met je product, markt en communicatie. Oftewel wees nieuwsgierig, experimenteer je er op los en ontdek wat wel en niet werkt voor jou en je klanten.

Pirate Funnel

Growth hacking heeft de klassieke marketing funnel opnieuw ingericht om nauwkeuriger de verschillende fasen in de customer journey te bepalen en te meten.  De Pirate Funnel (AAARRR; de schreeuw van de Piraat) is onderverdeeld in zes fasen met in iedere fase ‘one metric that matters’ (ONTM), waarop gestuurd wordt.

Belangrijk is dit framework toe te passen op de dynamiek, de producten/diensten en relevante kanalen van jouw bedrijf. Het kan zijn dat de fasen net anders zijn, vooral in het 2e gedeelte van de funnel.

Wanneer de pirate funnel en metrics zijn bepaald, gaat het om de experimenten:

 • Experimenten bedenken en bepalen hoe succes wordt afgemeten
 • Bepalen welke experimenten potentieel de grootste impact hebben met zo min mogelijk resources.
 • Bepalen van de prioritering van de experimenten; een soort experimenten kalender.
 • Uitwerken van de experimenten met vragen als:
  • Welke hypothese gaan we testen?
  • Voor welke doelgroep?
  • Hoe zetten we het experiment op? Welke kanalen, middelen zetten we in?
  • Hoe gaan we bepalen of het experiment geslaagd is? Hoe kunnen we de hypothese valideren?
  • Welke resources hebben we nodig om dit experiment uit te voeren?
Praktijkvoorbeelden Growth Hacking

Emerce Conversion was vooral gericht op het begin van de funnel;

Awareness

Het hoofddoel van awareness is potentiële klanten op je website laten komen. Een mogelijkheid hiervoor is een tool ontwikkelen, die een probleem oplost, waar de gebruikers van de product of dienst mee zitten. Hubspot, het content marketing platform, wist dat hun gebruikers worstelde met problemen zoals hoe hun website scoorde op het gebied van SEO of over welke onderwerpen ze content moesten produceren. Hubspot ontwikkelde hiervoor Website Grader en een blog idea generator om zo mensen naar hun hoofddienst te trekken en de awareness te vergroten. Door een relevant probleem bij hun doelgroep op te lossen creëerde Hubspot aandacht voor hun platform.

Acquisition

Hoe converteer je een bezoeker naar een gebruiker? Daar draait het om in deze fase. In 2019 met de beperkte attentiespanne van nu is het belangrijk om snel tot de kern van een dienst of product te komen:

 • Je hebt 17-50 ms voor een eerste indruk
 • Je hebt 5 seconden om tot de kern te komen
 • Je hebt 1-5 minuten om te converteren

In veel bedrijven kost het nog veel tijd om bijvoorbeeld content of flows op een website aan te passen, soms zelfs weken of maanden. Via growth hacking, en de cultuur van experimenteren, kan dat versneld worden.

Om te onderzoeken of je op de juiste weg bent met het beschrijven van de kern van jouw dienst of product kan je via een simpele usability test, 5second test, heel makkelijk onderzoeken opzetten. Je uploadt een design (bijvoorbeeld van een webpagina), stelt 1-3 vragen, stelt criteria voor de respondenten en binnen no time heb je de resultaten terug van respondenten. Zij hebben vijf seconden jouw visual gezien en kregen de vragen om te beantwoorden. Zo kan je snel testen of de eerste indruk van je design overeenkomt met jouw verwachting en boodschap.

Activation

Dé manier om gebruikers te activeren is het laten beleven van het WOW-moment. Wat is de belangrijkste user experience, die een gebruiker overtuigt de dienst of het product actief te gaan gebruiken? Je moet snel duidelijk maken wat de toegevoegde waarde is voor klanten door het hen te laten ervaren. Belangrijk hierin is goed de customer journey te begrijpen en te bepalen waar en op welke manier dit wow moment tot stand komt. En vervolgens dit zo integreren in het onboarding proces dat gebruikers dit snel ervaren. Bij Dropbox was dit wow moment het slepen van een bestand naar de Dropbox folder. Zo ervaarden gebruikers hoe eenvoudig je bestanden in de cloud kon opslaan via de dienst. Bij een Smart Gym voor kinderen was het het tonen van video wat een smart gym precies is en hoeveel plezier kinderen er hadden. Dit werd het beeld waarop bezoekers van hun website landden.

Er zijn verschillende tools om te achterhalen wat het wow moment is. Via Hotjar kan je gebruikerssessies op je website volgen en opslaan. Zo kan je zien waar ze geïnteresseerd in zijn, hoe gemakkelijk ze daar komen en wat verbeterd kan worden. Ook kan je gebruikers zelf vragen om informatie. Via Typeform kan je eenvoudig een pop up instellen en die gericht laten opkomen en vragen stellen als:

 • Waarom heb je voor ons gekozen?
 • Hoe zou je onze dienst beschrijven aan vrienden?
 • Voor welke diensten wil je betalen?

Kijk bij het onderzoeken van het WOW-moment niet alleen naar de harde data zoals statistieken, maar ook naar de zachte data om te begrijpen waarom dingen gebeuren.

Experimenteren, valideren en leren

Dezer dagen is het van toenemend belang je goed te verdiepen in klanten. Gewapend met klantinzichten is het inmiddels eenvoudig om snel en goedkoop, experimenten op te zetten, door te meten en te valideren, te optimaliseren en op te schalen wat werkt. In de culture of experimentation draait het om experimenteren, valideren en leren. Wees niet bang te falen of het verkeerd te hebben. Liever in kleinschalige experimenten, daar leer je van en weet je wat je wel en niet moet doen in de zoektocht naar succes en groei.Lees het volledige bericht op Emerce »

ShipSupport: Disruptie komt neer op verandermanagement

Posted 18 apr 2019 — by Emerce
Category nieuws

Stel je een markt voor waar miljarden in omgaan en waar niemand nog de stap naar e-commerce heeft gezet. ShipSupport, een start-up die scheepsonderdelen online verkoopt, is in dit gat gestapt. “We halen heel veel schakels uit de supply chain. Dat scheelt in de kosten en is veel sneller dan offline bestellen,” aldus Maaike de Rover, general manager van ShipSupport.

ShipSupport is geïnitieerd door Royal IHC, de Nederlandse scheepsbouwer die is gespecialiseerd in offshore, bagger en natte mijnbouw. IHC leeft met name van de verkoop van schepen en systemen en in mindere mate van aanvullende diensten zoals de verkoop van onderdelen. “Scheepswerven verkopen liever de auto dan de garage te zijn, maar dat laatste is wel heel belangrijk voor de klantenbinding,” legt De Rover uit. “Als een schip stilligt omdat er iets kapot is gegaan, kunnen de kosten oplopen tot tonnen per dag. Daarnaast is deze wereldwijde markt voor onderhoud en reparaties ontzettend groot, met een potentie van zo’n twee miljard euro op jaarbasis. Op dit moment wordt er echter slechts een fractie daarvan binnengehaald. Om marktaandeel te winnen was een totaal andere aanpak nodig.”

A-merk leveranciers en snel bestellen

Vanuit IHC is daarom een paar jaar geleden een groot customerjourney-onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat de klant ongeacht zijn locatie toegang wil hebben tot A-merk leveranciers en behoefte heeft aan een eenvoudige, digitale manier om onderdelen te bestellen. Hieruit is ShipSupport voortgekomen. Het platform is een one-stop shop waar producten van meerdere leveranciers te koop zijn, dus niet alleen die van IHC. “ShipSupport is als een start-up neergezet. We vallen direct onder de CEO maar opereren verder helemaal los van IHC. Dat is nodig, omdat we tegen aardig wat heilige huisjes schoppen. We ontzorgen de klant met het bundelen van hun online bestellingen en de logistieke afwikkeling daarvan. We leveren wereldwijd, van Pakistan tot Nigeria, van Sydney tot Anchorage.”

Maaike de Rover, ShipSupportDat is heel complex, zegt De Rover. “Je hebt te maken met vaak ingewikkelde en omslachtige lokale wetgeving en procedures. En dan moet het onderdeel ook nog eens naar het schip worden vervoerd, dat natuurlijk niet stilligt. Dat maakt het er niet gemakkelijker op om een online webshop te starten voor de scheepvaart.”

Daar komt bij dat de klanten een vloot hebben met verschillende schepen van verschillende werven. Geen schip is hetzelfde. Ze weten dan ook vaak niet precies waarmee ze een kapot onderdeel moeten vervangen. “Gestructureerde productdata bestaan niet in deze branche, niemand houdt het bij of het is totaal versnipperd. Er is niet één datastandaard zoals ISBN bij boeken. Op ShipSupport loggen klanten in, klikken op het schip en navigeren er virtueel doorheen zodat ze precies kunnen zien wat ze nodig hebben. En dat onderdeel kunnen ze natuurlijk direct bestellen. Het is heel arbeidsintensief om de benodigde informatie per schip bij elkaar te brengen maar er is zeker een businesscase voor te maken.”

Conservatieve sector

Het klinkt als een briljant idee, maar het realiseren ervan gaat niet zonder slag of stoot. De maritieme sector is gesloten en conservatief. In september 2016 is de eerste investering gedaan en mankracht vrijgemaakt voor ShipSupport. Op 1 november 2018 is het platform live gegaan. “De meeste tijd ging in politieke kwesties zitten, zoals intern het verhaal verkocht krijgen. IHC heeft veel verschillende businessunits en kantoren wereldwijd. Online bestellen heeft onherroepelijk gevolgen voor hun business. En wij zitten als nieuw bedrijf ineens bij hun klanten aan tafel. Dus in die zin is er sprake van een kanaalconflict. Aan de andere kant ziet iedereen dat de traditionele manier van verkopen afneemt. Als klanten online onderdelen bestellen, kunnen salesmedewerkers zich op grotere projecten richten. Dat wordt steeds meer gewaardeerd.”

Vervolgstappen

IHC heeft veel geld geïnvesteerd in ShipSupport, dat is besteed aan de bouw van het platform, het aansluiten van leveranciers, productdata op orde brengen en het uitvullen van de propositie en strategie. Er staat een Minimum Viable Product en het platform wordt nu doorontwikkeld op basis van feedback van klanten. “Verder gaan we het assortiment uitbreiden, investeringen ophalen, de marketing optuigen en offline de maritieme wereld bekendmaken met ShipSupport. Ook moet de logistiek beter. We gaan zelf voorraden aanhouden. Dat doen we local for local – we haken lokale leveranciers aan voor relatief simpele producten, zodat we snel kunnen leveren.”

De complexiteit van dit alles is frustrerend, zegt De Rover eerlijk. “Maar als het makkelijk was, dan had iemand anders het al gedaan. Waar we tegenaanlopen, zowel qua technologie als met marketing en logistiek, is dat we én B2B én wereldwijd zijn. We kunnen niet meeliften op bestaande oplossingen. Dat maakt de casus heel interessant. We zijn continu het wiel aan het uitvinden. Als we dit goed neerzetten, dan zijn we spekkoper, maar nu zitten we nog in de knutselfase.”

Lange adem nodig

De groeicurve duurt even en dat levert een spanningsveld op met de stakeholders. “Dit project gaat niet binnen een jaar vliegen. Maar begrippen als SEO, SEA en zelfs online marketing op zich zijn onbekend terrein in de maritieme sector. We moeten de verwachtingen dus goed managen en duidelijk zijn over onze aanpak.”

De bedoeling is dat ShipSupport eind dit jaar een scale-up zal zijn. “We zijn begonnen met baggerbedrijven, maar we willen ook de marine, cruisemaatschappijen, jachtbouwers en commerciële scheepvaart toevoegen. Dat vergt dus heel veel business development.”

En wanneer is ShipSupport een succes? De Rover: “Als we onszelf kunnen bedruipen. De kosten gaan zoals gezegd nu nog voor de baten uit. En als we erkend worden als hét maritieme platform waar je terecht kunt voor al je onderdelen, die transparantie brengt in een ondoorzichtige markt. Hiervoor is intern en extern verandermanagement nodig. Enerzijds breken we de markt open, anderzijds brengen we klanten en leveranciers samen en komt er transparantie in de supply chain. De kunst is om mensen met je mee te laten denken. We beginnen met de regiokantoren van IHC en de klanten daar. Zij zien wel in dat dit de toekomst is en willen graag meewerken. Het is geen gemakkelijke reis die we maken maar wel één waar ik alle vertrouwen in heb.”Lees het volledige bericht op Emerce »

Visualiseer SEO data, en 5 andere takeaways van BrightonSEO

Posted 17 apr 2019 — by Emerce
Category nieuws

De onderwerpen die behandeld worden op BrightonSEO op het gebied van onder andere on-site optimalisatie, linkbuilding, content marketing en automation zijn allen actueel, inspirerend en gaan de diepte in. Benieuwd naar de belangrijkste takeaways van BrightonSEO van dit voorjaar? 

Takeway 1: SEO zonder rel=prev en rel=next

In maart schokte John Mueller de SEO-wereld door te zeggen dat Google al een tijdje geen gebruik meer maakt van rel=”prev” en rel=”next” en gepagineerde content als normale pagina’s behandelt. Adam Gent legde uit wat dit betekent voor sites met gepagineerde content.

Waar voorheen een lijst met pagina’s als één geheel werd beschouwd en de eerste pagina meestal werd gekozen om te ranken, worden pagina’s met ?page=2, ?page=3 etc. nu als unieke pagina’s met unieke content beschouwd.

Problemen zonder rel=”prev” en rel=”next”

Het lijkt voor de hand te liggen alle vervolgpagina’s een canonical naar pagina 1 te geven, omdat de vervolgpagina’s min of meer een kopie zijn en ‘thin content’ bevatten. Zo zou je crawlbudget besparen en alleen je meest relevante pagina’s laten indexeren. Het probleem is dat je vervolgpagina’s linken naar detailpagina’s (van producten of nieuwsberichten). Als pagina’s 2, 3 etc niet meer geïndexeerd worden, kan Google op den duur niet meer bij de detailpagina’s komen. Deze raken verweesd, verliezen waarde en zullen niet meer ranken. Uit onderzoek van Adam Gent bleek dat dit bij 2/3e van de geanalyseerde websites het geval was.

Als pagina’s 2 en verder wel goed geïndexeerd kunnen worden heb je alsnog het probleem dat je zoveel moet klikken om ze te bereiken (click depth), dat op die manier veel linkwaarde verdampt.

De oplossing

Er is helaas niet één eenvoudige oplossing. Het belangrijkste is ervoor te zorgen dat alle gepagineerde content goed geïndexeerd kan worden. Gebruik dus geen rel=”noindex”, zorg dat canonicals kloppen en dat links naar vervolgpagina’s gecrawld kunnen worden (dat kan alleen als ze een ahref link bevatten). Test ook manieren om click depth te reduceren en houd in de gaten of vervolgpagina’s niet concurreren met je belangrijkste eerste pagina. Is dat wel het geval, kijk dan of je ze kunt de-optimaliseren.

Bekijk hier de presentatie van Adam Gent

Takeaway 2: 100% performance scoren in Lighthouse, het kan echt

Een 100% performance score in Lighthouse lijkt onmogelijk. Zelfs veel grote websites scoren slecht. Polly Pospelova en haar team organiseerden een hackathon en kregen het voor elkaar. De belangrijkste lessen:

Migreer van HTTP/1 naar HTTP/2

Standaard kan een browser maar 6 HTTP-verzoeken tegelijk verwerken. Pas als die verwerkt zijn kunnen de volgende 6 verstuurd worden. Met HTTP/2 (ontwikkeld door Google) is er maar één connectie nodig en kunnen alle requests tegelijk verstuurd worden. Dat is dus een stuk sneller.

Optimaliseer (het inladen van) afbeeldingen

Maak gebruik van moderne afbeeldingsformaten die beter gecomprimeerd worden (zoals WebP) en door afbeeldingen die niet direct in beeld komen uitgesteld in te laden. Een derde tip is om meerdere afbeeldingsformaten aan te bieden, zodat er nooit een groter bestand dan nodig wordt ingeladen.

Optimaliseer de manier waarop JS en CSS worden ingeladen

Standaard wordt een pagina pas weergegeven als alle bronnen zijn geladen. Polly adviseert dat je alleen de noodzakelijke bestanden inlaadt door ze in kleinere blokken op te delen en ze cachet voor een volgend verzoek. Je kunt zelfs de eerste keer de noodzakelijke JS en CSS inline aanbieden.

Gebruik moderne JavaScript

Een modern JS bestand is twintig procent lichter en maar liefst driehonderd procent sneller dan oude JS. Zorg wel voor een backupbestand voor oude browsers.

Werk samen met developers

De belangrijkste takeway van Polly: werk samen met developers om optimaal te scoren. En onthoud dat technieken veranderen. Het optimaliseren van je performance is dus een proces dat nooit stopt.

Bekijk hier de presentatie van Polly Pospelova

Takeaway 3: SEO’s, it’s time to step up and increase your impact

Je zult het vast herkennen: het leven als SEO binnen een bedrijf gaat niet altijd over rozen. Sterker nog: SEO’s mogen vaak de schade herstellen die anderen hebben aangericht. En als de ene klus klaar is, staat de volgende conciërge-klus alweer te wachten.

Zonde, want SEO is in potentie het kloppend hart van een organisatie. De informatie die SEO’s tot de beschikking hebben is namelijk niet alleen waardevol voor het verbeteren van search-engine rankings, het is cruciale informatie voor vrijwel iedere afdeling binnen een organisatie. Iets waar niet altijd bij stilgestaan wordt.

Maar hoe zorg je ervoor dat SEO het kloppend hart van de organisatie wordt? Eigenlijk is het heel erg simpel: voeg waarde toe aan andere zogenaamde ‘silo’s’ binnen de organisatie. Voorkom tunnelvisie en staar je niet blind op jouw gevecht met de SERP concurrentie. Probeer de SERP te ‘begrijpen’.

Kijk bijvoorbeeld eens kritisch naar de kansen die er liggen voor andere silo’s zoals bijvoorbeeld customer service, product-development of PR/influencer marketing. Zijn jouw SERP concurrenten wel de échte concurrentie voor jouw business? Of kun je door samen te werken met andere silo’s, juist gebruik maken van deze zogenaamde ‘concurrentie’?

5.5 miljard keer per dag gebruiken mensen search om problemen op te lossen en antwoorden te vinden op de prangende vragen die ze hebben. Oplossingen en antwoorden die search engines ze geven. Search engines zijn als het ware onze toegang tot het brein en de gedachtegang van (potentiële) klanten. Super waardevol voor meer dan alleen SEO. Logisch toch?

“Time to step up, and claim your spot at the decision-making table” aldus Stephan Bajaio die met zijn motivational SEO talk, SEO’s aanmoedigt om de impact te vergroten en onszelf intern te vermarkten zoals we dat ook extern doen. Lets go, SEO’s.

Bekijk hier de presentatie van Stephan Bajaio

Takeaway 4: Content Delivery Network voor snelheid, veiligheid en A/B tests

Websitesnelheid is belangrijk, zéér belangrijk, in 2019. Nils de Moor van WooRank bevestigde deze Need for Speed in zijn “Living on the Edge: Elevating your SEO toolkit to the CDN” talk.

Loop je tegen problemen aan met de snelheid optimalisatie? Een Content Delivery Network (CDN) is dan misschien wel dé oplossing. Door gebruik te maken van een wereldwijd server netwerk wordt verkeer onderschept door de dichtstbijzijnde server. De bezoeker krijgt gecachete pagina’s te zien. De laadtijd is hierdoor korter én de bandbreedte wordt gereduceerd, wat zorgt voor een kostenbesparing.

Maar er zijn nog veel meer voordelen:
1. CMS waarbij de robots.txt niet aanpasbaar is? Met een CDN wel.
2. Door het gebruik van een CDN wordt de kans op een DDOS aanval aanzienlijk verlaagt.
3. Hreflang en redirects zijn vaak makkelijker door te voeren.
4. In een tijd waarin de User Experience centraal staat zijn A/B testen zeer belangrijk. Met een CDN kun je zeer eenvoudig, zonder veel manueel werk, A/B testen.
5. Het uitvoeren van een log file analyse zorgt voor nieuwe inzichten in het gedrag van bots. Met een CDN is toegang krijgen tot log files soms makkelijker dan via de eigen server.

Een CDN is dan ook de way to go voor websites die te maken hebben met CMS restricties en een trage websitesnelheid. Maar “with great responsibility, comes great power”, een CDN is niet altijd mogelijk in verband met interne compliance en is vooral voordelig voor internationale websites. Bekijk dan ook per website of een CDN van toegevoegde waarde is.

Bekijk de presentatie van Nils de Moor

Takeaway 5: Visualiseer SEO data

65 procent van alle mensen leren het beste door het consumeren van visuals. Als SEO-specialisten steken we veel tijd in het opstellen en werken met vele datasets, vaak in Excel of Google Spreadsheets. Hierbij verliezen we uit het oog voor wie we het doen: de klant of stakeholder. Dat was de boodschap van Anders Riise Koch. Hij liet diverse opties zien om SEO data te visualiseren zonder kennis van programmeren.

Simpele visualisaties van SEO data

Screaming Frog is een tool die in de toolkit van vele SEO specialisten zit. Met wat meer recentere updates heeft Screaming Frog een functionaliteit toegevoegd om Crawl Data te visualiseren ter ondersteuning van een aanbeveling. Anders liet in zijn presentatie zien wat de mogelijkheden zijn van deze functionaliteit die nog lang niet door alle SEO specialisten optimaal benut wordt.

Geavanceerde visualisaties van SEO data

Ook liet Anders in zijn presentatie zien wat de next step is in het visualiseren van SEO data. Hij liet verschillende voorbeelden zien van de mogelijkheden van het visualiseren van SEO data. Hij waarschuwde wel in zijn presentatie dat deze optie een wat meer steile leercurve heeft ,maar dat de mogelijkheden hiermee oneindig zijn.

De rode draad van het verhaal is dat SEO soms ongrijpbaar is en dat visualisaties erbij helpen om dit te duiden.

Bekijk de presentatie van Anders Riise Koch

Takeaway 6: SEO Automation: Save time, drink more pints

Dat was de boodschap van Benjamin Görler, SEO Consultant bij Ayima. Niet alleen in zijn presentatie, ook in die van Max Coupland, Sabine Langmann, Tom Pool en Mike Osolinski kwam het onderwerp “automatisering” naar voren. SEO’ers houden van grote datasets, de crawls uit ScreamingFrog, Deepcrawl of Oncrawl zijn de basis voor vele SEO adviezen.

Automatiseren kan dan ook veel manieren. Of je nu werkt via Command Line of Python, gebruikt maakt van RegEx, Custom Extraction of Xpath; ellenlange Excel sheets/Google spreadsheets met de hand categoriseren is verleden tijd.

Maar welke taken lenen zich voor automatisering?
 • Het hernoemen van 12.345+ afbeeldingen
 • Een bulk aan informatie scrapen
 • Bestanden samenvoegen
 • Externe & interne links analyseren
 • Zoekwoordonderzoek
 • Redirects checken
 • Zoekintentie achterhalen
 • “People also search for” zoekopdrachten achterhalen

  En nog véél meer! Want of je het nou via Command Line, Python óf met Xpath automatiseert; steeds terugkerende, simpele handelingen zijn waarschijnlijk voor 90% te automatiseren. Hiervoor hoef je geen programmeur te zijn, met de simpelste scripts bespaar je makkelijk uren per maand.

Hoe meer tijd je overhoudt, des te meer tijd je kunt besteden aan het drinken van bier!

Naast dat BrightonSEO leerzaam en inspirerend is om te bezoeken is het voor velen ook een weerzien van nationale en internationale vakgenoten. Nederland was op BrightonSEO goed vertegenwoordigd. Rondom de conferentie hebben er via SEOBenelux meerdere meetups plaatsgevonden waarbij Nederlandse SEO-specialisten elkaar troffen om onder het genot van een koud biertje en een goede maaltijd gedachtes te wisselen over SEO en de conferentie. 

Dit artikel is samen geschreven met Gwen Drieduite van Smart IM, Karen Foesenek van WebdesignTilburg en Pepijn Otto van TriplePro Online MarketingLees het volledige bericht op Emerce »

Traditionele media digitaliseren

Posted 15 apr 2019 — by Emerce
Category nieuws

“De grenzen tussen online en offline media vervagen”, ziet oprichter en CEO Wolter Tjeenk Willink. “We spreken nu meer van digitale versus traditionele media (zoals radio, tv en print), waarbij laatstgenoemde in rap tempo digitaliseert, zoals in de VS. Uiteindelijk zullen vrijwel alle media gedreven worden door digitale data. Wij omarmen deze ontwikkeling, zoals we bijvoorbeeld met onze onderscheidende Digital Out Of Home-reclames hebben laten zien. Zo bewegen we van performance-marketingbureau naar een digital-mediabureau met ‘full funnel’-expertise in zowel branding- als saleskanalen.”

Brandingcampagnes

Meegroeien met de markt is Traffic Builders niet vreemd. Het in 2001 opgerichte bureau begon als specialist in SEO, SEA, webanalytics en conversieoptimalisatie. In de afgelopen jaren verbreedde het portfolio steeds verder. “Brandingcampagnes vormen een steeds belangrijker onderdeel van onze dienstverlening”, zegt Tjeenk Willink. “Wat ons hierin uniek maakt, is dat we branding net zo meetbaar maken als salescampagnes. Daardoor is de hele funnel straks aan te sturen vanuit vooraf opgestelde KPI’s. Dankzij digitale data verschaffen we opdrachtgevers inzicht in wat brandingkanalen en zelfs specifieke communicatie-uitingen daadwerkelijk bijdragen binnen de gehele marketingmix. Dat geldt natuurlijk ook nog steeds voor sales.”

Veel digital-marketingbureaus zijn nog steeds technologiegedreven. “Daarmee maak je het onderscheid niet meer”, zegt Tjeenk Willink. “Waar wij sterk in geloven: de juiste mensen op de juiste momenten in de klantreis bereiken met de op dat moment meest aansprekende boodschap. In de markt wordt het belang van die boodschap weleens onderschat. Ten onrechte. Onze mix van innovatieve technologie en communicatie geeft ons daarom een voorsprong. We gebruiken hierbij het REAN®-model. Deze KPI-gedreven werkwijze hebben we in 2006 zelf doorontwikkeld. Met succes: het wordt gedoceerd aan universiteiten en hogescholen; zelfs veel organisaties die geen klant zijn gebruiken het.”

Digital maturity

Traffic Builders startte in 2010 een zusterbedrijf dat zich richt op werving, selectie, interim en detachering. “Dit is nog altijd een vrij unieke propositie op het domein van digital marketing”, zegt Tjeenk Willink. “In combinatie met onze expertise als bureau helpen wij opdrachtgevers zo heel flexibel digitaal mature te worden. Bijvoorbeeld door eerst digital-marketingexpertise uit te besteden en daarna samen kennis intern te borgen in een vast team.”Lees het volledige bericht op Emerce »

Google Cloud naar 23 regio’s

Posted 10 apr 2019 — by Emerce
Category nieuws

Google Cloud breidt uit naar Seoul en Salt Lake City. Daarmee komt het totaal aantal regio’s op 23 in 2020. Seoul wordt de achtste regio in Azië en Salt Lake City de zesde in Noord Amerika.

De uitbreiding werd gisteren aangekondigd op het Google Cloud Next congres. Daar werd ook een samenwerking bekendgemaakt met open source-datapartners Confluent, DataStax, Elastic, InfluxData, Neo4j en Redis Labs. De zeven blijven hun eigen technologie ook apart aanbieden, maar Google zal hun oplossingen integreren in het Google Cloud platform.

Daarnaast werd Anthos gelanceerd, een cloudplatform dat bedrijven moet helpen om toepassingen on premise te beginnen en vervolgens te schalen naar de cloud. De dienst heette tot voor kort Cloud Services Platform en was al experimenteel beschikbaar.

In de afgelopen twee jaar heeft Google 47 miljard dollar geinvesteerd in zijn infrastructuur.Lees het volledige bericht op Emerce »

Artefact Data- en technologie- gedreven marketing

Posted 09 apr 2019 — by Emerce
Category nieuws

Door slimme inzet van technologie, data en marketing kunnen we concrete resultaten realiseren voor onze klanten”, zegt Lennert de Rijk, CEO Benelux & Nordics van Artefact, met wereldwijd duizend consultants in negen- tien landen, van wie veertig in Nederland. Het bureau werkt onder meer voor Belvilla, GrandVision, Center Parcs, Lidl, AccorHotels en Groupe SEB, bekend van merken als Tefal en Moulinex. De Rijk: “Marketingcampagnes krijgen meerwaarde als ze datagedreven en klantspecifiek zijn. Naast verzamelen en modelleren betekent dit dat je data gebruikt voor voorspellende analyses. Dat maakt het heel krachtig.” Arnold Struik, Managing Partner Data & Consulting Benelux, beaamt dat. “Voor een supermarktketen hebben we, als een van de eerste, begin 2018 de voicetechnologie van Google toegepast bij de ontwikkeling van een slim, voorspellend en spraakgestuurd boodschappenlijstje.”

CLOUD ALS ACCELERATOR

Een ander pluspunt is dat Artefact de volledige Google Stack gecertificeerd aanbiedt, vervolgt De Rijk. “Wij zijn reseller van Google Marketing Platform én Premier Partner voor Google Cloud. Geen enkel ander bureau doet dat op dit moment in Nederland.” Cloud is een echte accelerator voor elke marketing-, AI- en datastrategie, weet hij. “Je kunt zo veel makkelijker data exploiteren langs alle dimensies.” Struik benadrukt dat Artefact zelf agnostisch is en overweg kan met elke technologie. “Het maakt ons niet uit welk systeem klanten gebruiken. We zijn ook gecertificeerd voor alle andere bekende stacks. Als een project daarom vraagt, dan passen we ons aan.”

STRATEGIE EN UITVOERING

Uniek aan Artefact is verder dat het naast digital marketing als Display, SEO, Paid en Amazon Advertising adviseert over digitale strategie en dataconsultancy aanbiedt, zegt De Rijk. “Dat is een waardevolle asset in onze ‘one stop shop’-oplossing voor klanten. Van strategisch advies, via de opzet van de data- infrastructuur tot de opzet van de marketingcampagnes: we kunnen het allemaal.” Struik: “Heel veel klanten weten dat slim inzetten van data essentieel is voor hun digitale transformatie. En dat het een van de sleutels is om toekomstige businessmodellen op te zetten of een betere klantervaring te realiseren. Onze businessconsultants, data scientists en data engineers helpen, samen met de marketeers, onze klanten om te accelereren.” De Rijk: “We zijn heel sterk als digital agency en bewijzen daarnaast dat we onze klanten verder kunnen helpen met hun hele digitale ecosysteem.”Lees het volledige bericht op Emerce »