Posts Tagged ‘satelliet’

Europese richtlijn maakt contentdistributie omroepen makkelijker

Posted 17 apr 2019 — by Emerce
Category nieuws

De Europese ministerraad heeft maandag een nieuwe richtlijn bekrachtigd waarmee het eenvoudiger wordt om content binnen de Europese Unie grensoverschrijdend aan te bieden. Dat geldt niet voor sportevenementen, maar wel voor radio-uitzendingen, actualiteitenprogramma’s, journaals en volledig zelfstandig gefinancierde producties van omroepen.

De richtlijn voorziet in een eenvoudige eenmalige afkoop van rechten binnen het land waar de omroep gevestigd is.

De Europese Raad heeft de richtlijn geadopteerd omdat consumenten steeds vaker zelf de tijd en plaats kiezen om bepaalde programma’s te zien. De richtlijn maakt geen onderscheid tussen distributiekanalen: internet, kabel en satelliet vallen onder de maatregel.

Bestaande distributiecontracten blijven nog minstens vier jaar gelden.

Foto: RTLLees het volledige bericht op Emerce »

Amazon bevestigt Project Kuiper: netwerk van ruim 3000 internetsatellieten

Posted 04 apr 2019 — by Emerce
Category nieuws

Amazon wil maar liefst 3226 satellieten de ruimte inschieten om mobiel internet aan te kunnen bieden in gebieden waar internettoegang beperkt is. Daarvoor worden vele miljarden dollars uitgetrokken.

Details van het tot nu toe geheime project zijn bekend geworden dankzij papieren die Amazon heeft moeten indienen bij de International Telecommunications Union.

De satellieten worden in drie verschillende hoogten in een baan om de aarde gebracht. Iets meer dan 1100 satellieten komen op zo’n 630 kilometer hoogte boven de aarde te hangen.

Zo’n 4 miljard mensen hebben niet of nauwelijks toegang tot internet.

Project Kuiper, genoemd naar de Nederlandse astronoom Gerard Kuiper, bevindt zich nog in de beginfase en het kan jaren duren voordat Amazon concreet diensten aanbiedt. Er is bovendien concurrentie van Elon Musk en zijn organisatie SpaceX.Lees het volledige bericht op Emerce »

Een oproep tot verklaarbare AI: Transparantie en verantwoordelijkheid binnen Artificial Intelligence

Posted 01 apr 2019 — by Emerce
Category nieuws

Artificial Intelligence (AI) wordt steeds vaker gebruikt voor beslissingen die ons dagelijks leven beïnvloeden – mogelijk zelfs beslissingen over leven en dood. Deloitte roept daarom op tot transparantie en verantwoordelijkheid binnen AI: AI die verklaarbaar is voor medewerkers en klanten en die overeenstemt met de kernbeginselen van een bedrijf.

Berichten in de media over Artificial Intelligence zijn vaak ofwel euforisch, ofwel alarmerend van toon. In het eerste geval wordt AI gepresenteerd als een fantastische technologie die al onze problemen zal oplossen, van kanker tot de opwarming van de aarde. In het tweede geval schetsen op Frankenstein of The Terminator geïnspireerde verhalen een beeld van AI als een technologie die we niet in de hand kunnen houden en die uiteindelijk slimmer zal worden dan de mens zelf. En op manieren die we niet kunnen voorzien: AI bedreigt niet alleen onze banen, maar het voortbestaan van de mensheid.

De afgelopen paar jaar is het aantal negatieve verhalen over AI aanzienlijk toegenomen. Technologie-ondernemer Elon Musk heeft zelfs beweerd dat er in AI meer gevaar schuilt dan in kernwapens. Er zijn talloze voorbeelden van hoe geavanceerde of door AI aangedreven algoritmen werden misbruikt, in de fout gingen of schade veroorzaakten. Inmiddels weten we hoe het Britse politieke adviesbureau Cambridge Analytica zonder toestemming de gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers verzamelde en daarmee de Amerikaanse verkiezingen beïnvloedde. Dit roept vragen op over hoe algoritmen kunnen worden misbruikt om het publieke domein op grote schaal te beïnvloeden en te manipuleren.

Het is  duidelijk geworden dat AI-modellen vooroordelen kunnen repliceren en zelfs institutionaliseren. In de VS werd bijvoorbeeld een AI-model genaamd COMPAS gebruikt om recidive te voorspellen. Het bleek dat het model bevooroordeeld was ten opzichte van mensen van kleur. Ook bleek een op AI gebaseerde wervingstool van Amazon vrouwen te benadelen.

Sommige vormen van AI kunnen worden gemanipuleerd door kwaadwillenden en vertonen dan totaal ander gedrag dan bedoeld. Dit was het geval bij een AI-bot die zich in minder dan een dag van een vriendelijke chatbot ontwikkelde tot een complottheorieën-spuiende Twitter-trol. Andere AI-toepassingen brachten onopgeloste ethische vraagstukken aan het oppervlak. Zo besloot Google, na grootschalige protesten van medewerkers die bezorgd waren dat hun technologie zou worden gebruikt voor dodelijke doeleinden, een contract met het Pentagon niet te verlengen. Bij dit contract ging het om de ontwikkeling van AI die potentiële dronedoelen in satellietbeelden zou ontdekken.

Stefan van Duin, partner bij Deloitte op het gebied van data-analyse en cognitieve technologie en deskundige in het ontwikkelen van AI-oplossingen, heeft begrip voor de publieke zorgen over AI. “Hoe meer AI-toepassingen er komen, des te meer invloed het heeft op mensen in hun dagelijks leven – mogelijk zelfs bij beslissingen over leven en dood, zoals het stellen van een diagnose bij ziekte of de keuzen van een zelfrijdende auto in complexe verkeerssituaties”, aldus Van Duin. “Dit vraagt om een hoge mate van transparantie en verantwoordelijkheid.”

Deloitte is daarom een vurig pleitbezorger van transparantie en verantwoordelijkheid binnen AI. Transparante AI is AI die verklaarbaar is voor medewerkers en klanten. Dit is nog niet zo eenvoudig, aangezien AI van nature niet transparant is, aldus Van Duin. “De vraag is daarom: hoe kunnen we AI zo transparant mogelijk maken? Hoe kunnen we uitleggen hoe een op AI gebaseerd besluit is gevormd, waar dat besluit op is gebaseerd en waarom het is genomen op de manier waarop het is genomen?” Naast transparantie is er ook de vraag van verantwoordelijkheid binnen AI.

“Transparante AI maakt de onderliggende waarden expliciet en moedigt bedrijven aan verantwoordelijkheid te nemen voor op AI gebaseerde beslissingen”, aldus Van Duin. “Verantwoorde AI is AI waarbij alle ethische vraagstukken goed zijn afgewogen en die overeenstemt met de kernbeginselen van het bedrijf.”

Deze serie van vijf publicaties gaat nader in op Deloitte’s opvattingen ten aanzien van transparantie en verantwoordelijkheid binnen AI. Daarbij wordt uitgegaan van Deloitte’s eigen ervaringen met de ontwikkeling en toepassing van AI, zowel binnen de eigen onderneming als voor haar klanten. Ook wordt geput uit langdurige ervaring met het valideren en testen van modellen en het adviseren over strategie en innovatie.

Vier voorstellen voor verantwoorde AI

In de publicaties worden vier voorstellen besproken die Deloitte heeft ontwikkeld met betrekking tot transparantie en verantwoordelijkheid binnen AI. ‘GlassBox’ is een technische toolkit waarmee AI-modellen kunnen worden gevalideerd en het besluitvormingsproces kan worden verklaard voor medewerkers en klanten. De ‘FRR Quality Mark for Robotics and AI’ is een keurmerk voor op AI gebaseerde producten, dat klanten de waarborg geeft dat er verantwoordelijk  met AI wordt omgegaan. ‘Digital Ethics’ biedt een raamwerk dat organisaties helpt richtlijnen voor hun gebruik van technologie te ontwikkelen en een bestuursstructuur te creëren om deze richtlijnen in de organisatie in te bouwen. Ten slotte dekt ‘AI-Driven Business Models’ het complete traject: van de definitie van de visie en het ontwikkelen van de capaciteiten tot de daadwerkelijke implementatie en de verzilvering van de waarde.

Transparante AI is verklaarbare AI

Een van de redenen waarom mensen angstig zijn voor AI is dat AI-technologieën moeilijk verklaarbaar zijn, aldus Evert Haasdijk. Evert Haasdijk is Senior Manager Forensic bij Deloitte en een befaamd AI-expert. Haasdijk was in het verleden werkzaam als universitair docent aan de VU Amsterdam en heeft meer dan 25 jaar ervaring in het ontwikkelen van AI-gebaseerde oplossingen. “Sommige AI-technologieën zijn vrij gemakkelijk uit te leggen, zoals semantische redenering, planningsalgoritmen en de meeste optimalisatiemethoden”, aldus Evert Haasdijk. “Maar bij andere AI-technologieën, in het bijzonder datagestuurde technologieën zoals machine learning, is het veel lastiger om de relatie tussen input en output inzichtelijk te maken. Dan wil de fantasie wel eens op hol slaan.”

Maar AI is niet altijd zo ondoorzichtig als het lijkt. De spreekwoordelijke ‘black box’ van AI kan worden geopend, of het is op zijn minst mogelijk om uit te leggen hoe AI-modellen tot een besluit komen. De bedoeling van transparante AI is dat de uitkomst van een AI-model goed kan worden verklaard en gecommuniceerd, zegt Haasdijk. “Transparante AI is verklaarbare AI. Het biedt mensen de mogelijkheid om te controleren of de modellen grondig zijn getest en kloppen. Zo kunnen mensen begrijpen waarom bepaalde beslissingen worden genomen.”

Transparante AI gaat niet om het online publiceren van algoritmen, zegt Haasdijk, al wordt er momenteel gesproken over het verplicht publiceren van algoritmen die door overheidsinstanties in Nederland worden ingezet. “Natuurlijk spelen er problemen met intellectueel eigendom. De meeste bedrijven zijn terughoudend in het publiceren van de algoritmen die ze gebruiken”, aldus Haasdijk. “Belangrijker nog, de meeste mensen hebben geen idee wat AI-modellen inhouden. Het simpelweg publiceren van code heeft weinig nut, vooral als je geen toegang hebt tot de gegevens die zijn gebruikt. Bovendien is het publiceren van de gegevens vaak geen optie vanwege de privacyregelgeving.” Het publiceren van AI-algoritmen leidt volgens Haasdijk in de meeste gevallen niet tot transparantie: “Het probleem is dat je moet kunnen uitleggen hoe een besluit is genomen door een AI-model.”

Transparante AI zorgt dat mensen kunnen begrijpen wat er gebeurt binnen AI-modellen, benadrukt Haasdijk. “AI is slim, maar slechts op één manier. Zodra een AI-model een vergissing begaat, heb je een menselijk oordeel nodig. We hebben mensen nodig om de context te bepalen waarin een algoritme werkt en om de implicaties van de uitkomst te begrijpen.”

Het transparantieniveau hangt af van de impact van de technologie, voegt Haasdijk toe. Hoe groter de impact van AI-technologie is, des te belangrijker het is dat deze verklaarbaar is en dat alle ethische kwesties zijn overwogen. “Een algoritme om gepersonaliseerde commerciële aanbiedingen te verzenden vraagt niet om dezelfde zorgvuldigheid als een algoritme om een lening te verstrekken of een medische behandeling aan te bevelen”, aldus Haasdijk. “Alle AI-modellen moeten uiteraard met zorg worden ontwikkeld en organisaties moeten zich vooraf beraden op de mogelijke implicaties. Maar voor AI-modellen die een grote impact kunnen hebben, moeten de hoogste standaarden voor transparantie en verantwoordelijkheid gelden.”

Verborgen vooroordelen opsporen

Dus hoe creëer je transparante AI? Om te beginnen moeten er volgens Haasdijk een paar technische stappen worden genomen. “De technische juistheid van het model moet worden gecontroleerd, de juiste tests moeten worden uitgevoerd en de documentatie moet correct worden opgesteld”, aldus Haasdijk. “De ontwikkelaar van het model moet kunnen uitleggen hoe een bepaald probleem is benaderd, waarom een bepaalde technologie is gebruikt en welke datasets waar zijn gebruikt. Soms moet het proces ook worden herhaald.”

Vervolgens moet de uitkomst van het model kritisch tegen het licht worden gehouden. “Je moet controleren of bepaalde groepen ondervertegenwoordigd zijn in de uitkomsten en, zo ja, het model aanpassen om dat te corrigeren. Deze stap kan helpen bij het opsporen van verborgen vooroordelen in data, een bekend probleem in de wereld van AI, aldus Haasdijk. “Stel je gebruikt AI om sollicitanten te screenen op potentiële nieuwe leidinggevenden in jouw organisatie. Als het model wordt gevoed met data van voormalige leidinggevenden die over het algemeen blanke mannen waren, dan zal het model dit overnemen en kan de conclusie zijn dat vrouwen of gekleurde mensen niet geschikt zijn voor managementposities.”

Probleem is hier dat de meeste datasets niet specifiek gebouwd zijn om AI-modellen te trainen. Ze zijn voor andere doeleinden verzameld en dit kan leiden tot vertekende uitkomsten. “AI-modellen kunnen vooroordelen in de datasets niet zelf ontdekken”, legt Haasdijk uit. “Alleen mensen die de context begrijpen waarin de data zijn verzameld, kunnen de mogelijke vertekeningen in de uitkomsten van het model herkennen. Het controleren van trainingsdata op mogelijke vooroordelen vereist daarom uiterste zorgvuldigheid en een voortdurend kritische blik.”

Tot slot moeten AI-modellen worden gevalideerd zodat organisaties kunnen begrijpen wat er binnen het model gebeurt en de resultaten verklaarbaar worden gemaakt. De toolkit GlassBox van Deloitte biedt een reeks hulpmiddelen – zowel open source als intern ontwikkeld – die bedrijven helpen geavanceerde of op AI gebaseerde algoritmen te valideren. Met de toolkit kunnen organisaties een kijkje nemen in de ‘black box’ van AI en eventuele vooroordelen in trainingsdata blootleggen. Hierdoor kan het besluitvormingsproces van AI-modellen worden verklaard voor medewerkers en klanten. Lees meer over GlassBox in het komende artikel uit deze serie: Hoe GlassBox de ‘black box’ opent: een toolkit die zorgt voor transparantie binnen Artificial Intelligence.

‘Computer says no’

Er zijn een aantal redenen om te streven naar transparante AI. Een belangrijke reden is dat bedrijven de technologieën die ze gebruiken voor hun besluitvorming ook echt moeten begrijpen. Dit lijkt wellicht vanzelfsprekend, maar is lang niet altijd het geval. “De board room en het hoger management zijn zich vaak te weinig bewust van waar technische ontwikkelaars in het bedrijf mee bezig zijn”, aldus Haasdijk. “Ze hebben de klok horen luiden, maar weten niet waar de klepel hangt. Dit is niet zonder risico’s voor een bedrijf.”

Paradoxaal genoeg kunnen er in de toekomst meer AI-toepassingen worden gebouwd door mensen die de technologie niet volledig begrijpen: open-source AI-modellen worden immers steeds gebruiksvriendelijker. “Er zijn open-source modellen die echt eenvoudig in het gebruik zijn. Deze kunnen met data worden gevoed en vervolgens ook resultaat opleveren, zonder dat men inzicht heeft in wat er in het model gebeurt en de mogelijkheden en beperkingen van de resultaten begrijpt”, aldus Haasdijk. “Dit zou op korte termijn voor problemen kunnen zorgen. Het feit dat AI steeds gebruiksvriendelijker wordt en op steeds grotere schaal beschikbaar is, brengt het risico met zich mee dat iemand op een onverantwoorde wijze gebruikmaakt van AI zonder zich van de gevaren bewust te zijn – laat staan dat de bestuurders van het bedrijf dat zijn.”

Het is voor bedrijven soms lastig om alle AI-modellen bij te houden die binnen de organisatie worden gebruikt, aldus Haasdijk. “Onlangs heeft een bank een inventaris gemaakt van al hun modellen die gebruikmaken van geavanceerde of op AI gebaseerde algoritmen. Ze kwamen tot het verbijsterende totaal van 20.000.” Sommige van deze algoritmen, zoals voor modellen voor kapitaalregulering, staan onder streng toezicht van instanties. Maar in de meeste gevallen vallen geavanceerde of op AI gebaseerde algoritmen onder geen enkele vorm van externe en interne regelgeving – denk aan algoritmen voor marketing, prijsstelling, klantacceptatie, frontoffice en geautomatiseerde verslagen. “Transparante AI kan bedrijven helpen de controle terug te krijgen over de vele verschillende AI-modellen die binnen de organisatie worden ingezet”, licht Haasdijk toe.

Transparante AI kan organisaties meer inzicht bieden in wanneer en waarom AI-algoritmen fouten maken en hoe ze deze modellen dienovereenkomstig kunnen verbeteren. “AI-modellen maken fouten, en ook al maken ze vaak minder fouten dan mensen, toch wil je weten wanneer en waarom deze fouten precies optreden”, zegt Haasdijk. “Neem bijvoorbeeld de zelfrijdende auto die een aanrijding veroorzaakte met een vrouw die met haar fiets aan de hand liep. Het algoritme had de situatie verkeerd beoordeeld. Het is van cruciaal belang dat bedrijven begrijpen wanneer en waarom dit soort fouten zich voordoen, zodat ongelukken als deze in de toekomst kunnen worden voorkomen.”

Tot slot kan transparante AI organisaties helpen om de individuele besluiten van hun AI-modellen aan werknemers en klanten te verklaren. En dat is niet alleen wat klanten verwachten van een organisatie: door de AVG/GDPR die onlangs van kracht is geworden, is het ook verplicht om klanten meer inzicht te geven in het gebruik van hun gegevens. “Stel dat een bank AI gebruikt om te beoordelen of een klant al dan niet een geldbedrag mag lenen”, zegt Haasdijk. “Als de leningaanvraag wordt afgekeurd, wil de klant waarschijnlijk weten wat de redenen zijn achter dat besluit, en of hij of zij iets kan doen waardoor de aanvraag wel wordt goedgekeurd. Dat betekent dat de bank een grondig inzicht moet hebben in hoe hun AI-modellen tot een bepaald besluit komen en dit in heldere taal moeten kunnen uitleggen. Met ‘Computer says no’ nemen de meeste mensen geen genoegen.”

Herstel van het vertrouwen

De mogelijke gevolgen van AI zijn ook op politiek niveau een bron van zorg. Inmiddels werken meer dan 20 landen aan een nationale AI-strategie en zijn er diverse nationale en regionale AI-gerelateerde beleidsmaatregelen aangekondigd. De Europese Commissie heeft een deskundigengroep op hoog niveau inzake AI in het leven geroepen, die zich buigt over ethische richtsnoeren voor betrouwbare AI. Op internationaal niveau hebben de Verenigde Naties een platform opgericht om de mondiale beleidsuitdagingen in verband met AI in kaart te brengen, in het kader van de strategie inzake nieuwe technologieën van de Secretaris-Generaal.

Veel van deze initiatieven gaan in op de publieke angst voor verlies van controle bij een AI-revolutie. Met elk incident waarbij AI de mist in gaat – aan het begin van dit artikel hebben we een paar voorbeelden gegeven – neemt de vraag naar transparante en verantwoorde AI toe. “Mensen willen niet alleen begrijpen hoe op AI gebaseerde besluiten tot stand komen”, aldus Van Duin. “Ze willen zeker weten dat AI wordt gebruikt ten goede van de mens en geen schade veroorzaakt.”

Tot op heden bestaat er nog geen enkel algemeen geaccepteerd raamwerk voor het beoordelen van AI, aldus Van Duin. “Voor privacy-aangelegenheden moeten organisaties zich houden aan de AVG, het Europese wettelijke kader voor hoe we moeten omgaan met persoonsgegevens. Maar er bestaat niet iets vergelijkbaars voor de ethiek van AI. Tot nu toe lijken er alleen richtlijnen op hoog niveau te komen, die een hoop ruimte voor interpretatie laten. Daarom ligt er een grote verantwoordelijkheid bij bedrijven, organisaties en de samenleving om te zorgen dat wij ethisch omgaan met AI.”

Om een industriële norm voor verantwoordelijke AI & Robotics vast te stellen ontwikkelen de non-profitorganisatie Foundation for Responsible Robotics (FRR) en Deloitte momenteel het FRR Quality Mark for Robotics & Artificial Intelligence. Dit is een herkenbaar kwaliteitskeurmerk voor consumenten waarmee gewaarborgd wordt dat robotica en AI op een verantwoordelijke wijze zijn ontworpen, ontwikkeld en ingezet. De norm is vergelijkbaar met het Fairtrade-keurmerk voor producten die zijn geproduceerd overeenkomstig de Fairtrade-normen. Het FRR Quality Mark for Robotics & Artificial Intelligence heeft tot doel het vertrouwen in robotica en AI-technologie onder consumenten te herstellen. Het geeft aan of een robotica- of AI-product voldoet aan de ethische normen die voor het keurmerk zijn vastgelegd. 

Ethische normen in de organisatie inbouwen

Niet alleen de consument vraagt om een heldere visie op AI, ook medewerkers eisen dit van hun eigen bedrijf. Dit maakt het speelveld rond AI nog complexer. Zoals eerder genoemd, besloot Google vorig jaar een contract met het Pentagon niet te verlengen. Hierbij ging het om software voor automatische herkenning van drones. Het besluit van Google was het gevolg van massale protesten van de medewerkers. Ruim 4.000 medewerkers, onder wie een aantal van de belangrijkste AI-onderzoekers van het bedrijf, ondertekenden een petitie met de eis om “een helder beleid waarin wordt bepaald dat noch Google, noch haar aannemers ooit zullen bijdragen aan de ontwikkeling van oorlogstechnologie”. De protesten leidden ertoe dat Google een statement over de waarden inzake AI publiceerde, waarin het bedrijf zich onder meer ertoe verplichtte haar AI-technologie niet in te zetten voor wapens. Een paar maanden later besloot Google niet deel te nemen aan een aanbesteding voor een contract met het Pentagon ter waarde van 10 miljard dollar, met als reden dat het contract in strijd zou zijn met de bedrijfswaarden.

“Een bedrijf dat om ethische redenen een contract ter waarde van 10 miljard dollar laat schieten, is een teken van deze tijd”, aldus Tjeerd Wassenaar, partner bij Deloitte Risk Advisory, met een focus op ethische en bedrijfswaarden. “Door snel ontwikkelende technologieën als AI zijn organisaties gedwongen op een structurele manier na te denken over de ethische gevolgen”, aldus Wassenaar. “Technisch gezien is er veel mogelijk. Nu moeten bedrijven bepalen hoe ver ze willen gaan. Momenteel hebben de meeste bedrijven geen helder beleid. Het feit dat medewerkers van Google protesteerden tegen hun eigen bedrijf, geeft aan dat veel mensen binnen de organisatie niet het gevoel hebben dat de grenzen goed zijn afgebakend.”

De vraag naar transparante en verantwoorde AI maakt deel uit van een breder debat over bedrijfsethiek, aldus Wassenaar. “Wat zijn de kernwaarden, hoe verhouden deze zich tot technologische mogelijkheden en welke kaders en processen zijn er om hun ontwikkeling bij te houden? Dit zijn vragen waar bedrijven zich vandaag de dag over moeten buigen. Doen ze dat niet, dan zetten ze hun naam op het spel, riskeren ze rechtszaken en boetes en verliezen ze – en dat is misschien nog wel het ergste – het vertrouwen van hun klanten en medewerkers.”

Deloitte’s Digital Ethics-propositie helpt bedrijven om digitale ethiek op een structurele manier aan te pakken. Het helpt bedrijven om hun kernbeginselen te definiëren, de kaders vast te stellen om deze beginselen in praktijk te brengen en benchmarks vast te stellen om bij te houden of de beginselen effectief worden uitgevoerd. Lees meer over Digital Ethics in het nog te publiceren artikel Digitale ethiek: ethische overwegingen structureel inbouwen in uw organisatie.

Het positieve potentieel van AI verwezenlijken

Transparantie en verantwoordelijkheid binnen AI dragen ertoe bij dat AI-modellen grondig worden getoetst, verklaarbaar zijn en worden afgestemd op de kernbeginselen van het bedrijf. Kortom, het kan bedrijven helpen de controle terug te krijgen over de AI-modellen die binnen de organisatie worden ingezet. “We moeten het gevoel hebben dat we alles in de hand hebben”, aldus Van Duin. “Veel mensen voelen het tegenovergestelde: dat zaken uit de hand kunnen lopen. Als we zorgen voor transparantie en als we heldere richtlijnen en procedures voor de ontwikkeling van AI-applicaties vaststellen, kunnen we ervoor zorgen dat AI-modellen functioneren zoals bedoeld en kunnen we de potentiële waarde van deze algoritmen ook echt verzilveren.”

Ondanks de op Frankenstein of The Terminator geïnspireerde verhalen die in de media de ronde doen, zijn veel AI-modellen die momenteel worden ontwikkeld relatief onschuldig en gaat het daarbij niet om beslissingen met een grote impact, zegt Van Duin. “Maar we moeten nu wel echt gaan nadenken over transparantie en verantwoordelijkheid binnen AI.” Zelfrijdende auto’s zijn het perfecte voorbeeld, zegt hij. “Die zijn niet op korte termijn algemeen verkrijgbaar, maar bedrijven zijn wel bezig met de ontwikkeling van deze technologie. En bij een zelfrijdende auto zijn per definitie situaties van leven en dood ingeprogrammeerd. Dit is het moment waarop we moeten zorgen dat deze algoritmen op de juiste manier worden gebouwd.”

Bij alle discussies over de potentiële risico’s van het gebruik van AI, zouden we bijna vergeten dat AI ook serieuze zakelijke kansen biedt. Voorlopers in het bedrijfsleven hebben laten zien dat AI aan de basis staat van grote kostenbesparingen, betere service, betere producten of zelfs volledig nieuwe businessmodellen. De propositie ‘AI-Driven Business Models’ van Deloitte helpt bedrijven te beoordelen hoe zij AI op dit moment binnen hun bedrijf kunnen inzetten en aan welke capaciteiten zij moeten werken. Meer over ‘AI-Driven Business Models’ kunt u lezen in het nog te publiceren artikel ‘AI Driven Business Models’: een strategische benadering om het volledige potentieel van AI te verwezenlijken.

Op lange termijn zullen transparantie en verantwoordelijkheid binnen AI niet alleen helpen rampen te voorkomen, maar ook bijdragen aan de verwezenlijking van het positieve potentieel van AI, aldus Van Duin. Hij geeft een paar voorbeelden: “Er is een enorm potentieel in de gezondheidszorg. AI kan medische diagnoses ondersteunen, bijdragen aan behandelingen van ziektes en levens redden. Het kan het energieverbruik terugbrengen door processen te optimaliseren. Het kan de behoefte aan een eigen auto terugbrengen, wat weer een positieve uitwerking op het milieu heeft en geld kan besparen. Het kan het aantal verkeersongelukken terugbrengen. De toegang tot informatie wordt beter en het helpt ons effectiever te werken. Dit kan ertoe leiden dat we meer vrije tijd overhouden: misschien dat op een gegeven moment een 30- of 20-urige werkweek eerder de norm wordt in plaats van 40 uur. Kortom, de levenskwaliteit zou er enorm op vooruit kunnen gaan.”

Het positieve effect van AI kan reusachtig zijn, aldus Van Duin, maar uiteindelijk moet AI wel het vertrouwen hebben van het grote publiek, wil het echt een optimale uitwerking hebben. “Als alle overwegingen ten aanzien van transparantie en verantwoordelijkheid zijn geïmplementeerd, kan AI bijdragen aan een betere wereld.”Lees het volledige bericht op Emerce »

Radio luisteren wordt steeds digitaler

Posted 19 mrt 2019 — by Emerce
Category nieuws

Nog maar tweede derde van de radioluisteraars hoort programma’s via de FM of de kabel. DAB+ en internet zijn goed voor de rest van de horende oren.

Dat vloeit voort uit een nieuwe manier van rapporteren van luistercijfers door Nationaal Luister Onderzoek (NLO). Podcastbereik wordt daarin niet meegenomen omdat dat buiten de scope van het onderzoek valt.

Tot op heden maakte NLO niet de opsplitsing naar FM/Kabel, Internet, DAB+ en anders/onbekend.

Volgens de nieuwste luistercijfers heeft FM/kabel een luisteraandeel van 64 procent, internet 20 procent en DAB+ 8 procent. Laatstgenoemde is nog een betrekkelijk nieuwe vorm van radioluisteren in Nederland. Het resterende percentage gaat naar andere ontvangstwijzen, zoals de digitale set-topbox, satelliet of bijvoorbeeld Digitenne.

Foto: Elektrojänis (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

Laurens Groenendijk: ‘Space is onderdeel van De Vierde Industriële Revolutie en het is global’

Posted 07 mrt 2019 — by Emerce
Category nieuws

Al na twee jaar verkocht Laurens Groenendijk, oprichter van Just-Eat.com, Treatwell en medeoprichter Hiber, zijn bedrijf voor 34 miljoen euro. Hierdoor – en omdat het niet zijn eerste succesvolle exit was – wordt hij gezien als held in start-upland. Met zijn nieuwe project, Hiber, schiet hij nanosatellieten de lucht in. Wat is het succesverhaal van deze ondernemer?

‘Een bevriende relatie van mij kwam met het idee om iets in spacete gaan doen. Het is toch the next big thing. Ik had mijzelf een paar jaar geleden juist voorgenomen om niet nog een keer bedrijf from scratch te starten, maar door Hiber kreeg ik zoveel energie dat ik de kans niet kon laten liggen. Sinds dit jaar ben ik weer vijf dagen operationeel actief. Hiber is iets unieks in Nederland waar ik een steentje aan bijdraag. Space is een onderdeel van De Vierde Industriële Revolutie en het is global. Het heeft alle ingrediënten van een sexy start-up. Van idee tot lancering van de eerste nanosatelliet duurde 2,5 jaar. Inmiddels hebben we er twee gelanceerd die allebei in de lucht hangen. Deze satellieten lezen wereldwijd trackers uit. Wij kunnen kleine data-pakketjes van 144 bites over heel de wereld uitlezen’, aldus Groenendijk.Lees het volledige bericht op Emerce »

Hands-On: Dyson Lightcycle met adaptieve LED-technologie

Posted 02 feb 2019 — by Emerce
Category nieuws

Dyson heeft afgelopen week in Parijs de Lightcycle geïntroduceerd. Een LED-lamp die zich aanpast aan het daglicht en een levensduur heeft van 60 jaar. Ontworpen om vermoeide ogen tegen te gaan en via een app is aan te passen aan de leeftijd van de gebruiker. Sander van der Heide mocht voor Emerce als één van de eersten zijn licht op de lamp schijnen.

Jake Dyson is een bescheiden figuur die, zo lijkt het, liever niet in de schijnwerpers staat. Hij betreedt dan ook schoorvoetend het podium als voor het eerst aan de internationale pers, hier samengekomen in Parijs, zijn nieuwste lichtuitvinding wordt getoond.

Bijna verontschuldigend begint hij zijn verhaal over hoe wij als mens ons langzaam ontwikkeld hebben en eigenlijk nog niet eens zo lang te maken hebben met kunstlicht. De eerste mens paste zijn dagritme aan het daglicht aan en de jaren dat we de dag verlengen met gebruik van kunstlicht (of dit nu van kaarsen of een TL-balk komt), zijn in verhouding tot het bestaan van de mensheid, slechts een fractie. Ons dag- en nachtritme wordt nog steeds bepaald door het natuurlijke daglicht en het is dan ook niet meer dan logisch dat het kunstlicht dat we gebruiken, synchroon meeverandert met het natuurlijke licht.

Ondanks het feit dat de presentatie helemaal is uitgeschreven, voel je de passie die Dyson heeft voor hetgeen waaraan hij 2 jaar lang met een team van 90 ingenieurs heeft gewerkt. Maar liefst 892 prototypes waren nodig om uit te komen bij het product wat we getoond kregen, de Dyson Lightcycle.

Gloeilamp

Jake verbaast zich erover dat er op het gebied van LED-licht eigenlijk niet zoveel is bereikt. Vooral het feit dat men de standaard gloeilamp heeft vervangen door een zelfde vormfactor gevuld met LEDs. Volgens hem is dit de meest ineffectieve manier om LED toe te passen. Net als bij een gloeilamp, wordt bij een LED de warmteontwikkeling erg hoog in een afgesloten glazen bol en dit vermindert de levensduur van de lamp drastisch. Die levensduur wil je juist verlengen om zo naast het energieverbruik ook de milieudruk te verlagen. De plaatsing van de LEDs bij Dyson is in een cirkelvorm waarbij drie gele LEDs en drie witte LEDs zo zijn opgesteld dat er maar één duidelijke schaduw is te zien, net zoals bij zonlicht. De combinatie maakt het mogelijk om gelijkmatig het licht tussen 2900 en 6500 kelvin te laten verlopen.

Hitte

De hitte wordt afgevoerd met een technologie die vaak in satellieten wordt gebruikt – heat pipe-technologie. Een vacuüm verzegelde koperen buis trekt warmte weg. Binnenin verdampt een druppel water, waarbij de warmte langs de pijp wordt afgevoerd terwijl de druppel condenseert, voordat deze terugkeert naar de LED’s door capillaire werking (een natuurlijk verschijnsel waarbij water stijgt, tegen de werking van de zwaartekracht in). Het biedt een non-stop, energievrije koelcyclus. Het verlengt de levensduur van de lamp naar 60 jaar, waarbij de controle over lichtsterkte en kleurtemperatuur gelijk blijft.

Sterkte

De lamp heeft een lichtopbrengst van 100 tot 1000 lux. Deze lichtsterkte past zich aan het moment van de dag, maar is ook aan een bepaalde activiteit aan te passen. In combinatie met de juiste kleurtemperatuur zijn er zo voorgeprogrammeerde standen als relax-modus, studie-modus, precisie-modus, boost-modus, wake-up en slaapstand. Als derde optie kun je met je vinger de aanraakbediening bovenop het armatuur gebruiken om zo wrijvend de sterkte en kleurtemperatuur aan te passen (let wel, we hebben het over kleurtemperatuur, de Lightcycle kent dus geen verschillende kleuren zoals bij een Philips Hue)

Connected

Zodra de lamp beschikbaar is, zullen we hem nog uitgebreid testen, maar de verbindingsmogelijkheden lijken wat beperkt. Zo is de lamp alleen via bluetooth te verbinden met de app en ontbreekt wifi, zoals wel op andere Dyson-apparaten is te vinden. Gebruik van een spraakassistent of opnemen in een lichtsysteem als Philips Hue, zit er dus voorlopig niet in. Met een lichtsensor kun je lamp aanpassen aan het omgevingslicht (enige AI zal waarschijnlijk zijn geïmplementeerd) en een infraroodsensor registreert beweging. De USB-C-aansluiting is puur voor het opladen van kleine persoonlijke gadgets met een vermogen van 2,5 ampère, wat ik overigens toch een heel leuke eigenschap vind.

Ontwerp

Mocht u denken ‘Ok heb deze lamp toch al eens eerder gezien?’, dan kan dat enigszins kloppen. De Lightcycle lijkt nagenoeg gelijk aan de CSYS uit 2014. Deze 3-axis-slide-constructie geeft de mogelijkheid om de lamp 360 graden te draaien en op elk mogelijke afstand en hoogte te plaatsen.

De Dyson Lightcycle is vanaf 1 april beschikbaar in de Benelux. Er is een bureau- en vloervariant in de kleuren zwart of zilver voor een prijs van 499 euro en 699 euro.

 Lees het volledige bericht op Emerce »

On demand video stimuleert verkoop 4K televisies

Posted 23 jan 2019 — by Emerce
Category nieuws

On demand video en in toenemende mate lineaire tv zenders zijn de belangrijkste stimulans voor de flink aantrekkende verkopen van 4K televisies. Dat bleek gisteren bij de start van een tweedaagse die Philips op Schiphol voor de internationale pers heeft georganiseerd.

Philips ziet aan zijn televisies dat deze meer en meer worden gebruikt om on demand videodiensten als Netflix. Inmiddels zijn er al 139 lineaire tv zenders die grotendeels via de satelliet 4K content aanbieden. Daaronder opvallend veel Russische zenders. De grote doorbraak moet komen met uitzendingen rond de volgende Olympische Spelen.

Opvallend is dat West Europa vooroploopt met die verkopen, zo vertelde analist Paul Gray (IHS). 17 procent van de huishoudens heeft een 4K (UHD) televisie. De verwachting is dat in 2022 zo’n scherm in huis heeft staan. Dit jaar worden wereldwijd 100 miljoen 4k tv’s verkocht, en dat worden er 140 miljoen in 2020.

Europeanen kopen momenteel niet de grootste schermen, maar 55 inch is inmiddels wel de standaard. Gray: “Steeds meer Europeanen herschikken de huiskamer om zo’n groot scherm te kunnen plaatsen.”

De aantrekkende markt voor 4K schermen heeft ook Hollywood veranderd. Die richt zich met producties steeds meer op de thuismarkt. De belofte van de thuisbioscoop wordt met 4K immers steeds meer ingelost. De budgetten voor deze producties gaan ieder jaar verder omhoog.

De adoptie van 8K – acht keer de scherpte van HDTV – laat volgens Gray nog jaren op zich wachten. Weliswaar heeft de Japanse zender NHK al wel een 8K zender opgetuigd, maar “dat blijft voorlopige wel de enige. Voor digitale distributie moet de compressie eerst verbeterd worden.”

Philips, eigenlijk merkhouder TPVision, toont vanochtend zijn nieuwste breedbeeldtelevisies aan de pers. Daaraan zijn voor het eerst ook audioproducten toegevoegd die tot voort kort via andere kanalen werden verkocht. TPVision profileerde zich dinsdag voor het eerst als Philips TV & Audio.Lees het volledige bericht op Emerce »

AWS lanceert clouddienst voor satellietdata

Posted 29 nov 2018 — by Emerce
Category nieuws

Amazon Web Services lanceert de nieuwe dienst AWS Ground Station. Dat moet het organisaties makkelijker maken om satellietdata te ontvangen en verwerken.

Dat kondigde AWS gisteren aan tijdes re:Invent, de jaarlijkse ontwikkelaarsbijeenkomst waar ook nu weer een berg nieuwigheden werd gepresenteerd.

Steeds vaker werken bedrijven en onderzoeksinstellingen met data die ze van satellieten betrekken. Dat kan communicatiedata zijn maar ook beelden of metereologische gegevens. Met Ground Station hoeven de gebruikers niet per se meer een eigen grondstation te bouwen om de data te ontvangen. Die kunnen ze via het pay per use-model van AWS huren. “Klanten kunnen tot tachtig procent van de grondstationkosten besparen.”

Om deze dienst te bieden, biedt Amazon een netwerk van twaalf grondstations. Die staan niet al te ver van Amazons datacentra vandaan.

Foto: Andrei Taranchenko (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

SpaceX lanceert duizenden breedbandsatellieten meer

Posted 16 nov 2018 — by Emerce
Category nieuws

SpaceX mag zevenduizend satellieten meer lanceren om voor wereldomspannend brandbandnetwerk vanuit de ruimte.

Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, die ook aan de wieg stond van Paypal en Tesla, kreeg daarvoor gisteren de toestemming van de Amerikaanse toezichthouder om bepaalde frequentiebanden te gebruiken voor dataverkeer.

Naast SpaceX kregen ook Kepler, Telesat en Leosat vergunningen toegewezen. De Amerikaanse overheid wil hiermee een concurrerende markt met aanbieders realiseren. Genoemde aanbieders gaan netwerken van duizenden satellieten exploiteren.

De satellieten draaien niet in een geostationaire baan om de aarde, maar juist heel dicht bij de aarde. Ze zijn kleiner en goedkoper dan de huidige generatie communicatiesatellieten. Omdat ze dichterbij de aarde zijn, is de latency kleiner en nieuwe technieken zouden hogere doorvoersnelheden mogelijk maken.

In het voorjaar van 2018 kreeg SpaceX al groen licht voor een netwerk van ruim vierduizend breedbandsatellieten. Dat netwerk heet Starlink. Over zes jaar, halverwege 2024, moeten een 2.200 satellieten live zijn. Dat betekent dat SpaceX zijn lanceerschema met de helft moet gaan versnellen.

Foto: SpaceXLees het volledige bericht op Emerce »

Nooit meer zoeken naar gereedschap

Posted 16 nov 2018 — by Emerce
Category nieuws

Voor het traceren van gereedschap ergens op de bouwplaats zijn verschillende oplossingen, waaronder die van het Deense bedrijf Nanolink. Nanolink is een trackingsysteem dat via Bluetooth Low Energy (BLE) en de Nanolink-app op smartphone van de medewerker laat weten waar het materieel zich bevindt.

Nanolink verstuurt een signaal van de tracker naar de smartphone van de dichtstbijzijnde medewerker die de Nanolink-app heeft geïnstalleerd. Het werkt dus anders dan GPS, dat een signaal van de satelliet ontvangt, maar het resultaat is uiteindelijk hetzelfde: vertellen waar het gereedschap zich bevindt.

Rondbellen onder collega’s om te achterhalen wie een bepaald gereedschap in gebruik heeft, want de app laat ook zien welke collega het dichtst bij dat gereedschap is.

De batterij van de tracker hoeft gemiddeld pas na 4 jaar opgeladen of vervangen te worden.Lees het volledige bericht op Emerce »

Satelliet Laurens Groenendijk maandag de ruimte in

Posted 15 nov 2018 — by Emerce
Category nieuws

De nieuwe start-up van Laurens Groenendijk, Hiber genaamd, schiet aanstaande maandagavond zijn eerste nanosatelliet de ruimte met een Falcon 9-raket van SpaceX.

Het gaat om de eerste van twee nanosatellieten die Hiber dit jaar nog in de ruimte wil brengen. De apparaten zijn zo groot als een schoenendoos, wegen acht kilo en zijn gebouwd als een node in een LPGAN-netwerk. Dat is een geheel van satellieten die informatie doorgeven voor het internet of things.

Een van de oprichters is Laurens Groenendijk. Hij was het gezicht van onder meer Just-Eat en Treatwell in Nederland. Daarvan stond hij aan de basis met compagnon Maarten Engelen. Hij doet ook in het nieuwe project mee. De twee andere oprichters zijn Ernst Peter Hovinga en Coen Jansen.

Hiber, gevestigd in Amsterdam, gaat abonnementen verkopen voor connectiviteit en data. Informatie over posities van objecten in de tijd en data die ze versturen is voor waarde in sectoren als landbouw en visserij wereldwijd.

Partners zijn Netherlands Space Office, Agentschap Telecom, ISIS, Hyperion, RPC Telecommunications en ESA. De start-up werkt met een kleine tien miljoen euro startkapitaal. Een satelliet lanceren kost ongeveer een miljoen euro.

De eerste drager van Hiber gaat maandag om 19:32 de lucht in als onderdeel van de Smallsat Express..Lees het volledige bericht op Emerce »

Op Logitech Z607-speakers is alles aan te sluiten

Posted 29 okt 2018 — by Emerce
Category nieuws

Logitech lanceert het huiskamersysteem Z607, met als bijzonderheid dat dat er via Bluetooth alles op afgespeeld kan worden, van smartphones tot tablets.

De set bestaat uit een 25W-subwoofer en vijf satellietluidsprekers, inclusief twee kabels waarvan er een 6,2 meter lang is.

Aansluitmogelijkheden zijn naast Bluetooth onder meer 3,5mm, RCA-kabels, SD kaart en USB Stick. Ook is een FM radio ingebouwd.

De set is vanaf 23 november beschikbaar voor een adviesprijs van 129 euro.Lees het volledige bericht op Emerce »

Amazon AWS koppelt met Iridium

Posted 05 okt 2018 — by Emerce
Category nieuws

Iridium maakt in de loop van volgend jaar een realtime koppeling met Amazon AWS. Hierdoor krijgen de IoT-diensten van Amazon een wereldomspannend bereik via de satelliet.

De nieuwe dienst heet CloudConnect en is gebaseerd op de IoT-diensten die Iridium zelf reeds enkele jaren biedt. Daarbij gaat het om bereik en communicatie van punt tot punt. Binnen de nieuwe constellatie worden daar clouddiensten van Amazon aan toegevoegd.

Amazon heeft een handvol diensten ontwikkeld die specifiek zijn een IoT-omgeving. Daarbij gaat het doorgaans om apparaten die geen telefoon of computer zijn. Dat varieert van apparatuur in fabrieken tot vrachtwagens of containers. Op die apparatuur kan bijvoorbeeld Amazon Greengrass draaien, lokale software die synchroniseert met de cloud zodra er een connectie is. Iridium is zo’n providers van connecties.

Iridium maakte de samenwerking eind vorige week bekend. Het satellietbedrijf treedt tevens toe tot het AWS Partner Network.Lees het volledige bericht op Emerce »

True Blue: wat kun je leren van het beste airline loyaltyprogramma van de VS?

Posted 03 okt 2018 — by Emerce
Category nieuws

Vorige maand werd het loyaltyprogramma van low-cost vliegtuigmaatschappij JetBlue uit New York weer verkozen tot het beste airline-loyaltyprogramma van de VS. Deze maatschappij uit 2000 staat bekend om de goede klantbeleving en het loyalteitsprogramma. Wat is er goed aan het programma en hoe kunnen wij deze inzichten gebruiken?

JetBlue is een nationale vliegtuigmaatschappij uit New York.  Ze vliegen vooral binnen de VS, maar het netwerkt telt inmiddels ook steeds meer bestemmingen in Midden- en Zuid-Amerika. JetBlue is een low-cost vliegmaatschappij, maar staat juist bekend om de klantvriendelijkheid en goede service. Zo bieden ze, ondanks het low-cost businessmodel,  gratis snacks en drankjes, in-flight entertainment met alle Amerikaanse tv-zenders, satellietradio en gratis internet tijdens vluchten. En ze hebben ook nog de meeste beenruimte van de VS in de Economy Class. Het is dan ook niet vreemd dat JetBlue al jaren tot de beste vliegtuigmaatschappijen van de Verenigde Staten behoort. En dit past goed bij hun missie ‘Bring humanity to air travel’.

TrueBlue, het loyalty programma van JetBlue

TrueBlue lijkt in eerste instantie op veel andere traditionele loyaliteitsprogramma’s. En in de basis is dat ook zo. Passagiers kunnen punten verdienen door tickets te boeken en deze punten kunnen verzilverd worden voor tickets of upgrades. Ook werken ze met het Tier-model, waar de beste passagiers de Mosaic-status krijgen met bijpassende privileges. Toch zijn er grote verschillen met de programma’s van de concurrentie. Want TrueBlue werd vorige maand voor de tweede keer op rij verkozen tot beste loyaliteitsprogramma voor vliegtuigmaatschappijen in het onderzoek van J.D. Power.

Wat vind ik zo goed aan het programma?

TrueBlue onderscheidt zich op drie punten van andere programma’s:

  • Simpel
  • Relevante mogelijkheden voor het inwisselen van gespaarde punten
  • Geen vervaldatum van punten

Simpel

JetBlue is er goed in geslaagd om de valkuilen te voorkomen. TrueBlue is simpel opgezet en de communicatie over het programma is erg duidelijk. Passagiers kunnen punten verdienen op basis van de ticketprijs en niet op basis van een ingewikkelde combinatie van reisafstand, ticketprijs en vluchten. TrueBlue was een van de pioniers in 2014 in het uitgeven van punten op basis van ticketprijs. In 2016 en 2017 zijn de grotere maatschappijen gevolgd en bepalen ze (deels) het aantal punten op basis van ticketprijs.

En waar je bij veel programma’s veel moet lezen en doorklikken om de werking en waarde van het programma te begrijpen, heeft JetBlue ook de communicatie over het programma simpel en duidelijk gehouden. Een verademing in de wereld van de frequent flyerprogramma’s.

Relevante mogelijkheden voor inwisselen punten

JetBlue onderscheidt zich ook door alle tickets beschikbaar te maken voor het inwisselen van punten. Bij de traditionele vliegtuigmaatschappijen zijn bepaalde vluchten of stoelen niet beschikbaar voor het inwisselen van punten vanwege de populariteit van de vlucht of het moment van vliegen. Bij JetBlue is er geen restrictie, je kan iedere vlucht betalen met punten, zelfs rond feestdagen.

Ook het inwisselen is simpel gehouden, de hoeveelheid punten voor een gratis ticket is gekoppeld aan de prijs van het ticket. Zo heb je altijd een redelijk stabiele waarde voor je gespaarde punten en is het niet nodig op zoek te gaan naar de beste waarde per punt. Bij de traditionele vliegtuigmaatschappijen is dit anders ingericht. Daar zijn de benodigde punten voor een ticket naar een specifieke locatie vaak gelijk, maar de prijs van een ticket fluctueert nogal. En daarmee de waarde van de punten.

Constante waarde van punten bij JetBlue in vergelijking met United Airlines 

Daarnaast heeft TrueBlue nog twee onderdelen die het verzilveren van punten leuk en relevant maken, namelijk: het poolen van punten met vrienden en familie en het doneren van punten. Door het poolen van punten kan je makkelijker als groep gebruikmaken van de punten. Zo kan je bijvoorbeeld gemakkelijker samen een upgrade uitvoeren door punten van de groep te gebruiken en gezamenlijk te verzilveren. JetBlue is de enige maatschappij, die dit aanbiedt aan familie én vrienden. En als laatste is het ook mogelijk om punten te doneren aan een goed doel om het schuldgevoel van de impact van vliegen op het milieu een beetje weg te kopen en te werken aan een betere wereld.


Geen vervaldatum

TrueBlue heeft als een van de weinige loyaltyprogramma’s in de Verenigde Staten geen vervaldatum op haar punten gezet. Dit heeft ook nadelen: een stuwmeer aan punten drukt op de balans. Maar het kan ook gunstig uitpakken voor het programma als geheel. Juist in de vliegtuigindustrie waar duidelijke verschillen zijn tussen klantsegmenten binnen een bedrijf zoals de incidentele reiziger en de hoogfrequente, vaak zakelijke reiziger. Door geen vervaldatum te hanteren op de punten kunnen ook minder frequente reizigers sparen voor gratis tickets of upgrades. Het programma wordt daarmee voor iedereen aantrekkelijker.


Welke inzichten kan jij toepassen?

  • Houd het simpel: In hetzelfde onderzoek van J.D. Power blijkt dat meer dan de helft van de gemiddelde deelnemers loyaliteitsprogramma’s te ingewikkeld vinden.  Het is dus belangrijk om het programma, het mechanisme en de communicatie simpel te houden. Als je het je moeder niet kan uitleggen in een paar zinnen, dan is het niet simpel genoeg.
  • Wow-factor van punten vindt plaats bij het verzilveren van punten: Wow-momenten kunnen over de hele klantreis plaatsvinden. Bij een loyaliteitsprogramma met punten vindt dit plaats tijdens het verzilveren van punten en niet tijdens het sparen daarvan. Zijn de inwisselmogelijkheden relevant genoeg voor je klanten en de branche waar je in zit? Kijk naar de belangrijkste klantsegmenten, hun behoeften en pijnpunten en stem daar de beloning goed op af.
  • Maak het programma aantrekkelijk voor de belangrijkste klantsegmenten: Door geen vervaldatum te verbinden aan punten spreekt TrueBlue ook de incidentele reiziger aan, terwijl de frequente reiziger genoeg stimulans krijgt om JetBlue te blijven kiezen met hun Mosaic klasse. Bij het bepalen van het mechanisme van een programma is het belangrijk om dit af te stemmen op de patronen van de belangrijkste klantgroepen. Spreek je de belangrijkste doelgroepen aan, is het haalbaar en aantrekkelijk om waarde uit een programma te halen? Zo niet, kijk dan wat je kan toevoegen om hieraan te voldoen zoals het toevoegen van een elitestatus of het aanpassen van de spaarsnelheid.

JetBlue is een goede case over de impact van het continu verbeteren van de klantervaring en het gevolgd hiervan voor het bouwen van loyaliteit bij hun klanten. Ze behoren continu tot de top van hun industrie. Deze strategie heeft hen geen windeieren gelegd. Na de oprichting is JetBlue uitgegroeid tot een van de grootste maatschappijen van de VS. En er gaan geruchten dat ze ook de overstap naar Europa gaan maken. Ik kijk er naar uit eens te ervaren hoe het is om met JetBlue te vliegen en onderdeel te zijn van TrueBlue.Lees het volledige bericht op Emerce »

Air France biedt wifi aan boord op korte afstanden

Posted 03 okt 2018 — by Emerce
Category nieuws

Air France heeft een meerjarige overeenkomst gesloten met Orange Business Services en Global Eagle voor inflight internet. Aanvankelijk worden 113 vliegtuigen van het type Airbus A320 voorzien van wifi-technologie. Air France zet deze toestellen in op korte en middellange vluchten in Europa, Rusland, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. 

Met het contract verbetert de digitale reiservaring van klanten van Air France aanzienlijk. De netwerkdiensten zijn gebaseerd op de nieuwste generatie van IT-hardware voor vliegtuigen van Global Eagle. Denk aan het Jupiter HT-modem die 500 Mbps aan dataverkeer mogelijk maakt per vliegtuig en de nieuwe, efficiëntere KU-band-antenne. Orange Business Services levert de connectiviteit in de vorm van het netwerk op de grond en via satellieten. Ook draagt Orange bij met projectmanagement, cybersecurity en lokale ondersteuning.

Door de samenwerking is Air France de eerste luchtvaartmaatschappij in Europa die gebruik maakt van het KU-High-Throughput satellietnetwerk. Passagiers aan boord van de vliegtuigen zullen dit volgens Orange Business Services merken door een snellere internetverbinding dan zij tijdens vluchten tot dusver gewend zijn.

KLM is geen onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst. Daar is alleen wifi beschikbaar op de lange afstanden aan boord van de Boeing 787 Dreamliners en van één Boeing 777-300.Lees het volledige bericht op Emerce »