Posts Tagged ‘sanoma’

Sanoma | SBS introduceert tool die extra dimensie aan mediaplanning moet geven

Posted 23 Mrt 2017 — by Adformatie
Category nieuws

Samen met marktonderzoeksbureau SAMR (SmartAgent MarketResponse) komt het mediabedrijf met de BSR Quality Planner.

Lees het volledige bericht op Adformatie »

Dick Molman (Sanoma) voorzitter Stichting Reclame Code

Posted 22 Mrt 2017 — by Emerce
Category nieuws

Dick Molman wordt de nieuwe voorzitter van het bestuur van de Stichting Reclame Code. Hij volgt Willem van der Mee op, die sinds 1 november 2005 voorzitter was.

Molman, voormalig CEO van Sanoma Media Netherlands, heeft ervaring op het gebied van zelfregulering, zo laat de organisatie weten.

De Stichting Reclame Code ziet toe op regels waar verantwoorde reclame aan dient te voldoen.Lees het volledige bericht op Emerce »

OTTO Group sluit datadeal met mediabedrijf

Posted 06 Mrt 2017 — by Emerce
Category nieuws

De Duitse OTTO Group sluit een strategische samenwerking met online media-exploitant Ströer Digital. Die gaat andere adverteerders betere targetingopties leveren met geanonimiseerde consumentgegevens van de e-commercegigant.

De partijen maakten de exclusieve samenwerking kort voor het weekend bekend. Het is de derde grote deal tussen een e-commercebedrijf en een media-exploitant waarbij een webwinkel data tegen betaling gaat leveren voor reclamedoeleinden van andere adverteerders.

Die adverteerders gaan betalen voor de klant- en profielkennis van OTTO. Die moet betere targeting mogelijk maken en, daarmee, betere resultaten van hun online reclamecampagnes.

Ströer Digital is een exploitant die met zijn netwerk maandelijks 45 miljoen unieke internetters bereikt, oftewel zo’n tachtig procent van de online consumentenmarkt.

In deze video legt Torsten Ahlers (foto), de baas van Otto Group Media, de deal uit. Zijn afdeling was in 2015 ook al verantwoordelijk voor het destijds bijzondere besluit om de digitale schappen van OTTO open te stellen voor reclame van derde partijen.

Andere e-commercebedrijven die afgelopen half jaar hun geanonimiseerde klantdata naar de mediamarkt brachten: Zalando in Nederland met Sanoma en in Duitsland met ProSiebenSat.1 en MediaMarkt dat databedrijf Retail Media Group oprichtte.Lees het volledige bericht op Emerce »

Gerard Moussault Benelux-baas NPMi

Posted 06 Mrt 2017 — by Emerce
Category nieuws

Gerard Moussault wordt eindverantwoordelijk voor de Benelux-activiteiten van NPMi, de agencytak van DQ&A die opging in de diensten van het NMPi in Londense.

Moussault is per 1 maart 2017 aangesteld als managing director Benelux bij het digitalemarketingbureau. In zijn meest recente functie werkte hij bij IPG Mediabrands als managing director Cadreon. Daarvoor zat hij onder meer bij Sanoma, VNU Media en eBay.

Het in Nederland vrij nieuwe label dat onder zijn leiding komt, werd hier afgelopen najaar geïntroduceerd. Dat vloeit voort uit een splitsing van faciliterend technisch bedrijf DQ&A en bureaulabel NMPi. Laatstgenoemde doe het uitvoerend werk met display, paid social en search- en analyticsdiensten.

DQ&A en incuBeta uit Zuid-Afrika fuseerden eind 2015. incuBeta was in Engeland al actief met NMPi. Vandaag wordt ook bekend dat het een derde kantoor opent, in Zürich. Meer landen zullen volgen.Lees het volledige bericht op Emerce »

Ard Siekerman verlaat Sanoma/SBS

Posted 13 Feb 2017 — by Adformatie
Category nieuws

De Brand Director Home Deco gaat de bouwwereld in. ‘Het uitgeefvak is alive and kicking als je in staat wordt gesteld om te mogen investeren in merken en mensen zoals bij vtwonen.’

Lees het volledige bericht op Adformatie »

Viewability vendors getest: opmerkelijke resultaten

Posted 10 Feb 2017 — by Emerce
Category nieuws

Viewability, veelbesproken in de online marketingbranche. Adverteerders die weten of en hoe lang hun uitingen daadwerkelijk in beeld zijn, kunnen hun mediabudget effectiever uitgeven. Gespecialiseerde viewability vendors leveren de benodigde data aan, maar hoe betrouwbaar zijn die? Namens ING en Mindshare namen we de proef op de som.

Voor deze onderzoeksprimeur selecteerden we de tien meest gebruikte viewability vendors in het Nederlandse online medialandschap: AOL/Adtech, Sizmek, Active View, Comscore, Integral Ad Science, Alenty, Meetrics, MOAT, DMA en Double Verify. Door het aanleveren van viewability data, dus de mate waarin online advertenties daadwerkelijk zichtbaar zijn voor bezoekers, spelen deze vendors een belangrijke rol bij het beoordelen van de effectiviteit van online campagnes.

Om de accountability van online marketing te verhogen, heeft het IAB in 2014 een viewability standaard geïntroduceerd. Daarin is onder meer bepaald dat een online display-advertentie pas officieel als ‘zichtbaar’ mag worden geregistreerd als deze minimaal één seconde, voor vijftig procent in beeld is geweest bij een websitebezoeker.  Viewability kan hiermee een belangrijke factor worden bij de berekening van de vergoeding die adverteerders aan publishers betalen voor het vertonen van hun advertenties.

Objectieve data

Belangrijke voorwaarde is uiteraard dat adverteerders kunnen beschikken over objectieve data, waarin de zichtbaarheid van hun advertenties ondubbelzinnig is vastgelegd. Naast de door publishers zelf aangeleverde data, maken adverteerders hiervoor vaak gebruik van onafhankelijke viewability vendors. Probleem is echter dat de door hen aangeleverde data (soms sterk) verschilt. Voor adverteerders is het daardoor lastig de partij te kiezen die het best bij hun doelstellingen past.

Om ING hierbij te assisteren ontwikkelden we een objectieve test. Daarvoor benaderden we tien van de meest gebruikte viewability vendors in het Nederlandse online medialandschap. Uiteindelijk zegden acht partijen hun medewerking toe aan de test, waarin de accuratesse en consistentie van hun technologie tegen het licht werd gehouden. Daarbij keken we zowel naar directe als naar programmatic ingekochte impressies.

Diverse testscenario’s

Om dat objectief te kunnen doen hebben we de technologie van deze acht vendors in een speciaal voor dit doel ontwikkelde website geladen. “Voor het eerste deel van de test zijn dertien verschillende testscenario’s ontwikkeld”, vertelt Patrick Boux de Casson, Quality & Control Executive. “Die hebben we telkens identiek op de testwebsite herhaald. Daarbij scrolde een denkbeeldige bezoeker bijvoorbeeld op verschillende snelheden van bovenin naar een onderaan weergegeven banner, of werd een banner geheel niet getoond. Omdat we van tevoren per scenario wisten wat de uitkomst moest zijn, konden we nauwkeurig beoordelen hoe precies de vendors rapporteren”

Het tweede onderdeel bestond uit een live test, waarin de technologieën in een directe inzet en een programmatic inzet werden toegepast bij enkele grote publishers: Sanoma, RTL, Persgroep, Telegraaf en Marktplaats. Precies dezelfde traffic werd beschikbaar gesteld op een programmatic deal en een directe inzet. Doel hiervan was om na te gaan of de viewability vendors in staat zouden zijn om eenduidig te rapporteren via deze twee methoden. Voor adverteerders die overkoepelende afspraken willen maken met publishers over viewability, is dat immers van groot belang.

Opmerkelijke resultaten

Door de resultaten in de gecontroleerde omgeving naast die van een ‘live’ test te leggen, verkregen onze onderzoekers helder inzicht in de nauwkeurigheid en consistentie van de door de vendors geleverde rapportages. Dat leverde een aantal opmerkelijke resultaten op. Zo rapporteerden bijna alle geteste vendors een slechts 0,5 seconden zichtbare banner als ‘getoond’, terwijl daar dus minimaal een seconde voor staat.

De prestaties van één geteste vendor waren zelfs zo ontoereikend dat de onderzoekers deze niet meer meenamen in het tweede deel van de test. De vendors namen overigens deel onder strikte voorwaarde dat er in resulterende publicaties geen specifieke, aan vendors gekoppelde testresultaten genoemd zouden worden.

Ook andere resultaten van de test waren overigens ook erg opvallend. Hoewel de omstandigheden waarover zij rapporteerden dus exact gelijk waren, vertoonden de rapportages van de verschillende vendors een zeer grote spreiding. Zo was het verschil tussen de meest en minst nauwkeurige metingen tijdens de lab test 22 procent, en bij de live test zelfs 39 procent.

Aangezien wij niet in de keuken van de vendors kunnen kijken, kunnen we de exacte oorzaken hiervoor niet benoemen. Maar in algemene zin is wel duidelijk dat de technologie van een aantal vendors bij de door ons ontwikkelde scenario’s in ieder geval minder nauwkeurig waren.

Om te voorkomen dat je de campagne stuurt naar posities c.q. uitgevers waar de uitingen onvoldoende in beeld zijn, is het uiteraard belangrijk met een nauwkeurige vendor in zee te gaan. De keuze van de vendor bepaalt hierdoor mede het succes van de campagne.

Meer inzicht

Op basis van beide tests kwamen MOAT, Sizmek en IAS uit de bus als de beste vendors voor de doelstellingen van ING. Hierbij keken de onderzoekers dus uitsluitend naar de viewability metrics van de vendors. Zaken als service, prijs en onderling verband werden dus niet meegenomen. Adverteerders die willen weten welke partijen het beste aansluiten bij hun doelstellingen zullen dus zelf een partij moeten benaderen met de know how om de prestaties van genoemde vendors objectief te meten en naast de genoemde doelstellingen te leggen.

Voor opdrachtgever ING zijn de resultaten van de test om meerdere redenen waardevol. “ING heeft een sterke focus op brand advertising”, stelt Arjan Grootveld, die ING als zelfstandig programmatic consultant adviseert op dit gebied. “Uiteraard willen wij precies weten of het hiermee gerapporteerde bereik ook daadwerkelijk is gerealiseerd. Met de geverifieerde viewability data in handen kunnen we ook maatregelen nemen om te zorgen dat ons budget optimaal wordt besteed. Bijvoorbeeld door budget te verschuiven, of scherpere afspraken te maken met publishers waar viewability tegenvalt.”

Daarbij komt dat de rapportage volgens Grootveld het inzicht in de dynamiek en de spelregels binnen dit complexe speelveld vergroot. “Hoewel er bijvoorbeeld allerlei vast omlijnde definities worden gebruikt, zie je dat toch niet alle partijen zich daaraan houden. Zie bijvoorbeeld het gegeven dat bijna alle onderzochte vendors een uiting van een halve seconde toch als ‘vertoond’ rapporteren. Dat is toch wel erg opmerkelijk.”

Grootveld is dan ook blij met de verbeterde transparantie die uit dit soort onderzoeken voortkomt. “We leren hierdoor ook meer over viewability en de wijze waarop dit wordt gemeten, en kunnen later weer ons voordeel doen met deze kennis”, stelt hij. “Mede gezien de snelle ontwikkelingen kan ik me dan ook voorstellen dat we in de toekomst meer van deze test zullen laten doen. En daarbij onder meer ook gaan kijken naar gerelateerde zaken, bijvoorbeeld mobile en video. Als adverteerder kun je eigenlijk niet genoeg hebben van dit soort waardevolle inzichten.”Lees het volledige bericht op Emerce »

Amper groei bij Sanoma Nederland

Posted 07 Feb 2017 — by Emerce
Category nieuws

Sanoma heeft niet kunnen profiteren van de groei op de online reclamemarkt in Nederland en België in 2016. De uitgeverij noteerde hier een verkoopgroei van twee procent.

Over heel 2016 lag de online omzet van Sanoma in Nederland en België op 319 miljoen euro. In het vierde kwartaal lag dat bedrag op 97 miljoen euro, wat een stijging vertegenwoordigt van 2,3 procent ten opzichte van vorig jaar.

Een deel van de verklaring ligt in het feit dat Sanoma afgelopen jaar het label Autotrader.nl verkocht aan Autoscout24.

Dat komt naar voren in de financiële cijfers die Sanoma vanochtend publiceerde (PDF).

Organisch groeide Sanoma in Nederland en België met 0,5 procent.

De Nederlandse online reclamemarkt groeide in 2016 vermoedelijk met een percentage tussen de vijf en tien procent. Die cijfers verschijnen in de loop van dit voorjaar. Over 2015 lagen de online mediabestedingen op 1,5 miljard http://www.emerce.nl/nieuws/mediabestedingen-2015-15-miljard-euro-84 euro (+8,4%).

Topvrouw Susan Duinhoven verwacht dat haar uitgeefgroep dit jaar op een operationele winstmarge (ebit) van tien procent kan draaien.

Foto: Miguel Virkkunen Carvalho (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

Forse winststijging Sanoma | SBS in 2016

Posted 07 Feb 2017 — by Adformatie
Category nieuws

Er was een lichte stijging van de autonome omzet met 0,5 procent en 'een goede kostenbeheersing'.

Lees het volledige bericht op Adformatie »

Sanoma heeft goed jaar achter de rug

Posted 07 Feb 2017 — by Villamedia
Category nieuws

Mediabedrijf Sanoma heeft 2016 afgesloten met een stevige winst. Sanoma rapporteerde dinsdag een nettowinst over het afgelopen jaar van 116 miljoen euro, tegenover een verlies van bijna 158 miljoen euro in 2015. Het bedrijfsresultaat in Nederland en…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Scoupy introduceert digitale spaarkaart voor A-merken

Posted 13 Jan 2017 — by Emerce
Category nieuws

Cashback-platform Scoupy voegt deze maand merkspecifieke digitale spaarkaarten toe aan zijn app. Deze zijn te gebruiken voor specifieke merkaankopen, onafhankelijk van de retailer.

Scoupy, sinds de zomer van 2016 onderdeel van Sanoma, zegt de eerste partij in Nederland te zijn die merkspecifieke spaarkaarten introduceert voor alle supermarkten. De eerste merken die deelnemen zijn onder andere Maggi, Capri-Sun, Plenty, Nivea, Dream, Zonnatura, Wasa en Best.

Het bedrijf lanceert de spaarkaarten als uitbreiding op zijn bestaande cashback-propositie. Met de cashback-acties kunnen A-merken snel werken aan penetratie en branding.Lees het volledige bericht op Emerce »

Kieskeurig.nl weert betaalde recensies

Posted 09 Jan 2017 — by Emerce
Category nieuws

Kieskeurig.nl verbiedt sinds 1 januari 2017 dat er recensies op de site verschijnen waarvoor een webwinkel of fabrikant vergoedingen geven.

Het bedrijf erkent daarmee dat het al jarenlang bekend is dat bedrijven vergoedingen geven voor positief gekleurde recensies. Hoe groot die misleiding van de consument is en wie de grote betalers zijn, staat niet vast. Kieskeurig.nl was kort voor publicatie niet bereikbaar voor commentaar.

Sinds begin van dit jaar, zo laat de Sanoma-dochter weten, worden alleen nog nieuwe product- en winkelbeoordelingen toegestaan waarvoor geen beloning in het vooruitzicht is gesteld door een fabrikant of webshop.

In een persbericht zegt Janneke ten Dam, Manager Content en Marketing: “De betrouwbaarheid van de reviews staat bij ons hoog in het vaandel. We controleren iedere review en doen steekproeven, zodat wij zo goed mogelijk kunnen waarborgen dat de reviews ook daadwerkelijk door echte consumenten en met de juiste beweegredenen zijn geschreven.”

Afgelopen zomer deed toezichthouder ACM een onderzoek naar de betrouwbaarheid van online aanbevelingen en beoordelingen. De resultaten daarvan worden in de komende weken of maanden gepubliceerd.

Foto: xxx (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

Ruben Timmerman (Springest): ‘We hebben Sanoma weer uitgekocht’

Posted 23 Dec 2016 — by Emerce
Category nieuws

Tweeënhalf jaar geleden kon Ruben Timmerman, oprichter van Springest, nog trots melden dat Sanoma geld in zijn bedrijf had geïnvesteerd. Die situatie is weer veranderd.

Het nieuws nu: “We hebben Sanoma weer uitgekocht. We hebben het geld gebruikt om dingen te leren en te experimenteren, domme fouten te maken met name door heel veel geld te investeren in het buitenland. Sanoma Ventures is in feite opgedoekt. Ze hebben een andere strategie gekozen en wij kregen de kans om onze aandelen terug te kopen. Dat hebben we gedaan.”Lees het volledige bericht op Emerce »

Content director weg bij AutoWeek

Posted 07 Dec 2016 — by Villamedia
Category nieuws

AutoWeek moet op zoek naar een nieuwe content director. Walter van Maren, die de functie sinds april 2015 bekleedt, heeft namelijk aangegeven te stoppen. Dat meldt Sanoma woensdag. Van Maren was verantwoordelijk voor de herpositionering van de auto-titel.…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Social1nfluencers in game van Ubisoft

Posted 29 Nov 2016 — by Emerce
Category nieuws

Een van de vloggers uit het netwerk van Social1nfluencers heeft een vaste positie gekregen in Ubisofts Just Dance 2017.

Het gaat om studente Sophie Milzink. Als gevolg van een deal tussen Social1nfluencers, onderdeel van Sanoma/SBS, leverde zij een van de VIPMADE video’s die in Just Dance 2017 zit. Van de dancegame werden meer dan zestig miljoen exemplaren verkocht sinds 2009. Het heeft zo’n tachtig miljoen spelers.

VIPMADE is onderdeel van Just Dance Unlimited, wat een limited onderdeel van het spel is. Je moet er een abonnement voor hebben om de onderdelen te kunnen gebruiken en spelen. In die zin fungeert Milzink dan ook als promotiemateriaal richting haar 225.000 abonnees en andere belangstellende.Lees het volledige bericht op Emerce »

Uitgevers tegen Europa: ‘Geen strengere cookiewet’

Posted 24 Nov 2016 — by Emerce
Category nieuws

In een open brief aan de Europese Commissie roepen uitgevers op om de nieuwe cookiewet niet strenger te maken dan hij al is. Ze willen ook niet verplicht worden om lezers de optie te geven een abonnement af te sluiten. Vrijwel geen Nederlandse uitgever ondertekent de brief.

Negentig Europese krantenuitgevers uit 26 landen waar het Interactive Advertising Bureau (IAB) actief is, ondertekenden de brief. Ook de EPC (European Publishers Council), NME (News Media Europe), EMMA (European Magazine Media Association) en ENPA (European Newspaper Publishers’ Association) ondertekenden de brief aan vice-president Andrus Ansip van de Commissie en eurocommissaris Günther Oettinger highlighting.

IAB Nederland, Sanoma en Improve Digital zijn de enige Nederlandse organisaties die hun naam aan de brief verbinden. Geen van de grote uitgevers uit Nederland of België staat er expliciet in.

Momenteel is de Commissie bezig met de herziening van de ePrivacy Directive, waar de cookiewet uit voortkwam. De uitgevers vrezen nu dat ze nog verder worden ingeperkt in het verzamelen van profielinformatie van hun online publiek. Daardoor kunnen ze minder gerichte en relevante reclame uitserveren, wat – zo wordt aangenomen – tot omzetdaling leidt.

Ze willen ook voorkomen dat andere regels ertoe kunnen leiden dat ze hun werk voor niets online moeten zetten. Een ander thema dat de groep niet zint, is dat de verplichtstelling van een abonnementenoptie. Dit is vermoedelijk bedoeld voor publiek dat reclameloos de krant op internet wil kunnen lezen.Lees het volledige bericht op Emerce »