Posts Tagged ‘rtv’

Brondata in opmars: Nederland voorop

Posted 19 Mei 2017 — by Emerce
Category nieuws

Met de invoer van Payment Service Directive 2 (PSD2) kunnen consumenten derde partijen Access to Account (XS2A) verlenen. Zij kunnen dan met toestemming van de rekeninghouder toegang krijgen tot hun rekeninginformatie en/of transacties. Doel van deze wetgeving is om meer innovatie en concurrentie in de financiële dienstverlening te creëren. Hoewel PSD2 veel uitdaging biedt voor banken, is het voor de consument vooral spannend wat voor nieuwe diensten zullen worden ontworpen. Maar in hoeverre biedt Nederland een vruchtbare bodem voor zulke dienstverleners? En welke valkuilen staan ze nog in de weg?

Brondata is op dit moment een veelbesproken onderwerp in de financiële dienstverlening, voornamelijk vanwege de disruptieve potentie. Brondata is data die direct ontsloten wordt vanuit de plek waar het origineel opgeslagen ligt, zonder tussenkomst van een derde partij. Voordeel hiervan is dat er te allen tijde wordt gewerkt met betrouwbare en up-to-date informatie.

Financiële dienstverleners kunnen met behulp van brondata een grote inhaalslag maken op het gebied van efficiëntie. Door het ontsluiten van bijvoorbeeld inkomensgegevens van het UWV of belastingaangiftegegevens bij de Belastingdienst kunnen die gegevens direct naar de financieel adviseur, hypotheekverstrekker of levensverzekeraar worden verstuurd. Zo wordt papieren documentatie vermeden, is data betrouwbaarder en kan er 25 tot 50 procent efficiënter worden gewerkt.

Initiatieven die overheidsdata trachten te gebruiken zijn er al: Ockto,  Financieel paspoort en Lckr. Echter, alleen Ockto wordt op dit moment al toegepast, o.a. door hypotheekverstrekker MoneYou (dochter ABN AMRO Bank) en DHA. De opkomst van deze applicaties is wellicht een voorbode voor het succes van applicaties die zullen voortvloeien uit de invoer van de PSD2. Een recent onderzoek van de Europese Unie getuigt namelijk van een uitstekend klimaat voor brondata-applicaties.

DESI en digitalisering overheidsdiensten

De Europese Unie publiceert jaarlijks een rapport met daarin de Digital Economy and Society Index (DESI). Deze index is een graadmeter voor hoe Europese lidstaten zichzelf ontwikkelen op het gebied van digitaal concurrentievermogen. Het rapport wijst Nederland aan als een van de voorlopers op het gebied van digitalisering, tezamen met Estland en Noord-Europese landen als Zweden, Denemarken en Finland. De DESI meet 5 dimensies: connectiviteit, menselijk kapitaal, internetgebruik, integratie van digitale technologie en digitale overheidsdiensten.

 • Onder connectiviteit wordt verstaan: de beschikking tot vaste en mobiele internetaansluitingen, de snelheid daarvan en de betaalbaarheid van zulke netwerken.
 • Menselijk kapitaal verwijst naar de capaciteiten en vaardigheden van de nationale bevolking om gebruik te maken van de beschikbare digitale infrastructuur.
 • Het daadwerkelijke internetgebruik meet waar het internet voor wordt gebruikt, zoals het bekijken van online content of het verzorgen van communicatie en transacties.
 • De dimensie integratie van digitale technologie legt uit in hoeverre digitale technologie integraal onderdeel is geworden van algemene bedrijfsvoering en de relevantie van eCommerce.
 • De beschikbaarheid van digitale overheidsdiensten geeft niet alleen aan in hoeverre de overheid gedigitaliseerd is, maar ook in hoeverre de data van de burger waarover de overheid beschikt online beschikbaar wordt gemaakt aan de burger.

Naast de hoogste score op het gebied van connectiviteit (83%) scoort Nederland ook hoog op beschikbaarheid van digitale overheidsdiensten (76%). Redenen dat Nederland hoog scoort, zijn het aanbod van vast en mobiel internet, de prijs van die netwerken en de uitgebreide 4G-dekking. Qua menselijk kapitaal scoort Nederland hoog op het aantal mensen dat internet gebruikt en de mate waarin de bevolking over basisvaardigheden beschikt die nodig zijn om gebruikt te maken van wat het web haar biedt.

Nederland scoort eveneens erg hoog op het aanbod van digitale overheidsdiensten en het aantal vooraf ingevulde formulieren die beschikbaar zijn bij de overheid. Deze combinatie van factoren vormen een stabiele basis waarop brondata-applicaties gebouwd kunnen worden.

De beschikbaarheid van een nationale online identificatiemethode als DigiD en de toegang die het verschaft tot het digitale overheidslandschap, simplificeert het ontsluiten van de data die dat landschap beheert. Als doorslaggevende factor brengen deze applicaties veel gemak en tijdswinst met zich mee voor de gebruiker.

De goede digitale infrastructuur, de kennis en vaardigheden om onlinediensten te gebruiken en de gevestigde landelijke identificatiemethode bieden ook een goede basis voor XS2A-applicaties. Maar wat misschien nog wel meer bijdraagt, is het relatief hoge gebruik van online banking binnen Nederland. Onderstaande grafiek toont dat Nederlanders in de top drie staan als het gaat om online bankzaken regelen. Zeer relevant, want met PSD2 krijgt de consument de regie over zijn of haar bankdata en kan ervoor kiezen om dit te delen met derde partijen. Deze derde partijen kunnen met deze informatie, diensten aanbieden die een beeld schetsen van de financiële situatie van een persoon of huishouden.

Een hoge adoptie van online bankieren lijkt erop te wijzen dat consumenten in Nederland gewend zijn aan het online werken met financiële gegevens en applicaties. Daarnaast betekent dit dat de infrastructuur er al ligt om financiële data vanuit de bron digitaal beschikbaar te maken. Kortom: een goede basis voor XS2A-applicaties.

Struikelblokken

Helaas biedt een hoge DESI-score geen garantie voor een succesvolle invoer van PSD2; er zijn namelijk ook valkuilen. Ten eerste blijft de consument uiteindelijk de eindverantwoordelijke over zijn of haar data. Zij dient altijd akkoord te geven voor bijvoorbeeld het gebruik van betaalinformatie. Vertrouwen is hierin een cruciale factor.

Als consumenten immers hun transactiegegevens niet willen delen, komt het proces stil te staan. Het creëren van een vertrouwelijke sfeer rondom je services is wellicht wel de belangrijkste sleutel tot succes voor dienstverleners. Banken hebben hierin misschien wel een inherent voordeel omdat zij zich vanaf hun ontstaan al profileren als een vertrouwenspartij voor consumenten. Nieuwe spelers moeten dit vertrouwen nog zien te winnen.

Ten tweede is er de vraag hoe banken om zullen gaan met de PSD2. Banken dreigen namelijk hun monopoliepositie te verliezen op het gebied van financiële consumentendata. Voor banken wordt het de vraag of zij in de nieuwe situatie hun relevantie kunnen bewaken. Voor derden die de markt proberen open te breken, is het interessant of banken ze hierin tegen kunnen zitten.

De sleutel tot succes kan weleens zitten in samenwerking. De consument krijgt namelijk steeds meer de regie over zijn persoonlijke data en wil het gebruiken om relevante inzichten te verkrijgen of concrete acties uit te voeren. De vraag is welke partij, of combinatie van partijen, de functionaliteit kan bieden waar de consument naar op zoek is.

Ten slotte valt te bezien hoe deze applicaties worden geportretteerd in de media. Het zal niet de eerste keer zijn dat kritische vragen worden gesteld omtrent diensten die met vertrouwelijke data uit de voeten willen. Een goed voorbeeld hiervan is ING’s poging in 2014 om transactiegegevens met adverteerders te delen om zo de klant betere aanbiedingen te kunnen doen. Hoewel volgens ING klanttevredenheid het doel was, werd dit door verscheidene kranten slecht ontvangen. Een soortgelijke dreiging bestaat voor brondata-applicaties die zeer destructief kan uitvallen.

Samenvattend lijkt het erop dat dezelfde factoren die het ontsluiten van data uit overheidsbronnen mogelijk maken, ook veelbelovend zijn voor het succes van XS2A-applicaties. Niet alleen is een groot gedeelte van de Nederlanders verbonden met het internet en vaardig genoeg om onlinediensten te gebruiken, de digitale infrastructuur bij overheid en banken is ook nog eens op peil.

Echter, het blijft de vraag hoe graag consumenten hun bankdata willen delen met partijen buiten de bank en wat de bank hier zelf nog in kan betekenen. De exacte gevolgen voor de financiële sector zijn daarom allesbehalve vanzelfsprekend.

*) Dit artikel is geschreven in samenwerking met Wouter Werkman.Lees het volledige bericht op Emerce »

Sensor City uit Assen definitief failliet

Posted 02 Mei 2017 — by Emerce
Category nieuws

Sensor City uit Assen is definitief failliet. Dat meldt curator Jeroen Reiziger aan RTV Drenthe. De stichting Sensor City verkeerde al een paar maand in surseance van betaling.

Er zijn mogelijk vijf kandidaten voor overname van het glasvezelnetwerk dat in Assen in de grond ligt en het bijbehorende sensornetwerk van tweehonderd meetkastjes die verspreid over de stad langs de wegen staan.

De gemeente Assen is de enige gebruiker van het sensornetwerk. Die gebruikt het datasysteem voor parkeergarages en verkeerslichten, maar wil er niet de volle mep voor betalen.

De organisatie in innovatieve sensortechnologie had een van de pijlers onder de Drentse hoofdstad moeten worden.Lees het volledige bericht op Emerce »

‘China leidt technologische innovatie’

Posted 22 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

Bestuurders van grote ondernemingen zien China steeds belangrijker worden voor technologische vernieuwing. Het land ontwikkelt zich in toenemende mate van een belangrijke speler in de maakindustrie tot een leidende speler op het gebied van innovatie. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG onder bijna 700 bestuurders van ondernemingen.

China wordt met name gedreven door een omvangrijke groep consumenten en bedrijven die niet alleen steeds mobieler wordt, maar ook digitaal steeds geavanceerd. China volgt de Verenigde Staten inmiddels op de voet als het gaat om de landen die de meeste technologische vernieuwing realiseren.

Als het om de meest innovatieve bedrijven gaat, ziet 20% van de onderzochte bestuurders Google als de onderneming die wereldwijd leidend is op het gebied van technologische vernieuwing. Google wordt gevolgd door Apple met 15 procent, Microsoft met 12 procent en IBM met 7 procent.

De Verenigde Staten is nog altijd leidend als het gaat om technologische vernieuwing. Het land moet wel iets van haar leidende positie inleveren. Volgens 26 procent van de onderzochte bestuurders biedt de Verenigde Staten het meeste perspectief op het ontwikkelen van nieuwe technologieën die de wereld op zijn kop gaan zetten. Vorig jaar was dit nog 29 procent. Eén op de vier bestuurders kiest voor China, 11 procent voor India en 10 procent voor Londen.

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat India en het Verenigd Koninkrijk door steeds meer bestuurders worden gezien als landen die voortvarend bezig zijn met het bouwen van hun eigen techhub, waardoor zij in staat zijn om producten en diensten te ontwikkelen die in zowel de gevestigde als de opkomende markten voor doorbraken kunnen zorgen.

De opkomst van India wordt vooral ingegeven door de grote groep jongeren in het land die gebruik maakt van mobiele toepassingen. India is bovendien het thuisland van negen startups die stuk voor stuk meer van één miljard dollar waard zijn.

De drang om leidend te zijn op het gebied van technologische innovatie breidt zich wereldwijd in hoog tempo uit. Gedreven door zowel initiatieven van de overheid en de beschikbaarheid van voldoende kapitaal willen steeds meer steden herkend worden als leidende innovatiehubs in de wereld.

Iets meer dan een kwart van de onderzochte bestuurders verwacht dat Shanghai de komende vier jaar de meest belangrijke hub zal zijn voor technologische innovatie. Een groot aantal bestuurders ziet Shanghai als toekomstig leider op het gebied van technologie vanwege haar sterke regionale positie in de financiële markten en verschillende hightech parken in Pudong. En Shanghai zal voorlopig tot de meest innovatieve hubs blijven behoren gezien het feit dat de stad aan steeds meer bedrijven op het gebied van digitale media en entertainment onderdak biedt.Lees het volledige bericht op Emerce » Göttingen best-ghostwriter.com technische herstellung von salpetersäure 1 schuchardt, w

Nieuwe waarnemend hoofdredacteur bij RTV Oost

Posted 14 Apr 2017 — by Villamedia
Category nieuws

Martin Steenbeeke zal per 1 juni de positie van hoofdredacteur bij RTV Oost waarnemen, meldt de regionale omroep. Steenbeeke werkt al langere tijd als eindredacteur voor de omroep.

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Hoe PSD2 en GDPR de financiële sector zullen transformeren

Posted 07 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

Het jaar 2018 wordt een bepalend jaar voor de bancaire en financiële sector. De General Data Protection Regulation (GDPR) en de herziene Payment Service Directive (PSD2) in de Europese Unie, de exclusieve controle van banken en andere financiële instellingen op financiële gegevens van hun klanten staat namelijk op het punt in te gaan.

Deze nieuwe regelgeving zal de deur openen voor vrijwel elk bedrijf dat geïnteresseerd is in het claimen van een aandeel in de customer journey, met name de techreuzen, zoals Amazon, Facebook en Google.

Hoewel dit een uitdaging lijkt, zien wij, als journey science deskundigen, dit als een kans voor banken om samen te werken met zowel grote techbedrijven, e-commerceplayers en FinTech-startups om zo te profiteren van ieders expertise op het gebied van het beheersen van de klantervaringen om een ommekeer teweeg te brengen in de customer journey en een verbeterde, meer holistische ervaring te bieden aan hun eindgebruikers.

In dit artikel hebben we onderzocht hoe de invoering van PSD2 en GDPR de bancaire en financiële sector zal transformeren en leiden tot een nieuwe golf van samenwerkingen tussen banken en bedrijven om een win-win situatie voor iedereen te creëren, met inbegrip van klanten, financiële instellingen, grote tech-spelers, zoals Google, Amazon, Facebook, e-commercebedrijven, maar ook de kleinere FinTechs.

Hoe Veroorzaakt Aankomende Regelgeving Een Revolutie In de Bancaire Industrie?

De nieuwe regels laten banken kennismaken met twee nieuwe concurrenten – PISP’s en AISP’s. PISP of Payment Initiation Service Providers zijn de handelaren die toegang kunnen krijgen tot accounts van klanten. Hierdoor kunnen klanten externe aanbieders kiezen om hun transacties te initiëren. Hierdoor zijn klanten in staat om Facebook te gebruiken om hun rekeningen te betalen of Google te gebruiken om een bankoverschrijving te doen.

Het tweede soort concurrentie, AISP (Account Information Service Provider), komt van de externe providers die de financiële gegevens van klanten zullen aggregeren met meer dan één bankrekening om een meer geïntegreerde en betere ervaring te bieden aan de gebruikers. Zij kunnen alle accountgegevens op één plaats vastleggen voor klanten en om ze een meer samenhangende ervaring te bieden – vergelijkbaar met de dienst die Mint aanbiedt in de Verenigde Staten.

Afhankelijk van de mate van adoptie zijn er twee mogelijke scenario’s die kunnen voortvloeien uit de implementatie van de komende regelgeving.

 • Langzame Adoptie —De langzame adoptie van de nieuwe oplossingen door klanten als gevolg van gebrek aan belangstelling zal banken de tijd geven die ze nodig hebben om betere oplossingen te creëren met behulp van hun legacy systemen. Echter, vanwege hun relatief beperkte expertise en kennis van de customer journey ten opzichte van grote tech-, e-commerce- en FinTech-bedrijven, kan het zijn dat banken niet geconfronteerd worden met uitdagingen door het ware potentieel van deze kans.
 • Snelle Adoptie — In dit scenario zijn techbedrijven, in het bijzonder Google, Facebook en Amazon, in staat om hun robuuste en toekomstbestendige infrastructuur te gebruiken om nieuwe oplossingen te creëren en de klantervaring aanzienlijk te verbeteren. Een wederzijds voordelige samenwerking tussen banken en deze techbedrijven vormt het ideale scenario, omdat dit een kans is om de grote hoeveelheden gegevens die beschikbaar zijn voor de banken te analyseren en hier inzichten uit te halen. Hierdoor verbetert ook de customer journey, waardoor iedereen die betrokken is bij het proces profiteert, met inbegrip van klanten, banken en tech bedrijven.
Een Ecosystemen Aanpak — Een Gouden Kans voor Banken

Banken kunnen zich niet veroorloven om de lange-termijn-gevolgen van de komende regelgeving, met name PSD2 en GDPR, te negeren, als ze van plan zijn om concurrerend te blijven en vooruitstrevend te zijn. Financiële instellingen zouden moeten beginnen met een grondige evaluatie van hun operationele modellen, in het bijzonder hun customer journey’s, en technologie omarmen om oplossingen te bouwen die hun kunnen verzekeren van succes bij het bankieren van de toekomst.

Terwijl de implementatie van PSD2 en GDPR een uitdaging kan lijken voor banken, is het ook een kans om nieuwe inkomstenstromen te laten groeien door te streven naar een uitgebreid ecosysteem – een ecosysteem dat waarde toevoegt en de loyaliteit van klanten bevordert door gebruikers de mogelijkheid te geven om informatie en transacties te verrichten op een alomtegenwoordige manier.

Moderniseren van de Customer Journey

De goed geïnformeerde klant van tegenwoordig vraagt om een superieure dienstverlening van aanbieders. Hij werkt graag met merken die hem precies bieden wat hij wil, en als het gaat om bancaire en financiële diensten zijn vertrouwen, gemak en veiligheid de drie primaire belangen van de klant. Daarom draait het voldoen aan de nieuwe wettelijke vereisten en het vinden van succes in een complexere industrie om het geven van een keuze aan de klant.

Alleen instellingen die technisch in staat en cultureel zijn bereid om nieuwe, verbeterde, klantervaringen op te bouwen hebben de grootste kans om te overleven en gedijen in het competitieve landschap van de bancaire industrie.

Om relevant en concurrerend te blijven, moeten banken klanten bieden wat ze willen, en om dit te garanderen moeten ze hun customer journey grondig bestuderen. Hoewel banken enorme hoeveelheden data beschikbaar hebben, kan hun beperkte ervaring met customer journey’s hen beperken bij het bereiken van het ware potentieel van een superieure customer experience.

De enige en de meest haalbare manier waarop banken dit probleem op kunnen lossen door samen te werken met bedrijven als Google, Facebook, Amazon, FinTech en e-commerce bedrijven.

De samenwerking van financiële instellingen met deze bedrijven biedt uitzonderlijke mogelijkheden om de tevredenheid van klanten te verbeteren door ze een gebruiksvriendelijkere ervaring te bieden met toegevoegde waarde. Hier zijn een paar voorbeelden.

 • Commerce Everywhere — Traditioneel moeten klanten bij een aankoop uit een fysieke winkel in de rij staan en betalen met hun creditcard of bankpas. De implementatie van PSD2 zal dit model volledig vernieuwen waardoor klanten kunnen betalen met behulp van een apparaat, of het nu een horloge, een auto, of een mobiele telefoon is.
 • Geïntegreerde Data — Met de diensten van een ASIP zijn klanten in staat om een ​​360-graden beeld van hun kosten, transacties en andere financiële gegevens op te halen om accurater, data-driven advies te ontvangen van hun providers.

Hoewel deze futuristische betalingstechnologieën grote waarde bieden aan klanten blijft de rol van banken in de betaalketen twijfelachtig. Hier is een aantal mogelijke manieren waarop banken de mogelijkheden van deze uitgebreide customer journey kunnen omarmen en concurreren zoals:

 • API Economie — Om een betere ervaring te bieden aan klanten moeten banken zoeken naar manieren om hun hoofddiensten op de juiste plaats en tijd aan de klant te leveren. Visa heeft al revolutionaire stappen gezet in dit verband en staat haar klanten toe betalingen te doen vanaf elk op IoT aangesloten apparaat.
 • Best of Breed Customer Experiences — Om relevant en concurrerend te blijven ten opzichte van de opkomende spelers, moeten de banken de reikwijdte van hun aanbod uitbreiden en handelen als distributeur van financiële producten waaraan hun klanten de voorkeur geven. Om dit te garanderen zullen de banken nieuwe partnerschappen aan moeten gaan met bedrijven die hen kunnen helpen om een breed scala aan customer journeys te creëren.
Gebruik van Data-Driven Customer Journey Inzichten om Succes te Bereiken

Terwijl banken en andere financiële instellingen gebruik maken van gegevens die zijn verkregen uit de interactie van de klant om betere dienstverlening te bieden, blijft de omvang van deze praktijk beperkt tot hun innerlijk landschap. De komende wijzigingen in de regelgeving breiden de customer journey uit naar verschillende externe leveranciers. Daarom moeten banken, in aanvulling op de gegevens die zijn vastgelegd in touchpoints binnen de eigen organisatie, zich richten op de interactie van klanten met bedrijven buiten hun ecosysteem en deze informatie gebruiken om de ervaring van hun klanten te verbeteren.

Een samenwerking met Google, Facebook, Amazon en andere bedrijven die uitblinken in het gedrag van gebruikers en customer journey analyse zullen de banken toegang bieden tot top-of-the-line data-analyse technologieën, waardoor ze waardevolle inzichten kunnen extraheren uit de customer journey en deze kunnen gebruiken om gepersonaliseerde diensten aan te bieden aan hun klanten.

Het Upgraden van de Mogelijkheden om Customer Journey Data in Real Time over te zetten

De implementatie van GDPR en PSD2 stuit op twee grote uitdagingen voor banken – de noodzaak om concurrerend te blijven door klanten een hoogwaardige ervaring te bieden, en boetes en sancties in verband met niet-naleving voorkomen. De strenge wettelijke vereisten van de toekomst eisen dat bedrijven hun vermogen om afwijzingen en toestemmingen te beheren uitbouwen, optimale data governance praktijken gaan gebruiken, customer journey gegevens meten en omzetten in relevante ervaringen en hun legacy-systemen en applicaties toekomstbestendig maken om boetes te voorkomen.

Hoe Reageren Progressief Denkende Financiële Instellingen op de Situatie?

De snelheid en de complexiteit van de verandering ervaren door de bancaire en financiële sector is ongelooflijk en kan alleen worden beheerd door degenen die gebruik maken van technologie en hun resources focussen op het verbeteren van hun customer journey. Als gevolg hiervan hebben vooruitstrevende, op groei gerichte financiële instellingen al samenwerkingen met bedrijven die een grondige kennis van deze journey hebben, met een bewezen track record van het creëren van klantervaringen van superieure kwaliteit.

Conclusie

PSD2 en GDPR zullen zorgen voor een revolutie in de bancaire sector. De grootste banken van de toekomst  zijn degenen die succesvol blijven in het creëren van een strategisch antwoord op deze technologische en regelgevende verstoringen.

Hoewel er geen universele oplossing is voor deze multi-dimensionale ‘power tot he people’ zouden het opbouwen van vertrouwen, waardeverhogende relaties met bedrijven zoals Google, Facebook, Amazon, e-commerce bedrijven en start-ups zoals FinTechs de primaire focus van de banken moeten zijn. Dit helpt inzicht te krijgen in het gedrag van klanten, meer waarde te creëren door het opzetten van een uitgebreide customer journey, en het verbeteren van de klantervaring.

De komende wijzigingen in de regelgeving breiden customer journeys uit tot voorbij de organisatorische grenzen en om deze exponentiële complexiteit te beheersen moeten banken Journey Science competenties opbouwen en investeren in schaalbare infrastructuur om hun agile journey science teams te ondersteunen.Lees het volledige bericht op Emerce » They have flip through this site a difficult coursework to be completed

ChannelEngine koppelt met marktplaats Blokker

Posted 07 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

Technologiebedrijf ChannelEngine uit Leiden brengt een techniek uit waarmee retailers en merken automatisch hun producten kunnen aanbieden op de marktplaats van Blokker.nl en Nextail Connect!

“Je merkt het laatste half jaar dat webwinkels en fabrikanten in actie beginnen te komen. Ze laten zich niet het brood van andere grote webwinkels en zoeken naar andere kanalen om hun bereik te verbreden”, aldus directeur Jorrit Steinz van ChannelEngine. Zijn bedrijf levert een platform waarmee partijen automatische koppelingen naar nationale en internationale marktplaatsen kunnen maken.

Blokker maakt afgelopen najaar bekend dat het zijn winkelvloer openstelt voor derde partijen. Na een selectie aan de poort kunnen andere webwinkels maar ook groothandelaren en fabrikanten hun artikelen aanbieden in de digitale schappen van Blokker.nl. Daarbij maakt Rob Minnée, manager Marketplace bij Nextail Connect!, gebruik van de technologie van Mirakl. Eerder bouwde hij aan bol.com Plaza.

Met de nieuwe koppeling krijgen klanten van ChannelEngine er weer extra bereik bij in het segment Huishoudelijke Artikelen. Dat kan interessant zijn voor een groep ondernemers die bewust niet op bol.com aansluiten omdat ze die te groot en concurrerend vinden. Steinz signaleert dat Nextail het marktplaatsconcept voortvarend in de markt zet en daadwerkelijk vraag uit de markt opwekt.

Steeds meer ondernemers kiezen voor extra bereik met marktplaatsen. Het oogt valt daarbij vaak op het buitenland, Duitsland en Frankrijk, om lokale kanaalconflicten te voorkomen maar ook om grote volumes restpartijen tegen scherpe prijzen kwijt te kunnen raken. “Serieuze partijen beginnen met grote voorraden in te stappen”, aldus de e-commerceondernemer.

Foto: friday13d (cc)Lees het volledige bericht op Emerce » Download caret from the chrome web store and fire it up, and your first thought will likely be that you’ve just somehow tricked chrome into downloading a native trymobilespy.com/mobile-locate-family-locator-app/ app

Regionale omroepen bundelen online reclameverkoop

Posted 04 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

Vier regionale omroepen uit het westen van het land bundelen de online verkoopactiviteiten van hun respectievelijke digitale titels.

AT5, NH, Omroep West en RTV Rijnmond sluiten een strategische alliantie om gezamenlijk meer digitale omzet te kunnen realiseren en de expertise en innovaties over deze snel veranderende en groeiende commerciële tak onderling te delen.

De online omzet is nodig om de onder druk staande tv- en radiomarkt te compenseren. De commerciële inkomsten die de drie mediabedrijven realiseren komen direct ten goede aan de regionale journalistiek.

De samenwerking ging vorige week van start.

Commercieel manager Arjan Roos van RTV Rijnmond geeft per e-mail toelichting aan Emerce.

Is er al een technologieleverancier gekozen?
“Er wordt momenteel met verschillende partners samengewerkt. Dit gaan we harmoniseren voor de drie omroepen. Momenteel lopen nog gesprekken met verschillende partijen.”

Gaat het enkel display of ook – in welke vorm dan ook – audio met bijvoorbeeld TMX of OMS?

“Het omvat vooralsnog display en video. Met name op video wordt door de omroepen fors geïnvesteerd. Veel videocontent wordt zelfs eerst op internet gepubliceerd en komt pas daarna op TV. Wij zijn ervan overtuigd dat wij unieke videocontent hebben en adverteerders een aantrekkelijk podium kunnen bieden voor instream video advertenties.”

Hoe vindt de online exploitatie nu plaats?
“De omroepen werken met salesteams die de lokale en regionale markt bedienen. Voor de landelijke verkoop wordt gewerkt met ORN. De samenwerking met ORN en de andere regionale omroepen blijft bestaan, maar de programmaticsales wordt nu dus in eigen hand genomen.”

Kunnen andere omroepen ook aansluiten?
“Wij houden nauw contact met de andere omroepen en houden de mogelijkheid voor andere omroepen om zich bij dit initiatief aan te sluiten zeker open.”

Foto: Guido van Nispen (cc)Lees het volledige bericht op Emerce » Dieses https://hausarbeithilfe.com geld fließt laut schäfer als darlehen mit 30-jähriger laufzeit, 75 prozent der tilgung übernimmt das land

Bewindvoerder praat met Assen over toekomst Sensor City

Posted 30 Mrt 2017 — by Emerce
Category nieuws

Bewindvoerder Jeroen Reiziger van het mislukte project Sensor City praat vrijdag met de gemeente Assen om te kijken of die het sensornetwerk in de stad wil overnemen. Assen gebruikt het systeem voor de parkeergarages en verkeerslichten.

De Stichting Sensor City kreeg eerder deze maand uitstel van betaling. Er zou een schuld zijn van tussen de een en twee miljoen, meldt RTV Drenthe.

Een faillissement kan mogelijk nog worden voorkomen. Het glasvezelnetwerk dat Sensor City in de stad heeft aangelegd kan ruim een miljoen euro opleveren.

De gemeente voelt weinig voor overname, en zegt dat ook andere marktpartijen de boedel kunnen overnemen.Lees het volledige bericht op Emerce » Missing home or feeling press here a little run down

Hot: onbekende goudmijntjes in e-commerce

Posted 25 Mrt 2017 — by Emerce
Category nieuws

Bij succesvolle Nederlandse webshops denken we al snel aan bekende namen als Coolblue en bol.com. In de luwte zijn echter tal van marktpartijen actief die ook vaak tientallen miljoenen euro’s omzetten. Wie zijn deze relatief onbekende spelers? Hoe gaan zij te werk? En wat zijn hun groeiperspectieven?

Toen het Venrayse VidaXL vorig jaar de ‘Cross Border E-commerce Award’ in de wacht sleepte, bleek het bedrijf voor velen nog een grote onbekende. Hoewel de online retailer ruim tien jaar aan de weg timmert met uiteenlopende producten – van meubelen en gereedschap tot speelgoed en dierbenodigdheden – was het bedrijf vrijwel onopgemerkt gebleven. En dat terwijl het zo’n zeshonderd medewerkers telt, 29 landen bedient en in 2016 ruim 175 miljoen euro omzette. Een stijging van dik vijftig procent vergeleken met het jaar ervoor.

Nordics
Waar de naar eigen zeggen snelst groeiende retailer van Europa, aldus eigen zeggen, zich op een zo breed mogelijk productaanbod heeft gestort, kiezen anderen juist voor een niche. Waarbij juist gekeken wordt naar het stroomlijnen van het assortiment, met soms slechts een tiental producten. Reden? De klant zou juist minder behoefte hebben aan een overweldigend breed assortiment. En het liefst middels configurators en slimme vragen richting het juiste product worden geleid.

Opvallend is ook dat de relatief onbekende e-commercepartijen die wij spraken een sterke focus lijken te hebben op internationalisering. En dan met name naar de landen om ons heen. Zo is België voor velen een logische eerste stap. Met een groeiende interesse voor de Nordics – met name Denemarken, Zweden, Finland en Noorwegen. Simpelweg omdat de online markt er minder ver ontwikkeld is, waardoor de concurrentie nog niet zo groot is als in de rest van West-Europa. Wat de marges ten goede komt. Niet in de laatste plaats door afwezigheid van dominante spelers als Amazon, die – getuige de verschillende commentaren – onder meer de Duitse markt margegewijs een stuk minder aantrekkelijk hebben gemaakt.

Merkafbreuk
Hoewel in de beginjaren vooral marktplaatsen voor velen een springplank zijn gebleken, neemt de interesse in verkoop via derden-platformen af. De positionering van de eigen brand staat weer centraal en dus moet de klant naar het eigen platform worden geleid. Een deel van de business in externe handen leggen, zou de kans op merkafbreuk ook te veel verhogen. En dus zijn sommige webshops begonnen met het ontwikkelen van eigen producten, naast een focus op schaalgrootte en extreme klantgerichtheid. Dit alles met een tweeledig voordeel: het vergroten van het onderscheidend vermogen en het kunnen overslaan van delen van de keten. Ook hier ten gunste van de marge. Want het succes moet ook onder de streep merkbaar blijven.

CameraNu
Opgericht: 2003
Business: Foto- en videoapparatuur en accessoires
Medewerkers: 95
Landen actief: 7
Orders per jaar: > 225K
Omzet 2016 (miljoen): € 44,7
Verwachte omzetgroei 2017: 15%

CameraNu richt zich naar eigen zeggen meer op vakkennis dan op de specificaties van de producten die het verkoopt. Hoe fotografeer je nu een waterval? Welk diafragma en welke sluitertijd zijn daarvoor nodig? Om consumenten mee te nemen in de techniek achter een mooie foto is een community met kwalitatieve blogs opgericht. “Elke maand komen daar meer dan zeshonderdduizend bezoekers”, aldus Ricardo van den Burg, die als directielid verantwoordelijk is voor strategie en beleid.

Ook worden klanten begeleid in hun ‘levenscyclus’, vastgelegd in een CRM. Zo wordt een starter geënthousiasmeerd, waardoor hij zich kan ontwikkelen. Niet onprofijtelijk, want als zijn hobby met de jaren serieuzer wordt, zal de behoefte aan geavanceerdere apparatuur alleen maar toenemen. Natuurlijk te koop op CameraNu.

Camera’s en objectieven gelden binnen het assortiment als fast movers. “Daar zitten echter niet de grootste verdiensten”, meldt Van den Burg. “Hardware is de basis. Vervolgens zijn we goed in het longtailen via op maat gesneden oplossingen. Denk aan accessoires als statieven. En sinds vorig jaar doen ook drones het bijzonder goed.”

Komend jaar wordt onder andere gewerkt aan automatisering en personalisatie van de e-mailmarketing. “Iemand die bijvoorbeeld een voorkeur heeft voor natuurfotografie zullen we daarmee benaderen. Passend bij ons merk; niet te veel sturend op sales, maar op klantbinding.” De grootste afzetmarkten zijn vooralsnog Nederland en België. In 2016 goed voor 47,7 miljoen euro omzet, die dit jaar naar verwachting met vijftien procent zal groeien.

Frank
Opgericht: 2008
Business: Home, Outdoor, Sport & Healthcare
Medewerkers: 80
Landen actief: 7
Orders per jaar: 200K
Omzet 2016 (miljoen): > € 20
Verwachte omzetgroei 2017: 40%

De recente naamswijziging van Experty naar Frank moet het merk aansprekender maken in het buitenland. Waarbij nu nog met name in Nederland succesvolle webwinkels in Home & Outdoor over de grens worden gebracht. Kenmerkend voor de ruim vierhonderd shops op het platform is een duidelijke keuzehulp die niet bestaat uit een x-aantal filters, maar werkt met een simpele, begrijpbare vragenstructuur. Met succes. “De conversie van mensen die dit gebruiken verdubbelt ongeveer”, aldus oprichter en eigenaar Reinier de Jonge.

Klanten via Google bereiken, blijkt steeds lastiger en een serieuze uitdaging. Met de komst van Shopping worden de organische posities namelijk steeds verder naar beneden gedrukt. Waardoor er meer wordt geadverteerd en marges onder druk komen te staan, stelt De Jonge. Als reactie daarop wordt er bij een paraplu-platform als Frank juist meer gekeken naar de inzet van branding. Waarbij het zelf ontwikkelen van systemen een belangrijke rol speelt. Van warehousemanagementsystemen tot telefonie bij de klantenservice. “Wij kunnen dingen bouwen die anderen niet hebben en ons daardoor ook anders presenteren.” Wat betreft de toekomst verwacht De Jonge dat er over zes jaar alleen nog enkele grote spelers over zullen zijn. “Vooral die met eigen merken en producten.” Frank noteerde afgelopen jaar een omzet van ruim twintig miljoen euro. Dit jaar zal deze met veertig procent stijgen, zo is de prognose. Mede dankzij de Nordics, waar weinig concurrentie is. Franks grootste afzetmarkten zijn momenteel Nederland, België, Engeland en Denemarken.

HBL Online
Opgericht: 2009
Business: Gereedschap
Medewerkers: 50
Landen actief: 4
Aantal orders per jaar: 67K
Omzet 2016 (miljoen): > € 14
Verwachte omzetgroei 2017: > 40%

HBL Online, onder andere eigenaar van Gereedschapcentrum.nl, groeit vooral door de marktverschuiving die in de sector gaande is. Zo wordt gereedschap met een aandeel van vijftien procent slechts in beperkte mate online gekocht. “Maar dat is groeiende”, schetst medeoprichter en -eigenaar Bram Mutsaers. De bakstenen showroom in Tilburg speelt echter nog steeds een belangrijke rol. “Een aantal jaren geleden vonden mensen het fijn als er een fysieke winkel was. Dat je ergens kon aankloppen. We draaien daar ook nu nog bijna tien procent van de Nederlandse omzet.”

De komende tijd staat in het teken van de uitrol van een nieuw, responsive e-commerceplatform in Nederland, dat al in kleinere markten als België en Frankrijk live is gegaan. “Onze doelgroep is nog niet zo ver als bijvoorbeeld elektronicaliefhebbers. Toch is ook hier al de verschuiving naar mobiel te zien. Daar moet je dus wel in mee. Bovendien straffen de zoekmachines je af als je dat niet doet.” Tegelijkertijd wordt er gekeken naar nieuwe buitenlandse markten. Om te beginnen de naderende introductie in Spanje. De grootste landen voor HBL: Nederland, België, Frankrijk.

Hoewel alles via het eigen platform wordt verkocht, maakt het bedrijf wel gebruik van prijsvergelijkers en marktplaatsen. De transactie vindt echter altijd op het eigen platform plaats. “Ik geloof op dit moment niet in marktplaatsen als bol.com’s Plaza. Je geeft marge weg en leert hen welke producten goed lopen, waarna ze die zelf listen.”

Vooralsnog werd in 2016 ruim veertien miljoen euro omgezet. Dit jaar verwacht men de twintig miljoen aan te tikken.

KATO Group
Opgericht: 1999
Business: Keuken- & outdoormessen, slijpproducten & outdoortools
Medewerkers: 35
Landen: 6
Orders per jaar: > 150K
Omzet 2016 (miljoen): > € 11
Verwachte omzetgroei 2017: > 27%

De KATO Group, online bekend als ‘knivesandtools’, biedt buiten een diep en uniek assortiment veel achtergrondinformatie om consumenten de juiste keuzes te laten maken. Bijvoorbeeld door tips te geven waarvoor en hoe je een mes op de juiste manier gebruikt. “Zowel via de website als met een printmagazine dat bij elke order mee wordt gestuurd. Vol achtergronden, maar zonder prijzen en aanbiedingen”, meldt Bart Bouter, Directeur KATO Group. Waarbij alle productfoto’s en -teksten intern worden verzorgd. “Van elk product meten we ook zelf de specs op. Vaak kloppen die van de fabrikant namelijk niet. Belangrijk, want in landen als Duitsland krijgen we producten retour als ze maar een millimeter verschillen van wat de specs vermelden.” Klanten worden daarom actief aangespoord om hun mening en ervaring online achter te laten. Wat inmiddels heeft geleid tot zo’n zestigduizend reviews. “Mede daardoor is onze retentie hoog. 47 procent van de orders vorig jaar kwam van bestaande klanten.”

KATO beschikt ook over een aantal eigen merken. “Om stappen in de keten over te slaan. Waardoor we bijvoorbeeld onze verrekijkers aan de man kunnen brengen voor lagere prijzen dan vergelijkbare producten van andere merken.” Opmerkelijk is de categorie Aftikkers met producten ‘die een tikje anders zijn’. Denk aan producten met een geopende verpakking, een misgravering of wat lichte gebruikssporen omdat het product is getest. Ieder uur wordt de prijs ervan lager. “En dus zijn de meeste binnen een dag verkocht”, aldus Bouter. In 2016 was de business goed voor elf miljoen euro. Grootste markten: Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Pinkcube
Opgericht: 2009
Business: Promotieartikelen & relatiegeschenken
Medewerkers: 26
Landen actief: Benelux
Orders per jaar: 18K
Omzet 2016 (miljoen): € 10
Verwachte omzetgroei 2017: 50%

Pinkcube tracht binnen de zakelijke markt een b2c-ervaring te bieden met de nadruk op user experience. Wat geen gemeengoed blijkt te zijn binnen de verder vrij traditionele sector. “Eerder hadden we ook een buitendienstmedewerker, want dat is gebruikelijk in onze branche”, schetst medeoprichter en -eigenaar Edwin Kats. “We merkten echter dat dit helemaal niet bij ons bedrijf paste. Wij zijn een pure online speler.”

Dit jaar komt er meer aandacht voor de oriëntatiefase in plaats van alleen de aankoopfase. “Hiervoor zijn we sinds een paar maanden overgegaan op een one-domain-strategy, waarmee we de klant al in eerdere stadia van de klantreis kunnen bedienen.” En wordt er gewerkt aan een tool die op basis van enkele vragen de meest interessante producten voorstelt.

Tevens is er het streven om meer uit de longtail halen. Van nieuwe niches tot het verder segmenteren van het huidige assortiment. Elke categorie krijgt daarbij duidelijke, eenvoudige keuzes middels filtering. “We laten in één categorie maximaal twaalf producten zien. Met duidelijke plus- en minpunten.” Pinkcube deed vorig jaar tien miljoen euro omzet, en verwacht dit jaar met vijftig procent te kunnen groeien. Met Nederland als grootste afzetmarkt.

Snelvertaler
Opgericht: 2001
Business: Vertalingen
Medewerkers: 75
Landen actief: Wereldwijd
Orders per jaar: 20K
Omzet 2016 (miljoen): € 10
Verwachte omzetgroei 2017: 9%

Snelvertaler levert online vertalingen met inzet van zo’n tweehonderd freelancers. De Verenigde Staten – waar het bedrijf sinds twee jaar actief is – geldt als belangrijkste groeimarkt. “Ons succes komt deels doordat we vrij vroeg internationaal zijn gegaan. Andere bureaus blijven vooral in Nederland”, aldus CEO Erwin Vroom. “Een paar jaar na onze start zijn we ook in Duitsland begonnen. Dat bracht nieuwe, lokale vertalers met zich mee, met een goede kwaliteit van werken. De ingezette internationalisering gaf ons – toen de economische crisis van land naar land trok – bovendien een gunstige spreiding.”

Momenteel wordt er gewerkt aan een specifieke webshop voor beëdigde vertalingen, die er als eenvoudig te bestellen product kunnen worden gekocht. “Denk aan exportvergunningen en KvK-uittreksels. Dat is nieuw binnen onze branche”, benadrukt Vroom. De vertaling ervan blijft handwerk. “Maar die documenten kennen een uniforme opbouw in sjablonen, dus kunnen we ze snel realiseren.” Doordat Snelvertaler wereldwijd actief is, weet de shop ook wat voor stempels je nodig hebt. “Die leveren we er dan bij.” Omzet: tien miljoen. Groeiperspectief 2017: negen procent. Meeste klanten in: DACH, Nederland en Zweden.

Brandfield
Opgericht: 2006
Business: Style-items (o.a. horloges, sieraden, tassen & zonnebrillen)
Medewerkers: > 50
Landen: 2
Orders per jaar: >200K
Omzet 2016 (miljoen): € 10
Verwachte omzetgroei 2017: 50%

Brandfield, dat tot 2014 bekend stond als Horloges.nl, heeft onder andere marktaandeel weten te winnen door een sterk SEO- en SEA-beleid, stelt Algemeen Directeur Jacco Tas. “We zijn erg eenvoudig te vinden. En trekken vooral consumenten die al weten wat ze zoeken. Hen bereiken we onder meer door een zeer uitgebreide actuele collectie style-items en onze verzorgde manier van verpakken.”

Aanvullend worden stappen gezet richting meer inspiratie. “We laten middels beelden en verhalen steeds vaker zien dat we bovenop trends zitten en nieuwe merken brengen.” Tevens wordt er binnenkort een nieuwe boetiek geopend in de Amsterdamse 9 straatjes, als aanvulling op de fysieke winkel die in 2014 al in Groningen is geopend. “Klanten willen items niet achter glas zien, zoals bij een juwelier, maar ze ook kunnen voelen. Hoewel vooral de servicefunctie van onze huidige winkel belangrijk is, is deze rendabel en versterkt het onze online propositie enorm.”

Daarbij krijgt social shopping steeds meer aandacht, vooral via Instagram. “Zo is er op het Brandfield-account een Instafavorites wall, waarbij producten op de foto’s gelijk shoppable zijn. En ook zal er meer stijladvies worden geven.” Cruciaal voor het succes is volgens Tas de snelle en consistente bouw van het merk in de afgelopen jaren. “Je hebt in onze business slechts een korte periode – zeg twee, drie jaar – om je positie te verwerven.” Brandfield deed vorig jaar tien miljoen euro omzet, met een groeiverwachting van 50 procent dit jaar. En is actief in Nederland en België.

* Dit artikel verscheen eerder in het maartnummer van Emerce magazine (#156).Lees het volledige bericht op Emerce » Having said this, my current ideal how to write the essay outcome is to secure a strategic or management role in a uk based company

Media Distillery breidt uit naar België

Posted 24 Mrt 2017 — by Emerce
Category nieuws

Technologiebedrijf Media Distillery heeft de activiteiten op de Belgische markt opgestart en sloot een samenwerking met persbureau Belga. De mogelijkheden tot uitbreiding naar andere landen wordt verkend.

“Belga is onze launching partner. Ze doen al aan monitoring van kranten en tijdschriften en voegen daar, met onze technologie, nu ook audio en video aan toe”, licht directeur Roland Sars van Media Distillery toe.

Zijn bedrijf ontwikkelde technologie waarmee het de inhoud van audio en video, oftewel: radio en televisie, kan ‘lezen’ en inhoudelijk analyseren. Zo werd voor de afgelopen parlementsverkiezingen bijvoorbeeld Lijsttracker.nl gebouwd die liet zien welke lijsttrekker hoeveel tijd op televisie kreeg. Een simpele vingeroefening voor de startup.

In België ontvangt het systeem nu de signalen van vijftig landelijke en regionale radio- en tv-zenders. Zo wordt dagelijks bijna duizend uur opgevangen en taalkundig geanalyseerd en daarmee gereed gemaakt voor monitoringdiensten, interpretaties en zelfs nieuwe producten.

“Met verscheidene partijen in Hilversum en België zijn we nu in gesprek om bijvoorbeeld BN’ers, sporters of artiesten te monitoren. Al hun actuele verschijningen op radio of tv zijn kunnen worden gebundeld.”

Een van de eerste klanten van Media Distillery is het Belgische Ammco, een media-analyse en -monitoringbedrijf. Dat kan nu ook RTV-analyses in het Vlaams en Waals aanbieden.

Sars, die vorig jaar in de startup investeerde en de positie van algemeen directeur verwierf, zoekt uitbreiding naar ander landen. Het oog is gevallen op Duitsland, Oostenrijk. Frankrijk en Denemarken. Daarvoor wordt de investering van de Nederlandse venture capitalfondsen Peak Capital en Vortex Capital Partners gebruikt. Zij staken zeshonderdduizend euro in Media Distillery.

Foto: Peter Harris (cc)Lees het volledige bericht op Emerce » his hyperlink

Plantronics in Emmen sluit onder geheimhouding de deuren

Posted 23 Mrt 2017 — by Emerce
Category nieuws

De vestiging van Plantronics in Emmen heeft met onmiddellijke ingang de deuren gesloten. De werkzaamheden worden overgeplaatst naar China.

Het personeel, zo’n negentien FTE, heeft een doos om hun persoonlijke spullen in te pakken meegekregen. Ook moesten ze een contract ondertekenen waarin staat dat het nieuws niet naar buiten gebracht mag worden en dat er niet met de media gepraat mag worden, meldt RTV Drenthe.

Het Amerikaanse bedrijf maakt draadloze headsets. De vestiging in Emmen heette vroeger Tonalite en was ooit voortgekomen uit Ericsson. Het team had jarenlange ervaring in het ontwikkelen van draadloze producten.

In 2012 werd Tonalite overgenomen door Plantronics. De gemeente was daar destijds zeer over te spreken: ‘Plantronics en Tonalite hebben ons laten weten zich te blijven inzetten op behoud van deze hoogwaardige werkgelegenheid en uitbreiding van de activiteiten. De aanwezigheid van technisch hooggeschoolde banen is goed voor de diversiteit in de werkgelegenheid in onze gemeente’.Lees het volledige bericht op Emerce » The company applies ifrs, as https://www.essayclick.net adopted by the european union, and reports its results in millions of euros

Energieproeftuin TNO trekt startups aan

Posted 22 Mrt 2017 — by Emerce
Category nieuws

TNO heeft in Groningen een testlaboratorium geopend waar bedrijven aan de slag kunnen met modernisering van de energievoorziening. Dat meldt RTV Noord.

Op Zernike Campus in Groningen kunnen bedrijven naar hartelust experimenteren met tveelal digitale producten en ideeën die ze hebben om de energievoorziening klaar te maken voor de toekomst.

Sinds eind januari hebben zich al enkele geïnteresseerde bedrijven gemeld. De jonge Groningse onderneming Envitron bijvoorbeeld bouwt nu in het TNO-lab aan een testopstelling.

Naast Envitron praat TNO proeftuin HESI (Hybride Energie Systeem Integratie) met zes andere innovatieve ondernemingen. Eén bedrijf wil een Japans energiemanagementsysteem naar de Europese markt brengen, een andere onderneming werkt aan een marktplaats voor prepaid energie.

In HESI heeft TNO 2,1 miljoen euro geïnvesteerd. Bij het SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) is een subsidieaanvraag ingediend van 700.000 euro.Lees het volledige bericht op Emerce » read what they said

Reisaanbieders opgepast, voorkom boetes door juiste prijsvermelding

Posted 16 Mrt 2017 — by Emerce
Category nieuws

De reisbranche was afgelopen juni in rep en roer! Door de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) werd in een besluit aan reisaanbieder Corendon een totale boete van 350.000 euro opgelegd. Corendon kreeg deze boete wegens overtredingen van de Wet oneerlijke handelspraktijken, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Luchtvaartverordening.

Kort gezegd had Corendon bij het aanbieden van pakketreizen en vliegtickets niet vanaf het begin (eerste moment dat een klant een prijs ziet) alle bijkomende kosten vermeld. Voor de consument betekende dit dus dat hij tijdens het boekingsproces te maken kreeg met veel hogere prijzen dan verwacht.

Uit de wet volgt dat een dergelijke situatie kan worden beschouwd als een oneerlijke of misleidende handelspraktijk, waar de consument tegen kan optreden. En anders doet ACM dat wel. De ACM zet zich sinds 2013 in voor prijstransparantie in de reisbranche en sinds 2014 mag zij direct optreden. Het effect van de missie van de ACM is in de reisbranche goed merkbaar. Naast Corendon werden namelijk ook reisaanbieders KLM en Otravo B.V. op de vingers getikt.

Hoe hadden deze partijen het vanaf het begin moeten aanpakken? Met betrekking tot pakketreizen en vliegtickets geeft de ACM aan dat consumenten in het boekingsproces tijdig, volledig en transparant geïnformeerd moeten worden. Met name als het gaat om bijkomende kosten moet de consument weten waar hij aan toe is. Let bij het aanbod op de volgende vijf punten:

1. De weergegeven prijs moet geboekt kunnen worden

De consument moet de reis of het vliegticket kunnen boeken voor de aangeboden prijs in de advertentie. Ingeval van Corendon werd de consument met een voordelige aanbieding gelokt. Door een deel van de kosten bij het initiële aanbod weg te laten werd de consument voorgehouden dat het boeken via Corendon goedkoper zou zijn dan daadwerkelijk zo was. Pas bij het boeken (in de checkout) kreeg de consument te zien dat er nog bijkomende onvermijdbare kosten bovenop de prijs kwamen. Deze onvermijdbare kosten kunnen vast of variabel zijn. Afhankelijk van de aard van het aanbod (vanaf-prijs per persoon of per boeking) kan vastgesteld worden of kosten vast of juist variabel zijn.

2. Vermeld vaste onvermijdbare kosten direct in het aanbod!

Vaste onvermijdbare kosten kunnen dus per persoon of per boeking zijn bepaald. Indien het aanbod een ‘vanaf-prijs’ per persoon betreft, en de onvermijdelijke kosten door de aanbieder per persoon worden berekend en geïncasseerd (denk aan: bedlinnen per persoon), dient dit al direct in de vanaf-prijs opgenomen te zijn. Indien het aanbod bestaat uit een ‘vanaf-prijs’ per boeking dienen alle bedragen die per boeking worden berekend (denk aan: boekingskosten / bijdrage Calamiteitenfonds) in deze ‘vanaf-prijs’ opgenomen te zijn. Afhankelijk van de aard van het aanbod (per boeking of per persoon) moet dus bekeken worden of de onvermijdbare kosten ‘vast’ zijn en daardoor direct in het aanbod moeten worden opgenomen.

3. Vermeld variabele onvermijdbare kosten direct naast het aanbod!

Variabele onvermijdbare kosten zijn kosten waar de consument ook niet omheen kan, maar die nog niet in het eerste prijsaanbod opgenomen kunnen worden, omdat deze pas in een later stadium worden vastgesteld. Gedacht kan worden aan een aanbod met een ‘vanaf-prijs’ per persoon, waarbij de onvermijdelijke kosten echter per boeking worden berekend en geïncasseerd (denk ook hier aan: boekingskosten / bijdrage Calamiteitenfonds). Gezien het hier nu gaat om een aanbod per persoon, hoeven deze kosten (gezien deze juist per boeking worden gerekend) niet direct in de ‘vanaf-prijs’ te worden opgenomen. Het is namelijk zo dat als de consument een reis voor 4 personen boekt- en de ‘vanaf-prijs’ is per persoon weergegeven – de boekingskosten uiteindelijk verdeeld kunnen worden over 4 personen.

Kosten die variabel én onvermijdbaar zijn dienen wel zodanig duidelijk bij de advertentieprijs te worden weergegeven zodat de consument er niet nog naar hoeft te zoeken. Volgens het besluit is het verwijzen hiernaar in de footer van een website in ieder geval niet voldoende. De variabele onvermijdbare kosten moeten in één oogopslag te vinden zijn, bijvoorbeeld onder een ‘i-tje’ direct naast de advertentieprijs. Zie bijvoorbeeld hier de oplossing van Corendon.

4. Optionele elementen; duidelijk en transparant vermelden aan het begin van elk boekingsproces

Optionele elementen zijn keuzes die de consument nog zelf kan maken en daarmee vermijdbaar zijn, zoals het kiezen voor een reis- of annuleringsverzekering of andere extra’s die de reis nog mooier kunnen maken. Hoewel deze kosten niet in de advertentieprijs hoeven worden meegerekend, moet de aanbieder wel van te voren duidelijk maken welke elementen wel en welke niet in het aanbod zijn inbegrepen. Tijdens het boekingsproces moeten deze opties vervolgens direct verschijnen zodat de consument hier tijdig rekening mee kan houden.

5. Optionele elementen zeker niet vooraf aanvinken!

Bij optionele elementen mag de reisaanbieder niet kiezen voor een opt-out: de consument moet actief en bewust zélf kunnen aangeven van welke elementen hij gebruik wilt maken. Dus geen vooraf-aangevinkt ontbijt op bed, hoe aantrekkelijk het ook klinkt.

De rest van de reismarkt volgt… 

Naar aanleiding van het besluit hadden ook andere grote partijen toegezegd zich te conformeren aan het standpunt van de ACM. Zowel Cheaptickets als D-reizen hebben deze toezegging inmiddels ingelost. Tijd voor de rest van de markt.

*) Dit artikel is ook gepubliceerd op de website van ICTRechtLees het volledige bericht op Emerce » https://www.bachelorschreibenlassen.com

Oude Wesselink stopt als hoofdredacteur RTV Oost; blijft directeur

Posted 10 Mrt 2017 — by Villamedia
Category nieuws

Marcel Oude Wesselink, directeur én hoofdredacteur bij RTV Oost, gaat zijn functie splitsen en stopt derhalve als hoofdredacteur. De twee functies zijn volgens de topman niet te combineren. Dat meldt RTV Oost zelf op…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Digital zorgt voor 11 procent omzet RTL Group

Posted 09 Mrt 2017 — by Emerce
Category nieuws

De digitale omzet bij RTL Group groeide in 2016 met 32 procent tot 670 miljoen euro. Digital is goed voor 11 procent van de concernomzet. Dat moet rond 2020 op 15 procent liggen. Digital en Duitsland leiden in 2017 de groei.

Dat blijkt uit de jaarcijfers over 2016 die RTL Group zojuist presenteerde.

De groepsomzet nam toe met 3,4 procent tot 6,2 miljard euro. De ebita-winst groeide 3,3 procent tot 1,2 miljard. De nettowinst kwam uit op 720 miljoen euro.

Een blik op het jaarverslag leert Digital goed is voor 10,7 procent van de omzet. Dat moet in de komende drie tot vijf jaar met de helft toenemen. Een vrij liberale marge is dat.

RTL Nederland zag de omzet met vijf miljoen euro toenemen tot 495 miljoen euro. De winst (ebita) daalde met 15,8 procent tot 85 miljoen euro. Hoewel de inkomsten uit tv-reclame afnemen werd die daling gecompenseerd door hogere platform- en sponsoringomzet en uit live entertainmentactiviteiten. De winstafname verklaring het Nederlandse team met de hogere investeringen in tv-programma’s en Videoland.

Op digitaal vlak scoorde Nederland 1,5 miljard videoviews in 2016, een toename van 77 procent.

De site en apps van RTL Nieuws genereerden samen 419 miljoen bezoeken en 1,9 miljard pageviews, een toename van drie procent ten opzichte van 2015. Volgens Google Analytics genereerde Facebook Instant Articles 13 miljoen extra pageviews in 2016.

RTL’s Nederlandse MCN genereerde maandelijks gemiddeld 46 miljoen videoviews.

Het Europese multichannelnetwerk Divimove genereerde in 2016 19 miljard videoviews. Het aantal abonnees steeg met 35 miljoen tot 170 miljoen en de social influencers samen wonnen afgelopen jaar 100 miljoen fans, wat het totaal op 350 miljoen bracht. Het aantal influencers, dat zijn de videomakers, daalde met honderd tot 1.300. Divimove zegt dat dat voortvloeit uit een keuze voor kwaliteit, waardoor afscheid werd genomen van een aantal makers.

Divimove is actief in Duitsland, Nederland, Polen, Frankrijk, Italië en Spanje. Vanochtend maakte eigenaar FremantleMedia, ook onderdeel van RTL Grup, bekend dat het extra gaat investeren in het MCN in Berlijn. “Deze beslissing stelt de oprichters van Divimove in staat om nog minstens twee jaar de teugels in handen te houden en de exponentiële groei van het bedrijf voort te zetten. FremantleMedia blijft in het bezit van 75% van de aandelen van Divimove.”

Op het gebied van advertentietechnologie meldt RTL Group dat de omzet van SpotX met zestien procent groeide en bij Smartclip met 99 procent. Over de andere techbedrijven in zijn portefeuille geeft de mediaonderneming geen financiële details.

Voor het nu lopende jaar houdt RTL Group rekening met een omzetgroei van tussen de 2,5 en 5 procent. Die groei komt voornamelijk uit digitale activiteiten en de prestaties op de Duitse markt.Lees het volledige bericht op Emerce » Most people will take https://besttrackingapps.com/how-to-install-spyware-on-a-cell-phone/ pictures to post on facebook or some other online gallery