Posts Tagged ‘rtl’

Google Pay vanaf vandaag beschikbaar

Posted 20 feb 2018 — by Emerce
Category nieuws

Google heeft Google Pay nu officieel uitgerold met de introductie van een gelijknamige app. Google Pay is de combinatie van Android Pay en Google Wallet.

De twee diensten verschilden in zoverre dat Android Pay voor online aankopen werd gebruikt op een Android smartphone, en Wallet voor (al dan niet onderlinge) betalingen via een gekoppelde bankkaart op zowel Android als iOS. Overigens alleen in de VS en Engeland.

Nu zijn de diensten gecombineerd. Met Google Pay kan vanaf vandaag ook worden gereisd met het openbaar vervoer in Londen, Kiev en Portland.

De samenvoeging was vorige maand al aangekondigd, en zal komende maanden worden uitgebreid. Ontwikkelaars kunnen nu al aan de slag met een API.Lees het volledige bericht op Emerce »

Addressable TV moet tv-reclame relevant maken

Posted 19 feb 2018 — by Emerce
Category nieuws

Een heel hot buzzword in de digitale markt is Adressable TV. Daarmee wordt bedoeld dat je tijdens een avondje televisiekijken een reclameblok ziet met advertenties die voor jou relevant zijn. Dus niet de maandverbandreclame in het studentenfort vol mannen en geen Axe-deodorantreclame voor alleenwonende vrouwen. Waarom hebben we dit nog niet in Nederland? En tegen welke uitdagingen lopen we aan?

Hoe zit de TV-markt in elkaar?

De markt van Addressable TV kent twee grote machtsblokken. Aan de ene kant hebben we de Broadcasters (RTL, SBS etc.) en aan de andere kant de Kabelaars (Liberty Global, KPN etc.). Om Addressable TV van de grond te krijgen moeten deze twee machtsblokken de handen ineen slaan.

Waarom moeten deze partijen samenwerken? De broadcasters zijn de partijen die beschikken over content. Dit is het paradepaardje waarmee ze hun brood verdienen. Dat brood komt voort uit de inkomsten die uit reclame (inclusief sponsoring) wordt gehaald. Het uitzenden van TV commercials beslaat voor de broadcasters het voornaamste deel van hun inkomsten.

De kabelaars hebben weer andere belangen. Zij halen het grootste deel van hun inkomsten uit abonnementen en strijden jaarlijks om de huishoudens in Nederland op hun netwerk aan te sluiten. Het liefst verkopen ze een TV-abonnement in combinatie met een internet- en/of mobiele telefoonabonnement. Als de kabelaars een investering doen in de techniek om Addressable TV mogelijk te maken, dan willen ze daar natuurlijk wel aan verdienen. Dat kan alleen als een deel van de inkomsten uit reclames straks ook toekomt aan deze kabelaars. Maar dat is lastig; waarom zouden broadcasters vrijwillig meewerken om een deel van hun inkomsten af te staan?

Verdeling van de advertentiemarkt

Twee keer per jaar voert Deloitte een onafhankelijke ad spend studie uit.  Uit de meest recente publicatie in oktober 2017 zien we dat de mediabudgetten als volgt in de markt zijn verdeeld:

Media uitgaven in Nederland binnen Online, TV, Radio & Newspaper

De uitgaven binnen de categorie tv-commercials laat door de jaren heen een stabiele bandbreedte zien. Stabiel is in deze niet heel gunstig, want de groei lijkt eruit. Het eerste halfjaar van 2017 laat het laagste resultaat sinds 2013 zien. Dat biedt weinig positiefs op het tv-vlak.

Daarentegen zit er een flinke toename in de uitgaven van online. Het onderzoek geeft verder aan dat online video de grootste driver is van de groei in de online displaymarkt. Binnen de displaymarkt zorgt video voor een groei van maar liefst 42% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2016. Dat geeft aan dat video (en videoreclame) nog zeker veel potentieel heeft, maar er is een verschuiving in de voorkeur van platform. Adverteerders kiezen nu meer voor het online platform dan voor het draaien van een commercial op tv.

De markt vraagt hiermee om innovatie op het gebied tv-commercials. En daar komt Addressable TV weer om de hoek kijken. Want tv + Online Video = Addressable TV.

Uitdagingen van Addressable TV

In Nederland lopen we doorgaans voor op technologische ontwikkelingen op digitaal vlak. Dus eerst het goede nieuws: de techniek die nodig is om Addressable TV toe te passen is er al. Echter op internationaal en ook Europees vlak doet Nederland het nu niet zo best als het gaat om het lanceren van Addressable TV.

De belangenverstrengeling is duidelijk. Maar welke uitdagingen moeten dan nog worden overbrugd om Addressable TV advertenties ook in Nederland te mogen verwelkomen?

Uitdaging 1 – Techniek

Tv-commercials worden vooraf geprogrammeerd en klaargezet. Dit systeem wordt ook wel het “vlaggetjessysteem” genoemd. Door vlaggetjes te plaatsen wordt aangegeven wanneer een reclameblok begint, de volgende start en uiteindelijk eindigt. De tv-uitzending en de reclameblokken volgen elkaar feilloos op. Het voordeel van deze werkwijze is dat alles vooraf al klaar gezet kan worden. Het nadeel is dat dit niet tussentijds gewijzigd kan worden en alle kijkers dezelfde reclames voorgeschoteld krijgen.

Bij publishers hangt er veel af van de soepele overgangen naar de reclameblokken. En ook binnen het reclameblok moet alles naadloos op elkaar aansluiten. Kan deze optimale werkwijze wel gegarandeerd worden als een dynamisch veilingsysteem de traditionele werkwijze gaat vervangen? Hoe voorkomt een publisher dat er niet ineens vijf seconden lang een zwart beeld te zien is?

Uitdaging 2 – Data & GDPR

Om als adverteerder te bepalen wanneer en op welke zender je wilt adverteren heb je informatie nodig over het publiek. Uiteindelijk is het doel, door gebruik te maken van een veilingsysteem; effectief en efficiënt inkopen, waardoor je met een flexibel budget gebruik kan maken van het massamedium televisie.Om jouw reclames optimaal te targeten op de doelgroep zijn er partijen nodig die data beheren over individuen, waardoor ze in staat zijn advertenties bij de juiste personen te krijgen. Om die reden kijkt de markt naar de kabelaars KPN & Liberty Global om een stap te zetten. Tot op heden lijken deze partijen nog geen leidende rol op zich te nemen.

Dit biedt kansen aan partijen zoals Google & Facebook om te springen in dit gat in de markt. Waar broadcasters heel sterk zijn in het creëren van content zijn de Amerikaans giganten heel sterk in het vergaren en inzetten van data. En zoals we van deze partijen gewend zijn lopen zij voorop met testen en proberen. Zo worden nu vooral veel rechten rondom sportwedstrijden opgekocht. Wel interessant toch? Welke advertentie wil je tonen tijdens een baseball wedstrijd? En wat wil je laten zien als de New York Yankees als eerste hebben gescoord? Wat gaat er straks gebeuren als deze data-gerichte giganten ook sterker worden in het creëren van tv-content?

Als laatst merken we nog kort op dat het verzamelen en gebruiken van data dat herleidbaar is naar een individu direct in strijd is met de GDPR. Het is dan ook niet in het belang van kabelaars dat gegevens van abonnees delen met derden. Dat brengt juridische risico’s met zich mee en kabelaars dienen zich te verantwoorden tegenover klanten. We hebben hier een hele serie over geschreven.

Uitdaging 3 – Wetgeving

Naast data en techniek speelt wetgeving ook een belangrijke rol. De wet bepaalt namelijk dat er per uur maximaal 12 minuten commercieel gevuld mogen worden met reclame. Een zender die weinig tot geen moeite heeft om deze periode te vullen heeft (tot op dit moment) weinig tot geen belang of baat bij veranderingen. Addressable TV is nog onbekend en onbekend maakt onbemind. Een veel gehoorde vrees: blijft de omzet wel op peil? Of leveren de commercials straks minder op omdat tarieven onder druk kunnen komen te staan?

Welke voordelen biedt Addressable TV?

De voordelen van Addressable TV zijn verdeeld over verschillende stakeholders (gelukkig maar). De broadcasters creëren de mogelijkheid om een deel van de online video inkomsten weer naar zich toe te trekken. Het is een nieuwe geldstroom die kan worden aangeschakeld.

De kabelaars ontsluiten een nieuwe geldstroom doordat zij kunnen verdienen aan het verkopen van data. Deze data kan door adverteerders worden ingekocht zodat hun advertenties goed gericht kunnen worden getarget: de juiste boodschap bij de juiste persoon op het juiste tijdstip. Dit is ook gelijk een groot voordeel voor de adverteerder.

De verwachting is ook dat de markt van tv-commercials meer adverteerders zal aantrekken omdat de investering op tv lager wordt. Het zal makkelijker worden om dit te testen met een lager budget. Als gevolg verlaagt hierdoor de drempel voor adverteren op tv. Tot slot heeft de eindgebruiker het voordeel dat de reclames die worden vertoond beter aansluiten bij hun behoeftes. Hoe relevant is een reclame over een hoortoestel als je nog geen dertig jaar bent?

Wanneer hebben we adressable TV in Nederland?

Dit is de vraag die lastig blijft om te voorspellen. Vooralsnog lijkt 2020 het jaar om allemaal in ons agenda aan te kruisen, omdat de techniek er al is en we beweging zien bij Google en Facebook.

De rol van Google

Op dit moment ontbreekt het Google in Nederland nog aan een zender die je ergens tussen de RTL-en Net5-zenders kunt vinden tijdens het zappen. In Amerika is dit inmiddels anders en daar zien we dan ook dat YouTube TV de concurrentie aangaat met kabelaars en pakketten aanbiedt tot wel 50 zenders! Youtube TV is een vorm van on-demand televisie, zoals Netflix en Videoland. Deze dienst bieden ze aan op iOS & Android apparaten met toegang tot het internet. Naast de smartphones en tablets vallen de Android Smart TV’s hier ook onder.

Afname totale TV consumptie per jaar

Deze manier van consumeren (on-demand) sluit aan op de trend die is geconstateerd door het SKO. Overall gezien neemt de tv-kijktijd af, maar daarbinnen zien we eveneens een verschuiving van lineair naar on-demand & HDR.
Ondanks deze negatieve trends onderneemt Google stappen op tv aanwezig te zijn voor consumenten én adverteerders. Dit blijkt uit de gesprekken die zij voeren met SpotX die zich richten op de technische ontwikkelingen voor adverteren op televisie.

Het blijft dan ook de vraag wat de RTL’s & de KPN’s doen om deze innovatie te verwezenlijken. Wij hopen dat ze op korte termijn overeenkomen dat een samenwerking de toekomst heeft en er een gezamenlijk belang is bij deze ontwikkelingen.

 Lees het volledige bericht op Emerce »

Wat is Ads.txt en waarom heeft iedereen het erover?

Posted 19 feb 2018 — by Emerce
Category nieuws

De eerste periode na de introductie van Ads.txt leek het er internationaal op dat de implementatie hiervan niet erg hard ging. Hierin is echter een duidelijke kentering gekomen. Zo gebruikt ondertussen ruim 20 procent van de top 5.000 Alexa-websites Ads.txt. Een totaal ‘gecrawlde’ lijst van ruim 7.500.000 websites laat een gebruik zien van 1,26 procent.

Kijkend naar een aantal grote publishers in Nederland levert dat eenzelfde beeld op; de meerderheid heeft Ads.txt geïmplementeerd. Hiermee lijkt het ook in Nederland met de implementatie van dit initiatief de goede kant op te gaan. Maar wat is Ads.txt precies, waarom wordt er gebruik van gemaakt en wat is de betrokkenheid hierbij van de verschillende partijen binnen het display-ecosysteem?

Ads.txt

Ads.txt is een initiatief van IAB Tech Lab dat is uitgerold in mei 2017. De belangrijkste doelstelling van IAB is om met het Ads.txt-project de transparantie binnen programmatic advertising te vergroten en publishers meer controle te geven over hun inventory om zodoende advertentiefraude te voorkomen.

Met Ads.txt kan een publisher zijn eigen inventory autoriseren. Aan de inkoopkant is er vervolgens de mogelijkheid om te filteren op geautoriseerde inventory en daarmee wordt het derde partijen onmogelijk gemaakt nog langer ‘fake inventory’ te verkopen. Voor Ads.txt was deze standaard er niet, met als gevolg dat het mogelijk was dat adverteerders niet de inventory kochten die ze dachten te kopen.

Hoe werkt Ads.txt?

Met Ads.txt is het voor publishers simpel mogelijk om te autoriseren welke partijen hun inventory mogen verkopen. Publishers maken publiekelijk inzichtelijk wie de geautoriseerde verkopers zijn van hun inventory door op hun pagina’s daarvan een overzicht te plaatsen. Deze informatie is vervolgens toegankelijk voor programmatic buyers die deze informatie kunnen gebruiken als filter bij het inkopen van specifieke inventory. Je kunt zelf makkelijk checken of een publisher Ads.txt heeft geïmplementeerd door achter de URL /ads.txt te plakken. Dus bijvoorbeeld door te zoeken op nu.nl/ads.txt.

Gebruik in Nederland

Een check bij een aantal grote Nederlandse publishers laat zien dat het overgrote deel hiervan inmiddels gebruikmaakt van Ads.txt:

Website Ads.txt-implementatie
Marktplaats Ja
Sanoma Ja
TMG Ja
RTL Ja
FD Ja
Vice.com Ja
VI Ja
Ster Nee
Microsoft Nee

Maar Ads.txt is niet alleen voor publishers belangrijk. Ook ad tech en adverteerders spelen een rol in de adoptie van Ads.txt. Het is goed om te zien dat een aantal DSP’s inmiddels de optie aanbiedt voor Ads.txt-filtering. Zo maken onder andere Google en The Trade Desk dit mogelijk voor adverteerders. Maar de markt is er nog niet. Het is daarom belangrijk dat er een grotere vraag vanuit adverteerders naar Ads.txt komt om het gebruik te laten toenemen.

Om de huidige status van Ads.txt in de Nederlandse markt beter in kaart te brengen heeft de Taskforce Programmatic van IAB Nederland zowel publishers als adverteerders en ad tech gevraagd om hun zienswijze op Ads.txt te geven en aan te geven wat hun plannen hiermee zijn.

Publishers

RTL geeft aan gebruik te maken van Ads.txt zodat adverteerders die inventory willen kopen van een specifiek RTL-domein ervan verzekerd zijn dat dit daadwerkelijk inventory van RTL is. Daarnaast kunnen ze met Ads.txt ervoor zorgen dat frauduleuze partijen – domain spoofers – zich niet kunnen voordoen als verkoper van inventory van RTL-domeinen.

Sanoma heeft aangegeven Ads.txt te gebruiken vanwege de transparantie en het voorkomen van mogelijke ad-fraude. Dat Google actief controleert op Ads.txt en inventory uitsluit zonder Ads.txt was ook een reden tot vroegtijdige implementatie. Daarvan heeft Sanoma geen negatieve impact op de omzet gezien. Wel was er een negatieve impact te zien bij zelfstandige subdomains die gebruikmaken van Adsense en Ads.txt niet hadden geïmplementeerd. Door deze subdomains op te nemen in het Ads.txt-bestand is dit nu opgelost.

Microsoft, dat Ads.txt nog niet heeft geïmplementeerd, geeft aan dit ook voor de korte termijn op de agenda te hebben staan. Ster onderzoekt de mogelijkheden. Alle publishers die hiervoor zijn bekeken, hebben dus Ads.txt al in gebruik genomen, zijn dit op korte termijn van plan of bekijken de mogelijkheden.

Adverteerders

Vanuit adverteerdersperspectief geeft ING aan Ads.txt als een positieve ontwikkeling te zien. Brand safety is en blijft voor ING een speerpunt dat dagelijks aandacht verdient. De invoering van Ads.txt gaat hen helpen nog meer grip hierop te krijgen doordat ze nu nog beter weten wat ze inkopen. Bol.com ziet het als een goede stap richting meer transparantie (en minder fraude) binnen programmatic advertising en is blij dat dit initiatief ook vanuit Google wordt ondersteund, zodat er in hun DSP niet langer op ‘fake inventory’ geboden kan worden.

Ad tech

Ook van bureauzijde wordt positief gereageerd op het IAB-initiatief. Zo geeft Bannerconnect aan dat Ads.txt een zeer gewenst en noodzakelijk initiatief is om meer transparantie en vertrouwen binnen het online-advertising-ecosysteem te realiseren. Door het Nederlandse ecosysteem inzichtelijk te maken en te weten welke mediapartners welke systemen gebruiken, heeft Bannerconnect hier controle over. In het geval van internationale mediapartners en domeinen blijkt dit uitdagender te zijn, aangezien er geen directe relatie bestaat zoals in het kleinschalige (ons-kent-ons) Nederland. Hierbij is Ads.txt een welkome aanvulling. Het is echter zeer belangrijk om scherp te blijven ten aanzien van de inventory sourcing.

Google ondersteunt het initiatief door met Ad Exchange en AdSense niet langer de verkoop van ongeautoriseerde inventory mogelijk te maken. Bid requests worden niet langer uitgestuurd indien de seller’s publisher ID niet aanwezig is in het publishers Ads.txt-bestand. Ook Appnexus geeft aan het Ads.txt-initiatief te ondersteunen, om zo zeker te stellen dat publishers en hun geautoriseerde partners de eerlijke vergoeding ontvangen en adverteerders de kwalitatieve inventory krijgen waarvoor ze betalen. Samen met hun publishers-netwerk heeft Appnexus de laatste maanden gewerkt aan de adoptie, onder andere door het verschaffen van een gratis validatietool voor publishers om te checken of het door hen gebruikte Ads.txt-bestand correct is. Sinds januari 2018 zal het AppNexus Programmable Platform (demand side-platform), als een publisher Ads.txt gebruikt, alleen zijn inventory kopen bij verkopers die Ads.txt goedgekeurd zijn. Rubicon Project ondersteunt het Ads.txt- initiatief wereldwijd en vindt het een belangrijke stap richting transparantie om een veilig ecosysteem te realiseren binnen de exchange. Het merendeel van de Rubicon Project-partners gebruikt reeds Ads.txt en ze zien dan ook een positieve trend in de adoptie hiervan.

Voorkom fraude, vergroot transparantie

Het gebruik van Ads.txt is niet verplicht, maar namens de Programmatic Taskforce van IAB Nederland roep ik iedereen op om Ads.txt te adopteren. Het zal ons helpen om fraude te verminderen en transparantie te vergroten in de Nederlandse online-advertisingmarkt. Heb je een vraag of opmerking over Ads.txt? Neem dan contact op met onze Taskforce via taskforce.programmatic@iab.nl, we helpen je graag op weg.Lees het volledige bericht op Emerce »

RTL-top rondt strategische review af die duidelijkheid moet geven over toekomst mediabedrijf

Posted 15 feb 2018 — by Adformatie
Category nieuws

Vertrek Erland Galjaard en heroriëntatie ‘staan los van elkaar’, maar het kan RTL wel van pas komen.

Lees het volledige bericht op Adformatie »

Erland Galjaard vertrekt bij RTL

Posted 15 feb 2018 — by Adformatie
Category nieuws

Hij stapt per 1 mei na 21 jaar op.

Lees het volledige bericht op Adformatie »

Algemeen programmadirecteur Erland Galjaard vertrekt bij RTL

Posted 15 feb 2018 — by Villamedia
Category nieuws

Per 1 mei stopt Erland Galjaard als algemeen programmadirecteur. Hij heeft dan 21 jaar bij de zender gewerkt. Hij rondt na die tijd nog wel een aantal lopende projecten af.

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Algemeen programmadirecteur Erland Galjaard weg bij RTL

Posted 15 feb 2018 — by Emerce
Category nieuws

Programmadirecteur Erland Galjaard gaat RTL verlaten. Hij stapt 31 maart al uit de dagelijkse operatie en rondt na die tijd een aantal lopende projecten af.

Galjaard wil eerst een creatieve sabbatical inlassen om zich te richten op eigen projecten op het gebied van onder andere drama, gezondheid en muziek. ‘Na 21 jaar wil ik ontdekken wat er gebeurt als ik uit die hectiek stap en m’n creativiteit op andere vlakken inzet. Ik ga voor de verandering eens van RTL genieten alleen als kijker. Wat daarna komt, heb ik nog niet besloten.’

In zijn rol als algemeen programmadirecteur was Galjaard onder andere verantwoordelijk voor het uitbouwen van de zenderfamilie en de introductie van groot familie-entertainment bij RTL.

Voorlopig neemt CEO Sven Sauvé overkoepelend de programmatische kant waar en is Chief Content Officer Matthias Scholten verantwoordelijk voor formatontwikkeling voor zowel de B2B- als de B2C-markt.

Galjaard begon in 1997 bij RTL Nieuws als eindredacteur en maakte in 1999 de stap naar Hoofd Sport. De jaren daarna kreeg hij de leiding over RTL 7, RTL 5, Yorin en herpositioneerde hij RTL 5. In 2008 werd hij verantwoordelijk voor RTL 4. Vanaf 2012 tot nu was Galjaard actief als algemeen programmadirecteur van RTL.Lees het volledige bericht op Emerce »

Telegraaf gestopt met Apple Watch app

Posted 12 feb 2018 — by Emerce
Category nieuws

De Telegraaf heeft haar app voor iPhone en iPad compleet vernieuwd, en die is zelfs al geoptimaliseerd voor de iPhone X, maar de Apple Watch app is verdwenen.

Apple Watch-bezitters moeten het nu zonder Telegraaf-app doen, zo ontdekte Apple blog iCulture. De uitgever was er vroeg bij met een eigen Apple Watch-app, maar de laatste tijd functioneerde de Apple Watch-app niet meer goed.

Wie nu nog nieuws wil blijven lezen op de Apple Watch, dan kan je nu alleen nog terecht bij de NOS en het RTL Nieuws. De regionale omroepen en NU.nl zijn maanden geleden al gestopt.Lees het volledige bericht op Emerce »

De Persgroep start online videoformat Studio Korea

Posted 09 feb 2018 — by Emerce
Category nieuws

De Persgroep is begonnen met dagelijkse videoverslagen die ter plekke in Zuid-Korea worden opgenomen. De video’s zijn te zien op de landelijke en regionale krantensites van De Persgroep in Nederland en te horen bij Q-Music. Er is voldoende commerciële interesse om het format kostendekkend te produceren.

“De Ronde van Italië was een vingeroefening voor het concept. We zonden zelfs twee keer per dag live uit. Dat kan nu niet vanwege het tijdsverschil met Zuid-Korea”, vertelt Marko van Kampen. “Met die ervaring brengen we nu alles bij elkaar, vanuit alle gelederen van De Persgroep.” Van Kampen was oprichter van Maker Channel, wat de uitgeverij eind 2016 en vorig jaar omdoopte tot MyChannels. Daar voert hij nu de leiding over de videostrategie.

De nieuwssites van ADR Nieuwsmedia hebben sinds gisteren allemaal een nieuw katern rondom de Olympische Spelen: Studio Korea (voorbeeld op AD.nl). Dat heeft een eigen presentatieteam met daarin Hidde van Warmerdam, Mattie Valk, Gianni Romme, Thijs Zonneveld, Tessa Veldhuis en special reporter Akwasi Frimpomg.

Normaalgesproken hebben betreffende sites een gezamenlijk bereik van circa 21 procent. AD.nl behoort met NU.nl en NOS.nl tot de grootste drie nieuwssites van Nederland.

Studio Korea zal verschillende terugkerende elementen bevatten, onder andere het vaste ochtendmoment van Hidde van Warmerdam en Thijs Zonneveld. Gianni Romme presenteert ‘De Voorspelling’. Tessa Veldhuis presenteert de spelshow ‘Gaan met die Koreaan’. Mattie Valk gaat zich verwonderen over het Olympische spektakel in Korea en steekt de sporters en supporters een hart onder de riem.

De meeste items worden ter plekke op de sportlocatie opgenomen en van persoonlijke commentaren voorzien. De dag eindigt met een samenvatting van de hoogtepunten van die dag. Daartoe werkt De Persgroep samen met Eurosport, wiens moederbedrijf Discovery Communications tot en met 2024 de exclusieve Europese uitzendrechten heeft.

Van Kampen: “Alle titels verwijzen zowel inhoudelijk als promotioneel naar elkaar. Verhalen en reportages worden altijd actief uitgewisseld. Ons team daar maakt er video van.”

Vanuit commercieel oogpunt lijkt er geen belemmering om in de toekomst vaker dit soort grote videoproducties op te tuigen. Het orderboek voor beschikbare reclameposities is zo goed gevuld dat de productiekosten er in ieder geval al uit zijn. “We hebben we vooral veel mooie brand partnerships afgesloten, zoals met Toyota, Campina en andere bekende Olympische adverteerders.”

De openingsceremonie van de Olympische Spelen wordt vandaag vanaf 11:50 uur uitgezonden door de NOS.

Flickr: IOC Media (c)Lees het volledige bericht op Emerce »

Nederlandse media lanceren gezamenlijk reclameplatform

Posted 08 feb 2018 — by Emerce
Category nieuws

Nederlands grootste mediapartijen lanceren eind maart Buy-media.nl, een platform waar mediabureaus en adverteerders direct lokale reclameruimte premium en programmatic kunnen inkopen.

Het reclamenetwerk brengt tekst- en videocontent bij elkaar van Nederlandse partijen. Dat zijn: BrandDeli, FD Mediagroep, NDC Mediagroep, de Persgroep Nederland, Talpa Networks, Telegraaf Media Groep, RTL Nederland en Ster. Hoewel het platform open staat voor derden wordt er aan de poort wel op kwaliteit geselecteerd.

Binnen Buy-media.nl zijn alle kwalitatieve digitale advertentieproducten van deze mediabedrijven beschikbaar voor media-inkopers. Wouter Hulst licht aan deze uitgave toe: “Programmatic inkopen bij deze partijen is al goed geregeld” voor video gaan adverteerders naar Spotx en voor statische uitingen ga je naar Facebook of Doubleclick “maar er bestaat geen dienst die daar ook premium en video aan toevoegt. Alles gestandaardiseerd bij één loket.”

“Vanmorgen alleen al ontvingen we tien verzoeken van mediaubureaus met de vraag om een log-in. Deelname is kosteloos”.

Hulst was betrokken bij de realisering van het platform. Per 1 maart 2018 zal Janou Kessels het Buy-media.nl-team versterken als Director Market Development Nederland. Haar voornaamste rol is om het gebruik van het platform door media-inkopers te ondersteunen en de wensen uit de markt om te zetten in ontwikkelplannen.

Mediabedrijven in Nederland lijken elkaar steeds makkelijker te vinden om op tactische onderwerpen met elkaar samen te werken. Voorbeelden daarvan zijn het bereiksonderzoek Vinex/NOBO en kennisdeling rondom de AVG. “Er is meer vertrouwen. Wat Buy Media betreft, kunnen ze hun klanten laten zien waar zij inkopen en waar hun uitingen staan.”

Het systeem achter Buy-Media.nl, Adsdaq, is ontwikkeld door Adlogix uit België. In België is de lokale versie van Buy Media al een kleine twee jaar actief en geniet daar de support van: Persgroep Advertising, IPM Advertising, Mediahuis Connect, Pebble Media, Proximus Skynet Advertising, Rossel Advertising, Roularta Media en Trustmedia.

Foto: LeWeb (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

Gemengde reacties op transgendergrap Voetbal Inside

Posted 05 feb 2018 — by Villamedia
Category nieuws

RTL Nederland heeft aangekondigd met de makers van Voetbal Inside te gaan praten over de grappen die in het programma werden gemaakt over VTM-journalist Bo Van Spilbeeck. Er zijn inmiddels ook Kamervragen gesteld en op sociale media werd geklaagd over…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Digitenne kijker krijgt nieuwe ontvanger

Posted 05 feb 2018 — by Emerce
Category nieuws

Digitenne kijker? Let dan even op: KPN begint in het vierde kwartaal namelijk met de uitrol van de nieuwe uitzendnorm DVB-T2. Die ingreep betekent dat alle huidige decoders vervangen moeten worden. KPN gaat alleen nog bruikleen decoders leveren.

KPN moet wel overschakelen omdat dit de eis was voor de verlenging van de vergunning van de benodigde frequenties. Het Rijk wil de bestaande frequenties voor mobiele telefonie gebruiken.

Volgens TotaalTV worden er ook geen C+ modules meer geleverd en dat maakt een vrije hardwarekeuze lastig. Het nieuwe coderingssysteem is namelijk kaartloos omdat een virtuele smartcard gebruikt wordt. Die smartcard verdwijnt dus ook.

De decoders worden gemaakt door fabrikant ZTE. Die levert nu ook al de 4K Ultra HD-decoder aan KPN. Het opnemen van programma’s is in de toekomst niet meer mogelijk, tenzij KPN een alternatief gaat bieden.

KPN begint in het vierde kwartaal met de gefaseerde uitrol van DVB-T2. De afronding van dit traject staat in de planning voor april 2019. Het omruilen van de decoders is al gestart.Lees het volledige bericht op Emerce »

Roel Geeraedts (RTL) vertrekt uit journalistiek

Posted 01 feb 2018 — by Villamedia
Category nieuws

Journalist Roel Geeraedts is vertrokken als parlementair verslaggever voor RTL Nieuws en is vandaag begonnen als voorlichter bij de Algemene Rekenkamer in Den Haag. De Algemene Rekenkamer houdt bij of overheidsuitgaven rechtmatig en doelmatig zijn gedaan.

Lees het volledige bericht op Villamedia »

‘Online first koers RTLZ werpt vruchten af’

Posted 31 jan 2018 — by Adformatie
Category nieuws

Volgens uitgever Joris van Lierop zijn er betere cijfers, zowel online als op tv.

Lees het volledige bericht op Adformatie »

Wat werkt online wel en niet? @PerryFeenstra over de ommezwaai die @RTLZ vorig jaar inzette, en hoe dat zijn vruchten heeft afgeworpen.

Posted 29 jan 2018 — by Villamedia
Category nieuws

Nu steeds meer redacties online gaan werken steekt de vraag de kop op: wat werkt wel en wat niet? Villamedia legt die vraag voor aan redacties die voorop lopen. In deze aflevering: Perry Feenstra, chef economie bij RTL Nieuws en RTL Z.

Lees het volledige bericht op Villamedia »