Posts Tagged ‘rbi’

B2B Marketing Forum: mkb nu klaar voor B2B-marketing

Posted 21 mrt 2019 — by Emerce
Category nieuws

Hoewel de basics nog niet overal goed op orde zijn, lijkt de volwassenheid van B2B-marketing nu ook zijn intrede te doen binnen het mkb. Dat werd duidelijk tijdens het B2B Marketing forum.

De tiende editie van het B2B Marketing Forum, gehost door SpotONvision in samenwerking met Emerce, toonden de nieuwste inzichten op het gebied van B2B marketing. Dat betekent dat het gaat over data, sales enablement, customer experience, marketing automation, data-driven marketing in break-out sessies en workshops.

Begin met de basics

Ingrid Archer en Shimon Ben Ayoun (SpotONvision) staan stil bij de basics binnen B2B marketing, namelijk het in kaart brengen van de buyer persona’s en de bijbehorende buyer journey. Deze basics worden nog regelmatig overgeslagen of niet goed genoeg uitgewerkt terwijl het juist de basis is. Het is van belang om je persona’s nóg beter te leren kennen en zo erachter te komen waar ze tegenaan lopen zodat je weet op welke manier je ze kunt helpen. Probeer hierbij ook verder te kijken dan alleen de C-levels door bijvoorbeeld de eindgebruikers ook als persona uit te werken. Volgens de twee is de alignment tussen marketing en sales nog altijd een issue waar men tegenaan loopt, terwijl dit een van dé succesfactoren is voor het slagen van een marketingstrategie.

B2B Marketing in het mkb wordt nu écht volwassen

Hoewel de basics van B2B marketing nog niet overal goed op orde zijn, zien we dat de volwassenheid van B2B marketing nu ook echt zijn intrede heeft gedaan binnen het mkb. Aan de hand van twee praktische cases van Payper en Royal Mosa wordt de toepasbaarheid van marketing in het mkb uiteengezet. Deze volwassenheid uit zich in de volgende drie aspecten:

1. Toepasbaarheid marketing automation & personalisatie

Door in combinatie met marketing automation beter inzicht te krijgen in waar iemand zich in de funnel bevindt kan personalisatie plaatsvinden. Belangrijke toevoeging is dat niet iedereen lineair de marketing- en salesfunnel doorloopt, dat ook door Jamie Anderson (Marketo) nogmaals wordt benadrukt. Enkele take-aways in de toepasbaarheid van marketing automation zijn:

  • Prefill van formulieren bij terugkerend herkend bezoek
  • Nurture mails sturen vanuit een persoonlijk mailadres
  • Testen met je bedankpagina zodat je bezoekers minder bouncen

Daarnaast is personalisatie een belangrijk thema waarbij je met marketing automation perfect de boodschap kunt afstemmen op basis van waar iemand zich begeeft in de funnel.

2. Meetbaar maken van marketingactiviteiten

De inzet van marketing meetbaar maken is een kenmerk van de volwassenheid van marketing in het mkb. Dit gaat verder dan alleen de data vanuit bijvoorbeeld Google Analytics. Indien inzichtelijk is welke marketingactiviteiten hebben geleid tot welke omzet en daarmee een ROI vastgesteld wordt, kun je als marketeer wegblijven van de discussie van de ‘kostenpost’ marketing die vaak niet veder komt dan de metrics impressies en klikken (of erger nog: het bestellen van folders of bedrukte pennen).

Ook Laura Patterson (keynote spreker in 2014 op het B2B Marketing Forum) refereert hiernaar in een persoonlijke boodschap. Ze moedigt B2B marketeers aan om te laten zien op welke manier ze kunnen bijdragen aan de overkoepelende doelstellingen van een bedrijf, zonder hierbij te snel te verzanden in de tactics van marketing. Indien deze bijdrage binnen de boardroom breed gedragen wordt zal het gesprek over marketing een hele andere tendens hebben.

3. Inzetten op betere alignment tussen marketing en sales

De alignment tussen marketing en sales wordt in combinatie met marketing automation steeds beter geïntegreerd in het mkb. Daarbij helpt het bijvoorbeeld om op dezelfde kamer te zitten met sales en structureel overleg te hebben over de kwaliteit van de leads. Maar de integratie van marketing, sales en automation is het belangrijkst; marketing automation kan een enorme ondersteuning bieden als je bijvoorbeeld duidelijk stelt wanneer er van een MQL en SQL wordt gesproken of door duidelijk af te stemmen wanneer een lead van marketing naar sales wordt overgedragen.

Berend-Jan Rietveld (Schiphol) gaat nog verder door te stellen dat niet alleen marketing en sales alignment van belang is, maar dat een hele organisatie zich bewust moet zijn dat zij verantwoordelijk zijn voor marketing. Zelfs vogelverjagers hebben een cruciale rol in de experience van een luchthaven, want indien zij hun werk niet goed doen en vluchten niet kunnen vertrekken, heeft dit een enorm effect op de overall experience. Hij gaat dan ook een stap verder dan marketing en sales alignment door ook afdelingen zoals HR en IT te betrekken bij de plannen van marketing. Zijn advies is om marketingterminologie in deze gesprekken achterwege te laten.

B2B bestaat niet meer, alleen B2C

Binnen marketing wordt vaak nog de vergelijking gelegd tussen B2C en B2B marketing. Zowel Tiffani Bova (Growth IQ, Salesforce) als Berend-Jan Rietveld (Schiphol) stellen dat er altijd contact wordt gelegd met een mens en er in die zin geen onderscheid kan worden gemaakt tussen B2C en B2B. Tiffani deelt haar visie op de toekomst door marketeers voor te bereiden op B2E: business-to-everything.

Omdat AI en daarmee algoritmes in de toekomst processen gaan overnemen. Ze haalt het voorbeeld aan dat indien er voorraad besteld moet worden en deze communicatie tussen AI verloopt: op welke manier kun je dan als marketeer jouw product gaan vermarkten? Het lijkt misschien op een toekomst die nog ver weg lijkt, maar sneller werkelijkheid zal worden dan iedereen denkt.Lees het volledige bericht op Emerce »

There’s a chatbot for that: van misvattingen naar een realistischer beeld

Posted 21 mrt 2019 — by Emerce
Category nieuws

Mijn betrokkenheid bij diverse chatbot-implementaties maakt één ding heel duidelijk: wie de nieuwe technologie omarmt ‘omdat het kan’, maakt een grote denkfout. Maar wat is dan een betere aanvliegroute? En welke impact op de organisatie is vervolgens te verwachten? Aan de hand van veelgehoorde misvattingen naar een realistischer beeld.

Voor veel bedrijven is de verleiding groot om bij het zien van de technologie achter chatbots direct aan de slag te gaan. De aanname dat een chatbot klantvragen afvangt en vervolgens het aantal FTE’s vermindert, klinkt immers aantrekkelijk.

Wat een uitkomst: direct aan de slag ermee

Daarbij wordt de klantbehoefte echter over het hoofd gezien. Door daar wel naar te kijken hebben we bij aantal corporate organisaties uiteindelijk besloten een chatbot te lanceren, maar bij één opdrachtgever stapten we er juist vanaf.

Zet daarom eerst een stap achteruit en neem de tijd die klantbehoefte in kaart te brengen. Start bij het verzamelen van urgente onderwerpen en vorm daarmee een hypothese. Je ziet intern iets gebeuren, een bepaalde beweging. Een product loopt niet goed of het aantal online views neemt bijvoorbeeld af. De stelling die daaruit voortkomt is te toetsen tijdens een challenge. Door data en inzichten te verzamelen scherp je telkens de ideeën aan. En kom je dus ook stap voor stap dichterbij de daadwerkelijke klantbehoefte.

Ideeën valideren is voldoende

Mijn advies is altijd om letterlijk op bezoek te gaan bij de doelgroep. Dit kunnen bijvoorbeeld interne medewerkers zijn of de eindklanten van het bedrijf. Ga met ze aan tafel, voer het gesprek en leer ze daadwerkelijk kennen. De uitkomsten van de interviews analyseer je en vervolgens herhaal je het proces totdat je bij verschillende klanten dezelfde behoeften tegenkomt. De truc is om de doelgroep niet te voeden met achtergrondinformatie of ze suggestieve vragen te stellen. Door niet de technische opties leidend te laten zijn, maar het gesprek juist te gebruiken om het gedrag in kaart te brengen, beland je in de goede hoek.

Anders dan je weleens hoort, is het niet voldoende om te zoeken naar bevestiging. Veel belangrijker nog is om ervoor open te staan dat een chatbot helemaal niet de juiste oplossing is.

Een organisatie waarvoor ik werkte viel het op hoeveel vragen er telefonisch binnenkwamen over een specifiek onderwerp. In plaats van de op handen zijnde chatbot uit te rollen, zijn we met een team van analisten en specialisten uit het callcenter in de data gedoken. De gesprekken zijn erop nageluisterd en klanten zijn daarna geïnterviewd. Wie zijn die klanten die hierover bellen? En wanneer nemen ze contact op? De conclusie: meer dan de helft van de vragenstellers bleek ouder dan 55 jaar. Zij bleken bepaalde producten en functionaliteiten moeilijk te kunnen vinden. Dat de UX flows niet helder waren bleek een veel groter en goed op te lossen onderliggend probleem. Met een chatbot was deze doelgroep ongetwijfeld niet geholpen.

Veelgestelde vragen in een dialoogboom en klaar

Vervult een chatbot inderdaad een behoefte, dan is het zaak te kiezen uit de twee smaken waarin deze gesprekken verschijnen: een chatbot met een bepaalde mate van intelligentie of juist een bot-variant waarbij de maker zelf een vaste chatflow invoert. Omdat er intelligentie is ingebouwd die door middel van ‘Natural Language Processing’ taal interpreteert, begrijpt en reageert de chatbot op een steeds natuurlijkere manier. Een bot zonder intelligentie is daarentegen gebouwd op basis van vooraf ingestelde regels. Werken met multiplechoice-vragen is voor deze bot meestal een must.

Demonstratievideo’s laten al geregeld ‘zelfdenkende’ chatbots zien, maar feit is dat de technologie hiervoor echt nog in de kinderschoenen staat. Voor veel bedrijven is de vraag dus of die technologie al voldoende ontwikkeld is om in praktijk te nemen. Tot op heden komen we steeds tot de conclusie dat een voorgeprogrammeerd botgesprek in veel gevallen voldoet.

De twee typen bots vergen wel verschillende voorbereiding en brengen elk een ander soort onderhoud met zich mee. Zo is het nodig om de gespreksflow van een bot volledig voor te programmeren zodat de gebruiker door de beschikbare content wordt geleid. Daarnaast moet een bot continu worden geactualiseerd. Daarmee ontwikkel je in feite een enorme dialoog of beslisboom die gebruikers te allen tijde ook een exit moet bieden. Bij de keuze voor een slimmere chatbot is het belangrijk de werking ervan dagelijks te monitoren en optimaliseren. Vrij taalgebruik is bijvoorbeeld altijd op meerdere manieren te interpreteren. Niets is voor gebruikers zo vervelend als een chatgesprek dat telkens weer uitmondt in ‘Ik begrijp niet wat je zegt’.

Een belangrijk aandachtspunt tijdens de bouw (en daarna) is het vinden van de juiste tone of voice. Kies je als bedrijf voor een personage, wordt luchtig taalgebruik gewaardeerd of zitten gebruikers niet te wachten op grappen? Als aanvulling op het onderzoek is het raadzaam gewoon het experiment aan te gaan. Zo hebben veel cases me laten zien dat een sympathiek karakter het gebruik positief beïnvloedt. Met speciaal daarvoor getrainde ‘UX writers’ is vervolgens taalgebruik te vinden dat past bij de organisatie.

Het gevolg: door chatbots neemt het werk af

Alle chatbot-projecten waarbij ik betrokken ben geweest of waarover ik om me heen hoor, hebben één doelstelling: minderen in FTE’s. Want als de veelgestelde vragen al tijdens een chat wordt beantwoord, is er simpelweg minder arbeid nodig. Die verwachting is echter allesbehalve realistisch. Door de inzet van developers, UX’ers, UI’ers en communicatiespecialisten neemt de hoeveelheid werk juist toe. In het begin gaat de meeste tijd en energie zitten in het creëren en onderhouden van de content. Daarna blijft het onderhoud, de analyse en optimalisatie een belangrijke bezigheid.

Voor zowel chatbots als de minder slimme bots is een belangrijke rol weggelegd in het (toekomstige) klantcontact, daarvan ben ik overtuigd. Op de middellange termijn geloof ik dat chatbots en mensen elkaar kunnen versterken. Chatbots zullen (eerstelijns) klantvragen afvangen en er zo voor zorgen dat medewerkers zich met complexere vraagstukken bezighouden. Voor nu is het vooral zaak klein te beginnen. Houd het overzichtelijk en borduur voort op de eerste resultaten. Door te starten vanuit het klantprobleem, de bedrijfsdoelstellingen én een realistische kijk op de technologie, is er een grotere kans van slagen. En verzamel je bovendien nu alvast zeer bruikbare data: die zijn weer nuttig om als volgende stap chatbots zelflerend vermogen bij te brengen.Lees het volledige bericht op Emerce »

Starbucks versterkt focus op loyaltyprogramma

Posted 21 mrt 2019 — by Emerce
Category nieuws

Het succesvolle loyaltyprogramma van Starbucks, Starbucks Rewards, gaat opnieuw op de schop. Volgens Amerikaanse media, waaronder Fortune, wil de koffieketen haar loyaltyprogramma nog succesvoller maken. Nu zijn leden van het programma al goed voor ruim veertig procent van de Amerikaanse omzet van Starbucks.

Het grootste verschil tussen het huidige programma en de aangekondigde aanpassingen is dat leden van het loyaltyprogramma sneller kunnen sparen en ook nog eens eerder een incentive kunnen verdienen. Ook wordt het aantal incentives vergroot. Tot slot hoeven Amerikaanse en Canadese klanten die ook een Starbucks Rewards credit card aanvragen niet langer te vrezen dat hun punten aflopen. Bij consumenten zonder creditcard gebeurt dat na zes maanden.

Starbucks Rewards: een gigantisch loyaltyprogramma

Het aantal actieve gebruikers van Starbucks Rewards is de laatste drie maanden van 2019 gegroeid naar maar liefst 15.3 miljoen leden. Dat is een vijftien procent groei ten opzichte van dezelfde periode in 2018. In de afgelopen twee jaar is Starbuck Rewards gegroeid met maar liefst 25 procent. Goed om hierbij te vermelden is dat het programma enkel actief is in de Verenigde Staten en Canada. Een grote driver in het programma is de eigen app waardoor meer en meer koffie mobiel wordt besteld en betaald.

Hoe werkt Starbucks Rewards ook alweer?

Al vanaf 2009 heeft Starbucks een eigen loyaltyprogramma. Sinds begin 2016 wordt gebruik gemaakt van de huidige opzet van Starbucks Rewards. In het huidige programma verdienen consumenten twee punten, ook wel Stars genoemd, voor elke dollar die bij Starbucks wordt uitgegeven. Wanneer consumenten binnen een jaar meer dan 300 Stars verdienen (150 dollar uitgegeven) dan kunnen ze gaan sparen voor kleine incentives. Hierbij valt te denken aan een gratis koffie of snack. Ook kondigde het in 2016 al aan dat er meer focus kwam op een maandelijkse ‘Double-Star Day’. In praktijk kwam het er op neer dat Starbucks filialen via de Starbucks app consumenten naar de winkel konden triggeren. Hiervoor lag er een sterke focus op e-mailmarketing en pushnotificaties. Consumenten konden op deze dagen dubbele punten scoren.

Wat gaat er nu precies veranderen?

In de nieuwe opzet wordt het voor consumenten al mogelijk om bij 25 Stars een extra espresso shot of een zuivelvervanger te verdienen Bij 50 Stars is er een koffie of thee te krijgen. Op deze manier verwacht Starbucks ook de kritische onderlaag van haar klanten eerder te verleiden naar een Starbucks filiaal. Immers, bij twee à drie transacties, wordt het al mogelijk om een extra espresso shot te verdienen. Aan de andere kant wordt het voor trouwe klanten mogelijk om te sparen voor een sandwich of zelfs merchandise. Voor trouwe leden wacht er ook altijd nog gratis koffie op zijn of haar verjaardag.

Waarom is dit goed voor consumenten?

Het nieuwe programma bedient niet alleen de meest trouwe klanten. Ook klanten die bij andere koffie- of fastfoodketens regelmatig hun koffie halen, worden op deze manier eerder getriggerd. Matthew Ryan, chief marketing officer van Starbucks, vertelde CNN Business: “Er zijn consumenten die relatief weinig uitgegeven, terwijl er ook groepen zijn die graag punten oppotten. Met deze wijziging hebben we een middelpunt gecreëerd die ons helpt beide groepen te bedienen.

Verwachting Starbucks: Meer leden en gemiddelde omzet per member omhoog

“Starbucks Rewards blijft een krachtige bron van loyaliteit,” stelde CEO Kevin Johnson van Starbucks tegenover analisten bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Roz Brewer, chief operating officer van de wereldwijd actieve koffieketen, stelde vervolgens dat de gemiddelde omzet per Starbucks Rewards member is toegenomen. Matthew Ryan, chief marketing officer van Starbucks, had eenzelfde boodschap bij CNN Business: “Wanneer het programma groter wordt en meer opties biedt, denken we dat meer mensen zullen toetreden en ook een beetje meer uitgeven.”

Concurrentie ligt op de loer

Starbucks heeft de afgelopen jaren als koffieketen een unieke positie verkregen. De wereldwijd actieve keten probeert ook steeds meer andere omzetbronnen aan te boren, zoals kleine snacks in de filialen maar ook een wereldwijde samenwerking met Nestlé. Een andere belangrijke pijler is het loyaltyprogramma in combinatie met de Starbucks app. Inmiddels is het aantal mobiele orders toegenomen tot 12%. Een verdubbeling ten opzichte van 2016. Tegelijkertijd wil de koffiereus de app nog verder laden, bijvoorbeeld door consumenten inzicht te geven waar hun specifieke kopje koffie vandaan komt.

De koffiemarkt is reuze interessant. Fast foodketens als McDonald’s en Starbucks proberen hier voet aan de grond te krijgen. Naast de lucratieve koffie in de daluren hoopt men eveneens te profiteren van de aanvullende aankopen. Burger King focust zich hierin sterk op prijs door consumenten een koffie-abonnement aan te bieden voor slechts 5 dollar per maand. Of zoals Burger King het zelf beschrijft ‘de prijs van een grote cappuccino bij Starbucks’. Ook Burger King focust zich op mobiel door het abonnement enkel aan te bieden via de BK App. Het is nu aan Starbucks om via andere manieren consumenten te binden.Lees het volledige bericht op Emerce »

Bijenkorf opent deze zomer Duitse webshop

Posted 21 mrt 2019 — by Emerce
Category nieuws

De Bijenkorf treft voorbereidingen om vanuit het Amsterdamse hoofdkantoor een webshop te openen voor de Duitse markt. Dat moet komende zomer plaatsvinden.

Dat blijkt uit vier vacatures die nu online staan op de recruitmentsite van het warenhuis. Vakuitgave Twinkle signaleerde de nieuwe banen en schrijft er over.

Het gaat om vacatures voor een online content editor, een merchandiser, een SEA- en een SEO-marketeer. Het is niet uitgesloten dat er meerdere posities per functie beschikbaar zijn.

“Deze zomer openen we een webshop in Duitsland. Daarbij maken we gebruik van wat we afgelopen drie jaar hebben geleden van onze Belgische webwinkel.”

De Bijenkorf gaat onder eigen vlag met een eigen website van start en Duitsland en lijkt niet te kiezen voor een platformstrategie bij derden. Het is een strategische keuze om in een land waar Amazon en eBay meer dan de helft van alle e-commerceomzet genereren daar geen activiteiten te ontplooien. Althans, dat blijkt niet uit de vacatureteksten.

Het is nog niet bekend onder welke merknaam de Bijenkorf zich in Duitsland wil positioneren.Lees het volledige bericht op Emerce »

Brands in control: over de pure noodzaak van een marketingtransformatie

Posted 21 mrt 2019 — by Emerce
Category nieuws

Er woedt een felle concurrentiestrijd om de aandacht van de consument dankzij de mondialisering en het feit dat e-commerce laagdrempelig is. Daarbij komt dat tegenwoordig veel producten op elkaar lijken. Kijk bijvoorbeeld maar naar de telecom-business: aanbiedingen van de verschillende leveranciers lijken als twee druppels water op elkaar. In zo’n situatie zullen het merk en de mate van effectieve exposure ervan onder consumenten in toenemende mate bepalen wie er wint in zo’n markt en wie niet.

Deze ontwikkelingen maken dat bedrijven steeds meer geld investeren in merk, media en marketing. Maar je haalt niet automatisch meerwaarde uit die extra euro’s. Sterker nog, veel ondernemingen hebben sinds jaar en dag een ongezond lage media- en marketingproductiviteit zonder het zelf door te hebben. Duidelijk is wel dat de winnaar van morgen tevens de types merken zijn die masters of media- en marketingeffectiviteit zijn.

Valideren van effecten

Het optimaliseren en versnellen van je marketingorganisatie heeft meer voeten in de aarde dan alleen het verhogen of anders verdelen van budget. Het heeft vooral te maken met hoe goed het bedrijf in staat is om te valideren waar merk- of saleseffecten nu precies vandaan komen. En dat is niet zo makkelijk: digitale media zijn grotendeels ongevalideerd, waarbij ‘de waarheid’ uit online inkoopsystemen wordt gehaald. Tevens worden digitale campagnes zelden cross-device gemeten waardoor bereikeffecten onduidelijk blijven.

En laten we wel zijn. Marktbrede impact geschiedt toch vooral ook nog via bekende routes zoals TV exposure, grootschalige outdoor campagnes, sponsoring of good old-fashioned radio. Wil je de juiste keuzes maken tussen online en offline en de accountability en productiviteit van crossmedia tot een winnende ROI omzetten, dan zijn commitment en een andere visie nodig.

Van lineair plannen naar een ecosysteem

McKinsey heeft recentelijk onder bijna 400 internationale ondernemingen onderzocht hoe het kan dat bepaalde bedrijven veel harder groeien dan andere. Wat blijkt? Het is niet alleen afhankelijk van de gekozen groeistrategie, maar grotendeels ook het effect van hoe merken met hun crossmediale budget omgaan. Onder marketingafdelingen van de snelst groeiende ondernemingen is een opmerkelijke en duidelijke ‘shift’ gaande. De succesvolste merken nemen in toenemende mate afscheid van het alom bekende lineaire media- en marketingplanningsproces. Deze worden vervangen door een ecosysteembenadering die door het merk zelf wordt bestuurd.

Ook in Nederland staat het lineaire planningsproces anno 2019 stevig onder druk. De meerderheid van de grotere merken is inmiddels klaar of bezig met het insourcen van digitale media- en marketingprocessen. Op deze manier proberen merken meer snelheid en kort-cyclische optimalisatie toe te voegen aan hun eigen marketingslagkracht.

Bovendien zijn er externe factoren waardoor dit proces in Nederland extra hard doorzet. De AVG zorgt ervoor dat digitale audiences, leads en klanten niet zomaar door een derde partij kunnen worden gebruikt voor retargeting of precision marketing. Het ligt natuurlijk meer voor de hand dat merken, na een goed consentproces, zelf leads en klanten targeten met een eigen DSP en DMP.

Verder is het ook nog zo dat de instapcondities van met name DSP’s extreem verlaagd zijn. Het is niet voor niets dat bijvoorbeeld Google de verplichte maandbesteding van 1 miljoen euro naar 30.000 euro heeft verlaagd om merken zo veel meer direct tot klant te maken. En zodra DSP’s in gebruik worden genomen, inclusief de connectie met eigen bereik, klanten, doelgroep of leads, dan begint het ook crossmediaal te kriebelen. Want waarom stoppen bij digitale controle, waarom niet doorschakelen om het relatief eenvoudige terrein van offline media?

Legacy metrics

Precies deze ontwikkeling is de valkuil bij het neerzetten van een effectief crossmediaal ecosysteem waarin versnelling van omzetgroei mogelijk is. Veel bedrijven kiezen voor een DSP en DMP en borduren daarop verder zonder goed na te denken over een betrouwbare, geïntegreerde en gevalideerde vorm van waarde-creatie.

DSP’s hanteren bijvoorbeeld nog steeds ‘legacy’ digitale media metrics zoals clicks, impressies, views (1 sec) or uniques. Veelal wordt er ook gebruikgemaakt van onvalideerbare analytics en metrics. Om de zoveel tijd blijkt dat deze geïnstitutionaliseerde metrics en analytics verwarrend, onduidelijk en zelfs dwalend.

Daarnaast kunnen dergelijke systemen niet eenvoudig een link leggen met offline media zoals TV, radio en outdoor. Ook kan er alleen iets worden gezegd over digital touchpoints die door de DSP worden gemeten. Kortom, dergelijke platforms zijn handig, maar niet ontwikkeld om bedrijven te voorzien van onafhankelijke en gevalideerde groei.

Maak je niet druk

Om een effectieve marketingtransformatie in goede banen te leiden is het van belang om in een eerste fase je juist niet druk te maken over systemen en oplossingen. De eerste stap is een gedegen analyse van business-kansen en waarschijnlijke bronnen van omzetgroei.

Daarna moet er een vertaling komen richting het media- en marketingspeelveld. Op basis van welke geïntegreerde, gevalideerde en onafhankelijk metrics, KPI’s en eventuele currencies wil je je campagnes, interne organisatie en externe partners aansturen? Dus, hoe ziet je kortcyclische geïntegreerde regie eruit waardoor je zakelijk succes betrouwbaar kunt plannen en sturen?

Pas als hierop een antwoord is gevonden, kijk je naar oplossingen, systemen, data en partners die passen in de nieuwe marketingorganisatie – en hoe de verschillende partners worden aangestuurd.

Weten hoe dit werkt? Download hier de gratis whitepaper over marketingtransformaties en de valkuilen.

Bron: McKinsey

Bron: McKinsey

 

 Lees het volledige bericht op Emerce »

Lufthansa Innovation Hub: nieuw loyaliteitsprogramma beloont alle mobiliteit

Posted 20 mrt 2019 — by Emerce
Category nieuws

De Innovation Hub van Lufthansa heeft een loyaliteits-app gelanceerd die gebruikers beloont voor alle mobiliteitsdiensten die ze afnemen. Ze sparen dus punten voor een ritje met de tram in de stad maar ook voor vlieg-, trein- en busreizen tussen verschillende steden. Lufthansa doet zelf overigens niet mee.

De app heet RYDES en speelt volgens Lufthansa Innovation Hub in op het feit dat autobezit minder vanzelfsprekend wordt. Mensen kiezen in plaats daarvoor voor mobiliteitsoplossingen die ze via hun smartphone kunnen boeken, zoals deelauto’s, elektrische steps en het gemeentelijke openbaar vervoer. “Langere afstanden worden afgelegd per bus, trein of vliegtuig,” is het beeld dat Lufthansa schetst. “Flexibiliteit is hierbij het belangrijkst.”

De gebruiker van RYDES spaart punten voor elke mobiliteitsdienst die hij of zij digitaal boekt bij een van de deelnemende partners. Dit zijn Eurowings (de low-cost dochter van Lufthansa), Deutsche Bahn, MILES, BVG, car2go, easyJet, Ryanair, DriveNow, emmy, coup, Flixbus en MyTaxi. De bedrijven die meedoen zijn nu dus nog vooral op de Duitse markt gericht, maar in principe kan iedereen RYDES downloaden.

“Met RYDES lanceren we een nieuw soort loyaliteitsprogramma dat niet beloont voor één type transport maar reageert op de veranderende mobiliteitsbehoefte van de jongere, digitaal behendige generatie,” aldus projectmanager René Braun. Hij stelt dat RYDES op drie manieren anders is dan andere loyaliteitsprogramma’s: het is bedoeld voor alle transportverschaffers, is 100 procent digitaal en biedt beloningen die zijn afgestemd op de doelgroep. Het systeem is transparant en het inwisselen van punten gemakkelijk, belooft Braun.

Gebruikers scannen hun transportkaartje met de app en krijgen daarvoor punten gestort op hun persoonlijke account. Deze kunnen bijvoorbeeld worden ingewisseld voor tegoedbonnen van Eurowings, Tinder, ABOUT YOU en Amazon of voor korting op een sportschoolabonnement. Bovendien kunnen gebruikers extra punten verdienen met challenges. Bij de Up-in-the-air challenge levert het scannen van een vliegticket van Eurowings, easyJet of Ryanair punten op. Zo zijn er in totaal negen challenges waar RYDES-spaarders aan mee kunnen doen.

RYDES is nu beschikbaar in bètaversie voor iOS en Android.Lees het volledige bericht op Emerce »

Mobiele games brengen veel meer op dan traditionele games

Posted 20 mrt 2019 — by Emerce
Category nieuws

Mobiele games brengen veel meer op dan andere games via consoles, pc’s en handhelds. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Appe Annie en IDC.

De omzet ligt gemiddeld 20 procent hoger, en daarbij zijn reclame inkomsten niet eens meegerekend.

In 2014 brachten mobiele games al meer op dan PC en Macs. Sindsdien is de omzet flink gegroeid.

Winnaars in 2018 waren Honour of Kings (Arena of Valor) bij iOS en Lineage M bij Google Play. Drie van de Top 5 games zijn trouwens multiplayer games met elementen die ontleend zijn aan traditionele (pc) games.Lees het volledige bericht op Emerce »

Contextual targeting: Ligt de toekomst in context?

Posted 20 mrt 2019 — by Emerce
Category nieuws

Het is binnen programmatic altijd mogelijk geweest om te targeten op basis van context in de vorm van de domein URL. De meest gebruikte vorm was echter nog steeds het black- of whitelisten van domeinen, in plaats van geautomatiseerde optimalisatie. Wellicht was de omgeving nooit zo’n hoge prioriteit als het had moeten zijn. Zou dat aan het veranderen zijn?

‘Have you ever clicked your mouse right here?’ wordt beschouwd als de eerste online display-advertentie. In 1994 verscheen deze advertentie exclusief op wired.com, of HotWired, zoals het toen heette.

Tegenwoordig vinden we het bijna normaal dat we onze doelgroep overal kunnen bereiken, op verschillende websites, apps, andere media – en van telefoons tot gigantische outdoor schermen. Met andere woorden; op elk moment en waar ze ook zijn. In de jaren ’90 was context echter nog koning. Bepaalde doelgroepen lazen bepaalde content. Merken konden hun publiek enkel bereiken door hun advertentie bij die content te plaatsen.  

In de jaren daarna werd de doelgroep bijna volledig losgekoppeld van context. Daar stond wel tegenover (wellicht door de loskoppeling) dat brand safety een belangrijke zorg werd. En de bewustwording groeide dat digitale context, hoge betrokkenheid van het publiek en van de advertentie allemaal met elkaar te maken hebben.

Van content naar audience en weer terug

Context heeft het afgelopen jaar een opleving gehad, sinds de industrie zich is gaan voorbereiden op GDPR. Onder deze nieuwe wetgeving is het nodig om eenduidige toestemming te verkrijgen voordat je persoonlijke data kunt gebruiken. Een vraag die hier rechtstreeks uit voortkomt; wat zou ad tech als alternatief kunnen gebruiken in de afwezigheid van die toestemming? Voor sommigen lijkt context, zelfs voor GDPR, een goede optie om een diversiteit aan tactieken te hebben – een alternatief van 1st en 3rd party data bij de targeting opties.

Van adverteren rondom types content, naar audience targeting, en dan weer terug naar content. Het lijkt misschien alsof de beweging naar content of contextuele signalen een stap terug is. We moeten echter onthouden dat contextual targeting nu behoorlijk anders is dan in 1994 op HotWired met ‘have you ever clicked your mouse here’.

In zijn huidige vorm biedt contextual ad tech dezelfde schaal als audience targeting. Koopbeslissingen zijn net zo gedetailleerd – tot op paginaniveau in plaats van website-breed, en op basis van allerlei factoren als onderwerp, kwaliteit van de pagina en zichtbaarheid van de advertentie.

Een ander punt om in gedachten te houden is dat de keuze tussen context en publiek geen of/of keuze is. Wij hebben indrukwekkende resultaten gezien wanneer klanten en bureaus beide tactieken naast elkaar testten, leerden van de resultaten en optimaliseerden. Soms kunnen de lessen van de ene kant zelfs toepast worden op de andere, voor het meest optimale resultaat.  

Een voorbeeld hiervan is een campagne van een recruitment-adverteerder met geotargeting. De focus op contextual kon verfijnd worden, terwijl de 3rd party data targeting niet reageerde op dezelfde optimalisatie. In dit geval ging het om een niche audience en hele specifieke locaties. Wellicht komt het daardoor dat contextual targeting honderd procent betere resultaten opleverde met een zeventig procent lagere eCPM dan 3rd party data.

En contextual heeft meer voordelen. Je kunt hiermee bijvoorbeeld je bereik vergroten, terwijl bij audience targeting juist het bereik vernauwt – zie het als inzoomen naar close-up, terwijl je met context uitzoomt.

Kies je je eigen weg?

Er is weinig industrie-breed onderzoek beschikbaar waarbij beide methodes vergeleken worden. In een redelijk uitgebreid stuk zijn contextual en audience-based campagnes de strijd met elkaar aangegaan, en de resultaten met elkaar vergeleken. De conclusie was dat er vergelijkbaar succes behaald werd met beide tactieken.

Dit is echter maar één campagne, waarbij we een stuk, jawel, context missen. Als al je concurrenten bijvoorbeeld 3rd party data gebruiken, haal je ongetwijfeld voordeel uit het gebruiken van contextual methodes, en andersom – zowel qua kosten als resultaat.  

‘Have you ever clicked your mouse here?’ was waarschijnlijk de eerste online display advertentie ooit. Maar zelfs na 25 jaar zijn sommige campagnes niet veel verder geëvolueerd en jagen nog altijd enkel op kliks.

Meer keuze, meer flexibiliteit en meer diversiteit in tactieken vergroten alleen maar de voordelen van het onderscheiden van de massa – ga links als de rest naar rechts gaat. Slimme merken en bureaus weten dat ze niets te verliezen hebben als ze alle beschikbare opties openhouden. Ze kunnen de opties minimaal in de gaten houden, en wellicht zelfs experimenteren met de alternatieven.Lees het volledige bericht op Emerce »

Inbound marketing voor B2B vraagt geen push maar pull

Posted 20 mrt 2019 — by Emerce
Category nieuws

Inbound marketing werkt goed voor de B2B-wereld, om de simpele reden dat B2B’ers behalve professionals ook gewoon mensen zijn. Maar hoe dan?

Er zijn mensen die denken dat B2B onlosmakelijk verbonden is met traditionele marketing. Borstklopperij, koud bellen en vousvoyeren zijn dan ook nog steeds de dagelijkse praktijk in B2B marketing en sales. Er wordt overtuigd met brochures en kennis gemaakt op events (want “onze klant is niet online”). Vreemd, vind ik, want de laatste keer dat ik keek, waren onze B2B-klanten toch echt mensen. Mensen die tijdens meetings gewoon praten over voetbal en studerende kinderen, en met smartphones in de weer zijn als ze denken dat wij niet kijken. Ondanks al deze menselijke trekjes zie ik veel marketeers vasthouden aan de outbound methode van sales pitches en zelfpromotie. Onhandig, want als tegenbeweging inbound ergens zin heeft, is het wel in B2B.

Inbound is het antwoord op traditionele marketing (outbound) en intellectueel eigendom van HubSpot. Oprichters Brian en Dharmesh merkten dat de klassieke marketing- en salesvormen niet meer aanslaan bij de moderne klant, die steeds vaker zelf op zoek gaat naar informatie voordat hij contact opneemt met een bedrijf. Moderne klanten (lees: bijna iedereen) zien marketeers en sales professionals in de beginfase van hun zoektocht vooral als storend, omdat ze op zoek zijn naar een oplossing, niet naar een product. Daarom luidde HubSpot het tijdperk van inbound marketing in, waarin marketeers actief aan de slag gaan met zakelijke problemen van hun doelgroep en daar relevante blogs en white papers over schrijven. Dankzij goede content en SEO worden bedrijven zo vindbaar voor de juiste mensen en werken ze aan hun rol als trusted advisor, zonder hun doelgroep te storen in hun dagelijkse bezigheden.

Op je eigen tempo

Deze pull-techniek werkt in de Verenigde Staten al jaren als een trein en -niet verrassend- vooral voor B2B-bedrijven. Zij hebben vaak veel specialistische kennis in huis die lang niet altijd online te vinden is. Zet deze kennis om in prettig leesbare teksten met de juiste keywords en je ziet het websiteverkeer stijgen en een betere match ontstaan tussen websitebezoeker en bedrijf. Een tweede voordeel van inbound is dat het aankoopproces in de B2B-wereld, vergeleken met B2C, vaak langer duurt en met meer geld gemoeid gaat. Zo gaat het om de aankoop van softwarepakketten, consultancy of chemicaliën en zware machines: geen dingen die je last minute in je virtuele winkelwagen gooit. Door niet te overtuigen maar te informeren, helpt de inbound methode B2B-bedrijven om klanten in hun eigen tempo aan zich te binden.

Buyer’s Journey

Hoewel iedere websitebezoeker zijn eigen tempo bepaalt, zien we wel dat leads over het algemeen dezelfde stadia doorlopen onderweg naar een aankoop. Deze Buyer’s Journey is enorm bruikbaar om je potentiële klanten te voorzien van de juiste content op het juiste moment:

  • Awareness: de potentiële klant is op zoek naar oplossingen voor zijn zakelijke uitdagingen. Aanbevolen content: social media posts, blogartikelen, white papers
  • Consideration: de potentiële klant weet de oplossing op zijn probleem en gaat op zoek naar een partij om hem hierbij te ondersteunen. Aanbevolen content: case studies en vergelijkingsstudies
  • Decision: de potentiële klant weet hoe hij zijn zakelijke probleem moet oplossen en overweegt jouw bedrijf in te schakelen. Aanbevolen content: brochures, tarievenlijst, uitnodiging voor een salesgesprek of demo
Wat levert dat op?

Het mooie aan bovenstaande strategie is dat je ermee in een opwaartse spiraal terecht komt. Als je regelmatig informatieve blogs schrijft die je doelgroep aanspreken, zorg je voor betere online vindbaarheid en een constante stroom van nieuwe websitebezoekers. Bied je ook nog eens relevante white papers en ebooks aan, dan genereer je steeds meer leads zonder dat je achter mensen aan hoeft te zitten.

Als je de opvolging van deze leads ook nog eens automatiseert met behulp van een marketingautomationtool, ben je bezig een leadmachine te bouwen die je de komende jaren aan nieuwe klanten blijft helpen. Zo kun je aanvragers van white papers automatisch een opvolgartikel, een case en uiteindelijk een aanbod sturen. Dat aanbod kan nog steeds in de vorm van een klassiek salesgesprek, maar dat ziet er dan wel heel anders uit. Je potentiële klant is immers al op de hoogte van zijn probleem, de oplossing én de meerwaarde van jouw bedrijf.

Inbound voor B2B in bullets

Bij elkaar opgeteld zorgt inbound marketing voor B2B voor de volgende voordelen:

  • Betere online vindbaarheid
  • Kennisleiderschap
  • Warmere leads voor sales
  • Meer en betere klanten

Tegelijkertijd is een inbound aanpak niet binnen een dag geregeld. De strategie vraagt om een verandering van mindset binnen je hele organisatie. In plaats van denken vanuit je eigen aanbod moet je jezelf in de schoenen van je ideale klant plaatsen. Bij alles wat je schrijft, moet je denken: wil mijn klant dit lezen of wil ik dit gewoon heel graag vertellen? Bij alles wat je doet, moet je je afvragen; biedt dit waarde voor mijn klanten? En heel eerlijk: in het begin gaat dat lastig zijn. Toch ga je na verloop van tijd merken dat je (potentiële) klanten echt helpt en een betere relatie met ze opbouwt dankzij de kennis die je deelt. En dat heeft veel meer effect dan dat traditionele bedrijfspraatje waar veel B2B marketeers en sales professionals nog op leunen.Lees het volledige bericht op Emerce »

GDPR ingewikkeld? Zet je dan maar schrap voor SCA

Posted 20 mrt 2019 — by Emerce
Category nieuws

Net als eerder de AVG brengt de invoering van Strong Customer Authentication (SCA), op 14 september van dit jaar, belangrijke veranderingen met zich mee voor bedrijven die online transacties verwerken en voor de manier waarop we dagelijks online betalen. 

SCA vereist dat er bij online betalingen een extra authenticatiestap moet plaatsvinden. Waar tot nu toe een creditcardnummer en een adres voldoende waren, moeten klanten nu minstens twee van de volgende drie extra authenticatiemethoden gebruiken als ze online voor iets willen betalen. Die drie factoren zijn: 1) iets dat je weet (zoals een wachtwoord of je PIN-code), 2) iets dat je hebt (zoals een smartphone of een authenticatie-apparaat) en 3) iets dat je bent (zoals een vingerafdruk of gezichtsherkenning).

Waarom deze verandering?

Deze nieuwe regel is bedoeld om Europese consumenten te beschermen tegen online fraude, dat miljoenen euro’s aan schade oplevert. De verwachting is dat de Europese e-commercemarkt zal groeien tot bijna 900 miljard euro in 2022 . En daarmee zal ook de online fraude toenemen. De Europese Centrale Bank schat dat er op dit moment jaarlijks voor 1,3 miljard dollar aan online fraude wordt gepleegd met creditcards. We zien én voorkomen ieder jaar wereldwijd ongeveer voor 3,5 miljard euro aan fraudepogingen. Nieuwe maatregelen om de groeiende online fraude tegen te gaan, zijn dan ook meer dan welkom.

Maar SCA kan voor een flinke schadepost zorgen. Zonder een goede voorbereiding, zullen geweigerde transacties en andere fricties bij het online afrekenen een grote negatieve impact op de conversie hebben. Toen bijvoorbeeld in 2014 vergelijkbare regelgeving werd ingevoerd in India, zagen sommige ondernemingen van de ene op de andere dag een conversieverlies van ruim 25 procent. Als datzelfde nu zou gebeuren met de 600 miljard euro online economie van Europa, hebben we het over een potentiële schadepost van maar liefst 150 miljard euro.

Hoe kunnen online ondernemingen zich voorbereiden?

Het beste advies is: begin nu met de voorbereidingen. Op dit moment is slechts een kwart van de Europese ondernemingen zich bewust van de aankomende veranderingen. Dit betekent dat veel bedrijven – net zoals gebeurde bij de GDPR – waarschijnlijk pas op het laatste moment gehaaste stappen gaan nemen. En vergis je niet:  SCA is minstens zo complex als GDPR. De overkoepelende EU-regelgeving wordt op verschillende manieren geïnterpreteerd door de verschillende landen, terwijl creditcardnetwerken en banken hun eigen regels en beleid hebben. Ook zijn er uitzonderingsgevallen waarin SCA niet nodig is. Het kan allemaal behoorlijk verwarrend zijn, daarom zijn hier enkele belangrijke punten om aan te denken bij de voorbereidingen op SCA.

Om te beginnen is het aan te raden om de huidige afrekenprocedures goed onder de loep te nemen, om ervoor te zorgen dat klanten zo makkelijk mogelijk online kunnen betalen, met de beste betaalmethodes. Er zijn verschillende manieren waarop ondernemingen de authenticatie van klanten zo kunnen inrichten dat ze voldoen aan de SCA-richtlijnen. Dit loopt van biometrische beveiliging in mobiele wallets tot regionale betaalmethoden zonder creditcards (denk aan iDEAL), tot 3D Secure 2.0. Ook hebben consumenten hun eigen voorkeuren, afhankelijk van het land waarin zij wonen of hun relatie met het bedrijf waarmee ze zakendoen. Daarom is het verstandig om zo veel mogelijk opties te bieden bij het afrekenen, waarbij de beste betaalmethode dynamisch verschijnt, afhankelijk van de context.

Ten tweede: kijk waar SCA echt nodig is en waar niet. SCA gaat niet voor iedere online transactie gelden. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld voor aankopen onder de dertig dollar of voor periodieke betalingen. Denk dus goed na wanneer een klant wel of niet die extra authenticatiestap moet doorlopen. Ook kunnen klanten de bedrijven die ze vertrouwen toevoegen aan een whitelist bij hun bank, zodat ze bij toekomstige aankopen niet die extra authenticatiestap hoeven te doorlopen.

Maar dit soort uitzonderingen is uiteindelijk afhankelijk van de bank van de klant. Voor ondernemingen die actief zijn in meerdere Europese landen betekent dit dat ze rechtstreeks zouden moeten samenwerken met talloze lokale banken om precies te weten hoe ze dit soort uitzonderingen moeten detecteren. En er zijn in heel Europa ruim 6.000 banken… Bedrijven moeten beslissen of ze zelf SCA-expert willen worden of dat ze een strategisch partner zoeken die ze daarbij helpt.

Welke gevolgen kan dit hebben voor e-commerce in Europa?

Waar risico’s zijn, zijn vaak ook kansen. Makkelijk online afrekenen en intelligent beheer van uitzonderingen op SCA kunnen een concurrentievoordeel opleveren voor ondernemingen die erin slagen om dit goed in te richten. In zekere zin kan deze ontwikkeling zelfs een voordeel opleveren voor bedrijven die op technologisch gebied voorop lopen en die voortdurend bezig zijn met het optimaliseren van de klantervaring. Dit geldt ook voor mobile commerce, waar SCA ervoor kan zorgen dat de biometrische beveiliging van wallets zoals Apple Pay en Google Pay meer worden gebruikt. Verder kan SCA aanleiding zijn voor een nieuwe innovatiegolf in biometrische beveiligingstechnieken en mobiele betaaltechnologie in Europa, omdat ondernemers nieuwe kansen zien voor authenticatiemethoden die veiliger én gebruiksvriendelijker zijn.

Laten we dus optimistisch zijn. Het is niet de eerste keer dat Europa voorop loopt met nieuwe betalingsstandaarden die een betere beveiliging combineren met meer gemak. Kijk maar naar de uitrol van de EMV-standaard ruim tien jaar geleden, die ervoor heeft gezorgd dat chip- en PIN-betalingen nu vrijwel overal in Europa worden geaccepteerd. Hoe dan ook, als Europa voorop loopt in de manier waarop online betalingen worden gedaan, zal de rest van de wereld waarschijnlijk snel volgen.

Uiteindelijk is een beter beveiligde interneteconomie belangrijk voor de groei op de lange termijn. Naarmate het consumentenvertrouwen groeit, zullen ook de online uitgaven stijgen. Hoewel SCA op de korte termijn een flinke uitdaging is voor e-commerce, kan het uiteindelijk wel eens een belangrijke mijlpaal zijn op weg naar groeiende online handel in Europa, naar één digitale markt en naar het verhogen van het GDP van internet. Lees het volledige bericht op Emerce »

Google lanceert gamingplatform Stadia

Posted 19 mrt 2019 — by Emerce
Category nieuws

Google lanceert een nieuw gamingplatform genaamd Stadia gebouwd op het Google Cloud Platform. Games worden rechtstreeks gestreamed naar een Chrome browser. Binnen vijf seconden staat het spel klaar zonder download en installatie. De toekomst van gaming past niet meer in een doos, zegt Google.

Stadia werkt op desktops, laptops, smartphones en slimme televisies. Er wordt niet ingeleverd op de kwaliteit, die is gelijk aan die van consoles. Google garandeert 4k, 60fps, HDR en surround sound. Op langere termijn wordt zelfs 8K ondersteund.

Google levert wel een eigen controller die via wifi werkt. Gebruikers kunnen hun game via een knop delen via YouTube. Hulp kan via een microfoon worden ingeroepen. Andere controllers zouden ook moeten werken met het platform.

Het platform is al zes maanden getest als onderdeel van Project Stream. Daarbij kon Assassin’s Creed Odyssey van Unisoft in de Chrome browser worden gespeeld zonder additionele hardware.

Voor het platform worden speciale 10,7 teraflops servers ingezet draaiend onder Linux. De processor is speciaal ontwikkeld voor het platform door Advanced Micro Devices. Het datacenter is je platform, zo vertelde Google zojuist aan game ontwikkelaars.

Het platform wordt in de loop van dit jaar gelanceerd, ook in Nederland.Lees het volledige bericht op Emerce »

Routekaart wijst datacenters de weg

Posted 19 mrt 2019 — by Emerce
Category nieuws

De Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS) neemt regie in de ruimtelijke ontwikkeling van datacenters in Nederland.

Internetten, appen of netflixen kan alleen maar dankzij digitale verbindingen en de opslag van data. Datacenters spelen hierin een cruciale rol en laten de moderne digitale samenleving draaien.

De meeste datacenters staan in de regio Amsterdam en ze groeien als kool. Zo snel dat ruimte en energie opraken. Daarom slaan het Rijk en de Noordelijke en Zuidelijk Randstad en de Brainport Eindhoven de handen ineen met een routekaart datacenters om gebalanceerde groei te realiseren.

Door clustering rond Amsterdam, de Flevopolder en een nieuw cluster in Zuid-Holland verwachten ze de druk van de ketel te kunnen halen.

De regio Amsterdam blijft de datahub van Nederland en moet duurzaam kunnen doorgroeien. Door het gebruik van warmte uit datacenters voor verwarming van woningen en kantoren levert de datacentersector een serieuze bijdrage aan de energietransitie.Lees het volledige bericht op Emerce »

Hoe SXSW van ‘wat’ naar ‘hoe’ naar ‘waarom’ is gegaan

Posted 19 mrt 2019 — by Emerce
Category nieuws

Elk jaar in maart komt de hele internationale techscene samen in Austin, Texas voor het jaarlijkse SXSW festival. Ook Top Names is erbij. Roeland Stekelenburg en Erwin Blom bekijken sessies, zien presentaties, lopen rond en praten voor Top Names op locatie met drie Nederlandse bezoekers: Jeroen van Erp, innovation strategist bij Fabrique en professor aan de TU Delft, Ynzo van Zanten chief evangelist bij Tony Chocolony en creatief directeur André Amaro van Amaro Creative Industries. Wat bracht hen naar Austin, wat viel op en wat nemen ze mee naar huis?Lees het volledige bericht op Emerce »

De Correspondent: “waarom we vandaag even pas op de plaats maken na Utrecht”

Posted 19 mrt 2019 — by Villamedia
Category nieuws

Een opvallende keuze van De Correspondent, een dag na de schietpartij in Utrecht waarbij drie doden vielen en enkele mensen zwaargewond raakten. Ze publiceren vandaag niets.

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Headless commerce: Zo zorg je voor een betere B2B-klantervaring

Posted 19 mrt 2019 — by Emerce
Category nieuws

Twee trends zorgen binnen de e-commerce voor een perfect storm: een goede klantervaring is belangrijker dan een scherpe prijs en het aantal verkoopkanalen neemt toe. Hoe zorg je voor een perfecte aankoopervaring ongeacht welk kanaal of apparaat een klant gebruikt?

Headless commerce, het loskoppelen van de front end en back end, is het antwoord op deze uitdaging. Headless commerce geeft een bedrijf enerzijds meer mogelijkheden om het design van hun webstore precies aan hun wensen te laten voldoen. Anderzijds is het mogelijk om snel nieuwe kanalen aan te sluiten, zoals online marktplaatsen, sociale media of Internet of Things-applicaties.

Veel B2B-bedrijven gebruiken tegenwoordig een omnichannel-benadering. Denk hierbij aan het combineren van informatie vanuit direct sales met webwinkels, warehouses en back office-functies. Neem als voorbeeld een klant die zijn online winkelwagentje vult met aankopen, maar uiteindelijk niet afrekent. Dan kan hij per e-mail een notificatie ontvangen of een belletje van het sales-team verwachten met de vraag of hij alsnog een aankoop wil doen.

Traditionele e-commerce oplossingen bieden een standaardpakket front-end en back-end aan, terwijl een headless commerce-platform informatie kan leveren zonder front-end. Door de front-end en back-end van elkaar los te koppelen, krijgen developers veel meer vrijheid om een webstore te personaliseren. Dit betekent dat bedrijven eenvoudig content kunnen tonen aan hun potentiële klanten op verschillende momenten en via diverse touchpoints, of het nu een desktop, smartwatch of smartphone is.

E-commerce 3.0

Headless commerce is een onderdeel van wat ook wel e-commerce 3.0 wordt genoemd. Producten en diensten verkopen via een extra verkoopkanaal, is e-commerce 1.0. De volgende stap, oftewel e-commerce 2.0, is het aanbieden van een online platform met extra services. Denk hierbij aan orderhistorie, factuurinformatie en levertijden, maar ook filters, categorieën en het beschikbaar stellen van productdata of marketingmateriaal. Bij e-commerce 3.0 is de e-commerce-omgeving het hart van de business en het vertrekpunt voor sales. De grootste uitdaging hierbij is de integratie van verschillende systemen, zoals een front-end webstore met de interne infrastructuur en data-bronnen.

Integratie

Vaak gaat het bij e-commerce 3.0 over het integreren van de webstore met het back-end (ERP) system om transacties soepel te laten verlopen. Door de back-end van de webstore met het ERP te integreren kan de e-commerce oplossing allerlei real-time informatie tonen. Denk hierbij aan prijsafspraken, heffingen en transportkosten.

Headless commerce focust juist op de front-end en het CMS en kijkt hoe content zo efficiënt en consistent mogelijk over verschillende kanalen verspreid kan worden. Omdat bij e-commerce 3.0 alle data op een plek wordt verzameld, is het perfecte basis voor headless commerce. Ontwikkelaars kunnen met API in het headless commerce systeem eenvoudig aanpassen wat een bepaalde klant te zien krijgt zonder daarvoor de applicatie in het e-commerce platform aan te hoeven passen. Als bedrijven één systeem kunnen gebruiken voor hun webstore en alle andere sales-kanalen, kan dit veel tijd en geld schelen.

Naadloze ervaring

Simpelweg een webstore aanbieden is niet langer voldoende. Ook B2B-bedrijven moeten een manier vinden om hun digitale sales-kanalen te beheren als ware het een entiteit zodat ze klanten een naadloze en gepersonaliseerde verkoopervaring kunnen bieden. Headless commerce is hiervoor een mooie oplossing. Staat het al bij jou in de strategische planning?Lees het volledige bericht op Emerce »