Posts Tagged ‘radio’

ANP en Beeld en Geluid maken historische Kippa-fotocollectie beschikbaar

Reacties uitgeschakeld voor ANP en Beeld en Geluid maken historische Kippa-fotocollectie beschikbaar
Posted 23 sep 2020 — by Adformatie
Category nieuws

Het ANP en Beeld en Geluid stellen de historische Kippa-fotocollectie van ruim 700.000 foto’s uit de Nederlandse televisie- en radiowereld uit de jaren 50 tot en met 90 online beschikbaar. De 162.000 foto’s zijn gedigitaliseerd.

Het persbureau Kippa (Kövesdi International Press Agency) werd in 1953 opgericht en richtte zich op afbeeldingen uit de mediawereld. Eigenaar Antal Kövesdi ontwikkelde een voor die tijd nieuwe formule: hij zorgde dat er continu een of meerdere fotografen in de Hilversumse studio’s aanwezig waren om van elk programma en elke ster foto’s te maken. De fotografen portretteerden onder andere een jonge André van Duin, Martine Bijl, Corry Konings en Peter Jan Rens, maar ook internationale sterren zoals Jimi Hendrix, op bezoek in Nederland.

In 2001 werd het fotobedrijf overgenomen door het ANP. Kippa-fotografen bleven werken voor het ANP en werkten digitaal. Het ANP voert de naam Kippa tot op heden nog steeds, en nu is de analoge collectie (alle negatieven en dia’s) overgedragen aan Beeld en Geluid. Om een onderscheid te maken tussen de analoge collectie en het nog steeds gebruikte merk Kippa is gekozen voor de naam Historische Kippa Collectie.

Het ANP blijft collectie exploiteren: de digitale bestanden zijn via ANP Foto door professionals te licentiëren en in de ANP Fotowinkel is een kleine selectie als print te bestellen.

Foto Pixabay

Lees het volledige bericht op Emerce »

Luistercijfers: NPO Radio 2 versterkt marktleiderschap

Reacties uitgeschakeld voor Luistercijfers: NPO Radio 2 versterkt marktleiderschap
Posted 23 sep 2020 — by Adformatie
Category nieuws
Marktleider NPO Radio 2 blijft aan kop in 10+ en in de waardevolle doelgroep 45-65. NPO Radio 5 stijgt door

Lees het volledige bericht op Adformatie »

AgeTech: de booming markt van comfortabel ouder worden

Reacties uitgeschakeld voor AgeTech: de booming markt van comfortabel ouder worden
Posted 20 sep 2020 — by Adformatie
Category nieuws

Met het ouder worden van de babyboomers krijgt de ‘zilveren economie’ gestalte. Gekenmerkt door een groeiende behoefte aan zelfstandigheid, zorg, gemak en entertainment. Het verbaast dan ook niet dat zowel big tech, legio start-ups als venture capitalists zich in toenemende mate op deze vermogende doelgroep richten. En die bedien je anders dan jongeren. Hoe ziet deze markt van één biljoen dollar – die zich naar schatting de komende jaren nog eens zal verdubbelen – eruit?

Van virtueel op vakantie gaan met gebruik van virtual reality en robothuisdieren die dementiepatiënten op hun gemak stellen tot spraakgestuurde verlichting om valincidenten te voorkomen. De ontwikkeling van mogelijkheden om ouder worden te veraangenamen met behulp van technologie – ook wel AgeTech genaamd – lijk in een stroomversnelling te zijn gekomen. De definities van verschillende experts in deze jonge markt laten het domein samenvatten tot het digitaal faciliteren van de ouderdomseconomie. Wat valt op te splitsen in nieuwe toepassing van bestaande technologie om de markt van vijftigplussers te bedienen en nieuwe bedrijven die specifiek gericht zijn op die groep – al wisselt de leeftijd waarop de grens wordt getrokken.

Enkele voorbeelden van de eerste categorie zijn toepassingen voor spraakherkenningstechnologie in zelfstandige huizen of aanleunwoningen. De tweede categorie gaat bijvoorbeeld over sensoren die helpen bij cognitieve achteruitgang of nieuwe apparaten om het gehoor te verbeteren.

Investeerder Dominic Endicott, die zich met 4GEN Ventures specifiek richt op dit domein, ziet het als een lens, vertelde hij enige tijd geleden tegen Forbes. Een manier om de wereld anders te bekijken dan we gewend zijn. Hij wijst ook op diensten aan ‘toekomstige ouderen’, veelal gericht op gezond ouder worden. Een gezonde levensstijl op jongere leeftijd is immers van invloed op de kwaliteit van leven later. Wat het al met al een ruime markt maakt.

Een gemene deler is dat digitale diensten zorgen voor grotere toegankelijkheid. Zoals beeldherkennings- en spraaktechnologie de drempel voor het gebruik van apparaten en diensten kan verlagen. AI, wearables en robotisering zijn er allemaal op gericht om het digitale ecosysteem verder uit te breiden in de samenleving. AgeTech is daar een steeds groter onderdeel van.

Eigenwijs
De wereldwijde AgeTech-markt zal volgens de huidige schattingen richting 2025 verdubbelen van één tot twee biljoen dollar, wat wordt gedreven door twee factoren: groei van de uitgaven voor een ‘langleveneconomie’ door vijftigplussers en de groei van digitalisering. Wat daarbij helpt is dat ongeveer driekwart van de rijkdom in de wereld in handen is van vijftigplussers en zij goed zijn voor zo’n veertig tot vijftig procent van het beschikbare inkomen. En daarmee dus een interessante consumentenklasse zijn – die tot nu toe enigszins is genegeerd. Kijkend naar Nederland verwacht het CBS dat er in 2029 4,2 miljoen 65-plussers zullen zijn, ruim negenhonderdduizend meer dan nu. Waarbij nu al de trend is ingezet dat ouderen langer zelfstandig dienen te leven.

Binnen de markt gaat veel aandacht uit naar zorg, waar naar schatting de helft van alle AgeTech-bedrijven zich op richt, door de grote impact die ouderen hebben op de gezondheidszorg en de daarmee gepaard gaande kosten. Buiten gezondheid en welzijn gaat het echter ook om zaken als onderwijs en financieel welzijn.

Steeds meer ondernemers ontwikkelen dan ook een meer holistische kijk op de vergrijzing, stelt Keren Etkin (The Gerontechnologist) in een begin dit jaar verschenen trendrapport van Longevity Leaders. Vijf of tien jaar geleden was er de perceptie dat ouderen alleen gezondheidsdiensten nodig hebben. Dat evolueert volgens haar nu naar gebieden als huisvesting, sociale zaken, communicatie en financiën. Waarbij meespeelt dat steeds meer ondernemers mantelzorgers voor hun eigen ouders worden. Waardoor zij initiatieven zoeken en ontwikkelen tegen overbelasting. En daarbij is te zien dat er een enorme kloof is, dus ook kansen, aldus Etkin. Zoals bij home monitoring; technologieën of tools die zowel de oudere als de verzorgende ondersteunen.

Ter illustratie: Safe365, een app die het onder andere mogelijk maakt om de locatie van iemand bij te houden, verlegde zijn focus van tieners en hun ouders naar volwassenen en hun seniore ouders. Want de waarde is voor die laatste combinatie veel groter dan voor eigenwijze tieners die liever niet gevolgd willen worden, merkte het bedrijf.

Ruilen
Een goed voorbeeld van specifieke diensten voor ouderen is ook GreatCall, dat speciale mobiele telefoons, medische waarschuwingssystemen en mobiele medische alerts biedt om senioren te helpen veilig te blijven. Het bedrijf trekt bovendien samen op met Lyft voor GreatCall Rides, zodat ouderen gebruik kunnen maken van de taxidienst zonder een smartphone of app.

Veelgenoemd is ook PillPack, een online apotheek die voor een miljard dollar is overgenomen door Amazon en de medicijnen van de patiënt samenvoegt en in een specifiek pakketje bezorgt om fouten omtrent inname te voorkomen.

Verdere kansen worden gezien in online bezorgdiensten voor voeding in combinatie met specifieke dieetwensen. Daarbij kan dan gebruikgemaakt worden van de bestaande infrastructuur van digitale platformen en dark kitchens om maaltijden desgewenst vers te leveren. Een tak van sport die zich momenteel nog voornamelijk richt op jongere generaties met een druk leven, maar ogenschijnlijk eenvoudig aangepast kan worden voor ouderen.

Aanpalend zijn er ook mogelijkheden voor een gig economy die meer rekening houdt met de wensen van vijftig- of zestigplussers. In de wetenschap dat bij Senior Planet – een tech-community voor zestigplussers – ongeveer één op de vijf leden die binnenstapt technologie wil inzetten om te werken en geld te verdienen. Op hun eigen tempo en onder hun eigen voorwaarden.

Hooggespannen verwachtingen zijn er daarnaast voor diensten tussen ouderen en jongeren. Een domein dat nog niet heel concreet uitgewerkt is, maar onder andere gaat over het doorgeven of ruilen van waarde. Hetzij in geld dan wel in (zorg)uren. Zoals we al kennen van jongeren die in ruil voor huurkorting meedraaien in de dagbesteding van ouderen. In het verlengde daarvan is het ook denkbaar dat ouderen een klusje doen voor jongeren – denk aan oppassen – en in ruil hiervoor zorguren te besteden krijgen voor zichtzelf of hun partner. Gefaciliteerd door digitale platformen.

Valkuil
De groeiende markt wakkert de interesse van investeerders steeds verder aan. Hierbij geholpen door succesvolle exits van bijvoorbeeld PillPack en GreatCall – dat met een overnamesom van achthonderd miljoen dollar de grootste overname door Best Buy is. Evenals het succes van een speler als Babylon Health, in 2017 nog benoemd tot Emerce European start-up van het jaar, die inmiddels een unicorn-status heeft.

Desondanks is er nog weinig domeinkennis onder investeerders, valt op te maken uit eerder genoemd trendrapport. Wat het voor ondernemers lastig maakt om aan financiering te komen. De komende twee a drie jaar zal dit beeld echter waarschijnlijk kantelen.

Daarvoor zijn nog wel wat hordes te nemen. Zo is er sprake van ‘ageism’, de op leeftijd gebaseerde tegenhanger van racisme. Zeker in de techsector die zich vooral richt op wat jongeren bezighoudt, menen insiders. Waardoor er in denk- en ontwikkelprocessen weinig rekening wordt gehouden met de behoeften van ouderen.

Tegelijkertijd blijkt het een uitdaging om nieuwe businessmodellen sluitend te krijgen, onder andere door de manier waarop gezondheids- en sociale zorgstelsels functioneren. Dat er ook nog eens veel verschillen tussen landen zijn, staat opschaling in de weg.

Het werpt de vraag op waar producten aan moeten voldoen. Het blijkt belangrijk zaken te ontwerpen die door alle leeftijdsgroepen worden gewaardeerd en niet worden beschouwd als producten voor ouderen. Endicott haalt bijvoorbeeld Apple aan, dat volgens hem in de Verenigde Staten jaarlijks al ruim vijftien miljard dollar verdient aan ouderen. Innovaties als de iWatch, gezichtsherkenningsauthenticatie en de iPad zijn bijzonder geschikt voor oudere gebruikers, maar Apple wordt allerminst gezien als een bedrijf voor oudere mensen.

Een tweede belangrijk element is het combineren van een zeer intuïtieve gebruikerservaring met vaak complexe verfijning achter de schermen. De intuïtieve communicatie- en gemaksdiensten van GreatCall zijn bijvoorbeeld ontworpen om door mensen tot ver in de tachtig en negentig te worden gebruikt, waardoor zij mee kunnen komen in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van soft- en hardware.

Als derde speelt personalisatie een belangrijke rol. Naarmate we ouder worden, nemen de verschillen in gezondheid, inkomen en vermogen toe, waardoor het steeds belangrijker wordt om diensten aan te passen aan de specifieke behoeften van elke groep. Bijvoorbeeld door niet te segmenteren op leeftijd, maar op basis van het cognitieve en fysieke vermogen en de financiële/economische status.

Een veelgenoemde valkuil daarbij is ouderen te zien als technofoben met een grote hulpvraag, die zich het liefst verre van nieuwe ontwikkelingen houden. Het gebruik van apparaten en media en de beschikking over breedbandinternet groeit juist bij deze groep.

Epicentrum
Daar lijkt tegenover te staan dat ook ouderen zich niet bekeken willen voelen door een batterij apps, sensors en camera’s, maar er echt door geholpen wensen te worden. Het moet niet hip en cool zijn, maar waarde toevoegen.

Dat ouderen zich nog niet helemaal ondergedompeld hebben in de digitale wereld, kan marketinggewijs voordelen met zich meebrengen. Ze lezen nog steeds dagelijks kranten, kijken naar lineaire televisie, gaan naar het postkantoor en winkelen in de hoofdstraat. Waarmee ze te bereiken zijn via veel van de kanalen en media die zich aan de verliezende kant van de digitale economie bevinden. Dit is een enorm voordeel voor start-ups, meent Endicott. Het betekent dat de kosten voor het werven en bedienen van klanten aanzienlijk lager kunnen zijn dan voor de jongere consumenten die de meeste start-ups willen bereiken.

Opvallend is dat verschillende insiders Europa goed voorgesorteerd vinden voor voorgenoemde ontwikkelingen. Wat hem onder andere zit in de – relatieve – kleinschaligheid van de Europese steden en de vrij lage woondichtheid. Wat voldoende ruimte geeft om zich aan te passen aan de ouder wordende populatie. Stedelijke planning en transformatie worden regelmatig genoemd als cruciale factor voor prettiger ouder worden.

Neemt niet weg dat de Verenigde Staten en China een grote slagkracht toegedicht krijgen indien zij het thema breed oppakken. Tekenen daarvan zijn al te zien in Silicon Valley, maar ook in de staat Massachusetts is er een ambitie over uitgesproken.

Zoals dat met nieuwe markten en kansen gaat, willen verschillende regio’s zich graag als voortrekker en walhalla profileren. Wat AgeTech betreft lijkt de koek groot genoeg voor vele epicentra.

Voice
Het Nederlandse consortium Project Zilver onderzoekt hoe voicediensten ouderen het beste kunnen helpen in hun dagelijks leven. Uit eigen onderzoek blijkt dat deelnemers veel functies, zoals weerbericht, verkeersnieuws, radio luisteren, agenda bijhouden en een boodschappenlijstje maken, al goed weten te gebruiken. En ook dat het werken met spraak een positieve impact heeft op het sociale leven van de deelnemers. Zij geven aan dat een spraakassistent zorgt voor gezelligheid, gemak, vermaak en een groter gevoel van veiligheid. Waarbij meespeelt dat de technologie ervoor kan zorgen dat muziek, luisterboeken en spelletjes beschikbaar blijven voor de oudere generatie. Veel deelnemers blijken al gebruik te maken van diensten als Netflix en Spotify en zetten een spraakassistent hier ook voor in.

Amazon
Een naam die regelmatig valt binnen de context van AgeTech is die van Amazon. Niet alleen door de overname van online apotheek PillPack, maar vanwege de brede reeks aan diensten die het megabedrijf nu al biedt, plus het netwerk aan fysieke winkels. Daarmee beschikt het bedrijf over de juiste touchpoints om ouderen te bereiken. En kan het zijn obsessie voor user experience uitnutten om het digitaal achtergebleven deel van de doelgroep versneld online te brengen.

Status quo
Volgens onderzoek op basis van ontwikkelingen van de afgelopen vier jaar door de Britse AgeTech Accelerator bevinden technologieën die zich richten op het verbinden van vrienden, families of gemeenschappen zich in een fase van volwassenheid, gebrek aan tractie of behoefte aan consolidatie. Wat ook opgaat voor onder andere medicatiemanagement, sensorsystemen voor monitoring van welzijn en VR-toepassingen.

Momenteel blijkt de aandacht uit te gaan naar toepassingen gericht op het stimuleren van gedrag om gezond ouder te worden, online toegang tot medische zorg, thuiszorgkits, slimme wearables en gezelschapsrobots.

Onder lacunes in de markt en toekomstige kansen schaart de accelerator onder andere virtuele thuisdiagnostiek, zintuigondersteuning (om zicht-, hoor- en smaakverlies te compenseren), robotassistenten en educatie om vaardigheden voor nieuwe banen en carrières eigen te maken.

* Dit artikel verscheen eerder in het juninummer van Emerce magazine (#178).

Lees het volledige bericht op Emerce »

Amerikaanse beroemdheden boycotten Facebook om nepnieuws

Reacties uitgeschakeld voor Amerikaanse beroemdheden boycotten Facebook om nepnieuws
Posted 17 sep 2020 — by Adformatie
Category nieuws
Een groep van tientallen beroemdheden uit de Verenigde Staten plaatst woensdag geen berichten op Facebook en Instagram. Ze hebben een radiostilte ingelast uit protest tegen de haat, propaganda en valse informatie die volgens hem via sociale media worden…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Robot leest nieuws NU.nl dagelijks voor

Reacties uitgeschakeld voor Robot leest nieuws NU.nl dagelijks voor
Posted 09 sep 2020 — by Adformatie
Category nieuws

Een machine gaat komende twee weken aan het einde van de werkdag een update van het nieuws voorlezen en pusht die naar de app.

Daartoe gaat NU.nl een samenwerking aan met techbedrijf XS2Radio, dat voor NH Nieuws reeds een vergelijkbare dienst optuigde. Daar leest een robot de vroege nieuwsbulletins voor. Die zijn dan eerst geschreven voor een medewerker van de omroep.

Belangstellenden kunnen zich via de NU-app aanmelden voor de proef.

“De nieuwsupdate via audio is nog in ontwikkeling. Het is goed mogelijk dat het product er nooit zal komen of er helemaal anders uit komt te zien”, aldus de toelichting.

Blendle werkt al langer met audiobulletins in zijn app, levert er meerdere op een dag zelfs, en ook De Correspondent zet de eerste stappen op het gebied van audio. Abonnees van de dienst krijgen sinds vandaag in de app audioverhalen en podcasts voorgeschoteld.

Foto: Jeena Paradies (cc)

Lees het volledige bericht op Emerce »

Gezondheidsraad adviseert positief over 5G, maar plaatst ook vraagtekens

Reacties uitgeschakeld voor Gezondheidsraad adviseert positief over 5G, maar plaatst ook vraagtekens
Posted 03 sep 2020 — by Adformatie
Category nieuws

Het is niet aangetoond en niet waarschijnlijk dat blootstelling aan 5G-systemen de gezondheid kan schaden, al valt dat wetenschappelijk ook niet helemaal uit te sluiten. Dat schrijft de Gezondheidsraad, die adviseert de blootstelling te monitoren en meer onderzoek te doen.

De raad kan geen antwoord geven op de vraag of blootstelling aan 5G-frequenties daadwerkelijk gezondheidsrisico’s oplevert. Dat komt doordat niet bekend is bij welke mate van blootstelling effecten kunnen optreden en ook niet hoe hoog de blootstelling van mensen zal zijn na ingebruikname van de 5G-systemen.

De raad is daarom nagegaan of er aanwijzingen zijn dat elektromagnetische velden met de beoogde 5G-frequenties de potentie hebben om de gezondheid te schaden.

Het advies vormt een eerste stap in de analyse van mogelijke gezondheidsrisico’s van 5G­frequenties. Voor conclusies is het nodig om te weten bij welk niveau van blootstelling er gezondheidsschade kan optreden bij mensen. Dat vergt een uitgebreidere analyse van de wetenschappelijke gegevens dan de commissie heeft kunnen uitvoeren. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voert momenteel een dergelijke analyse uit, die naar verwachting in 2022 wordt afgerond.

Ten tweede is het nodig om te weten wat de feitelijke blootsteling aan radiofrequente elektromagnetische velden is na de invoering van 5G. Dat is nog niet bekend, omdat 5G zoals gezegd nog maar deels in gebruik is genomen.

Samenhang tussen 5G-frequenties en gezondheidsschade is volgens de commissie niet aangetoond, maar voor een aantal ziekten niet uit te sluiten. Daarbij moet worden gedacht aan kanker, verminderde mannelijke vruchtbaarheid, slechtere zwangerschapsuitkomsten en geboorteafwijkingen die samenhangen met blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden.

Ook heeft de commissie gekeken naar de mogelijke samenhang tussen radiofrequente elektromagnetische velden en veranderingen in biologische processen. Het is waarschijnlijk dat veranderingen in elektrische activiteit in de hersenen samenhangen met blootstelling; onbekend is of dat gunstig of ongunstig is voor de gezondheid. Voor de meeste overige biologische processen is niet aangetoond en ook niet waarschijnlijk dat veranderingen hierin samenhangen met blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden, al is dit ook niet uit te sluiten. Alleen voor veranderingen in het afweersysteem en hormoonspiegels is geen samenhang gevonden.

Dat 5G nu kan worden uitgerold, komt doordat frequenties worden gebruikt waar al veel onderzoek naar is gedaan. Het mobiele netwerk gaat de komende jaren vooral werken op de 700 MHz en 3,5 GHz. Onderzoek naar effecten van blootstelling aan frequenties rond 26 GHz ontbreekt nog. De raad adviseert om te wachten met dat deel van het netwerk.

Lees het volledige bericht op Emerce »

Top 2000-dj Wouter van der Goes: ‘Laten we er de mooiste, beste en vrolijkste editie ooit van maken’

Reacties uitgeschakeld voor Top 2000-dj Wouter van der Goes: ‘Laten we er de mooiste, beste en vrolijkste editie ooit van maken’
Posted 02 sep 2020 — by Adformatie
Category nieuws
NPO Radio 2-dj Wouter van der Goes blikt in een speciaal gastblog voor Ster alvast vooruit op hét radio-evenement van het jaar, de Top 2000

Lees het volledige bericht op Adformatie »

Grote ontslagronde bij BNR

Reacties uitgeschakeld voor Grote ontslagronde bij BNR
Posted 26 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws

Twintig van de 52 medewerkers van radiozender BNR verliezen hun baan als gevolg van kostenbesparende ontslagronde.

Dat maakte moederbedrijf FD Mediagroep vanochtend bekend.

De radiozender is helemaal afhankelijk van reclame voor zijn inkomsten en het coronavirus heeft een grote rem op die geldstroom gezet.

BNR blijft investeren in digitalisering van zijn kanalen en aanbod. Hoofdredacteur Mireille van Ark in een persbericht : “Het luistergedrag zien we al langere tijd veranderen. Mensen scannen de headlines vaak digitaal. Daarnaast zie je bij podcasts en onze digitale kanalen een forse stijgende trend, die door corona verder toegenomen is. De FM willen we nu nog sterker positioneren door snelle live berichtgeving en duiding bij het nieuws, met de nadruk op economisch en zakelijk nieuws.”

De directie en hoofdredactie van BNR hebben hun plannen vandaag voorgelegd aan de Ondernemingsraad en Redactieraad.

Andere labels van FD Mediagroep zijn Fondsniews, Company.info, Energeia, het FD, Pensioen Pro, ESB, de Jurist en Springest.

Los van het BNR-nieuws maakte de NPO zojuist bekend dat het vanaf dit najaar ook steviger op podcasts gaat inzetten met de lancering van een nieuw audioplatform. Podcasts en radiozenders van de publieke omroep zijn dan te beluisteren via één app.

Foto: fouquier (cc)

Lees het volledige bericht op Emerce »

Radioreclame-omzet daalt 30 procent in eerste halfjaar

Reacties uitgeschakeld voor Radioreclame-omzet daalt 30 procent in eerste halfjaar
Posted 21 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws
Luistertijd radio stijgt substantieel in de eerste helft van 2020.

Lees het volledige bericht op Adformatie »

Verkopen alsof het 2025 is? Uberiseer je verkoopteam, doe e-commerce of start met shopstreaming

Reacties uitgeschakeld voor Verkopen alsof het 2025 is? Uberiseer je verkoopteam, doe e-commerce of start met shopstreaming
Posted 20 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws

Verkopen heeft in 2020 een geheel nieuwe dimensie gekregen. Met fysiek contact beperkt tot 1,5 meter of winkels gesloten, moeten bedrijven en merken een Plan B hebben. Early adopters hebben met succesvolle innovatieve strategieën laten zien dat het kan! 

1. Uberiseer je verkoop team 

Waarom wachten op je verkoper in een wereld waar je je taxi binnen enkele minuten kunt laten bezorgen? 

Verzekeraars, farmaceuten en vele andere bedrijven hebben grote teams van verkopers om nieuwe klanten te werven en bestaande klanten te bedienen. Hoewel in de afgelopen jaren enige digitalisering heeft plaatsgevonden, zoals het gebruik van videobellen op afstand, hebben ze in de huidige economie te maken met duidelijke operationele problemen. Het on- demand beschikbaar maken van je verkoopteam, net als Uber, is misschien een goede optie. Een aantal tips: 

Een webpagina met on-demand verkopers 

Tegenwoordig is alles op bestelling te beschikbaar: van oppasplatform Sitly tot het bestellen van een loodgieter via Werkspot in Nederland. Het uitgangspunt is een webpagina waar mensen en bedrijven in één klik beschikbaar zijn. Een naadloze ervaring wordt geleverd door aanvullende informatie, zoals het aanbieden van offertetools of het verstrekken van een geschatte aankomsttijd en het volgen van locaties. Dit kan van cruciaal belang zijn voor het creëren van een succesvolle klantervaring voor iedereen die een afspraak of dienst wil boeken. Met deze tools kan de klant de locatie van de serviceprovider volgen, evenals het interne personeelsbeheer (ook wel de dispatcher genoemd). Deze tool maakt de service betrouwbaarder voor de klant en geeft de klant ook een gevoel van controle. Het verlaagt ook de no-show rate van beide kanten. 

Samen met andere value added services 

Door een vertegenwoorder te kunnen zoeken op basis van voorkeuren, kunnen serviceproviders transacties snel en naadloos uitvoeren, waardoor een aangenamere en efficiëntere gebruikerservaring wordt gecreëerd. In het geval van Uber is het kiezen van je taxi gebaseerd op afstand, maar ook op beoordelingen. De gebruiker heeft altijd de controle. Wat drijft in je geval meerwaarde? Kan een doctor medische samples bestellen in het geval van farmaceutische vertegenwoordigers, of een gebruiker een selfservice-offerte doen in het geval van een verzekeringssector? 

Bied keuze, controle en vertrouwen 

Het aanbieden van een review-systeem helpt bij het garanderen van servicenormen. In het Uber-model kunnen passagiers en chauffeurs elkaar beoordelen. Positieve beoordelingen 

helpen goede chauffeurs om meer klanten aan te trekken, terwijl negatieve beoordelingen ervoor kunnen zorgen dat ze uit de Uber-community worden verwijderd. Cruciaal is dat het beoordelingssysteem een eenvoudige inspanning van drie seconden is, wat betekent dat gebruikers veel vaker zullen deelnemen. Het hebben van een beoordelingssysteem is een geweldige manier om een uitstekende service te garanderen, maar het moet snel en gemakkelijk zijn. 

Zo’n ervaring moeilijk te ontwikkelen? Begin vandaag met experimenteren door een platform als Squarespace te gebruiken. 

2. E-commerce en een direct to consumer-strategie 

Als zelfs Tesla auto’s verkoopt via het internet, waarom jij dan niet? 

Nu toegang tot je normale winkels moeilijk is geworden, is e-commerce een logische optie om meer te verkopen. Maar het openen van een e-commerce is nog maar het begin. Het geheim van innovators op het gebied van e-commerce zoals Amazon, Zalando of Warby Parker is de hele aanpak vanuit het merk en de direct to consumer-strategie. 

E-commerce voor iedereen 

De pandemie is een katalysator voor de manier waarop de wereld verkoop en koopt. Het heeft de verschuiving naar online winkelen versneld en liet zien hoe belangrijk het voor merken is om een directe relatie met hun klanten te hebben. Merken die rechtstreeks aan de consument (DTC) verkochten, gingen de wereldwijde pandemie binnen in een sterke positie, terwijl legacy- groothandels en offline fysieke bedrijven snelle verschuivingen maakten om voor het eerst direct te verkopen. Heinz, opgericht in 1869, lanceerde zijn eerste DTC-initiatief in zeven dagen tijd. En Lindt, een Zwitsers chocoladebedrijf sinds 1845, lanceerde in slechts vijf dagen tijd. Ondanks lock-downs, internationale grenzen sluitingen en verstoringen van de toeleveringsketen, hebben DTC-merken Black Friday-achtig online verkeer aangetrokken. We bevinden ons op een keerpunt: Nice-to-have business capabilities zijn nu must-haves.En rechtstreeks aan de consument verkopen is gemakkelijker dan je denkt. Hier zijn wat basis- elementen: 

Creëer een omnichannel marketing & sales engine 

Bij gebrek aan traffic vanuit de winkelstraat, zal een DTC merk op andere manieren marketing moeten bedrijven om zodoende het merk op te bouwen en verkoop te genereren. Gelukkig zijn er al veel DTC bedrijven om af te kijken hoe dit werkt. Workhart Carhartts nieuwe Work in Progress (WIP) -label, een lifestyle-merk dat streetwear- en hiphopliefhebbers aanspreekt, lanceerde recentelijk een DTC-initiatief dat omnichannelmarketing gebruikt om de verkoop te stimuleren. Met seizoensgebonden lookbooks en een eigen radioshow kunnen consumenten met slechts een paar klikken contact maken met het merk en online uitchecken. Voor degenen die liever kleding persoonlijk proberen, maakt Carhartt het ook gemakkelijk om een van hun tachtig wereldwijde winkellocaties te vinden. Aanwezigheid creëren op (sociale) media waar je klant zich bevindt, een sterke webwinkel, constante acties zoals Flash sales en een duidelijk uitgetekende buyer journey zijn een aantal elementen die cruciaal zijn voor deze strategie. 

Bied een premium product aan 

Een online-only merk binnen een bestaand merk kan het gevoel van iets unieks versterken. Zo bieden premium producten een onderscheidende waardepropositie voor de consument. Het 

aanbieden van een premium product of uniek assortiment kan je DTC-aanbod onderscheiden van dat van je retailpartners. Carhartt WIP is wederom een goed voorbeeld. Het is een premium DTC-lijn die voortbouwt op de reputatie van het moederbedrijf voor hoogwaardige werkkleding en het merk uitbreidt naar een jonger, hipper-publiek. Het merk heeft een gedragscode opgesteld waarin de waarden, inzet voor mensenrechten en verbeterde sociale en milieupraktijken worden uiteengezet 

Ga voor loyaliteit 

Perry Ellis, het iconische herenmodemerk, is onlangs begonnen met het belonen van haar klanten via het Perry’s Perks-programma, dat leden exclusieve vroege toegang biedt tot nieuwe aankomsten en verkopen, en hen in staat stelt punten te verdienen die inwisselbaar zijn voor kortingen op toekomstige aankopen. Om de leden betrokken te houden, is het programma gestructureerd als een gelaagd beloningsprogramma dat steeds waardevollere beloningen biedt voor meer deelname: van vroege toegang tot de nieuwe collectie tot uitnodigingen voor privé-evenementen. In plaats van kortetermijnrelaties, zijn succesvolle DTC- inspanningen gericht op het maken van nieuwe klanten voor het leven. Loyaliteitsprogramma’s zijn daarvoor essentieel. 

Ga je rechtstreeks naar de consument? Begin vandaag met experimenteren met een platform als Shopify. 

3. Gebruik Shopstreaming 

Stel je voor dat je social media integreert met e-commerce en realtime sales: welkom Shopstreaming: geboren in China, nu klaar om de wereld te veroveren! 

Net zoals ‘webinar’ een samensmelting is van ‘web’ en ‘seminar’, is ‘shopstreaming’ een samensmelting van ‘shop’ en ‘live streaming’. Om die reden wordt het ook wel gewoon ‘live streamen’ genoemd. Weer anderen noemen het ‘live commerce’. Het is een video die in realtime online wordt getoond en kijkers aanmoedigt om te kopen wat ze zien. Zie het als de coole, technische broer van infomercials. Al jaren zien we video’s van influencers op YouTube; Shopstreaming is uniek omdat het commerce en entertainment integreert. Consumenten kunnen vaak chatfuncties gebruiken om meer informatie over de producten te vragen en te communiceren. 

Shopstreaming is de afgelopen twee jaar een snel opkomende trend in Azië. Taobao, opgericht door de Alibaba Group Holding en gevestigd in China, is ’s werelds grootste e-commerce website – groter zelfs dan Amazon. Hiermee kunnen leveranciers producten op drie verschillende manieren verkopen: vaste prijs, onderhandeling en biedingen. Hier komt shopstreaming in het spel. Shopstreaming dicht de kloof tussen klant en product en stimuleert verkoop. Maybelline gebruikte shopstreaming met de Chinese video-sharing-app Meipai en verkocht in twee uur 10.000 lipsticks. Er zijn diverse opties op met shopstreaming te starten. 

Shopstream in een custom-app 

Het Zuid-Koreaanse bedrijf LF Corp combineert livestreaming met realtime chat en aankopen met één klik om naadloze winkelervaringen te creëren. Dit heeft geresulteerd in een stijging van 30% op jaarbasis sinds 2015. De Koreaanse dochteronderneming van Groupon, TMON, heeft eveneens een omzetgroei gezien omdat het consumenten verschillende mobiele winkelervaringen biedt. 

Shopstream op Facebook Live 

Met Facebook Live kunnen bedrijven live video’s streamen die hun producten demonstreren voor aankoop. Facebook begon in 2018 met het testen van shopstreaming in Thailand. Vorig jaar kocht de Amerikaanse socialemediasite de startup Packagd, die zich richt op shopstreaming. 

Shopstream op Instagram 

Instagram, eigendom van Facebook, richt zich in toenemende mate op video via zijn “stories” en lanceerde een tijdje terug Checkout. Met deze functie kunnen gebruikers een product ontdekken via Instagram en een aankoop doen via de app zonder naar een andere site te hoeven gaan. 

Een compleet nieuwe sales strategie in dagen in plaats van jaren

De pandemie heeft de wereld in een maand tijd in 2030 gebracht. Gelukkig zijn vandaag alle tools beschikbaar die nodig zijn om een grote sprong te maken. Wanneer maak jij die sprong en hoe ziet die eruit? Heel veel succes en plezier hierin.

Over de auteur: Joost van de Velde is founder van ktc.

Lees het volledige bericht op Emerce »

Bespaar dit najaar 10% bij Ster

Reacties uitgeschakeld voor Bespaar dit najaar 10% bij Ster
Posted 11 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws
Zet dit najaar een kwart van je tv- en/of radiocampagne(s) in bij Ster en profiteer van het aantrekkelijke aanbod.

Lees het volledige bericht op Adformatie »

Online radionzender KINK ageert tegen uitstel etherveiling

Reacties uitgeschakeld voor Online radionzender KINK ageert tegen uitstel etherveiling
Posted 09 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws
Het uitstellen van de veiling voor radiofrequenties is oneerlijk voor nieuwkomers. Dat stelt Michiel Veenstra, programmadirecteur bij KINK, een radiozender voor alternatieve muziek in…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Marketing Mix Modeling in acht stappen

Reacties uitgeschakeld voor Marketing Mix Modeling in acht stappen
Posted 07 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws

In het eerste deel van mijn blog heb ik de lezer meegenomen door het democratiseren van data. Dit keer ga ik verder in op Marketing Mix Modeling. Wat zijn de opbrengsten van je marketinginvesteringen? Tegenwoordig is dit misschien wel de belangrijkste vraag voor marketeers.

We hebben namelijk terabytes aan data beschikbaar en er is fors geïnvesteerd in marketing automation. We ontwikkelen proposities en lanceren campagnes via een reeks aan media en kanalen. Maar wat is nu eigenlijk de bijdrage hiervan aan het bedrijfsresultaat? En met welke externe invloeden moeten we rekening houden?

Wanneer gebruik ik een Marketing Mix model?

Een Marketing Mix Model helpt je bij het ontrafelen van de impact op de verkoop van belangrijke marketingcomponenten zoals prijs en promotie alsmede invloeden van buitenaf, zoals concurrentie, seizoensinvloeden en de economie. Het beantwoordt vragen zoals:

  • Wat was de ROAS van het medium TV vorig jaar?
  • Welke externe factoren beïnvloeden mijn online en offline sales en in welke mate?
  • Hoeveel sales realiseer ik dit jaar als ik meer of minder mediabudget inzet dan vorig jaar?
  • Hoe moeten we ons mediabudget inzetten wanneer we onze sales willen maximaliseren?
  • Hoe kunnen we ons beschikbare mediabudget optimaliseren en verdelen over alle media?

Met een Marketing Mix Model krijg je een strategisch middel in handen waarmee inzicht wordt gecreëerd van de impact van al je marketingactiviteiten. Het stelt je in staat om een vergelijking te maken tussen de prestaties van verschillende media en kanalen van interactie. Omdat het gebruik maakt van geaggregeerde data, worden niet alleen de digitale media geanalyseerd maar even zo de offline media zoals televisie, radio en out-of-home. Met de uitkomsten ben je nog beter in staat op het juiste moment de juiste verdeling van het marketingbudget vast te stellen.

Concreet stappenplan

Wanneer je een Marketing Mix Model ontwikkelt dan is het handig om een beproefd stappenplan te hebben:

1. Verzamel en prepareer data

Het gaat om geaggregeerde data van marketing, sales en externe bronnen zoals het weer en macro-economische cijfers. Bij voorkeur hanteren we data op weekniveau en over een periode van minimaal drie jaar. Dit laatste verkleint het risico op bias van incidentele invloeden en hiermee kunnen onder andere seizoensinvloeden bepaald worden. Denk aan de verkoop van ijs en zonnebrillen in de zomer of tuinmeubilair in de lente.

2. Bepaal de doelindicator

Hoe meet je het resultaat van de marketinginspanningen? Dit kan bijvoorbeeld de prijs zijn van een unit (gestandaardiseerde prijs).

3. Variabelen

Naast input over marketingbestedingen, zoals out-of-home campagnes en bereik van bijvoorbeeld televisie (uitgedrukt in GRP), moet je ook andere onafhankelijk variabelen selecteren. Denk daarbij aan input over het weer en economie. Maar ook bijvoorbeeld informatie over prijsaanpassingen, tarieven van de concurrentie, incidenten zoals tijdelijke winkelsluitingen, feestdagen etcetera.

4. Ontwikkel het model

Bepaal een methodiek die past bij de vraagstelling en beschikbare data. Dit kan bijvoorbeeld een SCANxPRO model zijn. En naast statistiek kunnen ook algoritmen uit de machine learning worden gebruikt. Van belang is verder om op de juiste manier de ‘adstock’ te berekenen. Adstock wordt gebruikt om de geschatte impact van media op een merk en daarmee op koopgedrag van de consument over tijd uit te drukken. Vaak wordt verondersteld dat deze waarde over tijd afneemt. Je herinnert je een reclame van merk A vandaag beter dan je morgen doet of volgende week.

5. Test het model

Vergelijk de uitkomsten van het model met de werkelijke sales cijfers. Identificeer de momenten waar de afwijking groot is, onderzoek de mogelijke oorzaken en optimaliseer het model waar noodzakelijk. Hiermee zorgen we ervoor dat de precisie van het model goed aansluit bij de praktijk van de marketeers.

6. Bepaal impact door de tijd

Analyseer de invloed van middelen en externe invloeden op de gedefinieerde KPI’s zoals sales door de tijd heen. Dit geeft al een eerste indicatie van de impact. Dit kan bijvoorbeeld weergegeven worden als ROI of ROAS van de online kanalen en middelen zoals display, search en social.

7. Analyseer per medium en middel

Analyseer per medium of interactiekanaal, en mogelijk per product of propositie, de prestaties van de marketinginspanningen. Een vergelijking geeft dan een goed beeld van de prestaties van de verschillende middelen. Maar dit geeft bijvoorbeeld ook uitsluitsel over de impact van het prijsmodel van de concurrentie (mits data voorhanden is als input).

8. Budgetbepaling

Met de inzichten uit de impact van de verschillende middelen kan het toekomstige mediabudget worden vastgesteld. Aan de hand van een ‘response curve’  kan per medium het optimale budget worden bepaald, afhankelijk van de gewenste doelstellingen (brand/sales).

Holistisch beeld

Een Marketing Mix Model creëert een holistisch beeld van de impact van alle marketingactiviteiten. Het behelst onder andere de invloed van verkoopperiodes, campagnes en prijsbeleid. Bovendien geeft het inzicht in de impact van externe invloeden zoals concurrentie, evenementen en het weer. Een goed uitgevoerd Marketing Mix Model is daarmee een middel voor marketeers om de effectiviteit van marketing en media te meten. En daarmee is het een strategisch middel voor iedere marketeer en marketing verantwoordelijke.

Over de auteur: Remco Weijers is senior data strategist bij Merkle Nederland.

Lees het volledige bericht op Emerce »

Love Me Knot Ring In Yellow, Rose Or White Gold

Posted 05 aug 2020 — by Villamedia
Category Zonder rubriek

So the toughest part that Elvis was worried about, was to time it right. Elvis’ first look on The Ed Sullivan Show was a significant success. Over 60 million people, each young and old, watched the present and many people consider it helped bridge the generation hole for Elvis’ acceptance into the mainstream. Elvis carried out’, Don’t Be Cruel’, Love Me Tender’, Ready Teddy and ‘Hound Dog’. Love Me, Don’t Leave Me is the proper book for anyone who’s uninterested in the darkish shadow of abandonment.

The site organizes romantic tours to varied areas across the globe. LoveMe.com handles everything in the course of the tour together with resort bookings and VISA purposes. After the registration, LoveMe.com will permit you to start courting.

90 % of the girls in the juvenile justice system are black or latina. …And now as a part of her fellowship, she’s truly serving to to create a set of questions that may hopefully get used by the city to assess foster homes for women. A lady she met in one of many facilities she was placed in launched her to a young man who was 19 on the time.

Love Me Playing Cards

It was one of many uncommon times she would act like a little girl. Nordic Entertainment Group is the Nordic region’s leading leisure supplier.

We entertain tens of millions of individuals daily with our streaming services, TV channels and radio stations, and our manufacturing companies create exciting content for media corporations around the globe. We make life more entertaining by enabling the most effective and broadest experiences – from live sports activities, motion pictures and collection to music and authentic reveals.

Find A Store In My Current Location With: Love Me Sneaker

Included we see a live efficiency of the elusive Long Tall Sally seen here for the primary time ever. Joe Esposito was along side the stage while Elvis was performing with a flashlight and about ten minutes before the tip time, he flashed the light to let Elvis know he had ten minutes left. But as he went along rehearsing, and having fun www.loveme.com with Hawaii, he grew to become very comfy with it. The thing about it, when you go on a satellite tv for pc show, you go on stage at a certain time and you got to get off at a sure time, otherwise they will simply reduce you off, the satellite tv for pc will cut you off after one hour.

You could have the power to browse through the women’s profiles in case you are a person. These profiles will embody essential personal details similar to height, marital status, weight, youngsters, faith, job, schooling, and extra. The website has a search option that permits you to find girls more quickly. You can search ladies primarily based on their age, whether or not they drink, whether or not they have kids, their English skill degree, and extra. According to its About page, the location has been providing relationship services since 1996.

Demi Lovato References The Jonas Brothers, Her Relapse And More In Her “I Love Me” Music Video Click Here To Watch The Visual.

This site claims its major objective is to assist women and men discover a world suitable match. Have you been looking for that special somebody, but have not been able to find a woman with related values and pursuits as your self? We present a stay International Dating Webcast each Monday and Wednesday night time for men identical to you. For over 25 years, we’ve helped hundreds of others, like yourself, to search out that particular lady.

It’s a strong useful resource for individuals who feel as if no one may ever actually love them. And it’s ideal for anybody who’s exhausted from chasing companions who’re unpredictable, unreliable, or simply plain unavailable. With her trademark type of compassion and readability, Michelle Skeen will rapidly assist the reader determine the heart of his or her abandonment patterns. This guide supplies sturdy instruments for change, with loads of self-rating inventories, cog­nitive techniques, meditations, and case research. Love Me, Don’t Leave Me presents an escape from the gravitational pull of abandonment and offers real solutions for creating loving, relaxed, and satisfying relationships.

How Do I View The Attached Files On My Loveme Messages?

Our consultants learn about international relationship, foreign cultures and customs, Fiancée Visas, one of the best tour locations and essential methods to guard yourself abroad. They even present steerage on the simplest ways to speak with stunning and intelligent single overseas girls. The webcasts are accessible by smart cellphone, tablet, and laptop. Elvis Presley’s songs are unforgettable – they’ve stood the take a look at of time, especially his singles of the Nineteen Fifties, a decade by which he had a song at No. 1. The DVD Contains recently discovered unreleased movie of Elvis performing 6 songs, together with Heartbreak Hotel and Don’t Be Cruel, stay in Tupelo Mississippi 1956.

Love Me

They don’t appear to be the Russian hookers, however I nonetheless do not trust any of them. The web site allows communication by way of textual content messages and phone calls. LoveMe.com may even allow you to ship items and flowers to a woman’s home. The dating site offers men a chance to satisfy the women who curiosity them personally.

Journalist Henk Biersteker (92) overleden

Reacties uitgeschakeld voor Journalist Henk Biersteker (92) overleden
Posted 04 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws
Op 92-jarige leeftijd is in zijn woonplaats Hilversum oud-journalist en radio- en tv-presentator Henk Biersteker overleden. Hij werkte bij het Haarlems Dagblad, NCRV, IKON en dagblad Trouw.

Lees het volledige bericht op Villamedia »