Posts Tagged ‘overname’

‘Geplande overname 925 door TMG onzeker’

Posted 24 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

De geplande acquisitie door uitgever TMG van 925, de zakensite van Jort Kelder, is onzeker geworden. Dat schrijft Quote.

Kelder en zijn twee aandeelhouders – jongerensite Vice en Quote 500 lid Ronald van de Laar – sloten in mei 2016 een akkoord over de overname van 925. TMG zou voor 3 ton een meerderheid verwerven in de site. Daarnaast zouden nog eens enkele tonnen worden geïnvesteerd.

De deal werd destijds getekend door de inmiddels geschorste CEO Geert Jan van der Snoek. De nieuwe directie bij TMG lijkt niet echt haast (meer) te maken om deze overname door te zetten.

Kelder en Van de Laar, de twee oprichters, hebben om en nabij 6,5 ton geïnvesteerd in 925, maar een doorslaand succes is het nooit geworden. Kelder spreekt over een ‘hobbyproject waarbij we jonge talenten een kans gaven’.

RTL Z meldt dat de inzet van drie commissarissen als waarnemend raad van bestuur de Telegraaf Media Groep bijna een kwart miljoen euro heeft gekost. Daarnaast is het mediabedrijf ook tonnen kwijt voor de ontslagvergoeding van de geschorste bestuursleden Geert-Jan van der Snoek en Leo Epskamp.Lees het volledige bericht op Emerce »

Next: People analytics hervormt arbeidsmarkt

Posted 22 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

People analytics worden steeds belangrijker voor bedrijven. HR-afdelingen kunnen zo niet alleen scherper sturen op selectie en output, maar straks ook hun aandeel in het bedrijfsresultaat beter kwantificeren. Een gloednieuw vakgebied waarbij ‘datastofzuigers’ nieuwe inzichten bieden.

Bedrijven sturen steeds meer op data, en dus doen HR-afdelingen dat ook. Toch kan de gebruikelijke data lang niet alles verklaren. Neem nou een vliegtuigmaatschappij waar bovengemiddeld veel stewardessen zich ziek melden. Zware werkomstandigheden? Nee, er blijkt een verband te zijn tussen ziekmelding en afgewezen voorkeuren voor de gewenste reisbestemmingen van het vliegtuigpersoneel. Wie een afwijzing ontvangt, meldt zich sneller ziek. De HR-afdeling had dit niet voorzien, maar data-analyse legde een haarfijn verband.

“Veel mensen vergeten dat data gaat over menselijk gedrag”, vertelt Sandjai Bhulai, hoogleraar Business Analytics aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. “Het zijn niet zomaar cijfertjes. Met people analytics kan een HR-manager beter anticiperen op wat er leeft bij werknemers.”

Tweedeling
In het gouden berglandschap van big data lijkt people analytics het nieuwe toverwoord. Wat is het precies? “Eigenlijk creëer je nieuwe inzichten door het passief of actief verzamelen van data, over een individuele persoon of een geselecteerde groep, en deze in een bredere context te plaatsen”, zegt Florian Chilla, investment analyst bij het Randstad Innovation Fund. “Grof gezegd zien we daarin een tweedeling: enerzijds initiatieven die zich specialiseren in talentacquisitie en anderzijds initiatieven die zich bezighouden met het verkrijgen van inzichten in een bestaande workforce. Uiteraard kan dat laatste wel indirect invloed hebben op het aannamebeleid van een bedrijf. Door op deze empirische manier naar HR te kijken, kunnen trends worden blootgelegd en onderliggende correlaties worden geïdentificeerd. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de data betrouwbaar en groot genoeg is. Dit is nu nog lang niet altijd het geval.”

Randstad Innovation Fund is als venturetak van Randstad actief op het gebied van HR-Tech-startups. Chilla en zijn collega’s tracken meer dan tweeduizend startups, wat onder meer inzicht verschaft in het menselijk kapitaal. Binnen recruitment speelt data uiteraard ook een grote rol. “Bepaalde hard-skills kunnen steeds beter worden gemeten, zoals vaardigheden die nodig zijn bij softwareontwikkeling. Ook het objectief meten van soft-skills kan iets zeggen over de kwaliteit ven een match, zeker wanneer dit gelinkt is aan de cultuur binnen een afdeling of bedrijf. Er zijn genoeg startups die daarbij de klassieke vragenlijsten omzeilen. Gedrag op sociale netwerken, analyse van geschreven content of psychologische spellen worden daarbij steeds vaker ingezet.” Binnen talentmanagement denkt Chilla aan het inzichtelijk maken van employee retention, diversiteit en opvolgingsplanning. Het real time meten van engagement geeft volgens hem tevens inzichten in hoe de stemming is binnen een bedrijf.

“Eigenlijk is de HR-branche nog heel erg traditioneel”, zegt VU-hoogleraar Bhulai. “Nu zoeken bedrijven vaak nog heel erg ad hoc data bij hun doelen. Meten en monitoren zou eigenlijk in het DNA van elk bedrijf moeten zitten. Constant zoeken naar data is een transitie die echt nog moet worden gemaakt.”

Rekenkracht
Zowel Randstad als de VU participeren in het People Analytics Consortium (PAC), dat sinds vorig jaar technieken ontwikkelt om het vakgebied verder te ontwikkelen. TU Delft en ASML doen ook mee, evenals de Amsterdamse startup Focus Orange. Niet toevallig, want oprichter Dirk Jonker heeft een softwareprogramma ontwikkeld, Crunchr genaamd, dat als een van de weinige wereldwijd in staat is tot diepgravende people analytics.

“Menselijk kapitaal is het duurste kapitaal dat een bedrijf níet bezit”, stelt hij. “Wiskundige analyse is enorm doorontwikkeld in andere sectoren, dus liggen er ook enorme kansen in HRM. De potentie is gigantisch, want zestig tot tachtig procent van de bedrijfskosten gaat op aan personeel, variërend van salaris tot pensioen en opleidingen. Daarbij past geen ‘one size fits all’-aanpak.”

In veel raden van bestuur staat de HR-topman vaak met zijn mond vol tanden, schetst Jonker. “Terwijl de CEO en de CFO de bedrijfsresultaten cijfermatig haarfijn kunnen onderbouwen, komt HR veelal niet veel verder dan: 57 procent heeft zich opgegeven voor een leiderschapscursus.”

People analytics kan HR-afdelingen veel beter de eigen bedrijfsprocessen laten sturen. Jonker schetst deze dataverdieping aan de hand van het eigen Crunchr Maturity Model, waarbij datagebruik door multinationals zich op twee assen kan ontwikkelen: van opportunistisch naar systematisch en van reporting naar échte analytics. Veel data bevindt zich op het niveau van opportunistische rapportage. Die data is ongestructureerd en laat zich beperkt analyseren. De eerste stap die je als bedrijf moet zetten, is naar systematische datavergaring, in principe met een mondiale HR-infrastructuur. Pas daarna kun je de stap naar diepgravende analyse van een veelvoud aan data maken.

Om stappen te kunnen zetten, zijn volgens Jonker twee zaken nodig: visie en architectuur. “Wat dat betreft ben ik blij met de oproep van ING-topman Ralph Hamers: weg met het onderbuikgevoel! Data en innovatie maken het verschil.” Zelf bouwde Jonker de benodigde technologie. Crunchr is in feite een ‘datastofzuiger’ die alle mensgerelateerde data bijeenbrengt, verbetert en ontsluit. Het programma ontwikkelt zich ook razendsnel. “Vergeleken met januari vorig jaar zit er al zeker vijf keer zoveel data in. We realiseren een enorme rekenkracht, die het mogelijk maakt om heel complexe materie te analyseren. Omgang met dit soort data zou de corebusiness van elke HR-afdeling moeten worden, waarbij het belangrijk is dat ze het zelf kunnen doen.”

Waarschuwing
Volgens Bhulai is people analytics in HRM de laatste jaren sterk geavanceerd door technieken als text mining en machine learning. “Door deze technieken kunnen grote hoeveelheden data veel sneller worden uitgelezen en beter worden gebruikt. Denk aan de vaak nogal ongestructureerde data uit voorgangs- of exitgesprekken.” Als wetenschapper geeft hij tegelijkertijd ook een duidelijke waarschuwing: “Techniek is nooit voor honderd procent nauwkeurig, dus moet je altijd goed valideren. Daarom is het zaak dat een besluit altijd door een mens, in dit geval de HR-manager, wordt genomen. En nooit door een algoritme.”

“Je kunt heel goed de parallel met marketing trekken”, stelt Mariëlle Sonnenberg, Director HR Strategy & Analytics bij Wolters Kluwer. “Vroeger werd ook daar vooral besloten op basis van gevoel, terwijl men tegenwoordig continu werkt met data over hoe klanten zich gedragen. Diezelfde ontwikkeling is nu gaande in HR, al zijn veel datasets nog niet goed genoeg om real time op te sturen.”

Het manco is volgens haar niet de beschikbaarheid van de data, maar of bedrijven ermee kunnen of willen werken. Sommige multinationals, zoals Unilever en Shell, zijn al een paar stappen verder. “Net als klanten zijn ook medewerkers behoorlijk voorspelbare wezens. Op basis van people analytics kun je goed op hun behoeftes inspelen. Stel je voor dat er relatief veel goed presterende mensen in kritische functies vertrekken. Dan is het belangrijk om in te spelen op wat zij missen. Is dat een ontwikkelingsvraagstuk, investeer dan in bepaalde trainingen. Als je ze daarmee langer aan je bindt en de uitstroom verlaagt, dan ben je als HR-afdeling voor het bedrijf veel geld waard. Daarmee heb je ook een duidelijk verhaal richting de CEO, die wil weten wat jouw beleid oplevert.”

Retentie
Volgens Sonnenberg moet je HR-mensen echter niet zelf met datasets laten knutselen. “Dan is de uitkomst heel erg afhankelijk van de kennis van zo’n individuele medewerker.” En dus pleit ze voor het aannemen van specialisten, bij voorkeur met een wetenschappelijke achtergrond. “Analytics is niet makkelijk, het is echt een apart vakgebied. Naast fouten uit data halen, is ook een goede visuele weergave van die data belangrijk. Daarmee maak je het tevens interactief en beter bruikbaar.”

De Googles, Unilevers, Shells en Facebooks van deze wereld hebben al datawetenschappers in huis, vervolgt ze. “HR mag dan een saai imago hebben, met deze data kun je als strateeg heel gave dingen doen. Hoe meer je kunt kwantificeren, hoe meer omzet het oplevert.”

Als het goed is, draagt people analytics natuurlijk bij aan de performance van bedrijven. Volgens Chilla hangt dat sterk af van de specifieke toepassing. “In het algemeen kan er scherper op HR-doelen worden gestuurd door het toevoegen van meer datapunten. People analytics moet daarom direct worden gelinkt met de bedrijfsdoelstellingen, die op hun beurt weer worden uitgevoerd door mensen. En dus is het relevant om de performance van teams te combineren met engagementscores of retentiegegevens. Die inzichten maken het mogelijk om actie te ondernemen en zo de resultaten te verbeteren.”

De algoritmes kunnen zelfs worden ingezet bij reorganisaties, fusies en overnames. “Bij transacties liggen aannames ten grondslag omtrent HR”, zegt Chilla. “Denk aan synergieopbrengsten of potentiële uitloop van talenten door het samengaan van organisaties. Nieuwe manieren om deze aannames te valideren of de onzekerheid te verkleinen, kunnen nieuwe inzichten creëren die input kunnen zijn in de besluitvorming.”

In de toekomst zou people analytics volgens hem een nog nadrukkelijkere rol kunnen spelen in het voorspellen van het succes van een kandidaat. “Factoren en omstandigheden die bepalen dat een persoon het in Sales erg goed doet, zijn interessant om terug te brengen in objectieve data rondom de persoon bij een persoonlijk ontwikkelplan. Dit kan op een individueel niveau, maar ook in het meten van de samenstelling van succesvolle teams.”

Opt-out
Volgens Bhulai hebben bedrijven vandaag de dag sowieso behoefte aan andere databronnen. Zoals social media, maar ook Internet of Things. “Dat kan zelfs interessant zijn voor je businessmodel. Neem nou een postbedrijf: dat weet wat er bij consumenten op de mat valt, dus zou het in principe ook een marketingbedrijf kunnen worden. HR-afdelingen kunnen door data ook andere bedrijven gaan adviseren. Via assessments kun je eveneens profielen opbouwen en talenten elders aanbieden. In dat geval ga je niet vraaggedreven, maar aanbodgedreven werken.”

Een belangrijke uitdaging voor de toekomst ligt voor Sonnenberg op het vlak van privacywetgeving. Hoewel de handen van veel recruiters al jeuken om met socialmediadata aan de gang te gaan, staat Europese regelgeving dat nog niet toe. Zelfs werktevredenheidsstudies mogen niet op individueel niveau worden gebruikt. “De jongere generatie vindt het best normaal om data vrij te geven voor specifieke doelen, als daar voor hen ook iets tegenover staat. Als informatie wordt gebruikt om personeel beter te maken en optimale besluiten te nemen, denk ik dat medewerkers het op termijn steeds vanzelfsprekender gaan vinden. Het gaat erom dat het bijdraagt aan goed werkgeverschap. Daarvan is trouwens niet bepaald sprake als je er via social media achter moet komen dat iemand de organisatie wil gaan verlaten.”

Ook Jonker voorspelt een verandering op dit vlak. “De privacydiscussie wordt nog onvoldoende gevoerd. De mogelijkheden zijn enorm, maar niet voordat werkgevers deze discussie opstarten. Dat gesprek begint met: we willen je helpen, maar dan hebben we wel een deel van je persoonlijke data nodig.”

Transparantie is hier volgens Bhulai heel belangrijk. “Als je data verzamelt, moet je heel duidelijk uitleggen waarom je het nodig hebt. Ook is het belangrijk dat je een opt-out aanbiedt. Je doet dit niet om mensen te bestraffen, maar om waarde te creëren. Mensen moeten zich fijn voelen waar ze werken.”

Sensoren
Niet alleen de privacy gaat veranderen, maar ook de beschikbare techniek. In de toekomst verwacht VU-professor Bhulai veel van sensortechnologie. “Al die kleine sensoren die van alles kunnen meten, laten zich ook prima inzetten om werkomstandigheden in kaart te brengen. Denk aan iemand op de werkvloer met structurele hoofdpijn. Voorspellen wie ziek gaat worden is straks misschien wel een nieuwe verdienmodel voor HR-afdelingen.”

Dit alles gaat volgens Jonker alleen werken als ook de bedrijven zelf meeveranderen. “Voor een brede toegang tot data is het noodzakelijk om de verschillende silo’s binnen organisaties af te breken. Afdelingen als HR en Sales moeten toegang hebben tot elkaars data. Alleen zo kun je een relatie leggen tussen het bedrijf, de medewerkers en de zakelijke prestaties. Ook wij delen kennis. Het vakgebied van people analytics is namelijk te pril om kennis voor jezelf te houden.”

Hoe het vakgebied zich verder gaat ontwikkelen, is volgens Bhulai sterk afhankelijk van gedeelde successen. “Dan gaan de wat voorzichtigere bedrijven de waarde ervan inzien en zullen meer bedrijven het goede voorbeeld volgen. Ik vind dat we binnen vijf jaar serieuze stappen moeten hebben gezet. In de Verenigde Staten zijn ze al veel verder. Daar hebben ze ook enorm veel sollicitanten, dus ontkom je niet aan geavanceerde cv-scanners. Softwarepartijen zullen ook in HR stappen, waardoor people analytics nog enorm gaat groeien.”

Speurtocht
Werkgevers ontdekken langzaamaan de voordelen van analytics als instrument voor recruitment. Dit blijkt uit onderzoek van Neomax in samenwerking met trendwatcher Adjiedj Bakas, dat is gebundeld in het boek ‘De digitale transformatie’. “Sollicitanten en werkgevers kunnen beiden profiteren van de technologische verbeteringen in het sollicitatie- en recruitmentproces”, zegt Claudette Martens, oprichter van Neomax. “Voor werkgevers speelt analytics een belangrijke rol in de speurtocht naar nieuw talent. Momenteel wordt nog vaak gekeken naar schoolresultaten en cv’s. Een mooie opleiding met goede cijfers en ervaring kan leiden tot hoge verwachtingen. Maar organisaties die met analytics werken, komen erachter dat deze selectiecriteria geen volledig inzicht geven in de toekomstige prestaties. Er zijn allerlei onderliggende factoren die een rol spelen bij het succes van een werknemer. Data-analyse kan die factoren aan het licht brengen, waarna er in het recruitmentproces rekening mee kan worden gehouden en er zelfs speciaal op kan worden geselecteerd.”

Flexibel
Hoewel sturen op data al volop gebeurt, lopen nog steeds veel bedrijven achter als het gaat om people analytics, aldus Yuri van Geest, trendwatcher, oprichter van de Singularity Universiteit en auteur van het boek ‘Exponentiële Organisaties’. “Dat geldt zeker voor de meest conservatieve afdelingen, te weten Legal, Finance en HR. Die worden nu pas wakker. Daar staat tegenover dat er steeds meer mogelijkheden komen, mede dankzij machine learning, kunstmatige intelligentie en deep learning. Bedrijven moeten ook op zoek naar andere medewerkers, met andere eigenschappen: nieuwsgierigheid, weerbaarheid, flexibiliteit. Men gaat zichzelf opleiden, de manager valt weg. Teams gaan zelf beslissingen nemen, op basis van steeds meer geavanceerde data.”

* Dit artikel verscheen eerder in het aprilnummer van Emerce magazine (#157).

 Illustratie Monique Wijbrands (in opdracht van Emerce)Lees het volledige bericht op Emerce »

WhatsApp oprichter verhandelt 5 miljard dollar aan aandelen

Posted 21 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

WhatsApp oprichter Jan Koum heeft bijna 43 miljoen Facebook aandelen die hij kreeg voor de overname van zijn bedrijf verkocht. Die aandelen zijn ruim 5 miljard dollar waard.

Volgens gegevens van toezichthouder SEC werden de aandelen verkocht in 120 transacties. 12,6 miljoen aandelen werden ‘weggegeven’, al is niet duidelijk aan wie.

Koum bezit nog 1,2 procent van zogenoemde Facebook Klasse A aandelen.

Facebook nam in 2014 Whatsapp over voor het astronomische bedrag van 19 miljard dollar in aandelen en contanten. Het is niet ongebruikelijk dat oprichters na verloop van tijd hun aandelen verzilveren.Lees het volledige bericht op Emerce »

Belgische topman voor TMG na overname door Mediahuis na overname

Posted 21 Apr 2017 — by Villamedia
Category nieuws

De Telegraaf Media Groep (TMG) krijgt een Belgische topman na de overname door Mediahuis. Het moederbedrijf van De Telegraaf moet aangestuurd gaan worden door Marc Vangeel, die de rol van bestuursvoorzitter moet gaan krijgen. Dat blijkt uit het biedingsbericht…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Sanoma verkoopt Kieskeurig.nl aan Reshift

Posted 20 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

Uitgeverij Sanoma verkoopt na bijna elf jaar zijn product- en prijsvergelijker Kieskeurig.nl. De kopende partij is Reshift, waar de voormalig Sanoma-directeur Paul Molenaar aan het roer staat.

De partijen maakten de transactie net voor het middaguur bekend. Hoeveel geld met de overname is gemoeid, houden ze voor zich. Zowel de Nederlandse als de Belgische tak van Kieskeurig gaan over naar Reshift uit Haarlem.

Wanneer de Ondernemingsraad de verkoop goedkeurt, gaan 24 mensen, middelen en eigendom per 1 juni over.

Als argument voor de verkoop geeft Sanoma: “De vergelijkingswebsite Kieskeurig heeft onvoldoende synergie met de overige sterke merken van Sanoma’s portfolio en de domeinen waarin het bedrijf actief is. Dat zijn: Women, News, Home Deco, Automotive en Kids&teens.”

Kieskeurig kwam in 2006 in handen van Sanoma, dat toen nog Ilse Media heette. Vergelijkingssites hadden toen nog een heel sterke positie in de e-commercemarkt, iets dat in de loop van de jaren terugliep door de opkomst van sterke merken als bijvoorbeeld bol.com, Coolblue, Fonq en Wehkamp en – zeker de laatste tijd – Google Shopping als leadmachine.

Uitgeverij Reshift bereikt maandelijks meer dan vijf miljoen mensen met merken als Computer!Totaal, Computer Idee, InsideGamer, PCM, Zoom.nl en SHUTR.photo.Lees het volledige bericht op Emerce »

Officieel bod Mediahuis op TMG, Marc Vangeel beoogd CEO

Posted 20 Apr 2017 — by Adformatie
Category nieuws

De overname moet in juli zijn afgerond.

Lees het volledige bericht op Adformatie »

‘Wal-Mart koopt moderetailer Bonobos’

Posted 19 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

Warenhuis Wal-Mart is van plan om online retailer Bonobos over te nemen. Een van de investeerders van Bonobos is Wal-Mart rivaal Nordstrom.

Wat het Amerikaanse warenhuis gaat betalen voor de retailer is niet bekend. Bonobos zet jaarlijks 100 tot 150 miljoen dollar om en was in 2014 op papier zo’n 300 miljoen waard.

Bonobos werd tien jaar geleden opgericht door CEO Andy Dunn en Brian Spaly en richt zich uitsluitend op mannenkleding, waaronder pakken en ondergoed. Aanvankelijk werden die via warenhuis Nordstrom verkocht. Bonobos heeft inmiddels dertig eigen winkels, die het liever afficheert als showroom.

Het zou de vierde acquisitie worden van Wal-Mart binnen een jaar. In januari kocht Wal-Mart ShoeBoy.com voor 70 miljoen dollar, in februari volgde Moosejaw voor 51 miljoen. Vorig jaar werd voor een onbekend bedrag ModCloth ingelijfd. De grootste overname was die van Jet.com vorig jaar.Lees het volledige bericht op Emerce »

Ondernemingsraad TMG definitief achter overname door Mediahuis/VPE

Posted 19 Apr 2017 — by Villamedia
Category nieuws

De Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Telegraaf Media Groep (TMG) schaart zich achter het overnamebod van Mediahuis en VP Exploitatie. De COR zal die overname steunen en trekt tegelijk een voorgenomen procedure bij de Ondernemingskamer in.

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Thuiswinkelbedrijf Tel Sell in de etalage

Posted 19 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

Thuiswinkelbedrijf Tel Sell wordt verkocht. De webwinkel wordt aangeboden via bedrijfsovernameplatform webshopovername.nl. Bianca Damas, dochter van oprichter Louise Mulder, vindt het na 25 jaar homeshopping tijd om de onderneming over te dragen aan een volgende eigenaar.

Tel Sell was begin jaren negentig het eerste Nederlandse thuiswinkelkanaal. Dat ging toen nog grotendeels via infomercials op televisie voor producten als de pratende vis Boogy Bass en de buikspiertrainer Abtronic. De spotjes, oorspronkelijk afkomstig uit Amerika, werden in het Nederlands ondertiteld.

Later heeft Tel Sell – veel geparodieerd (zie onder) – ook Nederlandse producten aan het assortiment toegevoegd, maar het Amerikaanse tintje is altijd gebleven.

Sinds 2014 bleven de activiteiten beperkt tot het online shoppingkanaal www.telsell.com.

‘Het zou mooi zijn om de volgende eigenaar de naam Tel Sell anno 2017 opnieuw te zien positioneren,’ zegt oprichtster Louise Mulder.Lees het volledige bericht op Emerce »

Mooie cijfers Yahoo voor overname Verizon

Posted 19 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

Internetbedrijf Yahoo meldde gisteren zijn kwartaalcijfers over het eerste kwartaal, vlak voor de overname door Verizon in juni. Waarschijnlijk voor het laatst.  

De omzet is 26 procent gestegen naar 1,37 miljard dollar, beter dan verwacht. De nettowinst kwam uit op 99 miljoen dollar versus een verlies van 99 miljoen een jaar geleden. De inkomsten uit wat Yahoo Mavens noemt – mobiel, video, native en social – stegen 35,6 procent naar 529 miljoen.

Yahoo wordt samen met AOL onderdeel van Oath, dochterbedrijf van Verizon.Lees het volledige bericht op Emerce »

Onlane experimenteert met Snapchat-content

Posted 18 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

Onlane begeleidt influencers op alle social media platformen. Dat doet het bedrijf ook voor ‘traditionele’ sinds de overname door MediaLane. Managing director Jonatan de Boer in gesprek met Hans Voorn tijdens The Social Conference 2017.

“We zijn begonnen als management van vloggers en andere YouTube-videomakers. Toen bleek dat influencers niet meer alleen aanwezig waren op YouTube met hun content maar inmiddels echt op alle social media platformen dus ook Snapchat, Instagram, Facebook en Muscial.ly, zijn met de markt meegegroeid,” zegt De Boer. “Op al die platformen hebben wij gebouwd aan bereik, content, mogelijkheden voor adverteerders en nog steeds het begeleiden van die influencers. Dat zijn echt onze sterren. We zien nu ook wel dat er influencers ontstaan op andere platformen, dus niet meer alleen vanuit YouTube en sinds de overname door MediaLane, het televisieproductiebedrijf van Iris van den Ende, zijn er ook de wat grotere traditionele sterren bijgekomen, zoals Paul de Leeuw en Chantal Janzen.”

De samenwerking met MediaLane levert volgens De Boer een mooie wisselwerking op qua uitwisseling van kennis en ideeën. “Er zijn inmiddels al mooie discussies geweest waar ik toch wel veel superervaren mensen heb kunnen overtuigen van wat wij doen en de boel op dit moment toch anders in elkaar steekt.”

Als voorbeeld geeft De Boer een discussie over samenwerking met een nieuwe tv-zender die de content van de influencers van Onlane wilde vertonen. “Maar onze content is vooral gericht op de jongere doelgroep en die kijkt geen televisie meer. Dus de enige toegevoegde waarde voor ons om dan die content naar televisie te brengen zou zijn dat iemand mij daarvoor betaalt. Ik ga daar echter niet meer mensen mee bereiken. Dat heeft zeker op de langere termijn geen toegevoegde waarde dus we hebben het niet gedaan.”

Ambitie over vijf jaar

De Boers doel is om over vijf jaar nog steeds voorop te lopen in de markt. Daarvoor moet hij goed in de gaten houden waar zijn doelgroep zich bevindt. “Het publiek kiest uiteindelijk waar ze naar kijken. Als dat op een gegeven moment niet meer Facebook is of niet meer YouTube, dan is het een ander platform en daar zijn wij dan ook.”

Zo is De Boer heel druk met het ontwikkelen van content voor Snapchat. Hij denkt dat het geld dat is opgehaald met de beursgang in combinatie met de plannen van de oprichters een positieve impuls zullen geven aan het platform. “We zetten inderdaad vol in op Snapchat maar houden daarnaast natuurlijk ook de bestaande en opkomende platformen nauwlettend in de gaten. Key bij Snapchat is om op vertical video in te zetten want de jongere doelgroep, de tieners, die zijn gewend om hun telefoon rechtop vast te houden en die draaien het beeldscherm niet meer. Dat vereist een andere werkwijze en vaak ook andere apparatuur.”

Vooralsnog zitten de Snapchat-activiteiten in de probeerfase. “We zijn nog niet massaal met alle betrokken partijen aan de slag gegaan met Snapchat. We zijn daar nu aan het experimenteren wat de mogelijkheden zijn en houden daarbij het publiek nauwlettend in de gaten. Je zag bijvoorbeeld dat door de komst van Instagram Stories publiek snel ook naar Instagram ging. De groei van Snapchat stagneerde maar ze zijn zeer zeker niet gekrompen in het aantal gebruikers. De jongere doelgroep heeft duidelijk voor Snapchat gekozen dus kunnen we nu samen met die doelgroep gaan experimenteren in het maken van content.”Lees het volledige bericht op Emerce »

Strijd om TMG gaat volgende ronde in

Posted 12 Apr 2017 — by Villamedia
Category nieuws

Talpa zal voor 17 april bij toezichthouder AFM een verzoek tot goedkeuring van het biedingsbericht op alle aandelen in de Telegraaf Media Groep indienen. De strijd om het uitgeefconcern is daarmee nog niet voorbij. Met een overname van TMG en de recente…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Na overname SBS zet John de Mol bod op TMG door

Posted 12 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

John de Mol laat zich, zeker na de overname van SBS, niet van de wijs brengen. Talpa Holding wil op 17 april een biedingsbericht indienen bij de AFM voor een bod op alle aandelen van de Telegraaf Media Groep.

Het doorzetten van het voorgenomen bod door Talpa is volgens het bedrijf zelf ‘mede ingegeven’ door de recente overname van SBS Broadcasting, waardoor Talpa een ‘grote stap dichterbij is in het realiseren van een toonaangevend Nederlands multimediabedrijf met sterke posities in print, radio, televisie en online’.

De prijs die Talpa bereid is te bieden is 6,50 euro per aandeel. Daarnaast is de strategie van Talpa gericht op het realiseren van opbrengst synergiën in plaats van kostenbesparingen.

Of Talpa enige kans maakt met het bod is de vraag. De Mol heeft iets meer dan 28 procent van de aandelen, dat is onvoldoende voor een vetorecht waarmee hij de voorgenomen overname van TMG door het Belgische Mediahuis (eigenaar van NRC Handelsblad) zou kunnen blokkeren.

Maandag werd bekend dat Sanoma haar belang van 67 procent in SBS Broadcasting (SBS) overweegt te verkopen aan Talpa Holding (Talpa) voor 237 miljoen euro.

Met TMG, diverse radiostations en SBS wordt De Mol een wel zeer dominante partij op de Nederlandse mediamarkt. Het is onduidelijk of toezichthouder AFM zo’n machtsblok wil accepteren.Lees het volledige bericht op Emerce »

Corporate en start-up vinden elkaar met verve

Posted 11 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

Als start-up samenwerken met een grote corporate: goed idee of grote fout? In zijn afstudeeronderzoek stelde Laurens van Dort – oprichter van start-up fairf – zich kritisch op. Toch koppelt hij fairf nu aan een groot, traditioneel familiebedrijf: Baril Coatings. Waarom die keuze? en wat houdt de samenwerking in? Ik vroeg het hem. Ook Jeroen Duijghuisen en Teun Duijghuisen – Operationeel- en Commercieel Directeur van Baril – komen aan het woord.

Laurens, hoe zou je fairf omschrijven in één tweet?
“Een verfmerk van deze tijd: geen keuzestress bij de bouwmarkt maar de volgende dag je kleur mét materiaal op je deurmat.”

Vertel eens over fairf.
“Fairf is een duurzaam verfmerk dat het net even anders aanpakt. Bij ons koop je vierkante meters kleur, zonder je druk te hoeven maken over welke verf of materialen je erbij moet kiezen. Het betekent dat je op onze website terecht kunt voor de gebruikelijke vierkante meters kleur, maar evengoed voor een totaalpakket aan schildermaterialen, kleuradvies, gratis verfstalen en inspiratie. Naast een kwalitatief verfproduct leveren, vind ik het vooral van belang dat de service eromheen persoonlijk, simpel, milieubewust en maatschappelijk verantwoord is.”

Wie zijn fairfs klanten?
“In het algemeen natuurlijk iedereen die een muur wil schilderen. In het bijzonder loop ik warm voor twee doelgroepen. Enerzijds de ‘designgerichte particulier’ die veel bezig is met de woninginrichting en daarbij voor kwaliteit gaat. Anderzijds zwangere vrouwen die de kinderkamer willen voorzien van verantwoorde verf. Voor die doelgroep ben ik momenteel bezig om een cadeaukaart te maken, waarmee je bijvoorbeeld op de babyshower een aantal vierkante meter verf kan geven.”

Hoe is fairf bezig met het milieu en de maatschappij?
“Ten eerste is onze verf duurzaam en verantwoord: er zitten geen chemicaliën, zware metalen, parabenen of chemische oplosmiddelen in en we gebruiken olie uit gerecycled sloophout. Daarnaast gaat een deel van de opbrengsten naar goede doelen en hebben we het mogelijk kunnen maken om een kleurmeng-fabriekje op te zetten in een favela in Rio de Janeiro.”

Hoe ziet het verdienmodel er nu uit?
“Fairf schaf je aan via de website. Wat hierbij interessant is, is het gegeven dat kwalitatieve, duurzame verf nu eenmaal duurder is dan de chemische variant. Dat kan een drempel zijn voor consumenten. Om die te verlagen, stuur ik gratis kleursamples op en lever ik de materialen tegen bijna de kostprijs. Stel, een klant gaat naar Gamma voor een goedkope pot verf – van bijvoorbeeld twintig euro. Dan is hij nog eens twintig euro kwijt aan kwasten, tape, bakjes, et cetera. Ik hef het verschil in prijs van de verf zo veel mogelijk op door professionele materialen voor een spotprijs mee te sturen. Dat doe ik omdat het milieu ons allemaal aangaat.”

Met wie ga je nu samenwerken?
“Met Baril Coatings, een groot familiebedrijf dat actief is in Europa en in de VS. Baril levert hoogwaardige producten met een duurzaam perspectief. Ze werken voornamelijk in de coatingindustrie: bruggen, rails, stations, schepen en grote gebouwen. Het profiel van het bedrijf past uitstekend in onze visie dat we zuinig moeten omgaan met de aarde. Laatst nog hebben ze een van hun fabrieken vol gelegd met zonnepanelen en ze doen er veel aan om schadelijke uitstoot te beperken.”

Wat houdt de samenwerking in?
“Zij leveren de verf aan die ik op de website van fairf verkoop. Baril investeert een ton in mijn bedrijf. Ik vind de schaalbaarheid en een mooie samenwerking belangrijker dan het investeringsgeld. Het is voor corporates vaak lastig om in een ander businessmodel te denken. Ze zitten al lange tijd in het vak en hebben tradities die lastig te doorbreken zijn. Tegelijkertijd staan ze wel open voor vernieuwing en begrijpen ze dat ze daarvoor andere expertise moeten aantrekken. Dat maakt deze samenwerking zo interessant. Zij focussen op het product en ik bied een modern businessmodel.”

Hoe ben je in contact gekomen?
“Het idee voor fairf is ontstaan toen ik met een team meedeed aan de Student Battle van Accenture. We wonnen en mochten ons project uitvoeren in Rio de Janeiro. Het idee ontstond om twee Nederlandse kunstenaars in Brazilië te helpen met lokale verfproductie voor hun kunstprojecten in sloppenwijken. Zo stimuleerden we de plaatselijke economie en vervulden de kunstprojecten een sociaal doel: arme sloppenwijken opvrolijken. Ik heb toen alle grote verfmerken in de Benelux gebeld met de vraag: wil je meedoen? Vanaf het eerste moment was Baril enthousiast en zo is een mooie samenwerking ontstaan.”

Waarom ben je dit gaan doen?
“Ik stond in de bouwmarkt en had de grootste moeite met kiezen. Nadat je eindelijk de kleur hebt bepaald, moet je verf kiezen en alle materialen uitzoeken. Waar het vroeger belangrijk was om je bedrijf technisch helemaal in orde te hebben, gaat het tegenwoordig veel meer om de branding, het consumentengevoel en design. Dit miste ik volledig in de huidige verfmerken.”

Wat heb je toen gedaan?
“Ik ben met weinig kennis van de verfmarkt in dit avontuur gestapt, wat me juist een frisse blik geeft. Het zijn de klantervaring en -communicatie die mij aanspreken, zoals de gratis kleurensamples – gemaakt met echte verf – die klanten op de website kunnen bestellen. Ook geniet ik van een nieuw project: ik wil ongeveer honderd ‘fairfspots’ creëren in grote steden in Nederland, waar klanten in het echt hun kleur kunnen bekijken. Bijvoorbeeld in een café of meubelzaak. Zo verbind ik inspirerende ondernemers aan elkaar en geef ik de klant de mogelijkheid om de kleur offline te ervaren.”

Waarom hebben jullie specifiek voor elkaar gekozen?
Laurens: “Vanwege de gedeelde aandacht voor duurzaamheid. Ik denk net als zij dat dat de toekomst is. Baril Coatings begrijpt hoe ik naar hun markt kijk, ze accepteren dat en stimuleren vernieuwing. Daarnaast is de persoonlijke samenwerking met Baril heel fijn – je hoeft niet door drie managementlagen heen om afspraken op papier te krijgen.”

Jeroen, Operationeel Directeur bij Baril Coatings: “Fairf heeft onze aandacht getrokken. Het geeft invulling aan de maatschappelijke ambitie om met onze kernkwaliteit – verf maken – bij te dragen aan een hoger doel: kleur brengen op plekken waar dit niet vanzelfsprekend is. We zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van fairf van een maatschappelijk concept naar een waardevol merk met een maatschappelijk doel. Door deze betrokkenheid was samenwerking voor ons een logische stap. We geven invulling aan een van onze maatschappelijke ambities en daarnaast zetten we een stap in een markt waarin we als Baril Coatings nog niet actief zijn.”

Je kiest voor een samenwerking die je eerst bekritiseerde?
“De nuance is dat ik in mijn afstudeeronderzoek kritiek uit op een samenwerking tussen corporates en start-ups vanaf de dag van oprichting, waarbij corporates start-ups willen overnemen om hun businessmodel te vernieuwen. In het onderzoek concludeer ik dat dat vaak problemen oplevert bij de start-up door lange beslissingsprocessen en een ingewikkeld managementsysteem. De start-up wordt als het ware opgeslokt door het grote bedrijf waar ze eigenlijk ingezet moeten worden om parallel aan de corporate te opereren – dit noem ik de ‘hug of death’. Daarom heb ik met fairf bewust de keuze gemaakt om eerst een jaar lang zelf het bedrijf op te zetten alvorens een samenwerking aan te gaan. Zo kunnen we samenwerken zonder onze eigen identiteit te verliezen.”

Een samenwerking had je bij oprichting al gepland?
“Ja, toen ik met fairf begon was ik al van plan om later in het proces een samenwerking aan te gaan met een grote verffabrikant. Voor mijn plannen om een grote impact op de verfmarkt te maken, was dit nodig. Dergelijke ambities zijn als start-up in de traditionele markt immers een onhaalbare kaart. Ik doelde van meet af aan per se op een samenwerking in plaats van op een overname. Hier heb ik toentertijd mijn businessmodel al op aangepast.”

Welke aanpassingen heb je toen gemaakt?
“Ik heb fairf op zo’n manier opgezet dat het openstond voor een samenwerking met een groot verfmerk. Kijk, ik had ervoor kunnen kiezen om zelf vier of vijf verfmachines te kopen en een loods in te richten om zelf verf te produceren. Maar ik heb bewust verfmengers gehuurd, verf ingekocht en een merk gebouwd met de klant- en kleurbeleving als uitgangspunt. De verf zelf is hierbij het smeermiddel om een samenwerking aan te gaan.”

Wat zijn jullie verwachtingen over de samenwerking?
Laurens: “Het mooie van een samenwerking als die met Baril is dat het fairf bijzonder schaalbaar maakt. Schaalbaarheid is een hindernis waar veel start-ups tegenaanlopen. Zoals het er nu voor staat, heb ik de mogelijkheid om snel te accelereren. Ik wil mijn merk binnen nu en een jaar groots op de markt zetten, eerst binnen Nederland maar later ook internationaal. Baril kan faciliteren wat ik als start-up niet kan opbrengen: ontwikkeling, productie, distributie en research.”

Teun, Commercieel Directeur bij Baril Coatings: “Ons streven is om fairf gezamenlijk uit te bouwen tot een sterk merk in de consumentenmarkt. Een nieuwe kijk op verf en op kleur. Niet zomaar een potje verf verkopen maar mensen een kleur laten beleven. Kleur doet heel veel met mensen, meer dan vaak beseft wordt. Door de beleving van kleur naar een hoger niveau te tillen willen we mensen uitdagen om meer kleur in hun leven te brengen en door dat met fairf te doen, ook kleur te brengen in het leven van mensen die dat het meest nodig hebben.”

*) Dit is een artikel in de serie van de Accenture Innovation Awards dat ik schreef in samenwerking met Nikki Mennen. Laurens en zijn team hebben de Student Battle van Accenture in 2015 gewonnen met het toenmalige concept. Bekijk hier de AIA-winnaars van 2016.

**) Nieuwsgierig naar het afstudeeronderzoek van Laurens over samenwerking tussen start-ups en corporates? Lees hier het hele verslag.Lees het volledige bericht op Emerce »

Sundio koopt JAM! Reisen als springplank naar Duitsland

Posted 11 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

De Sundio Group, bekend van onder andere Sunweb en Elizawashere, heeft de Duitse jongerenreisorganisatie JAM! Reisen gekocht voor een onbekend bedrag. Volgens Sundio past de acquisitie in de Europese expansiestrategie.

JAM! Reisen is gevestigd in Hamburg, bestaat sinds 2002 en organiseert reizen voor studenten en jongeren van 16 tot 25 jaar. Jaarlijks gaat het om 40.000 reizigers, die vooral naar Noord-Spanje gaan. De omzet bedraagt zo’n 20 miljoen euro.

COO Tim Van den Bergh van Sundio ziet een aantal synergievoordelen, laat hij desgevraagd weten. “JAM! Reisen biedt een basis om een salesorganisatie te starten vanuit Duitsland, onder andere voor ons flagshipbrand Sunweb. Verder kunnen we hiermee volume realiseren op vluchten vanuit Duitsland en biedt de overname een grotere inkoopkracht voor accommodaties en lokale deals. En we kunnen hiermee een internationale jongeren ‘footprint’ creëren.”

Maar vanwaar de focus op jongerenreizen, die lage marges kennen? “We hebben in Nederland al een grote jongerenorganisatie met GOGO en Beachmasters in de zomer, maar ook Husk in de winter. Dit zijn succesvolle operaties die we zeker kunnen doorzetten naar Duitsland. Verder blijven jongeren geen jongeren en kunnen ze op termijn doorgroeien naar bijvoorbeeld Sunweb. In Nederland zijn we vijfentwintig jaar geleden ook gestart vanuit het jongerenmerk GOGO Tours dus het bewijs dat dit een mooie basis kan zijn is er.”Lees het volledige bericht op Emerce »