Posts Tagged ‘marketing’

Complexe Google Ads accounts beheren

Reacties uitgeschakeld voor Complexe Google Ads accounts beheren
Posted 30 sep 2020 — by Adformatie
Category nieuws

Sinds de start van Google Ads (destijds AdWords) in 2004 is er veel veranderd in zowel de interface als de Google Ads editor. Naast veel veranderingen zijn er met name veel extra opties toegevoegd.

Dat maakt dat een Google Ads account soms wat complexer in beheer wordt. Een exacte definitie van ‘complex’ is er niet. Dat wisselt uiteraard per persoon. In de praktijk merk ik dat vragen -wanneer het gaat om een complex gaat- één van de volgende eigenschappen bevat: 

 • Honderden campagnes
 • Veel advertentieteksten schrijven en bijwerken
 • Veel zoekwoordbiedingen beheren

In de praktijk is het allemaal vrij goed te beheren (ook zonder te automatiseren). Hoe je dat kunt doen heb ik in dit blog beschreven.

Google Ads accounts met veel campagnes

Het is doorgaans onvermijdelijk om binnen een account veel campagnes te hebben. Bijvoorbeeld wanneer geografische targeting nodig is, omdat voor diverse locaties geadverteerd moet worden. Geografische targeting wordt op campagneniveau ingeregeld en specifieke focus op een nieuwe regio toevoegen houdt in dat er een nieuwe campagne moet komen. Dat zorgt ervoor dat er soms honderden campagnes in een account komen, zoals wij bij meerdere klanten van ons tegenkomen. Helemaal wanneer er binnen een gebied search en display focus ingezet moet worden loopt het aantal campagnes snel op.

Beheren Google Ads account met veel campagnes

Opzet en beheer van vele campagnes kan erg tijdrovend zijn, dit is behoorlijk te versimpelen door in bulk zaken op te pakken. Denk bijvoorbeeld aan je campagnes opzetten via Excel en door teksten samen te voegen (helemaal met logische campagne en ad group naam) en keyword insertion gemakkelijk veel maatwerk campagnes op te zetten met eigen specifieke ads. Biedingen kan je automatiseren, maar dat hoeft zeker niet de enige of beste optie te zijn. Door gebruik te maken van de Google Ads editor kan je veel campagnes en metrics in één overzicht beoordelen. De Google Ads interface is daar wat minder geschikt voor, maar ook daarin kan je prima optimaliseren. Zeker als je doelen goed hebt ingericht en die voor alle locaties gelijk zijn kan je prima met filters over alle campagnes selecties maken waarop je aanpassingen (bijvoorbeeld bodwijzigingen) kan aanbrengen.

Let overigens op dat met veel campagnes gebaseerd op geografie het importeren van data lastiger kan zijn. Niet alle postcodes en plaatsen worden herkend. Wanneer dat leidend is voor je campagnes is er bijna geen ontkomen aan om dit handmatig na te lopen. Een simpele oplossing is dan om een nieuwe campagne op te zetten met daarin de targeting van al je andere campagnes zodat je snel kunt zien waar ‘gaten’ vallen om dat in de desbetreffende campagnes vervolgens op te lossen.

Budgetverdeling bij veel campagnes

Een veel voorkomend nadeel van veel regionale campagnes is dat budget beperkt is per campagne. Bij € 10.000/maand budget en 200 campagnes is het budget gemiddeld € 50 per campagne of € 1,64 per dag. Als je CPC’s gemiddeld € 0,50 zijn kan het zijn dat je vertoningsaandeel bijzonder laag is. Immers, als je te vaak vertoond wordt is met 4 kliks je dagbudget op. Google houdt daar rekening mee in het wel of niet vertonen van je advertentie en dat zorgt ervoor dat het vertoningsaandeel dan laag kan zijn. Interessant genoeg gaat Google hier regelmatig conservatief mee om. Dat zorgt ervoor dat al zou die € 1,64 gemiddeld voldoende zijn je soms alsnog een lager vertoningsaandeel hebt dan nodig is. De oplossing ligt dan in gedeelde budgetten toepassen, waardoor het gezamenlijke budget hoger is en je Google meer ruimte geeft het de vertoningen door te laten gaan. Dat zal je vertoningsaandeel ten goede komen.

Veel advertentieteksten schrijven 

In grotere accounts valt regelmatig op dat gekozen is voor generieke advertenties omdat dit snel ingezet kan worden. Het schrijven van specifieke en unieke advertentieteksten per advertentiegroep wordt dan gezien als tijdrovend. Vaak komen dan de excuses naar voren dat het prima is, de gebruiker het wel begrijpt en Google er wel mee om kan gaan.

Die excuses resulteren vervolgens is minder interactie vanuit de gebruiker, lagere kwaliteitsscores en daarmee hogere kosten voor minder bezoekers. “Niet ideaal” is een behoorlijk understatement en specifieke en relevante ads zijn eigenlijk absolute noodzaak.

Het probleem met advertentieteksten is doorgaans dat ze niet voldoende relevant zijn. Met generieke teksten sla je de relevantie-plank doorgaans mis. Heel basaal is het verstandig om je focus zoekwoord(en) terug te laten komen in tenminste een titel en beschrijvingsregel en waar mogelijk via keyword insertion.

Zorg er wel altijd voor dat je tenminste twee advertentieteksten schrijft per advertentiegroep. Drie of meer kan uiteraard, maar kijk ook naar de hoeveel data die je verzamelt. Een tiental advertentieteksten schrijven binnen een advertentiegroep die maar 1.000 vertoningen per maand oplevert is compleet onnodig. Dat verdelen over alle ads zorgt ervoor dat een verbetering nagenoeg nooit op conversie gebaseerd kan zijn. Er is dus zeker een “teveel” bij het schrijven van advertentieteksten.

Waar het doorgaans tijdrovend wordt is wanneer vanuit de interface teksten individueel geschreven of aangepast worden. Dat is enorm tijdrovend en kan veel efficiënter! 

Schrijven en bijhouden van advertentieteksten

Wanneer je veel advertentieteksten moet schrijven voor bijvoorbeeld een webshop met 2.000 producten is Excel zeer geschikt als hulpmiddel. Zorg dat per rij de belangrijkste informatie in rijen staat. Naast campagne- en advertentiegroepnaam is dat ook de URL en bij voorkeur producteigenschappen. De eigenschappen en URL zijn vaak via een feed en anders door gerichte crawl van de website te krijgen. Vervolgens kan je simpele Excel formules gebruiken om advertentieteksten te schrijven, zoals: 

Zoals in de formule te zien is gemakkelijk tekst in velden te koppelen aan handmatige tekst (tussen aanhalingstekens) door gebruik te maken van het &-teken. Statische tekst (ook spaties) plaats je tussen aanhalingstekens.

Veel voorkomend is dat waarden een hoofdletter bevatten, terwijl dat in een zin niet van toepassing is, zoals in kolom B. Als dit met een hoofdletter geschreven is, dan zit de oplossing in de kleine.letters() optie. De formule wordt dan: 

=D2&” van “&KLEINE.LETTERS(B2)&” kopen?”

Deze werkwijze hanteer je vervolgens uiteraard ook voor de beschrijving en kan er dan uitzien als volgt: 

In bovenstaande voorbeeld heb ik ook meteen het aantal vrije karakters inzichtelijk gemaakt door het aantal karakters in Google Ads (30 voor titels, 90 voor beschrijvingsregels en 15 voor zichtbare URL) inzichtelijk gemaakt. Dat kan door Excel het het aantal gebruikte karakters in een cel te laten berekenen en dat af te trekken van het maximaal beschikbare aantal karakters in Google Ads. In onderstaande voorbeeld zie je in kolom F het aantal beschikbare karakters en de formule =30-LENGTE(E2).

Creëer een formule die doorgaans past, maar ga niet meteen aanpassen waar iets niet passend is. Werk daaraan nadat alle advertenties klaar en filter op alle negatieve waarden bij de lengte. Je kunt daar kiezen voor een andere combinatie van woorden in de formule (voor oplossen van meerdere ads) of handmatig aanpassingen doorvoeren wanneer het aantal advertenties wat niet past beperkt is. Hierin zijn simpele oplossingen ‘groot’ door te voeren door bijvoorbeeld alles met -1 te filteren en een punt achteraan de zin te verwijderen, waar dat esthetisch ook verantwoord is.

Biedingen van veel zoekwoorden beheren

Met honderden campagnes een veelvoud aan advertentiegroepen en daarin weer meerdere zoekwoorden loopt het aantal zoekwoorden regelmatig op tot 100.000+. Als het account dan enigszins actief is, en je werkwijze van CPC’s aanpassen is handmatig per zoekwoord, loop je snel tegen problemen aan. Het is namelijk niet te doen om handmatig alles per stuk af te lopen. Je zou dan kunnen kiezen voor beheer door Google (automatische bodaanpassingen aan hand van doel CPA), maar dat is niet altijd wenselijk. De automatische biedstrategie is namelijk zeker geen garantie dat het aantal conversies of de CPA beter is dan bij (goed) handmatig beheer.

Onderstaande voorbeelden van beheer kunnen gemakkelijk in de Google Ads editor of in de interface doorgevoerd worden. Omdat de Google Ads Editor minder gebruikt wordt dan de interface zal ik onderstaande voorbeelden daarop baseren. 

Eerst een scenarioschets. Stel je bent een B to B bedrijf en voordat men een order plaatst is er eerst persoonlijk contact. Via de website kan dat eerste contact geïnitieerd worden via bijvoorbeeld telefonisch contact, e-mail of een contactformulier. Los van een business case hoe je een CPA berekend en verschillende CPA doelen per contactkanaal (dat is voor een ander blog) mag een contactmoment maximaal € 20,- kosten om aan de rendementsdoelstelling te voldoen. Dit doel geldt voor leads uit alle campagnes en campagnefocus.

Om bodaanpassingen voor veel zoekwoorden tegelijk door te voeren zijn filters nodig over meerdere campagnes (of misschien zelfs alle campagnes). Deze kan je in de interface of via de Google Ads editor toevoegen.  

Heel oppervlakkig gesteld zijn er twee gedachtegangen waarmee je gaat optimaliseren:

 1. Biedingen verhogen waar de kosten per conversie gemiddeld laag zijn
 2. Biedingen verlagen waar de kosten per conversie gemiddeld te hoog zijn

Handeling 1 zorgt voor meer conversies terwijl je een positief rendement houdt, terwijl handeling 2 zorgt voor lagere kosten en verlagen van je gemiddelde prijs per conversie.

Door dat toe te passen kan je relatief gemakkelijk uit 10.000’en zoekwoorden de relevante 10 of 100-tallen nemen en gericht aanpassingen doorvoeren. Daarnaast zorgt de combinatie van beide gedachtegangen dat je in principe advertentiebudget verschuift van niet en minder rendabele campagnes naar wel renderende campagnes.

Biedingen verhogen

Om te blijven bij het voorbeeld met de CPA van € 20,- is dat uiteraard een belangrijke reden om biedingen mogelijk te verhogen. Iets wat niet geconverteerd heeft zal je niet zomaar verhogen evenals iets wat (veel) duurder is dan gemiddeld € 20,- per conversie.

De eerste eigenschap van het filter is dat er überhaupt conversies plaatsgevonden moeten hebben. Conversies > 0 lost dat op.

Eigenschap 2 van het filter is dus de prijs per conversie van < 19. Ik houd bewust minder dan € 20,- aan, want als iets € 20,- kost is dat exact volgens wens. In de selectie wil ik zaken waar wel een aanpassing op moet komen.

De derde, en die wordt regelmatig vergeten, is het vertoningsaandeel. Biedingen verhogen is enkel efficient als er ook daadwerkelijk ruimte is voor meer vertoningen. Afhankelijk van wat je belangrijk vindt en de markt (concurrentie en je positie) zou je kunnen kiezen voor vertoningsaandeel voor zoek of vertoningsaandeel voor bovenaan de pagina. Als deze bijvoorbeeld < 40% is dan is er voldoende ruimte voor meer vertoningen en heeft het ook zin om biedingen te verhogen. 

Bij toepassen van dit filter komen er tientallen of misschien honderden zoekwoorden terug waarvan je weet dat je verhogingen in de maximale CPC kan doorvoeren om meer conversies binnen te halen zonder dat conversies onrendabel worden.

Selecteer nu bijvoorbeeld alle zoekwoorden met een CPA van € 15 – € 19 en verhoog deze een beetje. Selecteer dan alles van € 10-14,99 en verhoog die wat meer, etcetera.

Biedingen verlagen

Het verlagen van de maximale CPC doe je wanneer er geen conversies zijn en kosten te hoog of wanneer er wel conversies zijn, maar de CPA boven wat gewenst is.

Het eerste deel van het filter bevat dan conversies = 0 (of in de interface conversies < 1). Omdat de intentie wederom is om enkel data in beeld te krijgen waarmee we iets hoeven te doen voegen we ook kosten is > € 22,- toe. Daaronder laat ik bewust achterwege, want als deze de eerst volgende klik converteren is het prima. Mocht dat niet gebeuren dan zal de volgende optimalisatie dat desbetreffende woord wel naar boven komen.

De uitkomst van dat filter is dan dat je zoekwoorden in beeld krijgt die kosten veroorzaken, maar nog niets bijgedragen hebben. Dat zorgt dus voor het verlagen van de biedingen om kosten te beperken. Selecteer wederom een reeks zoekwoorden, bijvoorbeeld € 22 – € 25 en verlaag biedingen een beetje. Selecteer dan € 25 – € 30 en verlaag biedingen wat meer, etcetera.

De volgende actie is filteren op alles wat wel voor een conversie gezorgd heeft, maar niet volgens doelstelling. Conversies > 0, dus. Dan kosten per conversies > € 22 en je krijgt zoekwoorden die onvoldoende rendabel zijn. Pas dezelfde afbouw tactiek qua maximale CPC als bij biedingen die niet geconverteerd hebben.

De tijdselectie van data analyse voor bovenstaande aanpassingen is afhankelijk van aantallen conversies, wisselingen in markt, beslissingstijd en misschien meer variabelen. Wat de tijdsperiode ook is, pak soms de data over langere periode (bijvoorbeeld een half jaar) en pas dan nogmaals het filter toe voor conversies = 0 en kosten boven CPA doelstelling. Als een zoekwoord elke maand € 10,- kost en nooit voor een conversie zorgt kan het elke analyse buiten beeld blijven. Door periodiek de analyse over langere tijd door te voeren los je dat op.

Indien er andere vergoedingen zijn, of andere doelstellingen per campagne dan kan je simpelweg je selectie op die campagnes uitvoeren of je filter aanpassen naar het gewenste andere CPA doelbedrag.

Nuances

Bovenstaande zijn voorbeelden en filters gebaseerd op hypothetische voorbeelden. Uiteraard zijn er situaties waar dingen anders zijn of dingen anders kunnen. Mijn intentie is om duidelijk te maken hoe je door gebruik te maken van simpele tools handmatig toch veel en grote aanpassingen kan doen die wél erg gericht zijn.

Indien er andere vergoedingen zijn, of andere doelstellingen per campagne dan kan je simpelweg je selectie op die campagnes uitvoeren of je filter aanpassen naar het gewenste andere CPA doelbedrag.

Over de auteur: Eddie Borgers is co-founder van Pure Internet Marketing.

Lees het volledige bericht op Emerce »

Rotterdams MKB krijgt digitale trainingen

Reacties uitgeschakeld voor Rotterdams MKB krijgt digitale trainingen
Posted 30 sep 2020 — by Adformatie
Category nieuws

 

Rotterdamse MKB’ers kunnen vanaf 29 september trainingen volgen om hun bedrijf ook online een extra impuls te geven. De gemeente Rotterdam biedt samen met marketingplatform Frankwatching betaalbare trainingen aan om ondernemers te stimuleren hun digitale vaardigheden uit te breiden.

Rotterdamse ondernemers (niet groter dan 10 werknemers) die zich aanmelden krijgen toegang tot wat de gemeente noemt ‘MKB online business boost’: een pakket van 20 digitale trainingen over zaken als social media, e-mailmarketing en online adverteren. Voor dit pakket, dat normaal gesproken een waarde heeft van 889 euro, betalen deelnemers 50 euro.

Digitaliseren is niet gemakkelijk, zegt de gemeente: een kapper of een kaasboer is niet van de ene op de andere dag ook marketingstrateeg of contentbeheerder. Dat vergt tijd en geld, en dat hebben de meeste MKB’ers nu juist niet.

Lees het volledige bericht op Emerce »

Drie tips voor merken om de crisis om te buigen tot een opportuniteit 

Reacties uitgeschakeld voor Drie tips voor merken om de crisis om te buigen tot een opportuniteit 
Posted 29 sep 2020 — by Adformatie
Category nieuws
Andreas Antrup, managing director van Zalando Marketing Services deelt zijn kennis, opgedaan bij meer dan 5500 campagnes voor merken.

Lees het volledige bericht op Adformatie »

PayPal geeft bankkaarten uit in vijf Europese landen

Reacties uitgeschakeld voor PayPal geeft bankkaarten uit in vijf Europese landen
Posted 26 sep 2020 — by Adformatie
Category nieuws

PayPal gaat in bankkaarten uitgeven in Frankijk, Ierland, Italië, Oostenrijk en Spanje in samenwerking met Mastercard.

De kaart is vooral bedoeld voor zakelijke gebruikers van Paypal, zoals webwinkeliers. Met de debetkaart kunnen zij op fysieke winkellocaties of in iDeal-achtige omgevingen betalingen verrichten.

In Duitsland en Engeland, waar de partijen reeds actief zijn met dit aanbod, wordt de kaart vooral gebruikt voor de aanschaf van digitale marketingdiensten en kantoorbenodigheden.

Foto: Jeremy Segrott (cc)

Lees het volledige bericht op Emerce »

Erik van Engelen (BVA): ‘Ik voel een inconvenient marketing-truth’

Reacties uitgeschakeld voor Erik van Engelen (BVA): ‘Ik voel een inconvenient marketing-truth’
Posted 26 sep 2020 — by Adformatie
Category nieuws
BVA preekt de boodschap van de verantwoordelijkheid die merken hebben, bij viering van de 100-jarige verjaardag.

Lees het volledige bericht op Adformatie »

Vergeet ROAS. Focus op POAS

Reacties uitgeschakeld voor Vergeet ROAS. Focus op POAS
Posted 25 sep 2020 — by Adformatie
Category nieuws

E-commerce bedrijven spenderen doorgaans vele duizenden euro’s aan online advertising. Alleen is opzetten, opschalen of zelfs pauzeren van campagnes niet altijd winstgevend. Sommige campagnes lijken op het eerste oog te renderen, maar ben je daar wel zeker van?

Om het succes van E-commerce campagnes te bepalen wordt er vaak gekeken naar de gerealiseerde conversiewaarde en Return on Ad Spend, ook wel afgekort tot ROAS. Dit kan echter misleidend zijn. De enige manier om het échte succes van een campagne te bepalen, is aan de hand van winst.

Als E-commerce speler heb je mogelijk tientallen, honderden of misschien wel duizenden producten opgenomen in je assortiment. Wat gebeurt er als een bestelling meerdere producten bevat met uiteenlopende marges, er een kortingscode wordt toegepast, en de klant de verzendkosten niet hoeft te betalen? Juist, het berekenen van de échte Return on Ad Spend is vrij gecompliceerd.

De meeste adverteerders gebruiken ROAS doelstellingen op basis van gemiddelden

In de praktijk zie ik dat veel E-commerce bedrijven vasthouden aan gemiddelde winstmarges. Deze informatie wordt gebruikt om te berekenen hoeveel geld er geïnvesteerd kan worden in betaalde campagnes, zodat er onder aan de streep een mooie winst overblijft. Dit wordt ook wel een doel-ROAS of target ROAS genoemd. 

Het nemen van besluiten op basis van deze methode is echter misleidend, omdat het niet de échte ROAS betreft. Laat me dit uitleggen aan de hand van een gesimplificeerd voorbeeld.

We nemen een E-commerce speler dat keukenapparatuur verkoopt. De webshop heeft een gemiddelde winstmarge van 33% per verkocht product. De webshop heeft op basis van de gemiddelden vastgesteld dat zij maximaal 33% van hun omzet uit mogen geven aan betaalde advertenties om Break-Even te draaien. Dus, een ROAS van 300% of 3x de investering is minimaal benodigd om quitte te spelen. 

In het assortiment van de webshop vinden we onder andere een blender en broodrooster. De blender heeft een verkoopprijs van € 189,00. De broodrooster heeft een verkoopprijs van € 19,95. De producten hebben verschillende winstmarges.

De webshop zet de cijfers van de twee producten op een rij. De ROAS van de blender komt uit op 500%. Ofwel, elke geïnvesteerde euro resulteert in 5 euro omzet. Dit is een prima resultaat, gekeken naar de eerder aangehaalde gemiddelde Break-Even ROAS à 300%. De ROAS van de broodrooster komt uit op slechts 250% en kan op basis van de eerder aangehaalde Break-Even ROAS berekening worden gezien als verliesgevend. 

Echter kijken we hier alleen naar de omzet en maken we een berekening op basis van gemiddelden. Laten we eens kijken naar de échte ROAS, ofwel Profit on Ad Spend (POAS), gebaseerd op de winst. 

De broodrooster had slechts een omzet gebaseerde ROAS van 250%. De meeste marketeers zouden op basis van dit resultaat de biedingen verlagen óf het product misschien wel verwijderen uit bijvoorbeeld een Google Shopping campagne. De ROAS ligt immers onder de gemiddelde Break-Even ROAS van 300%. Maar wanneer we de POAS berekenen, dan blijken we € 0,50 winst terug te krijgen voor elke geïnvesteerde euro in betaalde advertenties. Dit maakt dat de campagne voor de broodrooster ineens winstgevend en zelfs winstgevender dan de blender.

Het bijhouden van de winst leidt tot betere keuzes

Het doel van een groot deel van de E-commerce spelers is om de omzet te maximaliseren bij een vooraf vastgestelde doel-ROAS. In de praktijk wordt er vaak gekeken naar gemiddelden. De winstgevendheid van individuele producten wordt vaak vergeten.

Voor een ROAS minded adverteerder zullen de prestaties van een product met een verkoopprijs van € 500 en een marge van 25% er op papier even goed uit als een product met een verkoopprijs van € 500 en een marge van 50%. Immers, de omzet en ROAS zijn gelijk (ervan uitgaande dat de advertentiekosten gelijk zijn). 

Het gevaar bestaat dat deze producten hetzelfde worden behandeld, met een grote impact op de winst onderaan de streep. Het bijhouden van de winst en de focus op POAS zorgt ervoor dat je slimmere keuzes gaat maken, met een positief effect op de winstgevendheid van je campagnes.

Het bijhouden van winstmarges op categorie- en productniveau

Veel adverteerders kijken gelukkig verder dan gemiddelden alleen en bepalen de doel-ROAS op een dieper gelegen niveau: bijvoorbeeld op (sub)categorie- en productniveau. Een veelgebruikte methode in Google Shopping is bijvoorbeeld het labelen van producten met diens winstmarges. Zo kan een kloppende doel-ROAS worden ingesteld op productniveau. Er wordt een lagere doel-ROAS ingesteld voor producten met een hogere marge en vice versa. 

Het probleem is echter dat mensen niet altijd het product aanschaffen waarop zij hebben geklikt. Dat maakt deze methode nog steeds inaccuraat. Nu is deze kans kleiner bij een campagnetype als Google Shopping, maar wat dacht je van Search campagnes waarbij je Google gebruikers doorstuurt naar een (sub)categoriepagina? Juist, bestellingen bevatten sterk uiteenlopende producten met sterk uiteenlopende winsten.

Hoe werkt POAS in de praktijk

Er zijn verschillende mogelijkheden om met POAS aan de slag te gaan. Zo kun je zelf aan de slag gaan met het ontwikkelen van een tool, maar de meest makkelijke manier is om gebruik te maken van een tool als Profitmetrics.io. Voor zover ik weet is dit momenteel de enige tool ter wereld waarmee je als E-commerce bedrijf eenvoudig de switch kan maken van ROAS naar POAS.

De tool maakt een winstberekening voor elke transactie op basis van diverse variabelen. Om deze berekening mogelijk te maken dien je de kostprijs van alle producten beschikbaar te stellen met behulp van bijvoorbeeld een XML feed of CSV bestand. Ook heeft de tool modules ontwikkeld voor bekende webshopsystemen, zoals: Shopify, Magento en WooCommerce. Om de winstberekening accurater te maken kun je meerdere (variabele) kostenposten toevoegen. Denk daarbij aan:

 • Verzendkosten
 • Fulfilment kosten
 • Transactiekosten

Om aan de slag te gaan met POAS zul je de winst vervolgens moeten importeren in Google Analytics. Vervolgens kun je de winst importeren in Google Ads, mits deze accounts aan elkaar gekoppeld zijn. Adverteer je ook op Facebook en Instagram? Dan wordt de winst automatisch gesynchroniseerd met je Facebook Ads account

POAS implementatie in Google Ads

Om de winst en POAS inzichtelijk te krijgen in Google Ads zijn er een aantal stappen benodigd. 

1. Om te beginnen zul je de winst moeten synchroniseren met Google Analytics. Vanuit Google Analytics kun je de winst importeren in Google Ads, als zijnde een nieuw doel met variabele conversiewaarde. 

2. Het is érg belangrijk om de nieuwe, geïmporteerde conversieactie niet direct op te nemen in de conversiekolom. Ik wil je adviseren om de data in beginsel te gebruiken voor analysedoeleinden, zodat je allereerst bekend raakt met deze nieuwe statistieken en analyseert wat voor een impact het heeft op je bestaande campagnes. 

3. Omdat je de nieuwe conversieactie in eerste instantie niet opneemt in de conversiekolom, zul je een tweetal aangepaste kolommen moeten maken om de winst en POAS gemakkelijk inzichtelijk te maken in je Google Ads rapporten. 

De winst maak je als volgt inzichtelijk. Segmenteer de conversiewaarde op de nieuwe, geïmporteerde conversieactie (winst) en trek hier de gemaakte Google Ads kosten vanaf.

Om de POAS inzichtelijk te maken in je conversiekolommen pak je de nogmaals de gesegmenteerde conversiewaarde en deel je deze door de gemaakte kosten. 

4. Zorg ervoor dat je tijdens de analysefase de waarden uitvoerig vergelijkt en begrijpt wat een bepaald ROAS niveau betekent in termen van winst. 

5. Als je dit eenmaal begrijpt kun je de switch maken van omzet (ROAS) naar winst (POAS). Hiervoor zul je de nieuwe conversieactie moeten opnemen in de conversiekolom. Vervolgens zul je de oude omzet gebaseerde conversieactie uit de conversiekolom moeten halen.

Impact op slimme biedstrategieën

Maak je gebruik van slimme biedstrategieën zoals doel-ROAS? Wees dan alert. Wanneer je besluit de conversieactie om te zetten, dan zul je de conversie input drastisch wijzigen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de biedingen, zichtbaarheid en conversievolumes. 

Om dit risico te verkleinen kun je (tijdelijk) over schakelen naar een andere biedstrategie, zoals doel-CPA of handmatige CPC. Zodra de nieuwe conversieactie genoeg conversiedata heeft verzameld kun je weer overschakelen naar doel-ROAS, of beter gezegd: doel-POAS.

Grip op de bottom-line

Met het inzichtelijk maken van de winst en POAS vanuit je (betaalde) campagnes krijg je grip op je bottom-line. Campagnes die op een eerste oog rendabel blijken te zijn, kunnen ineens onrendabel blijken (en vice versa) en campagnes kunnen zonder giswerk worden geoptimaliseerd. 

Het werken met POAS is voornamelijk geschikt voor E-commerce spelers die werken met grote producthoeveelheden en sterk variërende marges. E-commerce spelers met kleinere assortimenten en/of gelijke winstmarges zijn minder gebaat bij POAS. Zij kunnen over het algemeen prima uit met een goed doordachte doel-ROAS.

Heb je een groot en variërend assortiment (met variërende winstmarges)? Dan raad ik je aan deze (nieuwe) vorm van conversietracking te overwegen en ermee te experimenteren. Ook al is het maar om de winst van alle (online) marketinginspanningen inzichtelijk te krijgen. 

Over de auteur: Bob Meijer is Google ads specialist bij PPC Mastery.

Lees het volledige bericht op Emerce »

PaperHelp Writing-Three Strategies For Writing College Level Essays

Posted 24 sep 2020 — by Villamedia
Category blog

This intu can make her entirely dependant on Alphonse which is in terrific distinction to the young woman who was making an attempt to afford her possess lifestyle and aid herself.

This incapability to suppor oneself is a reminder of the typical belief that women could not potentially help on their own without the need of the aid of adult men. Elizabeth is first offered as a gift for Victor “my more than sister, because till dying she was to be mine only” and from that moment on their lives are inexplicably intertwined. A part or conduct discovered by a particular person as proper to their gender which is determined by the prevailing cultural norms is referred to as a gender function.

 • Things To Write A Research Paper On
 • Online Term Paper Writing
 • Write My Essay South Park
 • Gmat Essay Writing
 • Pay For Writing An Essay
 • Ideas To Write An Essay

Equally guys and women have been told how to behave, gown, and how to current oneself to the general public. An illustration of gender roles in format for scholarship essay paperhelpwriting argumentative essay banned books mode society is women of all ages are [�]Introduction In this project I will talk about the observations I designed and how people today appear to adapt to gender roles, how they get them, and what effect they appear to be to have on culture. I hope to protect all these points. My Observations When I was observing Lego League I found that the girls and [�]Our editors will assistance you take care of any blunders and get an A !Throughout the heritage of literature, gender has played a substantial job in how the people were portrayed.

Online Help With Essay Writing

The female gender is generally depicted as staying the weaker character although the male gender much better. The male gender is typically viewed as to be more rational pondering and females currently being more irrational. Ibsen takes advantage of these stereotypical gender traits [�]Romance in mode day literature oversees the standard Happily ever immediately after and the graphic of enjoy manufactured to endure.

Phd Research Proposal On Cloud Computing

 • Marketing Case Study
 • Essay On Why I Want To Go To College
 • Law Essay Writing Help
 • What Is The Number One Essay Writing Rule

The fabricated notion of the great gentleman produced to sweep a woman off her toes in the retu of slipping at his. During hundreds of years authors have been posing the suppression of women’s views and feelings under the [�]Gender roles in mode society have existed for countless numbers of many years and have been critical to the survival of humans. For instance, women of all ages in Native American tribes would go out and obtain supplies, care for the small children, make clothing, and get ready the food stuff necessary for the tribe in purchase to survive. Men were being anticipated to go [�]For a literary piece to disseminate a critical concept, the creator will have to depict cultural or historic conditions pertaining to its composition.

The reader need to join with the message. That apart, on Frankenstein novel, the To start with Chapter displays symbolism.

The word monster as of the subject matter is symbolism in itself. As demonstrated by Kenneth Oppel in his [�]Both existing and previous societies abide by trends of grouping one an additional into factions in buy to increase themselves up on a pedestal. Stereotypes divide the globe, whether they be great or bad. All through heritage, the individuals in electricity have been males in prosperity.

Though the roles of these males owning electrical power has diminished, gender roles [�]Gender roles and social hierarchy play a vital element in numerous literary performs. Milton’s Paradise Lost strengthens this argument portraying gender as the downfall of humanity. Gender roles and a hierarchal universe locations Male, which is involved with the spirit, over Female, which is connected with need and the human body. Fantomina and Oroonoko are [�]Colombia is a stunning region, that is the house to forty-seven million folks.

The flag is manufactured of three shades yellow, blue and red. The country’s cash is Bogota and the language is Spanish.

Persuasive Essay Topics School Uniforms

Posted 24 sep 2020 — by Villamedia
Category blog

Fill out the straightforward sort – be as unique as you feel is necessary. rnOur producing professionals will get started responding within just 1 minute to your ask for.

Talk about all the possible aspects immediately with the writer and negotiate the price tag. Right after that, area a deposit in your account which will only be produced to the author after the get the job done is completed. rnGet your writing activity done in-time and according to the instructions. If you are contented with the effects, approve the challenge and the payment will be launched to the author.

If you are dissatisfied, ask for a no cost revision or get your revenue back again. rnBy deciding upon Edusson Alternatives you get covered by our Revenue again, Confidentiality, Plagiarism absolutely free guarantees. rnPersuasive essays want to be diligently imagined out, referenced, and more importantly, carefully persuade. If you have not left enough time to produce get a persuasive essay, our staff are nicely-geared up and knowledgeable and know how to put with each other great persuasive essays. They can just take the foundation of an argumentative essay personal narrative examples for college and change it into an participating, absolutely believed out piece that evidently defines an argument, no issue what type it should acquire. rnPersuasive essays have to have to persuade a reader of a selected viewpoint. It requires to do this with compelling research, background, and arguments.

Best Books For Essay Writing

Producing persuasive essays can from the onset seem to be reasonably simple, but it usually takes skill. Our writers appear from all disciplines and have solid educational backgrounds as nicely as in depth practical experience in debating and public talking.

Essay Writing Quotations

So, they know how to compose persuasive, believed provoking perform. rnWhen you are seeking for a persuasive essay to acquire, our companies are constantly substantial good quality and our operate generally qualified. rnWe consider our work very seriously and our devotion to generating high-good quality, genuine, and persuasive essays is just as critical as our devotion to exceptional buyer support. When you opt for Edusson we assure from begin to complete you happen to be finding the very best provider. That’s why we offer you:rnOn-time shipping and delivery – Any time-frame you have to have an essay, we are going to have it 24/seven support – our workforce are on hand to answer any inquiries, we do not use bots Conf >We worth client responses and customer pleasure is our key purpose. If you will find any doubt about your essay, or you might be not delighted for any motive, we present a money back again warranty to all our clients. rnOur writers have different level of levels – from legislation and marketing, to science and languages.

Write A Letter To Your Friend Essay

They also vary from undergraduate to Ph. D. pupils. They all have one particular factor in prevalent, and that is remarkable creating capabilities. We have diligently picked our workforce of devoted writers based on samples of their operate and qualifications.

This collection procedure signifies we have the greatest pool of very capable writers. When you get a persuasive essay on the net in our argumentative essay producing service you can relaxation confident the high quality will be the conventional you hope. rnOr, if you just need to have element of an essay, like the track record to help get you started we can collaborate with you so you can chat to your writer as much as you like and get a sense for what you really should include things like in the rest of your paper. Whichever way you want to work, we can much too. rnOk, so you have determined you want to purchase a persuasive essay. Now what?rnOur obtaining course of action helps make purchasing your essay basic.

Simply just opt for the variety of essay you want, the duration, when you need it by, pick your writer from a variety, and spend. From there you can chat with your writer about the precise necessities, the style you will need, and everything else. If you might be unsure, your writer is on hand all over the clock to enable or edit as you require. They have an understanding of the price of fantastic essays and the great importance of fantastic grades.

An argumentative essay needs a person who has working experience and who can generate custom essays immediately and successfully.

Example Character Analysis Essay Outsiders Writers

Posted 23 sep 2020 — by Villamedia
Category blog

There are several engaged in strategies to quit destroying and social retus.

When discuss about the retu to culture, most persons will think [�]The word ‘bank’ characteristically refers to a economic intermediary that giving deposit facility and whose key activity is to act as a payment agent for buyers and borrow and lend cash. (Wikipedia, 2010) Islamic banking is a method of banking or banking activity that performs the exact same features as the typical process but is constrained [�]PART one Cyclon Hellas is a firm that operates in Greece in the industrial manufacturing of lubricants and the creation and trade of packaged lubricants as also at the distribution of liquid fuels. Cyclon Hellas most important concentrate on, is to give high quality merchandise and solutions that regard the two the requirements of people and the ecosystem.

Due to the fact [�]We form our variables working with info derived from the monetary statements contained in the Inventory Trade and firm’s web sites. Our sample consists of all Oil and Fuel Inteet marketing providers stated with Inventory Trade. Adhering to Desk will make you have an understanding of about the Variables, Determinants, Steps and their references using paper writers the exact evaluate.

 • Praxis 1 Writing Essay
 • Words Help You To Write An Essay
 • Pay People To Write Essays
 • Essay Writing Service Plagiarism
 • Century Paper Buy Online

Buy College Term Papers Essays

Determinants Actions made use of Some [�]Alteative Investment decision Sector is a section of the London Stock Exchange marketplace and it is built for compact and emerging organizations to raise funds from the public. The goal of this report is to find and analyse the variables influence the non-economical companies IPO preliminary retu in Aim conceing 2005 and 2010. Facts and Sampling [�]Data Ways For > In accordance to prior literatures, it is really essential to detect the input and output of the depository establishment (lender) in the output method when evaluating financial institution performance. Casu and Girardone (2004) mentioned that the assessment of financial institution efficiency or profitability could possibly be minimal and affected by the diverse banking concepts.

Considering that no unified guidelines had [�]Data mining defines the nontrivial extraction of hidden, beforehand unknown, and theoretically helpful information and facts from information. It is the information of extracting valuable facts from big databases. Banking companies have many and wide databases. The crucial small business information can be extracted from these info merchants.

 • College Entry Essays
 • Dissertation Abstracts Inteational
 • Essay Writing Grammar
 • Dissertation And Thesis Writing

The key application regions of knowledge mining in banking are Client [�]As reviewed in the Chapter 3 on the methodology of the exploration, the knowledge of SMEs rating information and the eaings information for the time period has been computed. This chapter would examine the obtained secondary details data and would supply the system for speculation tests.

SECONDARY Data Assessment For the existing study, secondary info [�]This section of the analyze will offer with the final results obtained from the regression assessment. It will also include a next aspect which will focus on dialogue and interpretation of the effects which have been acquired adhering to the regression investigation. 1 Facts Used FOR REGRESSION Assessment For the regression examination time series knowledge has been [�]Dealing With Ins > The fiscal expert services enjoy a essential part in the British isles financial system. Financial institutions, pension money, expert trade bodies, men and women and stockholders are engaged in this complex course of action.

All members attempt to raise money and gain from investing making use of array of methods. This can be a trigger of distinctive styles of behaviour of the contributors. 7 kinds [�]Debt administration collectively with macroeconomic guidelines are two important factors which could be utilized to ascertain a inteational locations skill to sustain exteal debt.

This paper seeks to highlight the features of exterior debt and how OECS nations could use personal debt management as a usually means to make a secure financial setting.

Waarom we de voorkeur hebben voor een gepersonaliseerde ervaring

Reacties uitgeschakeld voor Waarom we de voorkeur hebben voor een gepersonaliseerde ervaring
Posted 22 sep 2020 — by Adformatie
Category nieuws

Mensen hebben een sterke voorkeur voor een gepersonaliseerde ervaring, ook online. Volgens een interessante studie van de Universiteit van Texas kunnen we onze voorkeur voor gepersonaliseerde ervaringen toewijzen aan twee factoren: het verlangen naar controle en informatie overload.

Waarom houden we van een gepersonaliseerde ervaring?

Personalisatie zorgt er voor dat een ervaring geen eenheidsworst is. Het is een ervaring gericht op jouw unieke voorkeuren en behoeftes. Volgens het eerder genoemde onderzoek is dat, een unieke ervaring afgestemd op jou, ook de reden dat mensen zich meer in controle voelen. Ondanks dat je er vaak niet bewust voor kiest om een gepersonaliseerde pagina online te bekijken geeft het wel de illusie van controle doordat de ervaring is afgestemd op jou. Alleen die illusie is al genoeg om je een beter gevoel te geven, de bekende locus of control.

De tweede reden die naar voren komt is informatie overload. Tegenwoordig is er onwijs veel informatie beschikbaar over bijvoorbeeld marketing aanpakken en oplossingen. Een zegen en vloek in één. Veel informatie geeft je de mogelijkheid om een afgewogen keuze te maken tussen aanbieders. Aan de andere kant zorgt teveel informatie voor een negatief psychologisch effect: je bent niet meer in staat te kiezen en je bevriest. Een klassiek voorbeeld hiervan is het Jam-jar experiment waarin naar voren komt dat meer keuze niet tot de juiste keuze of helemaal geen keuze leidt.

Personalisatie helpt bij onze perceptie van informatie overload. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat informatie op een website afgestemd is op jou. Dat betekent dat er ook onderdelen niet of minder zichtbaar zijn wat je eenkader geeft om keuzes in te maken die bij jou passen.

Zichtbare en onzichtbare personalisatie

Waarschijnlijk krijg je ze regelmatig van diverse bedrijven: promotionele e-mails. Eén van de basis personalisaties die vaak wordt gebruikt is het gebruik van je voornaam. Duidelijk zichtbare personalisatie. Wanneer een organisatie e-mail marketing goed voor elkaar heeft is de content ook gepersonaliseerd op jouw profiel of eerder getoond gedrag. Dat is onzichtbare personalisatie.

Maar spelen de eerder genoemde factoren, verlangen naar controle en information overload, wel een rol wanneer personalisatie niet zichtbaar is voor de ontvanger? Volgens diverse studies waaronder deze, deze en deze heeft personalisatie nog steeds de voorkeur. Ook wanneer het niet bewust gepercipieerd wordt. Waarom is dit het geval? De informatie is relevanter. Je zou kunnen concluderen dat personalisatie een tactiek is om de perceptie van relevantie te verhogen. Juist relevantie is van essentieel belang in marketing aangezien dit hand in hand gaat met aandacht. 

Relevantie en aandacht

Wat relevant is geven we aandacht. Maar hoe zit dat precies? Termen zoals selectief horen en selectief zien zijn uitgebreid onderzocht. Zelf vind ik het gorilla-experiment Daniel Simons en Christopher Chabris een leuke. In de video maken ze het concept selectief zien erg goed duidelijk. Ons brein zit zo in elkaar dat we de mogelijkheid hebben om op één selectief onderdeel te focussen en andere informatie buitenwege te laten. Van nature gaat dit automatisch naar informatie waar we interesse in hebben. 

Wanneer ik zelf in de trein zit ervaar ik mijn selectieve aandacht soms bewust. De achtergrond gesprekken in de coupé zijn gewoon gesprekken waar je niet naar luistert. Ruis. Tot op het moment dat het gesprek naar het onderwerp marketing en SaaS oplossingen verschuift. Daar liggen interesses van mij en ik hoor opeens wat er gezegd wordt. Ondanks dat het niet bewust gepersonaliseerd is voor mij ga ik wel meeluisteren. En ja, misschien is meeluisteren niet zo netjes en moet ik gewoon oordoppen in doen. Echter, van een stukje mee luisteren in een relevant gesprek word je nooit dommer. Podcasts zijn eigenlijk hetzelfde toch?

Personalisatie als middel tot een doel

Concluderend kun je stellen dat mensen hebben een voorkeur voor een gepersonaliseerde ervaring. Het voelt vertrouwd en heeft diverse psychologische voordelen die al dan niet bewust gepercipieerd worden. Steeds meer organisaties zijn bezig met personalisatie, vooral online is er de laatste jaren veel meer aandacht voor gekomen. De aanpak is een middel tot een doel: een betere ervaring voor de klant. Dat die aanpak organisaties geen windeieren legt is evident. In een eerder artikel schreef ik over de impact van websitepersonalisatie, andere artikelen hebben het soms over astronomische toenames in conversie in e-mail marketing. Mijn eigen ervaring heeft me geleerd dat personalisatie veel impact kan hebben op commerciële doelen voor organisaties. Echter vergt het starten met personalisatie een experimentele aanpak waarin je met kleine stappen naar het grotere doel toe werkt. 

Experimenteer, ervaar & leer

Vergaande personalisatie is voor veel marketeers nog een onontgonnen gebied. Het is belangrijk om de psychologie achter personalisatie te begrijpen. Stel experimenten op voor specifieke klant (groepen) en help jouw klanten door een betere ervaring te bieden. Een unieke ervaring. Je doet hen en jezelf er een groot voordeel mee. Succes.

Over de auteur: Ruud Buijserd is co-founder bij Klue.

Lees het volledige bericht op Emerce »

We redden het regenwoud door het te kopen

Reacties uitgeschakeld voor We redden het regenwoud door het te kopen
Posted 22 sep 2020 — by Adformatie
Category nieuws
Wij zijn het enige marketingbedrijf dat zich bezighoudt met het redden van het regenwoud. En daar moet heel erg snel een einde aan komen.

Lees het volledige bericht op Adformatie »

Extended Essay On Cold War

Posted 22 sep 2020 — by Villamedia
Category blog

T. Keaey, a world-wide administration consulting companies yearly ranked -?Top 10 Greatest Consulting Companies-? (Vault Consulting Rank, 2014) that aim on strategic and operational CEO-agenda challenges, set up the index metrics based mostly on business companies and information attained from client engagements more than the [�]All effective little business enterprise startups eventually deal with the problem of handling small business expansion or advancement.

Business enterprise growth is a stage of a firm’s lifestyle that is fraught with equally alteatives and perils. On the one hand, small business expansion often carries with it a corresponding enhance in fiscal fortunes for owners and workforce alike.

 • Essay Writing On Dengue Fever
 • Writing A Law Dissertation
 • Best Research Paper Writing Services
 • Good Poems To Write Essays On
 • Custom Essay Writing Services Reviews

In addition, [�]Human Useful resource administration is phrase that basically describes the men and women in form of team or labor pressure doing work in an corporation. Human useful resource management bargains with the advertisement of occupation for Organizations, selecting of suitable man or woman for appropriate work at ideal time. Human source management is generally dependable for all the technique eaing and procedures [�]Dell’s strategy is formulated on the foundation of a harmony involving organisational studying and the means it has, which results in a sustainable aggressive edge.

Where To Buy A College Paper

In scenario of Dell, the organization has always concentrated on bettering the methods via steady finding out to enable main competencies, finally foremost to reach competitive edge. Dell’s offer chains, inventory administration [�]TASK � one. A A Accordingly, a corporation positions alone by consuming its strengths. A Today, extra and more men and women and collections are having difficulties to be recognized in essay wrier free online the organization arena.

A With this objective, these supervisions had been capable to adeptly [�]Introduction In current two many years, with the rapid improvement and popularization of the planet Net and laptop technological know-how, World-wide-web has been an integral element of human every day lifestyle. According to the Environment Net Stats (2010), the range of Net users all over the world totalled one. eight % around the final [�]Abstract More than the study course of the past hundred many years, business has reworked the planet. It has been a driving drive in shaping mode society and the catalyst driving incredible financial advancement and opportunity.

MBA or Lea of Company Administration is considered to be 1 of the coveted skills throughout the world.

Graduates from all fields aspire [�]Addiction Essay (1) Nursing Essay (36) Politics Essay (513) Poetry Essay (3) Physics Essay (6) Philosophy Essay (eighty five) Particular Statement Essay (5) Individuals Essay (913) Other Languages Essay (24) New music Essay (ninety nine) Programming Essay (three) Medicine Essay (548) Media Essay (39) Arithmetic Essay (3) Promoting Essay (374) Administration Essay (746) Logistics Essay (twelve) Literature Essay (2078) Trouble Option Essay (eight) Psychology Essay (345) Leisure Essay (5) Figures Essay (1881) Trending Essay (6) Vacation Essay (fifteen) Transportation Essay (24) Tourism Essay (32) Telecommunication Essay (sixteen) Know-how Essay (102) Training Essay (seven) Sports activities Essay (164) Community Relations Essay (13) Sociology Essay (278) Culture Essay (1858) Stability Essay (46) Science Essay (171) Rhetoric Essay (two) Religion Essay (197) Reflective Essay (10) Linguistics Essay (5) Regulation Essay (1276) Advertising and marketing Essay (1016) Business Essay (912) Economics Essay (331) Ecology Essay (107) Demography Essay (thirteen) Culture Essay (123) Cinematographic Artwork Essay (fifty) Chemistry Essay (7) Career Essay (one hundred fifteen) Developing Essay (10) Energy Marketplace Essay (83) Biology Essay (149) Best Rating Essay (6) Artwork Essay (179) Architecture Essay (nine) Anthropology Essay (6) Analytics Essay (seventy three) Agriculture Essay (4) Education Essay (193) Engineering Essay (26) IT Essay (83) History Essay (1303) Online Essay (41) Insurance coverage Essay (3) Infrastructure Essay (one) Info Techniques Essay (62) Field Essay (thirty) Human Resourses Essay (2) Housing Essay (9) Wellness Essay (599) Entertainment Essay (forty four) Geography Essay (21) Genetics Essay (four) Foodstuff Essay (40) Finance Essay (1870) Trend Essay (eleven) Ethics Essay (68) Setting Essay (118) Uncategorized Essay (39) Perspective Additional (seventy two)

Admission Essay (eleven) Essay any variety (288) Assessment (a hundred twenty five) Study paper (1344) Report (23) Issue alteative essay (five) Persuasive essay (7) Narrative essay (1109) Modeism Essay (one) Expository essay (six) Dissertation (ten) Analytical essay (1535) Descriptive essay (70) Definition Essay (six) Important essay (70) Look at and distinction essay (188) Lead to and influence essay (186) Scenario review (192) E-book critique (forty two) Assignment (35) Argumentative essay (1410) Speech (5) Check out More (15)

Problem 1- Two university of thoughts Modify Administration Educational facilities of Believed University Describe two educational institutions of considered that lead to modify in corporations.

Een duidelijke smoel op Instagram

Reacties uitgeschakeld voor Een duidelijke smoel op Instagram
Posted 20 sep 2020 — by Adformatie
Category nieuws
Hoe bereik je als krant een doelgroep die helemaal geen papieren krant leest? Die vraag stelde de redactie, marketing- en salesafdeling van de Leeuwarder Courant zichzelf drie jaar terug, tijdens een zogenoemd innovatielab: een brainstormsessie waar nagedacht…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

AgeTech: de booming markt van comfortabel ouder worden

Reacties uitgeschakeld voor AgeTech: de booming markt van comfortabel ouder worden
Posted 20 sep 2020 — by Adformatie
Category nieuws

Met het ouder worden van de babyboomers krijgt de ‘zilveren economie’ gestalte. Gekenmerkt door een groeiende behoefte aan zelfstandigheid, zorg, gemak en entertainment. Het verbaast dan ook niet dat zowel big tech, legio start-ups als venture capitalists zich in toenemende mate op deze vermogende doelgroep richten. En die bedien je anders dan jongeren. Hoe ziet deze markt van één biljoen dollar – die zich naar schatting de komende jaren nog eens zal verdubbelen – eruit?

Van virtueel op vakantie gaan met gebruik van virtual reality en robothuisdieren die dementiepatiënten op hun gemak stellen tot spraakgestuurde verlichting om valincidenten te voorkomen. De ontwikkeling van mogelijkheden om ouder worden te veraangenamen met behulp van technologie – ook wel AgeTech genaamd – lijk in een stroomversnelling te zijn gekomen. De definities van verschillende experts in deze jonge markt laten het domein samenvatten tot het digitaal faciliteren van de ouderdomseconomie. Wat valt op te splitsen in nieuwe toepassing van bestaande technologie om de markt van vijftigplussers te bedienen en nieuwe bedrijven die specifiek gericht zijn op die groep – al wisselt de leeftijd waarop de grens wordt getrokken.

Enkele voorbeelden van de eerste categorie zijn toepassingen voor spraakherkenningstechnologie in zelfstandige huizen of aanleunwoningen. De tweede categorie gaat bijvoorbeeld over sensoren die helpen bij cognitieve achteruitgang of nieuwe apparaten om het gehoor te verbeteren.

Investeerder Dominic Endicott, die zich met 4GEN Ventures specifiek richt op dit domein, ziet het als een lens, vertelde hij enige tijd geleden tegen Forbes. Een manier om de wereld anders te bekijken dan we gewend zijn. Hij wijst ook op diensten aan ‘toekomstige ouderen’, veelal gericht op gezond ouder worden. Een gezonde levensstijl op jongere leeftijd is immers van invloed op de kwaliteit van leven later. Wat het al met al een ruime markt maakt.

Een gemene deler is dat digitale diensten zorgen voor grotere toegankelijkheid. Zoals beeldherkennings- en spraaktechnologie de drempel voor het gebruik van apparaten en diensten kan verlagen. AI, wearables en robotisering zijn er allemaal op gericht om het digitale ecosysteem verder uit te breiden in de samenleving. AgeTech is daar een steeds groter onderdeel van.

Eigenwijs
De wereldwijde AgeTech-markt zal volgens de huidige schattingen richting 2025 verdubbelen van één tot twee biljoen dollar, wat wordt gedreven door twee factoren: groei van de uitgaven voor een ‘langleveneconomie’ door vijftigplussers en de groei van digitalisering. Wat daarbij helpt is dat ongeveer driekwart van de rijkdom in de wereld in handen is van vijftigplussers en zij goed zijn voor zo’n veertig tot vijftig procent van het beschikbare inkomen. En daarmee dus een interessante consumentenklasse zijn – die tot nu toe enigszins is genegeerd. Kijkend naar Nederland verwacht het CBS dat er in 2029 4,2 miljoen 65-plussers zullen zijn, ruim negenhonderdduizend meer dan nu. Waarbij nu al de trend is ingezet dat ouderen langer zelfstandig dienen te leven.

Binnen de markt gaat veel aandacht uit naar zorg, waar naar schatting de helft van alle AgeTech-bedrijven zich op richt, door de grote impact die ouderen hebben op de gezondheidszorg en de daarmee gepaard gaande kosten. Buiten gezondheid en welzijn gaat het echter ook om zaken als onderwijs en financieel welzijn.

Steeds meer ondernemers ontwikkelen dan ook een meer holistische kijk op de vergrijzing, stelt Keren Etkin (The Gerontechnologist) in een begin dit jaar verschenen trendrapport van Longevity Leaders. Vijf of tien jaar geleden was er de perceptie dat ouderen alleen gezondheidsdiensten nodig hebben. Dat evolueert volgens haar nu naar gebieden als huisvesting, sociale zaken, communicatie en financiën. Waarbij meespeelt dat steeds meer ondernemers mantelzorgers voor hun eigen ouders worden. Waardoor zij initiatieven zoeken en ontwikkelen tegen overbelasting. En daarbij is te zien dat er een enorme kloof is, dus ook kansen, aldus Etkin. Zoals bij home monitoring; technologieën of tools die zowel de oudere als de verzorgende ondersteunen.

Ter illustratie: Safe365, een app die het onder andere mogelijk maakt om de locatie van iemand bij te houden, verlegde zijn focus van tieners en hun ouders naar volwassenen en hun seniore ouders. Want de waarde is voor die laatste combinatie veel groter dan voor eigenwijze tieners die liever niet gevolgd willen worden, merkte het bedrijf.

Ruilen
Een goed voorbeeld van specifieke diensten voor ouderen is ook GreatCall, dat speciale mobiele telefoons, medische waarschuwingssystemen en mobiele medische alerts biedt om senioren te helpen veilig te blijven. Het bedrijf trekt bovendien samen op met Lyft voor GreatCall Rides, zodat ouderen gebruik kunnen maken van de taxidienst zonder een smartphone of app.

Veelgenoemd is ook PillPack, een online apotheek die voor een miljard dollar is overgenomen door Amazon en de medicijnen van de patiënt samenvoegt en in een specifiek pakketje bezorgt om fouten omtrent inname te voorkomen.

Verdere kansen worden gezien in online bezorgdiensten voor voeding in combinatie met specifieke dieetwensen. Daarbij kan dan gebruikgemaakt worden van de bestaande infrastructuur van digitale platformen en dark kitchens om maaltijden desgewenst vers te leveren. Een tak van sport die zich momenteel nog voornamelijk richt op jongere generaties met een druk leven, maar ogenschijnlijk eenvoudig aangepast kan worden voor ouderen.

Aanpalend zijn er ook mogelijkheden voor een gig economy die meer rekening houdt met de wensen van vijftig- of zestigplussers. In de wetenschap dat bij Senior Planet – een tech-community voor zestigplussers – ongeveer één op de vijf leden die binnenstapt technologie wil inzetten om te werken en geld te verdienen. Op hun eigen tempo en onder hun eigen voorwaarden.

Hooggespannen verwachtingen zijn er daarnaast voor diensten tussen ouderen en jongeren. Een domein dat nog niet heel concreet uitgewerkt is, maar onder andere gaat over het doorgeven of ruilen van waarde. Hetzij in geld dan wel in (zorg)uren. Zoals we al kennen van jongeren die in ruil voor huurkorting meedraaien in de dagbesteding van ouderen. In het verlengde daarvan is het ook denkbaar dat ouderen een klusje doen voor jongeren – denk aan oppassen – en in ruil hiervoor zorguren te besteden krijgen voor zichtzelf of hun partner. Gefaciliteerd door digitale platformen.

Valkuil
De groeiende markt wakkert de interesse van investeerders steeds verder aan. Hierbij geholpen door succesvolle exits van bijvoorbeeld PillPack en GreatCall – dat met een overnamesom van achthonderd miljoen dollar de grootste overname door Best Buy is. Evenals het succes van een speler als Babylon Health, in 2017 nog benoemd tot Emerce European start-up van het jaar, die inmiddels een unicorn-status heeft.

Desondanks is er nog weinig domeinkennis onder investeerders, valt op te maken uit eerder genoemd trendrapport. Wat het voor ondernemers lastig maakt om aan financiering te komen. De komende twee a drie jaar zal dit beeld echter waarschijnlijk kantelen.

Daarvoor zijn nog wel wat hordes te nemen. Zo is er sprake van ‘ageism’, de op leeftijd gebaseerde tegenhanger van racisme. Zeker in de techsector die zich vooral richt op wat jongeren bezighoudt, menen insiders. Waardoor er in denk- en ontwikkelprocessen weinig rekening wordt gehouden met de behoeften van ouderen.

Tegelijkertijd blijkt het een uitdaging om nieuwe businessmodellen sluitend te krijgen, onder andere door de manier waarop gezondheids- en sociale zorgstelsels functioneren. Dat er ook nog eens veel verschillen tussen landen zijn, staat opschaling in de weg.

Het werpt de vraag op waar producten aan moeten voldoen. Het blijkt belangrijk zaken te ontwerpen die door alle leeftijdsgroepen worden gewaardeerd en niet worden beschouwd als producten voor ouderen. Endicott haalt bijvoorbeeld Apple aan, dat volgens hem in de Verenigde Staten jaarlijks al ruim vijftien miljard dollar verdient aan ouderen. Innovaties als de iWatch, gezichtsherkenningsauthenticatie en de iPad zijn bijzonder geschikt voor oudere gebruikers, maar Apple wordt allerminst gezien als een bedrijf voor oudere mensen.

Een tweede belangrijk element is het combineren van een zeer intuïtieve gebruikerservaring met vaak complexe verfijning achter de schermen. De intuïtieve communicatie- en gemaksdiensten van GreatCall zijn bijvoorbeeld ontworpen om door mensen tot ver in de tachtig en negentig te worden gebruikt, waardoor zij mee kunnen komen in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van soft- en hardware.

Als derde speelt personalisatie een belangrijke rol. Naarmate we ouder worden, nemen de verschillen in gezondheid, inkomen en vermogen toe, waardoor het steeds belangrijker wordt om diensten aan te passen aan de specifieke behoeften van elke groep. Bijvoorbeeld door niet te segmenteren op leeftijd, maar op basis van het cognitieve en fysieke vermogen en de financiële/economische status.

Een veelgenoemde valkuil daarbij is ouderen te zien als technofoben met een grote hulpvraag, die zich het liefst verre van nieuwe ontwikkelingen houden. Het gebruik van apparaten en media en de beschikking over breedbandinternet groeit juist bij deze groep.

Epicentrum
Daar lijkt tegenover te staan dat ook ouderen zich niet bekeken willen voelen door een batterij apps, sensors en camera’s, maar er echt door geholpen wensen te worden. Het moet niet hip en cool zijn, maar waarde toevoegen.

Dat ouderen zich nog niet helemaal ondergedompeld hebben in de digitale wereld, kan marketinggewijs voordelen met zich meebrengen. Ze lezen nog steeds dagelijks kranten, kijken naar lineaire televisie, gaan naar het postkantoor en winkelen in de hoofdstraat. Waarmee ze te bereiken zijn via veel van de kanalen en media die zich aan de verliezende kant van de digitale economie bevinden. Dit is een enorm voordeel voor start-ups, meent Endicott. Het betekent dat de kosten voor het werven en bedienen van klanten aanzienlijk lager kunnen zijn dan voor de jongere consumenten die de meeste start-ups willen bereiken.

Opvallend is dat verschillende insiders Europa goed voorgesorteerd vinden voor voorgenoemde ontwikkelingen. Wat hem onder andere zit in de – relatieve – kleinschaligheid van de Europese steden en de vrij lage woondichtheid. Wat voldoende ruimte geeft om zich aan te passen aan de ouder wordende populatie. Stedelijke planning en transformatie worden regelmatig genoemd als cruciale factor voor prettiger ouder worden.

Neemt niet weg dat de Verenigde Staten en China een grote slagkracht toegedicht krijgen indien zij het thema breed oppakken. Tekenen daarvan zijn al te zien in Silicon Valley, maar ook in de staat Massachusetts is er een ambitie over uitgesproken.

Zoals dat met nieuwe markten en kansen gaat, willen verschillende regio’s zich graag als voortrekker en walhalla profileren. Wat AgeTech betreft lijkt de koek groot genoeg voor vele epicentra.

Voice
Het Nederlandse consortium Project Zilver onderzoekt hoe voicediensten ouderen het beste kunnen helpen in hun dagelijks leven. Uit eigen onderzoek blijkt dat deelnemers veel functies, zoals weerbericht, verkeersnieuws, radio luisteren, agenda bijhouden en een boodschappenlijstje maken, al goed weten te gebruiken. En ook dat het werken met spraak een positieve impact heeft op het sociale leven van de deelnemers. Zij geven aan dat een spraakassistent zorgt voor gezelligheid, gemak, vermaak en een groter gevoel van veiligheid. Waarbij meespeelt dat de technologie ervoor kan zorgen dat muziek, luisterboeken en spelletjes beschikbaar blijven voor de oudere generatie. Veel deelnemers blijken al gebruik te maken van diensten als Netflix en Spotify en zetten een spraakassistent hier ook voor in.

Amazon
Een naam die regelmatig valt binnen de context van AgeTech is die van Amazon. Niet alleen door de overname van online apotheek PillPack, maar vanwege de brede reeks aan diensten die het megabedrijf nu al biedt, plus het netwerk aan fysieke winkels. Daarmee beschikt het bedrijf over de juiste touchpoints om ouderen te bereiken. En kan het zijn obsessie voor user experience uitnutten om het digitaal achtergebleven deel van de doelgroep versneld online te brengen.

Status quo
Volgens onderzoek op basis van ontwikkelingen van de afgelopen vier jaar door de Britse AgeTech Accelerator bevinden technologieën die zich richten op het verbinden van vrienden, families of gemeenschappen zich in een fase van volwassenheid, gebrek aan tractie of behoefte aan consolidatie. Wat ook opgaat voor onder andere medicatiemanagement, sensorsystemen voor monitoring van welzijn en VR-toepassingen.

Momenteel blijkt de aandacht uit te gaan naar toepassingen gericht op het stimuleren van gedrag om gezond ouder te worden, online toegang tot medische zorg, thuiszorgkits, slimme wearables en gezelschapsrobots.

Onder lacunes in de markt en toekomstige kansen schaart de accelerator onder andere virtuele thuisdiagnostiek, zintuigondersteuning (om zicht-, hoor- en smaakverlies te compenseren), robotassistenten en educatie om vaardigheden voor nieuwe banen en carrières eigen te maken.

* Dit artikel verscheen eerder in het juninummer van Emerce magazine (#178).

Lees het volledige bericht op Emerce »

Google lanceert Ads Transparency Spotlight extensie

Reacties uitgeschakeld voor Google lanceert Ads Transparency Spotlight extensie
Posted 19 sep 2020 — by Adformatie
Category nieuws

Google heeft onlangs een nieuwe Chrome extensie uitgebracht die gebruikers meer inzicht kan geven in hoe ze door adverteerders worden getarget. De extensie, genaamd ‘Ads Transparency Spotlight‘ (ATS) toont het aantal advertenties dat op een pagina wordt geladen, de aanwezige adverteerders en ad-techbedrijven en de persoonlijke gegevens die worden gebruikt om advertenties te targeten. Hoe werkt deze extensie? En belangrijker: wat is de impact voor adverteerders?

Met deze nieuwe extensie wil Google meer openheid geven over waarom en welke advertenties een gebruiker te zien krijgt. Het lanceren van de extensie is onderdeel van een breder initiatief van Google, waarmee ze transparanter willen zijn over de vertoning van advertenties. Zo hopen ze het vertrouwen van gebruikers terug te winnen. Eerdere voorbeelden van dit initiatief zijn dat het bedrijf vorig jaar al is begonnen met het langzaamaan verwijderen van cookies van derden en ze een ingebouwde ad-blocker geïntroduceerd hebben in Chrome.

  

Nadat de ATS-extensie is geïnstalleerd kan een gebruiker op een webpagina verschillende soorten informatie over de advertenties inzien:

 • Gedetailleerde informatie over de advertenties op de webpagina, waaronder het aantal advertenties op de pagina
 • Een lijst met advertentieproviders die verantwoordelijk zijn voor het weergeven van de advertenties op de pagina. 
 • De redenen waarom advertenties op een pagina worden weergegeven.. Voorbeelden zijn demografie, remarketing, locatie, interesses en context.

Daarnaast worden in de extensie ook bedrijven zichtbaar die bijvoorbeeld trackingscripts, social media knoppen of webanalyse op de pagina laden. Google zal hierbij ook linken naar het privacybeleid van elk bedrijf. Hierin is terug te vinden welke gegevens de bedrijven over gebruikers verzamelen en hoe ze de gegevens opslaan.

De extensie is nog in Alpha, wat betekent dat de extensie nog niet compleet is maar wel functionerend. De ATS-extensie is gebouwd rond een nieuwe API genaamd “Ad Disclosure Schema“. Google probeert hiermee een uniform systeem te creëren waarmee adverteerders kunnen laten zien hoe hun advertenties werken. Momenteel geeft de extensie alleen informatie weer over de advertenties die zijn gekocht via Google Ads die het Ad Disclosure Schema hebben geïmplementeerd. 

Wat is de impact van deze tool voor adverteerders?

Het korte antwoord: op dit moment is er nog geen sprake van impact voor adverteerders. Het kunnen zien van tracking tags is namelijk niets nieuws. Neem als voorbeeld de extensie Ghostery die dit al jaren goed doet. Bovendien biedt Ghostery ook de mogelijkheid om ongewenste inhoud te blokkeren. Zonder deze laatste toevoeging is het onduidelijk wat de meerwaarde is van de tool ten opzichte een adblocker of het gebruik van een Virtueel Particulier Netwerk (VPN)”. Bovendien heeft Google deze nieuwe Ads Transparency Spotlight gebouwd in de hoop dat andere adverteerders ook het Ad Disclosure Schema zullen implementeren. Of adverteerders dit ook echt gaan doen is maar de vraag.

Een mogelijk toekomstscenario is dat de extensie een eerste stap kan zijn bij  het ontwikkelen van een native Chrome-adblocker. Een dergelijke stap zou grote gevolgen kunnen hebben voor de programmatic inkomsten van publishers. 

Om dit scenario te laten slagen is het uiteraard noodzakelijk dat meerdere publishers en advertentieplatformen het schema implementeren. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid niet organisch gebeuren, maar alleen door middel van een drastisch scenario waarin Google dit van publishers / advertentieplatformen eist. In een ultiem geval zou Chrome automatisch advertenties kunnen blokkeren waaraan geen schema is gekoppeld. 

Dit lijkt echter een onwaarschijnlijk scenario, gezien de eigen belangen van Google. Feit is wel dat internetgebruikers zich steeds meer bewust zijn van hun data en hoe bedrijven het gebruiken om gericht te adverteren. Google neemt met de extensie een volgende stap in transparantie op de advertentiemarkt.  

Over de auteur: Mirte van Maanen is online marketeer bij Pink Marketing.

Lees het volledige bericht op Emerce »