Posts Tagged ‘marketing’

‘Nederland moet meer tegenwicht bieden aan Amerikaanse superplatforms’

Posted 22 feb 2018 — by Emerce
Category nieuws

Nederlandse contentaanbieders ontwikkelen als antwoord op het verschuivende mediagebruik hun eigen platforms met content. Het aanbod raakt daardoor echter steeds meer versplinterd. Geen partij achter de dijken beschikt over de schaalgrootte, de catalogus, het gebruiksgemak en de marketingkracht van de buitenlandse platforms. Dat constateert de Raad voor Cultuur in het rapport Zicht op zo veel meer, dat vandaag wordt aangeboden aan de ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Met een herkenbaar ondemand-platform zal de Nederlandse audiovisuele sector volgens het adviesorgaan beter kunnen meekomen (pdf) in de ‘ongekende dynamiek’ die de komst van (media)bedrijven zoals Netflix, Google, Facebook, Apple en Amazon heeft veroorzaakt.

Het mediagebruik en het medialandschap, constateert de raad, zijn in korte tijd sterk veranderd. Hierdoor is de sector onder grote druk komen te staan. Buitenlandse aanbieders weten steeds meer kijkers en kijktijd aan zich te binden met voornamelijk internationale producties.

Waar YouTube zich van oorsprong richtte op het beschikbaar maken van kortere video’s, is het inmiddels uitgegroeid tot een videoplatform waarop ook complete films en series staan. Een en ander is het gevolg van steeds meer beschikbare – en goedkopere – bandbreedte.

Daarmee komt ook de verspreiding van Nederlandse culturele en publieke waarden onder druk. De raad constateert dat beleid en wetgeving nog achterlopen op deze ontwikkelingen. Het marktaandeel van de huidige Nederlandse aanbieders blijft relatief klein en advertentie-inkomsten nemen navenant af, waardoor investeringsmogelijkheden beperkt blijven.

De toegankelijkheid van Nederlandse audiovisuele content wordt volgens de raad vergroot als commerciële en publieke omroepen gezamenlijk verder werken aan de ontwikkeling van één hoogwaardig ondemandkanaal, zoals NLZIET.

Een belangrijke beperking voor het succes van NLZIET is dat de promotie die nodig is om een breed publieksplatform neer te zetten onderhevig is aan de regelgeving ten aanzien van de NPO. Het Commissariaat voor de Media heeft besloten dat de NPO NLZIET niet mag promoten buiten de reclameblokken, omdat commerciële derden hiermee ook geholpen zouden worden. Het opheffen van deze beperking maakt succes voor dit platform veel waarschijnlijker. De promotie vanuit de zenders kan dan door alle partijen identiek en op grote schaal plaatsvinden.

De raad verwijst tenslotte ook naar Denemarken. Dat land heeft een opvallende maatregel getroffen om de pluriformiteit van en toegankelijkheid tot nationale audiovisuele producties te waarborgen. De Deense regering heeft een zogenaamde tech ambassador aangesteld die zich volledig richt op het onderhouden van betrekkingen met bedrijven als Google, Apple, Facebook en Amazon en hun Chinese evenknieën. De tech-ambassadeur smeedt relaties en partnerships met de superplatforms, waardoor eigen producties mogelijk beter aan bod komen.Lees het volledige bericht op Emerce »

Aleks Fiege verlaat Unilever

Posted 21 feb 2018 — by Adformatie
Category nieuws

Na 12,5 jaar Unilever vindt de voormalig senior marketing director het tijd om nieuwe businesses te ontdekken.

Lees het volledige bericht op Adformatie »

Onderzoek: reisbedrijven reageren amper op Twitter

Posted 21 feb 2018 — by Emerce
Category nieuws

Slechts 14 procent van de Nederlandse reisorganisaties beantwoordt op Twitter een directe vraag binnen 15 minuten en 41 procent reageert helemaal niet. Het managen van social media engagement blijkt nog steeds problematisch.  

Je stelt een vraag op Twitter aan een bedrijf: krijg je een reactie? Zo ja, hoe snel en wat is de inhoud? Dit onderzoek is gedaan vanuit het perspectief van een individuele consument. De gebruikte consumentenaccounts zijn bestaande, actieve privé-accounts van 38 onderzoekers (dank) van de 4e jaars minor eTravel aan de NHTV in Breda.

Snel en inhoudelijk antwoord van Roompot. Alleen jammer dat een directe clickbare deeplink ontbreekt

In dit kwalitatieve onderzoek zijn 103 bedrijven benaderd die een dwarsdoorsnede vormen van de verschillende partijen in toerisme, leisure en hospitality. In dit sample zaten ook dertien internationale bedrijven zoals Accorhotels, ClubMed, EasyJet, TUI, Etihad, Expedia.nl en Disneyland Paris. Benieuwd of je bedrijf erbij zit? Check het overzicht en de ranking van de bedrijven met respons. Alle organisaties werden benaderd via Facebook, Instagram en Twitter (deze blog).

Doel

Doel van dit onderzoek is analyseren of en hoe bedrijven reageren op test-posts op Twitter. Het is een analyse van de individuele cases: de vraag was bij alle bedrijven hetzelfde.

 

Corendon-agent herkent onderzoeksvraag: toch ook keurig antwoord, inclusief agentnaam en deeplink

De (meeste) posts zijn gedaan op woensdag 29 november rond 10.00 uur volgens een strak uitgewerkt protocol (met screenshots van alle conversaties). De voorbeelden in deze blog zijn bedoeld om te analyseren hoe deze cases uitgepakt hebben, daarvan te leren en benchmarks te creëren.

Kenmerken van de bedrijfsaccounts

De metingen geven aan dat het aantal followers van de Twitteraccounts van de onderzochte bedrijven fors is toegenomen in de afgelopen vier jaar, net als het aantal tweets per maand. Het aantal ‘following’ (Twitteraars die worden gevolgd door het bedrijf) is ook toegenomen.

Benchmarks vanuit accounts zonder internationale bedrijven

Waarschijnlijk komt dit door een shake-out: eenentwintig bedrijven zijn gestopt met Twitter, zij zitten niet meer in deze gemiddelden. Daar komt bij dat mensen ook niet vaak een ‘follow’ intrekken, dus ligt groei voor de hand. De stijging is in de tabel veel groter dan bij de internationale bedrijven die geen shake-out hadden. De verhouding following/followers ligt bij de internationaal opererende bedrijven veel lager, op 5 procent. Wat verder opvalt is dat dat percentage op Instagram slechts 0,06 procent bedraagt. Waarschijnlijk komt dit door de oorspronkelijke Twitteropzet waarbij je elkaar alleen DM’s kon sturen alleen kon bij tweezijdig volgen. 

Respons op testvraag aan bedrijf

Alle bedrijven hebben dezelfde testvraag gekregen (met een bewuste spelfout) en met een @bedrijfsvermelding. Van de onderzochte bedrijven heeft 3 procent nooit een Twitteraccount gehad. Bedrijven die zes maanden geen post hebben gedaan vallen in dit onderzoek onder ‘gestopt’, dat is bijna 20 procent. In ons Instagram onderzoek was dit 15 procent. Afgelopen jaar was de respons op Twitter 37procent. Dit jaar zien we een stijging naar 59 procent.

Vergelijking respons social media 2013 – 2017

Misschien dat door de afname van het Twittergebruik de vragen die nog wel worden gesteld meer opvallen? De API van Twitter leent zich waarschijnlijk het best voor social media monitoring. Opvallend is dat zes bedrijven die zelf niet meer actief zijn op Twitter, wel een antwoord geven op de vraag. Toch wordt op 41 procent van de vragen niet gereageerd. Dit ligt al jaren rond de helft. Bij onderzoek van andere kanalen scoort Instagram in respons nog slechter (24 procent) en Facebook, vooral door de chat-functie, het hoogst (83 procent).

Responstijd

Hoelang moesten de mensen wachten die wel antwoord kregen?

Non-respons en responstijd op Twitter

 Als standaard voor een acceptabele responstijd gaan we uit van 15 minuten. Van alle vragen wordt dan slechts 14 procent tijdig afgehandeld, ondanks de verbeterde respons op Twitter. Dit was afgelopen jaar vrijwel hetzelfde. Voor de branche lijkt Twitter dan ook het verkeerde medium voor de afhandeling van vragen en waarschijnlijk van (alle) engagement. Er was overigens amper onderscheid tussen kleinere en grote (internationale) bedrijven.

Wie reageert snel?

Als we kijken naar de bedrijven die gereageerd hebben en we doen een ranking (alleen op responstijd), leidt dat tot de volgende lijst:

Ranking van reagerende bedrijven op Twitter

Klik hier voor alle lijsten. In rood staan aangegeven: TUI, Hertz, Etihad en Belvilla. Deze bedrijven scoorden goed op Twitter, Facebook én Instagram.

Kras reageerde razendsnel: Wij hebben een nieuwsbrief met daarin onze dagdeals (..). Mocht je deze willen ontvangen dan vernemen wij graag in een DM je e-mailadres dan kunnen wij je aanmelden. Helaas geen klikbare inschrijflink, wel een call-to-action, maar die is wellicht iets te opdringerig.

Content respons

Een paar kenmerken van de antwoorden:

 • In 30 procent van de antwoorden werd de naam van de agent genoemd;
 • Ruim 22 procent van de antwoorden was gepersonaliseerd qua inhoud;
 • Calls-to-action waren er amper in de antwoorden: slechts 19 procent;
 • 14 procent van de antwoorden was geen antwoord op de vraag.

Ook hier lijkt het erop dat communicatie via social media niet zo serieus wordt genomen als e-mail of telefoon. Of zijn bedrijven er (nog) niet klaar voor? Overigens reageerde Sawadee zeer snel en bekeek ook het profiel van de vraagsteller en ontdekte zo dat het een test was. Walibi Holland reageerde ook snel en goed terwijl het park in de wintermaanden dicht is.

Prima antwoord van KLM: met inhoud en deeplink. Ook opvolging op de lead en later nog een vraag over het service-level. Helaas door test 2 en 3 niet bij de snelsten

Conclusies

Mogelijk engagement via Twitter lijkt in onze branches niet echt nagestreefd te worden. Duidelijkheid rond het doel van de accounts kan al helpen: een gepinde tweet met waar je mensen graag wel te woord staat is al een begin. Maar consumenten posten toch en het is zonde om dat contactmoment te laten lopen. Vanuit webcare zouden posts toch opgepakt moeten worden. Waarom is er zo weinig opvolging op de overduidelijke lead, zoals KLM wel doet? In feite zou de webcare gewoon ook meer moeten aansluiten bij ‘normale’ marketing- en communicatietechnieken.

De belangrijkste vraag: waarom reageert maar 53 procent en waarom zo laat? Kosten en baten spelen natuurlijk altijd een belangrijke rol. Maar het lijkt alsof er bij een aantal bedrijven ook weinig aandacht wordt besteed aan het antwoord. En waarom wordt er zo weinig, zoals Sawadee wel deed, gekeken naar het profiel van de vrager? Misschien is de rol van Twitter in communicatie met klanten uitgespeeld?

 

 Lees het volledige bericht op Emerce »

Hoe artificiaI intelligence het leven van marketeers makkelijker maakt

Posted 21 feb 2018 — by Emerce
Category nieuws

De meeste marketeers hebben één hoofddoel: het genereren van zoveel mogelijk waardevolle leads voor een organisatie. Dit kunnen salesleads zijn, maar ook recruitmentleads. Doorgaans bereik je dit door een beleving te creëren die aanslaat bij je doelgroep. Er is echter veel concurrentie, dus rijst de vraag: hoe kom en blijf je aan de top binnen jouw branche?

Je begint natuurlijk met het beschrijven van je doelgroep, je stelt buyer persona’s op en creëert content voor de verschillende aankoopstadia waarin de doelgroep zich kan bevinden. Deze content publiceer je op digitale kanalen, zoals je eigen website en je promoot deze content via social media, Adwords, YouTube en/of markt specifieke websites. Richt je je bijvoorbeeld op marketeers dan kun je kanalen als Emerce en Adformatie goed inzetten om thought-leadership te bereiken.

Dit klinkt eenvoudiger dan dat het is: er is vaak veel concurrentie die hetzelfde doel heeft. Zeker als je verschillende doelgroepen wilt bereiken, bereik je deze doelgroepen het liefst alleen met de content die voor die specifieke doelgroep van belang is. In het ideale geval toon je content afgestemd op de individuele bezoeker van je digitale kanalen: het leveren van gepersonaliseerde ervaringen.

Personalisatie: welke uitdagingen kom je tegen?

Personalisatie is een buzzword in marketingland, maar het juist inzetten van personalisatie heeft zeker de toekomst. Er zijn echter maar weinig bedrijven die dit effectief toepassen. Dit heeft verschillende oorzaken, maar is veelal te wijten aan een gebrek van (kwalitatieve) resources die weten hoe personalisatie juist in te zetten is.

De inzet van personalisatie betekent dat je voor elke doelgroep specifieke content creëert. Specificeer je bijvoorbeeld acht doelgroepen, dan creëer je acht keer zoveel content dan wanneer je geen personalisatie toepast. Echter, de capaciteit van marketing teams is vaak gelimiteerd. Wil je personalisatie goed kunnen toepassen, dan moet het aantal FTE toereikend zijn, met name op het gebied van content creatie.

Daarnaast komt het regelmatig voor dat personalisatie ‘uit de losse pols’ wordt uitgevoerd. Marketeers denken vaak te weten welke content ze het best kunnen aanbieden aan de verschillende doelgroepen. Uit data analyse blijkt echter dat ‘de mens’ er vaak naast zit. Er zijn sterke analytische skills en uitgebreide testen nodig om te analyseren welke content en welke wijze van het aanbieden van content het best bij de doelgroep aansluit. Dit is een tijdrovende klus en vergt specifieke skills die niet altijd aanwezig zijn binnen marketing teams.

Hoe Artificial Intelligence kan helpen bij personalisatie van content

Artificial Intelligence (AI) wint steeds meer terrein in ons dagelijks leven en het zal ook het leven van een marketeer makkelijker maken. Veel marketeers zijn zich er niet van bewust, maar gebruiken wel degelijk AI in hun werkzaamheden. Gebruik je Adwords? Dan is het zeer waarschijnlijk dat je de functies ‘optimale advertentieroulatie’ en ‘enhanced CPC’ inzet. Google gebruikt hierbij machine learning om per gebruiker te bepalen welke advertentie het best getoond kan worden. Hoe groter de kans dat een gebruiker daadwerkelijk een gewenste actie (bijvoorbeeld een aankoop, of het invullen van een contactformulier) verricht op je website, hoe hoger je maximale bod om getoond te worden binnen Google. Google berekent de aankoopkans op basis van het profiel van een bezoeker middels artificial intelligence.

Ook qua content personalisatie gaat AI een vlucht nemen. Verschillende type platforms gebruiken AI, of staan op het punt AI in te zetten. We bespreken de belangrijkste:

Digital experience platforms (DXP)

Een platform waarin je content kan beheren werd voorheen vooral aangeduid als CMS. Tegenwoordig wordt de term DXP meer en meer genoemd, omdat het beheren van digital experiences de lading beter dekt dan content management.

Binnen de DXP platforms neemt het toepassen van personalisatie via AI momenteel een vlucht. Vrijwel elk enterprise platform heeft hier functionaliteiten voor ingericht of op de roadmap staan. Het werkt als volgt: kom je op een website, dan wordt je gedrag gevolgd. Gebaseerd op het individuele gedrag, gecombineerd met het gedrag van alle bezoekers, wordt content getoond. Zeker als je vaker terugkomt op de website dan wordt met behulp van AI direct content getoond waar jouw interesses liggen.

Commerce platforms

Bij commerce platforms werkt AI ongeveer op dezelfde wijze als bij DXP’s. Het gedrag van een gebruiker wordt geregistreerd en op basis daarvan worden producten binnen zijn of haar interessegebied getoond. Gebaseerd op historische gegevens worden daarnaast producten getoond waarvan het aannemelijk is dat de bezoeker hier ook in geïnteresseerd is.

Media selectie tooling

Er zijn verschillende tools op de markt waarmee je je advertenties over de verschillende advertentiekanalen kunt beheren. Ook binnen deze tools is AI upcoming. Via self-learning algoritmes kunnen ze de optimale inzet van advertentiekanalen in combinatie met het optimale budget suggereren, of zelfs volledig zelfstandig inzetten. Zo halen deze tools het maximale uit het beschikbare budget.

Social marketing tooling

Social media content kun je over de diverse sociale kanalen heen plannen en plaatsen via social marketing tooling. Ook in het gebruik van deze tools gaat AI een belangrijke rol spelen. Er zijn al tools op de markt die zich de ins en outs van jouw industrie aanleren en zelfs tone of voice van je organisatie kunnen imiteren. Op basis hiervan suggereren ze content voor op social media.

Marketing automation

Binnen marketing automation tooling brengen intelligente algoritmes per bezoeker onder meer in kaart welke content op een website wordt bekeken, hoe vaak de bezoeker terugkeert op de website, welke e-mails geopend worden en op welke links uit de e-mailcampagnes geklikt wordt. Deze analyses zijn de basis om marketing automation tooling verder te ontwikkelen. In de toekomst zullen deze systemen via AI leren wat de ideale e-mail frequentie voor een bepaalde bezoeker is, welke content naar welke bezoeker gestuurd moet worden en hoe de optimale campagne er per bezoeker uit moet komen te zien.

De kracht zit ‘m in combineren

Marketing komt neer op het inzetten van de juiste kanalen op de juiste momenten om een potentiële klant met de juiste content te verleiden tot een gewenste actie. Hoe geweldig is het als jouw websitebezoeker een persoonlijke boodschap krijgt bij het openen van de homepage en vervolgens artikelen te zien krijgt die helemaal bij zijn levensstijl en interessegebied ligt? Dat er vervolgens geautomatiseerd een e-mail campagne getriggerd wordt die aansluit bij zijn surfgedrag? Als je dan ook nog eens minder betaalt aan advertentiekosten per transactie kan het niet anders dan dat je tevreden bent.  

Het bepalen van het juiste moment, het juiste kanaal en de juiste content wordt ons steeds makkelijker gemaakt met de opkomst van AI. De grootste kracht zit hem in het combineren van de eerder genoemde tools om zo een rijke, gepersonaliseerde ervaring te creëren tegen lagere kosten.Lees het volledige bericht op Emerce »

Gepersonaliseerde e-mails brengen FrieslandCampina tot 35% meer upsell

Posted 20 feb 2018 — by Emerce
Category nieuws

Iedereen kent de melk- en yoghurtdrinks van Campina en Optimel wel, eet soms een toetje van Mona, drinkt graag een glas Chocomel of lust een plak Milnerkaas op de boterham. Wat niet iedereen weet, is dat ruim 350 producten van 9 FrieslandCampina-merken sinds 2013 voorzien zijn van een unieke Eurosparen-code. Toch voeren consumenten dagelijks 30.000 codes in. 

Eurosparen is de afgelopen jaren getransformeerd van een spaarprogramma tot een volwaardig “digital experience platform” met ruim 1,2 miljoen leden. Begin 2017 voerde FrieslandCampina een reeks interessante e-mailexperimenten uit om haar Eurospaarders actiever te maken en verder kennis te laten maken met haar producten. De pilots resulteerden onder andere in een flinke conversieverbetering in cross- en upsell van 35%.

De codes voeren consumenten in om te sparen voor aantrekkelijke aanbiedingen in de Eurosparen spaarshop, om mee te doen met geld-terug- & win-acties en/of om toegang te krijgen tot content, zoals recepten en leuke filmpjes.

Eurosparen ging in 2009 als spaarprogramma voor Optimel van start en is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste “owned media”-platformen in Nederland. Het platform heeft als doel de klantbeleving rondom merken van FrieslandCampina te verbeteren en consumenten enthousiast te maken over het complete zuivelassortiment van het bedrijf. Door het snel en klein testen van nieuwe technieken en concepten groeit het platform nog steeds gestaag, zowel in grootte – gemiddeld 10.000 nieuwe leden per maand – als in functionaliteiten. Zo zijn onder meer geofencing en image recognition ingezet en ook wordt e-mailmarketing gebruikt om persoonlijker te communiceren.

“Eurospaarders geven 23% meer uit aan FrieslandCampina-producten dan niet-leden (GFK 2017)”

Analyse van Eurosparen-data laat zien dat consumenten (actieve leden) gedurende het eerste jaar van hun lidmaatschap bij Eurosparen 23% meer uitgeven aan FrieslandCampina producten dan niet-leden. Deelnemende consumenten zijn gemiddeld op 1 of 2 onderdelen van Eurosparen actief; zij voeren dagelijks 30.000 unieke codes in via een van de websites of apps (één code staat gelijk aan het aankopen van een specifiek product). Zij doen bijvoorbeeld mee met de onderdelen sparen, geld-terug-acties of win-acties. Een deel van de consumenten gaat echter na inschrijving niet actief aan de slag met Eurosparen of besluit na een week niet meer actief mee te doen. Dit was de reden om enkele pilots op te zetten met als hoofdvraag: Hoe kan iedere consument na registratie bij Eurosparen zo goed mogelijk begeleid en verleid worden om enerzijds actief te worden en anderzijds actief te blijven tijdens de eerste 100 dagen?

In samenwerking met Webpower (adviseur en implementeur) en Magneds (concept en content) is een multidisciplinair team opgezet om dit project uit te voeren.

De doelstellingen voor het project:

 • De betrokkenheid/activiteit van Eurospaarders verhogen en churn verlagen:
  • Leden verleiden om meer en langer gebruik te maken van de diverse onderdelen en campagnes binnen Eurosparen.
  • Nieuwe Eurospaarders beter begeleiden in de eerste week na registratie om inactiviteit te reduceren. Ofwel: het verhogen van de adoptie van het platform.

 

 • Verhogen van cross- en upsell-conversie per consument.
 • Verhogen van het aantal inschrijvingen voor nieuwsbrieven en app-downloads.

 

Oplossing: Een “Lifecycle campagne”, bestaande uit e-mail flows met als uitgangspunt personalisatie en relevantie

De Lifecycle-campagne bestaat uit een aantal e-mailexperimenten die gebaseerd zijn op inzichten, beschikbare consumentendata en hypotheses. De Lifecycle-campagne kent een welkomstcampagne en triggermails, verwerkt in verschillende e-mailflows. De welkomstcampagne is geheel gepersonaliseerd. De personalisatie van deze e-mails komt tot stand door het instellen van conditionele content op basis van CRM-data, merk, geslacht, app-gebruik en gedrag. Er wordt bijvoorbeeld gekeken via welk onderdeel men een account heeft aangemaakt. Alleen al de welkomstmail bestaat uit 20 varianten. In totaal resulteert de personalisatie van de welkomstcampagne in meer dan 100 verschillende e-mails.

Ook de triggermails zijn gepersonaliseerd en hebben als doel churn tegen te gaan. Zodra iemand steeds minder vaak inlogt en dreigt inactief te raken, worden getimede e-mails verzonden met daarin relevante content (bijvoorbeeld een spaardoel of geld-terug-actie) die de consument dient te (her)activeren binnen Eurosparen. In het heractivatietraject van triggermails wordt tevens op verschillende manieren feedback gevraagd om zo goed mogelijk te achterhalen waarom iemand niet meer actief is. Zo wordt de mogelijkheid geboden om interactie met FrieslandCampina aan te gaan, bijvoorbeeld via een vragenlijst, (dis)like buttons en klantenservice.

De e-mail experimenten leiden tot een conversieverbetering in cross- en upsell van 35%

De e-mailexperimenten bleken een succes. Wat blijkt? Er is 35% verbetering behaald op cross- en upsell. Dit betekent dat het percentage consumenten dat een voor hen nieuw merk is gaan kopen, verhoogd is met 35% versus de controlegroep. Een voorbeeld: een Eurospaarder die voorheen slechts Optimel-producten kocht en daarvan de codes invoerde, probeert door de e-mails met daarin bijvoorbeeld informatie over geld-terug-acties van Campina, nu ook Campina. FrieslandCampina zag verder een 20% verhoging van het cross-onderdeel adoptie (sparen, geld-terug- en winacties). Ook is de conversie van consumenten die na registratie actief worden op het platform (door deelname aan één of meerdere onderdelen) met 8% verhoogd. Kortom, een goede lifecycle campagne met behulp van gepersonaliseerde e-mail werkt! Het beter begeleiden van nieuwe leden, hen bewustmaken van de verschillende onderdelen van Eurosparen en het af en toe herinneren aan het platform leidt tot een hogere deelname binnen Eurosparen en verkoop van producten.

Het opzetten van de e-mailexperimenten en het personaliseren op grote schaal gaat niet vanzelf – De lessen

Zorg allereerst dat je start met een aantal bevestigde klantinzichten en neem deze als basis. Match vervolgens de klantinzichten met jouw bedrijfsdoelstellingen en ontwikkel in een multidisciplinair team de verschillende experimenten (concept, meetplan, design, development etc.).
Hierbij is het belangrijk dat het duidelijk is welk soort gedrag (inclusief meetwaarde) per stap gewenst is, zodat het team op een later moment goed kan beoordelen of het experiment geslaagd is. Neem dit als basis voor je content- en meetplan en voer per Lifecycle-stap een AB(CD)-test uit. Bepaal daarna de benodigde en toekomstige datapunten en vertaal deze naar een goed datamodel en infrastructuur, zodat je de technische opzet gemakkelijk automatisch kunt updaten en gebruiken. Tot slot is het cruciaal dat je over goede e-mailsoftware beschikt, zodat je alle experimenten op de juiste en meest efficiënte manier kan opzetten. Dit wil zeggen: een juiste opzet en uitwisseling van de data, een flexibel en compleet (master)e-mailtemplate (zie deze
case) en de mogelijkheid om makkelijk te personaliseren. Webpower voorzag in deze behoeftes van FrieslandCampina.

Wat zijn de volgende stappen?

De volgende stap is het in detail bekijken van de data, zodat hier nog meer lessen uit gehaald kunnen worden. FrieslandCampina wil daarnaast de Lifecycle-campagne verder optimaliseren. Voor deze campagne is nu e-mail ingezet, maar het is een logische stap om te kijken hoe deze experimenten verder geïntegreerd kunnen worden met de andere kanalen (bijv. website, app en social media). Ook zal het template nog verder gepersonaliseerd worden op basis van “recommender systems” ofwel predictive modeling, zodat communicatie nog relevanter wordt. Eventuele nieuwe proposities binnen het platform zijn ook niet uitgesloten.Lees het volledige bericht op Emerce »

Drie voorbeelden van merken die wél jongeren weten te binden via Instagram

Posted 20 feb 2018 — by Emerce
Category nieuws

“Instagram is het snelst groeiende kanaal van dit moment, blijkt uit het Nationale Social Media Onderzoek 2018 van NEWCOM. Waar in 2017 zo’n 3,2 miljoen Nederlanders gebruikmaakten van dit platform, is dit in 2018 gestegen naar 4,1 miljoen. Deze stijging was vooral zichtbaar onder de vijftien- tot en met negentienjarigen. Onder hen verslaat Instagram met 50% voor het eerst Facebook met 43% in het dagelijks gebruik. Hoe bind je deze doelgroep via dit kanaal aan jouw merk? 

Uit het onderzoek van NEWCOM blijkt dat veel vijftien- tot en met negentienjarigen vinden dat er op Facebook te veel mensen zitten waar ze niets mee hebben. Ze voelen zich er niet meer thuis. Facebook vergrijst dus. Bij Instagram is dit (nog) niet aan de orde. Slechts minder dan een kwart van de veertigplussers maakt gebruik van dit platform. Daarnaast vinden jongeren dat Facebook is gevuld met te veel advertenties en te weinig interessante mensen. Daarbovenop spreekt Instagram ook nog eens de taal van de millennials.

De ongeschreven regels van Instagram 

Jongeren maken op een geheel eigen wijze gebruik van Instagram. Ze hebben hier namelijk hun ongeschreven regels. Instagram-tags en -comments zijn bijvoorbeeld onwijs belangrijk voor deze tieners. Ze tonen niet alleen iemands sociale kringen, maar ook hoe hoog je staat op de sociale ladder. Neem het taggen in eigen foto’s. Wanneer iemand bijvoorbeeld een selfie plaatst op Instagram en daarbij een ander tagt in zijn ogen, dan geeft dit een hechte vriendschap aan. Word je daarentegen in de zijkanten van de afbeelding getagd, een zogenoemde ‘hoektag’, dan sta je juist weer lager in de pikorde. 

Ook de comments zijn gewijd aan bepaalde regels. Als je echt goede vrienden bent, dan plaats je meestal zo’n negen reacties onder elkaars foto’s. Je schrijft hier dingen als ‘ihvj’ (lees: ‘ik hou van je’), ‘model’ en ‘broer’, gevolgd door vele hart-emoji’s bij de meisjes of spierballen bij de jongens. Dit wordt gedaan om vriendschappen te showen, maar ook om te zorgen dat je vrienden altijd veel comments hebben onder hun foto’s. Dat staat goed tegenover de buitenwereld. Meer van dit soort ‘regels’ worden beschreven in de 5-delige webserie van NPO3 ‘Netiquette’. Bekijk hieronder de eerste aflevering ‘INSTAVRIENDSCHAP’.

Populaire Instagram-accounts

Rumag

Rumag is één van de Nederlandse Instagram-accounts die door veel jongeren wordt gevolgd. Met zijn controversiële en soms grove teksten, heeft het ten tijde van dit artikel al 843 duizend volgers. Daarnaast post het account zo’n twintig tot dertig berichten per week, die massaal geliked worden. De teksten, die zich kenmerken door de punten tussen de woorden, zorgen voor veel herkenbaarheid onder de jonge doelgroep. Jongeren taggen elkaar dan ook veel in de verschillende posts. Het merk verdient hier echter niet aan, maar wel aan de kleding en accessoires die worden verkocht

UvA-professor Willemijn van Dolen, deskundige op het gebied van internetstrategie en marketing, maakte samen met promovendus Bob Rietveld al eens een analyse van dit populaire account. Zij noemt Rumag een beweging bestaande uit een groep loyale volgers. Dat lijkt te kloppen. Rumag beschikt namelijk over een speciale promotiecrew bestaande uit modellen, fotografen en schrijvers die zorgen voor de teksten. Zij worden zorgvuldig gekozen en delen de dingen die ze in hun dagelijks leven meemaken met de oprichters. Ze identificeren zich met het merk en ademen Rumag. 

Rumag speelt met zijn posts goed in op vier factoren, namelijk actualiteit, herkenbaarheid, interactie en samenwerkingen met andere merken. Door dit te doen, realiseert het merk een hoge betrokkenheid.

 

 

Top Notch

Top Notch brengt muziek uit van onder andere diverse populaire Nederlandse (hiphop)artiesten. Ondertussen is het echter niet meer alleen een label, maar ook een populair merk met een eigen community. Met zijn 138.000 volgers op Instagram (op Facebook zijn het er 119.000) is het een sterk jongerenmerk. De jeugd houdt van hiphop en muziek verbindt.

Kijkend naar de comments onder de laatste posts van Top Notch op Instagram, zou je kunnen concluderen dat veel tieners dit merk (actief) volgen. Top Notch weet wat de jeugd wil en dit zie je terug in het Instagram-profiel. Wat dit merk vooral erg goed doet, is inspelen op het grote online bereik van hun artiesten. Vele bekende namen zijn namelijk gekoppeld aan dit label, zoals Broederliefde, Lil Kleine, Ronnie Flex, Rico & Sticks, De Jeugd van Tegenwoordig, Typhoon en Roxeanne Hazes. Het voordeel is dat deze artiesten vaak voordat ze een contract tekenden al een flink online bereik hadden. 

Top Notch post ongeveer veertig berichten per week, waarbij een groot gedeelte uit video’s bestaat. Dit is slim, want videocontent is de marketingtrend van 2018. Er wordt hierbij verwacht dat in 2019 videocontent 80% van het internetverkeer zal vertegenwoordigen. Dat video’s goed aanslaan, blijkt ook uit de enorme populariteit van het <a YouTube-kanaal van Top Notch. Het bedrijf zet in op visuele online content in plaats van radio. Op dit moment heeft het videoaccount meer dan 1,1 miljoen abonnees, waarbij de populairste video’s soms meer dan 25 miljoen keer worden bekeken. Veel views zijn belangrijk, want daar halen de artiesten onder andere hun boekingen uit. Naast deze eigen video’s, gaat Top Notch ook samenwerkingen aan met andere bedrijven. Zo maakte het bedrijf onlangs < een video met de Rabobank voor de campagne Passi. Top Notch weet dus goed hoe je jongeren bereikt en van die kennis maken andere merken graag gebruik.

NORI 🔥 @ronnieflex010 @trobiofficial (link in stories ↖)

A post shared by Top Notch (@topnotchnl) on Jan 24, 2018 at 2:00am PST

Video Top Notch x Rabobank Passi: 

 

433

433 was het eerste kanaal dat zich met een hoge dosis humor op voetbal richtte. 433 is een zusterbedrijf van het bekende kledingmerk BALR. en werd in 2013 opgericht samen met Rogier Deelstra van het AD. Oud-voetballer Demy de Zeeuw wilde naast het kledingmerk een contentplatform creëren, omdat dit een slim marketingkanaal zou kunnen zijn voor het livestyle merk. Een slimme socialmediastrategie. Daarbij richt 433 zich niet specifiek op jongeren, maar kijkend naar de reacties, zorgen zij wel voor veel engagement. 

Meteen al vanaf de start groeide alle kanalen van 433 exponentieel, maar op Instagram is het bedrijf het grootst. Het internationale Instagram-kanaal heeft ten tijde van dit artikel 16,1 miljoen volgers, maar ook de vele subpagina’s zijn groot. Zo is er een 433fifa met 1,6 miljoen volgers, een 433skills met 907 duizend volgers, 433kids met 411 duizend volgers en 433nl (de Nederlandse versie van 433) met 287 duizend volgers. In totaal zijn er vijftien accounts. Het inzetten van een hoofdaccount met subaccounts is handig, want daarmee kun je vanuit verschillende hoeken content aanjagen. Ieder account heeft zijn eigen thema. Daarnaast wordt de content die niet geschikt is voor het hoofdaccount van 433, gepost op de andere pagina’s. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van de belangrijkste pagina gewaarborgd blijft. 

Can @xavisimons be the best in the world? ⚽❤

A post shared by 433 | Kids (@433kids) on Feb 2, 2018 at 10:40am PST

Veel clubs willen samenwerken met 433. Vaak benaderen ze het merk met de vraag of ze een video van de club kunnen posten, omdat ze graag gebruik willen maken van het grote publiek. Het is dus niet alleen een kanaal ván voetballers, maar ook vóór voetballers. Deze sporters willen hun fans graag een kijkje achter de schermen geven door de lens van 433. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door ‘takeovers’, waarbij voetballers het Instagram-account tijdelijk overnemen door exclusieve video’s in de Stories te plaatsen. Zij zien 433 echt als een community.

Alle kanalen van 433 zijn vooral erg goed in één ding: het creëren van interactie met de volgers. Vaak worden er in de posts vragen gesteld, waarop de vele volgers kunnen reageren. Het Nederlandse kanaal verwijst hierbij ook goed naar de Stories, waarbij gebruik wordt gemaakt van de poll die Instagram sinds kort biedt. De doelgroep kan stemmen of ze iets bijvoorbeeld een overtreding vinden. Daarnaast maakt 433 net als Top Notch goed gebruik van videocontent. Hierbij is het belangrijk dat de video’s zo kort mogelijk zijn, waarbij het gaat om de details. Dit om de aandacht van de Instagram-gebruiker te vangen. Mensen raken snel verveeld en scrollen snel door hun Instagram-feed, waardoor lange video’s hun doel niet bereiken. 

Zeg het maar: goal or no goal? 🤔 Stem in onze stories!

A post shared by 433NL | Voetbal (@433nl) on Feb 7, 2018 at 12:03pm PST

Who scored the best goal? 🤔🚀💥 @victorwanyama 🌪🤹‍♂️ @mosalah22

A post shared by 433 | Football (Soccer) (@433) on Feb 4, 2018 at 10:59am PST

Ervaar de jongerenwereld

Het is belangrijk om de jeugd te begrijpen, wil je goed op jongeren kunnen inspelen. Jongeren zijn niet meer gevoelig voor standaardadvertenties en lopen er zelfs voor weg. Wil je de vijftien- tot en met negentienjarigen echt aan je merk binden? Zorg dan dat ze zich met het merk kunnen associëren en bouw een online community. De jeugd zoekt herkenbaarheid, en hun online status is onwijs belangrijk. Dit uit zich niet alleen op persoonlijke Instagram-profielen, maar ook in de accounts die jongeren volgen. En bovendien: durf! Doe iets unieks, iets wat jongeren nog niet gezien hebben en bindt de juiste influencers aan je merk. Lees het volledige bericht op Emerce »

Mediaxplain stapt in videocontent met overname Zelfspot

Posted 20 feb 2018 — by Adformatie
Category nieuws

Het mediabureau brengt daarmee media, marketing en creatie onder één dak.

Lees het volledige bericht op Adformatie »

Adformatie: nieuw platform voor marketing, media, communicatie en creatie

Posted 20 feb 2018 — by Adformatie
Category nieuws

Adformatie gaat transformeren. In april worden de krachten van Tijdschrift voor Marketing, Communicatie en Adformatie gebundeld op een compleet nieuw platform.

Lees het volledige bericht op Adformatie »

Drie tips om je artikelen op het juiste prijsniveau te houden

Posted 20 feb 2018 — by Emerce
Category nieuws

Als omnichannel- of online retailer neem je ieder jaar tegen wil en dank afscheid van overtollige, uitlopende artikelen via een finale uitverkoop, een outlet of in het ergste geval een opkoper. Artikelen die aan het einde van hun levenscyclus zitten of die simpelweg een te lage rotatie hebben, leggen immers beslag op kostbare ruimte in het distributiecentrum en brengen steeds minder op. Tijd voor doordacht dynamisch prijzen.

Tegelijkertijd is het immers ook kostbaar om artikelen ineens diep af te prijzen. Dat komt vaak voor doordat ze te lang dynamisch geprijsd worden op een ‘marktconform niveau’. De kunst is daarom om ze systematisch en stapsgewijs af te prijzen zodat de effectiviteit van verschillende prijspunten getoetst en benut wordt. De snelheid waarmee de prijs daalt en de diepte van de korting wordt zo gekoppeld aan de vraag in de markt.

Met actuele prijsbenchmarks, geavanceerde software en een toegewijd pricingteam is het mogelijk om honderdduizenden artikelen iedere dag weer concurrerend te prijzen. Dat gebeurt idealiter op basis van een overkoepeld prijsbeleid met daarbinnen gedifferentieerde strategieën voor kanalen, productgroepen, merken, prijsbanden of zelfs specifieke artikelen. Binnen dit raamwerk bepalen algoritmes wat de beste prijzen zijn door prijselasticiteit en concurrentie in overweging te nemen. Koppelingen met inkoopprijzen, voorraadposities, verkoopaantallen en conversies zijn evengoed mogelijk.
Voeg daar nog de levensfase aan toe en de basis voor een separate, geautomatiseerde markdown-strategie is gelegd. De realisatie en uitvoering van een passend model nemen vervolgens wel uitdagingen met zich mee. Daarom drie tips:

 1. Creëer draagvlak
  Het is noodzakelijk om draagvlak te hebben en te houden bij directie, supply chain en category management. Hoewel het doel is om afschrijvingskosten te sparen loop je bijvoorbeeld tegen de vraag aan in welke mate er budget is om in de marge te snijden. Daarnaast moet de mate van agressie bepaald worden; Binnen welke termijn moet de voorraad afgebouwd zijn? Mag de artikelmarge negatief worden? Etc. Ook is het belangrijk om de categoriemanagers mee te hebben. Door buiten de kaders van het prijsbeleid te gaan, raak je immers aan hun marge KPI’s. Ook onderhouden zij de relaties met leveranciers die niet per se blij zijn met prijsverlagingen. Bovendien kan er recht van retour zijn afgesproken, waardoor afprijzen minder lucratief is dan terugsturen of inruilen. Monitor de voortgang en rapporteer terug aan alle stakeholders.

 2. Optimaliseer het model
  In de implementatiefase loop je tegen verschillende uitdagingen aan. Zo kan een bestelling uit het Verre Oosten eenmalig zijn. Als deze partij direct als ‘uitlopend’ wordt geregistreerd door supply chain, de voorraad hoog is en er geen conversie is, gaat de prijs meteen omlaag terwijl dat niet hoeft. Verder kwalificeert een seizoensartikel zich in het voorjaar misschien voor afprijzing, maar in het najaar niet meer. Stakeholders betrokken houden levert daarom waardevolle feedback op en geeft de sturing aan de optimalisatie. Richt het model zo in dat artikelen die ondanks meerdere prijsverlagingen niet of weinig bewegen, worden uitgesloten voor verdere markdowns en onderwerp worden van analyse. Als de Product Detail Pagina (PDP) niet bekeken wordt, dan heeft korting op korting stapelen namelijk geen zin. Weinig weergaven of lage conversie is niet altijd het gevolg van prijs, maar kan ook door slechte vindbaarheid of content veroorzaakt worden.

 3. Push de markdowns
  Omdat deze artikelen niet aan alle aspecten van het reguliere prijsbeleid hoeven te voldoen, is het zinvol om de scherpe prijzen extra uit te lichten door ze een actietag te geven of op te nemen in een aanbiedingensectie op de website. Dit stimuleert immers de verkoop en draagt bij aan een scherpe prijsperceptie. Zeker als acties en koopjes goed bij de winkelformule passen. Ook blijkt het voor Online Marketing lucratief om de markdown-artikelen uit de reguliere campagnes te halen en in geïsoleerde campagnes te zetten. Door de verlaagde prijzen zal de Click Through Ratio (CTR) en de conversieratio binnen de verschillende advertentiekanalen namelijk toenemen, waardoor de Return On Ad Spend (ROAS) verbetert. Door de isolatie zijn vervolgstappen, zoals het verhogen van biedingen in Google Adwords, overzichtelijk uit te voeren met een hogere rotatie tot gevolg. Let daarbij wel op de advertentiekosten omdat prijsverlagingen zorgen voor een lagere absolute marge.
Resultaat en positieve bijwerkingen

Voor een webwinkel met een assortimentsomvang van de vele duizenden artikelen en een jaarlijkse  miljoenenomzet, kan de schade van een reactief beleid op uitlopend en overtollig assortiment gemakkelijk in de tonnen per jaar lopen. Door de juiste disciplines te betrekken, een markdownmodel in te richten en de lage prijzen in je voordeel te gebruiken, valt er als retailer veel geld te verdienen of te besparen. De ratio van een gezonde marge of logische benchmark moet daarbij soms plaatsmaken voor een extreme korting, maar daarmee beïnvloed je de prijsperceptie positief, doe je de klant een plezier en houd je de opkoper buiten de deur. Heb je de afbouw van overtollige voorraad eenmaal effectief ingericht, dan dient de volgende uitdaging zich aan: hoe neem je problematische voorraadposities van niet-uitlopend assortiment mee in het dagelijks dynamisch prijzen?

 Lees het volledige bericht op Emerce »

1-op-1 marketing: de wil is er, nu nog data op orde krijgen

Posted 19 feb 2018 — by Emerce
Category nieuws

Het belang van 1-op-1 datadriven marketing is voor iedereen duidelijk, maar de meeste bedrijven staan nog aan het begin van de weg ernaartoe. Dit blijkt uit onze jaarlijkse quick scan van Nederlandse bedrijven met grote klantdatabases.

Deze bedrijven voldoen aan de basisvoorwaarde voor 1-op-1 marketing want ze hebben veel data beschikbaar. Maar om daar vervolgens goede dingen mee te doen is een grote uitdaging doordat de data niet aan elkaar zijn gekoppeld. Daarnaast blijkt dat de ondervraagde organisaties als belangrijkste prioriteit het behouden van klanten hebben met de digitale transformatie op afstand op de tweede plek. De meeste aandacht gaat dus uit naar business as usual, maar men is zich wel bewust van de noodzaak van het digitaliseren van producten en diensten zodat klanten beter worden bediend en processen efficiënter worden gemaakt. De druk om te veranderen wordt gevoeld door een derde van de organisaties, waarbij met name retailers, uitgevers en mediabedrijven bezig zijn met het zoeken naar nieuwe verdienmodellen. Logisch ook, want in steeds meer sectoren zijn de dienstverlening en informatievoorziening puur digitaal en daar moet je het verschil maken. Er zijn geen fysieke componenten die je kunt benutten om je concurrentiepositie te versterken zoals in de retail bijvoorbeeld wel het geval is.

Uitdagingen voor marketeers

We hebben in het onderzoek ook ingezoomd op de specifieke uitdagingen voor marketing. Op één staat marketing automation (48 procent), gevolgd door klantretentie (41 procent). Realtime beschikbaarheid van data/inspelen op klantgedrag en meer rendement/resultaat met het huidige marketingbudget behalen (beide 38 procent) staan op de gedeelde derde plaats. Op zich is realtime data niet voor elk type bedrijf belangrijk. Als je abonnementen verkoopt hoef je niet tot op de seconde af te weten of iemand een transactie is aangegaan. Maar er zijn natuurlijk campagnes waarbij je wel snel moet reageren, zoals wanneer een webshopbezoeker zijn winkelwagentje achterlaat. Als je een paar dagen later vraagt of hij nog belangstelling heeft voor die producten ben je vaak te laat.

E-mail blijft belangrijkste communicatiemiddel

Hoe onderhouden bedrijven het contact met hun (potentiële) klanten? E-mail en social media zijn onveranderd de belangrijkste communicatiekanalen met een dekking van respectievelijk 100 procent en 93 procent. Wat opvalt is dat de ‘mijn-omgeving’ in opmars is. Ook interessant is het feit dat print nog steeds hoog scoort als communicatiemiddel (72 procent), waarschijnlijk door de hogere attentiewaarde vergeleken met een mailtje in de inbox. Als je boodschap iets is om over na te denken (donateur worden, een bezoekje aan een fysieke winkel brengen) dan kan direct mail een heel goede manier zijn om dat te bewerkstelligen.

Maar e-mailmarketing domineert zoals gezegd de communicatiemix. Bulkmailings blijven daarbij een geliefde campagnevorm: 97 procent van de ondervraagde bedrijven maakt hier gebruik van. De verzending is weliswaar geautomatiseerd maar het moment wordt bepaald door de afzender, niet door de beschikbare data. Waar je natuurlijk naartoe wilt, is dat het gedrag van de klant of lead de boodschap, het kanaal en de timing bepaalt. Dreigt iemand af te haken? Laat een popup zien die de gratis retourzending onder de aandacht brengt of een korting aanbiedt. Dan moet je natuurlijk wel weten welke trigger die persoon weer aan boord brengt. Achtentwintig procent is bezig met dit soort campagnes met voorspellende onderdelen.

Vrijwel niemand heeft realtime klantbeeld

Om dit goed te doen heb je een 360-graden-klantbeeld nodig. Dat lijkt vanzelfsprekend maar slechts 13 procent heeft hierover de beschikking (waarvan 3 procent in realtime). Het goede nieuws is dat de benodigde data vaak wel worden opgeslagen: 93 procent houdt de e-mailstatistieken bij, 90 procent brengt het klik- en surfgedrag in kaart, 62 procent weet wat er gebeurt op social media en 59 procent doet aan IP-tracking, fingerprints en/of cookies. Vierendertig procent houdt ook bij wat er in de mobiele applicaties gebeurt. Het probleem is dat die gegevens in verschillende systemen liggen en niet met elkaar praten. Geen of gebrekkige data-integratie is de reden waarom de overgrote meerderheid geen gepersonaliseerde content kan presenteren aan klanten in online kanalen. Negentig procent baseert de content van inbound marketing op algemene en statische criteria voor doelgroepsegmentatie. Outbound marketing laat een vergelijkbaar beeld zien. Wel zijn zowel het gebruik van online profielen en behavioral targeting als nurtureprogramma’s in opmars zijn Ook is er een lichte stijging in realtime geïntegreerde data (17 procent) en voorspellende modellen en algoritmes (14 procent). Bedrijven omarmen dynamische data dus steeds meer maar houden tegelijkertijd vast aan statische segmentatiecriteria.

Data-driven marketing is belangrijk

Het tegenstrijdige van de quick scan is dat uit alles blijkt dat bedrijven het belangrijk vinden om data-driven marketing toe te passen – zo verwacht men hier een omzetgroei van gemiddeld 7 procent mee te kunnen realiseren. Toch loopt het nog niet goed. Het grootste knelpunt is het combineren van data, bij voorkeur ook met offline databronnen zoals transacties in de winkels. Online gedrag herkenbaar maken is ook een uitdaging omdat websitebezoekers meestal anoniem zijn. Daar komen de cookies en fingerprints om de hoek kijken waar een deel van de bedrijven al mee bezig is. Het tweede knelpunt is om de data realtime toe te passen – als dat zinvol is gezien je bedrijfsactiviteiten en doelgroep tenminste.

Andere obstakels waar de ondervraagde bedrijven tegenaan lopen bij het invoeren van data-driven marketing zijn gebrekkige integratie van de communicatiekanalen, onvoldoende kennis en competenties in huis, ongeschikte tools en onvoldoende steun van het management. Voordat er stappen kunnen worden gezet met data-driven marketing zullen bedrijven eerst moeten voldoen aan deze randvoorwaarden. De wil is er, nu moet de weg worden aangelegd.Lees het volledige bericht op Emerce »

Google Shopping staakt ondersteuning Magento

Posted 19 feb 2018 — by Emerce
Category nieuws

Google Shopping staakt de ondersteuning voor de import van datafeeds uit de API’s van softwareplatformen BigCommerce, Magento of PrestaShop. Webwinkeliers moeten op zoek naar alternatieven.

Per 20 maart aanstaande vervalt de ondersteuning voor deze drie toch grote e-commerceplatformen. Google zegt in een e-mail aan zijn klanten dat het zich wil concentreren op het verbeteren van de gebruikerservaring van Shopping.

Google wil kennelijk zelf geen platformspecifieke dataconversies meer hoeven maken om met de productfeeds te kunnen werken. Het verlegt die investering naar de webwinkeliers. Die zullen het vermoedelijk gaan uitbesteden aan een online marketingbureau, clubs die toch al gespecialiseerd zijn in het in bulk uploaden van reclameteksten. Want de datafeeds worden voor niets anders gebruikt dan voor het omzetten van de productbeschrijvingen in reclameboodschappen met tekst en beeld.

Foto: Georgie Pauwels (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

Dit zijn de 17 marketing automationtrends in 2018

Posted 19 feb 2018 — by Emerce
Category nieuws

Voor de kleine webshop kan het zoiets simpels zijn als een follow-up bij een verlaten winkelmandje, voor grotere bedrijven gaat marketing automatisering in 2018 al veel meer over het bieden van een compleet gepersonaliseerde ervaring dankzij big data en kunstmatige intelligentie.

Maar waar de tools en mogelijkheden voor marketeers gestaag blijven groeien (met onder andere de recente introductie van Whatsapp for Business), is de belangrijkste Marketing Automation trend misschien wel de nieuwe Europese Privacywet, In Nederland Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geheten. Klantgegevens verzamelen wordt een stuk ingewikkelder. Daar gaan we in dit artikel dan ook dieper op in.

Samen met Danny Oosterveer (Burgers’ Zoo), Frans Jan Boon (Add to Friends), Patrick Petersen (Atmost.nl), Chantal Smink (Maxlead),  Tim van IJsendoorn (Fingerspitz Online Marketing), Maarten van Ham (VB Groep), Mick Lodder (Stahrk), Daphne Smaling (Traffic Builders), Wendy Klunder (Contany), Bas van Eeuwen (Spotler) en Dax Strüber (Fingerspitz Online Marketing) bespreek ik de belangrijkste marketing automation trends voor 2018.

In Kunstmatige Intelligentie (AI) wordt flink geïnvesteerd

 

Wat is marketing automation?

Nog even een korte introductie van het begrip marketing automation, want hoewel het al veel gebruikt wordt, is het nog minder bekend dan bijvoorbeeld zoekmachine-optimalisatie of contentmarketing.

Wendy Klunder: “Onder het begrip marketing automation valt het gebruikmaken van diverse geautomatiseerde systemen voor marketingdoeleinden. Middels automations leid je potentiële klanten door de customer journey. Op voorhand ingestelde triggers bepalen het ideale moment om de potentiële klant te voorzien van nieuwe content, om ze uiteindelijk te laten converteren.”

Oké, tijd voor de trends.

#1 Begin bij de basis: e-mail

Mailchimp. Een van de populairste e-mail marketing platforms.

Bas van Eeuwen: “Personalisatie in marketing is nauwelijks los te koppelen van het begrip e-mail. Met een goed verrijkte e-mail marketing database is het eenvoudig om iedere lezer een unieke experience te bieden. En het is schaalbaar: hoe groot je databestand ook is, de software doet het werk.”

Wendy Klunder: “Inmiddels zijn tools voor e-mail automations voor iedere organisatie toegankelijk. Als je hier nog niet mee van start bent gegaan, is 2018 jouw jaar! Een digital savvy marketeer kent zo de weg in tools als MailChimp of ActiveCampaign. Binnen luttele uren heb je een werkende e-mail automation ingesteld.”

“In je e-mail automation kun je je reeds bestaande content eenvoudig verspreiden. Denk hierbij aan aanbiedingen, webpagina’s of blogs.”

Maar uniforme nieuwsbrieven horen volgens Maarten van Ham tot het verleden: “Het wordt meer toegespitst op specifieke wensen vanuit de gebruikers. dus 1:1 marketing middels marketing automation.”

#2 Het verlaten winkelmandje

Bron: Zion Fiction/Flickr

Bas van Eeuwen: “Tot op heden is personalisatie in e-mail vooral gebaseerd op gebeurtenissen in het verleden. Voorbeelden zijn ingevulde onderwerpvoorkeuren, of aankopen in een webshop. Zo hebben we allemaal wel eens een verlaten winkelwagencampagne ontvangen in onze inbox. Let op: dit is nog steeds een zéér effectieve campagne, maar het gaat wel over “what was”.

#3 Persoonlijke aanbevelingen

Spotify snapt steeds beter wat je wilt luisteren

Bas van Eeuwen: “De verwachting van de consument verschuift steeds meer naar “what’s next”. Denk hierbij aan functionaliteiten als Discover Weekly van Spotify of de aanbevelingen van Netflix. Altijd on point.”

“In e-mail kom je dan bij de grote platforms uit, die machine learning en data science functies aanbieden. Maar dat is vaak nogal een investering. Heb je die mogelijkheid? Ga aan de slag. Kun je het je niet veroorloven? Kijk dan eens naar additionele personalisatietools voor je e-mail marketing automation. Er zijn ruime mogelijkheden voor het koppelen van de software en je kunt al snel een grote sprong vooruit maken in het aanbieden van intelligente marketingcampagnes.”

Leestip: Doelgroepgerichte contentontwikkeling volgens de BBC

#4 Gedrag voorspellen met data driven marketing

Er is een dus een bepaalde hiërarchie binnen de marketing automation. Hoog op de ladder staat data driven marketing. Daarmee kun je in bepaalde gevallen zelfs het gedrag van je klanten voorspellen:

Mick Lodder: “Op dit moment zijn de grote bedrijven al aan de gang met data management platforms (DMP’s). Feitelijk is dat een marketingdatabase waar je customer value data (CRM), transactionele data en kanaalgedrag combineert en content/berichten triggert op alle marketingkanalen, inclusief betaalde media (banners, advertenties) en je website.”

“Naast dat je profielen opbouwt op basis van feitelijkheden over de personen in je database is het dan ook mogelijk gedrag te voorspellen. Daarmee kunnen bedrijven nóg relevanter worden en hun conversie optimaliseren.”

Daphne Smaling: “Ik verwacht een flinke ontwikkeling op het gebied van predictive modellen bij de inzet voor marketingdoeleinden.
Hier en daar gebeurt dit al. Een toename in gebruik van DMP’s zagen we in 2017 al. Ik verwacht dat dit alleen maar verder toeneemt en ook toegepast wordt voor personalisatie. Echter is het wel interessant om te volgen wat AVG (de nieuwe privacywet) hier voor effect op gaat hebben.”

#5 Klantdata samenbrengen

Salesforce & Google willen net zoveel klantinzicht als Amazon

Maar nog niet alle organisaties hebben hun data al behoorlijk verzameld.
Tim van IJssendoorn: “Volgens Google staat klantdata gemiddeld op 6 verschillende plekken binnen organisaties. Die data zal in 2018 steeds meer bij elkaar gaan komen. Customer Data Platforms groeien in populariteit (zie Google Trends). Ook zie je meer samenwerkingen op dit vlak ontstaan, bijvoorbeeld de recent aangekondigde integratie tussen Salesforce en Google Analytics.”

Leestip: 7 Krachtige B2B Leadgeneratie Tips

#6 Persoonlijke ‘tijdlijn’

Wat kun je met al die extra data & inzichten? Danny Oosterveer maakt de vergelijking met Facebook. Daar krijg je al jaren precies voorgeschoteld wat het algoritme het beste bij je vindt passen:

“We hebben steeds meer content en data, en die kunnen we steeds beter aan elkaar koppelen. Dat maakt het mogelijk dat we content nu écht relevanter kunnen gaan aanbieden. We kunnen beter gaan personaliseren, door net als Facebook het soort content of de vorm (volgorde, grootte) aan te passen aan de voorkeuren van een individu.”

“Op basis van de klantreis kan er bovendien 1-op-1 worden gecommuniceerd met klanten. Service als marketing, zo noem ik het. Echt waardevol en relevant zijn voor je doelgroep.”

Maar nog niet iedereen zal al zover zijn qua marketing automation in 2018. Frans Jan Boon ziet nog een tussenfase: “De mogelijkheden zijn al voldoende aanwezig, maar bedrijven maken nog weinig gebruik van vergaande personalisering. Als tussenstap zal het creëren van content voor specifieke segmenten en persona’s verder toenemen.”

#7 Relevante landingspagina

Bol.com weet nog heel goed dat ik een pinguïnknuffel zocht

Een iets simpeler vorm van marketing automation – maar anno 2018 nog steeds belangrijk – is de gepersonaliseerde landingspagina.

Wendy Klunder: “Wat ons betreft is een gepersonaliseerde website voor je bezoekers de spannendste en meest effectieve vorm van marketing automation. In 2018 kunnen we deze methode als ware trend benoemen, omdat diverse tools deze automation toegankelijk hebben gemaakt. Kijk bijvoorbeeld eens naar Optimizely of naar Adobe Target. Zelfs de weergave van je website in de zoekresultaten kan hiermee worden gepersonaliseerd! “

“Op basis van gegevens van de websitebezoeker (locatie, zoekgedrag, realtime informatie, etc.) creëren deze tools een gepersonaliseerde webpagina. Voorbeeld: zoekt een dame op zwemkleding? Dan krijgt deze bezoeker op de homepage een aanbieding voor badpakken te zien. Zoekt tegelijkertijd een man op winterjassen? Dan krijgt deze bezoeker op de homepage een winterjas banner te zien!”

#8 Locatie, locatie, locatie

Wearables zoals deze Vivo Fit 4 worden steeds betaalbaarder

Frans Jan Boon: “Locatie zal een grotere rol gaan spelen bij Marketing Automation, binnen de grenzen van de privacywetgeving.”

“Niet met fancy gadgets maar met alledaagse dingen zoals locatiegebaseerde smartphone apps (denk aan die voor wandelen of hardlopen), smartwatches en andere betaalbare wearables die voor grotere groepen gebruikers haalbaar zijn.”

#9 Realtime personalisatie

Frans Jan Boon: “Een andere trend is real-time. Nu wordt binnen marketing automation nog veel vooraf ingeregeld op basis van historische data en inzichten. Marketing automation worden steeds meer self-learning, waardoor er real-time ingespeeld kan worden op bijvoorbeeld het eerder genoemde gebruikersgedrag of gebruikerslocatie.”

#10 Maak het niet té ingewikkeld!

Eindeloze mogelijkheden, maar ben je er klaar voor? Bron: Hubspot

Er is ongelooflijk veel mogelijk. Maar té veel keuze verlamt.

Mick Lodder: “Marketing automation is toch wel HET containerbegrip van de laatste twee jaar. Het devies was; koop een systeem waar je je website in bouwt en zorg voor meer content om aan al het webgedrag opvolging te kunnen geven. En tada!, je loopt binnen. De realiteit is anders. Vanwege het prijskaartje van het systeem en de complexiteit van alle veranderingen zijn vooral MKB-bedrijven verlamd geraakt en doen ze in veel gevallen nog niets nieuws.”

Chantal Smink sluit zich daarbij aan: “Niet langer eerst de tool en dan de content, maar eerst de content en dan de tool. Leuk dat je een auto hebt, maar als je geen rijlessen hebt gehad kun je niet rijden. Zo werkt dat met Marketing Automation ook. Bijna geen enkele website is direct klaar voor martech, maar veel partijen lijken hier blind voor. Content is de benzine van je martech-traject. Staar je niet blind op tools en functionaliteiten, maar kijk realistisch naar wat je aan content aan te bieden. Je kunt crap content best automatiseren, maar daarmee bereik je nog je doelstellingen niet.”

#11 Data verzamelen lastiger door privacywet (AVG/GDPR)

NS vinkte de vakjes nieuwsbrief, serviceberichten én (!) meedoen aan onderzoeken alvast voor je aan. Binnenkort is dat verboden.
De experts stipten het al twee keer aan. Er komt nieuwe Europese Privacywetgeving aan. Wat betekent dat voor Marketing Automation?

Tijdens Emerce Performance 2017 sprak ik met Matthias de Bruyne (DDMA) over de betekenis van AVG voor marketeers:

Frans Jan Boon: “Marketing Automation zal meer en meer te maken krijgen met restricties door privacy wetgeving waardoor tracking & tracing van gebruikers en bezoekers niet altijd meer mogelijk is, en sommige marketing automation processen daardoor niet meer volledig kunnen functioneren. Zo hebben we in Nederland vanaf medio 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), maar ook in andere landen speelt dit. Bedrijven ons laten volgen wordt straks het wisselgeld wat wij als consumenten inzetten.”

Bron: GDPR: 5 marketing automation pitfalls to plan for

Wat mag er dan allemaal niet meer?

Je mag bijvoorbeeld niet meer zomaar iemands persoonlijke IP adres volgen zonder toestemming. Een mail sturen om te ‘controleren of adresgegevens nog kloppen’ kan je op een boete komen te staan en automatische vinkjes om akkoord te gaan met allerlei ‘serviceberichten’ (zoals de NS tot voor kort deed) zijn absoluut uit den boze.


Dit bericht leverde vliegmaatschappij FlyBe al 70.000GBP boete op

Maar de nieuwe privacywet biedt ook mogelijkheden. Nu consumenten en bedrijven minder ongewenste communicatie ontvangen, zullen ze meer tijd en aandacht hebben voor gewenste berichten – en dat hangt vaak samen met verregaande personalisatie -vanuit je organisatie.

Leestip: GDPR For Marketing: The Definitive Guide for 2018 (met het hoofdstuk GDPR is a golden opportunity for marketers)

#12 Automatisch advertenties inkopen

Live advertenties inkopen is nu nog niet mogelijk bij de NPO

Daphne Smaling: ”Er vindt een verschuiving plaats van traditionele media naar online, waardoor deze ook verder te automatiseren is.
Na DooH en radio, zal ook TV uiteindelijk Programmatic (=geautomatiseerd) in te kopen zijn. Dit zorgt ook opnieuw voor een verschuiving in het medialandschap.”

Bron: IAB

Bekijk ook mijn interview met Marko van Houdt van Xite tijdens Emerce Performance 2017:

“De Programmatic markt staat al even op scherp omdat de vraag naar transparantie steeds verder toeneemt. Dit geldt zowel voor transparantie in het ecosysteem en de verdienmodellen. Maar ook voor de kwaliteit van de inventory, beschikbare data en inzichten en rapportage met resultaat van de inzet.”

Leestip: Programmatic advertising: waar hebben we het over?

#13 Chatbots gebaseerd op regels

Een gesprek voeren met (chatbot) Eva Jinek lukt nog niet echt

Wendy Klunder: “Chatbots worden een steeds meer toegankelijke toepassing van marketing automation. De rule-based chatbots -die ingevoerde antwoorden geven, maar ze niet zelf formuleren – kan iedere marketeer eenvoudig implementeren. Je kunt ze zowel op je Facebook-pagina, als op je website installeren.”

“Je bezoekers kunnen met deze gepersonaliseerde en geautomatiseerde content snel door je sales funnel worden geleid. Bonus: bij het implementeren van deze tool moet je je écht verplaatsen in je doelgroep.“

Dax Strüber: “Met chatbots en Web-chats verlaag je de drempel om contact op te nemen met een bedrijf. Een positieve ontwikkeling, maar er moet wel nagedacht worden over de koppeling van de chatbot met het CRM waar marketing automation op draait. Je wilt namelijk niet dat communicatie langs elkaar heen gaat lopen. Daarnaast kunnen chatbots ook gebruikt worden als alternatief van e-mailmarketing om relevante push notificaties naar prospects te versturen.“

Chatbot Anne Frank huis wil niet chatten

Als ‘veredeld keuzemenu’ zijn chatbots nu al prima in te zetten voor je marketing automatisering. Maar echt ‘slimme’ chatbots hoef je in 2018 nog niet te verwachten. Al is het maar omdat het Nederlandse taalgebied op AI gebied nog flink achterloopt op het Engelse.

Zelf experimenteer ik ook met een chatbot voor CopyRobin. Als beslissingsboom om de juiste dienst te kiezen werkt het al prima. Maar het beantwoorden van open vragen blijft inderdaad een uitdaging.

#14 Automation niet altijd de oplossing

Ergernis bij veel consumenten: contactgegevens nergens zichtbaar.

Bovendien: zitten je klanten wel te wachten op een chatbot?

Patrick Petersen: “Belangrijk is wel dat automation in de marketing niet blind ingezet moet worden. We komen in die “alles mag weer menselijk worden in het klantcontact”-trend tot de conclusie dat automation bij zichtbaarheid voor prikkels zorgt in de klantreis, daarna moet je toch echt persoonlijk doorpakken.”

“We komen er achter dat automation ook veel nadelen heeft en het gat met de (toekomstige) klant juist groter maakt.”

#15 Zakelijke Whatsapp

Stuur je klant automatische antwoorden via Whatsapp Business

Een manier om persoonlijk in contact te blijven met klanten is het onlangs ook in Nederland gelanceerde Whatsapp for Business. Als kleine ondernemer kun je hier toch een beetje marketing automation inbouwen door bijvoorbeeld een automatisch antwoord te sturen wanneer je afwezig bent en aan te geven hoe de klant meer informatie vindt.

#16 Alleen de belangrijkste leads

Meer winst door je te richten op minder klanten? Bron: HG Data

Marketing Automation is volgens Dax Strübler ook een kwestie van kiezen: zoals we het kennen is het vooral gericht op de profilering en communicatie met bestaande leads, prospects en klanten, op individueel niveau. Niet op account niveau.”

“Met Account Based Marketing (ABM) richt je je op het targeten van alleen de meest waardevolle accounts. Zo moeten marketeers zich gaan bezig houden met Domain Target Advertisement, het segmenteren van leads, afstemmen van geautomatiseerde communicatie naar de segmenten. Daarbij moet de data natuurlijk centraal, in de Marketing Automation software, worden gearchiveerd. Alleen zo kun je marketing en sales goed laten samenwerken.”

#17 Smarketing

Wendy Klunder sluit zich daarbij aan:

“Een grote trend binnen succesvolle organisaties is ‘smarketing’,  de feilloze samenwerking tussen het salesteam en het marketingteam. En het grote voordeel van marketing automation? Juist! De samenwerking tussen marketing en sales wordt ijzersterk! Wil je dus aan de slag met marketing automation? Zorg er dan voor dat je de sales- en marketingafdeling samenbrengt. Bepaal samen wat de uit te zenden boodschap wordt. Deze wordt daaropvolgend geïmplementeerd in de automations in de verschillende systemen (bijv. chatbots, e-mail automations, gepersonaliseerde websites).”

“De overgang van een potentiële klant van marketing naar sales is eenduidig aan te geven, zodat sales op het goede moment kan overgaan tot verkoop. Veel organisaties kennen bijvoorbeeld (geautomatiseerd) punten toe – ‘lead scoring’ – aan prospects in een CRM-systeem. Een win-win situatie voor de gehele organisatie!”

Conclusie

Er is in 2018 verschrikkelijk veel mogelijk dankzij Marketing Automation. Met genoeg data gekoppeld aan kunstmatige intelligentie kun je klanten op het juiste moment, de juiste content in de juiste vorm voorschotelen.

Maar de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR/AVG) brengt ook uitdagingen met zich mee. Ongevraagd allerlei persoonsgegevens verzamelen behoort tot de verleden tijd. Je moet de meerwaarde van personalisatie ook aan je klanten weten uit te leggen.

Tot slot merken de experts het gevaar van door de bomen het bos niet meer zien. Verlies je niet in tools en mogelijkheden voordat je basis van Marketing Automation op orde hebt.Lees het volledige bericht op Emerce »

OnRecruit wil datagedreven vacatures vervullen

Posted 16 feb 2018 — by Emerce
Category nieuws

E-commerce-principes toepassen in recruitment betekent vooral dat je je data op orde moet hebben. OnRecruit heeft daarvoor een platform ontwikkeld zodat werkgevers en recruitmentbureaus zo efficiënt mogelijk vacatures kunnen vervullen.

OnRecruit is acht jaar geleden opgericht met het idee om e-commerce-principes toe te passen op HR en recruitment, vertelt Chief Technology Officer Dirk Meeuws. “De oprichters signaleerden dat het extreem verouderd was hoe vacatures werden vermarkt en vervuld. Daar was voor ons als mediareseller een slag te slaan.”

Gaandeweg besloot OnRecruit zich echter meer te gaan richten op de technologische kant van e-recruitment. “We hebben zelf een platform ontwikkeld waar we alle relevante informatiebronnen koppelen. Het gaat dan om de vacature op de website tot en met hoelang de kandidaat uiteindelijk is aangenomen bij het bedrijf blijft en alles wat daar tussenin zit. Het hele recruitmentproces kunnen wij doormeten. Op basis van de verzamelde data wordt bepaald hoe effectief kanalen zijn, welke ROI een bepaald budget oplevert, hoeveel tijd het kost om een vacature in te vullen, de kosten van een lead, hoeveel leads er nodig zijn om iemand te vinden voor de baan, enzovoorts.”

Advies en uitvoering

Het datawarehouse van OnRecruit meet de performance van alle recruitmentactiviteiten van een werkgever of uitzendbureau. Maar het blijft niet bij advies – de benodigde online marketingacties worden ook door OnRecruit uitgevoerd. “Een campagne voor een salesvacature brengen we geautomatiseerd onder de aandacht via verschillende kanalen, we doen aan retargeting, et cetera. Daarbij wordt ook in de gaten gehouden of het benodigde aantal sollicitanten is behaald. Op basis van historische data rekent het systeem per type vacature dat aantal uit.”

Het platform bepaalt dus of er een marketingcampagne nodig is om een vacature onder de aandacht te brengen. Als dat het geval is, dan wordt die campagne in de juiste kanalen ingeschoten totdat het budget is bereikt of het beoogde aantal kandidaten op de vacature heeft gesolliciteerd. Dit betekent niet dat er geen mensenwerk aan te pas komt, benadrukt Dirk. “Onze customer success managers worden geholpen door het platform om de juiste parameters in te voeren. Stel, een supermarkt heeft zowel vacatures bij de afdeling IT als voor vakkenvullers. Dan is het niet de bedoeling dat het systeem alles op alles zet om die vakkenvullers te vinden, terwijl het ophangen van een briefje in de supermarkt waarschijnlijk efficiënter is. Voor het systeem is het lastig om onderscheid tussen de verschillende typen functies te maken. Dat inzicht hebben onze medewerkers wel en daar sturen zij op bij. Het is in die zin predictive dat we op basis van historische data een hypothese formuleren. De customer success manager houdt in de gaten of de hypothese klopt en of de door het systeem voorgestelde acties uitpakken zoals verwacht.”

Via leadscores geïnteresseerde kandidaten benaderen

Daarnaast houdt het platform proactief (via het verzamelen van cookies) bij of kandidaten terugkomen op de site. Daar kan de recruiter dan snel op inspelen. “Alle verzamelde informatie schieten we terug naar het recruitmentsysteem. Dat gebeurt ook als een geschikte kandidaat die om wat voor reden dan ook niet is aangenomen weer op de jobsite is geweest. Dan wordt er een signaal gegeven dat kandidaat 15 (wij slaan geen persoonsgegevens op maar kennen leadscores toe) weer interesse toont. Als die belangstelling wederzijds is kan HR contact opnemen met deze persoon. Op deze manier helpen we onze klanten meer vacatures in te vullen op een efficiënte manier.”

Dirk geeft als voorbeeld van die efficiency een werkgever die drie jaar geleden van start is gegaan met OnRecruit. “Voor die tijd werd 80 procent van de vacatures ingevuld via recruitmentbureaus die daarvoor uiteraard een bedrag per kandidaat rekenen. Door online meer zichtbaarheid te realiseren konden we via de juiste kanalen het juiste verkeer aantrekken. Nu wordt 90 procent via de eigen website ingevuld. Dat levert niet alleen een kostenbesparing op, het proces is ook sneller geworden, de werkgever heeft meer naamsbekendheid gekregen én er is een database opgebouwd met interessante kandidaten.”

Eigen marketing draait op Salesforce

Zoals gezegd heeft OnRecruit het e-recruitment platform zelf gebouwd. Voor de eigen marketingactiviteiten wordt Salesforce ingezet als CRM. Pardot wordt gebruikt als marketing automation tool. “Tot twee maanden geleden werkten we met legio systemen. Maar onze organisatie groeit snel en we wilden marketing efficiënter organiseren. We hebben veel CRM-pakketten bekeken maar Salesforce biedt de beste mogelijkheid om bestaande systemen te koppelen zodat alle data op één plek worden verzameld. Wat meespeelt bij de keuze voor Salesforce is dat we zagen dat veel recruitmentbureaus er ook mee werken dus we hadden al wat ervaring met de koppeling en de mogelijkheden, zoals het gemak waarmee je custom velden kunt aanmaken en informatie terug kunt geven aan het ATS van de klant. Toen de aankoopbeslissing eenmaal was gevallen in oktober ging het snel: in januari konden we aan de slag met Salesforce dankzij onze implementatiepartner m|ployee cloud.”

Naast Salesforce en Pardot heeft OnRecruit ook Salesforce Inbox en Salesforce CPQ geïmplementeerd, vertelt Dirk. “De grootste valkuil voor onze groei is dat er kennis verloren gaat. Salesforce Inbox maakt het voor ons gemakkelijk om al onze e-mailcommunicatie en kalenderactiviteiten te koppelen met de juiste records in het CRM. Daarnaast helpt Salesforce CPQ ons salesteam met het bepalen van de juiste pricing en het versimpelen van het quote-proces. Dit levert ons tijdwinst, schaalbaardere processen en versimpelde prognoses op.”

Wat de toekomst betreft, ziet Dirk een belangrijke rol weggelegd voor machine learning. “Je ziet in recruitment een digitale slag plaats vinden. Op dit moment heeft het verzamelen en analyseren van data zodat je er zakelijke inzichten uit kunt halen prioriteit. De volgende stap is marketing automation op een Salesforce Einstein-achtige manier. Over drie jaar maakt de software de selectie en wordt het sollicitatiegesprek door een mens gevoerd.”Lees het volledige bericht op Emerce »

Uitgevers bezorgd om nieuwe Europese cookiewet

Posted 16 feb 2018 — by Villamedia
Category nieuws

De media gaan flink last krijgen van de nieuwe Europese cookiewet. Die conclusie trekt DDMA, de Nederlandse branchevereniging voor data en marketing. De nieuwe wet, die officieel de ePrivacy Verordening heet, kan de inkomsten van online uitgevers en andere…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Commission sharing: nieuwe samenwerkingen leiden tot conversie

Posted 16 feb 2018 — by Emerce
Category nieuws

Consumenten willen gratis interessante content lezen. Adverteerders willen op hun beurt inzicht in wie hun producten koopt. En tegelijkertijd zoeken content publishers naar nieuwe manieren om hun bezoekers te bedienen en hierbij geld te verdienen, zodat zij journalistiek gratis aan kunnen blijven bieden. Dit alles ligt ten grondslag aan het commission sharing-concept.

Van oudsher zijn affiliate marketingpartijen de schakel tussen publishers en adverteerders. De opkomst van ecosystemen waarin bedrijven met complementaire expertise, producten of diensten met elkaar gaan samenwerken in plaats van alles proberen zelf te doen, is een trend die sinds een aantal jaren echt voet aan de grond krijgt in het affiliate marketinglandschap. Vanzelfsprekend heeft dit effect op de samenwerkingsstructuur. In plaats van de traditionele driehoekssamenwerking tussen netwerk, publisher en adverteerder zien we nu ook partnerships ontstaan tussen publishers onderling die worden gefaciliteerd door het affiliate marketingnetwerk.

Het begon voor ons een jaar of drie geleden met een financiële vergelijkingstool van een specialist die op een high-volume website werd geplaatst. Voor de drukbezochte publisher leverde het techniek op die ze zelf niet hadden kunnen ontwikkelen en de technische specialist boorde op zijn beurt een nieuw publiek aan. Het werd al snel duidelijk dat dit concept ook goed toepasbaar was in andere segmenten zoals telecom en retail. Hiervoor werken we samen met partijen die white label tools hebben ontwikkeld voor bijvoorbeeld het vergelijken van telefoonabonnementen en verzekeringen, maar in-article widgets of het plaatsen van een shop behoort tot de mogelijkheden.

De content publisher kan zo’n tool in eigen look & feel implementeren zonder dat ze de technische expertise in huis moeten halen om zo’n vergelijker te ontwikkelen. De commissie over de omzet die zo wordt gerealiseerd, wordt gedeeld tussen de content publisher en de toolontwikkelaar, die verwerken wij en betalen wij uit via de door ons ontwikkelde commission sharing-tool.

Voor adverteerders biedt het commission sharing-concept de mogelijkheid om samen te werken met niet-traditionele publishers die zich normaliter richten op advies of inspiratie, maar niet primair op het realiseren van conversie voor merken en webwinkels.

Elle.nl en Shopsuite: shoppable content

Dit hebben wij bijvoorbeeld gedaan voor Elle en Shopsuite. Elle.nl heeft met 875.000 unieke bezoekers per maand een groot bereik. Shopsuite heeft een online etalage ontwikkeld, waarbij de publisher uit meer dan 5 miljoen producten een selectie kan maken die past bij het medium. Het is shoppable content die is afgestemd op de doelgroep van de content publisher. Elle.nl kan op deze manier bezoekers een shopervaring bieden zonder dat zij zelf een webwinkel hoeven in te richten. Met succes: zowel de bezoekersaantallen als de conversie-KPI’s van de shop op Elle.nl stegen flink. Inmiddels zijn er op deze manier meer dan duizend samenwerkingen tot stand gekomen, onder andere op de website van &C, Lindanieuws, Cosmogirl en Esquire.

The Dutch Selection: smartphones vergelijken

Een van de partners met wie we samenwerken op het gebied van telecom is The Dutch Selection, die smartphones en abonnementen met elkaar vergelijkt. Zij kunnen de populairste telefoons met elkaar vergelijken, maar de content publisher kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen om een specifiek merk of een bepaalde provider uit te lichten. Zo kan de content dus worden afgestemd op de kenmerken van de site. Wanneer de gebruiker iets van zijn gading vindt, dan gaat hij met één klik naar de check-outpagina van de adverteerder, zodat de kans op churn – doordat de klant te veel handelingen moet verrichten – aanzienlijk wordt beperkt. Een eveneens mooie feature is de in-article widget die The Dutch Selection heeft ontwikkeld, die bedoeld is voor het gebruik in specifieke artikelen. Dit is een uitgeklede versie van de vergelijker, waarmee bijvoorbeeld de top-3 deals worden getoond.

Resultaten tot nu toe

Het commission sharing-concept is mede een succes, omdat je veel beter kunt bepalen welke publishers (touchpoints) hebben bijgedragen aan de uiteindelijke conversie en in welke mate. Hier kun je de commissiestructuur op afstemmen, zodat elk touchpoint beter op waarde wordt geschat. Bovendien zien we dat de marktontwikkelingen vragen om een verandering in de wijze van adverteren. Door de kritische millennial generatie zijn adblockers gemeengoed geworden en is de vraag naar native advertising toegenomen. Hierdoor staat de CPM-prijs van rich media al jaren onder druk en is er bij publishers vraag naar alternatieve en additionele verdienmodellen. Dit zien we niet alleen terug in onze resultaten, maar ook in de groei van onze commission sharing oplossing: tussen 2014 en 2017 hebben we een omzetgroei van 163 procent gerealiseerd en is het aantal conversion partners uitgegroeid tot tien.

Next step?

Onze verwachting is dat we commission sharing partnerships in meer segmenten (zoals Food en Home & Living) gaan opzetten met providers die nieuwe technologieën aanbieden aan de publisher om van diens bezoekers klanten te maken. Er zijn verschillende interessante innovaties op dit gebied. Universal basket tracking bijvoorbeeld, waarbij bestellingen bij verschillende webshops worden gecombineerd tot één winkelmandje/order. Of contextual commerce, waarbij je direct vanuit een foto of ander beeld een aankoop kunt doen. Hetzelfde idee wordt toegepast bij shoppable video, waarbij je zonder de player te verlaten een product kunt kopen dat wordt getoond. Zo zijn we recent een samenwerking gestart met video-advertisingbedrijf Vraym, een selfservice oplossing voor adverteerders en publishers die met behulp van video hun sales willen verhogen. Volledig geoptimaliseerd voor elk type device natuurlijk. En ook op gebied van Augmented Reality zie je steeds meer commerciële toepassingen die prima binnen het commission sharing-concept passen, zoals een virtuele projectie van een bepaald meubelstuk in je woonkamer om te zien of het in je interieur past of het scannen van je voeten om je ideale sneakers te vinden.

Meer weten over commission sharing en de trends in affiliate marketing? In de podcast ‘Future proof met Awin: go big and go niche or go home’ gaan Wanja Allessie en Thomas van der Lee in op de ontwikkelingen in het performance-marketinglandschap en wat de visie en voorbereiding van Awin hierop is. Beluister de podcast hier.Lees het volledige bericht op Emerce »