Posts Tagged ‘mail’

Beveiliging van Nederlandse domeinnamen onder de maat

Posted 22 Feb 2017 — by Emerce
Category nieuws

Het is slecht gesteld met de beveiliging van Nederlandse domeinnamen. Dat concludeert SIDN, de beheerder van het .nl-domein. SIDN heeft ruim 7.000 domeinnamen laten controleren in vier overkoepelende sectoren: financiële dienstverlening, publieke sector, internet- en telecombedrijven en bedrijfsleven.

Op dit moment is 46 procent van alle .nl-domeinen voorzien van een digitale handtekening (pdf). Vooral in de bankensector en bij de internetaanbieders blijft de beveiliging van domeinnamen achter. Overheden hebben daarentegen in de afgelopen drie jaar een grote stap gemaakt.

DNSSEC is de cryptografische beveiliging van domeinnaam-informatie. Hiermee wordt de ‘bewegwijzering’ van het internet veiliger en betrouwbaarder. Bezoekers van domeinnamen die beveiligd zijn met DNSSEC, zijn beter beschermd tegen omleiding naar valse IP-adressen.

Als een domeinnaam niet met deze beveiliging is uitgerust, bestaat de kans dat gebruikers worden omgeleid naar een namaakwebsite. Daarnaast vormt DNSSEC de basis voor nieuwe toepassingen, zoals het veiliger maken van e-mail en het eenvoudig delen van cryptografische sleutels om internetcommunicatie te beveiligen.

Uit een eerdere inventarisatie in 2014 bleek met name dat de financiële dienstverleners, beursgenoteerde ondernemingen, overheidsorganisaties en internetproviders nog een grote achterstand hadden ten opzichte van de overige onderzochte domeinen. In de tussentijd is het aantal ondertekende domeinnamen in deze sectoren weliswaar gegroeid, maar nog steeds minder dan in de overige domeinen.

Banken zouden de belangrijkste gebruikers moeten zijn van DNSSEC-beveiliging, maar zij scoren voor de tweede keer op rij het slechtst van alle onderzochte domeinnamen, zegt SIDN Bovendien hebben zij van alle bedrijven het meeste last van phishing en spoofing, iets waar DNSSEC in combinatie met DKIM en DMARC bescherming tegen kan bieden. In de afgelopen twee jaar zijn er verschillende nieuwe veiligheidstoepassingen bovenop de DNSSEC-infrastructuur geïmplementeerd.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 heeft SIDN ook de domeinnamen van de politieke partijen, voorlichtingssites en wetenschappelijke bureaus meegenomen in de inventarisatie. Ruim de helft van de 74 onderzochte domeinen heeft de DNSSEC-beveiliging niet op orde.

 Lees het volledige bericht op Emerce »

Klantbeleving wordt belangrijker dan prijs en product

Posted 21 Feb 2017 — by Emerce
Category nieuws

Forbes verwacht dat in 2020 de klantbeleving de belangrijkste reden is waarom de consument voor een bepaald bedrijf of merk kiest. Hoe de klant de dienstverlening ervaart wordt dus belangrijker dan het product en de prijs daarvan. Dit heeft grote gevolgen voor de marketingstrategie.

Het minder goede nieuws: CMO Council deed onderzoek onder marketingprofessionals wereldwijd en slechts 16 procent vindt dat hun bedrijf een klantbeleving biedt die in overeenstemming is met de merkbelofte. Twee derde slaagt hier soms wel en soms niet in en 14 procent lukt het nooit. Om maximale waarde uit de klant te halen en een lange-termijnrelatie op te bouwen zal marketing een manier moeten vinden om een geïntegreerde, samenhangende beleving te bieden die klanten aanspreekt.

Eruit halen wat erin zit

Kennis van de klant is hierbij belangrijker dan ooit. Die heeft namelijk hooggespannen verwachtingen die je alleen waar kunt maken als je zijn gedrag begrijpt en daarop direct kunt inspelen. De marketingdirecteur van Marston’s, een Engelse bierbrouwer die ook pubs uitbaat, verwoordt het treffend: “Je kunt geen vrienden worden met iemand die je niet echt kent.”

Gebrek aan kennis van en begrip voor de klant heeft gevolgen voor de bottomline. Slechts 3 procent van de marketeers uit het CMO-onderzoek zegt dat zij de maximale omzet uit hun klanten halen. Bijna de helft (47 procent) doet dit niet, 44 procent werkt eraan en 6 procent weet domweg niet hoe ze op dit gebied presteren.

Het goede nieuws: de eerste voorzichtige stap in de juiste richting is door 49 procent van de ondervraagde marketeers al gemaakt: zij werken nauwer samen met sales-, service- en support-afdelingen om de klantbeleving consistent te maken. Silo’s afbreken is heel belangrijk om inzicht te verkrijgen in wat klanten beweegt. Zo blijft cruciale informatie niet hangen bij een bepaalde afdeling of tool en verkrijg je een volledig beeld van de klant.

Data genoeg, nu nog inzichten

Op zich hebben de marketingprofessionals toegang tot heel veel klantdata. De uitdaging is om deze te aggregeren tot een volledig beeld van de klant. Zonder dat ‘360 graden’ inzicht kun je immers geen personalisatie toepassen. Slechts 3 procent zegt dat al hun databronnen volledig zijn geïntegreerd. Zeventien procent heeft de data deels gecombineerd. Bijna de helft (48 procent) verzamelt en analyseert de informatie los van elkaar. Tien procent zegt dat de datastromen te complex zijn om te consolideren. Meer dan een vijfde doet niets aan consolidatie en analyse van klantgegevens.

Eenendertig procent biedt een betere klantbeleving, omdat ze data gebruiken om relevanter te worden voor de klant. Dit gebeurt echter vrijwel altijd op basis van historische data. De volgende zet is om analytics niet achteraf, maar real-time te gebruiken, in de context van de klantreis. Bij elke interactie kun je de uit data verkregen inzichten gebruiken om een natuurlijk, relevant gesprek met de klant te voeren. De klant voelt zich begrepen en gewaardeerd als individu. Zo creëer je betrokkenheid bij het bedrijf of merk.

Marketingsucces

Waar kun je het beste mee beginnen als je echt een klantgericht bedrijf wilt worden? Vier tips op weg naar marketingsucces:

Het is de reis van de klant, niet die van jou
De klant wil de vrijheid om zijn eigen pad te volgen in plaats van een van tevoren gedefinieerd proces te moeten doorlopen. Dit noemen we de customer-managed journey. Het trechtermodel werkt niet meer, omdat de klant via heel veel verschillende kanalen met het bedrijf in contact kan treden. Klanten verwachten nu relevante content die voldoet aan hun individuele behoeften en voorkeuren.

Actiegericht en actueel inzicht versus op campagnes gebaseerde inzichten

Een campagne opzetten en achteraf meten wat het effect is, heeft niet zoveel zin. Benut de beschikbare gegevens om nieuwe, actuele inzichten in het gedrag van de klant te verkrijgen. Als je begrijpt waarom klanten tijdens bepaalde contactmomenten dreigen af te haken, kun je dat voorkomen.

Richt je niet alleen op de bekende gebruikers

Iemand die anoniem je website bezoekt, staat aan het begin van de klantreis. Die mensen kun je negeren, maar dan is de kans klein dat ze daadwerkelijk klant zullen worden. In plaats daarvan kun je tijdens die eerste interactie luisteren, leren en je aanpassen aan de behoeften van de anonieme gebruiker. Ook met mensen die je nog niet kent kun je een relevant gesprek voeren. Iemand die een meubelsite bezoekt om een bepaalde stoel te bekijken, kun je bij het volgende bezoek bijvoorbeeld gratis verzending aanbieden van die stoel. 

Omni-channel personalisatie

Het is niet genoeg om aanwezig te zijn op nieuwe platformen. Een klant die eerst een bericht op je Facebookpagina plaatst en vervolgens een mailtje stuurt naar sales, ziet dat niet als aparte interacties. Het bedrijf moet met één stem spreken in alle online en offline kanalen. De klant vertelt één keer zijn verhaal. Vervolgacties kunnen door alle medewerkers, in alle kanalen, systemen en platformen, worden ondernomen zonder dat het gesprek hapert. Zo werkt menselijke interactie en dat is wat de klant verwacht: behandeld worden als een individu. Personalisatie draait niet om een naam in de aanhef van een e-mail. Het gaat erom dat je weet wie de klant is, zijn gewoonten en voorkeuren – wat, hoe en wanneer hij iets wil.

Meten is weten is winnen

De klant verandert en marketing dus ook. Door on- en offline systemen op elkaar af te stemmen, eilanddenken in het bedrijf tegen te gaan en data te gebruiken om inzicht te verkrijgen in de actuele klantreis kun je direct anticiperen op de behoeften van de klant. Die is koning, maar dient ook een doel: omzet genereren. Investeren in de relatie betekent dat je de maximale omzetpotentie van je klanten benut. De weg naar succes begint bij kennis van de (potentiële) klant.Lees het volledige bericht op Emerce »

ABN: markt voor internetbellen trekt aan

Posted 21 Feb 2017 — by Emerce
Category nieuws

De omzet in de VoIP-markt (internetbellen) is de afgelopen twee jaar verviervoudigd. ABN AMRO verwacht dat deze groei zal doorzetten met ongeveer 30 procent per jaar. De zakelijke markt voor VoIP-diensten wordt met name gestimuleerd door de toename van cloudgebaseerde diensten.

De totale omzet in de zakelijke telecommarkt daalde in de afgelopen twee jaar met 9,5 procent. Die omzetdaling zet door, met zo’n 4 procent per jaar. Dat is een grotere krimp dan in de totale telecommarkt, die ongeveer 2 procent per jaar daalt.

Terwijl in de consumentenmarkt internetbellen al volkomen normaal is, zit de zakelijke telecommarkt midden in de transitie naar volledig plaats- en netwerkonafhankelijke Voice over IP-verbindingen. Met als gevolg dat ook de markt voor zakelijke VoIP-diensten snel volwassen wordt. In de laatste twee jaar kwam de groei van VoIP in een stroomversnelling en nam het aantal VoIP-aansluitingen toen van 74.000 naar ruim 281.000.

De meerderheid van de zakelijke markt belt nog traditioneel. Steeds meer bedrijven zien echter de voordelen van internetbellen. Zo kan VoIP eenvoudiger worden geïntegreerd met mobiele telefonie en bijvoorbeeld CRM- en ERP-systemen.

De barrières tussen vast en mobiel vervagen. Aanbieders richten zich steeds meer op de integratie tussen bellen en bijvoorbeeld e-mail, instant messaging en webconferencing.Lees het volledige bericht op Emerce »

Wat houdt B2B-bedrijven over vijf jaar bezig?

Posted 21 Feb 2017 — by Emerce
Category nieuws

Wat houdt B2B-bedrijven die digitaliseren op dit moment bezig en waarin denken zij over vijf jaar te moeten investeren? Het Adobe B2B Digital Trends-rapport geeft het antwoord.

Verreweg de meeste aandacht ging in 2016 uit naar de optimalisatie van online content, zo blijkt uit het onderzoek. Die inspanning hangt nauw samen met de twee andere focuspunten: targeting en marketing automation.

En hoewel optimalisatie ongetwijfeld belangrijk zal blijven, boet het wat in aan urgentie zo is de verwachting. Net zoals dit voor B2C-marketeers twee jaar geleden bovenaan de agenda stond en nu ‘gewoon’ is geworden, zo krijgen marketeers op de zakelijke markt dit ook onder de knie. De automatisering van e-mail en andere marketing is binnen afzienbare tijd afgerond, waarna de optimalisatie plaatsmaakt voor personalisatie.

Kansen over vijf jaar tijd

Op de langere termijn voorzien B2B-marketeers weinig ingrijpende koerswijzigingen, blijkt uit Adobes data. Vergelijkt men de marketing van afgelopen jaar met die over vijf jaar tijd dan zal deze vooral datagedreven zijn. Marketeers hopen met name het analyseren van data in de vingers te krijgen zodat zij in veel sterkere mate één-op-één kunnen communiceren. Daarnaast draait het om het optimaliseren van de digitale klantervaring. Een kleine groep heeft daarnaast hoge verwachtingen van het Internet of Things.

De juiste inzet van data is natuurlijk belangrijk voor een zo optimaal mogelijke klantervaring. Maar zonder bredere strategie heeft die investering hoe dan ook geen al te groot effect. Het belangrijkste ingrediënt dat dan ook in huis moet zijn is een samenhangend plan, visie voor de langere termijn en ondersteuning vanuit de top van de organisatie. Exact de helft van de ondervraagden bestempelt dit als belangrijkste factor. Het design – goed ontworpen customer journey’s zonder frictie – noemen de marketeers ook, gevolgd door de data en juiste cultuur waarin multidisciplinair samenwerken centraal staat.

‘Geen e-commerce?’

Gevraagd naar zijn lezing van dit rapport zegt Ferry Meijndert, CEO van B2B-agency Evident, het vooral opvallend te vinden niets te horen over e-commerce. Waarom staat dit niet op de agenda van de onderzochte groep marketeers? “Dat is op zijn minst opvallend, zo niet schokkend.” Meijndert ziet het vooral als signaal dat de meeste organisaties nog altijd in silo’s werken. “E-commerce wordt gezien als iets van IT, e-business of sales. Een gemiste kans. We zien namelijk dat dit de komende jaren een enorme vlucht neemt. Het is in elk geval cruciaal dat er een brede visie is op digital die afdelingoverstijgend is.”

Dat marketeers zo druk bezig zijn met de customer experience en dit ook als mooiste kans zien voor de komende vijf jaar stemt hoopvol. “Er liggen ook een hoop kansen op dat gebied, zeker in B2B.” De verklaring is natuurlijk dat er ook gewoon nog heel veel te verbeteren valt. Maar, zegt Mijndert, de inzet van digitale middelen maakt het ook makkelijker een uniforme en bovengemiddelde ervaring te bieden. “Maak het klanten in ieder geval zo eenvoudig mogelijk om zaken met je te doen. Dan investeer je in een customer experience die ook resultaat oplevert.”

Opvallend is volgens hem wel dat er nog zoveel bedrijven moeite hebben overtuigende content te maken. Dit valt deels te verklaren door een gebrek aan kennis en vaardigheden in B2B. “Dit is en blijft een zeer belangrijk ingrediënt, maar bedrijven worstelen ermee. Veel bedrijven hebben domweg onvoldoende kennis en expertise in huis om online tot een succes te maken, valt me op.”Lees het volledige bericht op Emerce »

Duits-Turkse correspondent Die Welt gearresteerd

Posted 20 Feb 2017 — by Villamedia
Category nieuws

In Turkije is afgelopen vrijdag Deniz Yücel, correspondent van het Duitse dagblad Die Welt, gearresteerd in verband met berichtgeving over een hack van mailaccount van de Turkse minister van Energie. Yücel meldde zich vrijwillig voor verhoor, maar…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Van virussen tot phishing – ondernemers gebruiken onveilig internet

Posted 20 Feb 2017 — by Emerce
Category nieuws

Malware, phishing, spyware – wie het niet zo nauw neemt met veilig internet loopt grote risico’s. Verrassend genoeg zijn ook zakelijke internetgebruikers slordig met het beveiligen van hun bedrijfsinformatie. Wanneer heb jij voor het laatst je wifi-wachtwoord veranderd?

Uit onderzoek van Ziggo Zakelijk blijkt dat ZZP’ers het eigen internet onvoldoende beveiligen. De helft vervangt het wachtwoord van de draadloze internetverbinding nooit. Eveneens de helft heeft weleens een virus op zijn of haar computer, ondanks dat 90 procent een antivirusprogramma heeft geïnstalleerd. Dertig procent heeft last van phishing mails.

De mobiele telefoons van ZZP’ers zijn nog minder goed beschermd dan computers: twee derde van de ZZP’ers beveiligt zijn of haar telefoon niet tegen virussen. Hiervan vindt 39 procent het niet nodig en weet 13 procent überhaupt niet dat het bestaat voor je telefoon. Aangezien e-mail vaak via de telefoon wordt binnengehaald, is dit een steeds grotere bron van virussen.

Niet alleen kun je financiële en reputatieschade oplopen als je als ondernemer slachtoffer wordt van cybercrime. Het kan er ook voor zorgen dat de internetverbinding traag wordt, wat natuurlijk niet goed is voor de productiviteit. Een paar tips:

 • Kies voor een modem dat is beveiligd met WPA2. Deze biedt sterkere encryptie vergeleken met WPA.
 • Verander je wachtwoord minstens een keer per jaar. Er maken meer mensen gebruik van het netwerk dan je denkt. Zakelijke bezoekers, speelafspraken, de buurvrouw, noem maar op.
 • Kies een wachtwoord dat bestaat uit minimaal tien tekens met minstens één hoofdletter, één kleine letter, één cijfer en één leesteken. Nog beter is een ‘wachtzin’, zoals: NLNaarEK2018!
 • Zakelijk gebruik vraagt om een zakelijk internetabonnement. Bedrijfsgegevens moeten goed worden beveiligd. Ziggo Zakelijk wordt daarom standaard geleverd met een veiligheidspakket. Daarin zit onder andere antispyware, firewall en browser protection.
 • Gebruik de nieuwste versie van je internetbrowser.

Ziggo Zakelijk biedt een gratis veiligheidspakket bij haar zakelijke internetabonnement. Hiermee ben je beschermd tegen indringers en identiteitsdiefstal op je computer. En tegen spam en hackers die op privé- en bedrijfsgegevens uit zijn. Wil je het zelf ervaren? Probeer Ziggo Zakelijk nu drie maanden gratis. Dit kan gewoon naast je huidige provider, dus je zit nergens aan vast.

 Lees het volledige bericht op Emerce »

Microsoft ziet afname ransomware

Posted 16 Feb 2017 — by Emerce
Category nieuws

Het aantal gevallen van ransomware op Windows-computers lijkt af te nemen. Dat concludeert Microsoft op basis van gegevens van Windows Defender, de gratis virusscanner van Microsoft zelf.

Vanaf september 2016 is het aantal besmette Windows-computers afgenomen. Dit komt volgens Microsoft doordat e-mails die ransomware proberen te verspreiden eerder worden geblokkeerd.

Het gebruik van zogenoemde exploitkits (besmettingen via Flash Player, Internet Explorer en Silverlight) is ook afgenomen nadat een groep cybercriminelen achter de Angler-exploitkit was opgepakt.Lees het volledige bericht op Emerce »

Ghostery in Duitse handen

Posted 16 Feb 2017 — by Emerce
Category nieuws

Scriptblocker Ghostery, een bekende verschijning in de wereld van de adblockers, is gekocht door de Duitse start-up Cliqz. De technologie van beide bedrijven zal worden samengevoegd. Ze willen ‘anti-tracking’ van surfgedrag perfectioneren.

Met de overname, waarvan geen financiële details zijn bekendgemaakt, komt Ghostery onder de strenge Duitse privacywet te vallen. De verkopende partij, die zich omdoopt tot Evidon, gaat zich weer louter op de b2b-markt richten.

Cliqz is een jong bedrijf uit München dat met steun van investeerder Hubert Burda Media een browser en zoektechnologie ontwikkelt die geen surfgedrag meet en gebruikersprofielen aanlegt. Precies niet wat adtech-bedrijven willen en giganten als Facebook en Google.

Ghostery heeft tien miljoen actieve gebruikers en Cliqz een paar honderdduizend. Het richt zich pas sinds enkele maanden op de buitenlandse markt. De aanleiding daarvoor was de investering van Mozilla.

De bedrijven zeggen dat ze in de komende maanden verscheidene proeven gaan doen met integraties van elkaars technologie. Ze zoeken naar nieuwe, aansprekender manieren om de privacy van hun gebruikers nog beter te kunnen beschermen.

Een andere nieuwe browserbouwer die de privacy van zijn gebruikers hoog in het vaandel heeft staan, is Brave. Op het gebied van zoekmachines zijn het partijen als Startpage en Duckduckgo die hun gebruikersaantallen blijvend zien groeien. Op het gebied van e-mail zijn het partijen als Tutanota en Protonmail die Europese privacywetten als verkoopargument hanteren richting de internationale markt. Sinds de aanstelling van de nieuwe president in de VS melden zij sterke stijging in het aantal nieuwe gebruikers.

Foto: Robert Couse Baker (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

ParkFlyRent breidt uit naar Eindhoven Airport

Posted 16 Feb 2017 — by Emerce
Category nieuws

Na Schiphol gaat de start-up ParkFlyRent nu ook gratis parkeren aanbieden op Eindhoven Airport. Met als volgende stap: het buitenland, zegt oprichter Niels de Greef.

Wat is ParkFlyRent precies?

“Het concept is gebaseerd op de deeleconomie. Een vakantieganger of zakenreiziger meldt zich aan op de site voor een gratis parkeerplek. Zijn of haar auto kan vervolgens worden gehuurd door een bezoeker tegen tarieven die minimaal 25 procent lager zijn dan de prijzen van traditionele autoverhuurders, zoals Hertz en Europcar. De verhuurder deelt mee in de opbrengsten: gemiddeld 53 euro per keer. En de auto staat bij terugkeer gewassen klaar.”

Hoeveel mensen maken hier gebruik van?

“Exacte cijfers geef ik niet, maar jaarlijks handelen we duizenden transacties af. Ons hoofdkantoor bevindt zich op Schiphol-Rijk en daar huren we ook parkeerplekken voor de momenten waarop de auto niet is verhuurd. Maar het doel is natuurlijk dat de bij ons afgeleverde auto’s zo min mogelijk stil staan.”

Niels de GreefIs het wel veilig?

“Uiteraard. Voor de verhuurders hebben we een speciale ParkFlyRent-polis die werkt als een tweede verzekering op de auto. Als er iets gebeurt wordt de schade op ons verhaald en heeft dat geen effect op het eigen risico of de schadevrije jaren. Huurders zijn op dezelfde manier verzekerd als bij andere autoverhuurbedrijven, dus met een eigen risico. Tot nu toe hebben we alleen te maken gehad met blikschade, die we in bijna alle gevallen hersteld hadden voordat de eigenaar van de auto thuis kwam. Verder screenen wij het paspoort, rijbewijs en de borgstelling van de huurder en kijken we of het iemand is aan wie we onze eigen auto zouden toevertrouwen.”

 En dan nu Eindhoven. Waarom?

“De gebruikers vroegen erom. Eindhoven Airport groeit snel, dankzij de aanwezigheid van low-cost carriers. Daar geldt des te meer dat je vaak meer betaalt voor een parkeerplek dan voor de vlucht. Wij bieden een oplossing. De uitvoering is wel ietsje anders dan op Schiphol. Op Eindhoven Airport zitten we op 132 meter van de terminal. We brengen en halen reizigers dus niet met hun eigen auto naar en van de terminal, wat we op Schiphol wel doen.”

Wat is je ambitie met ParkFlyRent?

“Wij willen de grootste van Europa worden. We zijn de enige in Nederland met dit concept. In Frankrijk zijn er twee soortgelijke aanbieders en in de VS één. Voor de volgende uitbreiding kijken we naar het buitenland. Waarschijnlijk wordt het een luchthaven in de Nordic-regio.”

Heb je ook B2B-partnerships?

“Jazeker. We werken samen met Riksja Reizen en doen tests met Wizz Air en KLM. Zij noemen ons als tip in e-mails aan klanten die op het punt staan op reis te gaan. Ook werken we samen met Privatelease.com die ons actief promoten. Verder is er belangstelling vanuit grote werkgevers met een leasevloot. Zij betalen hoge parkeerkosten als hun mensen op zakenreis gaan. Door de auto bij ons in te leveren vermijden ze die kosten niet alleen, ze kunnen ook inkomsten verwerven als de auto gedurende de zakenreis wordt verhuurd.”

Wat vindt de Schiphol Groep van jullie initiatief?

“We hebben zowel Schiphol als Eindhoven Airport voorgesteld om samen te werken en te delen in de opbrengsten. Ze zijn echter bang voor zowel derving van de parkeerinkomsten als onenigheid met de traditionele autoverhuurders. Dus die samenwerking is er niet gekomen.”Lees het volledige bericht op Emerce »

Hoe maak je sneller en makkelijker betere video’s?

Posted 15 Feb 2017 — by Emerce
Category nieuws

Video heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een van de belangrijkste hedendaagse media. Het is een fantastische manier om met je gebruikers te communiceren, user-driven informatie te vergaren en conversie te vergroten. Maar hoe maak je succesvol betere, converteerbare video’s die door je doelgroep worden omarmd?

In dit artikel vind je concrete tips die je helpen bij het maken van je eigen video’s of bij het briefen van je productiebureau.

Waarom is video zo populair?

Video wordt steeds populairder en wordt voor steeds meer gebieden ingezet. Video’s worden gebruikt voor het bereiken van de eindklant middels Brand/Culture Video’s, voor interne communicatie, voor videovlogs, webinars en instructies (ter vervanging van of aanvulling op de papieren handleiding).

Uit een onderzoek van Deloitte Digital blijkt dat marketeers in Nederland hun marketingbudgetten de komende drie jaren met een vijfde verhogen. Van het budget zal meer aan (online) video en mobiel worden uitgegeven (bron).

De populariteit van video heeft verschillende redenen:

 1. Volgens een rapport van Forrester Research is de kans dat iemand een video bekijkt 75 procent groter dan de kans dat hij een tekst, e-mail of webartikel leest. Mensen kijken simpelweg liever een video (bron). Daarnaast wordt geschat dat 75 procent van de beluisterde / gelezen / bekeken internetcontent in 2017 uit video’s bestaat (bron).
 2. Zoals blijkt uit deze infographic, verwerken onze hersenen video 60.000 keer sneller dan tekst én zorgt video voor een emotionele band met de kijker. Om deze redenen is video met name geschikt voor het delen van persoonlijke verhalen over een bedrijf of merk of voor het uitleggen van de werking van een product of concept.
 3. Niet alleen het publiek ziet liever video’s, ook Google ziet graag video’s. Video’s op je webpagina zorgen voor een hogere positie in de zoekresultaten van Google. Ook Facebook optimaliseert het platform continu om zo goed mogelijk video af te kunnen spelen.
 4. Video’s zorgen voor een hogere conversie. De video’s met de hoogste ROI (engagement) combineren educatie met entertainment. Als je deze twee goed weet te combineren, is de engagement bij video 60 procent hoger dan wanneer alleen foto’s en tekst worden gebruikt (bron).

De populariteit en voordelen van video mogen duidelijk zijn. Maar hoe maak je nu betere video’s die zorgen voor conversie en door je doelgroep worden opgenomen?

Tips om direct betere video’s te maken
 1. Werk efficiënter door de juiste tools te kiezen voor jouw specifieke video

Zoals in de introductie vermeld, worden video’s ingezet voor diverse doeleinden. Zorg dat je een tool selecteert die geschikt is voor het maken van jouw type video. Voor het maken van een videohandleiding gebruik je andere tools dan voor het maken van een branded video. Een aantal voorbeelden van goede tools zijn:

 1. Zorg ervoor dat video’s goed gevonden worden door onder andere een zorgvuldig gekozen titel

Gebruikers die op zoek gaan naar een video, moeten eerst bepalen op welk platform ze gaan zoeken. Daarna moeten ze een keuze maken uit de beschikbare video’s. De titel van de video is een belangrijke factor bij het maken van hun keuze. Een video die niet gevonden wordt, zal ook niet zorgen voor conversie. Gebruik geen jargon of informele taal in de titel. Als je een instructievideo maakt, dan zou de titel kunnen beginnen met “Hoe maak / krijg ….“ Naast een goed gekozen titel zijn er nog veel meer SEO-tips om je video geschikt te maken voor zoekmachines.

Foto 1 – Deze titel lijkt eenvoudig, maar is zorgvuldig gekozen waardoor de video goed gevonden wordt.

 1. Zorg ervoor dat de boodschap beter wordt opgeslagen door video te combineren met gesproken tekst

Uit onderzoek is gebleken dat mensen informatie beter opslaan wanneer beeld met geluid wordt gecombineerd. Voorzie je video daarom van gesproken tekst. Je kunt hiervoor een voice-over artiest inhuren of een computer gegenereerde text-to-speech stem gebruiken, al wordt dit laatste niet aanbevolen. Uit studies blijkt dat mensen een voorkeur hebben voor een menselijk stem. Deze komt ten goede aan de informatieoverdracht en -opslag.

 1. Verminder de cognitieve belasting door beeld en stem te synchroniseren

De stem in een video moet informatie toevoegen over het beeld dat ook op dat moment te zien is. Als de gesproken informatie afwijkt van het beeld dat te zien is, moet de kijker van de video een beroep doen op zijn geheugen om zich de eerder getoonde informatie weer te herinneren. Als je video opneemt en van een voice-over voorziet, zorg er dan voor dat je exact vertelt wat er op dat moment te zien is.

 1. Zorg dat je video aansluit bij de capaciteit van de gebruiker door de juiste snelheid te kiezen.

Een video draagt informatie over. Na het kijken van een video is het belangrijk dat de informatieoverdracht goed heeft plaats gevonden en dat de gebruiker zich de boodschap van de video herinnert  Kies daarom de juiste snelheid om de boodschap over te brengen door:

 •     Niet te snel te spreken
 •     Een afwisselende intonatie te gebruiken
 •    Natuurlijke pauzes te verlengen met een paar extra seconden.
 1. Gebruik bedieningselementen in je video zodat gebruikers het verwerken van informatie kunnen beïnvloeden

Voeg in ieder geval de volgende knoppen aan je video toe: play/start, stop, pause/pauze, een voortgangsbalk en volumeknop. Deze knoppen geven de gebruiker controle over de video, waardoor hij bijvoorbeeld in staat is bekende delen over te slaan of te pauzeren als hij tijd nodig heeft om informatie te verwerken.

Foto 2 – Bedieningselementen die de gebruiker controle geven over de video

 1. Verminder de cognitieve belasting door een preview te geven

Met een preview introduceert je een gebruiker aan de aanstaande videopresentatie. Doordat de gebruiker zich bewust wordt van wat er gaat volgen, zal hij de informatie die gaat komen beter opslaan.

Als je een storyboard opstelt voor je video: zorg ervoor dat je begint met een samenvatting van wat gaat volgen.

 1. Stimuleer actieve verwerking van de informatie door de eerste of tweede persoon te gebruiken

Uit onderzoek (Mayer, 2005) blijkt dat informatie het best in conversationele vorm kan worden aangeboden. Op die manier zal de gebruiker zich meer betrokken voelen en zich onderdeel van het gesprek gaan voelen. Gebruik daarvoor de eerste of tweede persoon en gebruik consistent voornaamwoorden zoals ‘ik’, ‘wij’ en ‘jij.’

 1. Stimuleer engagement door middel van korte video’s

Het maken van lange video’s is een veelgemaakte fout. Korte video’s zijn beter voor het verhogen van de betrokkenheid van de gebruiker (user engagement) en het opslaan van de boodschap in het geheugen. Maak video’s niet langer dan één minuut. Als je meer te vertellen hebt, maak dan een serie video’s.

 1. Publiceer je video op Vimeo voor het verkrijgen van community feedback

Eén van de grote voordelen van video is het aangaan van interactie met de gebruiker.

De Vimeo-community is aanzienlijk kleiner dan die van YouTube. De betrokkenheid van de Vimeo community is echter groter. Het resultaat is dat er meer waardevolle feedback van gebruikers op Vimeo zal komen. Publiceer je video’s daarom altijd omni-platform; in ieder geval op Vimeo en kies daarnaast zelf nog een of meerdere platforms.

 1. Verzamel data over de kijkers van je video

Via YouTube zijn de meeste statistische gegevens in te zien met betrekking tot je video en de kijker, zoals het aantal views, geslacht, leeftijd, geografische locatie, enzovoort. Maak een terugkerend agendapunt aan voor het analyseren van deze data om zo meer over je gebruikers te weten te komen en aan de hand hiervan vervolgacties te bepalen.

Foto 3 – Voorbeeld van YouTube data analyseLees het volledige bericht op Emerce »

Salesforce maakt klantenservice slim

Posted 15 Feb 2017 — by Emerce
Category nieuws

Salesforce heeft de Service Cloud Einstein aangekondigd, volgens het bedrijf zelf het eerste intelligente Customer Service platform.

Met Service Cloud Einstein kunnen bedrijven kunstmatige intelligentie gebruiken om de klantenservice te verbeteren. Service Cloud Einstein creëert een extra laag van intelligentie bij elke interactie. De contact center supervisors worden voorzien van real-time channel inzichten en AI-analyses. Met behulp van machine learning worden klanten automatisch geclassificeerd zodra ze binnenkomen. Daarbovenop wordt alle relevante informatie die nodig is om een probleem op te lossen ook weergegeven.

Salesforce kondigde Salesforce Einstein vorig jaar al aan. Het bedrijf beloofde alle beschikbare data binnen het eigen platform te gaan analyseren, zoals e-mail, kalender en e-commerce.

Service Cloud Einstein is volledig geïntegreerd met de CRM-gegevens voor zowel sales, marketing en andere diensten.Lees het volledige bericht op Emerce »

De wijzigingen in Hiltons loyaltyprogramma

Posted 15 Feb 2017 — by Emerce
Category nieuws

Hilton heeft haar eigen loyaltyprogramma Hilton HHonors goed onderhanden genomen. Niet alleen de naam is anders geworden, ook de voordelen voor consumenten zijn drastisch veranderd. Zo zijn er nieuwe manieren geïntroduceerd om punten te sparen en uit te geven.

Hilton Hhonors is niet meer, de naam is Hilton Honors geworden. Het verdwijnen van een extra ‘h’ is maar het topje van de ijsberg. Doel van de wijzigingen is om niet alleen de zakenreizigers, maar ook families aan het programma te binden. Hiervoor moest en zou de waarde die het aan de consument geeft verder worden vergroot. Mark Weinstein, Hilton’s senior vice president en global head of loyalty & partnerships noemt de wijziging zelf: “more authentic, less marketing-centric”.

Wijzigingen aan een programma van deze omvang, meer dan 60 miljoen consumenten zijn wereldwijd lid, trekken de aandacht. Helemaal omdat een aantal van deze wijzigingen relatief uniek is in de reisbranche. Andere grote programma’s in de hotelwereld zijn Le Club (Accor), IHG Rewards Club (InterContinental Hotel Group) en Marriott Rewards. Deze hotelketens zullen nu met een reactie moeten komen om de twijfelende reiziger alsnog over de streep te trekken. Na de grote above the line campagne ‘Stop clicking around’ om de bekendheid van het programma verder uit te breiden, wordt nu dus de inhoud verbeterd. De vier belangrijkste wijzigingen binnen Hilton Honors op een rijtje.

Betalen met een combinatie van punten en geld

Op het eerste gezicht lijkt dat niet zo vernieuwend. Hilton Honors-leden kunnen met een slider zelf de verhouding tussen punten en geld bepalen. Deze optie wordt al wel gebruikt bij een aantal vliegtuigmaatschappijen maar echter nog niet in de hotelwereld. Het geeft consumenten meer gevoel voor vrijheid. Ieder loyaltylid kan zelf de afweging maken om door te gaan met het sparen van punten of deze toch al uit te geven aan een volgend hotelbezoek. Deze functionaliteit zal daarmee de klanttevredenheid verder vergroten.

Het delen van punten

Deelnemers kunnen tot een maximum van maar liefst tien familieleden toevoegen aan een groep die gezamenlijk punten kan sparen. Er zijn slechts een beperkt aantal kleine restricties op deze functionaliteit gezet. Ook deze mogelijkheid binnen het Hilton Honors programma is vernieuwend binnen de hotelwereld.

Samenwerking met Amazon

Het is niet alleen mogelijk om de gespaarde punten te gebruiken voor een of meerdere overnachtingen in een van de meer dan 775.000 kamers wereldwijd. Er is ook een samenwerking met Amazon.com om de punten in te ruilen voor producten. Heb je dus even genoeg van reizen of wil je tijdens je reis bijvoorbeeld een interessant boek lezen dan kan je dat met je Hilton punten doen via Amazon.com. Hilton is de eerste hotelpartner die aanhaakt op Amazon’s Shop with Points. Weinstein in gesprek met Business Insider: “We zien dit als een directe meerwaarde voor mensen die niet zo vaak hoeven te reizen.”

Verlenging van de Diamond Status

De Diamond Status is het hoogste niveau binnen het loyaltyprogramma. Omgerekend verblijf je voor deze status in drie jaar tijd ruim 250 nachten in hotels. Het kan gebeuren dat je een minder reislustig jaar hebt en daardoor normaliter je zuurverdiende status en voordelen moet opgeven. Niet bij Hilton Honors. Iemand met een Diamond Status kan eenmalig dat niveau met een jaar verlengen. Opnieuw een wijziging die meer waarde voor het programma creëert. Bij een programma als Starbucks Rewards was het terugvallen van een topstatus naar een lagere status eerder nog een van de grootste dissatisfiers.

Weinstein: “Het leven is een achtbaan, het laatste waar je je druk om wil maken is om je zelf weer te kwalificeren voor een status. Ze hoeven ons alleen maar per telefoon of e-mail laten weten dat ze eenmalig hun Diamond status willen verlengen. Uiteindelijk willen we een relatie aangaan die bouwt op een bepaald momentum, en we willen belonen en vieren met u wanneer er even gas terug wordt genomen en je tijd voor jezelf hebt.”

What is next?

Met een aantal relatief kleine wijzigingen creëert Hilton extra waarde voor haar loyaltyleden. Mark Weinstein stelt dat de wijzigingen in het programma een eerstelijnsverdediging voor Hilton zijn tegen concurrenten en helpt in de bewustwording en verbetering van de programma-ervaringen.

“Ons doel is om verbinding te maken met elke reiziger op een zinvolle en persoonlijke manier,” aldus Weinstein in gesprek met Business Insider. “We streven er naar om reizen menselijker te maken maar ook een stuk persoonlijker en nog relevanter.”Lees het volledige bericht op Emerce »

Raymond Vrijenhoek: ‘Otravo gaat omzet verviervoudigen’

Posted 15 Feb 2017 — by Emerce
Category nieuws

Otravo, het moederbedrijf van WTC, Vliegtickets, Schipholtickets, Tripmonster en Flygstolen heeft de afgelopen twee jaar twee overnames gedaan, een andere meerderheidsaandeelhouder gekregen én het management is vernieuwd. Directeur Raymond Vrijenhoek vertelt wat de nieuwe koers is van het online reisbedrijf.

Wat is je speerpunt als kersverse topman van Otravo?

“We zijn druk bezig met de transitie van een traditionele reisaanbieder die online is gegaan naar een technologiebedrijf. Het is erg prettig dat we daarbij gebruik kunnen blijven maken van de expertise van de vijf reisgoeroes die Otravo oprichtten. Bob Rus, Diederik Rus en Victor Hendriks hebben nog altijd een minderheidsbelang. Jolanda Degen en Phillippe de Knijff zitten bovendien als aandeelhouder in de advisory board. Tegelijkertijd worden we ondersteund door de financiële experts van investeerder Waterland, die begin 2016 een meerderheidsbelang in Otravo heeft genomen.”

Hoe ziet dat technologiebedrijf eruit?

“Kort en goed: data-driven en relevant voor de klant. We gaan dus op alle fronten personalisatie toepassen. Neem marketing: we verzenden e-mailcampagnes naar mensen van wie we niet eens weten of ze op dat moment geïnteresseerd zijn in een vakantie. Het is schieten met hagel. Dat is nergens voor nodig, want er zijn heel veel tools beschikbaar die personalisatie mogelijk maken. Ik geloof niet meer in tv-spotjes, ik wil weten wat voor mensen naar een bepaalde Netflix-uitzending kijken en of ze interessant zijn voor de Otravo-merken. Vroeger ging je met een product de markt op, nu verdiep je je in de klant zodat je die ontvankelijk kunt maken voor je merk en propositie. De commerciële strategie is het tot stand brengen van de beste match, of dat nu via voice search, conversational commerce, website of app is.”

Wie zijn interessant voor de Otravo-merken?

“Waar wij het van moeten hebben, zijn mensen die niet alleen sec een vliegticket zoeken, maar ook inspiratie en advies. Zij boeken het ene moment een cruise voor het huwelijksjubileum van opa en oma en gaan het volgende moment skiën met vrienden. Als je die doelgroep aan je weet te binden, dan hoef je geen volume te draaien. Dus is onze doelstelling om de beste en meest relevante online reisorganisatie te worden en te blijven. Met als volgende stap werken aan loyaliteit en retentie. De cost of acquisition staat dan ook minder onder druk.”


Dat klinkt alsof jullie vooral inzetten op WTC, waar mensen hun hele reis kunnen samenstellen.

“Dat is te zwart-wit gesteld. We zetten in op twee segmenten, want we willen niet te afhankelijk worden van één activiteit. De kracht van WTC is dat er niet alleen vliegtickets maar ook campers, round-the-world-tickets, hotelovernachtingen en rondreizen aan worden geboden. Dat is onze reispoot. Daarnaast hebben we Vliegtickets en Schipholtickets als vliegspecialisten, de ticketpoot. Natuurlijk realiseren we ons dat de marges onder druk staan in de luchtvaart. Airlines proberen passagiers naar hun eigen kanalen te lokken. Daarom willen we de learnings van WTC ‘copy-pasten’ op Vliegtickets en Schipholtickets. Loyaliteit is lastig als je puur vliegtickets aanbiedt. Wij willen vooral volledig zijn, dus ook low-cost carriers en chartervluchten aanbieden. Idealiter bieden we een snelle customer journey op deze sites, liefst met een mooie upsell van autohuur en verzekeringen.”

De drie Nederlandse merken worden dus gehandhaafd?

“Jazeker. De kracht van Vliegtickets.nl is dat het een zoekwoord is dat mensen vaak intypen. Schipholtickets.nl, dat we in 2015 overnamen, heeft dat ook. Daardoor is er minder marketingbudget nodig om gevonden te worden. Bij WTC is het lastiger, maar we willen trouwe klanten niet van ons vervreemden, dus een naamsverandering heeft daar geen prioriteit. Dat proces is veel te ingewikkeld voor wat het oplevert.”

En de WTC-winkel in Amsterdam blijft ook bestaan als Otravo is getransformeerd tot tech-bedrijf?

“Ja. Het werkt juist heel goed bij WTC dat we klanten on- én offline van dienst kunnen zijn. Wie huiverig is om online duizenden euro’s te betalen voor zijn vakantie, kan de reisboeking voltooien in de winkel in Amsterdam of hier op het hoofdkantoor in Halfweg in de skybar.”

Hoe presteert de Nederlandse markt?

“Wij zien bijzonder veel autonome groei in Nederland. Veel rek zit er gezien de volwassenheid van de markt niet meer in, dus de vraag is: wie zit er te snurken en lijdt pijn? Ik denk dat 2017 het jaar van de waarheid wordt voor de traditionele reisretailers. De winkelstraten worden door het verdwijnen van grote retailnamen als V&D steeds minder aantrekkelijk, waardoor het moeilijk is om traffic te genereren naar het reisbureau. Voor hen breken spannende tijden aan.”

Uw concurrent Travix denkt juist dat kleinere OTA’s het zwaar gaan krijgen.

“Dat valt wel mee. De grote OTA’s moeten het hebben van volume. Wij richten ons daarentegen op niches met hogere marges. Voor allebei is plek.”

Jullie zijn buiten Nederland ook actief in België en Scandinavië. Hoe gaat dat?

“De Belgische markt is verrassend groen en groeiend. De overname in Scandinavië is allereerst ingegeven door de wens niet te afhankelijk te zijn van de Benelux. Geografische spreiding dus. Bijkomend voordeel is dat Flygstolen veel meer ervaring heeft met distributie via meta-kanalen dan wij. De merken in Nederland en België werken goed op direct traffic; we hebben de metazoekmachines nog niet nodig. In Scandinavië is de scheidslijn tussen meta’s en OTA’s veel minder scherp. Daar leren we veel van. Metazoekmachines zijn een andere manier van distribueren. Wij zijn er dankzij Flygstolen klaar voor als ze in de Benelux een grotere rol gaan spelen.”

Wat betekent dat dan voor Otravo?

“Als je afhankelijker wordt van metazoekmachines dan komen de marges nog meer onder druk te staan. Dan moet je zoveel mogelijk automatiseren, hebben we van Flygstolen geleerd. Daar doen dertig medewerkers een omzet van meer dan 130 miljoen euro per jaar. Natuurlijk halen we nu al lessen uit die efficiency en kijken we hoe we die kunnen toepassen in onze organisatie. WTC en Vliegtickets komen voort uit traditionele reisbureaus. Die hebben relatief meer vet op de botten dan een online partij die ‘kaal’ begint in travel. We leren in Scandinavië hoe we op dat gebied nu al verbeteringen door kunnen voeren.”

Zitten er nog meer overnames in de pijplijn?

“Uiteraard. Je weet dat als er een private equity partij in een bedrijf stapt, je gaat groeien via buy & build. Met als doel drie tot vier keer zo groot te worden in omzet in een aantal jaar. Op het instapmoment van Waterland deed Otravo 250 miljoen euro, dus de target is een omzet van 1 miljard euro over een paar jaar. Dat realiseren we door overnames en door de marge te laten groeien. We zoeken het niet in tropische landen, EMEA is ons gebied. Je moet ergens de piketpalen plaatsen. Idealiter groeien we ook met overnames evenredig in travel en in vliegtickets. We kijken daarbij naar regionale kampioenen, net zoals we zelf zijn. Die hoeven niet allemaal de Champions League te winnen, maar het zou wel mooi zijn als er één de finale haalt.”Lees het volledige bericht op Emerce »

Populaire IOS apps kwetsbaar voor MITM Hacks

Posted 13 Feb 2017 — by Emerce
Category nieuws

Met de verwachte komst van de GDPR (nieuwe Europese wet databescherming, red.) en het vorig jaar ingevoerde Privacy Shield tussen de VS en de EU staat privacy en de bescherming van persoonsgegevens steeds vaker op de agenda. Maar we moeten niet te vroeg juichen, zo stelt Will Strafach, CEO van Sudo Security Group. Tijdens een (test) ‘security scan’ van de Apple App Store, ter ontwikkeling van een ‘analytics’ app genaamd verify.ly, zijn er maar liefst 76 populaire iOS apps geïdentificeerd die momenteel kwetsbaar zijn voor onmerkbare Man-in-the-Middle aanvallen van hackers.

Zoals al eerder door ons besproken, is ook nu de Transport Layer Security (TLS 1.2) zoals HTTPS  (zie ook) het probleem. Dit keer wordt het volgens Strafach veroorzaakt door slecht geïmplementeerde code in de app. De code zorgt er namelijk voor dat de app elk (vervalst) beveiligingscertificaat accepteert, waardoor een (versleutelde) verbinding tot stand komt.

Bij een Man-in-the-Middle aanval wordt vaak gebruik gemaakt van een door een hacker opgezet onbeveiligd WiFi-netwerk/hotspot, waarvan de naam van het netwerk (SSID) zodanig is geformuleerd dat deze als betrouwbaar wordt gezien door potentiële slachtoffers. Zodra laatstgenoemde verbinding maakt met het netwerk is het voor de hacker mogelijk om gegevensstromen van en naar het mobiele apparaat van het slachtoffer te onderscheppen.

Een ander voorbeeld is een zogenaamde forced-joined verbinding, hier wordt een MitM aanval uitgevoerd door het mobiele apparaat geforceerd verbinding te laten maken met een malafide netwerk, of denk aan een hostile proxy. Deze proxy leidt alle communicatie tussen  een server en client (i.e. webbrowser van gebruiker) om naar zichzelf ,en krijgt daardoor toegang tot alle verstuurde data.

Gesteld wordt dat de kwetsbare apps gezamenlijk op ruim achttien miljoen apparaten zijn gedownload. Bij 33 van de 76 geïdentificeerde apps ging het om een laag risiconiveau waarbij ‘slechts’ deels persoonsgegevens zoals het e-mailadres of inloggegevens kunnen worden onderschept. Daarnaast vielen 24 apps in het middelmatige risiconiveau waarbij de inloggegevens voor de app onderschept kunnen worden en de betreffende accounts kunnen worden overgenomen. Voor de overige negentien apps geldt een code rood, waarbij het volgens Strafach zelf mogelijk is om inloggegevens te bemachtigen voor financiële of medische applicaties en de daarin opgeslagen gevoelige informatie (bijzondere persoonsgegevens).

In zijn bericht heeft Strafach een lijst opgenomen van apps met een laag risiconiveau. Deze bevat onder meer namen als ooVooMusicTubeVICE News en Uploader for Snapchat. De lijst met apps met een middelmatig en hoog risiconiveau zijn om veiligheidsredenen nog niet openbaar gemaakt. Hier later meer over.

Om de cybersecurity van hun producten te verbeteren, heeft Apple eind 2015 haar App Transport Security (ATS) richtlijnen geïntroduceerd, welke dienen als best practices voor netwerkverbindingen. Het gebruik van ATS, i.e. de daarin opgenomen beveiligingsstandaarden zoals onder anderen de verplichting om gebruik te maken van HTTPS, zal voor iOS app ontwikkelaars als voorwaarde gaan gelden om hun apps in de Apple App Store te mogen aanbieden.

Momenteel worden die eisen nog niet strikt gehandhaafd, waardoor apps zo nodig nog gebruik kunnen maken van HTTP. Zodra ATS echter definitief wordt, zullen non-compliant apps niet meer beschikbaar zijn via de App Store. Dit geldt ook voor zeer populaire apps (die op dit moment nog niet aan ATS voldoen) zoals onder anderen Facebook, LinkedIn, Netflix en Skype. De initiële deadline voor de volledige implementatie van ATS is inmiddels verstreken (januari 2017). Om ontwikkelaars tegemoet te komen, gezien het intensieve traject om volledig van HTTP naar HTTPS over te stappen, heeft Apple de deadline uitgesteld naar een nog onbekende datum.

Ondanks het feit dat ATS een stap vooruit is, lost het volgens Strafach niet het volledige probleem op. Door hackers vervalste TSL-certificaten worden namelijk ook door ATS gewoon als valide certificaten gezien. De apps zelf zorgen voor de validering van de certificaten, dus zolang ontwikkelaars niet de veiligheid van hun applicaties nauwkeurig blijven controleren, zullen dit soort problemen zich blijven voordoen en zullen gebruikers kwetsbaar blijven voor hackaanvallen.

Als tussentijdse oplossing stelt Strafach dat het veiliger is om bepaalde apps, waarmee privacygevoelige informatie wordt verstuurd, slechts te openen indien gebruik gemaakt wordt van een beveiligde WiFi verbinding. Heb je die niet, dan kan je volgens Strafach beter je WiFi in zijn geheel uitzetten, aangezien het onderscheppen van informatie over een mobiele dataverbinding vrij lastig is. Voor een definitieve oplossing voor dit probleem zullen ontwikkelaars aan de slag moeten om hun applicaties nog veiliger te maken. Wellicht moet Apple de eisen van haar App Transport Security gaan opschroeven, zodat de status quo wordt geüpgrade naar een hackproof niveau.

*) Dit artikel is ook gepubliceerd op de website van SOLV.Lees het volledige bericht op Emerce »

Daily Mail geen bron meer bij Wikipedia

Posted 10 Feb 2017 — by Villamedia
Category nieuws

De online encyclopedie Wikipedia doet de Daily Mail in de ban. De Britse krant wordt vanaf nu niet meer gebruikt als informatiebron. Dit omdat de titel volgens Wikipedia over het algemeen onbetrouwbare informatie verspreidt. Volgens de redacteuren…

Lees het volledige bericht op Villamedia »