Posts Tagged ‘krant’

Nieuwe hoofdredacteur voor Wall Street Journal

Posted 06 jun 2018 — by Villamedia
Category nieuws

Zakenkrant The Wall Street Journal (WSJ) heeft een nieuwe hoofdredacteur: Matt Murray vervangt Gerard Baker, die de krant de afgelopen vijf jaar leidde. Onder Baker groeide het lezerschap maar ook de onvrede onder werknemers. De krant zou te vriendelijk…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Mag je nu wel gebruik maken van data van anderen?

Posted 05 jun 2018 — by Emerce
Category nieuws

Krijgt De Telegraaf een schadevergoeding van de Staat wegens onrechtmatige wetgeving? Daar lijkt het op, gelet op een recente uitspraak van de Hoge Raad. Het had iedereen kunnen overkomen aangezien bij online business niet zelden gebruik wordt gemaakt van databanken van anderen. De uitspraak van de Hoge Raad toont aan dat volhardendheid kan lonen.

Archaïsch: monopolie op tv-programmagegevens en dienstregelingen

Wat was het geval? De ouderen zullen het zich wellicht nog herinneren. TMG (uitgever van De Telegraaf) publiceerde dagelijks in De Telegraaf een overzicht van televisieprogramma’s op de publieke en commerciële zenders. Daar had ze toestemming voor van die omroepen. De Telegraaf wilde echter méér: een weekoverzicht. Dat zou voor De Telegraaf een leuke inkomstenbron zijn. Iets anders was ook waar: dan zou de tv-gids niet meer verkocht worden en zouden omroepen dus leden kwijtraken. Dus De Telegraaf kreeg geen toestemming van de omroepen. En die toestemming was nodig volgens de Auteurswet: in die tijd werden ook “onpersoonlijke geschriften” beschermd, zelfs de telefoongids en dienstregelingen.

De NS had dus het monopolie op het meedelen wanneer de trein reed, iets dat we ons nu met 9292ov.nl en Google Maps niet meer kunnen voorstellen. In de Mediawet stond nog een “extra bescherming” voor omroepen, namelijk dat degene die programmagegevens publiceerde, moest bewijzen dat hij die niet had ontleend aan de gegevens van de omroep. De omroepen wisten dus met die wetgeving in de hand steeds de plannen van De Telegraaf te dwarsbomen.

Databankrichtlijn

De EU gooide echter roet in het eten door de Databankrichtlijn 1996. Alle Europese landen waren verplicht die in uiterlijk in 1998 in hun eigen wetboek te “verwerken”. In Nederland is dit gebeurd in 1999 door middel van de Databankenwet.

Verschillende soorten databanken

De Databankenrichtlijn 1996 zegt dat databanken waar substantieel in is geinvesteerd zijn beschermd als “sui generis” (hetgeen zoiets wil zeggen als “met een eigen aard”), en verder dat een databank ook auteursrechtelijk beschermd kan zijn. Ofwel: als er geen auteursrecht op zit en er is niet substantieel in geïnvesteerd, dan is de databank niet beschermd en mag je er dus uit plukken. Meer info over de verschillende soorten databanken hier.

Sinds 1998 heeft De Telegraaf tegen verschillende omroepen geprocedeerd, want er was immers die Databankenrichtlijn. De Telegraaf kreeg echter steeds ongelijk. De Nederlandse Staat had de wetgeving zo in elkaar gestoken, dat de onbeschermde categorie onder de Auteurswet viel.

Lichtpuntje voor De Telegraaf

In 2012 kwam er een lichtpuntje voor De Telegraaf: in een zaak voor sportwedstrijdschema’s zei het Europese hof, dat gaat over de uitleg van de richtlijn, dat een databank alleen auteursrechtelijk beschermd kan zijn als die aan de gebruikelijke criteria voor auteursrecht voldoet (namelijk dat je creatief bezig moet zijn geweest). In datzelfde jaar stelt De Telegraaf de Staat aansprakelijk. De Staat geeft niet thuis.

PR Aviation/Ryanair

In 2014 kreeg de Hoge Raad voor het eerst de gelegenheid na die Europese Hof-uitspraak, om iets “te vinden” van de Nederlandse “onpersoonlijke geschriftenbescherming”. Het ging in die zaak over PR Aviation die vluchtgegevens scoorde in de database van Ryanair (al wat moderner en meer in uw richting dan een papieren krant). De Hoge Raad zei dat die Europese uitspraak betekende dat de manier waarop Nederland de richtlijn had verwerkt in de wetgeving, gewoon fout was geweest. In 2014 heeft de Nederlandse overheid dus snel die “telefoonboekbescherming” uit de Auteurswet geschrapt. Terzijde: naar aanleiding van de Ryanairkwestie hebben wij kortgeleden nog een dringende tip geschreven die voor alle marketeers, webdesigners/webdevelopers en website-eigenaren van belang kan zijn, die tip leest u hier.

Gerechtshof Den Haag: verjaard!

Goed, telefoonboekbescherming geschrapt. Je zou denken: kassa voor De Telegraaf. Maar nee, in 2016 deed het hof in Den Haag uitspraak: helaas Telegraaf, vordering verjaard! Die foute wet dateerde namelijk van eind jaren ‘90 en de aansprakelijkheidsstelling uit 2012, terwijl na vijf jaar de verjaring eindigt (hoofdregel, ik maak het niet te ingewikkeld). Nee, zei de Hoge Raad, je moet niet alleen kijken naar fout handelen, maar ook naar fout nalaten. Elke dag dat de richtlijn niet juist is verwerkt in de Nederlandse wet is een nieuwe “onrechtmatige daad” (juridisch voor  “hoort niet”). De periode 2007-2012 was dus in elk geval nog niet verjaard.

Toch kassa voor De Telegraaf, maar hoeveel?

Dan is natuurlijk de vraag: hoeveel gaat De Telegraaf vangen? De Hoge Raad heeft de kwestie nu neergelegd bij het gerechtshof Amsterdam. De hoogte van de schadevergoeding zal waarschijnlijk afhangen van de vraag hoeveel kranten er meer zouden zijn verkocht vanaf 2007 als er elke week vanaf eind jaren ‘90 een “gratis tv-gids” bij had gezeten.

Wat leren we hier nou uit? Dat Europese regels vaak ondoorgrondelijk zijn, dat rechters en overheden daar dus mee blunderen en dat u daarvan vaak de zure vruchten mag plukken. En dus dat – als de belangen maar groot genoeg zijn – het kan lonen om nooit op te geven. Op basis van die “telefoonboekbescherming” denken overigens nog steeds veel mensen – ook na de wetswijziging – “ik heb het gemaakt, is toch van mij?”. Het was immers altijd zo, dus waarom zou dat nu ineens anders zijn? Die gedachte zie je ook terug in de gretigheid waarin fotografen en stockfotosites zich nog steeds op nietsvermoedende webwinkels en webdesigners werpen wegens het kopiëren van foto’s waar geen auteursrecht op rust, zoals deze foto.Lees het volledige bericht op Emerce »

Offline media stimuleren engagement van Facebook-merkpagina’s

Posted 05 jun 2018 — by Emerce
Category nieuws

Het stimuleren van consumer engagement op social media is topprioriteit voor adverteerders. Oflline media hebben daarbij grote impact, blijkt uit onderzoek van de UvA. TV, kranten en out of home-advertenties hebben een positieve invloed op het organische bereik van Facebook-merkpagina’s. Reclame op Facebook zelf is overigens de meest sterke aanjager van organisch bereik.

Er is ook steeds meer wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de drivers van consumer engagement op social media, meestal  vanuit een microniveauperspectief. Bijvoorbeeld door na te gaan welke inhoudskenmerken (bijvoorbeeld positiviteit, emotionaliteit en interactiviteit), merkkenmerken (bijvoorbeeld merkliefde, merkidentiteit en de warmte van een merk) of consumentenkenmerken (bijvoorbeeld motivaties en merkidentificatie) gerelateerd zijn aan consumer engagement op social media.

Nieuw perspectief

De studie van de UvA belicht consumer engagement vanuit een heel ander perspectief door te kijken hoe uitgaven aan reclameactiviteiten in verschillende offline media (TV, radio, kranten, tijdschriften, vakbladen en out-of-home) invloed hebben op consumer engagement met merken op Facebook. Daarbij is gekeken naar verschillende niveaus van consumer engagement: organisch bereik, viraal bereik en het aantal likes van merkpagina’s.

De studie is gebaseerd op een unieke dataset die is verkregen door een samenwerking met DAN DNA. Enerzijds hadden de onderzoekers toegang tot Nielsen-data over uitgaven aan reclame in verschillende media, anderzijds hadden ze inzicht in het organisch bereik, viraal bereik en het aantal likes van 45 merkpagina’s op Facebook. Al deze gegevens waren beschikbaar op een dagelijkse basis voor een periode van drie jaar. Tijdreeksanalyses moesten inzicht geven hoe uitgaven aan reclame in verschillende offline media door de tijd van invloed waren op de verschillende indicatoren van consumer engagement op Facebook.

Offline media beïnvloedt consumer engagement

De resultaten laten zien dat uitgaven aan reclame in verschillende offline media verschillende vormen van consumer engagement op verschillende manieren beïnvloedt. Als het gaat om organisch bereik, hebben verschillende media (TV, kranten en out of home) een positieve invloed. Tijdschriften lijken het organische bereik echter negatief te beïnvloeden. Bovendien blijkt reclame op Facebook zelf de meest sterke aanjager van organisch bereik van Facebook-merkpagina’s te zijn.

Voor viraal bereik blijken offline media minder relevant te zijn; TV is het enige offline medium dat een directe invloed heeft op viraal bereik, naast reclame op Facebook. Uitgaven aan reclame in offline media hebben geen directe invloed op het aantal likes, alleen adverteren op Facebook heeft een directe invloed op het aantal likes dat een merkpagina van consumenten ontvangt. Organisch en viraal bereik zijn echter ook belangrijke drivers van het aantal likes dus er is waarschijnlijk wel een indirecte invloed van advertentie-uitgaven op TV, kranten en out of home. Geconcludeerd kan worden dat offline adverteren relevant is om de online consumer engagement met merken op Facebook te vergroten, maar er is een unieke reeks drivers voor organisch bereik, viraal bereik en likes.

Integreer activiteiten

De studie heeft belangrijke implicaties voor de praktijk. De socialmediastrategie is vaak nog een afgescheiden en geïsoleerd hoofdstuk in de mediastrategie met zijn eigen doelstellingen en KPI’s. De resultaten van de studie pleiten voor een meer holistische benadering waarbij de rol en toegevoegde waarde van elk medium moet worden gedefinieerd en strategisch moet worden geïntegreerd in het mediaplan. Dit zou het gebruik van offline media als driver voor de sociale media-activiteiten vergemakkelijken en de media strategie uiteindelijk efficiënter en effectiever maken.

Het is hierbij belangrijk dat adverteerders en media strategen zich ervan bewust zijn dat de invloed van offline media op consumer engagement niet gelijk is over de hele consumer journey. Het onderzoek laat een directe link tussen offline media-uitgaven en organisch bereik, en in mindere mate virale reikwijdte van merkpagina’s op Facebook zien, maar er kon echter geen direct verband tussen offline-mediauitgaven en likes worden vastgesteld. Dit zou kunnen betekenen dat reclame in offline media waarschijnlijk het meest geschikt is voor eerdere stadia van de consumer journey waarin om consumenten worden gestimuleerd om op sociale media naar merken te zoeken. Het lijkt minder waarschijnlijk dat offline media consumenten er direct toe aanzetten merken op Facebook te liken. Of reclame in offline media moet worden gebruikt als driver voor consumer engagement op Facebook, hangt dus sterk af van de specifieke campagnedoelstellingen.

Als adverteerders of media strategen besluiten reclame te maken in offline media om consumer engagement op Facebook te invloeden, impliceert deze studie dat ze hun uitgaven aan televisie, kranten en out of home het best kunnen verhogen. Bovendien lijkt het ook een goed idee om een deel van hun budget voor reclame op Facebook zelf in te zetten, aangezien betaalde advertenties op Facebook een directe invloed hebben op alle soorten bereik en likes.

Gezien de invloed van reclame in offline media op consumer engagement op Facebook is het van belang consistente reclameboodschappen te serveren in verschillende media. Eerder onderzoek naar creatie in cross mediale strategieën laat zien dat afstemming zeer belangrijk is. Meer specifiek, een goede coördinatie van reclame op TV, in kranten, en out of home (de belangrijkste drivers van organisch en viraal bereik) en Facebook kunnen van cruciaal belang zijn om optimaal gebruik te maken van het advertentiebudget. Dit is misschien geen verrassend nieuws voor de meeste adverteerders, toch is deze afstemming er heel vaak niet.

Het artikel is vrij toegankelijk via: How advertising in offline media drives reach of and engagement with brands on FacebookLees het volledige bericht op Emerce »

Nieuw h-a-h blad als antwoord op ja ja sticker Amsterdam

Posted 05 jun 2018 — by Villamedia
Category nieuws

Als antwoord op het verbod ongevraagd drukwerk te verspreiden in Amsterdam komt er in de hoofdstad een nieuw huis-aan-huisblad genaamd City. Als het aanslaat wordt de krant ook in andere gemeenten gelanceerd waar een dergelijk reclameverbod van kracht…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

FD groeit naar meer dan 85.000 betalende abonnees

Posted 05 jun 2018 — by Emerce
Category nieuws

De betaalde oplage van Het Financieele Dagblad brak eind mei door de grens van 85.000 betalende abonnees heen. Een historische mijlpaal, volgens de uitgever.

De verkochte papieren oplage is de laatste jaren vrijwel stabiel gebleven tussen de 45.000 en 46.000 exemplaren. Daarnaast zijn er 41.000 betaalde digital only abonnementen.

Het FD heeft in zijn lange bestaan, de krant dateert van 1796, nog nooit zoveel betalende lezers aan zich weten te binden.

De uitgever formuleerde voor zichzelf de ambitie om ‘onmisbaar te worden voor 100.000 betalende lezers’. Volgens Mildred Hutten, Marketing Directeur FD Mediagroep, lijkt die doelstelling te worden gehaald.Lees het volledige bericht op Emerce »

Historische mijlpaal voor het Financieele Dagblad

Posted 05 jun 2018 — by Villamedia
Category nieuws

Het Financieele Dagblad meldt dat het eind mei door de grens van 85.000 betalende abonnees heen brak, een historische mijlpaal. “Het FD heeft in zijn lange bestaan, de krant dateert van 1796, nog nooit zoveel betalende lezers aan zich weten te binden”,…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

AD stopt met oliebollen-, haring- en friettest

Posted 01 jun 2018 — by Villamedia
Category nieuws

Het Algemeen Dagblad schaft zijn oliebollentest, haringtest en friettest af. In 2017 kwamen de testen van de krant onder vuur te liggen, omdat er werd getwijfeld aan de objectiviteit ervan. Zo gaven bakkers te kennen de oliebollentest slecht…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Staatssteun aan Belgische kranten onder de loep bij het Europees Hof

Posted 31 mei 2018 — by Villamedia
Category nieuws

Het Europees Hof van Justitie gaat zich buigen over de verkapte subsidies aan grote mediabedrijven in België. De Belgische staat, de Europese Commissie en Belgisch postbedrijf Bpost moeten zich op 6 juli verantwoorden bij de Grote Kamer van het Gerechtshof,…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Winkeliers werken aan krant als tegenzet tegen ja-ja sticker

Posted 30 mei 2018 — by Adformatie
Category nieuws

Nieuwe stadskrant City.Amsterdam moet brievenbus open houden voor reclame.

Lees het volledige bericht op Adformatie »

Webwinkel voor luxemode CarréCouture failliet, doorstart in de maak

Posted 28 mei 2018 — by Emerce
Category nieuws

De Belgische webwinkel voor luxemode CarréCouture is failliet. Aandeelhouder Van Gansewinkel, bekend van het Nederlandse afvalbedrijf, werkt aan een doorstart.

CarréCouture heeft het jaar nog niet eens volgemaakt. Vorig jaar juni begon men met de online verkoop van luxekleding vanuit aangesloten onafhankelijke modeboetieks als antwoord op de Britse luxemodeverkoper Farfetch. Over de verkoop werd een commissie van 27 procent ingehouden.

Oprichters broer en zus Pompen wisten de Nederlandse zakenfamilie Van Gansewinkel aan boord te krijgen. Zij nam een belang van 25 procent.

Begin dit jaar liep de webwinkel al zo slecht dat Van Gansewinkel de kraan dichtdraaide. Door een vertraagde start waren de kosten hoog opgelopen, meldt de Belgische krant DeTijd.

Met Isabelle Dumortier van het modelabel The Tutu Shop wordt nu een doorstart voorbereid.Lees het volledige bericht op Emerce »

Amerikaanse kranten blokkeren sites voor Europeanen

Posted 25 mei 2018 — by Emerce
Category nieuws

Amerikaanse uitgeverijen lijken in verlegenheid gebracht door de Europese privacywetgeving. Vooral uitgeverij Tronc maakte het vandaag wel erg bont door de toegang tot al zijn kranten vanuit de EU te weigeren, daaronder de LA Times en Chicago Tribune. De uitgever heeft ook apps verwijderd uit Europese appwinkels.

Ook Lee Interprises, met 46 regionale kranten, heeft sites voor Europeanen uit de lucht gehaald, terwijl USA Today Europese bezoekers leidt naar een Europese site zonder advertenties.

Het lijkt er sterk op dat de uitgeverijen zich pas onlangs zijn gaan realiseren dat zij aanpassingen moeten maken, maar daar kennelijk geen geld en energie in willen steken. Het is ook nog maar de vraag of de blokkade wel noodzakelijk was geweest.

Het zijn niet alleen de media die worstelen met de Europese wetgeving. De games Ragnarok Online, Loudout en Super Monday Night Combat zijn ook niet meer te spelen in Europa. De ontwikkelaars willen de games niet tegen hoge kosten AVG-proof maken.

Intussen meldt RTL dat zeker tien van de twaalf ministeries de nieuwe privacywet AVG schenden. Alleen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de zaakjes op orde.

De woordvoerders zeggen dat de puntjes nog op de ‘spreekwoordelijke ‘i’ moeten worden gezet.Lees het volledige bericht op Emerce »

Hoofdredacteur Katholiek Nieuwsblad terug in het zadel

Posted 25 mei 2018 — by Villamedia
Category nieuws

Anton de Wit is per ingang van mei weer terug als hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. Nadat de krant op 26 januari aankondigde dat De Wit op verzoek…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Uitgeverij gebruikt citaat uit privémail van Volkskrant-journalist als reclame voor boek

Posted 25 mei 2018 — by Villamedia
Category nieuws

Uitgeverij Prometheus heeft excuses aangeboden aan de hoofdredactie van de Volkskrant voor het gebruik van misleidende reclame. De krant zou het boek Bestsellerboy van Mano Bouzamour “verpletterend” vinden, en plaatste een quote uit een Volkskrant-recensie…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Na het zuur komt het zoet. ADR Nieuwsmedia zoekt 50 journalisten @jankovansloten @nikkivandernaald @sylviacools @bartverkade

Posted 25 mei 2018 — by Villamedia
Category nieuws

Bij de dagbladen van ADR Nieuwsmedia zijn 50 vacatures. Het Algemeen Dagblad en de regionale titels zijn druk met werven van journalisten die de kranten kunne helpen bij hun inmiddels fors ingezette digitale transitie.

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Redactiechef Jaap de Groot na 43 jaar weg bij Telesport

Posted 23 mei 2018 — by Villamedia
Category nieuws

Chef Telesport Jaap de Groot vertrekt na 43 jaar bij De Telegraaf, meldt de Volkskrant. De Groot was de laatste 12 jaar chef bij het sportkatern van de krant.

Lees het volledige bericht op Villamedia »