Posts Tagged ‘ipad’

AgeTech: de booming markt van comfortabel ouder worden

Reacties uitgeschakeld voor AgeTech: de booming markt van comfortabel ouder worden
Posted 20 sep 2020 — by Adformatie
Category nieuws

Met het ouder worden van de babyboomers krijgt de ‘zilveren economie’ gestalte. Gekenmerkt door een groeiende behoefte aan zelfstandigheid, zorg, gemak en entertainment. Het verbaast dan ook niet dat zowel big tech, legio start-ups als venture capitalists zich in toenemende mate op deze vermogende doelgroep richten. En die bedien je anders dan jongeren. Hoe ziet deze markt van één biljoen dollar – die zich naar schatting de komende jaren nog eens zal verdubbelen – eruit?

Van virtueel op vakantie gaan met gebruik van virtual reality en robothuisdieren die dementiepatiënten op hun gemak stellen tot spraakgestuurde verlichting om valincidenten te voorkomen. De ontwikkeling van mogelijkheden om ouder worden te veraangenamen met behulp van technologie – ook wel AgeTech genaamd – lijk in een stroomversnelling te zijn gekomen. De definities van verschillende experts in deze jonge markt laten het domein samenvatten tot het digitaal faciliteren van de ouderdomseconomie. Wat valt op te splitsen in nieuwe toepassing van bestaande technologie om de markt van vijftigplussers te bedienen en nieuwe bedrijven die specifiek gericht zijn op die groep – al wisselt de leeftijd waarop de grens wordt getrokken.

Enkele voorbeelden van de eerste categorie zijn toepassingen voor spraakherkenningstechnologie in zelfstandige huizen of aanleunwoningen. De tweede categorie gaat bijvoorbeeld over sensoren die helpen bij cognitieve achteruitgang of nieuwe apparaten om het gehoor te verbeteren.

Investeerder Dominic Endicott, die zich met 4GEN Ventures specifiek richt op dit domein, ziet het als een lens, vertelde hij enige tijd geleden tegen Forbes. Een manier om de wereld anders te bekijken dan we gewend zijn. Hij wijst ook op diensten aan ‘toekomstige ouderen’, veelal gericht op gezond ouder worden. Een gezonde levensstijl op jongere leeftijd is immers van invloed op de kwaliteit van leven later. Wat het al met al een ruime markt maakt.

Een gemene deler is dat digitale diensten zorgen voor grotere toegankelijkheid. Zoals beeldherkennings- en spraaktechnologie de drempel voor het gebruik van apparaten en diensten kan verlagen. AI, wearables en robotisering zijn er allemaal op gericht om het digitale ecosysteem verder uit te breiden in de samenleving. AgeTech is daar een steeds groter onderdeel van.

Eigenwijs
De wereldwijde AgeTech-markt zal volgens de huidige schattingen richting 2025 verdubbelen van één tot twee biljoen dollar, wat wordt gedreven door twee factoren: groei van de uitgaven voor een ‘langleveneconomie’ door vijftigplussers en de groei van digitalisering. Wat daarbij helpt is dat ongeveer driekwart van de rijkdom in de wereld in handen is van vijftigplussers en zij goed zijn voor zo’n veertig tot vijftig procent van het beschikbare inkomen. En daarmee dus een interessante consumentenklasse zijn – die tot nu toe enigszins is genegeerd. Kijkend naar Nederland verwacht het CBS dat er in 2029 4,2 miljoen 65-plussers zullen zijn, ruim negenhonderdduizend meer dan nu. Waarbij nu al de trend is ingezet dat ouderen langer zelfstandig dienen te leven.

Binnen de markt gaat veel aandacht uit naar zorg, waar naar schatting de helft van alle AgeTech-bedrijven zich op richt, door de grote impact die ouderen hebben op de gezondheidszorg en de daarmee gepaard gaande kosten. Buiten gezondheid en welzijn gaat het echter ook om zaken als onderwijs en financieel welzijn.

Steeds meer ondernemers ontwikkelen dan ook een meer holistische kijk op de vergrijzing, stelt Keren Etkin (The Gerontechnologist) in een begin dit jaar verschenen trendrapport van Longevity Leaders. Vijf of tien jaar geleden was er de perceptie dat ouderen alleen gezondheidsdiensten nodig hebben. Dat evolueert volgens haar nu naar gebieden als huisvesting, sociale zaken, communicatie en financiën. Waarbij meespeelt dat steeds meer ondernemers mantelzorgers voor hun eigen ouders worden. Waardoor zij initiatieven zoeken en ontwikkelen tegen overbelasting. En daarbij is te zien dat er een enorme kloof is, dus ook kansen, aldus Etkin. Zoals bij home monitoring; technologieën of tools die zowel de oudere als de verzorgende ondersteunen.

Ter illustratie: Safe365, een app die het onder andere mogelijk maakt om de locatie van iemand bij te houden, verlegde zijn focus van tieners en hun ouders naar volwassenen en hun seniore ouders. Want de waarde is voor die laatste combinatie veel groter dan voor eigenwijze tieners die liever niet gevolgd willen worden, merkte het bedrijf.

Ruilen
Een goed voorbeeld van specifieke diensten voor ouderen is ook GreatCall, dat speciale mobiele telefoons, medische waarschuwingssystemen en mobiele medische alerts biedt om senioren te helpen veilig te blijven. Het bedrijf trekt bovendien samen op met Lyft voor GreatCall Rides, zodat ouderen gebruik kunnen maken van de taxidienst zonder een smartphone of app.

Veelgenoemd is ook PillPack, een online apotheek die voor een miljard dollar is overgenomen door Amazon en de medicijnen van de patiënt samenvoegt en in een specifiek pakketje bezorgt om fouten omtrent inname te voorkomen.

Verdere kansen worden gezien in online bezorgdiensten voor voeding in combinatie met specifieke dieetwensen. Daarbij kan dan gebruikgemaakt worden van de bestaande infrastructuur van digitale platformen en dark kitchens om maaltijden desgewenst vers te leveren. Een tak van sport die zich momenteel nog voornamelijk richt op jongere generaties met een druk leven, maar ogenschijnlijk eenvoudig aangepast kan worden voor ouderen.

Aanpalend zijn er ook mogelijkheden voor een gig economy die meer rekening houdt met de wensen van vijftig- of zestigplussers. In de wetenschap dat bij Senior Planet – een tech-community voor zestigplussers – ongeveer één op de vijf leden die binnenstapt technologie wil inzetten om te werken en geld te verdienen. Op hun eigen tempo en onder hun eigen voorwaarden.

Hooggespannen verwachtingen zijn er daarnaast voor diensten tussen ouderen en jongeren. Een domein dat nog niet heel concreet uitgewerkt is, maar onder andere gaat over het doorgeven of ruilen van waarde. Hetzij in geld dan wel in (zorg)uren. Zoals we al kennen van jongeren die in ruil voor huurkorting meedraaien in de dagbesteding van ouderen. In het verlengde daarvan is het ook denkbaar dat ouderen een klusje doen voor jongeren – denk aan oppassen – en in ruil hiervoor zorguren te besteden krijgen voor zichtzelf of hun partner. Gefaciliteerd door digitale platformen.

Valkuil
De groeiende markt wakkert de interesse van investeerders steeds verder aan. Hierbij geholpen door succesvolle exits van bijvoorbeeld PillPack en GreatCall – dat met een overnamesom van achthonderd miljoen dollar de grootste overname door Best Buy is. Evenals het succes van een speler als Babylon Health, in 2017 nog benoemd tot Emerce European start-up van het jaar, die inmiddels een unicorn-status heeft.

Desondanks is er nog weinig domeinkennis onder investeerders, valt op te maken uit eerder genoemd trendrapport. Wat het voor ondernemers lastig maakt om aan financiering te komen. De komende twee a drie jaar zal dit beeld echter waarschijnlijk kantelen.

Daarvoor zijn nog wel wat hordes te nemen. Zo is er sprake van ‘ageism’, de op leeftijd gebaseerde tegenhanger van racisme. Zeker in de techsector die zich vooral richt op wat jongeren bezighoudt, menen insiders. Waardoor er in denk- en ontwikkelprocessen weinig rekening wordt gehouden met de behoeften van ouderen.

Tegelijkertijd blijkt het een uitdaging om nieuwe businessmodellen sluitend te krijgen, onder andere door de manier waarop gezondheids- en sociale zorgstelsels functioneren. Dat er ook nog eens veel verschillen tussen landen zijn, staat opschaling in de weg.

Het werpt de vraag op waar producten aan moeten voldoen. Het blijkt belangrijk zaken te ontwerpen die door alle leeftijdsgroepen worden gewaardeerd en niet worden beschouwd als producten voor ouderen. Endicott haalt bijvoorbeeld Apple aan, dat volgens hem in de Verenigde Staten jaarlijks al ruim vijftien miljard dollar verdient aan ouderen. Innovaties als de iWatch, gezichtsherkenningsauthenticatie en de iPad zijn bijzonder geschikt voor oudere gebruikers, maar Apple wordt allerminst gezien als een bedrijf voor oudere mensen.

Een tweede belangrijk element is het combineren van een zeer intuïtieve gebruikerservaring met vaak complexe verfijning achter de schermen. De intuïtieve communicatie- en gemaksdiensten van GreatCall zijn bijvoorbeeld ontworpen om door mensen tot ver in de tachtig en negentig te worden gebruikt, waardoor zij mee kunnen komen in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van soft- en hardware.

Als derde speelt personalisatie een belangrijke rol. Naarmate we ouder worden, nemen de verschillen in gezondheid, inkomen en vermogen toe, waardoor het steeds belangrijker wordt om diensten aan te passen aan de specifieke behoeften van elke groep. Bijvoorbeeld door niet te segmenteren op leeftijd, maar op basis van het cognitieve en fysieke vermogen en de financiële/economische status.

Een veelgenoemde valkuil daarbij is ouderen te zien als technofoben met een grote hulpvraag, die zich het liefst verre van nieuwe ontwikkelingen houden. Het gebruik van apparaten en media en de beschikking over breedbandinternet groeit juist bij deze groep.

Epicentrum
Daar lijkt tegenover te staan dat ook ouderen zich niet bekeken willen voelen door een batterij apps, sensors en camera’s, maar er echt door geholpen wensen te worden. Het moet niet hip en cool zijn, maar waarde toevoegen.

Dat ouderen zich nog niet helemaal ondergedompeld hebben in de digitale wereld, kan marketinggewijs voordelen met zich meebrengen. Ze lezen nog steeds dagelijks kranten, kijken naar lineaire televisie, gaan naar het postkantoor en winkelen in de hoofdstraat. Waarmee ze te bereiken zijn via veel van de kanalen en media die zich aan de verliezende kant van de digitale economie bevinden. Dit is een enorm voordeel voor start-ups, meent Endicott. Het betekent dat de kosten voor het werven en bedienen van klanten aanzienlijk lager kunnen zijn dan voor de jongere consumenten die de meeste start-ups willen bereiken.

Opvallend is dat verschillende insiders Europa goed voorgesorteerd vinden voor voorgenoemde ontwikkelingen. Wat hem onder andere zit in de – relatieve – kleinschaligheid van de Europese steden en de vrij lage woondichtheid. Wat voldoende ruimte geeft om zich aan te passen aan de ouder wordende populatie. Stedelijke planning en transformatie worden regelmatig genoemd als cruciale factor voor prettiger ouder worden.

Neemt niet weg dat de Verenigde Staten en China een grote slagkracht toegedicht krijgen indien zij het thema breed oppakken. Tekenen daarvan zijn al te zien in Silicon Valley, maar ook in de staat Massachusetts is er een ambitie over uitgesproken.

Zoals dat met nieuwe markten en kansen gaat, willen verschillende regio’s zich graag als voortrekker en walhalla profileren. Wat AgeTech betreft lijkt de koek groot genoeg voor vele epicentra.

Voice
Het Nederlandse consortium Project Zilver onderzoekt hoe voicediensten ouderen het beste kunnen helpen in hun dagelijks leven. Uit eigen onderzoek blijkt dat deelnemers veel functies, zoals weerbericht, verkeersnieuws, radio luisteren, agenda bijhouden en een boodschappenlijstje maken, al goed weten te gebruiken. En ook dat het werken met spraak een positieve impact heeft op het sociale leven van de deelnemers. Zij geven aan dat een spraakassistent zorgt voor gezelligheid, gemak, vermaak en een groter gevoel van veiligheid. Waarbij meespeelt dat de technologie ervoor kan zorgen dat muziek, luisterboeken en spelletjes beschikbaar blijven voor de oudere generatie. Veel deelnemers blijken al gebruik te maken van diensten als Netflix en Spotify en zetten een spraakassistent hier ook voor in.

Amazon
Een naam die regelmatig valt binnen de context van AgeTech is die van Amazon. Niet alleen door de overname van online apotheek PillPack, maar vanwege de brede reeks aan diensten die het megabedrijf nu al biedt, plus het netwerk aan fysieke winkels. Daarmee beschikt het bedrijf over de juiste touchpoints om ouderen te bereiken. En kan het zijn obsessie voor user experience uitnutten om het digitaal achtergebleven deel van de doelgroep versneld online te brengen.

Status quo
Volgens onderzoek op basis van ontwikkelingen van de afgelopen vier jaar door de Britse AgeTech Accelerator bevinden technologieën die zich richten op het verbinden van vrienden, families of gemeenschappen zich in een fase van volwassenheid, gebrek aan tractie of behoefte aan consolidatie. Wat ook opgaat voor onder andere medicatiemanagement, sensorsystemen voor monitoring van welzijn en VR-toepassingen.

Momenteel blijkt de aandacht uit te gaan naar toepassingen gericht op het stimuleren van gedrag om gezond ouder te worden, online toegang tot medische zorg, thuiszorgkits, slimme wearables en gezelschapsrobots.

Onder lacunes in de markt en toekomstige kansen schaart de accelerator onder andere virtuele thuisdiagnostiek, zintuigondersteuning (om zicht-, hoor- en smaakverlies te compenseren), robotassistenten en educatie om vaardigheden voor nieuwe banen en carrières eigen te maken.

* Dit artikel verscheen eerder in het juninummer van Emerce magazine (#178).

Lees het volledige bericht op Emerce »

Apple lanceert betaalbare smartwatch

Reacties uitgeschakeld voor Apple lanceert betaalbare smartwatch
Posted 16 sep 2020 — by Adformatie
Category nieuws

Apple heeft vanavond naast een nieuwe iPad een betaalbaar instapmodel van de Apple Watch aangekondigd, de Apple Watch SE. In feite een opvolger van de Series 3.

Apple kondigde zoals verwacht de Apple Watch Series 6 aan. Het slimme horloge heeft nieuwe gezondheidsfuncties, zoals het meten van het zuurstofgehalte in het bloed.

Het horloge is verkrijgbaar in twee formaten: 40mm en 44mm, en wijkt qua vormgeving niet af van de Apple Watch Series 4 en 5. Ook deze smartwatch komt in aluminium, titanium en keramiek.

Apple Watch SE (GPS) is verkrijgbaar vanaf 299 euro en Apple Watch SE (GPS + Cellular) kost 349 euro. Het horloge is vanaf vrijdag 18 september verkrijgbaar in de 28 landen en regio’s.

Apple Watch Series 6 (GPS) is verkrijgbaar vanaf 429 euro en Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular) gaat weg voor 529 euro.

De iPad achtste generatie mag dan twee keer sneller zijn dan een Windows pc, of drie keer sneller dan een Chromebook, qua design is er ook nu weer weinig veranderd. De iPad komt met brede bezels. Nieuw zijn de neural engine van de iPad Pro en USB-C.

Ook komt Apple met een nieuwe iPad Air, waarin Touch ID is teruggekeerd. Vanwege de dunne bezels is die geïntegreerd in de aan- en uitknop.

De nieuwe iPad Air kan vanaf volgende week in dertig landen worden besteld. Wi-Fi-modellen van iPad Air zijn verkrijgbaar vanaf 669 euro en de Wi-Fi + Cellular-modellen vanaf 809 euro. Ze worden vanaf volgende maand geleverd. De nieuwe iPad Air is verkrijgbaar met een capaciteit van 64 GB of 256 GB en in de vijf kleuren zilver, spacegrijs, roségoud, groen en hemelsblauw.

Apple heeft in tien jaar 500 miljoen iPads verkocht.

Al meteen werd duidelijk dat Apple vandaag geen nieuwe iPhones zou gaan aankondigen. Ook andere productaankondigingen worden doorgeschoven, zoals een Bluetooth tracker.

Wel werd een nieuwe fitnessdienst aangekondigd, Apple Fitness Plus, voor 9,99 dollar per maand. Het aanbod betreft hoofdzakelijk cursussen. Fitness Plus is ook (in de VS) onderdeel van Apple One, een bundel van bestaande diensten:

• Individual: abonnement op Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade en 50 GB aan iCloud-opslag voor €14,95 per maand.
• Family: abonnement op Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade en 200 GB aan iCloud-opslag voor €19,95 per maand dat met maximaal zes gezinsleden kan worden gedeeld.
• Premier (indien beschikbaar): abonnement op Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ en 2 TB aan iCloud-opslag dat met maximaal zes gezinsleden kan worden gedeeld.

Tot slot maakte Apple bekend dat iOS 14, iPad OS 14 en tvOS 14 vanaf morgen beschikbaar zijn.

(meer volgt)

Lees het volledige bericht op Emerce »

Nieuwe iPhones half september aangekondigd (update)

Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe iPhones half september aangekondigd (update)
Posted 09 sep 2020 — by Adformatie
Category nieuws

Apple gaat op 15 september 2020 om 19.00 uur Nederlandse tijd haar nieuwste iPhones aankondigen. Het gaat om een virtuele presentatie die van tevoren is opgenomen.

Naast de iPhone 12 worden mogelijk ook Apple Watch Series 6 en een nieuwe iPad Air aangekondigd.

De iPhones zelf zullen op zijn vroegst in oktober worden uitgeleverd. Apple gaf eerder aan dat de iPhones vertraging hadden opgelopen.

Volgens Nikkei start Apple pas halverwege september met de productie van de iPhone 12.

In totaal brengt Apple vier nieuwe iPhones uit: de 5,4-inch iPhone 12, 6,1-inch iPhone 12 Max, 6,1-inch iPhone 12 Pro en 6,7-inch iPhone 12 Pro Max.

Apple zal ook eindelijk de AirTag aankondigen, een Bluetooth-tracker.

UPDATE: Volgens Bloomberg worden de iPhones pas in oktober aangekondigd. Op 15 september zouden de andere producten aan bod komen.

Lees het volledige bericht op Emerce »

Is it possible log a telephone call minus the body else knowing

Posted 21 aug 2020 — by Villamedia
Category blog

The application will then make a call to your mobile selection, response the connect with by clicking on ‘Hold and Accept’. It will then merge the calls and report the mobile phone discussion.

It does not assistance CDMA networks. Conclusion. We selected the apps that we assumed are the very best between many for Android and Iphone. As we wrote at the beginning of the post, one particular will have to go by way of the simply call recording connected legal guidelines prior to recording any get in touch with. We hope this write-up served you in finding your do the job done.

 • Call Recorder – Intelligent Call Recorder for iPhone
 • Easy methods to capture a telephone call with your new iphone or Android mobile phone apparatus
 • [Argument] Seeking a great Call Recorder for IOS 11.3.1
 • Certainly Endless Call Recording
 • Why can’t it record calls? Why do you want it to?

You can also endorse contact recording applications that you consider are superior than what we stated we would really like to study your comments. How to History Voice Memos and Audio on Iphone. The Iphone features a Voice Memos app that lets anybody to quickly history their voice, a speech, one thing nearby, or any other ambient audio from the gadgets constructed-in microphone. The ensuing audio good quality is quite very good, and going even further, you can help save and share the recorded sound with a different Apple iphone, Mac, Windows Personal computer, Android consumer, or just about anything at all else, as it arrives as a universally suitable audio file. Though the Apple iphone microphone will decide on up audio from a distant, for the most call recorder effective benefits you can expect to want to have the recorded subject to be rather around the Iphone by itself. Another choice is to use the bundled headphones that occur with Iphone, which also incorporate a microphone, and make recording your individual voice uncomplicated and sound great.

Smartphone Call Recording

The earbud trick is notably helpful for. How to Report Voice and Audio on Apple iphone with Voice Memos. The Voice Memos application is generally ignored, but it delivers by considerably the easiest way to report audio from the Apple iphone microphone, this is how it works:Open the “Voice Memos” app found on the Apple iphone. Tap the crimson report button to start recording the voice or audio, when completed tap again on the similar button to stop recording. When content with the recording, tap on “Performed”Save the voice recording and give it a title. Now the voice recording has been saved to the Apple iphone, you can participate in it again, file more than it, edit it or trim them down to shorter size, or trash it if preferred. Another possibility is to share the recorded voice or audio capture, which we will address upcoming. Sharing the Voice Recording from Apple iphone. You can share saved voice recordings from the Apple iphone to anyone else by way of messages or e mail, here’s how:Back in the Voice Memos app on Apple iphone, faucet to select on the voice recording you want to share Tap the sharing button, it looks like a box with an arrow flying out of the top rated. Choose the technique which you want to share the voice recording with Message, Mail, Add to Notes, or a 3rd bash application of your decision. The shared voice recording arrives as a . m4a file, which indicates it really is appropriate with virtually any audio player on any modern-day operating procedure. Furthermore, m4a data files are in essence ringtone information that are ready to be renamed, that means you can transform a voice recording into a ringtone or text tone for Apple iphone very easily with these guidance, which provides a enjoyment way to personalize your unit. One more system of. The Voice Memos app is exceptional to Iphone, missing from the iPad for some not known cause. Mac end users do have a comparably easy choice, nonetheless, the place there is the skill to report audio on the Mac with QuickTime, which results in a in the same way formatted m4a file which can be shared universally as properly. How to File Phone calls on Your Smartphone. To revist this report, go to My Profile, then Check out saved tales. To revist this posting, take a look at My Profile, then See saved tales. Recording a phone phone applied to demand an external gadget that related a electronic recorder to a desk phone’s base and handset.

It is continue to one particular of the most responsible ways to capture a discussion, but it really is not exactly hassle-free. These times, smartphone apps and cloud companies make recording mobile phone phone calls simple and easy-whether or not you want to help save a conversation with grandma, or a specifically candid conversation with a White Household official.

American Express introduceert Apple Pay voor Nederlandse kaarthouders

Reacties uitgeschakeld voor American Express introduceert Apple Pay voor Nederlandse kaarthouders
Posted 20 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws

American Express Nederland biedt haar kaarthouders vanaf vandaag ook Apple Pay aan. De betaalmethode is beschikbaar voor alle American Express- en Flying Blue American Express-kaarthouders.

Kaarthouders houden simpelweg hun iPhone of Apple Watch bij een betaalterminal. Iedere Apple Pay-aankoop wordt geverifieerd via Face-ID, Touch-ID of het apparaat-wachtwoord, in combinatie met een eenmalige beveiligingscode.

Kaarthouders kunnen ook Apple Pay op hun iPhone, iPad en Mac gebruiken om sneller en gemakkelijker aankopen te doen in apps of via Safari.

Apple Pay wordt geaccepteerd in supermarkten, taxi’s, restaurants, winkels en andere plaatsen waar ook American Express wordt geaccepteerd.

Foto Pixabay

Lees het volledige bericht op Emerce »

Apple straft Epic vanwege betaalsysteem voor Fortnite, bedrijf stapt naar de rechter

Reacties uitgeschakeld voor Apple straft Epic vanwege betaalsysteem voor Fortnite, bedrijf stapt naar de rechter
Posted 14 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws

Apple heeft de immens populaire game Fortnite uit de App Store gehaald na de introductie van een eigen betaalsysteem door ontwikkelaar Epic Games. Epic heeft meteen een antimededingsklacht ingediend. De ontwikkelaar spreekt in de aanklacht over een ‘reeks concurrentiebeperkende beperkingen en monopolistische praktijken’.

Uit de verklaring blijkt dat het gaat om een stunt om het monopolistische gedrag van Apple aan de kaak te stellen. Epic wil geen financiële compensatie, maar een doorbraak forceren. Vandaar het betaalsysteem niet ter goedkeuring aan Apple is voorgelegd.

Epic Games heeft altijd al grote moeite gehad met de 30 procent commissie die het moet betalen als spelers aankopen doen in de game. Aanvankelijk was Fortnite niet eens te vinden in de Google Play Store en moesten gameliefhebbers de game op de site van Epic Games zelf installeren. Daarop is het bedrijf uiteindelijk teruggekomen.

Apple staat externe installaties via iOS niet toe, dus moest Epic Fortnite wel in de App Store aanbieden. Op Macs kan Epic Fortnite wel via eigen kanalen aanbieden, benadrukt het bedrijf. Daar zijn appontwikkelaars niet verplicht om commissies te betalen.

Toegegeven: de betalingen waren niet met dollars, maar met virtuele V-bucks, maar volgens Apple is dat nog steeds tegen de regels. Immers, dat virtuele geld moet wel eerst met echte dollars betaald worden.

Epic verwees aanvankelijk naar Amazon, Grubhub, Nike SNKRS, Best Buy, DoorDash, Fandango, McDonalds, Uber, Lyft en StubHub die ook directe betalingen in hun apps aanbieden. Epic garandeerde dezelfde veiligheid als betalingen via de appwinkels.

Nadat diverse sites vandaag het betaalsysteem hadden ontdekt, duurde het niet lang voordat Apple ingreep. Apple stelt dat de regels moedwillig zijn overtreden.

Om zijn standpunt te benadrukken bracht Epic vanavond een parodie uit op de beroemde 1984-reclame van Apple (zie onder).

Epic is niet het enige bedrijf dat klaagt over het beleid van Apple. Telegram heeft vorige maand nog bij de Europese Commissie een klacht ingediend over vermeend machtsmisbruik door Apple. De ontwikkelaar eist dat Apple ‘gebruikers toestaat om software buiten de App Store om (op hun iPhone of iPad) te installeren’. Ook klaagt het bedrijf over de commissie die Apple op aankopen binnen de App Store voert.

Eerder dienden Spotify en e-bookdienst Kobo al een vergelijkbare klacht in, De EU gaat de klachten nader bestuderen.

Foto Pixabay

Om video’s van Youtube te kunnen tonen, dienen analytische cookies en tracking cookies geaccepteerd te worden.

Lees het volledige bericht op Emerce »

Hands-on: Auping Smartbase anti-snurkfunctie

Reacties uitgeschakeld voor Hands-on: Auping Smartbase anti-snurkfunctie
Posted 02 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws

De elektrisch verstelbare spiraalbodem van Auping is al geruime tijd een succesnummer in de slaapkamer. De overstap naar een ‘connected’ versie is natuurlijk een inkopper. Nu nog de juiste functies die meer toevoegen dan een veredelde afstandsbediening op je smartphone. De anti-snurkfunctie is er eentje van.

Voor het tijdschrift Radar+ heb ik een vergelijk van verschillende anti-snurkgadgets gemaakt. Ik heb ze ook allemaal uitgeprobeerd en aangezien ik volgens mijn vrouw flink snurk, heb ik haar ook in de test betrokken. Hoewel het aantal duwtjes die ik van haar ‘s-nachts ontvang een goeie graadmeter zijn of een snurkgadget naar behoren werkt of niet, heb ik eerst mijn snurkpatroon in kaart gebracht met de app Snorelab. Deze maakt de hele nacht opnamesen geeft ook de mate, tijdstippen en effect van bijvoorbeeld alcohol aan. Zo is 10% van mijn gesnurk volgens de app ‘episch’ te noemen. Oftewel, ik ben een perfecte testpersoon voor deze gadgets.

Snurktest
Alhoewel, tijdens het testen van de gadget Snooor kwam ik erachter dat je positionele snurkers hebt (waar deze gadget voor is bedoeld), tongsnurkers, neussnurkers en mondsnurkers. De website laat ook zien hoe je zelf kan testen wat voor soort snurker je bent. Zo kwam ik erachter een neussnurker te zijn en de Snooor niet goed kon gebruiken, ondanks dat ie zijn werk voor positionele snurkers prima doet.

De enige gadget die ik niet goed kon uitproberen, was de Smartbase van Auping. Even een compleet bed opsturen zat er niet in en zodoende heb ik voor Radar+ niet meer dan de werking van de Smartbase kunnen beschrijven. Echter na het verschijnen van het artikel, kreeg ik van het pr-bureau te horen dat de Smartbase onlangs was geïnstalleerd bij een uniek hotel in de Amsterdamse binnenstad, de Prinsenhofsuite. Kon ik in ieder geval één nacht ervaren, of liever gezegd mijn vrouw, of het gesnurk ophield.

Prinsenhofsuite
Nou is dit geen promo voor de Prinsenhofsuite, maar wat een leuke hotelkamer is dit. Gelegen in de Prinsenhofsteeg naast Sofitel Legend The Grand (waar overigens het ontbijt kan worden genuttigd) is de kamer het resultaat van een samenwerking tussen hotel-expert Vincent van Dijk en een aantal merken als Dyson, Nest, Samsung, Geberit (volautomatische WC) en dus ook Auping. Het geeft je de mogelijkheid om wat van hun apparatuur in hotelsituatie uit te proberen.

Voor de Auping heb ik dus zelf niets hoeven te installeren en in te stellen. Er lag al een iPad klaar met de Auping Connect app die is verbonden via wifi met de Auping Connect Hub, die weer rechtstreeks met de op drie punten elektrisch verstelbare Smartbase spiraalbodem is verbonden. Wel zo handig, maar aangezien ik in veel reviews teruglees dat het verbinden en het in stand houden van de verbinding nogal een drama is, kan ik hier helaas geen uitspraken over de stabiliteit hiervan doen. In mijn korte tijd met het systeem heb ik geen enkele disconnecties of andere bugs meegemaakt.

De functies die de app toevoegt zijn: vaste instelling voor linker- en rechter-matrasdeel (vergelijk het met de persoonlijke instellingen van stoel/stuur/spiegels in een Tesla), een wekkerfunctie waarbij de matras je als het ware langzaam uit bed duwt en als laatste, hetgeen waar ik voor kwam, de antisnurkfunctie.  De instellingen hiervoor zijn niet uitgebreid, maar wel tweeledig: een functie voor het openen van je luchtwegen door het ruggedeelte te verhogen en na enige tijd weer te laten zakken of een duwfunctie, die ervoor zorgt dat je in een andere houding gaat liggen. Als neussnurker, koos ik voor de eerste.

Hierna kun je eigenlijk alleen nog maar instellen hoe gevoelig het systeem is. Door middel van de microfoon in je smartphone neemt de app waar of en hoe zwaar je snurkt en onderneemt naar instelling één van de twee acties. Natuurlijk kun je een tijdsvertraging aangeven voor wanneer het systeem in werking moet gaan.

Nepsnurken
Voordat ik ‘echt’ ging slapen, heb ik natuurlijk een paar net-alsof-slaapjes met wat nepsnurken toegepast en dat was al veelbelovend. Over de daadwerkelijke nacht kan weinig vertellen. Mijn vrouw en ik hebben heerlijk doorgeslapen. Je zou daardoor kunnen denken dat het systeem niets heeft gedaan, maar de app geeft na je te hebben gewekt nog een korte samenvatting. Hierin werd gemeld dat er maar liefst vier keer in de nacht was ingegrepen op mijn gesnurk.

Kopen?
Natuurlijk gaat men niet over één nacht ijs, maar als ik een week had willen testen, had ik me de kosten van het hotel kunnen besparen en voor 1645 euro een Smart Base 3M spiraalbodem kunnen aanschaffen. Of ik er speciaal eentje zou aanschaffen tegen het snurken? Misschien wel, de andere opties die hetzelfde doen, kosten rond de 300 euro en moeten dan onder je kussen geplaatst worden en hebben soms ook nog een grote unit die naast het bed staat. Ze kunnen niet je hele bovenlichaam in beweging brengen en zitten meer in de weg dan dat ze netjes zijn weg te werken. In mijn geval zou ik ook mijn bed en matras moeten vervangen, plus die van mijn vrouw (wij hebben nu een boxspring) en dan gaan de kosten natuurlijk oplopen.

Auping Connect mag dan misschien wat negatieve beoordelingen van gebruikers hebben ontvangen, ik zie echter wel de toevoeging: verschillende presets met vaste standen (op dit moment is dat echt nog maar één per gebruiker), de anti-snurkfunctie, het weksysteem en denk ook dat voor mensen die fysiek moeilijk uit bed kunnen komen en hulp nodig hebben, dit soort oplossingen in de toekomst meer gewenst zullen zijn dan je zou denken. De connectie met Google Home of Alexa werkte al naar behoren en met de Homey hub van Anthom is de integratie met andere slimme apparaten nog verder uit te breiden.

Lees het volledige bericht op Emerce »

Apple verrast met recordkwartaal

Reacties uitgeschakeld voor Apple verrast met recordkwartaal
Posted 31 jul 2020 — by Adformatie
Category nieuws

De kwartaalcijfers van Apple vallen reuze mee. CEO Tim Cook spreekt zelfs van een recordkwartaal. De omzet steeg 11 procent naar 59,7 miljard dollar. De nettowinst bedroeg 11,2 miljard tegen 10 miljard een jaar geleden.

Hardware was goed voor 46,5 miljard dollar en diensten deden 13,1 miljard. De iPhone zorgde wederom voor de meeste omzet: 26,4 miljard. Op de tweede plaats komt de Mac met ruim 7 miljard dollar, de iPad bracht 6,5 miljard op en Wearables en andere producten waren goed voor 6,4 miljard dollar.

In alle gevallen was er sprake van groei: de iPad en Macs presteerden het meest, de iPhone groeide 1,7 procent. Aantallen meldt Apple al enige tijd niet meer.

Apple heeft dit jaar nog geen grote aankondigingen gedaan. De toelichting op de kwartaalcijfers van chipleverancier Qualcomm wijst op een mogelijke vertraging van de 5G iPhones. De iPhone 12 zou niet in september, maar in oktober worden gelanceerd. Qualcomm schrijft dat de 5G iPhones ‘licht zijn vertraagd’.

Berichtenapp Telegram heeft intussen een klacht bij de EU neergelegd over Apple. Weliswaar is de Telegram app zelf gratis verkrijgbaar in de App Store, en hoeven de makers geen commissie af te dragen, in 2016 wilden de makers een gamingplatform via de App Store aanbieden, wat Apple weigerde. Die vervolgens wel zijn eigen platform Arcade lanceerde.

Lees het volledige bericht op Emerce »

So What Is My best Ip address – Make sure Ip Address – City

Posted 08 jul 2020 — by Villamedia
Category blog

That’s it! You now know what your IP handle is. Probably you would now like to find out your Mac’s specs. Note: We may possibly generate a fee when you buy by back links on our web site, at no additional cost to you.

This will not influence our editorial independence. Discover much more. Author: Dav >David has cherished the Apple iphone considering the fact that masking the initial 2007 launch later his obsession expanded to incorporate iPad and Apple Watch. He provides tips to entrepreneurs (and possible proprietors) of these units. Find the ip tackle for my computer system. For Mac. Remember to make guaranteed that the Subnet Mask is ” If your Subnet Mask is various, please seek advice from a network administrator to remedy the problem.

This FAQ is not applicable for your network natural environment. You can verify the IP tackle in two ways: examining the Interaction settings in the Printer Setting Instrument or printing out a printer configuration report from your printer. Related Articles or blog posts. Click on Community and World wide web. On the other hand, you can set up “static IP addresses” on pcs so they in no way change-this can be important for some kinds of network communications, particularly if it is really critical to be capable to find that similar node around and over.

 • How do you get someones Ip
 • When will i set in place my IP address
 • That which is my IP address for my router
 • Just what is Ip in rather simple ideas
 • Can somebody from another location find my computer or laptop with my IP address

Can people obtain my Ip

The IP handle is 4 sets of digits, with up to 3 digits for every set, these as Trade ideas and tips with other Linksys customers and lovers. Share yours!Not your products? Make contact with Us Item Registration Go to www.

Can police officers trace IP

The screenshots may differ depending on your Windows variation. How to locate IP address applying Job Supervisor. Click the Local Area Relationship wired or Wi-fi Network Relationship wireless , and then simply click [ Details ] in the shown dialog box. The IP handle may be explained as “IPv4”. Click [ Network ]. Simply click [ Superior ]. The IP handle you how do i find out what is my ip for facebook might be making use of at any offered time is your device’s “electronic address” that makes it possible for a link to the systematically laid-out, interconnected grid that governs international connectivity.

What is IP address in painless sentences

When anyone pops a letter in a mail box, you will not imagine about its route, or how quite a few vans the postal business office utilizes, or how lots of packages the letter provider provides a day. You just want it to go the proper deal with. Was this response practical?Every web site Disney, Amazon, Apple, etcetera.

But with out IP addresses you could not link with them and they could not share information with you. The typical style of IP address is recognised as IPv4, for “variation four”. Here is an example of what an IP deal with may glimpse like:. Recommended Posts:. How do I come across my IP tackle in Windows Vista or Windows seven | D-Hyperlink British isles. felony circumstance texas improve to a reduced charge! FAQs and Troubleshooting. ralph william foster death data cost-free! divorce report in california for totally free! Four simple methods to uncover your Pc IP address on Windows ten S. An IPv4 handle is made up of 4 numbers, each and every of which incorporates one particular to three digits, with a single dot.

Every single of the 4 numbers can vary from to Thanks to our IP addresses, we’re really a lot assured that our emails will occur and go as envisioned, and that all our Google lookups and web page visits will perform to perfection. Answers other people identified practical. obtain a close friend to produce to! tumble creek oregon white web pages directory! Your IP Deal with Is:.

How to uncover your IP address and computer system/host title. age acceptable applications for history information and facts! Obtain Your World-wide-web/Public IP Tackle. IP addresses link instantly in the background, so we can concentrate on what is significant. This versatile team of segmented quantities build the addresses that allows you and everyone around the world to send and retrieve knowledge more than our World wide web connections. Devoid of this numeric protocol, sending and receiving details above the Entire world Broad Internet would be difficult.

So what is a Ideal Call Recorder needed for Google android

Posted 25 jun 2020 — by Villamedia
Category blog

Headset or EarPods. The EarPods that arrived with your Iphone can also be applied to document audio, thanks to the microphone that is developed into the cable.

And if you have any other headset hooked up to your Apple iphone, that will get the job done, far too. In this scenario, the microphone in the headset/EarPods will just work. The Apple iphone will forget about about its have microphone, and use this a person as a substitute.

 • 3 Perfect Call Recorder Programs for new iphone 4 2019
 • Solution products to Rev Call Recorder
 • The right way to Record Phone calls on apple iphone: Completely free Call Recording Application, Convenient Cell phone Call Transcripts
 • File an outgoing call by using an iphone 4 app
 • How You Can History Messages Or Calls On iPhone
 • Is Recording Calls 100 % legal?

Lightning microphone. One neat option is to use an exterior mic that plugs into the iPhone’s Lightning port. This is a fantastic compromise involving the advantage of Iphone-only recording and the excess excellent from a dedicated mic.

10 Very best Instant Call Recorder Applications For new iphone

It can be also the only way you are going to get stereo audio in a pocket-sizing package on most iPhones. Zoom’s iQ5 is superb and useless-simple to use. Image: Zoom. To record making use of a Lightning microphone, just plug it in, hold out for a second for it to be regarded, and then decide on your favorite recording application – like Voice Memos if you like.

The related mic will be employed automatically. Cable into the headphone jack. Here’s wherever we get extravagant.

 • How to Log WhatsApp Telephone calls on iPhone and Android
 • Be aware of the legalitie, although it’s convenient to record phone callss
 • Details about Photofast iPhone Call Recorder X, Cellular Telephone Call Recording Product
 • Your App Our Call Recording Know-how = Achievement!

It really is feasible to plug something into the audio jack of your Apple iphone and history it. If your Iphone does not have an audio jack, then just plug in the Lightning to three. If you not too long ago spent just about $one,000 on an Apple iphone XS, then you will not have gotten a person of these dongles.

You are going to have to invest in your have. After you have dealt with the dongles, you can find https://call-recorder.net/ a person much more hurdle. The Apple iphone will not likely history by its headphone jack (or headphone jack dongle) except if it thinks it’s linked to a headset. That means you need to have a specific cable.

If you at any time purchased some headphones that have a removable cable with an inline distant and mic, then you’re in luck. Just unplug it from people headphones, and plug it into the output of your audio resource in its place.

A very little keyboard, for example. Or a further Apple iphone enjoying new music. To document, push participate in on 1 machine, and file on the other, and you happen to be off. The suitable cable. A headset cable is effective each time. But you can also try out with a TRRS cable.

This appears to be like like an standard jack cable, only it has three black rings all over the jack instead of two. This is employed to carry the microphone signal. I found that if I plugged 1 of these into a 2018 iPad Pro, it functions straight away. If I plug it into an Iphone, it requires a while, but will sooner or later be recognized as an enter supply.

If you’re continue to having problems, consider plugging the TRRS cable into the dongle initial, and then plugging the dongle into the Iphone or iPad. And if you are using an older machine with an true headphone jack, seize yourself a TRRS cable and you will be superior to go. If it won’t function straight off, make confident the other conclusion is plugged into your supply unit. There are numerous good apps for recording audio, but I advocate a single higher than all other folks: AudioShare. It really is available for Apple iphone and iPad, and is not just constructed for recording, but for arranging and processing audio on your device. I use it as a central hub for all my audio on iOS, and it also integrates with a ton of other applications. AUM demonstrates you the identify of the recording source. Image: Cult of Mac. In this situation I like it because it lets you choose an input supply, and set input ranges. It can also file to numerous file formats.

Thoughts On Critical Factors In papercp

Posted 22 mei 2020 — by Villamedia
Category Zonder rubriek

Some argue that the scholars at this time have change into extra lazy, much less vibrant, or whatever it is why they supposedly flip to 3rd-social gathering help in the case of tutorial writing. So, we’ve determined to place a easy papercp order – an average 5-paragraph essay in English Literature. It was nothing special, one thing that any student would be able to do him- or herself, given enough time. We’ve got seemed through the writers and picked the one with splendid evaluations and a considerable quantity of achieved orders. We have now set the deadline for three days.

We have now browsed by means of some writer profiles and picked the one that appeared essentially the most suitable for our order – a easy 5-page essay in Ancient Historical past. It was nothing particular, just a regular essay that any pupil papercp should be able to come up with themselves, unless they’ve something more vital to do. We wanted the deadline to be pressing, but not too urgent, so we set it to a few days.

Chat with professional writers out of 200+ and choose one of the best one for you. I like this service only because I have a author there that never papercp lets me down. Related Post: go right here It follows a BBC Trending investigation which normally found greater than 250 channels got YouTubers plugging EduBirdie.

Twin websites. Whichever Boosta essay website you choose (EduBirdie, PapersOwl, EssayVikings, and so on.) you need to know that this is the same crew of writers. The EduBirdie firm papercp ads, which supplied a “high-high quality tutorial essay writing service”, have been removed from YouTube last weekend. Youtubers who had been paid as ‘influencers’ protest.

Painless papercp Solutions Around The USA

It’s because there are actually few college students which might be willing to announce on the net that they used an school essay writing providers. The category trainer can be asking him to complete https://reviewingwriting.com/papercp-review a lesson by wanting through following day. Use binder clip, or staple to connect your papers. Most essay producing assignments have deadlines and consequently corporations must be able to guide its purchasers satisfy these deadlines.

An Introduction To Simple papercp Advice

Explaining Straightforward Solutions In papercp

The web site is poorly carried out and not appealing to the eyes of the viewer. A damaged hyperlink welcomes you while you click the About ” link found underneath the About Us” drop-down menu. One other papercp shortfall that we realize on the website is the improper placement of content. For example, the About Us” tab needs to be about making the company known to the first time guests.

Whether it’s rankings that you simply need to boost, otherwise you just wish to further enrich your internet site’s believability and purchaser loyalty, fantastic info will be the essential. If an person is trying to find for essay solutions then the best way to go is an essay composing service. Related Post: additional info Professional writing companies these systems are as hurdle.

When you want a thesis, you’re going to order it online. Not less than that’s how things functioned. You’d inform your self, make a comparability between a number of companies, and choose a profitable competitor. That approach still works. There are nice writing agencies that ship any type of doc you can probably request.

It technique instance paperwork break even point instance john muir nature writings 50 harvard essays that worked pdf scsk12 org scs subject areas kindergarten kove welcome doing sixty and seventy arcade bar marketing strategy ipad four issues. Evaluation papercp of english research, uhd diploma analysis research function definition bodily anthropology research paper subjects why can’t i write in a straight line.

Stickers, toys & prizes for dentist & doctor’s workplaces. We do the assigned partition customized writtien analysis papers number modulo numreducetasks to keep away papercp from unlawful partitions if the system context. Efficient exception dealing with in visual c++ – codeproject.

Kwart van de banen weg bij TripAdvisor, maatregelen bij Trivago

Posted 29 apr 2020 — by Emerce
Category nieuws

Bij reisplatform TripAdvisor verdwijnen 900 banen, ongeveer een kwart van het totaal. Het merendeel van de ontslagen betreft Noord Amerika.

TripAdvisor is genoodzaakt om als gevolg van de coronacrisis te bezuinigen. Eerdere maatregelen waren niet voldoende.

Het personeel dat blijft krijgt gedurende enkele maanden minder betaald.

In Europa maakt het bedrijf dankbaar gebruik van compensatieprogramma’s, al is een deel van het personeel met verlof gestuurd.

CEO en medeoprichter Steve Kaufer spreekt van een ‘moeilijke dag’. ‘Deze pandemie is niets meer dan onwerkelijk’. Kaufer levert zelf ook in. Hij ziet vanaf april de rest van het jaar af van zijn loon.

Het is de tweede reorganisatie in korte tijd. In januari ontsloeg het Amerikaanse bedrijf al zo’n tweehonderd werknemers.

Ook de Duitse hotelzoekmachine Trivago haalt de broekriem aan nadat de inkomsten volledig zijn opgedroogd. Verkoop- en marketingafdelingen gaan korter werken en er vallen ontslagen.

Foto PexelsLees het volledige bericht op Emerce »

De SEO trend die je moet volgen

Posted 09 apr 2020 — by Emerce
Category nieuws

Zijn de SEO trends die je vandaag de dag tegenkomt nog wel nieuw en zijn ze pas van toepassing in 2020? Nee. Een trend is de richting waarin een bepaalde ontwikkeling zich voor een langere periode beweegt. Natuurlijk zijn er ontwikkelingen geweest en gaan er ontwikkelingen komen die we al een tijdje aan zien of zagen komen. Maar er is één trend die eigenlijk alle SEO ontwikkelingen omvat: wees relevant voor je doelgroep.

Klinkt simpel. Is het vaak niet. Want wat is relevant? En hoe wordt dat bepaald? De eerste vraag is gemakkelijk te beantwoorden: de zoekmachine gebruiker voorzien in zijn behoefte. De behoefte is hierin een passend antwoord op zijn of haar zoekvraag te bieden. Getypt of gesproken. De tweede vraag is een stuk lastiger te beantwoorden aangezien Google haar algoritmes continu door ontwikkelt. Deze ontwikkelingen zijn gebaseerd op ontwikkelingen in het zoekgedrag van gebruikers. Wil je dus goed scoren in de ogen van het Google algoritme dan dien je dus te weten waar je gebruikers naar zoeken, hoe ze zoeken, waarmee ze zoeken, waar ze zoeken etc. Heb je hier een passend antwoord op en richt je je platform in om je doelgroep in zijn behoefte te voorzien? Dan ben je relevant.

Hoe verbeter ik SEO?

Een vraag die veel gesteld wordt, taalkundig eigenlijk niet klopt, en waar eigenlijk geen eenduidig antwoord op is. Natuurlijk willen wij wel relevant voor je als lezer zijn en vind je verder in dit blog een aantal recente ontwikkelingen in de SEO wereld die je kunnen helpen je online prestaties te verbeteren (lees: SEO trends 2020).

BERT

Simpele en makkelijk te onthouden naam zoals we gewend zijn van Google. De volledige naam van deze update is echter wat minder eenvoudig: Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Juist. In het Nederlands uitgelegd wil dit zeggen dat het algoritme van Google sinds de BERT update taal beter begrijpt. Contextuele relaties tussen woorden worden begrepen. In de praktijk betekent het dat Google zinnen kan interpreteren. ‘Auto huren 4wd blauw’ betekent voor Google sinds de BERT update hetzelfde als ‘Blauwe all wheel drive auto huren’.

Waar het in het verleden nogal een verschil kon uitmaken in welke volgorde je bepaalde keywords zette maakt dat nu dus niet of nauwelijks meer uit. Dit ligt natuurlijk in het verlengde van het oprukkende voice search gedrag. Meer mensen gebruiken voice search. Zoekmachines passen zich daarop aan en dus zul jij je daar ook op aan moeten passen. Of ten minste rekening mee moeten houden. Wanneer je je content de afgelopen maanden al hebt geoptimaliseerd zul je weinig met deze update van doen krijgen. Het kan je wel enorm veel tijd schelen wat betreft keyword research. Hierin zul je meer moeten focussen op onderwerpen en minder op exacte trefwoorden.

Hoe optimaliseer je voor voice search?

2019 Zou het jaar worden van voice search. Ondanks dat nog niet iedereen een Alexa of Google Home in huis heeft staan heeft 2019 wel degelijk de verwachtingen waargemaakt. Er is een enorme groei geweest in het gebruik van voice search.

Van groot belang dus dat je je content aanpast op voice search! De BERT update scheelt natuurlijk al een stuk in het interpreteren van tekst en zal zorgen voor een flinke overlap tussen web en voice search gerichte content. Maar hoe kan je je dan toch net iets meer op voice richten?

Een aantal van de meest gebruikte zoekwoorden in voice search zijn hoe, wat en waar. En hier ligt ook direct het verschil tussen web en voice search. Stel dat je een lekkere Limburgse appelvlaai wil gaan bakken voor je lieve oma die dit weekend 88 wordt maar je hebt geen idee hoe. Geen nood: Google weet alles! Je gaat naar Google en typt in: Limburgse appelvlaai maken. Ongetwijfeld krijg je duizenden resultaten die je perfect vertellen hoe je dit moet doen. Zou je voice search gebruiken dan zou je zoekopdracht er heel anders uitzien. Namelijk: “Hey Google, hoe bak ik een Limburgse appelvlaai?” Je content optimaliseren voor voice search? Geef antwoord op vragen en wees niet bang de vragen ook op te nemen in je content.

Een aantal tips:
– Richt je op vraagstellingen en probeer tussen de featured snippets te komen. De meeste voice search resultaten zijn gebaseerd op deze featured snippets.
– Gebruik structured data
– Schrijf in spreektaal
– Neem vragen op in de content (bijvoorbeeld in de tussenkop)
– Zorg voor een snelle website. De meeste voice searches worden gedaan vanaf mobiele apparaten.

E-A-T. Wat is het?

E-A-T staat voor Expertise, Authoritativeness & Trustworthiness en is een zeer belangrijke rankingfactor geworden voor Google. Het begrip E-A-T zwerft inmiddels al een aantal jaren door SEO-land, maar het lijkt erop dat het meer en meer de boventoon gaat voeren. Heel simpel gezegd kijkt de zoekmachine hoe betrouwbaar jij als bedrijf, persoon of organisatie bent.

Maar waar checkt Google dan op en hoe wordt er bepaald of je betrouwbaar bent?

 • Expertise;
  Is de schrijver van de content of website beheerder wel bekwaam in zijn of haar vakgebied? Zou dit SEO blog geschreven worden door een hovenier dan zou het eindresultaat een lage expertise score zijn. Zou ik een website beheren over tuinarchitectuur dan zal dat ook geen best resultaat opleveren.

De websites die hier het meeste last van hebben/krijgen zijn de zogenaamde YMYL (Your Money, Your Life) websites. Websites die een significante invloed kunnen hebben op de kwaliteit van je leven of financiële situatie. Denk hierbij aan personen en websites in de medische en financiële sector. Roddelsites en prijsvergelijkers zullen hier vrijwel niets van merken.

Je kan je op dit gebied verbeteren door ervoor te zorgen dat er veel informatie te vinden is over je bedrijf en de auteurs van de content. Dit betekent naam, contactgegevens, kvk nummer, foto’s, LinkedIn profielen en een uitgebreide ‘over ons’ pagina.

Bron: Moz.com

 • Authoritativeness;
  Kun je het beste zien als geloofwaardigheid. Denk hierbij aan kwalitatieve backlinks en reviews. Reviews kun je vaak koppelen aan je website. Denk aan Google Reviews, Trustpilot, Feedback Company en de rest van het klasje. Heb je positieve reviews dan zal Google dit herkennen en zul je een hogere ranking toebedeeld krijgen.

Backlinks zijn wat lastiger. Ook dit is een aspect wat al jaren aan het ontwikkelen is. We zijn inmiddels aangekomen op het punt dat het absolute aantal backlinks ondergeschikt is aan de kwaliteit van backlinks. Kwalitatieve backlinks komen doorgaans van partijen uit hetzelfde vakgebied, partners, klanten of andere partijen die op een of andere manier een link hebben met je website. Focus dus niet op het aantal backlinks, maar zorg vooral dat je relevante backlinks verzamelt.

Twijfel ook vooral niet om dit blog te liken, delen of een comment te plaatsen. Dat werkt namelijk ook goed.

 • Trustworthiness;
  Hoe betrouwbaar is je website op het technische vlak? Hierbij is het vooral van belang dat je een veilige website hebt. Een SSL certificaat (HTTPS) dus. Beheer je een webshop, dan is een beveiligde betaalomgeving vanzelfsprekend ook een must.

Of het juridische deel van een website hier ook onder valt is nog niet helemaal duidelijk. Denk hierbij aan een cookiemelding, algemene voorwaarden en een privacy verklaring. Zaken die je sinds begin 2018 natuurlijk al op orde hebt, toch?!

Mobile first

Nog zo’n term die je waarschijnlijk al een aantal keer voorbij hebt zien komen. Ook in 2020 zal dit een van de hoofdonderwerpen binnen de SEO wereld zijn. Waar Google voorgaande jaren vooral  probeerde te pushen om je website mobielvriendelijk te maken lijken ze nu overstag te zijn gegaan en wordt de ranking van een pagina nu voornamelijk bepaald door de mobiele bruikbaarheid.

Internet is tegenwoordig overal beschikbaar en de smartphone technologie gaat met reuzenstappen vooruit. Dit heeft ertoe geleid dat zoekopdrachten vaker en vaker via mobiele apparaten plaatsvinden. Naar verwachting zal dit zich voortzetten in 2020.

Je website ‘mobile first ready’ maken kan een zeer technisch verhaal worden. Zeker als je hier de afgelopen jaren nog niet mee bezig bent gewest. In dat geval is het verstandig een developer in te huren en je website eens grondig onder handen te nemen. Wil je weten waar je je huidige website kunt verbeteren en hoe de website scoort in de ogen van Google? Bekijk dan eens het tooltje pagespeed insights.

Waar je voornamelijk op moet letten bij een mobiele website is de snelheid. Dit is een doorslaggevende factor in de beoordeling van Google.

Bron: Statcounter.com

SEO blog near me

Het aantal eigenaren van smartphones is stijgende, internet is overal beschikbaar en mensen weten zoekmachines steeds beter te gebruiken. Dit resulteert in een stijgend aantal ‘local searches’ oftewel lokale zoekopdrachten.

Hoe vaak zoek je zelf wel niet op ‘restaurant Utrecht’ of als je in een vreemde stad bent zelfs op Google Maps op ‘restaurant’ of ‘treinstation’? Dit soort zoekgedrag is enorm groeiende en dat geldt voor vrijwel elke branche. Door je te richten op ‘local SEO’ kun je deze doelgroep op een vrij makkelijke manier bereiken.

Zorg er in ieder geval voor dat je onderstaande lijst doorneemt en kijk waar je je website nog in kunt verbeteren:

 • Vermeld adres- en contactgegevens op je website (contactpagina en footer)
 • Maak een ‘Google Mijn Bedrijf pagina’ aan (!)
 • Benoem je vestigingsplaats in combinatie met trefwoorden. In het geval van BlooSEM: Online marketing bureau Utrecht
 • Zorg voor ‘local citations’; vermeldingen van je contact- en adresgegevens op internet. Denk hierbij aan Google Mijn Bedrijf, Tripadvisor, Bing Places, Apple Maps, Facebook en Foursquare
 • Linkbuilding op locale websites; je moet er voor zorgen dat Google je website linkt aan een locatie. Zorg dus dat je links genereert van partijen dichtbij. Denk hierbij aan websites van verzamelpanden, bedrijventerreinen of andere websites die zich richten op een specifieke regio.
Relevantie

SEO wordt vaak vanuit een verkeerd perspectief bekeken, namelijk niet vanuit gebruiker en potentiële bezoeker. Als SEO marketeer moet je jezelf afvragen waar je doelgroep naar zoekt, hoe ze zoeken en vooral hoe jij het beste antwoord kunt geven op hun vragen en in hun behoefte kunt voorzien. Streef ernaar het je doelgroep zo makkelijk mogelijk te maken om je te vinden en zo duidelijk mogelijk te bieden waar ze naar zoeken. Biedt dus kwalitatieve content die te vinden en te gebruiken is op elk apparaat, op elk moment. Houd je niet enkel bezig met de nieuwste trucjes en de zogenaamde ‘quick wins’. Richt je op de lange termijn. De enige trend binnen SEO die je daarin moet volgen is deze: wees relevant voor je doelgroep, op welke manier dan ook.

Over de auteur: Rene Siedsma is online marketing consultant bij BlooSEM.Lees het volledige bericht op Emerce »

Social Travel 30: het bewogen eerste kwartaal van 2020 in beeld

Posted 07 apr 2020 — by Emerce
Category nieuws

Het eerste kwartaal van 2020 zit erop. Een bewogen kwartaal, waarin de reisbranche hard wordt getroffen door de coronacrisis. Maar ook een tijd waarin we elkaar helpen en waarin nieuwe initiatieven ontstaan. We doken in de kersverse data voor inzichten vanuit dit eerste kwartaal van 2020. Welke belangrijke pieken zien we terug in de online data? We zetten het voor je op een rij! 

Top-30

Sunweb vliegt KLM voorbij; wielerprestaties zorgen voor positief sentiment

Opvallend is dat Sunweb dit kwartaal weer boven de KLM is uitgestegen. De twee grote organisaties zijn al jaren aan elkaar gewaagd binnen deze editie van de Social Travel, maar Sunweb vliegt KLM in dit eerste kwartaal van 2020 voorbij. De reden is terug te vinden in het positieve sentiment. 

Op 6 februari zien we terug in de berichtgeving dat diverse nieuwssites de goede startprestaties van de wielerploeg van Sunweb tijdens de Herald Sun Tour toejuichen, zoals ook terug te lezen is in dit artikel van RTL Nieuws. Later, op 13 maart, zien we veel positieve aandacht voor de winst van belg Tiesj Benoot in de zesde etappe van Parijs-Nice. De sponsoring van de wielerploeg levert Sunweb wederom positieve aandacht op voor het merk. 

Stormachtig februari zet streep door vluchten vanaf Schiphol

In februari van dit jaar volgden stormen Ciara, Dennis en Ellen elkaar in rap tempo op. Ook binnen de luchtvaart bleef dit niet onopgemerkt. Voornamelijk storm Ciara legde start- en landingsbanen op Schiphol stil en liet vliegtuigen doorstarten of uitwijken naar andere luchthavens. Vier weken lang houden de aanhoudende stormen de gemoederen bezig rondom Schiphol.

Het coronavirus treft de reisindustrie hard

Dat het coronavirus de reisbranche in het hart raakt, staat buiten kijf. De luchtvaart en reisbranche zijn twee van de hardst getroffen sectoren. Toch zien we ook veel steun en dreunt de ontembare passie van de reisorganisaties door in de berichtgeving die we nu terugzien. 

Op dinsdag 31 maart sprak Koning Willem-Alexander telefonisch met Frank Oostdam, voorzitter van de reiskoepel ANVR. Naast zorgen om het terughalen van gestrande Nederlandse reizigers, werd hierin ook gesproken over de gevolgen voor de reisbranche. 

“De hartverwarmende belangstelling van de Koning voor onze zwaar getroffen sector verraste mij in positieve zin, omdat in deze dagen veel branches, net als wij, kampen met enorme omzetdalingen. Onze reisondernemers, die ondanks weinig tot geen boekingen dag en nacht in touw zijn om Nederlanders om te boeken, te annuleren en te repatriëren, maken dan ook graag gebruik van de overheidsmaatregelen die inmiddels zijn geboden. Maar wij hopen -om deze crisis het hoofd te kunnen bieden- dat de reissector mag rekenen op meer financiële steun.”, aldus Oostdam in een nieuwsbericht van ANVR.

De crisis levert tot nu toe óók een aantal mooie, vindingrijke en bewonderenswaardige initiatieven op.

Van der Valk, Fletcher en Novotel stellen hotels ter beschikking

Eind maart kwam het nieuws naar buiten dat Fletcher Hotels en Van der Valk hotels hun gesloten locaties inzetten om (corona)patiënten op te vangen. Het gaat hier om patiënten waarbij de toestand te slecht is om thuis te blijven, maar niet zo slecht dat ziekenhuisopname nodig is. 

Rob Hermans, algemeen directeur van Fletcher, vertelt aan NU.nl: “Onze hotels zijn in de allerhoogste staat van paraatheid gebracht. Honderd locaties kunnen nu met één druk op de knop binnen 24 uur beschikbaar worden gemaakt.”. Samen met veiligheidsregio’s wordt gekeken naar de opvang van patiënten op deze locaties. 

De berichtgeving hierover zorgt in maart voor grote pieken rondom de twee merken met een potentieel totaalbereik van 93,8 miljoen mensen, voornamelijk door de grote verspreiding via nieuwssites als AD en De Telegraaf. Later volgde ook Novotel Amsterdam Schiphol, die kamers beschikbaar stelt voor de opvang van patienten uit het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. “We hopen zo iets bij te kunnen dragen”, aldus Floris Licht, general manager van Novotel in het Noordhollands Dagblad

Samen staan we sterk; reisbranche stuurt extra liefde de wereld in

Ondanks de verontrustende situatie en de genomen maatregelen door de regering, lijkt de reisbranche kracht en liefde uit te stralen. Onder het mom van ‘samen staan we sterk’, delen reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen hartverwarmende berichten met hun fans.

‘A virus cannot crush our blue hearts’, is wat KLM zegt in een video op social media. De luchtvaartmaatschappij benadrukt de initiatieven die zijn opgestart, zoals het voorzien van 150 ziekenhuispatiënten van iPads en de 850 vrijwilligers die het social service team ondersteunen. 

Ook Corendon benadrukt het gevoel van saamhorigheid en het belang van social distancing. De boodschap luidt: ‘Together we’re stronger than any virus’, voorzien van een video waarin het logo uit elkaar wordt gehaald in het kader van social distancing, zoals we eerder ook al zagen bij verschillende andere grote merken, zoals Audi, Volkswagen en McDonalds. 

De komende maanden zullen een grote uitdaging blijven. Waar we het allemaal over eens kunnen zijn: stay safe! Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. 

In het onderzoek zijn de volgende organisaties opgenomen: ANWB Reizen, Barqo, Beachmasters, Bebsy, Belvilla, Better Places, Bizztravel, BookerZzz, Booking.com, Bungalows.nl, Bungalowspecials, Casamundo, Center Parcs, Cheaptickets, Citizen M, Corendon, Cruisereizen, Cruisetravel, D-reizen, De Jong Intra Vakanties, De Vakantiediscounter, Djoser, Doets Reizen, EasyJet, Ebookers, Ecart Skitours, Eindhoven Airport, Elizawashere, Estivant, Eurail.com, Eurocamp, Expedia, Fletcher Hotels, Fox Verre, Reizen, GOGO, Holidayguru, Hotelspecials, Husk, Inezia Tours, Jiba, KLM, Kras, Landal Greenparks, Natuurhuisje.nl, Neckermann, NH Hotels, Novasol, NS International, Odyssee, Oostappen vakanties, Paperflies, Parkvakanties, Pharos Reizen, Polarsteps, Preston Palace, Prijsvrij.nl, Primavera Reizen, Reisgraag.nl, ResiRest, Riksja Travel, Roompot Vakanties, Ross Holidays, Rotterdam The Hague Airport, Ryanair, Sawadee, Schiphol Airport, Schipholtickets, Secret Escapes, Shoestring, Silverjet, Skikot, Skistuds, Skyscanner, Snowblend, SNP Natuurreizen, srprs.me, Stena Line, Stip Reizen, Sunweb, Surfblend, Tiqets, Tix.nl, Transavia, Travelassist, Travelbird, TravelClown Travelhome, TripAdvisor, Trivago, Tubber, TUI, Vacanceselect, Vacansoleil, Vakantiepiraten, Vakanties.nl, VakantieXperts, Van der Valk Hotels, Vliegtickets.nl, Vliegwinkel.nl, Voigt Travel, Vueling, VVV Texel, Weekendjeweg.nl, With Locals, Wizz Air, WTC.nl, Zoover.

Over de auteur: Linsey Jepma is content en pr coördinator bij OBI4wan.Lees het volledige bericht op Emerce »

Eerste indruk: iPad Pro 2020

Posted 28 mrt 2020 — by Emerce
Category nieuws

Coronacrisis of niet, Apple heeft besloten om dit voorjaar gewoon weer nieuwe versies uit te brengen van de MacBook Air, MacMini en iPad Pro. Waarbij die laatste de meeste aandacht trekt vanwege de nieuwe camera’s, LiDAR scanner en toetsenbord met trackpad.

Apple is wat tablets betreft tegenwoordig van alle markten thuis. Van instapmodellen tot middenklassers, er is voor elk budget wel een iPad. En ook de goedkopere modellen bieden tegenwoordig voldoende mogelijkheden: alle iPads werken bijvoorbeeld met een door Apple geleverde schrijfpen.

De duurste (Pro) modellen zijn er voor gebruikers met extra wensen. Als entertainmentapparaat is de iPad Pro bijvoorbeeld veruit te verkiezen boven goedkopere modellen vanwege de vier luidsprekers. Hoe je de iPad ook vasthoudt (horizontaal of verticaal), je hebt altijd stereogeluid in opvallend goede kwaliteit.

Het ontwerp is sinds 2018, toen de laatste iPad Pro modellen verschenen, onveranderd gebleven. En dat wekt ook wel wat zorgen: uit stresstesten van YouTuber EverythingApplePro bleek afgelopen week dat de nieuwe iPad Pro even makkelijk buigt en breekt als zijn voorganger. Je moet er wel wat kracht op zetten, maar hij kan makkelijk buigen als je hem zonder stevige beschermhoes in een tas stopt. Vorige modellen hadden ook nog eens de neiging om krom te trekken.

Het voordeel van het huidige ontwerp ten opzichte van de eerste generatie iPad Pro is dan wel weer dat hij minder zwaar is en bijna geen randen heeft en dus naar verhouding iets meer schermruimte biedt. De fysieke thuisknop ontbreekt ook op dit toestel. Het ontgrendelen gaat met een veeg omhoog of via gezichtsherkenning.

Meest opvallend zijn de camera’s, een 12 MP groothoekcamera en een 10 MP ultragroothoek­camera. De meest recente iPhone Pro kent iets betere cameraspecificaties, maar ten opzichte van zijn voorgangers zijn er grote stappen voorwaarts gemaakt. In het verleden is nog wel eens lacherig gedaan over de camera’s op de iPad. Wie gaat nu videofilmen of fotograferen met zo’n onhandig formaat? Toegegeven: voor je alledaagse vakantiekiekjes en selfies blijf je natuurlijk gewoon je iPhone gebruiken, maar als je zoals ik nogal eens in archieven komt is de camera van de iPad toch handiger om boeken en tijdschriften te fotograferen en wie de iPad gebruikt als kladblok waardeert de camera eveneens: tijdens een lezing kun je makkelijk de presentaties fotograferen en die met commentaar in Notities plakken.

Nieuw op deze iPad is LiDAR (Light Detection and Ranging), een systeem waarmee de afstand tot een object kan worden gemeten. De LiDAR-scanner gebruikt een zogeheten ‘time of flight’-meting om licht te meten dat tot wel 5 meter afstand wordt terug­gekaatst, of dat nu binnen of buiten is. Apple beweert dat AR-apps met deze scanner nog levensechter zijn en AR-objecten ‘direct op hun plek staan’. Dat zal nog moeten blijken, want apps die gebruik maken van LiDAR zijn er amper. Wel is de Meetapp veel preciezer geworden (zie voorbeelden in onderstaande video).

Apple presenteert de nieuwe iPad Pro als een laptopvervanger met bijbehorende toetsenbordcover met trackpad (pas verkrijgbaar vanaf mei en dus niet getest). In feite heb je dan gewoon een soort MacBook, maar met al die hulpstukken ben je dan wel veel duurder uit, en al helemaal als je de 12,9 inch versie koopt. Aan de andere kant leent de iPad Pro zich wel goed voor wisselend gebruik: je kunt een toetsenbord aanhaken als dat nodig is.

Heb je nog een iPad Pro van twee jaar geleden, dan is de snelheidswinst minimaal, ondanks meer (6GB) aan RAM geheugen en een iets snellere A12Z Bionic chip. De instapversie komt in ieder geval met 128 GB en ook wordt Wifi 6 reeds ondersteund. Maar los daarvan: Als je niet van plan bent om veel te fotograferen of filmen is aanschaf van deze iPad Pro niet nodig.

Het verschil ten opzichte van de oudere generatie iPads is significant. De extra schermruimte en de betere prestaties zijn dan echt wel merkbaar, al kan een model uit 2016 ook nu nog heel goed mee.

De nieuwe iPad Pro komt wederom in twee formaten: 11 en 12.9 inch. De goedkoopste versie kost 899 euro, voor het grote model betaal je 1119 euro. Onze ervaring is dat die prijzen de komende maanden niet dramatisch dalen.

Om video’s van Youtube te kunnen tonen, dienen analytische cookies en tracking cookies geaccepteerd te worden.Lees het volledige bericht op Emerce »