Posts Tagged ‘internet’

Coalition for Better Ads luidt de noodbel: Nu stoppen met irritante online advertenties

Posted 23 Mrt 2017 — by Emerce
Category nieuws

Een brede coalitie van brancheverenigingen op het gebied van online adverteren heeft gisteren opgeroepen om te stoppen met irritante advertentieformaten. Autoplay video, popups en paginavullende scrollovers zorgen voor toenemend gebruik van adblockers, zo waarschuwt Coalition for Better Ads, die gisteren in zowel Brussel als Washington D.C. vrijwillige advertentiestandaarden aankondigde.

Op basis van uitgebreid onderzoek onder 25.000 webgebruikers zijn zes typen desktop en twaalf typen mobiele advertenties geïdentificeerd die grote irritatie veroorzaken en wat Coalition for Better Ads betreft niet meer gebruikt moeten worden.

Het onderwerp adblockers kreeg de laatste tijd nauwelijks nog aandacht, maar dat betekent niet dat het probleem uit de wereld is geholpen. Adblockers werden vorig jaar op maar liefst 615 miljoen pc’s of mobiele apparaten gebruikt, dertig procent meer dan een jaar eerder. Facebook trok in 2015 al aan de bel over adblockers en het bedrijf schrapte een groot aantal advertentieformaten.

‘Als we deze formaten blijven gebruiken, zullen advertentie-inkomsten dalen,’ waarschuwde Randall Rothenberg CEO van het IAB. Dat is vooral slecht nieuws voor uitgevers, die grotendeels van advertentie-inkomsten afhankelijk zijn.

De Coalition for Better Ads werd vorig jaar gelanceerd op de vakbeurs Dmexco in Keulen. Men begon toen meteen een studie naar onder meer laadtijden, het aantal trackingpixels en andere technische aspecten.

De coalitie bestaat uit belangengroepen uit Engeland, Duitsland, Frankrijk en de VS (onder meer IAB en ANA), internetbedrijven als Google en Facebook, en adverteerders als Procter & Gamble en Unilever. Ook enkele uitgevers, waaronder News Corp en Thomson Reuters, zijn lid. Opvallend genoeg zijn geen consumentenorganisaties uitgenodigd.Lees het volledige bericht op Emerce »

De volwassenwording van AI: wat zijn de gevolgen?

Posted 22 Mrt 2017 — by Emerce
Category nieuws

Ieder jaar is er tijdens SxSW een thema dat opvallend veel wordt besproken. In voorgaande jaren waren dat ‘internet of things’, ‘smart homes’ en ‘virtual reality’. Dit jaar speelden veruit de meeste sessies rond artificial intelligence.

‘How AI will eat your job’, ‘How AI will make everybody handsome’, ‘What we have to teach our kids about AI’, ‘AI: the next and last revolution’ – slechts een kleine greep uit de vele catchy titels die gebruikt werden om bezoekers te lokken. Anders gezegd: de AI-sessies gingen over onderwerp X in relatie tot AI, leidend tot de formule: ‘take X and add AI’. Op basis van vijf dagen SxSW en de vele AI-talks zet ik de drie meest besproken thema’s rond AI op een rij.

1. De UX van AI

AI klinkt voor veel mensen net zo vaag als Big Data of de cloud dat een paar jaar terug deed. Hoe ziet AI er eigenlijk uit en hoe interacteren we met AI? Oftewel, wat is de user interface van AI? De meest voor de hand liggende interfaces is een Chat UI; het middels een chats interacteren met een slimme bot. Maar het is ook interessant om te kijken hoe je de beste interface ontwerpt voor Voice, zoals bij Alexa en Siri.

Als AI slimmer wordt en meer weet over de persoon waarmee deze interacteert, kan AI als een black box voelen en afschrikken. Mark Sagar van Soul Machines stelt dan ook dat we AI een gezicht zullen moeten geven om er optimaal mee te kunnen communiceren. Sagar ontwikkelt prototypes van gezichten die als interface van AI kunnen worden ingezet. Ze kijken in real time vanaf het scherm naar de gebruiker en reageren uitermate kundig met emoties, oogcontact en mimiek. Je ziet als gebruiker dat het gezicht van de AI je begrijpt of juist niet. Het klinkt misschien als verre toekomstmuziek, maar het inzetten van een gezicht als UI van AI is een interessante gedachte en met 7,5 miljoen dollar funding zal Soul Machines er de komende jaren zeker mee doorgaan.

2. AI en de white collar workforce

Welke banen gaan er door de inzet van AI verdwijnen en welke niet? Malcolm Frank van Cognizant behandelde uitgebreid de scenario’s voor de workforce en verschillende industrieën. In een notendop? Uiteraard zullen er banen verdwijnen, iets wat nu al gebeurt, maar banen waar menselijk contact centraal staat zullen blijven bestaan, zoals in het onderwijs en de zorg. Daarnaast verwacht hij dat veel banen ‘enhanced’ worden door AI, zoals dokters die tijdens een onderzoek naar botkanker advies krijgen van een intelligente machine.

Verder zal er ook een nieuwe groep banen ontstaan die voortkomt uit de innovatie die AI met zich meebrengt. Vergelijk het met de opkomst van IT, waardoor bijna elke tolweg- of bankmedewerker zijn of haar baan is kwijtgeraakt, maar wat tegelijkertijd zo veel nieuwe banen heeft doen ontstaan dat inmiddels 20 procent van de wereldbevolking indirect in de IT-sector werkt. Zoals de industriële revolutie blue collar banen heeft doen verdwijnen zal de AI dat doen met white collar banen, maar op hetzelfde moment zal er een nieuwe klasse ontstaan.

3. Het ontwikkelen van de perfecte AI-respons

Hoe moet AI op ons reageren? De verwachting is dat AI op korte termijn al heel nauwkeurig onze emoties zal kunnen aflezen uit de kleinste details, zoals een trilling in onze stem of een onderwerp zoals in dit filmpje te zien is. Tegelijkertijd ontwikkelen we een bepaalde band met AI, zoals Sophie Kleber van Huge uitvond door te praten met gebruikers van de Google Home Assistent, die aangeven dat ze zich thuis minder alleen voelen door het device.

AI zal moeten kunnen beslissen hoe te reageren in welke situatie. Kleber van Huge ziet drie typen responsen voor zich op basis van context en behoefte. Als ik de Google Home Assistent vraag om het licht aan te doen verlang ik een andere reactie dan wanneer ik aangeef kapot te zijn na een lange dag hard werken. In het eerste geval dient de AI te reageren als een machine, zonder gebruik te maken van emotie of contact. De handeling op zich is voldoende.

Een tweede respons-categorie zou AI als verlenging van jezelf kunnen zijn. De AI herkent de emotie, maar probeert die niet te veranderen, een bevestiging is genoeg. Als ik moe thuiskom, hoef ik verder geen advies.

De derde categorie is AI die reageert als een ander mens. Ik vind het goed dat de AI met mij in gesprek gaat, advies geeft en eventueel de emotionele sfeer probeert te beïnvloeden. Denk hierbij aan advies over geldzaken of gezondheid. Hoe geavanceerder AI wordt des te meer we zullen moeten nadenken over dit soort complexe interactieniveaus.

De volwassenwording van AI – wat zijn de gevolgen?

AI wordt langzaam maar zeker volwassen. We denken nu na over de verschijningsvormen en gevolgen die we op korte termijn gaan zien. Met dit verslag van SxSW ben je weer even up to date. Maar AI ontwikkelt zich in rap tempo, nu proberen om dat bij te benen.Lees het volledige bericht op Emerce »

‘Privacywetgeving rond Smart TV onvoldoende’

Posted 22 Mrt 2017 — by Emerce
Category nieuws

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam doen een beroep op beleidsmakers op Europees en nationaal niveau om meer te doen aan de privacybescherming van mediagebruikers. Zo worden consumenten onvoldoende geïnformeerd door fabrikanten en aanbieders en wordt hun privacy geschonden door de standaardinstellingen van Smart TV’s.

Kristina Irion en Natali Helberger van de UvA wijzen in hun onderzoek op de problemen die het gebruik van Smart TV’s met zich meebrengen wat betreft de privacy en van gegevens. Net zoals andere op internet aangesloten apparatuur maken Smart TV’s het mogelijk om het gedrag van kijkers on- en offline te volgen. Ook maken ze het mogelijk om informatie over hun sociale achtergrond, gewoonten en kijkvoorkeuren door te geven aan derden.

Uit het verzameld materiaal blijkt ook hoe Smart TV’s nu al privacygevoelige informatie doorspelen. Zo zijn er gevallen gemeld waarin TV’s informatie over het kijkgedrag doorgeven aan de fabrikant of onbedoeld meeluisteren tijdens privégesprekken.

De onderzoekers beoordeelden ook onderzoeken die de autoriteiten in Duitsland en Nederland uitvoerden naar privacyschendingen.

Vreemd genoeg wordt in het Europees mediabeleid niet gerept over kwesties als het volgen en monitoren van mediaconsumptie, de rol van gerichte reclame en mogelijke positieve of negatieve effecten van personaliseringsstrategieën op het pluralisme van de media, zeggen de onderzoekers. ‘Gelet op de belangrijke functie van de media in pluralistische en democratische maatschappijen schiet de huidige situatie volledig tekort, zowel binnen lidstaten als in de EU als geheel.’

Het invoeren van strengere wetgeving voor de bescherming van gegevens over mediagebruik en het extra beperken van het doorgeven van die gegevens aan derden zijn enkele aanbevelingen uit het onderzoek. Dergelijke maatregelen zijn nodig om te waarborgen dat bij het verzamelen van persoonlijke gegevens geen afbreuk wordt gedaan aan het recht op en de toegang tot informatie van gebruikers. De Europese Unie zou er volgens de onderzoekers goed aan doen dit voorstel mee te nemen in haar hervorming van de E-Privacy verordening.Lees het volledige bericht op Emerce »

Marktonderzoeker Macromill naar de beurs

Posted 22 Mrt 2017 — by Emerce
Category nieuws

De Japans-Nederlandse marktonderzoeker Macromill (met hoofdkantoor in Tokio en Rotterdam) is vanochtend naar de beurs gegaan in Japan.

In 2014 zijn MetrixLab en Macromill door private equity firma Bain Capital samengevoegd, waarna Han de Groot CEO werd van het fusiebedrijf dat verder ging onder de naam Macromill. De Groot is inmiddels opgevolgd door Scott Ernst.

Zeventien jaar geleden werd MetrixLab opgericht met als doel om marktonderzoek beter, sneller en goedkoper te maken met behulp van wereldwijde internetpanels en online enquêtes. Metrixlab realiseerde tot de fusie 55 procent van zijn omzet in de V.S., veertig procent in Europa en vijf procent in Azië. Macromill doet 85 procent van de verkopen in Japan, tien procent in Zuid-Korea en vijf procent elders in Azië.Lees het volledige bericht op Emerce »

De Stiho Groep opent eigen internetbureau

Posted 22 Mrt 2017 — by Emerce
Category nieuws

De Stiho Groep heeft een eigen internetbureau opgericht om de bouwleverancier te begeleiden door de digitale transitie van de hele organisatie. “Onze twee labels Stiho en Baars & Bloemhoff zijn de enige klanten”, licht Nanne Batelaan toe.

Batelaan is Omnichannel Manager bij Sybrand’s Place, de naam van het internetbureau dat begin dit jaar vanuit Stiho werd opgericht. Voor een buitenstaander is het wellicht een vreemde constructie, maar op de keper beschouwd een logische invulling van de innovatieagenda in een conservatieve omgeving als de bouw.

Stiho Groep werd in 1926 opgericht door Gerrit Sijbrand Pelt. De naam Sybrand’s Place is dus een verwijzing naar de oprichter van het moederbedrijf.

“Net als hij willen we de wereld veranderen” licht Nanne Batelaan toe.

“Digitalisering begon bij de groep als project. Vorig jaar werd Intershop door De Nieuwe Zaak neergezet. Het werd duidelijk dat eigenlijk alle kennis van deze voor ons belangrijke, strategische pijler buiten de deur lag. Dat zette me aan het denken en dat leidde, na overleg met de directie en commissarissen, tot het besluit de kernprocessen intern te nemen.”

“Onze ambitie is om het bedrijf te digitaliseren en in 2020 een omnichannelbedrijf te zijn. Het maakt niet uit hoe klant contact met ons opneemt, als we hun werk maar makkelijker kunnen maken. Als we dat punt bereiken, zit het werk van Sybrand’s Place erop”.

De Stiho Groep 34 voorraadhoudende vestigingen in heel Nederland. Het bedrijf stond ook ooit aan de wieg van Gamma en Bouwmaat. De eigen formules die Batelaan onderhanden neemt, zijn: Stiho en Baars & Bloemhoff.

“Sybrand’s Place vertaalt klantinzichten naar bedieningsconcepten. We werken samen met de business units en willen onze kennis aan hen overdragen. We willen nadrukkelijk niet alle beheerstaken van de ondernemingen doen, enkel de ontwikkeling van interface naar de klant op alle touchpoints. De front- en backend hebben we in eigen beheer, SEO/SEA, UX-design en e-mailmarketing huren we in. Operations blijft bij IT.”

Het doel is de opgedane digitale kennis en ontwikkelde serviceconcepten over te dragen naar de zusterlabels. De directie doet actief mee aan de uitvoering van het plan en betrekt medewerkers van boven tot onder in de organisatie bij de plannen. Alleen dan, zo is de gedachte, wordt het nieuwe denken onderdeel van de organisatie. “Het is niet ons verhaal, maar hun verhaal. Zij moeten het vertellen.”

In zekere zin zit De Stiho Groep op achtervolgingskoers. Zijn klanten zijn allang gewend aan WhatsApp, track & trace en mobile first. In hun privé leven en tussen collega’s onderling. Batelaans werkgever wil zich kneden en aanpassen aan deze nieuwe realiteit. “Dat moet wel, want de meeste klanten willen zelf helemaal niet veranderen. Dat kost tijd en geld. Wij moeten ons aan hen aanpassen.”

Batelaan is nog op zoek naar Java-programmeurs. Hij bespeelt daarbij de snaren van ‘ambitie’ en ‘impact kunnen maken’. “Er zijn mensen die het leuk vinden als consultant bij een bureau te zitten. En er zijn mensen die zichtbaar impact willen hebben op een hele organisatie en diepgang willen. Hun code wordt langdurig onderdeel van ons bedrijfsproces en je werkt vanuit een startup-achtige omgeving”, een positionering die vaker wordt gehoord bij organisaties die niet zijn ontstaan als pureplayer.

De Stiho Groep realiseerde in 2015 een omzet van 214 miljoen euro, elf procent meer dan het jaar ervoor (PDF). De winst na belasting bedroeg acht miljoen euro.Lees het volledige bericht op Emerce »

Instagram wordt webwinkel, concurrentie voor Pinterest

Posted 22 Mrt 2017 — by Emerce
Category nieuws

Instagram breidt de winkeloptie in zijn app uit. Duizenden bedrijven kunnen straks artikelen aanbieden via Instagram Shopping, met name kleding, juwelen en cosmetica.

Instagram Shopping, dat al sinds november wordt getest, wordt geen apart onderdeel van Instagram. Retailers kunnen berichten plaatsen met een tap to view-knop in de linkerbenedenhoek van een begeleidende foto. Wanneer de gebruiker daarop drukt ziet hij wat het product kost en hoe hij het kan bestellen. Instagram zegt heilig te geloven in inspiratiegestuurde e-commerce.

Retailers kunnen straks ook beschikken over allerlei statistieken, zodat ze weten hoe vaak er geklikt is op de koopknop.

Instagram Shopping betekent keiharde concurrentie voor Pinterest. Al enige tijd zijn daar buyable pins; producten die direct gekocht kunnen worden zonder de Pinterest-omgeving te hoeven verlaten. Dat alles via de mobiele app.

Een groot succes is dat nog niet. De adoptie door consumenten van koopbare pins valt tegen, liet Macy’s eind vorig jaar weten aan Internet Retailer. Het grootste probleem is dat gebruikers de werking ervan niet goed begrijpen. Macy’s ziet nog steeds waarde in Pinterest, maar meer om te inspireren. Het warenhuis doet dat met behulp van videoadvertenties, die het bezoekersverkeer naar zijn site moeten stimuleren.

Pinterest hoopt dit jaar op een omzet van 500 miljoen dollar, tegen 300 miljoen vorig jaar. Een substantieel deel daarvan komt  vooralsnog van advertenties. Pinterest telt 150 miljoen actieve dagelijkse gebruikers.Lees het volledige bericht op Emerce »

Internetshoppen: oudere even actief als millennial

Posted 20 Mrt 2017 — by Emerce
Category nieuws

Van tech-savvy jongeren wordt doorgaans aangenomen dat ze het grootste aandeel hebben in internetshoppen. Maar Baby Boomers (1946-1965) blijken ongeveer even vaak online te shoppen. Bovendien geven zij per bestelling het meeste uit: 203 dollar.

Dit blijkt uit onderzoek van KPMG onder 18.000 consumenten in vijftig landen. Wel blijken consumenten uit Generatie X (1966-1981) wereldwijd het meest actief qua online aankopen. Vorig jaar kochten zij zo’n 20 procent meer producten op het internet dan millennials (1982-2001).

Dure producten

Baby Boomers gaven vorig jaar gemiddeld 203 dollar per aankoop uit, voor de generatie X is dit 190 dollar en voor de millennials 173 dollar. Hierbij waren vooral gezondheidsproducten, huishoudelijke producten en goederen en wijn in trek, producten die relatief duur zijn in aanschaf.

Mannen versus vrouwen

Ook mannen kopen graag duurdere producten online. Zo wordt 55 procent van de luxe goederen aangeschaft door mannen en 72 procent van de consumentenelektronica. Vrouwen zijn geneigd goedkopere producten te kopen, zoals cosmetica en voedingsmiddelen.

Dit verschil zorgt ervoor dat hoewel mannen en vrouwen gemiddeld even vaak online winkelen, mannen per transactie in het algemeen meer geld uitgeven. Mannen geven gemiddeld 220 dollar uit, vrouwen 151 dollar.

*) Een deel van dit artikel werd eerder gepubliceerd in het maartnummer van Emerce magazine (#156).

Het onderzoek The truth about online consumers van KPMG kan hier worden gedownload.Lees het volledige bericht op Emerce »

Koers Rocket Internet op laagste peil

Posted 17 Mrt 2017 — by Emerce
Category nieuws

De koers van bedrijvenbouwer Rocket Internet staat op het laagste punt sinds de beursgang in oktober 2014.

Aan het begin van de middag noteerde een aandeel Rocket Internet op de beurs in Frankrijk 16,36 euro. Niet eerder stond het aandeel zo laag. De daling zette eigenlijk al in binnen enkele weken na de beursgang.

De koers kreeg vorige maand een duw toen grootaandeelhouder Kinnevik besloot om zijn belang in Rocket Internet af te bouwen. De helft van het belang is inmiddels verkocht. De andere helft kan niet eerder dan eind mei worden verkocht.

Samen met Rocket Internet stopte Kinnevik honderden miljoenen euro’s in bedrijven als Zalando, HelloFresh, Global Fashion Group, Home24 en Westwing. Rondom de eerste plannen voor een beursgang van HelloFresh zou het mis zijn gegaan.

Aandeelhouders willen graag resultaat zien, maar Rocket Internet verdient enkel als zijn portfoliobedrijven winst boeken of als het zijn belangen daarin verkoopt. Het feit dat de dochterbedrijven geen winst maken en dat de waarderingen van startups dalen is dan niet bevordelijk voor de beurskoers.

De bedrijvenbouwer is aan de beurs nu 2,7 miljard euro waard.

Foto: Christian Barmala (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

Schiphol een van de beste digitale luchthavens van Europa (infographic)

Posted 17 Mrt 2017 — by Emerce
Category nieuws

Schiphol behoort tot de beste digitale luchthavens van Europa. Dit blijkt uit de 2017 Digital Airport Index van het Amsterdamse ontwerpbureau Mijksenaar. Kopenhagen, Manchester, Frankfurt, Dublin, Barcelona El Prat, Oslo, Helsinki en Moskou Sheremetyevo scoren ook hoog in de index.

Mijksenaar beoordeelde 54 Europese luchthavens onder andere op consistente communicatie, de aanwezigheid van gratis wifi, social media prestaties, digitale wayfinding en e-commerce mogelijkheden. Een aantal bevindingen:

 • Negentig procent van de luchthavens biedt gratis internet, maar minder dan de helft doet dit onbeperkt.
 • Bijna de helft van de websites van de onderzochte vliegvelden is niet geoptimaliseerd voor mobiel.
 • Slechts 15 procent biedt de mogelijkheid om parkeren mobiel af te rekenen en 7 procent heeft e-shopping
 • Negenendertig procent biedt digitale wayfinding aan
 • Slechts 13 procent is consistent in de gebruikersnamen op Facebook, Instagram en Twitter
 • De helft van de luchthavens is op Google niet in de zoekresultaten terug te vinden onder de officiële naam

top-54 digital airports

 Lees het volledige bericht op Emerce »

Adidas stopt met tv-reclame, alle kaarten op online

Posted 17 Mrt 2017 — by Emerce
Category nieuws

Sportfabrikant Adidas trekt de stekker uit de tv-reclame. Zijn klanten, het jonge publiek, zit overwegend op mobiele en andere digitale media. Adverteren op televisie is daarom zinloos. CEO Kasper Rorsted wil de e-commerceomzet verviervoudigen.

In een interview met CNBC vertelde de Deen over zijn strategische verandering in zijn marketinginvesteringen, die vorig jaar een kleine twee miljard euro bedroegen (Pdf).

In zijn vorige functie als CEO van Henkel was hij ook al goed bekend met e-commerce en die expertise wendt hij nu aan om de digitale handel van Adidas te versnellen. Het afserveren van televisiereclame is onderdeel van die heroriëntatie op de marketing- en verkoopkanalen.

Begin vorige week publiceerde Adidas Group de financiële cijfers over 2016. Daaruit kwam naar voren dat het concern nu een kleine vijf procent van de omzet realiseert met directe verkopen via internet. Henkel sprak tijdens een toelichting op de cijfers aan de financiële markt de ambitie uit om de digitale groei te willen versnellen. De lat lag op twee miljard in 2020, daar maakt hij vier miljard euro van.

De e-commerceomzet groeide in het vierde kwartaal van 2016 met 59 procent. Over het online kanaal zei hij: “Nog belangrijker: het stelt ons directe interactie met de klant in staat en we krijgen veel betere feedback over hoe de klant winkelt. Dit is onze meest strategische winkel in de wereld”, waarmee hij de webshop boven flagshipstores en alle andere grote fysieke verkooppunten plaatst.

Foto: Thomas8047 (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

René Frijters vertrekt bij Knab

Posted 16 Mrt 2017 — by Adformatie
Category nieuws

Frijters is oprichter en directeur van de internetbank.

Lees het volledige bericht op Adformatie »

Onderzoek: welke B2B-content levert de meeste shares en links op

Posted 16 Mrt 2017 — by Emerce
Category nieuws

Als B2B-marketeer heb je verschillende mogelijkheden voor de inzet van content. Maar welke vorm levert de meeste shares op social media op of levert de meeste links op? Buzzsumo en Uberflip zochten het uit en wij geven je een aantal handige voorbeelden die je direct kunt toepassen.

Buzzsumo deed samen met Uberflip onderzoek (bron) naar de best presterende B2B-content in 2016. De focus lag daarbij op B2B-content die relatief veel werd gedeeld via social media en/of een grote hoeveelheid links heeft verworven. Want hoe groter het online bereik, des te meer website bezoekers die uiteindelijk ook in meer leads resulteren.

De zes onderstaande B2B-contentvormen presteerden volgens het onderzoek continu beter dan gemiddeld:

 • Praktische informatie
 • Hot Topics
 • Onderzoek
 • Case studies
 • Infographics
 • Autoritair sectornieuws

We duiken dieper in op iedere contentvorm en geven je een aantal handige voorbeelden om dit zelf succesvol in te zetten.

1. Praktische informatie

Uit het onderzoek van Buzzsumo en Uberflip blijkt dat het delen van praktische en waardevolle informatie nog altijd een van de best presterende B2B-contentvormen is. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Gidsen
 • Tips & Tricks
Gidsen

Een gids helpt iemand om alles te weten te komen over een bepaald onderwerp, zoals de whitepapers op Emerce. In ons eigen kenniscentrum vind je verschillende whitepapers en gidsen over B2B-leadgeneratie Gids, Content Marketing en Account Based Marketing. Uit ervaring kunnen wij vertellen dat deze e-books uiteindelijk de nodige waardevolle leads genereren.

Tips & Tricks

Dit zijn vaak artikelen die uitleggen hoe je iets in de praktijk kunt uitvoeren. Een goed voorbeeld is dit artikel over het doormeten van formulieren op je website, waarin onder meer een gratis HTML-script staat. Inmiddels heeft dit artikel al meer dan 12.000 views.

2. Hot Topics

Ieder jaar duiken er nieuwe trends waargenomen in je sector. Vaak zijn deze ‘hot topics’ een ware hype en leveren veel discussie en interactie op. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van Artificial Intelligence (AI).

Door dit te koppelen aan je vakgebied, zoals ik bijvoorbeeld heb gedaan over de kansen voor AI voor B2B-marketing & -sales, bied je een interessante invalshoek voor je doelgroep.

Zeker als je een bijzondere of grappige insteek neemt kan dit veel social media activiteit en linkverwijzingen opleveren. Advocatenkantoor Baker & Hosteler kondigde bijvoorbeeld vorig jaar aan de eerste AI advocaat in dienst te nemen. Uit data van Ahrefs blijkt dat dit flinke aantallen social media shares en links heeft opgeleverd.

3. Onderzoek

Onderzoeksrapporten hebben een hoge correlatie met zowel het aantal social media shares als links. Een onderzoeksrapport dat men veel deelt via social media ontvangt volgens Buzzsumo en Uberflip ook vaak diverse links.

Een goed voorbeeld is Harvard Business Review, waar regelmatig onderzoeken worden gepubliceerd. De kracht van dit soort onderzoeken is dat ze worden ondersteund met data, iets waar anderen naar op zoek zijn om hun stelling te onderbouwen. Mede daarom krijgen dit soort onderzoeken veel linkverwijzingen.

De slideshare van Mary Meeker’s jaarlijkse rapport over Internet Trends is een van de beste voorbeelden. Het rapport geeft een duidelijk overzicht over het veranderende internetlandschap en de slideshare is meer dan 13.000 keer gedeeld (data: Buzzsumo), terwijl het ook enorm veel linkverwijzingen heeft opgeleverd.

Een ander eigen voorbeeld is ons jaarlijkse B2B-marketingonderzoek, een online onderzoek onder bijna 200 Nederlandse B2B-marketeers over de trends in hun vakgebied.

4. Case studies

Case studies zijn een van de krachtigste contentvormen naar mijn mening, maar ze worden nogal mondjesmaat ingezet. Deze praktijkvoorbeelden geven potentiële klanten inzicht hoe jouw producten en of diensten kunnen worden ingezet.

Dit praktijkvoorbeeld van TamTam gaat over het bepalen van het rendement van je content. In de case komt naar voren welke problemen er speelden om de content beter meetbaar te maken en voor welke oplossingen er zijn gekozen. Ook het delen van de eerste resultaten die dit heeft opgeleverd is zeer waardevol voor B2B-marketeers.

Naast het delen van dit soort praktijkvoorbeelden op externe platformen is het zeker ook aan te raden om deze op je eigen website te verwerken. Zo hebben wij een aantal video’s met klanten opgenomen waarin zij uitleggen hoe onze software-oplossingen hen helpen. Dit schept vertrouwen bij je bezoeker.

5. Infographics

Mensen zijn visueel ingesteld en infographics helpen je om statische data en informatie tot leven te brengen.

Het aantal infographics is de afgelopen jaren explosief toegenomen, vooral nadat Brian Dean uitlegde hoe je middels zogenoemde Guestographics backlinks kan verkrijgen. Maar ook doordat er steeds meer (gratis) online tools beschikbaar zijn om relatief snel een infographic te maken, zoals Canva en Piktochart.

Onderstaande infographic over Snapchat is een goed voorbeeld. Naast het hoge aantal paginaweergaven heeft het artikel inmiddels ook al 59 links verworven (bron: Ahrefs).

6. Belangrijk branchenieuws

Nieuwe ontwikkelingen binnen je branche worden altijd gretig gedeeld via social media. Een artikel op Emerce over Facebook dat de mogelijkheden voor adverteerders op het gebied van video fors uitbreidt levert na een paar dagen bijvoorbeeld al ontzettend veel interactie op.

Door daarnaast praktische voorbeelden of gevolgen te schetsen van deze nieuwe ontwikkelingen word je eerder als een autoriteit binnen je vakgebied gezien en naar verwezen middels een link.

Conclusie

Zoals je ziet zijn er genoeg kansen voor B2B-marketeers om aan de slag te gaan met diverse contentvormen. Zorg ervoor dat je in je contentplan praktische informatie, hot topics, een onderzoek, case studies, infographics en/of belangrijk branchenieuws op te nemen om meer online bereik te realiseren.Lees het volledige bericht op Emerce »

René Frijters weg bij Knab

Posted 16 Mrt 2017 — by Emerce
Category nieuws

René Frijters kondigt zijn vertrekt, per 1 mei, bij internetbank Knab aan. De oprichter van kan het niet eens worden met zijn nieuwe managementteam over de invulling van de nieuwe koers.

“Er is overeenstemming over waar Knab heen moet, maar er is een verschil van inzicht ontstaan over hoe ernaar toe gaan. Het verschil in leiderschapsstijl en de beperktere verantwoordelijkheid die René heeft binnen de nieuwe organisatie, hebben [hem] doen besluiten Knab te verlaten”, aldus het bedrijf in een verklaring.

Frijters: “Ik vind het jammer om Knab te verlaten, maar ben blij dat ik de vrijheid heb om deze keuze te kunnen maken.”

De ondernemer stond eerder aan de wieg van Alex Vermogensbank.Lees het volledige bericht op Emerce »

Tien miljoen groeigeld voor Helpling

Posted 16 Mrt 2017 — by Emerce
Category nieuws

Huishoudelijke poetshulp Helpling haalt tien miljoen euro extra groeigeld op bij zijn zittende investeerders. Doel: de online marktplaats uitbreiden met nieuwe diensten.

De investering komt niet helemaal als een verrassing en is een logische stap in een keurig uitgestippeld groeipad: eerst schoonmaakdiensten leveren, dan uitbreiden naar andere huishoudelijke klusjes. De leiding hintte er vorig jaar al op en begon in januari de uitrol van nieuwe diensten in Duitsland. De thuismarkt.

Vandaag maakt Helpling, waar onder meer Rocket Internet en Mangrove Capital Partners in zitten, bekend dat die nieuwe diensten ook elders in Europa gaat aanbieden. Daaronder ook de grote steden in Nederland.

“[Denk aan] ramen lappen, schilderwerk en het in elkaar zetten van meubels. Het doel hiervan is om de positie van Helpling als grootste online marktplaats voor huishoudelijke diensten te verbeteren”, aldus het Nederlandse filiaal per e-mail.

Poetser en klussers kunnen zich aanmelden op de site en, na screening, gaan meedraaien in de poule met andere aanbieders. Zij ontvangen klussen per mail of app en worden na de geleverde diensten door de klant beoordeeld. Helpling vangt een commissie voor de bemiddeling. Dienstverleners worden per uur betaald.

Helpling is actief in negen landen: Australië, Duitsland, Italië, Frankrijk, Ierland (hassle.com/ie), Verenigd Koninkrijk (hassle.com), Verenigde Arabische Emiraten, Nederland en Singapore. Het is opgericht in Berlijn door Benedikt Franke en Philip Huffmann (foto) in 2014 .Lees het volledige bericht op Emerce »

SxSW 2017: terugkijken op 20 jaar data

Posted 15 Mrt 2017 — by Emerce
Category nieuws

Eén van de beste tips voor een succesvol SxSW bezoek is om sessies te bezoeken die buiten je eigen vakgebied liggen. Je leert daar het minste, maar krijgt de kans om de besten uit andere disciplines te zien. Maar als about.com een analyse over 20 jaar aan data gaat presenteren laat je als data nerd de kans natuurlijk niet liggen daarbij te zijn.

About.com? In NL misschien niet de meest gebruikte site, maar als combinatie tussen Google en Wikipedia is dit in de VS geen kleine jongen. Het werd één jaar eerder opgericht dan Google, en heeft na twintig jaar historie een omvang van 3,5 miljoen contentpagina’s. Kortom: één van de dinosaurussen van het internet.

De hartslag van het internet

Het opvallendste wat Jon Roberts, Chief Innovation Officer van about.com ons vertelt, is dat in deze afgelopen twintig jaar eigenlijk niet eens zo extreem veel veranderd is aan ons informatie zoekgedrag. Natuurlijk zijn er technologische innovaties, wisselende trends en historische gebeurtenissen. Natuurlijk zijn de antwoorden op sommige vragen nu anders. Maar in de basis zijn onze vragen, en dus onze informatiebehoefte, eigenlijk heel voorspelbaar. 

In een fascinerende grafiek toont hij de gecategoriseerde groei in contentpagina’s van about.com over de afgelopen 20 jaar. Het eerste wat opvalt is de gekartelde rand. Elk winterseizoen toont een piek waar een hap tussenuit is, de decembermaand. Het toont een ritme, het is de hartslag van het internet.

Voorspellend vermogen

In deze hartslag zie je jaar na jaar in grote lijnen hetzelfde. Roberts licht het toe vanuit de gemeten interesse met betrekking tot het zoeken naar ‘griep’. Dit ligt laag in de zomer, neemt toe naarmate het najaar eraan komt, valt even weg met de feestdagen, en bouwt dan weer af. Jaar na jaar.

Vanuit deze enorme datasets zijn dus patronen af te leiden. En de kunst van een goede data-analyse is niet zozeer het duiden van die patronen, maar het vinden van de afwijkingen daarop. Je doet een voorspelling wat een trendlijn gaat doen, en juist de afwijkingen van die trendlijn zijn het meest interessant. Jon neemt de categorie ‘gezondheid’ weer als voorbeeld:

 • Een niet te missen event in de data is natuurlijk 9/11. Een voor de hand liggend effect was een toegenomen aantal zoekopdrachten met betrekking tot terrorisme. Maar een bijzondere tweede afwijking van de data ging over gewichtsverlies. Alsof Amerika massaal sneller de trap af wilde kunnen rennen.

 • Tijdens Kerst is er normaal gesproken bijna geen verkeer naar gezondheidspagina’s. Maar ook na afloop van de verkiezing van Trump afgelopen 9 november ontstond er een niet eerder vertoonde nullijn. Conclusie? Amerika had een kater van maar liefst drie dagen.

 • Demografie is kenmerk waarop patronen juist wel het interessantst zijn. Zo toont Roberts het verschil tussen leeftijdsgroepen door de analyse dat jongeren vaker naar eetstoornis en SOA’s zoeken, terwijl dertigers meer naar zwangerschap en miskramen zoeken.

 • Jonge vrouwen hebben hogere interesse in een weekend Parijs dan oudere vrouwen. Daartegenover tonen mannen, van jong tot oud, in hun zoekgedrag allen een even lage belangstelling.

Goede raad van een data nerd: misschien kunnen we als mannen van deze patronen nog wel wat leren…

Belangrijkste take away?

Een aardige talk, maar geen topinspiratie. Toch komt Roberts tijdens de Q&A nog met een goede uitsmijter. Hij zoomt in op segmentatie: uit geaggregeerde data vallen goede voorspellingen te doen, maar hoe gedetailleerder je kijkt, hoe grilliger het wordt. Segmenten kun je herkennen en helpen, maar een individu? Die valt haast niet te voorspellen.

Dit is een mooie brug naar personalisatie trajecten. Want natuurlijk klinkt een 1-op-1 persoonlijke benadering supersexy. Maar dit is ook exponentieel ingewikkeld en kostbaar. Het advies is dan ook om terug te denken aan de de herhalende trends en vanuit dit startpunt in te spelen op afwijkingen van die patronen. Het is alsnog op het juiste moment met de juiste boodschap, maar gedacht vanuit een segment, wat het efficiënt houdt.

En dat is dan weer het mooie aan SxSW het stuurt je uit onverwachte hoek in de juiste richting!

*) Al het nieuws en achtergronden van onze experts ter plaatse lees je in ons speciale SxSW-topic.Lees het volledige bericht op Emerce »