Posts Tagged ‘internet’

Minister Kamp bezoekt Hannover Messe

Posted 24 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

Morgen bezoekt minister Kamp van Economische Zaken de Hannover Messe, een van de grootste industriële beurzen ter wereld. Kamp bekijkt innovaties van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen.

Ook maakt Kamp de uitkomsten bekend van een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken is uitgevoerd naar de Nederlandse investeringsmogelijkheden in de Duitse digitale sector.

Met het rapport ‘Export opportunities for the Dutch ICT sector to Germany’ is in kaart gebracht welke exportkansen er zijn voor Nederlandse bedrijven als het gaat om bijvoorbeeld Internet of Things, big data, online beveiliging en softwarerobotica.

Na de presentatie van het rapport opent minister Kamp de finale van Meet the Industry Giants, een wedstrijd voor Nederlandse en Duitse start-ups waarbij ze zich presenteren aan grote investeerders en bedrijven. Ook heeft minister Kamp een ontmoeting met zijn Duitse ambtsgenoot Brigitte Zypries.

Met 140 deelnemende bedrijven en kennisinstellingen is Nederland dit jaar goed vertegenwoordigd op de Hannover Messe.

De beurs bestaat sinds 1947 en trekt elk jaar ruim 200.000 bezoekers uit meer dan negentig landen.Lees het volledige bericht op Emerce »

Next: People analytics hervormt arbeidsmarkt

Posted 22 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

People analytics worden steeds belangrijker voor bedrijven. HR-afdelingen kunnen zo niet alleen scherper sturen op selectie en output, maar straks ook hun aandeel in het bedrijfsresultaat beter kwantificeren. Een gloednieuw vakgebied waarbij ‘datastofzuigers’ nieuwe inzichten bieden.

Bedrijven sturen steeds meer op data, en dus doen HR-afdelingen dat ook. Toch kan de gebruikelijke data lang niet alles verklaren. Neem nou een vliegtuigmaatschappij waar bovengemiddeld veel stewardessen zich ziek melden. Zware werkomstandigheden? Nee, er blijkt een verband te zijn tussen ziekmelding en afgewezen voorkeuren voor de gewenste reisbestemmingen van het vliegtuigpersoneel. Wie een afwijzing ontvangt, meldt zich sneller ziek. De HR-afdeling had dit niet voorzien, maar data-analyse legde een haarfijn verband.

“Veel mensen vergeten dat data gaat over menselijk gedrag”, vertelt Sandjai Bhulai, hoogleraar Business Analytics aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. “Het zijn niet zomaar cijfertjes. Met people analytics kan een HR-manager beter anticiperen op wat er leeft bij werknemers.”

Tweedeling
In het gouden berglandschap van big data lijkt people analytics het nieuwe toverwoord. Wat is het precies? “Eigenlijk creëer je nieuwe inzichten door het passief of actief verzamelen van data, over een individuele persoon of een geselecteerde groep, en deze in een bredere context te plaatsen”, zegt Florian Chilla, investment analyst bij het Randstad Innovation Fund. “Grof gezegd zien we daarin een tweedeling: enerzijds initiatieven die zich specialiseren in talentacquisitie en anderzijds initiatieven die zich bezighouden met het verkrijgen van inzichten in een bestaande workforce. Uiteraard kan dat laatste wel indirect invloed hebben op het aannamebeleid van een bedrijf. Door op deze empirische manier naar HR te kijken, kunnen trends worden blootgelegd en onderliggende correlaties worden geïdentificeerd. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de data betrouwbaar en groot genoeg is. Dit is nu nog lang niet altijd het geval.”

Randstad Innovation Fund is als venturetak van Randstad actief op het gebied van HR-Tech-startups. Chilla en zijn collega’s tracken meer dan tweeduizend startups, wat onder meer inzicht verschaft in het menselijk kapitaal. Binnen recruitment speelt data uiteraard ook een grote rol. “Bepaalde hard-skills kunnen steeds beter worden gemeten, zoals vaardigheden die nodig zijn bij softwareontwikkeling. Ook het objectief meten van soft-skills kan iets zeggen over de kwaliteit ven een match, zeker wanneer dit gelinkt is aan de cultuur binnen een afdeling of bedrijf. Er zijn genoeg startups die daarbij de klassieke vragenlijsten omzeilen. Gedrag op sociale netwerken, analyse van geschreven content of psychologische spellen worden daarbij steeds vaker ingezet.” Binnen talentmanagement denkt Chilla aan het inzichtelijk maken van employee retention, diversiteit en opvolgingsplanning. Het real time meten van engagement geeft volgens hem tevens inzichten in hoe de stemming is binnen een bedrijf.

“Eigenlijk is de HR-branche nog heel erg traditioneel”, zegt VU-hoogleraar Bhulai. “Nu zoeken bedrijven vaak nog heel erg ad hoc data bij hun doelen. Meten en monitoren zou eigenlijk in het DNA van elk bedrijf moeten zitten. Constant zoeken naar data is een transitie die echt nog moet worden gemaakt.”

Rekenkracht
Zowel Randstad als de VU participeren in het People Analytics Consortium (PAC), dat sinds vorig jaar technieken ontwikkelt om het vakgebied verder te ontwikkelen. TU Delft en ASML doen ook mee, evenals de Amsterdamse startup Focus Orange. Niet toevallig, want oprichter Dirk Jonker heeft een softwareprogramma ontwikkeld, Crunchr genaamd, dat als een van de weinige wereldwijd in staat is tot diepgravende people analytics.

“Menselijk kapitaal is het duurste kapitaal dat een bedrijf níet bezit”, stelt hij. “Wiskundige analyse is enorm doorontwikkeld in andere sectoren, dus liggen er ook enorme kansen in HRM. De potentie is gigantisch, want zestig tot tachtig procent van de bedrijfskosten gaat op aan personeel, variërend van salaris tot pensioen en opleidingen. Daarbij past geen ‘one size fits all’-aanpak.”

In veel raden van bestuur staat de HR-topman vaak met zijn mond vol tanden, schetst Jonker. “Terwijl de CEO en de CFO de bedrijfsresultaten cijfermatig haarfijn kunnen onderbouwen, komt HR veelal niet veel verder dan: 57 procent heeft zich opgegeven voor een leiderschapscursus.”

People analytics kan HR-afdelingen veel beter de eigen bedrijfsprocessen laten sturen. Jonker schetst deze dataverdieping aan de hand van het eigen Crunchr Maturity Model, waarbij datagebruik door multinationals zich op twee assen kan ontwikkelen: van opportunistisch naar systematisch en van reporting naar échte analytics. Veel data bevindt zich op het niveau van opportunistische rapportage. Die data is ongestructureerd en laat zich beperkt analyseren. De eerste stap die je als bedrijf moet zetten, is naar systematische datavergaring, in principe met een mondiale HR-infrastructuur. Pas daarna kun je de stap naar diepgravende analyse van een veelvoud aan data maken.

Om stappen te kunnen zetten, zijn volgens Jonker twee zaken nodig: visie en architectuur. “Wat dat betreft ben ik blij met de oproep van ING-topman Ralph Hamers: weg met het onderbuikgevoel! Data en innovatie maken het verschil.” Zelf bouwde Jonker de benodigde technologie. Crunchr is in feite een ‘datastofzuiger’ die alle mensgerelateerde data bijeenbrengt, verbetert en ontsluit. Het programma ontwikkelt zich ook razendsnel. “Vergeleken met januari vorig jaar zit er al zeker vijf keer zoveel data in. We realiseren een enorme rekenkracht, die het mogelijk maakt om heel complexe materie te analyseren. Omgang met dit soort data zou de corebusiness van elke HR-afdeling moeten worden, waarbij het belangrijk is dat ze het zelf kunnen doen.”

Waarschuwing
Volgens Bhulai is people analytics in HRM de laatste jaren sterk geavanceerd door technieken als text mining en machine learning. “Door deze technieken kunnen grote hoeveelheden data veel sneller worden uitgelezen en beter worden gebruikt. Denk aan de vaak nogal ongestructureerde data uit voorgangs- of exitgesprekken.” Als wetenschapper geeft hij tegelijkertijd ook een duidelijke waarschuwing: “Techniek is nooit voor honderd procent nauwkeurig, dus moet je altijd goed valideren. Daarom is het zaak dat een besluit altijd door een mens, in dit geval de HR-manager, wordt genomen. En nooit door een algoritme.”

“Je kunt heel goed de parallel met marketing trekken”, stelt Mariëlle Sonnenberg, Director HR Strategy & Analytics bij Wolters Kluwer. “Vroeger werd ook daar vooral besloten op basis van gevoel, terwijl men tegenwoordig continu werkt met data over hoe klanten zich gedragen. Diezelfde ontwikkeling is nu gaande in HR, al zijn veel datasets nog niet goed genoeg om real time op te sturen.”

Het manco is volgens haar niet de beschikbaarheid van de data, maar of bedrijven ermee kunnen of willen werken. Sommige multinationals, zoals Unilever en Shell, zijn al een paar stappen verder. “Net als klanten zijn ook medewerkers behoorlijk voorspelbare wezens. Op basis van people analytics kun je goed op hun behoeftes inspelen. Stel je voor dat er relatief veel goed presterende mensen in kritische functies vertrekken. Dan is het belangrijk om in te spelen op wat zij missen. Is dat een ontwikkelingsvraagstuk, investeer dan in bepaalde trainingen. Als je ze daarmee langer aan je bindt en de uitstroom verlaagt, dan ben je als HR-afdeling voor het bedrijf veel geld waard. Daarmee heb je ook een duidelijk verhaal richting de CEO, die wil weten wat jouw beleid oplevert.”

Retentie
Volgens Sonnenberg moet je HR-mensen echter niet zelf met datasets laten knutselen. “Dan is de uitkomst heel erg afhankelijk van de kennis van zo’n individuele medewerker.” En dus pleit ze voor het aannemen van specialisten, bij voorkeur met een wetenschappelijke achtergrond. “Analytics is niet makkelijk, het is echt een apart vakgebied. Naast fouten uit data halen, is ook een goede visuele weergave van die data belangrijk. Daarmee maak je het tevens interactief en beter bruikbaar.”

De Googles, Unilevers, Shells en Facebooks van deze wereld hebben al datawetenschappers in huis, vervolgt ze. “HR mag dan een saai imago hebben, met deze data kun je als strateeg heel gave dingen doen. Hoe meer je kunt kwantificeren, hoe meer omzet het oplevert.”

Als het goed is, draagt people analytics natuurlijk bij aan de performance van bedrijven. Volgens Chilla hangt dat sterk af van de specifieke toepassing. “In het algemeen kan er scherper op HR-doelen worden gestuurd door het toevoegen van meer datapunten. People analytics moet daarom direct worden gelinkt met de bedrijfsdoelstellingen, die op hun beurt weer worden uitgevoerd door mensen. En dus is het relevant om de performance van teams te combineren met engagementscores of retentiegegevens. Die inzichten maken het mogelijk om actie te ondernemen en zo de resultaten te verbeteren.”

De algoritmes kunnen zelfs worden ingezet bij reorganisaties, fusies en overnames. “Bij transacties liggen aannames ten grondslag omtrent HR”, zegt Chilla. “Denk aan synergieopbrengsten of potentiële uitloop van talenten door het samengaan van organisaties. Nieuwe manieren om deze aannames te valideren of de onzekerheid te verkleinen, kunnen nieuwe inzichten creëren die input kunnen zijn in de besluitvorming.”

In de toekomst zou people analytics volgens hem een nog nadrukkelijkere rol kunnen spelen in het voorspellen van het succes van een kandidaat. “Factoren en omstandigheden die bepalen dat een persoon het in Sales erg goed doet, zijn interessant om terug te brengen in objectieve data rondom de persoon bij een persoonlijk ontwikkelplan. Dit kan op een individueel niveau, maar ook in het meten van de samenstelling van succesvolle teams.”

Opt-out
Volgens Bhulai hebben bedrijven vandaag de dag sowieso behoefte aan andere databronnen. Zoals social media, maar ook Internet of Things. “Dat kan zelfs interessant zijn voor je businessmodel. Neem nou een postbedrijf: dat weet wat er bij consumenten op de mat valt, dus zou het in principe ook een marketingbedrijf kunnen worden. HR-afdelingen kunnen door data ook andere bedrijven gaan adviseren. Via assessments kun je eveneens profielen opbouwen en talenten elders aanbieden. In dat geval ga je niet vraaggedreven, maar aanbodgedreven werken.”

Een belangrijke uitdaging voor de toekomst ligt voor Sonnenberg op het vlak van privacywetgeving. Hoewel de handen van veel recruiters al jeuken om met socialmediadata aan de gang te gaan, staat Europese regelgeving dat nog niet toe. Zelfs werktevredenheidsstudies mogen niet op individueel niveau worden gebruikt. “De jongere generatie vindt het best normaal om data vrij te geven voor specifieke doelen, als daar voor hen ook iets tegenover staat. Als informatie wordt gebruikt om personeel beter te maken en optimale besluiten te nemen, denk ik dat medewerkers het op termijn steeds vanzelfsprekender gaan vinden. Het gaat erom dat het bijdraagt aan goed werkgeverschap. Daarvan is trouwens niet bepaald sprake als je er via social media achter moet komen dat iemand de organisatie wil gaan verlaten.”

Ook Jonker voorspelt een verandering op dit vlak. “De privacydiscussie wordt nog onvoldoende gevoerd. De mogelijkheden zijn enorm, maar niet voordat werkgevers deze discussie opstarten. Dat gesprek begint met: we willen je helpen, maar dan hebben we wel een deel van je persoonlijke data nodig.”

Transparantie is hier volgens Bhulai heel belangrijk. “Als je data verzamelt, moet je heel duidelijk uitleggen waarom je het nodig hebt. Ook is het belangrijk dat je een opt-out aanbiedt. Je doet dit niet om mensen te bestraffen, maar om waarde te creëren. Mensen moeten zich fijn voelen waar ze werken.”

Sensoren
Niet alleen de privacy gaat veranderen, maar ook de beschikbare techniek. In de toekomst verwacht VU-professor Bhulai veel van sensortechnologie. “Al die kleine sensoren die van alles kunnen meten, laten zich ook prima inzetten om werkomstandigheden in kaart te brengen. Denk aan iemand op de werkvloer met structurele hoofdpijn. Voorspellen wie ziek gaat worden is straks misschien wel een nieuwe verdienmodel voor HR-afdelingen.”

Dit alles gaat volgens Jonker alleen werken als ook de bedrijven zelf meeveranderen. “Voor een brede toegang tot data is het noodzakelijk om de verschillende silo’s binnen organisaties af te breken. Afdelingen als HR en Sales moeten toegang hebben tot elkaars data. Alleen zo kun je een relatie leggen tussen het bedrijf, de medewerkers en de zakelijke prestaties. Ook wij delen kennis. Het vakgebied van people analytics is namelijk te pril om kennis voor jezelf te houden.”

Hoe het vakgebied zich verder gaat ontwikkelen, is volgens Bhulai sterk afhankelijk van gedeelde successen. “Dan gaan de wat voorzichtigere bedrijven de waarde ervan inzien en zullen meer bedrijven het goede voorbeeld volgen. Ik vind dat we binnen vijf jaar serieuze stappen moeten hebben gezet. In de Verenigde Staten zijn ze al veel verder. Daar hebben ze ook enorm veel sollicitanten, dus ontkom je niet aan geavanceerde cv-scanners. Softwarepartijen zullen ook in HR stappen, waardoor people analytics nog enorm gaat groeien.”

Speurtocht
Werkgevers ontdekken langzaamaan de voordelen van analytics als instrument voor recruitment. Dit blijkt uit onderzoek van Neomax in samenwerking met trendwatcher Adjiedj Bakas, dat is gebundeld in het boek ‘De digitale transformatie’. “Sollicitanten en werkgevers kunnen beiden profiteren van de technologische verbeteringen in het sollicitatie- en recruitmentproces”, zegt Claudette Martens, oprichter van Neomax. “Voor werkgevers speelt analytics een belangrijke rol in de speurtocht naar nieuw talent. Momenteel wordt nog vaak gekeken naar schoolresultaten en cv’s. Een mooie opleiding met goede cijfers en ervaring kan leiden tot hoge verwachtingen. Maar organisaties die met analytics werken, komen erachter dat deze selectiecriteria geen volledig inzicht geven in de toekomstige prestaties. Er zijn allerlei onderliggende factoren die een rol spelen bij het succes van een werknemer. Data-analyse kan die factoren aan het licht brengen, waarna er in het recruitmentproces rekening mee kan worden gehouden en er zelfs speciaal op kan worden geselecteerd.”

Flexibel
Hoewel sturen op data al volop gebeurt, lopen nog steeds veel bedrijven achter als het gaat om people analytics, aldus Yuri van Geest, trendwatcher, oprichter van de Singularity Universiteit en auteur van het boek ‘Exponentiële Organisaties’. “Dat geldt zeker voor de meest conservatieve afdelingen, te weten Legal, Finance en HR. Die worden nu pas wakker. Daar staat tegenover dat er steeds meer mogelijkheden komen, mede dankzij machine learning, kunstmatige intelligentie en deep learning. Bedrijven moeten ook op zoek naar andere medewerkers, met andere eigenschappen: nieuwsgierigheid, weerbaarheid, flexibiliteit. Men gaat zichzelf opleiden, de manager valt weg. Teams gaan zelf beslissingen nemen, op basis van steeds meer geavanceerde data.”

* Dit artikel verscheen eerder in het aprilnummer van Emerce magazine (#157).

 Illustratie Monique Wijbrands (in opdracht van Emerce)Lees het volledige bericht op Emerce »

Mobiele internetbank N26 met zakelijke rekeningen

Posted 21 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

De Europees werkende mobiele internetbank N26 biedt ondernemers nu ook de mogelijkheid om er een zakelijke bankrekening te openen.

De zakelijke accounts zijn in eerste instantie enkel voor natuurlijke personen beschikbaar, maar er wordt gewerkt aan de mogelijkheid om grootzakelijke accounts aan te maken. Rekeningen voor bedrijven in plaats van personen.

N26, een Duits bedrijf, is enkel te gebruiken met de gelijknamige mobiele app en het web. Het bedrijf heeft geen bankkantoren en moet zich daarom onderscheiden met extra, onderscheidene online functies in de interface.

Zo worden regelmatig terugkerende betalingen bijvoorbeeld automatisch in rubrieken naar keuze geplaatst. En in N26 Business zit bijvoorbeeld voor freelancers een optie ingebouwd om transacties van een of meerdere hashtags te voorzien. Zo kunnen ze overboekingen koppelen aan klanten en projecten.

Zakelijke klanten krijgen ook beschikking over een debitcard en creditcard, van Mastercard.

De mobiele internetbank is sinds eind vorig jaar ook actief in Nederland.Lees het volledige bericht op Emerce »

Stripe: ‘Nog dit jaar live in Nederland’

Posted 21 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

Het Amerikaanse fintechbedrijf Stripe stelde afgelopen najaar een ‘Head of Benelux’ aan. Kort daarna zijn er allerlei lokale betaalmethoden toegevoegd aan het platform van de payment service provider. Van een officiële Nederlandse lancering is nog geen sprake, maar die lijkt niet ver weg.

Stripe, dat werkt voor bekende namen als Slack, Facebook en Kickstarter, weet dat Europa nogal wat lokale en veelgebruikte betaalmethoden kent. De recente uitbreiding met iDeal, Bancontact, Giropay, Sofort en SEPA incasso is dan ook een belangrijke stap om hier meer voet aan de grond te krijgen. Met de aanstelling van Duco van Lanschot als ‘Head of Benelux’ – voorheen verantwoordelijk voor de internationalisering van Blendle – wil Stripe zich klaarmaken voor een officiële livegang in onder meer Nederland. De verwachting is dat het bedrijf nog dit jaar de deuren opent, vertelt Van Lanschot in een gesprek met Emerce.

Wat zijn je belangrijkste prioriteiten voor de komende tijd?

“Mijn belangrijkste taak is om startups, scaleups en ontwikkelaars op weg te helpen met de technologie van Stripe. Het doel is om ze te laten zien dat er tijd is te besparen. Neem bijvoorbeeld de ‘subscription-’ en SaaS-bedrijven waar veel herhaalaankopen plaatsvinden. Veel daarvan bouwen hun eigen ‘subscription logic’. Daar steekt nogal wat waardevolle tijd en capaciteit van ontwikkelaars in, energie die beter gebruikt kan worden voor het doorontwikkelen van eigen producten. We helpen ze daarom met kant-en-klare oplossingen die in korte tijd zijn te implementeren. Het afgelopen jaar hebben we ons product steeds meer aangepast aan de Nederlandse markt. De laatste stap daarin was de ondersteuning van iDeal en SEPA. In landen als Frankrijk, Singapore en Australië werkt de meerderheid van de startups al met Stripe. Zo’n zelfde doel heb ik voor de Benelux.”

Is je overstap naar de betaalwereld een resultaat van je werk bij Blendle?

“Een direct resultaat zou ik het niet noemen. Maar bij Blendle sprak ik met uitgevers van over de hele wereld en eigenlijk worstelt iedereen met hetzelfde probleem. Betalen is echt één van de laatste grote onopgeloste problemen van het internet. Het is complex, gefragmenteerd en in ieder land weer anders. Een API zoals we die bieden helpt bedrijven bij het overwinnen van deze obstakels. We geloven dat betalen een probleem is dat zijn oorsprong vindt in de code, niet in finance.

Een aantal jaar geleden werd de interface van Stripe al vertaald naar het Nederlands. Helemaal nieuw is het bedrijf hier dus niet. Hoe groot het succes in de Benelux nu al is, maakt Van Lanschot niet duidelijk. Gebruikscijfers per land evenmin. Wel wil hij kwijt dat het bedrijf nu miljarden dollars voor honderdduizenden bedrijven in vijfentwintig landen verwerkt. “De Benelux en met name Amsterdam hebben een levendige startup- en ontwikkelaarscommunity dus dit is natuurlijk een belangrijke volgende regio voor ons.”

Wanneer wil je Stripe officieel lanceren in Nederland?

Het belangrijkste is om ons product aan te passen aan de lokale behoeften. De ondersteuning van iDeal en Bancontact was daarin de belangrijkste stap voor ons. Hoewel ik nog geen specifieke datum kan noemen is het plan in ieder geval om later dit jaar te lanceren.”

Wat is de grootste uitdaging op de markt hier?

“De uitdaging schuilt met name in het feit dat het drie relatief kleine eigen markten zijn. Ik zie dit tegelijkertijd als een uitdaging en een voordeel. Het dwingt ondernemers namelijk ook om direct na te denken over opschaling en internationale uitbreiding. Voor platforms en online marktplaatsen creëert dit vele complexiteiten. We willen bedrijven helpen bij die internationale opschaling. Een paar maanden nadat Kickstarter overstapte, kon het live in acht nieuwe landen. Dat is de meerwaarde die we willen bieden.

Maar we moeten er wel voor zorgen dat onze producten bekender worden. Stripe is buiten de community van ontwikkelaars nog relatief onbekend. Dat hopen we te veranderen.”

Er zijn hier al genoeg alternatieven voor Stripe. Hoe denken jullie je nog te kunnen onderscheiden?

“We zijn de enige payment service provider met een zeer scherpe focus op ontwikkelaars, startups en scaleups. Voor deze doelgroep hebben we de elegantste en meest eenvoudig te integreren oplossing. Andere betaalproviders vragen bedrijven om zich voor de verschillende services in ieder land apart aan te melden. Bij sommige duurt het maanden voordat alles is geactiveerd. Stripe zet in op de directe toegang tot tools om het betalen te integreren in sites en apps.”

De EU-richtlijn PSD2 zorgt ervoor dat banken in 2018 ook beschikken over API’s. Welke nieuwe kansen zie je?

“PSD2 kan voor een hoop nieuwe innovatie en competitie zorgen in de markt. Daar zijn we heel enthousiast over. Het succes is natuurlijk sterk afhankelijk van hoe goed de banken hierop reageren. Dat moeten we eerst goed in de gaten houden.”

Naar welke andere innovaties kijk je nog meer? Is ‘conversational commerce’ iets om in de gaten te houden bijvoorbeeld?

“We hebben de missie om het BBP (bruto binnenlands product) van het internet te verhogen. We willen dus significant meer commercie naar het internet brengen en dat is op zichzelf al een grote uitdaging. Want let wel, ik heb het dan niet alleen over de betalingen maar over ondernemerschap in het algemeen. Dat is ook de reden dat we vorig jaar iets als Stripe Atlas hebben gelanceerd. Daarmee kunnen ondernemers van over de hele wereld een Amerikaanse entiteit starten, daar een bankrekening openen en hun bedrijf echt internationaliseren. Aan de productzijde geloven we heel erg in de toepassing van machine learning voor fraudeherkenning.”Lees het volledige bericht op Emerce »

Repareer kapotte links en win linkwaarde terug in 4 simpele stappen

Posted 20 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

Links vanaf andere websites naar je website bepalen in grote mate de vindbaarheid van je website. Iedere link geeft waarde door. Deze waarde noemen we linkwaarde. Het verkrijgen van links wordt linkbuilding genoemd. Linkbuilding is mensenwerk en kost daarom veel tijd. 

Veel bedrijven richten zich uitsluitend op het verkrijgen van nieuwe links naar de website, en zien over het hoofd hoeveel winst ze kunnen behalen door het verbeteren van bestaande links. De linkwaarde van links naar pagina’s die niet meer bestaan of niet goed functioneren gaat verloren. Dat is zonde, en onnodig.

Dit artikel beschrijft hoe je in vier eenvoudige stappen kunt onderzoeken of er ook bij jouw website linkwaarde verloren gaat, en hoe jij deze linkwaarde kunt terugwinnen.

Stap 1: Inventariseer links naar je website

Inventariseer welke pagina’s er allemaal verwijzen naar jouw website. Raadpleeg daartoe de volgende bronnen:

 • Google Search Console
 • Google Analytics
 • Link data provider zoals Majestic
Google Search Console

Volg onderstaande stappen om de links naar jouw website uit Google Search Console te downloaden:

 1. Log in bij Google Search Console
 2. Kies jouw website (Als je jouw website nog niet hebt geverifieerd, doe dat dan eerst!)
 3. Ga naar ‘Zoekverkeer’ > ‘Links naar uw site’
 4. Klik op ‘Meer »’ onder ‘Uw content met de meeste links’
 5. Selecteer ‘500’ bovenaan de tabel bij ‘Weergeven’ om zoveel mogelijk data te exporteren
 6. Klik op ‘Deze tabel downloaden’ links boven de tabel
Google Analytics

Volg onderstaande stappen om de links naar je website uit Google Analytics te downloaden:

 • Log in bij Google Analytics
 • Ga naar ‘Acquisitie’ > ‘Alle verkeer’ > ‘Verwijzingen’
 • Selecteer als secundaire dimensie ‘Bestemmingspagina’
 • Selecteer als periode in de datumprikker de afgelopen 2 jaar.
 • Ga boven de grafiek naar ‘Exporteren’ en kies het gewenste formaat.
Majestic

Majestic is een dienst die informatie aanbiedt over hoe websites gelinkt zijn. Majestic spidert het hele internet af om te achterhalen hoe websites naar andere websites linken. Van iedere website die Majestic kent (dus ook jouw concurrenten!), weten ze vanaf welke pagina’s gelinkt wordt, naar welke pagina’s gelinkt wordt, welke linktekst (anchor text) er gebruikt wordt etc.

Doe het volgende om de linkteksten te exporteren die Majestic heeft gevonden voor inkomende links naar jouw website:

 1. Ga naar de Majestic website (inloggen is niet nodig)
 2. Voer jouw domeinnaam in, bijvoorbeeld emerce.nl
 3. Klik op ‘Backlinks’
 4. Klik op ‘Data exporteren’ rechts bovenaan de tabel

Alhoewel Majestic een betaalde applicatie is, bieden ze ook gratis data aan en hebben ze ook een gratis proefperiode.

Samenvoegen data

Maak een spreadsheet met daarin vier kolommen:

 1. ‘Bron pagina’ (waar de link vandaan komt)
 2. ‘Doel URL’ (waar de link naartoe verwijst).
 3. ‘Niet werkende pagina’s historisch met links’
 4. ‘Niet werkende pagina’s’
 5. ‘Heeft links?’

Kopieer en plak vervolgens de geëxporteerde linkdata in dit spreadsheet.

Google Analytics

Kopieer de kolommen ‘Bron’ en ‘Bestemmingspagina’ van de Google Analytics data naar het spreadsheet in de kolommen ‘Bron pagina’ en ‘Doel pagina’.

Google Search Console

Kopieer de kolom ‘Your pages’ van de Google Search Console data naar het spreadsheet in de kolom ‘Doel pagina’. Het is helaas niet mogelijk om ook de linkende pagina’s te exporteren, die informatie kun je naderhand in Google Search Console met de hand nog wel terug vinden.

Majestic

Kopieer de kolommen ‘SourceURL’ en ‘TargetURL’ van de Majestic data naar het spreadsheet in de kolommen ‘Bron pagina’ en ‘Doel pagina’.

Voorbeeld spreadsheet

Download het voorbeeld spreadsheet hier.

Normaliseren van data

Omdat de linkdata uit verschillende bronnen komt moeten we deze eerst normaliseren.

In de Google Analytics data is de URL van de homepage voluit geschreven. In de Majestic data is iedere URL van de kolom ‘TargetURL’ voluit geschreven. Vervang daarom ‘/?’ door de volledige URL van de homepage (inclusief de / aan het einde) en vink ‘Zoeken op gehele celinhoud’ aan. In Google Spreadsheets ziet dat er zo uit:

Nu de linkdata genormaliseerd is en in één overzicht staat zul je zien dat de linkdata overlapt: veel van de pagina’s in de kolom ‘Doel pagina’ zijn dubbel. Ontdubbel de lijst om tot een lijst te komen van unieke pagina’s op jouw website die gelinkt zijn. Microsoft Excel heeft hier een speciale functie voor, die je vindt onder ‘Gegevens’ > ‘Duplicaten verwijderen’. Hiervoor is in Open Office een workaround, en hetzelfde geldt voor Google Spreadsheets.

Stap 2: Werken alle gelinkte pagina’s wel?

In de vorige stap heb je een overzicht gemaakt van alle links naar jouw website. Nu is het zaak om te controleren of alle gelinkte pagina’s op jouw website wel goed functioneren. Breng daartoe eerst alle content op jouw website in kaart. Dit kan met behulp van de applicatie ContentKing.

Exporteer pagina overzicht

Filter in ContentKing vervolgens op pagina’s die redirecten, verwijderd zijn, een serverfout geven of een time-out geven. Volg hiertoe onderstaande stappen:

 1. Log in op ContentKing (als je nog geen account heb, maak dan hier een gratis trial account aan)
 2. Ga naar ‘Pagina’s’ en haal in het filter ‘Type’ het vinkje weg bij ‘Pagina’.
 3. Exporteer dit overzicht van pagina’s middels de ‘Exporteren’ knop rechtsboven in het scherm.
Check welke pagina’s met links niet werken

Kopieer de pagina’s uit de export van ContentKing naar het spreadsheet met de links. Middels een eenvoudige formule in het spreadsheet kunnen we de lijst met gelinkte pagina’s vergelijken met de lijst met pagina’s die niet goed functioneren. Waar deze lijsten overlappen is er werk aan de winkel: deze pagina’s functioneren niet goed, en hier laat je linkwaarde liggen. Als er ‘Ja’ staat in kolom ‘Heeft links?’ dan moet je deze pagina repareren.

Als je een website hebt die al een tijd in gebruik is dan zul je waarschijnlijk links hebben naar pagina’s die al lang niet meer bestaan, en daarom ook niet door ContentKing gevonden kunnen worden. Het is wel belangrijk ook deze pagina’s te repareren, vul daartoe de URL’s uit kolom ‘Doel pagina’ die ‘Ja’ hebben in de kolom ‘Niet werkende pagina’s historisch met links’ in een applicatie om te checken of deze oude pagina’s nog goed werken. Als zij geen Status Code ‘200’ teruggeven dan is er ook voor deze URL’s werk aan de winkel. Het repareren van de pagina’s met links is beschreven in stap 3.

Stap 3: niet werkende pagina’s met links repareren

Het is duidelijk welke pagina’s onze aandacht nodig hebben. Nu is het zaak deze pagina’s te repareren.

Pagina’s die niet meer werken vallen ruwweg in twee categorieën:

 • Pagina is niet gevonden (de pagina is verplaatst of verwijderd)
 • Pagina geeft een serverfout of time-out (bijvoorbeeld: fout geconfigureerde server)
Pagina is niet gevonden:

Wanneer een pagina niet wordt gevonden zijn er twee opties:

 • De pagina doorverwijzen naar een andere pagina (zogenaamde ‘301 redirect’).
  • Middels de 301 redirect geef je het merendeel van de linkwaarde door. De manier om alle linkwaarde door te geven blijft echter optie 2, zie hieronder.
 • De pagina weer tot leven brengen op dezelfde URL.
  • Als je de mogelijkheid hebt om de pagina weer tot leven te brengen dan geniet dat de voorkeur. Het is alleen de vraag waarom de pagina in de eerste plaats verplaatst c.q. verwijderd was. Goede kans dat je de pagina niet tot leven wilt brengen als je deze bewust hebt verwijderd. Als dat het geval is, kies dan optie 1: een redirect om zoveel mogelijk linkwaarde evengoed nog door te geven.
Pagina geeft een serverfout of time-out:

Er zijn legio redenen waarom een pagina een serverfout geeft, of niet of te langzaam reageert (time-out). Bespreek dit met de programmeurs en/of hosting provider. Zij kunnen je hierbij verder helpen.

Stap 4: Check of de verbeteringen correct zijn doorgevoerd

Zodra de pagina’s zijn gerepareerd is het zaak om te checken of dit ook correct is gebeurd. Loop daarom alle pagina’s die gerepareerd zouden moeten zijn goed na. Alle pagina’s moeten zich als een normale pagina gedragen en een zogenaamde Status Code 200 teruggeven. ContentKing controleert automatisch de Status Codes van pagina’s omdat zij pagina’s continu monitort op problemen en wijzigingen.

Als het een klein aantal gerepareerde pagina’s betreft dan kun je deze ook met https://httpstatus.io/ nalopen.

Expert tip #1: Herhaal stappen 1 t/m 4 op maandelijkse basis

Herhaal stappen 1 t/m 4 op maandelijkse basis om ervoor te zorgen dat je linkwaarde die recentelijk verloren is gegaan snel weer terugwint. Kijk daarbij gelijk ook naar je interne linkstructuur.

Expert tip #2: Niet werkende pagina’s allemaal nalopen

Het is verstandig om ook niet werkende pagina’s die geen links hebben te onderzoeken. Als deze bijvoorbeeld een server fout of een time-out geven dan kan dit duiden op een probleem waar de hele website last van heeft.

Linkwaarde herstellen: conclusie

Het periodiek repareren van niet werkende pagina’s met links is een van de best practices van zoekmachine optimalisatie. Je hebt volledige controle over jouw website, benut dit en win verloren linkwaarde terug met als resultaat betere vindbaarheid van jouw website. Onthoud: dit is de snelste vorm van linkbuilding: verbeteren van wat je al hebt.Lees het volledige bericht op Emerce »

T-Mobile wint rechtszaak Datavrije Muziek

Posted 20 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

T-Mobile is niet verplicht om een vergoeding te vragen voor het streamen van muziek over 4G. Het bedrijf mag zijn product Datavrije Muziek gewoon gratis aanbieden. Dart heeft de rechtbank van Rotterdam vandaag bepaald.

Met Datavrije Muziek kun je audio via 4G streamen zonder dat dit uit de bundel gaat. Ze kunnen ongelimiteerd luisteren naar bijvoorbeeld PuurFM en Grandprix Radio, Radio 538, Nederland FM, Deezer of Spotify. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wilde Datavrije Muziek in Nederland verbieden op grond van de netneutraliteit.

Ten onrechte. T-Mobile handelt volledig in lijn van de Europese wet- en regelgeving. In Europa is zerorating onder strikte voorwaarden toegestaan, mits er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de diverse muziekstreamingdiensten.

Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile Nederland, reageert: ‘Wij kunnen nu blijven innoveren en grenzen doorbreken om onze klanten de volledige vrijheid van onbeperkt mobiel internet te geven. Wij laten onze toekomst niet gijzelen door grenzen te trekken waar dit echt niet hoeft en blijven een open blik houden naar de toekomst.’Lees het volledige bericht op Emerce »

Na FRENDZ nieuwe online labels rond merknaam V&D

Posted 20 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

V&D keert als zodanig niet meer terug, maar het bedrijf V&D Concepthouse, dat woensdag de sociale mode-app FRENDZ lanceerde, gaat nog wel wat doen met de erfenis van het beroemde warenhuis. Dat zegt mede-initiatiefnemer Ronald van Zetten tegen Emerce.

“We zullen wel flink veel kritiek over ons heen krijgen vanwege het feit dat we V&D niet laten terugkeren”, vertelde Van Zetten woensdag bij de lancering in het Amsterdamse etablissement The Avocado Show. Met FRENDZ, het ‘eerste social commerce platform waar fashionlovers en –kopers het helemaal voor het zeggen hebben’, richt V&D Concepthouse zich ook nog eens op een veel jonger publiek.

Vorig jaar namen Roland Kahn, Jaco Scheffers en Ronald van Zetten de merknaam en het internetplatform over van V&D, dat na tientallen jaren de deuren moest sluiten. Van Zetten: “Aanvankelijk hadden we een webwinkel willen optuigen met de bestaande software. We kwamen er al gauw achter dat dat platform, dat binnen V&D net was opgeleverd, nog niet compleet was. De investeringen om het weer op orde te krijgen, waren zodanig dat we beter iets heel nieuws konden beginnen.”

Dat is FRENDZ geworden. Niet de inkopers of grote stylisten zullen in de toekomst bepalen wat gemaakt en verkocht gaat worden, maar de consument. Die kan met de FRENDZ app zijn stem laten horen en zijn smaak delen. Een mooi jurkje of een pantalon kan direct worden gekocht. Wel vaak nog bij de webwinkel van de leverancier.

Met vaste partners zijn afspraken gemaakt over een commissie van 10 procent over de omzet, in totaal linkt FRENZ naar zo’n 800 retailers en daar zit bijvoorbeeld ook een Bijenkorf bij. Van Zetten: “Stel dat iemand iets leuks heeft aangetroffen bij een boetiek waar we nog niets mee hebben gedaan, pas als heel veel mensen daar gaan bestellen, gaan we eens met die partij praten. Over incidentele verkopen rekenen we niets.”

Eigen collecties gaat FRENDZ niet meer maken. Van Zetten: “Waarom zouden we? Er is voldoende aanbod.”

Merken kunnen geen posities binnen FRENZ kopen. “Daarmee doe je afbreuk aan het concept. De consument krijgt de regie, die mag niets opgedrongen krijgen.” Wel krijgen partners inzicht in de combinaties waarin merken voorkomen in gebruikerscollecties. Zo worden trends snel zichtbaar.

Social commerce gaat een revolutie ontketenen in de fashionindustrie, vertelde buitengewoon hoogleraar eMarketing Cor Molenaar gisteren in Amsterdam. “Mijn hart gaat harder kloppen bij dit soort initiatieven. In het verleden ging je naar de winkel om je te laten voorlichten, nu zijn het je vrienden die je adviseren.”

Van Zetten is tevreden als hij binnen enkele maanden ‘duizend gedreven gebruikers’ heeft. “Dat liever dan 100.000 passanten die zelf niet actief delen’.

FRENDZ wil al redelijk snel de internationale markt op. Daarnaast gaat V&D Concepthouse nieuwe concepten in de markt zetten. Daaronder de School Campus. Van brugpieper tot bovenbouwer, één keer per jaar konden die bij V&D losgaan op multomappen, etuis en agenda’s. Dat V&D concept wordt binnenkort nieuw leven ingeblazen. Online weliswaar.

Van Zetten: “De rol van V&D Concepthouse is dezelfde als die van Rocket Internet, het bedrijf achter Zalando. We gaan heel veel nieuwe dingen ondernemen.”Lees het volledige bericht op Emerce »

‘Google bouwt adblocker in Chrome’

Posted 20 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

Google zou een adblocker in zijn browser Chrome willen bouwen die standaard aanstaat. Dat meldt The Wall Street Journal. Dat is een opmerkelijke stap voor een bedrijf dat grotendeels van advertenties afhankelijk is.

Op dit moment worden veel oplossingen van derden gebruikt, zoals AdBlock Plus, die eigen afspraken maakt met adverteerders. Die adverteerders komen te staan op een witte lijst als ze zich aan bepaalde afspraken houden en hun advertenties niet irriteren.

Sommige van deze bedrijven betalen AdBlock Plus zelfs flinke bedragen. Google is een van die bedrijven. Door een eigen adblocker te ontwikkelen, trekt Google de regie weer naar zich toe. Uiteraard laat Google zijn eigen advertenties dan wel door.

Chrome zou van plan zijn om alle advertenties blokkeren die niet voldoen aan de eisen van de Coalation for Betters Ads. Deze brede coalitie van brancheverenigingen op het gebied van online adverteren heeft vorige maand nog opgeroepen om te stoppen met irritante advertentieformaten. Autoplay video, popups en paginavullende scrollovers zorgen voor toenemend gebruik van adblockers, zo waarschuwde Coalition for Better Ads.

Google zou van plan zijn om de adblocker al binnen enkele weken aan te kondigen, maar ‘werkt nog aan details’.

Adblockers werden vorig jaar op maar liefst 615 miljoen pc’s of mobiele apparaten gebruikt, dertig procent meer dan een jaar eerder. Facebook trok in 2015 al aan de bel over adblockers en het bedrijf schrapte een groot aantal advertentieformaten.

Een eigen adblocker van Google zal zeker impact gaan maken. Chrome is veruit de grootste browser met een marktaandeel van 41 procent volgens cijfers van Net Applications. Op Windows heeft Chrome de eigen browsers Edge en Internet Explorer verslagen.

Google introduceerde Chrome minder dan tien jaar geleden, toen alleen Firefox tegenwicht bood aan Internet Explorer.Lees het volledige bericht op Emerce »

Innovatie: hoe versnel je de organisatie in denken en doen?

Posted 19 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

Al weken loop je rond met een briljant idee voor een nieuw platform, digitale propositie of een fantastische app. Maar hoe krijg je het van idee naar concept? En hoe krijg je de rest van het bedrijf mee? Oftewel: hoe versnel je de organisatie in denken en doen?

Veel goede ideeën halen het niet. Niet omdat ze niet goed zijn, maar omdat het ontwikkelen van een concept vaak tussen de bedrijven door gebeurt. Conceptontwikkeling klinkt dan ook zwaar, behoorlijk theoretisch en als iets dat hippe bureaus voor je doen. Heeft het überhaupt wel zin je kostbare tijd te stoppen in het uitdenken van de toekomst in een wereld die steeds sneller verandert?

Hold your horses

Bij het het uitwerken van een concept raak je makkelijk verdwaald in bijzaken en is de kans groot dat je in cirkeltjes gaat lopen. Een helder proces, met duidelijke milestones en afspraken, helpt dit voorkomen. Afgebakende fases en een vaste einddatum zorgen ervoor dat er focus en snelheid is. Daarnaast zorgt een proces ervoor dat je op het juiste moment convergeert, creativiteit gestuurd wordt en alle betrokkenen weten waar ze aan toe zijn. De ervaring leert dat voor het ontwikkelen van een concept het design thinking proces goed past. Als het allemaal zo belangrijk is, hoe moet het dan? Dat leg ik hieronder uit, maar eerst nog even dit…

Niemand is zo slim als iedereen. Ik weet het: balen. Je eigen ideeën en visie voelen altijd zo goed. Toch begint alles met het opstellen van een team. Kies je teamleden op basis van hun specialisme. Een IT-manager kijkt anders naar de wereld dan een marketeer. De kansen, bedreigingen en mogelijkheden die zij zien verschillen en zorgen voor een compleet beeld. Daarnaast zal het zwaartepunt van hun inbreng en ideeën ergens anders liggen. Strategie komt maar deels van boven, de invulling gebeurt binnen alle afdelingen van een bedrijf. Waarborg dit – waar mogelijk – binnen het team.

Met een team achter je is het tijd om aan de slag te gaan! Reken erop dat je ongeveer tien weken doorlooptijd nodig hebt, met vijf fasen die allemaal ongeveer twee weken duren.

Start – Discover: Stap uit je bubbel

Het begint met onderzoek. Waar lopen klanten tegenaan en wat vinden je collega’s?

Ga met ze praten! Achterhaal wat ze drijft, waar hun problemen liggen en wat zij als mogelijke oplossingen zien. Het verbreedt je blik en (minstens net zo belangrijk) het onderbouwt de keuzes die je maakt en helpt ze later intern te verkopen.

Tip: spiek ook eens bij anderen: hoe doen je concurrenten het (hier en in bijvoorbeeld Australië)? En wat kun je leren van bedrijven uit andere markten?

Week 2 – Define: Somewhere over the rainbow

Nu je weet wat de behoeften en mogelijkheden zijn, is het tijd om je eigen ambitie helder te krijgen. Ga in discussie met je team om scherp te krijgen wat je wil bereiken met je nieuwe (digitale) product of dienst. Waar moeten we over drie jaar staan? Wat gaan we oplossen en voor wie? Het is niet erg als je de oplossing nog niet hebt, die volgt wel. Belangrijk is nu om voor ogen te krijgen wat je wil bereiken.

Tip: kijk ook eens welke beren er op de weg zijn: wat staat jullie succes in de weg? Inderdaad, behoorlijk negatief maar het zorgt er wel voor dat mogelijke risico’s snel getackeld kunnen worden. Door de risico’s te vertalen in manieren hoe deze te elimineren, volgt alvast een eerste stap richting de oplossing. 

Week 4 – Ideate: Post-it hier, post-it daar

Met verhelderende inzichten, een visionaire ambitie en duidelijke doelstellingen is het team more than ready om met oplossingen te komen. De meeste teamleden zullen niet dagelijks bezig zijn met het neerzetten van een nieuw concept. Geen probleem: er bestaan tientallen oefeningen om van inzicht richting ideeën en uiteindelijk concepten te komen. Het toverwoord? Goed georganiseerde workshops. Dit biedt de structuur en veiligheid die creativiteit nodig heeft. En post-its, heel veel post-its.

Tip: probeer het gouden ei niet in één workshop te leggen. Gebruik 2 of 3 sessies verdeeld over een periode van twee weken. Dit geeft je de tijd en ruimte om erover na te denken en er bij het koffiezetapparaat nog eens over van gedachte te wisselen.

Week 6 – Concept: Act fast. Fail fast

Zet niet al je geld in op één paard. Zorg dat er uit de ideation fase een aantal mogelijke oplossingsrichtingen komen die je kunt uitwerken in een conceptversie. Naast een heldere formulering van het concept is het ook tijd om het toetsen op feasibility: klopt het verdienmodel en is het technisch wel haalbaar? Heb je de begroting sluitend en zijn jullie nog steeds enthousiast? Zet de overgebleven concepten om in prototypes. Timebox de tijd die je aan het maken van de prototypes mag besteden: tijdens de sprintmethode van Google krijg je hier bijvoorbeeld maar één dag voor.

Tip: het hoeft niet mooi, het mag (of moet zelfs) lelijk: Maak een simpele website, advertentie of teken een wireframe op papier. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Week 8 – Validate: Echte klanten. Echte feedback

Doel is nu om je prototypes te toetsen, doordat je er relatief weinig tijd in hebt gestoken is het makkelijker om een concept los te laten bij gebrek aan succes. Laat echte klanten je prototypes gebruiken en observeer en vraag wat zij ervan vinden. Lost het de problemen op die je voor ogen had? Snappen klanten het en zitten ze erop te wachten? De feedback die je tijdens deze fase ontvangt kan je soms dwingen één of twee fases terug in het proces te gaan. Dit is niet erg, het zorgt ervoor dat je concept scherper en beter wordt.

Week 10 – Aan de bak!

Met een beetje geluk hebben jullie nu een goed uitgedacht en getoetst concept. Uiteraard staat het nog niet live en is er nog veel te doen. De vervolgstappen die je nu moet gaan nemen zijn afhankelijk van verschillende factoren. Moet je er bijvoorbeeld intern nog mee de boer op? In dat geval is het misschien nodig om het concept uit te werken in een conceptpresentatie. Wil je direct beginnen met het implementeren van je concept dan is het wellicht verstandig om te starten met het maken van een roadmap.

Zo werk je structureel door richting realisatie want alleen als je concept of idee ook echt werkelijkheid wordt, vindt er verandering plaats. Dat hoeft niet in een keer perfect te zijn: lang leve het internet, je kunt als je live bent rustig doorwerken en je product / dienst verder optimaliseren en nieuwe functionaliteiten toevoegen. Live gaan gaat dus boven perfectie.

Maar wat je volgende stap ook is, je hebt een doordacht en gevalideerd concept dat wordt gedragen binnen verschillende afdelingen van je organisatie. Dit geeft je alle ingrediënten om gas te geven en te gaan versnellen!Lees het volledige bericht op Emerce »

Klantdialoog robotiseren: goed voor klant en medewerker

Posted 19 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

Alle interacties waar een dialoog aan te pas komt, kunnen worden geautomatiseerd met behulp van robots. Hoever je daarin gaat, hangt af van het doel en hoe snel je de investering wilt terugverdienen.

Er zijn twee grote stromingen in de robotisering: attended en unattended robots. Tachtig procent van de robots valt onder de eerste categorie. Deze attended robots maken het leven van de medewerker makkelijker. Een voorbeeld is het 360-graden klantbeeld dat bedrijven nodig hebben voor klantcontact. Dit is complex, omdat er maar weinig bedrijven zijn met een centrale database waar je alle gegevens kunt vinden. De robot raadpleegt in rap tempo verschillende bronnen en combineert die data, de mens doet op basis daarvan de interactie met de klant. De toegevoegde waarde zit hem erin dat de medewerker een relevant gesprek kan voeren met de klant omdat de robot alle benodigde data ter voorbereiding op een rijtje heeft gezet. Deze bots worden ingeregeld door middel van business rules: ‘Als er dit gebeurt, dan doe je dat.’

Unattended betekent dat de robot alles zelf doet. De enige menselijk interventie is het managen van uitval. We hebben bijvoorbeeld voor een verzekeraar een unattended robot ontwikkeld voor pensioenoverdrachten. Deze haalt zelf de relevante gegevens op over de klant, de betaalde premies, het opgebouwde pensioen, enzovoorts. De bot past de business rules toe en bepaalt hoe de pensioenoverdracht eruit gaat zien. In 98,9 procent van de gevallen zijn de benodigde data beschikbaar. De overige 1,1 procent is uitval, waar handmatig iets mee moet gebeuren door medewerkers.

Deze unattended robots zijn cognitief. Ze hebben geleerd van de uitval, namelijk hoe ze problemen kunnen oplossen. Een robot weet niets zelf, je moet ze alles leren. Maar dat gaat razendsnel en als ze het eenmaal in de vingers hebben, zijn ze zeer consequent in de toepassing. Ze hebben een fantastisch leervermogen en kunnen daardoor bijvoorbeeld inspelen op een gesprek dat ze de vorige keer met je hebben gevoerd. Het herkennen van emoties is ook al deels mogelijk, al is dat nog niet vergelijkbaar met hoe een mens dat doet. Het is een kwestie van tijd voor een bot evolueert van simpele vraag- en antwoordspelletjes naar een dialoog die ‘echt’ aanvoelt, omdat de robot in kan spelen op de stemming van zijn gesprekspartner.

Voor wie en waarom?

Robots zijn geschikt voor alle bedrijven met klantcontact en een vroege vorm van automatisering, denk aan banken, overheidsinstanties en telecom. Juist wanneer je te maken hebt met tal van legacy en nieuwe systemen die aan elkaar geknoopt zijn, kun je een robot goed gebruiken. Een aantal verzekeraars maakt bijvoorbeeld al gebruik van een robot voor premieberekening. Je hebt binnen 20 seconden antwoord en de bot zit er nooit naast.

De grote belangstelling voor bots komt doordat er sprake is van een sterke stijging in klantcontact. De consument is veel meer gaan doen op het internet, maar het aantal contactmomenten is niet gedaald. Bedrijven willen de daaraan verbonden kosten managen en tegelijkertijd hetzelfde niveau van dienstverlening bieden. Een zorgverzekeraar, tevens klant van ons, is daarom bijvoorbeeld sneller gaan uitkeren. Een robot beoordeelt de schade en handelt in 80 tot 90 procent van de gevallen de kwestie zelfstandig en heel snel af. Alleen de uitzonderingen komen bij medewerkers terecht. Een ander voorbeeld: bij de Belastingdienst is het aantal contactmomenten van 15 miljoen naar 11 miljoen gedaald sinds er van tevoren gegevens zijn ingevuld door een bot op het aangifteformulier. Klanten die wel bellen kunnen beter worden bediend. En voor medewerkers wordt het werk leuker, omdat gemakkelijke en daardoor saaie gevallen niet meer aan de telefoon hangen.

Welke robot kies je?

Wanneer gebruik je nu welke bot? Attended bots zijn bij uitstek geschikt voor het uitvoeren van repetitieve taken, zoals het zetten van een stempel en het vereenvoudigen van processen. Een bot kan 800.000 pagina’s per minuut lezen en beschikt dus over veel meer data dan de mens zich ooit kan toe-eigenen. De medewerker kan de door de bot verwerkte informatie oproepen en gebruiken voor wat voor taak dan ook. De kosten van een attended robot zijn laag – voor een paar honderd euro heb je een simpel systeem. Een unattended exemplaar kost tienduizenden euro’s. En dan ben je er nog niet, want je moet AI-trainers inzetten om de bot ‘op te voeden’. Wat dat betreft leveren attended robots dus sneller geld op voor de business.

Daar staat tegenover dat een unattended robot – al dan niet in humanoïde vorm – uiteindelijk veel meer kan Deze robots worden al ingezet in de hospitality-industrie, als hotelreceptionist of begeleider op luchthavens. Een chatbot is nu vooral een goede oplossing voor veel voorkomende vraag- en antwoordspelletjes. De bot weet echter niet hoe de gesprekspartner de dialoog beleeft. Straks is dat wel het geval en kan het op een veel hoger niveau communiceren.

Overigens is het heel goed mogelijk om te beginnen met een attended bot en deze later unattended te maken. In de eerste fase bepaal je wat je gaan automatiseren en hoe je de robot slim kunt maken. Je begint met business rules om de robot op te voeden. In een volgende fase kun je besluiten de bot cognitief te laten leren.

Kan er dan niets misgaan? Natuurlijk wel, want technologie kun je gemakkelijk misbruiken. Als je het op een slechte manier implementeert krijg je slechte resultaten. Denk aan Taj, de chatbot van Microsoft die de verkeerde dingen leerde en daardoor seksistische en racistische praat uitkraamde. Je moet ook goed nadenken over privacy en veiligheid. Hoe verifieert de robot met wie hij praat? Een mens kan beoordelen wanneer iemand afwijkend gedrag vertoond of rare vragen stelt, een robot niet.

Dat is meteen de reden dat het doembeeld van robots die alle werkzaamheden uitvoeren terwijl de mens werkloos thuis zit niet klopt. Geen enkele robot heeft tot nu toe de Türingtest gehaald dus enige nuchterheid is op zijn plaats. Mensen heb je altijd nodig. Robots zijn niet dusdanig intelligent dat ze ons kunnen vervangen. Maar ze zijn wel heel geschikt om de klant- en medewerkerstevredenheid te vergroten en de kosten van de klantenservice te verlagen.Lees het volledige bericht op Emerce »

Martijn van der Zee wordt digital director Rituals, weg bij Suitsupply

Posted 19 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

Martijn van der Zee gaat per 1 mei bij Rituals aan de slag als digital director. “Een nieuwe businessunit met als ambitie om de digitale groei te versnellen”, licht hij toe.

Van der Zee was e-commercebaas bij KLM en daarna, in de afgelopen 2,5 jaar, de marketingdirector bij Suitsupply. “Daar heb ik erg veel kunnen realiseren, onder meer een nieuw team van zo’n twintig man kunnen opbouwen, in een erg dynamisch bedrijf. Ik kijk er met plezier op terug, maar het was tijd voor een nieuwe uitdaging.”

Die uitdaging omvat het optuigen van de afdeling die er puur op is gericht om de digitale handel te versnellen. Hij gaat in tandem werken met marketingbaas Micha Medendorp. “Net als ik van KLM ken, komen e-commerce en marketing nu naast elkaar.”

De nieuwe e-commercebaas zegt meerdere aanbiedingen te hebben overwogen. “Ik sloeg aan op de cultuur, techniek en andere randvoorwaarden om succes te realiseren.”

Rituals is inmiddels een internationaal, in Europa goed lopend bedrijf met meer dan vijfhonderd fysieke winkels. De jaaromzet ligt rond de half miljard euro. Tussen de vijf en tien procent daarvan wordt via internet gerealiseerd. Sinds eind vorig jaar probeert oprichter Raymond Cloosterman ook een positie op de Amerikaanse markt te verweven en opende daartoe een winkel in New York.Lees het volledige bericht op Emerce »

Tientallen bedrijven met Embassy of Dutch Creativity naar Cannes

Posted 19 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

Vijfenveertig bedrijven hebben zich tot nu toe aangemeld om deel te nemen aan de Embassy of Dutch Creativity, het initiatief dat Nederlandse creatieve bedrijven een gezicht moet geven op het reclamefestival in Cannes half juni.

Voor de derde keer werken ADCN, Dutch Digital Agencies & Dutch Digital Design, IAA Nederland, Orange Lions en de VEA samen om Nederland in Cannes te presenteren. Op een centrale plaats aan het Franse strand komen Nederlandse en buitenlandse gasten en belangstellenden bij elkaar om te netwerken en presentaties te horen.

De Embassy of Dutch Creativity omvat de gebundelde kennis Nederlandse kennis op het gebied van reclame, digital en design maar ook audio en film.

Het project wordt ieder jaar een stap opgeschaald vanwege het gebleken succes.

De Cannes Lions, dat van 17 tot en 24 mei plaatsvindt, is een netwerkbijeenkomst en prijzencircus waar bijvoorbeeld internetbedrijven als Facebook, Google en Snapchat zich steeds prominenter manifesteren vanwege het grote rol in de internationale mediawereld.

Foto: Frank Michel (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

Mooie cijfers Yahoo voor overname Verizon

Posted 19 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

Internetbedrijf Yahoo meldde gisteren zijn kwartaalcijfers over het eerste kwartaal, vlak voor de overname door Verizon in juni. Waarschijnlijk voor het laatst.  

De omzet is 26 procent gestegen naar 1,37 miljard dollar, beter dan verwacht. De nettowinst kwam uit op 99 miljoen dollar versus een verlies van 99 miljoen een jaar geleden. De inkomsten uit wat Yahoo Mavens noemt – mobiel, video, native en social – stegen 35,6 procent naar 529 miljoen.

Yahoo wordt samen met AOL onderdeel van Oath, dochterbedrijf van Verizon.Lees het volledige bericht op Emerce »

Airbnb sluit Russische dochter

Posted 18 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

Airbnb heeft zijn Russische dochter opgeheven. Volgens het bedrijf zelf is het handiger om de Russische activiteiten aan te sturen via de kantoren in Berlijn, Dublin en Londen, maar er is vermoedelijk meer aan de hand.

Rusland stelt al enige tijd allerlei eisen aan buitenlandse internetbedrijven, waardoor zakendoen in dat land behoorlijk lastig aan het worden is. Zo moeten klantgegevens lokaal worden opgeslagen. Alibaba, Apple, Booking.com en Google hebben dat al gedaan, maar LinkedIn niet en is voor Russen niet langer toegankelijk.

Vanaf juli moet ook het betalingsverkeer volledig toegankelijk zijn voor de lokale belastingautoriteiten. Die verplichting vervalt met het sluiten van het lokale kantoor. Het kantoor van Airbnb was er sinds 2012.

Vooralsnog is niet duidelijk of de sluiting van het kantoor consequenties heeft voor Airbnb in Rusland.Lees het volledige bericht op Emerce »

Netflix blokkeert Kabelnoord

Posted 18 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

De noordelijke kabelaar Kabelnoord kon zijn klanten vorige week geen Netflix aanbieden. Vanwege misbruik van het abonnement door een aantal klanten blokkeerde Netflix alle klanten die dezelfde range internetfeed gebruikten.

Op vragen waarom Netflix zo breeduit blokkeerde, kreeg het bedrijf  geen antwoord. ‘Men geeft alleen aan dat er misbruik plaatsvindt door hun abonnees en dat hun aanpak is zoals we hem hebben ervaren.’

Kabelnoord heeft tot op heden geen uitleg gekregen hoe men voorkomen dat er een hele range wordt uitgeschakeld bij misbruik.Lees het volledige bericht op Emerce »