Posts Tagged ‘foto’

Peter van der Poel (IKEA): ‘AR verandert ons ontwerpproces’

Posted 26 mei 2018 — by Emerce
Category nieuws

Retailketen IKEA gedraagt zich steeds meer als een techbedrijf. Wat voor de buitenwereld langzaamaan zichtbaar wordt in de winkels, maar zich vooral ook in design- en ontwikkelprocessen afspeelt. “De time to market wordt steeds korter”, stelt Nederlander Peter van der Poel, Manager IKEA Range & Supply en Managing director for IKEA of Sweden.

De start van IKEA – door de eerder dit jaar overleden oprichter Ingvar Kamprad – vond nog in de eerste helft van de vorige eeuw plaats. Met vestigingen in zo’n vijftig landen en vorig jaar een retailomzet van 38,3 miljard euro (waarvan 1,2 miljard in Nederland) is de winkelketen al lange tijd een vaste waarde in zowel het retaillandschap als vele huishoudens. Met name bekend om zijn betaalbare, slim ontworpen meubels en zijn immense winkels. Waarbij de online activiteiten zich ondanks de opmars van e-commerce een tijd lang op de achtergrond hebben afgespeeld. Enige tijd geleden is echter een inhaalslag ingezet. Zo is vorig jaar de Place-app geïntroduceerd om meer de verbinding te leggen tussen online en de winkelvloer, zijn er fun-functionaliteiten toegevoegd aan de winkel-app en startte de keten in 2016 met click & collect. Ingrepen die onder andere de teruglopende winkelbezoeken moeten compenseren. Een strijd waarin ook aanwezigheid in stadscentra wordt aangewend. Met kleinere winkels die de nadruk leggen op een geselecteerd deel van het assortiment en een (nog) sterkere focus op food. Het zijn allemaal reacties op de veranderende wereld, stelt Van der Poel, die lange tijd aan de retailkant van het bedrijf werkte (IKEA Group), en nu IKEA Range & Supply aanstuurt, dat het (meubel)productassortiment bedenkt, ontwikkelt en levert. Om vanuit die rol het aanbod en de bijbehorende werkprocessen te innoveren. “Daarvoor starten wij altijd vanuit het grote probleem in het dagelijks leven: waar hebben mensen moeite mee? Ideeën daarover moeten impact hebben op grote groepen mensen. Waarbij drie aandachtsgebieden richting geven: het moet betaalbaar, toegankelijk en circulair zijn.”

Vorig jaar viel de lancering van jullie augmented reality-app Place op. Hoe verloopt de doorontwikkeling daarvan?
“Place wilden we vlot op de markt brengen, met enkele basisfunctionaliteiten. Omdat het leuk is en goed werkt. Sindsdien zijn er nieuwe features toegevoegd, zoals een zoekfunctie op basis van beeldherkenning. Nu speelt de vraag of we de tool meer gaan integreren in onze centrale platformen en op andere plekken terug laten komen. In lijn met het verder stroomlijnen van onze sites en apps. Want het is duidelijk geworden dat de gefragmenteerde aanpak die gepaard gaat met zelfstandige toepassingen, niet de juiste weg is. Maar ook intern liggen er kansen voor AR. Want hoewel we vaak over het ‘meet the customer’-gedeelte praten, zal de impact ervan op ons ontwerp- en ontwikkelproces van producten mogelijk nog groter zijn. In een vroeg stadium ontwerpen we namelijk digitale versies van productprototypen. Die zijn kopieerbaar en kunnen zo op meerdere fronten tegelijk doorontwikkeld worden. Waarbij we onze eigen cloudoplossing hebben ontwikkeld om die digitale modellen eenvoudig om te kunnen zetten naar 3D-varianten. Zodat we ze in een kunstmatige omgeving kunnen plaatsen en ze kunnen delen met bijvoorbeeld leveranciers en consumenten, voor cocreatie.”

Voor die cocreatie met consumenten hebben jullie ook een eigen platform ontwikkeld, co-createIKEA. Vanuit welke visie?
“Het is in eerste instantie onder collega’s gelanceerd. Om uit te vinden hoe je het beste samen kunt werken. Dat hebben we vertaald naar de buitenwereld. Zodat we nu vlot kunnen testen of een product bevalt, of de communicatie erover klopt. En we mogelijke verschillen tussen geografische locaties kunnen signaleren. Dat schalen we nu op door het platform te verbinden aan onze IKEA Family-database. Door de grote omvang daarvan kunnen we het gebruiken voor het vroegtijdig valideren van ideeën. Een volgende stap is om consumenten nog eerder te betrekken bij het ontwerpproces.”

Wat is daarbij de uitdaging?
“Je moet erop zijn ingericht om feedback te geven en transparant zijn in het delen van resultaten. Ook zijn er de juridische voorwaarden zoals GDPR waar je rekening mee moet houden. Zaken die je goed moet organiseren. Bovenal geloof ik er heilig in dat de cocreatieplatformen ons nieuwe kansen bieden, zoals sneller en preciezer kunnen ontwerpen. Waardoor we onze time-to-market flink gaan verkorten. Dat terwijl ons productfolio door toenemende verschillen in lokale wensen juist enorm is toegenomen. Digitale productontwikkeling speelt een cruciale rol om dit te kunnen doen.”

Werken jullie voor dit soort zaken met een eigen innovatieproces?
“Ja, om voor het IKEA-merk goed samen te kunnen werken, hebben we een eigen methode ontwikkeld. Kenmerkend hierbij is dat we veel tijd en aandacht besteden aan de eerste fase: ‘exploration & ideation’. Zo hebben we recent het thema ‘the future of sleep’ onderzocht. Waarbij we duizenden uren staken in het onderzoeken van bijvoorbeeld life trends, persona’s in huishoudens, user experience flows, businessmodellen en technologiebewegingen. De ideationsessies die daarop volgden, deden we met een breed gezelschap experts – zowel van binnen als buiten onze onderneming – om de ideeën te valideren. De vele concepten die daaruit voortkwamen hebben we vervolgens doorgezet naar zo’n drieduizend consumenten in Duitsland, China en de VS. Om te vragen of de use cases logisch zijn. Zouden ze gebruikmaken van de producten? In staat zijn om ervoor te betalen? En welke services moeten eraan verbonden worden?”

Hoe karakteriseer je jullie manier van innoveren?
“Technologie en ideeën zijn enablers om reallife problemen op te lossen. Plus: de buitenwereld verandert zo snel dat je niet anders kan dan met een veelheid aan partners te werken. Waarvoor dus collaboratieplatformen nodig zijn. Die ervoor zorgen dat we partners bij ons proces kunnen betrekken die we voorheen niet op een natuurlijke manier konden bereiken, zoals bepaalde klantgroepen. En we bovendien meer gestructureerd kunnen werken. Deze aanpak leent zich naar mijn idee voor alle vormen van innovatie. Zo hebben we het ook gebruikt voor de ontwikkeling van ons nieuwe HR- en werknemersplan. Want het is in de basis een open platform waarop je kunt samenwerken door ideeën te delen en samen oplossingen te zoeken.”

Met een voorkeur voor het gebruikmaken van externe kennis, boven inhouse ontwikkelingen?
“Niet specifiek, daar hoef je geen strikte keuze in te maken. Mede door onze productontwikkeling hebben we veel knowhow in huis. En het prettige is dat tegenwoordig veel gespecialiseerde platformen goed beschikbaar zijn. Zoals IBM’s Watson voor AI en machine learning. Disciplines die we de komende jaren zouden kunnen gebruiken voor het verder uitwerken van onze supply planning, het ontwerpproces en ons distributienetwerk. Dat hoef je niet zelf te ontwikkelen. In dat licht hebben we ook IKEA Bootcamp opgezet. Waar we met tien start-ups concrete oplossingen hebben ontwikkeld voor vraagstukken met technologische, duurzaamheids- en productontwikkelingsinvalshoeken. Van smart home en waterrecycling tot eetbare insecten. Met verschillende van hen kijken we nu of we de samenwerking kunnen verlengen.”

En wat is de rol van Space10, jullie innovatiehub?
“Zij kijken hoe IKEA als concept relevant kan blijven en schetsen nieuwe perspectieven over toekomstige markten en businessmodellen, gericht op slimmer en duurzamer leven. Zodat wij als IKEA of Sweden grote groepen klanten kunnen blijven bedienen. Meer conceptinnovatie dus, waar mijn organisatie zich richt op productinnovatie.”

Samenwerking is er sinds kort ook met Sonos, voor jullie smarthomelijn. Hoe zal die range zich – na onder andere oplaadmogelijkheden en slimme verlichting – voortzetten?
“Een belangrijke gedachte daarbij is dat het verleidelijk is om je te verliezen in alle technologische gadgets en mogelijkheden die er zijn. Om richting te geven, hebben wij daarom besloten om ons te richten op gemak, sfeer en veilig en gezond leven. Om de toepassing te democratiseren, is het daarnaast belangrijk om te zorgen dat ze niet alleen betaalbaar zijn, maar ook werken met alle grote platformen. Of dat nu Amazons Alexa of Apple’s HomeKit is. Want dat is de realiteit waarin gebruikers hun producten willen plaatsen. Ze willen niet vastzitten aan één specifieke technologie. En ervan op aankunnen dat, wanneer wij een nieuw product lanceren, deze het doet binnen het systeem waar zij al voor gekozen hebben. Dat het communiceert met andere elementen in dat systeem. De lijnen met alle grote spelers van dit moment staan dan ook open.”

De verwachting is dat de smarthomemarkt in Nederland pas loskomt als producten van Google en Amazon breder beschikbaar zijn. Wat is nog meer nodig om de markt te ontwikkelen?
“Dat zit hem vooral in de user experience. Wanneer het te veel geïsoleerde manieren zijn om alle apparaten aan te sluiten en aan te sturen, met verschillende apps, wordt het te complex voor gebruikers. En wordt het een te grote last in verhouding met de voordelen die je krijgt. Daarnaast is het nodig om geen nice to have gadgets te maken, maar producten die meerwaarde geven aan het dagelijks leven. Voor besparing op energieverbruik en water bijvoorbeeld. Of een grotere mate van veiligheid in huis.”

Jullie plannen een test in de Verenigde Staten om een klein deel van het assortiment via Amazon te verkopen. Is die ambitie er ook voor Europa?
“Het is nu nog te vroeg in de test om daar iets over te zeggen. Wel is het zo dat consumenten in verschillende markten zich anders gedragen. De uitdaging is dus om onze generieke ontwikkelingen en specifieke karaktereigenschappen van markten hand in hand te laten gaan. In de VS starten en eindigen consumenten hun klantreis bij Amazon, maar in Europese landen is er vooralsnog geen sprake van een dermate dominant platform. Daarom testen we in de VS nu op kleine schaal met een klein deel van ons aanbod. Om te kijken of we daar een klantervaring kunnen bieden die bij onze producten en merk past en te kijken of de interactie rondom ons merk is zoals wij die willen hebben. Mensen zijn immers een bepaald gevoel en serviceniveau gewend van ons. Hoe dat verloopt? Het is nog in een te vroeg stadium om er conclusies aan te verbinden.”

Jullie groeiplannen koppelen jullie aan het streven naar een circulaire bedrijfsvoering. Welke rol speelt tech daarbij?
“Kort gezegd stellen digitale platformen, machine learning en AI ons in staat om hiervoor beter samen te werken en herhaalfouten te voorkomen. Voordeel daarbij is dat wij werken in wat wij een geïntegreerde waardeketen noemen. Waarbij we onze eigen producten maken en de keten zich van leverancier tot klant uitstrekt. Dat maakt het ook logisch dat wij daar onze verantwoordelijkheid nemen. Veel aandacht gaat daarbij uit naar het omkeren van productieketens. (Dat materialen aan het einde van het product weer als grondstof dienen, red.) Wat start in de ontwikkelfase, die ik eerder aanhaalde. Door producten zo te ontwerpen dat ze eenvoudig een nieuw doel kunnen krijgen. Of dat we ze kunnen refurbishen en wederverkopen – wat reeds door anderen wordt gedaan. Dat roept allerlei vragen op. Enerzijds over de nieuwe materialen die we zullen moeten ontwikkelen, die herbruikbaar moeten zijn. Anderzijds zijn er bijvoorbeeld logistieke uitdagingen. Zoals retouren organiseren en reserveonderdelen aanbieden voor goederen die al wat verder zijn in de productlevenscyclus. En daar de juiste digitale uitingen rondom creëren. Ook dit kunnen we uiteraard niet in ons eentje. Daar zullen we met behulp van onze platformen weer samenwerking voor zoeken.”

Dat klinkt als iets waar anderen de toepassing van blockchains voor onderzoeken. Jullie ook?
“De mogelijke transparantie in supply chains die het kan brengen, is bijzonder interessant. Momenteel volgen we de ontwikkelingen nauwgezet en testen we er op kleine schaal mee. Het is echter nog veel te vroeg om te concluderen wat het precies gaat brengen. En of het is op te schalen.”

Tot slot, hoe anders zal IKEA door dit alles zijn over vijf jaar?
“Hopelijk zijn onze producten dan betaalbaar voor mensen die zich dat op dit moment nog niet kunnen veroorloven. Want naast opkomende markten zijn er in grote steden ook best veel mensen die het zich niet kunnen pemitteren om een IKEA-keuken of -bankstel te kopen. En dus zullen we onze prijzen de komende jaren significant moeten verlagen. Tegelijkertijd zullen er heel andere, meer digitale touch points zijn in de fysieke winkels. Die in mijn optiek overigens bijzonder belangrijk zullen blijven als meeting centers. En ten slotte zijn we tegen die tijd goed op weg om een circulair bedrijf te worden. Al met al een situatie die we kunnen bereiken door ons niet blind te staren op het succes van digitale bedrijven, maar te kijken hoe wij de unieke assets waarover wij beschikken – zoals de geïntegreerde waardeketen – in ons voordeel kunnen gebruiken. Tech is daarvoor onmisbaar, maar blijft ondergeschikt.”

* Dit artikel verscheen eerder in het meinummer van Emerce magazine (#165).

Foto: Alek (in opdracht van Emerce)Lees het volledige bericht op Emerce »

Erwin Olaf schenkt foto’s aan Rijksmuseum

Posted 25 mei 2018 — by Villamedia
Category nieuws

Fotograaf Erwin Olaf heeft 412 foto’s, zeven video’s en talloze tijdschriften geschonken aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Volgend jaar zal er een tentoonstelling van de foto’s worden gepresenteerd.

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Hornbach schroeft online investeringen op

Posted 25 mei 2018 — by Emerce
Category nieuws

Bouwmarkt Hornbach moet de online investeringen opschroeven om te kunnen concurreren met de grote e-commerceplatformen. In Duitsland, bijvoorbeeld, gaat de helft van de doe-het-zelvers al naar Amazon.

Uit de jaarcijfers van Hornbach blijkt dat de onderneming in het jaar tot eind februari 2018 voor zestig miljoen euro investeerde in online uitbreiding (+13%). Daarbij gaat het met name in het op- en uitbouwen van de e-commercekanalen.

Afgelopen opende het in Roemenië, Slowakije en Zweden een webshop. Nu zijn alle negen Europese landen live met fysieke en digitale verkoopkanalen. Dat is rijkelijk laat naar internetbegrippen, maar voor een traditionele sector als de doe-het-zelvers niet. Daar gaat de sector echter voorbij aan het veranderde gedrag van zijn klanten, die makkelijker naar een webwinkel dan fysieke shop gaan.

Hornhach zou rond de tien procent van zijn omzet via internet genereren. Het is niet duidelijk of dat bruto of netto omzet is.

De omzet over 2017/2018 lag 5,1 procent hoger dan het jaar ervoor op 4,14 miljard euro. De winst (edit) groeide met 3,7 procent tot 166 miljoen euro.

De bouwmarkt is in Nederland actief met veertien fysieke filialen.

Foto: royalty free (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

Box: ‘We zijn geen platform der platformen’

Posted 25 mei 2018 — by Emerce
Category nieuws

Het lijkt in eerste instantie een flinterdun businessmodel: Het Amerikaanse Box biedt virtuele opslag voor bestanden. Net als Dropbox, Google, Microsoft, Amazon en nog eens tientallen andere bedrijven. Maar vergis je niet: grote conglomeraten als Toyota en GE omarmen deze vorm van opslag, vaak omdat ze volledig papierloos willen zijn.

CEO en medeoprichter Aaron Levie vertelde gisteren in een persuurtje tijdens de Box World Tour in Londen dat hij geen platform der platformen wil zijn. “De tijd dat SAP en Oracle met oplossingen hele verticale markten in handen hebben, ligt echt ver achter ons. Bedrijven werken samen via Slack, WebEx of andere collaboratietools. Wij moeten gewoon zorgen dat we goed met partners integreren.”

En dat gebeurt steeds vaker. Dat blijkt alleen al uit de verdubbeling van het aantal bestanden dat Box moet faciliteren. Soms van instanties waarvan je dat niet verwacht: camerabeelden van Londense busmaatschappijen waarop incidenten staan, bijvoorbeeld van passagiers die ruzie zoeken of anderszins de wet overtreden, worden nu in een folder geplaatst, waar ze door rechercheurs beoordeeld kunnen worden. “Vroeger moesten we die beelden zelf komen halen en op een USB schijf zetten. De beelden zijn ook toegankelijk voor advocaten van verdachten,” vertelde Angus McCallum van de Met Police in Londen. Conducteurs van VirginTrains nemen gesprekken op met bijvoorbeeld zwartrijders en ook die video’s worden ter beoordeling naar Box gestuurd.

Box schetste gisteren in deelsessies het beeld van een veranderend landschap.  Meer en meer bedrijven die overstappen op de cloud willen geen eigen opslagsystemen meer onderhouden. Toyota scande niet minder dan 1 miljoen documenten die via Box makkelijk zijn terug te vinden. Box past kunstmatige intelligentie toe om foto’s en tekst in de juiste context te begrijpen.

Trots is het bedrijf op de samenwerking met farmaceut AstraZeneca. Daar delen 65.000 gebruikers in honderd landen bestanden vanuit toepassingen als Salesforce, DocuSign en Workday en daarmee heeft het bedrijf de helft aan IT kosten kunnen besparen. Achtduizend verkoopmedewerkers gebruiken Box om onderweg naar klanten bestanden met iPads te kunnen bekijken.

Hoewel 41 miljoen gebruikers en 74.000 bedrijven inmiddels op Box vertrouwen om hun content te beheren in de cloud, is het beursgenoteerde bedrijf nog altijd verliesgevend. Box moet het hebben van abonnementen, die vaak niet meer dan 22,50 euro per maand kosten.

Het bedrijf is echter niet van plan om zijn dienst uit te breiden met een grote hoeveelheid functies die elders al zijn te vinden. Het bedrijf beperkt zich louter tot diensten die met de opslag zelf te maken hebben, zoals gecentraliseerd beveiligingsbeheer, encryptie van meerdere lagen, mobiele beveiliging en Microsoft Office 365- en Google Docs-integraties. Die integraties zorgen ervoor dat bijvoorbeeld schadeverzekeringen binnen Box kunnen worden afgehandeld.

Desgevraagd wilde CEO Levie wel toegeven dat blockchain wel zijn interesse heeft. “We kijken naar slimme contracten en andere toepassingen, maar ik heb er nog geen klap op gegeven.”Lees het volledige bericht op Emerce »

WheelsB&B: boekingsplatform voor minder mobiele reizigers

Posted 25 mei 2018 — by Emerce
Category nieuws

Voor minder mobiele reizigers is het behoorlijk lastig om betrouwbare informatie te vinden over de toegankelijkheid van accommodaties. Willianne Bovens heeft daarom voor deze doelgroep het boekingsplatform WheelsB&B opgericht. 

Hoe ben je op het idee van WheelsB&B gekomen?

“Ik ontdekte hoe lastig het is om een vakantie te organiseren voor minder mobiele mensen toen mijn twee zussen en ik onze ouders een weekend Londen wilden aanbieden voor hun veertigjarig huwelijk. Mijn vader zit in een rolstoel en het was een enorm karwei om plekken te vinden waar we gemakkelijk naar binnen konden. Van het hotel tot musea en restaurants – nergens was die informatie volledig, laat staan verzameld op één plek. En als je een hotel belt, dan zeggen ze dat ze rolstoeltoegankelijk zijn, maar ter plaatse blijkt er dan toch vaak een stoep te zijn waar het personeel je op moet tillen of zoiets. Dit levert veel stress op, zowel voor de rolstoelgebruiker als de familie.”

Wat heb je vervolgens met deze ervaring gedaan?

“De eerste twee jaar niets. In die tijd sprong echter niemand in het gat dat ik zag, namelijk volledige en relevante informatie geven over rolstoeltoegankelijkheid van B&B’s en hotels. Het is een mooie niche en er was weinig aanbod, dus ik besloot het zelf te gaan doen. Het is weliswaar geen technologisch revolutionair idee maar het lost een reëel probleem op van een doelgroep die door de vergrijzing steeds groter wordt. Nu zijn er een op de tien mensen slecht ter been, in 2040 is dat volgens de WHO een op de zes.

We zijn het platform in juni 2017 gestart bij UtrechtInc, een accelerator. Er is een MVP neergezet in de veronderstelling dat het aanbod vraag zal genereren, zoals gangbaar op de peer-to-peer markt. Dus zijn we begonnen met het zoeken naar geschikte accommodaties voor onze doelgroep. Eind vorig jaar hadden we vijftig deelnemende hotels en B&B’s en in januari hebben we de eerste marketingacties gelanceerd.”

Hoe selecteer je de accommodaties?

“We tonen aanbieders met kamers of hele vakantiehuizen die geschikt zijn voor minder mobiele reizigers. Zij melden zich aan of wij benaderen het hotel of de B&B. We gaan vervolgens langs en toetsen de accommodaties op een aantal elementen qua toegankelijkheid en de minimaal benodigde faciliteiten om te kunnen logeren en verblijven.

Als de accommodatie voldoet aan de voorwaarden, maken we foto’s van de kamers. Dat doen we nadrukkelijk niet met een groothoeklens, zodat alles waarheidsgetrouw zichtbaar is. We fotograferen bijvoorbeeld ook de vloer zodat het bijvoorbeeld te zien is als er drempels zijn of een hoogpolig tapijt. Zo krijgt de boeker een reëel beeld van de situatie ter plaatse en kan hij of zij zelf inschatten of het voldoet aan zijn of haar behoeften en beperkingen.”

De site is gericht op Nederlandse accommodaties. Waarom?

“We zijn bij wijze van proeftuin begonnen met Nederland. Hier bouwen we ervaring op met hoe we aanbieders het beste kunnen aanspreken. Als het proces goed is ingericht, gaan we kijken hoe we de Europese markt inzichtelijk kunnen maken voor onze doelgroep.”

Dan gaan jullie dus in heel Europa op hotelinspectie?

“Ja, maar dat gaan we in samenwerking met locals doen die tot de doelgroep behoren. Anders is het niet schaalbaar om dit zelf te blijven doen. Bij wijze van proef hebben we nu twee vlogsters in een rolstoel gevraagd om hotels die zich bij ons aanmelden te toetsen en een review te geven. Als dit goed werkt dan gaan we zo opschalen met behulp van de community, in binnen- en buitenland.”

Wat is het verdienmodel?

“De listing op onze site is gratis. We krijgen commissie op de boeking. Het is een logisch model dat bekend is bij accommodatieverschaffers, die daardoor sneller instappen.”

Welke lessen heb je tot nu toe geleerd? Wat kan er beter?

“Uit de eerste marketingcampagne hebben we een aantal learnings gehaald. De conversie kan beslist omhoog als we de user experience optimaliseren. Zo moest je een account aanmaken om de beschikbaarheid van accommodaties te kunnen zien. Vanuit de interactie gezien een logische stap om de contacten over en weer mogelijk te maken maar qua experience voor gebruikers een reden om niet door te gaan. Dat zijn we nu onder andere aan het aanpassen.

In juni/juli gaan we nog een campagne inzetten om de last-minute markt te bedienen. Dat doen we door via Adwords en Facebook-advertenties naamsbekendheid op te bouwen en door samenwerkingen met partners als Stichting Spieren voor Spieren, Stichting ALS Nederland en het Fonds Gehandicaptenzorg. We merken dat het belangrijk is om ambassadeurs binnen de doelgroep te hebben. Ze hebben allemaal dezelfde uitdagingen en delen graag oplossingen met elkaar, is onze ervaring. Zo gebeurde het dat we op een bereik van 30.000 mensen op Facebook hadden gehoopt, terwijl het er in de praktijk 130.000 werden.”

En de toekomst?

“We zijn druk bezig met pitches om investeerders binnen te halen om het verbeteren van het platform en strakkere marketing te financieren. De interesse is er, omdat er een duidelijke markt is en ons concept gemakkelijk te begrijpen is. Nu moeten we laten zien dat WheelsB&B levensvatbaar en schaalbaar is. Onze uiteindelijke ambitie is om medio 2019 Europa een boost te geven, zowel door vakantiegangers aan te trekken die in Nederland op vakantie willen als aanbieders in – om te beginnen – Duitsland en België.”Lees het volledige bericht op Emerce »

WSJ: Eenvijfde ICO’s frauduleus

Posted 25 mei 2018 — by Emerce
Category nieuws

Zeker eenvijfde van 1450 door The Wall Street Journal onderzochte Initial Coin Offerings (ICO’s), muntuitgaves die als financiering dienen, blijkt frauduleus.

Minstens 124 ICO’s voerden niet bestaande teamleden op (met foto’s die van andere websites zijn gejat), 111 hadden white papers geplagieerd, 48 ICO’s hadden niet eens een functionerende website en 25 ICO’s beloofden een hoog rendement, hetgeen de Amerikaanse waakhond SEC nadrukkelijk verbiedt.

Ook nadat ICO’s waren gesloten, ging het inzamelen van geld bij nietsvermoedende investeerders gewoon door.

Dubieuze bedrijven hebben via ICO’s vermoedelijk zo’n 1 miljard dollar opgehaald. Gedupeerde beleggers eisen via rechtszaken in totaal aan 273 miljoen dollar aan schade.

Bekende scams zijn die rond Confido, BitConnect, Prodeum en LoopX.Lees het volledige bericht op Emerce »

Nederland hekkensluiter Europese online reclamemarkt

Posted 25 mei 2018 — by Emerce
Category nieuws

De Nederlandse digitale reclamemarkt groeide in 2017 met 8,8 procent tot 1,8 miljard euro. Nederland is daarmee Europees hekkensluiter, samen met Griekenland en Slowakije.

Dat werd eerder deze week duidelijk bij de presentatie in Milaan van het jaarlijkse The AdEx Benchmark-onderzoek, de twaalfde. Dat gebeurt altijd tijdens Interact, het jaarcongres van IAB Europe.

Het onderzoek laat zien dat de Europese online reclamemarkt van 2012 tot 2018 in omvang is verdubbeld, van 24,8 miljard naar 48 miljard euro.

Veruit de allergrootste markt is het Verenigd Koninkrijk. Dat is ruim twee keer groter dan de nummer twee Duitsland.

Nederland is, gekeken naar het groeipercentage, een hekkensluiter. Gekeken naar de omvang van de digitale budgetten per hoofd van de bevolking is het een middenmoter. De aansluiting met Scandinavië wordt gemist. Een verklaring voor deze ontwikkeling geeft onderzoeker IHS Markit niet.

IAB Europe kijkt ieder jaar naar hoe de online mediabudgetten netto worden besteed in de kanalen Search, Classifieds en Display.

Vorig jaar ging 42 procent van de budgetten naar mobiele reclame. Bij het huidige tempo is het dominante reclamekanaal tegen het jaar 2020.

Foto: August Brill (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

Nieuwe privacywet vandaag van kracht

Posted 25 mei 2018 — by Emerce
Category nieuws

Via een Europese verordening wordt vandaag de nieuwe privacywet van kracht. Consumenten genieten meer bescherming en controle dan voorheen, bedrijven moeten zich daar mentaal en operationeel nog op aanpassen.

Twee jaar hebben organisaties zich kunnen voorbereiden op de inwerkingtreding van de algemene verordening gegevensbescherming, want ze werd in 2016 al gepubliceerd (Pdf). Toch lijken maar weinig instanties hierop goed voorbereid. Zelfs toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens heeft nog honderden extra mensen nodig om zijn werk goed te kunnen doen.

Niet voorbereid zijn betekent niet dat de wet niet kracht en van toepassing is. Vanaf vandaag begint dan ook de actieve handhaving. Er is geen uitstel.

In het afgelopen jaar hebben veel externe experts uit het bedrijfsleven op Emerce.nl hun inzichten, tips maar vraagtekens gedeeld in het het speciaal daartoe ingerichte AVG-katern.

Foto: Geoff Sterns (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

Eigenaar Weerplaza.nl koopt Buienalarm

Posted 24 mei 2018 — by Emerce
Category nieuws

Het bedrijf achter Weerplaza.nl, Infoplaza, neemt Buienalarm over en verdubbelt daarmee zijn bereik.

Infoplaza neemt de app over van zijn bedenker en bouwer Franklin van Velthuizen. Hij blijft als ontwikkelaar bij Buienalarm betrokken en mag het concept en de eenvoud bewaken.

De koper claimt dat het nu een van Nederlands grootste appuitgevers is. “Bij buiig weer in de zomermaanden zal een op de drie Nederlanders gebruik maken van één van onze producten.”

Directeur René Westening: “Weerplaza.nl heeft ruim drie miljoen unieke gebruikers in de zomermaanden. Met Buienalarm verdubbelen we ons bereik ruimschoots en richten we ons op een nieuwe doelgroep. Met Buienalarm voorzien wij veel nieuwe mogelijkheden die we de komende periode zullen lanceren. Bijvoorbeeld Buienalarm-notificaties tijdens je vakantie in het buitenland.”

Infoplaza is exploitant van weer-, verkeer- en OV-informatie en doet dat richting zowel de consumenten- als de zakelijke markt met verschillende labels.

Foto: Markus Binzegger (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

Het succes van Amazon Prime: slaat loyaliteit nu om?

Posted 24 mei 2018 — by Emerce
Category nieuws

Amazon Prime, één van ’s werelds succesvolste loyaliteitsprogramma’s, stelt trouwe klanten op de proef. Een prijsverhoging voor het lidmaatschap roept de vraag op of er ook een punt is waarop loyaliteit omslaat in afkeer.

Aanleiding voor deze vraag is een verandering in het Prime-programma die Amazon recent heeft aangekondigd. Per deze maand gaat het lidmaatschapsgeld van net geen honderd dollar per jaar met twintig procent omhoog. Daarvoor krijgen ze nog altijd ‘exclusief’ allerlei extra’s.

Klanten krijgen onder meer toegang tot de gratis en snellere bezorging van producten, een video- en muziekstramingdienst, foto-opslag en de jaarlijkse koopjesdag Amazon Prime Day. Maar liefst honderd miljoen klanten maken gebruik van het programma, zo bevestigde Amazon afgelopen maand voor het eerst. Tien procent daarvan komt inmiddels uit het buitenland, onder meer Nederland beschikt sinds vorig jaar bijvoorbeeld over een eigen versie.

Positief effect Prime

Behalve dat de bijdrage jaarlijks voor extra inkomsten zorgt, heeft het programma met bijbehorende extra’s een positief effect op de klantbestedingen. Een aantal jaar geleden besteedde een trouw Prime-lid gemiddeld zo’n 1200 dollar per jaar. Dat is sindsdien met honderd dollar toegenomen.

Met het Prime-programma heeft Amazon nog altijd één van de schoolvoorbeelden van loyaliteitsprogramma’s in huis. Maar hoe succesvol Prime ook is voor de retailreus, er is een punt waarop loyaliteit kan omslaan. Zo wijst althans een enquête van Atherton Research onder Amazon-klanten uit. De resultaten laten zien dat 60 procent van de ondervraagde Prime-leden het lidmaatschap niet verlengt als gevolg van de prijsverhoging. De diensten zijn de extra twintig dollar blijkbaar niet waard.

Hoger serviceniveau nu de standaard

De prijsverhoging, volgens Amazon ingegeven door de hogere logistieke kosten, zou het bedrijf theoretisch geld kunnen kosten. Een enkele andere poll toont namelijk hetzelfde beeld. Toch zijn kenners van de markt het er vrijwel over eens dat de effecten mee zullen vallen. Behalve dat het om een niet-representatieve steekproef gaat, speelt namelijk nog iets anders mee. Antwoorden is één, er vervolgens naar handelen is een tweede.

Amazon heeft er met het klantenprogramma onbewust bij klanten voor gezorgd dat ze verslaafd zijn geraakt aan het hoger dan gemiddelde serviceniveau. In de VS is snelle en gratis bezorging nog lang niet zo gewoon als hier. Dat klanten hier bij Amazon voor betalen nemen ze niet alleen op de koop toe, ze kunnen inmiddels niet meer zonder. Hetzelfde onderzoek lijkt dit beeld inderdaad te bevestigen. Prime-leden geven aan vooral te betalen voor de gratis bezorging (48 procent), de videocontent (27 procent) en snelle levering (18 procent).

Whole Foods brengt verandering

De onderzoekers stellen als reactie op het eventuele aantal weglopers voor om het klantenprogramma daarom op te knippen in niveaus. Het basisniveau tegen het oude tarief geeft alleen recht op de logistieke extra’s, een premium-deelname garandeert bijvoorbeeld de streamingservices.

Die aanbeveling gaat recht in tegen wat de markt juist ziet als kracht van het programma. Forrester-analist Emily Collins vindt die eenvoud juist een grote plus binnen een loyaliteitsprogramma. Geen punten, geen status, geen inwisselopties: Prime geeft iedereen hetzelfde. Dit heeft niet alleen effect op belangrijke metrics, ook de emotionele loyaliteit wordt er positief door beïnvloed. Prime-leden hebben het gevoel te worden gewaardeerd.

Dat Amazon Prime continu uitbreidt zal een deel van de gebruikers ongetwijfeld tevreden houden. Nieuwste toevoeging is de korting die ze voortaan krijgen op producten van Whole Foods. De standaard korting van tien procent is een eerste stap die Amazon zet om klanten te laten profiteren van de overgenomen supermarkt. De verwachting is dat Amazon Prime gaat inzetten voor een nog nauwere integratie.Lees het volledige bericht op Emerce »

Verlies en omzetdaling Tradedoubler

Posted 24 mei 2018 — by Emerce
Category nieuws

Het Europees werkende onlinemarketingbedrijf Tradedoubler zag in het eerste kwartaal van 2018 de omzet dalen en het nettoverlies stijgen.

De negatieve ontwikkeling is het gevolg van ontwikkelingen vorig jaar. Toen verloor het een aantal grote klanten. Het wegvallen van die inkomsten wordt nu zichtbaar in de cijfers. De omzet daalde met veertien procent tot 28 miljoen euro.

Het verlies verdubbelde van twee naar vier ton.

Tradedoubler is bezig de focus van zijn activiteiten te verleggen van affiliatemarketing naar -wat heet – performance marketing solutions. Van bemiddelaar tussen adverteerders en uitgevers naar technologieleverancier. Die kanteling is al een paar jaar gaande en lijkt, getuige de ontwikkeling van de cijfers, nog niet afgerond.

CEO Matthias Stadelmeyer heeft in de afgelopen weken twee nieuwe leningen afgesloten. Met een kleine elf miljoen euro extra op zak wil hij de Zweedse plannen voor 2018 en de jaren daarna helpen financieren.

Foto: Giuseppe Milo (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

Adyen komende weken naar de beurs

Posted 24 mei 2018 — by Emerce
Category nieuws

Betaalbedrijf Adyen, leverancier van veel grote techbedrijven, kondigt vandaag plannen voor een beursgang aan. Binnen nu en een paar weken wordt vijftien procent van de aandelen naar de beurs gebracht.

Met de beursgang geeft Adyen zijn investeerders de gelegenheid hun participatie te verkopen. Het geld is niet direct nodig om de operaties of groeiplannen te financieren.

Adyen is een winstgevend bedrijf met een omzet van 218 miljoen euro (+38%) en een transactievolume van 108 miljard in 2017.

CEO en oprichter Pieter van der Does vertelt tegen het FD dat zijn bedrijf makkelijk nog een aantal factoren kan groeien.

Tot de klanten van Adyen behoren grote bedrijven als Microsoft, Netflix, Dropbox, Spotify en en in Nederland Coolblue en de Bijenkorf.

Informatie over de beursgang verschijnt vermoedelijk in de loop van de dag op de site van Adyen. Het bedrijf wordt gewaardeerd op vijf à tien miljard euro. Tot de grootste aandeelhouders behoren Iconiq Capital, Index Ventures, Temasek en General Atlantic.

Van der Does en zijn compagnons bouwden al eerder een online betaalbedrijf: Bibit. Dat verkochten ze in 2004 aan Royal Bank of Schotland (RBS).

Foto: Techcrunch (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

Hoe gebruik je als hotel Google om je digitale strategie te scherpen?

Posted 24 mei 2018 — by Emerce
Category nieuws

Met meer dan vier miljard zoekopdrachten per dag is het Google-ecosysteem nog altijd een van de beste productsuites voor hotels om online gebruikers naar hun website te lokken en er gasten van te maken. Door de doorlopende optimalisatie en nieuwe functionaliteiten die regelmatig worden uitgebracht betekenen lopen hoteliers het risico dat ze achterop raken en kansen missen om het maximale uit hun digitale strategie te halen met behulp van de mogelijkheden die Google biedt.

Hieronder hebben we een aantal recente ontwikkelingen bij Google op een rijtje gezet, inclusief nieuwe functionaliteiten en verbeteringen aan bestaande producten, die een grote impact kunnen hebben op de digitale marketingresultaten van hotels. We kijken ook naar hoe elk product gebruikt kan worden en delen succesverhalen van klanten die geprofiteerd hebben van de volledige Google-suite.

De top-5 Google trends van dit moment

Het is een uitdaging om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Onderstaande informatie geeft je een eerste inzicht in wat je nu moet weten over het Google-ecosysteem. De meest recente ontwikkelingen bij Google, die kunnen helpen om de omzet te verhogen en de digitale marketinginspanningen ondersteunen zijn onder andere:

 • Google AMP Stories voegen een visuele laag toe aan zoekresultatenpagina’s

Google AMP Stories zorgen voor deining op de zoekmachineresultatenpagina’s (in het Engels: SERPs) door gebruikers een snelle content ‘snippet’ te tonen. Vergelijkbaar met Snapchat en Instagram Stories kunnen hoteliers content laten zien in AMP Stories die gevonden worden op de SERPs van Google op zowel mobiel als desktop. Ofschoon dit nog niet is uitgerold, zitten er voordelen aan Stories, zoals het verschijnen via een zoekopdracht in plaats van op basis van socialmediabereik en het feit dat het een script is, wat semi-automatisering mogelijk maakt.

 • Progressive Web Apps creëren een user experience die vergelijkbaar is met een app

Gebruikers verwachten een app-achtige ervaring wanneer ze je mobiele site bezoeken. Een van de nieuwste Google-producten zijn de Progressive Web Apps (PWA’s). Door dit product te implementeren kunnen hotelwebsites een beleving bieden die vergelijkbaar is met een app en heel snel laadt, zelfs als het netwerk minder goed is. Waarom is dit zo belangrijk? Als de laadtijd van een mobiele pagina toeneemt van één naar vijf seconden, is de kans dat iemand afhaakt 90 procent groter, aldus Google.

 • Updates van Google Mijn Bedrijf geven meer controle over de vermeldingen

De focus van Google op Mijn Bedrijf is vrij relatief nieuw. Er zijn twee updates die hotels kunnen helpen om gasten te bereiken met relevante informatie:

 1. Google Mijn Bedrijf maakt het nu mogelijk dat bedrijven informatie direct op Google Maps posten. Deze functie is nog niet beschikbaar voor hotelvermeldingen op Google Mijn Bedrijf, maar restaurants, spa’s en andere bedrijven kunnen al wel tijdgebonden content delen, zoals evenementen, producten en aanbiedingen.
 2. Google gaat binnenkort een functionaliteit toevoegen aan Google Mijn Bedrijf waarmee bedrijfseigenaren een omschrijving kunnen toevoegen die in het kennisvenster wordt getoond. Deze omschrijvingen kunnen worden gebruikt om onder de aandacht te brengen waar je je mee onderscheidt van de concurrentie, zodat de vermelding meerwaarde heeft.
 • Pushnotificaties op Chrome brengen relevante content aan doelgroepen

Het is niet direct gelinkt aan het Google-ecosysteem maar de browsertechnologie waarmee pushnotificaties kunnen worden verstuurd wordt steeds belangrijker voor de digitale marketingstrategie. Bedrijven als trivago gebruiken de pushfunctionaliteit al en daar zijn meer gebruikers op geabonneerd dan op de e-mailnieuwsbrief. Hoteliers zouden push moeten implementeren zodat volgers berichten krijgen op desktop en mobiel over tijdsgebonden content, zoals nieuwe blogs of aanbiedingen. Je kunt de technologie zelfs gebruiken om dreigende afhakers in het boekingsproces aan boord te houden en berichten te sturen aan leden van het loyaliteitsprogramma. De mogelijkheden zijn eindeloos.

 • Optimaliseer je website voor voice search

De Wall Street Journal noemt voice ‘het volgende miljard’. Marketeers moeten hun website proactief optimaliseren voor voice door traditionele SEO-strategieën te combineren met specifieke voice patronen. Het maken van een boeking wordt lastig maar hotelwebsites met rijke content over bestemmingen, unieke faciliteiten en F&B kunnen hiervan profiteren. Een hotel kan bijvoorbeeld optimaliseren voor de vraag ‘Wat is het beste hotel op Bali met een inifity pool?’ De balans vinden tussen het optimaliseren voor zoekwoorden die gebruikers intypen vergeleken met wat mensen zeggen tegen hun device is ingewikkeld en iets waar marketeers goed naar moeten kijken.

Welke Google-producten moeten hotels gebruiken?

De bestaande en beproefde initiatieven uit het ecosysteem van Google kunnen hotels helpen om zich in de kijker te spelen bij potentiële gasten op beslissende momenten. Welke producten moeten hotels hiervoor gebruiken?

– SEO
– SEM
– Display Ads
– Google Hotel Ads
– Google My Business
– Google AMP
– Gmail Ads
– YouTube TrueView 

Hoe kunnen hotels die producten inzetten met maximaal effect?

Het is belangrijk om potentiële gasten te bereiken die lager in de aankoopfunnel zitten. Maar het is even belangrijk om marketing in te zetten om reizigers in elke fase van het plannen van een reis te bereiken en de keuzes en beslissingen te beïnvloeden zodat er een boeking uitrolt. Door de verschillende mogelijkheden die Google biedt te benutten, vaak in combinatie met elkaar, krijg je dit voor elkaar.

 • SEO + SEM

SEO is een cruciaal onderdeel van elke digitale marketingstrategie. Echter, als je het combineert met een multi-channel strategie en SEM kun je nog meer omzet genereren. Door content over bestemmingen op de website te gebruiken kunnen hotels de zichtbaarheid in zoekresultaten verhogen. Wanneer iemand op je hotelwebsite landt, kunnen ze met een SEM-campagne opnieuw worden benaderd, wat uiteindelijk leidt tot meer websiteverkeer en directe boekingen.

 • Google Hotel Ads + Google Mijn Bedrijf

Participatie in Google Hotel Ads zorgt voor tot drie keer meer conversie dan via traditionele betaalde zoekresultaten. Google laat het tarief zien, de toeristenbelasting en beschikbaarheid via een actuele inventarisfeed vanuit het CRS van het hotel. Verkeer wordt naar de website van het hotel geleid. De benodigde informatie wordt van de Google Mijn Bedrijf-pagina gehaald, zodat de advertentie actueel is en voorzien van de juiste details en foto’s, wat van cruciaal belang is voor een hogere kwaliteit leads.

 • Gmail Ads + Display Ads

Gmail Ads en Display Ads zijn twee zeer visuele advertentieplatformen die de aandacht van online gebruikers goed kunnen vangen. Voor hotels die meer engagement willen op mobiel is het invoeren van Gmail Ads zeer effectief, gezien het feit dat 50 procent van alle e-mails op mobiele devices worden geopend. Consumenten die een display-advertentie te zien krijgen, vertonen een gemiddelde stijging van 49 procent in sitebezoek en 40 procent in zoekopdrachten op merknaam. Een bezoeker die op je website komt of reageert op zoekmachineadvertenties voor je hotel, kun je retargeten op het Google Display Network of via Gmail zodat ze eerder terugkomen op de site om een boeking af te maken.

 • Google AMP

Om mobiele gebruikers aan te spreken met zowel relevante informatie als snelle laadtijden kunnen hotels Google AMP inzetten. Content en promotionele pagina’s die de hotelfaciliteiten (inclusief restaurants, spabehandelingen, kaarten en bestemmingsinformatie) voor het voetlicht brengen verschijnen in de Google AMP Teaser-sectie op de mobiele SERPs. Deze pagina’s laden sneller zodat de mobiele beleving veel beter is.

Creatieve voorbeelden en use cases
 • Penn’s View: organische omzet verhoogdt met 120 procent door continue SEO

Zoekopdrachten voor hotels in Philadelphia leveren heel veel resultaten op. Penn’s View wilde hiertussen opvallen en besloot de website hiervoor te optimaliseren, onder andere door gestructureerd updates te plaatsen en redirect naar mobiele sitelinks toe te passen. Daarnaast richtten zij zich op trefwoorden die gaan over legendarische attracties zoals Independence Hall, Liberty Bell, et cetera. De organisch gegenereerde omzet steeg jaar-op-jaar met 120 procent, het aantal organische boekingen met 111 procent. Ook zag het hotel maandelijks stijgingen in de resultaten, zoals een 85 procent hogere conversieratio.

 • Tilden Hotel: designtrends voor GDN-banners

Gebruikers maken meer dan 38.000 micromomenten mee in een periode van twee maanden (Google). Hotels moeten op een creatieve manier opvallen. Dat doe je onder andere door banners continu te updaten in lijn met de designtrends die ervoor gelden.

 • Hotel 48LEX: meer omzet en boekingen met Google Hotel Ads

Hotel 48LEX concurreert in de zoekresultaten om aandacht met andere hotels in New York City en met online reisagenten die deze bestemming aanbieden. Door Google hotel Ads te gebruiken werden er 800 clicks naar de website gegenereerd die leidden tot 101 geboekte kamernachten.

 • The Maven: betere mobile-first strategie met Google AMP

The Maven, een nieuw hotelmerk in Denver, had meer zichtbaarheid op zoekmachines nodig om gebruikers naar de website te trekken. Na Google AMP te hebben geïmplementeerd werden er 36,8 procent meer boekingen gerealiseerd, steeg het aantal unieke bezoekers met 17,3 procent en daalde de bounce rate vanaf mobiel met 1,4 procent.

 Lees het volledige bericht op Emerce »

Is je medewerker ook altijd een ambassadeur?

Posted 23 mei 2018 — by Emerce
Category nieuws

Steeds meer werknemers delen content over hun baan. De toename van de hoeveelheid bloggers, vloggers en influencers heeft invloed op de arbeidsmarkt. Meestal is dit positief, maar ze kunnen ook een negatieve invloed hebben op een bedrijf. Het is daarom als werkgever belangrijk om hier beleid voor te maken. 

Uit onderzoek van Multiscope blijkt dat één op de drie Nederlanders naar vlogs kijkt. Dit zijn met name mensen in de leeftijd van 18 tot 34 jaar. Maar liefst 82 procent van hen heeft wel eens naar een vlog gekeken, bij 50-plussers is dit 45 procent.

Bijna negentig procent van de kijkers laat zich op verschillende manieren beïnvloeden door een vlog. Dit kan zich uiten in de aankoop van een product maar ook als inspiratie of aanmoediging voor een nieuwe baan of bepaalde levensstijl.

Zes op de tien kijkers geven aan dat ze vlogs kijken voor ontspanning, een kwart kijkt om iets te leren en 22 procent om inspiratie op te doen. Vlogs worden door kijkers dan ook gezien als het nieuwe televisiekijken.  

Slecht imago

Bij beroepen in de ouderenzorg of bij de politie, kan een vlogger helpen om het imago van deze beroepsgroep te verbeteren. Over het algemeen denken mensen negatief over banen in de ouderenzorg. Het beeld is vaak dat je alleen maar bezig bent met wassen en aankleden. Een baan in de ouderenzorg heeft echter veel meer te bieden, de mooie kanten van het werk worden alleen minder belicht. Door dit te delen op social media worden mensen zich hier meer bewust van en wordt een baan in de zorg aantrekkelijker.

Ook over de baan van een agent zijn veel vooroordelen. Door te filmen tijdens een dag- of nachtdienst krijgen mensen een beter beeld van het werk van een agent. De vloggers laten vaak alles zien, zowel de positieve als de negatieve aspecten van het werk. Zo krijgen de kijkers een eerlijk beeld van wat de job inhoudt. Door content te delen op social media over minder populaire banen kunnen jongeren zich toch gaan interesseren voor dit werk. Een mooie manier dus om extra personeel te werven en het imago van een beroepsgroep te verbeteren.

Advies voor de werkgever

In de bovenstaande gevallen wordt een blog of vlog ingezet om positieve aandacht te krijgen voor een bepaald beroep. Ik kan me echter voorstellen dat het voor een werkgever best lastig kan zijn om te weten dat allerlei info over het bedrijf zo naar buiten toe wordt gecommuniceerd. Het is daarom de kunst om als werkgever het vloggen te zien als een kans in plaats van een bedreiging.

Een voorbeeld van een bedrijf dat dit goed doet is Coolblue. Zij hebben zelfs een aantal eigen vloggers binnen het bedrijf die de nieuwste snufjes en tips aan de doelgroep laten zien. Per productgroep stellen ze een vlogger aan die alle ins en outs kan vertellen over bepaalde producten. Coolblue begrijpt de meerwaarde van vloggen en zet zijn medewerkers in als ambassadeurs van het bedrijf.  

How to: vloggen op de werkvloer

Stap 1: Zorg allereerst voor degelijke apparatuur. Niemand gaat kijken naar beelden van slechte kwaliteit. Een fotocamera met een omklapbaar beeldscherm is het meest geschikt, zo zie je gelijk wat je filmt.

Stap 2: Bedenk welke doelgroep je wilt bereiken met de vlogs. Pas daar vervolgens de tone of voice en onderwerpen op aan en bedenk via welke kanalen je de doelgroep het beste kunt bereiken. Houd hierbij in je achterhoofd dat met name jonge mensen naar vlogs kijken.

Stap 3: Ga vervolgens goede content maken. Dit zal in het begin misschien nog een beetje wennen zijn maar je zult vanzelf merken wat werkt en wat niet. Wees creatief en verzin leuke formats of speel in op de actualiteit.

Stap 4: Deel de video’s met regelmaat op social media. Het is belangrijk om hier consistent in te zijn zodat mensen weten wat ze kunnen verwachten. Dit kan één keer per week zijn maar ook elke 3e donderdag van de maand.  

Stap 5: Blijf jezelf en have fun!Lees het volledige bericht op Emerce »

Klarna koopt Shop.co voor VS-groei

Posted 23 mei 2018 — by Emerce
Category nieuws

Klarna heeft de Duitse start-up Shop.co overgenomen om zijn groeiplannen in de VS een impuls te geven.

Hoeveel geld met de transactie is gemoeid houden de partijen voor zich. Duitse media houden het op hooguit enkele tientallen miljoenen euro’s. Voor Klarna is dit de derde overname in de Duitse fintechsector. Eerder kocht het Sofortüberweisung (150 miljoen dollar), Billpay (70 miljoen) en Cookies (acquihire).

Het Duitse blog t3n meldde de overname het eerst.

De aanschaf van Shop.co is vooral gericht op de 170.000 Amerikaanse webshops die er klant zijn. Klarna wil namelijk ook een grote speler worden op de Amerikaanse markt. De directie koopt liever marktaandeel omdat dat, hoewel prijzig, wel sneller gaat. En het geld is er, want de Zweden haalden vorig jaar nog tweehonderd miljoen euro op bij investeerders.

In Nederland steeg het gebruik van Klarna, waarmee consumenten bij webwinkels achteraf kunnen betalen, vorig jaar met 93 procent.

Foto: Klarna (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »