Posts Tagged ‘dagblad’

De laatste Nederlandse kranten over hun zelfstandigheid

Reacties uitgeschakeld voor De laatste Nederlandse kranten over hun zelfstandigheid
Posted 30 sep 2020 — by Adformatie
Category nieuws
Met de overname van NDC mediagroep door het Vlaamse Medahuis zijn bijna alle Nederlandse dagbladen in Belgische handen. Nog vier dagbladen zijn niet in buitenlandse handen: Het Financieele Dagblad, Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad en de Barneveldse…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

@zittingszaal14 @ndcmediagroep @dvhn_nl @frieschdagblad @lc_nl

Reacties uitgeschakeld voor @zittingszaal14 @ndcmediagroep @dvhn_nl @frieschdagblad @lc_nl
Posted 26 sep 2020 — by Adformatie
Category nieuws
Wanneer de Autoriteit Consument en Markt straks zijn goedkeuring geeft, is de overname van NDC Mediagroep door Mediahuis definitief. Hoe beleven de redacties van de Noord-Nederlandse dagbladen deze aanstaande wisseling van eigenaar?

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Studenten Rijksuniversiteit Groningen krijgen les bij Dagblad van het Noorden

Reacties uitgeschakeld voor Studenten Rijksuniversiteit Groningen krijgen les bij Dagblad van het Noorden
Posted 13 sep 2020 — by Adformatie
Category nieuws
Uit noodzaak geboren, maar ook een mooie kans om meer vorm te geven aan een lang gekoesterde samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en Dagblad van het Noorden af te trappen. Zo omschrijft hoogleraar Journalistiek en Mediastudies Bart Brouwers…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

AD in juni online de grootste

Reacties uitgeschakeld voor AD in juni online de grootste
Posted 15 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws
Het Algemeen Dagblad was in juni voor de tweede maand op rij de meest bezochte nieuwssite van Nederland. Het AD trok in die maand 7.396.000 unieke bezoekers. Het volgende nieuwsmedium op de lijst, NU.nl, had een bereik van 7.220.000. De NOS had in diezelfde…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Legal Risk Management in een veranderend landschap van zakendoen en compliance

Reacties uitgeschakeld voor Legal Risk Management in een veranderend landschap van zakendoen en compliance
Posted 15 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws

We leven in een tijd van crisis. Of eigenlijk: crises, meervoud dus, want naast de coronacrisis met een mondiale economische recessie tot gevolg, kunnen we onze ogen niet sluiten voor de al langer bestaande klimaatcrisis en recentelijk is daar ook nog een sociale crisis bij gekomen, als gevolg van de tragische dood van George Floyd in de VS.

In meer dan 3.900 steden wereldwijd vonden steunbetuigingen plaats aan de Black Lives Matter beweging, soms zelfs gepaard gaand met een heuse ‘beeldenstorm’ en werd de maatschappelijke discussie over discriminatie een hot topic. Al deze crises hebben consequenties voor de wijze waarop bedrijven tegenwoordig zaken moeten doen en ze hebben geleid tot een veranderend spectrum van risico’s waar ondernemingen tegenaan lopen. Dit artikel bespreekt een aantal recente en belangrijke veranderingen van bedrijfsrisico’s waarop een adequaat Enterprise Risk Management (ERM) en als onderdeel daarvan Legal Risk Management –andere bedrijfsrisico’s zoals operationele, financiële, interne organisatie en omgevingsrisico’s worden niet besproken – zal moeten inspelen. Aan het slot wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop dat zou kunnen gebeuren.

Toegenomen risico’s van strafrechtelijke aansprakelijkheid in verband met COVID-19

In mei 2020 publiceerde de Financial Action Task Force (FATF), een onafhankelijk intergouvernementeel samenwerkingsverband bestaande uit ongeveer 35 landen gericht op de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en de verspreiding van massavernietigingswapens, een rapport over witwassen en terrorismefinanciering in relatie tot COVID-19. Daarin beschreef deze organisatie de huidige risico’s en mogelijke beleidsmatige antwoorden daarop. De FATF constateerde een toename van corona-gerelateerde criminaliteit zoals fraude, cybercrime en misbruik van financiële steunmaatregelen door de overheid. Dit beeld is mede gebaseerd op de situatie in Nederland. 

Media berichtten over diverse vormen van internetoplichting via Nederlandse nep-onlinewinkels, over een explosieve toename van WhatsApp-fraude en over zogeheten CEO-fraude (een vorm van ‘phishing’, waarbij criminelen, zich voordoend als CEO van het bedrijf, proberen om via nep-emails werknemers gegevens te ontfutselen om toegang tot de bankrekening van het bedrijf te krijgen). Doordat de computernetwerken thuis doorgaans minder goed beveiligd zijn, is de kans op een hack bij een werknemer die op afstand werkt aanzienlijk vergroot en cybercriminelen lijken daar massaal op te hebben ingespeeld. 

Misbruik van overheidssubsidies

Een andere corona-gerelateerde fraude in Nederland betreft pogingen tot misbruik van overheidssubsidies zoals de NOW-maatregelen. Volgens het Financieele Dagblad (FD, 27 mei 2020) zou de druk op MKB-accountants zijn toegenomen om mee te werken aan verzoeken om te sjoemelen met aanvragen voor coronasubsidie. Daarbij zou het bijvoorbeeld gaan om het verschuiven van omzet of het uitstellen van betalingen om zodoende optimaal te kunnen profiteren van staatssteun. Accountants moeten vanaf september 2020 de juistheid van de NOW-aanvraag achteraf bevestigen met een controleverklaring. Het FD berichtte op 29 juni 2020 dat fraudeurs de lockdown zouden misbruiken, maar dat aan de andere kant banken en opsporingsinstanties op vele verdachte transacties waren gestuit. Te denken valt aan bedrijven die contant geld bleven storten terwijl ze (gedeeltelijk) dicht zouden moeten zijn of aan het aanvragen van loonsubsidie terwijl er geen bedrijfsactiviteiten meer werden verricht. Banken meldden op grond van hun wettelijke verplichting dit soort situaties als ‘ongebruikelijke transacties’ aan de Financial Intelligence Unit-Nederland, de FIU-NL. Deze kan een binnengekomen ongebruikelijke transactie doormelden aan het Openbaar Ministerie (OM) als een ‘verdachte transactie’, waarmee de basis voor een strafrechtelijk onderzoek kan worden gelegd. 

Internationaal verband

In een internationaal verband zijn de eerste meldingen al gedaan van fraude met betrekking tot corona-gerelateerde mogelijkheden om in investeringsprojecten te stappen, nep-liefdadigheid en handel in namaak medicijnen, waarbij vaak misbruik werd gemaakt van de angst die ten aanzien van het coronavirus leeft. Ook de Europese fraudebestrijder OLAF heeft het sinds de coronacrisis extreem druk gekregen: de Directeur-Generaal Ville Itl meldde in mei 2020 dat in de drie weken na 16 maart van dit jaar 48 nieuwe fraudeonderzoeken waren geopend die in verband stonden met  misbruik van corona-overheidsmaatregelen. Het valt te verwachten dat veel van deze zaken zullen worden doorgespeeld naar het Europese Openbaar Ministerie dat in november 2020 operationeel wordt.

Corruptie en omkoping

De coronacrisis heeft ook zijn gevolgen gehad voor het internationale zakendoen, als het gaat om anti-corruptie. De recessie, de moeilijkheid om persoonlijk inspecties bij zakenpartners te verrichten, de slechte bereikbaarheid van overheidsinstanties en de onmogelijkheid die t.a.v. vele landen bestaat om zakenreizen daarheen te ondernemen, hebben er de laatste tijd toe geleid dat omkopingsrisico’s zijn toegenomen en de anti-corruptie compliance onder grote druk is komen te staan. Ook kan de wereldwijde economische recessie ertoe leiden dat er steeds meer ‘state-owned enterprises’ (SOE’s) ontstaan door middel van staatssteun via overheidsdeelnemingen. Anti-corruptie compliance-specialisten wijzen erop dat men er niet zonder meer van mag uitgaan dat de ethische normen binnen een bedrijf dat voorheen in particuliere handen was, dezelfde zijn gebleven nadat het een SOE geworden is. Dit heeft juridisch tot gevolg dat de overheidsinvloed en mate van zeggenschap in een onderneming kan leiden tot een andere kwalificatie van eventuele omkopingspraktijken, omdat die in de nieuwe situatie het karakter van publieke (ambtelijke) corruptie krijgen. Dat vergroot niet alleen risico’s op strafrechtelijke vervolging door het Nederlandse OM, wiens vervolgingsbeleid ten aanzien van buitenlandse corruptiezaken wordt gemonitord door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD), maar onder bepaalde omstandigheden ook op basis van Amerikaanse anti-corruptiewetgeving, bekend als de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Deze wetgeving heeft een zeer ruime werking die onder bepaalde omstandigheden ook niet-Amerikaanse bedrijven kan raken. 

Compliance in de keten

Ook zal vanuit een anti-corruptie perspectief nog steeds veel aandacht moeten worden besteed aan de compliance binnen de transport- of bevoorradingsketen, de ‘supply chain’. De ‘Third Party’ compliance en due diligence zijn belangrijk omdat deze derden – niet alleen tussenpersonen of agenten, maar ook leveranciers, ‘vendors’, distributeurs, consultants en joint venture partners – door vele buitenlandse autoriteiten en hun wetgeving worden gezien als een direct verlengstuk van de eigen organisatie. Onder de Nederlandse strafwetgeving kan aansprakelijkheid ontstaan als sprake is van een gezamenlijk opzet, dat wil zeggen een ‘nauwe en bewuste samenwerking’, bij twee of meerdere partijen. Het belang van aandacht voor third parties tijdens de pandemie is gelegen in het feit dat door de coronacrisis distributieketens kunnen worden verbroken en ontwricht en bedrijven op zoek moeten gaan naar vervangende partijen waarop zij wederom moeten kunnen vertrouwen als het gaat om anti-corruptie compliance en ethisch zakendoen. De onmogelijkheid van het hebben van persoonlijk (niet-virtueel) contact met een ‘target’ en het niet kunnen uitvoeren van fysieke controles kunnen daarbij een belemmering zijn.

Onethisch gedrag

Het massale thuiswerken kan ook op een ander vlak dan de hierboven besproken internetveiligheid vergrote risico’s in het leven roepen. Zo waarschuwde de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC eind maart van dit jaar dat hij actief achter corona-gerelateerde gevallen van fraude en effectenhandel met misbruik van voorwetenschap aan zou gaan. De gedachte was dat vertrouwelijke, zakelijke, gesprekken die voorheen in de beslotenheid van een kantoor plaatsvonden, nu in een privé-omgeving worden gevoerd, soms met leden van het gezin binnen gehoorsafstand aanwezig. 

Onethisch gedrag wordt in zijn algemeenheid door het thuiswerken mogelijk veel minder snel ontdekt. Het is ten slotte niet moeilijk voor te stellen dat door de economische recessie ten gevolge van de pandemie, de druk op zakelijk overleven soms enorm zal zijn toegenomen waardoor het blijven voldoen aan de interne compliance (met grote groepen thuiswerkende werknemers en een klantenbestand dat even hard voor zakelijk overleven knokt) een extra grote uitdaging voor bedrijven zal zijn. 

Vervolging en berechting

Volgens de website van het OM is misbruik maken van de coronacrisis maatschappelijk onacceptabel en geven OM en opsporingsdiensten prioriteit aan de bestrijding van dat misbruik. Fraudemeldingen in relatie tot de coronacrisis kunnen desgewenst per email worden gemeld op fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl

Berechting

Het optreden door het OM tegen corona-gerelateerde criminaliteit is één ding, de berechting ervan door de rechterlijke macht is weer iets anders. In de rechtspraak is beslist dat de mate waarin het strafverhogende effect van de corona-achtergrond van het misdrijf al dan niet een rol zou moeten spelen, afhangt van de aard en ernst van het misdrijf en van de vraag tegen wie het misdrijf is gericht. Zo maakte de Rechtbank Rotterdam op 30 maart 2020 een indeling in vijf categorieën van corona-gerelateerde misdrijven op basis van gepubliceerde vonnissen en berichten in de (sociale) media: (1) besmetting, (2) bedreiging, (3) eenvoudige oplichting waaronder cybercriminaliteit, (4) corona als omstandigheid en ten slotte (5) corona als cruciale of bijzondere rol in een vaak grotere zaak. De rechter vond dat de zaken uit de twee laatste categorieën – de rechter gaf als voorbeeld van ‘corona als cruciale rol’: een grote oplichting bij de verkoop van vaccins – te divers waren om daar een algemene uitspraak over te doen. De rechtbank was van mening dat in de coronacrisis ook, of misschien wel juist, gewaakt moest worden voor een te algemene ophoging van de straf.

De groeiende betekenis van Environmental, Social & Governance (ESG) due diligence

Voorafgaand aan de coronacrisis, maar mede ingegeven door de heersende klimaatcrisis, is een stroming in de academische wereld en het internationale bedrijfsleven, waaronder grote institutionele investeerders, op gang gekomen waarin anders naar ondernemingen wordt gekeken. Was het traditioneel zo, dat het doel van een onderneming was om winst te maximaliseren ten gunste van de aandeelhouders, tegenwoordig zou in het nieuwe denken het op een winstgevende manier oplossen van problemen van mens en planeet centraal moeten staan. Zo gaat de Britse ‘denktank’ The British Academy uit van het creëren van waarde van een onderneming, niet alleen voor de aandeelhouders maar ook voor de stakeholders zoals klanten, werknemers, gemeenschappen en leveranciers. Dit is in lijn met wat de Amerikaanse Business Roundtable, een club van de grootste ondernemingen in de VS (ruim 180) in augustus 2019 liet weten in zijn Statement on the Purpose of a Corporation en het in juni 2020 tijdens de coronacrisis nog eens herhaalde. De oprichter en CEO van vermogensbeheerder Blackrock, Larry Fink, schreef in januari 2020 in zijn brief aan de CEO’s dat we op de drempel staan van een fundamentele hervorming van finance en dat duurzaamheid voortaan centraal zou staan in het investeringsbeleid van Blackrock. 

Meten van duurzaamheid

De aanwezigheid van een duidelijke Environmental, Social & Governance due diligence binnen een onderneming, maakt het meten van de duurzaamheid van die onderneming mogelijk. De tendens die tegenwoordig in de wereld van corporate finance te bespeuren valt, is dat er een verschuiving is opgetreden van aandacht voor ‘bedrijfswaarden’ (zoals ethisch zakendoen, het afwijzen van corruptie, diversiteit van werknemers, respect voor het milieu, etcetera.) naar een focus op ‘de waarde van een bedrijf’. Anders gezegd: studies hebben de laatste jaren aangetoond dat bedrijven die in staat zijn materiële duurzaamheid te bewerkstelligen het beter zullen doen dan bedrijven die dat niet kunnen. Het groeipotentieel van een onderneming op zowel de korte als de lange termijn wordt aldus gekoppeld aan factoren die gaan over duurzaamheid. Dit betekent dat investeerders eerder hun vertrouwen stellen in bedrijven met sterke ESG dan in bedrijven die dat niet hebben.

Voorbeelden van ESG-factoren tegen de achtergrond van de huidige crises

Onder de ‘E’ van ESG vallen factoren zoals risico’s van klimaatveranderingen, het broeikaseffect, efficiënt energieverbruik, biodiversiteit, schoon water en schone lucht, gevaarlijke afvalstoffen, en dergelijke. 

Onder de ‘S’ vallen factoren zoals mensenrechten en moderne slavernij (in het Engels doorgaans onder de verzamelterm Business Human Rights geschaard), bedrijfsveiligheid, diversiteit, werknemersrelaties, maar ook duurzaamheid van de supply chain, consumentenrelaties en bescherming van persoonsgegevens. 

Op 3 augustus 2020 berichtte het FD over het feit dat de coronacrisis het risico op moderne slavernij in de vorm van uitbuiting, gedwongen overuren maken, het inhouden van paspoorten van arbeiders-migranten en zogeheten aanwervingsvergoedingen, vergroot. De coronacrisis werkt in negatieve zin twee kanten op: fabrieken in lage lonen-landen worden gesloten waardoor talloze mensen kwetsbaar worden voor uitbuiting, of er zijn extra werkkrachten nodig wat ook uitbuiting in de hand kan werken. Het onderzoeken van de aanvoerketen, de supply chain, wordt hier gezien als middel voor Westerse bedrijven om financiële en reputatieschade te vermijden. Moderne slavernij is dus niet alleen een probleem voor ontwikkelingslanden, maar ook voor de rijke landen.

Niet meer passend

Een voorbeeld van consumentenrelaties als risicofactor, is het uit de handel halen door Pepsi Co. van een op de Amerikaanse markt al ruim 130 jaar bestaand merk van een pannekoekenmix en -siroop en het mogelijk uit de handel halen van het rijstmerk Uncle Ben’s door de Amerikaanse eigenaar Mars omdat deze merken en hun afbeeldingen door de discriminatiediscussies na de dood van George Floyd niet meer als passend in de gedachte van gelijkheid van mensen werd gezien. Ook de oproep van Amerikaanse tech-bedrijven aan hun overheid om geen Chinese softwareprogramma’s meer aan te schaffen die door middel van gezichtsherkenning profiling door de autoriteiten mogelijk maakt, is een factor die valt onder Social. Een Nederlands voorbeeld uit juni 2020 is de reactie van grote bedrijven zoals Bavaria, Gilette, Albert Heijn en Zespri, die niet meer met hun reclames in het reclameblok wilden zitten tijdens het tv-programma Veronica Inside, om daarmee afstand te nemen van een als grap bedoelde opmerking van een van de presentatoren die hij maakte in het kader van de zwarte piet-discussie.

De ‘G’ ten slotte, ziet op allerlei aspecten van governance, zoals een onafhankelijk bestuur, directieverantwoordelijkheid, risk management systemen, transparantie, financieel beleid, maar ook anti-corruptie en ethisch zakendoen (zonder moderne slavernij, bijvoorbeeld).

Ontwikkelingen in wet- en regelgeving op ESG gebied

Op het gebied van ‘Environmental’ zijn de in 2019 gepubliceerde Europese Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector, de Verordening duurzame benchmarks en de op 22 juni 2020 gepubliceerde Europese taxonomieverordening belangrijke wetgevingsprojecten in het kader van de Europese ‘Green Deal 2019’ en het ‘Actieplan duurzame groei financieren 2018’ van de Europese Commissie. In haar visie zullen met behulp van de financiële sector kapitaalstromen naar duurzame beleggingen moeten worden gekanaliseerd. De Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector (die op 10 maart 2021 van kracht wordt) geeft verplichtingen over onder meer het verstrekken van informatie over de duurzaamheid van beleggingen en het integreren van duurzaamheidsrisico’s en -factoren in de risicobeheersingsprocessen. De Taxonomie verordening (van kracht in januari 2022 met betrekking tot klimaat-onderwerpen) moet er voor zorgen dat antwoord kan worden gegeven op de vraag of een economische activiteit duurzaam is en zal ook voor grote (beursgenoteerde) ondernemingen de verplichting meebrengen om in hun niet-financiële verklaring in het jaarverslag te melden welk deel van hun omzet, investeringen en uitgaven in relatie kan worden gebracht met duurzaamheid. De regeling moet ook ‘greenwashing’ voorkomen: het ten onrechte voorstellen van een belegging of investering als ‘groen’. De term ‘duurzaam’ in deze context moet overigens ruim worden opgevat: in wezen valt een ruime groep van ESG-factoren eronder – energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, mensenrechten, anti-corruptie, veiligheid en goed ondernemingsbestuur. 

Wet zorgplicht kinderarbeid

Wat Social betreft, is in Nederland op 13 november 2019 de Wet zorgplicht kinderarbeid gepubliceerd die waarschijnlijk medio 2022 in werking zal treden, maar dan wel zal terugkijken naar de periode vanaf 13 november 2019 als sinds die datum contracten zijn afgesloten. De wet verplicht iedereen (dus ook buitenlandse bedrijven) die goederen en diensten aan eindgebruikers in Nederland levert, due diligence in acht te nemen om ervoor te zorgen dat deze goederen en diensten niet met behulp van kinderarbeid tot stand gekomen zijn. De wet sluit aan bij de ‘Child Labour Guidance Tool for Business’ van de International Labour Organisation (ILO) en is in lijn met de ‘Guiding Principles on Business and Human Rights’ van de Verenigde Naties. Beide regelingen, samen met de in dit verband relevante ‘Guidelines for Multinational Enterprises’ van de OECD vormen het hart van de ‘Business Human Rights’, neergelegd in ‘soft law’. Dit wordt zo genoemd, omdat zij niet kunnen leiden tot verplichte naleving en handhaving. 

Tendens

De tendens van de afgelopen tijd is echter, dat er op dit vlak steeds meer te handhaven ‘hard law’ regelingen tot stand komen. Zo kan in het kader van de Wet zorgplicht kinderarbeid een boete worden opgelegd van EUR 870.000 of 10% van de jaaromzet. Op 6 juli 2020 werden in het Verenigd Koninkrijk de Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 van kracht, in aansluiting op de UK Modern Slavery Act die al enige tijd geldt. De nieuwe Britse wet volgt in de voetsporen van Amerikaanse en Canadese sanctiewetgeving die activiteiten die neerkomen op schending van mensenrechten (zoals het recht op leven, het recht vrij te zijn van foltering en vernederende behandeling en het recht vrij te zijn van slavernij en dwangarbeid), moeten afschrikken of er een juridische aansprakelijkheid voor te creëren. Deze Angelsaksische wetgeving laat een wereldwijde trend zien van toegenomen focus op het reguleren van de ‘supply chain’, in relatie tot een bedrijfsvoering waarin aandacht wordt besteed aan corruptie, moderne slavernij en andere mensenrechtenschendingen. Ook in Zwitserland (met een referendum eind 2020) en in Duitsland is wetgeving in voorbereiding op het gebied van supply chain due diligence en mensenrechten. De Duitse regering wil in Duitsland gevestigde bedrijven met meer dan 500 werknemers verplichten dat sociale en duurzaamheidsnormen door de gehele supply chain (dus ook ten aanzien van partijen in ontwikkelingslanden en opkomende markten) worden nageleefd. Frankrijk heeft al sinds 2017 een compliance-verplichting ten aanzien van human rights due diligence. Dat deze human rights due diligence een noodzakelijk onderdeel van de supply chain management zou moeten worden,  wordt kracht bij gezet door de zojuist besproken berichtgeving in het FD van 3 augustus 2020 dat de coronacrisis het risico op moderne slavernij heeft vergroot.

Rol van de EU

Ten slotte mag ook met betrekking tot Social en Governance de rol van de EU als wetgever niet onvermeld blijven. Ten eerste zal op 1 januari 2021 de Verordening betreffende verantwoorde handel in mineralen uit hoogrisico- of conflictgebieden van kracht worden. Deze verordening verplicht importeurs in de EU van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen en goud uit die gebieden om due diligence op hun supply chain toe te passen. Zo moet worden verzekerd dat de handel in deze mineralen en ertsen geen gewapende groepen in conflictgebieden financiert. 

Responsible Business Conduct

In de tweede plaats heeft Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders eind april 2020 aangekondigd, in het kader van een webinar dat door de Responsible Business Conduct (RBC) Working Group van het Europees Parlement was georganiseerd, dat in 2021 wetgeving zal worden voorgesteld voor verplichte mensenrechten due diligence en dat een publieke consultatieronde inmiddels was gestart. Een voor de Europese Commissie gemaakte wetenschappelijk studie over due diligence vereisten door de supply chain heen (januari 2020) had aangetoond dat vrijwilligheid niet had geleid tot de nodige veranderingen in gedrag van bedrijven, zodat de Eurocommissaris een voorstel wilde doen voor een wetgeving van verplichte mensenrechten en milieu due diligence. Hij zag drie doelen voor zich op het gebied van corporate governance: (1) het bevorderen van een lange termijn horizon bij besluitvorming door bedrijven, (2) het intensiveren van duurzame bedrijfsmodellen en (3) het vergroten van aansprakelijkheid van bedrijven voor schade aan mens en milieu.

Supply chain

De Europarlementariërs uit de RBC Working Group juichten dit wetgevingsinitiatief toe en wezen er onder meer op dat de wetgeving op alle bedrijven (onafhankelijk van de omvang) in de EU zou moeten gelden, dat de verplichtingen zouden moeten zien op het identificeren, voorkomen, beperken en monitoren van mogelijk misbruik en schade aan mens en milieu in de gehele supply chain en dit ook nog eens met betrekking tot alle producten, diensten en zakelijke relaties. Zij pleitten voorts voor heldere normering en bruikbare richtlijnen voor het bedrijfsleven. Ook vonden zij dat slachtoffers rechtsmiddelen moeten krijgen en overheden over effectieve instrumenten voor het monitoren van compliance en voor handhaving en bestraffing moeten kunnen beschikken.

Adequaat reageren op de nieuwe wereld: ‘Never waste a good crisis’

Niet alleen Eurocommissaris Reynders en de Europarlementariërs van de RBC Working Group hebben erop gewezen dat de klimaatcrisis, de COVID-19 crisis en de economische en sociale crises zouden moeten leiden tot acties gericht op herstel via duurzame oplossingen in het belang van de hele wereldgemeenschap, ook de Secretaris-Generaal van de OECD, Angel Gurria, deed in april 2020 een dergelijke oproep. Hij vond niet alleen dat het nu de tijd was om ons te richten op een post-corona herstel waarin menselijke gezondheid en welzijn centraal staan, nieuwe kansen voor iedereen zouden worden gecreëerd en ongelijkheid tussen mensen zou verminderen, maar ook dat wij lering moesten trekken uit eerdere crises. Ook wetenschappers, compliance-specialisten en grote institutionele beleggers hebben de afgelopen maanden dit geluid laten horen.

Best practices

Maar hoe zou een reactie van het bedrijfsleven in een door crises veranderd landschap van zakendoen en compliance er dan uit kunnen zien? De volgende praktische maatregelen en best practices op het gebied van Legal Risk Management kunnen behulpzaam zijn om sterk en duurzaam uit de crisis te komen:

  • Beoordeel de bestaande risico analyses. Besteed niet alleen aandacht aan anti-corruptie, maar ook aan mensenrechten kwesties en andere ESG-onderwerpen.
  • Beoordeel de bestaande bedrijfsreglementen en compliance-procedures. Zijn interne regels op het gebied van anti-corruptie en eerlijk zakendoen nog actueel? Moeten zij worden uitgebreid met nieuwe onderwerpen? Zijn klokkenluidersregelingen nog effectief?
  • Overweeg training van personeel en staf. Heldere communicatie vanuit de top van het bedrijf naar het personeel toe is belangrijk en het onderwerp corruptie kan worden aangevuld met Business Human Rights en cybersecurity awareness. Besteed aandacht aan ethisch zakendoen en de noodzaak om zich te houden aan compliance; het vanuit huis werken bemoeilijkt rechtsreeks intern toezicht en mag een gezonde bedrijfscultuur niet aantasten.
  • Besteed aandacht aan Third Party due diligence en supply chain management. Hiervoor is het beschikbaar hebben van goede procedures essentieel. Er zijn veel digitale compliance tools beschikbaar en het meer gebruiken van IT voor dit onderdeel wordt ook door NGO’s als de OECD aanbevolen. Bij dit onderwerp kunnen corruptierisico’s en mensenrechten kwesties in de supply chain worden gecombineerd (en de Wet zorgplicht kinderarbeid is al iets om rekening mee te houden).
  • Governance en supervisie door het bestuur. Op de directie rust een zorgplicht m.b.t. cybersecurity en los van dat rechtsgebied geldt in het algemeen dat niet ingrijpen terwijl bestuurders of senior-management signalen ontvangen van wetsschendingen een persoonlijke strafrechtelijke aansprakelijkheid kan opleveren. 
  • Cybersecurity. Het nieuwe werken levert nieuwe risico’s en uitdagingen op. Niet alleen veiligheid en weerbaarheid van IT systemen is voor het ondernemingsbestuur een aandachtspunt, ook cyber awareness van werknemers is dat: veel cyber attacks vinden plaats door middel van manipulatie van onwetende of onoplettende werknemers (‘social engineering’).
Duurzaam in de ruime zin

Het is inmiddels gebleken dat een goed ontwikkelde ESG due diligence bedrijven meer waard kunnen maken dan bedrijven die op dat terrein achterlopen. Met de nieuwe en toekomstige wet- en regelgeving waarbij praktisch alles om duurzaamheid zal draaien – als gezegd: ‘duurzaam’ op te vatten in zeer ruime zin en niet alleen als ‘groen’ – wordt het belang van een goede ESG compliance alleen maar groter. Vanuit institutionele beleggers, de wetenschap, non-gouvernementele organisaties, compliance-specialisten en diverse overheden komt de oproep om daar juist nu, in tijden van COVID-19, aan te werken. Ook voor compliance in het bedrijfsleven geldt dus: ‘Never waste a good crisis’

Over de auteur: David Schreuders is advocaat en partner bij Simmons & Simmons.

Lees het volledige bericht op Emerce »

Journalist Henk Biersteker (92) overleden

Reacties uitgeschakeld voor Journalist Henk Biersteker (92) overleden
Posted 04 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws
Op 92-jarige leeftijd is in zijn woonplaats Hilversum oud-journalist en radio- en tv-presentator Henk Biersteker overleden. Hij werkte bij het Haarlems Dagblad, NCRV, IKON en dagblad Trouw.

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Horeca: Leg staatssteun online platforms aan banden

Posted 20 apr 2020 — by Emerce
Category nieuws

Het nieuws dat het Nederlandse Booking.com, een van de grootste hotelboekplatforms in de wereld, aanspraak wil maken op de steunmaatregelen die het kabinet heeft vrijgemaakt voor noodlijdende bedrijven, is volgens Koninklijke Horeca ‘een hard gelag voor de duizenden kleine horeca ondernemers die buiten deze steunmaatregelen vallen.

Booking.com bracht volgens de belangenvereniging duizenden hoteliers in de problemen door ‘asociaal terugboekbeleid’. Het Nederlandse bedrijf toonde nagenoeg geen begrip voor de hoteliers en gebruikte deze periode vooral om haar eigen kasstroom op gang te houden.

Bovendien vallen veel reguliere ondernemers nog buiten de genoemde steunmaatregelen. KHN ziet in de aanvraag van Booking.com dan ook een noodzaak voor een versnelde verbetering van de steunmaatregelen en algemene hervorming van de platformeconomie.

De steunmaatregelen van de overheid blijken in veel gevallen voor de ondernemers onvoldoende om het bedrijf overeind te houden. Duizenden seizoensafhankelijke bedrijven, zoals bijvoorbeeld strandpaviljoens kunnen geen beroep doen op de NOW. Hetzelfde geldt voor bedrijven die nog maar net gestart zijn.

KHN pleit al langer voor een eerlijkere positie van hoteliers ten opzichte van platforms als booking.com.

Er is niet alleen vanuit de horeca kritiek op Booking.com. Het bedrijf heeft dankzij zijn vestiging in Amsterdam in de afgelopen jaren voor miljarden aan belastingvoordeel geïncasseerd. Het Eindhovens Dagblad schrijft in een venijnig commentaar: ‘Booking.com heeft zijn miljardenwinsten niet gebruikt om zijn enorme schulden af te lossen en zijn financiële positie te verstevigen, maar om op grote schaal eigen aandelen in te kopen. Dat geld is onttrokken aan de onderneming en in de zakken van de aandeelhouders gevloeid. Of de staatssteun voor dit soort bedrijven bedoeld is?

Foto Pixabay

Om video’s van Youtube te kunnen tonen, dienen analytische cookies en tracking cookies geaccepteerd te worden.Lees het volledige bericht op Emerce »

Een miljoen ‘kijkers’ voor Amazon Prime Video

Posted 10 apr 2020 — by Emerce
Category nieuws

Een miljoen Nederlanders heeft interesse getoond voor Amazon Prime Video en NPO Start was in maart de grootste gastheer voor video on demand, aldus bereikcijfers van GfK DAM.

Nederland maakt in maart duidelijk meer gebruik van online media voor nieuws en entertainment. Amazon Prime Video is nog maar kort op de markt, maar genereerde niettemin een bereik van een miljoen. Dat is niet hetzelfde als log-ins of als aantal geregistreerde gebruikers. De lage abonnementsprijs van Prime, 2,99 euro per maand, zal echter door weinigen als een onneembare horde worden gezien.

NPO Start bereikt meer dan 5 miljoen personen (35%), gevolgd door Netflix (38%, 5,5 miljoen personen), Disney+ (2,2 miljoen personen), RTL XL (2,1 miljoen personen) en KIJK.nl (1,9 miljoen personen). De andere populaire on-demand diensten zijn: Videoland (1,7 miljoen personen), Amazon Prime Video (1 miljoen personen) en Apple TV (460 duizend personen).

Daarnaast bezocht in maart 87% van de Nederlanders een nieuwswebsite en/of app (12.631.000 personen van 12+ jaar). NOS werd door 64% bezocht, nauw gevolgd door NU.nl (62%, 9 miljoen personen) en RTL nieuws (42%, 6,1 miljoen personen). De dagbladen behalen ook een recordaantal online bezoekers, de meeste bereiken hun hoogste maandbereik ooit: AD (59%), Telegraaf (46%) en de Volkskrant (31%) behalen de meeste online bezoekers.

Ook de Nederlandse radiozenders doen het zoals verwacht erg goed: gezamenlijk wordt door meer dan eenderde van de Nederlanders een online radiozender via smartphone, tablet of PC/Laptop, beluisterd.

Foto: muddy_lens (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

Podcast: Parool-hoofdredacteur Ronald Ockhuysen denkt bij krant niet aan papier

Posted 08 apr 2020 — by Emerce
Category nieuws

Dagblad Het Parool gaat binnen drie jaar alleen nog digitaal verschijnen, met uitzondering van de zaterdageditie. Dat vertelt Parool-hoofdredacteur Ronald Ockhuysen aan Yves Gijrath.

Doordeweeks heeft Het Parool nu een gedrukte oplage van ongeveer 45.000 exemplaren en op zaterdag van 95.000. De website wordt dagelijks zo’n 300.000 keer bezocht.

Beluister hieronder de podcast van het gesprek met Parool-hoofdredacteur Ronald Ockhuysen.

Om video’s van Youtube te kunnen tonen, dienen analytische cookies en tracking cookies geaccepteerd te worden.Lees het volledige bericht op Emerce »

Mijlpaal FD: ruim 100 duizend betalende abonnees

Posted 07 apr 2020 — by Villamedia
Category nieuws

Zakenkrant Het Financieele Dagblad (FD) meldt dat het – voor het eerst in zijn bestaan – ruim 100 duizend betalende abonnees heeft geworven. Ruim de helft van dat aantal betreft een digitaal abonnement.

Lees het volledige bericht op Villamedia »

‘Huisfotograaf’ Noordhollands Dagblad Henk de Weerd overleden

Posted 07 apr 2020 — by Villamedia
Category nieuws

Het Noordhollands Dagblad meldt het overlijden van ‘huisfotograaf’ Henk de Weerd, aan de gevolgen van het coronavirus. De Weerd, die sinds 1982 voor de krant fotografeerde, was net een jaar geleden met pensioen.

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Social Travel 30: het bewogen eerste kwartaal van 2020 in beeld

Posted 07 apr 2020 — by Emerce
Category nieuws

Het eerste kwartaal van 2020 zit erop. Een bewogen kwartaal, waarin de reisbranche hard wordt getroffen door de coronacrisis. Maar ook een tijd waarin we elkaar helpen en waarin nieuwe initiatieven ontstaan. We doken in de kersverse data voor inzichten vanuit dit eerste kwartaal van 2020. Welke belangrijke pieken zien we terug in de online data? We zetten het voor je op een rij! 

Top-30

Sunweb vliegt KLM voorbij; wielerprestaties zorgen voor positief sentiment

Opvallend is dat Sunweb dit kwartaal weer boven de KLM is uitgestegen. De twee grote organisaties zijn al jaren aan elkaar gewaagd binnen deze editie van de Social Travel, maar Sunweb vliegt KLM in dit eerste kwartaal van 2020 voorbij. De reden is terug te vinden in het positieve sentiment. 

Op 6 februari zien we terug in de berichtgeving dat diverse nieuwssites de goede startprestaties van de wielerploeg van Sunweb tijdens de Herald Sun Tour toejuichen, zoals ook terug te lezen is in dit artikel van RTL Nieuws. Later, op 13 maart, zien we veel positieve aandacht voor de winst van belg Tiesj Benoot in de zesde etappe van Parijs-Nice. De sponsoring van de wielerploeg levert Sunweb wederom positieve aandacht op voor het merk. 

Stormachtig februari zet streep door vluchten vanaf Schiphol

In februari van dit jaar volgden stormen Ciara, Dennis en Ellen elkaar in rap tempo op. Ook binnen de luchtvaart bleef dit niet onopgemerkt. Voornamelijk storm Ciara legde start- en landingsbanen op Schiphol stil en liet vliegtuigen doorstarten of uitwijken naar andere luchthavens. Vier weken lang houden de aanhoudende stormen de gemoederen bezig rondom Schiphol.

Het coronavirus treft de reisindustrie hard

Dat het coronavirus de reisbranche in het hart raakt, staat buiten kijf. De luchtvaart en reisbranche zijn twee van de hardst getroffen sectoren. Toch zien we ook veel steun en dreunt de ontembare passie van de reisorganisaties door in de berichtgeving die we nu terugzien. 

Op dinsdag 31 maart sprak Koning Willem-Alexander telefonisch met Frank Oostdam, voorzitter van de reiskoepel ANVR. Naast zorgen om het terughalen van gestrande Nederlandse reizigers, werd hierin ook gesproken over de gevolgen voor de reisbranche. 

“De hartverwarmende belangstelling van de Koning voor onze zwaar getroffen sector verraste mij in positieve zin, omdat in deze dagen veel branches, net als wij, kampen met enorme omzetdalingen. Onze reisondernemers, die ondanks weinig tot geen boekingen dag en nacht in touw zijn om Nederlanders om te boeken, te annuleren en te repatriëren, maken dan ook graag gebruik van de overheidsmaatregelen die inmiddels zijn geboden. Maar wij hopen -om deze crisis het hoofd te kunnen bieden- dat de reissector mag rekenen op meer financiële steun.”, aldus Oostdam in een nieuwsbericht van ANVR.

De crisis levert tot nu toe óók een aantal mooie, vindingrijke en bewonderenswaardige initiatieven op.

Van der Valk, Fletcher en Novotel stellen hotels ter beschikking

Eind maart kwam het nieuws naar buiten dat Fletcher Hotels en Van der Valk hotels hun gesloten locaties inzetten om (corona)patiënten op te vangen. Het gaat hier om patiënten waarbij de toestand te slecht is om thuis te blijven, maar niet zo slecht dat ziekenhuisopname nodig is. 

Rob Hermans, algemeen directeur van Fletcher, vertelt aan NU.nl: “Onze hotels zijn in de allerhoogste staat van paraatheid gebracht. Honderd locaties kunnen nu met één druk op de knop binnen 24 uur beschikbaar worden gemaakt.”. Samen met veiligheidsregio’s wordt gekeken naar de opvang van patiënten op deze locaties. 

De berichtgeving hierover zorgt in maart voor grote pieken rondom de twee merken met een potentieel totaalbereik van 93,8 miljoen mensen, voornamelijk door de grote verspreiding via nieuwssites als AD en De Telegraaf. Later volgde ook Novotel Amsterdam Schiphol, die kamers beschikbaar stelt voor de opvang van patienten uit het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. “We hopen zo iets bij te kunnen dragen”, aldus Floris Licht, general manager van Novotel in het Noordhollands Dagblad

Samen staan we sterk; reisbranche stuurt extra liefde de wereld in

Ondanks de verontrustende situatie en de genomen maatregelen door de regering, lijkt de reisbranche kracht en liefde uit te stralen. Onder het mom van ‘samen staan we sterk’, delen reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen hartverwarmende berichten met hun fans.

‘A virus cannot crush our blue hearts’, is wat KLM zegt in een video op social media. De luchtvaartmaatschappij benadrukt de initiatieven die zijn opgestart, zoals het voorzien van 150 ziekenhuispatiënten van iPads en de 850 vrijwilligers die het social service team ondersteunen. 

Ook Corendon benadrukt het gevoel van saamhorigheid en het belang van social distancing. De boodschap luidt: ‘Together we’re stronger than any virus’, voorzien van een video waarin het logo uit elkaar wordt gehaald in het kader van social distancing, zoals we eerder ook al zagen bij verschillende andere grote merken, zoals Audi, Volkswagen en McDonalds. 

De komende maanden zullen een grote uitdaging blijven. Waar we het allemaal over eens kunnen zijn: stay safe! Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. 

In het onderzoek zijn de volgende organisaties opgenomen: ANWB Reizen, Barqo, Beachmasters, Bebsy, Belvilla, Better Places, Bizztravel, BookerZzz, Booking.com, Bungalows.nl, Bungalowspecials, Casamundo, Center Parcs, Cheaptickets, Citizen M, Corendon, Cruisereizen, Cruisetravel, D-reizen, De Jong Intra Vakanties, De Vakantiediscounter, Djoser, Doets Reizen, EasyJet, Ebookers, Ecart Skitours, Eindhoven Airport, Elizawashere, Estivant, Eurail.com, Eurocamp, Expedia, Fletcher Hotels, Fox Verre, Reizen, GOGO, Holidayguru, Hotelspecials, Husk, Inezia Tours, Jiba, KLM, Kras, Landal Greenparks, Natuurhuisje.nl, Neckermann, NH Hotels, Novasol, NS International, Odyssee, Oostappen vakanties, Paperflies, Parkvakanties, Pharos Reizen, Polarsteps, Preston Palace, Prijsvrij.nl, Primavera Reizen, Reisgraag.nl, ResiRest, Riksja Travel, Roompot Vakanties, Ross Holidays, Rotterdam The Hague Airport, Ryanair, Sawadee, Schiphol Airport, Schipholtickets, Secret Escapes, Shoestring, Silverjet, Skikot, Skistuds, Skyscanner, Snowblend, SNP Natuurreizen, srprs.me, Stena Line, Stip Reizen, Sunweb, Surfblend, Tiqets, Tix.nl, Transavia, Travelassist, Travelbird, TravelClown Travelhome, TripAdvisor, Trivago, Tubber, TUI, Vacanceselect, Vacansoleil, Vakantiepiraten, Vakanties.nl, VakantieXperts, Van der Valk Hotels, Vliegtickets.nl, Vliegwinkel.nl, Voigt Travel, Vueling, VVV Texel, Weekendjeweg.nl, With Locals, Wizz Air, WTC.nl, Zoover.

Over de auteur: Linsey Jepma is content en pr coördinator bij OBI4wan.Lees het volledige bericht op Emerce »

Investeerders vrezen faillissementen techbedrijven

Posted 06 apr 2020 — by Emerce
Category nieuws

Durfinvesteerders uit Nederland vrezen dat tienduizenden medewerkers van start-ups in de techindustrie binnenkort op straat staan als de overheid geen financieel helpende hand toesteekt.

In een brief aan de ministers van Financiën en Economische Zaken vraagt de groep bedrijven, samen goed voor meer dan een miljard euro aan geïnvesteerd vermogen, om steun voor start-ups en scale-ups. Het ziet ernaar uit dat een groot deel van de bedrijven bij gebrek aan inkomsten grote klappen krijgen.

Het Financieele Dagblad zag de e-mail en leest daarin de vrees dat er op korte termijn ruim 53.000 ontslagen kunnen vallen.

Landen als Frankrijk en Duitsland stellen juist grote sommen geld beschikbaar, in de vorm van leningen en kredieten, om jonge vernieuwende bedrijven overeind te houden. Zij worden gezien als brengers van vernieuwing maar ook als de grote werkgevers van de toekomst. Investeerders als Holland Capital, henQ, Endeit, LSP, Peak en HPE (overzicht VC-markt) spreken de Nederlandse overheid aan op haar gebrek aan start-upgericht beleid.

Vanwege het uitbreken van de coronacrisis worden er geen bijeenkomsten meer gehouden waar start-ups en investeerders elkaar in formele en informele sferen kunnen ontmoeten. Daardoor droogt de stroom aan nieuwe deals, kapitaalinjecties, op.

Foto: Thomas (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

Ook Facebook merkt gevolgen uitbraak coronavirus

Posted 25 mrt 2020 — by Emerce
Category nieuws

In navolging van Twitter waarschuwt ook Facebook dat de uitbraak van corona gevolgen heeft voor zijn omzet. Het aantal advertenties is als gevolg van de crisis fors gedaald.

Net als bij Twitter nam het gebruik van de diensten de afgelopen weken flink toe, in sommige landen wel met vijftig procent.

In Italië, het meest getroffen land, besteden gebruikers veel meer tijd aan sociale media, het gebruik is daar alleen al 70 procent gestegen.

Adverteerders trekken hun campagnes in uit vrees voor negatieve reacties. Daarnaast zijn veel fysieke winkels gesloten of diensten niet beschikbaar, waardoor adverteren weinig zin heeft.

Meer traditionele media zien eenzelfde trend: hun nieuwspagina’s worden beter gelezen dan ooit, maar daar staan geen extra inkomsten tegenover.

In ons land hebben uitgevers New Skool Media (NSM) en NDC Mediagroep al forse maatregelen moeten treffen om de coronacrisis het hoofd te bieden. NSM kampt naar eigen zeggen met flinke omzetdalingen, voornamelijk veroorzaakt door wegvallende advertentieomzet, geannuleerde events en terugvallende omzet uit de losse verkoop.

NDC Mediagroep, die er al niet best voorstond, gaat een beroep doen op het noodfonds van het kabinet en freelance recensenten van het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant hebben voorlopig geen werk meer.

Foto PixabayLees het volledige bericht op Emerce »

bol.com opent leesclub voor kinderen

Posted 23 mrt 2020 — by Emerce
Category nieuws

bol.com opent een online lees- en boekenclub voor kinderen tot ongeveer tien jaar. Iedere dag lezen bekende Nederlanders per video verhalen voor, maar kinderen kunnen in de speciale hoek ook e-boeken en luisterboeken nuttigen.

De leessessies beginnen iedere dag om negen uur en zijn ook bedoeld voor werkende ouders die hun kinderen toch willen kunnen laten onderhouden. Een aantal bekende Nederlanders zullen een bijdrage leveren door vanuit huis verhalen voor te lezen, zoals Monique Smit, Jill Schrinhofer, Nola Kemper en Niek Roozen. Elke week nemen nieuwe voorlezers het stokje over.

Er zijn boeken voor kinderen tussen 2-4, 4-6, 6-8 en 8-10 jaar. E-boeken kosten een cent per stuk en, zoals het er naar uitziet, vliegen als warme broodjes over de toonbank.

De campagne Thuisblijvertjes, zoals de nieuwe leeshoek is gedoopt, is ontwikkeld met Dept. Het digitale bureau verzorgde samen met bol.com de merk- en reclameactiviteiten, zoals het aantrekken de influencers, en de technische realisatie.

Thuisblijvertjes kent vooralsnog geen einddatum. Er wordt bekendheid aan het initiatief gegeven via display banners, social posts en er is een volledige krantenpagina reclameruimte gekocht in een aantal grote dagbladen.

Foto: Brad Greenlee (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »