Posts Tagged ‘breedband’

Allestoringen in Amerikaanse handen

Posted 14 aug 2018 — by Emerce
Category nieuws

Allestoringen (Downdetector) van oud-journalist Tom Sanders is verkocht aan Ookla. Sanders blijft verbonden aan het platform, maar als medewerker. Financiële details zijn niet bekend gemaakt.

Allestoringen noemt zich het weerbericht van de digitale wereld: ‘Zoals het weerbericht vertelt waar het regent, zien wij wanneer technologie faalt. Storingen van technologie zijn net zo onvoorspelbaar als het weer, en net als een meteoroloog vertellen wij wat er aan de hand is.’ De meldingen komen grotendeels van sociale media.

Ookla is het bedrijf achter Speedtest, een app om breedbandsnelheden te meten. Het bedrijf is gevestigd in Seattle en heeft een kantoor in Dublin.Lees het volledige bericht op Emerce »

VodafoneZiggo lijdt 5,1 miljoen verlies, 10.000 klanten minder

Posted 09 aug 2018 — by Emerce
Category nieuws

VodafoneZiggo heeft in het tweede kwartaal 5,1 miljoen euro verlies geleden, terwijl in het eerste kwartaal nog 31,2 miljoen aan operationele winst werd geboekt. Ook de omzet daalde, met 37,6 miljoen euro naar 934 miljoen.

Op alle terreinen leverde het bedrijf in: de omzet uit consumenten-kabelabonnementen daalde met 15,2 miljoen euro naar 934,6 miljoen euro. De mobiele omzet daalde met 23,2 miljoen euro.

Het gefuseerde bedrijf noemt regulering en boekhoudkundige regels als oorzaak.

Ondanks 12.000 nieuwe breedbandlijnen, 6000 nieuwe tv-kijkers en 25.500 nieuwe postpaid abonnees, vertrokken netto 10.000 klanten. Het aantal nieuw geleverde Mediabox XL (Horizon) ontvangers loopt ook terug: 23.000 versus 46.000 in het eerste kwartaal.

Op de markt voor vast/mobiele convergentie was er groei van het aantal huishoudens met mobiel (36.000) en van het aantal postpaidabonnees met vaste diensten (59.000).

Met 3,9 miljoen klanten blijft het bedrijf overigens nog altijd (samen met KPN) veruit de grootste internet- en telecomaanbieder van Nederland. VodafoneZiggo verwacht een verbetering in de tweede jaarhelft als gevolg van prijsverhogingen.Lees het volledige bericht op Emerce »

Lagere resultaten KPN door regulering

Posted 26 jul 2018 — by Emerce
Category nieuws

De omzet van KPN is ten opzichte van vorig jaar licht gedaald, van 1,427 miljoen euro naar 1,402 miljoen. Het bedrijf schrijft de daling toe aan het effect van regulering. Het nettoresultaat daalde ook naar 137 miljoen.

Vooral in de Consumentenmarkt was de daling goed te merken. De omzet van Consumenten Thuis groeide nog wel met 1,7 procent dankzij een hogere gemiddelde omzet per huishouden. De omzet van mobiele diensten daalde in het tweede kwartaal met 9,2 procent (pdf).

Het aantal huishoudens dat ook mobiele diensten bij KPN afneemt is met 19.000 gestegen tot 1,299 miljoen. Dat houdt in dat 44 procent van de breedbandklanten nu ook minimaal één mobiel abonnement bij KPN heeft. Het aantal vast-mobiele abonnees is met 46.000 gegroeid.

KPN Kleinzakelijk, het productaanbod voor kleinzakelijke klanten, trekt volgens het bedrijf steeds meer klanten aan. Er is sprake van een ‘solide instroom’ van nieuwe klanten.

De omzet voor vaste telefonie daalde met wel door een afname in het aantal traditionele telefoondiensten, ook de mobiele omzet stond onder druk. KPN moet het meer hebben van IT-diensten.

De Nederlandse markt voor zakelijke telecomdiensten heeft het in het algemeen moeilijk. In het eerste kwartaal van 2018 werd door alle aanbieders een omzet behaald van 594 miljoen euro. Dat betekende een daling van 7,2 procent ten opzichte van het eerste kwartaal in 2017.

Ten opzichte van dat kwartaal daalde de omzet met 46 miljoen euro, waarbij de omzet uit zakelijke breedbanddiensten als enige segment groeide, constateert Telecompaper.

De daling jaar op jaar komt met name doordat mobiele telefonie, vaste telefonie en datanetwerken minder omzet genereren. Tegelijkertijd groeit de omzet van zakelijk vast breedband en is de omzet van mobiel breedband licht gedaald.

Bij de aanbieders is KPN (inclusief dochters Yes Telecom en Telfort Zakelijk) veruit marktleider met 48,6 procent van de totale zakelijke telecomomzet.

VodafoneZiggo is met 27,6 procent marktaandeel op afstand de nummer twee op de zakelijke markt. Dat is een daling van 0,5 procentpunten vergeleken met VodafoneZiggo’s marktaandeel in 2016.

Op de foto de nieuwe CEO Maximo Ibarra.Lees het volledige bericht op Emerce »

Groei multiplay huishoudens vertraagt, omzet stijgt

Posted 13 jul 2018 — by Emerce
Category nieuws

De groei van het multiplay huishoudens vertraagt. Niettemin zijn er 6,6 miljoen Nederlanders die hun vaste telefonie, tv en mobiele telefonie bij dezelfde aanbieder afnemen. Dat blijkt uit cijfers van Telecompaper.

Tegelijkertijd groeide de omzet uit multiplay in het eerste kwartaal met 0,2 procent tot 1,147 miljard euro. In het voorgaande kwartaal was dit nog 1,5 procent groei.

Voor de komende twee kwartalen wordt wel verwacht dat de groei van de multiplay omzet gaat stijgen vanwege de prijsverhogingen die Ziggo en KPN (en haar merken Telfort en XS4ALL) hebben doorgevoerd per 1 juli 2018.

Het grootste gedeelte van de multiplay huishoudens heeft nog altijd een traditionele triple play bundel, (breedband, vaste telefonie en tv), hoewel dat aandeel is gedaald naar 45,9 procent.

De vast-mobiel-deelmarkt, waar in ieder geval breedband en mobiel bij dezelfde aanbieder worden afgenomen, groeide met 3,2 procent naar 2,25 miljoen huishoudens, terwijl de omzet groeide naar 505 miljoen euro.

Quad play is de grootste dienstencombinatie op deze deelmarkt, met bijna drie kwart van de aansluitingen.

Breedband, televisie en mobiel is de snelst groeiende combinatie en heeft 16,7 procent van alle vast-mobiele combinaties aan het einde van van het eerste kwartaal van 2018.

Op de hele multiplay markt is VodafoneZiggo met 47,7 procent marktaandeel de grootste aanbieder als het gaat om aantal aansluitingen, gevolgd door KPN met 39,6 procent. Qua omzet is VodafoneZiggo ook de grootste aanbieder, met 48,5 procent (556 miljoen euro) in het eerste kwartaal, gevolgd door KPN met 42,1 procent (483 miljoen euro).Lees het volledige bericht op Emerce »

Belgische toezichthouder wil breedbandmarkt openbreken

Posted 03 jul 2018 — by Emerce
Category nieuws

De Belgische toezichthouder CRC gaat de internetbranche openbreken, onder meer via de verlaging van de wholesaletarieven en nieuwe toegangsvoorwaarden.

Na grondige analyse blijkt dat er nog steeds een gebrek aan concurrentie is op de Belgische markt voor breedbandinternet en omroep (pdf).

De CRC (de Conferentie van telecommunicatie- en mediaregulatoren, te weten het BIPT, de CSA, de Medienrat en de VRM) stelt vast dat Proximus, Telenet, Brutélé en Nethys nog steeds een aanmerkelijke marktmacht hebben op de wholesalemarkten (verkoop van diensten aan operatoren). De CRC besluit daarom dat de netwerken van Proximus, Telenet, Brutélé en Nethys open moeten blijven voor concurrerende operatoren die toegang vragen.

Grote operatoren worden niet aangespoord om met elkaar te concurreren (de prijzen blijven stijgen) en zonder regulering zou er nog minder keuze zijn voor de gebruikers. Voor de consumenten die bundels kopen stijgt de prijs regelmatig ook al is deze vaak veel duurder dan in de buurlanden.

Kabelbedrijven zijn voortaan verplicht om toegang te verlenen tot een ‘alleenstaande’ breedbanddienst. Het nieuwe glasvezelnetwerk van Proximus (dat geleidelijk aan het kopernetwerk vervangt) moet eveneens worden opengesteld.

De regulering zal deels worden opgeheven in de zones waarin ten minste drie onafhankelijke aanbieders met snelheden van 30 Mbps en meer actief zijn.Lees het volledige bericht op Emerce »

‘Meerderheid Nederlanders moet naar 1 gigabit breedband’

Posted 03 jul 2018 — by Emerce
Category nieuws

Alle Nederlanders moeten in 2023 over snel vast breedbandinternet van minimaal 100 megabit per seconde kunnen beschikken. Een grote meerderheid moet in datzelfde jaar een nog eens tien keer zo snelle verbinding (1 gigabit per seconde) hebben. Dat staat in het Actieplan Digitale Connectiviteit dat het kabinet vandaag presenteert.

Door de aanhoudende investeringen in de belevingskwaliteit (voor bijvoorbeeld hologramtechnologie) en het massaal verzamelen van gebruikersgegevens (Big Data) neemt de bandbreedtebehoefte verder toe.

Momenteel zijn de huidige en toekomstige mediadiensten in grote mate verantwoordelijk voor de groeiende vraag naar bandbreedte. Zo’n zeventig procent van het internetverkeer videoverkeer. Daarnaast is er een groeiende markt voor virtual reality en augmented reality, van videogames tot ‘serieuze’ toepassingen als 3D-oefenprogramma’s voor chirurgen in opleiding.

Er zijn aanzienlijke investeringen nodig van telecomaanbieders om aan de stijgende behoefte aan digitale connectiviteit te voldoen. De capaciteit van vaste netwerken moet groter worden, onder meer door steeds verdergaande verglazing (vervanging van delen van het koper- of kabelnetwerken door glasvezel) en er moeten voorzieningen worden getroffen voor netwerkvirtualisatie, zodat maatwerk makkelijk, snel en goedkoop kan worden geleverd.

Daar waar private investeringen moeilijk tot stand komen en actief overheidsoptreden nodig is, bijvoorbeeld in buitengebieden, gaat het ministerie van EZK extra ondersteuning bieden aan gemeenten en provincies (pdf). Naast kennisuitwisseling over onder andere leges en graafdieptes, wordt het door een koepelregeling eenvoudiger voor lokale overheden om zelf financiële ondersteuning voor de aanleg te verlenen. Zij hoeven dan niet zelf een steunregeling aan de Europese Commissie voor te leggen.

Ook op het gebied van mobiel internet moet er nog het nodige gebeuren, vindt het kabinet. Er zijn nog altijd plekken in Nederland waar de mobiele netwerkdekking onvoldoende is. Daarom wordt voor de aankomende veiling van frequenties een dekkingsverplichting opgelegd.

Deze houdt in dat op 98 procent van de oppervlakte van elke gemeente van Nederland dekking moet worden gerealiseerd. Winst valt ook te behalen, met een beter bereik in woningen en bedrijven. Daarom draagt het kabinet bij aan een marktinitiatief om een standaard voor indoordekking van draadloze en mobiele openbare communicatienetwerken af te spreken.

Het kabinet zelf zal voor eind 2018 een oplossing presenteren voor het gebruik van de zogenoemde 3,5 Gigahertz frequentieband in onder andere Noord-Nederland.Lees het volledige bericht op Emerce »

Vast bellen via breedband op de terugtocht

Posted 29 jun 2018 — by Emerce
Category nieuws

Heeft triple play – bundels met vast internet, tv en bellen – zijn beste tijd gehad? Prijsvergelijker Pricewise meent van wel. Het aantal internet abonnementen met vaste telefonie neemt in rap tempo af.

In het eerste kwartaal van 2017 sloot nog 52 procent van de consumenten via Pricewise een abonnement inclusief vaste telefonie af, in het eerste kwartaal van 2018 was dat nog maar 33 procent.  Vermoedelijk is de opkomst van onbeperkt bellen via mobiel hiervan de belangrijkste oorzaak.

Ook kiezen steeds meer consumenten voor een internet only-abonnement. Het aandeel is in het eerste kwartaal van 2018 gestegen naar 20 procent, ten opzichte van 15 procent in het eerste kwartaal van 2017.

Als gevolg hiervan is het aandeel alles-in-1-abonnementen met 36 procent afgenomen.

Pricewise constateert ook dat gemiddelde snelheid van verkochte abonnementen snel toeneemt. Was de gemiddelde snelheid in het eerste kwartaal van 2017 62 Mb/s van alle verkochte abonnementen via Pricewise, in het eerste kwartaal van 2018 kwam deze uit op 95 Mb/s. Dit is een snelheidstoename van circa 50 procent. Ondanks de aangekondigde prijsstijging van de meeste abonnementen per 1 juli, gaat de prijs per Mb/s omlaag.Lees het volledige bericht op Emerce »

Mobiel dataverbruik voor het eerst meer dan 100 miljard MB in één kwartaal

Posted 25 mei 2018 — by Emerce
Category nieuws

Het mobiele dataverbruik is eind 2017 gestegen tot meer dan 100 miljard megabyte in één kwartaal. Daarnaast is het aantal vast-mobiele bundels in 2017 de twee miljoen aansluitingen gepasseerd. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde de Telecommonitor over het jaar 2017.

De 100 miljard MB is ongeveer twee keer zo veel als het totale dataverbruik uit 2014 en ongeveer gelijk aan het totale verbruik uit 2015. Over heel 2017 werd ruim 325 miljard MB verbruikt.

De groei komt niet als een complete verrassing: Tele2 en T-Mobile bieden sinds het voorjaar van 2017 onbeperkte databundels. Consumenten lijken steeds meer behoefte te hebben aan grotere databundels.

Het aantal vast-mobiele bundels is de afgelopen jaren fors gestegen van bijna 500.000 aansluitingen eind 2014, tot meer dan twee miljoen eind 2017. Het gaat hier om de combinatie van vaste breedbanddiensten – internet, televisie en/of vaste telefonie –met mobiele diensten in één pakket. Met name grote partijen met een eigen vast en mobiel netwerk, zoals KPN en VodafoneZiggo, bieden deze bundels aan.Lees het volledige bericht op Emerce »

Breedband en tv worden fors duurder

Posted 17 mei 2018 — by Emerce
Category nieuws

De grootste internetaanbieders, KPN en Ziggo, hebben net als vorig jaar een forse prijsverhoging van hun internet- en tv-abonnementen aangekondigd per 1 juli. Ook gaan beide providers de kosten voor vast bellen verhogen, zo blijkt uit een rondgang van vergelijkingssite Pricewise.

Gemiddeld gaat het om een bedrag van 2 tot 3 euro per maand, omgerekend 20 tot 40 euro op jaarbasis. Bij stijgingen die hoger liggen dan de huidige inflatie, zoals het geval is bij KPN, Ziggo en XS4ALL, hebben bestaande klanten het recht om hun contract kosteloos op te zeggen.

Bij Ziggo gaat het om een gemiddelde verhoging van 1,65 euro per maand. De abonnementsprijzen van de meest afgenomen alles-in-1-pakketten gaan echter met 2 euro omhoog.

Bij KPN gaat het om een verhoging van 2,50 euro per maand bij de verschillende pakketten voor internet en voor internet en tv. Abonnementen die werden afgesloten voor juli 2017 gaan ook in prijs omhoog, variërend van 1 euro tot 4 euro per maand. In tegenstelling tot Ziggo staat tegenover de prijsverhoging van KPN wel een hogere internetsnelheid, van 40 Mb/s naar 50 Mb/s.

Telfort voerde vorige maand al prijsverhogingen door. De aanbieder verhoogt de maandprijzen van nieuwe internetpakketten van 30 naar 35 euro per maand.

Bij T-Mobile zullen er net als vorig jaar geen prijsverhogingen plaatsvinden. Alleen bij glasvezelpakketten met een snelheid van maar liefst 750 Mb/s krijgen nieuwe klanten in plaats van 12,50 nu 10 euro korting per maand.Lees het volledige bericht op Emerce »

Meer klanten voor VodafoneZiggo, maar minder omzet

Posted 09 mei 2018 — by Emerce
Category nieuws

VodafoneZiggo heeft in het eerste kwartaal netto 30.000 nieuwe abonnees verwelkomd, het beste resultaat in tijden. Van de 3,9 miljoen breedbandgebruikers hebben er 900.000 ook een mobiel abonnement. De migratie naar wat het bedrijf noemt ‘convergent aanbod’ lijkt daarmee succesvol.

Er kwamen zeker 10.000 breedbandklanten en 30.000 postpaid mobiele klanten bij, evenals 3000 abonnees voor premiumdiensten als HBO. Het rendement per gebruiker ging licht omhoog.

Het neemt niet weg dat de joint venture 4 procent omzet moest inleveren door regulering. Mobiel leverde alleen al 19 miljoen euro in. Zakelijke breedband groeide, maar zakelijk mobiel niet.

De omzet kwam uit op 972 miljoen euro, en de operationele winst maakte zelfs een flinke duik, van 54 miljoen vorig jaar naar 31 miljoen in het eerste kwartaal.

 Lees het volledige bericht op Emerce »

NLConnect: ‘Gemeenten zien glasvezel als inkomstenbron’

Posted 04 mei 2018 — by Emerce
Category nieuws

Belangenvereniging NLConnect wil meer aandacht voor investeringszekerheid bij lokale (vast-draadloze) breedbandnetwerken en voor het feit dat gemeenten de aanleg van glasvezel helaas vaak zien als inkomstenbron. Dat staat in een reactie op de consultatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ter voorbereiding op het Actieplan Digitale Connectiviteit dat deze zomer moet verschijnen.

Nederland scoort goed op het vlak van connectiviteit. Om ook in de toekomst een sterke positie te behouden, is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat van mening dat de randvoorwaarden voor een goede digitale infrastructuur op orde moeten zijn. In het najaar van 2017 is met verschillende belanghebbenden gesproken over het creëren van de juiste randvoorwaarden voor een goede digitale infrastructuur en het wegnemen van eventuele belemmeringen.

NLConnect vindt dat een toekomstvaste breedband-infrastructuur en hoogwaardige digitale toepassingen van levensbelang voor onze maatschappij en de zich snel ontwikkelende digitale economie. De uitrol van glasvezel, of het nu is voor FttC, FttH, FttO of om masten voor 5G aan te sluiten, is van essentieel belang voor de nationale economie en voor de samenleving als geheel. Dat geldt ook voor het plaatsen van antennes voor mobiele communicatie. ‘Maar helaas zien we maar al te vaak dat gemeenten de aanleg van glasvezel zien als inkomstenbron, met hoge leges en degeneratiekosten.’ NLConnect denkt daarom dat de tijd rijp is om dit beleid te nationaliseren.

Ook is het van groot belang dat voldoende frequentieruimte beschikbaar blijft voor lokale breedbandnetwerken. DELTA werkt in delen van Zeeland samen met Greenet aan het ontsluiten van de laatste 9000 Zeeuwse adressen zonder snelle internetverbinding. In vijf gebieden is de vraagbundeling inmiddels succesvol afgerond. Voor deze ontsluiting gebruiken DELTA en Greenet de 3,5 GHz band, waarvoor vergunningen met een looptijd tot 2026 zijn verleend voor lokaal gebruik. Het is van groot belang dat voldoende frequentieruimte beschikbaar blijft voor lokale breedbandnetwerken en dat partijen die investeren in de ontsluiting van het buitengebied via de 3,5 GHz band investeringszekerheid hebben.Lees het volledige bericht op Emerce »

NLE lokt vooral Ziggo klanten

Posted 02 mei 2018 — by Emerce
Category nieuws

NLE (voorheen Nederlandse Energie Maatschappij) heeft veel Ziggo klanten weten over te halen om over te stappen. NLE telde in het eerste kwartaal van dit jaar rond de 50.000 telecomklanten, zo blijkt uit onderzoek door Telecompaper Consumer Insights. Veertig procent komt van Ziggo.

Hoewel KPN ook goed is voor ongeveer 40 procent van de breedbandmarkt, bestaat het klantenbestand van NLE maar voor 28 procent uit oud KPN/Telfort/XS4ALL klanten.

Eerder dit jaar werd NLE overgenomen door de Nuts Groep. Hierdoor ontstaan nieuwe kansen op het gebied van crossselling, zo stely Telecompaper vast.Lees het volledige bericht op Emerce »

Verlies voor Nederlandse tak Tele2 aan vooravond overname T-Mobile

Posted 23 apr 2018 — by Emerce
Category nieuws

Het gaat niet goed met de Nederlandse tak van Tele2. Het onderdeel leed in het eerste kwartaal een verlies van 249 miljoen Zweedse kroon, dubbel zoveel als een jaar geleden.

Het aantal klanten voor mobiele telefonie nam met 30.000 toe. In vast internet en vaste telefonie was er wederom een klein klantenverlies, een trend die al langer gaande is (pdf). Tele2 verloor 4000 breedbandklanten en 2000 vaste telefonie-klanten.

Mobiele telefonie bracht omgerekend 55,6 miljoen euro op. Het rendement per gebruiker steeg naar 15 euro.

Vanwege de voorgenomen fusie met met T-Mobile, die nog op goedkeuring wacht, telt moederbedrijf Tele2 de Nederlandse cijfers al niet meer mee.

In thuisland Zweden profiteerde Tele2 van de overname met TDC, een aanbieder van zakelijke communicatiediensten. De totale omzet van Tele2 steeg met 5 procent naar 6,2 miljard Zweedse kroon, omgerekend 598 miljoen euro. De nettowinst ging steeg naar 590 miljoen kroon.Lees het volledige bericht op Emerce »

Brancheorganisaties fiberSociety, NLConnect en Vefica gaan samen verder

Posted 20 apr 2018 — by Emerce
Category nieuws

De brancheorganisaties fiberSociety, NLConnect en Vefica gaan samen verder als één branchevereniging met de naam NLconnect. De nieuwe vereniging verbindt de keten van bedrijven die breedbandnetwerken aanleggen, onderhouden en exploiteren alsmede bedrijven die aan de breedbandketen toeleveren of die diensten leveren over deze digitale infrastructuur.

Vefica verenigde fabrikanten en leveranciers van de breedbandindustrie, NLConnect (voorheen NLkabel) behartigde de belangen van verschillende kabel- glasvezel en telecomproviders en netwerkeigenaren en fiberSociety (voorheen FttH platform en e-Society platform) verenigde uiteenlopende partijen in hun streven naar de uitrol van glasvezel.

De nieuwe vereniging heeft ruim zestig leden. Het bestuur van NLconnect wordt gevormd door Gerlas van den Hoven (Genexis, voorzitter), Hans Burgs (DELTA, secretaris) en Rob van Essell (Teleste, penningmeester).Lees het volledige bericht op Emerce »

Rivierenland claimt Europese glasvezelprimeur

Posted 18 apr 2018 — by Emerce
Category nieuws

De regio Rivierenland in Gelderland mag circa 12.000 huishoudens in het buitengebied snel internet gaan bieden. Als eerste regio in Nederland heeft men toestemming gekregen van de Europese Commissie om zelf een breedbandnetwerk aan te leggen.

De gemeenten zijn zelf aan de slag gegaan omdat commerciële aanbieders maar niet over de brug kwamen.

De afzonderlijke gemeenteraden moeten nog hun fiat geven, schrijft het ANP. Dat zal pas na de zomer gebeuren.Lees het volledige bericht op Emerce »