Posts Tagged ‘boek’

Twinkle 100 is uit: bol.com bovenaan, Amazon groeit 40%

Posted 19 sep 2019 — by Emerce
Category nieuws

Het nieuwe jaaroverzicht voor Nederlands e-commerce, de Twinkle 100, is verschenen. bol.com staat bovenaan met een omzet van 1,65 miljard euro. AH.nl dringt in deze editie door tot de top drie met 565 miljoen euro omzet en Amazon groeit bijna de helft naar 350 miljoen euro.

Zojuist werd in Utrecht tijdens Shopping Today de nieuwe editie van de Twinkle 100 uitgereikt aan een groep genodigden. Het gedrukte jaaroverzicht zal in de komende dagen verder worden verspreid. Dit jaar staat er geen aparte Travel-lijst in.

De grote winkels en platformen werden in 2018 weer groter en noteren makkelijk dubbelcijferige groei. Echt opvallend is de omzet die Amazon wordt toegedicht in Nederland, wat zich vertaalt in een toename van honderd miljoen naar 350 miljoen euro. Zonder enige promotie of zelfs maar ruchtbaarheid heeft het Amerikaanse platform zich de nummer 6-positie toegeëigend.

Opvallend ook is de groei van de supermarkten. AH.nl staat op nummer drie, wat Ahold Delhaize per saldo Nederlands meest dominante e-commercepartij maakt.

De top tien bedrijven hebben gezamenlijk een omzet van 5,6 miljard. Een half miljard of 13 procent meer dan vorig jaar. Iets meer dan de helft daarvan is toe te wijzen aan de bovenste drie bedrijven uit de ranglijst.

Tweëentwintig bedrijven uit de top 100 hebben een omzet van meer dan honderd miljoen euro. Vier meer dan in de tiende editie van het lijvige boekwerk, dat daarnet op Shopping Today bij Utrecht is gepresenteerd.

Zeven bedrijven uit de top 30 verkopen voedsel: AH Online, Nespresso, HelloFresh, Jumbo, New York Pizza, Picnic en Domino’s Pizza. Een achtste, Zooplus, verkoopt ook eten maar dan alleen voor huisdieren. Negen bedrijven uit de top 30 verkopen kleding.

De uitgever van de lijst, Twinkle Magazine, vat samen: “In de nieuwe Twinkle100 staan in totaal 250 online productverkopers gerangschikt. Samen boekten zij een totale omzet van 11.831.237.000 euro, ofwel 900 euro per volwassen Nederlander. De hekkensluiter realiseerde een online omzet van 6,1 miljoen euro. Vorig jaar lag de ondergrens nog op 5,0 miljoen euro.”

De nummer 250 uit de lijst, Pinkorblue.nl, is goed voor een omzet van 6,1 miljoen euro.

Foto: Anne Worner (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

Er zijn meer winkelmeters in gebruik dan ooit: paniek over winkelleegstand is onnodig

Posted 18 sep 2019 — by Emerce
Category nieuws

De winkelleegstand neemt weer toe. Zo lijkt het althans. Grote paniek in de media, terwijl de afgelopen vijf jaar de winkelleegstand juist significant was gedaald tot een niet zorgwekkend niveau. Maar neemt de leegstand eigenlijk wel echt toe? En is de leegstand dan nu opeens weer dramatisch hoog? Moeten complete binnensteden op de schop? En dienen sommige winkelcentra maar helemaal te sluiten? Gaan we inderdaad tot dertig procent van de winkelmeters weghalen? En ‘klinisch’ uitgedrukt: gaan we een kwart van de winkelruimte ‘saneren’?

Dat is maar de vraag. Sommigen overdrijven namelijk. Of beroepen zich op aantoonbaar valse informatie. In dit artikel daarom de feiten. De allernieuwste feiten. De nuchtere feiten. Bijgewerkt tot en met augustus 2019. Feiten zijn weerbarstiger dan onheilsvoorspellingen. 

Onjuiste informatie

In het recente verleden hebben retailpublicisten en onderzoeksinstituten veel onjuiste informatie over winkelleegstand naar buiten gebracht:

  • In 2011/2012 voorspelde Molenaar dat 33% van de winkelruimte zou zijn verdwenen in 2015. En dat in 2015 meer dan 25% van de winkels leeg zou staan. 
  • Quix beweerde in 2014 dat er in de periode 2008-2014 22.000 winkels verdwenen zouden zijn. 
  • En het CBS en PBL becijferden dat de leegstand 10 tot 11% zou zijn. Met in hun kielzog het initiatief ‘Retailagenda’ dat beweert dat de leegstand 11% en er daarom 20% (?!) uit de markt genomen moet worden.

Terwijl dit de feiten zijn:

  • Qua metrage is er 2,3 miljoen m2 aan winkelruimte bijgekomen in crisistijd.
  • Het aantal winkels is wel afgenomen, maar dan slechts met 1.000 à 1.500 per jaar. 
  • De leegstand bedraagt ongeveer 7%. En geen -meer dan- 10%. CBS en PBL tasten echt mis. 

Winkelleegstand leeft dus onder de mensen. Onder de deskundigen. Maar ook onder de consumenten. Die door al die ramspoedverhalen gaan geloven dat Armageddon echt nabij is. Des te meer reden om de feiten boven tafel te krijgen. Feiten die er al lang zijn. Maar die niet door iedereen als zodanig worden gebruikt. En waardoor er verkeerde besluiten genomen worden. 

Frictieleegstand

Winkelleegstand kun je het beste vergelijken met de werkloosheid. Als deze te hoog is -boven de vier à vijf procent- heb je een probleem. Maar als deze te laag is -minder dan vier à vijf procent- heb je ook een probleem. En kunnen sommige retailers niet goed gehuisvest worden. Dan is er dus een tekort aan winkelruimte. 

Feit is dat de landelijke, gemiddelde leegstand vóór de crisis van 2008-2014 zich inderdaad begaf op dat frictiepercentage van maximaal vijf procent. Met een hogere leegstand op de B- en C-locaties -de aanloopstraten-  en in de ‘provincie’. En een lagere leegstand op de beste winkelplekken. 

De huidige leegstand is zeven procent, niet veel boven de frictieleegstand

Op 1 augustus 2019 zijn er -bijna- 220.000 retailpanden in Nederland. Ruim 15.000 staan er leeg. Er zijn 91.500 ‘gevulde’ winkelpanden en een kleine 113.000 gevulde overige panden (horeca, diensten). Het aantal winkelverkooppunten neemt gestaag af. Van 107.000 in 2004, naar 95.000 in 2017 en 91.500 in augustus 2019. Het aantal panden in de horeca en leisure neemt echter toe, waardoor de totale voorraad aan panden in de retail nagenoeg gelijk is gebleven. Daarbij worden winkels steeds groter, dus het aantal vierkante meters aan winkels is de laatste jaren juist sterk toegenomen.

 

De gemiddelde landelijke leegstand is na het uitbreken de crisis van 2008 echter wel behoorlijk gestegen. Grofweg van 4,5% naar 7,5% -verkooppunten/VKP, oftewel het aantal winkels- of 8% -metrage/WVO, WinkelVloerOppervlakte- in 2015. Dat zijn inderdaad percentages die 2% à 3% boven het gezonde frictiepercentage uitkomen. Dat houdt overigens nog steeds in dat op goede plekken er nog steeds een tekort aan winkelruimte was (leegstand onder de 4%, soms zelfs vrijwel niet existent). En dat je op de minder goede plekken inderdaad een sanering van winkelruimte had kunnen overwegen. Dus daar waar de leegstand de tien a vijftien procent oversteeg.

En de leegstand daalt sinds 2015

De leegstand is echter sinds 2015 ook weer gestaag aan het dalen. Naar 6,7% (verkooppunten) en 6,8% (metrage) in januari 2019. 

Procentuele leegstand 

Om dan sinds kort toch weer te stijgen?

In augustus 2019 is de leegstand echter weer licht gestegen naar 7,0% (verkooppunten) en 7,1% (metrage). Logisch dat dit groot nieuws is. En de percentages kloppen ook. Maar zomaar deze kale percentages de wereld inzenden en dan concluderen dat Armageddon weer nabij is, is te kort door de bocht. 

Kijken wij naar de ontwikkeling van het aantal winkelmeters – dus de totale winkelvoorraad in vierkante meters -, dan zien we dat dit aantal nog tot en met 2015 toenam. Om vervolgens licht te dalen. Die daling lijkt overigens gestopt in augusustus 2019, de voorraad neemt zelfs weer licht toe. Hoe het ook zij, deze winkelmetragevoorraad blijft de laatste jaren hangen op (iets meer dan) 31,0 miljoen m2. Om in augustus 2019 weer door te stijgen naar 31,1 miljoen m2. 

Splitsen we dit uit naar gevulde en leegstaande meters, dan zien we dat de totale winkelvoorraad in Nederland is toegenomen met ongeveer 2,3 miljoen vierkante meter. Op dit moment zijn er ruim 1 miljoen meer gevulde winkelmeters dan dat er op 1 januari 2008 waren. De leegstand is in dezelfde periode echter ook toegenomen en er staat nu ook 1 miljoen vierkante meter meer leeg dan in 2008. 

Winkelvloeroppervlak in m2 

Was de winkelvloeroppervlakte echter niet toegenomen tijdens de crisis, dan zou de landelijke leegstand dus theoretisch gezien onder de ‘0’ uitkomen (gerekend vanaf 2008) of op vier procent vanaf 2011 (een gezond frictieleegstandspercentage). 

Horeca ter vervanging van winkel?

Eerder is al geconstateerd dat het aantal winkels in Nederland aan het dalen is (al geldt dat niet voor het metrage winkels). Daar staat echter tegenover dat het horeca-aanbod en de dienstverlening in aantal panden stijgt. De verblijfsfunctie van een winkelgebied wordt dus steeds belangrijker. Wel is het zo dat de groei aan horecapanden de laatste tijd lijkt te stagneren. 

Aantal verkooppunten detailhandel (winkels, blauw) versus horeca en diensten (rood), van 2004-2019 (tot en met augustus)

Gecorrigeerd voor de voorraad neemt de leegstand niet echt toe

Met een aanhoudend economisch herstel was het te verwachten dat de daling van de winkelleegstand nog wel even door zou zetten. Eind 2018/begin 2019 bedroeg deze -als eerder gemeld- 6,7% -verkooppunten- en 6,8% -metrage-. Maar in 2019 is er toch een lichte kentering gekomen. En is de leegstand met 0,3% toegenomen in augustus 2019 naar 7.0% (verkooppunten) en 7,1% (metrage). Echter, de voorraad is ook weer met (ruim) 0,3% toegenomen. Hiervoor gecorrigeerd is er dus geen sprake van een echte toename van de winkelleegstand naar vierkante meters. Wél is er sprake van een netto toename van leegstand van verkoopunits. Ook omdat de ombouw naar horeca en diensten en niet retailfuncties enigszins stokt.  

Verder blijft in een aantal ‘kleinere middelgrote steden’ de leegstand nog steeds relatief hoog. Daar waar de leegstand in het stadscentrum heel hoog is (in steden als Schiedam, Almelo, Geleen en meer kleinere middelgrote steden) en het ernaar uit ziet dat een gedeelte hiervan structureel van aard is, is het wenselijk dat er gesaneerd gaat worden. Daar staat echter tegenover dat er in veel grote steden, sprake is van een ongezond lage leegstand. Daar is ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe meters. Anders is er geen sprake meer van een gezonde marktdynamiek.

Zelfs op beste plekken, waar de huurprijs op dit moment ook niet stijgt, is er ruimte voor nieuwe meters. Stagnerende of lagere huurprijzen leiden tot hogere opnamecijfers. Dat is nadelig voor sommige vastgoedbezitters -de panden gaan een lagere boekwaarde krijgen en dat komt ook ten laste van de winst- en verliesrekening-, maar voor de retail ‘an sich’ zijn lagere huurprijzen een zegen. Daardoor kunnen succesvolle winkels zich vestigen, ook op de plekken die eerst te duur leken. 

Er zijn meer verhuurde winkelmeters dan ooit, paniek over winkelleegstand is onnodig

Feit is dat er op sommige plekken -Geleen met het Centrumplan, De Driehoek in Oldenzaal, , Belcour in Zeist en er zijn nog veel meer voorbeelden- teveel winkelruimte is bijgebouwd in de jaren 90 en aan het begin van deze eeuw. Juist op de plekken waar de bevolking niet meer groeit. En verder vergrijst. Dít zijn de zogenaamde kleinere middelgrote steden -die ook vaak dichtbij een grotere stad liggen-. Zoals Schiedam in de buurt van Rotterdam. Dát -teveel meters bijbouwen en de nabijheid van een veel grotere stad- zijn de échte redenen voor de leegstand op die plekken.

Maar landelijk gezien zijn er nog nooit zoveel winkelmeters in gebruik als in augustus 2019. Of anders gezegd: bezet. Of: verhuurd. Of: gevuld. In totaal is er maar liefst 27,9 miljoen m2 ‘gevuld’. En met een leegstand van 7% zit je maar een paar procent boven de frictieleegstand. Geen reden tot landelijke paniek dus. 

N.B.:n In 2014 en in januari 2019 was het aantal gevulde meters nog een minieme fractie hoger dan in augustus 2019. Dat moet wel gemeld worden, al is een en ander niet significant te noemen. 

Toekomstvoorspelling leegstand en voorraad

De laatste jaren is het aantal winkelmeters in feite gestabiliseerd. Grappig is dat als de voorraad licht daalt, de leegstand ook licht daalt. En als de voorraad weer licht stijgt (zoals het afgelopen jaar weer) dat de leegstand weer iets toeneemt. De verwachting is dat de voorraad daarom ook in de toekomst ongeveer stabiel zal zijn. Of hooguit met een paar procent zal dalen. De lucht in de markt (landelijk gezien) is 2 à 3 procent (7% ten opzichte van een ‘gezonde’ frictieleegstand van 4 tot 5%). En is zeker geen 20%. Zoals CBRE-rapporten en de Retailagenda lijken te suggereren. 

Op goede plekken is er al een tekort aan winkelruimte. Zoals in de grotere binnensteden. En in sterke regionale winkelgebieden. Zoals Stadshart Amstelveen -dat gewoon zou moeten uitbreiden, maar dat niet kan-. Of Gelderlandplein Amsterdam. En daarbij is bijvoorbeeld het gemiddelde leegstandpercentage in de Wereldhave-centra -dat zijn er 17- ook lager dan 3%. Natuurlijk zijn er ook zorgen. In kleinere middelgrote steden. In kleinere stadsdeelcentra. En in sommige wijk- en buurtcentra -waarbij sommige daarvan het juist heel goed doen-. Maar al met al is de verwachting dat de leegstand weer terugkomt op het frictieniveau. Ook als er misschien –dat is nog lang niet zeker- weer een -kleine?- recessie aankomt. En de voorraad met een paar procentjes zal dalen. Weten wij dat zeker? Nee, dat niet. Maar het lijkt die kant op te gaan. Winkelleegstand is in ieder geval geen nationaal probleem. Maar winkelleegstand is soms wel een lokaal probleem.

Conclusies en verdere toekomstbespiegelingen

Waarom is er zoveel paniek als het om winkelleegstand gaat? Bijvoorbeeld zich uitend in de Retailagenda? Natuurlijk zijn er aandachtspunten. Aandachtsregio’s. En aandachtssteden en –dorpen. Maar dat was altijd al zo. Door de crisis – in combinatie met demografische ontwikkelingen en te veel ontwikkelingen op plekken waar bevolking krimpt – is de leegstand tijdelijk opgelopen. Internet heeft hier maar een zeer beperkte invloed op gehad. Maar de leegstand neemt sinds 2015 af. En de recente kleine stijging in 2019 is -gecorrigeerd voor de lichte toename van de voorraad- eigenlijk geen netto stijging. Belangrijk is: stem het aanbod af op de vraag. Zo moeten er meer grote winkelunits komen op de goede plekken. Voor bijvoorbeeld buitenlandse retailers. Dat houdt dus in dat er sprake zal moeten zijn van samenvoeging van winkelunits. En van herverkaveling. 

Kleinere winkels voor zelfstandigen vind je nog steeds in de aanloopmilieus. In Amsterdam bijvoorbeeld in de Kinkerstraat en de Van Woustraat. In Rotterdam in de Witte de Withstraat en de Meent. En in Utrecht in de Voorstraat. Verder moet voldoende winkelruimte gecreëerd worden in de betere wijkwinkelcentra. Zodat meer en grotere supermarkten zich kunnen vestigen. Want fysieke supermarkten groeien als kool. 

En zo zijn we altijd bezig. Maar om nou te zeggen dat wij een landelijk probleem hebben? Nee. En om nou te zeggen dat de toekomst met name somber is? Nee. Er is meer sprake van een afstemmingsprobleem en een reguleringsprobleem dan van een leegstandsprobleem. Hef  bijvoorbeeld alle barrières op als het gaat om het verschil tussen horeca en winkels. 

Laten we nu eindelijk gaan kijken naar de kansen die er liggen. In plaats van de leegstandsproblematiek dood te analyseren. 

Dit artikel is tot stand gekomen met hulp van Drs. Gertjan Slob, directeur onderzoek bij Locatus.Lees het volledige bericht op Emerce »

5 valkuilen bij replatforming van een e-commerceplatform 

Posted 18 sep 2019 — by Emerce
Category nieuws

In 1995 werd het menens met e-commerce: Amazon verzond de eerste boeken vanuit een garage in Washington en groeide razendsnel. Die groei wordt twintig jaar later nog steeds aangewakkerd door innovatie. Dat gaat met zo’n vaart dat legacy e-commerceplatformen het eigenlijk niet meer kunnen bijbenen. Een merk wil de toekomst tegemoet, maar de kans bestaat dat het huidige platform de strategische ambities niet kan ondersteunen. Als dat zo is moet je een replatforming overwegen. 

Replatforming projecten zijn complex, daar valt niet om heen te draaien. Elke e-commerce professional heeft wel eens een horror story gehoord over hoe vreselijk een replatforming project is misgelopen. We zullen zo dadelijk kijken naar de redenen waarom dat gebeurt. 

Vertragingen brengen de meeste schade aan: zowel vertraging bij het besluit om in een nieuw platform te investeren, als vertraging bij het succesvol afronden van die replatforming. Er is geen tijd te verliezen. De digitale revolutie heeft ons geleerd dat zelfs de meest gerenommeerde merken in een handomdraai uit de gratie kunnen vallen. Tijdverspilling betekent dat de concurrentie hun voorsprong vergroot. De time-to-market van je producten komt in het gedrang en het moreel verslechtert. 

Dit zijn de vijf belangrijkste redenen waarom replatforming-projecten vaak mislukken.

1. Een duidelijke strategie ontbreekt 

Doorgaans geven marketing en/of e-commerce managers het startsein voor een replatforming omdat het huidige platform technisch tekortschiet. Dat zie je ook terug in de RFP. Het is een boodschappenlijstje met technische requirements duidelijk en beknopt, dat wel, want marketing weet heel goed waar het hapert. Maar hoe zit het met de rest van het bedrijf? Een platform gaat over veel meer dan technologie: het moet eigenlijk belichamen wie je bent als e-commerce onderneming. 

Je moet beseffen dat replatforming altijd gepaard gaat met een stuk change management. Hoe je werkt, hoe je je als onderneming organiseert alles is onderhevig aan verandering. Laat je daar niet door ontmoedigen. Integendeel. Als je een algemene strategie opstelt en als onderneming duidelijke doelen nastreeft, verloopt je replatforming project juist veel soepeler. Iedereen begrijpt wat er op het spel staat en iedereen kan bijdragen aan het slagen van je project. 

Dus het is zaak de bredere voordelen en doelstellingen van replatforming in kaart te brengen en deze centraal te stellen in je business case. Op die manier kan iedereen inschatten waarom de replatforming zo broodnodig is, zonder dat de technische aspecten (hoe belangrijk ook) domineren.

2. Onduidelijke rolverdeling en verantwoordelijkheden 

Funest. Iedereen moet weten wat er van hen verwacht wordt. Je moet je stakeholders van meet af aan betrekken bij het proces (en niet een week voordat de RFP wordt opgesteld). Een eerste vereiste is dat je een duidelijk beeld hebt van de verschillende prioriteiten van teams en afdelingen. 

Dat moet niet te ver gaan. Je luistert naar je e-commerce team, maar uiteindelijk moeten er knopen doorgehakt worden. Daar heb je een je projectmanager voor nodig. Die is verantwoordelijk voor een goed end-to-end verloop van het project 

en is bevoegd om beslissingen te nemen zonder iedereen elke keer weer te moeten raadplegen (nog een reden waarom het zo belangrijk is om een duidelijke strategie te hebben). 

Daarnaast benoem je een business owner die uiteindelijk met de software gaat werken. Voor die rol heb je een sterke communicator nodig klantgericht en technisch onderlegd (of op z’n minst heel nieuwsgierig). De rol vereist bovendien de juiste bedrijfs- en je zou haast zeggen politieke ervaring om goede contacten te onderhouden met iedereen in de onderneming, misschien vooral met senior management. Deze business owners zijn sleutelfiguren in de bedrijfsbrede transformatie die een nieuw platform met zich meebrengt.

3. Bestaande werkprocessen 1-op-1 overnemen 

Het lijkt vanzelfsprekend om naar een e-commerce platform te zoeken dat precies aansluit bij je interne processen, maar het kan veel creatiever. Kijk eerst naar je werkprocessen. Waarschijnlijk voer je die processen al behoorlijk lang op dezelfde manier uit; iedereen is er (teveel) aan gewend. 

Grijp de de kans aan om te herzien hoe je bedrijf functioneert en om verbeteringen aan te brengen. Zo kies je een e-commerce platform dat aansluit op een efficiëntere werkwijze en hoef je niet aan je processen te sleutelen als de replatforming een voldongen feit is. 

Het gaat hierom: replatforming heeft altijd impact hebben op je interne organisatie. Dat kan en wil je ook niet voorkomen. Wel moet je het in goede banen leiden. Werknemers moeten de veranderingen begrijpen en aanvaarden. En jij moet begrijpen dat zoiets best moeilijk kan zijn en ook tijd gaat kosten.

4. Voor de “big bang” gaan 

Die fout zie je vaak. Het is natuurlijk verleidelijk om te proberen een hele reeks problemen op te lossen “terwijl je toch bezig bent”. Begin daar niet aan. Een nieuw site design én een nieuw e-commerce platform én een optimization project voor mobiele apparaten (het kan niet op) dat pakt op een gegeven moment verkeerd uit. 

Begin met een MVP. Je kan alle screenshots en technische details hebben die je wilt, maar niets evenaart de ervaring van het omgaan met de software zelf. Een MVP versie van een e-commerce platform geeft je de kernfuncties en dat stelt je in staat om vlijmscherp te focussen op de add-ons die je werkelijk nodig hebt. Vaak blijken deze behoorlijk af te wijken van wat je je had voorgesteld.

5. Prijs leidend laten zijn in e-commerceplatformkeuze

Overstappen van het ene naar het andere platform is een belangrijke investering Dat staat buiten kijf. Maar dat mag niet betekenen dat de prijs van het project leidend is in de keuze die je maakt één en ander moet in verhouding staan met je ambities. Kijk in je business case naar de omzetgroei die je redelijkerwijs van een replatforming verwacht en leg ook uit in hoeverre die groei afhangt van de investeringshoogte. 

Snijd jezelf niet in de vingers. De software waarin je je geld steekt wordt niet zonder reden een platform genoemd: alles wat je doet en uiteindelijk alles wat je bent, rust op de schouders van dit nieuwe platform. 

Bonus tip: SEO migratie 

Veel bedrijven laten dit achterwege of zien het belang er niet van in. Begrijpelijk is dat wel. Een SEO migratie kost weer geld en bovendien moet je er snel aan beginnen niet als je al midden in je replatforming zit. 

Toch is het een valse besparing en een valkuil van jewelste. Want als je je SEO verwaarloost, dalen je bezoekersaantallen en dat is wel het laatste wat je wil. Minder bezoekers betekent minder omzet, hoe je het ook wendt of keert. Als je de schade daarvan wilt beperken geef je ook geld uit, dus is het veel beter vooraf te investeren in een SEO migratie. Lees het volledige bericht op Emerce »

Hoe kun je meer klanten identificeren met een Customer Data platform?

Posted 18 sep 2019 — by Emerce
Category nieuws

Hoe kun je CDP’s gebruiken om in real time tot wel vijftig procent meer klanten te vinden door middel van (first party) CRM-onboarding? 

Het customerexperience-landschap is in de afgelopen vijf jaar exponentieel gegroeid. Kijk maar naar de verzameling van Scott Brinker met logo’s van marketingtechnologieaanbieders, die een paar jaar geleden de ‘Martech 5000’ werd genoemd. In 2019 is het aantal aanbieders al opgelopen tot 7040. 

Dat zijn nogal wat clouds, suites en platforms die allemaal de heilige graal op het gebied van marketing willen aanreiken: personalisatie op schaal. 

Er zijn echter weinig categorieën, die zo gehypet en gewaardeerd worden als CDP’s (Customer Data Platforms), waarbij klantgegevens worden gecombineerd en georganiseerd via allerlei merksystemen, kanalen en apparaten. Ze worden wereldwijd gebruikt: volgens een enquête van Forbes Insights/Data Treasury beschikt ongeveer 78 procent van de organisaties over hun eigen CDP of zijn ze een CDP aan het ontwikkelen. 

Uit ander onderzoek van de Relevancy Group blijkt dat het CDP landschap alleen maar zal stijgen. Van de marketeers geeft 32 procent aan dat ze van plan zijn om binnen de komende twaalf maanden een CDP aan te schaffen en te implementeren.

Deze generatie platforms, waaronder mParticle, Lotame, Adobe, Tealium, Salesforce, Squeezely, Selligent, Relay42 en Blueconic, bieden een uitgebreid klant inzicht, die voor alle kanalen kunnen worden gebruikt. Eindelijk!

De uitdaging: klanten, prospects of suspects? 

Vaak weten bedrijven niet precies wat het verschil is tussen een klant en een prospect; en hebben klanten vaak het gevoel dat de bedrijven hen behandelen als suspects. 

Denk bijvoorbeeld aan een reclame boodschap voor bestaande klanten, die gaat over een aanbieding die alleen beschikbaar is voor nieuwe klanten. 

Hieruit kun je afleiden dat de interne systemen (CRM, data lake/data warehouse), de eigen kanalen (website, e-mail en app) en de online kanalen (social, display/video en programmatic advertising) niet goed op elkaar zijn afgestemd.

Dat betekent dat bedrijven het risico lopen om hun waardevolle bestaande klanten te verliezen door irrelevante targeting op de verschillende kanalen. Maar dat betekent ook dat er marketinggeld wordt verspild, door een klantenidentiteitscrisis die telkens erger wordt. Waarom?

CDP’s alleen zijn geen volledige oplossing voor 1:1 klant communicatie 

Hoewel CDP’s erg nuttig zijn voor het activeren en organiseren van klantgegevens, vormen ze geen totaaloplossing voor het uitgebreide, allesomvattende klantenoverzicht waar organisaties naar op zoek zijn.

Dit komt doordat CDP’s zijn ontworpen om klantgegevens (zoals e-mailadressen, telefoonnummers, mobiele apparaten en website-indentifiers) te verzamelen en te organiseren. Maar CPD beschikken niet over de connectiviteitsmogelijkheden of het netwerk om deze gegevens te matchen met externe online indentifiers, voor bijvoorbeeld advertising en social. 

CDP’s versterken met behulp van first party CRM-onboarding

Als u een-op-een klant communicatie wilt bereiken, kun je je CDP koppelen aan een CRM-onboarding oplossing, die een brug vormt tussen je eigen indentifiers en externe indentifiers. CRM-onboarding voegt waarde toe aan een CDP, want ze versterken elkaar. 

Een CDP is een hub voor het activeren en organiseren van je eigen klanten data; een first party CRM-onboarding oplossing is een accelerator, waarmee je je huidige klantcommunicatie op digitale kanalen kunt verbeteren en vergroten op zowel eigen (website, e-mail en apps) als betaalde kanalen. Dit gebeurt door middel van het herkennen van de klant en het verbeteren van je klantcommunicatie om de juiste boodschap op het juiste moment te tonen op de verschillende kanalen.

Tim Norris van mParticle zegt hierover: “CDP’s zijn cruciaal geworden om gelijke tred te houden met moderne klant behoefte, maar de meeste CDP’s zijn gericht op de eigen data van een organisatie. Als we de data en indentifiers buiten de eigen kanalen van een organisatie in kaart willen brengen, speelt CRM-onboarding een grote rol. Door CDP’s te verrijken met externe indentifiers voor oa advertising en andere betaalde media, wordt de klant communicatie alleen maar beter en gerichter. Wat zorgt voor een betere klant beleving en ervaring”. 

U hebt de precisie al, maar hoe zit het met de schaal? 

Zoals gezegd, kunnen CDP’s de identiteit van klanten inzichtelijk maken en hun gegevens toepassen op de eigen kanalen van een organisatie, zoals website, e-mail en apps. 

Zoals al aangegeven door Tim Norris kunnen first party CRM-onboarding oplossingen een brug vormen en de waarde van CDP’s verhogen door identiteiten ook op externe digitale kanalen te koppelen. Zo zult u meer van uw huidige klanten herkennen (zogenaamde matchrate) en kan personalisatie ook worden toegepast op kanalen buiten het ecosysteem (Websites, e-mail, apps) van een organisatie.

Maar niet alle CRM-onboardingoplossingen zijn gelijk. Hoe zit het bijvoorbeeld met het toevoegen van inzichten van offline data partijen, zoals demografie en/of doelgroepen? 

Door inzicht te krijgen in de eigen klantdata, kun je een zogenaamd look-a-like audience maken. Zo kun je je meest waardevolle doelgroepen, zoals ‘mensen die voor het eerst een huis kopen’, ‘eigenaren van gezinsauto’s’ of ‘mensen die een vakantiehuis in Barcelona willen kopen’, bereiken. 

CDP-matchrates verhogen door middel van verschillende indentifiers 

CDP’s hebben heel veel waarde als het gaat om het activeren en organiseren van klantgegevens op eigen kanalen. Maar er is een disconnect tussen de eigen kanalen, zoals websites en e-mail, en betaalde kanalen, zoals display, video en social. Want aan wie laat je de advertentie nu echt zien?

Daar komt een first party CRM-onboardingoplossingen, zoals DigitalAudience, om de hoek kijken. Deze oplossingen worden gecombineerd met CDP’s om profielen te verifiëren en te verrijken. Dit wordt gedaan met behulp van miljarden deterministische data punten, die zijn verkregen met de expliciete toestemming van klanten uit bronnen buiten de omgeving van bedrijven zelf. 

Geen valspositieve resultaten meer, in de vorm van irrelevante advertenties en aanbiedingen voor producten die de klant allang heeft gekocht. 

Dankzij CDP’s kunnen bedrijven nu data aan elkaar koppelen en de draden met elkaar verbinden tussen de verschillende toepassingen binnen hun marketinggebied. Maar het aantal gegevensbronnen groeit en een nieuw tijdperk van personalisatie breekt aan. Marketeers moeten actief achter hun klanten aan door ze eerst te identificeren en dan te bereiken. 

Hiervoor hoeven bedrijven niet nog een cloud, suite of platform toe te voegen aan hun enorme stapel toepassingen. In plaats daarvan kunnen ze een CRM-onboardingoplossing implementeren die de dataset van hun CDP herkent, verrijkt en activeert. Een eenvoudige en dynamische manier om zowel op korte als op lange termijn resultaat te boeken en de communicatie met je klant te verbeteren binnen de eigen en externe omgeving. Lees het volledige bericht op Emerce »

In 2020 dan toch eindelijk een laag btw-tarief voor digitale journalistieke producten

Posted 17 sep 2019 — by Villamedia
Category nieuws

Het kabinet gaat volgend jaar het lage btw-tarief hanteren voor digitale varianten van boeken, kranten, tijdschriften en dienstverlening (zoals abonnementen) voor “de toegangverlening tot nieuwswebsites van kranten, tijdschriften of journalistieke onderzoeksplatforms.”

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Btw op elektronische kranten, tijdschriften en boeken gaat omlaag

Posted 17 sep 2019 — by Emerce
Category nieuws

De btw op elektronische kranten, tijdschriften en boeken gaat omlaag van 21 procent naar 9 procent. Dat maakte het kabinet vandaag bekend op Prinsjesdag.

Dit betekent dat het verschil in btw-tarief tussen de papieren en de elektronische versies verdwijnt. Alle nieuwswebsites vallen hier ook onder, ook als ze geen fysieke uitgave hebben.

De BTW-richtlijn 200637 bood tot voor kort nog geen mogelijkheid boeken, kranten en tijdschriften die langs elektronische weg worden geleverd of uitgeleend ook onder het verlaagde btw-tarief te brengen. De Raad van de Europese Unie heeft inmiddels een richtlijn vastgesteld over btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften waardoor lidstatenhet verlaagde btw-tarief in de nationale wetgeving kunnen opnemen.

Om te vermijden dat verlaagde btw-tarieven op grote schaal worden toegepast op audiovisuele inhoud, hebben de EU-lidstaten niet de mogelijkheid om een verlaagd btw-tarief toe te passen wanneer uitgaven uitsluitend of hoofdzakelijk uit reclamemateriaal of uit muziek- of video-inhoud bestaan.

Na de wijziging door de Richtlijn btw-tarieven boeken, kranten en tijdschriften is het de EU-lidstaten toegestaan het verlaagde btw-tarief ook te doen gelden voor de uitlening van elektronische uitgaven.

Foto PixabayLees het volledige bericht op Emerce »

Actiecomité XS4ALL Moet Blijven richt zich tot nieuwe KPN CEO Leroy

Posted 17 sep 2019 — by Emerce
Category nieuws

Dominique Leroy begint pas in december aan haar nieuwe functie van CEO van KPN, maar nu al heeft ze een open brief ontvangen van het actiecomité XS4ALL Moet Blijven. ‘Vanuit uw kennis en ervaring vragen wij u om aan te dringen bij KPN om zo spoedig mogelijk haar verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van XS4ALL’, schrijven Sjoera Nas, Kirsten Verdel, Marleen Stikker en Doke Pelleboer namens het actiecomité.

Sinds KPN heeft aangekondigd dat zij het merk XS4ALL wil opheffen, verkeren KPN en XS4ALL in een publieke loopgravenoorlog. Leroy zal na haar aanstelling haar aandacht meteen moeten richten op de ondernemingsraad (or) van XS4ALL. Het personeel heeft aangekondigd naar de Ondernemingskamer te stappen. De or heeft geen vertrouwen in het merkenbeleid van KPN, dat tot nu toe alleen maar tot opzeggingen heeft geleid. XS4All zou zijn verwaarloosd door KPN, ook is er sprake van wanbeleid, vindt de or. KPN heeft die kritiek verworpen.

‘Verkoop zou ook een reële mogelijkheid zijn die de one brand strategy in tact houdt,’ schrijven de actievoerders in hun brief aan Leroy. ‘Het lijkt er echter op alsof het opheffingsbesluit alleen vanuit boekhoudkundige overwegingen is opgesteld, zonder gedegen inventarisatie van de wensen van de markt en van de complexiteit van de hoogwaardige techniek waarop de XS4ALL diensten zijn gebaseerd.’

KPN dient nog een definitief besluit te nemen over het doorzetten van de plannen. Volgens bronnen gebeurt dat waarschijnlijk voor 1 oktober. Er wordt niet gewacht tot Leroy per 1 december aantreedt.

XS4ALL bedient circa 240.000 klanten met onder andere internettoegang, hosting en colocatie.Lees het volledige bericht op Emerce »

Bol.com optimaliseert conversie met slimme aanbevelingssystemen

Posted 16 sep 2019 — by Emerce
Category nieuws

Het zelflerende systeem achter het platform bol.com doet elke seconde zo’n 200 tot 500 aanbevelingen. Die voorspellingen moeten zo relevant en persoonlijk mogelijk zijn voor de ruim tien miljoen klanten. Dit zijn de inzichten uit tien jaar AI-ontwikkeling.

Machine learning en data science zorgen ervoor dat e-commerce steeds persoonlijker en relevanter wordt voor winkelende klanten. Bol.com zet bijvoorbeeld zelflerende systemen in op gebied van customer support, marketingcampagnes en chatbots. De systemen spelen ook een essentiële rol in de aanbevelingen die het platform doet aan bezoekers.

Steeds hogere verwachtingen van aanbevelingen

De verwachtingen van klanten op gebied van personalisatie en relevante content worden steeds hoger. Als data scientist schep ik de kaders waarbinnen de systemen leren wat wel en niet relevant is voor de bezoeker. De AI bepaalt dan welke condities relevant zijn om het beste product voor een klant te vinden. Zo kan prijs een rol spelen, maar kan het systeem ook meer gewicht hangen aan levertijd, reviews of de productbeschrijving als dat voor het specifieke product een belangrijke verkoopfactor blijkt. 

De homepage is een belangrijke ingang voor ons platform. Zodra bezoekers daar binnenkomen, proberen we te voorspellen wat voor hen relevant is. Dat doen we op basis van het assortiment dat op dat moment actueel of erg gewild is (denk aan ventilatoren of waterpistolen als het meer dan dertig graden is) en op basis van eerder kijk-, zoek- en koopgedag.

Inmiddels kan het systeem binnen een paar minuten een trendbreuk voorspellen en inspelen op veranderingen in de markt. Wanneer bijvoorbeeld bij De Wereld Draait Door een boek besproken wordt, wordt dat vaker bekeken en besteld. Het systeem zal het dan bijna direct aanbevelen als veelgekozen item.

Experimenteren en testen

Bol.com test niet alleen welk product ze het beste in haar aanbevelingen kan laten zien, maar bijvoorbeeld ook welke vormgeving en titel goed werken. Op dit moment onderzoekt het bedrijf hoe ze het ‘Dit zijn hardlopers’-slot op de homepage nog relevanter kan maken. Uit A/B-tests blijkt bijvoorbeeld dat de titel van de sectie met aanbevelingen een grote impact heeft op de conversie. En uit experimenten blijkt dat grotere afbeeldingen ook een verbetering opleveren.

Ook deden we een experiment rondom de impact van snelheid op de conversie. Het gaat dan om de tijd die nodig is om tot de juiste voorspelling te komen, zodat het systeem weet welke producten als aanbevelingen worden getoond. Toen we deze voorspellingstijd terug wisten te brengen van 32 naar vijftien milliseconden, bleek dit onverwachts veel impact te hebben: de conversie ging omhoog. Het gaat maar om milliseconden, maar toch was het verschil duidelijk meetbaar.

Aanbevelingen voor e-commerce complexer dan voor Netflix

Aanbevelingen voor e-commerce zijn totaal anders dan bij bijvoorbeeld streamingdiensten als Netflix of Videoland. Waar je bij Netflix die éne specifieke film uitkiest, heb je bij bol.com bijvoorbeeld duizend verschillende varianten van een USB-stick. We willen het product dicht bij de klant brengen. Mensen verwachten dat ook steeds meer. We begeleiden klanten dus in de keuze, in plaats van dat we hen duizend producten voorschotelen.

De zelflerende systemen combineren de kennis over de klant met signalen als de titel of beschrijving van het product, de levertijd, hoe vaak het bekeken of verkocht wordt, hoe vaak het terugkomt en hoe het beoordeeld wordt. Het systeem selecteert daarin zelf welke paramaters zwaarder wegen dan anderen. Zo toont het binnen milliseconden de voor jou relevantste USB-stick eerst.

Geleerd uit tien jaar ervaring

Aanbevelingen zijn onmisbaar bij keuzestress. Als je maar vijf producten verkoopt, is de noodzaak vrij klein om aanbevelingen te tonen. Maar als een retailer meer dan twintig miljoen producten aanbiedt, kun je niet zomaar een handjevol producten tonen. Welke kies je dan? Om het rendement van je aanbevelingen te maximaliseren, zet je slimme systemen in.

Bol.com begon bijna tien jaar geleden met zelflerende systemen. Kersbergen raadt retailers die er nu mee willen beginnen aan om je oplossing direct schaalbaar te maken. Dat opschalen gebeurde bij bol.com oorspronkelijk nog handmatig. De slimme systemen kunnen inmiddels echter zelf opschalen waar nodig. De infrastructuur kan zichzelf upgraden. Het systeem bepaalt zelf hoeveel machines er op elk moment uitgerold worden om ook op piekmomenten voorspellingen te blijven doen. Dat doen de systemen in alle lagen van onze infrastructuur. Wij als data scientists bepalen de kaders, maar daarnaast komt er geen mens meer aan te pas.

Als er één ding een significant effect heeft op de conversie, waar ook andere retailers hun lering uit kunnen trekken, dan is het wel de snelheid waarmee je aanbevelingen kunt doen. Bij het eerdere voorbeeld zag je al dat de snelheid van aanbevelingen, zelfs als het om een verbetering gaat die voor de mens niet bewust waarneembaar is, toch een significant effect heeft. Je kunt die milliseconden eigenlijk uitdrukken in euro’s. Aanbevelingen zijn de eerste schakel in de keten van een website. Die worden verrijkt met afbeeldingen, titels en teksten.

Hoe sneller de aanbeveling er is, hoe sneller de hele website werkt. Ook essentieel is het continu verversen van input waarop de voorspellingen gebaseerd zijn. Het is belangrijk om ook de laatste signalen mee te nemen. Neem direct clicks en sales op in een voorspelling. Voed het systeem continu met nieuwe informatie. Doe dit niet in batches, maar zorg voor streaming data. Zo blijf je het relevantst. En blijf experimenteren. De kleinste details kunnen onverwachts veel impact hebben.Lees het volledige bericht op Emerce »

Brenda Stoter Boscolo schreef boek over Jezidi’s: ‘Een grote emotionele rollercoaster’ Een interview door @boudewijngeels @BrendaStoter @arbeiderspers

Posted 16 sep 2019 — by Villamedia
Category nieuws

Brenda Stoter Boscolo (1984) schreef een zeer indringend boek over het gruwelijke lot van de Jezidi’s. De freelance journalist verbaast zich over het gebrek aan aandacht voor dit ‘vergeten volk’ en over de vederlichte straffen voor Nederlandse IS’ers.…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

CM.com bevestigt plannen beursgang

Posted 16 sep 2019 — by Emerce
Category nieuws

Technologiebedrijf CM.com vraagt een beursnotering aan en wil daar in de komende weken 100 miljoen euro mee ophalen. Het geld wordt gebruikt om de buitenlandse groei te versnellen, zowel organisch als via overnames.

Vanochtend bevestigde het bedrijf zelf hetgeen dat Het Financieele Dagblad vorige week al vernam en publiceerde. De begeleidende zakenbanken zijn ABN AMRO en Jefferies. Zij helpen nieuwe aandelen CM.com uitgeven. Mogelijk verkopen de twee oprichters Jeroen van Glabbeek en Gilbert Gooijers een deel van hun aandelen.

Met de beursgang wil het bedrijf zijn financiële positie verstevigen en de groei versnellen. In de afgelopen vijf jaar heeft het lokale kantoren geopend in acht landen met gemiddeld zes medewerkers per locatie. Dat moet groeien tot gemiddeld 25 per kantoor. De kantoren in Frankrijk Hong Kong, het Midden-Oosten en Afrika zullen groter worden, omdat van daaruit meer landen zullen worden bediend. Daarnaast wil CM.com op korte termijn kantoren openen in Singapore en de VS en op middellange termijn in Scandinavië en Oost-Europa.

In het jaar 2018 werd een omzet geboekt van 85 miljoen euro. In de eerste helft van 2019 lag het verkooptotaal op 44 miljoen euro.

CM.com exploiteert een platform voor messaging (RSC, SMS, WhatsApp, Apple Business Chat), ticketing, payments en e-signatures. In 2018 verwerkte het 2 miljard berichten, ruim honderd miljoen minuten aan voice calls en voor 595 miljoen euro aan transacties.

Foto: Sarah Laval (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

Daan Weddepohl (Peerby): ‘Er is geen businessmodel voor minder consumeren’

Posted 16 sep 2019 — by Emerce
Category nieuws

De ecologische voetprint van de gemiddelde Nederlander bestaat voor 38 procent uit spullen. Daarmee zijn spullen belastender voor het milieu dan vliegen en vlees eten bij elkaar. En dat terwijl veel van die spullen vrijwel nooit worden gebruikt.

Neem een doorsnee consumenten boormachine. Je koopt hem voor een klus en daarna ligt het ding vaak ongebruikt in een kast. Dat moet anders kunnen, dacht Daan Weddepohl. Hij kwam in 2012 met Peerby: een marktplaats voor het delen van spullen. Eerst gratis en later tegen betaling. Winst maakt Peerby nog altijd niet, maar volgens Weddepohl komt dat moment in zicht. Meer bij Fastmovingtargets.

Om zijn nieuwe boek ’99 redenen om te stoppen, en toch door te gaan’ te promoten schoof Weddepohl een dezer dagen ook aan bij 7 ditches. Weddepohl vertelt openhartig over zijn zoektocht naar het vinden van investeerders, het ontslaan van medewerkers en het opnieuw opbouwen van zijn bedrijf.

Foto Pixabay

Lees het volledige bericht op Emerce »

Daniel Sytsma (Isobar, Studio Kraftwerk): ‘Wij brengen merkcommunicatie en innovatie samen’ 

Posted 13 sep 2019 — by Emerce
Category nieuws

Daniel Sytsma is als ontwerper begonnen en ‘opgegroeid’ als creatief en art director. Later werd hij creatief directeur en richtte Studio Kraftwerk op. Inmiddels verdeelt hij zijn tijd tussen zijn rol als Chief Design Officer EMEA en Executive Creative Director in Amsterdam. Op 15 oktober spreekt hij tijdens Emerce DARE over de ‘innovation gap.’

In een serie interviews maken we kennis met digitale creatieven die binnenkort op Emerce DARE spreken. We vragen naar recente projecten, creatief proces en denkwijze, toonaangevend Nederlandse ‘digital design’, en de toekomst. Allen werken voor bureaus die partner zijn van stichting Dutch Digital Design. Een initiatief dat zich inzet voor zichtbaarheid van Nederlands digitaal werk in binnen- en buitenland.

foto Johan Kramer

Wat is de aanleiding voor jouw creatieve carrière geweest?

Mijn digitale avontuur begon op het moment dat mijn ouders een Compaq 486 in huis haalde. Ik ging experimenteren met Photoshop en HTML, en leerde hoe je een website moest maken. Op mijn vijftiende had ik mijn eerste mkb-klanten en verdiende ik mijn zakgeld met design. Daar ben ik eigenlijk nooit meer mee gestopt.

Ik vond het leuk om mij elke keer weer te verdiepen in een nieuwe wereld waar ik helemaal niks van af wist. Om in een paar gesprekken te ontdekken wat de essentie van een merk/product was en dan de mooiste manier om dat over te brengen.

Na een jaar communicatiewetenschap kwam ik erachter dat dat veel te theoretisch voor mij was. Ik wilde dingen maken, niet achteraf beschouwen en onderzoeken. Uiteindelijk heb ik de opleiding Media & Art Design gevolgd en heb ik mijn afstudeerstage afgerond als freelancer bij verschillende bureaus. 

Op welke recente ‘digital design’ projecten – van jou of je bureau – ben je trots? 

Het werk dat we doen speelt zich af op het snijvlak van merkcommunicatie en innovatie. De projecten waar dat op een mooie manier samen komt, vind ik het meest interessant. Wij brengen merkcommunicatie en innovatie samen. 

Een mooi voorbeeld is Snelweg Sprookjes. We hebben voor Volkswagen een app ontwikkeld die kinderen op de achterbank weer naar buiten laat kijken, in plaats van op hun telefoon. Dat doen we met location-based luisterboeken die real-time reageren op objecten langs de snelweg. Zo worden bruggen, gebouwen, windmolens en bossen onderdeel van het verhaal waar je naar luistert als je er langs rijdt. 

Om dat voor elkaar te krijgen moesten we een systeem bedenken dat een verhaal in elkaar kan zetten op basis van modulaire hoofdstukken die getriggerd worden door een van de 7000 objecten die we getagd hadden. We hebben samengewerkt met bekende kinderboekenschrijvers zoals Joke van Leeuwen en Babette van Veen, die we op een nieuwe manier moesten laten schrijven.  

Een heel ander project is Crisp. Een nieuwe supermarkt-app die knettervers eten bezorgd. Ze vullen het gat tussen Picnic (budget supermarkt, thuisbezorgd) en Marqt (goed eten, alleen fysieke winkels). Het is een superrelevant product waar ik zelf ook regelmatig gebruik van maak. We hebben gewerkt aan de positionering, de naam, de merkidentiteit en het design van de app. Het is voor ons heel leuk om zo’n merk vanaf de basis op te mogen bouwen. 

Wat kun je zeggen over het succes van het werk dat je hierboven noemt, en de resultaten voor de opdrachtgevers?

Snelweg Sprookjes heeft voor Volkswagen een spike in merkperceptie op het gebied van innovatie en sympathie opgeleverd. Daarnaast heeft dit project in Cannes goed gescoord met zes zilveren leeuwen. 

Crisp heeft zich als business bewezen. Dat is natuurlijk vooral de verdienste van het Crisp-team, maar ik ben trots dat we daar een deel aan hebben mogen bijdragen. 

Hoe blijf jij vernieuwen, zowel in je creatieve proces als in je denken?

Ik leer nog iedere dag van de strategen, designers en creatieven met wie ik mag werken. Ik werk al bijna twaalf jaar bij hetzelfde bureau, maar gelukkig komen er ieder jaar weer nieuwe, interessante mensen bij. 

Ons vak is constant in ontwikkeling. Daarom zijn we iedere dag actief bezig om ons eigen bureau model te herdefiniëren en nieuwe proposities te bouwen. Voor mij begon dat met het lanceren van Kraftwerk. Dat hebben we opgezet omdat we merkten dat onze klanten steeds meer door kregen dat een merk niet alleen gebouwd wordt met mooie verhalen, maar dat je dezelfde focus op creativiteit en design ook moet toepassen op de digitale user experience van je merk. Dat sloot heel mooi aan bij de digitale merkactivatie achtergrond van Achtung! 

En vorig jaar hebben we, samen met Isobar, NowLab opgezet. Dit is ons innovatie-lab waar we met klanten de toekomst verkennen en tastbaar maken, in de vorm van prototypes. We hebben er een fysieke ruimte van 120 vierkante meter voor gebouwd waar we design workshops houden, events organiseren en design sprints doen. De belofte van NowLab is dat we een verre toekomst dichtbij brengen door in paar weken van idee naar gevalideerd prototype te gaan, zodat je als organisatie beter je roadmap kan inrichten.

Wat zijn ‘digital design’ voorbeelden waar we als Nederland trots op mogen zijn? 

We hebben internationaal een aantal Nederlanders op hele mooie plekken zitten. Zij geven dagelijks vorm aan de meest succesvolle en innovatieve merken. Remon Tijssen heeft jarenlang nieuwe interfaces bedacht bij Adobe en werkt nu als principal designer bij Uber. Daarnaast hebben we natuurlijk Bas Ording. Hij heeft een aantal van de meest iconische interface elementen van MacOS en iOs ontworpen, zoals de dock, het elastische effect dat je pagina laat terug stuiteren als je het einde van een pagina hebt bereikt, en de Apple Watch interface. Nu denkt hij bij Tesla na over de user experience van hun toekomstige modellen. 

Bij welke thema’s mogen creatieven, wat jou betreft, wel wat meer stilstaan?

Dat ligt eraan over welke creatieven je het hebt. Er zijn nog steeds veel plekken waar creativiteit in een silo leeft. Je hebt (traditionelere) creatieven die een merk centraal stellen, maar weinig nadenken over de digitale merkbeleving. En je hebt (digitale) creatieven die de kansen van technologie en innovatie ten volle benutten, maar het merkverhaal daar soms bij vergeten. Merken bestaan voor een steeds groter deel uit een digitale merkbeleving. Dus het is belangrijk om het traditionele versus digitale gat te dichten. Het moet als één merkbeleving aanvoelen.

Zou je ons iets mogen vertellen over coole projecten waar je op dit moment aan werkt? 

We zijn bezig met een interactieve installatie voor een museum waarin we de toekomst van connected mobiliteit laten zien. Ik werk met internationale collega’s aan een wereldwijde campagne over malaria waar Augmented Reality (AR) een belangrijke rol in speelt, en we zijn bezig met een redesign van merk en platform voor een Nederlandse unicorn*. Allemaal heel anders, maar allemaal super-interessant om verschillende redenen.

Heb je nog een ‘tip from the top’ voor jonge ‘digital design’ talenten?

Word heel goed in één ding. Maar probeer zoveel mogelijk interesse te tonen voor alle disciplines, want alleen samen kom je verder.

Daniel is een van de sprekers op Emerce DARE dat 15 oktober plaatsvindt in Pakhuis de Zwijger. Tijdens dit eendaagse event delen de beste creatieven van dit moment hun visie op onze digitale toekomst, met onderwerpen als design systems, multi-dimensional user experiences, artificial intelligence en nieuwe visies op creatieve processen. Lees het volledige bericht op Emerce »

Cloudflare haalt 525 miljoen op met beursgang

Posted 13 sep 2019 — by Emerce
Category nieuws

Technologiebedrijf Cloudflare heeft met zijn beursgang gisteren 525 miljoen dollar opgehaald. Het aandeel kwam in de handel tegen een prijs die boven de toch al verhoogde bandbreedte lag.

Eerst wilden de begeleidende zakenbanken gaan voor een prijs tussen de tien en twaalf dollar, maar verhoogden dat tot twaalf à veertien dollar. De handel opende gisteren uiteindelijk op vijftien dollar per aandeel, wat tekenend is voor de interesse in het bedrijf.

Beleggers aan de NYSE waarderen Cloudflare nu op 4,4 miljard dollar.

Cloudflare is een bedrijf met een groot netwerk van server verspreid over de hele wereld. Het omschrijft zichzelf als ‘een pleister voor cloudactiviteiten’. Bedrijven die bijvoorbeeld onder vuur liggen van DDoS-aanvallers kunnen het netwerk van Cloudflare inzetten als schild dat de verkeersgolven opvangt. Maar het biedt naast security en netwerkmanagement ook een gratis VPN, eigen DNS-server, marktplaats voor cloudapps en een ontwikkelaarsomgeving.

In 2016 boekte de onderneming van CEO Matthew Prince (foto) een omzet van 85 miljoen dollar en dat groeide tot 193 miljoen in 2018. Het netto resultaat kleurde in die periode steeds roder: van een verlies van zeventien miljoen naar een verlies van 87 miljoen dollar.

Foto: Christopher Michel (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

Dmexco: ‘Over vijf jaar zijn jullie marketeers vervangen door algoritmen’

Posted 12 sep 2019 — by Emerce
Category nieuws

“Over vijf jaar zijn jullie marketeers vervangen door algoritmen,” waarschuwde de Amerikaan Roger McNamee, schrijver van het boek Zucked, Waking Up to the Facebook Catastrophe, vanochtend op DMexco in Keulen. Niet eerder stond er een dergelijke doemprofeet op het podium van de marketingbeurs. “De grote techbedrijven weten dat ik hier vandaag sta, jullie kunnen je beter aansluiten bij het verzet.” Het leek nog een serieuze oproep ook.

McNamee verdiende als investeerder zijn fortuin in Silicon Valley, maar vanaf 2016 zag hij steeds vaker ontwikkelingen die hij afkeurde, zoals de beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen en de Brexit-leugens. Als oud-mentor van Mark Zuckerberg probeerde hij het beleid gericht op het uitbuiten van menselijke zwakheden bij Facebook te veranderen, maar Zuckerberg en rechterhand Sandberg wuifden elk bezwaar weg.

Met techactivist Tristan Harris en voormalige medewerkers van Facebook en Google richt hij Center for Humane Technology op om overheden wakker te schudden. “Er is geen enkele controle op Big Tech, die ons met slimme technologie volledig weet te bespelen. Neem Pokemon Go, dat uit het brein van Google komt. Kun je mensen via gamificatie zover krijgen dat ze een McDonalds binnenlopen? Ja, dat kan. Het is een vorm van massamanipulatie waar zelfs China nog van kan leren.”

Het Facebook-algoritme is zo ontworpen dat wat woede opwekt meer aandacht krijgt dan wat nuanceert. Polariserende berichten leveren meer kliks op. “Met als gevolg dat complot- en antiklimaattheorien worden versterkt,” stelt McNamee.

Het is noodzakelijk dat we weten wat er achter de schermen van deze bedrijven gebeurd, zegt de Amerikaan, zodat we betere keuzes kunnen maken. “We moeten terug naar marketingwaarden van twintig jaar geleden. Big Data is destructief, het ondermijnt onze vrije wil. Hier in Duitsland hebben jullie ingegrepen toen Google probeerde alle straten te fotograferen voor Google View. Dat werd gezien als een aanslag op de privacy. We moeten terug naar een gezonde concurrentie tussen bedrijven. Daar is momenteel met een handvol techreuzen, geen sprake meer van.”

De Amerikaan stelt rigoureuzere maatregelen voor, zoals het opbreken van techmonopolies en teruggeven aan internetgebruikers van  hun soevereiniteit.  ‘Baas over eigen data.’

Reclamegoeroe Martin Sorrell, die na McNamee werd geïnterviewd, was het gedeeltelijk eens met de Amerikaan. Hij verwees naar de Seven Sisters (zeven zusters), de zeven grote oliemaatschappijen, die tussen de jaren veertig en de jaren zeventig de mondiale productie, raffinage en distributie van olie domineerden en andere olieproducenten zijn wil op kon leggen. “Het is denkbaar dat techreuzen worden gesplitst, want iedereen is het over eens dat hun macht te groot is geworden.”Lees het volledige bericht op Emerce »

The Lion King is ook koning van de display ads 

Posted 12 sep 2019 — by Emerce
Category nieuws

De musical The Lion King is met behulp van een volledig geïntegreerde digitale campagne onder de aandacht gebracht bij zowel potentiële als eerdere bezoekers van de show. Bij de campagne zijn meerdere mediakanalen betrokken, zoals online video, digital out of home, display, social, televisie en search. Door op al deze kanalen een persoonlijke én dynamische boodschap te laten zien, konden de doelgroepen op een effectieve en smaakvolle manier kennis maken met deze schitterende musical.

Touch, tell & sell-aanpak

Het gevoel van The Lion King middels impactvolle en relevante communicatie overbrengen op de doelgroep was het doel van deze campagne. Omdat het creëren van één verhaal zorgt voor de meest consumer friendly marketing, is praten over ‘stappen in de funnel’ niet meer relevant,  maar is een full funnel benadering noodzakelijk. Er is daarom gekozen voor een touch, tell & sell-aanpak om de beleving vorm te geven.

Om deze aanpak vorm te geven werd de consument op relevante momenten tijdens de customer journey benaderd met opeenvolgende uitingen die naadloos aansloten bij de sfeer van de musical. Deze verschillende contactmomenten zorgden uiteindelijk voor een stijging in de verkoop van tickets voor de ‘Koning van de Musicals’.

Implementatie

Er zijn drie soorten (video)banners gecreëerd op basis van de touch-tell-sell aanpak. Hierbij is gebruikgemaakt van de inhouse DCO (Dynamic Creative Optimisation) tool LemonPi. Met LemonPi is het mogelijk om realtime alle content aan te passen, zoals de meest actuele tijden en prijzen voor de musicals, maar ook het aanpassen van teksten in bijvoorbeeld een call to action-button. Dit zorgt voor maximale flexibiliteit bij de optimalisaties en personalisatie van uitingen, zoals het tonen van eerder gekozen tijden en prijzen. Dankzij deze LemonPi technologie sloot de boodschap perfect aan bij de gebruiker en ontstond er een 1-op-1-communicatiestrategie.

Om zaken als seasonality en verschillende inventory te voorkomen, werden de banners getest tegenover een statische bannerset, die gedurende dezelfde periode is ingezet. Gedurende drie maanden is data verzameld. Zowel binnen de prospecting- als de retargeting-laag werd een positieve stijging vastgesteld in de KPI, CPA van een klik naar de ‘Boek Nu’ pagina.

Meer omzet, lagere CPA

Binnen de prospecting-laag werd de campagne gestuurd op een micro-conversie, waarbij men terechtkomt in de tweede stap van de funnel op de ‘Boek nu’ pagina, met een zo laag mogelijke CPA. De videobanners zorgden niet alleen voor een CTR uplift van 9%, maar ook voor een daling van de Cost Per Action op de micro-conversie van 147%.

Ook binnen de retargeting-laag daalde de CPA met maar liefst 146%. Naast de daling in de CPA op de micro-conversie, was er in de retargeting-laag zelfs een stijging in omzet (+37%) en ROAS (+39%) te zien.

Koning van de display ads

Deze vorm van Media Stitching is als test meer dan positief ingezet bij The Lion King, waardoor de strategie zich zal uitbreiden naar meerdere musicals in binnen én buitenland. En tot slot wordt er samen met Stage Entertainment gekeken naar hoe deze strategie nog verder omnichannel uitgerold kan worden.Lees het volledige bericht op Emerce »