Posts Tagged ‘auteursrecht’

Europese linkbelasting lijkt te sneuvelen

Posted 09 Mrt 2017 — by Emerce
Category nieuws

Een Europese regeling om uitgeverijen geld te vragen voor verwijzingen naar hun artikelen en ander materiaal, beter bekend als een linkbelasting, lijkt er niet meer te komen.

Europarlementariër Theresa Comodini Cachia, verantwoordelijk parlementair rapporteur voor hervormingen van het Europese auteursrecht, wijst het voorstel in een rapport (pdf) over auteursrechtherziening af.

Er was al veel weerstand tegen het voorstel, dat privépersonen weliswaar ontzag, maar commerciële partijen als zoekmachines en aggregatoren een vergoeding wilde laten betalen.

Uitgevers moeten wel het recht hebben om tegen auteursrechtenschenders op te treden.



Lees het volledige bericht op Emerce »

‘Facebook en Google niet aansprakelijk voor (onjuiste) informatie’

Posted 13 Jan 2017 — by Emerce
Category nieuws

Gisteren las ik, met veel genoegen overigens, het meest recente essay van Rob Wijnberg op de Correspondent. De auteur, filosoof en bedrijfskundige Rob Wijnberg, zet in zijn essay vrij helder uiteen dat we een drietal verschillende waarheden kennen: de gegeven waarheid, de gevonden waarheid en de gemaakte waarheid. Hoe zit dat bij Facebook en Google?

Volgens Wijnberg raakt het idee van de gemaakte waarheid, een waarheid die door de mens zelf wordt gecreëerd, ‘meer en meer in zwang’ en is tegenwoordig zelfs steeds meer sprake van waarheid als product. Dit zou te maken hebben met de ‘commercialisering van onze informatievoorziening’: doordat multinationals nieuwsmedia in handen zouden hebben, en bijvoorbeeld kijkcijfers en advertentie-inkomsten steeds meer leidend worden, wordt het nieuws (en daarmee: de waarheid) als het ware door deze commerciële prikkels bepaald. Tot nu toe allemaal vrij helder en sterk onderbouwd, en bovendien, zeer vermakelijk om te lezen.

Er volgt hierna echter een passage die niet helemaal (juridisch) juist is. Het gaat om de volgende passage: “Nee, het voornaamste verschil is dat bijna niemand de bron van waarheid – het algoritme – nog doorgrondt of snapt. En belangrijker: dat niemand de morele verantwoordelijkheid draagt of aansprakelijk gesteld kan worden voor de waarachtigheid van de informatie die eruit komt. […] Voor Google en Facebook geldt niets van dit alles. Ze zijn niet aansprakelijk voor de informatie die ze verspreiden; ze dringen de informatie aan hun gebruikers op in de zoekresultaten of tijdlijn, de waarachtigheid ervan is slecht of niet in te schatten, het bereik is wereldwijd en hun morele verplichting gaat uitsluitend uit naar aandeelhouders.”

Het eerste gedeelte begrijp ik nog: niemand, behalve (enkele) werknemers van de bedrijven zelf, snapt de algoritmes van Google en Facebook. In dat opzicht zijn onze informatiestromen vrij intransparant, en dat is op zich best kwalijk te noemen. Wel wil ik daar de kanttekening bij plaatsen dat we vroeger (en daarmee doel ik op de tijd van de papieren media) ook geen idee hadden hoe nieuwsberichten werden samengesteld of hoe werd bepaald welk nieuws een ‘headliner’ was, en welk nieuws niet. Een zeer groot verschil met vroeger is er wat mij betreft dus niet echt.

Aansprakelijkheid tussenpersonen op internet

De schrijver stelt daarnaast echter dat Google en Facebook geen morele verantwoordelijk dragen, en evenmin aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de informatie die ze verspreiden. Wie het juridische nieuws volgt, en bijvoorbeeld dit blog leest, zou echter beter moeten weten. Internet Service Providers (hierna: ISP’s) worden in de juridische wereld immers steeds minder als slechts neutrale tussenpersonen bestempeld.

Leidraad daarbij is dat als de ISP wetenschap heeft van de onrechtmatigheid van de informatie, de ISP zelf onrechtmatig handelt door deze informatie beschikbaar te houden. In recente ontwikkelingen wordt dit beeld steeds opnieuw bevestigd: zo  moest Facebook van de rechter meewerken in ‘de wraakpornozaak’, worden ISP’s op regelmatige basis verplicht NAW-gegevens te verstrekken, moeten Usenetwebsites maatregelen treffen om auteursrechtinbreuken te verminderen, en werd Tom Kabinet (meermaals) in het ongelijk gesteld.

Bovendien houdt het ACM momenteel streng toezicht op online platforms, waardoor er ook sancties kunnen volgen vanuit de publieke sector. Dat ISP’s (zoals ook Facebook en Google) slechts neutraal zijn, en nooit aansprakelijk kunnen zijn voor informatie die door hun platforms vloeit, is dus simpelweg niet waar. Wel is het zo dat deze partijen standaard een beroep lijken te doen op hun beweerdelijke neutraliteit, maar goed, dat zou ik ook doen als ik hen was.

De vraag of ISP’s aansprakelijk kunnen zijn voor de ‘waarachtigheid’ van de informatie die zij verspreiden, dient ook niet met een definitief ‘nee’ te worden beantwoord. Zo heeft Facebook recentelijk besloten nepnieuws tegen te gaan, nadat het kritiek kreeg over potentiële beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen.

Niet voor niets wordt er in de Verenigde Staten momenteel een hevig debat gevoerd over Facebook’s beweerdelijke onafhankelijkheid. Ongetwijfeld zullen er in de VS claims volgen, als Facebook alsnog zal besluiten niet in actie te komen tegen nepnieuws en zich blijft verschuilen achter zijn onafhankelijkheid. Het lijkt er dus op dat Facebook een steeds grotere verantwoordelijkheid krijgt (of eigenlijk: zichzelf aanmeet) in het kader van ‘onjuiste’ informatie.

Het ‘recht om vergeten te worden’ bij Google is ook interessant in het kader van de onderhavige kwestie. Op grond van een in 2014 door het HvJEU gewezen arrest, is Google onder bepaalde omstandigheden verplicht om zoekresultaten over personen op het internet te verwijderen. Dat informatie bijvoorbeeld onjuist is, kan meespelen in het verwijderen van de informatie (juridisch gekwalificeerd als ‘recht van verzet’) over de betreffende personen.

Indien Google er derhalve onterecht voor kiest om onjuiste informatie over bepaalde personen op het internet beschikbaar te houden, kan Google zelf worden aangesproken. Wat op dit moment al gebeurt, is dat de rechter dwangsommen aan Google oplegt, indien onterecht niet wordt voldaan aan verwijderverzoeken. Civiele aansprakelijkheden zullen ongetwijfeld volgen in de toekomst. Google lijkt dus ook ergens aan een soort ‘waarheidstoetsing’ onderhevig te zijn.

Slot

Het is inderdaad zo dat Google en Facebook een traditie lijken te hebben in het zich verschuilen achter hun (beweerdelijke) neutraliteit. Al dan niet op eigen beweging is hier echter verandering in aan het komen, en wordt zelfs het verspreiden van onjuiste informatie steeds meer tegengegaan. Het tot nog toe volledig legitieme argument ‘dat hep op Feesboek gestaan’, lijkt dus steeds meer op te gaan. Dat kan ik alleen maar aanmoedigen!

*) Dit artikel is tevens gepubliceerd op de website van SOLV.



Lees het volledige bericht op Emerce »

SENA haalt bakzeil in zaak tegen Nederland.FM

Posted 11 Jan 2017 — by Emerce
Category nieuws

Radioportal Nederland.FM heeft een belangrijke overwinning geboekt in zijn zaak tegen SENA, de organisatie die gaat over de inning van auteursrechten namens de uitvoerende artiest en producen. De rechtbank Den Haag bevestigt dat hyperlinken of embedden geen nieuwe openbaarmaking is. Nederland.FM betaalt daarom ten onrechte voor een licentie.

Nederland.FM is een radioportal die linkt naar diverse radiostations. Gebruikers op de portal kunnen ook diect naar de zenders luisteren. Nederland.FM heeft geen muziek op haar eigen servers staan en stuurt haar bezoekers rechtstreeks door naar de originele bron.

In het vonnis van eind 2012 besloot het Hof van Justitie van Den Haag dat er bij embedden en zelfs ook hyperlinken sprake was van een nieuwe openbaarmaking en daardoor een licentie nodig was voor radioportals.

In januari 2015 stelde het Europese Hof van Justitie in een andere zaak vast dat bij (hyper)linken naar en ook embedden van bestaande content op internet er geen sprake is van een (nieuwe) openbaarmaking.

Het plaatsen van links, hyperlinks of embedded links op websites naar die radiostreams, leidt weliswaar tot meer streamstarts of luisteraars, maar dit wordt door het Europese Hof gezien als promotie en niet als een (nieuwe) openbaarmaking.

Als reactie daarop trokken zowel Buma Stemra als ook Sena hun omstreden embed licenties in maart 2014 in. In 2015 kwam SENA daar toch op terug en startte men een bodemprocedure tegen Nederland.FM.

Naar het oordeel van de rechtbank Den Haag heeft Nederland.FM terecht aangevoerd dat het Svensson-arrest van toepassing is. Daaruit volgt dat er sprake moet zijn van een ‘nieuw publiek’ om een licentie op grond van openbaar maken af te kunnen dwingen.

SENA moet zeker 46.655 euro aan proceskosten aan Nederland.FM betalen.



Lees het volledige bericht op Emerce »

BREIN bereidt stappen voor tegen bulletproof hosters

Posted 11 Jan 2017 — by Emerce
Category nieuws

Anti piraten-organisatie BREIN bereidt stappen voor tegen bulletproof hosters, hostingbedrijven die zich nauwelijks laten intimideren. Dat maakte BREIN bekend in een jaaroverzicht.

Over het algemeen krijgt BREIN volop medewerking van hostingaanbieders wanneer illegale content wordt aangetroffen, ‘enkele notoire uitzonderingen’ daargelaten.

Massale inbreuk op auteursrecht vindt volgens de organisatie met name plaats via torrentsites en trackers, cyberlockers en streaming/downloadlinksites, usenet en zogenoemde nzb-link- en spotsites. Het gaat om zowel streamen als downloaden en bij muziek in toenemende mate om stream ripping’ van met name YouTube.

BREIN zal stappen ondernemen als streamrippingdiensten Nederland als uitvalsbasis zouden nemen. Illegale diensten worden vrijwel uitsluitend anoniem beheerd en proberen ook hun gebruikers te anonimiseren. Ook spelen pagina’s op Facebook met enige regelmaat een centrale rol.

Ook treedt BREIN op tegen fan-subbers, onofficiële ondertitelaars. BREIN heeft hen ‘met succes’ aangesproken op het maken en uploaden van ondertitels voor illegaal verspreide film en series. Enkele subbers zijn met crowdfunding als Stichting Laat Ondertitels Vrij een procedure aangevangen tegen BREIN om een verklaring voor recht te krijgen dat het hen is toegestaan om ondertitels te maken en te verspreiden voor legaal aangeboden content. De uitspraak wordt in het eerste kwartaal van 2017 verwacht.



Lees het volledige bericht op Emerce »

Buma/stemra kijkt naar blockchain voor rechten en betalingen

Posted 23 Dec 2016 — by Emerce
Category nieuws

Auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra heeft belangstelling voor blockchain om rechten en betalingsstromen vast te leggen. Dat blijkt uit een gesprek met de nieuwe CEO Wim van Limpt in Entertainment Business.

Het optimaliseren van verdiensten voor rechthebbenden is altijd het hoogste doel, aldus Van Limpt. ‘Als blijkt dat een blockchain voor rechthebbenden de ultieme oplossing is, zal Buma/Stemra daarin zijn rol opnieuw moeten vinden.’

Ook zou de blockchain-technologie succesvol kunnen worden toegepast voor het beheer en de exploitatie van het auteursrecht. ‘Bijvoorbeeld als trusted party die controleert en valideert, of als partij die de beste deals kan maken, of als monetizer bij grote partijen als YouTube. Hoe dan ook, onze rol in de toekomst zal ontegenzeggelijk veranderen.’

Van Limpt wil zijn organisatie vooral klantvriendelijker maken. ‘Toen ik hier in 2007 startte, heb ik me van begin af aan kritisch opgesteld ten aanzien van de bestaande processen en omgangsvormen. Bijvoorbeeld ten opzichte van de manier waarop klanten vanuit de wetgeving en vooral handhaving benaderd werden. ‘U dient…, u moet…, het is verboden om…’, waren veel gehoorde termen. We kunnen daarin veel klantvriendelijker opereren.’



Lees het volledige bericht op Emerce »

Hof Amsterdam laat Usenetvonnis gedeeltelijk in stand

Posted 13 Dec 2016 — by Emerce
Category nieuws

Het Hof te Amsterdam heeft vorige week in haar vonnis haar eerdere tussenvonnis uit 2014 (gedeeltelijk) in stand gelaten. Partijen in het geschil zijn Stichting Brein enerzijds, en Usenetprovider NSE anderzijds. Alvorens in te gaan op de materie, een korte uitleg over Usenet.

Collega Tomas schreef hierover in 2014 het volgende:

Al voor de ‘officiële’ geboorte van het internet is het Usenet opgericht als een digitaal platform om berichten uit te wisselen, waarmee het als een van de voorlopers van de moderne fora kan worden beschouwd. Toen het Usenet gaandeweg aan populariteit won, bleek het eveneens een uitermate geschikt medium om bestanden tussen gebruikers uit te wisselen. Gebruikers uploaden bijvoorbeeld films in de vorm van ‘berichten’ op het Usenet, waarna anderen deze berichten kunnen downloaden en samenvoegen tot het originele bestand.”

In 2014 oordeelde het hof in haar tussenvonnis dat NSE wél auteursrechtelijk relevante handelingen verrichtte, maar niet aansprakelijk was voor de inhoud van de door haar verveelvoudigde en openbaar gemaakte content. Van NSE kon verder niet worden verwacht dat zij alle geplaatste berichten zou checken, aangezien een dergelijke surveillanceverplichting in strijd was met jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie. Het hof gaf partijen daarna de mogelijkheid om maatregelen te treffen om gepleegde auteursrechthebbenden te beperken. NSE heeft hierop haar handelsactiviteiten gestaakt omdat zij geen middelen had om de voornoemde maatregelen te treffen.

Dan nu naar het vonnis van vorige week. In het kader van de NTD-procedure uit het eerdere tussenarrest overweegt het hof als volgt:

“Dat betekent naar het oordeel van het hof echter nog niet dat de beslissing dat er aanleiding is NSE te bevelen een effectieve NTD procedure in te voeren op straffe van verbeurte van een dwangsom, is genomen op een ondeugdelijke grondslag. Die feitelijk gewijzigde situatie […] tast immers de grondslagen […]  niet aan. Evenmin kan worden gezegd dat Brein geen enkel belang heeft bij het handhaven van de beslissing. Het handhaven van de beslissing maakt immers haar procespositie in dit geding duidelijk en geeft Brein bovendien in het, hoewel onwaarschijnlijke, niet geheel uit te sluiten geval dat NSE ondanks herhaalde andersluidende mededelingen toch haar activiteiten zal hervatten, een middel om NSE te bewegen dit alleen te doen met het gelijktijdig invoeren van een effectieve NID procedure. Brein heeft dan ook nog steeds een, zij het gering, materieel belang bij het toewijzen van haar vordering op dit onderdeel.”

Het hof houdt de rechtsgevolgen van het vonnis dus (gedeeltelijk) in stand, en dat is mijns inziens vrij logisch: het kan immers goed dat NSE, ondanks haar toezeggingen om dit niet te doen, alsnog haar handelsactiviteiten voort zal zetten. Belang op handhaving heeft Brein dus wel degelijk.

In het kader van het belang van Brein ten aanzien van het voorzetten van de procedure, oordeelt het hof dat zij ‘geen voldoende concreet, rechtens te respecteren belang heeft bij voortzetting van dit geding om tot een invulling te komen van aanvullend aan de NID-procedure aan NSE op te leggen maatregelen’.

Dit omdat het nader preciseren van aan NSE opgelegde maatregelen voor partijen en de rechter tijdrovend en kostbaar werk met zich mee zal brengen, en Brein daartegenover te weinig heeft gesteld welk belang zij precies heeft om verder te procederen. Interessant is nog dat het hof overweegt dat, indien Brein zou besluiten door te procederen, dit bovendien misbruik van procesrecht oplevert.



Lees het volledige bericht op Emerce »

Rechter wijst weer vordering BREIN toe in Usenet zaak

Posted 12 Dec 2016 — by Emerce
Category nieuws

Stichting BREIN heeft opnieuw succes geboekt in zijn strijd tegen Usernet piraten. De rechtbank Oost-Brabant heeft vandaag een vordering van BREIN om afgifte van identificerende gegevens van een drietal gebruikers toegewezen.

De rechtszaak is gevoerd tegen Amazing Webshop, houdstermaatschappij van Newsconnection en Snellerdownloaden. Amazing Webshops heeft naar eigen zeggen tussen de 600 en 800 klanten.

Medio 2016 heeft BREIN geconstateerd dat een drietal uploaders op het Usenet actief is onder de aliassen Hannes3, QoQ en Bassie10. Gezamenlijk hebben zij duizenden auteursrechtelijk beschermde film- en tv-series geplaatst. Daaronder zeer recente films zoals Blacklist en Kung Fu Panda.

BREIN wil dat Amazing Webshops de zogenoemde headers verstrekt die duidelijkheid kunnen verschaffen over de gebruikers. Het bedrijf verwijst naar de hostingpartij. Die liet weten niet meer over de noodzakelijke gegevens te beschikken.

De rechter vindt dat Amazing Webshops niet echt haar best gedaan om de gegevens te achterhalen. Een aanwijzing daarvoor is dat het ‘verlossende antwoord’ van de hostingparij arriveerde slechts enkele dagen voor de behandeling van het kort geding.

Nogal wat Usenet uploaders hebben de laatste tijd moeten schikken met BREIN. De bedragen liepen soms op tot 15.000 euro.



Lees het volledige bericht op Emerce »

1 miljoen euro voor opvolger MegaUpload

Posted 25 Okt 2016 — by Emerce
Category nieuws

De omstreden Duitse internetondernemer Kim Dotcom heeft ruim een miljoen euro opgehaald voor zijn nieuwe opslagdienst, de opvolger van MegaUpload.

Met geld dat werd opgehaald via crowdfundingwebsite BnktotheFuture wil Dotcom al in februari van start gaan. De opzet zal weinig verschillen van de eerste versie van MegaUpload. Gebruikers er grote bestanden opslaan. Nieuw is dat voor bestandsuitwisseling bitcoinbetalingen kunnen worden gefaciliteerd. Dotcom claimt verder dat de dienst geen persoonsgegevens vastlegt.

Dotcom vecht al jaren uitlevering aan de VS aan. Hij wordt  verdacht van schending van het auteursrecht en witwaspraktijken. In de tussentijd exploiteerde hij Mega, totdat Dotcom ruzie kreeg met zijn aandeelhouders.



Lees het volledige bericht op Emerce »

‘Einde kabelvergoedingen in strijd met Europees recht’

Posted 18 Okt 2016 — by Villamedia
Category nieuws

Auteursrechtenorganisatie Lira meldt een tussenarrest[.pdf] van de Amsterdamse rechtbank, waarin wordt geconstateerd dat scenarioschrijvers en regisseurs…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Voorzitter Stichting Lira treedt af

Posted 05 Okt 2016 — by Villamedia
Category nieuws

Kees Holierhoek legt zijn functie als voorzitter bij Stichting Lira per 1 januari naast zich neer. Dat maakt de auteursrechtenorganisatie bekend in een mailing aan zijn leden. Holierhoek deed sinds de oprichting van Lira, reeds dertig jaar geleden,…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

EHJ: linken onder bepaalde omstandigheden toch illegaal

Posted 08 Sep 2016 — by Villamedia
Category nieuws

Het Europese Hof van Justitie (EHJ) in Luxemburg heeft besloten dat verwijzen naar materiaal waarvan duidelijk is er auteursrecht op rust strafbaar is, als het gebeurt met winstoogmerk. De conclusie is een gevolg van een verzoek om advies van de Nederlandse…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Nieuwe richtlijn: auteursrecht in de Digital Single Market

Posted 07 Sep 2016 — by Emerce
Category nieuws

Eind 2015 publiceerde de Europese Commissie een bericht waarin de Commissie aangaf het Europese auteursrecht te willen moderniseren met als achterliggende gedachte het verbeteren van de ‘Digital Single Market’. In mei werd in een blog al aandacht besteed aan de nieuwe wetgeving en nu, drie maanden later, is de conceptversie van de richtlijn auteursrecht in de ‘Digital Single Market’ uitgelekt.

De conceptversie roept met betrekking tot bepaalde nieuwe, exclusieve publicatierechten voor nieuwsuitgevers een aantal vragen op die hieronder worden behandeld. In het bijzonder is onduidelijk aan wie deze rechten worden toegekend, en welk probleem nu eigenlijk wordt opgelost met het introduceren van dit exclusieve recht.

Definitiebepalingen

In de conceptversie wordt getracht de rechtspositie van auteurs en uitgevers te versterken door bepalingen toe te voegen die onder andere toezien op de rechten van nieuwsuitgevers met betrekking tot het publiceren van nieuws. Met het publiceren van nieuws wordt in de conceptversie alleen gedoeld op ‘journalistieke publicaties, gepubliceerd bij een service provider, periodiek of regelmatig geüpdatet in enige media, met het doel het informeren of entertainen van het algemene publiek’.

In de preambule geeft de Europese Commissie aan dat onder bovenstaande definitie geen periodieke publicaties met wetenschappelijke of academische doel vallen. Naar de letter van de tekst moet het bij een nieuwspublicatie gaan om een ‘journalistieke nieuwspublicatie’. Wanneer een publicatie als ‘journalistiek’ kan worden aangemerkt, wordt echter niet vermeld. Houdt het in dat een artikel moet worden uitgebracht door een bekende krant of nieuwssite of kan een wekelijks blog van een individu ook journalistieke waarde hebben?

Positie nieuwsuitgevers

Indien de conceptversie ongewijzigd blijft en de richtlijn in deze vorm in werking zou treden brengt dat met zich mee dat nieuwsuitgevers gedurende twintig jaar het exclusieve recht verkrijgen om hun nieuwsartikelen te publiceren voor online gebruik. De achterliggende gedachte van het toekennen van dit exclusieve recht aan nieuwsuitgevers is dat op dit moment nieuwsartikelen worden overgenomen en gepubliceerd, soms zelfs zonder dat lezers worden verwezen naar het oorspronkelijke artikel. Dit heeft tot gevolg dat lezers niet op de website van de nieuwsuitgevers terecht komen en de nieuwsuitgevers geen inkomsten kunnen genereren uit het publiceren van nieuwsartikelen, zo redeneert de Europese Commissie.

Positie online service providers

Het verwerven van een alleenrecht op het publiceren van nieuwsartikelen door nieuwsuitgevers kan grote gevolgen hebben voor online service providers. Het alleenrecht van nieuwsuitgevers is er mede op gericht dat online service providers zoals bijvoorbeeld Google News geen (delen van) nieuwsartikelen mogen publiceren zonder toestemming van nieuwsuitgevers. De vraag is echter: mogen ze dat nu wel dan?

Ook wanneer een artikel niet beschermd wordt door een exclusief publicatierecht voor de uitgever, is het artikel immers normaal gesproken beschermd door de auteursrechten op het artikel. Voor zover die rechten bij de uitgever liggen vanwege een werkgeversrelatie, verandert er dus helemaal niets.

Het nieuwe publicatierecht is dus enkel relevant in de situatie dat een artikel door een freelancer is geschreven, en de rechten om het artikel online te publiceren niet bij overeenkomst zijn overgedragen of gelicentieerd aan de uitgever van het artikel. Elk serieus nieuwsmedium zal echter inmiddels toch wel in hun standaard freelancecontracten hebben opgenomen dat het nieuwsmedium het exclusieve recht krijg een artikel online te publiceren?

Na het doornemen van de conceptversie is één ding wel duidelijk en dat is dat er nog veel werk aan de winkel is. Met name de onderlinge samenhang met bestaande wetgeving is nog niet bijzonder sterk te noemen.

*) Dit artikel  is tevens gepubliceerd op de site van SOLV Advocaten.



Lees het volledige bericht op Emerce »

MeLoveRadio op gespannen voet met voorwaarden streamingdiensten

Posted 31 Aug 2016 — by Emerce
Category nieuws

Het nieuwe muziekplatform MeLoveRadio staat op gespannen voet met de voorwaarden van streamingdiensten. Zo stelt Spotify nadrukkelijk dat de streams niet mogen worden gebruikt ten behoeve van concurrerende of aanvullende diensten.

Het een dezer dagen gelanceerde MeLoveRadio denkt dat het geen licenties nodig heeft om radiostreams te koppelen aan on demand diensten. Wie een liedje op de radio heeft gehoord, kan hem meteen terugluisteren via een streamingdienst naar keuze, zoals YouTube of Spotify.

De vraag is of dat in de huidige opzet mag. Consumenten-streamingdiensten zijn alleen toegestaan voor persoonlijk, niet voor commercieel gebruik. Het gebruik van consumenten-streamingdiensten is bijvoorbeeld ook niet toegestaan in winkels, cafés, kantoren en werkplaatsen. Spotify kent wel een API, maar die is er alleen voor het delen van speellijsten. Ook stellen de meeste streamingdiensten beperkingen aan het gebruik van hun logo’s.

MeLoveRadio verwacht geen problemen. Bij Spotify speelt de gebruiker het nummer af via zijn eigen account. Men navigeert in een enkel geval zelfs weg naar de Spotify site.

Voor het doorgeven van streams van radiostations hoeft de site in elk geval geen auteursrechten te betalen. Het Europese Hof heeft in een zaak tussen BUMA en Nederland.FM bepaald dat de streams via verzamelportals geen nieuwe openbaarmaking zijn.

Maar het is niet gezegd dat dit ook geldt voor de naburige rechten. De rechter heeft daarover geen oordeel geveld. De Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) wil voor het doorlinken naar muziekwerken op internet alsnog geld vragen op basis van naburige rechten en heeft vorig jaar een rechtszaak aangekondigd tegen radiowebsite Nederland.fm die net als MeLoveRadio zenders aggregeert.

Desgevraagd laat de organisatie weten dat het ook naar MeLoveRadio gaat kijken. Momenteel lopen er geen licentieovereenkomsten met radioportals. Men wil de tegen Nederland.FM aangespannen bodemprocedure eerst afwachten. SENA vindt dat de eerdere uitspraak van het Europese Hof ‘onvoldoende duidelijkheid’ biedt over de reikwijdte van naburige rechten.

In maart heeft er een comparitie van partijen plaatsgevonden bij de rechtbank Den Haag. De datum van het (tussen)vonnis was eerder gesteld op medio juli, maar wordt nu begin september verwacht.



Lees het volledige bericht op Emerce »

MyLoveRadio koppelt radio aan streaming

Posted 29 Aug 2016 — by Emerce
Category nieuws

Een nieuw Nederlands muziekplatform wil on demand streaming en radio bundelen in een gratis product MeLoveRadio. Vandaag gaat de desktopversie live.

‘Mensen hebben behoefte aan een hybride vorm van radio, waarbij de kracht van broadcast gecombineerd wordt met de interactieve mogelijkheden van de streaming service partijen’, zo stellen de initiatiefnemers Reinier Hamstra en Maarten Rein in een persbericht.

MyLoveRadio fungeert eigenlijk als een schil voor bestaande streamingdiensten en radiostations in de vorm van een webapp. Later komen er apps voor mobiel en tablet bij. Luisteren kan naar elk willekeurig station. Zelfontwikkelde software herkent het nummer en de gebruiker kan die desgewenst opnieuw afspelen via een streamingdienst naar keuze, zoals Spotify.

MeLoveRadio is gratis te gebruiken. Het bedrijf hoopt te verdienen aan data die men wil verkopen aan radiostations en muziekmaatschappijen. ‘Wij brengen verschillende variabelen gedetailleerd in kaart, waaronder de waardevolle variabele muzieksmaak,’ zegt Rein tegen Emerce. “Denk bijvoorbeeld aan de koppeling tussen airplay (wat er op de radio wordt gedraaid) en muziekconsumptie. Zeer interessant voor marktonderzoeksbureaus en platenmaatschappijen. Maar uiteraard hebben we ook waardevolle gegevens voor de radiobedrijven zelf. Bijvoorbeeld het doelgroepverloop gedurende de dag of de populariteit van een plaat op een specifiek moment.”

Rein heeft zelf een achtergrond in radio. Eerder werkte hij samen met Talpas 538. Hij hoopt de dienst samen met Nederlandse radiopartners te kunnen exploiteren. Gesprekken over gemeenschappelijke exploitatie met de commerciële radiostations kwamen door de radiofusie van TMG en Talpa echter stil te liggen.

Het platform lijkt zich met het product wel in het grijze gebied van de naburige rechten te begeven. Rein zegt dat er geen juridische belemmeringen zijn om de streams van de stations door te geven. Hetzelfde geldt voor het aanbieden van streams van Spotify. “In feite speel je de nummers zelf af via een dienst naar keuze.”

Hij verwijst naar een uitspraak van het Europese Hof, dat eerder stelde dat voor het linken naar radiostreams geen licentiegeld hoeft te worden betaald. Daarbij ging het echter louter om inning van auteursrechten namens componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers. De Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) wil voor het doorlinken naar muziekwerken op internet alsnog geld vragen op basis van naburige rechten en heeft vorig jaar een rechtszaak aangekondigd tegen radiowebsite Nederland.fm die net als MeLoveRadio zenders aggregeert.

preview



Lees het volledige bericht op Emerce »

Hostingbedrijf moet Eredivisie-piraat weren

Posted 17 Aug 2016 — by Emerce
Category nieuws

Internetaanbieder Global Layer mag van de voetbalclubs van de Eredivisie niet langer de website 04stream.com hosten. Dat heeft de rechtbank Den Haag vandaag bepaald. Ook moet men alle NAW gegevens van de site binnen een week overleggen. 

In maart en april van dit jaar zijn via deze website meerdere live-uitzendingen van eredivisiewedstrijden openbaar gemaakt, waaronder de wedstrijd Excelsior tegen SC Heerenveen.

In april werd al niet gereageerd op een notice-and-takedown-verzoek gestuurd aan het door 04stream.com vermelde e-mailadres, waarna de hoster werd aangesproken. Die heeft zich weer gewend tot de exploitant van 04stream.com, maar wilde geen klantgegevens verstrekken. De site was toen al uit de lucht.

De voetbalclubs zijn de rechthebbenden op de auteursrechten en de naburige rechten van de voetbalwedstrijden van de hoogste voetbalcompetitie. De beeldregistraties zijn alleen tegen betaling bij FOX Sports te bekijken.

De rechter heeft nu bepaald dat alle NAW gegevens van de sitehouder alsnog moeten worden overlegd, maar ook alle IP adressen waarmee is ingelogd. Global Layer krijgt daar een week de tijd voor. Uit het vonnis blijkt dat er ook een Panamese provider in het spel is.



Lees het volledige bericht op Emerce »