Posts Tagged ‘auteursrecht’

Directievoorzitter Buma/Stemra weg na onderzoek college van toezicht

Posted 18 sep 2018 — by Emerce
Category nieuws

Directievoorzitter Wim van Limpt stapt op bij auteursrechten Buma/Stemra. Hij neemt dat besluit na openbaarmaking van een rapport van het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA).

Van Limpt kwam in conflict met financieel directeur Wieger Ketellapper en jurist Anja Kroeze omdat zouden hebben ‘geschoven met budgetten’. Dat verwijt bleek niet op feiten gebaseerd.

Alle financiële sleutelfiguren hebben als gevolg van het conflict Buma/Stemra verlaten. Ketellapper en Kroeze zitten officieel ziek thuis. Een motie van wantrouwen tegen Van Limpt werd vorig jaar nog verworpen.

Voorzitter van de Raad van Toezicht Josephine de Zwaan zegt in een verklaring: ‘Het is winst dat definitief is vastgesteld dat er bij Buma/Stemra geen malversaties of fraude hebben plaatsgevonden en dat de uitkeringen aan de rechthebbenden niet in het geding zijn geweest. Wel worden er goede aanbevelingen gedaan om het toezicht op, en het bestuur van de organisatie en de processen te verbeteren, zoals het vergroten van het aantal onafhankelijke leden van de Raad van Toezicht, het versterken van de onafhankelijkheid van de Auditcommissie en het aanstellen van een tweede statutair bestuurder.’

Van Limpt zegt dat de organisatie gediend is bij ander leiderschap. Hij zal zijn rol als bestuurder op de Algemene Ledenvergadering op 29 oktober neerleggen en in januari 2019 zijn taken overdragen.Lees het volledige bericht op Emerce »

Directeur vertrekt bij Buma/Stemra na fraude onderzoek

Posted 18 sep 2018 — by Villamedia
Category nieuws

Ondanks dat een onderzoekscommissie concludeerde dat er geen sprake was van fraude bij auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra, stapt Wim van Limpt op als directeur.

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Europees Parlement stemt voor linkbelasting en uploadfilters

Posted 12 sep 2018 — by Villamedia
Category nieuws

Bij de stemming van het Europees Parlement vandaag is met 438 stemmen vóór, 226 tegen en 39 onthoudingen gestemd voor aanpassingen in het Europese auteursrecht. Belangrijkste effecten daarvan zijn dat grote internetbedrijven moeten gaan betalen voor…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Europees Parlement akkoord met omstreden uploadfilter

Posted 12 sep 2018 — by Emerce
Category nieuws

Er komt alsnog een uploadfilter. Het Europees Parlement heeft daarmee woensdagmiddag ingestemd. 438 Europarlementariërs stemden voor, 226 leden tegen stemden.

Door de maatregel moeten internetbedrijven als Google, Twitter en Facebook materiaal dat door gebruikers wordt aangeboden controleren op auteursrechten. Hoe dat in de praktijk moet gaan werken is nog onduidelijk.

De stemming betekent een overwinning voor artiesten als Paul McCartney. Hij en 30.000 andere muzikanten en tekstschrijvers hadden het Europese Parlement gevraagd om voor de herziening van de auteurswet te stemmen. ‘We hebben een internet nodig dat eerlijk is voor iedereen. Helaas wordt er te weinig gedaan om artiesten te compenseren voor hun werk.’

Critici vrezen dat satirische afbeeldingen of parodieën door filters kunnen worden tegengehouden. Bits of Freedom behoort tot de tegenstanders van het wetsvoorstel. In een reactie laat de organisatie weten: ‘De technologie werkt niet, het dwingt platforms tot risicomijdend gedrag en gebruikers hebben tegen dit soort volautomatische systemen niets in te brengen. Uiteindelijk leidt de combinatie van falende technologie, risicomijdende platforms en de onzekerheid voor jouw als gebruiker tot een grote aanslag op jouw vrijheid van meningsuiting.’

Het wetsvoorstel rept overigens niet meer over uploadfilters, maar de opdracht aan de platforms blijft staan en de maatregelen die zij zullen moeten treffen zijn daarmee volgens BOF al bepaald.

Een delegatie van het Europees Parlement begint nu aan de geheime onderhandelingen met de Europese Commissie en de regeringen van de lidstaten. Deze zullen samen tot een tekst komen die nog één keer aan alle parlementsleden zal worden voorgelegd. Een definitief akkoord komt er niet eerder dan in mei 2019.Lees het volledige bericht op Emerce »

Pictoright boos over amendementen rond fotografie in Europees auteursrecht

Posted 11 sep 2018 — by Villamedia
Category nieuws

Enkele amendementen op een tekst waarover het Europese parlement morgen zal stemmen zijn slecht gevallen bij de collectieve beheersorganisatie Pictoright. De amendementen van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE) zouden (kunst)fotografen…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Pictoright boos over amendementen rond fotografie in Europees auteursrecht; D66 zegt dat het meevalt

Posted 11 sep 2018 — by Villamedia
Category nieuws

Enkele amendementen op een tekst waarover het Europese parlement morgen zal stemmen zijn slecht gevallen bij de collectieve beheersorganisatie Pictoright. De amendementen van de Alliantie van Liberalen en Democraten…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Herziening auteurswet opnieuw op de EU-agenda

Posted 10 sep 2018 — by Emerce
Category nieuws

Op 12 september 2018 stemmen de leden van het Europees Parlement over herziening van het online auteursrecht. Het verzet tegen bepaalde artikelen blijft onverminderd groot en het is nog maar zeer de vraag of het wetsvoorstel er in deze vorm komt.

De werkgroep Juridische Zaken van de EU was eerder dit jaar akkoord gegaan met de zogenoemde Copyright Directive en rapporteur Axel Voss had namens de werkgroep het mandaat gekregen om direct over te gaan tot onderhandelingen met de Europese Commissie, in plaats van het voorstel eerst met het hele Europees Parlement te bespreken. Het Europees Parlement stemde in juli tegen dat mandaat, waardoor er nu een bredere discussie komt en nog amendementen kunnen worden ingediend.

Jurist Stefan Kulk (Rechtsgeleerdheid) en dataspecialist Mirko Schäfer (Utrecht Data School) van de Universiteit Utrecht plaatsen nu al volop vraagtekens bij de nieuwe wetgeving. Zij spreken over ‘verontrustende elementen die van invloed kunnen zijn op de manier waarop burgers het World Wide Web gebruiken’.

Artikel 11 stelt dat online platformen die verwijzen naar een nieuwsbron de uitgever voor het gebruik van dat nieuws moeten betalen. Dit is de zogenoemde linktaks, in het jargon ook wel aangeduid als uitgeversrecht.

Het web gedijt juist bij het verbinden van inhoud door middel van hyperlinks. Het voorstel zal dan ook gevolgen hebben voor individuele bloggers, academici en wetenschappers, burgerjournalisten, tieners die onschuldig inhoud delen en ook democratische activisten die hun medeburgers willen informeren, stelt Schäfer. ‘Ik krijg het gevoel dat juristen van het kabeltv-tijdperk aan het wetsvoorstel hebben gewerkt.’

Duitsland en Spanje zijn Europa voorgegaan met de introductie van de linktaks. Dat heeft tot veel onzekerheid geleid over de vraag wanneer je precies toestemming nodig hebt om een klein stukje tekst over te nemen. Google Duitsland is toen gestopt om vanuit Google News te linken naar artikelen. Het gevolg was dat de uitgevers helemaal geen verkeer meer naar hun website kregen en ze nog verder van huis waren.

Even omstreden is Artikel 13, dat online platforms verplicht om strenger op te treden tegen het gebruik van ongeautoriseerd materiaal op hun platforms. Men spreekt in dit verband van online filters. Onder het huidige recht hoeven platforms alleen het materiaal te verwijderen als daarover door rechthebbenden wordt geklaagd.

Van het auteursrecht mag je best materiaal van anderen gebruiken als citaat. Of ten behoeve van een parodie. Die uitzonderingen zijn er onder andere om de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. Geautomatiseerde systemen kunnen dat soort onderscheidingen tussen wat wel mag en wat niet mag niet goed maken, meent Kulk.

Schäfer vraagt zich af of er überhaupt wel een probleem is met de online verspreiding van auteursrechtelijk beschermde inhoud. Volgens een in opdracht van de EU uitgevoerde studie is er geen bewijs dat online delen een negatief effect heeft op de verkoop.Lees het volledige bericht op Emerce »

Herziening auteurswet opnieuw op de EU agenda

Posted 10 sep 2018 — by Emerce
Category nieuws

Op 12 september 2018 stemmen de leden van het Europees Parlement over herziening van het online auteursrecht. Het verzet tegen bepaalde artikelen blijft onverminderd groot en het is nog maar zeer de vraag of het wetsvoorstel er in deze vorm komt.

De werkgroep Juridische Zaken van de EU was eerder dit jaar akkoord gegaan met de zogenoemde Copyright Directive en rapporteur Axel Voss had namens de werkgroep het mandaat gekregen om direct over te gaan tot onderhandelingen met de Europese Commissie, in plaats van het voorstel eerst met het hele Europees Parlement te bespreken. Het Europees Parlement stemde in juli tegen dat mandaat, waardoor er nu een bredere discussie komt en nog amendementen kunnen worden ingediend.

Jurist Stefan Kulk (Rechtsgeleerdheid) en dataspecialist Mirko Schäfer (Utrecht Data School) van de Universiteit Utrecht plaatsen nu al volop vraagtekens bij de nieuwe wetgeving. Zij spreken over ‘verontrustende elementen die van invloed kunnen zijn op de manier waarop burgers het World Wide Web gebruiken’.

Artikel 11 stelt dat online platformen die verwijzen naar een nieuwsbron de uitgever voor het gebruik van dat nieuws moeten betalen. Dit is de zogenoemde link tax, in het jargon ook wel aangeduid als uitgeversrecht.

Het web gedijt juist bij het verbinden van inhoud door middel van hyperlinks. Het voorstel zal dan ook gevolgen hebben voor individuele bloggers, academici en wetenschappers, burgerjournalisten, tieners die onschuldig inhoud delen en ook democratische activisten die hun medeburgers willen informeren, stelt Schäfer. ‘Ik krijg het gevoel dat juristen van het kabeltv-tijdperk aan het wetsvoorstel hebben gewerkt.’

Duitsland en Spanje zijn Europa voorgegaan met de introductie van de link tax. Dat heeft tot veel onzekerheid geleid over de vraag wanneer je precies toestemming nodig hebt om een klein stukje tekst over te nemen. Google Duitsland is toen gestopt om vanuit Google News te linken naar artikelen. Het gevolg was dat de uitgevers helemaal geen verkeer meer naar hun website kregen en ze nog verder van huis waren.

Even omstreden is Artikel 13, dat online platforms verplicht om strenger op te treden tegen het gebruik van ongeautoriseerd materiaal op hun platforms. Men spreekt in dit verband van online filters. Onder het huidige recht hoeven platforms alleen het materiaal te verwijderen als daarover door rechthebbenden wordt geklaagd.

Van het auteursrecht mag je best materiaal van anderen gebruiken als citaat. Of ten behoeve van een parodie. Die uitzonderingen zijn er onder andere om de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. Geautomatiseerde systemen kunnen dat soort onderscheidingen tussen wat wel mag en wat niet mag niet goed maken, meent Kulk.

Schäfer vraagt zich af of er überhaupt wel een probleem is met de online verspreiding van auteursrechtelijk beschermde inhoud. Volgens een in opdracht van de EU uitgevoerde studie is er geen bewijs dat online delen een negatief effect heeft op de verkoop.Lees het volledige bericht op Emerce »

Emerce eDay: Andy Zondervan (RightShare)

Posted 07 sep 2018 — by Emerce
Category nieuws

Emerce eDay, op donderdag 11 oktober, is het jaarlijks terugkerende evenement waarin Emerce de grenzen oprekt en iets verder kijkt dan het digitale domein. De komende weken stellen we je de sprekers aan je voor. Vandaag: Andy Zondervan.

RightsShare wil een eerlijk systeem creëren voor auteursrechten in de muziekindustrie, zegt initiatiefnemer Andy Zondervan. Hij heeft er zicht op, want jarenlang werkte hij voor auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra, waar hij onder meer het Music Meets Tech initiative bedacht. Daarvoor deed hij ervaring op bij eBay, Universal Pictures, Free Record Shop en Dance4Life.

Zondervan wil de inzichtelijkheid van data voor muzikanten vergroten, zo vertelde hij aan VPRO’s 3 voor 12: ‘Wat er nu gebeurt als je een artiest bent, is dat jouw data – van Spotify, Youtube, Deezer, noem maar op – doorgestuurd wordt naar een organisatie als Buma/Stemra. Die gaat dat op allerlei manieren verwerken en verknippen, en dan krijg jij als muzikant een statement waarin heel platgeslagen staat: “Zo vaak ben je in een half jaar gestreamd, en zo veel geld krijg je ervoor.” En dat van een half jaar of een kwartaal geleden. En bedankt.’

Als artiest wil je dat uitgesplitst hebben, zegt Zondervan. Je wilt weten hoe vaak mensen op Spotify naar je luisteren en hoe vaak op Deezer, of mensen op Soundcloud misschien vaker je muziek delen of aandachtiger luisteren. En dan niet van een half jaar geleden, maar van vijf minuten geleden.

Zijn platform werkt daarom met de blockchain, het grootboek dat we van de Bitcoin kennen. Daarmee kun je allerlei voorwaarden aan je muziek koppelen. Nu doet een organisatie als Buma/Stemra dat voor je, maar het is volgens Zondervan logischer als de muzikant dat zelf bepaalt.

Daarnaast moet een artiesten ook veel meer inzicht kunnen krijgen in de geldstromen. Zondervan bij VPRO 3 voor 2: ‘Die geldstroom is enorm belangrijk om beslissingen op te baseren. Als jij nu ziet dat je op Soundcloud 100.000 streams hebt en op Deezer 400.000, dan denk je als muzikant misschien dat het logisch is om op Deezer te concentreren. Maar levert dat je wel net zo veel op? Misschien heeft Deezer wel een ander verdienmodel, waardoor je drie keer zo veel fans nodig hebt om hetzelfde te verdienen. Dat is nu totaal onduidelijk.’

Ruim een jaar geleden vertelde Zondervan over zijn initiatief bij Tweakers Partners:

Emerce eDay vindt plaats in de Kromhouthal in Amsterdam Noord. Tickets hier.Lees het volledige bericht op Emerce »

Geschillencommissie kent extra auteursrechtgeld toe aan makers @persgroep_nl @nvj

Posted 31 jul 2018 — by Villamedia
Category nieuws

De geschillencommissie Auteurscontractenrecht heeft een eerste uitspraak gedaan en direct de makers een extra auteursrechtenvergoeding toegekend. Dat meldt het Platform Makers dat zich inzet voor goede auteursrechtvergoedingen voor onder andere fotografen,…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

‘Onbegrijpelijk dat de Persgroep niet meewerkt aan geschillencommissie Auteursrecht’

Posted 17 jul 2018 — by Villamedia
Category nieuws

De Persgroep weigert mee te werken aan een procedure bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht, meldt Platform Makers. Ze roepen de minister op om in te grijpen, nu twee makers geconfronteerd worden met een gang naar de rechtbank.

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Van Thillo kritisch op niet doorgaan hervormingen auteursrecht

Posted 16 jul 2018 — by Villamedia
Category nieuws

Het is “onzin” dat de recent afgeschoten hervorming van het auteursrecht het einde zou betekenen van het internet zoals we dat nu kennen. Dat schrijft Christian Van Thillo, voorzitter van de Raad van Europese Uitgevers en bestuursvoorzitter van de Persgroep,…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Hof: internettussenpersonen moeten klanten identificeren

Posted 11 jul 2018 — by Emerce
Category nieuws

Stichting BREIN heeft wederom succesje geboekt in zijn strijd tegen Usernet piraten. Het Gerechtshof te Den Bosch oordeelde dinsdag dat internet tussenpersoon Newsconnection dusdanige maatregelen moet nemen dat zij haar klanten kan identificeren en die gegevens moet verstrekken, bijvoorbeeld aan BREIN.

Usenet is een oud onderdeel van het internet dat ook wel bekend staat als nieuwsgroepen. Piraten gebruiken Usenet nog altijd voor de verspreiding van illegale content die in stukjes wordt geknipt en met software weer aan elkaar kan worden gelijmd.

BREIN verzoekt tussenpersonen regelmatig om afgifte van identificerende gegevens van inbreukmakende klanten, met name beheerders van illegale sites en illegale uploaders. Daarmee kunnen die aansprakelijk gehouden worden voor de schade die zij veroorzaken.

Drie klanten van Newsconnection die onder aliassen opereren hebben illegaal duizenden auteursrechtelijk beschermde films en tv-series geüpload. Newsconnection kon de gegevens (zogenaamd) niet verstrekken omdat het zelf geen servers beheert, maar gebruik maakt van derden. De rechter neemt daar geen genoegen mee.

‘Het belangrijke nieuwe punt van deze uitspraak is dat de rechter heeft bepaald dat een tussenpersoon ervoor moet zorgen dat hij zijn klanten daadwerkelijk kan identificeren,’ zegt BREIN directeur Tim Kuik. afspreken.”

BREIN heeft echter niet in alle opzichten gelijk gekregen. Weliswaar is er een zorgvuldigheidsplicht, maar Newsconnection hoeft zijn bedrijfsvoering niet zo in te richten dat het alle gegevens moet opslaan ten behoeve van partijen die daarom vragen.Lees het volledige bericht op Emerce »

Europees Parlement wil breder gedragen auteursrechthervorming

Posted 05 jul 2018 — by Villamedia
Category nieuws

Het Europees Parlement heeft vandaag in meerderheid besloten om niet in te stemmen met een controversiële hervorming van het auteursrecht, waarbij…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

EU mandaat herziening auteursrecht van tafel

Posted 05 jul 2018 — by Emerce
Category nieuws

Het Europees Parlement heeft zojuist in ruime meerderheid gestemd tegen het mandaat herziening auteursrecht. Er ging in Straatsburg zelfs applaus op na de stemming.

Een meerderheid van 318 Europarlementariërs stemde tegen, 278 leden stemden voor. De stemming is daarmee een glanzende overwinning voor de tegenstanders van de regelgeving met daarin het omstreden artikel over een uploadfilter. Dat uploadfilter moet voorkomen dat gebruikers auteursrechtelijk beschermd materiaal uploaden. Een ander heikel punt was een verkapte linkbelasting die moest voorkomen dat illegale content zich makkelijk kan verspreiden.

Instanties als Bits of Freedom en internetpioniers Vint Cerf en Tim Berners-Lee vinden dat een belangrijk en controversieel wetsvoorstel als deze een goed debat verdient. Nu kan men nog volop amendementen op de concepttekst indienen. Dat gaat waarschijnlijk in september gebeuren. Julia Reda van de Pirate Party noemde de stemming zojuist een ‘enorm succes’. ‘Jullie protesten hebben gewerkt. Het voorstel gaat terug naar de tekentafel.’

De werkgroep Juridische Zaken van de EU was onlangs akkoord gegaan met de zogenoemde Copyright Directive en rapporteur Axel Voss had namens de werkgroep het mandaat gekregen om direct over te gaan tot onderhandelingen met de commissie, in plaats van het voorstel eerst met het hele Europees Parlement te bespreken. Dat stuitte deze week al op grote bezwaren.

Voss kwam voor de stemming ook even aan het woord en sprak over het ‘internetkapitalisme’ dat door reuzen als Google en Amazon in stand zou worden gehouden.

De afwijzing betekent niet dat er geen strengere wetgeving komt ten aanzien van het online auteursrecht, wel dat de scherpe randjes vermoedelijk gaan verdwijnen.

In de aanloop van de stemming waren meerdere versies van Wikipedia onbereikbaar uit protest tegen de voorgestelde regels.Lees het volledige bericht op Emerce »