Posts Tagged ‘auteursrecht’

Startup in de verkoop: wat een overnamestrijd met zich meebrengt

Posted 24 Mei 2017 — by Emerce
Category nieuws

Menig startup-eigenaar droomt van het moment dat er een aantal grote partijen op de stoep staat om de boel over te nemen. Maar wat brengt zo’n overname(strijd) juridisch met zich mee? En welke voorbereiding is er nu te treffen om een beoogde koop over een jaar soepel te laten verlopen?

Een overnametraject blijkt voor de ondernemer of het team van eigenaren doorgaans zwaarder dan een investeringsronde. De complexiteit ervan is uiteindelijk nog iets groter vertelt Antony Jonkman die als partner bij het kantoor LXA The Law Firm geregeld Nederlandse startups bijstaat. “Hoewel je niet in algemene zin kunt zeggen dat het ook een zwaardere wissel trekt op de ondernemers of de startup is een overname vaak wel een stuk bewerkelijker dan een investering.” Dat heeft er volgens hem vooral mee te maken dat er plots twee bedrijven geïntegreerd moeten worden. “Een tijdrovend monnikenwerkje.” Zeker wanneer de potentiële koper niet uit Nederland komt en de culturen en rechtsstelsels met elkaar botsen. “Bij een investering speelt dat minder. De winkel blijft de winkel en de investeerder houdt gepaste afstand.”

De verandering dat anderen zich ineens met het bedrijf gaan bemoeien brengt de nodige gevoelens met zich mee bij ondernemers, merkt Pauline Vos van Bird & Bird. Door de samenwerking van haar kantoor met YES!Delft komt ze geregeld in contact met startups die deelnemen aan deze incubator van de TU Delft. “Een overname blijkt een stuk emotioneler dan een investering. Na jarenlang keihard werken wordt het bedrijf overgedragen aan anderen. Hoewel het zeker niet ongebruikelijk is, is het niet vanzelfsprekend dat de oprichter dan nog aan bord blijft. En blijft iemand wel werkzaam om bijvoorbeeld de transitie te begeleiden zal hij vaak de controle en zeggenschap uit handen moeten geven.”

Niet alleen de ondernemers zelf vinden dit een lastig gegeven, weet Marnix van den Bergh – advocaat bij Höcker Advocaten. De koper zal zich afvragen of het bedrijf zonder de oprichters nog wel zo succesvol is. Dat zorgt ervoor dat iedereen van de hoed en de rand wil weten en zoekt naar uitgebreide garanties over de stand van zaken in de onderneming. Kortom, voor alle betrokkenen is de overname van een startup gecompliceerd.

In de verkoop: de gecontroleerde veiling

Is er eenmaal sprake van interesse van meerdere potentiële kopers dan draait het volgens de juristen al gauw uit op een ‘controlled auction’. Tijdens zo’n veiling mogen de geïnteresseerden een bod doen op de onderneming. Een corporate finance-adviseur houdt gedurende dit proces de controle en laat de partijen tegen elkaar opbieden.

Een controleerde veiling is in vele verschijningsvormen, maar in praktijk doorlopen de bedrijven een aantal vaststaande fasen. De adviseur stelt allereerst een ‘informatie memorandum’ op waarin alle relevante informatie is vermeld. Denk bijvoorbeeld aan de huidige activiteiten van de startup, de afzetmarkten waarop de onderneming zich begeeft, de juridische bedrijfsstructuur, de cijfers en natuurlijk de waarom achter de verkoop. De gegevens worden na de ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst verstrekt: aan de bedrijven die zelf informeerden naar een overname of aan een aantal te benaderen potentiële kopers. Vos: “De partijen ontvangen een procedurebrief waarin is beschreven hoe de veiling is vormgegeven en wat de spelregels zijn. Op basis van het memorandum worden bedrijven uitgenodigd om op een bepaald tijdstip een niet-bindend en indicatief bod te doen.”

Uit de ontvangen biedingen selecteert de ondernemer een aantal geschikte bedrijven. Daarbij wordt natuurlijk gekeken naar de hoogte van het bod, wie de potentiële kopers zijn en of er al eventuele aanvullende voorwaarden zijn doorgegeven. Deze selectie leidt tot de fase van ‘due-diligence’ waarin de geïnteresseerden bijvoorbeeld in een ‘virtual dataroom’ onderzoek kunnen doen en aanvullende vragen mogen stellen. Dat is ook het moment waarop de potentiële kopers en verkopers elkaar ontmoeten en de concept-overeenkomst op tafel komt. Een gecontroleerde veiling leidt dus niet alleen tot een gunstige koopsom, vertelt Vos. Het grote voordeel is dat de koopovereenkomst door de advocaat van de verkoper is opgesteld. Die is daardoor hoe dan ook ‘verkopers-vriendelijk’.

Exclusieve onderhandelingen

Voor een gestelde deadline komen de mogelijke kopers terug met een definitief bod en commentaar op de overeenkomst. “Deze mark-up is een belangrijk onderdeel van het bod. Een hoger bod is meestal veel minder interessant als er door de andere kant veel garanties en vrijwaringen worden verlangd. Uiteindelijk zal de verkoper op exclusieve basis verder onderhandelen met de partij die het meest aantrekkelijk bod deed.”

Die exclusiviteit is natuurlijk belangrijk, maar zorgt tegelijkertijd voor een veelvoorkomende valkuil. “Zolang er nog geen exclusiviteit is bereikt moet je als verkoper alle kandidaten volstrekt gelijk zien te behandelen”, geeft LXA’s Jonkman mee. “Pas op met al dan niet halve toezeggingen die het proces kunnen frustreren.” En praat hoe dan ook niet te snel exclusief met één partij, zegt Van den Bergh (Höcker Advocaten): “Daarmee geeft de onderneming te snel teveel zicht op de kroonjuwelen. Ga niet te snel, al is het aanbod nog zo geweldig. Als een bedrijf je zo graag wil kopen is de kans groot dat er nog meer kapers op de kust zijn.”

‘Leg ten minste de afspraken vast’

Welke vorm de veiling uiteindelijk ook krijgt, de staat van het papierwerk heeft natuurlijk grote invloed op het overnametraject. En hoewel startups – zoals de bedrijven die deelnemen aan YES!Delft – zich steeds vroeger laten adviseren, is er bij lang niet alle jonge ondernemingen aandacht voor de juridische zaken. Best begrijpelijk zeggen de juristen. Een startup is vooral bezig met de productontwikkeling en verkoop. Natuurlijk hoeven de papieren niet je grootste prioriteit te zijn, merkt Van den Bergh op, maar leg ten minste de belangrijkste afspraken met leveranciers, klanten en tussen de oprichters onderling vast.

“Zeker die interne afspraken zijn vaak niet op orde. Vrienden die samen in een project stappen houden er geen rekening mee ooit zo succesvol te worden als ze op dat moment zijn. Komt het tot een verkoop dan ontstaat er ineens de discussie over wie wat heeft gedaan en wie waarop recht heeft. Dat leidt nog weleens tot vervelende ruzies op een nogal onhandig moment.”

Jonkman adviseert daarom vroeg in het proces in ieder geval te denken aan het intellectuele eigendomsrecht. Niet zelden maakt hij mee dat tijdens een overnameproces blijkt dat het auteursrecht ligt bij een ontwikkelaar die ooit werd ingehuurd. En niet, zoals gedacht, bij de oprichters van de startup. “Op zo’n moment kunnen we aan de slag om de rechten terug te halen. Dat lukt dan wel, maar het voorkomen van dit soort dealbreakers is beter dan het genezen ervan.”

Voorbereiden op een verkoop?

Startups die nu al dromen over het moment dat zowel Google als Facebook aanklopt kunnen zich dan ook voorbereiden. Door na te gaan of het intellectueel eigendom, de interne organisatie en de relatie met de klant goed zijn vastgelegd. Jonkman: “Denk daarbij een oprichtersovereenkomst en een aansprakelijkheidsbeperking. Laat ik vooropstellen dat het voorsorteren op een verkoop geen doel op zich moet zijn, maar het helpt zeker als er voldoende is vastgelegd en de informatie over het product, de onderneming en de markt in een document beschikbaar is.”

Een onderneming zou wat Vos van Bird & Bird betreft niet alleen financieel, maar ook juridisch in topvorm moeten zijn. “Dat betekent natuurlijk dat je voorwaarden en overeenkomsten vastlegt. Tegelijkertijd gaat het ook om duidelijke afspraken met het management en personeel. Het kan geen kwaad om nu alvast na te denken over de rol die je als oprichter zou willen spelen in de overgenomen onderneming.” Wat haar betreft is een overnametraject daar altijd bij gebaat. Een goede voorbereiding is ook voor een verkoop het halve werk.Lees het volledige bericht op Emerce »

Verbod dreigt voor mediaspelers met illegale streams

Posted 26 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

Mediaspelers waarop illegale films worden afgespeeld kunnen door een Nederlandse rechter verboden worden. Dat heeft het Europees Hof van Justitie vandaag bepaald in een rechtszaak tussen Stichting BREIN en de verkoper van de Filmspeler.

Tot nu toe was niet duidelijk of de mediaspelers inbreuk maakten op het auteursrecht. Strikt genomen bieden deze kastjes geen streams aan, de consument moet deze content zelf opzoeken.

Juist omdat de add-ons vooraf staan geïnstalleerd, is het volgens het Hof wel degelijk de bedoeling van de aanbieders om illegale content te bekijken.

In het persbericht staat: ‘Het Hof oordeelt dat de handelingen bestaande in de tijdelijke reproductie, op deze mediaspeler, van een auteursrechtelijk beschermd werk, die is verkregen bij het streamen van een website van een derde waarop dit werk zonder toestemming van de houder van het auteursrecht wordt aangeboden, niet van het reproductierecht zijn uitgezonderd.’

Van een verkoopverbod is echter nog geen sprake. Dat moet opnieuw worden voorgelegd aan een Nederlandse rechter. Maar die sluit zich vaak wel aan bij het oordeel van het Europees Hof.

Het ging toch al niet goed met de aanbieders van mediaspelers. De verkoop van mediaspelers door Nonstopplayer.nl en Connexplay.com is recentelijk gestopt. De Consumentenbond en diverse consumentenprogramma’s ontvingen in korte tijd honderden klachten van consumenten die de spelers hadden gekocht en betaald, maar niet geleverd kregen.

Sisow, het bedrijf dat de betalingen via iDeal voor Nonstopplayer.nl en Connexplay.com verzorgde, heeft de betaalmogelijkheden voor deze sites stopgezet.

Het bedrijf zegt gesommeerd te zijn de verkoop te staken. Consumenten die al een apparaat hebben gekocht en ontvangen kunnen het product retourneren.Lees het volledige bericht op Emerce » We aren’t 100% sure why this decision has been made, but the speculation is that the large gap between the north american and european launch dates did next page not sit right with samsung, therefore choosing to delay the launch

Conflict fotobureau en LiveJournal rond aansprakelijkheid

Posted 11 Apr 2017 — by Villamedia
Category nieuws

Grote sites in de Verenigde Staten kijken met argusogen naar een rechtszaak tussen blog- en discussieplatform LiveJournal en het fotobureau Mavrix Photographs. Centraal staat de herinterpretatie van een regel uit de Amerikaanse auteursrechtwetgeving,…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

NVJ/NVF: maak werk van Geschillencommissie Auteursrechten

Posted 04 Apr 2017 — by Villamedia
Category nieuws

De beroepsverenigingen voor journalisten en fotografen NVJ en NVF hebben uitgeverijen en de publieke omroepen opgeroepen om zich te registreren bij de zogeheten Geschillencommissie Auteursrechten. Zonder die registratie kunnen geschillen tussen opdrachtgevers…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Uploadfilters? Stop de censuurmachine

Posted 04 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

De Europese Commissie wil dat internetbedrijven elke upload van je gaan filteren op basis van lijstjes van films, foto’s en liedjes, aangeleverd door auteursrechthebbenden. Misschien goed bedoeld, maar funest voor je vrijheid op internet. Een grote groep van organisaties die opkomen voor de rechten van burgers en consumenten roept Europese beleidsmakers dan ook op het uploadfilter uit het voorstel te schrappen.

Een van de belangrijkste bezwaren is de collateral damage van zo’n uploadfilter. Het houdt misschien inbreuk op het auteursrecht tegen, maar ook allerlei legitieme uploads. Daarnaast kunnen die internetbedrijven aansprakelijk gehouden gaan worden voor de uploads van hun gebruikers, waardoor van je vrijheid nog minder overblijft. In de brief schrijven de organisaties:

“In effect, the proposed upload filter obligation will build a system where citizens will face Internet platforms blocking the upload of their content, even if it is a perfectly legal use of copyrighted content.”

Zo’n uploadfilter verplicht internetbedrijven elke upload van je te filteren op auteursrechtelijk beschermde informatie. Als je een foto of een filmpje uploadt waarop je de rechten niet hebt, dan mag je dat niet zonder toestemming van de rechthebbende publiceren.

Maar geen regel zonder uitzondering: het publiceren van een auteursrechtelijk beschermd foto of filmpje is legitiem als het bijvoorbeeld gebeurt in de context van een parodie of citaat. Het filter kan dat onderscheid echter niet maken, met als gevolg dat legitieme uploads ook worden geblokkeerd.

“Protection from liability is not a “privilege” for Internet companies, it is an essential mechanism to ensure that these companies are not incentivised to restrict the privacy and free speech rights of their users.“

Nu is het nog zo dat de internetbedrijven niet zonder meer aansprakelijk gehouden kunnen worden voor wat hun gebruikers via hun platform online zetten. Dat is niet alleen fijn voor die bedrijven, maar ook noodzakelijk om vrijheid op internet te garanderen – en indirect ook de ontwikkeling van innovatieve diensten. Immers, als je als bedrijf het risico loopt aansprakelijk gehouden te worden voor wat je gebruikers doen, dan ga je de vrijheid van die gebruikers op voorhand al erg inperken. En je wil ze goed in de gaten houden, om te voorkomen dat iemand je gebruiksvoorwaarden negeert. En inderdaad, dat is precies wat dit wetsvoorstel gaat doen.

“The proposal of the European Commission would lead to the types of filtering that have already been deemed contrary to the Charter of Fundamental Rights by the Court of Justice of the European Union, […]”

En dat is ook nog een puntje: zo’n uploadfilter dwingt internetbedrijven om hun gebruikers voortdurend te monitoren. Daar is al jurisprudentie over: dat is in strijd met Europees mensenrechtenverdragen. De Europese Commissie wil dus iets introduceren waarvan eigenlijk op voorhand al duidelijk is dat het niet mag op grond van zeg maar de Europese grondwet.

Om al die redenen roepen de organisaties die Europese beleidsmakers op om artikel 13 uit de Auteursrechtrichtlijn, waarin deze dingen voorgesteld worden, te schrappen.

*) Dit artikel is tevens gepubliceerd op de website van Bits of Freedom.

**) Deze tekst mag vrij worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding en met vermelding van deze zin.Lees het volledige bericht op Emerce » That terrible feeling in my stomach after my commander woke me up late at 5am is something essayprofs.com/ I will never let happen again

Europese linkbelasting lijkt te sneuvelen

Posted 09 Mrt 2017 — by Emerce
Category nieuws

Een Europese regeling om uitgeverijen geld te vragen voor verwijzingen naar hun artikelen en ander materiaal, beter bekend als een linkbelasting, lijkt er niet meer te komen.

Europarlementariër Theresa Comodini Cachia, verantwoordelijk parlementair rapporteur voor hervormingen van het Europese auteursrecht, wijst het voorstel in een rapport (pdf) over auteursrechtherziening af.

Er was al veel weerstand tegen het voorstel, dat privépersonen weliswaar ontzag, maar commerciële partijen als zoekmachines en aggregatoren een vergoeding wilde laten betalen.

Uitgevers moeten wel het recht hebben om tegen auteursrechtenschenders op te treden.Lees het volledige bericht op Emerce » Hafer ghostwriter-hilfe.com wurde relativ spät für den menschen nutzbar gemacht

‘Facebook en Google niet aansprakelijk voor (onjuiste) informatie’

Posted 13 Jan 2017 — by Emerce
Category nieuws

Gisteren las ik, met veel genoegen overigens, het meest recente essay van Rob Wijnberg op de Correspondent. De auteur, filosoof en bedrijfskundige Rob Wijnberg, zet in zijn essay vrij helder uiteen dat we een drietal verschillende waarheden kennen: de gegeven waarheid, de gevonden waarheid en de gemaakte waarheid. Hoe zit dat bij Facebook en Google?

Volgens Wijnberg raakt het idee van de gemaakte waarheid, een waarheid die door de mens zelf wordt gecreëerd, ‘meer en meer in zwang’ en is tegenwoordig zelfs steeds meer sprake van waarheid als product. Dit zou te maken hebben met de ‘commercialisering van onze informatievoorziening’: doordat multinationals nieuwsmedia in handen zouden hebben, en bijvoorbeeld kijkcijfers en advertentie-inkomsten steeds meer leidend worden, wordt het nieuws (en daarmee: de waarheid) als het ware door deze commerciële prikkels bepaald. Tot nu toe allemaal vrij helder en sterk onderbouwd, en bovendien, zeer vermakelijk om te lezen.

Er volgt hierna echter een passage die niet helemaal (juridisch) juist is. Het gaat om de volgende passage: “Nee, het voornaamste verschil is dat bijna niemand de bron van waarheid – het algoritme – nog doorgrondt of snapt. En belangrijker: dat niemand de morele verantwoordelijkheid draagt of aansprakelijk gesteld kan worden voor de waarachtigheid van de informatie die eruit komt. […] Voor Google en Facebook geldt niets van dit alles. Ze zijn niet aansprakelijk voor de informatie die ze verspreiden; ze dringen de informatie aan hun gebruikers op in de zoekresultaten of tijdlijn, de waarachtigheid ervan is slecht of niet in te schatten, het bereik is wereldwijd en hun morele verplichting gaat uitsluitend uit naar aandeelhouders.”

Het eerste gedeelte begrijp ik nog: niemand, behalve (enkele) werknemers van de bedrijven zelf, snapt de algoritmes van Google en Facebook. In dat opzicht zijn onze informatiestromen vrij intransparant, en dat is op zich best kwalijk te noemen. Wel wil ik daar de kanttekening bij plaatsen dat we vroeger (en daarmee doel ik op de tijd van de papieren media) ook geen idee hadden hoe nieuwsberichten werden samengesteld of hoe werd bepaald welk nieuws een ‘headliner’ was, en welk nieuws niet. Een zeer groot verschil met vroeger is er wat mij betreft dus niet echt.

Aansprakelijkheid tussenpersonen op internet

De schrijver stelt daarnaast echter dat Google en Facebook geen morele verantwoordelijk dragen, en evenmin aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de informatie die ze verspreiden. Wie het juridische nieuws volgt, en bijvoorbeeld dit blog leest, zou echter beter moeten weten. Internet Service Providers (hierna: ISP’s) worden in de juridische wereld immers steeds minder als slechts neutrale tussenpersonen bestempeld.

Leidraad daarbij is dat als de ISP wetenschap heeft van de onrechtmatigheid van de informatie, de ISP zelf onrechtmatig handelt door deze informatie beschikbaar te houden. In recente ontwikkelingen wordt dit beeld steeds opnieuw bevestigd: zo  moest Facebook van de rechter meewerken in ‘de wraakpornozaak’, worden ISP’s op regelmatige basis verplicht NAW-gegevens te verstrekken, moeten Usenetwebsites maatregelen treffen om auteursrechtinbreuken te verminderen, en werd Tom Kabinet (meermaals) in het ongelijk gesteld.

Bovendien houdt het ACM momenteel streng toezicht op online platforms, waardoor er ook sancties kunnen volgen vanuit de publieke sector. Dat ISP’s (zoals ook Facebook en Google) slechts neutraal zijn, en nooit aansprakelijk kunnen zijn voor informatie die door hun platforms vloeit, is dus simpelweg niet waar. Wel is het zo dat deze partijen standaard een beroep lijken te doen op hun beweerdelijke neutraliteit, maar goed, dat zou ik ook doen als ik hen was.

De vraag of ISP’s aansprakelijk kunnen zijn voor de ‘waarachtigheid’ van de informatie die zij verspreiden, dient ook niet met een definitief ‘nee’ te worden beantwoord. Zo heeft Facebook recentelijk besloten nepnieuws tegen te gaan, nadat het kritiek kreeg over potentiële beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen.

Niet voor niets wordt er in de Verenigde Staten momenteel een hevig debat gevoerd over Facebook’s beweerdelijke onafhankelijkheid. Ongetwijfeld zullen er in de VS claims volgen, als Facebook alsnog zal besluiten niet in actie te komen tegen nepnieuws en zich blijft verschuilen achter zijn onafhankelijkheid. Het lijkt er dus op dat Facebook een steeds grotere verantwoordelijkheid krijgt (of eigenlijk: zichzelf aanmeet) in het kader van ‘onjuiste’ informatie.

Het ‘recht om vergeten te worden’ bij Google is ook interessant in het kader van de onderhavige kwestie. Op grond van een in 2014 door het HvJEU gewezen arrest, is Google onder bepaalde omstandigheden verplicht om zoekresultaten over personen op het internet te verwijderen. Dat informatie bijvoorbeeld onjuist is, kan meespelen in het verwijderen van de informatie (juridisch gekwalificeerd als ‘recht van verzet’) over de betreffende personen.

Indien Google er derhalve onterecht voor kiest om onjuiste informatie over bepaalde personen op het internet beschikbaar te houden, kan Google zelf worden aangesproken. Wat op dit moment al gebeurt, is dat de rechter dwangsommen aan Google oplegt, indien onterecht niet wordt voldaan aan verwijderverzoeken. Civiele aansprakelijkheden zullen ongetwijfeld volgen in de toekomst. Google lijkt dus ook ergens aan een soort ‘waarheidstoetsing’ onderhevig te zijn.

Slot

Het is inderdaad zo dat Google en Facebook een traditie lijken te hebben in het zich verschuilen achter hun (beweerdelijke) neutraliteit. Al dan niet op eigen beweging is hier echter verandering in aan het komen, en wordt zelfs het verspreiden van onjuiste informatie steeds meer tegengegaan. Het tot nog toe volledig legitieme argument ‘dat hep op Feesboek gestaan’, lijkt dus steeds meer op te gaan. Dat kan ik alleen maar aanmoedigen!

*) Dit artikel is tevens gepubliceerd op de website van SOLV.Lees het volledige bericht op Emerce »

SENA haalt bakzeil in zaak tegen Nederland.FM

Posted 11 Jan 2017 — by Emerce
Category nieuws

Radioportal Nederland.FM heeft een belangrijke overwinning geboekt in zijn zaak tegen SENA, de organisatie die gaat over de inning van auteursrechten namens de uitvoerende artiest en producen. De rechtbank Den Haag bevestigt dat hyperlinken of embedden geen nieuwe openbaarmaking is. Nederland.FM betaalt daarom ten onrechte voor een licentie.

Nederland.FM is een radioportal die linkt naar diverse radiostations. Gebruikers op de portal kunnen ook diect naar de zenders luisteren. Nederland.FM heeft geen muziek op haar eigen servers staan en stuurt haar bezoekers rechtstreeks door naar de originele bron.

In het vonnis van eind 2012 besloot het Hof van Justitie van Den Haag dat er bij embedden en zelfs ook hyperlinken sprake was van een nieuwe openbaarmaking en daardoor een licentie nodig was voor radioportals.

In januari 2015 stelde het Europese Hof van Justitie in een andere zaak vast dat bij (hyper)linken naar en ook embedden van bestaande content op internet er geen sprake is van een (nieuwe) openbaarmaking.

Het plaatsen van links, hyperlinks of embedded links op websites naar die radiostreams, leidt weliswaar tot meer streamstarts of luisteraars, maar dit wordt door het Europese Hof gezien als promotie en niet als een (nieuwe) openbaarmaking.

Als reactie daarop trokken zowel Buma Stemra als ook Sena hun omstreden embed licenties in maart 2014 in. In 2015 kwam SENA daar toch op terug en startte men een bodemprocedure tegen Nederland.FM.

Naar het oordeel van de rechtbank Den Haag heeft Nederland.FM terecht aangevoerd dat het Svensson-arrest van toepassing is. Daaruit volgt dat er sprake moet zijn van een ‘nieuw publiek’ om een licentie op grond van openbaar maken af te kunnen dwingen.

SENA moet zeker 46.655 euro aan proceskosten aan Nederland.FM betalen.Lees het volledige bericht op Emerce »

BREIN bereidt stappen voor tegen bulletproof hosters

Posted 11 Jan 2017 — by Emerce
Category nieuws

Anti piraten-organisatie BREIN bereidt stappen voor tegen bulletproof hosters, hostingbedrijven die zich nauwelijks laten intimideren. Dat maakte BREIN bekend in een jaaroverzicht.

Over het algemeen krijgt BREIN volop medewerking van hostingaanbieders wanneer illegale content wordt aangetroffen, ‘enkele notoire uitzonderingen’ daargelaten.

Massale inbreuk op auteursrecht vindt volgens de organisatie met name plaats via torrentsites en trackers, cyberlockers en streaming/downloadlinksites, usenet en zogenoemde nzb-link- en spotsites. Het gaat om zowel streamen als downloaden en bij muziek in toenemende mate om stream ripping’ van met name YouTube.

BREIN zal stappen ondernemen als streamrippingdiensten Nederland als uitvalsbasis zouden nemen. Illegale diensten worden vrijwel uitsluitend anoniem beheerd en proberen ook hun gebruikers te anonimiseren. Ook spelen pagina’s op Facebook met enige regelmaat een centrale rol.

Ook treedt BREIN op tegen fan-subbers, onofficiële ondertitelaars. BREIN heeft hen ‘met succes’ aangesproken op het maken en uploaden van ondertitels voor illegaal verspreide film en series. Enkele subbers zijn met crowdfunding als Stichting Laat Ondertitels Vrij een procedure aangevangen tegen BREIN om een verklaring voor recht te krijgen dat het hen is toegestaan om ondertitels te maken en te verspreiden voor legaal aangeboden content. De uitspraak wordt in het eerste kwartaal van 2017 verwacht.Lees het volledige bericht op Emerce »

Buma/stemra kijkt naar blockchain voor rechten en betalingen

Posted 23 Dec 2016 — by Emerce
Category nieuws

Auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra heeft belangstelling voor blockchain om rechten en betalingsstromen vast te leggen. Dat blijkt uit een gesprek met de nieuwe CEO Wim van Limpt in Entertainment Business.

Het optimaliseren van verdiensten voor rechthebbenden is altijd het hoogste doel, aldus Van Limpt. ‘Als blijkt dat een blockchain voor rechthebbenden de ultieme oplossing is, zal Buma/Stemra daarin zijn rol opnieuw moeten vinden.’

Ook zou de blockchain-technologie succesvol kunnen worden toegepast voor het beheer en de exploitatie van het auteursrecht. ‘Bijvoorbeeld als trusted party die controleert en valideert, of als partij die de beste deals kan maken, of als monetizer bij grote partijen als YouTube. Hoe dan ook, onze rol in de toekomst zal ontegenzeggelijk veranderen.’

Van Limpt wil zijn organisatie vooral klantvriendelijker maken. ‘Toen ik hier in 2007 startte, heb ik me van begin af aan kritisch opgesteld ten aanzien van de bestaande processen en omgangsvormen. Bijvoorbeeld ten opzichte van de manier waarop klanten vanuit de wetgeving en vooral handhaving benaderd werden. ‘U dient…, u moet…, het is verboden om…’, waren veel gehoorde termen. We kunnen daarin veel klantvriendelijker opereren.’Lees het volledige bericht op Emerce »

Hof Amsterdam laat Usenetvonnis gedeeltelijk in stand

Posted 13 Dec 2016 — by Emerce
Category nieuws

Het Hof te Amsterdam heeft vorige week in haar vonnis haar eerdere tussenvonnis uit 2014 (gedeeltelijk) in stand gelaten. Partijen in het geschil zijn Stichting Brein enerzijds, en Usenetprovider NSE anderzijds. Alvorens in te gaan op de materie, een korte uitleg over Usenet.

Collega Tomas schreef hierover in 2014 het volgende:

Al voor de ‘officiële’ geboorte van het internet is het Usenet opgericht als een digitaal platform om berichten uit te wisselen, waarmee het als een van de voorlopers van de moderne fora kan worden beschouwd. Toen het Usenet gaandeweg aan populariteit won, bleek het eveneens een uitermate geschikt medium om bestanden tussen gebruikers uit te wisselen. Gebruikers uploaden bijvoorbeeld films in de vorm van ‘berichten’ op het Usenet, waarna anderen deze berichten kunnen downloaden en samenvoegen tot het originele bestand.”

In 2014 oordeelde het hof in haar tussenvonnis dat NSE wél auteursrechtelijk relevante handelingen verrichtte, maar niet aansprakelijk was voor de inhoud van de door haar verveelvoudigde en openbaar gemaakte content. Van NSE kon verder niet worden verwacht dat zij alle geplaatste berichten zou checken, aangezien een dergelijke surveillanceverplichting in strijd was met jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie. Het hof gaf partijen daarna de mogelijkheid om maatregelen te treffen om gepleegde auteursrechthebbenden te beperken. NSE heeft hierop haar handelsactiviteiten gestaakt omdat zij geen middelen had om de voornoemde maatregelen te treffen.

Dan nu naar het vonnis van vorige week. In het kader van de NTD-procedure uit het eerdere tussenarrest overweegt het hof als volgt:

“Dat betekent naar het oordeel van het hof echter nog niet dat de beslissing dat er aanleiding is NSE te bevelen een effectieve NTD procedure in te voeren op straffe van verbeurte van een dwangsom, is genomen op een ondeugdelijke grondslag. Die feitelijk gewijzigde situatie […] tast immers de grondslagen […]  niet aan. Evenmin kan worden gezegd dat Brein geen enkel belang heeft bij het handhaven van de beslissing. Het handhaven van de beslissing maakt immers haar procespositie in dit geding duidelijk en geeft Brein bovendien in het, hoewel onwaarschijnlijke, niet geheel uit te sluiten geval dat NSE ondanks herhaalde andersluidende mededelingen toch haar activiteiten zal hervatten, een middel om NSE te bewegen dit alleen te doen met het gelijktijdig invoeren van een effectieve NID procedure. Brein heeft dan ook nog steeds een, zij het gering, materieel belang bij het toewijzen van haar vordering op dit onderdeel.”

Het hof houdt de rechtsgevolgen van het vonnis dus (gedeeltelijk) in stand, en dat is mijns inziens vrij logisch: het kan immers goed dat NSE, ondanks haar toezeggingen om dit niet te doen, alsnog haar handelsactiviteiten voort zal zetten. Belang op handhaving heeft Brein dus wel degelijk.

In het kader van het belang van Brein ten aanzien van het voorzetten van de procedure, oordeelt het hof dat zij ‘geen voldoende concreet, rechtens te respecteren belang heeft bij voortzetting van dit geding om tot een invulling te komen van aanvullend aan de NID-procedure aan NSE op te leggen maatregelen’.

Dit omdat het nader preciseren van aan NSE opgelegde maatregelen voor partijen en de rechter tijdrovend en kostbaar werk met zich mee zal brengen, en Brein daartegenover te weinig heeft gesteld welk belang zij precies heeft om verder te procederen. Interessant is nog dat het hof overweegt dat, indien Brein zou besluiten door te procederen, dit bovendien misbruik van procesrecht oplevert.Lees het volledige bericht op Emerce »

Rechter wijst weer vordering BREIN toe in Usenet zaak

Posted 12 Dec 2016 — by Emerce
Category nieuws

Stichting BREIN heeft opnieuw succes geboekt in zijn strijd tegen Usernet piraten. De rechtbank Oost-Brabant heeft vandaag een vordering van BREIN om afgifte van identificerende gegevens van een drietal gebruikers toegewezen.

De rechtszaak is gevoerd tegen Amazing Webshop, houdstermaatschappij van Newsconnection en Snellerdownloaden. Amazing Webshops heeft naar eigen zeggen tussen de 600 en 800 klanten.

Medio 2016 heeft BREIN geconstateerd dat een drietal uploaders op het Usenet actief is onder de aliassen Hannes3, QoQ en Bassie10. Gezamenlijk hebben zij duizenden auteursrechtelijk beschermde film- en tv-series geplaatst. Daaronder zeer recente films zoals Blacklist en Kung Fu Panda.

BREIN wil dat Amazing Webshops de zogenoemde headers verstrekt die duidelijkheid kunnen verschaffen over de gebruikers. Het bedrijf verwijst naar de hostingpartij. Die liet weten niet meer over de noodzakelijke gegevens te beschikken.

De rechter vindt dat Amazing Webshops niet echt haar best gedaan om de gegevens te achterhalen. Een aanwijzing daarvoor is dat het ‘verlossende antwoord’ van de hostingparij arriveerde slechts enkele dagen voor de behandeling van het kort geding.

Nogal wat Usenet uploaders hebben de laatste tijd moeten schikken met BREIN. De bedragen liepen soms op tot 15.000 euro.Lees het volledige bericht op Emerce »

1 miljoen euro voor opvolger MegaUpload

Posted 25 Okt 2016 — by Emerce
Category nieuws

De omstreden Duitse internetondernemer Kim Dotcom heeft ruim een miljoen euro opgehaald voor zijn nieuwe opslagdienst, de opvolger van MegaUpload.

Met geld dat werd opgehaald via crowdfundingwebsite BnktotheFuture wil Dotcom al in februari van start gaan. De opzet zal weinig verschillen van de eerste versie van MegaUpload. Gebruikers er grote bestanden opslaan. Nieuw is dat voor bestandsuitwisseling bitcoinbetalingen kunnen worden gefaciliteerd. Dotcom claimt verder dat de dienst geen persoonsgegevens vastlegt.

Dotcom vecht al jaren uitlevering aan de VS aan. Hij wordt  verdacht van schending van het auteursrecht en witwaspraktijken. In de tussentijd exploiteerde hij Mega, totdat Dotcom ruzie kreeg met zijn aandeelhouders.Lees het volledige bericht op Emerce »

‘Einde kabelvergoedingen in strijd met Europees recht’

Posted 18 Okt 2016 — by Villamedia
Category nieuws

Auteursrechtenorganisatie Lira meldt een tussenarrest[.pdf] van de Amsterdamse rechtbank, waarin wordt geconstateerd dat scenarioschrijvers en regisseurs…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Voorzitter Stichting Lira treedt af

Posted 05 Okt 2016 — by Villamedia
Category nieuws

Kees Holierhoek legt zijn functie als voorzitter bij Stichting Lira per 1 januari naast zich neer. Dat maakt de auteursrechtenorganisatie bekend in een mailing aan zijn leden. Holierhoek deed sinds de oprichting van Lira, reeds dertig jaar geleden,…

Lees het volledige bericht op Villamedia »