Posts Tagged ‘auteursrecht’

Lira biedt freelancers nieuwe mogelijkheid voor extra inkomsten

Posted 18 Sep 2017 — by Villamedia
Category nieuws

Via auteursrechtenorganisatie Lira kunnen nu ook freelance journalisten in aanmerking komen voor een thuiskopievergoeding. Lira keert al jaren reprorechtvergoedingen aan freelancers uit voor artikelen in kranten en publiekstijdschriften. Dit is nu…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Schikking getroffen in zaak ‘apenselfie’

Posted 12 Sep 2017 — by Villamedia
Category nieuws

De juridische strijd over wie de auteursrechten bezat van de foto van de selfie van een makaak-aap is voorbij. De partijen hebben een schikking getroffen. De eigenaar van de camera gaat er nu mee akkoord dat hij 25 procent van de opbrengsten van de…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Duitse mediabedrijven vangen weer bot in zaak tegen Adblock Plus

Posted 18 Aug 2017 — by Emerce
Category nieuws

Drie grote Duitse mediabedrijven zijn er nog altijd niet in geslaagd om Adblock Plus tegen te houden. Ook de arrondissementsrechtbank in München ziet geen bezwaren tegen het gebruik van adblockers, bleek donderdag.

De Süddeutsche Zeitung, reclameverkoper IP-Deutschland en ProSiebenSat1 voeren al langer een juridische strijd tegen Eyeo GmbH, het Duitse bedrijf achter Adblock Plus. Hun eerste poging bij een arrondissementsrechtbank in Keulen strandde.

Ook gisteren tijdens het hoger beroep werden alle bezwaren, zoals marktmisbruik, inbreuk van het auteursrecht en beperking van de persvrijheid, van tafel geveegd. Het komt er op neer dat gebruikers volledig in hun recht staan om advertenties tegen te houden.

Uitgevers zitten in de maag met adblockers, vooral AdBlock Plus, dat al dan niet tegen betaling bepaalde advertenties wel doorlaat. Maker Eyeo stelt daarvoor strenge criteria vast, zo mogen de advertenties niet te ‘schreeuwerig’ zijn. Dit is een doorn in de oog van de uitgevers, die de regie over hun advertenties kwijtraken.

Eerdere pogingen om AdBlock Plus aan te pakken faalden ook al. RTL, Axel Springer en ProSiebenSat1 hebben Eyeo GmbH, het bedrijf achter Adblock Plus, reeds in 2014 al eens vergeefs gedagvaard. Duitse uitgeverijen Zeit Online en Handelsblatt kwamen ook al niet ver.

In 2015 steeg het wereldwijde adblockergebruik reeds met 41 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Pagefair en Adobe schatten destijds dat de markt zo’n 21,8 biljard dollar misloopt door deze plotselinge groei.

Soms worden kleine succesjes geboekt. Adverteerders hebben onlangs het bedrijf Admiral ingezet. Die heeft een (gecompliceerde) maas in de zogenoemde Digital Millennium Copyright Act (DMCA) gevonden. Deze Amerikaanse wet kan worden gebruikt om tools aan te pakken waarmee bepaalde toegangscontroles kunnen worden omzeild. Zo wist Admiral een adverteerder van een zwarte lijst voor adblockers af te krijgen.

Wat Duitsland betreft is die Amerikaanse wet geen optie. De mediabedrijven moeten het nu hogerop zoeken: het Bundesgerichtshof, maar dat zal op zijn vroegst pas volgend jaar worden. Eyeo CEO Till Faida gaf gisteren aan dat hij het liefst een constructief gesprek wil met de uitgevers, als het even kan buiten de rechtbank om.Lees het volledige bericht op Emerce »

Televisiearchief van Instituut Beeld en Geluid breder beschikbaar

Posted 27 Jul 2017 — by Emerce
Category nieuws

Het televisiearchief van Instituut Beeld en Geluid komt voor een belangrijk deel beschikbaar voor het publiek. Dat vertelt scheidend Algemeen Directeur Jan Müller van Beeld en Geluid aan Spreekbuis.

Tot nu toe kon de collectie vooral worden doorzocht door programmamakers, die fragmenten uit oude programma’s willen hergebruiken. Voor het gewone publiek zat het archief bijna volledig op slot, in verband met de auteursrechten.

Pas na 70 jaar vervallen de rechten en komt het materiaal in het publieke domein. Maar omdat het meeste materiaal met publiek geld is gemaakt, moet het ook voor iedereen toegankelijk zijn.

Met de NPO is afgesproken om de zogenaamde out-of-commerce programma’s van 25 jaar of ouder vrij ter beschikking te stellen, tenzij er nog commerciële activiteiten mee worden ondernomen.

Nieuws en sport bijvoorbeeld wordt eerder toegankelijk dan documentaires, drama of muziekprogramma’s.

Er is nog niet besloten langs welk kanaal dat materiaal aan het publiek beschikbaar wordt gesteld. ‘Het zou via ons eigen portal kunnen gebeuren, maar we kunnen ook het gedigitaliseerde materiaal via de kanalen van NPO beschikbaar stellen. Voor ons is dat niet zo heel belangrijk: het gaat er om dat het publiek op wat voor manier dan ook bij dat audiovisueel erfgoed kan.’Lees het volledige bericht op Emerce »

De e-bookstrijd van Tom Kabinet: op naar Europa

Posted 26 Jul 2017 — by Emerce
Category nieuws

Het was te verwachten: Tom Kabinet goes Europe. De hoogste Europese rechter mag zich gaan uitlaten over de vraag of de handel in tweedehands e-books nu wel of niet is toegestaan. Want in de Nederlandse bodemprocedure heeft de rechtbank Den Haag in de strijd tussen de Nederlandse uitgevers en Tom Kabinet recent beslist vragen te gaan stellen aan het Europees Hof.

De zaak draait om het begrip ‘uitputting’: kan de rechthebbende zich nog verzetten tegen de verdere handel op een exemplaar nadat dit met zijn toestemming op de mark is gebracht? In de fysieke wereld is dit klip-en-klaar: de rechthebbende kan daar niets tegen doen. Als ik een boek koop bij een boekenwinkel, mag ik dat boek daarna weer verkopen of weggeven.

Maar bij e-books zou dat niet moeten mogen. Zo vindt althans Het Nederlands Uitgeversverbond (‘NUV’). Daarom strijdt zij al lang tegen het, in mijn ogen bijzonder sympathieke, Tom Kabinet. We gaan nu naar zaak vier in deze strijd: eerst het kort geding en het hoger beroep, vervolgens de Nederlandse bodemprocedure en dan nu vragen van uitleg aan het Europese Hof.

Ik heb al vaker aangegeven het probleem van NUV niet goed te kunnen plaatsen. Waarom zou voor een tweedehands e-book niet hetzelfde kunnen gelden als voor een gewoon boek? Ik ken individuele uitgevers die, op z’n zachtst gezegd, vraagtekens plaatsen bij het standpunt van NUV.

In 2012 heeft het Europees Hof in de UsedSoft-zaak geoordeeld dat de uitputting (ook) opgaat bij tweedehands software. De lijn die Tom Kabinet in haar strijd volgt, is die van UsedSoft. Wel is haar businessmodel inmiddels veranderd: waar Tom begon als neutrale marktplaats voor de handel tweedehands e-books, is het model nu ‘Toms Leesclub’. De rechtbank formuleert het als volgt:

Toms Leesclub biedt aan haar leden tweedehands e-books tegen een bepaald bedrag aan. Het gaat enerzijds om door Tom Kabinet (bij het Centraal Boekhuis dan wel bij retailers zoals bijvoorbeeld AKO, Bruna of Bol.com) aangeschafte e-books. Anderzijds gaat het om e-books die door leden zijn gedoneerd aan Tom Kabinet. Bij het doneren moeten de leden de “downloadlink” van boeken die staan op hun digitale boekenplanken bij de betreffende retailer verstrekken aan Tom Kabinet (…). Het donerende lid moet verklaren dat het gedoneerde e-book van al zijn eigen systemen is verwijderd. Vervolgens downloadt Tom Kabinet het gedoneerde e-book van de website van de retailer. Tom Kabinet plaatst in elk e-book dat zij aanschaft dan wel gedoneerd krijgt een eigen watermerk. Daarmee kan Tom Kabinet controleren of het om een legaal aangeschaft exemplaar gaat.’

De NUV moet in de bodemprocedure wel al een paar tikken incasseren. Allereerst had zij niet alleen Tom Kabinet gedaagd, maar ook nog twee andere, gelieerde ondernemingen. De rechtbank oordeelt dat NUV geen belang heeft tegen die twee gelieerde ondernemingen:

NUV/GAU heeft het verweer van Tom Kabinet c.s. dat uitsluitend Tom Kabinet verantwoordelijk is voor de website waarop de litigieuze verhandeling van e-books plaatsvindt, niet, althans niet voldoende gemotiveerd, weersproken. NUV/GAU heeft evenmin inzichtelijk gemaakt op welke andere grond haar vorderingen tegen Tom Kabinet Holding en Tom Kabinet Uitgeverij toewijsbaar zijn.’

De rechtbank wijst daarom al een deel van de gemaakte proceskosten van Tom Kabinet toe: NUV mag ruim 35.000 euro aan Tom Kabinet terugbetalen. Dat zijn heel wat e-books.

De tweede tik ziet op de vraag of Tom Kabinet een zogenaamde ‘mededeling aan het publiek doet’. Ook hier is de rechtbank duidelijk: ‘nee’. De rechtbank onderscheidt twee aspecten: (i) het te koop aanbieden van een e-book op de website, en (ii) het na betaling mogelijk maken dat een lid van Toms Leesclub het e-book downloadt van de website.

Voor wat betreft het te koop aanbieden legt de rechtbank uit dat er uiteindelijk geen sprake is van toegang tot het e-book zelf:

‘Op haar voor het publiek toegankelijke website stelt Tom Kabinet informatie beschikbaar over de e-books die zij aanbiedt, zoals de titel en de schrijver (…).Dat publiek kan geen kennis nemen van de inhoud van de aangeboden e-books. Met het aanbieden van een e-book verschaft Tom Kabinet niet de voor een mededeling vereiste toegang tot het werk (…).’

Voor wat betreft het downloaden overweegt de rechtbank dat er wel een ‘mededeling’ is, maar niet ‘aan het publiek’:

Van een mededeling is sprake omdat na betaling het downloaden van het e-book mogelijk wordt zodat toegang tot het werk wordt verschaft. Die toegang wordt per e-book echter uitsluitend aan het lid van Toms Leesclub verschaft die op dat moment het boek heeft gekocht en niet aan een onbepaald – vrij groot – aantal ontvangers, wat is vereist om te kunnen spreken van ‘publiek’.’

Inhoudelijk draait de zaak om de vraag of het auteursrecht is uitgeput op een kopie van het e-book. De rechtbank onderscheidt hier drie situaties:

  1. Tom Kabinet downloadt een e-book na de rechtstreekse aanschaf ervan door Tom Kabinet bij een retailer, en slaat een kopie van het e-book op haar servers op
  2. Na donatie door een lid van Toms Leesclub, downloadt Tom Kabinet bij de retailer een e-book via de door het lid verstrekte downloadlink, en slaat daarbij een kopie van het e-book op haar servers op.
  3. Tom Kabinet houdt een kopie van het e-book op haar server opgeslagen, als het betreffende e-book door een lid van Toms Leesclub na betaling van de website is gedownload.

De kopie onder (1) is Tom Kabinet niet aan te rekenen, aldus de rechtbank. Temeer omdat daar ‘kennelijk’ afspraken over bestaan:.

‘deze reproductie wordt gemaakt met toestemming van de auteursrechthebbende (…). Dat bij die transactie tussen de retailer en Tom Kabinet een digitale kopie op de server van de retailer blijft staan in de leesplankomgeving van Tom Kabinet op de server van de retailer, is Tom Kabinet niet aan te rekenen. Tom Kabinet c.s. heeft onweersproken gesteld dat zij heeft geprobeerd, maar dat het niet is gelukt, om retailers zover te krijgen dat zij het exemplaar van Tom Kabinets leesplankomgeving op hun server wisten. Tegen het opgeslagen houden van die kopie door de retailer zou de auteursrechthebbende naar analogie van het UsedSoft-arrest wel bezwaar kunnen maken. Dat gebeurt echter niet. Kennelijk bestaan daar afspraken over.’

Dan rest de vraag over de kopieën onder (ii) en (iii). De rechtbank geeft aan dat de kopie onder (ii) volgens haar geoorloofd zou moeten zijn, maar die onder (iii) niet. Maar gezien het principiële karakter van de kwestie, stelt de rechtbank – min of meer zekerheidshalve – vragen over de uitputtingsleer aan het Europees Hof van Justitie. Ik leg dit hieronder uit.

De rechtvaardiging voor Tom Kabinet van de kopie onder (ii) wordt door de rechtbank gezocht in de noodzaak een kopie te maken, alsmede de eis dat het donerende lid moet verklaren dat het zijn eigen kopie verwijdert. Saillant: het is volgens de rechtbank níet aan Tom Kabinet om dit laatste te controleren:

‘Voorshands is de rechtbank van oordeel dat de auteursrechthebbende zich – naar analogie van het UsedSoft-arrest (…) – in geval van uitputting niet kan verzetten tegen de voor een rechtmatige overdracht tussen opvolgende verkrijgers noodzakelijke reproductiehandelingen (…). Ingevolge het UsedSoft-arrest dient het donerende lid dan wel zijn digitale kopie van het gedoneerde e-book onbruikbaar te maken. Zoals het HvJEU overwoog in genoemd arrest moet de eerste verkrijger die een materiële of immateriële kopie van een computerprogramma wederverkoopt (…), namelijk zijn eigen kopie op het moment van wederverkoop onbruikbaar maken om geen inbreuk te maken op het exclusieve recht van de auteur (…). In de voorwaarden van Toms Leesclub staat dat het donerende lid moet verklaren dat hij/zij de eigen digitale kopie van zijn/haar systemen heeft verwijderd. Op Tom Kabinet rust, anders dan NUV/GAU betoogt, ingevolge het UsedSoft-arrest niet de verplichting na te gaan of dit ook daadwerkelijk gebeurt.’

De rechtbank gaat voorshands niet mee in de kopie onder (3). De indruk die ik trouwens heb is dat Tom Kabinet dit doet om te kunnen controleren of het om een legaal aangeschaft exemplaar gaat. Een soort van extra veiligheid dus. Je kunt je afvragen of dit ook niet onder de noodzaak kan worden geschoven om een kopie te maken. Immers, het betreft alsdan een ‘goedbedoelde’ kopie, die óók in het belang van de rechthebbende is: namelijk ter voorkoming van het ontstaan van een illegaal kopie. Maar de rechtbank hanteert als voorlopige mening dat deze kopie enigszins haaks staat op de eis die Tom Kabinet stelt dat het donerende lid zijn kopie moet verwijderen:

Daarmee handelt Tom Kabinet immers niet conform de door het HvJEU gestelde eis om de eigen kopie op het moment van wederverkoop onbruikbaar te maken en dit is ook niet goed te rijmen met de eis die zij zelf in het kader van donatie van e-books in haar algemene voorwaarden stelt aan leden van Toms Leesclub.’

Partijen twisten nog over de vraag of er sprake is van een ‘eigendomsoverdracht’ van de kopie van het e-book, althans een situatie die materieel gelijk te stellen is met een eigendomsoverdracht. NUV meent van niet. De rechtbank gaat hierin ook niet met NUV mee en oordeelt dat er wel sprake is van een ‘eigendomsoverdracht’:

‘De rechtbank stelt voorop dat het HvJEU in het UsedSoft-arrest (…) heeft overwogen dat er sprake is van overdracht van de eigendom van een kopie van een computerprogramma als die kopie voor downloaden ter beschikking is gesteld door de rechthebbende in combinatie met een licentieovereenkomst waarin de gebruiker een onbeperkt gebruiksrecht krijgt tegen betaling van een prijs waarmee de houder van het auteursrecht een vergoeding moet kunnen verkrijgen die overeenstemt met de economische waarde van de kopie van het hem toebehorende werk (…). De rechtbank stelt vast dat bij de eerste verhandeling van e-books door of met toestemming van de auteursrechthebbenden via een retailer de verkrijger die het e-book downloadt voor onbepaalde tijd een gebruiksrecht voor dat e-book verkrijgt tegen betaling van een bepaalde prijs (en in zoverre materieel gelijk te stellen is met de eigendomsoverdracht van een kopie).’

Dan de vragen aan het Europees Hof. Partijen zijn verdeeld over de vraag of de uitputtingsregel, net als bij tastbare zaken, ook ziet op digitale bestanden zoals e-books. De rechtbank meent dat de lijn in Europa niet eenduidig is:

Hoewel de hiervoor besproken arresten (…) aanwijzingen bevatten dat het HvJEU van oordeel is dat het begrip ‘origineel van een werk of een kopie daarvan’ (…) ruim dient te worden uitgelegd en dat daaronder ook digitale kopieën vallen, gaan die aanwijzingen niet zover dat sprake is van een acte éclairé. Dit geldt temeer nu het Hof in het eveneens recente Allposters-arrest nog overwoog dat het distributierecht betrekking heeft op de tastbare zaak waarin het werk belichaamd is.’

De rechtbank komt derhalve tot de conclusie dat er duidelijkheid moet komen over de vraag het auteursrecht is uitgeput na het ter download aanbieden van een e-book, alsmede over de vraag welke consequenties een eventuele uitputting zal hebben:

‘(…) relevant is de vraag of het tegen betaling ter download aanbieden van e-books een distributiehandeling is in de zin van artikel 4 lid 1 Arl en of na een dergelijke distributiehandeling het distributierecht van de auteursrechthebbenden is uitgeput als bedoeld in artikel 4 lid 2 Arl. Omdat uitputting alleen mogelijk is ingeval de eerste verkoop heeft plaatsgevonden door of met toestemming van de rechthebbende is de vraag naar de rechtmatige herkomst van de e-books niet relevant. De rechtbank is voornemens daarnaast, in plaats van de daarover door NUV/GAU geformuleerde vragen, aan het HvJEU de vraag voor te leggen welke consequenties uitputting zal hebben voor in het kader van de doorverkoop gemaakte reproducties. Duidelijkheid over die vraag is ook nodig voor de beoordeling van de gestelde auteursrechtinbreuk.’

Partijen mogen zich eerst nog uitlaten bij de Nederlandse rechtbank over de precieze formulering van de vragen, en vervolgens zal de rechtbank de vragen aan het Europees Hof voorleggen. Dan mag de advocaat-generaal, die het Hof adviseert, nog zijn mening geven over de kwestie. En vervolgens is het laatste woord aan het Europees Hof zelf. En dan volgt natuurlijk nog een definitieve eindvonnis van de rechtbank in Den Haag.

Zoals ik eerder al aangaf: to be continued dus.Lees het volledige bericht op Emerce »

Zoom.in eist schadevergoeding van Music Nations Network

Posted 18 Jul 2017 — by Emerce
Category nieuws

Het conflict tussen het Nederlandse videoplatform Zoom.in en het Britse Music Nations Network heeft een pijnlijk vervolg gekregen. Zoom.in stelt 1,8 miljoen euro schade te hebben geleden door een tijdelijke YouTube blokkade. Op zijn beurt vordert MN gederfde reclame-inkomsten.

Het Britse MN (Music Nations Network) van de tiener Joe Gallagher richt zich op exploitatie van YouTubekanalen gerelateerd aan muziek en biedt muzikanten de mogelijkheid om filmpjes via YouTube te verspreiden in ruil voor reclame-inkomsten. Zoom.in faciliteerde daarin via een Multi Channel Network. MN heeft verder samen met haar zusterbedrijf Illuminata ook een aandelenbelang in Zoom.in van 42,5 procent.

Er is onenigheid ontstaan omdat vorig jaar YouTube heeft aangekondigd dat zij haar beleid ten aanzien van Multi Channel Networks (MCN’s) zou gaan aanscherpen per 1 januari 2017 en dat vanaf dan zogenoemde ‘sub-networks’ niet meer zouden worden getolereerd. Daartoe heeft Zoom.in de kanalen van MN ondergebracht bij Zoom.in zelf, en kreeg MN niet langer volledige toegang tot de systemen van het videoplatform.

De bevoegdheden werden mede ingeperkt nadat volgens Zoom.in verschillende ‘dubieuze kanalen’ door YouTube waren verwijderd en er ook sprake van auteursinbreuk zou zijn geweest.

MN accepteerde dat niet en vorderde de toegang tot het CMS (Content Management System) om haar inkomsten te beheren. Zo kon het bedrijf geen kanalen meer verwerken en kwamen de inkomsten uit advertenties in eerste instanties bij Zoom.in terecht.

MN stelde verder dat het aantal ‘suspended channels’ in 2016 slechts 4,4 procent van het totaal aantal kanalen betrof en Zoom.in deze problematiek er met de haren heeft bijgesleept in een poging ‘haar onterechte handelwijze te rechtvaardigen’.

De rechter gaf MN onlangs gelijk. Zoom.in zou onvoldoende specifiek kenbaar hebben gemaakt waarin MN tekortschiet op het punt van garanties ter voorkoming van auteursrechtinbreuken.

Op 16 juni 2017 heeft Zoom.in spoedappel tegen het vonnis aangetekend. Zoom.in spreekt van een ‘evidente fout’ van de rechter omdat die zou hebben ingestemd met volledige toegang van MN tot het CMS van Zoom.in, inclusief de zogenoemde rolluptool waarmee content eigenaren nieuwe kanalen bij YouTube kunnen aanmaken.

MN was in het verleden wegens herhaaldelijke overtreding door YouTube juist in het ‘strafbankje’ gezet en had in eerste instantie zelf geen toegang meer tot deze rolluptool. Zoom.in vreest dat YouTube (wederom) gaat ingrijpen als MN volledige toegang krijgt en als ongewenst subnetwerk wordt aangemerkt.

Zoom.in zegt dat het door YouTube blokkades schade heeft geleden. Volgens MN is die schade echter onvoldoende geconcretiseerd.

Zoom.in heeft MN gesommeerd een voorschot op de schade van 500.000 euro te betalen, eventueel te verrekenen met onbetaalde facturen. Omdat er een hoger beroep loopt tegen MN, wil de rechter eerst het vonnis in deze zaak afwachten.

Op zijn beurt vordert MN de betaling alle achterstallige reclame-inkomsten vanaf 1 december 2016, toen de veranderingen van kracht werden. Uit het maandag gepubliceerde vonnis blijkt dat er bij Zoom.in ook beslag is gelegd.

Komende vrijdag staan de partijen overigens opnieuw voor de rechter voor een kort geding.

 Lees het volledige bericht op Emerce »

Strijd ‘Photograph of the Apes’ sleept voort

Posted 13 Jul 2017 — by Villamedia
Category nieuws

David Slater, een Britse natuurfotograaf die al jaren in een juridisch conflict is verwikkeld, is volgens eigen zeggen zó blut dat hij niet naar Amerika kon vliegen om de jongste zitting bij te wonen. De zaak gaat over het auteursrecht van een foto…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Bodemprocedure Tom Kabinet naar Europees Hof

Posted 12 Jul 2017 — by Emerce
Category nieuws

De rechtbank Den Haag wil een bodemzaak van de Nederlandse Uitgeversbond en een groep uitgevers tegen e-book verkoper Tom Kabinet doorverwijzen naar het Europees Hof. Dat blijkt uit een gepubliceerd tussenvonnis.

In juni 2014 is Tom Kabinet een virtuele marktplaats gestart waarbij gebruikers een tweedehands e-book van een ander konden aanschaffen tegen betaling. Tom Kabinet rekende daarvoor een vergoeding. Een via de website verhandeld e-book werd verder voorzien van een watermerk, waarmee kopers traceerbaar werden.

Uitgevers sleepten Tom Kabinet voor de rechter omdat zij niet wilden dat tweedehands e-books werden verhandeld. Het gerechtshof heeft Tom Kabinet uiteindelijk een verbod opgelegd, maar alleen waar het gaat om het verhandelen van illegale kopieën. Vanaf 21 januari 2015 werden dan ook alleen nog e-books aangeboden die door Tom Kabinet zelf nieuw waren aangeschaft bij het Centraal Boekhuis of derden zoals bol.com.

Vanaf juni 2015 heeft Tom Kabinet haar dienstverlening wederom gewijzigd en vervangen door Toms Leesclub, waarbij Tom Kabinet niet langer als tussenpersoon optreedt maar zelf e-book-handelaar wordt binnen een besloten kring van leden. Naast door Tom Kabinet aangeschafte e-books, gaat het om e-books die door leden zijn gedoneerd aan Tom Kabinet.

Ook dit model kon de goedkeuring van de uitgevers niet wegdragen. De uitgevers vinden dat Tom Kabinet het auteursrecht schendt.

De rechtbank Den Haag vindt het, ondanks verwijzingen naar allerlei eerdere arresten, in elk geval auteursrechtelijk een lastige kwestie. Vooral omdat de toegang per e-book uitsluitend aan het lid van Toms Leesclub wordt verschaft en niet aan een onbepaald – vrij groot – aantal ontvangers. Ook relevant is de vraag of het tegen betaling ter download aanbieden van e-books een distributiehandeling is.

De zaak wordt 30 augustus voortgezet voor een akte van de betrokken partijen waarbij zij zich kunnen uitlaten over de formulering van zogenoemde prejudiciële vragen aan het Europees Hof.

 

 Lees het volledige bericht op Emerce »

Sterke daling aantal ‘gratis’ downloads

Posted 03 Jul 2017 — by Emerce
Category nieuws

Ruim een kwart van de Nederlanders maakte in januari 2017 nog gebruik van de mogelijkheid om digitale content zoals video of muziek gratis te downloaden. In november 2013 was dit nog ruim 40 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Telecompaper.

De populariteit van het gratis downloaden van content is de afgelopen jaren sterk gedaald, mede onder invloed van de opkomst van streaming-alternatieven, betere mogelijkheden voor betaald downloaden en de bestrijding van illegaal uploaden.

Gratis downloaden lijkt sterk te dalen in populariteit door de opkomst sinds 2013 van videostreamingdiensten zoals Netflix, Videoland, Pathé Thuis en Amazon en muziekdiensten als Spotify, Apple Music, Soundcloud en Pandora. Verder leunen auteursrechtenorganisaties zoals Stichting Brein steeds zwaarder op websites en andere platforms die illegaal uploaden van auteursrechtelijk beschermde content faciliteren.

In november 2013, toen diensten zoals Netflix en Spotify pas recent beschikbaar waren, deed nog 41 procent van de Nederlanders aan gratis downloaden. In januari was dat nog 27 procent. Van deze groep gaf ook nog eens 77 procent aan dat ze het afgelopen jaar minder zijn gaan downloaden, tegen 23 procent die dit meer is gaan doen.Lees het volledige bericht op Emerce »

BREIN ​schikt met Marktplaats​-aanbieders illegale mediaspelers

Posted 16 Jun 2017 — by Emerce
Category nieuws

Stichting BREIN heeft het offensief tegen aanbieders van voorgeïnstalleerde mediaspelers die naar illegale content verwijzen verder uitgebreid. Een echtpaar dat bij Marktplaats adverteerde heeft een schikking van 10.000 euro getroffen.

BREIN stapte naar de rechter voor een verkoopverbod op straffe van een dwangsom van 2000 euro per speler met een maximum van 50.000 euro.

BREIN zegt dat circa 190 verkopers zijn gestopt na het zogenoemde Filmspeler arrest van het Europees Hof. Zij kunnen alsnog aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoeding of winstafdracht. Met een aantal lopen schikkingsonderhandelingen.​

Tot voor kort was niet duidelijk of de mediaspelers inbreuk maakten op het auteursrecht. Strikt genomen bieden deze kastjes immers geen streams aan, de consument moet deze content zelf opzoeken. Maar omdat de add-ons vooraf zijn geïnstalleerd, is het volgens het Hof wel degelijk de bedoeling van de aanbieders om illegale content te bekijken.

‘Als je wacht tot BREIN contact met je opneemt, ben je te laat,’ waarschuwt BREIN directeur Tim Kuik de overgebleven aanbieders. Hij adviseert kopers van inbreukmakende spelers om hun geld terug te vragen.

BREIN heeft recentelijk belangrijke overwinningen behaald in zijn strijd tegen illegale content. Deze week heeft de hoogste Europese rechtbank vastgesteld dat The Pirate Bay en identieke torrentsites bewust inbreuk maken op auteursrechten. Daarmee kan BREIN de blokkade van The Pirate Bay eisen van internetaanbieders.

‘Illegale sites concurreren met legaal aanbod en steken alle verdiensten in eigen zak,’ zegt Kuik. ‘Makers, producenten en uitgevers zien er niets van terug. Er wordt niet mee geïnnoveerd en er wordt geen nieuwe content van gemaakt. Daar zijn ook consumenten en internet service providers uiteindelijk niet bij gebaat.’Lees het volledige bericht op Emerce »

Zoom.in moet CMS weer toegankelijk maken voor beheer YouTubekanalen

Posted 15 Jun 2017 — by Emerce
Category nieuws

Videobedrijf Zoom.in moet van de rechter het Britse Music Nations Network weer toegang verschaffen tot zijn CMS.

Zoom.in verleent diensten aan videomakers die hun eigen filmpjes uploaden bij YouTube. Het Britse MN (Music Nations Network) van de tiener Joe Gallagher richt zich op exploitatie van YouTubekanalen gerelateerd aan muziek en biedt muzikanten de mogelijkheid om filmpjes via YouTube te verspreiden in ruil voor reclame-inkomsten.

De bevoegdheden werden ingeperkt nadat volgens Zoomin verschillende dubieuze kanalen door YouTube waren verwijderd en er ook sprake van auteursinbreuk zou zijn geweest.

MN accepteerde dat niet en vorderde de toegang tot het CMS om haar inkomsten te beheren. Zo kon het bedrijf geen kanalen meer verwerken en kwamen de inkomsten uit advertenties in eerste instanties bij Zoomin terecht.

Zoomin heeft volgens de rechter onvoldoende specifiek kenbaar gemaakt waarin MN tekortschiet op het punt van garanties ter voorkoming van auteursrechtinbreuken. MN moet daarom als vanouds weer toegang tot het CMS krijgen.Lees het volledige bericht op Emerce »

Blokkade Pirate Bay onvermijdelijk na uitspraak Europees Hof

Posted 14 Jun 2017 — by Emerce
Category nieuws

Ziggo en XS4All mogen geen toegang meer bieden tot The Pirate Bay. Dat heeft het Europees Hof van Justitie vandaag bepaald. De hoogste Europese rechtbank meent dat de site bewust inbreuk maakt op auteursrechten.

Het gaat om een zaak die Stichting BREIN al enige tijd terug heeft aangespannen tegen Ziggo en KPN dochter XS4all. Die wilden niet fungeren als politieagent van het web.

Zij kregen gelijk van Het Hof. Dat. Baseerde haar oordeel op onderzoek van de TNO, waaruit bleek dat de blokkade niet effectief was.

Ze zullen nu wel moeten. Het Hof stelt dat de beheerders van The Pirate Bay ‘onontkoombare actoren’ zijn in de auteursrechtenschending.

Van een blokkade is nog geen sprake. Het Europees Hof verwijst de zaak terug naar de Hoge Raad.

De reikwijdte van de blokkades zal wel beperkt blijft omdat er mogelijkheden blijven om The Torrent Site toch te benaderen.Lees het volledige bericht op Emerce »

Usenetprovider Eweka moet persoonsgegevens overleggen

Posted 09 Jun 2017 — by Emerce
Category nieuws

De rechtbank Noord-Holland heeft vonnis gewezen in een zaak tussen BREIN en Usenetprovider Eweka. Eweka handelt onrechtmatig door BREIN niet terstond – zonder gerechtelijk vonnis – identificerende gegevens te verschaffen van een uploader van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Dat moet alsnog gebeuren op verbeurte van een dwangsom van 1000 euro per dag.

De reden dat Eweka de gegevens weigert vrijwillig af te geven is dat zij meent ‘als neutrale tussenpersoon niet in staat te zijn een afweging te maken tussen het belang van haar voormalige klant en het belang van BREIN.” De rechter verwerpt dit verweer expliciet.

Eweka moet nu binnen enkele dagen IP adressen en e-mailadressen overleggen.

Op de foto BREIN directeur Tim KuikLees het volledige bericht op Emerce »

Hoe YouTube je merk kan devalueren en hoe dit te voorkomen

Posted 31 Mei 2017 — by Emerce
Category nieuws

Video als extensie van je bedrijfsactiviteiten is een goede manier om jezelf te vermarkten. Simpel gezegd, door video’s te produceren en op kanalen zoals YouTube te publiceren, verhoog je de kans op zichtbaarheid. Afhankelijk van de promotietools die je inzet, kan het plaatsen van video’s op YouTube leiden tot meer omzet. Maar pas op! Het kan ook goed misgaan en leiden tot inkomstenderving, vervelende rechtszaken en een verlies in zichtbaarheid voor je merk of bedrijf.

De vraag is: wat is de juiste manier om video in te zetten voor meer naamsbekendheid en verhoogde omzet zonder verlies?

Fitnesstube gone wrong

We zien steeds vaker sportschoolketens online video’s inzetten. Gezondheid en fitness zijn populaire onderwerpen en binnen deze branche is er goed geld te verdienen met video’s. Mensen willen er nu eenmaal goed uit zien en volgen graag de trends van online fitnessguru’s. Door fitnessroutines te filmen en te publiceren op YouTube kunnen sportschoolketens en gezondheidprofessionals vertrouwen winnen en nieuwe klanten werven.

Althans, zo zou het moeten gaan. De werkelijkheid is soms wel anders.

De Amerikaanse fitness expert Jillian Michaels heeft de nadelen van het plaatsen van video’s op YouTube meegemaakt. Sinds 1993 is Michaels een bekende fitness celebrity met zelf ontwikkelde programma’s en fitness-DVD’s.

Vanaf 2004 tot 2013 was ze teamtrainer bij het televisieprogramma ‘The Biggest Loser’ (Big Diet). Alles ging goed totdat de producenten van het programma (zonder toestemming) Michaels’ video’s op hun BeFit YouTube kanaal plaatsten.

Michaels was er snel bij om aan de bel te trekken bij de producenten. Ze zag verkoopcijfers van haar eigen DVD’s snel dalen maar de producenten bleven haar video’s op YouTube plaatsen. In 2015 startte Michaels een rechtszaak tegen de producenten en in Mei 2017 werd ze in het gelijk gesteld. Er werd een bedrag van 5,8 miljoen dollar aan inkomstenderving aan haar toegekend. Terecht ook!

Voor het plaatsen van Michael’s video’s op de BeFit YouTube kanaal hadden de producenten (Lionsgate) een bereik van 6.7 miljoen impressies. Na het plaatsen van Michaels video’s is het kanaal gegroeid naar 27.5 miljoen impressies binnen een periode van twaalf maanden.

Devalueren van videocontent

Je kunt je voorstellen dat het reguliere bezoek naar Michaels eigen website en haar Amazonpagina, waar ze haar DVD’s verkocht, snel verdween. Als bezoekers eenmaal het idee krijgen dat ze ergens gratis videocontent kunnen verkrijgen dan zullen ze niet meer bereid zijn om voor videocontent te betalen. Een slechte ontwikkeling maar volkomen te begrijpen.

Michaels is een voorbeeld van hoe video op platforms zoals YouTube de waarde van een merk of bedrijf kan verlagen. Haar videocontent was niet haar core business maar wel een verdienmodel dat een groot deel van haar omzet genereerde.

Wie video op YouTube plaatst moet daarom heel voorzichtig aan de slag gaan.

YouTube video: voor en nadelen

Als je video inzet als extra bedrijfsactiviteit, dan moet je vooraf de voor- en nadelen overwegen. Laten we beginnen met de voordelen:

1. Gratis videoplatforms
YouTube, Vimeo and DailyMotion zijn gratis platforms. Deze self-service platforms zijn makkelijk te gebruiken en inmiddels household names.

2. Veel bereik
Alle drie hebben aardig wat bereik en volgens YouTube’s eigen statistieken bereiken ze meer dan 1 miljard gebruikers wereldwijd.

3. YouTube ads zijn zeer betaalbaar
Als je van plan ben een video-advertentiecampagne te draaien dan is YouTube aan te raden. De werkelijke CTR-statistieken zijn moeilijk te vinden maar wanneer je bezig bent met het opbouwen van naamsbekendheid dan zijn de views gegarandeerd. YouTube biedt de mogelijkheid je video-advertentiecampagne gericht in te zetten.

De nadelen

1. Mensen gaan naar YouTube voor gratis videocontent

“YouTube bezoekers hebben kijkintentie, niet koopintentie”

YouTube is een fantastisch platform waar je veel mensen kunt te bereiken. Wanneer je een Unilever, Proctor & Gamble, Heineken of andere multinational bent, dan zijn de advertentiemogelijkheden echt het geld waard. Ook voor de doelgroep kinderen, denk aan de FidgetSpinner rage. Lanceer je een nieuw product of dienst en wil je zichtbaarheid creëren dan is YouTube a must-do!

Maar als de doelstelling is om als bedrijf meer bezoek te generen naar je eigen website en van kijkers klanten te maken, dan is YouTube niet altijd de beste strategie. Het is erg moeilijk om bezoekers weg van YouTube te krijgen en naar je eigen website toe te leiden. Website-URL’s die toegevoegd zijn binnen het tekstgedeelte (onder de video player) zijn vaak nofollow (Google indexeert deze links niet als backlinks).

2. Weinig SEO-waarde
De externe links geplaatst onder je YouTube video of op je YouTube kanaal bieden weinig waarde toe omdat de meeste ‘nofollow’ zijn.

Onderstaand plaatje geeft aan welke externe pagina’s gezien worden als backlinks in Google en welke niet. De paarse links worden niet gevolgd door Google. Deze URL’s zijn links naar de externe website en sociale media. YouTube markeert deze links als nofollow en vraagt Google ze niet te indexeren.

De groen/blauwe links worden wel gevolgd. Slechts 1 link onder de video-player is dofollow (geeft aan Google dat deze als backlinks geïndexeerd mag worden). De groen/blauwe blokken aan de rechte kant zijn interne links.

Tip: Installeer de gratis MozBar Chrome app om ‘dofollow’ en ‘nofollow’ links te ontdekken

3. Skimmable (makkelijk content te stelen)
Met sites zoals Clipconvertor, Savefrom of Keepvideo is het makkelijk video’s van YouTube te downloaden en stelen. Je hebt er geen controle over noch weet je waar jouw video’s gebruikt kunnen worden. Daar gaat je merkbescherming!

4. Erg veel content
Het is lastig, zonder inzet van YouTube advertenties, zichtbaar te zijn binnen YouTube. YouTube video wordt snel geïndexeerd maar dit is geen garantie voor zichtbaarheid.

5. Heel veel concurrentie
Vaak is je concurrent zichtbaar op hetzelfde pagina of speelt hun video direct na jouw video af. YouTube, net zoals Google, heeft als doelstelling de meest relevante content te vertonen voor de zoeker. YouTube houdt geen rekening met het vertonen van je video naast je concurrenten.

6. Vage content rechten
Volgens de algemene voorwaarden van YouTube geef je ze bepaalde rechten tot gebruik zodra je video daar plaatst:

“8. Door u in licentie te geven rechten

8.1 Als u Content naar de Dienst uploadt of die Content daarbinnen plaatst, dan verleent u:

YouTube een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Content in verband met de verlening van de Dienst en anderszins in verband met het aanbieden van de Dienst en de ondernemingsactiviteiten van YouTube, waaronder ten behoeve van het geheel of gedeeltelijk promoten en verder verspreiden van de Dienst (en daarvan afgeleide werken), in welke media-formats [en via welke mediakanalen] dan ook; alsmede […]

Met andere woorden, YouTube mag gebruik maken van je content, dupliceren, verspreiden én hermonteren voor eigen doeleinden of andere mediakanalen. En zo luidt het gezegde:

“If it’s free, you’re the product”.

YouTube is bekend als het platform waar je gratis video’s kunt bekijken. Het plaatsen van videocontent is ook gratis, ook als het niet je eigendom is. In de algemene voorwaarden schuift YouTube de verantwoordelijkheid naar de uploader toe

“7.7 U gaat ermee akkoord dat Content die u op de Website hebt geplaatst, geen auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden, of materiaal waarop eigendomsrechten van derden rusten (met inbegrip van privacy- en/of publiciteitsrechten) zal bevatten, tenzij u over een officiële licentie of officiële toestemming van de rechtmatige eigenaar beschikt, of op een andere wijze juridisch gerechtigd bent om het materiaal in kwestie op de Website te plaatsen en om YouTube de in lid 8.1 hierna bedoelde licentie te verlenen.”

In Jillian Michaels verhaal was YouTube daarom niet de boosdoener maar producent Lionsgate. YouTube heeft indirect geholpen bij het devalueren van Michaels’ content. YouTube bood de fitness video’s gratis aan YouTube bezoekers maar elke video was wel voorzien van video-advertenties. 55 procent voor Lionsgate, 45 procent voor YouTube en 0 procent voor Michaels. Pijnlijk!

Zet op slimme wijze video in op YouTube én je eigen site

Het is niet genoeg om alleen YouTube te gebruiken en ook niet de slimste strategie. Ik ben ook geen voorstander om al je eieren in één maandje te leggen. Denk aan wat er met Vine is gebeurd, om een voorbeeld te geven.

YouTube is echt waardevol maar kijk wel naar je eigen YouTube-gedrag om beter inzicht te krijgen in het gedrag en de verwachtingen van YouTube-gebruikers. Volg onderstaande tips om het goed te doen.

1. Zet YouTube in als onderdeel van je videocontent-marketingstrategie
Video hoort bij allerlei online platforms thuis; website, fora, communities en sociale media. Voor elk kanaal is er echter een unieke videostrategie nodig.

Op Facebook is het best video direct (native) te uploaden omdat Facebook voorrang geeft aan eigen videocontent.

Voor Twitter heb je 30 seconden tot 2 minuten de tijd en dat vraagt een andere soort montage dan je Facebookvideo. Daarbij is de aandachtspanne van Twitter slechts 15 seconden. Bedenk daarom of het überhaupt de moeite waard in video in te zetten op Twitter.

Instagram en Snapchat zijn mobile first platforms waardoor je video beter langwerpig of vierkant kan maken (aspectratio 1:1 of 9:16). Vooral voor modemerken geldt dat ze beter verticaal video in kunnen zetten. Het is veel praktischer en prettiger voor de kijker om kleding te bekijken in deze layout.

Video is overal thuis. Bedenk wat je wilt bereiken per platform en zet video in op de meest natuurlijke manier voor de betreffende bezoekers.

2. Gebruik YouTube als trailerplatform
Wanneer je doelstelling is de verkoop te stimuleren op je website en je YouTube graag wilt gebruiken, dan kan je YouTube het beste inzetten als trailer/teaser strategie. Dit is niets nieuws en wordt vaak gedaan voor bioscoopfilms. Waarom dan ook niet voor je bedrijfsactiviteiten?

Verkoop je schoenen? Maak dan een video met een selectie van je schoenen. Zet de video op YouTube als promotie, bijvoorbeeld tijdens de uitverkoop wanneer je scherpe prijzen kunt aanbieden. Zorg dat je urgentie creëert. Dit is namelijk een duidelijke reden waarom de YouTube-bezoeker naar je site moet gaan. De aanbieding is alleen daar van toepassing.

Je kunt deze video ook kiezen in te zetten als YouTube-videoadvertentie (pre-roll). Dan speelt hij vooraf op andere video’s.

Gouden Tip: Zorg dat je video-advertentie niet langer dan vijf seconden is. Zo kan het niet geskipped worden en heb je een hoge kijkratio.

3. Bied de hoogste kwaliteit video op je eigen site (derde partij hosting)
Als je wilt dat de conversie plaatsvindt op je (e-Commerce) site, dan is het funest de hoogste kwaliteit content daar te bieden. Alle marketingactiviteiten dien je daarom in te zetten met als doel bezoekers naar je website te krijgen. Alleen op je website heb je volledige controle en kan je de bezoeker ongestoord verleiden tot aankoop.

Het is niet verstandig video te hosten op je eigen server. Dit kan je website traag maken en hoge rekeningen met zich mee brengen. Gelukkig zijn er een aantal videohostingoplossingen beschikbaar. Zorg dat je een self-service oplossing kiest zodat je volledige control hebt en snel kunt schakelen met de support team.

Kijk ook naar beschikbare features zoals:

– Interactieve/shoppable video,
– De mogelijkheid emailadressen te verzamelen binnen de video,
– Horizontaal en verticaal videoplayer opties,
– CRM-integratie en
–  eventueel limieten op dataverkeer zodat je niet voor verassingen komt te staan.

4. Zorg dat alle promotie gericht is op de video’s op je eigen site
Promotie van de je socialmediavideo kan je het beste doen binnen de socialmediaplatforms zelf. Deze zijn vaak minder goed geïndexeerd in Google en zullen je niet veel op het gebied van organische SEO kosten.

Wil je gevonden worden binnen zoekmachines dan is het belangrijk dat je de video op je eigen site (geen YouTube video ivm backlink naar YouTube) gepromoot wordt.

Zoekmachines zijn gevoelig voor relevante video. YouTube krijgt geen voorkeur in Google zoals velen denken en de mogelijkheid voor je video om hoog te ranken is net zo aanwezig met het toepassen van goede video SEO-technieken.

Wil je zorgen dat jouw merk of bedrijfsactiviteit zijn waarde behoudt, zet dan zeker video in maar wees voorzichtig en selectief met wat je op kanalen zoals YouTube zet. Video blijft een belangrijk medium voor bedrijven. Ontwikkel daarom een videomarketing- en conversiestrategie zodat je er echt de vruchten vankunt plukken!Lees het volledige bericht op Emerce »

‘Europese auteursrechtherziening moet op de schop’

Posted 31 Mei 2017 — by Villamedia
Category nieuws

Een groep van ruim zestig (onder meer) journalistieke vakverenigingen, maatschappelijke organisaties, startups, onderwijsinstellingen en makers hebben er bij de Europese Commissie op aangedrongen niet te vertragen bij de hervorming van het Europese…

Lees het volledige bericht op Villamedia »