Posts Tagged ‘anp’

De juridische hindernissen van blockchain

Posted 16 Jun 2017 — by Emerce
Category nieuws

Blockchaintechnologie is nog volop in ontwikkeling. Toch kunnen we al diverse gebieden onderscheiden waar wet- en regelgeving een grote rol zullen spelen in het beschermen van financiële instellingen en klanten. Drie vraagstukken zijn in het bijzonder van belang: de juridische uitdagingen van Smart Contracts, de onveranderbare en onherroepelijke aard van data op een blockchain, en natuurlijk gegevensbescherming en transparantie. In welke opzichten verschilt blockchain van andere financiële overeenkomsten en welke rol zal de wet spelen in ons gebruik ervan?

De contracten van morgen

Blockchaintechnologie kan aangewend worden als virtuele notaris. Laten we naar transacties kijken om dit gebruik te illustreren. Bij een Smart Contract mag een transactie alleen uitgevoerd worden als aan alle van te voren overeengekomen voorwaarden voldaan is. Iedere stap van elke transactie blijft zichtbaar, traceerbaar, controleerbaar en betrouwbaar. Op het eerste gezicht lijkt dat een droomoplossing: er bestaat geen kans dat een transactie plaatsvindt tenzij aan alle vastgestelde voorwaarden is voldaan.

Maar hoe kunnen we garanderen dat blockchaincontracten voldoen aan alle basisvoorwaarden van een papieren contract? Conform de Nederlandse wet is een contract geldig wanneer het voldoet aan drie voorwaarden: het moet bepaalbaar zijn, gebaseerd zijn op wilsovereenstemming, en mag niet in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Daarom moeten alle voorwaarden van het contract duidelijk zijn aan alle betrokken partijen voordat er getekend wordt. Het is nog niet zeker of Smart Contracts via de blockchain aan al deze voorwaarden voldoen en daarom is er verder onderzoek nodig, en moeten er heldere richtlijnen opgesteld worden.

Een Smart Contract bevat waarschijnlijk veel minder tekst dan een traditioneel contract. Juridische bepalingen moeten omgezet worden in programmeertaal en dat kan behoorlijk lastig zijn; daarbij kunnen er ook gemakkelijk fouten en problemen optreden. Zo bevatten traditionele contracten vaak termen als ‘binnen een redelijke termijn’ en ‘naar beste vermogen’. Maar met een Smart Contract kan de transactie niet doorgaan tot er aan de voorwaarden voldaan is; hoe maak je die vertaalslag naar een geprogrammeerd contract dat toch voorziet in alle mogelijke situaties?

Er treden verdere complicaties op bij het opstellen van een contract op basis van wilsovereenstemming. De verschillende partijen die betrokken zijn bij het Smart Contract kunnen zich heel ergens anders in de wereld bevinden, en hebben wellicht niet hetzelfde begripsniveau met betrekking tot welke transactie er eigenlijk plaatsvindt. Daarom is het lastig vast te stellen of elke partij alle voorwaarden wel goed begrijpt en ermee akkoord gaat. Zeker omdat deze voorwaarden in de programmeertaal van de Smart Contract worden geschreven. Om dit op te lossen is er een soort digitale vertaling nodig om de programmeertaal om te zetten in begrijpelijke termen zodat wilsovereenstemming tot uitdrukking komt en daarmee de overeenkomst geldig is.

Onveranderbaar en onherroepelijk: de tweede uitdaging van blockchain

Natuurlijk zijn er alternatieven beschikbaar waarmee we blockchain meer op een traditioneel contract kunnen afstemmen. Daarbij verliezen we echter ook de meest aantrekkelijke kwaliteiten van de nieuwe technologie. Zo zijn overeenkomsten in de blockchain onveranderbaar en onherroepelijk. Wanneer het smart contract eenmaal getekend is, moeten alle partijen hun verplichtingen nakomen. Wederom biedt dat op het eerste gezicht grote mogelijkheden aan de financiële sector, maar kunnen er ook problemen optreden. Zowel in de Nederlandse wet als de internationale wetgeving zijn er bepalingen opgenomen voor situaties waarin een contract ongedaan gemaakt kan worden zonder terugwerkende kracht. We weten nog niet hoe dit precies zou gaan met Smart Contracts en blockchaintechnologie.

Verder kan binnen de huidige wetgeving onder bepaalde omstandigheden een contract nietig verklaard worden. Als een contract met terugwerkende kracht nietig verklaard wordt, moet alles (voor zover mogelijk) teruggebracht worden naar de situatie van voordat het contract werd gesloten. In essentie wordt er geprobeerd om het zo te reconstrueren alsof het contract nooit heeft bestaan. Maar met de onveranderbare en onherroepelijke aard van Smart Contracts zou dat logisch gezien niet mogelijk zijn – tenzij we dat op een of andere manier in de originele overeenkomst en de technologie kunnen integreren.

Dan is er nog het vraagstuk van insolventie en faillissement. In deze gevallen wordt er beslag gelegd op de bezittingen van de failliete partij en verliest deze partij het beheer en de beschikking over zijn of haar bezittingen. Als zo’n partij smart contracts heeft, kan dit de afwikkeling van het faillissement ontregelen. Daarom moeten we hierop anticiperen bij gebruik van blockchain voor financiële transacties.

Misschien wel het belangrijkste punt, tenslotte, is dat de financiële wetgeving aan verandering onderhevig blijft. Elke dag treden er nieuwe regels in werking; de internationale wet wordt continu geactualiseerd. In de onveranderbare en onherroepelijke wereld van blockchain liggen er daarmee ernstige verstoringen in het verschiet. Hoe moet blockchain rekening houden met belangrijke reglementaire veranderingen?

De derde uitdaging: kostbare data beschermen

Wat er ook verandert in de technologie, het beschermen van de persoonsgegevens van onze klanten en onszelf staat te allen tijde voorop. In de blockchain worden alle gegevens decentraal beheerd en krijgen alle partijen in principe toegang. Bij het onderzoeken van de zakelijke mogelijkheden van de technologie blijven gegevensbescherming en privacy dus hoog op de agenda.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt in mei 2018 definitief in werking. Volgens deze wetgeving leidt het gebruik van persoonsgegevens bij transacties tot de identificeerbaarheid van individuen. En de onveranderbare blockchain, waar persoonsgegevens permanent worden vastgelegd, botst zo met meerdere kernprincipes van de AVG. De regulering geeft aan dat het verwerken van zulke gegevens beperkt moet worden tot slechts het noodzakelijke, en gegevens alleen gebruikt mogen worden voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden. Een van de fundamentele kenmerken van blockchain is echter dat de keten van blokken (met dus ook persoonsgegevens) steeds langer wordt. Zo worden persoonsgegevens opgeslagen die vaak niet relevant zijn voor andere processen. Verder stelt de AVG dat persoonsgegevens verwijderd of gecorrigeerd moeten worden in geval van onjuistheden, en dat de betrokken persoon het recht heeft de verwerking van zijn/haar gegevens te beperken. In de steeds groeiende en onherroepelijke blockchain vormt dat uiteraard een uitdaging.

In een openbaar blockchainnetwerk zoals bitcoin is er momenteel geen duidelijk aanwijsbare partij of persoon die verantwoordelijk is voor het beschermen en bewaren van gegevens. In dit soort situaties bevat de blockchain een groot aantal informatieknooppunten, die vaak over meerdere landen verspreid zijn en beheerd worden door meerdere al dan niet anonieme eigenaren. Zonder regelgeving die helder voorschrijft wie er waarvoor verantwoordelijk is, wordt het wel een heel ondoorzichtige bedoening.

Verdere verkenning

Betekenen deze juridische uitdagingen dat we misschien de mogelijkheden van blockchain maar onbenut moeten laten liggen? Zeker niet. De technologie staat nog in de kinderschoenen maar toont nu al enorm potentieel voor de modernisering van onze bedrijfstak. Dit zijn slechts een paar van de aanvankelijke hindernissen die we moeten onderzoeken terwijl we ons gelijktijdig vertrouwd maken met de technologie zelf. Als blockchain eenmaal volledig ontwikkeld is, kunnen we ons niet zomaar erop aansluiten en producten gaan aanbieden. Eerst moeten we alle juridische implicaties daarvan onderzoeken. Zoals altijd met de bedoeling onze klanten en onze business te behoeden voor eventuele ongelukken.

Deze behoedzame aanpak is dus niet een kwestie van niet met onze tijd meegaan. Waar het om gaat is dat we onze evolutie in goede banen leiden, met voorzorg, inzicht en een solide en helder beschermingsplan. Wat blockchain ons in de toekomst ook kan bieden, we moeten in ieder geval ons kostbaarste goed beschermen: onze klanten.Lees het volledige bericht op Emerce »

In memoriam Martien van Dijk

Posted 16 Jun 2017 — by Villamedia
Category nieuws

‘Mag ik uw voornaam of uw initialen’, was een vaste zet als een minister ons op het hart bond zijn mededeling niet te publiceren.’ Ik citeer uit het Vriendenboek voor Martien van Dijk (84), oud-ANP-correspondent in Brussel die 27 mei is overleden.

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Wehkamp en TUI en winnen DDMA E-mail Awards 2017

Posted 15 Jun 2017 — by Emerce
Category nieuws

Wehkamp won zowel de juryprijs als de publieksprijs voor beste campagne tijdens de DDMA E-mail Awards 2017. Marjolein Kleiberg van TUI werd uitgeroepen tot E-mail Vrouw van het Jaar.
 
De jury looft Wehkamp Warenhuis Boost, de winnende campagne, vanwege de manier waarop klantdata is gebruikt om te personaliseren. ‘Maar ook de cultuur, de complexiteit en de gekozen aanpak zijn onderscheidend. Dit is de toekomst van e-mail: meer personalisatie en relevantie door content, timing en frequentie.’

Wehkamp versloeg de andere genomineerde campagnes ‘Tips na aankoop’ van Coolblue, ‘Persoonlijke Auto-aanbevelingen: Het mes snijdt aan drie kanten’ van Marktplaats en ‘VT Wonen Voorjaarshuis Actie 2017’ van Sanoma/VT Wonen.

Relevantie voor de klant heeft ook prioriteit bij Marjolein Kleiberg (TUI), de nieuwe E-mail Vrouw van het jaar, zo blijkt uit het juryrapport. ‘Marjolein heeft oog voor meer kanalen, andere merken, meer landen en de lange termijn. Zij durft intern verandering te prediken en vernieuwing te stimuleren. Voor de jury is Marjolein daarom de E-mail Vrouw van 2017.’

De andere genomineerde e-mailspecialisten waren Glenn Ikking van Marktplaats en Jochem Veenstra van de VakantieDiscounter.Lees het volledige bericht op Emerce »

Hands on – kan je tuinbesproeiing ‘smart’ worden met Gardena?

Posted 15 Jun 2017 — by Emerce
Category nieuws

Gardena heeft nu een ‘smart versie’ van haar besproeiingscomputer uitgebracht. Vorig jaar had ik al een eerste versie hiervan ter review maar die bleek nog niet volledig werkbaar. De connectie tussen de sensor en de gateway was zwak (en daardoor waren in no-time de batterijen leeg) en was er geen koppeling mogelijk tussen het ingestelde programma en de vochtsensor (als volgens de sensor de grond niet droog is hoeft het programma natuurlijk niet te starten met sproeien). Inmiddels hebben allerlei verbeteringen plaatsgevonden en is het tijd voor een nieuwe test.

Al jaren heb ik voor onze tuin een Gardena besproeiingscomputer gekoppeld aan een leidingstelsel met sproeikoppen, gekoppeld aan een vochtsensor die ‘groen lich
t’ geeft wanneer de grond te droog is en de planten snakken naar wat extra vocht. De regel is: liever zelden dan te veel sproeien, immers moet je de wortels blijven uitdagen om sterk genoeg te groeien om zelf het nodige water te vinden. Echter wil je niet gestraft worden met dode planten als je de boel net iets te lang hebt verwaarloosd.

 

Gebruiksvriendelijkheid van de software

Er zitten helaas nog wel wat kleine bugs in de app (en het firmware update proces). Soms blijft de app hangen in een update of bij het verwijderen van een sproeischema om een nieuwe toe te voegen. Even de app afsluiten en opnieuw opstarten lost het probleem voor dan wel even op maar er valt dus nog wat te verbeteren aan de stabiliteit van de app. Dat zal ongetwijfeld gebeuren in toekomstige updates, maar het is wel storend.

Gebruiksvriendelijk is de app ‘an sich’ wel; de installatie wizard loodst je stap voor stap door het proces, middels een QR scanner wordt het ID van je Gateway toegevoegd aan je Gardena account en de app meldt tenslotte zelf nog even dat een sensor een firmware update dient krijgen en start dat proces vervolgens.

Het lijkt het erop dat de app (voor iOS in ieder geval) een hybride app is en dus geen volledig ‘native’ app. Dit vermoeden werd aangewakkerd door het feit dat de app meldde dat er nieuwe functionaliteiten waren toegevoegd in mei jl. terwijl de laatste update van deze app in de App Store van 28 februari dit jaar was. Verder onderzoek toonde aan dat de app inderdaad een 1-op-1 versie van de ‘mobile site’ betreft: https://smart.gardena.com.

Een nadeel van (deze) hybride app is dat het schijnbaar via een interne browser draait met bijbehorende problemen: caching en te snel verlies van lokale gebruikersdata. Wat betreft dat laatste: bijna elke paar dagen moet ik weer opnieuw inloggen in de app (maar dus eigenlijk in de mobile site). Zelfs mijn username wordt niet onthouden. Ik betrap me er op dat ik bij voorbaat al denk: ‘oh nee, laat maar, dan moet ik weer inloggen’ als ik wil kijken wat de vochtigheid en recente besproeiingstatus van mijn tuin is.

Wat betreft caching: op m’n iPhone bleek er hardnekkig in de app staan dat de laatste update van 11 dagen geleden was, terwijl m’n iPad tot 2 uur geleden up-to-date was. Ik kreeg m’n iPhone app maar niet ge-updated. Kon ik maar die interne browser cache leeggooien?

Bereik.

In eerste instantie lag de gateway een verdieping hoger dan de apparaten in de tuin, en gaven zowel sensor als control een slecht bereik aan.

Daarna heb ik de gateway via WiFi in het netwerk gehangen (dat gaat vaak sneller als je hem eerst via kabel aan je netwerk hangt, daarna kun je via de webbrowser de Wifi gegevens instellen). De Gateway ligt nu op de begane grond (connected via WiFi) slechts 8 meter van de sensor vandaan, maar nog steeds meldt de sensor  dat het bereik zwak is. Wel begint nu automatisch de sensor een firmware update uit te voeren. Zou dat helpen, een beter bereik met de gateway als er nieuwe firmware opstaat? Het duurt lang (meer dan 20 minuten duren). Maar dan…. Yes! Na de firmware update is het bereik ineens goed i.p.v. zwak

Overigens: de eerste update poging was mislukt. Ik heb de Gateway opnieuw gestart en de upload van de firmware begint vanzelf opnieuw, daarna was deze wel succesvol.

Smart scheduling

Op m’n oude Gardena set had ik een schema ingesteld waarbij er om de dag ’s ochtends vanaf 04:00 tot 04:30 werd bewaterd (want dan verdampt het minste sproeiwater, dus meest efficiënt qua watergebruik).

De app bevat nu een wizard, die je helpt met het opstellen van het juiste schema. Deze stelt een aantal vragen zoals het type begroeiing in je tuin, hoeveelheid schaduw en welke grond (zand, leem, etc). Daaruit kwam, verassend!, een schema die twee keer in de vroege ochtend gaat sproeien. Om 5 uur en ook nog eens om 8 uur.

 

 

 

 

Technologie en beveiliging

Wat voor een technologie wordt gebruikt voor het Gardena netwerk?

De Gateway communiceert via een 868Mhz netwerk met de sensoren en besproeiingscomputer in de tuin. Het is onbekend of/hoe deze communicatie beveiligd is. De importeur kon hier vooralsnog geen duidelijkheid over verstrekken.

Meerwaarde

Wat biedt het Gardena Smart system ten opzichte van de originele Gardena besproeiingcomputers?

In ieder geval dat het een stuk makkelijker te programmeren (besproeiingsschema) is via een app of webpagina dan via de knopjes op de besproeiingsciomputer zelf. Maar ja, dat doe je ook maar 1 of 2 keer per jaar dus dat voordeel is relatief klein  Zeker in combinatie met een vochtsensor heb je er in principe geen omkijken meer naar.

Integraties die ik zo kan bedenken die misschien wel handig zijn, en waarmee het systeem echt smart kan worden kunnen zijn:

 • Koppeling met je Sileno grasmaaier (ook onderdeel van het smart sensor systeem): wacht met grasmaaien totdat het sproeien klaar is (ik vermoed dat dit wel in de planning zit).
 • Begin niet met sproeien als de weersverwachting de komende 12 uur regen voorspelt (zonde van je sproeiwater)

Tot die tijd is de meerwaarde vooral dat je inzage hebt in wat er gebeurt en dat aanpassingen in besturing en sproeischema makkelijker via een app gedaan kunnen worden dan via de besproeiingscomputer zelf.

En natuurlijk is het ook een stuk handiger dat je handmatige bewatering via een app kan starten indien de waterkaan en dus de bewateringscomputer weggestopt zit achter wat plantenbakken, zoals in mijn geval. Echter moet de app dan nog wel verbeterd worden, want elke keer opnieuw inloggen is erg ongemakkelijk.

 

 

 

 Lees het volledige bericht op Emerce »

Emerce eFashion: kleding als interactieve interface met omgeving

Posted 15 Jun 2017 — by Emerce
Category nieuws

De term ‘op het scherpst van de snede’ krijgt op Emerce eFashion een heel nieuwe betekenis als Jasna Rok het publiek meeneemt naar de nabije toekomst. Kleding is in die toekomst niet enkel materiaal om iemand af te kleding, maar is weefsel dat zich bewust is van de fysieke en sociale context en zich daarop aanpast.

Volgende week donderdag 22 juni is de Vlaamse Jasna Rok de openingsspreker op Emerce eFashion in Pakhuis De Zwijger te Amsterdam. Daar zal ze het verhaal vertellen, en demonstreren, dat ze ook op internationale podia vertelt. Fashion is de breininterface van de toekomst. Het laat zien wie je bent, hoe je je voelt maar het is – bewust of onbewust – ook een drager van communicatie naar iemands omgeving. Kleur, geluid, vorm, stof en andere signalen kunnen input zijn voor iemands omgeving. “Communiceren zonder woorden, neurofeedback”, aldus de oprichtster van de fashiontech designstudio die haar naam draagt.

Zoals veel andere industrieën is ook de fashionindustrie op zoek naar de vorm en business van de toekomst. Zalando deed een verkenning met Google door algoritmes kleding van de toekomst te laten ontwikkelen. Datzelfde Google weefde nanotechnologie in spijkerjassen van Levi’s zodat een veeg over een mouw input geeft aan iemands mobieltje. Allemaal stappen in een verkenningstocht waarin niemand de weg kent.

Rok, of zoals haar paspoort vermeldt: Rokegem, tast niet uitputtend weg voor weg af maar gooit meerdere lijnen uit. De fashiontechdesigner inspireert en zet anderen aan het werk om er ook weer zelf te leren. De ontwikkelingen worden gedreven vanuit een technologypush. Daarom kan in het ene project robotica centraal staan, in het volgende nanotechnologie en in een weer een andere AR of VR. Die benadering sprak Nokia Bell Labs dermate aan, dat het concern de Vlaamse hulp inroept bij zijn eigen verkenningstochten. Bijna geen betere, historisch betekenisvoller plek dan daar om kleding interactief en misschien wel echt sociale voelend te maken.Lees het volledige bericht op Emerce »

‘Na afschaf roamingkosten duur internationaal belverkeer aanpakken’

Posted 15 Jun 2017 — by Emerce
Category nieuws

Europese consumentenorganisaties willen de hoge kosten voor het bellen vanuit Nederland naar een ander EU-land gaan aanpakken. Vanaf vandaag betalen consumenten geen extra kosten meer voor het gebruik van hun mobiele telefoon in een ander EU-land. Maar grensoverschrijdend verkeer is extreem duur.

De kosten voor bellen, sms’en en internetten in EU-landen zijn voortaan hetzelfde als in Nederland en het verbruik gaat uit de bundel van consumenten. Bij abonnementen die onbeperkt bellen, sms’en of internetten bieden in Nederland, mogen providers een fair use policy (redelijke gebruikslimiet) opleggen voor gebruik binnen de EU. Veel aanbieders hebben de nieuwe regels al  per 1 juni ingevoerd.

In Europese landen die buiten de EU vallen, zoals Zwitserland of Turkije betalen consumenten nog wèl extra voor het gebruik van hun mobiele telefoon. Ook in landen buiten Europa kunnen de kosten voor mobiel internetten en bellen nog hoog oplopen tot 2,50 euro per minuut en 10 euro per MB.

De nieuwe regels gelden ook niet voor bellen vanuit Nederland naar een ander EU-land. Daarvoor rekenen providers volgens de Consumentenrond nog steeds ‘buitensporige tarieven’, waarbij gemiddeld 5000 procent winst wordt gemaakt op een internationaal gesprek.Lees het volledige bericht op Emerce »

Logitech vernieuwt beveiligingscamera

Posted 14 Jun 2017 — by Emerce
Category nieuws

Logitech lanceert de Circle 2, een beveiligingscamera voor thuis die overal eenvoudig geplaatst kan worden. Plaats de Circle 2 op de gewenste locatie, verbindt hem met de Logi Circle app en de camera is klaar voor gebruik, belooft het bedrijf.
 
De camera wordt geleverd met diverse zogenoemde mounts en accessoires, vernieuwde software (iOS en Android) en een webapp waarmee je altijd verbonden bent. Zo is er een extra oplaadbare batterij die tot drie maanden meegaat. Met de Weatherproof Extension zijn alle kabels van de bedrade versie beschermd tegen alle weersomstandigheden.

Elke Circle 2-camera wordt geleverd met gratis 24 uur veilige, versleutelde data-opslag in de cloud. Circle Safe Basic biedt 14 dagen aan opslag en Circle Safe Premium biedt 31 dagen aan opslag en extra functies zoals aanpasbare Motion Zones en Person Detection.

Circle 2 is volgende maand verkrijgbaar. De Circle 2 Wired kost 199 euro en Circle 2 Wire-Free 229 euro. De Circle 2 mounts en accessoires variëren in prijs van 29 tot en met 59 euro.Lees het volledige bericht op Emerce »

The Valley zet fors in op data met Nominow

Posted 14 Jun 2017 — by Emerce
Category nieuws

Creatief bureau The Valley ontwikkelde afgelopen tien jaar een dataproduct en zet dat nu apart met een nieuw label in de markt: Nominow. De oud-CTO van Webpower, Jerlijn Kasmani, wordt er de eindverantwoordelijke over het team, doorontwikkeling en productmarketing. Philip Kok: “We gaan het groot maken bij The Valley en daarbuiten tot wasdom laten komen.”

In beeldende termen legt Kok uit wat de aanleiding tot de introductie van het nieuwe customerdataplatform is. “Met de klant aan het roer op het merk vliegen wij mee als co-piloot en houden het strategisch overzicht. We worden vaak ingezet om bedrijven bij te staan bij de digitale transformatie. Daarbij komt dan de vraag naar de customerjourneys en touchpoints naar voren. Vervolgens beland je vanzelf bij data en hoe de klant daarmee omgaat.” En dat blijkt vooralsnog verre van efficiënt.

Niet zelden liggen de first party data over consumenten opgeslagen in vijf tot twintig verschillende IT-systemen. Kortom, de data zijn er wel maar het overzicht ontbreekt. “Als bureau werken we al twee jaar vanuit een heldere propositie: brand, data en experience. Op het thema data brengen wij al die losse datastromen uit afzonderlijke silo’s bij elkaar tot één schone blik op de consument, een schone constante datastroom en profielopbouw op een plek.”

De groei in de vraag naar dataspecialisme bracht The Valley ertoe om de software die al jaren intern in gebruik was, te ‘productisen’. Kok: “Misschien vreemd als je beseft dat we twee jaar geleden juiste alle labels bij elkaar hebben geschoven, maar zo kunnen we zuivere focus aanbrengen in de datapropositie en daar ook mensen voor vrijmaken.” Jerlijn Kasmani, die afgelopen jaren Webpowers internationale marketingautomationproduct bouwde, werd aangesteld als de zwaargewicht die het product annex label Nominow verder mag op- en uitbouwen.

Kasmani: “Veel bedrijven hebben grote uitdagingen bij het verzamelen van consumentdata. Ons platform legt connecties met alle systemen met klantdata die binnen een organisatie aanwezig zijn. Dat kan een PoS zijn, e-mailmarketing, een webshop, een app, noem maar op. Die data brengen we centraal bijeen. De klant heeft een single customerview vanuit een nieuw gecreëerde database. Dit zijn schone, actuele first party data. Er is, ook in het kader van de GDPR, geen betere plek om de marketingpermissie te managen dan hier. Twaalf procent van de CMO’s zegt dat op orde te hebben, maar ik denk dat dat minder is.”

Nominow is wezenlijk anders dan The Valley omdat het een softwareproduct is en daarom ook een andere aanpak behoeft dan een dienstenorganisatie. Vooralsnog zit het bedrijf wel in bij zijn naamgever, maar het is wel een aparte bv met 8 aparte medewerkers op de loonlijst. Kasmani: “The Valley is eigenlijk onze eerste launching partner in de nieuwe situatie, al hebben we al acht klanten live die op ons platform draaien met licenties en servicecontracten.” Onder hen: Tommy Hilfiger, Calvin Klein, SDU en Petsplace.Lees het volledige bericht op Emerce »

Vijf nieuwe Adwords-ontwikkelingen die je moet weten

Posted 12 Jun 2017 — by Emerce
Category nieuws

Er zijn wat grote AdWords-ontwikkelingen geweest. Smart bidding strategieën, meer inzicht in kwaliteitsscores, smart display campagnes, shopping ads in het Display netwerk, promotie-extensie en ga zo maar door. Maar wat zijn nu de AdWords-ontwikkelingen waar je écht iets mee moet, om niet achterop te raken?

 1. In-market en similar audiences – eindelijk ook beschikbaar voor Search
 2. ECPC biedingen wijzigen – de maximale grens van 30 procent opbieden is verwijderd
 3. Update exact match – toch niet zo exact meer?
 4. Instore visits data precisie vergroot – winkelbezoeken en transacties doormeten nu mogelijk voor meer bedrijven
 5. AMP-Technologie voor Search – nu ook ‘snelle’ advertenties in Search en Display advertenties

Zorg dat je straks niet achter de feiten aanloopt. En met feiten bedoel ik: je concurrenten. Daarnaast zijn het ook gewoon leuke en uitdagende AdWords-ontwikkelingen om snel mee aan de slag te gaan.

1. In-market en Similar Audiences – eindelijk ook beschikbaar voor search

Lanceerdatum: Similar Audiences voor Search is al beschikbaar. Van In-Market is nog niet bekend wanneer het beschikbaar wordt.     

Wat verandert er?
Similar audiences, of in het Nederlands, vergelijkbare doelgroepen, konden we al inzetten in het Google Display Netwerk. Nu kunnen we deze doelgroep ook toepassen op Search-campagnes. Wat is ook alweer een similar audience? Dit is een doelgroep die mensen bevat die vergelijkbare interesses, kenmerken en zoekgedrag vertonen. Om een makkelijk voorbeeld te pakken: Je hebt al een doelgroep die een transactie heeft gedaan op de website, hiervan wordt een vergelijkbare doelgroep (mits de cookiepool minimaal 1000 bevat) aangemaakt voor Search, Display en/of YouTube. Dit wordt automatisch aangemaakt in AdWords en kun je terug vinden in de gedeelde bibliotheek onder doelgroepen. Je kunt voor deze doelgroepen dus een specifieke campagne maken of een hogere bod meegeven.

In-Market doelgroepen voor Search komt eraan
Naast het toevoegen van vergelijkbare doelgroepen, is het straks ook mogelijk om In-market doelgroepen toe te voegen in Search. In-market doelgroepen kennen we ook al voor de inzet van GDN-campagnes. In een in-market doelgroep vallen mensen die onderzoek doen naar producten en actief overwegen om services of producten te kopen die jij verkoopt. Voor het toepassen van In-market doelgroepen in Search, moeten we nog even wachten totdat deze is uitgerold.

Wat heb je hieraan? Hoe kun je dit inzetten in je SEA-Strategie?
Met Similar Audiences zou ik vandaag nog gaan testen! Hoe ga je dit aanpakken? De eerste stap is natuurlijk te bepalen welke vergelijkbare doelgroepen je wilt hebben en hoe je ze wilt gaan inzetten? De vergelijkbare doelgroepen waarmee je als eerste wilt gaan testen, zijn op basis van de meest waardevolle doelgroepen: de geconverteerde bezoekers. Je kunt de geconverteerde bezoekers ook nog opsplitsen in type conversie, bijvoorbeeld ‘’e-commerce transactie’’ en ‘’contactformulier ingevuld’’. Als je hebt bepaald welke vergelijkbare doelgroepen je wilt hebben (én ze zijn van voldoende grootte) dan kun je ze toevoegen aan jouw campagnes met een bodaanpassing of er een specifieke campagne voor maken.

Tip! Laat in bestaande campagnes (search en shopping) de vergelijkbare doelgroep e-commerce transactie (harde conversie) plus vergelijkbare doelgroep contactformulieren (soft conversie) meedraaien. Bij goede prestaties kun je hiervoor meebieden. Daarnaast kan je deze doelgroepen ook toevoegen in een specifieke campagne voor Display GDN en DSA. Hierdoor zorg je ervoor dat er nieuw verkeer wordt gerealiseerd vanuit Search en Display GDN.

2. Update ECPC – de maximale grens van 30% opbieden is verwijderd

Lanceerdatum: Juni 2017

Wat verandert er?
Een andere AdWords-ontwikkeling betreft de Enhanced CPC (ECPC). Dit is een biedstrategie die je biedingen automatisch aanpast op basis van de waarschijnlijkheid dat een klik converteert. Tot nu toe waren er twee limieten: maximaal 100 procent afbieden en maximaal 30 procent opbieden. De limiet voor opbieden wordt helemaal verwijderd, dus kunnen automatische opbiedingen boven die 30 procent uitkomen.

Wat heb je hieraan? Hoe kun je dit inzetten in je SEA-Strategie?
Per individuele zoekopdracht wordt bepaald wat het ideale bod zou zijn. Hierbij wordt ook rekening gehouden met signalen als apparaat, doelgroep, browser en locatie. Vroeger werd deze biedstrategie gelimiteerd door de maximale opbod van +30 procent, maar deze limiet is nu weg. Let er dus op dat de cijfers voor je kosten, CPC, CPA, conversie-aantallen en de biedingen voor locaties en doelgroepen kunnen veranderen. De biedstrategie neemt wel de max CPC als uitgangspunt, dus kun je met het aanpassen hiervan toch enige controle uitoefenen op deze biedstrategie.

Tip! Om dit te testen kun je een experiment opzetten waarbij 50 procent van het verkeer via eCPC loopt en 50 procent van het verkeer gewoon via handmatig bieden (óf een andere biedstrategie). Smart bidding maakt het testen van alle verschillende biedstrategieën zeker de moeite waard.

3. Update Exact match – toch niet zo exact meer?

Lanceerdatum: uitrol september 2017

Wat verandert er?
Exact match is een zoektype dat we vanaf het begin van AdWords al kennen. Het mooie van dit zoektype was dat je alleen voor dat specifieke zoekwoord, in die exacte volgorde, werd gematcht en dus volledige controle had over waar je op gevonden wilde worden. In 2014 is er een grote update geweest, waardoor we al wat minder controle kregen. Misspelling, enkelvoud- en meervoudsvormen en grammaticale fouten werden voortaan ook gematcht met exact en zinsdeel zoekwoorden. In de loop van dit jaar komt er weer een update voor exact match, hiermee zal exact match zoals wij het kennen niet langer bestaan.

In de nieuwe situatie:

 • …kunnen functiewoorden genegeerd, toegevoegd of veranderd worden (voorzetsels en voegwoorden)
 • …wordt exact ook gematched met zoekopdrachten met een andere woordvolgorde

Deze verandering komt door de verwachting van Google dat het stijgende aantal voice search zoekopdrachten ook zal leiden tot het gebruik van meer functiewoorden.

Dit zal er dus als volgt uit gaan zien:

Wat heb je hieraan? Hoe kun je dit inzetten in je SEA-Strategie?
Door deze update wordt het exacte zoekwoord gematcht op meer zoekopdrachten en dat zie je uiteraard terug in vertoningen, klikken en CTR. Deze ontwikkeling kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor je account. Het positieve gevolg is dat je zoektermen tegenkomt waar je wellicht nog niet aan had gedacht en dus een groter bereik hebt. Het negatieve gevolg is dat je op zoektermen kan worden gematcht die je helemaal niet wilt, omdat het bijvoorbeeld niet converteert of een andere betekenis heeft dan het exact ingekochte zoekwoord.

Er is wel aangegeven door Google dat ze er rekening mee houden bij het veranderen van de woordvolgorde dat de betekenis van het woord hetzelfde blijft, maar het is van belang om dit zelf te monitoren en eventueel zoekwoorden uit te sluiten. Zo wil je bij het zoekwoord ‘glasvezel voor bedrijven’ niet getriggerd worden op ‘glasvezel bedrijven’ (functiewoord is weggelaten). Je kunt nu al zoekwoorden uitsluiten waarvan je op voorhand weet dat je niet op die zoekwoorden gevonden wilt worden, omdat de zoekintentie dan heel anders is. Wanneer de update is uitgerold, wordt het nog belangrijker om het zoektermenrapport frequent te controleren.

4. Instore visits – het doormeten van winkelbezoeken en -transacties is nu mogelijk voor meer bedrijven

Lanceerdatum: 29 maart 2017

Wat verandert er?
De optie om Instore visits te meten werd mogelijk gemaakt in 2014. Instore visits is een conversietype die aangeeft of een AdWords-bezoeker ook de fysieke winkel heeft bezocht. Voorheen was deze functionaliteit alleen beschikbaar voor grote de adverteerders. Daarnaast was de precisie minimaal. Google heeft deze functionaliteit beschikbaar gemaakt voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet en daarbij zijn de metingen van de instore-visits verbeterd:

 • Het vergroten van de precisie van de geografie en geometrie van zakelijke locaties via Street View, Google Earth en het scannen van wifi krachten.
 • Betere prioriteit voor locatiesignalen.
 • Een extra verificatie is toegevoegd. Na een winkelbezoek wordt de bezoeker via de smartphone gevraagd of ze de winkel inderdaad bezocht hebben.

Hierdoor is de data van instore visits meer accuraat door verdere stappen in machine learning. Daarbij is een mooie toevoeging dat voorheen pas 30 dagen na de klik de conversie instore visit werd toegeschreven, is dat nu al binnen twee dagen. Door de hogere precisie van deze functionaliteit en het feit dat het nu niet voor iedereen beschikbaar (mits je aan de eisen voldoet) is de metriek instore visit voor meer bedrijven relevanter geworden en beschikbaar gemaakt.

Wat heb je hieraan? Hoe kun je dit inzetten in je SEA-Strategie?
De mogelijkheid om de impact van AdWords voor offline kpi’s inzichtelijk te maken is een fantastische AdWords-ontwikkeling. Houd er wel rekening mee dat het een schatting is van 99 procent zekerheid, maar het geeft in ieder geval een eerste inzicht. Mijn advies is om dit in te zetten als soft conversie, omdat we nog niet kunnen doorrekenen wat de klant precies gedaan heeft in de winkel. Heeft de klant alleen gekeken of heeft hij echt een product gekocht? Welk product dan? Google heeft al wel aangekondigd dat deze antwoorden gaan komen via instore sales measurement. Dan kunnen we doormeten welke transacties er in de winkel worden gedaan en kunnen deze inzichtelijk gemaakt worden door e-mail informatie te koppelen aan AdWords.

5. AMP-technologie nu ook voor Search en Display Advertenties

Lanceerdatum: Bèta

Wat verandert er?
Mijn collega Robbert heeft al geschreven over AMP-pagina’s zijn en de voordelen hiervan. Vanaf nu is het ook mogelijk om deze snel ladende AMP-pagina’s te gebruiken als bestemmingspagina voor jouw zoekadvertenties. Bekijk in onderstaande filmpje het verschil in laadtijd van de landingspagina.

Naast het feit dat AMP-advertenties mogelijk worden voor Search, wordt deze technologie ook gebruikt voor advertenties in het Displaynetwerk. Google converteert automatisch alle display-advertenties naar AMP-advertenties. Naar verwachting zal de advertentie vijf keer sneller geladen geworden. Omdat display een pull-kanaal is, is het nog belangrijker om mogelijke bezoekers deze snel ladende advertenties aan te bieden, zodat de advertentie sneller in beeld is. Bekijk in onderstaande filmpje het verschil tussen de normale advertentie en de AMP-advertentie:

Wat heb je hieraan? Hoe kan je dit inzetten in je SEA-Strategie?
Een snel ladende landingspagina voor je AdWords-campagnes heeft als voordeel dat de bouncerate omlaag gaat en de kans op conversies groter wordt. Het kan ook eigenlijk niet anders wanneer je de gebruikerservaring verbetert en laadsnelheid vergroot, dat dit een positief effect heeft op je AdRank. Lees het volledige bericht op Emerce »

KPN sluit klantenservice in Eindhoven

Posted 12 Jun 2017 — by Emerce
Category nieuws

KPN sluit per 1 januari zijn afdeling klantenservice in Eindhoven. Ongeveer driehonderd mensen verliezen daardoor hun baan, meldt het ANP.

KPN sluit de klantenservice omdat het aantal telefoontjes met zo’n 40 procent is afgenomen. Klanten zoeken steeds vaker contact via de website en via apps.

KPN verwacht dat die trend zich zal doorzetten. Om die reden wordt het servicecentrum in Eindhoven versneld gesloten.Lees het volledige bericht op Emerce »

Start-up helpt dynamische programmatic video-ads bouwen

Posted 12 Jun 2017 — by Emerce
Category nieuws

Iedere dag genereert We Adapt makkelijk honderden verschillende videocommercials per klant. Die worden vervolgens uitgezet als ‘gepersonaliseerde’ video’s op programmatic exchanges.

Nu ongeveer de helft van alle displayruimte wordt verhandeld op programmatic exchanges wordt het tijd dat niet enkel de plaatsing van een reclame dynamisch gaat, maar ook dat de inhoud van de boodschap dynamisch wordt gegeneerd. Pas dan kan online reclame, en later ook tv-reclame, als ‘persoonlijk’ worden ervaren.

Er is wereldwijd nog maar een handjevol bedrijven dat dynamisch video’s kan genereren. Aangezien Nederland een programmatic voorloper is, is het niet verwonderlijk dat ook in dit specialisme hier een start-up de kop op steekt. 


Oprichter Maarten Boon van We Adapt: “Het effectief inzetten van online video vereist een nieuwe manier van werken. De inzet van één commercial volstaat niet meer. De inhoud en de verschijningsvorm worden bepaald door een reeks van variabelen: de positie binnen de customer journey, het specifieke touchpoint of de positie binnen een sequentiële verhaallijn.”

Zijn bedrijf ontwikkelde een cloudgebaseerd platform dat daarvoor zorgt. Adverteerders of hun mediabureau ontwerpen nu templates die aan de hand van beschikbaar profieldata van een internetter worden ingevuld met content.

“KLM bijvoorbeeld, een van onze klanten, doet al aan dynamische retargeting met banners. Met ons kunnen dat met video. Wij genereren twee keer per dag honderden video-updates voor hen. Onze kracht”, zegt Boon “zit erin dat we alles in de video kunnen aanpassen: de shots het aantal lagen, de tekst, et cetera.”

De casus van KLM draaide om performance, conversies. ING wil juist zijn bestaande klanten activeren. “Eén verhaal meerdere keren vertellen aan veel verschillende groepen.”

Boon hoopt op termijn ook een ‘sequentieel verhaal’ te kunnen vertellen. Dat houdt in, dat een internetter op site A deel 1 van een verhaallijn ziet, op site B deel 2 en op site C deel 3 van de videoreeks.

We Adapt heeft een integratie met Relay42 en bouwt hard aan een Facebookintegratie. Zijn klanten kunnen dan vanuit We Adapt gepersonaliseerde videocommercials genereren voor en beheren op Facebook. Die tool komt deze zomer uit. De ondernemer en zijn drie compagnons denken vooral met deze integratie een breed publiek van minder grote adverteerders aan te spreken. “De grote partijen hebben een eigen DMP of installeren die nu.”

We Adapt werkt met geld van een aantal angel investors, mensen uit de mediawereld. Het verdient geld met de verkoop van gebruikslicenties. Concurrentie ziet Boon met name in de hoe van bedrijven met eigen CRM-data die marketen naar owned media. “Wij hebben integraties met DSP’s en DMP’s en zitten dus in paid media.”

Foto: dragan (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

‘Veiligheidsmaatregelen Kunstmatige intelligentie niet afdoende’

Posted 12 Jun 2017 — by Emerce
Category nieuws

Op veel gebieden heeft KI de menselijke intelligentie al ingehaald. De vraag is in hoeverre we ons afdoende kunnen beschermen tegen de dreiging van de negatieve kanten van kunstmatige intelligentie, terwijl we er tegelijkertijd van kunnen profiteren. Dat stelt hoogleraar Computer Science Pieter Spronck van de Universiteit van Tilburg.

Het gevaar van kunstmatige intelligentie schuilt in de verantwoordelijkheden die de mens eraan geeft om autonoom te handelen. De doelen die KI krijgt moeten dus zodanig geformuleerd worden zodat ze onbetwistbaar in lijn zijn met de wensen van mensen, stelde Spronck een dezer dagen in zijn oratie.

Kunstmatige intelligentie kan net als mensen waarschijnlijk niet worden gestopt als het regels breekt. Tot nu toe hebben alle voorgestelde beschermingsmaatregelen zwakke kanten waardoor ze niet de beoogde zekerheden bieden.

Volgens Spronck is het daarom de hoogste tijd om oplossingen te vinden voor de potentiële gevaren van de introductie van steeds meer autonoom functionerende kunstmatige intelligentie. Een interdisciplinaire aanpak is daarbij noodzakelijk; technologen kunnen niet zonder psychologen, sociologen, juristen, filosofen en andere alfa- en gammawetenschappers. Hij pleit daarom ook voor een substantiële component kunstmatige intelligentie in de studieprogramma’s van alle studenten.Lees het volledige bericht op Emerce »

Hoe Holiday Cars, Vacanceselect en D-reizen databasemarketing toepassen

Posted 12 Jun 2017 — by Emerce
Category nieuws

Databasemarketing is bij veel reisbedrijven een ondergeschoven kindje in de marketingmix, is de ervaring van Willem van der Steen, oprichter en CEO van PI Marketing. “Natuurlijk wordt bulk e-mail als irritant ervaren.” Drie praktijkvoorbeelden van hoe het wel moet.

PI marketing richt zich specifiek op de reisbranche omdat Van der Steen ervan overtuigd is dat alleen focus leidt tot de benodigde expertise om een sector goed te kunnen bedienen. Door deze focus, in combinatie met een afrekenmodel op resultaat, is PI marketing binnen de reisbranche uitgegroeid tot een gerespecteerd marketingbureau. Kenmerkend voor deze branche is dat men zich vooral op zoekmachinemarketing richt. De mogelijkheden van e-mailmarketing worden niet optimaal benut, zegt Van der Steen. “De perceptie is dat e-mail minder relevant of toekomstproof is dan social. Het klopt inderdaad dat bulk e-mail niet meer van deze tijd is en irritatie opwekt bij de ontvanger want het is ongevraagde informatie, die zonder gevoel voor timing wordt verstuurd. De volgende drie praktijkvoorbeelden van Holiday Cars, Vacanceselect en D-reizen laten zien dat je met goede e-mailmarketing de reiziger juist kunt begeleiden richting conversie.”

Holiday Cars: 15 keer zoveel omzet uit e-mailmarketing

Holiday Cars had geen onbeperkt budget en wilde het verkeer naar de website en het aantal boekingen maximaliseren. E-mailmarketing is een pragmatische oplossing hiervoor. “De database hebben we dynamisch opgezet in Copernica. We hebben verschillende groepen aangemaakt en segmenten geïdentificeerd. Vervolgens zijn er op basis van de customer journey verschillende geautomatiseerde campagnes opgezet, waarvan de abandoned search en abandoned booking campagnes die we hebben bedacht behoorlijk revolutionair waren voor die tijd.”

Bijkomende uitdaging bij deze opdracht was dat de producten van HolidayCars worden aangeboden in tweeëntwintig talen. “Elk profiel, oftewel iedere consument, geeft aan wat zijn of haar moedertaal is en wat de juiste boodschap is. Dit alles heeft erin geresulteerd dat het aandeel van e-mailmarketing in de omzet bij Holiday Cars nu 15 procent is. Voorheen was dat 1 procent.”

Vacanceselect: voorboeken groot succes

In het geval van Vacanceselect is vooral de koppeling van databasemarketing met andere kanalen van groot belang, zegt Van der Steen. “Zodra je vanuit het klantprofiel weet dat een bepaalde persoon in deze periode normaalgesproken een camping boekt, begint de specifieke targeting en ondersteuning vanuit Vacanceselect. Deze informatie wordt gedeeld met de klantenservice, zodat ook zij weten dat deze klant actief is. Het draait er immers om dat de klant beter wordt geholpen en de omzet omhoog gaat. Via welk kanaal dat gebeurt, maakt niet uit.”

Bij Vacanceselect is timing op meer fronten heel belangrijk. Campings die vol zitten in een bepaalde periode mogen natuurlijk niet onder de aandacht worden gebracht, terwijl andere accommodaties misschien juist een duwtje in de rug nodig hebben. “We bekijken gezamenlijk hoe we nog betere en actuelere segmenten kunnen maken. Door alle databronnen te koppelen worden aanbiedingen en andere informatie up-to-date en in de juiste taal en valuta ‘ingeschoten’ in Copernica. Daar worden de gegevens gekoppeld aan de juiste template en vervolgens wordt de e-mailcampagne verstuurd.”

Een voorbeeld van een succesvolle e-mailmarketingcampagne die speciaal voor Vacanceselect en Selectcamp werd ontwikkeld, is de voorboekcampagne. “We hebben geholpen met het automatiseren van de booking flow van zo’n voorboeking. Mensen die een positieve recensie hebben geplaatst over een populaire camping krijgen een mail met het aanbod alvast hun plekje zeker te stellen. Door goed te kijken naar deze boekingen en slimme triggers in te bouwen werden meer dan 5000 voorboekingen voor het hoogseizoen van 2016 gemaakt.”

Een andere interessante innovatie die bij Vacanceselect is doorgevoerd is cross- en up-selling door middel van SMS-campagnes met Copernica. “Databasemarketing is meer dan alleen e-mailcampagnes. Voor Vacanceselect sturen we SMS-berichten naar gasten over mogelijke verlenging van het verblijf op de camping waar ze staan. De directe omzet die tijdens het hoogseizoen van 2016 geboekt werd door de medewerkers ter plekke is door deze slimme SMS-campagne met 31 procent gestegen vergeleken met het hoogseizoen van 2015.”

D-reizen: persoonlijke link leggen

Voor reisretailer D-reizen is e-mailmarketing bij uitstek een manier om het offline en online kanaal aan elkaar te koppelen. De gekozen aanpak kenmerkt zich door een persoonlijke link met het reisbureau om de hoek. “D-reizen wordt gekenmerkt door een enorme complexiteit, doordat er veel reisbureaus onder vallen en het assortiment breed is. De destijds gekozen benadering van de e-mailmarketing is om het zo persoonlijk mogelijk te maken. Reisbureaus worden aan het klantprofiel gekoppeld. De klant ontvangt mail uit naam van hun Persoonlijke Reis Assistent die werkt bij een reisbureau in zijn of haar buurt. Om dit goed te kunnen doen moet je verschillende databronnen en -systemen koppelen zodat je verrijkte profielen creëert met meerlaagse data, zoals de persoonsgegevens, boekingshistorie, sitegedrag en de koppeling met de lokale vestiging. Hierdoor kun je zeer specifieke selecties maken wat helpt bij het terugdringen van de complexiteit.”

Intern is er veel aandacht besteed aan hoe de verschillende product owners bij D-reizen informatie aanleveren. “We hebben een format uitgewerkt dat voor iedereen toegankelijk en gemakkelijk in het gebruik is. Door slimme notificaties in iedere fase is voor elke medewerker duidelijk wat zijn of haar verantwoordelijkheden zijn en of het werk nog op schema ligt. We zien dat dit format duidelijkheid, houvast en transparantie biedt in een proces waar mensen zich voorheen vaak niet bij betrokken voelden.”

Resultaten analyseren

Voor alle bedrijven die zich met databasemarketing bezig houden geldt dat nadat de campagnes zijn opgezet, de resultaten moeten worden gemonitord op performance en kwaliteit. “Performance gaat over de concrete resultaten zoals de CTR en de gegenereerde omzet. De kwaliteit meten wij met een eigen geautomatiseerde methode die continu scant of de campagne voldoet aan de metrics en KPI’s. Het is vergelijkbaar met een verkeerslicht: groen is niets aan doen, oranje betekent dat de campagne aandacht behoeft en rood staat voor ingrijpen. Zo kan de accountmanager de honderden campagnes die tegelijkertijd lopen efficiënt in de gaten houden en de kwaliteit waarborgen. Daarnaast hebben we een growth hacking team dat beschikt over de data van alle campagnes en kanalen en die vertaalt in actiematige inzichten. Als er bijvoorbeeld veel interesse is voor Sicilië maar de conversie achterblijft omdat er weinig beschikbaarheid is, dan wordt er een seintje gegeven dat er indien mogelijk meer capaciteit moet komen.”

Meer weten over hoe PI marketing en Copernica databasemarketing toepassen in de reisbranche? Willem van der Steen geeft een presentatie tijdens eTravel op 20 juni a.s. in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Kijk hier voor tickets/informatie.Lees het volledige bericht op Emerce »

Start-up zet blockchain in tegen GDPR-problemen

Posted 12 Jun 2017 — by Emerce
Category nieuws

De nieuwe privacywetten van mei 2018 slaan enorme deuken in datagedreven marketing als uitgevers en adverteerders hun praktijk niet aanpassen. Start-up Faktor heeft een op blockchain gebaseerde oplossing gevonden.

“We zijn nu aan het bouwen en over twee à drie maanden kunnen we de eerste lijn producten het tonen”, licht ondernemer Tim Geenen van start-up Faktor toe. Geenen lanceerde zijn bedrijf onlangs met Yieldr-oprichter Niels Baarsma, voormalig Zenith-directeur Anke Kuik en Johan de Groot van Coolblue, nu CTO.

Volgend jaar treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking, in het Engels aangeduid met General Data Protection Regulation (GDPR). Vanaf dan moet de consument de baas over data zijn. Uitgevers moeten data bijvoorbeeld overdragen als daarom gevraagd wordt, of verwijderd of gecorrigeerd. Het probleem is, dat vrijwel niemand serieus met oplossingen bezig is en dat er technisch geen systemen bestaan om aan de strenge eisen te voldoen.

Faktor denkt daar een oplossing voor te hebben gevonden door data op te slaan in een blockchain. “Het is de beste manier om de controle bij de consument te leggen”, aldus Geenen. De consument bepaalt welke van zijn profielgegevens hij deelt met welk bedrijf. De start-up ontwikkelt daarvoor de onderliggende gedistribueerde data-infrastructuur.

“We richten ons hiermee op nieuwsuitgevers. Wil je als consument toegang krijgen tot content, dan moet je op een of andere manier betalen. Dat kan met geld en dat kan met data. Faktor regelt hoe je dat doet met data. De overdracht, een gecontroleerd en veilig proces, verloopt via blockchain. Het wordt ook mogelijk dat uitgevers data met elkaar gaan delen. Nu kan dat enkel als ze elkaar blind vertrouwen. Blockchain bestaat bij de gratie van openbare registers.”

In de situatie waarbij uitgevers consumentendata hebben die draagbaar moet zijn, moet deze consument zich ook kunnen identificeren. Volgens het ondernemende viertal is er geen andere manier dan om dat van achter een log-in te krijgen. Een van de producten van Faktor is dan ook een inlogsysteem met API. Een andere is de voorkeurenmanager, waar iemands voorkeuren in staan. Die bepaalt ook dat uitgever A of adverteerder B meer mag weten over hem dan uitgever C of adverteerder D. Dit alles in ruil voor relevantere advertenties, of meer premium content.

“Er wordt wordt gewerkt aan een Ethereum-applicatie met eigen currency. De identities worden in een chain gedistribueerd met smart contracts. Hoe de initial coin offering er precies gaat uitzien, onderzoeken we nog.”

Behalve aan genoemde middleware werkt CTO De Groot en zijn team ook aan een overlay voor het mobiele web en in-app, een browserplug-in en een interactieve feedbacklaag voor over banners. Met de plug-in geeft de nieuwslezer voor alle sites zijn profielvoorkeuren aan, met het uitklapscherm per site. “Als je via retargeting wordt benaderd voor een item dat je al hebt gekocht, dan kun je hiermee feedback achter later voor de adverteerder.”


De meest basale informatie die Faktor initieel van sitegebruikers vraagt is, iemands naam, e-mailadres, leeftijd en geslacht. Eigenlijk vraagt Faktor daar niet om, maar legt de gebruiker dat vast in zijn gebruikersprofiel op een nieuwssite. Aan de achterkant ligt die data versleuteld opgeslagen in een blockchain. Klaar om ook elders te worden gebruikt, mits daar toestemming voor komt van de gebruiker.Geenen voerde al gesprekken met een aantal uitgevers en ontving wisselende reacties. Er is een groep die zich amper bewust is van de GDPR en de gevolgen daarvan op hun praktijk, er is een groep die – net als bij de invoering van de cookiewet – denkt dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen en er is een groep die enthousiast wordt van de mogelijkheden van blockchain.“Hoe de consument hiervan profiteert? Nu niet direct, maar hij krijgt wel toegang en beschikking tot zijn eigen data op de manier zoals de nieuwe privacywet dat voorschrijft.” Geld wil Faktor verdienen door zijn software in licentie te verkopen aan uitgevers. Een startkapitaal is verschaft door de Result Ventures. “We zoeken naar meerdere financiers en halen ook geld op met de initial coin offering”, een manier van geld ophalen die vergelijkbaar is met een Kickstarter-project, maar dan via cryptocurrencies.

Foto: andreina restrepo (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

MD Alibaba: ‘Je moet er echt voor gaan’

Posted 10 Jun 2017 — by Emerce
Category nieuws

Alibaba gaat zijn Europese activiteiten flink uitbreiden. En mikt daarbij onder meer op samenwerking met tal van Nederlandse bedrijven. “Wij geven je via ons platform toegang tot vierhonderd miljoen Chinese klanten.” Aldus Roland Palmer, die sinds een jaar als Managing Director de activiteiten in de Benelux leidt.

Het Chinese Alibaba is momenteel een van de grootste bedrijven ter wereld. Met tal van platformen hebben ze toegang tot ruim 440 miljoen Chinese klanten. Via Alibaba.com, hun b2b-marketplace. En via twee b2c-marktplaatsen: Tmall.com, waarop bedrijven hun producten aanbieden op de Chinese markt, ook zonder fysieke aanwezigheid in China, en AliExpress, waar de consument uit Europa zijn Chinese producten kan bestellen.

Handelsmissie
Palmer probeert zoveel mogelijk bedrijven uit de Benelux warm te krijgen voor een plaats op het Tmall-platform. En dat lukt. “De belangstelling is overweldigend, kan ik wel zeggen. We hebben in veel grote steden informatieavonden georganiseerd. Vaak hadden we honderd stoelen beschikbaar, maar kregen we zes keer zoveel aanmeldingen.” Hetgeen leidde tot een volle ‘business pipeline’. Maar Palmer wilde meer: “En dus besloten we bedrijven die écht geïnteresseerd zijn mee te nemen op handelsmissie.”

De Managing Director ontving hiervoor zo’n vierhonderd aanmeldingen. “Uiteindelijk zijn er honderd bedrijven door ons geselecteerd. Doordat mensen daadwerkelijk naar China afreizen, zal de conversie van deze trip hoog zijn. We verwachten daarentegen ook wel wat van de deelnemers, want alleen maar spullen aanbieden en hopen dat het zichzelf verkoopt, werkt niet. Je moet er wel echt voor gaan.”

Tussen het eerste contact en het daadwerkelijk live gaan op Tmall Global zit vandaag de dag ongeveer zes maanden. Momenteel zijn er zo’n tweehonderd Benelux-winkels in China actief. Palmer verwacht daarvan een verdubbeling, zowel dit als volgend jaar. “Vaak zijn dit bedrijven die geen fysieke aanwezigheid in China hebben, maar er wel via ons handel kunnen bedrijven. Denk aan partijen als G-Star, Brabantia en Kipling. Als je een goed unique selling point hebt, kan je er veel winst boeken. In alle sectoren. Men is echt niet alleen maar geïnteresseerd in babymelk.”

Nepartikelen
In het verleden heeft Alibaba met regelmaat last gehad van nepexemplaren van bestaande merkartikelen. Een situatie die volgens Palmer nooit honderd procent te voorkomen is. “Op al onze platformen staan bijna een miljard producten, dan is het bijna onmogelijk om alles te controleren. Toch hebben we inmiddels de beste online fraudeaanpak ter wereld.”

Zo werkt het platform met slimme algoritmes om de dagelijkse aanwas van bijna tien miljoen nieuwe producten te screenen. “Klopt de prijs wel? Hoe zit het met de omschrijving? Daarnaast hebben we een take down policy, waarbij we samenwerken met merkeigenaren die nog een extra controle uitvoeren. Iedereen kan namelijk nepartikelen aanmelden. Afgelopen jaar hebben we zelfs honderden IP-adressen van overtreders aan de politie overgedragen.”

Veranderingen
Nederlands grootste webshops zijn dwergen vergeleken bij de e-commercereuzen die wereldwijd de dienst uitmaken. Amazon zet 97 miljard euro om; ongeveer honderd keer zoveel als bol.com. Alibaba heeft een nog hogere omzet dan Amazon – 485 miljard euro – en maakt veel meer winst (15,68 miljard euro versus 541 miljoen euro). “Dat komt omdat we zelf bijna geen voorraden hebben en met name een portal zijn voor bedrijven.”

Alibaba-oprichter Jack Ma sprak eerder de wens uit dat zijn bedrijf de vijfde economie van de wereld wordt. Aan een dergelijke voorspelling waagt Palmer zich echter niet. “Wat wel zeker is, is dat we miljoenen bedrijven op onze platformen kunnen samenbrengen. Met als uiteindelijke doelstelling om twee miljard consumenten aan te sluiten. Dat gaat geen enkel ander platform ons nadoen.”

* Dit artikel verscheen eerder in het meinummer van Emerce magazine (#158).Lees het volledige bericht op Emerce »