Posts Tagged ‘anp’

Robotica is in volle gang: wat wordt je eerste stap?

Posted 16 aug 2018 — by Emerce
Category nieuws

Roboticaproposities zijn er in allerlei smaken. Om te kunnen bepalen of robotisering interessant is voor jouw bedrijf, is het van belang te begrijpen hoe typen robots van elkaar verschillen, wat ze kunnen bieden en hoe je ze kunt toepassen.

Waarom robotiseren?

Het meest voor de hand liggende voordeel van robotica is het kostenvoordeel. Dit komt voort uit het automatiseren van repetitieve taken – iets waar robots zeer geschikt voor zijn – om zo te besparen op loonkosten. Maar robots kunnen mensen ook meer controle geven over de eigen situatie. Doordat ze enorme hoeveelheden informatie kunnen analyseren, stellen ze ons in staat om complexe situaties beter te begrijpen en dus betere strategische keuzes te maken.

Hier houdt het echter niet op: omdat robotica nog volop in ontwikkeling is, zullen er nog meer toepassingen en voordelen uit voortkomen. Het is daarom belangrijk om nu de kennis op te bouwen om hier ook in de toekomst de vruchten van te plukken.

Wat voor robots zijn er?

Ten eerste is het van belang te zeggen dat robotica geen meerwaarde voor de organisatie zal hebben als het geen onderliggend probleem oplost. Denk dus vanuit een vraagstuk en kijk of er een propositie in de markt is die (een deel van) de oplossing kan zijn.

Het Robotica Quadrant: roboticaproposities categoriseerbaar over twee assen

Zoals je ziet in de illustratie hierboven, zijn roboticaproposities grofweg te verdelen over twee assen:

Single process vs. End-to-end service

Over de horizontale as wordt gekeken naar de breedte van de toepassingsmogelijkheden van de oplossing. Aan de linkerkant van het spectrum liggen de oplossingen die zich richten op het uitvoeren van een specifiek proces. Aan de andere kant staan de oplossingen die het in zich hebben meerdere taken te overzien, aaneen te schakelen en zo de verantwoordelijkheid te nemen voor een end-to-end service. Zo loopt de horizontale as dus van oplossingen voor één specifiek proces tot oplossingen die meerdere processen overkoepelen om samen een dienst te vormen.

Statisch vs. Dynamisch denkproces

De verticale as representeert hoe de robot tot conclusies komt. Indien er vaste regels zijn die de handelingen van de robot stapsgewijs van begin tot eind vaststellen, dan is er sprake van een rule-based oplossing. In andere gevallen is een lineair denkpatroon niet voldoende, maar is er behoefte aan dynamische logica. In deze gevallen biedt statistiek uitkomst. Statistiek stelt robots in staat om op basis van data over afhankelijkheden verschillende uitkomsten te voorzien. Doordat er rekening wordt gehouden met veranderende waarden voor die afhankelijkheden is het een stuk flexibeler dan een lineair denkpatroon.

Robotica Quadrant

De twee assen vormen het Robotica Quadrant waaruit blijkt dat er grofweg vier soorten oplossingen bestaan, namelijk:

 • Robotic process automation (RPA): Het standaardiseren van één enkel proces;
 • Robotic service orchestration (RSO): Het verbeteren van end-to-end services door geautomatiseerd beheer;
 • Machine learning & advanced analytics (MLAA): Een specifiek proces wordt steeds beter/nauwkeuriger volbracht door middel van machine/deep-learning;
 • Intelligent process automation (IPA): door middel van MLAA wordt de inzet van RPA en RSO zo efficiënt mogelijk gemaakt over de breedte van een end-to-end service.

Deze vier oplossingscategorieën vertegenwoordigen de invalshoeken die je kunt kiezen om te beginnen met robotisering.

Welke roboticapropositie past bij welk vraagstuk?

De toegevoegde waarde van robots is het hoogst wanneer vanuit een concreet vraagstuk wordt gedacht. Op die manier zorg je ervoor dat robotica altijd de activiteiten van de organisatie dient. Is dit niet het geval, dan zullen de voordelen ervan uitblijven. Om beter te begrijpen waar robots in een organisatie handelingen kunnen ondersteunen, wordt hieronder per type robot een voorbeeld gegeven van mogelijke toepassingen. Hierbij wordt uitgelegd:

 1. Wat het type robot inhoudt;
 2. Voor wat voor taken de oplossing geschikt is;
 3. Welke partijen een propositie aanbieden.

Robottype 1: Robotic Process Automation (RPA)

Karakteristiek voor RPA’s is de mogelijkheid om één bepaalde taak geautomatiseerd uit te voeren van begin tot eind. Denk bijvoorbeeld aan het kopiëren van documenten van de ene map naar de andere, het kopiëren van gegevens tussen systemen zonder interface of het uitlezen van e-mails en het overzetten van data naar je administratie.

Uit deze voorbeelden blijkt dat RPA’s uitblinken in administratieve functies. Dit komt omdat daar de te verwerken data vaak op een gestructureerde en voorspelbare manier worden aangeleverd. Denk bijvoorbeeld aan de scanners bij de kassa’s van supermarkten. Hoewel op de voorgrond alleen zichtbaar is dat de prijzen van de producten worden opgeteld om vervolgens af te rekenen, wordt onder water ook de voorraad van dat product verminderd. De robot verricht dus automatisch voorgeprogrammeerde handelingen in verschillende systemen.

Voorspelbare en repetitieve processen binnen je organisatie kunnen een goed beginpunt zijn om met robots aan de slag te gaan. BluePrism, UiPath en KOFAX bieden hiervoor makkelijk te implementeren, out-of-the-box oplossingen. Om deze te gebruiken zal je niet meer kennis hoeven hebben dan die van de werking van het gekozen platform alsmede de kennis van de eigen applicaties.

Robottype 2: Robotic Service Orchestration (RSO)

Ondanks dat je misschien nog geen taken binnen je organisatie geautomatiseerd hebt, kunnen RSO’s veel bieden op het gebied van procesoptimalisatie. De kracht van dit type oplossingen ligt namelijk in het inzichtelijk maken en beheersen van een proces. Ze helpen bij het opstellen van processen, bieden een overzicht van alle processen en hoe ze verlopen en leveren tools om op KPI’s te sturen.

Een mogelijke toepassing is het inzichtelijk maken van de schakels in een IT-helpdeskticketingsysteem. De RSO maakt inzichtelijk naar welke werknemers de tickets worden verstuurd en als tickets lang blijven liggen, kunnen ze gemakkelijk worden overgedragen aan een collega met minder werk. Zo wordt het proces efficiënter en transparanter.

De markt voor RSO’s lijkt wat minder ontwikkeld dan die van RPA’s. Ook bieden niet alle platforms de mogelijkheid om robots en mensen samen in een proces op te nemen. Enate Builder biedt deze mogelijkheid wel en werkt samen met RPA-bouwer UiPath. Cortex, ServiceNow en AutoMate bieden alleen RSO capaciteiten om RPA’s aan te sturen. Ook hier zal de benodigde kennis binnen de eigen organisatie alleen die over het platform en de eigen applicaties behelzen.

Robottype 3: Machine Learning & Advanced Analytics (MLAA)

De toepassingsmogelijkheden van machine learning zijn zeer divers. De basis van machine learning wordt gevormd door statistiek. Op basis van (relevante) data kan de waarschijnlijkheid van bepaalde uitkomsten worden berekend. Vervolgens kan daarop geacteerd worden.

Zo kan een bank bijvoorbeeld op basis van inkomen, gezinssamenstelling en hypotheekgegevens inschatten welke klanten met een bepaalde mate van waarschijnlijkheid binnenkort de hypotheek niet meer kunnen betalen. Door deze groep actief te benaderen en te helpen, kunnen betalingsproblemen vermeden worden.

Machine learning wordt ook toegepast in chatbots om ze te leren hoe ze met mensen moeten communiceren. Door de robot te leren wat voor reactie iemand op een bepaalde vraag of opmerking verwacht, kan deze dat in toekomstige vergelijkbare situaties zelf bedenken. Wederom staat statistiek hierbij centraal om de gewenste uitkomst te voorspellen op basis van wat in eerdere situaties aangegeven werd als de juiste uitkomst.

Aanbieders van machine learning platforms zijn er in groten getale. Een goed platform voor chatbots vind je in IBM Watson. Je kunt hiermee vrijwel meteen beginnen met het trainen van je chatbot door vraag- en antwoordsituaties in te voeren. Doordat andere gebruikers hetzelfde doen kunnen de robots van elkaar leren, wat het proces een extra zetje geeft.

Statistische modellen ontwerpen kan bijvoorbeeld via de platforms Infosys NIA of Azure Machine Learning. Echter, om een dergelijk model te trainen heb je wel specialistische data-science kennis nodig.

Robottype 4: Intelligent Process Automation (IPA)

IPA vertegenwoordigt het summum van procesoptimalisatie. Bij een goede implementatie van deze software worden processen en end-to-end services op basis van machine learning geanalyseerd en verbeterd. De robot bedenkt dus voor zichzelf hoe het werk secuurder en sneller gedaan kan worden en voert die aanpassingen – al dan niet onder toeziend oog van mensen – direct door.

Stap één zal dus zijn om je processen, bestaande uit taken van mensen en/of RPA’s, in te regelen in de software zodat de machine ze kan overnemen. Als één van die processen vastloopt, zal de machine moeten onderzoeken waarom dat is gebeurd. Vervolgens wordt het proces aangepast om dit in de toekomst vanaf het begin goed te doen.

Het zelflerend mechanisme zorgt dus voor steeds beter wordende processen en end-to-end bediening. In de context van de supermarkt zou IPA veel taken kunnen overnemen. De caissière kan vervangen worden door een chatbot die steeds beter begrijpt wat de klant vraagt. Door het analyseren van de voorraad, bezoekersaantallen en vragen van de klant aan de chatbot kan accurater voorspeld worden wat er per dag binnen moet komen, wat vervolgens direct besteld kan worden door de robot. Ten slotte kunnen de vakkenvullers worden vervangen door machines om zo het proces van begin tot eind te automatiseren.

De technologie voor IPA is complex omdat het bestaat uit zowel RPA als RSO en MLAA en je dus kennis van deze typen robots nodig hebt. Dit betekent echter ook dat het stapsgewijs is op te bouwen omdat die robots ook los te implementeren zijn. Iedere component draagt bij aan de leercapaciteit van het complete platform. Door dit platform toe te passen op alle processen van de organisatie, wordt het extra krachtig. Platforms die deze capaciteiten bieden lijken er nog niet veel te zijn. DryiCE van HCL Technologies lijkt een breed platform te bieden bestaande uit een aantal componenten.

Waar te beginnen?

Zoals eerder benoemd is het essentieel dat je een concreet vraagstuk hebt om vervolgens uit te zoeken wat robotica hierin voor jou en je organisatie kan betekenen. Zit het probleem in een specifieke taak die binnen je organisatie niet goed wordt voltooid? Kijk dan naar oplossingen aan de linkerkant van het spectrum. Heb je moeite met het onder controle krijgen van processen? Probeer dan met een RSO-oplossing hier inzicht in te krijgen.

Het binnenhalen van de benodigde expertise mag hierin geen blokkade vormen. Daarmee kan namelijk iedere organisatie iets kleins opzetten in de vorm van een proof-of-concept, wat op zichzelf waarde kan toevoegen. Op die manier kan je organisatie leren en wordt de opstap naar complexere ecosystemen van robots en mensen gemakkelijker.

Een eigen expert aannemen op dit gebied is een goed idee voor de lange termijn. Echter is het lastig de juiste persoon aan te nemen terwijl het onduidelijk is welke richting de organisatie opgaat met betrekking tot robotica. Op de korte termijn kan het inhuren van externe expertise dus een goed idee zijn. Zij kunnen helpen om een gevoel te krijgen bij de mogelijkheden om robotica binnen de eigen organisatie toe te passen. Dus waar wacht je nog op?Lees het volledige bericht op Emerce »

Ruim de helft van klanten Rabo bankiert via digitale kanalen

Posted 16 aug 2018 — by Emerce
Category nieuws

In Nederland bankiert 59 procent van de particuliere klanten en 81 procent van de zakelijke klanten van de Rabobank inmiddels via zijn digitale kanalen. Dat maakte bank vanochtend bekend bij de presentatie van de halfjaarcijfers.

Op de Rabo Bankierenapp wordt nu iedere maand bijna 100 miljoen keer ingelogd. De app bevat sinds kort de mogelijkheid om betalingen voor derde partijen te initiëren passend in de PSD2 wetgeving.

Rabobanks IBAN-NaamCheck, inmiddels ook geadopteerd door andere banken, leidt volgens de bank tot een sterke daling van het aantal overboekingen naar verkeerde rekeningen.

In juni heeft de Algemene Ledenraad ingestemd met de aanpassing van de organisatie van het lokale bankbedrijf in Nederland. Het lokale bankbedrijf kent straks circa negentig lokale Rabobanken, met honderden bankkantoren en fysieke contactpunten.

De lokale Rabobanken blijven net als nu verantwoordelijk voor de dagelijkse dienstverlening aan particulieren, private bankingklanten, MKB en grootzakelijke klanten. Voor specialistische kennis vallen ze terug op veertien regionale teams die ondergebracht zijn bij 14 van de 90 lokale Rabobanken. Het nieuwe model borgt volgens Rabo de ‘stevige lokale verankering’ die nodig is om de digitale en fysieke dienstverlening optimaal op elkaar te laten aansluiten.

De bank rapporteerde vandaag een nettowinst van 1,6 miljard euro, 12 procent meer dan in het eerste halfjaar van 2017.Lees het volledige bericht op Emerce »

Interne Linkwaarde – 8 concrete take-aways voor maximaal on-site rendement

Posted 14 aug 2018 — by Emerce
Category nieuws

Autoriteit is één van de belangrijkste factoren binnen SEO en zal de aankomende jaren nóg belangrijker worden in de strijd om topposities. Waar vroeger autoriteit nog ‘gekocht’ kon worden, moet je het nu verdienen. Hoe rijker en waardevoller de content is, hoe groter de kans dat deze gedeeld zal worden. Oftewel: van kwantiteit naar kwaliteit; van linkbuilding naar authority building. Maar hoe behoud je de behaalde linkwaarde?

Linkwaarde is, zoals de naam doet vermoeden, de waarde van een link. Maar wanneer is een link nou iets waard? We spreken over backlinks (een link van een externe website) en interne links (een link binnen de eigen website). Een backlink heeft een hoge waarde als de relevantie hoog is.

Bied jij een vakantie naar Mexico aan, dan zal een link van Heineken van weinig meerwaarde zijn, ondanks de hoge autoriteit van Heineken, tenzij het staat in een blog over een bezoek aan de Heinekenbrouwerij in Mexico tijdens een vakantie. Nu is de relevantie al een stuk hoger. Ook geldt dat hoe hoger een link in de structuur van de website staat, des te hoger de linkwaarde is die overgedragen kan worden. Voor interne links geldt dan ook dat een link uit het hoofdmenu een veel grotere waarde heeft dan een link in een sub-submenu.

Linkjuice

Linkwaarde noemen we ook wel linkjuice. Als het ware een vloeistof die via links door het web ‘stroomt’. Hoe meer linkjuice naar een bepaalde pagina stroomt, des te makkelijker deze pagina een toppositie kan halen binnen Google en andere zoekmachines door de hogere autoriteit van deze pagina.

Interne linkwaardeverdeling: hoe werkt het?

Hoe werkt interne linkwaardeverdeling nou eigenlijk? Zoals eerder al aangegeven wordt over het algemeen de meeste autoriteit overgedragen van de pagina’s die het hoogst in de structuur zitten. De beste oplossing is dus om een link naar alle belangrijke pagina’s in de footer te zetten op de homepage. Toch? Nee, we hebben namelijk te maken met blokverdeling.

Google weet dat pagina’s die rechtstreeks vanuit het hoofdmenu te bereiken zijn waarschijnlijk belangrijke pagina’s zijn, dus krijgen links uit dit blok meer linkwaarde dan een link die in een ‘top 5’ lijstje staat, wat overigens wel een heel goede manier is om belangrijke pagina’s een boost te geven. Links die in een tekst geplaatst zijn, zijn het meest relevant en geven over het algemeen de meeste linkwaarde mee. Daarentegen heeft een link die in de footer geplaatst is vrij weinig nut. Vanuit dit blok wordt nauwelijks dan wel geen linkwaarde overgedragen.

Er zijn verschillende interne linkwaarde-verdelingstrategieën. In de basis komen ze allemaal op hetzelfde neer: zorg ervoor dat je website op een logische manier wordt opgebouwd, zodat de gebruiker gemakkelijk haar weg kan vinden.

Don’t spoil linkjuice, use it wisely

Autoriteit opbouwen is één ding. Om het vervolgens optimaal in te zetten is iets anders. Linkwaarde kan namelijk gemakkelijk verloren gaan, waardoor alle moeite om linkwaarde te vergaren voor niets is geweest. In de basis zijn er drie manieren waarop dit kan gebeuren:

 1. Duplicate content.
 2. Technische instellingen.
 3. Inefficiënte linkstructuur.

Er zijn vele manieren waarop dit tot uiting kan komen. De gevolgen kunnen afhankelijk van de situatie erg groot zijn, terwijl de oplossing soms heel simpel is.

Waar moet je op letten om te signaleren of er op jouw website linkwaarde verloren gaat? Met deze acht concrete take-aways zorg je ervoor dat je deze gemakkelijk te maken fouten kunt opsporen en de autoriteit van je belangrijkste pagina’s een boost kunt geven.

Linkwaarde gaat verloren door duplicate content

Duplicate content kan op vele manieren ontstaan. Duplicate content houdt in dat meerdere pagina’s vrijwel exact dezelfde content bevatten, maar toch op verschillende locaties (URL’s) staan. Als hier niet goed mee omgegaan wordt, zal de autoriteit over meerdere pagina’s verdeeld worden, waarmee een lagere positie behaald wordt. Wij gaan hier vooral in op duplicate content die ontstaat door parameters.

Take-away 1: passieve parameters in URL

Parameters kunnen om verschillende redenen achter een URL staan. Een passieve parameter heeft geen invloed op hoe de inhoud wordt weergegeven. Vaak geven deze weer waar de bezoeker vandaan komt, zoals de UTM-tagging van Google. Deze wordt automatisch herkent door Google. Andere parameters moeten apart worden opgegeven via Search Console, of middels een canonical aangegeven worden. Als dit niet gebeurt, dan kan het door de crawler gezien worden als duplicate content en wordt de autoriteit verdeeld over de pagina zonder parameter en de pagina met parameter.

Best practice: indien het niet om UTM-tagging gaat, zorg er altijd voor dat de parameter wordt opgegeven via Search Console of dat middels een canonical is aangegeven wat de hoofd-URL is.

Take-away 2: Actieve parameters in URL: paginatie

Een voorbeeld van een actieve parameter is paginatie. Een actieve parameter zorgt er in tegenstelling tot een passieve parameter voor dat de content van de website wél veranderd. In de meeste gevallen is het niet wenselijk om een tweede, derde of tiende pagina (voorbeeld.nl/artikelen?page=2) in de zoekresultaten naar voren te laten komen. Als dit niet juist aangegeven wordt, zal de linkwaarde verdeeld worden over al deze pagina’s en is de kans kleiner dat je een hoge positie behaald.

Best practice: er zijn meerdere oplossingen om ervoor te zorgen dat linkwaarde optimaal behouden blijft. De beste oplossing is doorgaans de rel=”prev” & rel=”next” tag. Hiermee geef je de relatie tussen de verschillende pagina’s aan.

Take-away 3: Actieve parameters in URL: Productfilters

Een ander filter dat vaak toegepast wordt is een productfilter. Een online kledingwinkel biedt duizenden producten aan met ieder haar eigen eigenschappen. Voor al deze eigenschappen is vaak een filter beschikbaar, zoals: kleur, merk, maat, geslacht, pasvorm, prijs en ga maar door. Al deze filtercombinaties kunnen soms wel miljoenen resultaten opleveren, terwijl maar een klein deel hiervan opgenomen hoeft te worden in de zoekresultaten, namelijk die waar naar gezocht wordt. Als dit niet aangegeven wordt, zal de linkwaarde verdeeld worden over alle filtercombinaties. Idealiter gezien, concentreer je de linkwaarde van al deze filtercombinaties op de combinaties waarbij het wel van belang is dat zij in de zoekresultaten naar voren komen.

Best practice: Op basis van zoekvolume bepalen welke filtercombinaties open moeten staan voor indexatie en op de overige combinaties een canonical zetten naar de meest relevante combinatie.

Linkwaarde gaat verloren door technische instellingen

Onder technische instellingen verstaan wij onder andere de no-follow tag en de no-index tag. Vaak worden deze met een reden ingezet, maar niet iedereen weet wat het gevolg is voor andere pagina’s wanneer één van deze tags wordt gebruikt.

Take-away 4: no-follow

Met een no-follow is aan te geven dat een bepaalde link niet moet worden gevolgd door de crawler. Dit kan zowel voor externe links als voor interne links. Bij het instellen van een no-follow is het van belang om te weten dat linkwaarde letterlijk verloren gaat. De linkwaarde die nu niet naar de no-follow gaat, zal namelijk niet extra worden verdeeld over de andere links.

Take-away 5: no-index

Met een no-index wordt alleen de pagina waarop de no-index staat niet geïndexeerd. De waarde wordt nog wel doorgegeven en zo ook aan alle onderliggende pagina’s. Echter zorgt een no-index net als een no-follow er nog steeds voor dat er waarde verloren gaat.

Take-away 6: 404 pagina’s

Misschien wel heel erg voor de hand liggend, maar voorkom ten alle tijde 404-pagina’s (niet gevonden) in de interne structuur.

Best practice: spoor alle 404-pagina’s die intern bereikbaar zijn op met bijvoorbeeld een programma als Screaming Frog. Vervang alle interne links die een 404 statuscode weergeven voor een werkende (200 statuscode) link.

Linkwaarde gaat verloren in de linkstructuur

De linkstructuur is erg belangrijk voor een juiste linkwaardeverdeling. De volgende drie situaties kunnen gemakkelijk voorkomen.

Take-away 7: Belangrijke vs niet-belangrijke pagina’s in de structuur

Linkwaarde stroomt als een vloeistof door de website. Vaak heeft de homepage de meeste linkwaarde. Toch zien we vaak dat belangrijke pagina’s pas na meerdere klikken vanaf de homepage bereikt kunnen worden en dat totaal onbelangrijke pagina’s heel hoog in de structuur hangen. Hierdoor vloeit er meer linkwaarde naar de onbelangrijke pagina’s dan naar de belangrijke pagina’s, want: hoe verder deze pagina’s weg staan van de homepage, des te minder linkwaarde zij krijgen.

Best practice: zet de belangrijke pagina’s eens hoger in de structuur. Past het niet binnen het menu? Link er dan bijvoorbeeld naar vanuit de homepage met een top-5 lijstje. Zo’n lijstje wordt vaak gebruikt om de vijf best verkochte producten in op te nemen. Door deze op de homepage te zetten, krijgen deze pagina’s een extra boost in autoriteit, omdat er van hoger in de structuur naartoe gelinkt wordt.

Take-away 8: pagina’s die niet doorlinken hoog in de structuur

Wat ook regelmatig voorkomt is dat er een pagina hoog in de structuur staat die geen link naar belangrijke pagina’s heeft. Hierdoor krijgt de pagina veel linkwaarde, maar wordt er vervolgens niets meer doorgegeven. In onderstaande afbeelding is deze situatie geschetst. Zowel pagina A als pagina B krijgen linkwaarde. Pagina B linkt vervolgens door, terwijl pagina A dat niet doet. Uiteindelijk is de totale waarde binnen pagina B (groen) en de pagina’s waar naartoe gelinkt wordt veel groter dan de waarde op pagina A (rood).

Versla je concurrent en verover die topposities

Uiteindelijk zijn er vele manieren waarop linkwaarde verloren kan gaan. De vraag is daarom niet of dit gebeurt, maar hoe ermee om te gaan. Hele simpele aanpassingen kunnen al zorgen voor een grote boost in autoriteit. Zoek je al tijden naar een oplossing om die concurrent voorbij te streven? This might just be it!Lees het volledige bericht op Emerce »

De 10 belangrijkste features van de nieuwe Google Ads-omgeving

Posted 14 aug 2018 — by Emerce
Category nieuws

Sinds kort moet iedere online marketeer eraan geloven; de overgang naar de nieuwe interface van Google Ads (voorheen AdWords). Nu we niet meer terug kunnen naar de oude interface, is het wat hoog tijd om de wijzigingen en verbeteringen in de nieuwe interface met je te delen. Zodat je direct met een voorsprong kunt beginnen aan deze nieuwe fase in je leven.

De volledige lijst met wijzigingen in de nieuwe Google Ads interface is erg uitgebreid, maar de volgende tien features zullen naar onze mening de grootste impact hebben:

 1. Vernieuwd dashboard
 2. Snelkoppelingen
 3. Notities
 4. Promotie-extensies
 5. Bodaanpassingen voor oproep-extensies
 6. Audience Manager
 7. Rapport bestemmingspagina’s
 8. Verbeterde Aanbevelingen-tab
 9. Showcase Shopping-advertenties
 10. Targeting op gezinsinkomen
 1. Vernieuwd dashboard

Zoals je gewend bent is het pronkstuk bovenaan de overzichtspagina de welbekende grafiek die een aantal metrics weergeeft over de door jou geselecteerde tijdsperiode. Nieuw hierin is de mogelijkheid om maar liefst vier statistieken tegelijkertijd weer te geven (voorheen waren dit er slechts twee).

Waar je normaliter op de overzichtspagina een lijst met campagnes en bijbehorende prestaties zou verwachten, is dat nu anders. In de nieuwe omgeving is de pagina namelijk opgedeeld in blokken. Elk blok bestaat uit interessante informatie over een bepaald onderdeel van je account.

Zo heb je bijvoorbeeld overzichtjes van de campagnes waarin de grootste wijzigingen hebben plaatsgevonden, informatie over de dag en het tijdstip waarop de meeste vertoningen zijn binnengekomen en wordt de meest getoonde advertentie weergegeven.

 2. Snelkoppelingen

Het team van Google heeft een aantal handige snelkoppelingen in de nieuwe omgeving ingebouwd. Zo kun je nóg sneller tussen pagina’s navigeren, enkel gebruik makend van je toetsenbord.

Het uit je hoofd leren van alle keyboard shortcuts zal misschien wat tijd vergen, maar dit gaat zich dubbel en dwars uitbetalen in de tijd die je hiermee bespaart. Een ontzettend welkome toevoeging dus, wat ons betreft.

 3. Notities

Ook heb je, zoals in Analytics al langer het geval is, nu de mogelijkheid om notities toe te voegen. Dit kan op account-, campagne- en advertentiegroepniveau. Je kunt notities bijvoorbeeld gebruiken om context toe te voegen rondom significante gebeurtenissen in je account. Denk hierbij aan plotselinge veranderingen in je verkeer, budgetaanpassingen of A/B-testresultaten.

Het voordeel hiervan is dat je je notities niet meer extern hoeft bij te houden. Daarnaast stelt het je in staat om op een later tijdstip eenvoudig bepaalde trends of afwijkingen in je data te verklaren.

 4. Promotie-extensies

Met de nieuwe interface introduceert Google tevens een nieuwe advertentie-extensie: de zogenaamde promotie-extensie. Met promotie-extensies kan je, niet geheel verrassend, promoties van je bedrijf onder de aandacht brengen. Net als de overige extensies verrijken promotie-extensies je advertentie met extra informatie waardoor je belangrijke informatie direct al op de zoekresultatenpagina van Google kunt vermelden. Ook zorgt het ervoor dat je advertentie nog meer in het oog springt.

Bij het aanmaken van de promotie-extensie kan je, indien relevant, kiezen uit een selectie vooraf gedefinieerde gelegenheden (Valentijnsdag, Kerstmis, Black Friday, et cetera). Qua type promotie kan je een geldkorting of een procentuele korting communiceren. Eventueel kan je ook nog een promotiecode aan je extensie toevoegen.

 5. Bodaanpassingen voor oproep-extensies

Indien het stimuleren van telefoontjes naar je bedrijf voor jou van belang is, kan je door middel van bodaanpassingen voor oproep-extensies ervoor zorgen dat dit extensie-type vaker vertoond wordt. Met name dus een handige feature voor adverteerders die gefocust zijn op het genereren van leads.

Je kunt deze bodaanpassing per campagne instellen. Mogelijk is het voor jou belangrijker om bij advertenties die worden getriggerd door branded zoektermen vaker je oproep-extensie te tonen dan bij generieke zoektermen.

Een nieuwe statistiek die je inzicht geeft in hoe vaak je oproep-extensie bij je advertentie is getoond, is de zogenaamde interactiedekking. Met informatie over de advertentiedekking kan je je biedstrategie verfijnen.

 6. Audience Manager

Het overzicht waar je al je doelgroeplijsten terugvindt heeft in de nieuwe Google Ads-omgeving eveneens een revisie gekregen. Zo kan je de lijst nu segmenteren op basis van zaken als gegevensbron, lidmaatschapsstatus (open of gesloten) en gebruiksstatus. Met name die laatste is handig om al je lijsten die je in gebruik hebt te onderscheiden van de lijsten die je op het moment niet gebruikt.

De kolommen die de grootte van de lijst aangeven zijn uitgebreid met een kolom voor Gmail. Net als lijsten voor het zoeknetwerk of YouTube zijn deze lijsten pas bruikbaar zodra ze duizend actieve bezoekers of gebruikers van de afgelopen dertig dagen bevatten.

De Audience Manager bevat daarnaast nog twee andere tabjes: Doelgroepinsights en Doelgroepbronnen.

  • Via de Doelgroepinsights kom je meer te weten over de doelgroepen waar je remarketinglijsten uit bestaan. Denk hierbij aan demografie, locaties, apparaten en interesses.
  • Bij de Doelgroepbronnen kan je, de naam doet het al vermoeden, bronnen koppelen aan je account zodat je op basis hiervan remarketinglijsten kunt aanmaken. Beschikbare bronnen zijn onder andere Google Ads, Analytics, YouTube en App-analyse (bijvoorbeeld Firebase).

 7. Rapport bestemmingspagina’s

Met het rapport van de bestemmingspagina’s heb je in één oogopslag inzage in de prestaties van je landingspagina’s. Elke pagina krijgt onder andere een mobiele snelheidsscore toegewezen. Deze score (1-10) geeft aan hoe snel de pagina wordt geladen na een klik op de advertentie.

Ook de ‘mobielvriendelijke klikfrequentie’ is een factor in het bepalen van de geschiktheid van je bestemmingspagina’s. Deze statistiek bestaat uit het percentage mobiele klikken dat naar een pagina gaat die geschikt is voor mobiele apparaten.

De derde statistiek die iets zegt over de kwaliteit van je landingspagina is de geldige AMP-klikfrequentie. Dit is het percentage advertentieklikken naar AMP-bestemmingspagina’s dat een geldige AMP-pagina bereikt.

Vanuit dit rapport kan je ook externe Google tools als de Mobile-Friendly Test of de AMP Validator Test aanroepen waarmee je je landingspagina’s nogmaals kunt testen.

 8. Verbeterde aanbevelingen

In de nieuwe interface neemt het tabje met de Aanbevelingen een prominentere rol in. Een belangrijk onderdeel hiervan is de accountscore. Deze score geeft aan hoe goed de campagnes in het account zijn opgezet en geoptimaliseerd. Hierbij worden aanbevelingen gegeven om de prestaties te verbeteren en de score te verhogen.

De aanbevelingen zijn gestoeld op historische data en geven schattingen van de verbetering in prestaties, mocht je de aanbevelingen opvolgen. Aanbevelingen kunnen gegeven worden op basis van onder andere zoekwoorden, targeting, advertenties, extensies, biedingen en budgetten.

 9. Showcase Shopping-advertenties (nog niet beschikbaar)

De nieuwste toevoeging aan het Shopping-arsenaal, de Showcase Shopping-advertentie, stelt ons  in staat om in plaats van een enkel product een aantal aan elkaar gerelateerde producten te promoten.

Dit type advertentie is met name handig voor adverteerders die zoekers in een vroeger stadium van de customer journey trachten te bereiken. Anders dan bij de traditionele Shopping-advertentie krijgt de zoeker bij de Showcase Shopping-advertentie namelijk meerdere soortgelijke artikelen voorgeschoteld, waardoor de kans ook groter zal zijn dat er iets tussen zit dat hem/haar bevalt.

Deze advertenties zullen gaan verschijnen zodra iemand op een algemenere term zoekt als ‘schoenen’ of ‘kledingkast’. Je zal de standaardproductadvertenties ook nog steeds zien langskomen, met name bij de wat specifiekere zoektermen.

Er kleeft echter één nadeel aan deze nieuwe advertentievorm: de advertenties zijn in Nederland nog niet aan te maken. We zullen dus nog even geduldig moeten wachten tot de Showcase Shopping-advertenties ook in ons kleine kikkerlandje beschikbaar zijn.

 10. Targeting op gezinsinkomen (nog niet beschikbaar)

Naast de gebruikelijke demografische categorieën waar je op kunt targeten en bieden als leeftijd, geslacht en ouderlijke status is het binnen de nieuwe Google Ads -mgeving ook mogelijk om op gezinsinkomen te targeten en/of te bieden. Dit was eerder enkel nog maar mogelijk in het Displaynetwerk van Google en op andere platformen zoals Facebook.

De categorisatie qua gezinsinkomen varieert van de 50 procent laagste inkomens tot de hoogste 10 procent. De rapporten zijn in te zien op advertentiegroep-, campagne- en accountniveau.

Net als de Showcase Shopping-advertenties is ook deze feature helaas nog niet beschikbaar in Nederland.

Nog meer veranderingen

Naast de besproken tien features zijn er nog vele andere veranderingen en toevoegingen in het nieuwe platform, zoals advertentie versiegeschiedenis, goal-optimized Shopping-campagnes en diverse aanpassingen op het gebied van videocampagnes. Wat vind jij de belangrijkste of meest impactvolle toevoeging(en) in de nieuwe omgeving?Lees het volledige bericht op Emerce »

Meer e-mail engagement door witruimte in de pre-header

Posted 13 aug 2018 — by Emerce
Category nieuws

In de strijd om meer aandacht in de e-mail inbox van de consument is er een nieuwe mogelijkheid om op te vallen en daarmee het openingspercentage te verbeteren. Nu de A/B-tests met afzendernaam, subjectline (inclusief emoji’s) en pre-header is het tijd voor een opvallende witruimte in de inbox. Vooralsnog een succesvolle hack.

De subjectline en pre-header

Elke e-mailmarketinguiting bevat een subjectline en pre-header. Een pre-header, ook wel de snippet genoemd, is in de inbox van de ontvanger zichtbaar na de subjectline. In het onderstaande voorbeeld is Paul Smith de afzendernaam, het vetgedrukte ‘Shop Sale, by price’ de subjectline en daarna volgt de pre-header.

Wanneer de pre-header niet de volledige ruimte nodig heeft pakt een e-mailclient, zoals Gmail of Hotmail, automatisch de eerstvolgende tekst uit de HTML van de e-mail, op zowel desktop als mobiel. Dat gebeurt ook wanneer marketeers geen gebruikmaken van de mogelijkheid voor een pre-header, zoals hieronder bij reisorganisatie Djoser.

Schreeuwen om aandacht in een overvolle inbox

E-mail clients als Gmail en Outlook.com streven naar een zo uniform mogelijke opbouw van de inbox. Om die reden is alles netjes over de volledige breedte uitgelijnd, zoals ook in de visual hieronder te zien is. Alle merken schreeuwen om aandacht en proberen via het gebruik dan wel testen van verschillende elementen een verschil in open rates te realiseren. In het voorbeeld van de inbox hieronder zijn onder andere lengte, emoji’s, het gebruik van kapitalen en personalisatie gebruikt.

Door de HTML van de e-mail net iets anders op te bouwen wordt een witruimte gecreëerd. Dit moet in die volle inbox tot extra attentiewaarde voor ontvangers leiden en daarmee een hoger openingspercentage.

Is het gebruik van witruimte een succes?

Door de witruimte neemt de engagement op e-mails toe. Sinds begin dit jaar is bij acht verschillende klanten van Yourzine, waaronder NLZIET en KPN, een A/B-test uitgevoerd met dezelfde subjectline en pre-header maar met en zonder witruimte achter diezelfde pre-header. Wat blijkt? In alle gevallen heeft dit tot een significant hoger openingspercentage geleid. Oplopend tot wel plus 8 procent vergeleken met de controlevariant. Ook had de witruimte in een aantal gevallen een positieve uitwerking op de click through rates.

Het openingspercentage werd keer op keer positief beïnvloed en in een aantal gevallen is ook een positieve correlatie op het klikpercentage zichtbaar. Mogelijk is de veronderstelling dat dit vooral leidt tot meer kliks op opt-out, maar niets bleek minder waar. Er werd hieronder geen uplift gecreëerd, het waren vooral kliks naar de specifieke content in de mail.

Hoe nu verder?

De consument wordt op dit moment verrast door de witruimte en een afwijkende vorm in de inbox valt op. Het leidt direct tot meer opens. De verwachting is, dat dit net zoals bij de introductie van emoji’s, een tijdelijke uplift teweeg brengt. Inmiddels maken in Nederland meerdere partijen zoals Coolblue en Made.com al gebruik van deze mogelijkheid. Overigens was de witruimte al een tijd mogelijk maar wordt dit pas sinds enkele maanden regelmatig toegepast.

Het aantal marketeers dat gebruik maakt van dit slimmigheidje zal alleen maar verder toenemen. Zeker nu Litmus het betitelt als ‘The Little-Known Preview Text Hack You May Want to Use in Every Email’ zullen steeds meer marketeers hier mee gaan experimenteren. Het is echter niet te laat om hogere opens te behalen.

Tijdens de opbouw van de test om te achterhalen wat de impact van deze hack is, werd vanuit meerdere partijen gevraagd of dit mogelijk leidt tot een lagere deliverability of zelfs impact op de verzendreputatie. Vooralsnog kunnen we op basis van een aantal maanden testen stellen dat het in geen van de gevallen impact heeft gehad op de deliverability of reputatie.

De vraag is wel hoe lang deze aanpassing een positieve bijdrage levert op het openingspercentage dan wel klikpercentage. Het trucje zelf is geen noviteit en al langer beschikbaar, echter nu meer partijen het  inzetten zal het verrassingselement langzaam maar zeker wegvallen en hierdoor een minder groot verschil maken. Daarnaast is het ook nog eens de vraag hoe partijen als Google (Gmail) en Microsoft (Outlook.com) zullen  reageren. Wordt ongetwijfeld vervolgd!Lees het volledige bericht op Emerce »

Bastiaan van den Berg (De Persgroep): ‘Ik geloof sterk in experimenten’

Posted 11 aug 2018 — by Emerce
Category nieuws

Productontwikkeling in een datagedreven omgeving klinkt voor veel bedrijven als de heilige graal. Voor Bastiaan van den Berg is het al jaren praktijk. Een praktijk die hij sinds kort voert bij de Persgroep.

Wat maakt juist de Persgroep nu zo interessant?
“De Persgroep Online Services is de internettak van de organisatie. Daarin zitten drie verticals: Automotive, Labourmarket en Technology, met titels als Autotrack.nl, Nationale Vacaturebank en tweakers.net. We willen groeien in de huidige verticals en met nieuwe. Online Services staat ook los van het krantenbedrijf, opereert vrij autonoom. Ik kan dus echt bouwen aan het bedrijf met bekende merken.”

Wat houdt je werk in?
“Kort gezegd: mensen verbinden. Bij de collega’s binnen de individuele businessunits zit heel veel kennis. Die wordt echter nog niet goed ontsloten naar de andere onderdelen. Ik ga dan ook vooral de uitwisseling van ervaringen helpen faciliteren. Hiermee leg je de fundamenten voor een organisatie om te groeien.”

Heeft dat met cultuur te maken?
“Deels. Een bedrijfscultuur kun je niet zomaar aanpassen, want die moet worden gedragen. Op het gebied van productmanagement ligt dat iets anders. Daar gaat het om de sfeer die je creëert. Ik geloof bijvoorbeeld sterk in experimenten doen. Productontwikkelaars moeten het gevoel hebben dat dat mag en wordt gewaardeerd. Daarmee accepteert de organisatie dat ontwikkelingen in eerste instantie niet heel snel gaan, maar op langere termijn doe je wel dan de juiste dingen.”

Wat voor soort manager ben je?
“De rol van peoples-manager en facilitator ligt me erg goed. Hoe je ervoor zorgt dat collega’s zo optimaal mogelijk kunnen presteren binnen de visie en missie van het bedrijf. Daar kan ik ze bij helpen. En creëert een werksfeer met een duidelijke focus op resultaat in combinatie met veel vrijheid in oplossingsrichtingen. Dat vereist ook veel vertrouwen.”

Jouw functie is nieuw. Waar mag ik die plaatsen?
“Er is een nieuwe gespecialiseerde managementlaag gebouwd. Niki van Wijk (MT-lid voor Marketing & Data, red) en ik zijn tegelijk begonnen en vallen samen met de CTO onder Sander van den Hout als directeur. Aan mij de taak om met servant leadership de teams te helpen en breder te kijken dan de individuele vertical. Dat ligt me goed en ik voel me ook als met open armen ontvangen.”

Ben je intern gericht of klantgericht?
“Beide. Vanuit mijn vakgebied ben je altijd met de klant bezig. Met hoe je zijn behoefte optimaal kunt vervullen op basis van de missie en visie van het bedrijf. Maar vanuit productmanagement ben je ook de spil tussen verschillende afdelingen intern.”

Welke specifieke bagage neem je mee?
“Op productmanagementgebied heb ik meer dan vijftien jaar ervaring bij verschillende typen bedrijven met veel verschillende doelgroepen en werkwijzen. Zowel succesverhalen als minder succesvolle. Ook heb ik ervaring met het creëren van de juiste cultuur van customer centric development. Een succesvol product bereik je immers alleen door die passende cultuur te hebben.”

Wat hoop je te leren?
Productmanagement vanuit een matrixorganisatie is nieuw voor me. Fijn om me nu daarin te kunnen verdiepen.”

Is ‘datastrategie’ ook bij jullie zo’n gevleugelde term?
“Eigenlijk niet, maar dat is inherent aan mijn werk. Binnen productmanagement is data altijd al belangrijk geweest. Al sinds mijn tijd bij eBay in 2007. Ik zie wel dat het voor organisaties in het algemeen, en dus ook hier, in toenemende mate belangrijk wordt. De Persgroep is hier professioneel op ingericht en ontwikkelt zich naar een datagedreven organisatie.”

Waar sta je over vijf jaar?
Lachend: “Wellicht omringd door autonoom rijdende auto’s. Qua werk betreft… ik geloof niet echt in een strak omlijnd carrièrepad. De wereld verandert ook snel. Desondanks weet ik vrij zeker dat ik ergens iets met productmanagement aan het doen ben.”

* Dit artikel verscheen eerder in het juninummer van Emerce magazine (#166).Lees het volledige bericht op Emerce »

Landingspagina’s maken en optimaliseren zonder CMS of webbureau

Posted 10 aug 2018 — by Emerce
Category nieuws

Voel jij je bij het maken van landingspagina’s ook beperkt door de (on)mogelijkheden van het CMS of ben je daarvoor afhankelijk van bijvoorbeeld een IT-afdeling of extern webbureau? Het kan gelukkig ook anders. Er zijn handige tools beschikbaar voor een snelle en flexibele ontwikkeling en optimalisatie van landingspagina’s. Maar welke is daarvoor het meest geschikt?

Landingspagina’s zijn belangrijk voor het succes van elke campagne. Of het nu gaat om Google AdWords-, display- of Facebookcampagnes; je wilt bezoekers een optimale ervaring bieden op je website. Dit betekent dat de landingspagina waarop een bezoeker terecht komt na het klikken op je advertentie-uiting, optimaal moet aansluiten op diezelfde uiting en de verwachting die deze creëert bij je doelgroep. Niet alle bestaande pagina’s van je website zijn daar even geschikt voor. De homepage is vaak te generiek en een product- of dienstenpagina juist weer te specifiek. Een landingspagina biedt dan uitkomst.

Landingspagina’s maken met een landingspagina-tool

Met een landingspagina-tool kun je deze specifieke landingspagina’s maken zonder een groot budget, veel tijd, een webbouwer of diepgaande design- of developerskills. Met zo’n tool kun je namelijk in relatief korte tijd een professionele landingspagina maken.

Met de tool kun je niet alleen landingspagina’s live zetten, maar ook optimaliseren met behulp van A/B-testen. Daardoor kun meten wat wel en niet conversieverhogend werkt. Kortom: genoeg redenen om te onderzoeken welke interessante tools er op de markt zijn en welke landingspaginatool volgens ons het beste uit de bus komt.

In mijn zoektocht naar een geschikte landingspagina tool kwam ik drie verschillende tools tegen: Leadpages, Unbounce en Instapage. Drie betrouwbare en veel gebruikte tools. Om een mooi overzicht te maken heb ik de goedkoopste licenties van Leadpages, Unbounce en Instapage naast elkaar gezet om te kunnen vergelijken.

LEADPAGES UNBOUNCE INSTAPAGE
Aantal gepubliceerde pagina’s Ongelimiteerd 75 50
Aantal templates 160 125 200
Usability **** *** *****
Customization mogelijkheden *** ***** ****
Prijs per maand $ 25 $ 99 $ 79

Om te beginnen met de prijs: Leadpages is met 25 dollar per maand het aantrekkelijkst. Daarnaast heb je met deze landingspagina-tool keuze uit vrij veel templates en je kunt onbeperkt landingspagina’s publiceren. Ideaal. Helaas zorgen de beperkte customization mogelijkheden er wel voor dat je snel tegen de grenzen van deze tool zal aanlopen.
Unbounce biedt juist ontzettend veel customization-mogelijkheden. Je kunt echt de kleinste details van je landingspagina’s aanpassen. Daardoor is de interface complexer en minder makkelijk in het gebruik. Met deze landingspagina tool kost het maken van landingspagina’s daardoor ook meer tijd. Daarnaast is Unbounce de duurste landingspagina tool van de drie.

Instapage 
is ook zeker niet goedkoop en je kunt het minste aantal landingspagina’s publiceren. Wel heb je met deze tool de beschikking over maar liefst 200 templates. Daarnaast is de usability opvallend goed, je bouwt met deze tool echt razendsnel landingspagina’s. Instapage heeft niet extreem veel customization-mogelijkheden, maar wel ruim voldoende om professionele landingspagina’s te maken.

Alle drie de tools zijn absoluut het proberen waard, maar voor ons kwam Instapage als beste uit de bus vanwege het grote aantal templates waar je uit kunt kiezen. Daarnaast viel de goede usability van het systeem op, waardoor het proces van het maken van een landingspagina snel verloopt. Ik heb met de tool gespeeld en uitgewerkt wat mijn bevindingen zijn en wat je van deze tool kunt verwachten.

Wat kun je verwachten van Instapage?

Een landingspagina bouwen

Je kunt verschillende templates kiezen die je kunt gebruiken als basis voor je landingspagina. Nadat je een template hebt gekozen, stelt de WYSIWYG-editor je in staat om in een handomdraai het formulier van een template aan te passen, een CTA te plaatsen, een timer toe te voegen, enzovoort. Kortom: het is erg eenvoudig om zonder diepgaande design- of developerskills een pagina op te maken.

Formulieren maken met Instapage

Als je doel is om leads te genereren, dan is de kans groot dat je een formulier gaat gebruiken op je landingspagina. Instapage heeft verschillende integraties waarmee je kunt zorgen dat de leads naar je CRM worden gestuurd. Het kan natuurlijk zijn dat er geen integratie beschikbaar is voor het CRM dat wordt gebruikt in jouw organisatie. In dat geval zul je de brug zelf moeten bouwen tussen het formulier en het CRM. Dit is tijdrovend en vraagt om development skills. Het (niet zo ideale) alternatief is om te zorgen dat elke lead wordt verzonden naar een e-mailadres.

Mobiele pagina’s opzetten

Nadat de desktopversie van je landingspagina af is, kun je de mobiele versie opmaken. Vaak zie je dat daar waar de elementen op de desktopversie keurig staan, dezelfde elementen op de mobiele versie kriskras door elkaar staan. Daardoor kost het nog redelijk wat werk om dit netjes te maken. Maar door de eenvoud van het systeem is deze klus relatief snel te klaren.

Meetbaar maken: gebruik Google Analytics

Ondanks het feit dat Instapage beperkte analytics-inzichten biedt, is ons advies om de tool voor deze functie niet of beperkt te gebruiken. Het is namelijk beter om hiervoor Google Analytics of vergelijkbare alternatieven in te zetten die je ook gebruikt voor de analyses van de rest van de website en marketingcampagnes. Dan zijn alle analyses en daaruit volgende inzichten en acties immers gebaseerd op één en dezelfde dataset. Het advies is dan ook om bijvoorbeeld Google Analytics met behulp van Google Tag Manager te implementeren. Dit kan heel eenvoudig dankzij de speciale plugins die hiervoor zijn ontwikkeld binnen Instapage.

Publiceren van je landingspagina

Heb je een website die draait op WordPress of Drupal? Dan kunnen de landingspagina’s gewoon gepubliceerd worden op het eigen domein met behulp van een plugin. Heb je een ander CMS? Dan moet er een kleine instelling worden aangepast en kunnen de landingspagina’s via een subdomein worden gepubliceerd. Hoe je dit doet, zie je in het filmpje hieronder:

Landingspagina optimaliseren met Instapage:

Je kunt Instapage ook gebruiken voor A/B-testen. Je maakt namelijk heel snel verschillende varianten die je tegen elkaar kunt testen. Daarnaast is analyseren van je testresultaten erg eenvoudig door het goed ingerichte dashboard.

Gebruik je liever een andere tool voor A/B-testen zoals Google Optimize, Convert, VWO of Optimizely? Dat kan ook. Maak hiervoor ten eerste de A-variant op, dupliceer deze en pas deze aan zodat de B-variant ontstaat. De pagina’s moeten vervolgens gepubliceerd worden. Je kunt dan een Split URL A/B-test opzetten waar je deze twee pagina’s voor gebruikt.

Naast A/B-testen geeft Instapage je ook inzicht in hoe bezoekers interacteren met je landingspagina. Instapage genereert namelijk automatisch heatmaps. Je kunt in deze heatmaps de muisbewegingen, clicks en scrolldiepte van je bezoekers aflezen.

Overige functies van Instapage

Dynamic keyword insertion

Maak je gebruik van SEA-campagnes via Google AdWords? Dan is de Dynamic Keyword Insertion functie interessant. Deze functie geeft je de mogelijkheid om op de landingspagina het keyword terug te laten komen waarop je advertentievertoning werd getriggerd.

Wanneer je je Google AdWords-campagnes ‘strak’ hebt ingericht en keywords en bijbehorende advertenties telkens heel nauw aansluiten op de door de gebruiker ingegeven zoekopdracht, kun je deze optimale gebruikerservaring ook doortrekken naar je landingspagina. Gebruik bijvoorbeeld dynamic keyword insertion in de koptekst van een pagina, in de eerste alinea of in een specifieke call-to-action.

Helaas heeft het gebruik van Dynamic Keyword Insertion geen invloed op de kwaliteitsscore van de landingspagina. Deze kwaliteitsscore wordt hoger wanneer de aansluiting tussen zoekopdracht > keyword > advertentietekst en > landingspagina in tekstueel opzicht sterk is. Maar omdat de Google AdWords-bot bij het beoordelen van de landingspagina geen zoekopdracht of keyword meestuurt naar de landingspagina-URL, ziet deze alleen een ‘tag’ staan. Desondanks geldt dat wanneer je gebruik maakt van Google AdWords, de Dynamic Keyword Insertion functie voor je SEA-landingspagina’s de moeite waard is om te testen.

Instablocks

Instapage maakt het mogelijk om een compleet blok dat allerlei elementen bevat, bijvoorbeeld een header of footer, op te slaan in je bibliotheek. Dit blok kun je in een andere pagina dan weer importeren waardoor je deze niet hoeft na te bouwen of handmatig moet gaan kopiëren.

Conclusie

Heb je landingspagina’s die matig converteren? Heb je geen groot budget, veel tijd en geduld om je webbouwer in te schakelen voor nieuwe landingspagina’s? Dan zou landingspagina-tool een goede oplossing voor je kunnen zijn. Hieronder sommen we alle redenen op waarom je wel of juist niet voor een landingspagina tool zou moeten kiezen.

Redenen om wel te kiezen voor een landingspagina-tool Redenen om niet te kiezen voor een landingspagina-tool
Je kunt in relatief korte tijd een professionele landingspagina maken. Leads kunnen niet altijd naar een CRM worden verstuurd, tenzij je een CRM gebruikt waar de betreffende landingspagina tool een integratie voor heeft.
Je hebt geen webbouwer of diepgaande design- of developerskills nodig voor het opmaken van  landingspagina’s. Een landingspagina tool is duurder dan het maken van een landingspagina in een CMS-systeem.
De landingspagina tool biedt meer mogelijkheden dan de meeste CMS-systemen. Met sommige landingspagina tools kun je maar een beperkt aantal landingspagina’s publiceren.
Conversieoptimalisatie met een landingpagina tool is erg eenvoudig.

 Lees het volledige bericht op Emerce »

De ultieme gids voor Messenger marketing (2)

Posted 10 aug 2018 — by Emerce
Category nieuws

Messaging apps bieden bedrijven de kans om direct met klanten in contact te treden via een kanaal dat de klant aanspreekt. Het levert daardoor een veel hogere engagement op dan e-mailmarketing. In deel twee van deze uitgebreide, gids leg ik alle ins & outs van dit nieuwe marketingkanaal uit.

In deel 1 bespraken we hoe communicatie verandert, wat Messenger marketing precies inhoudt en welke strategieën je vandaag nog kunt proberen. Verder gingen we in op de hoge engagementpercentages, het gemak van messaging apps en waarom Facebook Messenger hard op weg is om de nummer 1 messaging app te worden voor bedrijven.

In dit tweede deel gaan we in op de volgende onderwerpen:

Hoe laat je je bedrijf groeien met Messenger Marketing?

In deel 1 hebben we de potentie van Messenger marketing uitgebreid besproken. Laten we daarom nu bekijken hoe je dit nieuwe kanaal succesvol kunt inzetten voor marketingdoeleinden.

Dit zijn de drie stappen die je moet nemen:

 1. Ontwerp jouw Messengerbot
 2. Werf abonnees voor je Messengerbot
 3. Maak van Messenger-abonnees betalende klanten
Stap 1: ontwerp jouw Messengerbot

Om leads en klanten te werven via Messenger, moet je allereerst een bot flow definiëren. Hiervoor kan je een bestaand webformulier of funnel vervangen met een Messengerbot. Dit maakt het vervolgens ook mogelijk om een A/B-test uit te voeren en de CPA-resultaten te vergelijken.

Wat heb je nodig?

Bot Flow Builder

JSON tool

Stap 2: werf abonnees voor jouw Messengerbot

Vergelijk Messenger marketing met e-mailmarketing. Het doel is om abonnees te verzamelen die je marketingberichten kunt sturen. Niet één keer, maar gedurende de hele levenscyclus van de klant.

Met Facebook Messenger kan je een bericht versturen naar iedereen die op dat moment een open gesprek heeft met jouw Facebookpagina of naar een custom groep gebruikers. De custom groep kan bijvoorbeeld bestaan uit iedereen die eerder contact heeft gehad met je Messenger-bot.

Het is daarom veel gemakkelijker om abonnees te werven voor Messenger marketing dan voor e-mailmarketing. Facebookgebruikers hoeven immers maar één bericht naar je Facebookpagina te sturen. Ze hoeven geen e-mailadres in te voeren en er is geen omslachtig opt-in-proces.

Hier is een voorbeeld van hoe dat werkt:

Voorbeeld van Click-to-Messenger Ad

Als je deze advertentie ziet, tik je op de op de CTA-knop om Messenger in te gaan en het eerste bericht te versturen. Vervolgens word je automatisch toegevoegd aan een lijst van abonnees. Dit stelt jou in staat om een bericht te sturen naar de abonnee zodra deze niet succesvol is geconverteerd of klaar is voor een activatie en eventuele vervolgaankoop.

Om succesvol te zijn met Messenger marketing, moet je goed nadenken over de distributieaanpak met betrekking tot je bot. Een aantal mogelijkheden:

 • Facebook Pagina Call-to-Action “Sent Message” (Get Started Button)
 • Short link distributie (bijv. m.m./naam) via een landingspagina, e-mail
 • Bot beschikbaarheid via “Discover” sectie
 • Bot gesprek starten vanuit een comment op een Facebookpost
 • Bot gesprek starten vanuit een checkbox plugin

Elk van de bovenstaande distributietactieken stelt Facebookgebruikers in staat om de Messengerbot te ontdekken en een dialoog aan te gaan. Daarnaast zijn deze tactieken kosteloos te implementeren. Hierdoor kan je op meerdere manieren Messenger-abonnees werven tegen een veel goedkoper tarief en met een hogere kans op engagement dan e-mail.

Wil je een stapsgewijs proces doorlopen voor het linken van de Messengerbot aan “Click-to-Messenger” advertenties? Lees dan hieronder verder.

#1. Bij het opzetten van de Facebook Ad, waarbij Messengerbots als bestemming kunnen worden ingezet, kan je kiezen tussen ‘Messages’ en ‘Conversions’ als doelstelling. Beiden kunnen gebruikt worden om Click-to-Messenger Ads te creëren.

Praktische tips:

 • Gebruik de ‘Messages’ doelstelling om mensen te bereiken die zeer waarschijnlijk in zijn voor interactie met de Messengerbot.
 • Gebruik de ‘Conversions’ doelstelling wanneer je ook daadwerkelijk binnen of buiten Messenger de conversie kan meten. Een Pixel is hiervoor een vereiste instelling.
 • Trek de aandacht van gebruikers middels Click-to-Messenger Ads door de best practices van Facebook te volgen.
 • Configureer de content waarmee mensen in Messenger welkom geheten worden. Voeg beeld, quick replies en buttons toe om interactie te stimuleren.
 • Zorg ervoor dat je communitymanagementteam in korte tijd reageert op berichten waarvoor een ‘human’ touch nodig is.

Om de instructies simpel te houden kiezen we voor ‘Messages’ als doelstelling. Je kan nu verder gaan met het creëren van je advertentie en de Messenger Setup configureren in de Ad Manager.

Voor een simpele interactie met één of twee stappen kan je Facebooks standaardfunctionaliteit gebruiken. In dit voorbeeld is onze aanbeveling om de JSON te gebruiken voor het starten van een gepaste Bot Flow.

#2. Nu kunnen we de JSON kopiëren en plakken in de Facebook Ad Manager.

Messenger Setup inside Facebook’s Business Manager

#3. Zodra je klaar bent met het opzetten van de Bot Flow, kan je de flow publiceren middels de ‘publish’ button en live gaan met de campagne.

Boom! Nu kun je live gaan met de Click-to-Messenger Ad en abonnees gaan werven voor de Messengerbot.

Stap 3: maak van Messenger-abonnees betalende klanten

Het kost dus slechts één klik en één bericht om een abonnee te werven en een doorlopend gesprek te starten. Dit betekent dat abonnees die niet converteren vervolgens kunnen worden benaderd met gerichte marketingberichten. Het doel is om abonnees om te zetten in klanten.

Belangrijk is dat je als marketeer je aanpak afstemd op het gedrag van chatgebruikers. Chatsessies verschillen veel van elkaar en zijn grofweg op te delen in drie categorieën: actief, passief en sporadisch.

Een actieve chatsessie is een sessie waarin gebruikers volledig gefocust zijn op een gesprek en binnen 20 seconden een nieuw bericht naar elkaar sturen. Een intense discussie tussen vriend en vriendin zou bijvoorbeeld kwalificeren als een actieve chat.

Iemand in een passieve chatsessie is minder betrokken en stuurt vaak pas na enkele minuten een nieuw bericht. Dit is het type gesprek dat je kunt voeren met een vriend terwijl je met andere zaken bezig bent, zoals voetbal kijken of eten koken.

Een gebruiker in een sporadische chatsessie zal af en toe controleren of er nieuwe berichten zijn en gedurende de dag hierop reageren.

Hierop moet je als marketeer je content flow afstemmen. Het kan bijvoorbeeld handig zijn om te wachten tot de volgende dag met het versturen van een nieuw retargeting bericht als iemand een sporadische chatter is. Pas dan kan er goed worden vastgesteld of een chatsessie nog steeds aan de gang is of niet.

PRO tip: door je e-commerce backend te integreren kun je gebruikers producten laten bestellen zonder de chatinterface te verlaten. Facebook Messenger biedt native betaalmogelijkheden voor creditcard en Paypal. Als alternatief kun je jouw productfeed integreren en gebruikers de aankoop laten voltooien binnen een Messenger webview.

Voor PRO’s: Bot Triggers & Message Context

Abonnees kunnen je Facebookadvertentie ontdekken, klikken om een gesprek aan te gaan met de Messengerbot en vervolgens een winkelmandje op de website vullen, maar niet kopen. Bot triggers kunnen helpen om alsnog conversie te realiseren.

Je Messengerbot kan zich namelijk abonneren op events die in jouw backend worden geregistreerd (zoals een niet voltooide aankoop) en reageren op dergelijke gebeurtenissen door een bericht te sturen aan de individuele gebruiker.

E-mailmarketingautomatisering werkt op dezelfde manier, maar vereist wel dat je opnieuw de website bezoekt om de aankoop te voltooien. Messenger marketing biedt daarentegen de optie om direct in de chatomgeving af te rekenen aangezien steeds meer messaging apps betaalopties aanbieden.

Bot triggers bieden ook de fundamentele functionaliteit dat Facebookgebruikers zich kunnen abonneren op belangrijke updates en documenten (bijvoorbeeld tickets, updates over jouw bestelling).

Voorbeeld van Bot Triggers

Als je nog een stap verder gaat, kan je botconversaties personaliseren door klanteninformatie en de bestelgeschiedenis op te slaan. Hier komt de ‘message context’ om de hoek kijken.

Stel, een bestaande klant komt terug om een nieuwe bestelling te plaatsen. Met ‘message context’ kan je bot eerdere bestellingen en een reeds bestaand verzendadres weergeven. Hierdoor is de klant in staat is om acties sneller uit te voeren en wordt de barrière voor herhaalaankopen verlaagd.

Na het ontwerpen van je Messengerbot, het werven van abonnees en het omzetten van hen in betalende klanten, zijn Bot Triggers en Message Context de volgende stappen waarmee je de Messengerbot onderdeel kunt maken van de totale klantervaring en de frictie in de customer journey kunt verminderen. De precieze invulling hiervan is aan jou. De laatste vraag om te beantwoorden is dan ook:

Hoe zou jij Messenger marketing gebruiken?

Steeds meer mensen geven de voorkeur aan chat boven andere communicatiekanalen. De potentie om je producten en diensten te vermarkten groeit met gelijke tred. Dit is hét moment om met Messenger marketing aan de slag te gaan.Lees het volledige bericht op Emerce »

Alibaba fuseert maaltijdbezorgers

Posted 09 aug 2018 — by Emerce
Category nieuws

Alibaba voegt twee maaltijdbezorgdiensten samen om beter te kunnen concurreren met het door Tencent gefinancierde Meituan Dianping.

Het gaat om Ele.me en Koubei. Alibaba wil 3 tot 5 miljard dollar in de nieuwe entiteit pompen tegen een waardering van 25 miljard dollar.

Mogelijk gaat SoftBank de financieringsronde leiden. Ook de naam van Primavera Capital Group wordt genoemd.

Weer andere bronnen melden aan Reuters dat ook Alibaba’s kassaloze supermarkten Hema Fresh onderdeel gaat worden van het gefuseerde bedrijf.Lees het volledige bericht op Emerce »

FNV wint zaak tegen dubieuze domeinverkoper

Posted 09 aug 2018 — by Emerce
Category nieuws

Trademark Office, een bedrijf dat vaak onder valse voorwendselen domeinnamen registreert, heeft een rechtszaak tegen FNV Zelfstandigen verloren.

Volgens het bedrijf moest de zzp’er een factuur betalen voor de registratie van haar bedrijfswebsite. De rechter oordeelde dat er tijdig is geannuleerd en dat van kosten die Trademark Office claimde, niets is gebleken.

Het is de volgende tegenslag voor het bedrijf. Trademark Office blijkt in maart een schikking te hebben getroffen met dertig ondernemers wegens misleiding. Advocaten Nagessersing en Jeroen Thiele van Berntsen Mulder Advocaten, beiden hebben de schikking afgedwongen, kondigden vorige maand nieuwe juridische stappen aan omdat het bedrijf zijn praktijken niet wil stoppen.

Zzp’ers die een bedrijfswebsite hebben met de extensie .nl worden vaak zonder enige aanleiding door Trademark Office gebeld. Het bedrijf probeert ze over te halen om ook hun domeinnaam met de .com of .eu of .info-extensie te laten registreren. Uiteraard tegen betaling en dan meteen voor 10 jaar.

Daarbij wordt op zijn minst gesuggereerd en soms gewoon gezegd dat sprake is van een potentiële concurrent die met de domeinnaam aan de haal wil gaan. Vervolgens voert Trademark Office de druk op door te zeggen dat zzp’ers een zogenaamd eerste registratierecht hebben en dat er snel moet worden beslist omdat de domeinnaam anders wordt vrijgegeven voor een potentiële concurrent. Wie die concurrent is, kan Trademark Office onder het mom van privacy uiteraard niet vertellen.

Het FNV stelt: ‘Zzp’ers worden onder valse voorwendselen onder druk gezet om een overeenkomst aan te gaan. Door dit vonnis stopt Trademark Office hopelijk met deze wanpraktijken.’

De vakbond vindt het wel jammer dat de rechtbank geen overweging heeft gewijd aan de vraag of Trademark Office zich schuldig maakt aan acquisitiefraude.Lees het volledige bericht op Emerce »

Tiqets wil cultuur voor iedereen toegankelijk maken

Posted 09 aug 2018 — by Emerce
Category nieuws

Tiqets is een schoolvoorbeeld van een startup die een probleem oplost waar je je pas van bewust bent als je er tegenaan loopt: je bent in een stad, hebt zin om naar een museum of attractie te gaan en wil direct een kaartje regelen om rijen voor de kassa te vermijden.

Maar technologie is niet de sterkste kant van culturele instellingen en dus was online boeken bij veel attracties ofwel niet mogelijk, ofwel een onhandig, frustrerend proces. Die constatering leidde in 2013 tot de oprichting van Tiqets, dat is uitgegroeid tot het grootste wereldwijde platform voor toegangsbewijzen voor musea en attracties. De missie van het snelgroeiende Nederlandse bedrijf is om cultuur en entertainment beter toegankelijk te maken. Dat klinkt simpel maar het is best lastig, zegt CEO Luuc Elzinga.

“Je hebt te maken met taalbarrières, omslachtige boekingsprocedures en het creëren van zichtbaarheid – wat is er te doen, waarom moet iemand naar die venue toe? Wij hebben een technologische oplossing voor deze drie problemen bedacht die zowel de consument als de venues toegevoegde waarde biedt én schaalbaar is. Inmiddels zijn we actief in veertig landen.”

Het duurde wel even voor de juiste oplossing was gevonden voor het geconstateerde probleem. Toen Tiqets eind 2013 begon was dat met een ander businessmodel, vertelt Luuc. “In de begintijd waren we meer een metazoekmachine – we aggregeerden content. De gebruiker had in die opzet echter geen seamless ervaring. Het was lastig om de actuele beschikbaarheid weer te geven en veel venues verwachten dat toegangskaartjes werden uitgeprint, wat natuurlijk heel onhandig is als je spontaan ergens naartoe wilt of simpelweg niet over een printer beschikt. Dus besloten we het model te veranderen en directe verbindingen aan te gaan met de venues. We zijn een echte partner geworden. Onze kracht is dat je last-minute een ticket kan bestellen, die je op je mobiel ontvangt, zodat je direct naar binnen kunt bij het museum, pretpark, et cetera.”

Er is maar één Louvre

De markt van attracties en musea is heel anders dan bijvoorbeeld de hotellerie, waar de consument de macht heeft. Er is immers maar één Louvre en één Van Gogh Museum, stelt Luuc. “Van ons wordt verwacht dat we niet alleen nieuwe bezoekers brengen maar ook waarde halen uit bestaande bezoekers. De Sagrada Familia is prachtig maar je hebt een audioguide nodig om het hele verhaal te begrijpen. Dat moeten wij goed overbrengen aan de bezoekers. Op die manier helpen wij venues om hun marketingdoelstellingen te behalen. Het mobiele ticket speelt hierbij een cruciale rol. Het is een entreebewijs maar ook een manier om te zorgen dat de customer journey wordt verlengd. Je kunt in contact blijven met de bezoeker, cross- en upselling doen, nieuwsbrieven sturen, hem of haar donateur maken.”

De uitdagingen waarvoor Tiqets zich ziet gesteld, zijn aan de aanbodkant het aansluiten van nieuwe venues. Aan de vraagkant draait het om het aantrekken van nieuwe klanten, meer waarde halen uit bestaande klanten en het managen van de distributiepartners.

Om met de venues te beginnen: hoe bepaalt Tiqets welke musea en attracties aan het aanbod moeten worden toegevoegd? “Daarvoor hebben we een slim algoritme ontwikkeld, dat kijkt naar de populariteit van de stad waar de attractie is gevestigd, het aantal bezoekers, de taal die er wordt gesproken, enzovoorts. Zo identificeren we de hot prospects die we vervolgens proberen binnen te halen. We kijken hoe ze de marketing en distributie hebben geregeld en waar kansen liggen voor ons. De doorlooptijd voordat we van een interessante venue een partner hebben gemaakt is lang. We hebben te maken met musea die veelal eigendom zijn van de staat met de bijbehorende bureaucratie van een grote overheidsinstantie. We willen de sales pipeline strak houden en gebruiken hiervoor Salesforce Sales Cloud. Dat doen we actie-gedreven – er staat altijd een actie open bij de venue. Het streven is om bij elk contactmoment een betere indruk achter te laten dan daarvoor en zo gaan we door tot het contract is getekend.”

Segment of one

Voor het onderhouden van de relatie met de consument wordt Salesforce Marketing Cloud ingezet. “De consument boekt direct bij ons. Wij communiceren per e-mail namens de venue en hebben daarnaast campagnes die het Tiqets-platform en de bestemmingen onder de aandacht brengen. Personalisatie is daarbij heel belangrijk: ik geloof in een segment of one. Door de data te laten spreken kun je groepen identificeren en de boodschap aan hen aanpassen. Doordat wij een deel van de marketing overnemen van de musea en attracties beschikken we over een schat aan data en hebben we heel veel kennis opgebouwd. Met veertienhonderd venues in ons bestand profiteren onze partners van de best practices. In de VS zijn ze bijvoorbeeld heel erg goed in het converteren van bezoekers tot members. Dat wordt in Europa ook steeds belangrijker. Wij kunnen door onze internationale ervaring helpen bij de implementatie.”

De belangrijkste kanalen voor consumentenmarketing zijn Google Ads, SEO, influencers en affiliates. Luuc: “Paid traffic wordt vooral ingezet om een stad op de kaart te zetten en onder de aandacht te brengen, dat is niet zozeer een investering waar we direct conversie uithalen. In de upper funnel is daarnaast met name SEO belangrijk. We willen al in de oriëntatie naar boven komen, iets wat een individuele venue moeilijk voor elkaar kan krijgen. Verder werken we met influencers en affiliates. Bij alles proberen we nieuwe markten aan te boren voor de venue, met name door te adverteren in talen die de attractie zelf niet aanbiedt.”

Distributiepartners

Er zijn vele wegen die naar de content van Tiqets leiden. Allereerst kunnen consumenten boeken op de website en app. Daarnaast heeft Tiqets een groot netwerk van distributiepartners, zoals bloggers, online reisagenten en mediabedrijven. “Zij gebruiken onze content om hun klanten en bezoekers te inspireren en daar zelf natuurlijk aan te verdienen. We gebruiken affiliate partners om traffic te genereren. Daarnaast is ons aanbod ook geïntegreerd in websites, een soort co-branded oplossing waarvan wij de technologie leveren. Ook is het mogelijk om via API-koppelingen toegang te krijgen tot ons aanbod. Onze voorkeur gaat echter uit naar onze eigen kanalen, de website en de app, en naar affiliate partners omdat we dan controle hebben over de kwaliteit en data. Zo kunnen we er bijvoorbeeld beter voor zorgen dat onze e-mails niet in de spam terechtkomen en extra informatie sturen zoals een routebeschrijving zodat mensen niet te laat komen voor het tijdslot dat ze hebben geboekt. Als we de boeking niet zelf in de hand hebben weten we niet wie de klant is en kunnen we de relatie niet onderhouden.”

En de toekomst? Voor Tiqets zelf is de ambitie helder: groei. “We hebben schaalgrootte nodig en willen elk jaar verdubbelen qua omzet. Wat de sector betreft denk ik dat AR en VR een grote rol gaan spelen, al weten we nog niet precies welke. Als je de Nachtwacht wilt zien, dan gaat niets boven een bezoek aan het Rijksmuseum. De drukte, sfeer en het gebouw zijn onderdeel van de beleving. Maar ik kan me wel zo voorstellen dat AR en VR hieraan een bijdrage leveren, bijvoorbeeld doordat Rembrandt vertelt over wat hij doet. Kunst wordt nog veel interessanter als het verhaal en de context goed worden verteld. Door nu alvast de digitale relatie met de klant aan te gaan bereidt de venue zich voor op deze toekomst.”Lees het volledige bericht op Emerce »

Geen vergunningen meer voor apptaxi’s in New York

Posted 09 aug 2018 — by Emerce
Category nieuws

De stad New York stelt paal en perk aan het aantal vergunningen voor alternatieve taxibedrijven als Uber en Lyft. Het komende jaar verstrekt de stad geen vergunningen meer.

De maatregelen moeten de verkeersdrukte aanpakken en reguliere taxichauffeurs beschermen. Die hebben door de hevige concurrentie salaris moeten inleveren.

In 2015 telde New York 12600 taxi’s van appdiensten, dit jaar zijn dat er al 80.000. Daar tegenover staan 14.000 reguliere gele taxi’s.

Uber en Lyft hebben hun ongenoegen over de maatregelen flink laten blijken. Lyft vreest dat het lastiger zal worden om een (betaalbare) taxi te vinden.Lees het volledige bericht op Emerce »

De ultieme gids voor Messenger marketing (1)

Posted 07 aug 2018 — by Emerce
Category nieuws

Mobiel creëert dagelijks 30 miljard contactmomenten voor adverteerders. Dit is hét strijdtoneel waar bedrijven hun klanten zullen aantrekken, bedienen en behouden. Hoe kunnen bedrijven concurrerend blijven en superieure klantervaringen leveren? Messenger marketing is hiervoor een stap in de juiste richting.

Volgens eMarketer wordt mobiel dit jaar het grootste reclamemedium van de Verenigde Staten met meer advertentie-uitgaven dan TV. Klanten verwachten dat ze alles onmiddellijk kunnen krijgen en het is aan adverteerders om die wens waar te maken. Weinig bedrijven zullen de sprong wagen. Maar wie het wel doet, zal er de vruchten van plukken.Het uitbouwen van een personal shoppingdienst van nul naar een miljoenenomzet leerde mij de belangrijkste uitdagingen van mobiele marketing:

 • 40 procent van de consumenten verlaat een mobiele website die meer dan vier seconden nodig heeft om te laden;
 • 26 procent zegt dat het moeilijk is om producten en aanbieders op een smartphone of tablet te vergelijken en alle informatie te verkrijgen die nodig is om tot aankoop over te gaan;
 • 60 procent lagere conversie op mobiel in verhouding tot desktop.

In deze uitgebreide, tweedelige gids leg ik alle ins & outs van dit nieuwe marketingkanaal uit. Als je jouw bedrijf wilt positioneren voor een consument die messaging apps de voorkeur geeft boven e-mail en mobiele browsers, dan is deze gids voor jou bestemd. Gebruik de onderstaande index om snel te navigeren.

Deel 1:

In deel 2 komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Hoe laat je je bedrijf groeien met Messenger marketing?
 • Stap 1: Ontwerp jouw Messengerbot
 • Stap 2: Werf abonnees voor je Messengerbot
 • Stap 3: Maak van Messenger abonnees betalende klanten
 • Voor PRO’s: Bot Triggers & Message Context
 • Hoe zou jij Messenger marketing gebruiken?
Communicatie verandert

Hoewel mensen nog steeds e-mailen en bellen, is chatten zonder twijfel de voornaamste manier van communiceren geworden. Omdat steeds meer bedrijven chat gebruiken om mobiele momenten te creëren, geloven we dat chat in het midden van het strijdtoneel komt te staan. Immers, welke interface is beter om klanten onmiddellijk te leveren wat ze willen?

Messaging apps zijn gemakkelijk te gebruiken en laten al jaren een stijging in gebruik zien, zoals hieronder te zien is.

Het is aan bedrijven om mee te gaan in een verandering van consumentengedrag en de business te laten groeien door middel van messaging apps. Dit is waar Messenger marketing op is gericht.

Wat is Messenger marketing?

Messenger marketing is het vermarkten van producten en/of diensten aan consumenten met behulp van een messaging app. Steeds meer messaging apps bieden mogelijkheden om chat voor meer dan alleen klantenservice te gebruiken.

Automatisering van chatgesprekken stelt bedrijven in staat om messaging apps ook als marketingkanaal in te zetten. Ze kunnen leads werven, vragen beantwoorden en content versturen. Uiteindelijk kunnen dezelfde leads worden omgezet in betalende klanten.

Conceptueel werkt e-mailmarketing op dezelfde wijze. Echter, in de praktijk worden e-mails vaak naar een lijst met abonnees verstuurd. Messenger marketing is daarentegen gebaseerd op een 1:1 gesprek en maakt het mogelijk om verkopen te realiseren zonder dat klanten de chat-interface hoeven te verlaten.

Messenger marketing is een logische evolutie van e-mailmarketing naarmate chat steeds meer de belangrijkste interface voor bedrijven wordt. De resultaten zijn vele malen beter aangezien de openings- en doorklikpercentages bij Messenger marketing drie tot vier keer hoger liggen dan bij e-mailmarketing.

Messenger marketing zal blijven groeien en het beste moment om te starten is nú.

Drie Messenger marketingstrategieën die je vandaag kunt proberen

Daarom zijn hier drie voorbeelden van Messenger marketingstrategieën die goede resultaten boeken in de praktijk:

1. Leadgeneratie
2. Contentdistributie
3. Activatie van potentiële klanten

 1. Leadgeneratie

Messengerbots bieden een effectieve manier om rijke profieldata op te bouwen en Facebookgebruikers om te zetten naar warme leads. Wat heb je hiervoor nodig?

Een praktisch voorbeeld: veel automerken zetten Facebook Ads in om nieuwe modellen onder de aandacht te brengen, om vervolgens Facebookgebruikers uit te nodigen om een testrit te boeken.

Facebook Lead Ad

In dit voorbeeld gaan we de statische landingspagina vervangen door een proactieve Messengerbot:

Click to Messenger Ad

Messengerbot Flow

Door leads te werven met Messengerbots hebben onze klanten de conversieratio’s weten te verdubbelen.

 2. Contentdistributie

Benieuwd hoe je de open- en click rates van je nieuwsbrief kan verhogen? Overweeg dan Messenger broadcasts als een nieuwe manier om een grote stap vooruit te zetten.

Wat heb je hiervoor nodig?

 • Messenger Plugin (om abonnees te genereren)
 • Bot Flow Builder (om subscribers te managen & content te broadcasten)
 • Content Feed (om gebruikerscontent te laten opzoeken of ontvangen)

Hubspot onderzocht of er betere alternatieven waren voor e-mailmarketing. In plaats van een formulier om je aan te melden voor de nieuwsbrief, boden ze de optie om content te ontvangen via Messenger. Na een test van vier weken was er een duidelijke winnaar. De Messenger-strategie resulteerde in een 242 procent hogere open rate en een 619 procent hogere click rate.

Zo ziet een Messenger nieuwsbrief eruit:

Je kunt een Sent to Messenger plug-in plaatsen op je website of app om abonnees te genereren vanuit bestaande traffic. Net als Hubspot kan je gebruik maken van Messenger om dichter bij de klant te komen te staan en de KPI’s enorm verbeteren.

Werk je aan CRM en Marketing Automation binnen je bedrijf? Volg dan de ontwikkelingen van Messenger als een nieuwe manier om abonnees te activeren met relevante updates en nieuws. Als algemeen communicatiekanaal verwachten wij dat de rol van e-mail verder zal afnemen in de komende jaren. Daarom is het verstandig om vroeg ervaring en kennis op te bouwen met nieuwe kanalen zoals Messenger als verlengstuk van bestaande CRM-activiteiten.

 3. Activatie van potentiële klanten

Zodra een potentiële klant interesse heeft getoond in je diensten of producten, heb je de kans om direct op dat moment tot conversie over te gaan. Aangezien iedereen druk is, dien je de aandacht hoog en drempel laag te houden. Messenger kan je daarmee helpen.

Wat heb je hiervoor nodig?

Zodra consumenten je website bezoeken en producten bekijken of mogelijk toevoegen aan een winkelmandje, maar vervolgens niet kopen, dan heb je de mogelijkheid om hen te activeren. Messenger marketing biedt hiervoor de meest effectieve manier.

Verlatenwinkelmandje-berichten via Facebook Messenger

Zodra je de Messenger checkbox plugin implementeert kan je de Messengerbot abonneren op gebeurtenissen zoals een onvoltooide aankoop en potentiële klanten activeren middels een Facebook Messenger bericht. Om dergelijke gesprekken goed te begeleiden richting een verkoop, kan je Messengerbot flows creëren.

Met deze aanpak vanuit een 1:1 gesprek tussen de potentiële klant en Messengerbot ben je beter in staat om de aankoop te assisteren dan vanuit een e-mailbericht. Met de nieuwe inzichten kan je vervolgens de conversie funnel verder optimaliseren.

De besproken drie Messenger marketingstrategieën passen in de behoefte van consumenten aan snelheid en gemak. Begin daarom met een van de drie genoemde strategieën. Waarom nu? Dit is waarom:

Hoge engagement percentages

Sendgrid onderzocht vorig jaar de gemiddelde openings- en doorklikpercentages voor e-mails die via het platform worden verzonden. De gemiddelde openingspercentages bedroegen 30,6 procent en de doorklikpercentages waren 2,5 procent.

Messenger marketing resulteert daarentegen in percentages die drie tot vier keer hoger liggen dan die van e-mail, blijkt uit onderzoeksdata van Facebook Messenger.

Met dergelijke cijfers wordt de potentie van populaire messaging apps voor marketingdoeleinden duidelijk. De kans is immers veel groter dat (potentiële) klanten zullen reageren op berichten in een messaging app dan op e-mails in een volle inbox. Dit is goed nieuws voor elke marketeer die de prospect en customer engagement wil verbeteren.

Messaging apps bieden consumenten nog meer gemak

De consument van vandaag geeft de voorkeur aan snelheid en gemak. Chat is hiervoor het ideale kanaal en steeds meer bedrijven integreren chat dan ook in kernbedrijfsprocessen. Naast klantenservice wordt chat nu ook ingezet voor geautomatiseerde taakafhandeling (bijvoorbeeld informatie verzamelen, producten zoeken, bijbestellen) en klantencommunicatie (bijvoorbeeld contentdistributie, verzending updates).

Om de potentie waar te maken is een developer community ontstaan rondom chatplatformen en wordt er continu gewerkt aan de verbetering van de klantenervaring. We komen nu dan ook in een fase waarin Messenger marketing tools steeds volwassener worden en goede integratiemogelijkheden met bestaande systemen bieden.

Op deze manier kan chat beter onderdeel worden van de totale klantervaring. Klanten kunnen meer te weten komen over aanbiedingen, een aankoop doen en betalen, vragen stellen en terugkomen om opnieuw te bestellen. Allemaal binnen één interface en vanuit één doorlopend gesprek.

Vergelijk dit met e-mail, die vaak in een volle inbox terecht komt en van klanten vereist dat ze doorklikken naar een website waar een bestelling geplaatst kan worden.

Iets nu gedaan krijgen binnen één interface is het voornaamste voordeel dat messaging apps bieden. Met één doorlopend gesprek kan je momenten creëren waarmee je klanten kan aantrekken, bedienen en behouden.

Nog niet overtuigd? Lees dan meer over SnapTravel dat binnen een jaar op het Messenger platform 1 miljoen dollar in omzet realiseerde.

Waarom Facebook Messenger?

Wereldwijd zijn WhatsApp en Facebook Messenger de meest gebruikte messaging apps op basis van maandelijks actieve gebruikers (MAU’s).

WhatsApp is echter nog steeds erg rudimentair in functionaliteit (vergelijkbaar met SMS), terwijl Facebook Messenger de mogelijkheid biedt om chatgesprekken te automatiseren en Messengerbots te ontwikkelen. Hiervoor biedt Facebook Messenger een complete set aan UI elementen (denk aan knoppen, afbeeldingen, webviews) en functionaliteiten (zoals betalingen, retargeting, overdracht aan medewerker).

Bovendien biedt Facebook meerdere manieren om gebruikers door te sturen naar jouw Messengerbot:

Hiermee is Facebook Messenger goed op weg om wereldwijd de nummer 1 Messaging app voor bedrijven te worden.Lees het volledige bericht op Emerce »

Verzet tegen hoge commissies Takeaway-bezorger 10bis

Posted 07 aug 2018 — by Emerce
Category nieuws

Honderden restaurants in Israël zijn in het geweer gekomen tegen 10bis, de maaltijdbezorger die door Takeaway wordt overgenomen. Zij maken bezwaar tegen de in hun ogen torenhoge commissies.

Restaurants als Benedict, Landwer, Keton, M2R en Japanika hebben de krachten gebundeld met kleine cafés in Tel Aviv en andere steden in Israël om een vuist te kunnen maken.

De markt voor maaltijdbezorgers in Israël wordt gedomineerd door 10bis en Cibus: in feite een duopolie. Deze partijen rekenen gemiddeld 6 procent commissie plus 7,2 procent BTW over elke bestelde maaltijd en soms komen daar nog extra kosten bovenop.

10bis en Cibus concentreren zich vooral op de markt voor zakelijke lunches. Veel bedrijven maken daar gebruik van om te voorkomen dat kantoorwerkers vast komen te zitten in het verkeer rond lunchtijd.

Restaurants zijn de laatste jaren echter geconfronteerd met sterk gestegen kosten. Zo is het wettelijke minimum loon sterk omhoog gegaan, evenals de belasting voor buitenlandse werknemers. De maaltijdbezorgers hebben hun tarieven echter niet willen aanpassen.

Ook in Nederland is de laatste tijd nogal wat verzet gekomen tegen de tarieven van Takeaway. De overname van 10bis moet overigens nog door de aandeelhouders worden goedgekeurd.Lees het volledige bericht op Emerce »

Yes! Dit zijn de nieuwe features van Display & Video 360

Posted 06 aug 2018 — by Emerce
Category nieuws

Elke online marketeer die voorheen in DoubleClick werkte werd vanmorgen wakker in de wondere wereld van het Display & Video 360. Een vernieuwde interface met als doel meer synergie tussen verschillende disciplines van online marketing. Zo kun je bijvoorbeeld direct vanuit Display & Video 360 schakelen naar Analytics 360 en Google Tagmanager 360. In dit blog vertel ik je alles over de nieuwe features en hoe je deze direct kunt inzetten. 

Nieuwe overzichtspagina

Wanneer je Display & Video 360 opent kom je direct in een nieuw overview terecht. Hierin heb je direct een duidelijk overzicht van:

 • Welke insertion orders achterlopen op geplande campagne spend;
 • Welke line items afgekeurde creatives hebben;
 • Laatst bekeken Insertion Orders, Campagnes & Line Items.

Daarnaast is er binnen het user management een nieuwe rol bijgekomen, namelijk die van creative user. Het doel van deze rol is het versimpelen van de samenwerking tussen het creative team en het media-inkoopteam. Voorheen was het niet mogelijk om het creative team toegang te geven zonder dat zij inzicht kregen in kostengerelateerde data als spend, CPM’s, CPC’s et cetera. Met deze nieuwe user role is dit wel mogelijk. De creative users kunnen nu:

 • Uploaden, ontwikkelen en aanpassen van creatives in de format gallery;
 • Inzicht hebben in het mediaplan om hierbij toepasselijke creatives te ontwikkelen;
 • Standaard rapporten uitdraaien om inzicht te krijgen in de prestaties van verschillende creatives.

Hierin hebben ze inzicht zonder dat ze in een campagne aanpassingen kunnen maken.

Vernieuwde display creatives

Naast de vernieuwde creative user rol zijn er ook wijzigingen doorgevoerd in de standaard creatives die je kunt ontwikkelen vanuit de interface. Zo is er een aantal nieuwe formaten toegevoegd die je in een paar simpele stappen kunt ontwikkelen vanuit de zogenaamde format gallery.

Deze nieuwe formaten ontwikkel je gemakkelijk middels een drag & drop-systeem, waarin je een logo, achtergrondafbeelding en accentafbeeldingen kunt toevoegen. Vervolgens hoef je alleen nog een aantrekkelijke tekst te schrijven, een call-to-action te bedenken en de kleuren van je call-to-action button en banner aan te geven. Zo heb je in een aantal simpele stappen je eigen banner gemaakt. Vervolgens kun je deze gemakkelijk kopiëren door middel van één druk op de knop en aanpassen zodat je makkelijker kunt A/B testen of banners kunt maken voor verschillende doelgroepen.

Format Gallery

Dynamic Rules

En dat brengt ons direct bij de volgende nieuwe optie, namelijk het aanmaken van dynamic rules in Display & Video 360. Met deze dynamic rules kun je zelf regels aanmaken op basis van: Doelgroep, Locatie, Tijd of Strategie. Aan deze dynamische regels kun je vervolgens specifieke banners koppelen. Zo kun je bijvoorbeeld gebruikers in Amsterdam een andere banner tonen dan gebruikers in Almere. Of in de ochtend bezoekers uitnodigen om bij je restaurant een ontbijtje te komen eten en in de middag voor de lunch of borrel. Voorheen was dit natuurlijk ook al mogelijk maar was dit proces veel complexer.

Dynamische regels

Display 360 Audiences

Naast dat er op het gebied van creatives het één en ander is gewijzigd is er ook een aantal ontwikkelingen doorgevoerd op het gebied van audiences. De drie belangrijkste hiervan zijn:

 • Doelgroepinzichten
 • Activiteitgebaseerde doelgroepen
 • Frequency capping op basis van doelgroepen

Doelgroep inzichten

In het oude DoubleClick had je een aantal manieren om inzichten te verkrijgen in je doelgroepen, via Google Analytics, AdWords Audience Insights of een rapport uitdraaien met overlappende doelgroepen in DoubleClick zelf. In de nieuwe Display & Video 360 omgeving heeft Google dit een stuk makkelijker gemaakt. Als je nu namelijk onder het tabblad audiences kijkt zie je een nieuwe functie: Analysis.

audience analysis

Deze analysetool geeft je inzicht in je huidige doelgroepen en in vergelijkbare doelgroepen op basis van deze doelgroep. Zodat je nieuwe vergelijkbare doelgroepen kunt ontdekken die zo min mogelijk overlap hebben met je huidige doelgroep. Hiermee kun je het bereik van je campagne verder vergroten. Het werkt als volgt: allereerst selecteer je een ‘Seed Audience’ bijvoorbeeld alle bezoekers van de afgelopen 30 dagen. Vervolgens krijg je inzicht in waaruit deze doelgroep bestaat op basis van demografische gegevens.

Doelgroep inzichten

Vergelijkbare doelgroepen vinden

Daarnaast kun je per audience targeting-methode zien wat vergelijkbare doelgroepen zijn van deze doelgroep en in hoeverre er overlap zit tussen je huidige doelgroep en de vergelijkbare doelgroep. Deze vergelijkbare doelgroepen zijn in te delen in:

 • Affiniteitsdoelgroepen
 • In-market doelgroepen
 • First party doelgroepen
 • Third party doelgroepen

Hierdoor heb je een volledig beeld van interessante doelgroepen die je kunt gebruiken om het bereik van je campagne verder uit te breiden binnen een relevant segment.

ontdek nieuwe doelgroepen

Met behulp van filters kun je een minimale en maximale grootte van je doelgroep selecteren. En met behulp van de similarity index kun je aangeven hoe dicht je nieuw te zoeken doelgroep bij je huidige doelgroep moet liggen of hier juist vanaf moet staan. Als je de slider dichter naar de 0 verplaatst is er minder overlap met je huidige doelgroep en wanneer je de slider dichter bij de 10 zet is de overlap groter. Op deze manier kun je dus een keuze maken tussen bereik & relevantie van je doelgroep. Daarnaast kun je ook het exacte aantal gebruikers zien dat in je huidige doelgroep zit en in de nieuw te targeten doelgroep.

Zo zie je in het bovenstaande voorbeeld dat van de huidige websitebezoekers (die bestaat uit 20K users) er 1.340 ook in de doelgroep vallen van mensen die geïnteresseerd zijn in natuurvakanties. De totale grootte van deze doelgroep is 838.824 dus er zijn nog 837.484 unieke gebruikers die we nieuw kunnen bereiken en wellicht geïnteresseerd zijn in onze producten.

Activiteitgebaseerde doelgroepen

Waar het voorheen in DoubleClick alleen mogelijk was om doelgroepen aan te maken op basis van floodlights (tags) is het nu ook mogelijk om deze aan te maken op basis van activiteit en interactie die gebruikers hebben gehad met je campagnes en banners.

Hierdoor wordt het mogelijk om doelgroepen te maken van gebruikers die je in een eerdere fase van je campagne hebt bereikt met een banner of bezoekers die op je banner hebben geklikt. Vervolgens kun je in combinatie met de nieuwe dynamic rules specifieke creatives tonen aan deze doelgroepen.

Frequency capping op basis van doelgroepen

Tot slot kun je met behulp van deze ook je frequency capping in gaan stellen. Voorheen kon je per Strategie, Insertion Order en Campagne je frequency capping inregelen, maar nu is dat ook mogelijk op basis van doelgroepen.

activity based audience

Zo kun je nu bijvoorbeeld een doelgroep aanmaken van gebruikers die binnen een insertion order twintig impressies van een banneruiting hebben gezien maar hier minder dan één keer op hebben geklikt. Deze doelgroep kun je vervolgens als uitsluiting toevoegen aan je strategieën om je banners nog efficiënter in te kopen.

Al met al heeft Google met het uitrollen van Display & Video 360 weer een aantal leuke nieuwe features toegevoegd waar de online marketeers heerlijk mee kunnen spelen en experimenteren. Mochten we in de loop van de komende weken nog nieuwe features tegenkomen zullen we deze uiteraard toevoegen aan dit artikel. En als je vragen hebt over één van de nieuwe functies laat dan gerust hieronder een reactie achter.

 Lees het volledige bericht op Emerce »