Posts Tagged ‘anp’

Contextueel adverteren laat relevantie tot 40% stijgen

Posted 24 apr 2018 — by Emerce
Category nieuws

 “Half the money I spend on advertising is wasted; the trouble is, I don’t know which half”, zei John Wanamaker. Hij had natuurlijk kunnen meten en analyseren. Een andere uitdaging blijft echter wel bestaan: de juiste boodschap, op de juiste plaats, op het juiste moment laten zien, aan de juiste doelgroep.

Binnen display advertising (prospecting) zijn de uitdagingen het grootst. Relevante campagnes maken waarbij bereik en performance hand in hand gaan blijft moeilijk. Banners worden vandaag de dag vaak als storend ervaren, omdat ze onafhankelijk zijn van de context waarin ze geplaatst worden. Ook audience based targeting laat niet altijd de resultaten zien waarop we hopen, aangezien het targeten van doelgroepen geen garantie is voor een actuele interesse of aankoopintentie van mensen binnen de doelgroep.

Volgens velen ligt de oplossing van dit probleem bij contextuele marketing. Maar waarom precies? 

Wat is contextueel adverteren?

We spreken van contextuele advertenties wanneer een reclameboodschap zo goed mogelijk is afgestemd op de context waarin hij geplaatst wordt, waardoor de advertentie veel relevanter wordt, en minder snel als irritant wordt ervaren. Helaas wordt er vandaag de dag nog steeds weinig aan contextueel adverteren gedaan, omdat de huidige tools tot kortgeleden nog niet volledig sluitend waren.

Kijk maar naar het volgende voorbeeld: Je bent geïnteresseerd in de nieuwe Sony soundbar en leest hier een artikel over op Datanews, een website over elektronische toestellen.

Zijn de advertenties van Telenet Business en Job Village dan relevant voor jou? Waarschijnlijk niet. Dus welke boodschap heb jij dan aan deze advertenties? Waarschijnlijk geen. Het zijn foute boodschappen die op de verkeerde plaats, en op het verkeerde moment worden getoond.

Dit wil niet zeggen dat de getoonde advertenties totaal irrelevant zijn. Hoogstwaarschijnlijk ben jij als bezoeker van deze pagina in het verleden wel eens op de sites van Telenet en Jobvillage geweest, en toonde op dat moment dus wel interesse. Maar wanneer hier dan banners van worden getoond aan jou op dit moment, spreken we gewoon van remarketing, wat anders is dan contextueel adverteren.

Het zijn eerder advertenties die in de verkeerde context worden getoond en eigenlijk misplaatst zijn. Hoeveel beter en relevanter zouden de advertenties van Telenet en Job Village worden als deze respectievelijk vertoond werden naast een artikel over het beveiligen van toestellen tegen hackers en sites als Jobat? Als dit gebeurt worden de advertenties binnen de juiste context getoond aan mensen die een duidelijke interesse tonen in het product waarvoor er wordt geadverteerd. De resultaten van deze display advertenties verbeteren bijgevolg drastisch, aangezien op deze manier de kans op een conversie sterk wordt verhoogd.

Net daarom worden nieuwe manieren van contextueel adverteren op de markt ontwikkeld. Bedrijven als display.direct bijvoorbeeld zorgen ervoor dat de inhoud van een advertentie altijd past bij de content van de webpagina waarop hij staat. Het lijkt daarmee erg op Google contextueel adverteren, maar is eigenlijk veel specifieker en meer schaalbaar, aangezien deze AdTech tool kijkt naar multiple content touchpoints en een match maakt met duizenden producten tegelijk. Per product bepaalt het algoritme van display.direct dus automatisch op welke plek het best geadverteerd kan worden.

Zo hoeven adverteerders zich geen zorgen meer te maken over de context waarin hun advertentie terecht komt, aangezien dergelijke algoritmes ervoor zorgen dat bedrijven op grote schaal hun hele assortiment kunnen promoten op het internet in de best passende context.

Stijging in ad relevantie en ROI tot 40 procent

Veel marketeers in Nederland begrijpen de voordelen en kansen die contextuele marketing met zich meebrengt, zo blijkt uit een onderzoek van ‘The Economist Intelligence’. Contextueel adverteren is iets wat elke retailer of e-commerce speler op zijn minst zou moeten overwegen.

Want als eigenaar van een elektronicawinkel die duizenden producten in allerlei soorten categorieën verkoopt, is de webpagina over de nieuwe Sony soundbar wél interessant om advertenties op te vertonen. Idealiter komen je geadverteerde producten dan zelfs exact overeen met de content van deze webpagina. En dat kan nu ook perfect.

Op basis van de product feed van jouw elektronicawinkel linkt het algoritme van display.direct automatisch de juiste producten aan de meest relevante websites en webpagina’s. Hierdoor gaat de relevantie van jouw getoonde advertenties drastisch omhoog, alsook je ROI.

Want zijn advertenties voor de Sony soundbar naast een artikel over diezelfde Sony soundbar niet veel relevanter? Uit campagneresultaten van display.direct blijkt van wel. Zo stijgt de ad relevantie tot 40 procent, wat op zijn beurt weer zorgt voor hogere click-through-rate en conversieratio. En dat volledig automatisch.

Ergens is dit ook logisch, want mensen die deze pagina bezoeken, tonen vaak een duidelijke intentie en interesse voor dit product. De advertenties ernaast zijn dus veel interessanter en relevanter waardoor ze minder snel als irritant ervaren worden. Het is op deze manier dat jij als adverteerder ervoor zorgt dat de juiste boodschap, op de juiste plaats, en op het juiste moment getoond kan worden.

Privacy & de juiste partner

Contextueel adverteren kan de juiste targeting voor een persoonlijke boodschap makkelijker maken. Wel moeten organisaties hier bewust mee omgaan en beseffen dat niet iedereen op elk ‘relevant’ moment benaderd wilt worden en dat privacy ergens ook een rol speelt.

Daarom is het cruciaal om met de juiste partners samen te werken wanneer je contextueel wilt adverteren. Je hebt een partner nodig die weet hoe je moet omgaan met grote hoeveelheden data, je kan helpen met analyses, en real-time aanpassingen kan doorvoeren om effectieve contextuele advertenties samen te stellen, aangezien er expertise voor nodig is om het juiste moment te kiezen op basis van de juiste informatie.

Binnen Google zelf bestaan er programma’s als Google AdSense waarmee contextueel adverteren mogelijk wordt. Ook binnen YouTube en andere kanalen zijn er mogelijkheden. Verder zijn er ook andere bedrijven zoals het Antwerpse display.direct die hierin gespecialiseerd zijn en over genoeg expertise beschikken om contextueel adverteren op grote schaal mogelijk te maken.

Half the money you spend on advertising is wasted? Not anymore.Lees het volledige bericht op Emerce »

Nederlandse onderzoekers: Aanval op Bitcoin lijkt eenvoudiger dan gedacht

Posted 24 apr 2018 — by Emerce
Category nieuws

Een aanval op de Bitcoin lijkt eenvoudiger dan altijd werd aangenomen. Als een groep Bitcoingebruikers die over 20 procent van de rekenkracht beschikt zich verenigt, dan kan deze groep in een paar dagen een aanval uitvoeren om alle andere gebruikers te dwingen om een nieuwe standaard voor Bitcoin te accepteren. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Twente.

Het onderzoek is uitgevoerd door Ansgar Fehnker van de vakgroep Formal Methods and Tools van de Universiteit Twente in samenwerking met promovendus Kaylash Chaudhary van de University of the South Pacific in Fiji. Ze hebben hun onderzoek deze week gepresenteerd tijdens het NASA Formal Methods Symposium in de VS.

Het bitcoinnetwerk maakt gebruik van blockchaintechnologie. Hierbij worden alle individuele transacties (oftewel blokken) aan elkaar gekoppeld tot een keten waar alle gebruikers inzicht in hebben. Binnen dit netwerk zijn afspraken gemaakt over hoe de transacties precies aan elkaar worden gekoppeld.

De bitcoinwereld is momenteel verdeeld in verschillende kampen. Het ene kamp wil de huidige standaard handhaven, terwijl andere kampen pleiten voor aanpassingen die bijvoorbeeld zorgen dat er in kortere tijd meer transacties kunnen worden uitgevoerd.

Binnen het huidige protocol kunnen er, door een harde bovengrens op de grootte van individuele blokken, wereldwijd slechts maximaal zeven transacties per seconde worden afgehandeld. Dit maakt het netwerk, in de ogen van velen, veel te traag.

Wijzigingen in het bitcoinprotocol kunnen eigenlijk alleen worden doorgevoerd als deze door de meerderheid van de gebruikers worden geaccepteerd. Uit berekeningen van de Universiteit Twente komt nu echter naar voren dat een beperkte groep (vooropgesteld dat deze 20 procent van de ‘mining kracht’ in handen heeft) met behulp van een zogenoemde Andresen aanval in staat is om binnen enkele dagen heel een nieuw protocol in te voeren en alle andere gebruikers te dwingen om dit te gebruiken.

Door de aanval zullen de transacties die de afgelopen uren zijn uitgevoerd met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt worden. De onderzoekers waarschuwen dat dit het vertrouwen in de huidige standaard ernstig kan ondermijnen.Lees het volledige bericht op Emerce »

Bizerba: digitale transformatie in 10 stappen

Posted 23 apr 2018 — by Emerce
Category nieuws

Een eeuwenoud familiebedrijf digitaal transformeren is een uitdaging. Bizerba, een traditioneel maar innovatieve onderneming met snij- en weegtechnologie, deed traditionele marketing met een groot salesteam en beursdeelnames. Een gefaseerde aanpak zorgt ervoor dat het bedrijf steeds digitaler wordt.

Bizerba heeft een indrukwekkende historie die teruggaat tot 1866 en is al vijf generaties lang familiebezit. Het Duitse hoofdkantoor, is gevestigd in Balingen in Baden-Württemberg. Bizerba is met haar innovatieve snij- en weegtechnologie actief in 120 landen en heeft wereldwijd 3.900 werknemers in dienst. Een wereldwijd product- en dienstenportfolio bestaande uit hardware, software en diensten behoort tot het aanbod.

Product of klant centraal?

Een productgeoriënteerde aanpak met als pijlers kwaliteit en innovatie bepaalden jarenlang de strategie. Een traditionele sales- en marketingbenadering met een groot salesteam en vooral beursdeelnames zorgden ervoor dat jaarlijks de doelen werden behaald. Met de toetreding in 2011 van Andreas Kraut, de vijfde generatie en verjonging van de salesdirectie op het hoofdkantoor in de jaren die volgden, kreeg de strategie Bizerba 2020 vorm. Deze strategie maakt Bizerba toekomstbestendig en digitale transformatie is daar een wezenlijk onderdeel van. In Groot-Brittannië en de Benelux werd ‘transformative marketing’ als pilot opgestart. Via digitale kanalen online impact creëren wat uiteindelijk leidt tot extra sales. Het merk en de producten op een andere manier aanbieden en ook een deel van de taken van salesmensen verlichten. Marketing doet het voorwerk en sales maakt het af door met zeer specialistische kennis de klantvraag zo goed mogelijk te beantwoorden.

Digitale transformatie in 10 stappen

Er is bewust gekozen voor een gefaseerde aanpak. In eerste instantie is gekozen voor een focus op de verbetering van online vindbaarheid om daarmee de traffic naar de website te vergroten (+35%). Vervolgens is ingezet op conversieoptimalisatie, waarbij met duidelijker call-to-actions en gebruiksvriendelijke contactformulieren gewerkt is. Ook is gesproken met klanten en hebben we hen gevraagd om hun ervaringen met Bizerba met ons te delen, zodat wij die ervaringen weer met prospects kunnen delen. Concreet is het volgende 10-stappenplan doorlopen:

 1. Zorg voor de juiste lijnen en krijg de doelstellingen helder vanuit het hoofdkantoor.
 2. Vergroot draagvlak bij het lokale management en krijg inzicht in de lokale doelstellingen zowel qua omzet als kosten en regel budget om discussies achteraf te voorkomen.
 3. Ga heel dicht tegen sales aanzitten en laat je voeden met hun marktkennis. Dit is ook de opening naar contacten met klanten voor het verkrijgen van case studies en antwoord op de vraag: hoe oriënteert een (potentiële) klant zich? Zo krijg je inzicht in de ideale customer journey.
 4. Zorg voor goede interne communicatie: waar is digital mee bezig en welke successen zijn geboekt?
 5. Versterk offline activiteiten met online in plaats van alle offline activiteiten compleet te vervangen door online.
 6. Wees CRM-evangelist in de organisatie en stimuleer uniform en correct CRM-gebruik, zodat er een waardevolle database ontstaat.
 7. Regel content die strategisch afgestemd is op de doelgroep en focus op trafficgroei.
 8. Zorg voor optimale contactmogelijkheden op je website (formulier en direct contact op de homepage).
 9. Zoom verder in op conversieoptimalisatie (door o.a. duidelijke call-to-actions).
 10. Kies gericht social mediakanalen die aansluiten en gebruikt worden door je doelgroep.

 

 

We doen het al jaren zo….

Mensen met kortere dienstverbanden die al aan een dergelijke werkwijze bij andere organisaties gewend waren, waren meteen aan boord. Er waren ook veel mensen, veelal degenen met een wat langer dienstverband, waar weerstand zat: Zo’n nieuwe werkwijze is toch geen gevaar voor mijn eigen baan? Hadden we van dat budget dat aan marketing gespendeerd wordt niet beter een extra salescollega aan kunnen nemen? Hoe kan je onze hardware, software en services nu online verkocht krijgen?

….we gaan het de komende jaren zo doen

Door te focussen op een paar marktsegmenten, een goede jaarplanning te maken en continue aansluiting te zoeken bij sales werden al snel de eerste successen geboekt. In jaar 1 van de pilot was het doel dat digital 10 procent van de omzet (direct resultaat) voor zijn rekening zou nemen. In jaar 2 was dat 15 procent en voor jaar 3 wordt dit begroot op 20 procent. Interessant waren de discussies in jaar 1 die ontstonden over welk deel precies via digital is gekomen. Waar in de aanloop naar jaar 3 veel meer overleg was over waar we nog wat kunnen tweaken om gezamenlijk tot meer dan 20 procent te komen. Na het succes in Groot-Brittannië en de Benelux wordt het project thans uitgerold in meerdere omliggende landen. Uiteindelijk zal digital wereldwijd de nieuw standaard worden.

Video marketing

Zijn we er nu dan? Er wordt ook nog steeds best veel tijd besteed aan offline uitingen. Digital verbetert wel de zichtbaarheid van onze offline activiteiten, door bijvoorbeeld een e-mail invitatie traject voor een beurs te verzorgen en een bedankmail aan de bezoekers. Dat is een mooi begin, maar er zijn nog steeds hele belangrijke stappen te zetten. Het bedrijf wordt wel eens benaderd door externe partijen die hun expertise willen aanbieden. Meestal weet men dan niet dat het framework door de moedermaatschappij is neergezet en dat Bizerba binnen bepaalde richtlijnen dient te handelen. De opzet van een eigen YouTubekanaal had best wat voeten in aarde. Wat voor de één common sense is, is dat voor de ander niet.  

Door actief te focussen op de 30 procent van de mensen die vanaf dag 1 het project omarmde, plukte Bizerba gaandeweg het project een steeds groter deel van het 70 procent scepsisdeel aan boord. Focus nooit op het NEE gedeelte, meet het JA deel van begin af aan breed uit. Zo creëer je een positieve vibe waar uiteindelijk iedereen deel van uit wil maken.Lees het volledige bericht op Emerce »

Machine learning is ideeënfase voorbij

Posted 23 apr 2018 — by Emerce
Category nieuws

Machine learning is de fase van mooie ideeën voorbij. Dit jaar hebben we het over toegepaste technieken, met soms overweldigende, baanbrekende oplossingen. Hoe ver is machine learning? De computer weet inmiddels al wel wie de Oscars winnen.

Concluderend naar aanleiding van ons bezoek vorige week aan de Papi’s, dé internationale conferentie over real world machine learning stories, is het toepassen van machine learning (ML) gegroeid. Vorig jaar hoorden we voornamelijk de verhalen van briljante geesten met een goed idee rond dit thema, nu zijn we duidelijk verder.

Terug naar het begin: wat is machine learning ook alweer?

In feite is ML een statistisch computermodel dat in staat is om te leren van data. Het model wordt geleerd om patronen te herkennen. In de begindagen hadden we het hier over het kunnen herkennen van bijvoorbeeld handschriften of zeer basale afbeeldingen.

Een ML-model bestaat uit een netwerk van neuronen, vergelijkbaar met het menselijke brein, dat ook uit neuronen (zenuwbanen) bestaat. Het menselijke brein functioneert door de connectie tussen allerlei zenuwbanen en is daardoor in staat om output te geven in de vorm van emoties en herkenning.

Voor een machine learningmodel is dit niet heel anders. Het model is een soort beslisboom op basis van neuronen die op verschillende manieren met elkaar te koppelen zijn en afhankelijk van welke input eraan gegeven wordt de beslisboom doorloopt. Waar het in ML lastiger wordt wanneer het sentiment moet gaan herkennen. Dit is een zeer complex vraagstuk dat simpelweg in de huidige tijd te moeilijk is om te leren.

Om een ML-model te laten leren is er zeer veel rekenkracht nodig. Je kunt je voorstellen dat wanneer je honderdduizenden rijen data gaat ingeven, het een hele tijd zal duren voordat het model goed genoeg getraind is om output te genereren die ergens op slaat. Om dat te kunnen bereken maken ML-modellen gebruik van GPU, Graphics Processing Unit. Juist, diezelfde GPU’s als in spelcomputers. De reden dat er voor GPU gekozen wordt, is omdat deze veel meer rekenkracht heeft dan een CPU. Echter, door ontwikkelingen zoals de Blockchain, welke ook enorme rekenkracht vergt, is er sprake van stevige concurrentie tussen de data en gaming markten en een schaarste op de markt. Tot grote ergernis van partijen als Sony, verantwoordelijk voor de o.a. Playstation.

Zolang we niet in staat zijn het probleem omtrent rekenkracht te tackelen (lees: meer GPU’s produceren tegen betaalbare prijzen), zal het trainen van grote en complexe ML-modellen veel tijd en geld blijven kosten.

Waar staan we met concrete toepassingen?

Op conferenties zoals de Papi’s wordt er vanuit de technologische wereld geshowd wat er op dit moment speelt en wat er allemaal mogelijk is met ML. Er zijn tal van initiatieven die voor een revolutie gaan zorgen op verschillende domeinen. Zoals in het begin al genoemd, is het dit jaar een jaar van proof-of-concept. Modellen die daadwerkelijk in productie zijn genomen en die in een start-up achtige setting stuk voor stuk maatschappelijke problemen aanpakken.

Mooie voorbeelden hiervan zijn Antiverse of GTN, beiden startups die ML gebruiken om de gezondheidszorg te verbeteren.

In het geval van Antiverse hebben we het over een model dat ontdekking van medicatie voor de behandeling van specifieke antistof ziekten mogelijk maakt. Door het computationeel voorspellen van antilichaam-en antigeen bindingen binnen een dag, is er een enorme winst te behalen in de behandeling van dergelijke aandoeningen. Waar het gemiddelde nu op 3 tot 18 maanden ligt voordat er een behandeling ontdekt wordt.

GTN combineert geavanceerde generatieve ML modellen met quantumfysica om het proces van geneesmiddelen ontdekking te versnellen. Door continu te zoeken naar nieuwe chemisch samenstellingen waar de mens jaren over zou doen. Het zijn twee voorbeelden van machine learningtoepassingen in de gezondheidszorg waarvan de hele wereld kan gaan profiteren.

Machine learning in de creatieve sector

Op het eerste oog combineer je creativiteit en machine learning niet meteen met elkaar. Machines kunnen niet creatief zijn, toch? Ze kunnen echter wel degelijk ondersteunen in het creatieve proces. Een leuk voorbeeld hiervan is Folk-RNN, een ML-model dat door het leren van tienduizenden Ierse volksmuziek melodieën in staat is eigen melodieën te componeren. Met de nadruk op melodie, dat iets beduidend anders is dan muziek. Dat blijft dan weer mensenwerk.

Verder gebruiken veel designers, bewust of onbewust, ook al AI toepassingen in hun dagelijks werk. Zo bevatten de Adobe programma’s zoals InDesign en Photoshop tools die gebruik maken van machine learning, zoals de ‘liquify’ tool in Photoshop. Zo zit AI dus eigenlijk al verwerkt in ons dagelijks leven.

BigML, een van de meest bekende machine learning platforms, is een ander goed voorbeeld. Zij hebben door zes van de zes Oscarwinnaars van 2018 correct te voorspellen door middel van machine learning, de publieke discussie aangewakkerd. Je kunt je afvragen hoeveel waarde we moeten hechten aan het voorspellen van de Oscars, maar zeker voor het grote publiek worden technieken als ML begrijpelijker gemaakt door dergelijke proof of concepts.

De ethische vraagstukken

Ondanks alle mooie proof of concepts die er op dit moment in de markt zijn, zijn problemen met rekenkracht, een tegensputterende maatschappij en de ethische kwesties die daarbij horen, discussiepunten die het uitrollen van ML oplossingen tegenwerken. We hebben het al vaker gezegd in verschillende artikelen, wij, de technologische gemeenschap, is verantwoordelijk voor de keuzes die er gemaakt worden in ML modellen. Verantwoordelijkheden als transparantie, het gebruik van zuivere data en om de gehele publieke maatschappij te informeren om te kunnen begrijpen, liggen bij ons. Van developers tot aan de gebruikers, we hebben de plicht om de mensheid te beschermen tegen verkeerde ML toepassingen en na te denken over de ethische vraagstukken die daarbij komen kijken.

Is het wel verantwoord om machines te laten leren, wat wij mensen van nature al kunnen? Als je een model traint met open source data, data die vrij verkrijgbaar is op het web, wie is er dan eigenlijk eigenaar van de output die er gegenereerd wordt en hoe ga je om met biased data? Data waarin een “fout” zit of welke vervuild is. Dit kan met name voor modellen waarin het bijvoorbeeld om gezondheidszorg gaat voor hele verkeerde output zorgen.

Stel je voor dat er een model is dat voorspelt hoe een bepaalde ziekte genezen zou kunnen worden, maar dat de data die daarvoor gebruikt is een specifieke bevolkingsgroep niet goed genoeg in beschouwing heeft genomen. De output kan wijzen op een bepaalde vorm van genezing, maar wat nu als die specifieke groep niet goed reageert op die genezing en het ziektebeeld misschien wel verergerd?

Al deze vraagstukken, en nog veel meer, moeten wij als technologische gemeenschap helder hebben. Er moet, zeker bij dit soort delicate modellen, nul procent foutmarge in zitten.

ML in de toekomst

Maar wat betekenen deze ontwikkelingen nu concreet voor onze markt, het leven dat we nu leiden en onze toekomst? Op den duur zal ML zeker de repetitieve taken van onze dagelijkse werkzaamheden gaan vervangen. Denk bijvoorbeeld aan een inkoopproces of het uitserveren van relevante content voor je gebruiker. Betekend dit dan dat er veel werkgelegenheid verloren zal gaan in dergelijke sectoren? Dat valt nog te bezien, de focus voor menselijk handelen veranderd. Er zal dus minder behoefte zijn aan het uitvoeren van repetitieve taken. Daarentegen brengt het weer ruimte met zich mee om andere en nieuwe dingen te doen of juist te focussen op dat wat echt belangrijk is in je functie.

Huidige en nieuwe generaties groeien op in een wereld waarin technologische ontwikkelingen bij het leven horen. Zelfrijdende auto’s zijn volop in ontwikkeling en over een paar jaar niet uit ons straatbeeld weg te denken.

Digitale Marketing zal alleen nog maar op basis van feiten gedaan worden en niet meer op onderbuik gevoel. We laten machines voorspellen wat we willen eten, kopen, doen op de familiedag, etc.  Maar ook in de veiligheidssector is het niet ondenkbaar dat bijvoorbeeld natuurrampen veel beter voorspeld, gecoördineerd en misschien zelfs wel voorkomen kunnen worden.

Er is immers geen weg meer terug. Artificial Intelligence en Machine Learning is al volop aanwezig; het is aan ons om dit in goede banen te leiden en de verantwoordelijkheid te nemen die past bij deze innovatie en vooral de voordelen te zien van wat het ons te bieden heeft!

Dit artikel is samen geschreven met Vera Engelbertink.Lees het volledige bericht op Emerce »

Beloning voor ANP-directie vorig jaar bijna zeven ton

Posted 20 apr 2018 — by Villamedia
Category nieuws

De directie van persbureau ANP kon vorig jaar bijna zeven ton verdelen. Die beloning valt vooral zo hoog uit door de ontslagpremie voor de voormalig algemeen directeur Guido van Nispen, meldt RTL Z.

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Dit zijn de belangrijkste succesfactoren bij B2B digital commerce

Posted 20 apr 2018 — by Emerce
Category nieuws

Ook de meest conservatieve B2B-sectoren weten: e-commerce doe je er niet even bij. Zakelijke klanten verwachten steeds meer het gemak dat ze kennen van consumentenwinkels zoals Coolblue of Zalando. Maar bij het bestellen van een essentieel machine- of motoronderdeel komt wel wat meer kijken dan bij de aankoop van een t-shirt.

Hoe zorg je voor de juiste mix van online self-service en ouderwets op maat gemaakt advies? Welke plek geef je een e-commerce team binnen je organisatie? Wie voert relevante productinformatie in en hoe geef je als management effectief leiding aan een digitale transformatie?

Kortom: Hoe maak je B2B digital commerce tot een succes?

Herbert Pesch (eigenaar B2B digital agency Evident) en Roelof Swiers (manager Benelux e-commerce platform Intershop) organiseerden rond dit thema gedurende 2017 een serie expertpanels met online business managers van bekende Nederlandse B2B bedrijven (o.a. Technische Unie, Mediq, ZAMRO, AkzoNobel, Royal Brinkman, Bavaria en STIHO).

Dit zijn hun belangrijkste conclusies.

#1 Beschrijf je producten zo relevant mogelijk

Heb je als consument online een verkeerde maat of kleur t-shirt besteld? Geen probleem: je stuurt het gratis retour en binnen de kortste keren ligt de outfit die je wel graag wilt bij je op de deurmat. Dat wordt een heel ander verhaal wanneer je als bedrijf een specifiek motoronderdeel nodig hebt voor je schip in de binnenlanden van Brazilië. Elke dag vertraging kost je bakken met geld.

Elke dag vertraging betekent omzetverlies

Specifieke en relevante productinformatie is daarom ook essentieel in B2B e-commerce. Dit om vier verschillende redenen:

 • Het levert je meer directe omzet op via je B2B-webshop.
 • Het zorgt voor minder retouren.
 • Het zorgt voor een hogere klanttevredenheid.
 • Het zorgt ook voor meer offline kopers.

Dat laatste punt vergt extra uitleg.


Bron: The Case for Omnichannel B2B (Forrester)

Ook klanten die offline kopen, doen online research.

Combineer dat met een afgenomen merkentrouw in de B2B-sector en het belang van uitgebreide productinformatie tekent zich af. Het waarom is nu duidelijk. Maar hoe pak je het aan? De experts uit het panel geven 5 verschillende tips:

Doe onderzoek naar wat je klanten willen weten

Te weinig productinformatie is een probleem, maar te veel is dat zeker ook. Doe daarom onderzoek naar wat je klanten specifiek willen weten. Begin met de informatie waar 80% van je doelgroep om vraagt.

Welke content willen je klanten zien? Bron: Shopify Plus

Krijg iedereen aan boord

Het klantonderzoek helpt je ook om interne stakeholders te overtuigen dat dit niet zomaar ‘een projectje’ is om informatie op de webshop in te voeren. De klant (de koning) heeft er specifiek behoefte aan.

Zorg voor de juiste data-infrastructuur

Bij teveel organisaties is de relevante informatie nog versnipperd over verschillende afdelingen of locaties. Zorg daarom voor een data-infrastructuur waar alle productinformatie in wordt opgenomen. Maak eventueel gebruik van branchespecifieke standaarden.

Bepaal wie productinformatie het beste kan invoeren

Dat je met een centrale data-opslag werkt, wil nog niet zeggen dat alle informatie ook op het hoofdkantoor moet worden ingevoerd. Onderzoek waar (lokaal) de meeste kennis zit en laat daar de informatie invoeren.

Je bent nooit klaar (want: klanten verwachten steeds meer)

Onderschat niet hoeveel tijd en moeite het optimaliseren van je productinformatie kost. Het is een voortdurend doorlopend proces.

Je B2B-klanten zullen daarbij steeds meer verwachten van hun online productinformatie (live-ondersteuning, videotutorials, AR toepassingen). Ze zijn het immers al gewend als online shoppende consument.

#2 Iedereen in je organisatie mee met digital

E-commerce kan en mag geen eiland zijn binnen de organisatie.

Ook binnen de meest conservatieve sectoren moet iedereen doordrongen zijn van het belang van digitalisering. Te beginnen met de board, maar zo merkt Fred van der Sluijs (manager e-business Rensa) op: “Als je nu het C-level nog moet overtuigen, heb je het over organisaties die over drie jaar niet meer bestaan.” Hoe krijg je iedereen dan mee in je organisatie?

De experts geven 6 verschillende adviezen.

1) Doe inspiratie op buiten de deur

Bezoek een relevante conferentie

Digital B2B evolueert razendsnel. Een goede manier om daarvan doordrongen te raken is door met managers relevante conferenties en events te bezoeken. Ook een zakelijke trip naar China of Silicon Valley langs innoverende bedrijven behoort tot de mogelijkheden. Zorg er wel voor dat je niet te veel op de hype focust, maar blijf kijken naar wat nu en in de nabije toekomst relevant is voor je business.

2) Focus niet te veel op ROI

Een webshop levert je niet automatisch morgen bakken met geld op. Dat mag ook niet de belangrijkste motivatie zijn. Het kan onderdeel uitmaken van een omnichannelstrategie, en in bredere zin van een noodzakelijke digitale transformatie (waar bijvoorbeeld ook EDI en online B2B-marktplaatsen een rol in spelen). Schets in je businesscase daarom duidelijk wat de impact van digitalisering is, maar focus nog niet te veel op details en ROI. Zo laat je ruimte voor bijsturing in een voortdurend evoluerende omgeving.

3) Laat je managers praten met je klanten

Marktonderzoek en klantonderzoek vertellen het grote verhaal, maar een face-to-face ontmoeting helpt met overtuigen. Faciliteer daarom een ontmoeting tussen de belangrijke klanten en managers over de impact van digitalisering: wat zijn de wensen, pijn en verwachtingen?

4) Zorg voor een visie die iedereen begrijpt

Het moet voor iedereen in je organisatie glashelder zijn waarom je digitaliseert en wat de eerste stapjes zijn. Zorg dus zowel voor een stip op de horizon als een concreet plan voor de komende tijd.

5) Denk mee vanuit elke afdeling

De toegevoegde waarde van een e-commerceplatform voor het bedrijf als geheel is niet genoeg. “Maar wat levert het mij op?” zullen verschillende mensen bij verschillende afdelingen denken.

Probeer daarom bij elke afdeling de volgende vragen te stellen:
‘Hoe kan digital jou of onze klant helpen?’ (Welke data zijn bijv. relevant.) ‘Wat verwacht je dat door digital lastiger wordt?’

6) Voorkom een digitaal eiland

Digitaal mag geen eiland binnen je organisatie zijn

Tot slot wil je nooit de aansluiting tussen het e-commerce of digital team en de rest van de organisatie verliezen. Werk daarom regelmatig eens met e-commerce op een andere afdeling en zorg er ook voor dat je succes samen met andere onderdelen van het bedrijf viert.

#3 Waar moet je op sturen bij B2B e-commerce?

Elk bedrijf heeft een eigen focus in de e-commerce KPI’s.

 • Linde Gas meet bijvoorbeeld hoeveel klanten online selfservice gebruiken (waardoor de backoffice wordt ontlast).
 • Technische Unie besteedt speciale aandacht aan langzaam wegebbende klanten (en hoe ze weer fan te maken).

Welke informatie wil je op je dashboard? Bron: Intershop

Royal Brinkman koos daarom voor OMTM (One Metric That Matters): “Juist omdat alles meetbaar is online, hadden we te veel sturingsinformatie. Daarom hebben we bepaald wat de állerbelangrijkste KPI is. Dat is in ons geval het aantal klanten dat online bestelt met een terugkeerpatroon binnen 30 dagen”
Wie dat wat te extreem vindt, kan voor een beperkte lijst met KPI’s gaan. Dit is wat het expertpanel verstandig acht om dagelijks te monitoren:

 • Je klanttevredenheid (NPS).
 • Frequente shoppers.
 • Conversieratio.
 • Snelheid van de website.
 • Verhouding sales: online vs ERP vs offline.
 • Customer lifetime value.

Dashboard voor de directie
Het management wordt vaak al overspoeld met informatie. Dit zijn een aantal manieren om het directiedashboard overzichtelijk te houden:

 • Visualiseer het dashboard.
 • Houd het bij een onepager: forecast versus gerealiseerd.
 • Gebruik iconen en bijvoorbeeld een stoplichtsysteem.
 • Relateer de KPI’s aan de bedrijfsdoelstellingen.
 • Voeg een korte set highlights toe in de vorm van een beperkt aantal bullets. Duid de uitkomsten met een toelichting.
 • Zorg dat de onderliggende KPI’s beschikbaar zijn.
 • Geef de digitale roadmap een plek. Laat zien hoe de voortgang is.
#4 Bouw aan een succesvol e-commerce team

‘Wij zaten op een industrieterrein’ vertelt omnichannel manager Nanne Batelaan. ‘Niet lullig bedoeld, maar daar wil geen digital native werken.’ Hij zette daarom namens (onder andere) bouwgroothandel STIHO een apart internetbureau op met de naam Sybrand’s Place.

Uiteraard mag de pingpongtafel niet ontbreken / Bron: Sybrand’s Place

Het kenschetst de keuze waar B2B bedrijven mee worstelen: zetten we een e-commerce team intern op, op afstand, of in een mixvorm? Elk heeft zo zijn eigen voor- en nadelen: Met een intern team communiceer je eenvoudig met andere afdelingen, houd je 1 bedrijfscultuur en je zet het relatief eenvoudig op. Wel is het lastiger om talentvolle (jonge) krachten aan je te binden, en laat je wellicht als directie niet zien hoe belangrijk digital is. Met een extern team trek je sneller digital natives aan en kun je met een eigen bedrijfscultuur meer ruimte laten voor experimenten. Daarentegen is een risico dat je de binding met het moederbedrijf kwijtraakt en door minder draagvlak ook minder kennis in huis hebt.

Tips voor een succesvol e-commerce team

Volgens de experts zijn er verschillende manieren om te bouwen aan het sterkst mogelijke e-commerce team:

#1 Betrek experts bij het e-commerce ecosysteem

B2B bedrijven die met e-commerce beginnen hebben nog niet zoveel data voorhanden als webshops voor consumenten. Bovendien is het aantal klanten in de regel kleiner dan bij de B2C-branche. Een belangrijke schat aan data zit echter in de hoofden van inhoudelijk experts binnen het bedrijf. Wellicht mensen die binnenkort al met pensioen gaan (waarmee de data verloren gaat!). Dirk Jan Goudswaard van scheepsbouwer IHC noemt het voorbeeld van oude kapiteins die precies weten welk onderdeel je kunt gebruiken wanneer een ander onderdeel niet voorradig is. Data die je natuurlijk graag opneemt in de suggestie-module van je webshop.

#2 De juiste eigenschappen bij het aannemen van je team

Wie moet je aannemen voor je e-commerce team? Los van inhoudelijke programmeer- of marketingskills zijn er volgens Eric Croon (ZAMRO) drie eigenschappen waar je op moet letten:

 • Zit er energie in? (‘Zie je de ‘sparkle in the eye’ – hebben ze het doorzettingsvermogen om continu te verbeteren?’)
 • Kunnen ze de beste worden? (‘Hoe steil is hun learning curve?’)
 • No assholes. (‘Ego’s passen niet in digital, je moet een omgeving creëren waarin je mag experimenteren zonder afstraffing.)
#3 Creëer een agile cultuur

Bij het uitbouwen van een digital commerce kanaal heb je geen jaren de tijd. Daarvoor verandert de markt te snel. Implementeer daarom een agile cultuur waarmee je snel kunt experimenteren en falen.

#4 Een duidelijke visie

Wat wil je bereiken met je online commerce kanaal? Ga je alles zelf doen of (deels) ook gebruikmaken van platformen van anderen. Niet iedereen kan immers een eigen Amazon bouwen.

#5 Zorg voor externe developers

Kennis in huis halen is belangrijk. Maar soms wil je ook versnellen. Op zo’n moment is het van belang dat je voldoende externe capaciteit kunt inhuren. Daarmee kun je grotere aanpassingen op je platform doen.

#5 Samenwerken met sales

Niet elke verkoper staat te springen bij het idee van een uitgebreide B2B webshop. ‘Dat gaat me straks m’n baan kosten’ denkt hij of zij dan.

Bron: Death of a B2B Salesman 2 years later (Forrester)

En deels zit daar natuurlijk wat in. Bedrijven kunnen online verkoopkanalen gebruiken om te besparen op backoffice support en salesmedewerkers. Tegelijkertijd is de kans klein dat klanten voor ingewikkelde opdrachten niet meer met een adviseur met kennis van zaken zouden willen praten. Bovendien kun je de data vanuit e-commerce juist gebruiken om je offline verkoopproces te optimaliseren.

Dit zijn 3 manieren om sales meer te betrekken bij online:

 • Houd sessies met klanten en verkopers voor de lancering van je webshop. Laat ze samen bekijken wat er beter kan.
 • Tel omzet van bestaande klanten via de webshop op bij het resultaat van het regionale salesteam.
 • Laat zie hoe je met data uit de webshop salesmedewerkers kunt helpen om betere adviezen te geven of meer te verkopen.
Conclusie: digitaliseren doe je samen

B2B bedrijven die een succesvolle digital commerce strategie willen opzetten moeten daarbij rekening houden met alle stakeholders. Ontmoetingen tussen klanten, verkopers, management, developers en inhoudelijk experts zijn daarom van levensbelang voor een succesvolle lancering van je online verkoopkanalen.

Zo wil je bijvoorbeeld weten welke productinformatie je klanten nodig hebben en wie binnen je organisatie hiervoor gaat zorgen. Het management een digital commerce visie formuleert die breed wordt gedragen binnen het bedrijf. Je een overzichtelijk aantal KPI’s hebt waarop je wilt sturen voor het succes van je webshop (bijv. terugkerende klanten binnen 1 maand). Een succesvol e-commerce team agile laat werken, maar tegelijkertijd voldoende betrokken houdt bij de rest van je organisatie. Je offline verkopers, online laat ondersteunen (en omgekeerd).

En wanneer is een digitale transformatie geslaagd? Eric Croon (ZAMRO) heeft nog wel een tip : “Wanneer je eigen medewerkers eerst naar de webshop gaan en dan pas naar het ERP, dan weet je dat je goed bezig bent.”Lees het volledige bericht op Emerce »

RTL Nederland kondigt fundamentele reorganisatie aan

Posted 19 apr 2018 — by Villamedia
Category nieuws

RTL gaat zich met het oog op de toekomst niet langer richten op zenders, maar op het werven en bedienen van individuele kijkers – wat het een ‘fan centric’-aanpak noemt. De organisatie wordt daarop aangepast, waarbij gedwongen ontslagen niet zijn uitgesloten.

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Opera stopt VPN dienst

Posted 19 apr 2018 — by Emerce
Category nieuws

Browsermaker Opera stopt alweer met zijn gratis VPN dienst voor iOS en Android. Op 30 april zal de desbetreffende app niet meer verkrijgbaar zijn.

Het gaat hierbij louter om de separate app die gebaseerd is op Surfeasy, niet om de VPN optie in de (mobiele) browser. Gebruikers van Opera VPN Gold kunnen nog wel een jaar lang gratis gebruik maken van deze dienst.

Waarom Opera stopt met deze dienst wordt niet toegelicht, maar sommigen denken dat het komt omdat Opera een Chinese moeder heeft en China momenteel alle VPN diensten aanpakt.Lees het volledige bericht op Emerce »

Rivierenland claimt Europese glasvezelprimeur

Posted 18 apr 2018 — by Emerce
Category nieuws

De regio Rivierenland in Gelderland mag circa 12.000 huishoudens in het buitengebied snel internet gaan bieden. Als eerste regio in Nederland heeft men toestemming gekregen van de Europese Commissie om zelf een breedbandnetwerk aan te leggen.

De gemeenten zijn zelf aan de slag gegaan omdat commerciële aanbieders maar niet over de brug kwamen.

De afzonderlijke gemeenteraden moeten nog hun fiat geven, schrijft het ANP. Dat zal pas na de zomer gebeuren.Lees het volledige bericht op Emerce »

SCOUPY lanceert via app schap- en storechecks

Posted 18 apr 2018 — by Emerce
Category nieuws

Met Barilla, Pedigree en Lipton als eerste opdrachtgevers, heeft het Nederlandse bedrijf Scoupy een nieuwe propositie gelanceerd, waarbij winkelschappen met behulp van de app gecheckt kunnen worden op de aanwezigheid, de correcte prijs en de presentatie van producten.

Scoupy claimt met 1,7 miljoen unieke gebruikers het grootste actiemarketingplatform van Nederland te zijn, althans in de boodschappenmarkt. Via het platform worden door sponsors bepaalde producten gepromoot. Met een foto van de kassabon krijgt de consument binnen een dag (een deel van) zijn of haar aankoopbedrag teruggestort. Ook worden spaarpunten toegekend.

In de laatste jaren neemt de strijd om dure schapmeters hevig toe. Optimale zichtbaarheid en beschikbaarheid van meerdere productvarianten in de schappen is niet meer vanzelfsprekend.

Aan Scoupy-gebruikers wordt daarom gevraagd een bepaald product te ‘scouten’ in hun (lokale) supermarkt. Met de Scoupy-app kunnen ze product lokaliseren, foto’s maken van het schap en een aantal simpele vragen beantwoorden. Daarbij kunnen ook omliggende producten worden meegenomen.

Consumenten worden beloond met een gratis product (via cashback direct mee te nemen uit de supermarkt). In sommige gevallen vergoedt SCOUPY ook een cashbedrag via de app.

Scoupy claimt nu al succes met deze mystery guest-aanpak. Bij een recente Scoupy Scout-actie werden 85 procent van alle Nederlandse supermarkten gechect. Voor klanten is een online rapportagetool beschikbaar.Lees het volledige bericht op Emerce »

Omnichannel vraagt om andere aanpak van supply chain

Posted 17 apr 2018 — by Emerce
Category nieuws

Dankzij de omnichannel-aanpak zou het retourproces van een retailer soepel moeten verlopen. Toch verloopt de supply chain niet altijd even soepel. Het is goed om te realiseren dat omnichannel-fulfillment meer tijd en geld kost dan traditionele fulfillment.

Onlangs probeerde mijn vrouw bij een warenhuis een jurk terug te brengen. Wat een eenvoudig retourproces had moeten zijn, liep uit op een vossenjacht door het warenhuis, simpelweg omdat ze de jurk via de website had gekocht. En terwijl ze van het kastje naar de muur werd gestuurd, wist geen enkele medewerker hoe de retour moest worden verwerkt.

Gezien de omnichannelaanpak waar steeds meer winkels op overstappen, zou dit niet meer moeten gebeuren. Met name omdat retailers door dit soort verwarring het risico lopen dat klanten voortaan ergens anders gaan shoppen. De retailwereld verandert; tijd voor het supply chainmodel om mee te veranderen.

Een veranderend landschap

Online shoppen valt veel traditionele retailers nog altijd rauw op hun dak. De traditionele supply chainsoftware is vaak ongeschikt voor de omnichannel-aanpak, omdat de software is ontworpen voor het ‘pick, pack and ship’-model van het distributiecentrum naar de winkel. Bij dit model wordt ervan uitgegaan dat artikelen die van het distributiecentrum naar de winkel worden gestuurd, ook daadwerkelijk worden verkocht aan consumenten die naar de winkel komen.

Dat is niet meer de realiteit. Moderne, online shoppende consumenten verwachten veel meer van de retailer: dat hij precies weet welke producten ze interessant vinden, wat hun eerdere aankopen zijn geweest, waar ze zich op dat moment bevinden en dat er verschillende snelle ophaalopties beschikbaar zijn. Vandaar dat fysieke winkels – in navolging van onlinewarenhuizen als Zalando – steeds vaker fungeren als magazijn. Ze laten klanten bijvoorbeeld onlinebestellingen plaatsen, die ze een paar uur later al in de winkel kunnen ophalen.

Een nieuw model?

De moderne factoren waarmee een retailer zich kan onderscheiden, zijn reactietijd, flexibiliteit in vraag en aanbod, en klantgemak. Maar hoe?

Het is goed om te realiseren dat omnichannel-fulfillment meer tijd en geld kost dan traditionele fulfillment. Om tegemoet te komen aan de vraag van de consument, is het belangrijk dat traditionele supply chainmodellen plaatsmaken voor een geïntegreerd en flexibel netwerk. Daarnaast moet de volledige organisatie accepteren dat de veranderende marktdynamiek vraagt om een nieuwe aanpak. En dat deze nieuwe aanpak vaak gepaard gaat met het beheersen van de risico’s die zijn verbonden aan de verandering van bestaande processen, zoals onvoldoende kennis over nieuwe retourprocessen.

Eén voorraadsysteem

Verandering begint bij volledig inzicht in de supply chain. Daarvoor heb je realtime inzicht in vraag vanuit de winkel, fabrieken en vervoer nodig. Dat creëer je met beheeroplossingen die assortiments- en voorraadmodellen verbinden met één oplossing.

Ook de communicatie tussen de supply chain-organisatie en andere retailafdelingen moet worden uitgebreid. De medewerkers en het management moeten samenwerken voor de bewerkstelliging van fulfillment-mogelijkheden in de winkel. Denk aan eenvoudig retourneren, ook als je het product online hebt besteld. Daarnaast is het van belang dat supply chain-medewerkers hun ‘pick, pack and ship’-kennis delen met het winkelpersoneel dat nog onbekend is met deze essentiële functies. Daardoor kan het winkelpersoneel bijvoorbeeld eenvoudiger retourneren, de klant beter informeren en de voorraad goed beheren. Ook moet er meer interactie plaatsvinden tussen back-end en front-end supply chainmanagement, waarbij meer informatie wordt gedeeld. De uitwisseling van expertise is essentieel en de traditionele rollen moeten worden overgenomen door degenen met de juiste kerncompetenties.

Om dit alles mogelijk te maken, is één voorraadsysteem nodig, dat de vraag vanuit meerdere hoeken bijhoudt. Een dergelijk overkoepelend voorraadsysteem moet worden ondersteund door fulfillment-flexibiliteit, multi-echelon, dynamisch voorraadbeheer – oftewel het integraal plannen van voorraden op verschillende locaties – en optimalisatie. Factoren die hierin een rol spelen, zijn bijvoorbeeld opslagkosten of levertijd. Zo kan het in bepaalde gevallen gunstiger zijn om een product op een specifieke locatie op te slaan, omdat dit de goedkoopste optie is. Of omdat het vanaf die locatie het snelst geleverd kan worden. Daarnaast vraagt dit systeem om een flexibel fulfillment-proces dat de voorraad binnen het netwerk op dynamische wijze kan bijhouden en toewijzen om zo efficiënt en kosteneffectief mogelijk tegemoet te komen aan de omnichannelvraag.Lees het volledige bericht op Emerce »

‘470.000 euro verlies voor ANP in 2017’

Posted 16 apr 2018 — by Villamedia
Category nieuws

Persbureau ANP heeft over 2017 opnieuw verlies geboekt, meldt RTL Z op basis van een interne mail die de directie vandaag aan de werknemers stuurde. Vorig jaar bedroeg het verlies 470.000 euro, in…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Gert-Jaap Hoekman (NU.nl): ‘ANP is wel één van mijn grootste kostenposten’

Posted 13 apr 2018 — by Adformatie
Category nieuws

Lees het volledige bericht op Adformatie »

Verdienen aan content: aantal betalende lezers Medium groeit flink

Posted 13 apr 2018 — by Emerce
Category nieuws

Het aantal mensen dat bereid is te betalen voor Medium groeit hard. Dat stelt de oprichter van het blogplatform. Het bedrijf zoekt hard naar dé oplossing voor het verdienen aan online content. Aan advertenties wil Medium niet denken.

Een klein jaar nadat Medium een getrapte betaalmuur introduceerde, stelt oprichter Ev Williams vast dat gebruikers inderdaad bereid zijn te betalen voor online content. Zonder de concrete cijfers te delen, laat hij met een recent gepubliceerde grafiek zien dat het aantal afgesloten abonnementen groeit. Zowel in het totaal aantal leden als de dagelijkse nieuwe aanmeldingen is een sterke opwaartse trend zichtbaar.

Een resultaat waar hij zelf over te spreken is, ongetwijfeld ook omdat niet iedereen even enthousiast reageerde toen het bedrijf de betaalmuur aankondigde.

Gebruikers die een vast bedrag betalen – op dit moment vijf dollar per maand – krijgen sinds vorig jaar toegang tot artikelen die auteurs exclusief voor hun betalende lezers schrijven. Behalve dat zijn onder meer een voorleesservice en een sectie inbegrepen waarop content met een cureerdienst wordt gebundeld.

Verklaring succes

Net als veel online media maakt Medium gebruik van een zogenoemde ‘metered paywall’, een getrapte betaalmuur. Daarbij worden een aantal artikelen gratis aangeboden, wil iemand meer dan drie stukken lezen dan wordt diegene aangemoedigd een betaald abonnement te nemen. Auteurs die publiceren op Medium delen sinds de invoering van de betaalmuur direct mee in de inkomsten. De lezers oefenen directe invloed uit of hoe goed de auteurs worden beloond. De populariteit van de stukken, gemeten in leestijd en ‘claps’, bepaalt namelijk in belangrijke mate hoeveel auteurs verdienen.

Wat verklaart, zeker gezien de wisselende ervaringen bij anderen, het succes van Mediums aanpak? Oprichter Williams geeft daarvoor een aantal verklaringen. Zo zegt hij te geloven in de kracht van bundeling. Het platform heeft zich het doel gesteld om ‘geluiden’ uit allerlei hoeken te verzamelen op één plek. Met andere uitgevers en platformen zijn samenwerkingen gesloten zodat die hun content ook op Medium publiceren.

Daarnaast houdt het platform zelf een vinger in de pap met een eigen redactie van journalisten en auteurs. Dit team publiceert niets, maar selecteert wel de verhalen die er toe doen en aandacht zouden verdienen. Zo denkt het bedrijf de kwaliteit van de content te kunnen waarborgen.

‘Mens vindt kwaliteit beter dan algoritme’

Hoewel Williams tevreden is over het effect van het nieuwe verdienmodel, denkt hij wel nog een volgende slag te kunnen maken in de kwaliteit en relevantie. ‘Eén van de grote lessen van afgelopen jaar is dat het meten van en algoritmisch optimaliseren voor engagement mogelijk is. Precies zoals alle door reclamegedreven platformen ook doen. Maar dat is niet hetzelfde als lezerswaarde. Dat is heel lastig te meten en algoritmisch voor te optimaliseren.’

Met andere woorden: een uitgever of platform kan prima voorspellen welke artikelen populair zullen worden. Maar mensen blijven nodig om vast te stellen of die stukken ook kwalitatief zijn. De oprichter van Medium kondigt daarom aan de menselijke curatie te verdubbelen. Daarmee hoopt hij de relevantie van het aanbod verder te vergroten en nog meer betalende lezers aan het platform te binden.Lees het volledige bericht op Emerce »

Utrechtse startup wil mensenmassa’s simuleren

Posted 13 apr 2018 — by Emerce
Category nieuws

Informatica-onderzoeker Roland Geraerts van de Universiteit Utrecht is samen met compagnon Eric de Wilde de start-up uCrowds gestart. Met hun software kunnen organisaties de bewegingen van grote mensenmassa’s simuleren onder verschillende omstandigheden.

De software is al gebruikt door onder meer Schiphol en voor de Start van de Tour de France in Utrecht. Het bedrijf hoopt ook op interesse van game-ontwikkelaars. De Universiteit Utrecht en uCrowds tekenen vandaag de licentie- en samenwerkingsoverkomst.

Met de software van uCrowds kunnen op een pc de bewegingen van 65.000 voetgangers of game-karakters realtime worden gesimuleerd. De virtuele figuurtjes reageren realtime op iedere verandering in de omgeving, zoals een blokkade van een looproute. Zo kan bijvoorbeeld het effect van het (ver)plaatsen van dranghekken, toiletten of tribunes voor een evenement worden onderzocht.

Aan de crowd-simulatiesoftware ligt ongeveer tien jaar fundamenteel wetenschappelijk onderzoek ten gronslag.

Uiteindelijk wil men van een hele stad kunnen simuleren, met voetgangers en verkeer. Zo kunnen de effecten van aanpassingen in hun samenhang inzichtelijk gemaakt worden. De gemeente Utrecht is in samenwerking met uCrowds en advies- en ingenieursbureau Movares een project met dit doel gestart.

Verder is de software ook voor game-ontwikkelaars interessant. Recent ontwikkelde een team studenten van de Universiteit Utrecht met de software van uCrowds een plug-in om mensenmassa’s te simuleren in het populaire game development platform Unity3D.Lees het volledige bericht op Emerce »