Posts Tagged ‘advertentie-inkomsten’

Investeringen Videoland drukken resultaat RTL Nederland

Posted 07 mrt 2018 — by Emerce
Category nieuws

Videoland lijkt RTL Nederland steeds meer geld te gaan kosten. De investeringen in in filmplatform hebben mede geleid tot een lager bedrijfsresultaat van 87 miljoen euro tegen 96 miljoen vorig jaar, zo blijkt uit de jaarcijfers van RTL Group die zojuist zijn vrijgegeven. Ook de advertentie-inkomsten liepen terug.

De omzet van RTL Nederland ging van 514 miljoen licht achteruit naar 502 miljoen.

Het is vooral de Duitse markt die heeft bijgedragen aan de goede cijfers van het moederbedrijf, dat tegenwoordig wordt geleid door Nederlander Bert Habets. De omzet steeg 2,2 procent naar ruim 6 miljard euro. Het bedrijfsresultaat ging 3,8 procent omhoog naar 1,4 miljard. Onder de streep eindigde een winst van 739 miljoen.

De digitale omzet steeg zelfs 23,3 procent naar 826 miljoen euro.

Mediegruppe RTL Deutschland droeg met 743 miljoen euro EBITDA vooral bij aan het resultaat en ook contentdochter FremantleMedia deed het afgelopen jaar goed.

Voor de komende jaar houdt RTL rekening met een ‘bescheiden groei’. RTL verwacht de komende jaren wel significant meer omzet uit online video. Die markt groeit tot 2020 met 4 procent per jaar.Lees het volledige bericht op Emerce »

NLConnect: geen heffing voor Nederlandse content

Posted 05 mrt 2018 — by Emerce
Category nieuws

NLConnect, de vereniging van telecom- en kabelbedrijven, verzet zich hevig tegen het advies van de Raad voor Cultuur om een heffing op tv-pakketten in te voeren om zo unieke Nederlandse content te kunnen bekostigen. Op deze wijze zou Nederland het hoofd kunnen bieden aan grote Amerikaanse bedrijven als Netflix, Google, Facebook en Amazon.

Ook het plan om de gezamenlijke onlinedienst NLZiet beter te promoten vindt directeur Mathieu Andriessen van NLConnect maar onzin. ‘Waarom zouden omroepen specifiek NLZiet promoten en niet gewoon de marketing verbeteren rondom hun Nederlandse content in algemene zin? Van de 7,7 miljoen Nederlandse huishoudens hebben er immers 7,4 miljoen al een abonnement op de content van NPO, RTL en Talpa, via hun TV-pakket. En waarom zou NLZiet, dat volop internationale commerciële producties bevat, moeten worden gezien als de vaandeldrager van Nederlandse producties?’

Andriessen erkent dat de lineaire kijktijd door technologische ontwikkelingen onder druk staat, met alle gevolgen van dien voor de advertentie-inkomsten van omroepen, maar de dreiging van buitenlandse partijen ziet Andriessen niet. De meeste distributeurs bieden naast de lineaire kanalen uitgebreide functies om content terug te kijken (replay, opnemen op de settop box of in de cloud), maar ook om zenders te bekijken via uiteenlopende schermen zoals tablets en smartphones, alles ook nog in hoge (beeld)kwaliteit.

In principe is onlineplatform NLZiet niets meer of minder dan een klein televisiepakket met bovengenoemde moderne functionaliteiten, aldus NLConnect. ‘Waarom zou één platform in aanmerking komen voor meer mogelijkheden voor ‘promotie’, terwijl (kijkers van) andere platforms worden opgezadeld met een heffing? Het is de wereld op zijn kop. Er is geen reden om uitsluitend te pleiten voor promotie van één dienst die Nederlandse content bevat. Omroepen moeten gewoon een betere marketing voor hun (Nederlandse) content op poten zetten om teruglopende reclame-inkomsten het hoofd te bieden.’

De houding van NLConnect is natuurlijk niet zonder enig eigenbelang. Jaarlijks maken omroepdistributeurs vele miljoenen euro’s over aan Nederlandse omroepen en rechthebbenden om televisieprogramma’s en on demand films en series aan kijkers te mogen doorgeven. Van een heffing kan alleen daarom al geen sprake zijn, vindt de belangenvereniging.

De vereniging wil merkt op dat Nederlandse zenders omroepdistributeurs voor hun gehele portfolio nog altijd een brede bereiksgarantie te eisen, waardoor men zenders desgewenst niet individueel of in een klein pakketje aan kijkers aan kan bieden. ‘Dat is een concrete belemmering voor vernieuwende vormen qua tv-aanbod en daarmee voor de toegang tot Nederlandse producties.’Lees het volledige bericht op Emerce »

Mediahuis: ‘Classifieds steeds belangrijker’

Posted 01 mrt 2018 — by Emerce
Category nieuws

De verdiensten uit rubrieksadvertenties worden voor Mediahuis steeds belangrijker nu advertentie-inkomsten onder druk staan. De uitgeverij investeert in versnelde groei voor dit segment in 2018.

“Mediahuis [wil] een leidende positie bekleden in die groeimarkten waar de groep vandaag al een sterke uitgangspositie heeft. Deze strategie wordt verder ondersteund door de classifiedsplatformen van Media Groep Limburg en TMG”, zo vertelt het persbericht bij de jaarresultaten over 2017. Hoeveel en waarin wordt geïnvesteerd houden de Belgen voor zich.

De uitgeverij exploiteert in België en Nederland ook een aantal belangrijke classifiedsplatformen, zoals Jobat, Jellow, Hebbes, Zimmo, Vroom, Gaspedaal en GroupDeal. Opvallend, en mogelijk teleurstellend voor seniore Telegraafmensen, is dat er met geen woord wordt gerept over Speurders.nl. En dat terwijl dit Telegraaflabel voor rubrieksadvertenties in 2018 zijn 95e verjaardag viert. Ook Huizenzoeker.nl en Jaap.nl krijgen niet de aandacht die zusterlabel Zimmo in het persbericht wel krijgt.

Rubrieksadvertenties krijgen komend jaar meer aandacht omdat adverteerders hun budget vaker en makkelijker bij andere online platformen besteden. De Belgen geven als context: “De advertentie-inkomsten van de Belgische kranten werden in 2017 negatief beïnvloed door een sterke daling in het nationale segment en de toenemende druk van enkele grote internationale platformen. De regionale advertentiemarkt en de classifiedsmarkt in zowel print als digitaal bleven echter stabiel of kenden zelfs een lichte stijging.”

In Nederland lijkt er niet bijster veel ruimte voor spectaculaire groei met classifieds. Althans, wanneer wordt gekeken naar hoeveel bedrijven investeren in mediaruimte op dit soort portalen. De cijfers over het eerste halfjaar van 2017 van IAB/Deloitte laten zien dat de budgetten met maar vijf procent stegen tot 144 miljoen euro. Het jaar daarvoor was dat nog twaalf procent.

Mediahuis zag de omzet over 2017 stijgen met 49 procent tot 616 miljoen euro. De winst nam met 3,4 miljoen af tot 14,8 miljoen. De schuld steeg met 35 miljoen tot 111 miljoen euro. De uitgeverij is in Nederland eigenaar van NRC Media, Media Groep Limburg en Telegraaf Media en heeft een belang in Wayne Parker Kent.

Foto: Jos @ FPS-Groningen (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

‘Nederland moet meer tegenwicht bieden aan Amerikaanse superplatforms’

Posted 22 feb 2018 — by Emerce
Category nieuws

Nederlandse contentaanbieders ontwikkelen als antwoord op het verschuivende mediagebruik hun eigen platforms met content. Het aanbod raakt daardoor echter steeds meer versplinterd. Geen partij achter de dijken beschikt over de schaalgrootte, de catalogus, het gebruiksgemak en de marketingkracht van de buitenlandse platforms. Dat constateert de Raad voor Cultuur in het rapport Zicht op zo veel meer, dat vandaag wordt aangeboden aan de ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Met een herkenbaar ondemand-platform zal de Nederlandse audiovisuele sector volgens het adviesorgaan beter kunnen meekomen (pdf) in de ‘ongekende dynamiek’ die de komst van (media)bedrijven zoals Netflix, Google, Facebook, Apple en Amazon heeft veroorzaakt.

Het mediagebruik en het medialandschap, constateert de raad, zijn in korte tijd sterk veranderd. Hierdoor is de sector onder grote druk komen te staan. Buitenlandse aanbieders weten steeds meer kijkers en kijktijd aan zich te binden met voornamelijk internationale producties.

Waar YouTube zich van oorsprong richtte op het beschikbaar maken van kortere video’s, is het inmiddels uitgegroeid tot een videoplatform waarop ook complete films en series staan. Een en ander is het gevolg van steeds meer beschikbare – en goedkopere – bandbreedte.

Daarmee komt ook de verspreiding van Nederlandse culturele en publieke waarden onder druk. De raad constateert dat beleid en wetgeving nog achterlopen op deze ontwikkelingen. Het marktaandeel van de huidige Nederlandse aanbieders blijft relatief klein en advertentie-inkomsten nemen navenant af, waardoor investeringsmogelijkheden beperkt blijven.

De toegankelijkheid van Nederlandse audiovisuele content wordt volgens de raad vergroot als commerciële en publieke omroepen gezamenlijk verder werken aan de ontwikkeling van één hoogwaardig ondemandkanaal, zoals NLZIET.

Een belangrijke beperking voor het succes van NLZIET is dat de promotie die nodig is om een breed publieksplatform neer te zetten onderhevig is aan de regelgeving ten aanzien van de NPO. Het Commissariaat voor de Media heeft besloten dat de NPO NLZIET niet mag promoten buiten de reclameblokken, omdat commerciële derden hiermee ook geholpen zouden worden. Het opheffen van deze beperking maakt succes voor dit platform veel waarschijnlijker. De promotie vanuit de zenders kan dan door alle partijen identiek en op grote schaal plaatsvinden.

De raad verwijst tenslotte ook naar Denemarken. Dat land heeft een opvallende maatregel getroffen om de pluriformiteit van en toegankelijkheid tot nationale audiovisuele producties te waarborgen. De Deense regering heeft een zogenaamde tech ambassador aangesteld die zich volledig richt op het onderhouden van betrekkingen met bedrijven als Google, Apple, Facebook en Amazon en hun Chinese evenknieën. De tech-ambassadeur smeedt relaties en partnerships met de superplatforms, waardoor eigen producties mogelijk beter aan bod komen.Lees het volledige bericht op Emerce »

DDMA vreest bloedbad Nederlandse media-industrie

Posted 16 feb 2018 — by Emerce
Category nieuws

De branchevereniging voor data en marketing DDMA vreest dat de nieuwe ePrivacy Verordening een bloedbad zal opleveren voor de Nederlandse en Europese media-industrie. Minder inkomsten voor media leidt tot minder innovatie en zet Europa op achterstand.

De DDMA roept daarom staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer op een onderzoek te doen naar de economische impact van de nieuwe Verordening op de Nederlandse markt. Een vergelijkbaar Duits rapport schetst een donker scenario voor de lokale media-industrie met tientallen procenten krimp. De digitale economie als geheel zal daaronder lijden.

Het Duitse Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK, klanten) deed eind vorig jaar onderzoek naar de economische impact van de voorgestelde ePrivacy Verordening (PDF). De opdracht daartoe kwam van het ministerie van Economische Zaken. De conclusie is dermate angstaanjagend dat de Duitse zuster van de DDMA het onderzoek met zijn Europese collega’s deelt met het verzoek de lokale ministers en parlementariërs op aan te spreken.

De ePrivacy Verordening – niet te verwarren met de Algemene Verordening Gegevensbescherming – komt in de plaats van de Telecommunicatiewet, die onder meer e-mail-, telemarketing en cookies reguleert. Een belangrijk onderdeel daarin is dat het plaatsen van cookies, die worden gebruikt om online gedragingen te monitoren, via de browserinstellingen zal worden geregeld. De standaard instelling wordt opt-in. Het gedrag van online consumenten wordt enkel gevolgd en vastgelegd in cookies als ze daar expliciet om vragen. Met die data wordt persoonsgerichte reclame vertoond. Hoe passender de uiting hoe meer adverteerders betalen, hoe meer mediabedrijven en hun leveranciers verdienen. Het Duitse onderzoek schat dat circa elf procent van de internetters opt-in zal geven.

Directeur Diana Janssen van de DDMA zegt tegen Emerce: “Deze wet kan een enorme impact hebben, maar hij is nog niet definitief. Het is een voorstel van de Europese Commissie en het Europees Parlement heeft zijn standpunt ingenomen. Nu zijn de vakministers aan de beurt in de Europese Raad. Daarom is deze oproep aan de minister op het juiste moment. Nadat de Raad zijn positie heeft bepaald vindt de triloog tussen de drie partijen plaats. Die bepalen wat uiteindelijk verordening wordt.”

Het wetenschappelijk instituut WIK rekent voor dat de totale online advertentie-inkomsten in Duitsland op korte termijn met 35 procent kunnen dalen. Althans, wanneer het conceptvoorstel ongewijzigd wordt overgenomen. Het verlies op lange termijn wordt geschat op ergens tussen de 45 en zeventig procent. DDMA: ”Dit geldt vooral voor mediabedrijven, kranten en uitgeverijen, die hun content gratis aanbieden en hun omzet voornamelijk uit advertenties halen.”

De partijen voor wie dit doemscenario niet geldt, zijn zij wiens diensten achter een log-in worden gebruikt. Want inloggen staat gelijk aan toestemming geven met de gebruiksvoorwaarden, waaronder het reclame- en privacybeleid. Twee van zulke partijen zijn Facebook en Google.

Het WIK: “De ePrivacy Verordening verlegt de toegevoegde waarde van de digitale economie nog meer naar de grote marktpartijen dan nu al het geval is.” De onderzoekers spreken van marktontwrichting voor lange termijn zonder perspectief op verandering. “Adverteerders en media in de digitale industrie hebben weinig middelen om het omzetverlies te compenseren.”

Directeur Janssen van de DDMA: “NU is er nog ruimte om bij te sturen.“

Foto: montillon.a (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

Voetbal International besteedt programmatic uit aan Mannenmedia

Posted 06 dec 2017 — by Emerce
Category nieuws

Voetbal International (VI) besteedt zijn operationeel beheer voor programmatic advertising uit aan Mannenmedia. VI wil zo het bereik onder de doelgroep mannen maximaal benutten en zijn advertentie-inkomsten verder laten groeien.

VI blijft met de afdeling Commercie & Partnerships zelf ook campagnes verkopen op het eigen platform. Mannenmedia en VI hebben inmiddels naar eigen zeggen succesvol de migratie van de verschillende advertentiesystemen uitgevoerd en is inmiddels operationeel in de belangrijke decembermaand.

Via ruim veertig verschillende websites en apps worden via Mannenmedia maandelijks ruim 7 miljoen mannen bereikt.Lees het volledige bericht op Emerce »

‘Tv-wereld heeft verbreding nodig’

Posted 03 nov 2017 — by Emerce
Category nieuws

Om teruglopende advertentie-inkomsten het hoofd te bieden, moet het tv-landschap zich anders organiseren. Wat is hiervoor nodig?

 Dat er minder lineaire tv wordt gekeken, is geen nieuws meer. Zenders zetten daarom volop in op on demand distributie van kwaliteitscontent en laten daar gezonde groeicurves zien. Vooralsnog komt het leeuwendeel van hun inkomsten echter uit lineaire spotadvertising. Die modellen staan nog mijlenver af van de aantrekkingskracht van online advertising. Denk aan de targeting-mogelijkheden en meetbaarheid van digitale media. De oplossing ligt dus voor de hand: combineer de marketingkracht van tv met de meetbaarheid en targeting-methoden van online.

Formule 1
Samenwerking is essentieel voor de gewenste digitaliseringsslag. En is een voorwaarde voor de schaal om te voldoen aan de datarijkdom waar merken vanuit online gewend aan zijn geraakt. Onder andere kijkdata (wat kijkt iemand?), kijkprofielen (wat zijn kenmerken van deze kijker?) en gedrag (wat doet de kijker?) zullen samen moeten komen. Deze data is in de tv-wereld niet bij één partij te vinden, maar verspreid over de value chain. In tegenstelling tot Google en Facebook in het online domein.

Wel zien we concurrenten al wat meer samen optrekken in een pre-competitief platform. Zoals OpenAP van Fox, Viacom en Turner om adverteerders een eerste, primaire vorm van data driven tv advertising te bieden. En is in Duitsland ProSieben/Sat1 bezig met addressable tv advertising via HBB. Waarbij ze overgenomen content- en datapartijen combineren en concurrerende marktpartijen uitnodigen.

Tekenend is eveneens dat Comcast NBC zich in de waardeketen inkocht met de overname van NBC Universal, Amazon de streaming rechten van de NFL verwierf en Liberty Global zich richt op Formule 1. Alsook Samsung dat zich nadrukkelijk aan het manifesteren is als mediapartij door de kijkdata van zijn tv’s rechtstreeks aan de markt aan te bieden.

Schaduw
In eigen land bevat NLziet in essentie alle onderdelen die nodig zijn: veel data over kijkers en een breed aanbod van zowel lineaire als on demand content. Voeg voldoende populaire series toe en je krijgt schaal gecombineerd met targeted tv advertising. In theorie, want juist dit platform is reclamevrij.

Ondertussen beschikken KPN en Ziggo over veel meer data dan alleen het tv-kijkgedrag. Ook mobiele data en internetdata zijn voorhanden. Vanzelfsprekend zullen zij moeten opereren binnen de grenzen van privacy-wetgeving, maar ze hebben echt goud in handen.

Stappen alle partijen dan ook nog eens over hun eigen schaduw heen, dan zal tv zijn onderscheidende positie behouden. Niet langer als offline medium, maar als effectief medium in een volledig crossmediaal, targetable en meetbaar medialandschap.

*) Dit artikel werd eerder gepubliceerd in het septembernummer van Emerce magazine (#162)Lees het volledige bericht op Emerce »

Cijfers Twitter vallen mee

Posted 26 okt 2017 — by Emerce
Category nieuws

Geheel tegen de verwachting in meldt Twitter goede kwartaalcijfers. De omzet eindigde 590 miljoen dollar, al wordt er nog altijd 21,1 miljoen dollar verlies geleden. De koers van het aandeel steeg zojuist voorbeurs met 8 procent.

De advertentie-inkomsten liepen echter 8 procent terug naar 503 miljoen dollar. Dat werd deels gecompenseerd door gestegen datalicenties ter waarde van 87 miljoen en de verkoop van video advertenties. Internationaal zette Twitter het afgelopen kwartaal 258 miljoen dollar om.

Het aantal maandelijkse actieve gebruikers is ook nog eens met 4 miljoen toegenomen naar 330 miljoen. Het aantal internationale gebruikers steeg naar 261 miljoen, 3 miljoen meer dan vorig jaar. Ook lijken gebruikers weer eens wat actiever geworden, ze plaatsen meer berichten.

In het vierde kwartaal houdt Twitter rekening met een omzet van 220 tot 240 miljoen dollar, ruim boven de verwachting van analisten.Lees het volledige bericht op Emerce »

Time Inc past frequentie en circulatie van tijdschriften aan

Posted 13 okt 2017 — by Emerce
Category nieuws

Uitgeverij Time Inc. past de frequentie en de circulatie van een aantal van zijn titels aan om de printactiviteiten in de lucht te blijven houden.

De oplages van Time en People worden teruggebracht en Sports Illustrated, Fortune, Money en Entertainment Weekly zullen minder vaak verschijnen.

Time wordt nog maar in een oplage van 2 miljoen exemplaren verspreid, dat was 3 miljoen.

Volgens Time zijn lezers meer geinteresseerd in kwaliteit dan kwantiteit, maar het bedrijf kampt ook met teruglopende advertentie-inkomsten.

 Lees het volledige bericht op Emerce »

Doorbreek de trackingmuur

Posted 11 aug 2017 — by Emerce
Category nieuws

Het is bijna vast prik geworden, je moet eerst toestemming geven om getrackt te worden voordat je toegang krijgt tot een website of voordat je nieuwe slimme apparaat het volledig doet. Het is tijd dat er grenzen worden gesteld aan deze tracking ratrace. De tijd is rijp dat Brussel ingrijpt.

Geen toegang zonder tracking

We kijken er niet meer van op dat onze persoonlijke en zakelijke communicatie, het vergaren van nieuws of het contact met de overheid via internet verloopt. Toegang tot online informatie en diensten is van cruciaal belang om tegenwoordig mee te kunnen draaien. Toch worden we dagelijks gedwongen om te laten volgen —van website naar website, van app naar app en op verschillende apparaten— voordat we überhaupt toegang tot deze informatie of digitale diensten krijgen.

Cookie walls

De beruchte cookie walls zijn hier het schoolvoorbeeld van als je websites bezoekt. Als je achter die muur wilt zien te komen, dan moet je eerst akkoord gaan dat je online gedrag gedetailleerd gevolgd kan worden. Voor de duidelijkheid, we hebben het hier niet over de cookies die nodig zijn om bijvoorbeeld je instellingen te bewaren of op een correcte wijze het gebruik van de website te registreren. We hebben het hier over al die trackers die meestal afkomstig zijn van hele andere partijen dan de website zelf en die je blijven achtervolgen.

Geen functionaliteit zonder gevolgd te worden

Maar ook als je je smart device op een normale manier wil gebruiken, word je regelmatig gedwongen om in te stemmen dat je gedrag gevolgd wordt. Zo wezen we er onlangs op dat de smart assistant ‘Bixby’ van de nieuwste Samsung smartphone alleen werkt als je eerst akkoord gaat dat je locatie met Uber, Foursquare en Inrix gedeeld kan worden. Ga je niet akkoord, dan krijg je ook niet de beloofde functionaliteit van deze smart assistant en is de speciaal aangebrachte ‘Bixby-knop’ op je smartphone waardeloos.

Dit is een screenshot van de voorwaarden waarmee je akkoord moet gaan bij activatie van Bixby op een Samsung S8:

Afgedwongen toestemming

Een veel gehoorde reactie is dat je ook kunt weigeren om toestemming te geven om je te laten volgen. In theorie is dat juist, maar in de praktijk is dat vaak niet het geval. Steeds vaker wordt de keuze beperkt tot helemaal geen toegang óf je laten volgen.

Het wordt extra problematisch als het gaat om het vergaren van informatie of het gebruiken van diensten van publieke instellingen of organisaties die een belangrijke rol in onze samenleving spelen waar je niet zomaar omheen kan. Denk niet alleen aan overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst, maar ook aan ziekenhuizen, medisch hulpverleners, zorgverzekeraars, banken of aanbieders van internettoegang. In dat geval heb je eigenlijk geen keuze: je toestemming wordt afgedwongen. Maar afgedwongen toestemming is geen vrije toestemming.

De nieuwe Europese privacyregels bevatten gelukkig een haakje om dit soort praktijken aan te pakken. Het afdwingen van toestemming voor gebruik van je data die niet vereist is voor de gevraagde dienst, kan binnen die nieuwe regels een reden zijn om deze toestemming ongeldig te verklaren.

Neerwaartse spiraal

Advertenties zijn nog steeds het dominante online verdienmodel. Eerst ging dit vooral op de manier waarop we dit in de offline wereld gewend waren: de advertenties waren contextafhankelijk. Maar de afgelopen jaren zijn veel partijen steeds verder afgegleden naar het surveillance-model: het systematisch volgen van gebruikers via trackers en de verdere automatisering van online advertenties.

Niet voor niets heeft deze neerwaartse spiraal geleid tot een tegenreactie in de vorm van adblockers en andere technische tools om trackers te weren. We zijn het zat dat we constant gevolgd worden en dat onze apparaten vervuild raken met trackers, onze databundel verspild wordt aan opdringerige advertenties of dat onze veiligheid op het spel wordt gezet door malvertising.

Ook adverteerders beginnen zich te ergeren aan de huidige stand van zaken. En bedrijven zoals Apple en Google proberen met nieuwe initiatieven een deel van de irritaties van gebruikers weg te nemen. Maar dit is slechts een deel van de oplossing. Het is tijd om de kaders van wat wel en niet mag opnieuw vast te stellen.

Afgedwongen toestemming is geen vrije toestemming

Natuurlijk weten we dat een deel van de aanbieders van informatie en online diensten afhankelijk zijn van advertentie-inkomsten. Met dit businessmodel – aandacht vergaren en vervolgens doorverkopen – kun je het wel of niet eens zijn, maar daar zit niet per se de kern van het probleem. Waar je wel bij stil moet staan, is de vraag hoe ver je hierin mag gaan. Niet voor niets stellen we bijvoorbeeld eisen aan advertenties gericht op kinderen en zouden we het onacceptabel vinden als natuurgebieden vol zouden staan met billboards. Kortom, niet alles is toegestaan in de race om aandacht.

De vraag die we ons moeten stellen is: vinden we het oké dat we ons gedwongen digitaal laten uitkleden, analyseren en beïnvloeden? Waarbij je bovendien niet goed weet wie wat met al de verzamelde informatie gaat doen. Wij vinden van niet en ook een ruime meerderheid van burgers in Europa denkt er zo over:

Geen gedwongen tracking

Het zou dan ook veel beter zijn om gewoon heldere grenzen te stellen. Je moet in vrijheid informatie kunnen vergaren en diensten kunnen gebruiken zonder gedwongen tracking. In Nederland geldt dit gelukkig al voor diensten van de overheid, zoals de Belastingdienst of het UWV. Maar dit zou ook moeten gelden voor publiek gefinancierde instellingen en organisaties die een belangrijke rol in onze samenleving spelen. En misschien ook wel gewoon voor alle online informatie en diensten die we gebruiken?

Wat gaat Brussel doen?

Op dit moment worden in Brussel de regels rondom de vertrouwelijkheid van digitale communicatie herzien. Voor jou als internetgebruiker kunnen die nieuwe regels van grote invloed zijn: wie mogen er meelezen met jouw berichten, zijn tracking walls toegestaan en mag je fysieke locatie straks ongevraagd via je telefoon in kaart worden gebracht?

Deze herziening van de regels biedt bij uitstek de kans om eindelijk voor heel Europa de trackingmuur te doorbreken. Samen met onze collega’s bij EDRi werkten we aan een position paper en verschillende amendementen om het voorstel van de Commissie op veel punten te verbeteren. Het doorbreken van de trackingmuur is één van die verbeteringen.

Vinden we het oké dat we ons gedwongen digitaal laten uitkleden, analyseren en beïnvloeden?

We zijn niet de enigen die hiervoor pleiten. Ook de privacytoezichthouders in Europa willen deze praktijk aan banden leggen.

De vraag is wat de Europese wetgever gaat doen: zullen de rechten van internetgebruikers gewaarborgd worden of zwicht men voor de immense lobbydruk van de partijen die ons in kaart willen brengen? We zullen het dit najaar zien…

Wat vinden jullie? Welke vormen van gedwongen tracking zouden niet toegestaan moeten zijn?

*) Dit artikel is ook gepubliceerd op de website van Bits of Freedom. (Licentie: CC BY-NC-SA 4.0)Lees het volledige bericht op Emerce »

Snap verkoopt nog geen 64.000 Spectacles

Posted 11 aug 2017 — by Emerce
Category nieuws

De introductie van Snap van camerabrillen is geen succes geworden. Tijdens de toelichting op de kwartaalcijfers onthulde het bedrijf dat de verkoop van hardware in het tweede kwartaal 5,4 miljoen dollar heeft opgeleverd. Dat zijn omgerekend zo’n 41.000 paar brillen.

Sterker nog: ten opzichte van het eerste kwartaal is de verkoop ook nog eens met 35 procent gedaald. Hoewel die brillen, beter bekend als Spectacles, eerst mondjesmaat verkrijgbaar waren, zijn ze inmiddels te koop bij Amazon en andere online retailers. Vanaf juni zijn ze ook verkrijgbaar in Europa.

In totaal zijn naar schatting 64.000 exemplaren verkocht.

De Spectacles werden nou juist geïntroduceerd om Snap minder afhankelijk te maken van advertentie-inkomsten.

Toch heeft Snap zijn interesse voor hardware niet opgegeven. Het heeft Zero Robotics overgenomen, de Chinese fabrikant van de Hover selfie drone.Lees het volledige bericht op Emerce »

Vrees voor dalende koers Snap na ‘lockup’

Posted 31 jul 2017 — by Emerce
Category nieuws

Werknemers van Snap Inc mogen vanaf vandaag voor het eerst hun aandelen verkopen. De zogenoemde lockup periode van 150 dagen is voorbij. Er is echter vrees dat de aandelenverkoop zal leiden tot een nog lagere koers.

Het gaat al geruime tijd niet goed met de aandelenkoers van het bedrijf achter Snapchat. Snap ging in maart naar de beurs voor 17 dollar, inmiddels staat de koers op iets meer dan 13 dollar.

Het is natuurlijk niet gezegd dat werknemers, die zijn beloond met aandelen, hun investering meteen van de hand doen. Ook in augustus kan nog een verkoopgolf worden verwacht wanneer voor een ander deel van het personeel de lockup ook verloopt.

De koers zou overigens nog verder weg kunnen glijden als op 8 augustus Snap de cijfers bekend maakt van het tweede kwartaal. Die zullen waarschijnlijk weer niet goed zijn. Het eerste kwartaal was voor Snap Inc. ronduit dramatisch. De omzet 150 miljoen dollar (138 miljoen euro) viel 8 miljoen dollar lager uit dan verwacht. Het totale verlies in het kwartaal, kwam uit op 2,2 miljard dollar (2 miljard euro).

Grootste probleem is dat Snap niet voldoende advertentie-inkomsten genereert en Facebook kernfuncties van Snapchat heeft gekopieerd.Lees het volledige bericht op Emerce »

‘Half augustus eigen content bij Facebook’

Posted 28 jul 2017 — by Emerce
Category nieuws

Facebook komt naar verluidt al binnen enkele weken met eigen videocontent. Eerst gaat het nog om korte fragmenten, langere video’s volgen later.

Facebook heeft niet de ambitie om te concurreren met HBO of Netflix. Niettemin zijn ook duurdere series gepland van drie kwartier.

Die worden nu nog gewoon gefinancierd door Facebook zelf, maar op termijn wordt een model als YouTube gehanteerd, waarbij advertentie-inkomsten worden gedeeld.

Video is nog een van de weinige middelen waarmee Facebook extra inkomsten kan genereren.Lees het volledige bericht op Emerce »

Fors lagere resultaten en verlies voor TMG

Posted 28 jul 2017 — by Emerce
Category nieuws

De resultaten van Telegraaf Media Groep over het eerste halfjaar van 2017 zijn fors lager dan over de eerste helft van 2016. Exclusief bijzondere en eenmalige posten realiseerde de uitgever in het eerste halfjaar van 2017 een negatief bedrijfsresultaat van 6,1 miljoen euro, een jaar terug was het verlies nog 1,6 miljoen. Het nettoresultaat daalde van 3,1 miljoen euro naar een verlies van 11,4 miljoen.

De totale omzet ging van 171 miljoen euro naar 155 miljoen. Advertenties brachten iets meer dan 38 miljoen euro op, tegen 49 miljoen een jaar terug. Die daling kwam deels door het stoppen van online titels als Dichtbij. De digitale advertentie-inkomsten stegen overigens wel met 2,4 procent.

Ook abonnementen leverden met 84 miljoen euro minder op. De afname in aantal abonnees is vooral zichtbaar bij De Telegraaf en in mindere mate bij de regionale dagbladen.

De inkomsten uit advertenties en oplagen zullen naar verwachting ook in de tweede helft van 2017 onder druk staan, waarschuwt TMG.

De verkoop van puzzeldochter Keesing leidt na afronding tot een ‘fors positieve liquiditeitspositie’. Over de mogelijk verkoop van GeenStijl zijn vandaag geen mededelingen gedaan.

Sinds 2 juli bezit Mediahuis de meerderheid van de aandelen van het bedrijf. Op 21 juni zijn Marc Vangeel (CEO) en Koos Boot (CFO) benoemd tot de nieuwe Raad van Bestuur en is ook een nieuwe Raad van Commissarissen benoemd.

TMG en Mediahuis willen samen bouwen aan een mediabedrijf met een stevige marktpositie, kwaliteitsredacties en sterke merken.Lees het volledige bericht op Emerce »

Facebook maakt voor het eerst meer winst dan Google

Posted 26 jul 2017 — by Emerce
Category nieuws

Facebook heeft het al heel lang voorspeld, maar nu is er dan toch sprake van een lagere groei van het aantal gebruikers. De omzet in het tweede kwartaal groeide niettemin naar 9,3 miljard dollar, 44,7 procent meer dan vorig jaar.

Meest opvallend is dat met 3,9 miljard dollar winst Facebook Google verslaat. Met dank trouwens aan de boete van de EU. De voorsprong kan dus tijdelijk zijn.

De advertentie-omzet kwam wederom voor 87 procent van smartphones (pdf). Dat is omgerekend zo’n 8 miljard dollar. Per kwartaal gaat dat verder omhoog. De totale advertentie-inkomsten bedroegen 9,1 miljard dollar.

De kosten gingen dit kwartaal weer fors omhoog: van iets meer dan 3 miljard dollar vorig jaar naar bijna 5 miljard nu.

(meer volgt)Lees het volledige bericht op Emerce »