Archive for the ‘nieuws’ Category

Zalando wil flagshipwinkels in grote metropolen

Posted 01 Mei 2017 — by Emerce
Category nieuws

Zalando overweegt diverse flagshipwinkels te openen in Londen, Berlijn en Parijs. Dat zegt bestuursvoorzitter Rubin Ritter tegen Manager Magazine.

“In grote metropolen zitten onze echte fans die ook veel bestellen. Voor hen wordt het interessant om het merk ook offline te beleven,” zegt Ritter.

In Duitsland heeft Zalando sinds 2012 al enkele outlets in Berlijn, Frankfurt en Keulen. Onlangs werd bekend dat ook in het centrum van Düsseldorf naar panden wordt gekeken.

In de Outlets worden de retouren van de webwinkel verkocht, maar ook restpartijen kleding en items waarvoor het seizoen bijna is afgelopen.

In de flagshipstores draait het veel meer om merkbeleving. Het is dezelfde strategie die Apple en Amazon volgt.

Een eerste stap werd in juni 2015 gezet toen Zalando de failliete modebeurs Bread & Butter overnam. Die beurs vond plaats op de voormalige luchthaven Tempelhof in Berlijn. Ook werd kledingverkoper Kickz ingelijfd.

Op welke termijn de winkels er moeten gaan komen is niet bekend. Wel zouden 3D print-technieken worden ingezet om ter plaatste kleding te printen.Lees het volledige bericht op Emerce »

ABN gaat zakelijke auto’s delen met app

Posted 01 Mei 2017 — by Emerce
Category nieuws

Het kantoor van ABN AMRO in Eindhoven wordt klant van het Eindhovense bedrijf Amber. De bank krijgt een vloot elektrische BMW i3’s ter beschikking. De Amber app is vervolgens in staat om te bepalen waar en wanneer i3’s beschikbaar moeten zijn. Daarvoor gebruikt de app historische en real time data.

In samenwerking met Amber wil ABN AMRO haar reisbeleid naar eigen zeggen volledig transformeren. Vanaf 1 juli 2016 wil de bank CO2-neutraal reizen, minder auto’s gebruiken en alleen nog maar elektrisch gaan rijden. Door het gebruik van minder auto’s wordt ook het aantal parkeerplekken teruggebracht.

De historische data zijn afgeleid van de zakelijke ritten die door medewerkers van ABN AMRO gedurende een aantal maanden met hun eigen auto’s zijn gemaakt. De medewerkers zijn met hun goedvinden door middel van een GPS-tracker in hun auto gevolgd.

Zo kan Amber voorspellen waar, wanneer en hoeveel elektrische auto’s nodig zijn om zakelijk verkeer mogelijk te maken. Het is de bedoeling dat binnen een half jaar alle vestigingen van ABN AMRO op deze manier van elektrische auto’s gebruik gaan maken.

Amber is overigens bezig met de ontwikkeling van een eigen, zelfrijdende elektrische auto, een initiatief dat ze op 25 april aankondigde tijdens de Hannover Messe. Dit voertuig moet op termijn de i3 gaan vervangen. Bij de ontwikkeling ervan zijn gerenommeerde partijen betrokken als TomTom, KPN, TNO, NVIDIA, Microsoft en de gemeenten Eindhoven en Helmond.Lees het volledige bericht op Emerce »

De stad als urban living lab

Posted 29 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

Smart City-ontwikkelingen staan hoog op de agenda van steden in binnen- en buitenland. Metropolen worden de motor van de nieuwe economie. Waarbij verduurzaming vraagt om hoognodige stedelijke innovaties. Als het even kan met behulp van de Internet of Things. De race om de slimste stad is begonnen.

Een aantal jaren terug was het nog volstrekt ondenkbaar: een vijftal Chief Technology Officers van grote steden als Barcelona, Moskou, Dublin, Boedapest en Shanghai die op het Mobile World Congress in Barcelona hun plannen voor slimme steden ontvouwden.

Vooral de presentatie van de Rus Andrey Belorezov maakte indruk. Die vertelde hoe in zijn stad zestienduizend digitale camera’s Groot Moskou in de gaten houden. Maar die camera’s zijn niet van Moskou zelf: “We nemen alleen de beelden af van de bedrijven die ze hebben opgehangen.” Tevens meldde de CIO van Moskou dat door ziekenhuisapparatuur via een elektronische veiling centraal in te kopen, de Russische hoofdstad twintig miljoen dollar heeft kunnen uitsparen. Kortom: Moskou gaat het helemaal anders doen.

Van Shanghai tot Barcelona, overal worden ambitieuze programma’s ontwikkeld om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Het concept van de slimme stad is weliswaar ontstaan vanuit de techindustrie, maar wordt inmiddels breed omarmd. De wereldwijde markt, die momenteel wordt geschat op 622 miljard dollar, zal daarbij doorgroeien tot 3,5 biljoen dollar in 2026, aldus marktonderzoeker Persistence begin dit jaar.

De CIO’s in Barcelona noemden het Internet of Things als de belangrijkste stimulator van de opwaartse trend. Doordat alles met elkaar wordt verbonden, ontstaan slimme oplossingen. Van camera’s die ongelukken of dreigend geweld detecteren (en automatisch hulpdiensten waarschuwen) tot een auto die je adviseert waar je het best kunt parkeren. Maar ook een project als Smart Emissions uit Nijmegen, waar wordt getest of sensordata over geluid en luchtkwaliteit uit een burgermeetnetwerk inzicht oplevert op lokaal en stadsniveau. Informatie die vervolgens kan worden gebruikt als aanvulling op de data van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM.

Opschalen
Dit soort toepassingen is hard nodig, vertelden de digital minded stadsbestuurders in Barcelona. Zo’n vijftig procent van de wereldbevolking leeft in stedelijke gebieden, waarmee steden verantwoordelijk zijn voor 67 procent van het totale mondiale energieverbruik en voor meer dan zeventig procent van de uitstoot van broeikasgassen.

Zoiets is nu al moeilijk beheersbaar: Parijs probeerde in december op allerlei manieren de smog te verminderen waarmee de stad zich plotseling zag geconfronteerd. Het gevolg: het openbaar vervoer werd gratis, net als leenfietsen en het autoverkeer werd gehalveerd. Letterlijk. Van de ene op de andere dag mochten alleen de auto’s de weg op met een even getal op hun nummerbord, de volgende dag alleen automobilisten met een oneven kenteken. Smog teisterde vorig jaar ook het openbare leven in Noord-India. Vele inwoners van Nieuw Delhi konden daardoor niet naar hun werk en een miljoen kinderen niet naar school. Ook de verduurzaming vraagt dus om stedelijke innovaties.

Commerciële belangen spelen echter evenzeer een rol. Metropoolregio’s worden de motor van de nieuwe economie. 75 procent van de economische productie wereldwijd vindt namelijk plaats in steden, wat onder andere zal leiden tot een sterke concurrentie tussen Europese regio’s. Wie hierin wil overleven, moet dus de slimste stad van de wereld worden. Of in elk geval van Europa.

Ook Nederland is zich bewust van deze ontwikkelingen. Vorig jaar deed minister-president Rutte dan ook de oproep om vanuit de praktijk een visie te ontwikkelen over Smart City. Zeker honderdveertig professionals uit bedrijfsleven, onderwijs en gemeenten hebben daarop een beleidsplan geschreven dat in januari aan de overheid is aangeboden. De steden concluderen dat nu investeren in slimme technieken noodzakelijk is om antwoorden te vinden op deze en andere grote maatschappelijke uitdagingen. Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven zien voor zichzelf een leidende rol, maar hebben steun van het Rijk nodig. Willen we lokaal kansrijke initiatieven echt opschalen, van de ene stad naar de andere, dan moet het Rijk volgens het advies in de initiële extra kosten bijdragen en dit alles in regelgeving ondersteunen. Dat betekent in partnership optrekken met de steden en bedrijven, vanaf de start van een project.

3D-model
Aan projecten ontbreekt het in elk geval niet. Amsterdam loopt in Nederland al enige tijd voorop met Amsterdam Smart City (ASC), een uniek samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Het stadsbestuur ziet de metropoolregio hierbij als een urban living lab dat bedrijven de mogelijkheid biedt om innovatieve producten te testen en te demonstreren, bijvoorbeeld op het gebied van sportparken, winkelstraten, verlichting, wet- en regelgeving, connectiviteit en thuiswerken.

ASC heeft inmiddels drie van dergelijke gebieden aangewezen waar verschillende producten, diensten en aanpakken worden getest en gecombineerd. De activiteiten in Nieuw-West staan bijvoorbeeld in het teken van het ‘smart grid’ en de mogelijkheden die dit slimme elektriciteitsnet (aangelegd door Liander) biedt voor de bewoners op het gebied van decentrale opwekking, inzicht in energiegebruik, elektrisch vervoer en zo meer.

Het project Slim Wonen en Slim Werken draait op zijn beurt om een bereikbaar IJburg. Bereikbaar qua mobiliteit, maar ook qua connectiviteit. En Energiek Zuidoost staat in het teken van samenwerking tussen de bedrijven in het gebied om energie-efficiency en -uitwisseling te bewerkstelligen door gebiedsgerichte maatregelen.

In Rotterdam ondergaat het Zuidplein de komende jaren een Smart City-metamorfose. Er komen slimme afvalcontainers en parkeerplekken die verbonden zijn via het LoRa-netwerk van KPN voor informatie-uitwisseling tussen objecten. Ook komen er intelligente energiemanagementsystemen die het uitruilen van energie tussen de diverse gebouwen – zoals Ahoy, het zwembad, het kunstenpand en het metro- en busstation – mogelijk maken. Door het gebruik van een 3D-model, dat onder andere het energiegebruik in het gebied visualiseert, ontstaat er tevens beter inzicht in de mogelijkheden om het energiemanagement te optimaliseren, stelt de gemeente.

De Europese Commissie heeft vorig jaar het Smart City-voorstel van een door de stad Rotterdam geleid internationaal samenwerkingsverband goedgekeurd voor een subsidiebedrag van bijna achttien miljoen euro. Hiervan is 5,4 miljoen euro bestemd voor projecten in Hart van Zuid.

Datahub
Techstad Eindhoven doet al even fanatiek mee. De TU/e, gemeente Eindhoven en VolkerWessels hebben de iCity Tender in het leven geroepen. Die daagt mkb-ondernemers en startups uit om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen die de levenskwaliteit moeten verhogen. Strijp-S vormt daarbij het living lab om deze producten en diensten te testen.

De slimme stad die Eindhoven voor zich ziet, bestaat uit drie lagen. Om te beginnen bevinden alle data en online verkeer zich in de cloud. Hier vinden analyse, communicatie en content development plaats. Dan is er de ‘leefbare laag’: het tastbare deel van de stad. En tot slot de ‘infrastructuur’: wegen, rails, leidingen en glasvezelkabels. De interactie tussen deze lagen maakt de stad slim.

Uit twaalf pitches heeft de stad onlangs een zestal startups geselecteerd die elk twintigduizend euro krijgen om hun idee verder uit te werken. Op Strijp-S experimenteert het bedrijf ViNotion bijvoorbeeld met slimme camera’s die beeld interpreteren en informatie geven over bijzondere activiteiten. Op deze manier kunnen slimme wegen worden ontwikkeld die automatisch reageren in geval van nood. Ook is samenwerking gezocht met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor de vestiging van het CBS Urban Data Center/Eindhoven. Dat Center zou wel eens de toekomstige datahub van de stad kunnen worden. Eindhovense wethouder Mary-Ann Schreurs noemt data dan ook ‘de brandstof van een slimme samenleving’.

Ook andere gemeenten hebben interesse getoond om kennis en expertise te delen binnen een Urban Data Center. Zo heeft de gemeente Heerlen besloten om samen met CBS een Urban Data Center/Heerlen op te zetten. Het zijn dus niet alleen grote steden die nadenken over slimme oplossingen. In januari dit jaar heeft de gemeente Dordrecht nog een Smart City Innovatiefonds gelanceerd. Innovaties hebben steeds meer invloed op het dagelijks leven, vindt de gemeente. Digitale informatie wordt actiever verzameld en geeft meer kennis over bijvoorbeeld actuele waterstanden, WOZ-waarden, parkeerdrukte, luchtkwaliteit en het gebruik van de binnenstad.

In het oosten van hert land werken op hun beurt de Gemeente Enschede, Universiteit Twente en Saxion Hogeschool al geruime tijd samen. En bij de zuiderburen is eind vorig jaar het Smart Flanders-programma van start gegaan. Binnen dit project zullen dertien centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel (VGC) gezamenlijk ondersteund worden bij de ontwikkeling van slimmere steden. Daarvoor is een projectsubsidie van één miljoen euro toegekend aan het Leuvense innovatiecentrum Imec.

Struikelblok
Toch zijn er ook kanttekeningen bij al deze plannen te plaatsen. De discussie over slimme steden gaat nog te vaak over ‘smart’ en veel minder over ‘city’, schreef Jan-Willem Wesselink, hoofdlaborant van het Kennislab voor Urbanisme onlangs. Steden, stadsmakers én techneuten moeten wat hem betreft samen een visie ontwikkelen die de basis vormt voor de stad van morgen én nu. Een nieuwe stedenbouwkundige laag over de stad leggen die bestaat uit data, vormt een flinke uitdaging. Wat zijn de gevolgen voor de stedenbouw als die laag gaat communiceren met gebruikers? Wat zijn de effecten voor hen die niet kunnen of willen meegaan in deze ontwikkelingen? Of wat zijn de sociale gevolgen van deze groeiende flexibilisering?

Techbedrijven schetsen een aanlokkelijke toekomstvisie voor slimme steden, maar vergissen zich vaak in de complexiteit. In Barcelona waarschuwde Jamie Cudden, hoofd van het Smart City Programme van de Dublin City Council, dan ook voor al te hooggespannen verwachtingen. “Natuurlijk kun je iedere vuilnisemmer in de stad ombouwen tot wifi-hotspot of milieusensor, maar de kosten die daarmee samenhangen zijn enorm. Veel techbedrijven waar wij mee spreken, schatten dat totaal verkeerd in. Daarnaast ontbreekt het aan technische standaarden. En moeten we meer samenwerken om tot resultaten te komen.”

De kans dat al deze mooie ambities blijven steken in losse demonstratieprojecten is dan ook niet ondenkbeeldig. Zo had de Drentse hoofdstad Assen alweer jaren geleden het plan om de bakermat van de sensortechnologie te worden. Er is flink wat geld in deze droom gepompt: Europa, het Rijk, SNN, de provincie en de gemeente Assen trokken er vijftig miljoen euro voor uit. De gemeente en de provincie doneerden nog eens drie miljoen euro om het TT Circuit geschikt te maken voor testen met zelfrijdende auto’s en sensoren. Maar begin 2017 verkeerden de projecten in grote financiële problemen en lijkt aan Sensor City voortijdig een einde te komen.

Het project Almere Smart Society, waarin de gemeente sinds 2012 met enkele grote bedrijven zoals IBM, Philips en Cisco aan slimme oplossingen werkte, komt ook niet echt van de grond, schreven het college van burgemeester en wethouders onlangs in een brief aan de gemeenteraad. Belangrijkste struikelblok: toch vooral de moeizame afstemming van de samenwerking. Met TNO wil men het nu opnieuw proberen.

Slimme steden zullen letterlijk en figuurlijk een levend lab blijven, verwacht Smart City-strateeg Kees Jansen. De systemen voor ruimtelijke ordening zijn in zijn ogen achterhaald. “Sinds de Tweede Wereldoorlog leggen we bestemmingen voor lange tijd vast, maar door de razendsnelle ontwikkelingen kun je geen beleid voor de komende tien jaar maken. Steden moeten flexibeler denken. Een winkel kan over twee jaar een woning zijn.”

Samenwerking is daarbij essentieel. Bij de vijftig grootste Nederlandse gemeenten worden voldoende middelen vrijgemaakt voor de ontwikkeling van data-infrastructuren. Maar een nationaal kader hiervoor ontbreekt en dus wordt afstemming onderling steeds lastiger. De verbindingslaag Smart City moet wellicht gaan fungeren als een nutsvoorziening, net als drinkwater en stroom. Ook een ministerie van Smart Cities is wellicht niet overbodig, zo suggereert Jansen.

 

* Dit artikel verscheen eerder in het aprilnummer van Emerce magazine (#157).

Beeld Nick Page (CC)Lees het volledige bericht op Emerce »

De agenda van … Jerome de Lint

Posted 29 Apr 2017 — by Adformatie
Category nieuws

Wat inspireert fotograaf De Lint? Kijk mee in zijn agenda.

Lees het volledige bericht op Adformatie »

Infographic: het internet als milieuvervuiler

Posted 29 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

Het internet en de apparaten die er aan hangen behoren tot de grootste energieverbruikers ter wereld. Bedrijven als Apple, Facebook en Google streven weliswaar naar groene energie als bron voor hun datacenters, we zijn er nog lang niet. Hostingprovider Kualo laat zien wat de invloed van het internet is op ons milieu.Lees het volledige bericht op Emerce »

DHL gaat bezorgen voor AmazonFresh

Posted 29 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

DHL gaat voor AmazonFresh boodschappen in Duitsland bezorgen. De twee bedrijven werken al samen voor het bezorgen van pakketjes.

Mogelijk moet de samenwerking resulteren in een grotere omzet. Er zijn zoveel supermarkten in Duitsland dat websupers in Duitsland tot nu toe niet echt van de grond komen. Niettemin investeert met name REWE fors in e-commerce.

Amazon lanceerde AmazonFresh in 2007 n de VS. Vorig jaar werd ook begonnen in Londen.

Saillant detail is dat Deutsche Post, moeder van DHL, ook zijn eigen online supermarkt heeft, Allyouneed Fresh. Die blijft gewoon bestaan.

DHL profiteert al langer van de ‘boom’ van e-commerce. Ook Zalando is klant.Lees het volledige bericht op Emerce »

Zware kritiek op weigeren FTM door Keizer

Posted 28 Apr 2017 — by Villamedia
Category nieuws

De NVJ en Free Press Unlimited hebben zware kritiek op VVD-voorzitter en zakenman Henry Keizer, die vrijdag zowel journalisten van Follow The Money (FTM) als PowNed weigerde op een persconferentie waar hij toelichtte waarom de beschuldigingen van FTM…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Nederland wint 15 Pencils bij D&AD Awards 2017

Posted 28 Apr 2017 — by Adformatie
Category nieuws

J. Walter Thompson Amsterdam valt vijf keer in de prijzen met ‘The Next Rembrandt’.

Lees het volledige bericht op Adformatie »

Hadoop verkoper Cloudera beleeft beursdebuut

Posted 28 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

Big data-bedrijf Cloudera is vandaag naar de beurs gegaan. De koers lag zojuist iets boven de openingskoers van 15 dollar.

Cloudera levert een versie van de bekende Hadoop open source-software, maar heeft concurrenten.

Het bedrijf is nog steeds verliesgevend. Op een omzet van 261 miljoen dollar werd in 2016 187 miljoen dollar verlies geleden, meer dan in 2015. Er staan 1470 werknemers op de loonlijst.Lees het volledige bericht op Emerce »

Bitcoin bereikt hoogste koers ooit

Posted 28 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

De digitale munt Bitcoin heeft vrijdag een recordstand gehaald van 1300 dollar. In de middag tipte de koers zelfs aan 1343 dollar.

In de afgelopen week steeg de koers 6 procent en afgelopen maand zelfs 34 procent.

Wat die stijging precies veroorzaakt heeft is niet duidelijk. De recente stijging kwam deels door toename van bitcoinhandel in de Chinese markt.

Er kan ook zijn gereageerd op het nieuws dat de gebroeders Winklevoss hun tracker bij toezichthouder SEC in in de Verenigde Staten hebben aangemeld. Dat kan leiden tot een grotere verhandelbaarheid.Lees het volledige bericht op Emerce »

TDE en Fingerspitz spelen samen in digital sportmarketing

Posted 28 Apr 2017 — by Adformatie
Category nieuws

Sportmarketingbureau TDE uit Eindhoven slaat de handen ineen met Fingerspitz Online Marketing uit Breda.

Lees het volledige bericht op Adformatie »

‘Alles heeft me gebracht waar ik nu ben’

Posted 28 Apr 2017 — by Adformatie
Category nieuws

Gijs de Beus (Lemon Scented Tea) wilde vroeger Luke Skywalker, astronaut en archeoloog worden. Hij werd strateeg.

Lees het volledige bericht op Adformatie »

Heineken krijgt wereldwijd lof voor politiek geladen reclame

Posted 28 Apr 2017 — by Adformatie
Category nieuws

Het biermerk mengt zich in discussies over feminisme, klimaatverandering en rechten voor transgenders

Lees het volledige bericht op Adformatie »

Max Verstappen raakt bevriend met een robot in campagne voor Exact

Posted 28 Apr 2017 — by Adformatie
Category nieuws

Bureaus Kingsday en Ambassadors laten in de video’s zien dat het belangrijk is om nieuwsgierig te blijven naar nieuwe techniek

Lees het volledige bericht op Adformatie »

Verplichte datadeling Google en Facebook geen goed idee

Posted 28 Apr 2017 — by Emerce
Category nieuws

Onlineplatforms zoals Google en Facebook mogen zich verheugen in een groot en groeiend aantal gebruikers. Tegelijkertijd nemen de zorgen over dit soort ondernemingen toe, evenals de roep om strenger toezicht. Als probleem wordt genoemd dat een datavoorsprong markten doet ‘tippen’: een platform met een kleine datavoorsprong kan een beter product aanbieden, waardoor het aantal gebruikers stijgt, de datavoorsprong toeneemt, het product beter wordt, het aantal gebruikers toeneemt, etcetera.

Deze volgens sommigen vicieuze cirkel kan worden doorbroken met datadeling, stellen de onderzoekers Jens Prüfer en Christoph Schottmüller. Toegepast op de markt voor zoekmachines zou dit voorstel inhouden dat Google en Bing hun search logs met elkaar moeten delen. Het positieve effect van deze verplichte datadeling is volgens Prüfer en Schottmüller  dat platforms meer gaan innoveren.

Deze vorm van platformregulering gaat naar mijn mening te ver. Het is onduidelijk of data tot dominantie leidt. Verder is het onzeker of datadeling innovatie stimuleert of juist beperkt. Een groot probleem is bovendien dat datadeling in de praktijk vraagt om het bepalen van een toegangsprijs.

Veel data hoeven niet uitgewisseld te worden

Veel data zijn breed beschikbaar of vervangbaar door vergelijkbare data. Binnen de grenzen van de privacywetgeving kunnen allerlei ondernemingen (gebruikers)data verzamelen over bijvoorbeeld leeftijd, interesses en aankoopgedrag. Deze data hoeven dus niet onderling uitgewisseld te worden.

Toegang tot data is geen voldoende voorwaarde voor succes

Data kunnen diensten beter maken (bijvoorbeeld bij zoekmachines zoals Preston McAfee, hoofdeconoom van Microsoft, laat zien) maar leiden niet zonder meer tot dominantie. Zelfs sommige onlineplatforms kunnen succesvol worden zonder het gebruik van big data. Anja Lambrecht en Catherine Tucker bespreken een aantal voorbeelden waaronder Uber, AirBnB, Tinder, Candy Crush en WhatsApp.

Bovendien wordt de kwaliteit van veel online diensten niet alleen bepaald door de hoeveelheid data maar ook door de kwaliteit van de gebruikte algoritmes. Xavier Amatriain, voormalig Director of Algorithms Engineering bij Netflix, stelt dat meer data niet compenseert voor een slechter algoritme. Toegang tot data is daarom geen voldoende voorwaarde voor succes.

Meerwaarde van meer data wordt steeds kleiner

Zoals voor veel productiefactoren geldt ook voor data de wet van de afnemende meeropbrengsten. Dit betekent dat hoe meer data een onderneming heeft, hoe kleiner de meerwaarde is van nog meer data. Een datavoorsprong impliceert daarom niet onvermijdelijk dominantie. Dit is afhankelijk van hoe sterk meeropbrengsten van data afnemen en vanaf welke hoeveelheid. Het zal per markt verschillen hoeveel ondernemingen de ‘minimum efficiënte dataschaal’ kunnen bereiken.

Schade dominante platforms is onduidelijk

De schade van dominante platforms voor consumenten is onduidelijk. Prüfer en Schottmüller betogen dat een eenmaal getipte markt wordt gekenmerkt door te weinig innovatie. Dit lijkt geen sterk argument want verschillende online platforms met hoge marktaandelen zijn zeer innovatief.

Verder wijst eerder empirisch en theoretisch onderzoek op een omgekeerde U-relatie tussen marktmacht en innovatie: weinig concurrentie is niet goed voor innovatie maar te veel ook niet. Dit betekent dat zelfs als data tot dominantie leidt, dit niet noodzakelijk slecht is voor innovatie.

Gratis toegang is geen goed idee

Verplichte datadeling is een te simpele oplossing. De impliciete veronderstelling is immers dat concurrerende platforms gratis toegang krijgen tot de data van het dominante platform. Gratis toegang is sowieso geen goed idee. Dit lokt toetreding uit totdat alle (advertentie-)inkomsten zijn afgeroomd. Daarmee verdwijnt de mogelijkheid voor platforms om vaste kosten van R&D terug te verdienen en dat is nu juist een cruciale voorwaarde voor innovatie.

Onzekerheden maken kans op falen overheid groot

De implicatie is dat verplichte datadeling het bepalen van een toegangsprijs vereist. De juiste prijs vaststellen is complex. Bij een te hoge prijs kopen concurrenten geen toegang, maar een te lage prijs lokt te veel toetreding uit waardoor innovatie daalt. De regulerende instantie moet daarom onder meer inschatten hoeveel toetreding een bepaald prijsniveau uitlokt, wat daarvan het effect is op de kwaliteitsverschillen van de concurrerende diensten, tot hoeveel overstappende consumenten dit leidt, en wat het effect is op advertentie-inkomsten van platforms en, uiteindelijk, innovatieprikkels. Vanwege alle onzekerheden die hiermee gepaard gaan is de kans op falen van de overheid groot.

Bijvoorbeeld mededingingstoezicht is aantrekkelijker

Mijn conclusie is dat de case voor verplichte datadeling niet sterk genoeg is. Het feit dat we weinig weten over de relatie tussen marktmacht en innovatie is hiervoor een belangrijk argument. Dit argument impliceert ook dat bij online platforms lichtere vormen van overheidsingrijpen, zoals het mededingingstoezicht, vooralsnog aantrekkelijker zijn. Het mededingingsrecht biedt de mogelijkheid om platforms die aantoonbaar een economische machtspositie hebben misbruikt, bijvoorbeeld door concurrenten uit te sluiten, aan te pakken.

*) Dit artikel is ook gepubliceerd op de website van Autoriteit Consument & Markt.Lees het volledige bericht op Emerce »