Thuiswinkel.org gaat kosten in rekening brengen voor Geschillencommissie

Geen reacties
Posted 28 jan 2015 in nieuws

Thuiswinkel.org gaat kosten in rekening brengen voor leden die een beroep doen op de Geschillencommissie. De kosten nemen jaarlijks fors toe, en er moet bezuinigd worden.

De hoogte van de kosten wordt mede bepaald of een lid al dan niet verweer heeft gevoerd en ter zitting is verschenen. Is de klacht van de consument ongegrond, dan worden er geen kosten aan het lid in rekening gebracht. Daarnaast is besloten om het klachtgeld dat de consument moet betalen te verhogen.

Wanneer er onderling geen oplossing bereikt wordt, heeft de consument de mogelijkheid om een geschil voor te leggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Thuiswinkel. De uitspraak van de Geschillencommissie geldt voor beide partijen en dient dus altijd te worden nagekomen.Lees het volledige bericht op Emerce »


Add Your Comment