Achterhoeker krijgt glasvezel voor 500 euro

Geen reacties
Tags: , , ,
Posted 22 jan 2015 in nieuws

Achterhoekse inwoners in het buitengebied gaan 500 euro betalen voor een aansluiting op het glasvezelnet in de Achterhoek. Tien Achterhoekse gemeenten willen samen met de provincie een breedbandbedrijf Achterhoek oprichten om bewoners buiten de bebouwde kom een betere toegang te bieden tot internet.

De verschillende colleges van de gemeenten en de provincie Gelderland nemen de komende tijd besluiten over hun deelname aan het Breedbandbedrijf Achterhoek. Gemeenteraden en Provinciale Staten moeten instemmen met het beschikbaar stellen van het benodigde kapitaal. Het breedbandbedrijf richt zich op het aansluiten van bewoners buiten de bebouwde kom in de zogenaamde ‘witte gebieden’. Dat zijn gebieden waar telecompartijen de komende drie jaar geen plannen hebben om glasvezel aan te leggen én die nu ook nog niet zijn voorzien van een glasvezel- of kabelaansluiting.

Met 500 euro per adres hopen ze het minimumaantal van 50 procent aansluitingen gaan halen. Dat is een voorwaarde voor elke gemeente om deel te kunnen nemen aan het breedbandbedrijf.

Na instemming van de gemeenteraden en Provinciale Staten is de verwachting dat het breedbandbedrijf voor de zomer wordt opgericht. Parallel hieraan starten de gemeenten na besluitvorming actief met de vraagbundeling. Vanaf het najaar 2015 start de aanleg van het glasvezelnet in die gemeenten waar 50 procent van de bewoners een aansluiting wil.Lees het volledige bericht op Emerce »


Add Your Comment