Opstelten: ‘Economische schade cybercrime lastig te berekenen’

Geen reacties
Tags: , ,
Posted 18 aug 2014 in nieuws

Minister Opstelten van Justitie kan niet bevestigen dat cybercrime in Nederland jaarlijks een verlies oplevert van 1,5 procent van het Bruto Nationaal Product (BNP) oftewel zo’n 8 miljard euro. Dat zegt hij in antwoord op Kamervragen.

Beveiligingsbedrijf McAfee en de Amerikaanse denktank Center for Strategic and International Studies hadden dat onlangs berekend.

De economische schade als gevolg van cybercrime is volgens Opstelten lastig te becijferen. Het rapport van McAfee en de denktank meldt dat vooral de verschillen in de grondigheid van de registratie de variaties tussen landen verklaren. Daarnaast behoort de Nederlandse digitale infrastructuur volgens Opstelten tot de beste van de wereld, maken Nederlanders gemiddeld veel gebruik van digitale diensten ten opzichte van andere landen en gebruikt veel internationaal internetverkeer de Nederlandse infrastructuur. Ook dat kunnen redenen zijn de gevolgen van cybercrime in Nederland naar verhouding hoog in te schatten.

Opstelten benadrukt dat Nederland al veel doet aan de bestrijding van cybercrime, enerzijds door zelf te investeren in de veiligheid van de eigen netwerken en diensten en anderzijds door partijen bij elkaar te brengen en beschermend op te treden als bijvoorbeeld de veiligheid van bedrijven of burgers wordt bedreigd. De AIVD heeft in het kader van de nationale veiligheid de afgelopen jaren het onderzoek naar digitale aanvallen gericht op spionage en sabotage geïntensiveerd.

De overheid neemt overuigens niet deel aan het nieuwe Project Nationale anti-DDoS Wasstraat, ofwel project Nawas. Dat is een privaat en gezamenlijk initiatief van diverse providers om een gezamenlijke voorziening in te richten om een overvloed aan verkeer, zoals plaatsvindt bij DDoS-aanvallen, te schonen. Het is uiteindelijk aan klanten, publiek en privaat, om de afweging te maken of deze dienst wordt afgenomen, aldus Opstelten.

De vrees voor reputatieschade kan in bepaalde gevallen voor bedrijven een
overweging zijn om geen ruchtbaarheid te geven aan een cyberaanval. In nauwe samenwerking tussen publieke en private partijen is binnen de bewustwordingscampagne ‘Stopcybercrime.nu’ van MKB-Nederland een hulpknop ontwikkeld waar informatie over typen cybercriminaliteit op één punt vindbaar is en waar bedrijven die slachtoffer zijn of denken te zijn geworden direct een ‘handelingsperspectief’ wordt geboden. Bij het NCSC kunnen bijvoorbeeld cyberincidenten vertrouwelijk worden gemeld, zodat andere organisaties kunnen worden geïnformeerd en (verdere) schade kan worden voorkomen.Lees het volledige bericht op Emerce »


Add Your Comment