Verkoop tweedehands e-boek voorlopig toegestaan

Geen reacties
Tags: , , ,
Posted 21 jul 2014 in nieuws

E-bookwebwinkel Tom Kabinet mag voorlopig blijven doorgaan met de verkoop van tweedehands elektronische boeken. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam vandaag bepaald.

Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) wilde via kort geding een verbod op de verkoop van tweedehands e-books, omdat inbreuk zou worden gemaakt op de auteursrechten van aangesloten schrijvers het uitgeversverbond. Tom Kabinet verwees naar het zogenoemde UsedSoftarrest dat de verkoop van tweedehands software legaliseert.

Volgens de NUV werd de reikwijdte van dat arrest te ruim geïnterpreteerd, maar volgens de rechter valt niet uit te sluiten dat het UsedSoftarrest een ruimere strekking heeft en zich niet beperkt tot de verhandeling van software. Dat zal in een bodemprocedure duidelijk moeten worden.

Tom Kabinet, nog geen maand oud, betoogde in de rechtbank dat eigendom overdraagbaar is en die overdraagbaarheid niet bij contractueel beding kan worden uitgesloten. Het auteursrecht biedt een rechthebbende in beginsel de mogelijkheid om zich tegen de verhandeling van goederen te verzetten. Verdere verhandeling van producten kan hij echter niet met een beroep op zijn auteursrecht tegenhouden. Het auteursrecht is dan ‘uitgeput’.

De uitputtingsleer is hoe dan ook van toepassing op papieren boeken. Bij verkoop ontvangt de rechthebbende de koopprijs (een redelijke economische waarde) en hij kan verdere verhandeling van het papieren boek niet tegenhouden.

Tom Kabinet claimt € 37.440,21 aan proces- en advocaatskosten. Daarvan wordt € 23.469,56 toegewezen.

De uitgevers (met name Ambo/Anthos, Prometheus en de Arbeiderspers, namens schrijvers als Nicci French, Marion Pauw, Franca Treur en Anna Enquist) hadden IT-jurist Christiaan Alberdingk Thijm, ooit de verdediger van muziekdienst Kazaa, als advocaat ingehuurd.

 Lees het volledige bericht op Emerce »


Add Your Comment