Disruptie in de bedrijfskolom: de ConsuTailer

Geen reacties
Tags: , , , , , ,
Posted 19 mei 2014 in nieuws

De ConsuTailer is een ondernemende consument, die zijn of haar producten – semi-beroepsmatig – verkoopt via diverse kanalen. ConsuTailers hebben alle vrijheid om hun producten vrijwel overal aan te bieden. De kanaalkeuze is nagenoeg ongehinderd en onbeperkt; van het lokale nieuwsblad tot en met het internationale internet. Deze flexibiliteit en handelingsvrijheid maakt de ConsuTailer tot een geduchte concurrent van de traditionele retail. Zij zijn immers vaak gebonden aan het eigen netwerk. De ConsuTailer heeft de bedrijfskolom gewijzigd zonder dat de logistieke sector zich daarvan bewust was.

Logistiek versus ConsuTailer
Waar de logistiek al jaren over droomt, is voor de Consutailer heel gewoon: het transparant delen van informatie en innoveren. Ondanks verwoede pogingen blijven dit voor de logistieke sector lastige onderwerpen. Zo is er in het achterhoofd de stellige gedachte, dat als de concurrent iets te weten komt over ‘zijn proces’, dit voor hem nadelig zal uitpakken. Het gevolg is dat de sector zich krampachtig vasthoudt aan geheimhouding. Echter, op korte, maar zeker op lange(-re) termijn zou deze houding wel eens desastreus kunnen zijn. Terwijl de ogen gericht zijn op de traditionele ‘eigen’ logistieke concurrent / sector, komt het echte ‘gevaar’ uit een totaal andere hoek. In de bedrijfskolom is een concurrent binnengedrongen, die door velen niet als zodanig (h-)erkend / benoemd is. Eén bovendien, waar ‘innoveren’ geen jarenlange gedachtegang is, maar een werkwoord.

De ConsuTailer groeit dagelijks in omvang. Op een verkoopkanaal als Marktplaats worden gemiddeld 300.000 advertenties per dag geplaatst. Neem daarbij de honderdduizenden tweedehands verkopers op bol.com en het is al snel duidelijk, dat deze markt uiterst serieus is. Een markt met een substantiële omvang, die circa één derde van de totale online omzet bepaalt.

Wanneer we kijken naar de logistieke sector, dan lijkt de strijd tussen de logistieke sector en ConsuTailer al beslist. De eerste heeft te maken met een sterk onder druk staande traditionele rolverdeling in de Supply Chain; de e-Logistiek bevindt zich daar ‘bungelend’ tussen. Ook is het nagenoeg onmogelijk om zich met hetzelfde gemak als de ConsuTailer aan te passen aan nieuwe technieken. Als ondernemer heeft deze laatste simpelweg een digitale voorsprong en wordt niet gehinderd door een business-suite. De ConsuTailer kan mobiele telefoons, laptops, tablets en apps massaal gebruiken, tegen een minimale investering. De prijsonderhandelings- en leveringsmogelijkheden zijn vrijwel onbegrensd en (zeker) voor de jongere ConsuTailer bestaan sluitingstijden nauwelijks.

Neem daarbij de kracht van de ConsuTailer voor start-ups, die geboren worden uit slimme gebruikersideeën en een nieuwe bedrijfstak is geboren. De benodigde investeringen om eenzelfde servicelevel in de logistieke sector te realiseren, zijn vele malen hoger.

De ConsuTailer is actief in de hele keten. Uit onderzoek blijkt dat zeven van de tien shoppers gebruikte boeken heeft gekocht. DVD en CD’s zijn ook populair. De meest populaire plaats om artikelen te verkopen is eBay, gevolgd door Amazon. De ConsuTailer denkt bij iedere aankoop vooruit. Hij denkt na over wat een product na gebruik (nog) waard is. Zo worden doosjes en hoesjes zorgvuldig bewaard. Dit komt het beste tot uiting bij smartphones. Deze worden gekoesterd, om ze ‘als nieuw’ te verkopen, zodra er een volgend model uitkomt.

Feitelijk is de bedrijfskolom al gewijzigd, zonder dat de logistieke sector zich hiervan bewust is (geworden).

ConsuTailer en bedrijfskolom
Wanneer een (e-)Consument een product of dienst aanbiedt, verandert zijn positie in die van ConsuTailer. Op het moment dat hij een product of dienst afneemt, verandert zijn positie in die van (e-)Consument. Dit maakt de keten, in verticale zin, dynamisch. Afhankelijk van het product, neemt de ConsuTailer de positie in van producent of retailer.

Bedrijfskolom Consutailer

De e-Consumentenmarkt, het lichtgroene vlak, is circa 1115 mld (2013) groot. Hierbij wordt de handel in gebruikte goederen van circa 10 mld (2010), opgeteld. Het potentieel marktaandeel van de ConsuTailer is naar schatting 45 procent. Dit percentage is gebaseerd op de groeiende trend van hergebruik, waarbij grondstoffen / producten circuleren binnen de keten. De positie en de omvang van de markt, maakt de ConsuTailer tot een geduchte anonieme speler. Zo is Marktplaats bijvoorbeeld de grootste concurrent van Bugaboo (bron: presentatie Logistiek en e-Commerce 2012). Marketeers van internetplaza spelen hier op in, door naast het eigen assortiment een sectie met gebruikte artikelen in te richten. Op deze wijze wordt de informatie van de ConsuTailer handig vermarkt. Prijs- en servicedifferentiatie worden direct inzichtelijk gemaakt. Er geldt hierbij slechts één beperking voor de ConsuTailer, namelijk de algemene voorwaarden. Echter, mochten deze hem niet bevallen, dan belet niets de ConsuTailer om verder te (s)hoppen.

telefoon_consutailer_onder

 

Conclusie
Met de toetreding van de ConsuTailer is de bedrijfskolom gewijzigd, zonder dat de logistieke sector zich hiervan bewust is (geworden). Deze niet traditionele concurrent, is door velen in de sector niet als zodanig (h)erkend / benoemd. Ongehinderd door een business-suite, is – in tegenstelling tot de logistieke sector – het transparant delen van informatie en innoveren voor de ConsuTailer heel gewoon. Marketeers van internetplaza vermarkten de ConsuTailer door naast het eigen assortiment een sectie met gebruikte artikelen in te richten. De ConsuTailer lijkt slechts te worden beperkt in zijn vrijheid door algemene voorwaarden, die echter geen beletsel hoeven te zijn. Het is aan de logistieke sector om weer in de lead te komen.

*) Co-auteur: Lida Kaaij

 Lees het volledige bericht op Emerce »


Add Your Comment