Europees Hof: downloaden uit illegale bron niet toegestaan

Geen reacties
Tags: , , ,
Posted 10 apr 2014 in nieuws

Het downloaden uit een illegale bron valt volgens het EU Hof niet onder de Thuiskopieregeling. Het Europese Hof van Justitie trekt deze conclusie in de zaak ACI Adam cs. versus Thuiskopie, een langlopende procedure die aangespannen is door importeurs en fabrikanten van voorwerpen. Dat houdt in dat Nederland het downloadverbod moet invoeren.

In Nederland is het toegestaan voor eigen gebruik een kopie te maken van auteursrechtelijk beschermd werk. De overheid heeft om die reden de Thuiskopieregeling in het leven geroepen, een regeling die tot doel heeft makers van onder meer films, muziek en boeken te compenseren voor de privé kopieën die consumenten maken. De Nederlandse regering heeft in het verleden steeds het standpunt ingenomen dat ook kopiëren uit illegale bron was toegestaan. Het EU Hof oordeelt nu anders en heeft bepaald dat de Thuiskopieregeling alleen betrekking mag hebben op privékopieën vanuit legale (online en offline) bronnen.

Uit onderzoek blijkt dat nog altijd een belangrijk deel van de kopieën door consumenten gemaakt worden uit een legale bron. Met de Thuiskopieregeling blijft die mogelijkheid ook bestaan. Zonder deze regeling zou de Nederlandse regering op grond van Europese regelgeving verplicht zijn om een algeheel verbod op het maken van privé kopieën door consumenten in te voeren. Dat wil niemand en is ook niet te handhaven. Veel andere EU-lidstaten gingen Nederland in dit opzicht al voor. Ook daar is het downloaden uit illegale bron verboden en is een thuiskopieregeling van kracht.

De uitspraak heeft geen gevolgen voor de opbrengsten uit de Thuiskopieregeling. De hoogte van de Thuiskopiebijdrage in Nederland is gebaseerd is op de thuiskopiebijdrage van de andere EU-landen, waar de kopieën uit illegale bron niet meegeteld worden. In deze landen was immers al een downloadverbod uit illegale bron van kracht. De Nederlandse makers van creatieve producten zoals films, muziek en boeken kunnen dus blijven rekenen op een bijdrage vanuit de Thuiskopieregeling.

De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen (SONT) zal bekijken wat de consequenties zijn van de uitspraak van het Europese Hof. Ook zullen de Kamer en het Kabinet zich over de uitspraak buigen.

Nederland is een van de weinige landen waar een downloadverbod nog niet geldt. Begin dit jaar oordeelde de advocaat-generaal van het Europese Hof al dat het toestaan van downloaden uit illegale bron niet te rechtvaardigen was.

Arrest EU-Hof Thuiskopie en downloadverbodLees het volledige bericht op Emerce »


Add Your Comment