Cloud te versnipperd gebruikt

Geen reacties
Tags: , , , , ,
Posted 03 dec 2013 in nieuws

Driekwart van de Nederlandse organisaties vindt dat de opkomst van cloudoplossingen snelle innovatie voor de eigen organisatie mogelijk maakt. Maar de cloud wordt te versnipperd gebruikt, waardoor onvoldoende waarde wordt gecreëerd. Cloudintegratie is daardoor de belangrijkste uitdaging voor vier van de vijf Nederlandse bedrijven. Dat stelt Macaw in het onderzoek ‘Eilanden in de Cloud’.

Het gaat snel met cloud. Het aantal cloudtoepassingen dat organisaties in gebruik hebben, maakt de komende drie jaar een ruime verdubbeling door: van 46 per organisatie nu, naar 105 in 2016. Het gaat daarbij meestal om een combinatie van private en publieke oplossingen. Een deel van de IT verdwijnt daarmee uit organisaties, werken in de wolk wordt de norm.

Dat vergt een ander soort organisatie dan in het verleden, toen bijvoorbeeld webshops alleen webhostingfaciliteiten regelden. Nu verdwijnt ook een groot deel van de backoffice in de cloud.

Het onderzoek (pdf) signaleert dat het voor Nederlandse organisaties niet eenvoudig is om de snelheid waarmee cloud-applicaties de organisatie binnenkomen bij te benen. Veel van deze applicaties worden binnengehaald om een tactisch voordeel te realiseren, stelt MacCaw, maar zij zullen vroeg of laat toch ingepast moeten worden in het bestaande bedrijfsapplicatielandschap. Volgens het onderzoek zien cloudgebruikers een grote toegevoegde waarde in diverse integratieoplossingen die daarvoor nodig zijn.

Het goed aanpakken van integratie is cruciaal om te voorkomen dat een nieuwe vorm van eilandautomatisering ontstaat – McCaw spreekt over ‘schaapjeswolken’ – waardoor de flexibiliteit van cloudoplossingen onder druk komt te staan.”

De meest genoemde oplossingen met grote toegevoegde waarde zijn een complete werkplekomgeving in de cloud (44 procent), gebruik van een dienstverlener die als cloudbroker optreedt (39 procent) en het gebruik van open standaarden (39 procent). Momenteel wordt cloudintegratie vooral opgepakt om private cloudoplossingen met andere private cloudoplossingen te integreren. In de komende jaren verschuift de behoefte naar het integreren van publieke en private cloudtoepassingen met legacy applicaties.

Het aan elkaar knopen van (cloud-) applicaties is de grootste, maar zeker niet de enige integratie-uitdaging. Hoog op de lijst uitdagingen staan gebrek aan overzicht wat betreft de prestaties, toegangs- en identiteitsbeheer, applicatiewildgroei en complexer leveranciersmanagement. Opvallend is dat 31 procent zegt bang te zijn voor continuïteitsproblemen door mogelijk faillissement van leveranciers.

Gevraagd naar de meest geschikte leverancier van cloud-integratieoplossingen voor de organisatie geeft bijna de helft (48 procent) de voorkeur aan Microsoft, gevolgd door Google (24) en Amazon 7), terwijl 15 procent het niet weet.

Infographic_CloudIntegratieLees het volledige bericht op Emerce »


Add Your Comment