‘Octrooibescherming beïnvloedt winstgevendheid MKB’

Geen reacties
Tags: , , ,
Posted 16 aug 2013 in nieuws

Het aanvragen van octrooien op innovaties is voor MKB-bedrijven wel degelijk lucratief. Hoewel vaak wordt aangenomen dat de baten niet zouden opwegen tegen de kosten, heeft octrooieren een positief effect op de winstgevendheid van het MKB, zo blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en de KU Leuven.  

Net als bij grote bedrijven stelt octrooibescherming het midden- en kleinbedrijf in staat meer omzet te genereren uit nieuwe producten of diensten, en daardoor aanzienlijk grotere winstmarges te realiseren. De kosten die gepaard gaan met het aanvragen en onderhouden van octrooibescherming blijken geen afbreuk te doen aan de positieve effecten.

Octrooieren stimuleert tevens de licentie-activiteiten van het MKB, maar die activiteiten dragen juist níet bij tot de winstgevendheid.

De resultaten van Faems en Andries, gepubliceerd in het internationale tijdschrift Journal of Product Innovation Management, weerleggen het heersende beeld waarin vaak wordt aangenomen dat het MKB zijn innovaties beter op andere manieren kunnen beschermen, bijvoorbeeld door geheimhouding. Het MKB zou niet de nodige middelen hebben om een voldoende grote octrooiportefeuille uit te bouwen, noch om hun octrooien gerechtelijk te verdedigen tegen eventuele inbreuken.

Het MKB maakt in vergelijking met grote bedrijven veel minder gebruik van octrooibescherming. Waar ongeveer 43 procent van de ondervraagde grote bedrijven octrooieert, geldt dat slechts voor zeventien procent van de onderzochte MKB’s. De onderzoekers stellen stellen dat het MKB zich beter bewust moeten worden van het nut van octrooieren. De ontwikkeling van een gemeenschappelijk EU-patent, zoals eind 2012 goedgekeurd door het Europees Parlement, kan daarbij mogelijk een aantal resterende barrières wegwerken.Lees het volledige bericht op Emerce »


Add Your Comment