Wetenschap formuleert onderzoeksvragen voor creatieve industrie

Geen reacties
Tags: , ,
Posted 03 mei 2013 in nieuws

NWO en TNO investeren in totaal 7,7 miljoen euro in onderzoeksvragen ten behoeve van de creatieve industrie. Dat moet 21 nieuwe wetenschappelijke onderzoeken opleveren die aansluiten bij het topsectorenbeleid van het kabinet.

Hoe kun je zonnepanelen en andere technologie verwerken in draagbare, modieuze kleding? Wat is de betekenis van overtuigende verhalen voor de ontwikkeling van games? Hoe kun je reacties van oudere televisiekijkers gebruiken om adequate kennis over historisch beeldmateriaal te vergroten? Wetenschappers en private partijen buigen zich samen over deze en andere vragen binnen het nieuwe onderzoeksprogramma Creatieve industrie.

De Nederlandse creatieve industrie maakt al jaren een zeer sterke groei door en is daarom aangewezen als een van de economische topsectoren in Nederland. Om de sector een toppositie in Europa te laten bereiken, is meer samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen in de creatieve industrie noodzakelijk. Deze samenwerking wordt gestimuleerd via verschillende subsidie-instrumenten van NWO en TNO, zoals het onderzoeksprogramma Creatieve industrie.

Doel van het programma is om wetenschappelijke kennis toegankelijk te maken voor de creatieve industrie, nieuwe kennis te ontwikkelen en verbindingen tot stand te brengen tussen wetenschap en praktijk. De onderzoeksprojecten die NWO en TNO financieren binnen het programma Creatieve industrie sluiten aan bij de innovatieagenda’s van de zeven innovatienetwerken binnen de topsector Creatieve industrie: Next fashion, Design, Cultural heritage, CI Next, Media & ICT, Games en Built environment.

De projecten die financiering krijgen hebben een looptijd van minimaal zes maanden en maximaal vijf jaar. De partners van buiten de wetenschap financieren een deel van het onderzoek.Lees het volledige bericht op Emerce »


Add Your Comment