Interview: Sanoma’s proeftuin voor de toekomst

Geen reacties
Tags: , , , , , , , , , , ,
Posted 06 apr 2013 in nieuws

Sinds een klein jaar is Sanoma als investeerder actief in Nederland. Met zeven bedrijven in portfolio spreken we Investment Director Herman Kienhuis over internationalisering, de komende twee jaar en de vraag of een uitgever wel venture capitalist moet willen zijn. 

Het plan voor SanomaVentures blijkt voort te komen uit de bovenste laag van het management. “Zij zagen het middel wel zitten. Daarnaast hadden we eerder al de rol van investeerder ingenomen via het Dutch Creative Industry Fund, een samenwerking tussen uitgevers met seed capital. Daar leer je wat wel en niet werkt. Zelf wilden we het groter en professioneler aanpakken, met een dedicated team”, aldus Kienhuis.

Eind 2011 achtte hij de timing en marktomstandigheden goed. Het aantal ondernemende activiteiten in de online- en mediasector nam toe, incubators en accelerators waren sterk in opkomst en pas afgestudeerden hadden meer dan ooit de ambitie om een eigen bedrijf te starten. “Daar komt bij dat de financieringsmogelijkheden niet navenant toenamen. En banken averser van risico’s zijn geworden en de hoeveelheid investeringskapitaal in Nederland beperkt is.”

Rendement
Bij de portfolio ligt de focus vooral op nieuwe consumentendiensten en -titels, en marketingdiensten. Kienhuis: “We zoeken aan de randen van onze organisatie naar nieuwe ontwikkelingen. Niet zozeer technologische innovaties, maar zaken die dicht tegen het bedrijf aan hangen.” Als er een haakje is, ergens direct of indirect, kan een concept of team in aanmerking komen. Want, dat is waar Kienhuis vooral naar zoekt: een goed team dat een goed idee uitwerkt en omzet draait. “Er moet een strategische fit zijn.” Door de nadruk op de consument vallen b2b-diensten en -apps buiten de scope.

Volgens Kienhuis is het door SanomaVentures gehanteerde model niet voor alle uitgevers geschikt. “Ik zou het anderen zeker aanraden, maar een venturetak lost niet een acuut probleem op en kost tijd.” Wat al gauw neerkomt op drie jaar investeren en nog eens eenzelfde periode om dat geld met rendement terug te verdienen. “Tijd die sommige uitgevers niet hebben, omdat ze juist sneller moeten innoveren.”

Netwerkeconomie
Momenteel is Kienhuis onder meer met zijn Sanoma-collega’s uit Finland en Rusland bezig om lokale Venturefilialen op te tuigen. Zij nemen daar nu de stappen die Sanoma Nederland tot vorig jaar heeft gezet. De Nederlanders ondersteunen daarbij de buitenlandse collega’s. Of en hoe nauw ze gezamenlijk gaan investeren, moet nog blijken. Tegelijkertijd worden ook andere banden binnen het Sanomaconcern aangehaald. Zo wordt met uitgeverij Malmberg gekeken naar samenwerkingen aangaande e-learning. En met SBS op het gebied van video.

Of er over twee jaar, als het investeringsraam sluit, een nieuwe Venturekapitaal beschikbaar komt, is nog geen duidelijkheid. “Productontwikkeling in eigen huis en overnames leiden sneller tot resultaat. Ik zie het echter ook als een andere manier van investeren in mensen. Deze vorm sluit meer aan op de netwerkeconomie; je verbindt je op een andere manier met talent in een industrie en economie dan door gewoon mensen in dienst te nemen. Dat is het idee voor de langere termijn.”

SanomaVentures

  • Focus: consumentendiensten, mobiel, video, e-commerce, marketingdiensten, e-learning
  • Type: early stage, 100.000 tot 500.000 euro
  • Looptijd: 2012 – 2017
  • Bezetting: twee man dedicated, aangevuld met specialisten en mentoren van Sanoma Media
  • Doel: minimaal 20 investeringen
  • Huidig portfolio: Vault79, Scoupy, Peerby, Virtuagym, Truly Yours, Fashionchick, Veilingacties

Foto: Ernst Seaber

*) Dit artikel verscheen in het maartnummer van Emerce magazine (#120)Lees het volledige bericht op Emerce »


Add Your Comment