SEO teksten bestaan niet, stop met proberen

Geen reacties
Tags: , , , , , , , , , ,
Posted 21 nov 2018 in nieuws

Ondernemers en marketeers dienen afscheid te nemen van het fenomeen SEO-teksten. Want een SEO tekst bestaat niet, zo simpel is het. Dit is een pragmatisch stappenplan om SEO in combinatie met tekst schrijven wél goed te verzorgen.

SEO teksten zijn luchtkastelen

Wist je dat er maandelijks ongeveer 720 keer gezocht wordt op het zoekwoord SEO teksten en 390 keer op het zoekwoord SEO teksten schrijven? (bron: SEMrush)

Het ergste moet nog komen: Er wordt nog altijd 320 keer gezocht op SEO teksten laten schrijven. Kom op mensen, we leven bijna in 2019. Dit kan echt niet meer.

Als ik bovenstaande cijfers tegenkom dan gaan mijn haren recht overeind staan. Juist omdat er nog altijd veel marketingbureaus zijn die dit luchtkasteel maar al te graag overeind houden.

Het is nooit verstandig om een SEO tekst te schrijven en het is nog erger om deze te laten schrijven door een externe partij. Uiteindelijk is daar niemand bij gebaat en dit luchtkasteel wil ik voor eens en altijd afbreken.

De betekenis van SEO teksten is waanzin

Laten we even stilstaan bij de betekenis van een SEO tekst. Als SEO teksten bestaan, dan bestaan er dus ook non-SEO teksten. Heb je dan je “normale” teksten aan de ene kant en je SEO teksten aan de andere kant? Dat is toch waanzin als je er over nadenkt? Daar help je niemand mee, ook jezelf niet.

Ik geef toe, helaas werkte dit ooit best goed. Dat wil zeggen: het werkte best goed voor de zoekmachines. Je (potentiële) klanten daarentegen hadden er toen al een hekel aan. Geen mens leest graag een SEO tekst. Google heeft deze achterstand eindelijk ingehaald. Alweer een tijdje geleden hoor, maar nú onze perceptie op het vakgebied SEO nog.

Missie van Google: bruikbare informatie

Als je de missie van Google er op naslaat is het eigenlijk heel logisch. Behalve dat Google alle informatie wil organiseren en toegankelijk maken, wil Google ook dat deze informatie bruikbaar is. Nu vraag ik: Is een SEO tekst bruikbaar? Your honor, I rest my case…

Hoe meet je bruikbaarheid?

Bedenk ook dit: Het organiseren en toegankelijk maken van informatie is de kernfunctie van een zoekmachine. Maar het bruikbaar maken van informatie…  Google doet haar best met bijvoorbeeld de Knowledge Graph, maar of iets bruikbaar is of niet wordt toch grotendeels bepaald en beoordeeld op de websites die de informatie leveren, dus niet in de zoekmachine zelf.

Gebruikerssignalen doorgronden

Daarom doet Google er alles aan om de gebruikerservaring te analyseren. De meest voor de hand liggende methode is het doorgronden van gebruikerssignalen.

Er zijn diverse gebruikerssignalen die Google hints geven of de informatie die jij biedt ook echt waardevol is. Statistieken als bouncepercentage, gemiddelde tijd op pagina en pagina’s per sessie vertellen individueel misschien niet het hele verhaal, maar in context met bijvoorbeeld de aard en lengte van de pagina, kom je een heel eind.

En juist het analyseren van die context, is een gebied waar Google grote stappen voorwaarts heeft gemaakt, mede dankzij kunstmatige intelligentie (AI). In 2014 al kocht Google het AI bedrijf Deepmind om hier gebruik van te maken in de zoekmachine.

Ga voor de beste gebruikerservaring

Reken er dus maar op dat Google nu al een heel aardig idee heeft van de tevredenheid van de bezoekers op jouw website. Dit idee wordt de komende jaren alleen maar beter en beter. Voor succes in de zoekmachine moeten teksten bruikbaar en waardevol zijn voor de doelgroep. Hm, dat lijkt verdomd veel op goede communicatie. SEO en goede online marketing groeien steeds verder naar elkaar toe. Geweldig toch?

SEO en tekst schrijven, hoe moet het dan wel?

Allereerst: er is geen verschil (meer) tussen een tekst en een SEO tekst, dat is punt één. Het tweede punt dat belangrijk is om te realiseren, is dat het achteraf optimaliseren van teksten voor SEO, moeilijk en omslachtig is.

Je wil niet weten hoe vaak mij nog steeds gevraagd wordt: “Peijke, kun je deze tekst even SEO optimaliseren?”

Nee, liever niet. Ik chargeer nu om een punt te maken, want ik kan met wat moeite een hele goede poging doen en ben daar natuurlijk best toe bereid. Maar als mij dit gevraagd wordt, dan probeer ik wel het ‘omdenken’ te realiseren in de hoofden van mijn klanten. Want het resultaat -en hiermee ook de kans op SEO succes- is op deze manier verre van optimaal.

Daarom adviseer ik een geheel andere werkwijze: SEO en content marketing zijn geen gescheiden vakgebieden meer. We moeten naar een situatie waarbij we SEO vanaf de prille start van het contentproces meenemen. In de ideefase dus. Om deze reden kun je SEO en content marketing niet meer scheiden van elkaar – als dat al ooit een slim idee is geweest.

Daarnaast is het belangrijk om de (online) vraag te onderzoeken. Want aanbod zonder vraag is vrij nutteloos. Om het concreet te maken, volgt hieronder een pragmatisch stappenplan bij het schrijven van content.

Hoe dan wel? Stappenplan bij contentcreatie

Onderstaand stappenplan is logischerwijs een combinatie van content marketing en SEO best practices. In dit artikel gaat het wat ver om alle stappen volledig toe te lichten, maar jullie vinden een uitgebreide versie van dit plan op mijn website.

Stap 1: Maak een content map op basis van de buyer journey

De reis van de klant op weg naar het oplossen van het probleem (of het grijpen van een kans), staat centraal. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat de informatiebehoefte van de klant in iedere fase verschuift.

We creëren dus speciale content voor de buyer journey fasen: see, think, do en care. Een pragmatische manier om dit te bewerkstelligen, is door middel van een content map.

Stap 2: Onderzoek de vraag in de markt

In het contentmappingproces doe je ideeën op voor nieuwe content. Het is belangrijk dat je je hierbij laat leiden door de concrete vraag in de markt.

Een goed uitgangspunt is om twee online marketing onderzoeken te gebruiken. De combinatie is sterk omdat je inzichten haalt uit kwalitatief en kwantitatief onderzoek:

  1. Buyer persona onderzoek, dit onderzoek is kwalitatief van aard. De behoeften van je (potentiële) klanten in de fasen van buyer journey staan centraal.
  2. Zoekwoorden onderzoek, dit onderzoek is kwantitatief van aard. Het onderzoek stelt je in staat om SEO én content kansen en bedreigingen in beeld te brengen om zo afgewogen contentbeslissingen te nemen.
Stap 3: Bepaal de rode draad van de content en kies het hoofdzoekwoord

Maak de ideeën in de content map concreet door per idee de rode draad te bepalen en een definitieve keus te maken voor het hoofdzoekwoord van het contentstuk. Het hoofdzoekwoord staat gelijk aan de rode draad van de content en heeft hiermee een directe relatie met (het oplossen van) het probleem, of (het benutten van) de kans.

Stap 4: Match het hoofdzoekwoord met semantisch gerelateerde topic zoekwoorden

Google streeft naar complete informatie en legt relaties tussen woorden en onderwerpen. Daarom is het belangrijk om je contentstuk te zien als een topic.

Je hoofdzoekwoord is de rode draad van het topic en de topic zoekwoorden vormen een verdiepingsslag op het onderwerp. We kiezen topic zoekwoorden die Google semantisch relateert aan het hoofdzoekwoord om de kansen in de zoekmachine te maximaliseren.

Stap 5: Lees de top 10 resultaten van Google door

Om inzicht te krijgen in wat Google pagina 1 waardig vindt, googel je op het hoofdzoekwoord en lees je alle content van voor tot achter door. Niet met de opzet om je concurrenten te kopiëren, maar om het beter te kunnen doen dan dat zij doen. Dat is een voorwaarde om ze te kunnen verslaan.

Let ook op verbanden: is er informatie die voorkomt in het gros van alle resultaten? Dan is het wellicht slim om deze informatie ook op te nemen in jouw content. Niet kopiëren natuurlijk: maak een eigen, unieke versie van deze informatie.

Stap 6: Schrijf de content en zet het oplossen van het probleem centraal

We zijn aangekomen in de uitvoeringsfase. Schrijf nu je content op basis van wat je geleerd hebt in de vorige stappen. Zet altijd het oplossen van het probleem, of het benutten van de kans, centraal.

Stap 7: Pas de best practices van On page SEO toe op de tekst

Als je vorige stappen goed hebt uitgevoerd dan is deze stap een fluitje van een cent. Doe een check of je overal de best practices van on page SEO hebt toegepast. Je zult zien dat dit dankzij dit stappenplan al voor negentig procent zo is. Ga dus voor de laatste tien procent, maar alleen als de aanpassingen natuurlijk aanvoelen. Bij twijfel: niet doen en lekker zo laten staan!

Stap 8: leg relevante interne links naar de nieuwe content

Een stap die veel mensen vergeten: je content heeft links nodig voor succes. Begin bij interne links, want daar heb je de volledige controle over. Voer in Google het volgende in: site:jouwdomein hoofdzoekwoord

Je ziet nu pagina’s van jouw website die Google relevant acht aan het hoofdzoekwoord van je nieuwe content. Leg direct een aantal links van die bestaande content naar je nieuwe content.

Stap 9: meld de nieuwe webpagina aan in Google Search Console

Inspecteer de nieuwe URL met Google Search Console (switch naar nieuwe versie). Wanneer de inspectie is afgerond, heb je de optie om indexering aan te vragen. Doe dit om de pagina direct op te nemen in de Google index.

Stap 10: deel je content

Deel je content door gebruik te maken van alle mogelijk kanalen. Denk aan social media, e-mail, online platformen, collega’s. Google heeft links en gebruikerssignalen nodig om te bepalen of jouw pagina rankwaardig is. Dus get it out there!

Conclusie

Wil jij de beste kans maken om succes te behalen bij je doelgroep én bij de zoekmachines? Ga dan geen SEO teksten schrijven, maar schrijf voor je doelgroep! Onderzoek eerst de behoeften in de markt. Schrijf vervolgens content die specifiek in die behoeften voorziet en match hier de juiste zoekwoorden bij.

Optimaliseer je content niet voor die zoekwoorden, maar schrijf de content voor die zoekwoorden en pas hierbij de best practices van on page SEO toe.

Om dit voor elkaar te boksen, is er een intensieve samenwerking nodig tussen Communicatie en SEO specialisten. Er moet vanaf moment één worden samengewerkt om het optimale resultaat te behalen. Dit vereist wellicht verandering van processen.

Ik realiseer me dat dit niet eenvoudig is, maar ik geloof dat dit méér dan de moeite waard is. Als communicatie en SEO specialisten blijven werken in aparte silo’s dan kan dit niet anders dan ten koste gaan van je resultaat.Lees het volledige bericht op Emerce »


Add Your Comment