Minister wil telemarketing aan banden leggen

Geen reacties
Tags: , , , , , , ,
Posted 08 okt 2018 in nieuws

Bedrijven of organisaties mogen consumenten straks alleen nog benaderen via de telefoon als een consument daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Dat is één van de drie belangrijkste thema’s in de Consumentenagenda die staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) vandaag naar de Tweede Kamer heeft verstuurd.

Het ministerie van EZK krijgt volgens Keijzer regelmatig klachten over telemarketing door bedrijven en organisaties. Alleen als een consument expliciet toestemming geeft (opt-in), kunnen consumenten voortaan nog gebeld worden. Ook overweegt de minister om telemarketing richting bestaande klanten te beperken, door een maximale termijn vast te stellen waarbinnen nog contact opgenomen mag worden.

Voor telefonische verkoop geldt nu in plaats van opt-in nog opt-out waarbij consumenten gebeld mogen worden voor direct marketing doeleinden, tenzij zij door inschrijving in het Bel-Me-Niet Register anders hebben aangegeven.

Het wettelijk kader vindt haar oorsprong in de e-Privacyrichtlijn. Die schrijft voor dat lidstaten passende maatregelen moeten nemen om er voor te zorgen dat ongevraagde communicatie aan abonnees die natuurlijke personen zijn niet is toegestaan zonder toestemming van de betrokken abonnee.

Ook wil Keijzer meer bescherming voor toepassingen van de Internet of Things. In 2020 zijn naar verwachting 20,4 miljard apparaten verbonden met het internet. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2017. De snelle groei van deze markt voor bijvoorbeeld smart tv’s of slimme wasmachines biedt consumenten voordelen, maar vaak is nog onduidelijk wat zij in de praktijk mogen verwachten van een slim apparaat en waar zij terecht kunnen wanneer het apparaat niet meer goed functioneert. Deze onduidelijkheid moet worden weggenomen, vindt de minister.

Op initiatief van Nederland wordt in EU-verband gekeken naar de mogelijkheden om minimale veiligheidseisen te stellen aan apparaten die draadloos verbonden zijn met het internet zoals smartphones en thermostaten. Ook moeten fabrikanten zorgen voor beveiligingsupdates.

De minister wil ook duidelijkheid omtrent marktplaatsen als bol.com, eBay of Amazon. Zo wordt lang niet altijd duidelijk wie de verkopende partij is, of dit een particulier of een bedrijf is, over welke rechten de consument in een specifieke situatie beschikt en bij wie de consument terecht kan in geval van een probleem. ‘De eerste stap is om met Nederlandse online marktplaatsen te komen tot manieren om consumenten op doeltreffende wijze van de juiste informatie te voorzien, bijvoorbeeld met pilots.’

Met organisaties die actief zijn op het terrein van consumentenbeleid start de overheid bovendien een algemene bewustwordingscampagne: recht hebben, recht halen. Doel is om zowel consumenten als bedrijven bewuster te maken van het bestaan van consumentenregels en de toepassing in de praktijk.

Foto: Femke Teussink, Provincie Overijssel (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »


Add Your Comment