‘Nog voor zomerreces duidelijkheid over wijzigen Postwet’

Geen reacties
Tags: , , ,
Posted 19 jun 2018 in nieuws

De vakbonden FNV, Bond van Post Personeel (BVPP), CNV en VHP2 willen dat het kabinet nog voor het zomerreces met concrete vervolgstappen komt ten aanzien van de wijzigingen in de Postwet.

De regelgeving moet beter aansluiten bij de sterk krimpende postmarkt. Aanpassing van de huidige regelgeving is nodig om de bereikbaarheid en de betrouwbaarheid van de postvoorziening voor alle Nederlanders in de komende jaren te waarborgen.

Consolidatie is daarbij onvermijdelijk. Vindt ook PostNL, een van de deelnemers aan de zogenoemde Postdialoog. ‘Door de snelheid van de krimp van de postmarkt is snel handelen van de politiek van groot belang. De sector is gebaat bij heldere keuzes en maatregelen die consolidatie mogelijk maken.’

Er moet volgens FNV, Bond van Post Personeel (BVPP), CNV en VHP2 nu snel worden doorgepakt om de regelgeving aan te passen zodat de voorgestelde consolidatie daadwerkelijk geregeld kan worden en ‘het huidige afbraakbeleid in de postsector kan stoppen’.

Zo moet het Kabinet voorwaarden scheppen die bijdragen aan fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, continuïteit van de postbezorging en een geleidelijk sociaal verantwoorde afbouw van de werkgelegenheid.

De vakbonden wachten met hun definitieve oordeel over het Kabinetsbeleid, totdat hierover duidelijkheid is.

PostNL zal zich naar eigen zeggen verder verdiepen in de bevindingen en aanbevelingen. De verdere stappen zijn afhankelijk van de snelheid waarmee aanpassing van regelgeving en andere maatregelen wordt gerealiseerd.Lees het volledige bericht op Emerce »


Add Your Comment