Cybersecuritywet ook voor onlinemarktplaatsen en zoekmachines

Geen reacties
Tags: , ,
Posted 16 feb 2018 in nieuws

Drinkwaterbedrijven, banken en gas- en elektriciteitsleidingen, worden in de loop van 2018 verplicht te voldoen aan beveiligingseisen. Zij moeten adequate maatregelen nemen tegen inbreuken van buitenaf op hun netwerk- en informatiebeveiliging. De Cybersecuritywet (CsW) geldt straks ook voor aanbieders van onlinemarktplaatsen, cloudcomputerdiensten en onlinezoekmachines.

Dit blijkt uit het voorstel voor de Cybersecuritywet (Csw) van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), dat donderdag bij de Tweede Kamer is ingediend. De Csw vloeit voort uit de Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn (NIB-richtlijn) van de Europese Unie. Deze spoort de lidstaten aan hun digitale weerbaarheid te vergroten en beter met elkaar samen te werken.

Ernstige cyberincidenten moeten voortaan ook worden gemeld bij de toezichthouder. Volgens de huidige Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity (Wgmc) zijn aanbieders van bepaalde diensten enkel verplicht dit soort incidenten te melden bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) – dat voor Nederland fungeert als een Cyber Security Incident Response Team (CSIRT). Een CSIRT waarschuwt voor risico’s en biedt hulp en bijstand bij cyberincidenten.

De Csw geldt straks ook voor aanbieders van onlinemarktplaatsen, cloudcomputerdiensten en onlinezoekmachines. Het is nog niet bekend welke instantie voor die aanbieders het CSIRT wordt.Lees het volledige bericht op Emerce »


Add Your Comment