TU Eindhoven leidt onderzoek naar logistiek en big data

Geen reacties
Tags: , , ,
Posted 01 aug 2017 in nieuws

De TU Eindhoven gaat twee consortia leiden die onderzoek gaan doen naar innovatieve toepassingen in de logistieke sector met behulp van big data. Het onderzoek van beide consortia, waarin onderzoekers van zowel kennisinstellingen als het bedrijfsleven samenwerken, wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en brede consortia van bedrijven.

De twee onderzoeksconsortia, geleid door de hoogleraren Geert-Jan van Houtum en Tom van Woensel van de faculteit Industrial Engineering & Innovation SciencesFaculteit Industrial Engineering & Innovation SciencesFaculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences, richten zich op de grootschalige en verschillende typen data die voortkomen uit de verbindingen tussen diverse logistieke objecten zoals bijvoorbeeld containers, transportwagens en opslag. Beide onderzoeken moeten ervoor gaan zorgen dat het gebruik van real-time data voor logistieke planning leidt tot het vergroten van de efficiëntie.

Door het Internet of Things zijn voor onderhoudslogistiek veel verschillende, real-time gegevens beschikbaar over de machines aan de ene kant en de reserve-onderdelen en monteurs aan de andere kant. Deze gegevens bieden de mogelijkheid om het onderhoud van machines veel kosten-efficiënter te organiseren.

Ook over logistieke processen is steeds meer data beschikbaar. Bijvoorbeeld over voorraadbeslissingen (overslag, ketenpositionering), die leiden tot transportbeslissingen (voertuigroutes, capaciteit, vloot). Datagedreven besluitvorming in de logistiek wordt daardoor meer en meer haalbaar.

In beide projecten werken onderzoekers van de faculteiten Industrial Engineering & Innovation Sciences en Wiskunde & Informatica van de TU Eindhoven samen met onderzoekers van TU Delft, de VU en Tilburg University, maar ook met onderzoekers uit het bedrijfsleven. Onder andere Philips, NS, Fokker Services, SAP, en Jumbo NV sloten zich aan bij één van beide consortia.Lees het volledige bericht op Emerce »


Add Your Comment