BREIN ​schikt met Marktplaats​-aanbieders illegale mediaspelers

Geen reacties
Tags: , ,
Posted 16 jun 2017 in nieuws

Stichting BREIN heeft het offensief tegen aanbieders van voorgeïnstalleerde mediaspelers die naar illegale content verwijzen verder uitgebreid. Een echtpaar dat bij Marktplaats adverteerde heeft een schikking van 10.000 euro getroffen.

BREIN stapte naar de rechter voor een verkoopverbod op straffe van een dwangsom van 2000 euro per speler met een maximum van 50.000 euro.

BREIN zegt dat circa 190 verkopers zijn gestopt na het zogenoemde Filmspeler arrest van het Europees Hof. Zij kunnen alsnog aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoeding of winstafdracht. Met een aantal lopen schikkingsonderhandelingen.​

Tot voor kort was niet duidelijk of de mediaspelers inbreuk maakten op het auteursrecht. Strikt genomen bieden deze kastjes immers geen streams aan, de consument moet deze content zelf opzoeken. Maar omdat de add-ons vooraf zijn geïnstalleerd, is het volgens het Hof wel degelijk de bedoeling van de aanbieders om illegale content te bekijken.

‘Als je wacht tot BREIN contact met je opneemt, ben je te laat,’ waarschuwt BREIN directeur Tim Kuik de overgebleven aanbieders. Hij adviseert kopers van inbreukmakende spelers om hun geld terug te vragen.

BREIN heeft recentelijk belangrijke overwinningen behaald in zijn strijd tegen illegale content. Deze week heeft de hoogste Europese rechtbank vastgesteld dat The Pirate Bay en identieke torrentsites bewust inbreuk maken op auteursrechten. Daarmee kan BREIN de blokkade van The Pirate Bay eisen van internetaanbieders.

‘Illegale sites concurreren met legaal aanbod en steken alle verdiensten in eigen zak,’ zegt Kuik. ‘Makers, producenten en uitgevers zien er niets van terug. Er wordt niet mee geïnnoveerd en er wordt geen nieuwe content van gemaakt. Daar zijn ook consumenten en internet service providers uiteindelijk niet bij gebaat.’Lees het volledige bericht op Emerce »


Add Your Comment