‘Nederlandse CEO neemt discruptieve technologieën niet serieus genoeg’

Geen reacties
Tags: ,
Posted 14 jun 2017 in nieuws

De Nederlandse CEO ziet het omarmen van disruptieve technologieën in beperkte mate als een strategische prioriteit. Hoewel een meerderheid van de bedrijven dergelijke verstoringen in de markt meer als een kans ziet dan als een bedreiging, blijven de noodzakelijke investeringen in technologische vernieuwing veelal uit. Dat bijkt uit internationaal onderzoek van KPMG.

Slechts twintig procent van de Nederlandse CEO’s ziet het invoeren van disruptieve technologieën in de bedrijfsvoering de komende drie jaar als één van de belangrijke prioriteiten ziet.

Toch onderkennen de bedrijven de noodzaak van digitale transformatie. Bijna 80 procent van de Nederlandse CEO’s maakt zich zorgen over het feit dat het bedrijf niet beschikt over voldoende vaardigheden en innovatieve processen om adequaat te kunnen reageren op snelle technologische verstoringen in de markt.

Het onderzoek is uitgevoerd onder bijna 1.300 CEO’s in tien landen, waaronder Nederland.

Kennelijk belijden veel Nederlandse CEO’s technologische disruptie vooral met de mond, zegt Rob Fijneman, Head of Advisory bij KPMG. ‘Bijna 90 procent geeft aan dat zij zelf actief zijn met het opschudden van de branche waarin zij opereren met nieuwe producten en diensten, innovatieve businessmodellen en agressieve marketingstrategieën. De CEO’s zeggen het moment niet te willen afwachten waarop de concurrentie verstoringen in de markt veroorzaakt. Maar als we kijken naar de praktijk, dan blijkt dan slechts 33 procent voorziet dat de eigen adoptie van nieuwe processen een opschudding van de sector tot gevolg zal hebben. En niet meer dan 25 procent geeft aan voortdurend mee te gaan met de nieuwste technologieën.”

Vergeleken met ondernemingen in het buitenland blijken Nederlandse ondernemingen de komende drie jaar in beperkte mate van plan om te investeren in robotisering, in cognitieve technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en machine learning, en in data analytics tools. Datzelfde geldt voor de blockchaintechnologie. Vooral het gebrek aan kennis en vaardigheden binnen de organisatie vormt hierbij een obstakel. De bedrijven zien vooral het herscholen van de werknemers en het uitproberen van opkomende technologieën dan ook als de grootste technologie-gerelateerde uitdagingen in de komende drie jaar.

Nederlandse bedrijven lijken volgens Fijneman ook een veel conservatievere blik te hebben op de toekomst dan ondernemingen in het buitenland. Ruim 90 procent van de onderzochte Nederlandse ondernemingen verwacht dat het bedrijf er over drie jaar grotendeels hetzelfde zal uitzien. Slechts 6 procent denkt dat de organisatie de komende jaren ingrijpend zal veranderen.”Lees het volledige bericht op Emerce »


Add Your Comment