Al honderd ondertekenaars voor digitaal manifest creatieve industrie

Geen reacties
Tags: , , , , ,
Posted 28 apr 2017 in nieuws

De open brief die dertig organisaties uit de creatieve industrie aan het nieuwe te vormen kabinet heeft gericht, met daarin 17 maatregelen genoemd om de digitalisering van Nederland te stimuleren, is inmiddels door honderd grote en kleine bedrijven, organisaties en omroepen ondertekend.

Op het platform wordt duidelijk gemaakt dat stimuleringsmaatregelen noodzakelijk zijn om de internationale koppositie die Nederland inneemt te behouden en uit te bouwen. De bedrijven in de digitale creatieve industrie doen dan ook een klemmend beroep op het nieuwe kabinet om hen te helpen bij het versnellen van de digitale ontwikkelingen om zo de concurrentie voor te blijven.

De Digitale Creatieve Industrie is goed voor meer dan 155.000 banen in Nederland en stevige intrinsieke groei met name op het vlak van digitale diensteninnovatie.

De ondertekenaars pleiten onder meer  voor ‘aanjaaggelden’ door een digitaal productiefonds voor de gehele digitale creatieve industrie op te richten.

Ook moet de kleinschalige bedrijvigheid van ZZP/MKB in de sector worden gestimuleerd door flexibele samenwerkingsvormen en netwerkorganisaties.

Ook vindt men dat diensten moeten worden belast in het land waar de omzet wordt gemaakt. Men kan internationale platforms laten investeren in lokale producties door een heffing op distributie in Nederland van internationale content. Die opbrengst wordt vervolgens besteed aan in Nederland geproduceerde content.

De groep wil geen verdere bezuinigingen op de mediabegroting voor de publieke omroep. ‘Publieke omroep is één van de motoren in onze sector en heeft in het verleden een voortrekkersrol vervult bij digitale ontwikkelingen, ook op cultureel en maatschappelijk gebied. (Verdere) bezuinigingen en beperkende wetgeving roept deze rol een halt toe.’

Naast de dertig ondertekenaars waaronder United, Greenberry, RTL, VPRO en VodafoneZiggo is de open brief online inmiddels ondertekend door CleverLions, The Valley, Energize, Superhero Cheesecake en het Holland Innovation Platform. Maar ook hogescholen zoals Beeckestijn Business School, NHTV en Hogeschool Utrecht steunen de initiatiefnemers. Ook Emerce heeft aangegeven achter de stimuleringsmaatregelen te staan.University of malta leeds trinity & all saints utrecht school of the arts royal college of music in stockholm collegium civitas institut universitaire kurt bo University of malta leeds trinity continue & all saints utrecht school of the arts royal college of music in stockholm collegium civitas institut universitaire kurt bo


Add Your Comment