‘Gebruik van Big Data moet transparanter’

Geen reacties
Tags: ,
Posted 29 nov 2016 in nieuws

Het gebruik van Big Data moet transparanter en meer betrouwbaar. Wetenschappers van elf Nederlandse organisaties en universiteiten bundelen de krachten in een onderzoekscollectief om tot een eerlijke omgang met die dagelijkse groeiende hoeveelheid digitale gegevens te komen.

De initiatiefnemers van het samenwerkingsverband Responsible Data Science (RDS) constateren dat er groeiende misstanden zijn in verband met privacy, interpretatie en misbruik van gegevens.

De commotie rond de foutieve peilingen rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn volgens hoogleraar Wil van de Aalst van de TU Eindhoven illustratief voor het foute gebruik van data. Vrijwel ieder invloedrijk onderzoekersbureau voorspelde Hillary Clinton vooraf als nieuwe president, terwijl Trump als winnaar uit de bus kwam. Volgens The New York Times heeft het falen van de zogenaamde ‘number crunchers’ grote gevolgen voor het vertrouwen in en de reputatie van data science en data-mining wereldwijd.

De gegevens waarop de peilingen gebaseerd waren, zijn volgens de Eindhovense professor niet op juiste waarde geschat door een gebrek aan deskundigheid bij onderzoeksbureaus en media die ernaast zaten.

Van der Aalst constateert dat er teveel focus ligt op de techniek en onvoldoende op de deskundigheid van de menselijke factor. Het vakmanschap nodig voor het toepassen van data science technieken wordt onderschat, zo stelt hij.

De initiatiefnemers van RDS pleiten in een maandag verschenen persbericht bij de minister van OCW voor financiering van fundamenteel onderzoek naar toekomstvaste data science. Dit onderzoek moet antwoorden geven op vragen over vier onderwerpen: Fairness, Accuracy, Confidentiality, and Transparency. Professor Van der Aalst is trekker van dit initiatief.

Overigens wordt deze week in Nederland academische opleiding JADS (Jheronimus Academy of Data Science) in Nederland geopend. Wetenschappelijk onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en innovatie komen samen in ’s-Hertogenbosch.Lees het volledige bericht op Emerce »


Add Your Comment